Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 DE KASSEIKRANT Editie winter 2012 EEN OPEN GEZELLIG DAGJE SAMEN AIR MOVIE???? Het is al weer even geleden, maar begin september hielden we weer ons jaarlijks wijkfeest aan het wijkcentrum Kassei. Deze keer geen barbecue, maar een echt kippenfestijn! Bedankt aan al de vrijwilligers die vóór en achter de schermen meegeholpen hebben!!!!! 1 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

2 INHOUDSTAFEL Sfeerbeelden wijkfeest 1 Koningslosteenweg of Steenweg Op Koningslo? 2 Aanpak pleintje Mergelputstraat 2 Activiteitenkanlender 2 Sociale dienst OCMW 2 De vallei van de Tangebeek 3 Borghtstraat: aanpak wegdek 3 Stap je mee? 3 Meldingen dienst Wijkwerking 3 Verschuiving ophaling PMD en karton 4 Zone 30 Brusselsesteenweg 4 Zitbanken Milleniumpad 4 Extra toezicht tijdens de donkere maanden 4 Geen peuken op de grond 5 Snelheidscontroles 5 Boekenbeurs Heilig-Hartschool 5 Activiteitenkalender dienstencentrum Kassei 6-7 Medewerkers wijkcentrum Kassei + sluitingsdagen wijkcentrum 8 ACTIVITEITENKALENDER - ijspiste van donderdag 20 december 2012 tot en met zondag 6 januari De eerste twee dagen zijn gereserveerd voor de scholen. - Kerstshopping in het centrum: weekend van 22 en 23 december Op zondag 23 december 2012 zijn de winkels open in de namiddag. Daarna is de ijspiste elke dag open van 11 tot 21 uur, uitgez o n d e r d 20/12 (11-16 uur), /12 en 1/1 van 11 tot 18 uur. -Zondag 6 januari 2013 is het van 11 tot 13 uur nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op de Grote Markt. -Boekenbeurs Heilig-Hartschool: zondag 3 februari 2013 (zie ook bladzijde 5). IS HET NU KONINGSLOSTEENWEG OF Op de hoek van de Mergelputstraat en de Blaesenbergstraat bevindt zich een pleintje dat een tijd terug wat werd opgeknapt. De vaste planten die er toen werden aangeplant, zijn echter kapotgegaan en het onkruid kon weer welig tieren. Het onkruid werd intussen verwijderd. In de toekomst zullen er rozenstruiken geplant worden. Spijtig genoeg wordt het pleintje te vaak als hondentoilet gebruikt. Al hopen we dat de rozenstruiken minder uitnodigend zullen zijn voor het dagelijkse hondenpoepje. Bij deze STEENWEG OP KONINGSLO? De ene spreekt van de Koningslosteenweg, de andere van de Steenweg Op Koningslo. De ene heeft het over het gedeelte ter hoogte van de Teniersstraat (stuk tussen Rubenslaan en Brusselsesteenweg), de andere over het stuk ter hoogte van de Italiëlaan. Hoe zit dat nu precies? Officieel gaat het om 1 en dezelfde straat: de Koningslosteenweg. Er is een doodlopend stukje dat begint vanaf de Teniersstraat (omgeving Brusselsesteenweg) en loopt richting Vuurkruisenlaan en Rubenslaan. Het andere gedeelte bevindt zich tussen de Twee Leeuwenweg en de Blaesenbergweg en loopt een stuk parallel met de Belgiëlaan. De straat gaat er over in een holle weg en loopt er ter hoogte van de Blaesenbergweg door het park Drie Fonteinen. Hier stond aan het begin van de straat nog een straatnaambord met vermelding Steenweg Op Koningslo. Dit wordt vervangen door een nieuw bord met de officiële naam Koningslosteenweg. Koningslosteenweg ter hoogte van de Teniersstraat. PLEINTJE MERGELPUTSTRAAT SOCIALE DIENST OCMW Koningslosteenweg met aan de overzijde de Belgiëlaan. willen we dan ook graag een warme oproep doen aan alle hondeneigenaars: Denk er aan om steeds een hondenpoepzakje mee te nemen, wanneer je je hond uitlaat en vooral...vergeet de hondenpoep niet op te ruimen! Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, heb je financiële problemen en/of andere vragen? Dan kan je elke maandagochtend van 9 tot uur terecht bij de maatschappelijk werker van het OCMW Vilvoorde in het wijkcentrum Kassei (zie ook bladzijde 8). 2 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

3 Naast het park Drie Fonteinen is er nog een mooi stukje natuur in onze wijk: de vallei van de Tangebeek. De Tangebeek vormt in het noordwesten de grens tussen Grimbergen en Vilvoorde van de Ring tot het kapelletje in de Borgt. Het gebied langsheen de Tangebeek is, vooral aan de Vilvoordse kant, een interessant landschap met het Tangebeekbos en vele kleine landschapselementen, waaronder enkele holle wegen. De stad wil dit landschap veilig stellen voor de toekomstige generaties en kan daarvoor beroep doen op de deskundigheid en de hulp van de Vlaamse administratie Bos en Groen. In het kader van de grensoverschrijdende natuurprojecten de Groene Corridor van de provincie DE VALLEI VAN DE TANGEBEEK Vlaams-Brabant en het Breugelproject van het Vlaams Gewest, werkt de stad mee aan het leggen van een ecologische verbinding tussen het Tangebeekbos en het Domein Borght. De stad Vilvoorde is zelf eigenaar van een gebied van 5 ha dat zich uitstrekt op de rechteroever van de Tangebeek tussen de zogenaamde waterval aan het begin van de Poststraat en de Rubensstraat. Dit perceel is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied. De stad heeft hier een natuurinrichtingsproject uitgevoerd teneinde de natuurwaarden te herstellen en te beveiligen. Via een aangenaam wandelpad is het mogelijk om van het Tangebeekbos tot aan het Domein Borght in Grimbergen te wandelen. WERKEN IN DE BORGHTSTRAAT In de Borghtstraat waren de attententievakken in rode kasseien aan vervanging toe. Deze werden opengebroken en vervangen door betonklinkers. Een groot stuk van de Borghtstraat is aan de ene zijde grondgebied Vilvoorde en aan de andere zijde grondgebied Grimbergen. Er diende voor deze werken dan ook overlegd te worden met buurgemeente Grimbergen. STAP JE MEE? Stappen is plezant en gezond. Wil je af en toe eens samen met andere 55- plussers op stap? Vanaf september 2012 tot juni 2013 kan je elke derde dinsdag van de maand je stappen zetten tijdens een luswandeling in Vilvoorde en omgeving. We vertrekken altijd om 14 uur op een andere plaats. De tocht is ongeveer 8 km lang en loopt zoveel mogelijk langs de autoluwe en groene wegen. Dinsdag 18 december 2012 vertrekken we om 14 uur aan het cc Koningslo, Streekbaan 135. Goede stapschoenen zijn aangewezen. Deze activiteit is gratis. Iedereen is welkom! Zoek je vervoer naar het vertrekpunt of wil je meer informatie over de andere wandelingen? Neem dan contact op met Magda Stevens, Stationlei 72, bus 7, 1800 Vilvoorde op het nummer: of via MELDINGEN DIENST PREVENTIE EN WIJKWERKING Via gemeenschapswachten en wijkcentrum melden burgers verscheidene meldingen aan de dienst preventie en wijkwerking. Daarnaast signaleren ook de gemeenschapswachten en wijkmanager allerlei defecten of problemen. Voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2012 gaf de dienst 110 meldingen door. 72 % van deze meldingen zijn ondertussen afgehandeld. De meeste meldingen hebben betrekking op sluikstorten en zwerfvuil en op niet onderhouden voetpaden of terreinen, gevolgd door meldingen over verzakkingen in voetpaden en wegdek, vragen om de goten te reinigen (o.a. omwille van onkruid in de goten) en vernielde houten paaltjes of verkeersborden. Op gebied van groenonderhoud kwamen er o.a. vragen betreffende zieke/dode of omgewaaide bomen, vragen om wilde scheuten aan de boomstammen te verwijderen of om snoeiwerken uit te voeren. Andere meldingen: vernielde bushokjes, verzakkingen in voetpaden ter hoogte van putjes van de watermaatschappij, signalisatie van werken die blijven staan na de uitvoering van de werken. 3 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

4 OPGELET! VERSCHUIVING OPHALING PMD EN PAPIER EN KARTON. Op donderdag 3 januari 2013 is er geen ophaling van PMD en papier en karton voor deel 2 (Koningslo). Dit wordt verschoven naar donderdag 10 januari Voor de wijk Kassei (deel 1) heeft dit tot gevolg dat er geen ophaling is op donderdag 10 janauri 2013, wel terug op donderdag 17 januari Kijk dus best altijd even naar de kalender alvorens je vuilnis buiten te zetten (ook al heeft de buur het buiten gezet) en denk eraan: Kassei behoort tot deel 1! Je kan de kalender ook bekijken op Indien je per ongeluk geen kalender zou ontvangen hebben, kan je er één aan de gemeenschapswachten vragen of via de wijkmanager (zie bladzijde 8). ZONE 30 OP DE BRUSSELSESTEENWEG Sinds 1 september 2012 wordt de snelheid in de Brusselsesteenweg beperkt tot 30 km/u. Naar aanleiding van gesprekken tussen verschillende betrokkenen werd een procedure opgestart om de Brusselsesteenweg, momenteel een gewestweg (N260), over te dragen naar de stad, zodat het stadsbestuur in de toekomst meer inbreng zal hebben in de bestemming en de inrichting van deze weg. In afwachting van deze overdracht heeft de burgemeester een besluit uitgevaardigd om de snelheid langs de Brusselsesteenweg en Vaartdijk te beperken tot 30 km/u. Deze aangepaste snelheidsbeperking zal van kracht blijven tot de overname van de N260 als gemeenteweg. Om de snelheidsbeperking kracht bij te zetten, worden er tevens een aantal begeleidende infrastructurele maatregelen genomen, onder de vorm van tijdelijke wegvernauwingen. Het stadsbestuur hoopt op deze manier op korte termijn de verkeersleefbaarheid aanzienlijk te verhogen voor de bewoners van de Brusselsesteenweg en Vaartdijk, maar ook voor de zwakke weggebruikers, waaronder de talrijke bezoekers van het sportstadion en het park Drie Fonteinen. ZITBANK MILLENIUMPAD EXTRA TOEZICHT TIJDENS DE DONKERE MAANDEN In het Milleniumpad, een wegje tussen de Belgiëlaan en de Kennedylaan stonden tot voor kort 2 zitbanken. Deze zitbanken nodigden niet echt uit om er even uit te rusten en te genieten van de omgeving, gezien de plaats van de banken (smal wegje tussen woningen). Er werd ook veel zwerfvuil achtergelaten. Naar aanleiding van klachten, besliste het college van burgemeester en schepenen om de banken te verwijderen. Wat verderop in het Milleniumpark zijn er nog verschillende banken te vinden waar je even op adem kan komen. Project woninginbraken Kassei en diefstallen uit voertuigen park Drie Fonteinen De lokale politie van Vilvoorde Machelen startte op 1 november m e t h a a r p r o j e c t Woninginbraken in de wijk Kassei en diefstallen uit voertuigen in het park Drie Fonteinen. Voor het derde jaar op rij wordt een bijkomende exclusieve ploeg ingezet voor een periode van zes maanden met focus op een bepaalde wijk. Dit jaar werd gekozen voor de wijk Kassei ingevolge de toename van het aantal woninginbraken en het steeds wederkerend fenomeen van de diefstallen uit voertuigen op de parking van de Brasserie in het park Drie Fonteinen. Dit project past volledig in de strategische en operationele doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan. De exclusieve ploeg zal ontradend patrouilleren en op geregelde tijdstippen en welbepaalde plaatsen controles uitvoeren. Deze inzet betekent evenwel geen daling van de diefstalpreventie in de politiezone. Wij vragen de bevolking om verdachte situaties onmiddellijk te melden op het nummer van de lokale politie of het nummer 101 voor dringende tussenkomsten. De lokale politie controleerde in het najaar samen met de gemeenschapswachten heel wat wagens in de wijk of deze slotvast waren of niet, of er nog voorwerpen in lagen, ramen open stonden De betrokken bestuurders zullen hierover geïnformeerd worden. De resultaten van deze sensibiliseringsactie krijg je in de volgende wijkkrant te lezen. 4 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

5 GEDAAN MET DIE PEUKEN OP DE GROND! In de vorige wijkkrant kon je al lezen dat er een sensibiliseringsactie rond sigarettenpeuken doorging in het Centrum. Als uitloper hiervan, willen we toch ook de mensen in de wijk erop wijzen dat sigarettenpeuken op de grond echt geen zicht zijn en niet zomaar vanzelf vergaan. Daar gaat heel wat tijd over. In plaats van de peuk op de grond te gooien, kan je beter houders gebruiken om je peuk even in te bewaren en later in de vuilbak te stoppen. Tijdens de sensibiliseringsactie in het Centrum kregen handelaars en hun medewerkers al enkele peukenhouders. En het werk. Ter hoogte van een aantal winkels zijn er al beduidend minder peuken te bespeuren. Wil jij ook een peukenhouder? Kom dan langs in het wijkcentrum tijdens de permanentie van de wijkmanager (zie bladzijde 8). Zolang de voorraad strekt, kan je bij ons een peukenhouder krijgen. SNUFFELEN TUSSEN BOEKEN Heilig-Hartschool 13de Boekenbeurs zondag 3 februari 2013 van 10 tot 17uur - Thaelstraat Vilvoorde SNELHEIDS- CONTROLES Tijdens de maanden juli, augustus en september 2012 controleerde de Lokale Politie Vilvoorde-Machelen in volgende straten in de wijk: - Albert I-laan: er werden bestuurders gecontroleerd; 453 personen kregen een boete. De politie controleerde er gedurende ongeveer 7,5 uren. - Vuurkruisenlaan: van de 797 gecontroleerde wagens, kregen 134 bestuurders een boete. Men controleerde hier gedurende ongeveer 3 uren. - Brusselsesteenweg: er werden wagens gecontroleerd. De politie controleerde er gedurende ongeveer 14 uren; 318 bestuurders kregen een boete. - Permekestraat: van de 11 gecontroleerde wagens, kreeg 1 bestuurder een boete. Men controleerde hier gedurende ongeveer 1 uur. Snelheidsdetectieborden Eind augustus werden in de politiezone Vilvoorde-Machelen veertien vaste snelheidsdetectieborden geplaatst. In de wijk Kassei staat er één in de Rubensstraat, één op de Albert I-laan en één op de Brusselsesteenweg. De plaatsing van de snelheidsdetectieborden betekent een investering van euro. De snelheidsdetectieborden zijn bedoeld om bestuurders te sensibiliseren en passen volledig in het actieplan verkeersveiligheid van de lokale politie van Vilvoorde Machelen. De snelheidsdetectieborden kunnen zelf geprogrammeerd worden met tekst zoals bijvoorbeeld Dank U of Te snel of met vermelding van de boetetarieven zoals bijvoorbeeld Tussen 51 en 60 km/uur boete = 50 euro. De toestellen werken volledig autonoom door een zonnepaneel en kunnen via draadloze communicatie uitgelezen worden. De politiezone beschikt tevens over vier mobiele snelheidsdetectieborden die vanaf de tweede helft van september operationeel zijn. Deze worden ingezet in functie van vaststellingen en/of klachten inzake overdreven snelheid. 5 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

6 ACTIVITEITENKALENDER DIENSTENCENTRUM KASSEI De ontmoetingsruimte is elke weekdag open: - m a a n d a g : u u r ; - dinsdag-vrijdag: uur. De pedicure is enkel op afspraak; Tel. : De douches: maandag en vrijdag uur; woensdag 9-12 uur. JANUARI Vanaf uur tot uur. Schrijf je tijdig in! Woensdag 23 januari 2013 Kindernamiddag. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom van uur tot 16 uur. Onder begeleiding van toffe animatoren maken wij er samen een gezellige en leerrijke namiddag van. Prijs: 1,50 euro of 1,25 euro met vrijetijdspas. Maandag 11 februari Verschillend is plezant! Praatgroep. Met Valentijnsdag in het vooruitzicht staan we stil bij relaties en mensen die ons leven betekenis geven en hebben gegeven. Start om uur. - Is het moeilijk om alleen boodschappen te gaan doen? Geen nood. Vandaag gaan we samen met de wagen. Vertrek om uur. Prijs 2 euro. Schrijf je wel in. Dinsdag 8 januari 2013 Feestelijke start van het nieuwe jaar om 14 uur: met taart en koffie als toemaatje, kijken wij gezamenlijk naar filmfragmenten en foto s van de activiteiten van het voorbije jaar. Donderdag 10 januari In het kader van de campagne Fit in je hoofd, goed in je vel gaat in cc Het Bolwerk de workshop assertiviteit door. Aanvang om uur. De inkom is gratis, inschrijven is echter verplicht en kan bij Tamara Vennix op nummer o f Mensen met vervoersproblemen kunnen gebruik maken van busje Zilvermobiel (2 euro). Wel meedelen bij de inschrijving. - Verschillend is plezant! Kookactiviteit. Vandaag gaan we samen koken. We maken een lekker gerecht en leren op deze manier van elkaar. De nodige info over het gerecht lees je op het infobord in het dienstencentrum. We starten om 9 uur. Prijs: 1,25 euro. Maandag 14 januari Verschillend is plezant! Praatgroep. Over bijgeloof, volkswijsheid en zwarte kat. Start om uur. - Is het moeilijk om alleen boodschappen te gaan doen? Geen nood. Vandaag gaan we samen met de wagen. Vertrek om uur. Prijs 2 euro. Schrijf je wel in. Woensdag 16 januari 2013 Eetfestijn: vol-au-vent voor 2,50 euro. Donderdag 24 januari 2013 Soep van het huis! Prijs: 0,50 euro. Te verkrijgen vanaf 11 uur. Vrijdag 25 januari 2013 Bingo om 14.00u. Dinsdag 29 januari 2013 Heb je ook vragen bij je energiefactuur? Wil je weten of je bij een andere leverancier misschien toch goedkoper bent? Weet je niet goed hoe die overstap te doen? Vanaf 13 uur kan je hiervoor terecht in het dienstencentrum. Let op, inschrijven vooraf is verplicht. FEBRUARI Dinsdag 5 februari 2013 Info: werken met digitale TV. Roept die afstandsbediening van de digibox ook bij jou heel wat vraagtekens op? Tijdens deze info wordt al een grote tip van de sluier opgelicht. Aanvang om 14 uur. Deelname is gratis. Donderdag 7 februari Verschillend is plezant! Kookactiviteit. Deze keer maken we pompoensoep en groentequiche. We starten om 9 uur. Prijs: 1,25 euro -Uitstap naar dancing te Ramsel. We zwaaien onze beentjes eens uit op de dansvloer! Vertrek: om 12 uur. Kostprijs: 20 euro. s Avonds eten we een halve kip met appelmoes. Dinsdag 12 februari 2013 Bloemschikken om 13 uur. Ook in een romantische bui? We maken een origineel Valentijnstuk. Woensdag 13 februari 2013 Eetfestijn: pensen met appelmoes voor 2,50 euro. Vanaf uur tot uur. Schrijf je tijdig in! Dinsdag 19 februari 2013 Lachyoga. Aanvang om 14 uur. Deelname is gratis. Woensdag 20 februari 2013 Kindernamiddag. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom van uur tot 16 uur. Onder begeleiding van toffe animatoren maken wij er samen een gezellige en leerrijke namiddag van. Prijs: 1,50 euro of 1,25 euro met vrijetijdspas. Donderdag 21 februari 2013 Probeer iets nieuws uit: workshop buitenlands koken door Mikstorant in cc Het Bolwerk. We gaan op culinaire wereldreis en proeven van elk continent een gerecht. Aanvang om uur. De inkom is gratis, inschrijven is echter verplicht en kan bij Tamara Vennix, o f Mensen met vervoersproblemen kunnen gebruik maken van busje Zilvermobiel (2 euro), wel meedelen bij de inschrijving. 6 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

7 ACTIVITEITENKALENDER DIENSTENCENTRUM KASSEI Vrijdag 22 februari 2013 Bingo om 14 uur. Donderdag 28 februari 2013 Soep van het huis! Prijs: 0,50 euro. Te verkrijgen vanaf 11 uur. MAART Dinsdag 5 maart 2013 Info over borstkanker: Spelen, discussiëren en wijzer worden over borsten en borstkankeropsporing met de nieuwe Mammobox! Aanvang om 14 uur. Deelname is gratis. Donderdag 7 maart 2013 Verschillend is plezant! Kookactiviteit: Ook nieuwsgierig hoe je gegrilde vis met banaan maakt? Kom gerust eens langs. We starten om 9 uur. Prijs: 1,25 euro. Maandag 11 maart Verschillend is plezant! Praatgroep: het thema wordt nog meegedeeld via het infobord in het dienstencentrum. Start om uur. - Is het moeilijk om alleen boodschappen te gaan doen? Geen nood. Vandaag gaan we samen met de wagen. Vertrek om uur. Prijs 2 euro. Schrijf je wel in. Woensdag 13 maart 2013 Eetfestijn: kaas- of garnaalkroket voor 2,50 euro. Vanaf uur tot uur. Schrijf je tijdig in! Donderdag 14 en 21 maart 2013 Info: praktisch aan de slag met je eigen gsm in cc Het Bolwerk. Tijdens 2 sessies leer je je eigen gsm gebruiken. Er wordt o.a. aangeleerd hoe je sms jes kan versturen, contacten toevoegen, voic instellen Aanvang om uur. De inkom is gratis, inschrijven is echter verplicht en kan bij Tamara Vennix, o f Mensen met vervoersproblemen kunnen gebruik maken van busje Zilvermobiel (2 euro), wel meedelen bij de inschrijving. Dinsdag 19 maart 2013 Hou het droog! Bekkenbodemspieren oefenen. Start om 14 uur. Deelname is gratis. Woensdag 20 maart 2013 Kindernamiddag. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom van uur tot 16 uur. Onder begeleiding van toffe animatoren maken wij er samen een gezellige en leerrijke namiddag van. Prijs: 1,50 euro of 1,25 euro met vrijetijdspas. Dinsdag 26 maart 2013 Bloemschikken om 13 uur, met als thema Pasen. Donderdag 28 maart 2013 Soep van het huis. Prijs: 0,50 euro. Te verkrijgen vanaf 11 uur. Vrijdag 29 maart 2013 Bingo om 14 uur. Het Lokaal Dienstencentrum is gesloten op: - 1, 2 en 23 januari 2013, - 7 en 20 februari maart 2013 VERSCHILLEND IS PLEZANT Onder het motto verschillend is plezant startten we in het najaar maandelijks met een kookgroep en een praatgroep waarin we verschillende culturen aan bod laten komen. Ook in 2013 zetten wij deze trend verder. De kooksessies vinden plaats op elke 1 ste donderdag van de maand om 9 uur. Tijdens deze activiteit maken we elke keer een gerecht uit een ander land. De praatgroepen gaan door op elke 2 de maandag van de maand, telkens van 10 uur. Tijdens deze bijeenkomsten praten we over de ervaring van verschillende onderwerpen in verschillende culturen Wekelijkse activiteiten: -Nieuw!!! B(orsten) B(uik) B(illen): elke donderdag van 8.45 uur tot 9.45 uur. Prijs: 12,50 euro voor een 10-lessenkaart. Deze lessen worden gegeven door een vrouwelijke lesgever. - Stoelturnen (vanaf oktober): elke maandag van 9 tot 10 uur. Prijs: 1,25 euro. -Turnen: elke dinsdag van 9.30 tot uur: prijs: 1,25 euro. -Dansen: elke vrijdag van 9.30 tot uur. Prijs: 1,25 euro. -Hobby: elke vrijdag, behalve de laatste vrijdag van de maand, om 13 uur. Prijs: 1,25 euro. Deze betalende activiteiten gaan niet door in de schoolvakanties. -Rummikub: elke donderdag vanaf 13 uur. -Kaarten: elke dag vanaf 13 uur. uur. Deze beide activiteiten gaan wel door in de vakanties! -Nederlandse conversatie voor gevorderden: elke woensdag van 9 tot uur - Nederlandse conversatie voor beginners: elke woensdag van tot uur. Deze activiteit gaat niet door in de schoolvakanties. SOEP! SOEP! SOEP! Om de winterse koude wat beter het hoofd te kunnen bieden, zorgen wij dat er toch zeker één keer per maand huisbereide soep voor je klaarstaat in het lokaal dienstencentrum. Wanneer? Elke laatste donderdag van de maand. 7 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

8 ZITDAGEN WIJKCENTRUM KASSEI CENTRUMLEIDER MARIJKE VRIJDERS AMBULANTE DIENSTVERLENING JENNY BOSMANS WIJKPOLITIE GEERT MOERENHOUT WIJKMANAGER ELS BOCKSTAEL GEMEENSCHAPS- WACHTEN Alle dagen welkom of Douches en dienstencentrum: Donderdag: uur: gsm: Maandag: uur Dinsdag: uur Donderdag: uur gsm: FABIENNE VAN EYKEN EN CATHERINE PROVOOST SOCIALE DIENST OCMW Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, heb je financiële problemen en/of andere vragen, dan kan je hiervoor terecht bij de sociale dienst OCMW INTER-VILVOORDSE Tijdelijk geen permanentie PEDICURE HET WIJKCENTRUM IS GESLOTEN OP: 1 en 2 januari HET DIENSTENCENTRUM IS BIJKOMEND GESLOTEN OP: - 23 januari 2013, - 7 en 20 februari maart 2013 Elke maandag: uur Elke 2de en 4de dinsdag van de maand: uur De pedicure is enkel op afspraak Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Coördinator OCMW: Bureau diensten en wijkmanager:

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Januari-februari-maart 2016. LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Januari-februari-maart 2016. LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei Januari-februari-maart 2016 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt allemaal achter

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014 Activiteitenkalender LDC Den Dries Juli augustus - september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei oktober-november-december 2015 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Oktober Koken met restjes 9u Schat, wat ben je aan het doen? Ik ga naar het eetfestijn in

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni 2016. LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni 2016. LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2016 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde De dagen worden langer, de temperaturen iets hoger, knoppen aan de bomen, wakker worden met gefluit van

Nadere informatie

WIJKKRANT FAR-WEST HELP JE MEE OM VAN ONZE WIJK EEN PROPERE WIJK TE MAKEN?

WIJKKRANT FAR-WEST HELP JE MEE OM VAN ONZE WIJK EEN PROPERE WIJK TE MAKEN? WIJKKRANT FAR-WEST LENTE 2013 HELP JE MEE OM VAN ONZE WIJK EEN PROPERE WIJK TE MAKEN? Lentepoets Straatvrijwilliger Op zaterdag 16 maart 2013, tussen 10 en 12 uur, wordt in Vilvoorde voor de 8ste keer

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 www.ocmwgeraardsbergen.be Gasthuisstraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 02 Gsm 0479 73 85 19 Een organisatie van het Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 ALLE ACTIVITEITEN en UITSTAPPEN dienen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei Maart - April 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds terecht

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE SAMENLEVING

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE SAMENLEVING STAD VILVOORDE VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE SAMENLEVING Zitting van dinsdag 25 november 2008 om 18.30 uur in zaal Frans Gelders van het stadhuis, Grote Markt. Aanwezig Afwezig : De heer Jo De

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Leidraad leerkracht 3 de en 4 de leerjaar

Leidraad leerkracht 3 de en 4 de leerjaar Leidraad leerkracht 3 de en 4 de leerjaar INLEIDING 2 Beste leerkracht U plant een buurtboostactie met de kinderen van uw klas. Deze actie wil: kinderen bewust laten worden van wat er in de buurt speelt

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

WIJKKRANT FAR-WEST AUTOVRIJE ZONDAG : INVLOED OP FAR-WEST

WIJKKRANT FAR-WEST AUTOVRIJE ZONDAG : INVLOED OP FAR-WEST WIJKKRANT FAR-WEST HERFST 2013 AUTOVRIJE ZONDAG : INVLOED OP FAR-WEST Op zondag 22 september 2013 viert Vilvoorde voor de 12 e keer de autovrije zondag. Je kan dan genieten van de voordelen van een autovrij

Nadere informatie

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015)

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Recent: Molenbeek stond in de schijnwerpers ten gevolge van de openbaarmaking van de deelname van verschillende Molenbekenaren aan de aanslagen van vrijdag 13 november

Nadere informatie

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open Volg Juli sept 2014 Vraag naar het met volledig aanbod! Open Ma: 9u 17u Di: 9u 17u Wo: 9u 13u Do: 9u 17u Vrij: 9u 13u itver rkoo OCMW AARSCHOT LDC Het Anker Statiestraat 24 3200 Aarschot 016/48 24 40 www.ocmw-aarschot.be

Nadere informatie

Activiteiten maart 2016

Activiteiten maart 2016 Activiteiten maart 2016 Voordracht Zorg voor adempauze Zondag 06.03.2016 om 14u Dag in dag uit voor een zorgbehoevende ouder, zieke echtgenoot of (klein)kind zorgen is voor mantelzorgers vanzelfsprekend,

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

wijkvergadering Kapellen-centrum 23 juni 2011

wijkvergadering Kapellen-centrum 23 juni 2011 wijkvergadering Kapellen-centrum 23 juni 2011 bevolking inwoners: 26.434 politie vijf zonale prioriteiten diefstallen in woningen verkeer overlast drugs FOCUS gps-diefstallen intrafamiliaal geweld brandweer

Nadere informatie

NIET TE MISSEN. Juli 2016. Dinsdag 5 juli: Markt Beveren

NIET TE MISSEN. Juli 2016. Dinsdag 5 juli: Markt Beveren NIET TE MISSEN Juli 2016 Dinsdag 5 juli: Markt Beveren De bewoners van afdelingen Robijn, Koraal en Saffier die graag meegaan naar de markt, geven hun naam door aan Bianca of Veerle. Wij zorgen er dan

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Februari 2016. Ken je iemand die deze e-mailnieuwsbrief ook wil ontvangen? Bezorg ons dan volgende gegevens: - naam en voornaam, - mailadres.

Februari 2016. Ken je iemand die deze e-mailnieuwsbrief ook wil ontvangen? Bezorg ons dan volgende gegevens: - naam en voornaam, - mailadres. Uw dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor alle Looise senioren, maar zal ook andere geïnteresseerde bezoekers van harte verwelkomen. Een dienstencentrum heeft geen leden en er wordt geen onderscheid

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Hiervoor werd het voorbije jaar een globaal actieplan uitgewerkt om onze doelstellingen te realiseren.

Hiervoor werd het voorbije jaar een globaal actieplan uitgewerkt om onze doelstellingen te realiseren. Infoblazerke Augustus-September 2013 VOORWOORD Een modernere toekomst voor onze vereniging De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Londerzeel Sint-Jozef heeft beslist een nieuwe weg in te slaan. Wij kiezen

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Infokrant Dienstencentrum De Varens

Infokrant Dienstencentrum De Varens 01/11/ 10 MA 01/12/ 10 WO schaken 02/11/ 10 DI 02/12/ 10 DO zoetedag 03/11/ 10 WO schaken 03/12/ 10 VR Trage vorming 04/11/ 10 DO pedicure 04/12/ 10 ZA 05/11/ 10 VR pannenkoeken 05/12/ 10 ZO 06/11/ 10

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede.

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede. Vanuit de Wijmenier kan je tal van prachtige wandelingen maken. Eén ervan beschrijven we in onderstaande tekst Wandelpad : Beschermde landschappen langs de Molenbeken Praktische gegevens LENGTE: 15 km

Nadere informatie

SPEELSTRATEN IN VILVOORDE

SPEELSTRATEN IN VILVOORDE SPEELSTRATEN IN VILVOORDE INFODOCUMENT 2013 INHOUDSTAFEL SPEELSTRAAT 1. Wat is een speelstraat? 4-5 1.1 Voorwaarden en gevolgen voor een speelstraat 4-5 2. Speelstraten van aanvraag tot goedkeuring 6-7

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Jaarverslag 2013 Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand oktober Verkeerslessen voor de laatste graad van de lagere school Startschot campagne Veilig fietsen

Nadere informatie

Casa Benamato Accommodatie en Prijzen

Casa Benamato Accommodatie en Prijzen Casa Benamato Accommodatie en Prijzen Accommodatie Het deel van Casa Benamato dat op het dal gericht is, vormt het exclusieve domein van de gasten. De twee appartementen van Casa Benamato hebben een fantastische

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Hoe stel je prioriteiten?

Hoe stel je prioriteiten? Hoe stel je prioriteiten? Wat heb je eraan? In deze les leer je hoe je prioriteiten stelt, dus te kiezen welke dingen het belangrijkst zijn om te doen. Dat is handig als je meer moet doen dan waar je eigenlijk

Nadere informatie

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Nieuwsbrief 12 December 2011 indien de mail niet leesbaar is click hier Geachte leden, nieuwslezers of handelaars, met onze maandelijkse

Nadere informatie

Programma Juni 2012 DAC Ten Kate

Programma Juni 2012 DAC Ten Kate Programma Juni 2012 DAC Ten Kate ochtend middag Vrijdag 1 Zaterdag 2 Zondag 3 Maandag 4 Ontmoeten,& chillen Dinsdag 5 Woensdag 6 Donderdag 7 Kookworkshop door de meiden van Rochelle We gaan leren hoe we

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Vredense Hof - februari 2016

Activiteitenprogramma Vredense Hof - februari 2016 Maandag 1 februari 2016 10.30-11.30 Meer Bewegen Voor Ouderen Grand Café intern gratis 19.30 Bingo Grand Café intern 1ste kaart 1,50 volgende kaart 0,50 Dinsdag 2 februari 2016 9.30-11.00 Bibliotheek Grand

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad,

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad, INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad, Vanaf 1 juli 2011 geldt er een algemeen rookverbod. Ook de horeca, waarvoor lang een uitzondering was voorzien, valt

Nadere informatie

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013 Kalender 2014 januari 1 COVER: Wouter Pattyn Naturalight.be Kleine Hoofdgracht - Netevallei BOVEN: Wouter Pattyn Naturalight.be Latemse Meersen maandag 30 Kerstvakantie 2013 dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 1.4. datum van opmaak : dec. 1997 (ref.ha/sf/mv/tb.ow)

FUNCTIEBESCHRIJVING. 1.4. datum van opmaak : dec. 1997 (ref.ha/sf/mv/tb.ow) FUNCTIEBESCHRIJVING NAAM EN VOORNAAM : TECHNISCH BEAMBTE OPENBARE WERKEN 1. FUNCTIENAAM 1.1. technisch beambte 1.2. graadbenaming : technisch beambte 1.3. weddeschaal : E1 - E3 1.4. datum van opmaak :

Nadere informatie

NIET TE MISSEN! JULI 2013

NIET TE MISSEN! JULI 2013 14 NIET TE MISSEN! JULI 2013 Dinsdag 2 juli: Markt in Beveren met afdeling Robijn en Smaragd Om 9u vertrekt het regenboogbusje richting Beveren voor een bezoek aan de markt. Bewoners die graag meegaan

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2013 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2013 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2013 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 2 september Dinsdag 3 september Woensdag 4 september Donderdag 5 september Vrijdag 6 september Maandag 9 september

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde.

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Heb je zin in actie en avontuur? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Is je vakantie doodsaai omdat je vrienden

Nadere informatie

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Speelplein Ondersteboven:

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Speelplein Ondersteboven: Speelplein Ondersteboven: Speelplein? Wat is dat? Speelplein Ondersteboven is een werking die valt onder Speelplein Guustje. HET speelplein van Geraardsbergen. Op het speelplein doen de kinderen allerlei

Nadere informatie

11% minder verkeersongevallen in 2013

11% minder verkeersongevallen in 2013 Persnota 11% minder verkeersongevallen in 2013 Doorgedreven verkeerscontroles leveren resultaat op I. Verkeersveiligheid als topprioriteit De burgemeesters hebben van in het begin gesteld dat verkeersveiligheid

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien.

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien. mobiliteit Het bedrijventerrein wordt fietsvriendelijk ontsloten via de Hoogmolenstraat, de Deerlijkseweg en de oude spoorwegbedding. Loodrecht op de Hoogmolenstraat komen twee groene assen met bomenrijen

Nadere informatie

Organiseer een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor uw inwoners of leden

Organiseer een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor uw inwoners of leden Organiseer een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor uw inwoners of leden Mobiplus organiseren in 8 stappen 1 Surf naar de website www.mobiplus.info/organisatie en klik boven- aan op inschrijven/dossierbeheer.

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

November & December 2015

November & December 2015 November & December 2015 Talentontwikkeling op de Veste Eigen & Wijzer Beste ouders, Hierbij ontvangt u het nieuwe activiteitenboekje voor de komende periode. Nu het buiten koud is gaan we allemaal leuke

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie oktober 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie oktober 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie oktober 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Repair Café 4 Quiz 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Damcomité 8 Fotopagina 9 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

FIETSVERPLAATSINGEN IN GROEP

FIETSVERPLAATSINGEN IN GROEP VELOCITIE INSPIRATIEBOX categorie 3: Actieve schoolverplaatsingen ACTIEFICHE FIETSVERPLAATSINGEN IN GROEP Op welke manier kunnen klassen zich in groep met de fiets verplaatsen voor buitenschoolse activiteiten

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Om nooit te vergeten...

Om nooit te vergeten... Om nooit te vergeten... - 10 jaar wijkwerking Ronse - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Beste buurtbewoner Beste partner Deze brochure én film met prachtige foto s, getuigenissen en citaten zijn het resultaat

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw. ACTIVITEITENKRANT Locatie Kasteelhof/ Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Colofon Activiteitenkrant: Jaargang 52, Juni 2016 Zorgcentrum De Kasteelhof

Nadere informatie