Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 DE KASSEIKRANT Editie winter 2012 EEN OPEN GEZELLIG DAGJE SAMEN AIR MOVIE???? Het is al weer even geleden, maar begin september hielden we weer ons jaarlijks wijkfeest aan het wijkcentrum Kassei. Deze keer geen barbecue, maar een echt kippenfestijn! Bedankt aan al de vrijwilligers die vóór en achter de schermen meegeholpen hebben!!!!! 1 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

2 INHOUDSTAFEL Sfeerbeelden wijkfeest 1 Koningslosteenweg of Steenweg Op Koningslo? 2 Aanpak pleintje Mergelputstraat 2 Activiteitenkanlender 2 Sociale dienst OCMW 2 De vallei van de Tangebeek 3 Borghtstraat: aanpak wegdek 3 Stap je mee? 3 Meldingen dienst Wijkwerking 3 Verschuiving ophaling PMD en karton 4 Zone 30 Brusselsesteenweg 4 Zitbanken Milleniumpad 4 Extra toezicht tijdens de donkere maanden 4 Geen peuken op de grond 5 Snelheidscontroles 5 Boekenbeurs Heilig-Hartschool 5 Activiteitenkalender dienstencentrum Kassei 6-7 Medewerkers wijkcentrum Kassei + sluitingsdagen wijkcentrum 8 ACTIVITEITENKALENDER - ijspiste van donderdag 20 december 2012 tot en met zondag 6 januari De eerste twee dagen zijn gereserveerd voor de scholen. - Kerstshopping in het centrum: weekend van 22 en 23 december Op zondag 23 december 2012 zijn de winkels open in de namiddag. Daarna is de ijspiste elke dag open van 11 tot 21 uur, uitgez o n d e r d 20/12 (11-16 uur), /12 en 1/1 van 11 tot 18 uur. -Zondag 6 januari 2013 is het van 11 tot 13 uur nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op de Grote Markt. -Boekenbeurs Heilig-Hartschool: zondag 3 februari 2013 (zie ook bladzijde 5). IS HET NU KONINGSLOSTEENWEG OF Op de hoek van de Mergelputstraat en de Blaesenbergstraat bevindt zich een pleintje dat een tijd terug wat werd opgeknapt. De vaste planten die er toen werden aangeplant, zijn echter kapotgegaan en het onkruid kon weer welig tieren. Het onkruid werd intussen verwijderd. In de toekomst zullen er rozenstruiken geplant worden. Spijtig genoeg wordt het pleintje te vaak als hondentoilet gebruikt. Al hopen we dat de rozenstruiken minder uitnodigend zullen zijn voor het dagelijkse hondenpoepje. Bij deze STEENWEG OP KONINGSLO? De ene spreekt van de Koningslosteenweg, de andere van de Steenweg Op Koningslo. De ene heeft het over het gedeelte ter hoogte van de Teniersstraat (stuk tussen Rubenslaan en Brusselsesteenweg), de andere over het stuk ter hoogte van de Italiëlaan. Hoe zit dat nu precies? Officieel gaat het om 1 en dezelfde straat: de Koningslosteenweg. Er is een doodlopend stukje dat begint vanaf de Teniersstraat (omgeving Brusselsesteenweg) en loopt richting Vuurkruisenlaan en Rubenslaan. Het andere gedeelte bevindt zich tussen de Twee Leeuwenweg en de Blaesenbergweg en loopt een stuk parallel met de Belgiëlaan. De straat gaat er over in een holle weg en loopt er ter hoogte van de Blaesenbergweg door het park Drie Fonteinen. Hier stond aan het begin van de straat nog een straatnaambord met vermelding Steenweg Op Koningslo. Dit wordt vervangen door een nieuw bord met de officiële naam Koningslosteenweg. Koningslosteenweg ter hoogte van de Teniersstraat. PLEINTJE MERGELPUTSTRAAT SOCIALE DIENST OCMW Koningslosteenweg met aan de overzijde de Belgiëlaan. willen we dan ook graag een warme oproep doen aan alle hondeneigenaars: Denk er aan om steeds een hondenpoepzakje mee te nemen, wanneer je je hond uitlaat en vooral...vergeet de hondenpoep niet op te ruimen! Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, heb je financiële problemen en/of andere vragen? Dan kan je elke maandagochtend van 9 tot uur terecht bij de maatschappelijk werker van het OCMW Vilvoorde in het wijkcentrum Kassei (zie ook bladzijde 8). 2 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

3 Naast het park Drie Fonteinen is er nog een mooi stukje natuur in onze wijk: de vallei van de Tangebeek. De Tangebeek vormt in het noordwesten de grens tussen Grimbergen en Vilvoorde van de Ring tot het kapelletje in de Borgt. Het gebied langsheen de Tangebeek is, vooral aan de Vilvoordse kant, een interessant landschap met het Tangebeekbos en vele kleine landschapselementen, waaronder enkele holle wegen. De stad wil dit landschap veilig stellen voor de toekomstige generaties en kan daarvoor beroep doen op de deskundigheid en de hulp van de Vlaamse administratie Bos en Groen. In het kader van de grensoverschrijdende natuurprojecten de Groene Corridor van de provincie DE VALLEI VAN DE TANGEBEEK Vlaams-Brabant en het Breugelproject van het Vlaams Gewest, werkt de stad mee aan het leggen van een ecologische verbinding tussen het Tangebeekbos en het Domein Borght. De stad Vilvoorde is zelf eigenaar van een gebied van 5 ha dat zich uitstrekt op de rechteroever van de Tangebeek tussen de zogenaamde waterval aan het begin van de Poststraat en de Rubensstraat. Dit perceel is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied. De stad heeft hier een natuurinrichtingsproject uitgevoerd teneinde de natuurwaarden te herstellen en te beveiligen. Via een aangenaam wandelpad is het mogelijk om van het Tangebeekbos tot aan het Domein Borght in Grimbergen te wandelen. WERKEN IN DE BORGHTSTRAAT In de Borghtstraat waren de attententievakken in rode kasseien aan vervanging toe. Deze werden opengebroken en vervangen door betonklinkers. Een groot stuk van de Borghtstraat is aan de ene zijde grondgebied Vilvoorde en aan de andere zijde grondgebied Grimbergen. Er diende voor deze werken dan ook overlegd te worden met buurgemeente Grimbergen. STAP JE MEE? Stappen is plezant en gezond. Wil je af en toe eens samen met andere 55- plussers op stap? Vanaf september 2012 tot juni 2013 kan je elke derde dinsdag van de maand je stappen zetten tijdens een luswandeling in Vilvoorde en omgeving. We vertrekken altijd om 14 uur op een andere plaats. De tocht is ongeveer 8 km lang en loopt zoveel mogelijk langs de autoluwe en groene wegen. Dinsdag 18 december 2012 vertrekken we om 14 uur aan het cc Koningslo, Streekbaan 135. Goede stapschoenen zijn aangewezen. Deze activiteit is gratis. Iedereen is welkom! Zoek je vervoer naar het vertrekpunt of wil je meer informatie over de andere wandelingen? Neem dan contact op met Magda Stevens, Stationlei 72, bus 7, 1800 Vilvoorde op het nummer: of via MELDINGEN DIENST PREVENTIE EN WIJKWERKING Via gemeenschapswachten en wijkcentrum melden burgers verscheidene meldingen aan de dienst preventie en wijkwerking. Daarnaast signaleren ook de gemeenschapswachten en wijkmanager allerlei defecten of problemen. Voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2012 gaf de dienst 110 meldingen door. 72 % van deze meldingen zijn ondertussen afgehandeld. De meeste meldingen hebben betrekking op sluikstorten en zwerfvuil en op niet onderhouden voetpaden of terreinen, gevolgd door meldingen over verzakkingen in voetpaden en wegdek, vragen om de goten te reinigen (o.a. omwille van onkruid in de goten) en vernielde houten paaltjes of verkeersborden. Op gebied van groenonderhoud kwamen er o.a. vragen betreffende zieke/dode of omgewaaide bomen, vragen om wilde scheuten aan de boomstammen te verwijderen of om snoeiwerken uit te voeren. Andere meldingen: vernielde bushokjes, verzakkingen in voetpaden ter hoogte van putjes van de watermaatschappij, signalisatie van werken die blijven staan na de uitvoering van de werken. 3 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

4 OPGELET! VERSCHUIVING OPHALING PMD EN PAPIER EN KARTON. Op donderdag 3 januari 2013 is er geen ophaling van PMD en papier en karton voor deel 2 (Koningslo). Dit wordt verschoven naar donderdag 10 januari Voor de wijk Kassei (deel 1) heeft dit tot gevolg dat er geen ophaling is op donderdag 10 janauri 2013, wel terug op donderdag 17 januari Kijk dus best altijd even naar de kalender alvorens je vuilnis buiten te zetten (ook al heeft de buur het buiten gezet) en denk eraan: Kassei behoort tot deel 1! Je kan de kalender ook bekijken op Indien je per ongeluk geen kalender zou ontvangen hebben, kan je er één aan de gemeenschapswachten vragen of via de wijkmanager (zie bladzijde 8). ZONE 30 OP DE BRUSSELSESTEENWEG Sinds 1 september 2012 wordt de snelheid in de Brusselsesteenweg beperkt tot 30 km/u. Naar aanleiding van gesprekken tussen verschillende betrokkenen werd een procedure opgestart om de Brusselsesteenweg, momenteel een gewestweg (N260), over te dragen naar de stad, zodat het stadsbestuur in de toekomst meer inbreng zal hebben in de bestemming en de inrichting van deze weg. In afwachting van deze overdracht heeft de burgemeester een besluit uitgevaardigd om de snelheid langs de Brusselsesteenweg en Vaartdijk te beperken tot 30 km/u. Deze aangepaste snelheidsbeperking zal van kracht blijven tot de overname van de N260 als gemeenteweg. Om de snelheidsbeperking kracht bij te zetten, worden er tevens een aantal begeleidende infrastructurele maatregelen genomen, onder de vorm van tijdelijke wegvernauwingen. Het stadsbestuur hoopt op deze manier op korte termijn de verkeersleefbaarheid aanzienlijk te verhogen voor de bewoners van de Brusselsesteenweg en Vaartdijk, maar ook voor de zwakke weggebruikers, waaronder de talrijke bezoekers van het sportstadion en het park Drie Fonteinen. ZITBANK MILLENIUMPAD EXTRA TOEZICHT TIJDENS DE DONKERE MAANDEN In het Milleniumpad, een wegje tussen de Belgiëlaan en de Kennedylaan stonden tot voor kort 2 zitbanken. Deze zitbanken nodigden niet echt uit om er even uit te rusten en te genieten van de omgeving, gezien de plaats van de banken (smal wegje tussen woningen). Er werd ook veel zwerfvuil achtergelaten. Naar aanleiding van klachten, besliste het college van burgemeester en schepenen om de banken te verwijderen. Wat verderop in het Milleniumpark zijn er nog verschillende banken te vinden waar je even op adem kan komen. Project woninginbraken Kassei en diefstallen uit voertuigen park Drie Fonteinen De lokale politie van Vilvoorde Machelen startte op 1 november m e t h a a r p r o j e c t Woninginbraken in de wijk Kassei en diefstallen uit voertuigen in het park Drie Fonteinen. Voor het derde jaar op rij wordt een bijkomende exclusieve ploeg ingezet voor een periode van zes maanden met focus op een bepaalde wijk. Dit jaar werd gekozen voor de wijk Kassei ingevolge de toename van het aantal woninginbraken en het steeds wederkerend fenomeen van de diefstallen uit voertuigen op de parking van de Brasserie in het park Drie Fonteinen. Dit project past volledig in de strategische en operationele doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan. De exclusieve ploeg zal ontradend patrouilleren en op geregelde tijdstippen en welbepaalde plaatsen controles uitvoeren. Deze inzet betekent evenwel geen daling van de diefstalpreventie in de politiezone. Wij vragen de bevolking om verdachte situaties onmiddellijk te melden op het nummer van de lokale politie of het nummer 101 voor dringende tussenkomsten. De lokale politie controleerde in het najaar samen met de gemeenschapswachten heel wat wagens in de wijk of deze slotvast waren of niet, of er nog voorwerpen in lagen, ramen open stonden De betrokken bestuurders zullen hierover geïnformeerd worden. De resultaten van deze sensibiliseringsactie krijg je in de volgende wijkkrant te lezen. 4 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

5 GEDAAN MET DIE PEUKEN OP DE GROND! In de vorige wijkkrant kon je al lezen dat er een sensibiliseringsactie rond sigarettenpeuken doorging in het Centrum. Als uitloper hiervan, willen we toch ook de mensen in de wijk erop wijzen dat sigarettenpeuken op de grond echt geen zicht zijn en niet zomaar vanzelf vergaan. Daar gaat heel wat tijd over. In plaats van de peuk op de grond te gooien, kan je beter houders gebruiken om je peuk even in te bewaren en later in de vuilbak te stoppen. Tijdens de sensibiliseringsactie in het Centrum kregen handelaars en hun medewerkers al enkele peukenhouders. En het werk. Ter hoogte van een aantal winkels zijn er al beduidend minder peuken te bespeuren. Wil jij ook een peukenhouder? Kom dan langs in het wijkcentrum tijdens de permanentie van de wijkmanager (zie bladzijde 8). Zolang de voorraad strekt, kan je bij ons een peukenhouder krijgen. SNUFFELEN TUSSEN BOEKEN Heilig-Hartschool 13de Boekenbeurs zondag 3 februari 2013 van 10 tot 17uur - Thaelstraat Vilvoorde SNELHEIDS- CONTROLES Tijdens de maanden juli, augustus en september 2012 controleerde de Lokale Politie Vilvoorde-Machelen in volgende straten in de wijk: - Albert I-laan: er werden bestuurders gecontroleerd; 453 personen kregen een boete. De politie controleerde er gedurende ongeveer 7,5 uren. - Vuurkruisenlaan: van de 797 gecontroleerde wagens, kregen 134 bestuurders een boete. Men controleerde hier gedurende ongeveer 3 uren. - Brusselsesteenweg: er werden wagens gecontroleerd. De politie controleerde er gedurende ongeveer 14 uren; 318 bestuurders kregen een boete. - Permekestraat: van de 11 gecontroleerde wagens, kreeg 1 bestuurder een boete. Men controleerde hier gedurende ongeveer 1 uur. Snelheidsdetectieborden Eind augustus werden in de politiezone Vilvoorde-Machelen veertien vaste snelheidsdetectieborden geplaatst. In de wijk Kassei staat er één in de Rubensstraat, één op de Albert I-laan en één op de Brusselsesteenweg. De plaatsing van de snelheidsdetectieborden betekent een investering van euro. De snelheidsdetectieborden zijn bedoeld om bestuurders te sensibiliseren en passen volledig in het actieplan verkeersveiligheid van de lokale politie van Vilvoorde Machelen. De snelheidsdetectieborden kunnen zelf geprogrammeerd worden met tekst zoals bijvoorbeeld Dank U of Te snel of met vermelding van de boetetarieven zoals bijvoorbeeld Tussen 51 en 60 km/uur boete = 50 euro. De toestellen werken volledig autonoom door een zonnepaneel en kunnen via draadloze communicatie uitgelezen worden. De politiezone beschikt tevens over vier mobiele snelheidsdetectieborden die vanaf de tweede helft van september operationeel zijn. Deze worden ingezet in functie van vaststellingen en/of klachten inzake overdreven snelheid. 5 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

6 ACTIVITEITENKALENDER DIENSTENCENTRUM KASSEI De ontmoetingsruimte is elke weekdag open: - m a a n d a g : u u r ; - dinsdag-vrijdag: uur. De pedicure is enkel op afspraak; Tel. : De douches: maandag en vrijdag uur; woensdag 9-12 uur. JANUARI Vanaf uur tot uur. Schrijf je tijdig in! Woensdag 23 januari 2013 Kindernamiddag. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom van uur tot 16 uur. Onder begeleiding van toffe animatoren maken wij er samen een gezellige en leerrijke namiddag van. Prijs: 1,50 euro of 1,25 euro met vrijetijdspas. Maandag 11 februari Verschillend is plezant! Praatgroep. Met Valentijnsdag in het vooruitzicht staan we stil bij relaties en mensen die ons leven betekenis geven en hebben gegeven. Start om uur. - Is het moeilijk om alleen boodschappen te gaan doen? Geen nood. Vandaag gaan we samen met de wagen. Vertrek om uur. Prijs 2 euro. Schrijf je wel in. Dinsdag 8 januari 2013 Feestelijke start van het nieuwe jaar om 14 uur: met taart en koffie als toemaatje, kijken wij gezamenlijk naar filmfragmenten en foto s van de activiteiten van het voorbije jaar. Donderdag 10 januari In het kader van de campagne Fit in je hoofd, goed in je vel gaat in cc Het Bolwerk de workshop assertiviteit door. Aanvang om uur. De inkom is gratis, inschrijven is echter verplicht en kan bij Tamara Vennix op nummer o f Mensen met vervoersproblemen kunnen gebruik maken van busje Zilvermobiel (2 euro). Wel meedelen bij de inschrijving. - Verschillend is plezant! Kookactiviteit. Vandaag gaan we samen koken. We maken een lekker gerecht en leren op deze manier van elkaar. De nodige info over het gerecht lees je op het infobord in het dienstencentrum. We starten om 9 uur. Prijs: 1,25 euro. Maandag 14 januari Verschillend is plezant! Praatgroep. Over bijgeloof, volkswijsheid en zwarte kat. Start om uur. - Is het moeilijk om alleen boodschappen te gaan doen? Geen nood. Vandaag gaan we samen met de wagen. Vertrek om uur. Prijs 2 euro. Schrijf je wel in. Woensdag 16 januari 2013 Eetfestijn: vol-au-vent voor 2,50 euro. Donderdag 24 januari 2013 Soep van het huis! Prijs: 0,50 euro. Te verkrijgen vanaf 11 uur. Vrijdag 25 januari 2013 Bingo om 14.00u. Dinsdag 29 januari 2013 Heb je ook vragen bij je energiefactuur? Wil je weten of je bij een andere leverancier misschien toch goedkoper bent? Weet je niet goed hoe die overstap te doen? Vanaf 13 uur kan je hiervoor terecht in het dienstencentrum. Let op, inschrijven vooraf is verplicht. FEBRUARI Dinsdag 5 februari 2013 Info: werken met digitale TV. Roept die afstandsbediening van de digibox ook bij jou heel wat vraagtekens op? Tijdens deze info wordt al een grote tip van de sluier opgelicht. Aanvang om 14 uur. Deelname is gratis. Donderdag 7 februari Verschillend is plezant! Kookactiviteit. Deze keer maken we pompoensoep en groentequiche. We starten om 9 uur. Prijs: 1,25 euro -Uitstap naar dancing te Ramsel. We zwaaien onze beentjes eens uit op de dansvloer! Vertrek: om 12 uur. Kostprijs: 20 euro. s Avonds eten we een halve kip met appelmoes. Dinsdag 12 februari 2013 Bloemschikken om 13 uur. Ook in een romantische bui? We maken een origineel Valentijnstuk. Woensdag 13 februari 2013 Eetfestijn: pensen met appelmoes voor 2,50 euro. Vanaf uur tot uur. Schrijf je tijdig in! Dinsdag 19 februari 2013 Lachyoga. Aanvang om 14 uur. Deelname is gratis. Woensdag 20 februari 2013 Kindernamiddag. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom van uur tot 16 uur. Onder begeleiding van toffe animatoren maken wij er samen een gezellige en leerrijke namiddag van. Prijs: 1,50 euro of 1,25 euro met vrijetijdspas. Donderdag 21 februari 2013 Probeer iets nieuws uit: workshop buitenlands koken door Mikstorant in cc Het Bolwerk. We gaan op culinaire wereldreis en proeven van elk continent een gerecht. Aanvang om uur. De inkom is gratis, inschrijven is echter verplicht en kan bij Tamara Vennix, o f Mensen met vervoersproblemen kunnen gebruik maken van busje Zilvermobiel (2 euro), wel meedelen bij de inschrijving. 6 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

7 ACTIVITEITENKALENDER DIENSTENCENTRUM KASSEI Vrijdag 22 februari 2013 Bingo om 14 uur. Donderdag 28 februari 2013 Soep van het huis! Prijs: 0,50 euro. Te verkrijgen vanaf 11 uur. MAART Dinsdag 5 maart 2013 Info over borstkanker: Spelen, discussiëren en wijzer worden over borsten en borstkankeropsporing met de nieuwe Mammobox! Aanvang om 14 uur. Deelname is gratis. Donderdag 7 maart 2013 Verschillend is plezant! Kookactiviteit: Ook nieuwsgierig hoe je gegrilde vis met banaan maakt? Kom gerust eens langs. We starten om 9 uur. Prijs: 1,25 euro. Maandag 11 maart Verschillend is plezant! Praatgroep: het thema wordt nog meegedeeld via het infobord in het dienstencentrum. Start om uur. - Is het moeilijk om alleen boodschappen te gaan doen? Geen nood. Vandaag gaan we samen met de wagen. Vertrek om uur. Prijs 2 euro. Schrijf je wel in. Woensdag 13 maart 2013 Eetfestijn: kaas- of garnaalkroket voor 2,50 euro. Vanaf uur tot uur. Schrijf je tijdig in! Donderdag 14 en 21 maart 2013 Info: praktisch aan de slag met je eigen gsm in cc Het Bolwerk. Tijdens 2 sessies leer je je eigen gsm gebruiken. Er wordt o.a. aangeleerd hoe je sms jes kan versturen, contacten toevoegen, voic instellen Aanvang om uur. De inkom is gratis, inschrijven is echter verplicht en kan bij Tamara Vennix, o f Mensen met vervoersproblemen kunnen gebruik maken van busje Zilvermobiel (2 euro), wel meedelen bij de inschrijving. Dinsdag 19 maart 2013 Hou het droog! Bekkenbodemspieren oefenen. Start om 14 uur. Deelname is gratis. Woensdag 20 maart 2013 Kindernamiddag. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom van uur tot 16 uur. Onder begeleiding van toffe animatoren maken wij er samen een gezellige en leerrijke namiddag van. Prijs: 1,50 euro of 1,25 euro met vrijetijdspas. Dinsdag 26 maart 2013 Bloemschikken om 13 uur, met als thema Pasen. Donderdag 28 maart 2013 Soep van het huis. Prijs: 0,50 euro. Te verkrijgen vanaf 11 uur. Vrijdag 29 maart 2013 Bingo om 14 uur. Het Lokaal Dienstencentrum is gesloten op: - 1, 2 en 23 januari 2013, - 7 en 20 februari maart 2013 VERSCHILLEND IS PLEZANT Onder het motto verschillend is plezant startten we in het najaar maandelijks met een kookgroep en een praatgroep waarin we verschillende culturen aan bod laten komen. Ook in 2013 zetten wij deze trend verder. De kooksessies vinden plaats op elke 1 ste donderdag van de maand om 9 uur. Tijdens deze activiteit maken we elke keer een gerecht uit een ander land. De praatgroepen gaan door op elke 2 de maandag van de maand, telkens van 10 uur. Tijdens deze bijeenkomsten praten we over de ervaring van verschillende onderwerpen in verschillende culturen Wekelijkse activiteiten: -Nieuw!!! B(orsten) B(uik) B(illen): elke donderdag van 8.45 uur tot 9.45 uur. Prijs: 12,50 euro voor een 10-lessenkaart. Deze lessen worden gegeven door een vrouwelijke lesgever. - Stoelturnen (vanaf oktober): elke maandag van 9 tot 10 uur. Prijs: 1,25 euro. -Turnen: elke dinsdag van 9.30 tot uur: prijs: 1,25 euro. -Dansen: elke vrijdag van 9.30 tot uur. Prijs: 1,25 euro. -Hobby: elke vrijdag, behalve de laatste vrijdag van de maand, om 13 uur. Prijs: 1,25 euro. Deze betalende activiteiten gaan niet door in de schoolvakanties. -Rummikub: elke donderdag vanaf 13 uur. -Kaarten: elke dag vanaf 13 uur. uur. Deze beide activiteiten gaan wel door in de vakanties! -Nederlandse conversatie voor gevorderden: elke woensdag van 9 tot uur - Nederlandse conversatie voor beginners: elke woensdag van tot uur. Deze activiteit gaat niet door in de schoolvakanties. SOEP! SOEP! SOEP! Om de winterse koude wat beter het hoofd te kunnen bieden, zorgen wij dat er toch zeker één keer per maand huisbereide soep voor je klaarstaat in het lokaal dienstencentrum. Wanneer? Elke laatste donderdag van de maand. 7 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

8 ZITDAGEN WIJKCENTRUM KASSEI CENTRUMLEIDER MARIJKE VRIJDERS AMBULANTE DIENSTVERLENING JENNY BOSMANS WIJKPOLITIE GEERT MOERENHOUT WIJKMANAGER ELS BOCKSTAEL GEMEENSCHAPS- WACHTEN Alle dagen welkom of Douches en dienstencentrum: Donderdag: uur: gsm: Maandag: uur Dinsdag: uur Donderdag: uur gsm: FABIENNE VAN EYKEN EN CATHERINE PROVOOST SOCIALE DIENST OCMW Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, heb je financiële problemen en/of andere vragen, dan kan je hiervoor terecht bij de sociale dienst OCMW INTER-VILVOORDSE Tijdelijk geen permanentie PEDICURE HET WIJKCENTRUM IS GESLOTEN OP: 1 en 2 januari HET DIENSTENCENTRUM IS BIJKOMEND GESLOTEN OP: - 23 januari 2013, - 7 en 20 februari maart 2013 Elke maandag: uur Elke 2de en 4de dinsdag van de maand: uur De pedicure is enkel op afspraak Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Coördinator OCMW: Bureau diensten en wijkmanager:

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Oktober-november-december LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Oktober-november-december LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei Oktober-november-december 2016 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Mama, vanavond zit ik op facebook met mijn vrienden! Kom niet te laat thuis! Korte dagen,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Juli-augustus-september LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Juli-augustus-september LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei Juli-augustus-september 2015 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Kassei januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Kassei januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Kassei januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014

Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014 Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014 Geen wijkkrant meer! Hoe weten wij nu wat er te doen is in het lokaal dienstencentrum? In het dienstencentrum ligt steeds een stapeltje met activiteitenkalenders

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Kassei April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Kassei April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Kassei April-mei-juni 2015 Schulden? Facturen? Moet ik dat allemaal betalen? Wie kan mij helpen? Ik begrijp het allemaal niet zo goed. De Dienst Schuldhulpverlening

Nadere informatie

WIJKKRANT FAR-WEST EINDEJAAR IN VILVOORDE.

WIJKKRANT FAR-WEST EINDEJAAR IN VILVOORDE. WIJKKRANT FAR-WEST WINTER 2012/2013 EINDEJAAR IN VILVOORDE De kerst en eindejaarsperiode komt er weer aan en net als de voorbije jaren valt er dan heel wat te beleven in het centrum van Vilvoorde. Schaatsen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Januari--maart 2016 Parkstraat 34/12, 1800 Vilvoorde Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Januari-februari-maart 2016. LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Januari-februari-maart 2016. LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei Januari-februari-maart 2016 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt allemaal achter

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari, februari, maart 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari, februari, maart 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari, februari, maart 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Juli-augustus-september LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Juli-augustus-september LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei Juli-augustus-september 2016 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Zin om je ook even een rode duivel te voelen? Een gulle weldoener schonk ons een heuse kicker

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014 Activiteitenkalender LDC Den Dries Juli augustus - september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014 OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober november - december 2014 De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Je

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei april-mei-juni 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei april-mei-juni 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei april-mei-juni 2014 Geen wijkkrant meer! Hoe weten wij nu wat er te doen is in het lokaal dienstencentrum? In het dienstencentrum ligt steeds een stapeltje met activiteitenkalenders

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter

Activiteitenkalender LDC Pallieter OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Pallieter April mei - juni Lente: De bloemetjes zetten zichzelf alweer buiten. Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u.tot 17.30u. De cafetaria

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei oktober-november-december 2015 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Oktober Koken met restjes 9u Schat, wat ben je aan het doen? Ik ga naar het eetfestijn in

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni 2016. LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni 2016. LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2016 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde De dagen worden langer, de temperaturen iets hoger, knoppen aan de bomen, wakker worden met gefluit van

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober-november-december LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober-november-december LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober-november-december 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Schat, wat ben je aan het doen? Ik ga naar het eetfestijn in het dienstencentrum! Het wintert

Nadere informatie

WIJKKRANT FAR-WEST HELP JE MEE OM VAN ONZE WIJK EEN PROPERE WIJK TE MAKEN?

WIJKKRANT FAR-WEST HELP JE MEE OM VAN ONZE WIJK EEN PROPERE WIJK TE MAKEN? WIJKKRANT FAR-WEST LENTE 2013 HELP JE MEE OM VAN ONZE WIJK EEN PROPERE WIJK TE MAKEN? Lentepoets Straatvrijwilliger Op zaterdag 16 maart 2013, tussen 10 en 12 uur, wordt in Vilvoorde voor de 8ste keer

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, mei, juni 2016 Karel Trekelsstraat 46-1800 Houtem Centrumleider Houtem Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Els overgenomen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Januari, februari, maart 2016 Gezondheidsconsult: Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig.

Nadere informatie

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 www.ocmwgeraardsbergen.be Gasthuisstraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 02 Gsm 0479 73 85 19 Een organisatie van het Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 ALLE ACTIVITEITEN en UITSTAPPEN dienen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM Dienstencentrum De Waaier Dorpsstraat 111, Koningshooikt Dienstencentrum Rosmolen Pettendonk 37/, Lier Antennepunt De Komeet Eeuwfeestlaan 183, Lier Wil je in een leuke sfeer

Nadere informatie

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei Maart - April 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds terecht

Nadere informatie

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk!

