NIEUWSBRIEF #2. Inhoud. Voorwoord. K!X in 2012: Leerlingen sterker maken pag 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF #2. Inhoud. Voorwoord. K!X in 2012: Leerlingen sterker maken pag 2"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF #2 Voorwoord Geloof in de toekomst en met name uitzicht op een leuke baan zijn doorslaggevende ingrediënten om de studiemotivatie van jongeren te voeden en de schooluitval verder terug te dringen. Het is daarom belangrijk dat hun studiekeuze gebaseerd is op een realistische inschatting van de kansen op de arbeidsmarkt. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen om jongeren en hun ouders in dit opzicht wegwijs te maken. Sectoren waar een nijpend te kort aan arbeidskrachten dreigt, zoals in de zorg, de techniek en de groene sector, moeten zelf actief investeren om jongeren aan te trekken. In 2012 speelt K!X hierop in door jongeren en hun ouders op een laagdrempelige manier in contact te brengen met het bedrijfsleven. Ontmoeting blijkt in de praktijk wederzijds te leiden tot een positievere beeldvorming en bereidheid om samen verder te gaan. Zo kunnen nieuwe kansen ontstaan. Zeki Arslan, programmamanager Onderwijs, Arbeid en Maatschappelijke Ondersteuning FORUM Inhoud K!X in 2012: Leerlingen sterker maken pag 2 Stefanie over bedrijfsbezoek en event pag 3 Ouderbetrokkenheid pag 3 Aan de slag met jong talent pag 4 pag 7 K!X ingebed op AOC Friesland pag 7 Bevorderen instroom techniek pag 7 K!X-uitwisseling: kleurrijke ontmoeting pag 8 Werken bij bibliotheek Zeist pag 9 pag 9 Rumeysa op ziekenbezoek pag 10 pag 11 Colofon pag 12

2 K!X in 2012: Leerlingen sterker maken Het ministerie van SZW heeft voor 2012 door de bezuinigingen de geldkraan dichtgedraaid voor K!X. We zullen dit jaar creatiever met elkaar moeten zoeken naar financiële ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten. Personele inzet vanuit FORUM blijft in 2012 wel beschikbaar, maar in mindere mate. Het K!X-projectteam gaat zich het komend jaar richten op de implementatie en borging van de K!X methodiek: kennisontwikkeling en - overdracht aan 17 scholen. De begeleiding van de dertig K!X-teams zal anders worden ingezet en aangepakt. Vijftien K!X-teams zullen intensief worden begeleid. Dit zijn K!X-teams die in september zijn opgestart en K!X-teams die nog onvoldoende zelfstandig zijn. Deze teams zullen door FORUM worden getraind. De overige vijftien K!X-teams zullen meer op afstand worden begeleid en aangestuurd. Deze teams draaien al jaren mee en zijn zelfstandig. Een overzicht van welk K!X-team welk begeleiding krijgt zullen we binnenkort aan de K!X-coördinatoren toesturen. In de loop van het jaar zal de Toolkit K!X verder worden ontwikkeld, uitgebreid en verbeterd. Op donderdag 11 oktober 2012 organiseert FORUM een landelijke conferentie over soft skills, ouderbetrokkenheid, risicogedrag en loopbaanoriëntatie. Er is in 2012 dus een hoop te beleven en te doen. We willen de leerlingen sterker maken in hun keuzes en ze meer leren reflecteren op hun gedrag en keuzes. Ons streven is om de K!Xteams, de docenten en nu ook de ouders te inspireren en te motiveren zich actief bezig te houden met de arbeidsmarkt en de daarbij behorende vaardigheden. Voor actuele informatie over K!X verwijs ik jullie naar Ik wens jullie succes en veel wijsheid toe! Jamal Chrifi, projectleider K!X Wederom zullen dit jaar bedrijfsbezoeken (in de buurt van de school) worden georganiseerd door de leerlingen, met name naar grote bedrijven die een mogelijke toekomstige stage- of werkplek kunnen bieden. We vragen dit jaar nadrukkelijk aan de K!X-teams om gastdocenten uit te nodigen. Verder worden enkele nieuwe accenten gelegd in de uitvoering van de methodiek. Zo zullen we loopbaanoriëntatie op VMBO en MBO bevorderen, een pilot ouderbetrokkenheid uitvoeren met debatten met leerlingen, ouders en docenten en activiteiten georganiseerd door de K!Xleerlingen voor ouders op school. Ook zullen we K!X-teams stimuleren in contact te komen met de tekortsectoren techniek, zorg en groen. Op sommige scholen zullen we aandacht besteden aan de HBO- lerarenopleiding. We zullen voorts de Toolkit K!X in concept presenteren aan de K!X-coördinatoren. 2

3 Stefanie van Wijnbergen van het Utrechtse Globe College ging met K!X op bedrijfsbezoek en bezocht het K!X-event in Apeldoorn. Voor de nieuwsbrief vertelt ze over haar ervaringen. Ik ga beginnen met het bedrijfsbezoek. Wij zijn in november met een groep leerlingen naar het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein geweest. Wij zijn daar ontvangen door mevrouw Leeuwenhoek. Met haar zijn wij toen naar een soort vergaderkamer gegaan, waar wij een powerpoint te zien kregen over welke banen er beschikbaar zijn en welke opleiding je nodig hebt. Daarna kregen we een opdracht waarbij we door het ziekenhuis moesten lopen en moesten opschrijven wat er beter kan en wat al goed was. Daarna gingen we nog elkaars bloeddruk opmeten en toen mochten we naar huis. Ik vond het een leuk bedrijfsbezoek. Het was ook een leuke planning. Ik heb veel geleerd over wat er nu mogelijk is in ziekenhuizen. Op donderdag 15 december 2011 zijn wij met onze klas en de derde klas naar Apeldoorn geweest. Wij hebben daar verschillende workshops gedaan zoals, koken, salsa, debatteren. Ook was een ex-delinquent die zijn verhaal kwam vertellen en een komediant was daar ook. Ik vond de workshops erg leuk en ik vond ook dat de dag heel leuk georganiseerd was! Ik heb veel geleerd. Ik heb leren koken. Ik heb geleerd om mijn mening te kunnen uiten en ik heb leuk geoefend met salsadansen. Ouderbetrokkenheid en diversiteitsbeleid in vmbo en mbo In 2012 start FORUM met het opzetten van een pilot in samenwerking met vmbo- en mboinstellingen, gericht op het versterken van ouderbetrokkenheid en het ontwikkelen van integraal diversiteitsbeleid. De interventies zullen zich richten op: visieontwikkeling voor de benadering van een pluriform leerling- en ouderpubliek;; deskundigheidsbevordering van docenten in de communicatie en samenwerking met leerlingen van verschillende achtergronden en hun ouders;; en de implementatie van strategieën en methodieken om ouders actief bij school te betrekken via actieve leerlingenteams. Voor de uitvoering van deze pilot zal FORUM deels gebruik maken van de kennis en methodieken die ontwikkeld zijn in KiX om zo jongeren actief te betrekken bij de werving, organisatie en inhoudelijke invulling van activiteiten voor ouders. In samenwerking met KiX teams zullen op de pilotscholen themabijeenkomsten worden georganiseerd rond onderwerpen zoals burgerschapsvorming, het schoolklimaat, risicogedrag en loopbaanoriëntatie. Door de actieve betrokkenheid van jongeren worden hun ouders beter bereikt en sluit de inhoud beter aan bij hun behoeften. Via deze bijeenkomsten worden ouders en jongeren bovendien gestimuleerd tot eigen verantwoordelijkheid en gaan zij in gesprek met scholen over de mogelijkheden tot afstemming en samenwerking. In twee netwerkbijeenkomsten met betrokken staf, jongeren en ouders van de pilotscholen zullen ervaringen worden uitgewisseld en wordt een basis gelegd voor verdere methodiekontwikkeling. Afhankelijk van de uitkomsten van de interventies op de pilotscholen wordt mogelijkerwijs een voorstel ontwikkeld voor een uitbreiding van de activiteiten. 3

4 Aan de slag met jong talent Het Haagse Bos aan de Bezuidenhoutseweg waarop de SER-zaal uitzicht biedt, grenst aan het woondomein van koningin Beatrix. De SER-zaal zal zich in de loop van de ochtend van 6 december 2011 vullen met ruim honderd jongeren en professionals. Ze komen luisteren naar toespraken van grote namen als Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, Mark Frequin, directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Jos Leenhouts, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan in Den Haag. Een verslag. Jongeren en professionals zijn vandaag naar Den Haag gekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over de sociale vaardigheden die jongeren nodig hebben als zij zich succesvol op de arbeidsmarkt willen bewegen. Zeki Arslan, programmamanager Onderwijs en Arbeid bij FORUM stelt vast dat deze jongeren in de nabije toekomst hard nodig zijn op de arbeidsmarkt. Vooral in de sectoren techniek, groen en de zorg voorziet Arslan groeiende tekorten. Er zijn meer dan voldoende kansen voor deze jongeren, maar het vergt wel een inspanning van onderwijsinstellingen, werkgevers en de jongeren zelf. FORUM hielp tijdens het K!X-project de afgelopen vier jaar veel vmboscholieren zich goed te presenteren aan werkgevers en Arslan beveelt de methode van harte aan bij schoolleiders. Alexander Rinnooy Kan: nderwijs is geen Alexander Rinnooy Kan memoreert advies bevat een groot aantal aanbevelingen om de achterstanden van niet-westerse jongeren op de arbeidsmarkt terug te dringen. Mede onder invloed van de economische crisis is er in de arbeidsmarktpositie van deze jongeren sindsdien nog te weinig vooruitgang geboekt. In het onderwijs presteren de jongeren weliswaar beter, maar de jeugdwerkloosheid loopt weer op. 4

5 Dat bedoelt hij letterlijk, want kennis levert de economie tussen de 7% en de 12% rendement op! Een investering in onderwijs is daarom geen liefdadigheid. Rinnooy Kan wijst ook op de kosten die een verkeerde studiekeuze met zich meebrengt: het kost de Nederlandse economie jaarlijks zes miljard euro! Werkgevers zouden meer in het onderwijs moeten investeren, bijvoorbeeld door stageplekken beschikbaar te stellen en gastlessen en bedrijfsbezoeken aan te bieden. Jongeren tenslotte moeten volgens de SER-voorzitter de kansen die ze aangeboden krijgen met beide handen aangrijpen. Mark Frequin, Directeur Generaal Wonen, Bouwen en Integratie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties constateert dat een groot aantal jongeren de verkeerde opleiding kiest.. De studiekeuze is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van de jongere maar Frequin vindt dat de scholen best een kritisch zouden kunnen kijken naar het in zijn ogen te grote aantal opleidingsmogelijkheden. Frequin is van mening dat leerlingen gebaat zijn bij duidelijke regels en structuur;; teveel vrijheid leidt tot slechte schoolprestaties. Voorwaarde is wel dat docenten zich toegankelijker opstellen naar leerlingen en aandacht besteden aan de ontwikkeling van sociale 5

6 vaardigheden. Werkgevers ten slotte, moeten zich volgens Frequin veel meer betrokken voelen bij het onderwijs en daar ook in investeren. Zij zijn in de woorden van Frequ ten volle verantwoordelijk, ook Jos Leenhouts, voorzitter College van Bestuur bij ROC Mondriaan vindt dat ouders meer verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van hun kinderen moeten nemen. Leenhouts wil niet ontkennen dat er veel mis gaat in het onderwijs, maar ouders hebben de neiging om de school stelselmatig de schuld te geven als er problemen met een leerling zijn. Leenhouts wijst erop dat het mbo van alle onderwijsniveaus nog het beste is afgestemd op de beroepspraktijk, veel beter dan bijvoorbeeld de havo of het hbo/wo. Eigenlijk gaat het nou ook weer niet zo heel slecht in het onderwijs, vindt mevrouw Leenhouts, want Nederland heeft samen met Noorwegen het laagste percentage schoolverlaters en het laagste percentage jeugdwerkloosheid. Soft skills, beroepskeuze en ouderbetrokkenheid In de middag spreken de deelnemers in werkgroepen met elkaar over soft skills, beroepskeuze en ouderbetrokkenheid. Belangrijke vaardigheden waarover jongeren moeten beschikken zijn: werkhouding en motivatie, flexibiliteit, communicatievaardigheden, representativiteit, zelfvertrouwen en assertiviteit. Het bedrijfsleven moet zich inspannen om de beroepskeuze van leerlingen evenwichtiger te maken. Werkgevers en scholen zouden stages beter kunnen afstemmen. Te vaak verricht de leerling alleen hand- en spandiensten of heeft niets te doen. Scholen vinden het lastig om ouders te bereiken. Men heeft de indruk dat te veel ouders zich niet verantwoordelijk voelen voor de studie- en beroepskeuze van hun kinderen. Het kan helpen om een trajectcontract over de schoolloopbaan met de ouders af te sluiten. 6

7 Training Samenwerken K!X ingebed op AOC Friesland FORUM heeft in 2011 de training Samenwerken geïntroduceerd. Deze training is zeer succesvol gebleken en werd vaak ingezet. In deze training wordt leerlingen uitgelegd wat het belang is van samenwerken en gaan zij in groepjes de tien belangrijkste gedragsuitingen bedenken. Van daaruit worden tien algemene gedragsregels gedestilleerd voor het hele K!X-team. De meest voorkomende gedragsregels uit de trainingen tot nu toe zijn: elkaar respecteren, naar elkaar luisteren en uit laten praten, een ieder teamlid is van belang (een schakel), niet schreeuwen naar elkaar en een eerlijke taakverdeling (voor ieder een taak). Het leuke aan de training is dat leerlingen de door hun bedachte gedragsregels zelf presenteren aan de klas. Op deze manier werken ze meteen aan een betere teamgeest. Door K!X als vast onderdeel in de lessen Talentleren op te nemen, is het AOC Friesland locatie Heerenveen een van de eerste scholen die K!X structureel heeft ingebed in het curriculum. samenleving. Leerlingen vertrouwd maken met maatschappelijke tendenties, oriëntatie op de arbeidsmarkt en ze voldoende zelfvertrouwen te laten ontwikkelen om zichzelf steeds verder te bekwamen in de samenleving, dat is de coördinator Klaas de Jong en directeur Aad van der Burg, die al jaren actief zijn met K!X. K!X past uitstekend bij de missie van de school om alle leerlingen met een diploma te laten uitstromen en ze gedegen voor te bereiden naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. FORUM wil instroom in technisch onderwijs bevorderen Om aanknopingspunten te krijgen hoe het onderwijs de instroom van allochtone leerlingen in technische opleidingen kan bevorderen, voerde FORUM voerde tussen november 2011 en januari 2012 gesprekken over techniek met ruim 80 vmbo-leerlingen. Ook spraken medewerkers van FORUM met 18 allochtone ouders over de beroepskeuze van hun kinderen. Het dreigende tekort aan technisch personeel was de aanleiding voor deze gespreksronde. De werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW voorzien in 2014 een tekort van ruim 63 duizend technische werknemers. De verwachte tekorten zijn het grootst op vmbo en mbo niveau. Te weinig jongeren kiezen namelijk voor een technische opleiding. De gesprekken leren ons dat het imago van de technische branche negatief is en dat leerlingen en ouders onvoldoende zijn geïnformeerd over de mogelijkheden die de techniek biedt. De conclusie is duidelijk: een nadere kennismaking met de techniek zal een aantal leerlingen over Een uitgebreid verslag van de resultaten van de de streep moeten trekken om een technische gesprekken, kunt u vinden op de website van opleiding te gaan volgen. FORUM, Zowel ouders als leerlingen onderstrepen het belang van vroegtijdige informatie. Het is geen overbodige luxe om reeds op de basisschool de aanval in te zetten op het negatieve imago dat aan de techniek kleeft. Positieve informatie over de technische sectoren in de maatschappij bereikt basisschoolleerlingen en hun ouders het meest overtuigend via de praktijk. FORUM wil de voorlichting over techniek in het basisonderwijs ondersteunen via haar samenwerking met basisscholen in het Project Actieve Ouders en Onderwijs (PAOO). FORUM wil ook onderzoeken of zij afspraken kan maken met technische vmbo speciaal toe te rusten voor het verzorgen van voorlichting over techniek en het organiseren van open dagen op het technisch vmbo. De organisatie van bedrijfsbezoeken behoort ook tot de mogelijkheden die onderzocht zullen worden. 7

8 Donderdag 15 december 2011 Apeldoorn K!X uitwisseling: een kleurrijke ontmoeting maar gewoon school, doe dan mee aan hij vertelt over K!X. Om zijn woorden kracht bij te zetten, start hij een filmpje in van een bedrijfsbezoek. De pompende muziek die eronder is gemonteerd valt in de smaak. Een nog groter applaus volgt. Zes K!X-teams van vier scholen zijn bij elkaar gekomen tijdens de uitwisselingsdag van K!X op donderdag 15 december ROC Aventus in Apeldoorn is gastheer en heeft samen met de medewerkers van FORUM een vol en boeiend programma in elkaar gedraaid voor de teams van het Globe College uit Utrecht, ROC ASA uit Amersfoort en het Groenhorst College uit Almere. Het is niet alleen een uitwisseling tussen leden van verschillende K!X-teams met verschillende ervaringen, maar ook tussen stads- en plattelandsjongeren, tussen groene en niet-groene opleidingen en tussen jongeren met verschillende roots. Ambities waarmaken Jamal Chrifi, projectleider K!X, heet iedereen van harte welkom op deze bijzondere bijeenkomst en wenst zowel de jongeren als de docenten een leerzame dag. Zeki Arslan, programmamanager bij FORUM en geestelijk vader van K!X, wil net de zaal gaan toespreken als de techniek hapert. Geen probleem voor Zeki: hij springt net als vroeger op een zeepkist in de vorm van een stoel. Hij motiveert de jongeren kansen vooral te pakken en daarin een actieve houding aan te nemen. kansen. Er is bijvoorbeeld veel werk in de techniek, voeding en zorg. Maak de juiste waarmaken. En er is veel te leren buiten de school! Bouw netwerken op, leg contacten. K!X biedt daar een uitstekende basis voor. Nederland vergrijst, we hebben straks iedereen Alle teams houden een presentatie over wat ze doen in K!X. Overeenkomsten zijn dat ze zelf hun bedrijfsbezoeken hebben geregeld, dat ze het reuze interessant vinden en dat ze werkgevers bezoeken die bij ze passen en waar ze later best willen werken of stage willen lopen. Hatim Filali, de bevlogen coördinator van K!X op het Groenhorst College Almere, praat de dag aan elkaar. Na het plenaire ochtendprogramma dirigeert hij de jongeren in groepen naar de kookworkshop, de salsales en de debattraining. Certificaat Aan het eind van het programma krijgt Hatim Filali een K!X-certificaat uitgereikt voor zijn geweldige presentatie van deze dag. Uiteraard volledig in de traditie van K!X staan op het certificaat de vaardigheden vermeld die hij deze dag heeft ge Een volledig verslag van de uitwisselingsdag is te downloaden op 8

9 Werken bij Bibliotheek Zeist Interview met: Marlies van Veen, senior medewerker Team Jeugd, Afdeling Cultuur, educatie en innovatie Hoe bent u in de bibliotheekbranche terecht gekomen? Heeft u hiervoor bewust gekozen of bent u via andere wegen in dit vak terechtgekomen? vakken Engels en Frans gegeven. Vervolgens gestopt met mijn betaalde baan omdat ik kinderen kreeg. Door mijn kinderen ben ik bij de peuterspeelzaal terechtgekomen en ik heb daar een aantal jaar gewerkt als peuterleidster. Omdat ik verdere verdieping zocht heb ik gesolliciteerd op een vacature bij de bibliotheek. Ik ben begonnen als administratief medewerker en heb naast mijn werk de bibliotheekopleiding gedaan. Ik ben hoofd geworden van een kleine vestiging en vervolgens coördinator van een grotere vestiging. Sinds twee jaar ben ik senior medewerker van het Team Jeugd van de afdeling Cultuur, Educatie en Innovatie van Regiocultuurcentrum Utrecht Midden, waar de bibliotheken van de gemeenten Zeist, Bunnik, Soest en de Bilt onder vallen. Kortom, een baan Waarom is de functie van de bibliotheekmedewerker een boeiend en gevarieerd beroep? mensen die in de publieksservice werken en de klanten te woord staan, informatie verstrekken, de balie medewerker. Veel mensen die achter de schermen werken, die zich bezig houden voor het team senioren, bijvoorbeeld voor activiteiten en cursussen. Het team volwassenen voor lezingen, cursussen en andere activiteiten en het team jeugd: leesbevordering, mediawijsheid, groepsbezoeken en internetcursussen. Er zijn mensen die activiteiten en projecten bedenken en mensen die uitvoerend bezig zijn zoals groepsbezoeken diverse soorten mensen om te gaan, de werkzaamheden zijn afwisselend, het is nooit saai, de bibliotheekwereld is volop in ontwikkeling. Kijk eens wat er allemaal georganiseerd wordt op ROC ASA Amersfoort aan de slag mbassadors Nico Vos is al jaren actief als coördinator voor K!X. Sinds dit jaar zet hij oudere K!Xdeelnemers in om de nieuwe deelnemers wegwijs te maken. van het K!X-project binnen de afdeling juridisch ROC ASA te Amersfoort. Het fenomeen gedachte dat eerstejaarsleerlingen vaak gemakkelijk zaken overnemen en aannemen van ouderejaarsleerlingen die in dit kader een voorbeeldfunctie vervullen. Ambassadors fungeren als voortrekkers bij diverse bezoeken van evenementen zoals bij de uitwisseling in Apeldoorn en de werkconferentie Alexander Rinnooy Kan. De ambassadors helpen tevens mee met de organisatie en begeleiding van bedrijfsbezoeken. Aangezien wij met studiepunten werken, past dit goed binnen de opleiding en heb ik uit de vorige K!X-groep een aantal studenten bereid gevonden om als ambassador voor de startende K!X-groep op te treden. Voordelen: Wat betreft de aanwezigheid en taakverdeling leg ik bewust een stukje verantwoordelijkheid bij de studenten neer. Maar er kunnen ook nadelen zijn: Te veel ambassadors is niet goed, dat werkt remmend op het proces. En Als de ambassadors niet 9

10 Op ziekenbezoek Rumeysa Korkmaz van het ROC Aventus in Apeldoorn ging met haar KIX-team op bedrijfsbezoek bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Ze vertelt over het bezoek. regelmatig leiden tot onnodige agressie en gevechten. Zoals ze ons hebben verteld mag je uit zelfverdediging de klappen die je zou krijgen tegenhouden. Wat ook het geval zou moeten zijn want je wilt toch niet je dood op je geweten hebben door een of andere patiënt. Donderdag 8 december hebben we het ziekenhuis bezocht met de hele klas in Amsterdam Amstel. Het was een zeer gezellige reis. Onze klas was namelijk goed vertegenwoordigd. Mijn indruk is terug te lezen in het verslag en ik hoop dat het in de smaak valt. Na een hartelijke ontvangst werden we geïnformeerd over het doel van het bedrijfsbezoek. Het doel is namelijk om te kijken of we iets in de zorg willen doen. Daarna werden de afdelingen die we zouden bezoeken bekend gemaakt. Spoedeisende hulp Hier werd ons verteld hoe het hier aan toe gaat. We hebben een kijkje bij de ambulance genomen en de wachtkamer. Zo zijn we er achter gekomen dat een patiënt met een kleine wond langer moet wachten dan een patiënt met een zware wond. Bewaking Hier werd ons verteld hoe het ziekenhuis is beveiligd. We hebben een kijkje bij de bewaking beelden en de bewakers genomen. Zo hebben we te horen gekregen dat misverstanden Kinderafdeling Ze bieden bij de kinderafdeling de nodige zorg voor uw kind. Ze hebben alles waar een kind zich mee kan vermaken zoals een Playstation, barbies en nog veel meer speelgoed. Ze raden ouders aan om alleen de nodige/belangrijke spullen van hun kind te meenemen. Omdat er een kans is dat die kwijt raken. Kantine Zoals iedereen weet is de kantine de ruimte waar je heen komt om te pauzeren. In het begin hebben we hier gezeten en een verhaal gehoord van onze begeleider van het ziekenhuis. Later op de dag was het behoorlijk druk zodat we de kans kregen om te zien hoe h houden. Hartbewaking Hier kregen we een kijkje bij de patiënten waar ze extra op moeten letten door bijvoorbeeld een zwak hart. De dokter bij de afdeling was een zeer spraakzame vrouw die niet kon stoppen met praten over haar dag bij de afdeling. De patiënten hadden het zo te zien naar hun zin. Ze hadden namelijk een plasmatelevisie, een grote tafel met verschillende tijdschriften en een bed waar ze in konden slapen. Operatiekamer Niet echt een aangename kamer, omdat er wel eens iemand op het bed van de operatiekamer overleden is. Zoals in iedere operatiekamer was deze kamer voorzien van een bed en natuurlijk alle nodige apparatuur. Bedankt Zij hebben ons niet alleen gastvrij ontvangen maar ook een toelichting gegeven op de beroepsmogelijkheden en hun dagelijkse werkzaamheden. Hierbij bedank ik namens onze klas en mevrouw Paas voor de medewerking van het ziekenhuis 10

11 ROC Mondriaan Den Haag organiseerde onlangs het twaalfhonderd docenten. ROC Mondriaan en FORUM hebben op deze dag drie workshops verzorgd voor docenten over het belang van een studentenraad en de bredere inzet van de K!X-methodiek binnen Mondriaan. Empowerment Voor de workshops werketen we samen met twee K!X-ambassadeurs, Oussama el Ayyadi en Sabine van Holsteijn, en de K!X-coördinator en docent Elmer Smith. De docenten die de workshop volgden waren laaiend enthousiast. Het verhaal van Sabine vonden ze pakkend en oprecht. Sabine gaf aan dat ze een vorm van autisme heeft dat ze zich vroeger afsloot voor de buitenwereld. Na de Empowermenttraining van K!X kreeg zij meer zelfvertrouwen en durft ze er te zijn. In de studentenraad vervult zij nu zelfs de rol van voorzitter. Gebruikmakend van de K!X-methodiek wil de studentenraad op meerdere afdelingen binnen Mondriaan de K!X-promoteams gaan inzetten. Deze K!X-teams kunnen de overkoepelende studentenraad voorzien van feedback, informatie en voorstellen voor activiteiten. De studentenraad zal meedoen aan activiteiten van K!X gericht op de beroepsoriëntatie, zoals bedrijfsbezoeken en gastlessen. Netwerken Oussama vertelde over zijn ervaring bij het K!X-team en de bedrijfsbezoeken bij Coca Cola en de politie Haaglanden. Samen met Sabine vertelde hij wat zij belangrijk vinden aan studenten inspraak. Over het algemeen waren de docenten zeer te spreken over de workshop en er waren veel docenten die interesse hadden in het K!X-concept. Het was een dag van presenteren en netwerken. Zo hebben Oussama en Sabine een netwerk opgebouwd en binnenkort staan ze voor de klas K!X en de studentenraad te promoten. Bij Mondriaan zijn in ieder geval de volgende clusters geïnteresseerd om K!X te gaan inzetten: - Economie Delft - Vrede en Vakmanschap Delft - Maatschappelijke Dienstverlening, Zorg 11

12 Colofon De nieuwsbrief K!X is een uitgave van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Programmamanagement Zeki Arslan Projectleiding Jamal Chrifi Samenstelling Marco Peper Aan dit nummer werkten mee Rachida el Alami, Benny Jhinnoe, Sean Tumber en alle K!X-teams FORUM, 2012 FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten. 12

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

3 sep 2010 jaargang 6

3 sep 2010 jaargang 6 Meer over Kiki op de volgende pagina # 3 sep 2010 jaargang 6 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kennis centra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO GOC Kenteq Wat staat er

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7 magazine 4 k Chris van Meurs (Scholen aan Zee) zet deuren open k Dossier pesten: onderzoek, ervaringen, programma s k Aandacht voor jongensachtig

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen JAARVERSLAG 2014 School s cool Gouda School s cool Waddinxveen Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2015 Pagina 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede School Mentorproject bestaat

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

de MBO krant Succes maken en bepalen

de MBO krant Succes maken en bepalen de MBO krant nummer 28 september 2013 Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf Netwerkscholen delen hun onderwijsdromen in een op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en meebouwen.

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie