De route naar de antwoorden in het sociaal domein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De route naar de antwoorden in het sociaal domein"

Transcriptie

1 De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod onderzoek

2 2

3 Inhoudsopgave Introductie Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties... 9 Sociaal Domein Dashboard Sociaal Domein Evaluatie Sociaal (wijk)team MKBA: inzicht in Maatschappelijke Kosten en Baten Naar concrete en meetbare doelstellingen in het sociaal domein Jeugd Benchmark Jeugd Transitiescan Jeugdhulp Transformatiescan Jeugd Wmo Benchmark Wmo Evaluatie Toegang tot ondersteuning Werk & Inkomen Divosa Benchmark Werk & Inkomen: basismodule Divosa Benchmark Werk & Inkomen: verdiepende module Evaluatie Parttime werken klanten Evaluatie Social Return Evaluatie Werk & Inkomen Evaluatie Armoedebeleid Evaluatie Regionaal Werkbedrijf Evaluatie Handhaving & Fraude Evaluatie Debiteurenbeheer Hoofdstuk 2 - Zicht op doelgroepen Onderzoeksmethoden Sociaal Domein Portret van de klant: sociaal domein Nulmeting Klanten 3D Werken aan ondersteuning: dat werkt Jeugd Nulmeting Jeugd: de maatschappelijke effecten van uw beleid Monitor Klanten Jeugd Wmo Nulmeting Wmo: de maatschappelijke effecten van uw beleid Klantonderzoek Participatie & Zelfredzaamheid: meer doen aan meedoen Klantonderzoek Toegang tot ondersteuning Onderzoek Cliëntondersteuning Klantonderzoek Begeleiding in beeld Klantonderzoek Gevolgen scheiden wonen & zorg Basisklantonderzoeken Wmo Overzicht basisklantonderzoek Werk & Inkomen Klantonderzoek Werk & Inkomen Klantonderzoek Schuldhulpverlening Klantonderzoek Armoedebeleid Klantonderzoek Tegenprestaties Klantonderzoek Motivatie beleving Klantonderzoek Werkgevers Hoofdstuk 3 - Zicht op de toekomst Prognosemodel Uitgaven Sociaal Domein Formatiecalculatie Sociale Zaken Scan Risicomanagement Inkoopboek Sociaal Domein Aan de slag met de resultaten Inhoudsopgave 3

4 4

5 Introductie Geachte relatie, Met de invoering van de decentralisaties wordt 2015 voor uw gemeente een spannend jaar. U wordt binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken en doelgroepen en tegelijkertijd geconfronteerd met flinke bezuinigingen. Het eenvoudig voortzetten van het huidige beleid is in deze situatie niet meer mogelijk. U wordt uitgedaagd om een nieuwe visie op Maatschappelijke Ondersteuning te introduceren, meer integrale aanpakken te bedenken en de toegang tot voorzieningen anders te organiseren. De introductie van het Sociale Wijkteam binnen gemeenten is hiervan een goed voorbeeld. Met deze toename van taken, verantwoordelijkheden en financiële risico s is actuele sturingsinformatie van groot belang. Zo heeft u zicht op de beoogde effecten van beleid, houdt u grip op de bedrijfsvoering en bijbehorende uitgaven en bent u snel in staat om, waar nodig, bij te sturen. Wij leveren u deze sturingsinformatie. Voor bijna 300 gemeenten zijn wij, met onze inhoudelijke kennis, praktische werkervaring en geavanceerde onderzoekstechnieken, een betrouwbare partner. Deze brochure geeft u concrete handvatten om onderbouwde keuzes te maken en te bepalen welke sturingsinformatie u nodig heeft en welk onderzoek daarbij het beste past. Op pagina 7 vindt u een overzicht van ons gehele onderzoeksaanbod op het sociaal domein. Achter in de brochure vindt u een formulier waarmee u uw organisatie direct kunt inschrijven voor de benchmarks en de diverse klantonderzoeken. Vanzelfsprekend kunt u zich ook digitaal inschrijven via onze website Naast de benchmarks en de klantonderzoeken bieden wij tal van andere nulmetingen, prognoses, monitors en evaluaties, die we geheel naar uw wens en op maat inrichten. Voor de gestructureerde onderzoeken hanteren wij een vaste prijs, die vermeld wordt in deze brochure. Voor de andere onderzoeken brengen wij op uw verzoek graag een passende offerte uit. Uiteraard ondersteunen wij u ook graag vrijblijvend om een keuze te maken die aansluit bij uw behoeften en wensen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met BMC Onderzoek via telefoonnummer (070) of via Met vriendelijke groet, Nico Brinkman manager BMC Onderzoek Introductie 5

6 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein Op de pagina hiernaast treft u een overzicht aan van ons onderzoeksaanbod op het sociaal domein. Het aanbod is ingedeeld in drie hoofdstukken: Zicht op uw prestaties (benchmarks, evaluaties en monitors) Zicht op uw doelgroepen (tevredenheidsonderzoeken, klantonderzoeken naar maatschappelijke participatie en eigen kracht en peilingen onder inwoners) Zicht op uw toekomst (analyses, prognoses en calculaties) In ieder hoofdstuk zijn de onderzoeken ingedeeld langs de lijnen: Sociaal Domein breed, Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen. 6

7 1 2 3 Domeinen Zicht op prestaties (pagina 9 t/m 18) Zicht op doelgroepen (pagina 21 t/m 31) Zicht op de toekomst (pagina 33 t/m 36) Hoe scoort uw gemeente? Hoe ontwikkelen uw uitgaven zich in vergelijking met andere gemeenten? Voert uw gemeente aanvragen, verstrekkingen en begeleiding goed uit? De benchmarks zijn informatie- en sturingsinstrumenten voor en door gemeenten. Deze informatie heeft u niet alleen van uw eigen gemeente, maar ook van collega-gemeenten, waardoor u kunt leren van anderen. De verschillende monitors, scans en evaluaties brengen de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de beleidsterreinen in beeld. Wat zijn de effecten van uw beleid? Wat vinden uw cliënten en burgers ervan? Wie is exact de cliënt en wat is zijn of haar behoefte? De burger in zijn eigen kracht staat centraal. Voornaamste doel is het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid. Uiteindelijk bepaalt de cliënt de mate van succes van het beleid van de gemeente. Inzicht in de beleving van de doelgroep en inzicht in wie de doelgroep exact is, geeft handvatten om beleid goed te laten aansluiten bij de doelgroep en zo succesvol te opereren. Wat betekent de implementatie van de decentralisaties voor uw gemeente? Wat is de omvang van de nieuwe doelgroepen? Van welke voorzieningen maken zij gebruik? Wat zijn de financiële consequenties? Hoe zet u uw middelen efficiënt in? De verschillende prognoses en calculaties geven u sturingsinformatie voor de lange termijn. Sociaal Domein Dashboard Sociaal Domein (p. 10) Evaluatie Sociaal (wijk)team (p. 10) MKBA: inzicht in Maatschappelijke Kosten en Baten (p. 11) Naar concrete en meetbare doelstellingen in het sociaal domein (p. 11) Portret van de klant: sociaal domein (p. 22) Nulmeting Klanten 3D (p. 22) Werken aan ondersteuning: dat werkt (p. 23) Prognosemodel Uitgaven Sociaal Domein (p. 33) Formatiecalculatie Sociale Zaken (p. 34) Scan Risicomanagement (p. 34) Inkoopboek Sociaal Domein (p. 35) Benchmark Jeugd (p. 12) Transitiescan Jeugdhulp 2015 (p. 12) Transformatiescan Jeugd (p. 13) Nulmeting Jeugd: de maatschappelijke effecten van uw beleid (p. 23) Monitor Klanten Jeugd (p. 24) Jeugd Wmo Werk & Inkomen Benchmark Wmo (p. 13) Evaluatie Toegang tot ondersteuning (p. 14) Benchmark Werk & Inkomen: basismodule (p. 15) Benchmark Werk & Inkomen: verdiepende module (p. 15) Evaluatie Parttime werken klanten (p. 16) Evaluatie Social Return (p. 16) Evaluatie Werk & Inkomen (p. 17) Evaluatie Armoedebeleid (p. 17) Evaluatie Regionaal Werkbedrijf (p. 18) Evaluatie Handhaving & Fraude (p. 18) Evaluatie Debiteurenbeheer (p. 19) Nulmeting Wmo: de maatschappelijke effecten van uw beleid (p. 24) Klantonderzoek Participatie & Zelfredzaamheid: meer doen aan meedoen (p. 25) Klantonderzoek Toegang tot ondersteuning (p. 25) Onderzoek Cliëntondersteuning (p. 26) Klantonderzoek Begeleiding in beeld (p. 26) Klantonderzoek Gevolgen van scheiden wonen & zorg (p. 27) Basisklantonderzoeken Wmo (p. 27) Overzicht basisklantonderzoeken (p. 28) Klantonderzoek Werk & Inkomen (p. 29) Klantonderzoek Schuldhulpverlening (p. 29) Klantonderzoek Armoedebeleid (p. 30) Klantonderzoek Tegenprestaties (p. 30) Klantonderzoek Motivatie beleving (p. 31) Klantonderzoek Werkgevers (p. 31) Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein 7

8 8 1

9 Zicht op prestaties Meten en vergelijken Realiseert uw gemeente de beoogde beleidseffecten? Hoe ontwikkelen uw uitgaven zich in vergelijking met andere gemeenten? Is uw bedrijfsvoering efficiënt? Wat is het effect van de invoering van de transities? Hoe voert uw gemeente de nieuwe taken uit? Waar moet u bijsturen? Onze benchmarks zijn actuele informatie- en sturingsinstrumenten voor en door gemeenten. U krijgt direct in 2015 zicht op uw prestaties in het sociaal domein, doordat we gaan meten over het lopende jaar en met onze benchmarks niet langer terugkijken naar het jaar ervoor. Deze informatie heeft u niet alleen van uw eigen gemeente, maar ook van collega-gemeenten, waardoor u kunt leren van anderen. De verschillende scans, monitors en dashboards geven inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleidskeuzes en organisatievraagstukken binnen het sociaal domein. 1 Zicht op prestaties 9

10 Nieuw! Sociaal Domein Dashboard Sociaal Domein Het Dashboard Sociaal Domein verschaft u op een aantal kernindicatoren inzicht in de verhouding tussen de inzet van middelen enerzijds en de maatschappelijke en financiële effecten binnen het sociaal domein anderzijds. Via het dashboard weet u precies hoe effectief en efficiënt uw gemeentelijk beleid is op het sociaal domein. Daarbij kijken we niet alleen naar de inzet van middelen voor interventies binnen de traditionele beleidspijlers van Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen, maar ook naar interventies die worden ingezet voor het gehele sociaal domein. De benodigde informatie halen we uit de resultaten van uw deelname aan onze Benchmarks Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen. Deelnemers aan een van de eerder genoemde benchmarks nemen kosteloos deel aan het Dashboard Sociaal Domein. Indien uw gemeente niet aan de benchmarks deelneemt, vullen wij het dashboard door middel van een beknopte uitvraag. Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in: de ontwikkeling van de uitgaven op het sociaal domein, onderverdeeld in de pijlers Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen; de maatschappelijke effecten van het beleid; de mate waarin en in de meer algemene, op preventie gerichte interventies bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen; de mate waarin en bijdragen aan het terugdringen van de uitgaven aan de dure, meer individuele interventies en daarmee aan de grip op de totale uitgaven binnen het sociaal domein. Evaluatie Sociaal (wijk)team Veel gemeenten in Nederland doen inmiddels ervaring op met werken met sociale (wijk)teams. Deze teams functioneren volgens het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Met een integrale, meer generalistische aanpak heeft het sociale team tot doel het beroep op tweedelijnszorg terug te dringen en meer in te zetten op het zelforganiserend vermogen van mensen. Evaluaties van sociale (wijk)teams zijn het meest succesvol wanneer deze worden onderzocht vanuit de verschillende perspectieven: de gemeente, de leden van het sociaal (wijk)team, de professionals van organisaties rondom het sociaal (wijk)team en vanuit de klant. Wij bieden dit onderzoek ook aan als monitor waarmee u periodiek zicht houdt op de prestaties van uw sociaal (wijk)team. U kunt er ook voor kiezen om alleen het klantoordeel te laten onderzoeken. De evaluatie geeft aan of de beoogde doelen worden gehaald, tegen welke kosten dit gebeurt en welke verbetermogelijkheden er zijn. U krijgt inzicht in: het werkproces de prestaties de kosten de samenwerking de effecten van de nieuwe werkwijze Maatwerkofferte. Deelnemers aan een van onze benchmarks krijgen de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan het Dashboard Sociaal Domein. Voor de niet-deelnemers brengen wij een maatwerkofferte uit. 10

11 MKBA: inzicht in Maatschappelijke Kosten en Baten Steeds vaker vragen onze opdrachtgevers in het sociaal domein om analyses die inzicht geven in maatschappelijke kosten en baten van plannen en werkzaamheden. De potentiële impact van deze maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA s) is groot. Iedere MKBA is bij ons daarom maatwerk en wordt op een zorgvuldige manier uitgevoerd. MKBA s worden in de regel uitgevoerd voor het beoordelen en verbeteren van plannen of werkzaamheden. Er zijn verschillende typen MKBA s: kwantitatief vs. kwalitatief, evaluerende vs. verkennend, getoetst vs. ongetoetst. De keuze voor een bepaald type MKBA is onder meer afhankelijk van uw doelstellingen en van de beschikbaarheid van informatie. Gezien het potentieel grote maatschappelijke belang van een MKBA gaan wij altijd zorgvuldig te werk. Dat begint al bij het eerste oriënterende gesprek. Wij kijken dan of een MKBA nodig is en welk type MKBA het meest geschikt is. Eventueel stellen wij alternatieve instrumenten of oplossingen voor. Wij documenteren alle verzamelde gegevens, analyses en resultaten. Waar mogelijk voorzien wij resultaten van verklaringen en verbetermogelijkheden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat onze MKBA s de kritische blik van verschillende belanghebbenden bijna altijd goed doorstaan. Inzicht in uw maatschappelijke kosten en baten inclusief verklaringen en verbetermogelijkheden Maatwerkofferte. Naar concrete en meetbare doelstellingen in het sociaal domein Gemeenten hebben de ambitie om concrete en meetbare doelen te formuleren rond bijvoorbeeld het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van inwoners, het stimuleren van de eigen kracht en het verminderen van de uitgaven. Deze doelen zijn vervolgens het uitgangspunt voor contracteren en het maken van subsidieafspraken met maatschappelijke organisaties. Door het volgen van de resultaten op deze indicatoren worden de effecten van het beleid inzichtelijk gemaakt. Vragen als is de ondersteuning uit het eigen netwerk of van algemene voorzieningen toereikend en is de geboden ondersteuning effectief? worden hiermee beantwoord. Wij bieden begeleiding in de volgende stappen: inventariseren van de doelstelling, de vertaalslag naar indicatoren, vaststellen van de indicatorenset, eventueel bijstellen van de doelstelling en afspraken over registratie en gegevensverzameling. Inzicht in de realisatie van uw doelstellingen en in de effecten van uw beleid. U kunt deze ondersteuning ontvangen voor een bedrag vanaf 2.700,-. Optioneel kan er een afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd, waarin de indicatoren worden vastgesteld. Ook ondersteuning bij het opstellen en/of uitvoeren van het onderzoeksprogramma is mogelijk. 1 Zicht op prestaties 11

12 Nieuw! JEUGD Benchmark Jeugd In 2015 gaat u van start met de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Wij sluiten daar met onze nieuwe Benchmark Jeugd bij aan. Met deze benchmark bieden wij u in de pioniersfase van de nieuwe Jeugdwet concrete handvatten om sturing te geven aan de vormgeving en uitvoering van uw nieuwe beleid. Wat werkt wel en wat werkt niet? Voorkomen mijn en in preventie op lange termijn meer specialistische hulp? Hoe doen andere gemeenten dat en zijn zij ook effectief? Uniek aan de benchmark is dat we meten over het lopende jaar. Daarmee is de benchmark een actueel sturingsinstrument. Ook is benchlearning een belangrijk onderdeel van de benchmark: wij bieden u en collega-gemeenten, onder meer in de vorm van bijeenkomsten, een platform om ervaringen en best practices uit te wisselen. Een onderzoek onder uw inwoners (jongeren en hun ouders) en uw jeugdhulpklanten maakt deel uit van de benchmark. Voor dit onderzoek maken wij gebruik van een gecombineerde aanpak van online en schriftelijke vragenlijsten onder jongeren en hun ouders met een ondersteuningsvraag, jeugdhulpklanten en inwoners van uw gemeente. Hiermee brengen we de beleidseffecten vanuit het perspectief van de jongeren en hun ouders in beeld. Inzage in de effectiviteit van uw jeugdbeleid door het koppelen van sturings-, bekostigings- en effectinformatie. De mogelijkheid om de effecten van bepaalde beleidskeuzes te vergelijken met andere gemeenten. Tweemaal per jaar actuele inzage in de cijfers. Klantvriendelijke online applicatie, waardoor het mogelijk is om zelf prestaties te monitoren en te vergelijken. De voor de Benchmark Jeugd bedraagt 3000,- plus 0,02 per inwoner. Transitiescan Jeugdhulp 2015 De transitie van de jeugdhulp is op 1 januari 2015 een feit. Gemeenten zijn hard aan de slag om op deze datum klaar te staan om de jeugdhulp te organiseren. Het Transitiebureau Jeugd biedt u een focuslijst aan met tien punten die voor 1 januari 2015 geregeld moeten zijn. Ook is er een checklist beschikbaar voor de inrichting van de Toegang Jeugdhulp die voor de transitie van belang is. Daarnaast werkt BMC Onderzoek met verschillende gemeenten lokaal en regionaal samen om straks klaar te staan voor de jongeren en hun ouders. Onze kennis en ervaring hebben we ingezet door ieder punt van de focuslijst en checklist Toegang uit te werken in een checklist van de onderwerpen die gemeenten minimaal op orde moeten hebben in het kader van de transitie. Vanuit beleid, uitvoering en inkoop onderzoeken wij de status. We kijken naar de stand van zaken en de planning voor verdere uitwerkingen en inventariseren eventuele risico s. Aan de hand hiervan gaan we in gesprek over hoe kansen te benutten zijn. Voor 1 januari 2015 kunt u de Trantitiescan Jeugdhulp inzetten om een indicatie te krijgen of uw gemeente klaar is voor Maar ook na 1 januari is de scan geschikt om te kijken op welke punten uw gemeente nog stappen kan of zelfs moet zetten. Een integraal beeld van de stand van zaken in uw gemeente rondom de transitie jeugdhulp. Voor 1 januari 2015: waar zitten in uw planning en voortgang eventuele knelpunten waarop bijsturing nodig is? Na 1 januari 2015: inzicht in vervolgstappen en kansen. Adviesgesprek met een senior adviseur om de resultaten van de scan te bespreken. De voor dit onderzoek bedraagt 5.000,-. 12

13 Transformatiescan Jeugd De invoering van de nieuwe Jeugdzorgwet is een feitelijke transitie. Maar als gevolg van de kortingen die de komende jaren nog zullen worden doorgevoerd, is het in de jeugdzorg nodig om anders en efficiënter te werken. Deze transformatie vraagt om innovatieve aanpakken op het gebied van preventie, toegang en ondersteuning. Jongeren en hun ouders zullen meer dan nu moeten worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden. Nieuwe samenwerkingsvormen, zoals wijkteams, hebben als doel de toegang effectiever en efficiënter te maken. De sleutel ligt vaak bij de goede combinatie van nieuwe werkwijzen en technologische innovaties, zoals social media en e-health. Uw gemeente zal moeten faciliteren om het veld de mogelijkheid te bieden om te transformeren om zo te komen tot een succesvolle uitvoering van de nieuwe Jeugdzorgwet. De transformatiescan geeft u inzage in de stand van zaken in het veld. De scan is gericht op de onderdelen preventie, toegang en ondersteuning. Per onderdeel kijken we naar de mate van innovatie rondom het beleid, de inkoop en de uitvoering. We analyseren knelpunten en geven inzicht in de kansen voor innovatie. Ook leggen we uw resultaten naast die van andere gemeenten die aan de transformatiescan deelnemen. Zo zijn we in staat deze knelpunten en kansen in een concreet advies te vertalen. Desgewenst organiseren we gerichte rondetafelgesprekken. Wmo Benchmark Wmo Nieuw! In 2015 gaat u van start met de uitvoering van de nieuwe Wmo. Wij sluiten daar met onze nieuwe Benchmark Wmo bij aan. Met deze benchmark bieden wij u in de pioniersfase van de nieuwe Wmo concrete handvatten om sturing te geven aan de vormgeving en uitvoering van uw nieuwe beleid. We kijken beperkt terug naar 2014 en meten voornamelijk over het lopende jaar. Daarmee is de benchmark een actueel sturingsinstrument. Ook is benchlearning een belangrijk onderdeel van de benchmark: we bieden u en collega-gemeenten, onder meer in de vorm van bijeenkomsten, een platform om ervaringen en best practices uit te wisselen. Een onderzoek onder uw inwoners en klanten maakt onderdeel uit van de benchmark. Voor dit onderzoek gebruiken we een gecombineerde aanpak van online en schriftelijke vragenlijsten onder inwoners met een ondersteuningsvraag, klanten en inwoners van uw gemeente. Hiermee brengen we de beleidseffecten vanuit het perspectief van uw inwoners in beeld. Indien gewenst rapporteren wij de uitkomsten niet alleen op gemeenteniveau maar ook op regionaal niveau of op wijkniveau. Inzage in de stand van zaken rond preventie, toegang en ondersteuning op het gebied van beleid, inkoop en uitvoering. Inzage in knelpunten en kansen voor innovatie. Leren van andere gemeenten rond de transformatie van de Jeugdzorg. De voor de Transformatiescan Jeugd bedraagt 5.000,-. Compleet beeld van inkomsten, uitgaven en aantallen. Inzicht in verschuivingen tussen maatschappelijke basisvoorzieningen, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen. Inzicht in effecten van uw beleid door een combinatie van objectieve gegevens en klantperspectief en daardoor in de mate van maatschappelijke participatie van uw inwoners en in hun zelfredzaamheid. Zicht op effectiviteit en doelmatigheid van de door gemeenten gehanteerde beleids- en organisatiekeuzes rondom inkoop, contractmanagement, toegang en samenwerking. Vergelijking met collega-gemeenten. 1 Zicht op prestaties 13

14 De voor de Benchmark Wmo, inclusief het onderzoek onder uw inwoners, bedraagt 6.950,-. Evaluatie Toegang tot ondersteuning Gemeenten zijn in het kader van de decentralisaties de toegang tot ondersteuning aan het vormgeven. Belangrijke onderdelen van de toegang zijn de frontoffice, backoffice en gebiedsteams. Elke gemeente geeft dit naar eigen inzicht en afhankelijk van de lokale situatie vorm. Voor de gemeente(raad) is het belangrijk om te weten hoe inwoners en professionals de toegang tot ondersteuning in de praktijk ervaren. De resultaten van de interviews beschrijft BMC Onderzoek in een beknopte rapportage waarin de genoemde onderwerpen aan de orde komen en in de context van het geformuleerde beleid worden geplaatst. Dankzij citaten van inwoners krijgt u een levendig inzicht in de wijze waarop zij de toegang tot ondersteuning hebben ervaren. Desgewenst is het ook mogelijk om alleen het perspectief van de inwoners te onderzoeken. Zie hiervoor het Klantonderzoek Toegang tot ondersteuning. De voor de Evaluatie Toegang tot ondersteuning bedraagt 6.000,-. De Evaluatie Toegang tot ondersteuning is een kwalitatief onderzoek onder inwoners die zich met een advies- of ondersteuningsvraag bij de gemeente of de loketten van samenwerkingspartners hebben gemeld. De uitkomsten worden gerelateerd aan het beleid van de gemeente en de ervaringen van de betrokken professionals door middel van deskresearch en een groepsinterview. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de ervaringen van zowel inwoners als professionals en in verbetermogelijkheden van de toegang tot ondersteuning. Het onderzoek bestaat uit 25 geslaagde telefonische interviews met de genoemde inwoners. In deze interviews wordt ingegaan op: de ondersteuningsvraag en de situatie van de klant; de beoordeling van het keukentafelgesprek en het verslag; het ontvangen advies en de mogelijke ondersteuning; de bejegening door de consulent; de beoordeling van de gekozen oplossing; de bijdrage aan het zelfstandig wonen en de maatschappelijke participatie. In een groepsgesprek komen de ervaringen van de professionals met de toegang tot ondersteuning aan bod. 14

15 Werk & Inkomen Divosa Benchmark Werk & Inkomen: basismodule De Benchmark Werk & Inkomen is een middel voor sociale diensten om hun prestaties en werkwijzen op cruciale onderdelen in kaart te brengen en deze te vergelijken met die van andere gemeenten. De basisbenchmark geeft u onder andere inzicht in volumeontwikkelingen en budgetbestedingen. De benchmark bevat gegevens van alle deelnemende gemeenten. Maandelijks worden de gegevens geautomatiseerd uitgevraagd en de resultaten gepresenteerd. In de presentatie kunt u zelf kiezen met welke gemeenten of regio s u vergeleken wilt worden. De Benchmark Werk & Inkomen wordt in opdracht van Divosa en in samenwerking met Stimulansz uitgevoerd. Deelname aan de benchmark geeft u maandelijks: inzicht in volumeontwikkeling, budgetbestedingen en de gemiddelde prijs van de uitkering; een rapportage waarin vergelijkingen binnen de benchmark worden gemaakt met het landelijk gemiddelde, per arbeidsmarktregio, COROP-gebied, provincie of gemeentegrootte. De start voor inzet van de basismodule van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen is 750,- plus 0,02 per inwoner. Divosa Benchmark Werk & Inkomen: verdiepende module De verdiepende module van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen biedt naast inzicht in volume en budgetbestedingen, gedetailleerd inzicht in uw prestaties op het gebied van bedrijfsvoering, re-integratie, handhaving en debiteuren. Ook is een vergelijking met andere gemeenten en regio s mogelijk. De basisbenchmark is daarom samen met de verdiepende module uitstekend in te zetten als sturingsinstrument. Daarnaast maakt deze module het mogelijk om (inhoudelijke en technische) bijeenkomsten over de benchmark te bezoeken en actief ideeën uit te wisselen met andere deelnemers. Oplossingen van anderen kunnen u ondersteunen bij het scherp krijgen van organisatorische en beleidsinhoudelijke afwegingen. De verdiepende module participatie en bedrijfsvoering levert u, naast de resultaten uit de Benchmark Werk & Inkomen het volgende op: Maandelijks benchmarkresultaten op verschillende indicatoren, zoals bedrijfsvoering, re-integratie, handhaving en debiteuren. De benchlearnbijeenkomsten geven meer zicht op het verhaal achter de cijfers en best practices en zijn er om ideeën uit te wisselen met andere deelnemers. De mogelijkheid tot online-benchmarking met deelnemers of niveaus naar keuze (landelijk gemiddelde, arbeidsmarktregio, COROP-gebied, provincie of gemeentegrootte). Aanvullend op de voor de basismodule van de Benchmark Werk & Inkomen bedraagt de voor de verdiepende module een startbedrag van 1.500,- plus 0,02 per inwoner. 1 Zicht op prestaties 15

16 Evaluatie Parttime werken klanten Uitsluitend sturen op volledige uitstroom lijkt verleden tijd. Steeds meer gemeenten voeren beleid op de groei van het aantal klanten dat parttime werkt en/of de omvang van hun dienstbetrekking. De Evaluatie Parttime werken geeft gemeenten die geen gericht beleid voeren op dit onderwerp inzicht in de kansen en mogelijkheden van het stimuleren van parttime werk. Voor gemeenten die wel actief zijn op dit terrein voorziet de evaluatie inzicht in de verhouding tussen het geformuleerde beleid aangaande parttime werk, de uitvoering en de resultaten ervan. Evaluatie Social Return De meeste gemeenten hebben ervaring met social return; het is vaak een voorwaarde in aanbestedingen. Verdringing is daarbij geen onbekend verschijnsel. Vakkrachten moeten soms plaatsmaken voor mensen uit sociale projecten. De Evaluatie Social Return meet de prestaties van uw gemeente op dit terrein, de uitvoering, de kosten én de effecten, zowel beoogd als ongewenst. Zeker met het oog op de Participatiewet, en daarmee de komst van nieuwe doelgroepen, is het van belang om zicht te hebben op de kansen en valkuilen van social return in uw gemeente. De evaluatie geeft u duidelijkheid over: de mate waarin uw gemeente gericht is op het bevorderen van parttime werk; de staat van parttime werk aan de hand van prestatie-indicatoren; door de klant ervaren succes- en faalfactoren; de kosten en baten van het beleid; de kansen voor verbetering van beleid en uitvoering. Maatwerkofferte. De evaluatie geeft inzicht in: de mate waarin de door uw gemeente gestelde doelen zijn gerealiseerd; de kritische succes- en faalfactoren; de kosten en baten van het beleid; mogelijke kansen van social return in uw gemeente. Maatwerkofferte. 16

17 Evaluatie Werk & Inkomen De Evaluatie Werk & Inkomen brengt de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid rondom Werk & Inkomen in beeld. Uitgangspunt hierbij zijn uw eigen lokale beleidsdoelstellingen. We brengen de resultaten en waar mogelijk de effecten van het gevoerde beleid in kaart en hebben daarbij aandacht voor de interne processen. Kansen maar ook belemmeringen in (de huidige uitvoering van) het beleid komen aan het licht en bieden u aandachtspunten om tot verbetering van het beleid en/of de uitvoering te komen. Door de evaluatie gedurende meerdere jaren uit te voeren kan de effectiviteit van het beleid over een langere beleidsperiode inzichtelijk worden gemaakt (monitoring). De evaluatie geeft inzicht in: de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd; de kritische succes- en faalfactoren; de kansen voor verbetering van beleid en uitvoering. Maatwerkofferte. Evaluatie Armoedebeleid De Evaluatie Armoedebeleid meet prestaties op het gebied van armoedebeleid, de uitvoering, de kosten en de effecten. Juist in tijden van een nieuwe economische realiteit dient de gemeente haar regierol waar te maken en waar mogelijk haar beleid aan te scherpen, waarbij er meer aan de orde is dan alleen bezuinigen en ombuigen. De meest kwetsbare inwoners zijn vaak personen met verscheidene problemen op het gebied van gezondheid, financiën, scholing, leefomgeving en maatschappelijke participatie. De evaluatie kan ook als monitor gebruikt worden. De evaluatie geeft inzicht in: de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd; de kritische succes- en faalfactoren; de kosten van het beleid; de kansen voor verbetering van beleid en uitvoering. Maatwerkofferte. 1 Zicht op prestaties 17

18 Evaluatie Regionaal Werkbedrijf Het Sociaal Akkoord introduceerde de regionale werkbedrijven, een schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. De werkbedrijven zijn regionaal georganiseerd en worden ingericht door gemeenten. Hoe verloopt de samenwerking tussen deze gemeenten en tot welke resultaten leidt het? De Evaluatie Regionaal Werkbedrijf geeft inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het werkbedrijf. Het gaat hierbij om een procesevaluatie waarbij aandacht is voor het perspectief van de betrokken gemeenten en werkgevers. Ook een onderzoek onder mensen met een arbeidsbeperking behoort tot de mogelijkheden. De inhoud van de evaluatie is afhankelijk van uw kennisbehoefte. Graag adviseren wij u hier vrijblijvend over. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: de ervaringen van gemeenten en/of werkgevers met het werkbedrijf en de mate waarin het werkbedrijf aansluit bij de verwachtingen van betrokkenen; de gevolgen van het werkbedrijf voor afzonderlijke gemeenten; de kritische succes- en faalfactoren, bijvoorbeeld waar het gaat om schaalgrootte, samenwerking, re-integratie en/of integrale dienstverlening; de kosten en baten van het werkbedrijf. Evaluatie Handhaving & Fraude De Evaluatie Handhaving & Fraude brengt de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid in kaart. Voor een sociale dienst is het zaak om misbruik of oneigenlijk gebruik van de uitkering tegen te gaan. In hoeverre dragen preventieve activiteiten (tijdige voorlichting, klantvriendelijke dienstverlening) bij aan het versterken van draagvlak bij de klanten? Worden repressieve activiteiten (intensieve controle op maat, feitelijke sanctionering) effectief en efficiënt ingezet? Is de samenwerking intern en in de keten optimaal ingericht? We toetsen de resultaten aan de hand van uw eigen geformuleerde doelstellingen. Ook het onderzoeken van klantervaringen behoort tot de mogelijkheden. De evaluatie geeft inzicht in: de mate waarin uw gemeente zicht heeft op fraude; de resultaten van handhaving; succes- en faalfactoren in de uitvoering; de baten van het beleid; mogelijke verbeterpunten in beleid en/of uitvoering. Maatwerkofferte. Maatwerkofferte. 18

De route naar antwoorden voor Sociale Diensten

De route naar antwoorden voor Sociale Diensten De route naar antwoorden voor Sociale Diensten Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod Sociale Diensten... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

De route naar antwoorden in het sociaal domein

De route naar antwoorden in het sociaal domein De route naar antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2015-2016 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie... 5 Hoofdstuk 1 - Zicht op uw prestaties.... 7 1.1. Benchmarks... 8 Benchmark Jeugd....8

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het Sociaal Domein. Onderzoeksaanbod 2013-2014

De route naar de antwoorden in het Sociaal Domein. Onderzoeksaanbod 2013-2014 De route naar de antwoorden in het Sociaal Domein Onderzoeksaanbod 2013-2014 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties... 9 Sociaal

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Op de agenda vandaag EVI panels proces Bespreken van uw input aan de hand van thema s Ter herinnering Doel: beleidsdocument 2016 2017;;

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Benchmark Werk & Inkomen. Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam)

Benchmark Werk & Inkomen. Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam) Benchmark Werk & Inkomen Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam) Agenda 1. Korte introductie op de benchmark - Wat is het - Hoe werkt het -

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Outcome-indicatoren in co-creatie November 2015

Outcome-indicatoren in co-creatie November 2015 Outcome-indicatoren in co-creatie November 2015 11/24/2015 Intro Hoe weten we of bepaalde aanpakken werken? Eerst: wat zijn de beoogde effecten en hoe meten we die? http://www.cinemasenior.nl/kijk-mijn-ogen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Een presentatie van een methode in ontwikkeling, focus op welzijnsvoorzieningen Door Esther Sarphatie, accountmanager gemeente Hilversum

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep Pilot doeltreffendheid subsidies Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep 1. Aanleiding In de gemeenteraad van Sliedrecht speelt al enige jaren een discussie over het subsidiebeleid. Een aantal

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2016 Besluit nummer: 2016_Raad_00018 Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het behandelen van de begroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID

Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Benchmark Sturen op veiligheid 2011 BENCHMARK STUREN OP VEILIGHEID Hoe effectief is uw veiligheidsbeleid? Hoe kunt u goed sturen op prestaties? Hoe sterk is uw interne organisatie rond veiligheid? Hoe

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden 2 juni, Viola Zevenhuizen, projectleider Doel huisstijl Toelichting inkoopproces en Werking interactief aankoopsysteem 2 Sociaal Domein huisstijl Bovenregionaal

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein In de resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein wordt op 18 juni op het VNG-congres gevraagd in te stemmen dat gemeenten

Nadere informatie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie in de wijk 1 november 2013, Congres Eerste Lijn Ilse Storm (beleidsonderzoeker, AWPG, RIVM) Anke van Gestel (epidemioloog, AWPG,

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig?

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig? Programma Thema: Hoe onderzoek je of de transformatie van de jeugdzorg werkt? Onderzoek G4-rekenkamers 1. Eigen kracht 2. Risicomanagement 3. Leren 4. Monitoring en sturing 5. Vervolgonderzoek www.sendsteps.com

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG & DIENSTVERLENING IN HET SOCIAAL DOMEIN, HET METEN VAN DE KLANTTEVREDENHEID

KWALITEIT VAN DE ZORG & DIENSTVERLENING IN HET SOCIAAL DOMEIN, HET METEN VAN DE KLANTTEVREDENHEID KWALITEIT VAN DE ZORG & DIENSTVERLENING IN HET SOCIAAL DOMEIN, HET METEN VAN DE KLANTTEVREDENHEID 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 heeft de gemeente er een groot aantal nieuwe taken bij gekregen op het

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken:

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken: aan: de raad datum: 21 maart 2017 onderwerp: resultaten Monitoring en onderzoek Sociaal Domein van: het college bijlage: 5 registratienr.: OD/2017/194762 in afschrift aan: Burgerplatform Inleiding Hierbij

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per

Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per Samenhang transities sociaal domein is haalbare kaart voor gemeenten per 1-1-2015 VNG, VWS, SZW, BZK (en OCW voor passend onderwijs) Regionale bijeenkomsten transities sociaal domein Rogier den Uyl/ Frans

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 25 september 2014 Agendanummer : 12 Datum : 26 augustus 2014 Onderwerp Beleidsplannen Sociaal Domein inclusief zeven verordeningen Aan de leden van de raad, Voorgesteld

Nadere informatie

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Sturen op resultaten in het sociaal domein Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Partners in verbetering https://www.youtube.com/watch?v=urujad- 0Bk4#action=share Vraag aan deelnemers

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Advies: Leg meer de nadruk op preventie bij het afgeven van indicaties en het monitoren van de geleverde zorg.

Advies: Leg meer de nadruk op preventie bij het afgeven van indicaties en het monitoren van de geleverde zorg. Datum : 22 april 2017 Kenmerk : ASD20170005 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : advies Inkoopplan Wmo 2018-2019 Geacht college, Op 29 maart kregen wij per e-mail het verzoek om een

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie