OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK"

Transcriptie

1 OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: Versie 1 Naam student:

2 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2

3 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 5 Instructie feedbackformulier 7 Leerlijn 8 Begrippenlijst 10 Oriëntatie 13 Beroepstaak A Ondersteunen bij huishouden en wonen -Beginner Beroepsopdracht (school) 15 Feedbackformulier 17 Ondersteuningsmagazijn school 21 Toetsmagazijn 23 -Gevorderd Beroepsopdracht (praktijk) 25 Feedbackformulier 27 Ondersteuningsmagazijn school 31 Ondersteuningsmagazijn praktijk en praktijkactiviteiten 35 -Startbekwaam Beroepsopdracht (praktijk) 43 Feedbackformulier 45 Ondersteuningsmagazijn school 49 Ondersteuningsmagazijn praktijk en praktijkactiviteiten 51 Beroepstaak B Ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg -Beginner Beroepsopdracht (praktijk) 59 Feedbackformulier 61 Ondersteuningsmagazijn school 65 Ondersteuningsmagazijn praktijk en praktijkactiviteiten 71 Beroepstaak C Begeleiden -Beginner Beroepsopdracht (praktijk) 95 Feedbackformulier 97 Ondersteuningsmagazijn school 101 Ondersteuningsmagazijn praktijk en praktijkactiviteiten 107 Beroepstaak E Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken -Beginner Beroepsopdracht (praktijk) 129 Feedbackformulier 131 Ondersteuningsmagazijn school 135 Ondersteuningsmagazijn praktijk en praktijkactiviteiten 139 Toetsen Albeda College Branche Gezondheidszorg 3

4 Albeda College Branche Gezondheidszorg 4

5 Inleiding In deze inleiding krijg je uitleg over het opdrachtenboek. Na de inleiding vind je de instructie van het gebruik van het feedbackformulier. Daarna vind je de leerlijn, waarin je kunt zien welke beroepsopdrachten je gaat werken in de beginnerfase en een begrippenlijst met de woorden die misschien nog onbekend voor je zijn en die voorkomen in dit opdrachtenboek. De opleiding begint met een oriëntatieperiode. Hiervoor vind je een ondersteuningsmagazijn met activiteiten Het uitgangspunt voor het leren zijn de beroepsopdrachten. De beroepsopdrachten zijn toetsen die bepalen of je de werkprocessen en de competenties die behoren bij het beroep van verzorgende op beginnend niveau kunt uitvoeren. De beroepsopdracht A beginner voer je op school uit, de overige beroepsopdrachten in de beginner fase voer je in de praktijk uit. Je kunt de beroepsopdrachten uitvoeren als toets wanneer je voldoende kennis, vaardigheden en houdingaspecten bezit. Dit kun je aanleren door activiteiten te doen op school en in de praktijk. Je kunt de beroepsopdracht ook oefenen door de opdracht uit te voeren en hierop feedback te vragen. De feedback kan ingevuld worden op het feedbackformulier. De activiteiten die je kunt doen staan in het ondersteuningsmagazijn, er is een deel met activiteiten voor op school en een deel met activiteiten voor in de praktijk. De activiteiten zijn per beroepsopdracht onderverdeeld in thema s en per thema in activiteiten voor het opdoen van kennis, vaardigheden en houdingaspecten. De activiteiten, die je op school of thuis uit kunt voeren zijn terug te vinden op het Albeda Portaal en je ontvangt ze geprint. De activiteiten voor in de praktijk vind je op het portaal en zitten ook in dit boek. Je kunt als student een keuze maken uit de activiteiten en er op school, in de praktijk en thuis aan werken. Ieder thema wordt ingeleid met een workshop. Hier wordt uitleg gegeven over de activiteiten die bij het thema horen. Dit helpt je om een keuze te maken welke activiteiten voor jou relevant zijn. Je plant de activiteiten door vooraf een PAP te maken. Met je docent bespreek je welke activiteiten je op school gaat doen en met je praktijkopleider of werkbegeleider bespreek je welke activiteiten je in de praktijk gaat doen. De uitgevoerde activiteiten teken je af in het ondersteuningsmagazijn bij het thema door de datum in te vullen waarop je de activiteit hebt gedaan. Als je vindt dat je de doelstelling van het thema hebt behaald kun je naar je docent gaan. Laat je bewijslast zien en je kunt een paraaf van je docent vragen voor de activiteiten op school en van je werkbegeleider voor de activiteiten in de praktijk. In het toetsmagazijn staan testen, waarmee je kunt testen of je voldoende kennis, vaardigheden en houdingsaspecten bezit om de beroepsopdracht uit te voeren. Welke testen je doet bepaal je met je docent. De bewijzen van wat je hebt gedaan bewaar je in je portfolio. Je portfolio begint met je POP/PAP. In je POP maak je een beschrijving voor een langere periode, waarin je beschrijft waaraan je de komende periode gaat werken. (beroepstaken, Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap). Daarnaast beschrijf je aan welke beroepscompetenties je wilt gaan werken en welke persoonlijke leerdoelen je daarbij hebt geformuleerd. Je POP ontwikkelt zich gedurende de opleiding, het is een groeidocument. Albeda College Branche Gezondheidszorg 5

6 In je PAP beschrijf je concreet welke activiteiten (leeractiviteiten, workshops, praktijkactiviteiten enz.) je gaat ondernemen om aan de beroepsopdrachten te kunnen voldoen. De SLB-er begeleid je onder andere bij het leerproces en het samenstellen van je portfolio. In het begin zal de SLB-er je hierbij meer ondersteunen dan later in de opleiding. De SLB-er heeft regelmatig een gesprek met je om de voortgang van de opleiding te bespreken. De assessor waardeert op de ijkmomenten je portfolio en geeft advies aan de subexamencommissie of je je voldoende hebt ontwikkeld om verder te mogen gaan met de opleiding. Het ijkmoment is een belangrijk moment in de opleiding. Het is een go/ no go moment. Voor jou is het dan ook van groot belang dat je weet wat er van je verwacht wordt. Een volledig overzicht van de ijkmomenten en de eisen waaraan je op dat moment moet voldoen, vind je in de studiehandleiding en in het onderdeel portfolio. Per ijkmoment wordt er een uitgebreid overzicht gegeven van de onderdelen waarop de assessor je waardeert. Gebruik dit dus bij het verzamelen van je bewijzen. Als laatste onderdeel in het opdrachtenboek vind je het onderdeel toetsen. Hierin staan de beroepsopdrachten met een instructie voor jou en voor je beoordelaar. Verder bevat dit onderdeel een planningsformulier en het beoordelingsformulier. In overleg met je docent bepaal je wanneer je de casustoets maakt en de beroepsopdracht van beroepstaak A beginner. Met je werkbegeleider of praktijkopleider bepaal je wanneer je de beroepsopdracht van de andere beroepstaken uit kan gaan voeren. De tijd die je nodig hebt om aan deze beroepstaken op het niveau van de beginnende student te werken is afhankelijk van je eigen studietempo. De richtlijn voor deze opdrachten is een schooljaar. Albeda College Branche Gezondheidszorg 6

7 INSTRUCTIE FEEDBACKFORMULIER INLEIDING Tijdens het leren kun je een beroepsopdracht, of onderdelen daarvan, meerdere keren uitvoeren. Op die manier kun je feedback verzamelen, zodat je het uitvoeren van de opdracht steeds verder kunt verbeteren. Instructie voor de student Er zijn verschillende mogelijkheden om het feedbackformulier te gebruiken. Enkele suggesties: - Probeer een goed beeld te krijgen van de competenties en werkprocessen waarvan men verwacht dat je die laat zien. Praat erover met collega s, met je werkbegeleider enz. Let op hoe anderen het werk uitvoeren en wat jij daarvan kan leren. - Ga na welke competenties je al goed beheerst en met welke competenties je nog moeite hebt. Vraag werkbegeleiders om je op die onderdelen waar je nog moeite mee hebt (competenties/prestatie-indicatoren), feedback te geven. Dit kan door middel van een gesprek, een gerichte observatie enz. - Voer de opdracht meerdere keren uit en vraag verschillende werkbegeleiders het feedbackformulier in te vullen. Bespreek de uitkomsten met je eigen werkbegeleider. - Kruis een paar competenties/werkprocessen aan waar je extra aandacht aan wil schenken. Beschrijf zelf hoe je vindt dat je deze uitvoert en vergelijk je eigen mening met die van collega s. - Zorg ervoor dat je voldoende feedback hebt verzameld en voeg de formulieren als bewijslast toe aan je portfolio. Gebruik de formulieren in gesprekken met je SLB-er. Zorg er wel steeds voor dat datum, naam en paraaf van de werkbegeleider op het formulier staan. Instructie voor de werkbegeleider Er zijn verschillende mogelijkheden om het feedbackformulier te gebruiken. Enkele suggesties: - Samen met de student bekijkt u de inhoud van de opdracht en neemt u de werkprocessen, de competenties en prestatie-indicatoren door. Samen vormt u zich een beeld van wat er verwacht wordt van de student en de betekenis daarvan voor uw praktijksituatie. - Samen met de student neemt u het feedbackformulier door. De student vertelt wat zij/hij daarin moeilijk vindt en wat juist goed gaat. U vertelt de student wat uw bevindingen zijn. Dit gesprek levert informatie op voor het leren en begeleiden van de student. Er kan een keuze gemaakt worden om de komende tijd extra aandacht te besteden aan bepaalde werkprocessen/competenties. - U vindt dat de student al veel heeft geoefend met onderdelen van de beroepstaak. Volgens u is de student in staat de totale zorg voor bijv. één kraamvrouw uit te voeren. U gebruikt het feedbackformulier om de student van informatie te voorzien over haar/zijn handelen - U vindt dat de student voldoende heeft geleerd om de opdracht uit te voeren en met behulp van feedback haar/zijn handelen te verbeteren. U maakt een planning met de student welke kraamvrouw zij/hij gaat verzorgen en wanneer. U gebruikt het feedbackformulier om de student van feedback te voorzien. NB: Bij het geven van feedback is het van belang dat u het gedrag van de student altijd bekijkt in het totaal van de opdracht en de werkprocessen. Gebruik hiervoor naast de opdracht altijd het overzicht van de werkprocessen, competenties en prestatie-indicatoren Albeda College Branche Gezondheidszorg 7

8 Leerlijn Beroepstaken Kennis Vaardigheden/ houding Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Oriëntatie op het leren Overzicht periodes en ijkmomenten Verzorgende-IG Beginnerfase Oriëntatie Oriëntatie in de praktijk Oriëntatie in het beroep A: Ondersteunen bij huishouden A1: Plannen van werkzaamheden A1: Plannen van werkzaamheden en wonen A2: Huishoudelijk werk A2: Huishoudelijk werk B: Ondersteunen bij de B1: Plannen van zorg B1: Plannen van zorg persoonlijke basiszorg B2: Basiszorg B2: Basiszorg B2: Basiszorg B2 Basiszorg B3: Crissituaties B3: Crisissituaties C: Begeleiding C1: Voorlichting, advies en instructie C1: Voorlichting, advies en instructie C2: Psychosociale begeleiding C2:Psychosociale begeleiding C2:Psychosociale begeleiding E: Organisatie en E1-3: Opname, ontslag en overdracht beroepsgebonden taken E4: Werkbegeleiding E5: Klinische les E6: Overleg E7: Kwaliteitszorg Werkprocessen 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.3, ,1.2,1.4,1.6,1.8,2.1,2.2,2.3, ,1.2,1.6,1.7,1.8,2.1,2.2,2.3, ,1.2,1.6,1.7,2.1,2.2,2.3, , , ,3.2,3.3,3.4 Competenties B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,Q,R,T, A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,Q,R,T, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Q,R,T, A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q,R, U U,V U,V S,T,U, Toetsing Casustoets A beginner Casustoets A beginner Beroepsopdracht B beginner Casustoets A gev./ startbekwaam Beroepsopdracht C beginner Beroepsopdracht A beginner, gev, Casustoets B beginner startbekwaam Casustoets C beginner Anatomie toets 1 Anatomie toets 2 Taal Niveau Toets (TNT) Instaptoets nederlands Toets 206 Deeltoets 1F/2F Nederlands Rekenen Niveau Toets (RNT) Instaptoets rekenen Engels Niveau toets (LLA) IJkmoment 1: 13 weken NVT 2: 36 weken Kun je de opleiding vervolgen? Kun je naar de gevorderde fase? Aanwezigheid Beroepshouding Competentiegroei Casustoetsen Nederlands Rekenen Beoordeling werkgever (indien aanwezig) Aanwezigheid Beroepshouding Beroepsopdrachten Casustoetsen Competentiegroei Nederlands/Rekenen Beoordeling werkgever (indien aanwezig) Rood is afwijkend met reguliere opleiding Albeda College Branche Gezondheidszorg 8

9 Verzorgende-IG Kraam Beginnerfase Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Beroepstaak: A,B,C,E Oriëntatie op school Oriëntatie op het beroep Oriëntatie in de praktijk Beroepstaak A: A1: plannen van werkzaamheden Plannen van werkzaamheden Plannen van werkzaamheden A2: Huishoudelijk werk Woonomgeving op orde houden Woonomgeving op orde houden Zorgen voor een sfeervolle woonom- Zorgen voor een sfeervolle woonomgeving geving Zorg voor de voeding Zorg voor de voeding Zorg voor kleding, linnengoed en Zorg voor kleding, linnengoed en schoenen schoenen Zorg voor hygiëne, veiligheid, ergonomie Zorg voor hygiëne, veiligheid, ergonomie milieu en kosten milieu en kosten Beroepstaak B: B1: Zorgplan Zorgproces Zorgproces B2: Basiszorg Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging Persoonlijke verzorging Opname van voeding en vocht Opname van voeding en vocht Opname van voeding en vocht Opname van voeding en vocht Uitscheiding Uitscheiding Uitscheiding Uitscheiding Mobiliteitsproblemen Mobiliteitsproblemen Mobiliteitsproblemen Bed verzorgen Bed verzorgen Bed verzorgen Vitale functies Vitale functies Vitale functies Slaap-en waakritme Slaap-en waakritme Slaap-en waakritme B3: Crisisituaties EHBO EHBO Reanimatie Crisissituaties Fysieke Agressie Beroepstaak C C1: Voorlichting,advies en instructie Primaire preventie Primaire preventie C2: Psychosociale begeleiding Situaties voor ondersteuning bij de Een zorgvager begeleiden Assertief opstellen persoonlijke basiszorg, huishouden, wonen Een functionele samenwerkingsrelatie met Collegiaal opstellen De communicatie van de zorgvrager met zorgvrager en zijn naasten derden ondersteunen Functioneel handelen Respect tonen voor de zorgvrager Beroepstaak E E1-3: Opname, ontslag en Opname,ontslag en overplaatsing overplaatsing oriëntatie E 4 Werkbegeleiding Werkbegeleiding oriëntatie E 5: Klinische les Klinische les oriëntatie E 6: Overleggen Overlegvormen oriëntatie E 7: Kwaliteitsverbeterplan Kwaliteisverbeterplan oriëntatie Nederlands Werken aan beroepsspecifieke Werken aan beroepsspecifieke Werken aan beroepsspecifieke Werken aan beroepsspecifieke Rekenen taal- en rekentaken taal- en rekentaken taal- en rekentaken taal- en rekentaken Engels Werken aan beroepsgenerieke Werken aan beroepsgenerieke Werken aan beroepsgenerieke Werken aan beroepsgenerieke taal-en rekentaken (Indien nodig) taal-en rekentaken (indien nodig) taal-en rekentaken (indien nodig) taal-en rekentaken (indien nodig) Burgerschap Politiek Godsdiensten Recht Studieloopbaan Pop/Pap Pop/Pap Pop/Pap Pop/Pap Individuele coaching Individuele coaching Individuele coaching Groepscoaching Groepscoaching Groepscoaching Voorbereiding praktijk Voorbereiding praktijk Voorbereiding praktijk Voorbereiding praktijk Praktijk Oriëntatie en ter voorbereiding op en ter voorbereiding op en ter voorbereiding op en ter voorbereiding op beroepsopdracht A startbekwaam Beroepsopdracht B en C beginner beroepsopdracht A gevorderd beroepsopdracht B en C beginner Beroepsopdracht B en C beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg 9

10 Begrippenlijst Om dit opdrachtenboek goed te kunnen lezen worden eerst begrippen uitgelegd die gebruikt worden. Begrip Assessor Beroepsopdracht Beroepsproduct Beroepstaak BPV Casustoets Competentie Feedbackinstrumenten IJkmoment Kwalificatiedossier Uitleg Waardeert op de ijkmomenten het portfolio en geeft advies aan de subexamencommissie of de student verder mag gaan met de opleiding. Een beroepstaak die een student uitvoert op het niveau van beginner, gevorderd en/of startbekwaam niveau. Deze opdracht meet het niveau van de student en kan in de praktijk of op school worden afgenomen. Dit staat omschreven in de opdracht. Een door de beroepsbeoefenaar te leveren dienst (immaterieel) of product (materieel) in de context van het beroep. Een beroepstaak is herkenbare taak / onderdeel in het werk (beroep) en bevat een cluster van werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Beroepspraktijkvorming (praktijk/stage) Een toets waarmee gemeten wordt of studenten in staat zijn om voor de beroepstaak specifieke kennis en inzicht in te zetten om specifieke problemen binnen die beroepstaak te analyseren en op te lossen. Een vermogen dat kennis (wat je moet weten), houding (gedrag) en vaardigheden (wat je moet kunnen uitvoeren) omvat, om in een concrete beroepssituatie doelen te kunnen bereiken. Instrumenten die vanuit verschillende invalshoeken feedback geven aan de student zoals een zelftest of observatielijst. Moment waarop vastgesteld wordt waar de student zich bevindt in het leerproces en of hij/zij verder mag gaan: go/no go. Beschrijft wat de student aan het einde van de opleiding moet kennen en kunnen. Laagcomplexe kraamvrouw Een kraamvrouw die eenvoudige persoonlijke basiszorg nodig heeft Albeda College Branche Gezondheidszorg 10

11 Begrip Ondersteuningsmagazijn PAP POP Portfolio Prestatie-indicatoren Studieloopbaan begeleider (SLB-er) Thema Toetsmagazijn Werkproces Zorgsetting Uitleg Een gestructureerde verzameling van middelen om het leren van de student te ondersteunen zowel op school als in de praktijk. Persoonlijk en Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Een map met bewijzen die laat zien hoe ver de student is in de opleiding Indicatie om te bepalen of het gewenste resultaat van de opdracht is behaald. Deze zijn beschreven in het kwalificatiedossier. De student krijgt tijdens zijn opleiding begeleiding van een SLB-er. Deze begeleiding betreft het leerproces en de loopbaan van de student. Een onderdeel van het ondersteuningsmagazijn. Een gestructureerde verzameling van feedback instrumenten. Is bedoeld als evaluatie-instrument om te kunnen bekijken hoe ver iemand op een bepaald moment is. Beschrijving van activiteiten die van een beroepsbeoefenaar verwacht worden. Deze zijn beschreven in het kwalificatiedossier. Een organisatie waar zorg wordt verleend: verpleeghuis/verzorgingshuis/thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en kraamzorg Albeda College Branche Gezondheidszorg 11

12 Albeda College Branche Gezondheidszorg 12

13 Oriëntatie Ondersteuningsmagazijn School Oriëntatie op school Beginner datum paraaf Kennismaking school Het opdrachtenboek Omgaan met portaal Leren leren Akkoord docent Ondersteuningsmagazijn School Oriëntatie op het beroep Beginner datum paraaf Het beroep kraamverzorgende Verschillende branches Akkoord docent Ondersteuningsmagazijn School Oriëntatie in het werkveld Beginner datum paraaf Oriëntatie praktijkorganisatie Oriëntatie werkplek Kennismaken kraamvrouw in rollenspel Akkoord docent Albeda College Branche Gezondheidszorg 13

14 Albeda College Branche Gezondheidszorg 14

15 Beroepsopdracht Beroepstaak A Beginnend niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Beroepsopdracht: Kun jij een kraamvrouw in de thuissituatie of verblijvend in een kraamhotel ondersteunen bij huishouden en wonen? De docent mag van jou het volgende verwachten: Je maakt afspraken met andere betrokkenen van deze opdracht De zorg verleen je volgens het opgestelde zorgplan. Je ondersteunt de kraamvrouw in de huishouding volgens eigen wensen en behoeften en zet de juiste materialen in. Je begeleidt de kraamvrouw bij de zelfredzaamheid, door geen handelingen over te nemen die de kraamvrouw nog kan. Je maakt afspraken met je collega student over de manier waarop je het huishoudelijke werk organiseert en draagt zonodig werkzaamheden over. Je rapporteert mondeling aan de docent je bevindingen na het uitvoeren van deze beroepsopdracht. Taaltaken Rekentaken Gebruiksaanwijzing lezen (gebruik wasmachine/ droger) Werkplanning maken Instructies opvolgen Inschatten verhoudingen en maten Afmeten hoeveelheden (bij koken, wassen) Instellen en aflezen klok Albeda College Branche Gezondheidszorg 15

16 Albeda College Branche Gezondheidszorg 16

17 FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht A Ondersteunen bij huishouden en wonen Naam student: Datum: Opleiding: Verzorgende IG Niveau: Beginner Werkprocessen Beroepstaak A Beginnend Niveau 1.1 Er zijn afspraken gemaakt met andere betrokkenen bij deze opdracht (D-H-J-K-M) 1.2 De zorg is verleend volgens het opgestelde zorgplan, waarbij rekening is gehouden met de specifieke wensen, omstandigheden en mogelijkheden van de kraamvrouw. (F-K-R) 1.4 De kraamvrouw is ondersteund in de huishouding volgens eigen wensen en behoeften en de juiste de juiste materialen zijn ingezet (L-R-T) 2.1 De zelfredzaamheid is gestimuleerd, doordat er geen handelingen overgenomen zijn die de kraamvrouw nog kan (C-D) 2.3 Tijdens de uitvoering van de huishoudelijke zorg en ondersteuning bij het wonen is gevraagd hoe de kraamvrouw de zorg en ondersteuning heeft ervaren.( G-R) 3.3 De werkzaamheden zijn gepland in overleg met de docent, kraamvrouw en collega leerlingen (B- E-Q-U) 3.4 De bevindingen zijn mondeling gerapporteerd na het uitvoeren van deze beroepsopdracht (D-J-M) Feedback Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (Maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende pagina) Datum: Naam werkbegeleider/praktijkopleider: Naam student: Paraaf: Paraaf: Albeda College Branche Gezondheidszorg 17

18 Albeda College Branche Gezondheidszorg 18

19 Overzicht Beroepstaak A Ondersteunen bij huishouden en wonen Overzicht: beroepstaak, beroepsproducten, werkprocessen, competenties met prestatie-indicatoren Beroepstaak A Beginner Beroepsproducten Werkprocessen Ondersteunen bij huishouden en wonen A.1 Plannen van 1.1, 3.3, 3.4 werkzaamheden A.2 Uitvoeren van huishoudelijk werk Competenties: B. C. D. E. F. G. H. J. K. L. M. Q. R. U. T. 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 3.3, 3.4 Competenties in de werkprocessen B. Aansturen C. Begeleiden D. Aandacht en begrip tonen E. Samenwerken en overleggen F. Ethisch en integer handelen G. Relaties bouwen en netwerken H. Overtuigen en beïnvloeden J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen Prestatie-indicatoren Kan een kraamvrouw advies geven over handelingen of uitleg geven over de kraamvrouw Benoemt het belang van de zelfredzaamheid van de kraamvrouw. Neemt geen handelingen over die de kraamvrouw zelf kan. Stimuleert de kraamvrouw zelf keuzes te maken. Kan zich inleven in andermans gevoelens. Luistert actief. Toont interesse en respect. Observeert de kraamvrouw op het psychosomatische welbevinden en bespreekt dit met de kraamvrouw. Luistert wanneer bij de evaluatie zaken naar voren worden gebracht. Is aanwezig bij overlegmomenten. Stemt de zorg af met de kraamvrouw en collega s in overleg met werkbegeleider. Toont persoonlijke betrokkenheid bij het welzijn van kraamvrouw en collega. Verdiept zich in waarden en normen van de kraamvrouw door het stellen van vragen. Inventariseert het sociale netwerk van de kraamvrouw. Heeft inbreng in overlegsituaties met de kraamvrouw. Benoemt de zorgactiviteiten. Rapporteert volgens de richtlijnen. Schrijft in begrijpelijke taal en bespreekt dit met begeleider. Benoemt de beperkingen en mogelijkheden van de kraamvrouw. Voert de vaardigheden met betrekking tot de huishouding volgens protocol uit. Voert handelingen in een simulatie op de juiste wijze uit. Albeda College Branche Gezondheidszorg 19

20 Competenties in de werkprocessen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren Q. Plannen en organiseren R. Op de behoefte van de klant richten T. Instructies en procedures volgen U. Omgaan met veranderingen en aanpassen Prestatie-indicatoren Oefent met juist gebruik van materialen en middelen. Bespreekt met begeleider kostenbewuste keuzes. Leert efficiënt te werken. Signaleert het benodigde onderhoud van materialen en geeft dit door. Verzamelt onder begeleiding gegevens. Benoemt mogelijke zorgbehoefte. Evalueert met de kraamvrouw de zorg. Signaleert en bespreekt gewenste veranderingen. Maakt in samenwerking met begeleider een dagindeling. Voert het opgestelde zorgplan uit. Observeert de behoefte van de kraamvrouw. Bespreekt de observaties met de begeleider. Voert de geplande activiteiten t.a.v. huishouden en wonen uit. Observeert de behoeften van de kraamvrouw op sociaal en maatschappelijk gebied. Ondersteunt onder begeleiding bij wonen en huishouden. Zoekt de protocollen/richtlijnen en veiligheidsvoorschriften van de organisatie op. Past nieuwe regels, richtlijnen en eisen toe. Past handelingswijze aan naar aanleiding van de wensen van de kraamvrouw Albeda College Branche Gezondheidszorg 20

21 Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak A A1: Plannen van werkzaamheden Beginner Boek: Hoofdstuk: De zorgverlening afstemmen en evalueren 1H1: Huishoudelijke taken plannen Workshop datum paraaf Plannen van werkzaamheden in de huishoudelijke zorg Kennis (minimaal1) Plannen (boek 01H01) Vaardigheden/ Houding (minimaal 1) Plannen Planning onderhoud kamer (rekentaak) Werkplanning maken (rekentaak) Akkoord docent A2 Huishoudelijk werk Beroepstaak A Beginner Thema:1 De woonomgeving op orde houden Boek: Hoofdstuk: Ondersteunen bij huishouden en wonen Thema 1: De woonomgeving op orde houden 1H1,1H2,1H3,1H5 Workshop datum paraaf Huishoudelijke taken theorie Huishoudelijke taken praktijk Kennis (minimaal 3) Reinigingsmiddelen (boek 01H01) Werkmateriaal (boek 01H02) kraamkamer op orde houden (01H03) Organisatie schoonmaak (boek 01H05) Werkmateriaalonderzoek(boek 01H02) Vaardigheden/ Houding (minimaal 2) Badkamer reinigen met vragen Stofzuigen met observatie Vloer dweilen of moppen (rekentaak) Akkoord docent Thema:2 Zorgen voor een sfeervolle woonomgeving Boek: Hoofdstuk: Ondersteunen bij huishouden en wonen Thema:2 Zorgen voor een sfeervolle woonomgeving 2T1 Workshop datum paraaf 1. Aandachtpunten voor het scheppen van sfeer 2. Oefenen rollenspel (=activiteit) Vaardigheden/ Houding (minimaal 1) Oefenen rollenspel Akkoord docent Albeda College Branche Gezondheidszorg 21

22 Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak A A2 huishoudelijk werk Beginner Thema 3: Zorg voor de voeding Boek: Ondersteunen bij huishouden en wonen Hoofdstuk: Thema 2: Zorg voor de voeding 3H2: Levensmiddelen bewaren Workshop datum paraaf Voeding en de taken van een kraamverzorgende Kennis (minimaal 1) Levensmiddelen bewaren (boek 03H02) Vaardigheden/ Houding (minimaal2) Fles en speen reinigen en flesvoeding maken (rekentaak) Koelkast schoonmaken Koffie en thee en koffiezetapparaat ontkalken Akkoord docent Thema 4: Zorg voor kleding, linnengoed en schoenen Boek: Hoofdstuk: Ondersteunen bij huishouden en wonen Thema 4: zorg voor kleding, linnengoed en schoeisel. 4H1-4H4 Workshop datum paraaf 1. Voeding en de taken van een kraamverzorgende 2. Zorg voor kleding en linnengoed in het kraamgezin Kennis (minimaal1) Etiketten in textiel wasverzorging (boek 04H1-3) Vragen over strijken Vaardigheden/ Houding (minimaal 5) Adviezen geven over kleding van de kraamvrouw en baby Drogen van textiel Bevallingswas verzorgen Strijken Was sorteren met etiketten Wasmachine programmeren (rekentaak) (taaltaak) Wassen textiel zonder labels (rekentaak) Wassen van wol met vragen Akkoord docent Albeda College Branche Gezondheidszorg 22

23 Ondersteuningsmagazijn School Beroepstaak A A2 huishoudelijk werk Beginner Thema 5: Zorg voor hygiëne, veiligheid, ergonomie en milieu en kosten Boek: Hoofdstuk: Ondersteunen bij huishouden en wonen Thema 5: Zorg voor hygiëne, veiligheid, ergonomie en milieu en kosten 5H1-5H5 Workshop datum paraaf Aandachtpunten voor de kraamverzorgende ten aanzien van hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu en kosten Kennis (minimaal1) Aandachtpunten voor de verzorgende ten aanzien van hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu en kosten (boek 05H1-5) Plannen in een kraamgezin Akkoord docent Toetsmagazijn Beroepstaak A Beginner Om te weten of je voldoende kennis en vaardigheden hebt opgedaan en om te weten of je de juiste houding hanteert tijdens het doen van de vaardigheden kun je zelftesten maken. De testen die bij deze beroepsopdracht horen zijn te vinden in je boek. Maak deze testen en kijk ze na. Op welke onderdelen kom je nog kennis te kort? Overleg met je docent hoe je deze kennis kunt aanvullen. Zelftesten Maak de kennisopdrachten Proeftoets Proefcasustoets A beginner Datum paraaf Albeda College Branche Gezondheidszorg 23

24 Albeda College Branche Gezondheidszorg 24

25 Beroepsopdracht Beroepstaak A Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier Beroepsopdracht: Kun jij een kraamgezin ondersteunen bij het huishouden en wonen, zodat de kraamvrouw volgens eigen wensen en behoeften ondersteund is? De docent mag van jou het volgende verwachten: Je maakt afspraken met andere betrokkenen van deze opdracht. De zorg verleen je volgens het opgestelde zorgplan waarin rekening is gehouden met de specifieke wensen, mogelijkheden en omstandigheden van de kraamvrouw. Je ondersteunt de kraamvrouw in de huishouding volgens eigen wensen en behoeften en zet de juiste materialen in. Je ondersteunt de kraamvrouw op juiste wijze bij de maaltijden. Je verzorgt textiel van de kraamvrouw volgens de richtlijnen van de kraamzorgorganisatie en wensen van de kraamvrouw. Je begeleidt de kraamvrouw bij de zelfredzaamheid, door geen handelingen over te nemen die de kraamvrouw nog kan en je stimuleert de kraamvrouw zelf keuzes te maken. Je ondersteunt de kraamvrouw op het sociaal-maatschappelijk gebied. Je plant de werkzaamheden in overleg met je werkbegeleider, kraamvrouw en collega s. Je rapporteert in het zorgdossier de door jou geëvalueerde gegevens. Dit doe je volgens de richtlijnen van jouw organisatie. Taaltaken Rekentaken Gebruiksaanwijzingen lezen (verzorgen dieren) Werkplanning maken van het huishoudelijke werk Instructies opvolgen van de kraamvrouw Berekenen voorraad Rekenen met (wissel) geld Rekenen met geld en tijd Albeda College Branche Gezondheidszorg 25

26 Albeda College Branche Gezondheidszorg 26

27 FEEDBACKFORMULIER Beroepsopdracht A Ondersteunen bij huishouden en wonen Naam student: Datum: Opleiding: Verzorgende IG Niveau: Gevorderd Werkprocessen Beroepstaak A Feedback Gevorderd Niveau 1.1.Er zijn afspraken gemaakt met andere betrokkenen bij deze opdracht (D-H-J-K-M) 1.2 De zorg is verleend volgens het opgestelde zorgplan, waarbij rekening is gehouden met de specifieke wensen, omstandigheden en mogelijkheden van de kraamvrouw (F-K-R) 1.4 -De kraamvrouw is ondersteund in de huishouding volgens eigen wensen en behoeften en de juiste materialen zijn ingezet. -De kraamvrouw is ondersteund bij de maaltijden -Het textiel is verzorgd volgens de richtlijnen van de kraamzorgorganisatie(l-r-t) 2.1 De zelfredzaamheid is gestimuleerd, doordat er geen handelingen overgenomen zijn die de kraamvrouw nog kan en de kraamvrouw is gestimuleerd zelf keuzes te maken (C-D) 2.3 De kraamvrouw is ondersteund op sociaalmaatschappelijk gebied.( G-R) 3.3 De werkzaamheden zijn gepland in overleg met de werkbegeleider, kraamvrouw en collega s (B-E-Q-U) 3.4 Er is gerapporteerd in het zorgdossier volgens de richtlijnen van de organisatie. (D-J-M) Argumentatie Feedback (verplicht invullen) (Maak bij de argumentatie van de feedback gebruik van de competenties zoals benoemd in het overzicht van de beroepstaak op de volgende pagina) Datum: Naam werkbegeleider/praktijkopleider: Naam student: Paraaf: Paraaf: Albeda College Branche Gezondheidszorg 27

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner KD 2012 Beroepstaak A startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg Beroepstaak B beginner: B1 en B3 Beroepstaak C beginner: C1 Beroepstaak E beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG [Geef tekst op] VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK B-VIG Fase: Gevorderd/Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B gevorderd/startbekwaam Beroepstaak C gevorderd/startbekwaam Beroepstaak D verplicht

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak A zorghulp gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak A heeft 2 niveaus! Huishoudelijke

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: April 2011 Cohort: 2011-2012 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam KD 2009-2010

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam KD 2009-2010 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam KD 2009-2010 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak D Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK Fase: Gevorderd Beroepstaak B gevorderd Beroepstaak C gevorderd Beroepstaak D verplicht en met keuze Beroepstaak D startbekwaam

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT Datum: Februari 2016 Fase:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd (Thuiszorg) Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Zien waar hulp

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK BEGINNER Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: beginner Naam student:. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK Beroepstaak A Organiseren, coördineren en bewaken van het opleidingstraject Beroepstaak B Organiseren, coördineren en bewaken van het leertraject van de deelnemer

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam examen Beroepstaak C Startbekwaam examen Beroepstaak E Startbekwaam examen Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase ZIEKENHUIS OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten ZIEKENHUIS Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTENBOEK Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 KD 2012 Crebo 95 Versie: jan 2014 Fase: gevorderd 1 verkort Naam

Nadere informatie

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM 1 Verzorgende KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verzamelen van gegevens 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Het zorgplan: Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen 1.2 Beginnen met zorg Het

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Beroepstaak A Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak A Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak A Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Dat we er maar weer netjes bij zitten.!

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

I Lees het hoofdstuk en maak de vragen bij Praktijk en de kennisopdracht

I Lees het hoofdstuk en maak de vragen bij Praktijk en de kennisopdracht 57 58 Basiszorg plannen Leerdoel Theorie Evaluatie Competenties De student kan de theorie beschrijven m.b.t. het plannen van de basiszorg Boek: De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 2 H1 Basiszorg

Nadere informatie

Beroepstaak A Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak A Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak A Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. Dat we er maar weer netjes bij zitten.!

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenboek startbekwame fase Inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg Albeda college Branche gezondheidszorg

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie

OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Oriëntatie Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Fase: beginner Naam Student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie