Uw Personal Banker staat steeds voor u klaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw Personal Banker staat steeds voor u klaar."

Transcriptie

1 Uw Personal Banker staat steeds voor u klaar.

2 Welke begeleiding biedt uw Personal Banker? I. Wie is uw Personal Banker? p. 4 II. De bescherming van uw gezin p. 6 III. Uw pensioen p. 8 IV. Spaar- en beleggingsadvies p

3 I. Wie is uw Personal Banker? Hoe beschermt u het best uw naasten, wat er ook gebeurt? Hoe bereidt u uw pensioen voor en geniet u nu al belastingvoordelen? Hoe laat u uw kapitaal zoveel mogelijk opbrengen zodra u met pensioen bent? Hoe stelt u een evenwichtige en gediversifieerde portefeuille samen? Hoe bepaalt u uw beleggersprofiel? Op al deze vragen kan uw Personal Banker, of beter nog, uw persoonlijke adviseur, u een antwoord geven afgestemd op uw situatie en uw financiële verwachtingen. Een gepersonaliseerde service waarvan u kunt profiteren vanaf een vermogen van euro tot euro. Een persoonlijke adviseur die inspeelt op uw behoeften, op basis van uw vermogens- en gezinssituatie. Uw Personal Banker beschikt over de nodige kennis en biedt u persoonlijke en op maat gemaakte oplossingen. Of het nu gaat om de bescherming van uw gezin, uw pensioen of spaar- en beleggingsadvies, hij helpt u oplossingen te vinden die aan uw huidige situatie voldoen. U behoudt uiteraard op elk moment de controle, aangezien u zelf alle beslissingen neemt. U hebt de touwtjes in handen, uw Personal Banker is uw adviseur. Om u persoonlijk advies te geven en een volledig overzicht te hebben van uw behoeften nodigt hij u uit voor meerdere gesprekken met als doel: een luisterend oor bieden en uw behoeften op financieel vlak begrijpen, vooral wat betreft drie belangrijke domeinen: de bescherming van uw gezin, uw pensioen en advies op het vlak van sparen en beleggen; u een oplossing aanreiken die voldoet aan de door u geuite behoeften en u perfect afgestemd advies verstrekken in de drie bovenvermelde domeinen; uw situatie bijwerken en de kennis verworven tijdens vorige gesprekken opfrissen. 4 5

4 Uw Personal Banker is er voor u om op basis van uw persoonlijke situatie de continuïteit van uw vermogen te waarborgen. Nalatenschap: alles wat u moet weten Als een dierbare overlijdt, zijn we allemaal kwetsbaar. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd met een nalatenschap die beheerst wordt door een geheel van kille administratieve en wettelijke bepalingen. U wilt ongetwijfeld uw gezin de beslommeringen van een complexe nalatenschap besparen. Informeer u al vandaag en plan uw nalatenschap zo goed mogelijk. Uw Personal Banker staat ter beschikking en verstrekt waardevolle informatie in functie van uw gezinssituatie. II. De bescherming van uw gezin De successierechten Successierechten zijn verschuldigd op alles wat uit de nalatenschap van een inwoner van België wordt verkregen, inclusief roerende en onroerende goederen in het buitenland. Iedereen die goederen ontvangt uit het vermogen van de overledene, moet successierechten betalen op de waarde van de verkregen goederen. De successierechten moeten worden betaald binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van de nalatenschapsaangifte verstrijkt, namelijk vier maanden na de overlijdensdatum. De tarieven van de successierechten zijn afhankelijk van de omvang van het erfdeel en de graad van verwantschap met de overledene. Bovendien heeft elk gewest een eigen tarifering. Het huwelijksvermogenstelsel Het huwelijksvermogenstelsel regelt de belangen van de echtgenoten tijdens hun huwelijk en de verdeling van hun goederen bij de ontbinding ervan. Het gekozen type huwelijksvermogenstelsel (wettelijk stelsel van de gemeenschap van goederen, algehele gemeenschap of zuivere scheiding van goederen) bepaalt dus de verdeling van het vermogen. Dankzij een huwelijkscontract of -overeenkomst kunnen de echtgenoten een aantal vermogensrechtelijke gevolgen regelen en zich zo beschermen bij een echtscheiding of bij overlijden. Het testament Het testament regelt de nalatenschap en verwoordt de laatste wilsbeschikking van een persoon, de erflater. Het testament kan op drie manieren worden opgesteld: handgeschreven (volledig geschreven, gedateerd en ondertekend door de erflater zelf), authentiek of internationaal (verleden voor een notaris). De schenking Een schenking is een contract aan de hand waarvan de schenker (die schenkt) een goed overdraagt aan de begiftigde (de begunstigde van de schenking). Deze methode kan nuttig zijn om bij leven een deel van uw vermogen na te laten. Er zijn verschillende soorten schenkingen, met of zonder formaliteiten: bijvoorbeeld een schenking door middel van een notariële akte of een handgift. Uw gezin beschermen is iets van alle leeftijden. U wilt er ongetwijfeld het beste voor en u wilt ervoor zorgen dat het dezelfde levensstandaard kan behouden, ongeacht wat er met u gebeurt (zoals een ongeval waardoor u niet meer kunt werken, uw overlijden, ). Het is dus belangrijk dat u zich goed voorbereidt zodat uw gezin niet voor financiële problemen komt te staan. De beste keuzes voor verzekeringen Er bestaan tal van verzekeringen die uw gezin helpen in geval van nood. Uw Personal Banker stelt ze u graag voor en bepaalt met u welke het beste afgestemd zijn op uw behoeften: een overlijdensverzekering met vast kapitaal 1, een bijstandsverzekering zoals de ING Lion Assistance², een nalatenschapsverzekering 3, Hij helpt u de juiste keuzes te maken. Om de continuïteit van uw vermogen te verzekeren, is het belangrijk dat u kunt rekenen op een vertrouwenspersoon, een gesprekspartner die naar u luistert en die een perfecte kijk heeft op uw persoonlijke situatie, uw huidige en toekomstige behoeften en de prioriteiten van u en uw gezin. Uw Personal Banker is hierbij een perfect betrouwbare informatiebron. Hij volgt immers alle fasen van de ontwikkeling van uw vermogen, vanaf de opbouw tot de overdracht. Uw Personal Banker zal u met raad en daad bijstaan en dat met respect voor een van de fundamentele regels van zijn vak: discretie. 6 7

5 III. Uw pensioen Staat het pensioen gelijk aan financiële rust? Volstaat het wettelijke pensioen om een comfortabele levensstijl te behouden na een mooie carrière? Zal de overheid onze pensioenen kunnen blijven betalen? Ook om die belangrijke vragen te bespreken, staat uw Personal Banker voor u klaar om u, voor en na uw pensioen, oplossingen aan te reiken waardoor u optimaal van uw pensioen kunt genieten. In België bestaat het pensioen uit vier pijlers: het wettelijk pensioen (eerste pijler), het aanvullend bovenwettelijk pensioen (tweede pijler), het individuele stelsel (derde pijler) en het niet-fiscale stelsel waarmee u voor uzelf een kapitaal opbouwt (vierde pijler). De eerste en tweede pijler zullen waarschijnlijk niet volstaan om uw huidige levensstandaard aan te houden. Vandaar dat het belangrijk is om een aanvullend persoonlijk spaarkapitaal op te bouwen via de derde en vierde pijler. Voor uw pensioen En u? Bouwt u nu al uw pensioen optimaal op? Bent u op de hoogte van alle mogelijkheden? Uw Personal Banker kan u oplossingen voorstellen (zowel fiscale als niet-fiscale oplossingen) om de kloof weg te werken met de levensstandaard die u vóór uw pensioen genoot. Het fiscaal aftrekbare pensioensparen Hiermee kunt u zelf een aanvullend kapitaal opbouwen met het oog op uw pensioen en binnen de grenzen van de wettelijke context vastgelegd door het fiscale kader. Het gaat om een aanvullend pensioenkapitaal dat u individueel opbouwt en waarbij u kunt profiteren van de belastingvoordelen die de overheid biedt. Niet-fiscale individuele beleggingen Hier gaat het ook om een aanvullend kapitaal dat u zelf opbouwt maar zonder te kunnen profiteren van een belastingvoordeel. En na uw pensioen? Tijdens uw pensioen wilt u van alles doen! U barst van de ideeën waarvoor u vaak geld nodig hebt dat u tijdens uw leven hebt gespaard. Maar hoe beheert u dat pensioenkapitaal nu het best? Er zijn verschillende oplossingen om u te helpen uw plannen waar te maken en u een aanvullend inkomen te bieden zodat u voluit van uw pensioen kunt profiteren. Uw Personal Banker analyseert met u welke oplossingen het beste aan uw verwachtingen voldoen. Wist u dat... ING u heel wat online tools biedt, zoals een pensioensimulator? Hiermee kunt u zelf berekenen welk bedrag u nodig hebt om een comfortabel pensioen te genieten. Ontdek de pensioensimulator op ing.be/pensioenberekenen. Uw Personal Banker staat voor u klaar om u, voor en na uw pensioen, oplossingen aan te reiken waardoor u optimaal van uw pensioen zult kunnen genieten. 8 9

6 IV. Spaar- en beleggingsadvies Uw Personal Banker wilt u altijd optimaal adviseren en u de meest geschikte oplossingen voorstellen, die het beste aansluiten bij uw situatie. Het is dus belangrijk dat uw Personal Banker u beter leert kennen om rekening te kunnen houden met uw spaar- en beleggingsdoelstellingen. Uw spaardoelstellingen Hoe bouwt u uw spaarreserves op? Welke formules kiest u het best voor uw eigen spaargeld en voor het spaargeld van uw kinderen en/of kleinkinderen? Welke vragen u ook hebt over onze spaaroplossingen, uw Personal Banker helpt u de beste keuzes op korte, middellange en lange termijn te maken. Uw beleggingsdoelstellingen Wilt u uw portefeuille gebruiken om een specifiek project te verwezenlijken? Wanneer moet uw geld opnieuw beschikbaar zijn? Welke risico s wilt u nemen voor welk potentieel rendement? Die informatie is heel belangrijk. Stel u immers eens voor dat u een vrij actief beleggersprofiel hebt, en dus bereid bent risico s te nemen om tot een potentieel hoog rendement te komen. Hiervoor is doorgaans een vrij lange beleggingshorizon nodig. Maar als u tegelijkertijd van plan bent om in de nabije toekomst een onroerend goed te kopen, dreigen beide projecten niet verenigbaar te zijn. Om u beleggingsadvies te verstrekken, moet eerst uw beleggersprofiel worden bepaald. Uw beleggersprofiel Uw beleggersprofiel bepalen, is belangrijk zodat uw Personal Banker u oplossingen kan voorstellen die aangepast zijn aan uw situatie en verwachtingen. Hoe gaan we hiervoor te werk? Aan de hand van een vragenlijst stellen uw Personal Banker en u samen het profiel op dat bij u past. Daarbij worden een aantal belangrijke criteria in aanmerking genomen: uw kennis van financiële producten en uw ervaring terzake; uw financiële situatie; uw beleggingshorizon; de risicograad die u bereid bent te aanvaarden. De beleggingsstrategie bepalen Klanten adviseren over beleggingen is het resultaat van een goed geolied proces. Om de beleggingsstrategie te bepalen, verricht de Chief Investment Officer van ING eerst en vooral een uiterst grondige analyse van het macro-economische klimaat. Vervolgens kiezen onze specialisten uit een selectie van beleggingsfondsen de meest kwalitatieve fondsen. Hun doel? De goed presterende beleggingsfondsen op de markt vinden. Daarom omvat de selectie die ING aan haar klanten aanbiedt ook fondsen van derden, gekozen bij vijf gerenommeerde beheerders: Amundi, BlackRock, Franklin Templeton, ING Investment Management en AXA Investment Managers. De combinatie van een strikt selectieproces en een uitgebreid fondsenaanbod vormt dus het fundament van een efficiënte strategie voor adviesverlening in sparen en beleggen. Wist u dat... u bij ING beleggingsfondsen kunt kiezen uit een selectie van vijf gerenommeerde beheerders: Amundi, BlackRock, Franklin Templeton, ING Investment Management en AXA Investment Managers. Meer informatie vindt u op ing.be. U hebt nog altijd de touwtjes in handen... Uw Personal Banker zal u helpen bij het samenstellen van een waaier spaarproducten en een evenwichtige en gediversifieerde beleggingsportefeuille. Hij volgt uw situatie regelmatig op. U kunt op elk moment vertrouwen op zijn expertise, advies en steun. U alleen beslist wanneer u intekent op een spaarplan, wanneer u belegt of wanneer u een bepaald financieel product verkoopt. U behoudt dus op elk moment de controle over uw geld. Uw Personal Banker zal u helpen bij het samenstellen van een waaier aan spaarproducten en een gediversifieerde beleggingsportefeuille

7 1 Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verzekeraar: ING Life Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verzekeraar: Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het codenummer Vennootschapszetel: Louizalaan 166 bus 1, B-1050 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verzekeraar: ING Life Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC : BBRUBEBB IBAN : BE ING België nv Bank/Kredietgever Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium Z22035N 02/15.

ook uw vermogen verdient een architect

ook uw vermogen verdient een architect In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten, die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden. ook uw vermogen verdient een architect auto

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking Nalatenschap: alles wat u moet weten ing.be/privatebanking 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Profiteer van onze bank- en verzekeringsdiensten, onze internetoplossingen en de bedachtzame raadgevingen van onze experts.

Profiteer van onze bank- en verzekeringsdiensten, onze internetoplossingen en de bedachtzame raadgevingen van onze experts. ING VIP Expat Financial Services Profiteer van onze bank- en verzekeringsdiensten, onze internetoplossingen en de bedachtzame raadgevingen van onze experts. +32(0)2 464 66 62 www.ing.be/expat U KOMT WERKEN

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Specifieke diensten voor advocaten-stagiairs

Specifieke diensten voor advocaten-stagiairs Specifieke diensten voor advocaten-stagiairs Inhoud 5 INLEIDING 6 DE BANK DICHT BIJ U De bank in het justitiepaleis De Privalisadviseur van uw regio De ING Privalis Desk Internetbankieren 8 DIVERSE BETAALMIDDELEN

Nadere informatie

In de praktijk. U gaat met vakantie? Bekijk onze checklist

In de praktijk. U gaat met vakantie? Bekijk onze checklist In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen juni 2013 Expertise: goede keuzes voor uw successieplanning Beleggings- en overlijdensverzekeringen zijn handige hulpmiddelen om uw successieplanning

Nadere informatie

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het?

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? Een goede belegging vinden is geen kwestie van geluk. Vertrouw op ons advies. Bankieren met gezond verstand Onder persoonlijk beleggingsadvies verstaan we de

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie