Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 DE KASSEIKRANT Editie winter 2012 EEN OPEN GEZELLIG DAGJE SAMEN AIR MOVIE???? Het is al weer even geleden, maar begin september hielden we weer ons jaarlijks wijkfeest aan het wijkcentrum Kassei. Deze keer geen barbecue, maar een echt kippenfestijn! Bedankt aan al de vrijwilligers die vóór en achter de schermen meegeholpen hebben!!!!! 1 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

2 INHOUDSTAFEL Sfeerbeelden wijkfeest 1 Koningslosteenweg of Steenweg Op Koningslo? 2 Aanpak pleintje Mergelputstraat 2 Activiteitenkanlender 2 Sociale dienst OCMW 2 De vallei van de Tangebeek 3 Borghtstraat: aanpak wegdek 3 Stap je mee? 3 Meldingen dienst Wijkwerking 3 Verschuiving ophaling PMD en karton 4 Zone 30 Brusselsesteenweg 4 Zitbanken Milleniumpad 4 Extra toezicht tijdens de donkere maanden 4 Geen peuken op de grond 5 Snelheidscontroles 5 Boekenbeurs Heilig-Hartschool 5 Activiteitenkalender dienstencentrum Kassei 6-7 Medewerkers wijkcentrum Kassei + sluitingsdagen wijkcentrum 8 ACTIVITEITENKALENDER - ijspiste van donderdag 20 december 2012 tot en met zondag 6 januari De eerste twee dagen zijn gereserveerd voor de scholen. - Kerstshopping in het centrum: weekend van 22 en 23 december Op zondag 23 december 2012 zijn de winkels open in de namiddag. Daarna is de ijspiste elke dag open van 11 tot 21 uur, uitgez o n d e r d 20/12 (11-16 uur), /12 en 1/1 van 11 tot 18 uur. -Zondag 6 januari 2013 is het van 11 tot 13 uur nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op de Grote Markt. -Boekenbeurs Heilig-Hartschool: zondag 3 februari 2013 (zie ook bladzijde 5). IS HET NU KONINGSLOSTEENWEG OF Op de hoek van de Mergelputstraat en de Blaesenbergstraat bevindt zich een pleintje dat een tijd terug wat werd opgeknapt. De vaste planten die er toen werden aangeplant, zijn echter kapotgegaan en het onkruid kon weer welig tieren. Het onkruid werd intussen verwijderd. In de toekomst zullen er rozenstruiken geplant worden. Spijtig genoeg wordt het pleintje te vaak als hondentoilet gebruikt. Al hopen we dat de rozenstruiken minder uitnodigend zullen zijn voor het dagelijkse hondenpoepje. Bij deze STEENWEG OP KONINGSLO? De ene spreekt van de Koningslosteenweg, de andere van de Steenweg Op Koningslo. De ene heeft het over het gedeelte ter hoogte van de Teniersstraat (stuk tussen Rubenslaan en Brusselsesteenweg), de andere over het stuk ter hoogte van de Italiëlaan. Hoe zit dat nu precies? Officieel gaat het om 1 en dezelfde straat: de Koningslosteenweg. Er is een doodlopend stukje dat begint vanaf de Teniersstraat (omgeving Brusselsesteenweg) en loopt richting Vuurkruisenlaan en Rubenslaan. Het andere gedeelte bevindt zich tussen de Twee Leeuwenweg en de Blaesenbergweg en loopt een stuk parallel met de Belgiëlaan. De straat gaat er over in een holle weg en loopt er ter hoogte van de Blaesenbergweg door het park Drie Fonteinen. Hier stond aan het begin van de straat nog een straatnaambord met vermelding Steenweg Op Koningslo. Dit wordt vervangen door een nieuw bord met de officiële naam Koningslosteenweg. Koningslosteenweg ter hoogte van de Teniersstraat. PLEINTJE MERGELPUTSTRAAT SOCIALE DIENST OCMW Koningslosteenweg met aan de overzijde de Belgiëlaan. willen we dan ook graag een warme oproep doen aan alle hondeneigenaars: Denk er aan om steeds een hondenpoepzakje mee te nemen, wanneer je je hond uitlaat en vooral...vergeet de hondenpoep niet op te ruimen! Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, heb je financiële problemen en/of andere vragen? Dan kan je elke maandagochtend van 9 tot uur terecht bij de maatschappelijk werker van het OCMW Vilvoorde in het wijkcentrum Kassei (zie ook bladzijde 8). 2 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

3 Naast het park Drie Fonteinen is er nog een mooi stukje natuur in onze wijk: de vallei van de Tangebeek. De Tangebeek vormt in het noordwesten de grens tussen Grimbergen en Vilvoorde van de Ring tot het kapelletje in de Borgt. Het gebied langsheen de Tangebeek is, vooral aan de Vilvoordse kant, een interessant landschap met het Tangebeekbos en vele kleine landschapselementen, waaronder enkele holle wegen. De stad wil dit landschap veilig stellen voor de toekomstige generaties en kan daarvoor beroep doen op de deskundigheid en de hulp van de Vlaamse administratie Bos en Groen. In het kader van de grensoverschrijdende natuurprojecten de Groene Corridor van de provincie DE VALLEI VAN DE TANGEBEEK Vlaams-Brabant en het Breugelproject van het Vlaams Gewest, werkt de stad mee aan het leggen van een ecologische verbinding tussen het Tangebeekbos en het Domein Borght. De stad Vilvoorde is zelf eigenaar van een gebied van 5 ha dat zich uitstrekt op de rechteroever van de Tangebeek tussen de zogenaamde waterval aan het begin van de Poststraat en de Rubensstraat. Dit perceel is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied. De stad heeft hier een natuurinrichtingsproject uitgevoerd teneinde de natuurwaarden te herstellen en te beveiligen. Via een aangenaam wandelpad is het mogelijk om van het Tangebeekbos tot aan het Domein Borght in Grimbergen te wandelen. WERKEN IN DE BORGHTSTRAAT In de Borghtstraat waren de attententievakken in rode kasseien aan vervanging toe. Deze werden opengebroken en vervangen door betonklinkers. Een groot stuk van de Borghtstraat is aan de ene zijde grondgebied Vilvoorde en aan de andere zijde grondgebied Grimbergen. Er diende voor deze werken dan ook overlegd te worden met buurgemeente Grimbergen. STAP JE MEE? Stappen is plezant en gezond. Wil je af en toe eens samen met andere 55- plussers op stap? Vanaf september 2012 tot juni 2013 kan je elke derde dinsdag van de maand je stappen zetten tijdens een luswandeling in Vilvoorde en omgeving. We vertrekken altijd om 14 uur op een andere plaats. De tocht is ongeveer 8 km lang en loopt zoveel mogelijk langs de autoluwe en groene wegen. Dinsdag 18 december 2012 vertrekken we om 14 uur aan het cc Koningslo, Streekbaan 135. Goede stapschoenen zijn aangewezen. Deze activiteit is gratis. Iedereen is welkom! Zoek je vervoer naar het vertrekpunt of wil je meer informatie over de andere wandelingen? Neem dan contact op met Magda Stevens, Stationlei 72, bus 7, 1800 Vilvoorde op het nummer: of via MELDINGEN DIENST PREVENTIE EN WIJKWERKING Via gemeenschapswachten en wijkcentrum melden burgers verscheidene meldingen aan de dienst preventie en wijkwerking. Daarnaast signaleren ook de gemeenschapswachten en wijkmanager allerlei defecten of problemen. Voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2012 gaf de dienst 110 meldingen door. 72 % van deze meldingen zijn ondertussen afgehandeld. De meeste meldingen hebben betrekking op sluikstorten en zwerfvuil en op niet onderhouden voetpaden of terreinen, gevolgd door meldingen over verzakkingen in voetpaden en wegdek, vragen om de goten te reinigen (o.a. omwille van onkruid in de goten) en vernielde houten paaltjes of verkeersborden. Op gebied van groenonderhoud kwamen er o.a. vragen betreffende zieke/dode of omgewaaide bomen, vragen om wilde scheuten aan de boomstammen te verwijderen of om snoeiwerken uit te voeren. Andere meldingen: vernielde bushokjes, verzakkingen in voetpaden ter hoogte van putjes van de watermaatschappij, signalisatie van werken die blijven staan na de uitvoering van de werken. 3 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

4 OPGELET! VERSCHUIVING OPHALING PMD EN PAPIER EN KARTON. Op donderdag 3 januari 2013 is er geen ophaling van PMD en papier en karton voor deel 2 (Koningslo). Dit wordt verschoven naar donderdag 10 januari Voor de wijk Kassei (deel 1) heeft dit tot gevolg dat er geen ophaling is op donderdag 10 janauri 2013, wel terug op donderdag 17 januari Kijk dus best altijd even naar de kalender alvorens je vuilnis buiten te zetten (ook al heeft de buur het buiten gezet) en denk eraan: Kassei behoort tot deel 1! Je kan de kalender ook bekijken op Indien je per ongeluk geen kalender zou ontvangen hebben, kan je er één aan de gemeenschapswachten vragen of via de wijkmanager (zie bladzijde 8). ZONE 30 OP DE BRUSSELSESTEENWEG Sinds 1 september 2012 wordt de snelheid in de Brusselsesteenweg beperkt tot 30 km/u. Naar aanleiding van gesprekken tussen verschillende betrokkenen werd een procedure opgestart om de Brusselsesteenweg, momenteel een gewestweg (N260), over te dragen naar de stad, zodat het stadsbestuur in de toekomst meer inbreng zal hebben in de bestemming en de inrichting van deze weg. In afwachting van deze overdracht heeft de burgemeester een besluit uitgevaardigd om de snelheid langs de Brusselsesteenweg en Vaartdijk te beperken tot 30 km/u. Deze aangepaste snelheidsbeperking zal van kracht blijven tot de overname van de N260 als gemeenteweg. Om de snelheidsbeperking kracht bij te zetten, worden er tevens een aantal begeleidende infrastructurele maatregelen genomen, onder de vorm van tijdelijke wegvernauwingen. Het stadsbestuur hoopt op deze manier op korte termijn de verkeersleefbaarheid aanzienlijk te verhogen voor de bewoners van de Brusselsesteenweg en Vaartdijk, maar ook voor de zwakke weggebruikers, waaronder de talrijke bezoekers van het sportstadion en het park Drie Fonteinen. ZITBANK MILLENIUMPAD EXTRA TOEZICHT TIJDENS DE DONKERE MAANDEN In het Milleniumpad, een wegje tussen de Belgiëlaan en de Kennedylaan stonden tot voor kort 2 zitbanken. Deze zitbanken nodigden niet echt uit om er even uit te rusten en te genieten van de omgeving, gezien de plaats van de banken (smal wegje tussen woningen). Er werd ook veel zwerfvuil achtergelaten. Naar aanleiding van klachten, besliste het college van burgemeester en schepenen om de banken te verwijderen. Wat verderop in het Milleniumpark zijn er nog verschillende banken te vinden waar je even op adem kan komen. Project woninginbraken Kassei en diefstallen uit voertuigen park Drie Fonteinen De lokale politie van Vilvoorde Machelen startte op 1 november m e t h a a r p r o j e c t Woninginbraken in de wijk Kassei en diefstallen uit voertuigen in het park Drie Fonteinen. Voor het derde jaar op rij wordt een bijkomende exclusieve ploeg ingezet voor een periode van zes maanden met focus op een bepaalde wijk. Dit jaar werd gekozen voor de wijk Kassei ingevolge de toename van het aantal woninginbraken en het steeds wederkerend fenomeen van de diefstallen uit voertuigen op de parking van de Brasserie in het park Drie Fonteinen. Dit project past volledig in de strategische en operationele doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan. De exclusieve ploeg zal ontradend patrouilleren en op geregelde tijdstippen en welbepaalde plaatsen controles uitvoeren. Deze inzet betekent evenwel geen daling van de diefstalpreventie in de politiezone. Wij vragen de bevolking om verdachte situaties onmiddellijk te melden op het nummer van de lokale politie of het nummer 101 voor dringende tussenkomsten. De lokale politie controleerde in het najaar samen met de gemeenschapswachten heel wat wagens in de wijk of deze slotvast waren of niet, of er nog voorwerpen in lagen, ramen open stonden De betrokken bestuurders zullen hierover geïnformeerd worden. De resultaten van deze sensibiliseringsactie krijg je in de volgende wijkkrant te lezen. 4 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

5 GEDAAN MET DIE PEUKEN OP DE GROND! In de vorige wijkkrant kon je al lezen dat er een sensibiliseringsactie rond sigarettenpeuken doorging in het Centrum. Als uitloper hiervan, willen we toch ook de mensen in de wijk erop wijzen dat sigarettenpeuken op de grond echt geen zicht zijn en niet zomaar vanzelf vergaan. Daar gaat heel wat tijd over. In plaats van de peuk op de grond te gooien, kan je beter houders gebruiken om je peuk even in te bewaren en later in de vuilbak te stoppen. Tijdens de sensibiliseringsactie in het Centrum kregen handelaars en hun medewerkers al enkele peukenhouders. En het werk. Ter hoogte van een aantal winkels zijn er al beduidend minder peuken te bespeuren. Wil jij ook een peukenhouder? Kom dan langs in het wijkcentrum tijdens de permanentie van de wijkmanager (zie bladzijde 8). Zolang de voorraad strekt, kan je bij ons een peukenhouder krijgen. SNUFFELEN TUSSEN BOEKEN Heilig-Hartschool 13de Boekenbeurs zondag 3 februari 2013 van 10 tot 17uur - Thaelstraat Vilvoorde SNELHEIDS- CONTROLES Tijdens de maanden juli, augustus en september 2012 controleerde de Lokale Politie Vilvoorde-Machelen in volgende straten in de wijk: - Albert I-laan: er werden bestuurders gecontroleerd; 453 personen kregen een boete. De politie controleerde er gedurende ongeveer 7,5 uren. - Vuurkruisenlaan: van de 797 gecontroleerde wagens, kregen 134 bestuurders een boete. Men controleerde hier gedurende ongeveer 3 uren. - Brusselsesteenweg: er werden wagens gecontroleerd. De politie controleerde er gedurende ongeveer 14 uren; 318 bestuurders kregen een boete. - Permekestraat: van de 11 gecontroleerde wagens, kreeg 1 bestuurder een boete. Men controleerde hier gedurende ongeveer 1 uur. Snelheidsdetectieborden Eind augustus werden in de politiezone Vilvoorde-Machelen veertien vaste snelheidsdetectieborden geplaatst. In de wijk Kassei staat er één in de Rubensstraat, één op de Albert I-laan en één op de Brusselsesteenweg. De plaatsing van de snelheidsdetectieborden betekent een investering van euro. De snelheidsdetectieborden zijn bedoeld om bestuurders te sensibiliseren en passen volledig in het actieplan verkeersveiligheid van de lokale politie van Vilvoorde Machelen. De snelheidsdetectieborden kunnen zelf geprogrammeerd worden met tekst zoals bijvoorbeeld Dank U of Te snel of met vermelding van de boetetarieven zoals bijvoorbeeld Tussen 51 en 60 km/uur boete = 50 euro. De toestellen werken volledig autonoom door een zonnepaneel en kunnen via draadloze communicatie uitgelezen worden. De politiezone beschikt tevens over vier mobiele snelheidsdetectieborden die vanaf de tweede helft van september operationeel zijn. Deze worden ingezet in functie van vaststellingen en/of klachten inzake overdreven snelheid. 5 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

6 ACTIVITEITENKALENDER DIENSTENCENTRUM KASSEI De ontmoetingsruimte is elke weekdag open: - m a a n d a g : u u r ; - dinsdag-vrijdag: uur. De pedicure is enkel op afspraak; Tel. : De douches: maandag en vrijdag uur; woensdag 9-12 uur. JANUARI Vanaf uur tot uur. Schrijf je tijdig in! Woensdag 23 januari 2013 Kindernamiddag. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom van uur tot 16 uur. Onder begeleiding van toffe animatoren maken wij er samen een gezellige en leerrijke namiddag van. Prijs: 1,50 euro of 1,25 euro met vrijetijdspas. Maandag 11 februari Verschillend is plezant! Praatgroep. Met Valentijnsdag in het vooruitzicht staan we stil bij relaties en mensen die ons leven betekenis geven en hebben gegeven. Start om uur. - Is het moeilijk om alleen boodschappen te gaan doen? Geen nood. Vandaag gaan we samen met de wagen. Vertrek om uur. Prijs 2 euro. Schrijf je wel in. Dinsdag 8 januari 2013 Feestelijke start van het nieuwe jaar om 14 uur: met taart en koffie als toemaatje, kijken wij gezamenlijk naar filmfragmenten en foto s van de activiteiten van het voorbije jaar. Donderdag 10 januari In het kader van de campagne Fit in je hoofd, goed in je vel gaat in cc Het Bolwerk de workshop assertiviteit door. Aanvang om uur. De inkom is gratis, inschrijven is echter verplicht en kan bij Tamara Vennix op nummer o f Mensen met vervoersproblemen kunnen gebruik maken van busje Zilvermobiel (2 euro). Wel meedelen bij de inschrijving. - Verschillend is plezant! Kookactiviteit. Vandaag gaan we samen koken. We maken een lekker gerecht en leren op deze manier van elkaar. De nodige info over het gerecht lees je op het infobord in het dienstencentrum. We starten om 9 uur. Prijs: 1,25 euro. Maandag 14 januari Verschillend is plezant! Praatgroep. Over bijgeloof, volkswijsheid en zwarte kat. Start om uur. - Is het moeilijk om alleen boodschappen te gaan doen? Geen nood. Vandaag gaan we samen met de wagen. Vertrek om uur. Prijs 2 euro. Schrijf je wel in. Woensdag 16 januari 2013 Eetfestijn: vol-au-vent voor 2,50 euro. Donderdag 24 januari 2013 Soep van het huis! Prijs: 0,50 euro. Te verkrijgen vanaf 11 uur. Vrijdag 25 januari 2013 Bingo om 14.00u. Dinsdag 29 januari 2013 Heb je ook vragen bij je energiefactuur? Wil je weten of je bij een andere leverancier misschien toch goedkoper bent? Weet je niet goed hoe die overstap te doen? Vanaf 13 uur kan je hiervoor terecht in het dienstencentrum. Let op, inschrijven vooraf is verplicht. FEBRUARI Dinsdag 5 februari 2013 Info: werken met digitale TV. Roept die afstandsbediening van de digibox ook bij jou heel wat vraagtekens op? Tijdens deze info wordt al een grote tip van de sluier opgelicht. Aanvang om 14 uur. Deelname is gratis. Donderdag 7 februari Verschillend is plezant! Kookactiviteit. Deze keer maken we pompoensoep en groentequiche. We starten om 9 uur. Prijs: 1,25 euro -Uitstap naar dancing te Ramsel. We zwaaien onze beentjes eens uit op de dansvloer! Vertrek: om 12 uur. Kostprijs: 20 euro. s Avonds eten we een halve kip met appelmoes. Dinsdag 12 februari 2013 Bloemschikken om 13 uur. Ook in een romantische bui? We maken een origineel Valentijnstuk. Woensdag 13 februari 2013 Eetfestijn: pensen met appelmoes voor 2,50 euro. Vanaf uur tot uur. Schrijf je tijdig in! Dinsdag 19 februari 2013 Lachyoga. Aanvang om 14 uur. Deelname is gratis. Woensdag 20 februari 2013 Kindernamiddag. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom van uur tot 16 uur. Onder begeleiding van toffe animatoren maken wij er samen een gezellige en leerrijke namiddag van. Prijs: 1,50 euro of 1,25 euro met vrijetijdspas. Donderdag 21 februari 2013 Probeer iets nieuws uit: workshop buitenlands koken door Mikstorant in cc Het Bolwerk. We gaan op culinaire wereldreis en proeven van elk continent een gerecht. Aanvang om uur. De inkom is gratis, inschrijven is echter verplicht en kan bij Tamara Vennix, o f Mensen met vervoersproblemen kunnen gebruik maken van busje Zilvermobiel (2 euro), wel meedelen bij de inschrijving. 6 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

7 ACTIVITEITENKALENDER DIENSTENCENTRUM KASSEI Vrijdag 22 februari 2013 Bingo om 14 uur. Donderdag 28 februari 2013 Soep van het huis! Prijs: 0,50 euro. Te verkrijgen vanaf 11 uur. MAART Dinsdag 5 maart 2013 Info over borstkanker: Spelen, discussiëren en wijzer worden over borsten en borstkankeropsporing met de nieuwe Mammobox! Aanvang om 14 uur. Deelname is gratis. Donderdag 7 maart 2013 Verschillend is plezant! Kookactiviteit: Ook nieuwsgierig hoe je gegrilde vis met banaan maakt? Kom gerust eens langs. We starten om 9 uur. Prijs: 1,25 euro. Maandag 11 maart Verschillend is plezant! Praatgroep: het thema wordt nog meegedeeld via het infobord in het dienstencentrum. Start om uur. - Is het moeilijk om alleen boodschappen te gaan doen? Geen nood. Vandaag gaan we samen met de wagen. Vertrek om uur. Prijs 2 euro. Schrijf je wel in. Woensdag 13 maart 2013 Eetfestijn: kaas- of garnaalkroket voor 2,50 euro. Vanaf uur tot uur. Schrijf je tijdig in! Donderdag 14 en 21 maart 2013 Info: praktisch aan de slag met je eigen gsm in cc Het Bolwerk. Tijdens 2 sessies leer je je eigen gsm gebruiken. Er wordt o.a. aangeleerd hoe je sms jes kan versturen, contacten toevoegen, voic instellen Aanvang om uur. De inkom is gratis, inschrijven is echter verplicht en kan bij Tamara Vennix, o f Mensen met vervoersproblemen kunnen gebruik maken van busje Zilvermobiel (2 euro), wel meedelen bij de inschrijving. Dinsdag 19 maart 2013 Hou het droog! Bekkenbodemspieren oefenen. Start om 14 uur. Deelname is gratis. Woensdag 20 maart 2013 Kindernamiddag. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom van uur tot 16 uur. Onder begeleiding van toffe animatoren maken wij er samen een gezellige en leerrijke namiddag van. Prijs: 1,50 euro of 1,25 euro met vrijetijdspas. Dinsdag 26 maart 2013 Bloemschikken om 13 uur, met als thema Pasen. Donderdag 28 maart 2013 Soep van het huis. Prijs: 0,50 euro. Te verkrijgen vanaf 11 uur. Vrijdag 29 maart 2013 Bingo om 14 uur. Het Lokaal Dienstencentrum is gesloten op: - 1, 2 en 23 januari 2013, - 7 en 20 februari maart 2013 VERSCHILLEND IS PLEZANT Onder het motto verschillend is plezant startten we in het najaar maandelijks met een kookgroep en een praatgroep waarin we verschillende culturen aan bod laten komen. Ook in 2013 zetten wij deze trend verder. De kooksessies vinden plaats op elke 1 ste donderdag van de maand om 9 uur. Tijdens deze activiteit maken we elke keer een gerecht uit een ander land. De praatgroepen gaan door op elke 2 de maandag van de maand, telkens van 10 uur. Tijdens deze bijeenkomsten praten we over de ervaring van verschillende onderwerpen in verschillende culturen Wekelijkse activiteiten: -Nieuw!!! B(orsten) B(uik) B(illen): elke donderdag van 8.45 uur tot 9.45 uur. Prijs: 12,50 euro voor een 10-lessenkaart. Deze lessen worden gegeven door een vrouwelijke lesgever. - Stoelturnen (vanaf oktober): elke maandag van 9 tot 10 uur. Prijs: 1,25 euro. -Turnen: elke dinsdag van 9.30 tot uur: prijs: 1,25 euro. -Dansen: elke vrijdag van 9.30 tot uur. Prijs: 1,25 euro. -Hobby: elke vrijdag, behalve de laatste vrijdag van de maand, om 13 uur. Prijs: 1,25 euro. Deze betalende activiteiten gaan niet door in de schoolvakanties. -Rummikub: elke donderdag vanaf 13 uur. -Kaarten: elke dag vanaf 13 uur. uur. Deze beide activiteiten gaan wel door in de vakanties! -Nederlandse conversatie voor gevorderden: elke woensdag van 9 tot uur - Nederlandse conversatie voor beginners: elke woensdag van tot uur. Deze activiteit gaat niet door in de schoolvakanties. SOEP! SOEP! SOEP! Om de winterse koude wat beter het hoofd te kunnen bieden, zorgen wij dat er toch zeker één keer per maand huisbereide soep voor je klaarstaat in het lokaal dienstencentrum. Wanneer? Elke laatste donderdag van de maand. 7 V.u. Marc Van Asch, Grote Markt, 1800 Vilvoorde Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a

8 ZITDAGEN WIJKCENTRUM KASSEI CENTRUMLEIDER MARIJKE VRIJDERS AMBULANTE DIENSTVERLENING JENNY BOSMANS WIJKPOLITIE GEERT MOERENHOUT WIJKMANAGER ELS BOCKSTAEL GEMEENSCHAPS- WACHTEN Alle dagen welkom of Douches en dienstencentrum: Donderdag: uur: gsm: Maandag: uur Dinsdag: uur Donderdag: uur gsm: FABIENNE VAN EYKEN EN CATHERINE PROVOOST SOCIALE DIENST OCMW Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, heb je financiële problemen en/of andere vragen, dan kan je hiervoor terecht bij de sociale dienst OCMW INTER-VILVOORDSE Tijdelijk geen permanentie PEDICURE HET WIJKCENTRUM IS GESLOTEN OP: 1 en 2 januari HET DIENSTENCENTRUM IS BIJKOMEND GESLOTEN OP: - 23 januari 2013, - 7 en 20 februari maart 2013 Elke maandag: uur Elke 2de en 4de dinsdag van de maand: uur De pedicure is enkel op afspraak Wijkcentrum Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Coördinator OCMW: Bureau diensten en wijkmanager:

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente

DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente Tweemaandelijks tijdschrift Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wommelgem www.wommelgem.be 36ste jaargang 200 juli - augustus 2012 Informatieblad DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Kluisbergen. Gemeentelijk Informatieblad. November 2014. Een bruisende gemeente. Verschijnt tweemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever.

Kluisbergen. Gemeentelijk Informatieblad. November 2014. Een bruisende gemeente. Verschijnt tweemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever. November 2014 Gemeentelijk Informatieblad Kluisbergen Een bruisende gemeente De laatste vier maanden van het jaar zijn traditioneel een periode waarin heel wat activiteiten georganiseerd worden in Kluisbergen.

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13 Lede 10 8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E VACATURES - 08 STERDAGEN - 11 UITPAS - 13 Foto: Dimitri Verbelen

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

TOT UW DIENST! (ZIE P. 6)

TOT UW DIENST! (ZIE P. 6) TOT UW DIENST! (ZIE P. 6) BUURTKRANT BUURTCENTRUM ACHTURENHUIS november 2014 jaargang 23 nummer 10 V.U. Philippe De Coene - Budastraat 27-8500 Kortrijk in dit nummer Voorwoord 2 Er gebeurt (n)iets in je

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie