NIEUWSBRIEF #2. Inhoud. Voorwoord. K!X in 2012: Leerlingen sterker maken pag 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF #2. Inhoud. Voorwoord. K!X in 2012: Leerlingen sterker maken pag 2"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF #2 Voorwoord Geloof in de toekomst en met name uitzicht op een leuke baan zijn doorslaggevende ingrediënten om de studiemotivatie van jongeren te voeden en de schooluitval verder terug te dringen. Het is daarom belangrijk dat hun studiekeuze gebaseerd is op een realistische inschatting van de kansen op de arbeidsmarkt. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen om jongeren en hun ouders in dit opzicht wegwijs te maken. Sectoren waar een nijpend te kort aan arbeidskrachten dreigt, zoals in de zorg, de techniek en de groene sector, moeten zelf actief investeren om jongeren aan te trekken. In 2012 speelt K!X hierop in door jongeren en hun ouders op een laagdrempelige manier in contact te brengen met het bedrijfsleven. Ontmoeting blijkt in de praktijk wederzijds te leiden tot een positievere beeldvorming en bereidheid om samen verder te gaan. Zo kunnen nieuwe kansen ontstaan. Zeki Arslan, programmamanager Onderwijs, Arbeid en Maatschappelijke Ondersteuning FORUM Inhoud K!X in 2012: Leerlingen sterker maken pag 2 Stefanie over bedrijfsbezoek en event pag 3 Ouderbetrokkenheid pag 3 Aan de slag met jong talent pag 4 pag 7 K!X ingebed op AOC Friesland pag 7 Bevorderen instroom techniek pag 7 K!X-uitwisseling: kleurrijke ontmoeting pag 8 Werken bij bibliotheek Zeist pag 9 pag 9 Rumeysa op ziekenbezoek pag 10 pag 11 Colofon pag 12

2 K!X in 2012: Leerlingen sterker maken Het ministerie van SZW heeft voor 2012 door de bezuinigingen de geldkraan dichtgedraaid voor K!X. We zullen dit jaar creatiever met elkaar moeten zoeken naar financiële ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten. Personele inzet vanuit FORUM blijft in 2012 wel beschikbaar, maar in mindere mate. Het K!X-projectteam gaat zich het komend jaar richten op de implementatie en borging van de K!X methodiek: kennisontwikkeling en - overdracht aan 17 scholen. De begeleiding van de dertig K!X-teams zal anders worden ingezet en aangepakt. Vijftien K!X-teams zullen intensief worden begeleid. Dit zijn K!X-teams die in september zijn opgestart en K!X-teams die nog onvoldoende zelfstandig zijn. Deze teams zullen door FORUM worden getraind. De overige vijftien K!X-teams zullen meer op afstand worden begeleid en aangestuurd. Deze teams draaien al jaren mee en zijn zelfstandig. Een overzicht van welk K!X-team welk begeleiding krijgt zullen we binnenkort aan de K!X-coördinatoren toesturen. In de loop van het jaar zal de Toolkit K!X verder worden ontwikkeld, uitgebreid en verbeterd. Op donderdag 11 oktober 2012 organiseert FORUM een landelijke conferentie over soft skills, ouderbetrokkenheid, risicogedrag en loopbaanoriëntatie. Er is in 2012 dus een hoop te beleven en te doen. We willen de leerlingen sterker maken in hun keuzes en ze meer leren reflecteren op hun gedrag en keuzes. Ons streven is om de K!Xteams, de docenten en nu ook de ouders te inspireren en te motiveren zich actief bezig te houden met de arbeidsmarkt en de daarbij behorende vaardigheden. Voor actuele informatie over K!X verwijs ik jullie naar Ik wens jullie succes en veel wijsheid toe! Jamal Chrifi, projectleider K!X Wederom zullen dit jaar bedrijfsbezoeken (in de buurt van de school) worden georganiseerd door de leerlingen, met name naar grote bedrijven die een mogelijke toekomstige stage- of werkplek kunnen bieden. We vragen dit jaar nadrukkelijk aan de K!X-teams om gastdocenten uit te nodigen. Verder worden enkele nieuwe accenten gelegd in de uitvoering van de methodiek. Zo zullen we loopbaanoriëntatie op VMBO en MBO bevorderen, een pilot ouderbetrokkenheid uitvoeren met debatten met leerlingen, ouders en docenten en activiteiten georganiseerd door de K!Xleerlingen voor ouders op school. Ook zullen we K!X-teams stimuleren in contact te komen met de tekortsectoren techniek, zorg en groen. Op sommige scholen zullen we aandacht besteden aan de HBO- lerarenopleiding. We zullen voorts de Toolkit K!X in concept presenteren aan de K!X-coördinatoren. 2

3 Stefanie van Wijnbergen van het Utrechtse Globe College ging met K!X op bedrijfsbezoek en bezocht het K!X-event in Apeldoorn. Voor de nieuwsbrief vertelt ze over haar ervaringen. Ik ga beginnen met het bedrijfsbezoek. Wij zijn in november met een groep leerlingen naar het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein geweest. Wij zijn daar ontvangen door mevrouw Leeuwenhoek. Met haar zijn wij toen naar een soort vergaderkamer gegaan, waar wij een powerpoint te zien kregen over welke banen er beschikbaar zijn en welke opleiding je nodig hebt. Daarna kregen we een opdracht waarbij we door het ziekenhuis moesten lopen en moesten opschrijven wat er beter kan en wat al goed was. Daarna gingen we nog elkaars bloeddruk opmeten en toen mochten we naar huis. Ik vond het een leuk bedrijfsbezoek. Het was ook een leuke planning. Ik heb veel geleerd over wat er nu mogelijk is in ziekenhuizen. Op donderdag 15 december 2011 zijn wij met onze klas en de derde klas naar Apeldoorn geweest. Wij hebben daar verschillende workshops gedaan zoals, koken, salsa, debatteren. Ook was een ex-delinquent die zijn verhaal kwam vertellen en een komediant was daar ook. Ik vond de workshops erg leuk en ik vond ook dat de dag heel leuk georganiseerd was! Ik heb veel geleerd. Ik heb leren koken. Ik heb geleerd om mijn mening te kunnen uiten en ik heb leuk geoefend met salsadansen. Ouderbetrokkenheid en diversiteitsbeleid in vmbo en mbo In 2012 start FORUM met het opzetten van een pilot in samenwerking met vmbo- en mboinstellingen, gericht op het versterken van ouderbetrokkenheid en het ontwikkelen van integraal diversiteitsbeleid. De interventies zullen zich richten op: visieontwikkeling voor de benadering van een pluriform leerling- en ouderpubliek;; deskundigheidsbevordering van docenten in de communicatie en samenwerking met leerlingen van verschillende achtergronden en hun ouders;; en de implementatie van strategieën en methodieken om ouders actief bij school te betrekken via actieve leerlingenteams. Voor de uitvoering van deze pilot zal FORUM deels gebruik maken van de kennis en methodieken die ontwikkeld zijn in KiX om zo jongeren actief te betrekken bij de werving, organisatie en inhoudelijke invulling van activiteiten voor ouders. In samenwerking met KiX teams zullen op de pilotscholen themabijeenkomsten worden georganiseerd rond onderwerpen zoals burgerschapsvorming, het schoolklimaat, risicogedrag en loopbaanoriëntatie. Door de actieve betrokkenheid van jongeren worden hun ouders beter bereikt en sluit de inhoud beter aan bij hun behoeften. Via deze bijeenkomsten worden ouders en jongeren bovendien gestimuleerd tot eigen verantwoordelijkheid en gaan zij in gesprek met scholen over de mogelijkheden tot afstemming en samenwerking. In twee netwerkbijeenkomsten met betrokken staf, jongeren en ouders van de pilotscholen zullen ervaringen worden uitgewisseld en wordt een basis gelegd voor verdere methodiekontwikkeling. Afhankelijk van de uitkomsten van de interventies op de pilotscholen wordt mogelijkerwijs een voorstel ontwikkeld voor een uitbreiding van de activiteiten. 3

4 Aan de slag met jong talent Het Haagse Bos aan de Bezuidenhoutseweg waarop de SER-zaal uitzicht biedt, grenst aan het woondomein van koningin Beatrix. De SER-zaal zal zich in de loop van de ochtend van 6 december 2011 vullen met ruim honderd jongeren en professionals. Ze komen luisteren naar toespraken van grote namen als Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, Mark Frequin, directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Jos Leenhouts, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan in Den Haag. Een verslag. Jongeren en professionals zijn vandaag naar Den Haag gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over de sociale vaardigheden die jongeren nodig hebben als zij zich succesvol op de arbeidsmarkt willen bewegen. Zeki Arslan, programmamanager Onderwijs en Arbeid bij FORUM stelt vast dat deze jongeren in de nabije toekomst hard nodig zijn op de arbeidsmarkt. Vooral in de sectoren techniek, groen en de zorg voorziet Arslan groeiende tekorten. Er zijn meer dan voldoende kansen voor deze jongeren, maar het vergt wel een inspanning van onderwijsinstellingen, werkgevers en de jongeren zelf. FORUM hielp tijdens het K!X-project de afgelopen vier jaar veel vmboscholieren zich goed te presenteren aan werkgevers en Arslan beveelt de methode van harte aan bij schoolleiders. Alexander Rinnooy Kan: nderwijs is geen Alexander Rinnooy Kan memoreert advies bevat een groot aantal aanbevelingen om de achterstanden van niet-westerse jongeren op de arbeidsmarkt terug te dringen. Mede onder invloed van de economische crisis is er in de arbeidsmarktpositie van deze jongeren sindsdien nog te weinig vooruitgang geboekt. In het onderwijs presteren de jongeren weliswaar beter, maar de jeugdwerkloosheid loopt weer op. 4

5 Dat bedoelt hij letterlijk, want kennis levert de economie tussen de 7% en de 12% rendement op! Een investering in onderwijs is daarom geen liefdadigheid. Rinnooy Kan wijst ook op de kosten die een verkeerde studiekeuze met zich meebrengt: het kost de Nederlandse economie jaarlijks zes miljard euro! Werkgevers zouden meer in het onderwijs moeten investeren, bijvoorbeeld door stageplekken beschikbaar te stellen en gastlessen en bedrijfsbezoeken aan te bieden. Jongeren tenslotte moeten volgens de SER-voorzitter de kansen die ze aangeboden krijgen met beide handen aangrijpen. Mark Frequin, Directeur Generaal Wonen, Bouwen en Integratie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties constateert dat een groot aantal jongeren de verkeerde opleiding kiest.. De studiekeuze is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van de jongere maar Frequin vindt dat de scholen best een kritisch zouden kunnen kijken naar het in zijn ogen te grote aantal opleidingsmogelijkheden. Frequin is van mening dat leerlingen gebaat zijn bij duidelijke regels en structuur;; teveel vrijheid leidt tot slechte schoolprestaties. Voorwaarde is wel dat docenten zich toegankelijker opstellen naar leerlingen en aandacht besteden aan de ontwikkeling van sociale 5

6 vaardigheden. Werkgevers ten slotte, moeten zich volgens Frequin veel meer betrokken voelen bij het onderwijs en daar ook in investeren. Zij zijn in de woorden van Frequ ten volle verantwoordelijk, ook Jos Leenhouts, voorzitter College van Bestuur bij ROC Mondriaan vindt dat ouders meer verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van hun kinderen moeten nemen. Leenhouts wil niet ontkennen dat er veel mis gaat in het onderwijs, maar ouders hebben de neiging om de school stelselmatig de schuld te geven als er problemen met een leerling zijn. Leenhouts wijst erop dat het mbo van alle onderwijsniveaus nog het beste is afgestemd op de beroepspraktijk, veel beter dan bijvoorbeeld de havo of het hbo/wo. Eigenlijk gaat het nou ook weer niet zo heel slecht in het onderwijs, vindt mevrouw Leenhouts, want Nederland heeft samen met Noorwegen het laagste percentage schoolverlaters en het laagste percentage jeugdwerkloosheid. Soft skills, beroepskeuze en ouderbetrokkenheid In de middag spreken de deelnemers in werkgroepen met elkaar over soft skills, beroepskeuze en ouderbetrokkenheid. Belangrijke vaardigheden waarover jongeren moeten beschikken zijn: werkhouding en motivatie, flexibiliteit, communicatievaardigheden, representativiteit, zelfvertrouwen en assertiviteit. Het bedrijfsleven moet zich inspannen om de beroepskeuze van leerlingen evenwichtiger te maken. Werkgevers en scholen zouden stages beter kunnen afstemmen. Te vaak verricht de leerling alleen hand- en spandiensten of heeft niets te doen. Scholen vinden het lastig om ouders te bereiken. Men heeft de indruk dat te veel ouders zich niet verantwoordelijk voelen voor de studie- en beroepskeuze van hun kinderen. Het kan helpen om een trajectcontract over de schoolloopbaan met de ouders af te sluiten. 6

7 Training Samenwerken K!X ingebed op AOC Friesland FORUM heeft in 2011 de training Samenwerken geïntroduceerd. Deze training is zeer succesvol gebleken en werd vaak ingezet. In deze training wordt leerlingen uitgelegd wat het belang is van samenwerken en gaan zij in groepjes de tien belangrijkste gedragsuitingen bedenken. Van daaruit worden tien algemene gedragsregels gedestilleerd voor het hele K!X-team. De meest voorkomende gedragsregels uit de trainingen tot nu toe zijn: elkaar respecteren, naar elkaar luisteren en uit laten praten, een ieder teamlid is van belang (een schakel), niet schreeuwen naar elkaar en een eerlijke taakverdeling (voor ieder een taak). Het leuke aan de training is dat leerlingen de door hun bedachte gedragsregels zelf presenteren aan de klas. Op deze manier werken ze meteen aan een betere teamgeest. Door K!X als vast onderdeel in de lessen Talentleren op te nemen, is het AOC Friesland locatie Heerenveen een van de eerste scholen die K!X structureel heeft ingebed in het curriculum. samenleving. Leerlingen vertrouwd maken met maatschappelijke tendenties, oriëntatie op de arbeidsmarkt en ze voldoende zelfvertrouwen te laten ontwikkelen om zichzelf steeds verder te bekwamen in de samenleving, dat is de coördinator Klaas de Jong en directeur Aad van der Burg, die al jaren actief zijn met K!X. K!X past uitstekend bij de missie van de school om alle leerlingen met een diploma te laten uitstromen en ze gedegen voor te bereiden naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. FORUM wil instroom in technisch onderwijs bevorderen Om aanknopingspunten te krijgen hoe het onderwijs de instroom van allochtone leerlingen in technische opleidingen kan bevorderen, voerde FORUM voerde tussen november 2011 en januari 2012 gesprekken over techniek met ruim 80 vmbo-leerlingen. Ook spraken medewerkers van FORUM met 18 allochtone ouders over de beroepskeuze van hun kinderen. Het dreigende tekort aan technisch personeel was de aanleiding voor deze gespreksronde. De werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW voorzien in 2014 een tekort van ruim 63 duizend technische werknemers. De verwachte tekorten zijn het grootst op vmbo en mbo niveau. Te weinig jongeren kiezen namelijk voor een technische opleiding. De gesprekken leren ons dat het imago van de technische branche negatief is en dat leerlingen en ouders onvoldoende zijn geïnformeerd over de mogelijkheden die de techniek biedt. De conclusie is duidelijk: een nadere kennismaking met de techniek zal een aantal leerlingen over Een uitgebreid verslag van de resultaten van de de streep moeten trekken om een technische gesprekken, kunt u vinden op de website van opleiding te gaan volgen. FORUM, Zowel ouders als leerlingen onderstrepen het belang van vroegtijdige informatie. Het is geen overbodige luxe om reeds op de basisschool de aanval in te zetten op het negatieve imago dat aan de techniek kleeft. Positieve informatie over de technische sectoren in de maatschappij bereikt basisschoolleerlingen en hun ouders het meest overtuigend via de praktijk. FORUM wil de voorlichting over techniek in het basisonderwijs ondersteunen via haar samenwerking met basisscholen in het Project Actieve Ouders en Onderwijs (PAOO). FORUM wil ook onderzoeken of zij afspraken kan maken met technische vmbo speciaal toe te rusten voor het verzorgen van voorlichting over techniek en het organiseren van open dagen op het technisch vmbo. De organisatie van bedrijfsbezoeken behoort ook tot de mogelijkheden die onderzocht zullen worden. 7

8 Donderdag 15 december 2011 Apeldoorn K!X uitwisseling: een kleurrijke ontmoeting maar gewoon school, doe dan mee aan hij vertelt over K!X. Om zijn woorden kracht bij te zetten, start hij een filmpje in van een bedrijfsbezoek. De pompende muziek die eronder is gemonteerd valt in de smaak. Een nog groter applaus volgt. Zes K!X-teams van vier scholen zijn bij elkaar gekomen tijdens de uitwisselingsdag van K!X op donderdag 15 december ROC Aventus in Apeldoorn is gastheer en heeft samen met de medewerkers van FORUM een vol en boeiend programma in elkaar gedraaid voor de teams van het Globe College uit Utrecht, ROC ASA uit Amersfoort en het Groenhorst College uit Almere. Het is niet alleen een uitwisseling tussen leden van verschillende K!X-teams met verschillende ervaringen, maar ook tussen stads- en plattelandsjongeren, tussen groene en niet-groene opleidingen en tussen jongeren met verschillende roots. Ambities waarmaken Jamal Chrifi, projectleider K!X, heet iedereen van harte welkom op deze bijzondere bijeenkomst en wenst zowel de jongeren als de docenten een leerzame dag. Zeki Arslan, programmamanager bij FORUM en geestelijk vader van K!X, wil net de zaal gaan toespreken als de techniek hapert. Geen probleem voor Zeki: hij springt net als vroeger op een zeepkist in de vorm van een stoel. Hij motiveert de jongeren kansen vooral te pakken en daarin een actieve houding aan te nemen. kansen. Er is bijvoorbeeld veel werk in de techniek, voeding en zorg. Maak de juiste waarmaken. En er is veel te leren buiten de school! Bouw netwerken op, leg contacten. K!X biedt daar een uitstekende basis voor. Nederland vergrijst, we hebben straks iedereen Alle teams houden een presentatie over wat ze doen in K!X. Overeenkomsten zijn dat ze zelf hun bedrijfsbezoeken hebben geregeld, dat ze het reuze interessant vinden en dat ze werkgevers bezoeken die bij ze passen en waar ze later best willen werken of stage willen lopen. Hatim Filali, de bevlogen coördinator van K!X op het Groenhorst College Almere, praat de dag aan elkaar. Na het plenaire ochtendprogramma dirigeert hij de jongeren in groepen naar de kookworkshop, de salsales en de debattraining. Certificaat Aan het eind van het programma krijgt Hatim Filali een K!X-certificaat uitgereikt voor zijn geweldige presentatie van deze dag. Uiteraard volledig in de traditie van K!X staan op het certificaat de vaardigheden vermeld die hij deze dag heeft ge Een volledig verslag van de uitwisselingsdag is te downloaden op 8

9 Werken bij Bibliotheek Zeist Interview met: Marlies van Veen, senior medewerker Team Jeugd, Afdeling Cultuur, educatie en innovatie Hoe bent u in de bibliotheekbranche terecht gekomen? Heeft u hiervoor bewust gekozen of bent u via andere wegen in dit vak terechtgekomen? vakken Engels en Frans gegeven. Vervolgens gestopt met mijn betaalde baan omdat ik kinderen kreeg. Door mijn kinderen ben ik bij de peuterspeelzaal terechtgekomen en ik heb daar een aantal jaar gewerkt als peuterleidster. Omdat ik verdere verdieping zocht heb ik gesolliciteerd op een vacature bij de bibliotheek. Ik ben begonnen als administratief medewerker en heb naast mijn werk de bibliotheekopleiding gedaan. Ik ben hoofd geworden van een kleine vestiging en vervolgens coördinator van een grotere vestiging. Sinds twee jaar ben ik senior medewerker van het Team Jeugd van de afdeling Cultuur, Educatie en Innovatie van Regiocultuurcentrum Utrecht Midden, waar de bibliotheken van de gemeenten Zeist, Bunnik, Soest en de Bilt onder vallen. Kortom, een baan Waarom is de functie van de bibliotheekmedewerker een boeiend en gevarieerd beroep? mensen die in de publieksservice werken en de klanten te woord staan, informatie verstrekken, de balie medewerker. Veel mensen die achter de schermen werken, die zich bezig houden voor het team senioren, bijvoorbeeld voor activiteiten en cursussen. Het team volwassenen voor lezingen, cursussen en andere activiteiten en het team jeugd: leesbevordering, mediawijsheid, groepsbezoeken en internetcursussen. Er zijn mensen die activiteiten en projecten bedenken en mensen die uitvoerend bezig zijn zoals groepsbezoeken diverse soorten mensen om te gaan, de werkzaamheden zijn afwisselend, het is nooit saai, de bibliotheekwereld is volop in ontwikkeling. Kijk eens wat er allemaal georganiseerd wordt op ROC ASA Amersfoort aan de slag mbassadors Nico Vos is al jaren actief als coördinator voor K!X. Sinds dit jaar zet hij oudere K!Xdeelnemers in om de nieuwe deelnemers wegwijs te maken. van het K!X-project binnen de afdeling juridisch ROC ASA te Amersfoort. Het fenomeen gedachte dat eerstejaarsleerlingen vaak gemakkelijk zaken overnemen en aannemen van ouderejaarsleerlingen die in dit kader een voorbeeldfunctie vervullen. Ambassadors fungeren als voortrekkers bij diverse bezoeken van evenementen zoals bij de uitwisseling in Apeldoorn en de werkconferentie Alexander Rinnooy Kan. De ambassadors helpen tevens mee met de organisatie en begeleiding van bedrijfsbezoeken. Aangezien wij met studiepunten werken, past dit goed binnen de opleiding en heb ik uit de vorige K!X-groep een aantal studenten bereid gevonden om als ambassador voor de startende K!X-groep op te treden. Voordelen: Wat betreft de aanwezigheid en taakverdeling leg ik bewust een stukje verantwoordelijkheid bij de studenten neer. Maar er kunnen ook nadelen zijn: Te veel ambassadors is niet goed, dat werkt remmend op het proces. En Als de ambassadors niet 9

10 Op ziekenbezoek Rumeysa Korkmaz van het ROC Aventus in Apeldoorn ging met haar KIX-team op bedrijfsbezoek bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Ze vertelt over het bezoek. regelmatig leiden tot onnodige agressie en gevechten. Zoals ze ons hebben verteld mag je uit zelfverdediging de klappen die je zou krijgen tegenhouden. Wat ook het geval zou moeten zijn want je wilt toch niet je dood op je geweten hebben door een of andere patiënt. Donderdag 8 december hebben we het ziekenhuis bezocht met de hele klas in Amsterdam Amstel. Het was een zeer gezellige reis. Onze klas was namelijk goed vertegenwoordigd. Mijn indruk is terug te lezen in het verslag en ik hoop dat het in de smaak valt. Na een hartelijke ontvangst werden we geïnformeerd over het doel van het bedrijfsbezoek. Het doel is namelijk om te kijken of we iets in de zorg willen doen. Daarna werden de afdelingen die we zouden bezoeken bekend gemaakt. Spoedeisende hulp Hier werd ons verteld hoe het hier aan toe gaat. We hebben een kijkje bij de ambulance genomen en de wachtkamer. Zo zijn we er achter gekomen dat een patiënt met een kleine wond langer moet wachten dan een patiënt met een zware wond. Bewaking Hier werd ons verteld hoe het ziekenhuis is beveiligd. We hebben een kijkje bij de bewaking beelden en de bewakers genomen. Zo hebben we te horen gekregen dat misverstanden Kinderafdeling Ze bieden bij de kinderafdeling de nodige zorg voor uw kind. Ze hebben alles waar een kind zich mee kan vermaken zoals een Playstation, barbies en nog veel meer speelgoed. Ze raden ouders aan om alleen de nodige/belangrijke spullen van hun kind te meenemen. Omdat er een kans is dat die kwijt raken. Kantine Zoals iedereen weet is de kantine de ruimte waar je heen komt om te pauzeren. In het begin hebben we hier gezeten en een verhaal gehoord van onze begeleider van het ziekenhuis. Later op de dag was het behoorlijk druk zodat we de kans kregen om te zien hoe h houden. Hartbewaking Hier kregen we een kijkje bij de patiënten waar ze extra op moeten letten door bijvoorbeeld een zwak hart. De dokter bij de afdeling was een zeer spraakzame vrouw die niet kon stoppen met praten over haar dag bij de afdeling. De patiënten hadden het zo te zien naar hun zin. Ze hadden namelijk een plasmatelevisie, een grote tafel met verschillende tijdschriften en een bed waar ze in konden slapen. Operatiekamer Niet echt een aangename kamer, omdat er wel eens iemand op het bed van de operatiekamer overleden is. Zoals in iedere operatiekamer was deze kamer voorzien van een bed en natuurlijk alle nodige apparatuur. Bedankt Zij hebben ons niet alleen gastvrij ontvangen maar ook een toelichting gegeven op de beroepsmogelijkheden en hun dagelijkse werkzaamheden. Hierbij bedank ik namens onze klas en mevrouw Paas voor de medewerking van het ziekenhuis 10

11 ROC Mondriaan Den Haag organiseerde onlangs het twaalfhonderd docenten. ROC Mondriaan en FORUM hebben op deze dag drie workshops verzorgd voor docenten over het belang van een studentenraad en de bredere inzet van de K!X-methodiek binnen Mondriaan. Empowerment Voor de workshops werketen we samen met twee K!X-ambassadeurs, Oussama el Ayyadi en Sabine van Holsteijn, en de K!X-coördinator en docent Elmer Smith. De docenten die de workshop volgden waren laaiend enthousiast. Het verhaal van Sabine vonden ze pakkend en oprecht. Sabine gaf aan dat ze een vorm van autisme heeft dat ze zich vroeger afsloot voor de buitenwereld. Na de Empowermenttraining van K!X kreeg zij meer zelfvertrouwen en durft ze er te zijn. In de studentenraad vervult zij nu zelfs de rol van voorzitter. Gebruikmakend van de K!X-methodiek wil de studentenraad op meerdere afdelingen binnen Mondriaan de K!X-promoteams gaan inzetten. Deze K!X-teams kunnen de overkoepelende studentenraad voorzien van feedback, informatie en voorstellen voor activiteiten. De studentenraad zal meedoen aan activiteiten van K!X gericht op de beroepsoriëntatie, zoals bedrijfsbezoeken en gastlessen. Netwerken Oussama vertelde over zijn ervaring bij het K!X-team en de bedrijfsbezoeken bij Coca Cola en de politie Haaglanden. Samen met Sabine vertelde hij wat zij belangrijk vinden aan studenten inspraak. Over het algemeen waren de docenten zeer te spreken over de workshop en er waren veel docenten die interesse hadden in het K!X-concept. Het was een dag van presenteren en netwerken. Zo hebben Oussama en Sabine een netwerk opgebouwd en binnenkort staan ze voor de klas K!X en de studentenraad te promoten. Bij Mondriaan zijn in ieder geval de volgende clusters geïnteresseerd om K!X te gaan inzetten: - Economie Delft - Vrede en Vakmanschap Delft - Maatschappelijke Dienstverlening, Zorg 11

12 Colofon De nieuwsbrief K!X is een uitgave van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Programmamanagement Zeki Arslan Projectleiding Jamal Chrifi Samenstelling Marco Peper Aan dit nummer werkten mee Rachida el Alami, Benny Jhinnoe, Sean Tumber en alle K!X-teams FORUM, 2012 FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten. 12

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

GOOD PRACTICES K!X. Inspirerende voorbeelden en ervaringen van K!X in de praktijk

GOOD PRACTICES K!X. Inspirerende voorbeelden en ervaringen van K!X in de praktijk GOOD PRACTICES K!X Inspirerende voorbeelden en ervaringen van K!X in de praktijk K!X geeft jongeren extra de kans geven om aan een goede toekomst te werken door ze in promotieteams hun talent verder te

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

Notitie voortijdig schoolverlaters. Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten

Notitie voortijdig schoolverlaters. Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten Notitie voortijdig schoolverlaters Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten Spirit4you, december 2013 1. Voortijdig schoolverlaters 1.1. Doel van dit document In het convenant

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT 2016 Thema: beroepspraktijkoriëntatie Beroepspraktijkoriëntatie Verschillende vormen van beroepspraktijkoriëntatie bij het Markland College Oudenbosch. Belang voor onderwijs

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat houdt de pilot tweetalig onderwijs op het Dollard College in?... 3 De lessen... 3 Device... 4 Taalvaardigheid... 4 Internationalisering... 5 Kosten... 5 Bevorderingsnormen...

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017 Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL Agnes Meijer 26 januari 2017 Samenwerking mbo hbo in Noord-NL Brug bouwen tussen twee bewegende oevers zodat mbostudenten een grotere kans op studiesucces hebben

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas GASTLES ONDERNEMERSCHAP Handreiking voor ondernemers Ondernemerschap in de klas Ondernemerschap in de klas WAAROM ALS GASTDOCENT VOOR DE KLAS Er zijn allerlei redenen te noemen waarom praktijkmensen als

Nadere informatie

Ouderavond HAVO / VWO 2 nov november 2016

Ouderavond HAVO / VWO 2 nov november 2016 keuze 3 HAVO / 3 VWO 2016-2017 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012) Helpt samen met de mentor

Nadere informatie

Terugzine. Samen kennis maken. Samenwerking in de groene kolom is uniek. Lezen en laten lezen! Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven

Terugzine. Samen kennis maken. Samenwerking in de groene kolom is uniek. Lezen en laten lezen! Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven Terugblik Meerjarenafspraak 2006-2010 Terugzine Magazine van de Groene Kennis Coöperatie met succesprojecten van de afgelopen vijf jaar Lezen en laten lezen! Gooi mij niet weg maar geef me door! Of kijk

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Inhoud 1. Over Spots on Jobs... 3 2. Verslagen per dag... 4 3. Aanwezige scholen en bedrijven... 5 4. Enquêtes leerlingen... 8 5. Enquêtes volwassenen...

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Stichting Turkse Ouders, voor maatschappelijke participatie Page 1

Stichting Turkse Ouders, voor maatschappelijke participatie Page 1 Stichting Turkse Ouders, voor maatschappelijke participatie Page 1 Het onderwijs draait door Thema schooluitval Maandag 4 maart 2012 Het Hart van Noord te Utrecht Welkom De Stichting Turkse Ouders (STO)

Nadere informatie

Overzicht uitwisselingen schooljaar

Overzicht uitwisselingen schooljaar Overzicht uitwisselingen schooljaar 2010-2011 In schooljaar 2010-2011 zijn er 39 uitwisselingen geweest. Iedere uitwisseling heeft een verbeteradvies voor het praktijkleren opgeleverd. 1/2/3 Docent vmbo

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Kies Kleur in Groen. Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam

Kies Kleur in Groen. Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam Kies Kleur in Groen Bijeenkomst Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector 2 juli 2013, Rotterdam 1 Als onderdeel van het project Kies Kleur in Groen organiseerde FORUM in samenwerking met PBR en

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

Elke dag leren door te doen

Elke dag leren door te doen Elke dag leren door te doen Praktijkonderwijs elke dag een uitdaging Elk kind heeft talent en voor elk kind zijn er uitdagingen. Dat is het uitgangspunt van Praktijkonderwijs op het Elde College. Binnen

Nadere informatie

studenten tegen verzuim

studenten tegen verzuim studenten tegen verzuim de oplossingen van 6 studentenraden Colofon Dit is een eenmalige uitgave voor project Verzuim 18+, voortgekomen uit een samenwerking tussen de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vragenlijst hbo-student

Vragenlijst hbo-student Vragenlijst bezochte hbo-studenten Vragenlijst hbo-student In de afgelopen weken is de organisatie* waar jij stage loopt bezocht door havo-4 leerlingen in het kader van de pilot havo Carrousel. Bij deze

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014/2015. Een energiek en vooruitstrevend schooljaar gewenst! Vernieuwde leermiddelen thema 1 online

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014/2015. Een energiek en vooruitstrevend schooljaar gewenst! Vernieuwde leermiddelen thema 1 online Een energiek en vooruitstrevend schooljaar gewenst! Mede namens alle medewerkers van Vakcollege Groep wens ik u een energiek en vooruitstrevend nieuw schooljaar. Een jaar met veel nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

cjcbejbv ejveneke nvknevm m

cjcbejbv ejveneke nvknevm m Welkom! Bij de miniconferentie Formatief toetsen 26 maart 2013 cjcbejbv ejveneke nvknevm m Cees van der Vleuten Universiteit Maastricht Aanleiding voor deze middag Doelen van vanmiddag Kennismaken - ontmoeten

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Kick off 29 mei Leyden Academy

Kick off 29 mei Leyden Academy Kick off 29 mei Leyden Academy 1 loskomen met chi Kung 2 luisteren en kijken naar inspirerende filmpjes Wat hebben we gedaan? 3 verkennen van de knelpunten 4 - beeldvorming ouderen, - onderwijs ouderenzorg

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl 1 Actief burgerschap en sociale integratie: Door de toenemende individualisering in onze samenleving is goed

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontdekken?

Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontdekken? Helpt u mee technisch talent voor de toekomst te ontdekken? Bèta in bedrijf De terugloop van het aantal bètaleerlingen en -studenten is landelijk een bron van zorg. Ook u ervaart wellicht hoe moeilijk

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

adoptieplan werkt voor zorg en welzijn werken in de zorg... daar word je beter van het adoptieplan is onderdeel van: een project van:

adoptieplan werkt voor zorg en welzijn werken in de zorg... daar word je beter van het adoptieplan is onderdeel van: een project van: adoptieplan het adoptieplan is onderdeel van: werken in de zorg... daar word je beter van een project van: werkt voor zorg en welzijn INLEIDING Project Jongeren interesseren voor de zorg Voor u ligt het

Nadere informatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

o.b.s. Wis & Wierig, Watertapweg 1, 7011 BP Gaanderen. Website: Verslag ouderpanel van 8 december 2015

o.b.s. Wis & Wierig, Watertapweg 1, 7011 BP Gaanderen. Website:  Verslag ouderpanel van 8 december 2015 Nieuwsbrief o.b.s. Wis & Wierig, Watertapweg 1, 7011 BP Gaanderen. Website: www.wisenwierig.nl Schooljaar 2015-2016 6 januari 2016 I n h o u d: Blz. 1: Verslag ouderpanel Van 8 december 2015 Blz. 2: Vervolg

Nadere informatie

Welkom, pak een kopje koffie!

Welkom, pak een kopje koffie! Welkom, pak een kopje koffie! ParticiParent 2012 Ouderbetrokkenheid op basisscholen met behulp van groene activiteiten Maartje Pronk en Monika Piessens Wie zijn wij... Studententeam Wageningen Universiteit

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Horizon College Alkmaar pagina 1

Horizon College Alkmaar pagina 1 Horizon College Alkmaar pagina 1 Horizon College: workshops voor ouders Samen werk maken van je opleiding. Dat is het leidend principe van het ROC Horizon College. Jacqueline Koutstaal, stafmedewerker

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen bouw/infra middenkader

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen bouw/infra middenkader Ondernemend Onderwijs Gastlessen bouw/infra middenkader Ondernemend Onderwijs Gastlessen bouw/infra middenkader Trots op je (bouw-)werk Natuurlijk is het belangrijk om trots te zijn op het werk dat je

Nadere informatie

KIEZEN, EEN KRIEM? HOE HELPEN WE JONGEREN DE GOEDE KEUZE MAKEN ANNETTE VERHOEF

KIEZEN, EEN KRIEM? HOE HELPEN WE JONGEREN DE GOEDE KEUZE MAKEN ANNETTE VERHOEF KIEZEN, EEN KRIEM? HOE HELPEN WE JONGEREN DE GOEDE KEUZE MAKEN ANNETTE VERHOEF JEUGDWERKLOOSHEID NEEMT TOE DOOR VERKEERDE STUDIEKEUZE VOLKSKRANT OKTOBER 2013 Over wie hebben we het eigenlijk? KENGETALLEN

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie.

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. In het bijzonder heet ik welkom alle vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

TED x AmsterdamED X. = indepentently organized TED event FROM AN OUTSIDE PERSPECTIVE. School Events PO/VO

TED x AmsterdamED X. = indepentently organized TED event FROM AN OUTSIDE PERSPECTIVE. School Events PO/VO TED x AmsterdamED X = indepentently organized TED event FROM AN OUTSIDE PERSPECTIVE School Events PO/VO Samen met TED x AmsterdamED onderwijsinnovatie op uw school stimuleren? Op vele plekken in het land

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen nameting

Vragenlijst leerlingen nameting Bijlage C Vragenlijsten Vragenlijst voor leerlingen Vragenlijst leerlingen nameting Dit schooljaar doe jij mee aan de pilot havo Carrousel. Je bent bij een aantal organisaties op Carrouselbezoek geweest

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

Vragenlijst Professionals

Vragenlijst Professionals Vragenlijst bezochte professionals Vragenlijst Professionals In de afgelopen weken is de organisatie* waarvoor u werkzaam bent door havo 4-leerlingen bezocht in het kader van de pilot havo Carrousel. Bij

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien Samen groeien door Visie en missie De Wingerd, samen groeien Vanuit de christelijke identiteit ontmoeten we elkaar, luisteren we naar elkaar, inspireren we elkaar, zijn we nieuwsgierig en gaan we de dialoog

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal Introductie Deze lesmodule is geschreven voor een project van 5 bijeenkomsten van elk 60 minuten, waarvan de laatste bijeenkomst het werkelijke Voorleesontbijt is. Het aantal, de duur en inhoud van de

Nadere informatie