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk! Vrijwilligers voor de cafetaria/restaurant Voor onze cafetaria en het restaurant zijn we op zoek naar gemotiveerde, positieve en sociale vrijwilligers die de gebruikers van ons dienstencentrum een warme

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten november 2016

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten november 2016 Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten november 2016 ONTMOETING De Carré DOORLOPEND AANBOD In De Stip kan u ook terecht in onze ontmoetingsplaats, De Carré, elke weekdag open van 14u tot

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten oktober 2016

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten oktober 2016 Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten oktober 2016 DOORLOPEND AANBOD DIGITALE WEEK Elke week bieden wij een doorlopend aanbod aan in De Stip. Dit zijn de activiteiten en dienstverlening

Nadere informatie

2016: de eerste cijfers

2016: de eerste cijfers 2016: de eerste cijfers Het beleid van de politiezone Schelde-Leie wordt omschreven in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017. Dit plan werd goedgekeurd door de ministers van binnenlandse zaken en justitie.

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

BUURTKRANT D IERD. Nieuwjaarswensen

BUURTKRANT D IERD. Nieuwjaarswensen BUURTKRANT D IERD Nummer 12 Januari 2017 Nieuwjaarswensen INHOUDSTAFEL Nieuwjaarswensen 1 Activiteiten van het voorbije jaar Een verhaaltje 5 GIGOS meisjeswerking Genk 2-4 6 Wijkkalender 2016 6 Beste bewoners

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

NIET TE MISSEN. Juli 2016. Dinsdag 5 juli: Markt Beveren

NIET TE MISSEN. Juli 2016. Dinsdag 5 juli: Markt Beveren NIET TE MISSEN Juli 2016 Dinsdag 5 juli: Markt Beveren De bewoners van afdelingen Robijn, Koraal en Saffier die graag meegaan naar de markt, geven hun naam door aan Bianca of Veerle. Wij zorgen er dan

Nadere informatie

WIJKKRANT FAR-WEST AUTOVRIJE ZONDAG : INVLOED OP FAR-WEST

WIJKKRANT FAR-WEST AUTOVRIJE ZONDAG : INVLOED OP FAR-WEST WIJKKRANT FAR-WEST HERFST 2013 AUTOVRIJE ZONDAG : INVLOED OP FAR-WEST Op zondag 22 september 2013 viert Vilvoorde voor de 12 e keer de autovrije zondag. Je kan dan genieten van de voordelen van een autovrij

Nadere informatie

Flitscontroles in de zone 30

Flitscontroles in de zone 30 Persnota Flitscontroles in de zone 30 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- alitie. Elk verkeersslachtoffer is er

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE SAMENLEVING

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE SAMENLEVING STAD VILVOORDE VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE SAMENLEVING Zitting van dinsdag 25 november 2008 om 18.30 uur in zaal Frans Gelders van het stadhuis, Grote Markt. Aanwezig Afwezig : De heer Jo De

Nadere informatie

Leidraad leerkracht 3 de en 4 de leerjaar

Leidraad leerkracht 3 de en 4 de leerjaar Leidraad leerkracht 3 de en 4 de leerjaar INLEIDING 2 Beste leerkracht U plant een buurtboostactie met de kinderen van uw klas. Deze actie wil: kinderen bewust laten worden van wat er in de buurt speelt

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

BEWEEGTEST. Thuiswonende ouderen en mobiele ouderen in een woonzorgcentrum

BEWEEGTEST. Thuiswonende ouderen en mobiele ouderen in een woonzorgcentrum BEWEEGTEST Thuiswonende ouderen en mobiele ouderen in een woonzorgcentrum Benieuwd of jij je nodige dagelijkse portie beweging haalt? Vul dan de onderstaande test in! Wil je graag wat meer bewegen en hou

Nadere informatie

Vrije tijd Boekje. Maart April. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners

Vrije tijd Boekje. Maart April. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners Vrije tijd Boekje Maart April Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! 2017 Alderande Bewoners Tips om in het weekend alleen of met vrienden te doen 1 Datum: donderdag 2 maart Rustige

Nadere informatie

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015)

Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Actu-Molenbeek # 89 (4 december 2015) Recent: Molenbeek stond in de schijnwerpers ten gevolge van de openbaarmaking van de deelname van verschillende Molenbekenaren aan de aanslagen van vrijdag 13 november

Nadere informatie

PROGRAMMA ACTIVITEITEN JULI 2012

PROGRAMMA ACTIVITEITEN JULI 2012 PROGRAMMA ACTIVITEITEN JULI 2012 Maandag 2 juli Dinsdag 3 juli Woensdag 4 juli Donderdag 5 juli Vrijdag 6 juli Maandag 9 juli Dinsdag 10 juli Woensdag 11 juli Donderdag 12 juli Vrijdag 13 juli Maandag

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Activiteiten maart 2016

Activiteiten maart 2016 Activiteiten maart 2016 Voordracht Zorg voor adempauze Zondag 06.03.2016 om 14u Dag in dag uit voor een zorgbehoevende ouder, zieke echtgenoot of (klein)kind zorgen is voor mantelzorgers vanzelfsprekend,

Nadere informatie

Februari 2016. Ken je iemand die deze e-mailnieuwsbrief ook wil ontvangen? Bezorg ons dan volgende gegevens: - naam en voornaam, - mailadres.

Februari 2016. Ken je iemand die deze e-mailnieuwsbrief ook wil ontvangen? Bezorg ons dan volgende gegevens: - naam en voornaam, - mailadres. Uw dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor alle Looise senioren, maar zal ook andere geïnteresseerde bezoekers van harte verwelkomen. Een dienstencentrum heeft geen leden en er wordt geen onderscheid

Nadere informatie

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open Volg Juli sept 2014 Vraag naar het met volledig aanbod! Open Ma: 9u 17u Di: 9u 17u Wo: 9u 13u Do: 9u 17u Vrij: 9u 13u itver rkoo OCMW AARSCHOT LDC Het Anker Statiestraat 24 3200 Aarschot 016/48 24 40 www.ocmw-aarschot.be

Nadere informatie

Contact Heb je nog vragen? Of wil je meer informatie? (verder doorklikken naar dienstencentrum Sprankel! )

Contact Heb je nog vragen? Of wil je meer informatie?  (verder doorklikken naar dienstencentrum Sprankel! ) Contact Heb je nog vragen? Of wil je meer informatie? Lokaal dienstencentrum Sprankel! Nieuwstraat 13 2290 Vorselaar 014/50 71 87 ilse.stessens@vorselaar.be Website www.vorselaar.be (verder doorklikken

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 533.900

Nadere informatie

wijkvergadering Kapellen-centrum 23 juni 2011

wijkvergadering Kapellen-centrum 23 juni 2011 wijkvergadering Kapellen-centrum 23 juni 2011 bevolking inwoners: 26.434 politie vijf zonale prioriteiten diefstallen in woningen verkeer overlast drugs FOCUS gps-diefstallen intrafamiliaal geweld brandweer

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Activiteitenkalender voor ouders en kinderen januari februari - maart 2017

Activiteitenkalender voor ouders en kinderen januari februari - maart 2017 Activiteitenkalender voor ouders en januari februari - maart 2017 Wanneer Tijdstip Wat Waar Info Woensdag 11 januari Van 13.30 tot 16 u. Nieuwsfeest Samen met (groot)ouders en vieren we het nieuwe. Zaterdag

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Programma Juni 2012 DAC Ten Kate

Programma Juni 2012 DAC Ten Kate Programma Juni 2012 DAC Ten Kate ochtend middag Vrijdag 1 Zaterdag 2 Zondag 3 Maandag 4 Ontmoeten,& chillen Dinsdag 5 Woensdag 6 Donderdag 7 Kookworkshop door de meiden van Rochelle We gaan leren hoe we

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Hiervoor werd het voorbije jaar een globaal actieplan uitgewerkt om onze doelstellingen te realiseren.

Hiervoor werd het voorbije jaar een globaal actieplan uitgewerkt om onze doelstellingen te realiseren. Infoblazerke Augustus-September 2013 VOORWOORD Een modernere toekomst voor onze vereniging De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Londerzeel Sint-Jozef heeft beslist een nieuwe weg in te slaan. Wij kiezen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement West- Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL

Nadere informatie

Infokrant Dienstencentrum De Varens

Infokrant Dienstencentrum De Varens 01/11/ 10 MA 01/12/ 10 WO schaken 02/11/ 10 DI 02/12/ 10 DO zoetedag 03/11/ 10 WO schaken 03/12/ 10 VR Trage vorming 04/11/ 10 DO pedicure 04/12/ 10 ZA 05/11/ 10 VR pannenkoeken 05/12/ 10 ZO 06/11/ 10

Nadere informatie

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Januari maart 2017 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

NIET TE MISSEN. Deze dag organiseert KSA een mosselsouper in het ontmoetingscentrum. Inschrijven is verplicht.

NIET TE MISSEN. Deze dag organiseert KSA een mosselsouper in het ontmoetingscentrum. Inschrijven is verplicht. NIET TE MISSEN Oktober 2016 *Maandag 3 oktober: Jaarmarkt in Zwijndrecht Deze voormiddag brengen we een bezoek aan de jaarmarkt in Zwijndrecht. We vertrekken om 10u30. Een warme jas aantrekken is aangewezen.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

In het volgende overzicht geven we per oefening de doelen van het vakgebied mee die met de verschillende contractoefeningen bereikt kunnen worden.

In het volgende overzicht geven we per oefening de doelen van het vakgebied mee die met de verschillende contractoefeningen bereikt kunnen worden. Info voor de leerkracht 3 Het link.mundopakket heeft als doel om vanuit wereldoriëntatie de stap te zetten naar taal en wiskunde aan de hand van een contractwerkbundel gekaderd in een wereldoriëntatiethema.

Nadere informatie