EMPLOYEE COMMUNICATION! & ORGANIZATIONAL DIALOGUE. Wij helpen organisaties bloeien.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMPLOYEE COMMUNICATION! & ORGANIZATIONAL DIALOGUE. Wij helpen organisaties bloeien."

Transcriptie

1 EMPLOYEE COMMUNICATION! & ORGANIZATIONAL DIALOGUE Wij helpen organisaties bloeien.

2 SPUP is een innovatieve business consultancy op het snijvlak van leiderschap, communicatie en HR. Wij helpen organisaties betrokkenheid, focus en samenwerking te maximaliseren. Wij geloven dat een gezond communicatieklimaat organisaties doet floreren. Dus bieden we creatieve oplossingen om openheid en vertrouwen te vergroten en een cultuur van participatie en ondersteuning te stimuleren. Wij maken gebruik van de 'netwerken van vertrouwen' die in elke organisatie bestaan om mensen via een gedeeld besef van missie en betekenis te binden en op één lijn te krijgen in een mate die met traditionele top-down communicatie eenvoudig onhaalbaar is. Door openheid, vertrouwen en gemeenschappelijke doelen te versterken, stellen wij mensen, teams en organisaties in staat om flow, groei en samenwerking te ervaren op een geheel nieuw niveau. Wij zorgen voor praktische inzichten en oplossingen op de volgende gebieden:! Openheid en vertrouwen Employee voice, participatie en corporate silence Ondersteunend gedrag & samenwerking (non-negotiable behaviors) Informele netwerken van 'vertrouwde beïnvloeders' en andere 'change agents' Gedeelde missie & strategie Organisatie-dialoog en co-creatie Interne sociale media en kanalen Ons model van de wereld Betekenis, autonomie en groei is wat mensen op lange termijn motiveert! Duurzame top-prestaties zijn afhankelijk van gedeelde en ambitieuze doelen, constante feedback en groei en een cultuur die samenwerking boven individuele prestaties stelt! Vertrouwen, openheid, participatie en ondersteuning zijn de belangrijkste beïnvloeders van identificatie, betrokkenheid en samenwerking en als zodanig onmisbaar voor succesvolle verandering! Peer-to-peer invloed is sterker dan hiërarchische invloed wat informele netwerken veruit het meest effectieve middel tot verandering maakt! Gedrag kan niet worden onderwezen maar verspreid zich door sociaal kopiëren en imitatie Organizations don t change, people do.

3 Een duidelijke benadering van samenwerking die organisaties helpt de flexibiliteit en veerkracht op te bouwen die nodig zijn om in de hyper-competitieve wereld van vandaag te floreren. Bevorderen van een op samenwerking gerichte cultuur SPUP helpt organisaties samenwerking te bevorderen met een eenvoudige en duidelijke aanpak: het creëren van de juiste omgeving. Op prestaties en samenwerking gerichte organisaties onderscheiden zich veelal door een sterk gedeeld gevoel van gezamenlijke missie en betekenis, duidelijke en ambitieuze doelstellingen en een gezond communicatie-klimaat. Onze aanpak omvat 4 pijlers, die de grenzen tussen leiderschap, HR en communicatie overstijgen:! 1 Wij meten het communicatie-klimaat en de mate van 'strategic alignment' en brengen informele netwerken van 'vertrouwde beïnvloeders' in kaart.! Wij helpen bij het identificeren en inzetten van de bouwstenen van een duidelijke organisatorische context: missie & identiteit, doelstellingen en de 'rules of engagement'.! Wij bieden feedback en trainingsoplossingen die het aanleren van nonnegotiable behaviors' ondersteunen en versterken.! Wij faciliteren verschillende vormen van organisatie-dialoog voor de cocreatie van strategie, crowd-sourcing van innovaties of om conflicten op te lossen. Communicatie-klimaat Scan Internal Alignment Scan Social Mapping (Informele Netwerken) METEN &! MONITOREN 1 2 INTERNE OMGEVING! & CONTEXT Missie & Identiteit Doelstellingen & Strategie Rules of Engagement & Interactie Consistente People Policies & Practices 3 4 Samenwerking Mind-Set & Vaardigheden Feedback Geven & Ontvangen 360 Graden Feedback Tools & Systemen LEARNING &! FEEDBACK INTERNE DIALOOG Dialoog Formats voor Co-Creatie en Oplossing van Issues & Conflicten Bouwstenen van samenwerking

4 Een gezond communicatie-klimaat vormt de levensader van een organisatie. Het maakt de energie vrij die mensen in staat stelt zich uit te spreken en die ideeën helpt te verbinden. Actieve bevordering van een gezond communicatie klimaat: goed voor de business De concurrentiekracht van organisaties staat vandaag de dag steeds vaker onder druk. Waar komt het volgende grote idee vandaan? Hoe kunnen bestaande kennis en inzichten effectiever worden benut? Hoe kunnen medewerkers beter in staat worden gesteld om adequaat te reageren op veranderende klantbehoeften? Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, streven veel organisaties naar meer gezamenlijke beleving van missie en strategie en naar een cultuur van samenwerking.! De bouwstenen van samenwerking! Mensen mobiliseren rond een gemeenschappelijk! doel heeft zowel een cognitieve als een emotionele kant. De cognitieve kant betreft de inhoud, zoals ideeën, waarden, strategie en doelstellingen. De emotionele kant verwijst naar het communicatieklimaat van de organisatie. Een gezond communicatie-klimaat betekent dat medewerkers openheid en vertrouwen op de werkvloer ervaren, het gevoel hebben invloed te hebben en zich gesteund voelen door leidinggevenden en collega's.! Verstandig beleid! Actief werken aan een gezond communicatieklimaat is niet alleen prettig voor de werksfeer. Door! de bewezen positieve invloed op de prestaties van de organisatie is het gewoon verstandig beleid.! Een gezond communicatie-klimaat maakt organisaties flexibeler en veerkrachtiger. Het maakt ze ook aantrekkelijker om voor te werken en versterkt zowel het welbevinden van werknemers als de reputatie van de organisatie.! SPUP biedt een effectieve totaalaanpak voor het bouwen en onderhouden van een gezond communicatie-klimaat. Openheid 'Ik ervaar vertrouwen' Vertrouwen 'Ik voel mij veilig' Participatie 'Ik voel mij gehoord' Supportiveness 'Ik voel mij serieus genomen Hoe een gezonder communicatieklimaat tot betere prestaties leidt Medewerkers voelen zich zekerder en meer betrokken en identificeren zich sterker met hun werk en werkgever.! Medewerkers spreken zich makkelijker uit, zetten zich meer in en werken beter samen.! Werknemers staan meer open voor communicatie-boodschappen en trainingsprogramma's.! Aanzienlijk lagere kosten door werknemersverloop en ziekteverzuim.! Hogere efficiëntie, kwaliteit en aanpassingsvermogen van de organisatie.! Dimensies van communicatie-klimaat Duurzaam betere financiële prestaties.

5 Meten van het communicatieklimaat levert praktische inzichten op in factoren die betrokkenheid en samenwerking ondermijnen. Stap 1: de communicatie-klimaat scan Communicatie-klimaat - een maatstaf voor de kwaliteit van de relaties in een organisatie - heeft alles te maken met percepties. De communicatie-klimaatscan biedt betrouwbare, concrete en praktische inzichten in de collectieve perceptie van uw medewerkers over deze sleutelfactor in het succesvol presteren van de organisatie.! De communicatieklimaat-scan kan in 3 basisconfiguraties worden uitgevoerd:! Pulse: een 'bird's eye-view' van het communicatieklimaat op basis van online enquête met een beperkte steekproef.! Basis: aanvullende face-to-face-interviews voor diepgaander inzicht in onderliggende factoren.! Communicatie-klimaat Met de communicatieklimaat-scan beschikt u over een solide vertrekpunt bij het versterken van uw aanpak op het gebied van leiderschap, HR en interne communicatie.! Deep: enquête met gestratificeerde steekproef en optionele face-to-face interviews voor fijnmazig beeld van meerdere organisatie-onderdelen. niet-leidinggevenden niet-leidinggevenden Waarom communicatieklimaat meten? 1. Inzicht in een sleutelfactor voor de prestaties en vitaliteit van de organisatie.! Openheid/vertrouwen Interesse en vertrouwen tonen in wat medewerkers te zeggen hebben over het werkklimaat.! 3. Praktische inzichten verkrijgen voor het versterken van vertrouwen, welzijn, betrokkenheid en samenwerking.! Participatie & voice Leren welke factoren de ontvankelijkheid van medewerkers voor interne communicatie, trainingen en verander-initiatieven ondermijnen.! 5. Beschikken over een solide nul-meting voor een op feiten gebaseerde communicatiestrategie. Supportiveness Voorbeeld van dashboard communicatie-klimaat

6 Een aansprekende werkomgeving gericht op het bevorderen van samenwerking stelt uw organisatie in staat effectiever te communiceren. Het enige wat ervoor nodig is, is een overzichtelijke set niet-onderhandelbare gedragsafspraken plus de steun en betrokkenheid van het informele netwerk van de meest invloedrijke en 'verbonden' leden van de organisatie. Wij helpen onze opdrachtgevers:! 1. Betekenis, doelstellingen en strategie van de organisatie duidelijk af te bakenen.! 2. Te bepalen welke vormen van gedrag wezenlijk zijn voor identiteit en strategie en dus als niet-onderhandelbaar moeten worden gezien.! 3. Een gezond communicatie-klimaat te bevorderen dat medewerkers in hun kracht zet en de organisatie in! staat stelt de collectief beschikbare intelligentie en informatie zo goed mogelijk te benutten.! 4. Het maximaal consistent maken van de belangrijkste factoren die gedrag beïnvloeden: leiderschapsgedrag, corporate communicatie en werving, beoordeling en beloning.! 5. De kracht van informele sociale netwerken in te zetten ter ondersteuning van verandering en om effectiever te communiceren.! 6. Individuen en teams te helpen zich de mind-set en vaardigheden voor effectieve samenwerking eigen te maken en zo excellente teamplayers te worden. Hoe wij bijdragen Stakeholder Mapping & Analyse! Vertalen van Missie, Kernwaarden, Strategie en Niet-Onderhandelbaar Gedrag in een aansprekende Corporate Story! Oplossingen om Openheid, Vertrouwen, Participatie/Voice en Supportiveness te versterken! In kaart brengen van Informele Sociale Netwerken! Sociale Communicatie Strategie! Werkgevers Reputatie Management! Corporate Publicaties & Verslagen! Media & Kanalen, incl. Interne Sociale Media! In lijn brengen van Systemen voor Werving en Beloning Sociale communicatie is de wetenschap, kunst en strategie achter het genereren van virale verspreiding van ideeën op basis van diepgaande kennis van de sociale netwerken die binnen een organisatie actief zijn. Door strategische intentie te verbinden met natuurlijke communicatie-processen, biedt sociale communicatie ongekende mogelijkheden. Behaviors can t be taught, they spread by social copying and imitation.

7 Mensen helpen nieuw gedrag te ontwikkelen door middel van zelf-ontdekking, sociale besmetting en feedback. Het overbruggen van de kloof tussen weten en doen. Een belangrijke reden waarom verandering zo vaak uitblijft is het verschil tussen wat mensen weten dat ze moeten zeggen en doen en wat ze daadwerkelijk doen in het moment.! Zelfontdekking en zelfontplooiing! Deze zogenaamde prestatie-kloof wordt veroorzaakt doordat mensen vaak de noodzaak tot fundamentele veranderingen in hen zichzelf over het hoofd zien. Door wijdverbreide, onproductieve mind-sets direct bij het begin te identificeren en aan te pakken hebben veranderingprogramma's vier keer zoveel kans van slagen.! Sociale besmetting! Gedragsverandering is een viraal proces van sociale besmetting. Nieuw gedrag verspreidt zich door sociaal kopiëren en imitatie. Dit is de reden waarom communicatie en training alleen, zelden genoeg zijn om gedrag duurzaam te veranderen.! Systematische terugkoppeling! Tot slot is leren als individu en als organisatie afhankelijk van voortdurende, systematische terugkoppeling. Hoe wij bijdragen 360 Graden Feedback Tools en Systemen! Workshops, Team & Personal Coaching! Samenwerking Mindset & Skills! Feedback Geven en Ontvangen! Communicatie-klimaat Behaviors create culture, not the other way around. De bouwstenen van verandering 1. het waarom, wat en hoe van de verandering SNAPPEN! 2. GELOVEN dat de verandering serieus is! 3. LEREN van nieuw gedrag! 4. STEUN ervaren

8 Het benutten van de kracht van conversaties stelt uw organisatie in staat creatieve oplossingen voor complexe uitdagingen te vinden. Van corporate communicatie naar corporate conversatie. Formele richtlijnen, processen en communicatie zijn zelden nuttig bij het aanpakken van de toenemende complexiteit waarmee organisaties zich geconfronteerd zien. In veel succesvolle organisaties zijn de beste ideeën en belangrijke strategische informatie vaak afkomstig van front-line medewerkers.! Authentiek communiceren! Organisaties die in deze tijd floreren bouwen aan een werkomgeving waarin creatieve oplossingen voor! complexe uitdagingen het resultaat zijn van co-creatie en samenwerking.! Zij stimuleren de dialoog met interne en externe stakeholders. Ze laten zien dat ze de waarde van echte communicatie waarderen door kanalen in te richten die ideeën in meerdere richtingen binnen de organisatie laten bewegen.! Conversatie cultuur! Een conversatie-cultuur verhoogt de kansen op het vinden van echt innovatieve ideeën en van het succesvol! implementeren ervan drastisch. Als corporate communicatie plaats maakt voor corporate conversatie wordt ontstaat er een waardevolle aanjager van betrokkenheid en strategische afstemming.! Dialogue concepts! SPUP helpt organisaties gesprekken te creëren die het verschil maken. Met bewezen dialoog-concepten, zowel face-to-face als online, geconfigureerd met het specifieke doel en de context van uw organisatie voor ogen. Hoe wij bijdragen Dialoog formats, e.g. Viskom Conversatie, Werk Conferentie! Creatieve Probleem-Oplossing! Alternatieve Conflict Oplossing (ADR) DE 4 KENMERKEN VAN INTERPERSOONLIJKE CONVERSATIE! Intimiteit! Interactiviteit! Inclusie! Intentionaliteit In true dialogue, both sides are willing to change.

9 Boor een onuitputtelijke bron van energie aan Vaste patronen veranderen is verrassend eenvoudig: een kwestie van het creëren van de juiste context. Wij helpen organisaties beter te presteren en flexibeler en veerkrachtiger te worden. We doen dit door het bouwen aan een gedeeld gevoel van betekenis en doel en door versterking van het interne communicatie-klimaat. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen, meer betrokkenheid en meer samenwerking.! Meer weten? Neem contact met ons op voor een open dialoog en/ of presentatie over communicatie-klimaat en/of het gebruik maken van informele netwerken in uw communicatie-aanpak en ontdek hoe mensen de ruimte geven uw organisatie kan versnellen. Voordelen Voor merdewerkers! Meer zelfvertrouwen! Sterkere identificatie! Versterking van gevoel van betekenis! Voor de organisatie! Hogere winstgevendheid! SPUP! Havenstraat 23a! 3014 SG Rotterdam! Nederland! ! Hogere productiviteit! Betere reputatie! Lager verzuim! Minder verloop van medewerkers! Betere kwaliteit van klantenservice! Minder incidenten! Meer samenwerking! Hogere medewerkers betrokkenheid/bevlogenheid Effective communication drives financial performance.

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

5 Verschil benutten/innoveren

5 Verschil benutten/innoveren 5 Verschil benutten/innoveren In het industriële tijdperk waren mensen een verlengstuk van de machine. Het efficiënt en betrouwbaar produceren en reproduceren van (massa)producten stond centraal. In organisaties

Nadere informatie

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS Trainingen 2011-2012 Wat wij doen Turacien helpt u bij de implementatie van stakeholder management in alle geledingen van uw organisatie waardoor de organisatie continu

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Talent- en leiderschapsontwikkeling

Talent- en leiderschapsontwikkeling Talent- en leiderschapsontwikkeling Voorwoord Elke organisatie beschikt over talentvolle medewerkers en geboren leiders, ook die van u. De vraag is of ze genoeg ruimte krijgen om hun talenten te laten

Nadere informatie

Het veranderingsvermogen van organisaties

Het veranderingsvermogen van organisaties Het veranderingsvermogen van organisaties INTERPRETATIE VAN VIJF CONFIGURATIES EN IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK VAN ORGANISATIEVERANDERING Ingrijpende organisatieveranderingen zijn vaak complex en veel

Nadere informatie

Het veranderingsvermogen van organisaties

Het veranderingsvermogen van organisaties Nummer 2 - maart/april - 2001 Het veranderingsvermogen van organisaties Interpretatie van vijf configuraties en implicaties voor de praktijk van organisatieverandering Renate Werkman, Jaap Boonstra en

Nadere informatie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie 18 Transformeren vanuit de Lean-filosofie Drs. K.S. Bakker is werkzaam als manager bij KPMG Management Consulting en is Lean Six Sigma Green Belt. Zij heeft verschillende transformaties en projecten begeleid

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

InCompany workshops 2014

InCompany workshops 2014 InCompany workshops 2014-2 - INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS Schot in de roos! Ik ben het visitekaartje Zij krijgt alles gedaan Laat je uitstraling voor je werken Hoe hecht is ons team? Uit je comfortzone De weg

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS

INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS MEI 2011 Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Communicatiewetenschap / Corporate Communicatie Masterthesis

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 2 Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website Door vier kritische succesfactoren toe te passen! Uw website speelt een cruciale rol in het betrekken van uw

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie