Beroepsopleiding Uitvaartverzorger De glimlach in de zorgverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsopleiding Uitvaartverzorger De glimlach in de zorgverlening"

Transcriptie

1 Beroepsopleiding Uitvaartverzorger De glimlach in de zorgverlening Opleiding Uitvaartverzorger

2 Beroepsopleiding Uitvaartverzorger Dialogic-care in de uitvaartzorg, betekent er zijn voor jezelf en de ander Verlies raakt een mens heel diep en rouwen doet ieder op eigen wijze. D-care heeft oog, oor en hart voor de overledene en de achterblijvers. De uitvaartverzorger vindt inspiratie in de uitdaging, om een uniek, persoonlijk en vakkundig afscheid van een overledene te verzorgen. D-care respecteert de overledene en doet recht aan de wensen, gedachten, gevoelens en emoties van de achterblijvers, zodat elke herinnering aan de dierbare er één is met een glimlach D-care biedt een helende-, inspirerende- en rustgevende omgeving met aangepast interieur, om zoveel mogelijk de warme sfeer van thuis te benaderen, zodat de achterblijvers zich kunnen laven en er ruimte is voor heling, transformatie en aanvaarding. D-care is het hart tot het geven van kwaliteitszorg voor de overledene en de naasten. Elk afscheid is de geboorte van een herinnering Opleiding Uitvaartverzorger

3 Aandacht voor de identiteit van de ander Aandacht voor de identiteit van de ander betekent oog, oor en hart te hebben voor minstens vier aspecten: Oog, oor en hart voor de eigenheid van de ander Ieder mens is uniek en heeft recht op een eigen benadering, zodat zijn/haar eigenheid behouden blijft, ook na het overlijden. Met een open/positieve houding ingaan op vragen en wensen van mensen. Oog, oor en hart voor continuïteit van de ander Vragen en wensen van de ander maken duidelijk dat het tevens van belang is te streven naar een 2e component van de identiteit: continuïteit. Oog, oor en hart voor het moment van de ander De identiteit van iemand ligt nooit vast. Dat betekent dat er in de uitvaartzorg telkens weer gevraagd moet worden wat is op dit moment belangrijk, wat heeft iemand nodig of wat wenst iemand. Oog, oor en hart voor wisselwering van de ander Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen het beeld wat je van je zelf hebt en het beeld dat anderen van je hebben. Dit raakt aan de kern van kwaliteitszorg, namelijk afstemmen op hoe de ander zichzelf beleeft en wat belangrijk is. De opleiding uitvaartverzorger doet recht aan de gevoelens die tegenovergesteld zijn aan de levensvreugde, maar laat tevens de mens in aanraking komen met de levensvreugde die in het hart aanwezig is. Deze zorg is gebaseerd op de dialogic-care, waarbij de holistisch synergetische mensvisie essentieel is en waarbij een grote mate van persoonlijke betrokkenheid, zeg maar empatische zorg wordt gevraagd. Centraal staat de mens; de overledene en diens naasten, maar ook de uitvaartverzorger. Als de winter zei: 'Ik berg de lente in mijn hart' wie zou hem dan geloven? Kahlil Gibran Opleiding Uitvaartverzorger

4 Kwaliteit in de uitvaartzorg In de uitvaartzorg staat kwaliteit in een hoog vaandel. Als uitvaartverzorger stel je alles in het werk om daadwerkelijk de beste kwaliteit te leveren. Weliswaar geen absolute garantie voor foutloos en feilloos werken, maar wel een noodzakelijke basis voor de uitvaartverzorgende. Oog, oor en hart hebben voor de overledene en diens naasten en deze sociale zorgtaak met het volste respect uitvoeren staat centraal. Dialogic-care uitvaartzorg Kwaliteitsborging: wensen van de klant staan centraal Kwalitatieve, respectvolle en flexibele dienstverlening integere en vakkundige ondersteuning duidelijke afspraken: afspraak is afspraak heldere en transparante kostenbegroting doelmatige klachtenafhandeling Administratie en automatisering goed op orde klant tevredenheid staat voorop (d.m.v. vragenlijst) Natuurlijk ben je als uitvaartverzorger je bewust van kwaliteit en zul je er ook naar streven de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren, maar veel uitvaartverzorgers zoeken toch een antwoord op de volgende vragen: - Doe ik de goede dingen? - Doe ik de dingen goed? - Hoe borg ik kwaliteit? - Welke visie helpt daarbij en - Hoe kan ik mijn uitvaartzorg in richten op het leveren van deze kwaliteit van zorg? Elk afscheid is de geboorte van een herinnering... Opleiding Uitvaartverzorger

5 Uitvaartverzorger Inhoud van de Beroepsopleiding Uitvaartverzorger De Beroepsopleiding Uitvaartverzorger is bedoeld voor mensen die de ander willen ontmoeten op alle niveaus van ons mens zijn. Oog, oor en hart hebben voor de identiteit en de zingeving van de ander. Dit betekent aansluiten op het eigene van de ander, stilstaan bij het moment en bewust zijn van de eigen visie. Moedig zijn, persoonlijk betrokken zijn en jezelf durven spiegelen. Het gaat bij deze uitvaartzorg om aandacht, nabijheid, liefde en intimiteit. Want zorg vóór heel de mens vereist ook zorg dóór heel de mens. Door dit eigen te maken en goed voor jezelf te zorgen komt kwaliteitszorg tot stand. De opleiding is competentie gericht en vergelijkbaar met een HBO werken denk niveau. Mocht je de opleiding willen doen, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt in samenspraak vastgesteld of je word toegelaten tot de opleiding. Wanneer de opleidingsovereenkomst is ondertekend en door Dialogic-care is ontvangen, dan is de inschrijving definitief. In samenspraak met professionals uit de uitvaartzorg is er door clustering van twaalf competenties een competentieprofiel samengesteld: 1. Flexibiliteit ( incl. creativiteit) 2. Integriteit (incl. vertrouwen opbouwen) 3. Leervermogen 4. Management- en ondernemersvaardigheden 5. Plannen en organiseren (incl. verantwoordelijkheid) 6. Sensitiviteit en inlevingsvermogen (communicatie/communiceren) 7. Stressbestendigheid en anticiperen (incl. aanpassingsvermogen) 8. Visie (incl. kwaliteitszorg en innovaties) 9. Authenticiteit (incl. zelfkennis en zelfreflectie) 10. Transparantie en discretie 11. Kwaliteit- en oplossingsgericht 12. Helikopterview en accuraat handelen Leren luisteren naar Jezelf, om de ander te kunnen verstaan... Opleiding Uitvaartverzorger

6 Opbouw beroepsopleiding: Duur De opleiding heeft een totale duur van 35 weken. (de lessen worden wekelijks gegeven uitgezonderd in de schoolvakanties): Er start een opleiding op donderdag 18 september 2014 t/m 25 juni 2014 en een opleiding op dinsdag 13 januari 2015 t/m 15 december In vijf lesblokken van zeven weken volg je lessen op het gebied van Dialogic-care, Aannemen van een uitvaart, Dag van de uitvaart, Materialenkennis, Wet op de Lijkbezorging, Management, Financiën, Bedrijfsadministratie en recht- en wetskennis, maar ook werk je aan jezelf, wordt je getraind in communicatieve- en presentatievaardigheden, rituelen en leer je omgaan met rouw, emoties en werkdruk. Je loopt veertien dagen stage om praktijkervaring op te doen. Het stageverslag en de vijf schriftelijke/creatieve opdrachten geven je toegang tot het mondeling examen. Lesdagen: Tijdens de lesdagen wordt het beroep praktisch en theoretisch uitgewerkt. Dit is verwerkt in een reader die wordt uitgereikt en wekelijks wordt opgebouwd. De student bestudeert deze theorie. Deze kennis wordt getoetst aan de afronding van elk blok. Regionale bijeenkomsten Op basis van woonplaats wordt de lesgroep in subgroepen verdeeld. In de regionale bijeenkomsten komen studenten bij elkaar thuis om bepaalde, meer persoonlijke onderwerpen samen uit te diepen. Op de eerstvolgende lesdag ná de regionale bijeenkomst, wordt een korte presentatie als samenvatting gegeven per subgroep. Op die manier blijft er een verbinding met de andere regionale groepen. Tevens worden hierdoor de presentatievaardigheden geoefend. Individuele Coaching: Iedere student krijgt tijdens het opleidingsjaar coaching gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt met name de beroepshouding verder uitgediept op basis van de eigen leerpunten van de student en de observaties van de docent tijdens de lesdagen. Opleiding Uitvaartverzorger

7 Stages De veertien dagen stage vormen een belangrijke praktijkervaring voor de deelnemer. Dialogic-care bemiddeld in de volgende stages: - overledenenverzorging (twee dagen) - bij twee verschillende crematoria (elk één dag) - bij een uitvaartonderneming (tien dagen) Van alle stages maakt de student een verslag en levert dit in bij de docent. Excursies Vijf excursies geven een aanvullend beeld van de praktijk: - Bezoek aan een Natuurstenen fabriek, een kistenfabriek en een weverij - Bezoek aan een Uitvaartbeurs - Bezoek aan een begraafplaats waar we gaan oefenen met een 'oefenkist' en een 'oefengraf'. - Bijwonen van thanatopraxie = balsemen van een lichaam - Bezoek aan een Pottenbakkerij, waar urnen worden gemaakt met het as van de overledene en een bezoek aan een naaldkunstenares die afscheidsdoeken (lijkwade) maakt op een spirituele wijze. Eindpresentatie De student geeft aan het einde van het jaar een presentatie over een zelf gekozen onderwerp. Mondeling examen Als je schriftelijke/creatieve opdrachten, inclusief je stageverslagen met een voldoende zijn beoordeeld, dan word je uitgenodigd voor het mondeling examen. Tijdens het mondeling examen heb je een gesprek met één van de docenten en een gecommitteerde van STEZ (Stichting Examen Zorg) over een zelf gekozen onderwerp. Tijdens het eindgesprek word je tevens beoordeeld op de praktijk d.m.v. rollenspel en een praktijk opdracht ter plekke. Opleiding Uitvaartverzorger

8 Inhoud van de opleiding De inhoud van de opleiding bestaat uit drie onderdelen: beroepshouding, vakkennis en vakvaardigheden. De opleiding is opgebouwd uit vijf blokken van zeven weken en is samengesteld uit deze drie onderdelen. Er is een keuze gemaakt voor afwisselend aanbod van theorie, training en praktijkopdrachten tijdens de lesdagen. Blok 1 * Dialogic-care * Voor jezelf zorgen op alle niveaus van je mens zijn, persoonlijk en professioneel, * Omgaan met verlies, lijden en rouw van jezelf en van de ander, * Bewustwording van je grenzen, emoties en assertiviteit, * Inzicht in je verwerkingsstijl, coping- en afweermechanismen, * Inzicht in je eigen levensvisie en de levensvisie van de ander, * Bewustwording van zingeving, zinvraging en spiritualiteit, * Lessen in vreugde en geluk, * houding, verzorging en kleding, * Pro-actief denken en handelen. Afstand en nabijheid, * Inzicht in de meerdimensionaliteit van het welbevinden, * Toepassen van confrontatie- en vermijdingsstrategieën, * Attitude en bejegening, * Communiceren en communicatie(verbaal/non-verbaal) actief luisteren en Nederlandse spelling/correspondentie, * Ontwikkelingen in de uitvaartzorg * Aannemen van een uitvaart deel 1 *Algemeen recht * Presentatievaardigheden Opleiding Uitvaartverzorger

9 Blok 2 * Wat is sterven en wat komt er daarna? * Gesprekstechnieken, * Immanente,transcendente(spirituele) en Godsdienstige levensvisies, * Kennismaking met complementaire zorg en energetische geneeskunde, * Sacramenten, rituelen en symbolen * Dag van de uitvaart * kinderen betrekken bij de uitvaart * Materialenkennis * Basis Management * Verzorging van de overledene * Presentatievaardigheden Blok 3 * Organiseren en omgaan met werkdruk * Voorzorg en Nazorg bieden aan de overledene en diens naasten * Multidisciplinaire samenwerking, * In contact komen met humor (is overwonnen smart). *Rouwdrukwerk, teksten en advertenties * Kinderuitvaarten * Ethiek en etiquette * Wet op de lijkbezorging * Presentatievaardigheden Blok 4 *Interculturele communicatie, * Multiculturele, religieuze en godsdienstige uitvaarten, licht (kleur), water, geluid, elektriciteit, magnetisme, elektromagnetische velden en bestraling, * Subtiele energiesystemen, aura, chakra's, prana, chi en meridianen, * Gedachten en gevoelens zijn energie, * Aannemen van een uitvaart deel 2 - aannemingsformulier * Financiën voor uitvaartzorg * Management * Presentatievaardigheden Blok 5 Spiritualiteit, wat is dat?, * Spiritualiteit in de huidige traditionele uitvaartzorg en de toekomstige, * Een regenboog van spiritualiteit, * *Spiritualiteit en werkvormen, * Spiritualiteit in de eigen levensgeschiedenis en in die van de ander, * Metaforen, rituelen en symbolen, * Spirituele zorg verlenen, * Presentatievaardigheden. Opleiding Uitvaartverzorger

10 Studiebelasting Totale studiebelasting: 600 uur. 20 lesdagen + ongeveer 10 uur zelfstudie per week = 340 uur. Deelname regionale bijeenkomsten = 35 uur. Stage: 120 uur. Inclusief voorbereiding en uitwerking. Deelname excursies: 35 uur. Inclusief voorbereiding en uitwerking. Toetsing schriftelijke/creatieve opdrachten: 30 uur. Coaching 5 uur. Vrije ruimte voor eindopdracht: 35 uur. In verband met bescherming tegen infecties is het noodzakelijk dat je je laat inenten tegen hepatitis B. Deze inenting bestaat uit drie verschillende injecties. De eerste injectie dien je vóór aanvang van de opleiding te hebben gehad. Erkenning De opleiding Uitvaartverzorger is erkend door de KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) en bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) (aanvraag in behandeling). Hierdoor zijn we een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Deze registratie betekent voor de student een kwaliteitsgarantie! En natuurlijk een diploma van een landelijk erkende onderwijsinstelling. Voor alle modules, opleidingen en trainingen worden readers verstrekt. Daarnaast wordt aan het begin van de opleiding een literatuurlijst aangereikt, waarvan een aantal uitgaven verplicht zijn zoals Het Groene Boekje voor Nederlands en een beknopte versie van de Wet op de lijkbezorging. Opleiding Uitvaartverzorger

11 In de lessen wisselen theorie- en praktijkvaardigheden elkaar af. Er is veel ruimte voor vragen en eigen inbreng. Door theorie- en praktijklessen, leer je al doende, maar ook door het zelf ervaren en doen. Daarnaast lees je thuis nog de bijbehorende hoofdstukken uit de reader en oefen je de vaardigheden. Hiervoor werk je met een logboek. Verder leer je van de ervaringen van de andere studenten. Groepsomvang De groep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 16 studenten. Docent De opleiding wordt verzorgd door docenten van Dialogic-care, een assistente en eventuele gastdocenten en trainers. Locatie: De opleiding wordt verzorgd Ooghduyne, van Foreestweg 20, 1758 CB in Julianadorp. Aanmelding Opleiding Uitvaartverzorger

12 Aanmelden geschiedt uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar Dialogic-care, t.a.v. administratie, Boterzwin 1212, 1788 VV Julianadorp. Of via de mail: Met het opsturen of mailen van dat formulier verplicht je jezelf het opleidingsgeld te betalen. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Je krijgt na aanmelding nader bericht. Mocht je aanmelding niet gehonoreerd worden, omdat de opleiding is volgeboekt, dan word je op een wachtlijst geplaatst. Je hebt dan voorrang bij de volgende opleiding. Betaling Betaling dient vier weken voor aanvang van de opleiding te geschieden. Je ontvangt hiervoor een factuur. Hoe kun je betalen: Bij betaling in één keer zijn de opleidingskosten euro Examenkosten 200,00 euro betaling vier weken voor het examen. Betaling in termijnen is ook mogelijk: Bij betaling in termijnen, zijn er twee mogelijkheden: Je betaalt de opleidingskosten in twee termijnen: 1e termijn 2.000,- 4 weken voor aanvang opleiding - 2e termijn 1.875,- 5 maanden na aanvang opleiding of Je betaalt de opleidingskosten in elf maandelijkse termijnen: 1e termijn 2000,- 4 weken voor aanvang opleiding, - 2e t/m 11e termijn: maandelijkse termijnen van 200,- per maand. Let op de aftrekbaarheid van opleidingskosten bij de aangifte inkomstenbelasting. Het kan soms nuttig zijn om het bedrag in 1 termijn te betalen. Ook voor je werkgever zijn er allerlei subsidies mogelijk. Informatie Voor algemene informatie zie de website of dialogic-care mailadres: of bellen naar telefoonnummer Opleiding Uitvaartverzorger

13 In de organisatie scholing op maat De opleiding kan ook verzorgd worden op locatie. Dat spaart de organisatie tijd en reiskosten voor de medewerkers. Heeft uw organisatie interesse maar wilt u een programma dat is toegesneden op uw specifieke wensen en/of dat binnen uw organisatie wordt uitgevoerd, neemt u dan contact op met mw. Nicoline Letteboer. In overleg met u ontwerpen we een programma, waar u meteen in de praktijk resultaat van merkt. Dit kan gaan om een meerdaagse opleiding zoals hierboven benoemd, of om een bijscholingsdag of workshop, die aansluit op uw situatie, waarbij er aandacht is voor de implementatie in uw organisatie. Het is onze taak voorbij elkaars buitenkant te kijken Opleiding Uitvaartverzorger

Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen

Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen Opleidingen Postmortale zorg Uitvaartzorg Maatwerktrainingen www.docendo.nl 2015-2016 Inhoudsopgave Docendo opleidingsbrochure 2015 2016 3 Voorwoord 4 Welkom in het Lingehuis! 5 Maatwerktrainingen 6 Lespakketten

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

/ Humare Opleidingen. Inleiding

/ Humare Opleidingen. Inleiding Inleiding AdviesDevies van Jos Borsboom en Humare Opleidingen van René Huele werken samen. Wij delen de visie op leren. Vanuit het oogpunt van kwaliteit vinden wij het belangrijk om de continuïteit te

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Verdieping & Inspiratie In dit tweede jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich heeft

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie