Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2012"

Transcriptie

1 Online dienstverlening i in de lift Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2012 Between us 2012

2 Voorwoord Voor het vijfde jaar op rij heeft Between-us de effectiviteit van corporatiewebsites onderzocht in de Woningcorporatie Web Monitor Tijd brengt veranderingen met zich mee. Zo hebben we vanaf de start in 2008 corporatiewebsites zien transformeren van online folders met de meest basale informatie tot interactieve klantportalen die online voorzien in de meeste vragen van huurders, woningzoekenden en andere stakeholders. Klantvriendelijke interfaces worden hierin steeds belangijker. De opkomst van social media en de verandering van een gadget naar een volwaardig communicatiekanaal is een hele recente ontwikkeling. Ook corporaties gebruiken ze steeds meer om hun online presentatie uit te breiden en daarmee hun positie op het web verder te versterken. Zoals ieder jaar zijn ook in 2012 de onderzoekscriteria aangescherpt en is er nu meer aandacht voor wijkprojecten en het huurdersportaal ldat bij veel corporaties een steeds belangrijkere rol inneemt op de website. Met ingang van dit jaar worden de websites van de 25 grootste corporaties geanalyseerd. De ondergrens van deze selectie ligt op circa verhuureenheden. De Woningcorporatie Web Monitor heeft als doel bij te dragen aan de professionalisering van de (online) communicatie van corporaties op weg naar Ik wens u veel inspiratie toe bij het lezen ervan. Mocht u voor uw corporatie een analyse op basis van deze monitor willen laten uitvoeren, dan kunt u mij bellen op (076) Nikkie Vinke 2

3 Onderzoeksmodel Het onderzoeksmodel is in 2012 gelijk gebleven aan voorgaande jaren: de corporatiewebsites werden onderzocht op 47 criteria verdeeld over vier dimensies. Het eindcijfer is de gemiddelde score, waarbij de dimensies de volgende weging hebben: functionaliteit 25% vindbaarheid 15% usability 25% content 35% 3

4 Top 25 in beeld 4

5 Het erepodium in 2012 Goud: De Key De website van De Key komt dit jaar als beste uit de bus. Met hun zeer gebruikersvriendelijke en functionele website weet de Amsterdamse corporatie na een aantal jaar in de top 5 met een 8,2 eindelijk door te stoten naar de koppositie in de Woning- corporatie Web Monitor. Positieve aspecten aan de website van De Key zijn onder meer een consistente structuur, heldere zoekfunctie die de resultaten naar relevantie sorteert, duidelijke informatie over de gang van zaken bij klachten, reparaties en onderhoud en vele aangeboden functionaliteiten. Zilver: Vivare Ook Vivare heeft zich de afgelopen jaren al ruimschoots bewezen op online gebied. Na een kleine terugval in 2011 is de corporatie dit jaar met een 8,1 opnieuw goed voor zilver. Gebruikersvriendelijkheid en service zijn belangrijke succesfactoren voor de Vivare-website. Brons: WoonFriesland De laatste plaats op het erepodium is bestemd voor WoonFriesland. De koploper p op het gebied van vindbaarheid heeft ook op de andere gebieden de zaken goed voor elkaar. De website gooit hoge ogen met onder meer met uitgebreide wijk- en woninginformatie en scoort een 8,0. 5

6 Vindbaarheid Onderschatting van het belang leidt tot matige resultaten Top 3: WoonFriesland 8,6 Ymere 8,1 Woonstad Rotterdam 8,1 Het belang van online vindbaarheid wordt door corporaties stelselmatig onderschat. Door de moeilijke huizenmarkt is de marketing van koopwoningen op dit moment belangrijker dan ooit. De vindbaarheid van corporatiewebsites blijft na vijf jaar nog steeds een aandachtspunt. Hoewel het dimensiegemiddelde na twee jaar van stagnatie weer gestegen is van 6,0 naar 6,3, is vindbaarheid nog steeds de dimensie waarop de laagste cijfers worden uitgedeeld: 18% van de corporaties behaalt een onvoldoende. De prestaties in Google zijn niet om over naar huis te schrijven: veel corporaties zijn slecht of in het geheel niet te vinden op zoektermen zoals huis huren + plaatsnaam. De linkpopulariteit (het aantal verwijzende hyperlinks vanaf andere websites) blijft achter waardoor de Google PageRank en daarmee de positie in de zoekresultaten zich maar weinig positief ontwikkelt. 6

7 Usability Toegankelijkheid website vereiste voor faciliteren van kerndoelgroepen Top 3: De Key 9,2 Vidomes 9,2 Vivare 8,3 Nu steeds meer ouderen zich online begeven, neemt het belang van een gebruikersvriendelijke, toegankelijke website alleen maar toe. In 2012 scoort 92% van de corporaties een voldoende d op het gebied van usability. Toch blijkt slechts een klein aantal op dit gebied uit te blinken. De gemiddelde score op het gebied van usability is dit jaar gedaald van een 7,3 in 2011 een 7,1. Naarmate steeds meer contact met de klant via online kanalen verloopt, bijvoorbeeld door het verdwijnen van woonwinkels, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen van de website gebruik te maken. Ook de computervaardigheden van ouderen blijven zich verder ontwikkelen: in 2011 maakte 60% van de Nederlandse 65- tot 75-jarigen gebruik van internet (bron: CBS). Toch is de toegankelijkheid van veel corporatiewebsites een aandachtspunt. Verbeteringen zijn het bieden van de mogelijkheid om de lettergrootte van de teksten aan te passen. Werd deze functionaliteit in 2011 door bijna twee derde van de corporaties uit de Woningcorporatie Web Monitor aangeboden, in 2012 is dat nog maar 45%. Het contrast van de gebruikte letterkleur tegen de achtergrond is bij veel websites gebrekkig, waardoor teksten vaak slecht leesbaar zijn. Dit fenomeen treedt vaak op bij vooral nieuwe websites, die veel van lichte kleuren gebruik maken. 7

8 Content Relevante content geen vanzelfsprekendheid Top 3: Elkien 8,4 Vestia 80 8,0 Rochdale 8,0 Het bieden van content blijft het belangrijkste doel van de corporatiewebsite. In de Woningcorporatie Web Monitor 2012 is het gemiddelde cijfer op het gebied van content een 7,1, vorig jaar was dit nog een 7,3. Relevante informatie op de juiste plaats die duidelijk te begrijpen is. Het klinkt simpel. Op het gebied van klantenservice en regels gaat het voorzien van informatie meestal goed: hier worden prima resultaten behaald. Aandacht voor zakelijke belanghebbenden van de corporatie blijft een heikel punt. Iets minder dan een derde wijdt enige informatie aan de samenwerking met gemeente, zorginstellingen en politie. Alle corporaties hebben met dergelijke partijen te maken, waarom zou je er dan niks over vertellen en je positie als maatschappelijke speler onderstrepen? Ten slotte nog een opvallend feit: nog niet eens de helft (45%) van de corporaties brengt een digitale nieuwsbrief uit. 8

9 Functionaliteit Online dienstverlening in de lift Top 3: Vestia 9,7 Eigen Haard 9,5 Havensteder 9,5 De corporatiewebsite begint als digitaal loket steeds meer terrein te veroveren. Met een gemiddeld cijfer van 8,2 zien we in de top 25 een gegroeid aanbod van online processen die klantvragen en - verzoeken op kunnen vangen. Een positieve en welkome ontwikkeling: het online aanbieden van functionaliteiten biedt gemak voor de klant en levert efficiency voor de corporatie. Ook de minder vaak voorkomende verzoeken kunnen steeds meer online worden afgehandeld. Huurders kunnen bijvoorbeeld dit jaar bij ruim de helft van de corporaties online melding doen van overlast, terwijl dit in 2011 nog maar bij iets meer dan een derde mogelijk was. Het huurderportaal wordt iets populairder: het aantal corporaties met een online klantportaal steeg van 14% in 2011 naar 20% in Dat betekent dus dat vier op de vijf corporaties nog geen gebruik maakt van dit instrument waarmee de druk op de klantenservice verlaagd kan worden. Hier liggen kansen op het gebied van efficiency voor het oprapen. Ook het delen van woningomschrijvingen wordt steeds gemakkelijker. Driekwart van de corporaties biedt woningzoekenden de mogelijkheid om hun potentiële droomwoning per of via sociale netwerken te delen met bekenden. 9

10 Social media De ontwikkeling in het gebruik van social media door corporaties zet door. Twitter blijft in de sector het meest populaire medium, maar ook Facebook is dit jaar een sterk in opkomst. Bijna de helft (44%) van de corporaties is op het sociale netwerk actief. Mogelijkheden die verder gaan dan het traditionele verzenden van corporate informatie, zoals nieuwsberichten, komen steeds vaker voor. Corporaties experimenteren bijvoorbeeld met social media op het gebied van marketing van koop en dure huur, webcare en bewonersparticipatie. Hyves niet hip, wel relevant? Het Nederlandse sociale netwerk Hyves moet het afleggen tegen haar internationale concurrenten. Bijna een derde van de corporaties is op Hyves terug te vinden maar geen enkele is er de afgelopen jaren (!) actief geweest. Toch is het met name richting huurders een bijzonder interessant kanaal. Uit het onderzoek In Touch Stakeholders, dat Between-us in samenwerking met USP uitvoerde, bleek dat 62% van de huurders van dit netwerk gebruik maakt. Ter illustratie: Twitter wordt slechts door 10% van de huurders en 14% van kopers gebruikt. Op dit moment wordt social media alleen door de grotere corporaties met meer dan vhe s dagelijks gebruikt om de interactie met wijk en buurtbewoners te verhogen. 10

11 Web Prestatie Index Diepte-analyse van de corporatiewebsite op 94 elementen Bent u benieuwd naar de deelscores van uw corporatie uit de Woningcorporatie Web Monitor? Wilt u weten hoe uw corporatie dit jaar zou scoren of bent u op zoek naar concrete verbeterpunten en aanbevelingen om uw online aanwezigheid te optimaliseren? Dan biedt de Web Prestatie Index uitkomst (pagina 12 voor meer informatie). Social Media Scan Optioneel kan als supplement de Social Media Scan aan de analyse worden toegevoegd. In deze scan worden de activiteiten van de corporatie op sociale netwerken geanalyseerd, bieden we inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van social media in de branche en worden best practices van andere corporaties besproken. Het biedt de corporatie overzicht in de jungle die social media heet en laat zien waar kansen voor ontwikkeling liggen. Interesse? Bent u benieuwd wat de Web Prestatie Index voor uw corporatie zou kunnen betekenen, wilt u een offerte aanvragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nikkie Vinke, consultant, via (076) ) of mail naar 11

12 Web Prestatie Index Wat doet het Het is een diepteanalyse van de corporatiewebsite op vier dimensies. De uitkomsten worden vergeleken met de 25 grootste corporaties uit de Woningcorporatie Web Monitor. Het resultaat bestaat uit concrete aanbevelingen voor directe online verbeteringen en handvatten voor de doorontwikkeling op de lange(re) termijn. Hoe werkt het De analyse meet de effectiviteit van de website op ruim negentig criteria op het gebied van vindbaarheid, gebruikersvriendelijkheid, content en functionaliteit. De analyse vindt online plaats gevolgd door een rapport en presentatie in huis. Wat kost het 3.995,- exclusief maatwerk. Wat is de doorlooptijd Organisatie van de communicatie Drie weken. Concern communicatie Marketingcommunicatie Wijkcommunicatie Interne communcatie 12

13 Projectmanagement ontwikkeling website Wat doet het Het vertalen van de wensen en eisen van gebruikers met betrekking tot een nieuwe website. Het resultaat is een functioneel ontwerp en een transparant leveranciersselectieproces op basis van kosten en kwaliteit. Hoe werkt het Middels interviews met sleutelfiguren lf binnen en buiten de organisatie wordt achterhaald h welke wensen er leven over de invulling van de nieuwe website en welke functionaliteiten geïntegreerd dienen te worden. Voor leveranciers wordt een request-for-proposal opgesteld evenals een overzicht van evaluatiecriteria. Wat kost het Afhankelijk van omvang website en exacte werkzaamheden. Wat is de doorlooptijd Tien tot twaalf weken. Organisatie van de communicatie Concern communicatie Marketingcommunicatie Wijkcommunicatie Interne communcatie 13

14 Wie gingen u voor 14

15 Baronielaan 126a 4818 RD Breda (076)

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie

Digitalisering van de dienstverlening WONINGCORPORATIES: IN VIER STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE ONLINE DIENSTVERLENING

Digitalisering van de dienstverlening WONINGCORPORATIES: IN VIER STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE ONLINE DIENSTVERLENING Digitalisering van de dienstverlening WONINGCORPORATIES: IN VIER STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE ONLINE DIENSTVERLENING INHOUDSOPGAVE Uitdaging 3 Oplossing 4 2.1 Belang E-Business 4 2.2 Klantervaring 5 2.3

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1

Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1 Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1 Waarom moet een advocaat of jurist online in contact zijn met zijn doelgroep? De belangrijkste reden is heel simpel: het merendeel van

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media

Whitepaper. Social Media Whitepaper Social Media Introductie Onlangs publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders in 2010 actief was op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook. Social

Nadere informatie

B2B website onderzoek 2008. Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief

B2B website onderzoek 2008. Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief B2B website onderzoek 2008 Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief B2B website onderzoek 2008 Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief Michel Bieze & Peter Schinkel Indenty BV Postbus 3242 7500

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken

Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Hoe stakeholders in 2013 over de AFM denken Resultaten van een

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek

Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek Inhoudsopgave Introductie 1 Verantwoording 2 1. Social mediagebruik 4 2. Belang 8 3. Toekomst 11 4. Vragen aan bedrijven 14 5. Zeven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012 B2B 2012 TNS NIPO B2B marketing barometer 2012 Business-to-Businessmarkten (B2B-markten) zijn een vitaal onderdeel van de economie. Toch ontberen B2B-marketeers veelal inzicht in de marketingtrends op

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2

Inleiding. Praktisch rapport Universal Search 2 Inleiding Het internet verandert! Waar we het enkele jaren geleden alleen moesten doen met het bezoeken van statische webpagina s en gebruik van e-mail, zijn er tegenwoordig legio mogelijkheden om met

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie