Aan: deelnemers workshop voormiddag 20/02/2006 (Het samenspel en de afstemming tussen het aanbod en publiek of deelnemers)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: deelnemers workshop voormiddag 20/02/2006 (Het samenspel en de afstemming tussen het aanbod en publiek of deelnemers)"

Transcriptie

1 Aan: deelnemers workshop voormiddag 20/02/2006 (Het samenspel en de afstemming tussen het aanbod en publiek of deelnemers) Van: BIP (Administratie Cultuur) Betreft: Cultuurcentrum Houthalen-Helchteren - Stedelijke musea Antwerpen Verslag: Katrien Thienpont 1. Welkom/inleiding Piet Forger (Cultuurnet) schetst de context van deze workshop Het samenspel en de afstemming tussen het aanbod en publiek of deelnemers binnen het kader van de actiedag interculturaliseren. Vervolgens gaat hij verder in op de aanpak van de workshop en worden de verschillende sprekers voorgesteld. De focus ligt op de krachtlijnen van de voorgestelde projecten en de resultaten die ze opleveren. 2. Cultuurcentrum Houthalen-Helchteren presentatie: Ivo Van Dessel (Casino) en Necati Yurdakul (migrantenraad Houthalen-Helchteren) Samenvatting: Cultuurcentrum Casino Houthalen werkt in een voormalige mijngemeente. Het cultuurcentrum stemt de werking af op o.m. veel jong volk, een gekleurde (arbeiders)bevolking en veel toeristen (park Midden-Limburg). Het casino - overigens een te restaureren modernistisch (mijn)gebouw met architecturale waarde ligt in de multiculturele wijk Meulenberg. In de programmering komen diverse artiesten aan bod uit meerdere disciplines zoals Union Suspecte, Brocolitheater, Nilgün Yerli, De Krijtkring, Mercedes Peon, Sükriye Tutkun, Majid Bekkas Afhankelijk van het soort voorstelling bereikt CC Casino een 50 à 90% allochtoon publiek. Het Nationaal Orkest Van Meulenberg is een eigen productiegroep met professionele ondersteuning, gegroeid uit jongeren-cultuurateliers. Het multiculturele minifestival Le Grand Bazar biedt een mix van toonmomenten van eigen bodem en korte professionele voorstellingen. Het cultuurcentrum integreert zichzelf via logistieke steun in de wijk, open deur voor talloze verhuringen, gemengd bestuur en personeel, allochtone uitbater van het cafetaria. Tegelijk is er een stijgende belangstelling van Vlamingen in het casino. Belangrijk is ook de samenwerking met cultuurpartners. Voor de programmering bijvoorbeeld: migrantenraad, Turkse Unie, Salam, Allevieten, Willemsfonds, Hogar Espanol, KAV, Turkse moskee, dansgroepen Ezgi en Sümela en F.C. Eendracht Meulenberg. Het CC Casino is gelegen in Houthalen-Helchteren, de Limburgse mijnstreek. Het is gehuisvest in een modernistisch gebouw van 1954, in de citéwijk Meulenberg (arbeiderswijk). De gemeente kocht het vervallen mijngebouw in 1974 en begon een renovatie. In 1978 vond een eerste podiumopvoering plaats en sinds 1984 is het geheel van vijf verspreide gebouwen erkend als Cultuurcentrum. Van in het begin heeft het CC samengewerkt met lokale partners. Houthalen-Helchteren is een groene, toeristische gemeente met inw, waarvan circa 20% niet-vlamingen met vijf grote groepen: Spaans, Italiaans, Oekraïens, Turks en Marokaans. De bevolking is bovendien opvallend jong: 1/3 de is jonger dan 25 jaar. 1

2 Het cultuurcentrum stelt zijn profilering zoveel mogelijk af op deze situatie en werkt samen met verschillende lokale partners zoals -VOEM (Vereniging ontwikkeling en emancipatie van Moslims), -vzw Kaljo (Marokkaans-Vlaamse clubwerking), -Turkse Unie Beringen, -integratieraad Houthalen-Helchteren, -Hogar Espanol, -KAV, -El Moustakbal, -Straathoekwerk, -migrantenraad, -enz In de loop der jaren ontwikkelde het cultuurcentrum steeds meer activiteiten en ook het aantal bezoekers en deelnemers steeg gestaag. Vanaf 2000 begint het cultuurcentrum te experimenteren met multiculti -projecten. Het was niet altijd eenvoudig. Zoeken naar ingang bij de verschillende gemeenschappen in de gemeente. Inschuiven bij bestaande projecten of organisaties. Voorbeelden van multiculti projecten Een eerste dansproject de Wending loopt in samenwerking met iemand uit de wijk en dat is meteen een mogelijkheid om ook de andere jongeren van de wijk erbij te betrekken. Maar achteraf bekeken waren er niet zoveel allochtonen aanwezig. Eerste voorzichtige passen. Meulenberg Open Samen met migrantenraad: Internationaal/Turks kinderfeest met gezinsprogramma s Logistieke medewerking wijkfeest Podiumaanbod Ongeveer 1/5 van de totale programmatie is multiculti. Socio-artistieke schoolprojecten (vooral technisch onderwijs) Staaltjes in staal 1999: kunstenaars in de klas (in beroepsschool staal, ¾ van de leerlingen is allochtoon), met bijhorende expositie. Dekselse hoofden 2001: hoofddoeken en hoeden + tentoonstelling en cursus Sportieve hoofddoekjes S(h)it 2002: zitmeubels Letternijen 2004: poëzie Nationaal Orkest van Meulenberg Dansgroep uit de moskee. Samen een project gemaakt met vallen en opstaan. Minifestival Le Grand Bazar Cultuur om Casino samenbrengen, ook aandacht voor beeldende kunst. Oa eigen flamencogroep. Dit was een groot succes! Aandachtspunten in de structuur: Persoonlijke contacten via cursuswerking, zowel eigen (Saz) als van verenigingen (Ezgi, Ganita, Khalid, Sümela). Thuisgevoel in cultuurcentrum via verhuringen aan verenigingen en privé (hennafeesten, bruiloften) niet altijd evident, opvolging huurreglement is noodzakelijk. Diversiteit in bestuur en personeel van cultuurcentrum. Cultuurcentrum integreert zichzelf via vb. medewerking aan wijkfeest en internationaal kinderfeest, toelichting aan migrantentraad, partnerschappen zijn belangrijk. Allochtone uitbating van cafetaria. Taverne casino is een van de weinige plekken waar mensen uit diverse culturen mekaar ontmoeten, dit creëert veel goodwill. Casino is objectief veilige plek met medewerking van buurtvaders, eigen toezichters en technische beveiliging. Assertief en communicatief. 2

3 Hanteren van sociale tarieven voor multiculti-programmering, zoals vb. ook voor familieprogrammering, locatieprojecten (Wijk in de kijker) of straattheater in de zomermaanden. Sociale groepstarieven. Persoonlijk engagement, contacten met spilfiguren, gezamenlijke prospectie. Doelgroepen onderscheiden binnen multiculti-programmering; vb. ook traditionele muziek voor 1ste generatie, theater in moedertaal. Moet Casino verdergaan op dezelfde manier? Ja, maar het uiteindelijke doel is dat de multiculti-programmering zichzelf stilaan overbodig maakt en dat lijkt te werken. De culturele competentie is opmerkelijk gegroeid de voorbije jaren. Kinderen spelen hier een belangrijke rol in. 3. Stedelijke musea Antwerpen presentatie: Kris Geysen (stad Antwerpen) en Chris De Lauwer (Museum etnografie) Samenvatting: Het Etnografisch Museum en de dienst Publieksbeleid maken deel uit van de groep Musea, bewaarbibliotheken en erfgoed stad Antwerpen. Om een breed en divers publiek aan te trekken ontwikkelen de musea een gedifferentieerd publieksbeleid. De coördinerende dienst Publieksbeleid is verantwoordelijk voor een overkoepelende aanpak voor specifieke doelgroepen, zoals allochtonen en vluchtelingen. Het Etnografisch museum, met kunst- en gebruiksvoorwerpen uit Niet-Europese culturen, werkte een eigen aanpak rond diversiteit uit. Respect voor elkaar staat centraal in de missie van het museum. Cultuurvergelijkende thema-rondleidingen dienen als basis voor projecten met diverse partners. Het gaat hier niet om de Noord-Zuid problematiek, ook niet over "wij" versus de "ander", maar over de mens als cultuurdrager in het algemeen. Als de musea van Stad Antwerpen 1 op 5 van de Antwerpenaren niet over het hoofd willen zien, moeten ze hun aanbod ook toegankelijk maken voor inwoners van allochtone afkomst. Sinds 2001 staat aandacht voor diversiteit ingeschreven in het beleidsplan van de dienst Publieksbeleid. Het overkoepelende beleidsplan van de negen musea heeft sinds 2001 uitdrukkelijk aandacht voor diversiteit en er werd beslist om gedurende 1 jaar een extra projectmedewerker aan te nemen die een basis kon leggen voor dit beleid. De drie c s voor diversiteit: 1) Collectie: nieuwe verhalen - Onderzoek aantrekkingskracht collecties door medewerker die collectie bewust anders bekijkt - Feedback van museumbezoeken door diverse groepen (oa allochtonen) Elke collectie, elk museum biedt kansen Mensen staan centraal, niet objecten 2) Collega s - Allochtoon personeel Allochtone gidsen kunnen grote impact hebben Projectmedewerker gedurende 1 jaar, allochtone herkomst Bewustwording als start van diversiteit concrete projecten zijn goede motor niet enkel verantwoordelijkheid van extra medewerker, elk personeelslid heeft rol trage veranderingen, eigenlijk was 1 jaar te kort - Interculturele vaardigheden van personeel: vorming voor personeel: iedereen 3 dagen training Suppoosten Publiekswerkers 3

4 Gidsen (moeten flexibel zijn) Gids als bemiddelaar, vooral in multiculturele groep Voorwaarden in tweevoud 3) Communicatie - Doelgroepenmarketing: communicatie gericht op speciale doelgroepen - Samenwerking KIDS PINA (onthaalbureau voor nieuwkomers): Antwerpen in museumvlucht Geïntegreerd beleid Het is een taak voor alles en iedereen: het aanbod, de gidsen, het wetenschappelijk personeel, Dit kost zeker moeite (tijdsintensief, medestand van oa directie nodig, etc.) maar het loont ook de moeite (het is een verrijkend leerproces, meer zelfbewustwording en openheid nadien). Toekomstplannen - Interculturele pakketten voor onderwijs - Diversiteit in gidsenbestand opbouwen - Buurtwerking Middelheimmuseum : Bij-buurten op het Kiel - Etnografisch museum (zie verder) Het etnografische museum ligt in het centrum van Antwerpen. De collectie bevat voorwerpen uit traditionele, niet-europese culturen. De aard van deze collectie maakt het museum een ideale plek voor diversiteit maar in de praktijk blijkt dit niet altijd zo evident. De visie van het museum evolueerde in de loop der jaren. Oorspronkelijk (jaren 50) was het museum een wetenschappelijke instelling en was de collectie vooral een historische verzameling losse voorwerpen. De kijk was eurocentrisch en alles was gericht op een monocultureel publiek. In de jaren vindt een meer antropologische visie ingang. Er komt steeds meer aandacht voor de context maar de eurocentrische blik blijft vaak nog dominant (wij t.o.v. de ander, noord t.o.v. zuid). Vandaag staat de museale context in vraag. Het publiek is multicultureel en het museum vervult ook een maatschappelijke rol. Er is oog voor een nieuw collectiebeleid met bv aandacht voor actuele kunst. In 2003 werd een gedeelte van het museum heringericht maar de nieuwe opstelling weerspiegelt de hedendaagse visie nog te weinig. De objecten zijn nog iets te sec opgesteld. Onderwijs is een belangrijke partner in een goed diversiteitsbeleid. Het museum organiseert voor scholen themarondleidingen in de vaste collectie. Voor rondleidingen in tijdelijke tentoonstellingen richt het museum zicht tot de lokale gemeenschappen. Hiervoor worden vaak lokale medewerkers en gidsen ingeschakeld die een persoonlijkere band hebben met de geselecteerde objecten. De voorwerpen verwijzen zoveel mogelijk naar grote basisgevoelens van mensen (geboorte, dood, ). Het museum probeert ook in te spelen op traditionele feesten (zonder in folklore te vervallen!). Ook het verhaal van de bezoekers telt. Doelstellingen van al deze rondleidingen: - diversiteit van culturen herkennen en erkennen - geografisch en historisch perspectief bieden - eigen identiteit ontdekken - inzicht verwerven, bewustwording van multiculturaliteit en interculturaliteit De methodiek die wordt gehanteerd: - kijken zonder vooroordeel - vergelijking met eigen leefwereld - nadruk op overeenkomsten i.p.v. verschillen Voor de tijdelijke tentoonstelling over Marokko werden Marokkaanse gidsen aangetrokken die gekozen werden op basis van hun persoonlijkheid en nadien een speciale opleiding kregen. Het museum gaat ook partnerschappen met andere organisaties. 4

5 4. Discussie Het parallelle migrantencircuit bestaat ook en blijft bestaan en dat is goed. Zijn we met z n allen niet te pessimistisch over de participatie van allochtonen? Necati Yurdakul (voorzitter migrantenraad Houthalen-Helchteren) antwoordt: Ja, het andere circuit bestaat inderdaad ook nog maar dat er nu meer samenwerking is met en ondersteuning is van het plaatselijke cultuurcentrum is een grote motivatie. Het betekent een ontlasting van de eigen organisaties en er is nieuwe ruimte voor ontmoeting en begrip tussen groepen. Hoe kan je het succes van interculturele projecten evalueren?. Wat het museum betreft is er een opvallende trend van stijgende schoolbezoeken (x4). Ook zijn er steeds meer (onderwijs)projecten die het museum vragen als partner. Wat CC Casino betreft stellen dezelfde vragen zich voor alle activiteiten, niet alleen de interculturele. Als oude mijngemeente is er bv een grote arbeidersbevolking, dat heeft als gevolg dat er in de lokale context vaak meer interesse is voor muziek dan voor theater. In elk genre is er kwaliteit nodig en mogelijk en het is de taak van het CC om die kwaliteit op te zoeken. Op termijn willen de programmatoren wel afstappen van het aparte multiculti -pakket want is het niet goed dat kunstenaars of projecten in een afzonderlijk multiculti-hoekje geduwd worden. Er moet meer doorstroming mogelijk zijn. Zo nam Willem Vermandere tijdens zijn optreden mensen uit de wijk mee op het podium. 5

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Stichting Zohor Lange Herenvest 122 2011 BX Haarlem info@zohor.nl 1 Inleiding: Stichting Zohor is een zelforganisatie van en voor Marokkaanse en Arabische

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN SOCIALE DIENSTEN WAT BETREFT TAAL Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene Voorwoord In kader van het Europees jaar voor de strijd

Nadere informatie

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI BELEIDSPLAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDWERKING 2015-2020 Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen,

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

HOE HAAL JE MEER GEKLEURD TALENT UIT VOETBALCLUBS? SUPPORTEREN VOOR DIVERSITEIT

HOE HAAL JE MEER GEKLEURD TALENT UIT VOETBALCLUBS? SUPPORTEREN VOOR DIVERSITEIT HOE HAAL JE MEER GEKLEURD TALENT UIT VOETBALCLUBS? SUPPORTEREN VOOR DIVERSITEIT SUPPORTEREN VOOR DIVERSITEIT HOE HAAL JE MEER GEKLEURD TALENT UIT VOETBALCLUBS? VOORZET VOOR DIVERSITEIT IN VOETBALCLUBS

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

NINA SIMONS PARTICIPATORY MUSEUM. rode draden en commentaar

NINA SIMONS PARTICIPATORY MUSEUM. rode draden en commentaar NINA SIMONS PARTICIPATORY MUSEUM rode draden en commentaar Jacqueline van Leeuwen (FARO) en Tine Rock (Stedelijke Musea Hasselt) FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw November 2013 Colofon

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

Die besten Geschichten sind lokal

Die besten Geschichten sind lokal Die besten Geschichten sind lokal Berlijn - 4 tot 9 oktober 2009 Vormingsreis Gemeenschapsvorming en interculturaliseren 2 LEESWIJZER A. Naar Berlijn 1. Algemeen 2. Evaluatie a. Op vlak van gemeenschapsvorming

Nadere informatie

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie