Vertrouwelijk. Rapport Diagnose Compaz. Opdrachtgever. Uitgevoerde onderzoeken. Vragenlijst leefgebieden. Quick Scan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertrouwelijk. Rapport Diagnose Compaz. Opdrachtgever. Uitgevoerde onderzoeken. Vragenlijst leefgebieden. Quick Scan."

Transcriptie

1 Rapport Diagnose Compaz Naam en voorletters A. Noniem Adres Stationsweg 31 Postcode Woonplaats 5122 TV s Hertogenbosch Telefoonnummer Geboortedatum Geslacht M BSN Opdrachtgever Naam organisatie Contactpersoon Aob Compaz De heer Adamsen Telefoonnummer k. Uitgevoerde onderzoeken Vragenlijst leefgebieden Quick Scan Competentietest Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 1

2 Advies Aob Compaz schat de betrokkene in op de volgende trede van de participatieladder: Trede Betaald werk 6 Betaald werk met ondersteuning 5 Onbetaald werk/vrijwilligerswerk 4 Deelname georganiseerde activiteiten 3 Sociale contacten buiten de deur 2 Sociaal isolement 1 Ontwikkeladvies Aob Compaz adviseert betrokkene voor te dragen voor een van de volgende activiteiten: Directe bemiddeling naar betaald werk Re-integratietraject gericht op betaald werk Directe bemiddeling naar betaald werk met ondersteuning Re-integratie gericht op betaald werk met ondersteuning UWV WERKbedrijf voor indicatiestelling sociale werkvoorziening Bemiddeling naar of behoud/uitbreiding van vrijwilligerswerk Deelname georganiseerde activiteiten gericht op maatschappelijke participatie Deelname activiteiten gericht op opheffing/vermindering maatschappelijk isolement Zorgtraject Aanvullend onderzoek met betrekking tot de lichamelijke belastbaarheid Aanvullend onderzoek met betrekking tot de psychische belastbaarheid Binnen een termijn van 0 maanden zijn er voor betrokkene ontwikkelmogelijkheden tot de volgende trede: 5 Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 2

3 1. Vragenlijst leefgebieden Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog Lichamelijke gezondheid Psychosociale factoren Sociale factoren Woonomstandigheden Mobiliteit Financiële omstandigheden Dagbesteding Werk Vragenlijst Leefgebieden: Lichamelijke gezondheid: Betrokkene geeft aan in gemiddelde mate beperkingen of hinder te ervaren met betrekking tot zijn lichamelijke gezondheid. Hierbij gaat het om de beleving van betrokkene van zijn algemene lichamelijke constitutie. Psychosociale factoren: Betrokkene geeft aan in gemiddelde mate tevreden te zijn met zijn psychisch welzijn en het welbevinden in het algemeen. Sociale factoren: Betrokkene geeft aan in gemiddelde mate tevreden te zijn over de mate waarin hij zich betrokken bij en ondersteund voelt door anderen en de mate waarin hij frequente en/of intensieve contacten onderhoudt met anderen. Woonomstandigheden: Betrokkene geeft aan in gemiddelde mate tevreden te zijn met de eigen woning, woonsituatie en/of woonomgeving (buren, straat, buurt en stad/dorp). Mobiliteit: Betrokkene geeft aan in beperkte mate tevreden te zijn met de mogelijkheid om zich te verplaatsen (lopend, fiets/scooter, auto en openbaar vervoer). Financiële omstandigheden: Betrokkene geeft aan in beperkte mate tevreden te zijn met het inkomen dat hij ontvangt in relatie tot zijn financiële verplichtingen en dagelijkse uitgaven. Dagbesteding: Betrokkene geeft aan in beperkte mate tevreden te zijn met de wijze waarop hij invulling geeft aan de dagelijkse activiteiten en verplichtingen. Werk: Betrokkene geeft aan zeer tevreden te zijn of tevreden te zijn geweest met werkgerelateerde activiteiten en sterk gericht te zijn op het verkrijgen van werk of het vergroten van het aantal werkzame uren Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 3

4 2. Quick Scan Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog Stressgevoeligheid Negatieve faalangst Sociale angst Energetische beperkingen Agressief gedrag Depressieve klachten Aanleg voor psychopathologie Quick Scan: Stressgevoeligheid: Betrokkene geeft aan geen moeite te hebben met het omgaan met druk, problemen en tegenslagen. Negatieve faalangst: Betrokkene rapporteert geen bijzonderheden op de schaal Negatieve faalangst. Deze schaal meet in hoeverre iemand last heeft van negatieve gedachten voor en tijdens het presteren. Sociale angst: Betrokkene geeft aan weinig last te hebben van het angstig en geremd zijn in contact met andere personen en niet vaak sociale contacten te vermijden. Energetische beperkingen: Betrokkene geeft aan weinig energetische beperkingen te ervaren, waaronder vermoeidheid, lusteloosheid en een algemeen gebrek aan energie. Agressief gedrag: Betrokkene behaalt een gemiddelde score op de schaal Agressief gedrag. Deze schaal meet de mate waarin iemand geneigd is om op een vijandige, agressieve manier te reageren. Er zijn geen bijzonderheden binnen deze schaal. Depressieve klachten: Betrokkene behaalt een gemiddelde score op de schaal Depressieve klachten. Deze schaal meet de mate waarin iemand sombere en verdrietige gevoelens en gevoelens van eenzaamheid ervaart. Er zijn geen bijzonderheden binnen deze schaal. Aanleg voor psychosen: Er is een gemiddelde score behaald op de schaal Aanleg voor psychosen. Er worden geen aanwijzingen gevonden voor ernstige vormen van psychosen. Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 4

5 3. Aob Competentietest HANDELINGSVERMOGEN Praktische handvaardigheid Besluitvaardigheid Concentreren Verdelen en aandacht SOCIAAL VERMOGEN Inlevingsvermogen Sociabiliteit Samenwerken ONDERNEMEND VERMOGEN Initiatief Beïnvloedend vermogen Dienstverlenende houding STRUCTUREREND VERMOGEN Ordelijkheid Instructies en procedures opvolgen Plannen en organiseren Nauwkeurigheid PERSOONLIJK VERMOGEN Energie Stressbestendigheid Incasseringsvermogen Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Integriteit Omschakelingsvermogen Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 5

6 BEROEPEN TOP 5 Autoruitschademonteur Heftruckchauffeur Toezichthouder Beveiliger Reachtruckchauffeur Vacatures Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 6

7 Loonwaarde-indicatie % Betaald werk 71-85% Re-integratie naar betaald werk 56-70% Betaald werk met ondersteuning 41-55% Re-integratie betaald werk met ondersteuning 31-70% Indicatiestelling sociale werkvoorziening* 31-40% Behoud/uitbreiding vrijwilligerswerk 16-30% Maatschappelijke participatie 0-15% Opheffing/vermindering maatschappelijk isolement 0% Zorgtraject Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 7

8 Bijlage 1 Vragenlijst Leefgebieden: nadere beschrijving De volgende leefgebieden worden op basis van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst uitgevraagd en deze heeft als opbrengsten: een plaats op de participatieladder; inzicht in het groeipotentieel (binnen een termijn van een jaar); inzicht in mogelijk belemmerende/blokkerende factoren; indicatie voor een mogelijke Quick Scan Psychische Weerbaarheid; indicatie voor mogelijk aanvullend expertiseonderzoek (medisch, psychisch); indicatie van de inzet van een participatie- of re-integratie-instrument; een CV van de klant. Lichamelijke gezondheid De beleving van een persoon van zijn algehele lichamelijke constitutie. Hierbij wordt gedacht aan zaken als pijn- en klachtbeleving, uithoudingsvermogen, energie, kracht, kwaliteit van de slaap, geheugen, concentratievermogen, mogelijkheid tot inspanning/ontspanning, vermogen om tot rust te komen, lichamelijke bewegingsmogelijkheid, gezichtsvermogen, etcetera. Psychosociale factoren De mate waarin iemand tevreden is met het psychisch welzijn en het welbevinden in het algemeen. Hierbij wordt gedacht aan zaken als tevredenheid met de levenssituatie, persoonlijke omstandigheden, verwachtingen van de toekomst, mate waarin iemand inschat invloed te kunnen uitoefenen op zijn situatie, mate van optimisme, mate waarin iemand vindt dat hij kan genieten, de mate waarin men vindt dat men zelfstandig kan handelen, etcetera. Sociale factoren Mate waarin een persoon zich betrokken bij en ondersteund voelt door anderen, frequentie en/of intensieve contacten onderhoudt met anderen en de mate waarin hij daar tevreden over is. De mate waarin iemand vindt dat hij erbij hoort. Hierbij wordt gedacht aan zaken zoals contact met familie, vrienden, buren, kinderen, kleinkinderen, nieuwe contacten, contact in het dagelijks leven en professionele leven, deelname aan gezamenlijke vrijetijdsbesteding of sportactiviteiten. Dit contact kan gelegd worden via face-to-face contact, telefonisch contact of vormen van social media zoals e- mail, hyves, sms, twitter, etcetera. Woonomstandigheden De mate waarin iemand aangeeft tevreden te zijn met de eigen woning, woonsituatie en met de woonomgeving (buren, straat, buurt, stad/dorp). Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 8

9 Hierbij kan worden gedacht aan zaken zoals woonruimte (oppervlakte, aantal kamers, mogelijkheid tot privacy), tuin, balkon, uitzicht, eventueel geluidshinder van verkeer, huisgenoten of buren, gevoel van veiligheid in de buurt, mogelijkheden tot boodschappen doen, nabijheid van openbaar vervoer, uitgaan/winkelen, nabijheid van natuur, etcetera. Mobiliteit De mate waarin iemand aangeeft tevreden te zijn met de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan eigen vervoer (auto, brommer/scooter, fiets), mogelijkheid om te lopen, gelegenheid om gebruik te maken van het openbaar vervoer (bus, tram, trein). Ook de mate waarin iemand regelmatig of incidenteel gebruik kan maken van hulp van anderen om zich te verplaatsen, kan een relevant aspect zijn. Financiële omstandigheden De mate waarin iemand aangeeft tevreden te zijn met het inkomen dat hij ontvangt door uitkering, salaris, alimentatie of anderszins. Dit in relatie tot zijn financiële verplichtingen (huur, hypotheek, dagelijkse boodschappen, kleding, kosten dagelijks vervoer, gezinsverplichtingen, kosten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, sport, vakantie-uitgaven, etcetera). Hierbij kan gedacht worden aan vast inkomen of onregelmatig inkomen, vaste of fluctuerende lasten, lasten van alimentatie, verplichtingen met betrekking tot (studerende) kinderen, verwachtingen met betrekking tot de toekomst, eventuele schulden of te verwachten erfenissen, uitkeringen, pensioenaanspraken. Dagbesteding De mate waarin iemand tevreden is met de wijze waarop hij invulling geeft aan de dagelijkse activiteiten en verplichtingen (algemeen dagelijkse levensverrichtingen; arbeidsverplichtingen, sociale verplichtingen, vrijetijdsbesteding). Hierbij kan gedacht worden aan ADL-taken, zelfhygiëne, schoonmaak kamer/huis, tuinonderhoud, inkopen van dagelijkse levensmiddelen, PC- en televisiegebruik, contact met gezinsgenoten en bekenden, vrijetijdsbesteding, etcetera. Werk De mate waarin iemand tevreden is of tevreden is geweest met werkgerelateerde activiteiten en de mate waarin iemand nu nog is gericht op het verkrijgen van werk of het vergroten van het aantal werkzame uren. Kortom: de mate waarin iemand is gericht op werk als een belangrijk leefgebied. Hierbij kan gedacht worden aan concrete werkervaring (laatste 10 jaar), aantal werkzame uren, beleving van eerdere werksituaties, mate waarin men zich heeft verbonden met werkidentiteit, de verwachting ten aanzien van werk, opgebouwde en nog aanwezige competenties, het belang dat aan inkomen uit werk wordt gehecht, etcetera. Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 9

10 Bijlage 2 Quick Scan: nadere beschrijving Stressgevoeligheid De mate waarin een persoon met druk, problemen en tegenslagen omgaat. Negatieve faalangst De mate waarin een persoon last heeft van negatieve gedachten voor en tijdens het presteren die de prestatie negatief beïnvloeden. Sociale angst Deze schaal meet de mate waarin iemand angstig en geremd is in sociale contacten en de neiging heeft contacten te vermijden. Energetische beperkingen Deze schaal meet de mate waarin iemand zich vermoeid en lusteloos voelt en een algemeen gebrek aan energie ervaart. Agressief gedrag Deze schaal meet de mate waarin iemand geneigd is om op een vijandige, agressieve manier te reageren (zowel direct als meer indirect). Depressieve klachten Deze schaal meet de mate waarin iemand sombere en verdrietige gevoelens en gevoelens van eenzaamheid ervaart. Aanleg voor psychopathologie Deze schaal meet in hoeverre iemand paranoïde gedachten, waanachtige ideeën of bizarre ervaringen heeft. Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 10

11 Bijlage 3 Beschrijving onderzochte Competenties HANDELINGSVERMOGEN Het vermogen om adequaat te handelen in wisselende situaties. Praktische vaardigheden In staat zijn om voor het uitvoeren van de taak of handeling de juiste materialen en apparatuur te kiezen en er op een zorgvuldige en doeltreffende manier mee om te gaan. Besluitvaardigheid Beslissingen durven nemen door op het juiste moment acties te ondernemen of meningen uit te spreken, ook bij onvolledige informatie of tegenstrijdige belangen. Concentreren Zich gedurende langere tijd volledig kunnen richten op het uitvoeren van een specifieke taak. Zich hierbij kunnen afsluiten voor afleiding uit andere bronnen. Verdelen van aandacht Zich gedurende langere tijd kunnen concentreren op meerdere, verschillende taken die tegelijk of afwisselend moeten worden uitgevoerd. SOCIAAL VERMOGEN Het vermogen om op een passende wijze contact te leggen en te onderhouden met personen en groepen. Inlevingsvermogen Het vermogen om gedrag, gedachten en gevoelens van anderen tijdig en juist te onderkennen en daarmee op passende wijze om te gaan. Sociabiliteit Gemakkelijk aansluiting vinden bij anderen, op eigen initiatief op de ander toestappen en een persoonlijk contact of een werk- of klantrelatie opbouwen. Samenwerken Bijdragen aan een gemeenschappelijk doel door vanuit een constructieve en welwillende intentie het optimaal afstemmen van de eigen specifieke bijdrage naast die van de ander of de anderen in de groep. Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 11

12 ONDERNEMEND VERMOGEN Het vermogen om op een passende wijze om te gaan met kansen en bedreigingen. Initiatief In staat zijn om uit zichzelf zaken te initiëren; in een vroeg stadium problemen, knelpunten en kansen te signaleren en doelmatige actie te ondernemen. Beïnvloedend vermogen Het vermogen om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te verkrijgen met bepaalde voorstellen of meningen. Invloed uitoefenen op de ander door een zelfverzekerde houding en een ontspannen stijl. Dienstverlenende houding Vanuit een servicegerichte instelling bij het uitvoeren van taken tegemoet komen aan de wensen van collega s, meerderen en/of klanten. STRUCTUREREND VERMOGEN Het vermogen om voorwerpen te hanteren en/of informatie te ordenen teneinde een gesteld doel te bereiken. Ordelijkheid Overzicht en structuur kunnen aanbrengen in eigen taken, gereedschappen en materialen. Instructies en procedures opvolgen Volgt voorgeschreven werkprocedures, instructies en aanwijzingen strikt op. Voert het werk uit volgens de richtlijnen van het bedrijf, waaronder veiligheidsvoorschriften en wettelijke richtlijnen. Plannen en organiseren Op effectieve wijze doelen bepalen en realiseren door het stellen van prioriteiten en inzet van de juiste acties, tijd en middelen. Nauwkeurigheid Gerichtheid op details (producten, gereedschappen, materialen, informatie) en hiermee accuraat en effectief omgaan. Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 12

13 PERSOONLIJK WERKVERMOGEN Het vermogen om op adequate wijze in eigen inkomen te voorzien door het verrichten van betaalde arbeid. Energie Gedurende een langere periode actief zijn voor het uitoefenen van beroepsgerichte taken. Uithoudingsvermogen tonen. Stressbestendigheid Effectief blijven functioneren onder hectiek, de druk van meerdere of moeilijke taken, tijdslimieten, tegenslag of crisissituaties. Incasseringsvermogen Teleurstellingen kunnen accepteren en feedback kunnen ontvangen zonder deze direct persoonlijk op te vatten. Kunnen omgaan met persoonlijk leed, hectische en/of risicovolle situaties. Zelfstandigheid Zelfstandig, zonder veel toezicht, hulp of instructie, taken kunnen verrichten, daar zelf vorm en inhoud aan geven. Verantwoordelijkheid Bereid en in staat zijn om gemaakte afspraken na te komen en de gevolgen van het eigen handelen te overzien en te aanvaarden. Integriteit In acht nemen en toepassen van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in de specifieke beroepsomgeving. Omschakelingsvermogen De bereidheid en het vermogen om te kunnen variëren en omschakelen tussen diverse taken en werksituaties wanneer de situatie daarom vraagt. Rapportage Diagnose Compaz Aob Compaz pagina 13

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen Methodiekbeschrijving CVD Echte Mannen 2 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is CVD Echte Mannen? 5 1. CVD Echte Mannen in vogelvlucht 7 1.1 Waarom met CVD Echte Mannen aan de slag? 7 1.2 De aanleiding: probleem

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Rapport loonwaardemeting

Rapport loonwaardemeting Medewerker Naam Frank Donders BSN 789654321 Geslacht Man Geboortedatum 11/08/1965 Hoogst afgeronde opleiding Werkervaring Werkloos sinds Project Naam expert De medewerker heeft een lbo/vmbo/mavo of mbo1

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Handboek voor trajectbegeleiders sociale activering, arbeidsintegratie en activerende hulpverlening Henk Spies Johny Vanschoren STAB Fontys

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis AKC Onderzoekscahier 12 Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis Kansen en belemmeringen voor duurzame arbeid van normaal tot hoogbegaafde Wajongers

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie