TEAMCONFERENTIE PASSEND ONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEAMCONFERENTIE PASSEND ONDERWIJS"

Transcriptie

1 TEAMCONFERENTIE PASSEND ONDERWIJS REGIO EDE D.V. woensdagmiddag 19 maart 2014 De Essenburcht / Rehobothschool - Kootwijkerbroek Conferentieprogramma

2 THEMA PASSEND GEDRAG BIJ DE LEERLING EN DE LEERKRACHT AGENDA uur Ontvangst met koffie/thee uur Opening door G. van Roekel Regiomanager Berséba regio Ede uur Referaat: Pedagogisch tact 'Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling door dhr. Luc Stevens, professor en orthopedagoog uur Beantwoording van vragen n.a.v. het referaat uur Wisseltijd uur Workshopronde I uur Koffie- en wisseltijd uur Workshopronde II uur Warm-Koud Buffet uur Sluiting 2

3 REFERAAT EN REFERENT Passend onderwijs lijkt een nieuwe opdracht aan leraren, maar is dat niet. Passend onderwijs is gewoon goed onderwijs. Onderwijs dat niet past heeft nooit iemand gewild. Wel nieuw is de opdracht om ernst te maken met de grote diversiteit aan leerlingen in je klas, met de grote individuele verschillen. Onze huidige kijk op kinderen (kinderen volgen) en onze huidige schoolorganisatie (alles is gestandaardiseerd) hebben geen antwoord op deze uitdaging en verantwoordelijkheid. Maar we zouden het wel kunnen, alleen al door anders te kijken naar kinderen en door anders te kijken naar onze collega s. Kinderen zien als bondgenoten en collega s zien als steunbron kan ons een stuk op weg helpen. Luc Stevens Passend Gedrag en Pedagogisch tact. Pedagogische tact gaat over op het juiste moment de goede dingen doen, ook in de ogen van je leerlingen. Het duurt een tijd voor je kunt duiden waarom iets nou goed ging. Want: hoe vaak denk je niet achteraf had ik dat maar gezegd? Hoe vaker je je bewust wordt van momenten van tact, en hoe vaker verhalen, stukken theorie of eerdere ervaringen boven komen drijven, hoe meer je in handen krijgt om je dagelijkse praktijk te sturen. Dan hangt pedagogische tact niet meer af van unieke momenten, maar wordt het deel van je pedagogische handelen. Inleider: Prof. Luc Stevens Luc Stevens is geboren in Hij is vanaf 1968 tot 1975 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de universiteit in Nijmegen (nu het UMC Radboud). Hij promoveert in 1975 met een empirisch-analytisch onderzoek naar de effecten van de overgangsklas, een speciale klas voor kleuters met leerachterstanden en is vervolgens tot 1981 rector aan de Universiteit Utrecht. In diezelfde periode is hij ook docent pedagogiek in Tilburg. Van 1981 tot 2002 is hij leraar orthopedagogiek (voornamelijk leerstoornissen) aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1994 staat hij ook bekend om zijn onderzoek omtrent het adaptief onderwijs. In 2003 is hij even voorzitter van de visitatiecommissie PABO s waarna hij de NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken) opricht. Hij is momenteel directeur van NIVOZ. 3

4 Overzicht Workshops Nr. Naam 1. Drs. M.F.A. (Martine) Huurman 2. Ir. E.P. (Piroska) Delouw 3. Dhr. J. (Jelte) van der Kooi 4. Dr. L.D. (Leunis) van Klinken 5. Drs. R.A. (Rein) van der Garde 6. Mw. J.H.M. (Josée) von Weijhrother 7. Drs. L.F. (Lydia) van Hartingsveld en mw. C. (Cora) Mallegrom MA 8. Dr. S.D. (Steef) Post MPM 9. Mw. M. (Martine) Blonk- Meulenkamp 10. Dhr. G. (Bert) van de Waerdt 11. Drs. A. (Arie) Visser en dhr. M. (Maxim) van der Vliet 12. Mw. C. (Corlieske) Harbers 13. Drs. R.W. (Roland) Zuidema 14. Drs. N.A. (Anniek) Verhagen 15. Dhr. M. (Martijn) Galjé 16. Drs. S. (Suzanne) Niemeijer 17. Drs. M.M. (Merlijn) Wentzel Onderwerp: Passend gedrag.. Uitdagend gedrag; onwil of onmacht? Ik leer anders Toelichting Gezamenlijk en ProActief Problemen Oplossen : grip op gedrag! Passend onderwijs voor beelddenkers De kracht van de leerkracht Versterk je leerkracht: zo kan ik jou bereiken in mijn klas Is passend gedrag altijd Hoe ga je hier als christelijk leraar acceptabel? mee om? Is de verklaring van het gedrag ook de rechtvaardiging van het gedrag? Passend gedrag voor en Ontwikkelen van antipestbeleid en met elkaar gebruiken van een antipestmethode Passend gedrag bij leerlingen die een ontwikkelings- of leerstoornis hebben Passend gedrag van leerkrachten en Self- Efficacy Passend gedrag bij conflicten in de klas Passend gedrag bij onderprestatie Passend gedrag en de Zien! begrippen Passend gedrag van de leraar dat gevraagd wordt bij de invoering van Passend Onderwijs Passend gedrag van de leerkracht en de hulpvraag Passend onderwijs vraagt om Ouderbetrokkenheid 3.0 Passend gedrag in relatie met de leerling Pedagogisch Tact in de dagelijkse praktijk! Van straffen en belonen naar bemoedigen Passend gedrag door een passend pedagogisch antwoord Concrete voorbeelden en het voorkomen van en omgaan met lastig gedrag We gaan op zoek naar factoren die self-efficacy (het vertrouwen in eigen bekwaamheid) kunnen bevorderen. Hoe voer je een gesprek? Wat zijn de do s en don ts? Gedragsmodificatie bij onderprestatie bij hoogbegaafdheid Zie ik wat ik écht zie of zie ik wat ik denk dat ik zie? Passend onderwijs, de praktijk van alle dag en welk leerkrachtgedrag wordt daarbij verwacht? Kijken naar de hulpvraag achter het gedrag van het kind Op welke wijze kan ouderbetrokkenheid vorm krijgen om effectief met ouders samen te werken? Hoe verhouden we ons tot de leerling en hoe kunnen we deze relatie verdiepen, waardoor er in de omgang met de leerling nieuwe openingen en kansen ontstaan? Het goede doen op het juiste moment, óók in de ogen van de leerling. In de praktijk van alle dag Het bemoedigen van ontmoedigde leerlingen en ondersteunen bij gedrag waar ook zijzelf gelukkig mee zijn. Wat kunnen we nog meer doen om er achter te komen wat 'de sleutel tot het kind' is? 4

5 BESCHRIJVING WORKSHOPS Tijdens de twee workshoprondes kunt u de volgende workshops bezoeken: Workshop 1 Inleider: Drs. M.F.A. (Martine) Huurman Onderwerp : Uitdagend gedrag; onwil of onmacht? Inhoud: Er wordt veel van kinderen verwacht. Om aan verwachtingen te kunnen voldoen, moet je echter over vaardigheden beschikken. Zonder die vaardigheden raak je in de problemen. Gedrag wordt dan vaak betiteld als: uitdagend, manipulatief, agressief, teruggetrokken, dwars, Echter, kinderen doen het goed als ze dat zouden kunnen. Lukt dit niet, dan zit het kind iets dwars. Het is aan de volwassene om uit zoeken wát het kind in de weg zit. Alleen dan kan er aan oplossingen gewerkt worden (dr. Ross Greene). Tijdens de workshop wordt de visie van dr. Ross Greene geïntroduceerd mét daarbij de mogelijkheid om kennis te maken met de werkwijze Gezamenlijk en ProActief Problemen Oplossen. Een baanbrekende werkwijze die grip geeft op gedrag. Personalia: Drs. Martine Huurman is gedragsdeskundige, KIES-coach en gastdocent. Jarenlang is zij werkzaam geweest in het cluster 4 onderwijs (als leerkracht, locatie-directeur en behandel coördinator). Inmiddels werkt zij vanuit haar eigen praktijk waar zij kinderen, ouders en leerkrachten begeleidt bij het omgaan met leer- en gedragsproblemen. Martine is verkozen als lid van de OndersteuningsPlanRaad Stromenland. Workshop 2 Inleider: Ir. E.P. (Piroska) Delouw Onderwerp : IK LEER ANDERS. Passend onderwijs voor beelddenkers Inhoud: Deze workshop geeft inzicht in wat beelddenken inhoudt, wat de kwaliteiten en leerproblemen van beelddenkers zijn en geeft een voorproefje van de methode Ik Leer Anders. Steeds meer kinderen zijn visueel ingesteld: ze denken niet in woorden, maar in beelden. Het talig onderwijs sluit echter niet aan op hun visuele leerstijl. Het zijn talentvolle kinderen en toch worstelen ze vaak jarenlang met de lesstof. Demotivatie, gebrek aan zelfvertrouwen en gedragsproblemen zijn vaak het gevolg. De praktische methode Ik Leer Anders vertaalt de lesstof naar hun visuele leersysteem. Het resultaat is direct zichtbaar. Leren wordt weer leuk en het versterkt hun gevoel van zelfvertrouwen. Personalia: Piroska Delouw heeft haar eigen praktijk ( PrachtKind KrachtKind ) voor (kinder)coaching, counseling en training. Ze begeleidt en coacht kinderen, jongeren en volwassenen. Als gecertificeerd coach Ik leer anders en Ik leer leren helpt ze jongeren met leerproblemen en geeft ze workshops Ik Leer Anders aan volwassenen om de methode aan te leren. Ze organiseert groepstrainingen rond faalangst, assertiviteit, pesten en stress voor kinderen & jongeren, en geeft bijscholing rond dezelfde thema s aan volwassenen om kinderen te begeleiden. Workshop 3 Inleider: Dhr. J. (Jelte) van der Kooi Onderwerp: De kracht van de leerkracht Inhoud : Versterk je leerkracht: zo kan ik jou bereiken in mijn klas. Het Process Communication Model is een concreet en praktisch model dat inzicht geeft in gedrag en motivatie. De workshop biedt concrete handvatten 5

6 Personalia: om effectiever te communiceren met je omgeving. Versterk je leerkracht deelt waardevolle en praktische inzichten die al door veel leerkrachten met succes worden toegepast. Door het begrijpen van jouw eigen persoonlijkheidsstructuur en het identificeren van het basispersoonlijkheidstype van het kind, ontdek je hoe je al jouw leerlingen kunt motiveren en communicatie op maat kunt bieden. Meer dan 90 % van alle kinderen in je klas bereik je al op een ontspannen manier. De uitdaging zit steeds in het kind dat al mijn energie opslokt. Spreek elkaars taal en motiveer! Jelte van der Kooi is senior trainer/ adviseur bij Compaen groep die zijn sporen in het onderwijs heeft verdiend als groepsleerkracht, intern begeleider en directeur. Hij is gecertificeerd coach en trainer van het Het Process Communication Model. Tevens is hij een bevlogen onderwijsmens, een inspirerende verteller die met kennis van de praktijk leerkrachten in hun kracht zet. Workshop 4 Inleider: Dr. L.D. (Leunis) van Klinken Onderwerp: Is passend gedrag altijd acceptabel? Inhoud : Elke leerkracht heeft wel een of meer kinderen in de klas, die gedragsproblemen vertonen. Dat kunnen gedragsproblemen zijn die toegeschreven worden aan een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD. Hoe gaat je hier als christelijk leraar mee om? Is de verklaring van het gedrag ook de rechtvaardiging van het gedrag? Personalia: Werkzaam als onderwijsadviseur bij het ds. G.H. Kerstencentrum in Veenendaal en lid van de kenniskringen van de lectoraten Christelijk Leraarschap en Passend Leraarschap van DE. Workshop 5 Inleider: Drs. R.A. (Rein) van de Garde Onderwerp: Passend gedrag voor en met elkaar. Inhoud: Pesten heeft niet alleen gevolgen voor kinderen, maar ook voor de leerkracht en de school. Het beïnvloedt de sfeer in de groep en op school en kan leiden tot een verslechtering van leer- en werkklimaat. Een antipestmethodiek moet activiteiten omvatten op schoolniveau (training leerkrachten, ouderbijeenkomst, schoolregels, pleinwacht), groepsniveau (sociogram, groepsregels en lessen) en individueel niveau (gesprekken met daders en slechtoffers). Structureel werken aan het voorkomen van pesten is belangrijk, maar pesten moet ook worden aangepakt. In deze workshop bespreken we een methodische benadering die bevordert dat de school een veilige plek is waar kinderen begrip en respect voor elkaar hebben. Personalia: Rein is bestuurder van het Ds. G.H. Kerstencentrum en sinds 1980 werkzaam in het onderwijsadvieswerk. Hij is gz-psycholoog en heeft zich beziggehouden met diverse facetten van onderwijs en opvoeding. Het onderwerp pesten heeft zijn bijzondere belangstelling vanwege de nare gevolgen die het heeft voor kinderen en de mogelijkheden van de school bij het terugdringen van het fenomeen pesten. Workshop 6 Inleider: Mw. J.H.M. (Josée) von Weijhrother Onderwerp : Passend gedrag bij leerlingen die een ontwikkelings- of leerstoornis hebben. Inhoud : Leerlingen met een ontwikkelings- of leerstoornis als ad(h)d of een aan autisme verwante stoornis kunnen lastig gedrag ontwikkelen wanneer de leerkracht de gevolgen van de stoornis voor het leren niet goed genoeg herkent en erkent. Leerlingen ervaren dat de leerkracht onterecht ongeduldig of geïrriteerd is 6

7 Personalia: wanneer zij op hun soms wat trage, raadselachtige, omslachtige manier aan het zoeken zijn naar een antwoord of oplossing. Vooral wanneer het een grote drukke groep is en er veel afleidende prikkels zijn. De leerling vraagt specifieke en adequate ondersteuning van de leerkracht om ook tot leren te komen en vaak krijgt hij die niet tijdig of gericht genoeg. Ervaring leert dat de leerkracht met meer kennis van en ervaring met de deficiënties de leerling al snel meer passende ondersteuning kan bieden en ruimte om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het eigen leerproces. In deze workshop komen concrete voorbeelden van lastig gedrag aan de orde zoals slecht luisteren, ongeconcentreerd bezig zijn, veel trekken en duwen, brutaal, overstemmen, ongecontroleerde bewegingen, vergeten van spullen en afspraken, taakjes niet afmaken, sterk teruggetrokken gedrag, niet aankijken en angstig gedrag. Met tal van passende voorbeelden en suggesties voor het kunnen voorkomen van en het omgaan met lastig gedrag. Gedrag is dan niet meer alleen lastig maar roept de vraag op wat je als leerkracht kan en moet doen om te voorkomen dat het leren door het gedrag belemmerd wordt. Josée is Senior Consultant bij CPS Onderwijsontwikkeling en Advies. Advies, training, coaching, projectleiderschap en interim op gebied van vijf rollen van de leraar, differentiëren, passend onderwijs, onderpresteren en hoogbegaafdheid. Mijn motto is: helpen het zelf te doen. Auteur van het boekje BijzonderWijs, omgaan met leerlingen die anders zijn. Passie: leerlingen met een beperking. Workshop 7 Inleider: Drs. L.F. van Hartingsveldt en C.P. Mallegrom MA Onderwerp : Passend gedrag van leerkrachten en Self-Efficacy Inhoud : Doel: Duidelijk krijgen in hoeverre de deelnemers zich bekwaam voelen om passend onderwijs te geven. Welke hulpbronnen kunnen ze benutten om zichzelf meer bekwaam te voelen? Binnen de kenniskring Passend Leraarschap zijn we op zoek naar factoren die self-efficacy (het vertrouwen in eigen bekwaamheid) kunnen bevorderen. De vraag die in deze workshop gesteld wordt, is: In hoeverre voel ik me bekwaam om in mijn klas/school passend onderwijs te realiseren? Welke factoren dragen daaraan bij? Self-efficacy is namelijk van groot belang bij het omgaan met (toenemende) diversiteit in de klas. Personalia: Lydia van Hartingsveldt is docent pedagogiek aan Hogeschool Driestar Educatief en kenniskringlid van het Passend Leraarschap. Cora Mallegrom is projectmedewerker bij Driestar Onderwijsadvies. Workshop 8 Inleider: Dr. S.D. (Steef) Post Onderwerp: Passend gedrag bij conflicten in de klas. Inhoud : Iedereen heeft wel eens te maken met ruzie of gedoe in de klas. Meestal moet je daar ook iets mee. Een gesprek dus. Dat kan een gesprek zijn met de hele groep of een gesprek met enkele leerlingen. Hoe voer je zo n gesprek? Wat zijn de do s en don ts? Je leert in deze workshop concrete technieken om zo n gesprek te voeren. Die technieken kun je dan ook weer gebruiken als je bij andere conflictsituaties betrokken raakt. Personalia: Steef Post (1957) is gestart in het basisonderwijs, o.a. op de Rehobothschool in Kootwijkerbroek. Vervolgens docent Nederlands en van wetenschappelijk medewerker in Nijmegen. Daarna managementfuncties in onderwijs en zorg (Eleos). Sinds 2007 een eigen bedrijf: SDP Advies voor mediation, coaching en training. Gespecialiseerd in arbeidsmediation, teamcoaching en trainingen op het gebied van gespreksvoering en verschillen tussen mensen. 7

8 Workshop 9 Inleider: Mw. M (Martine) Blonk-Meulenkamp Onderwerp : Passend Gedrag bij onderprestatie Inhoud : Onderprestatie is gedrag en dus veranderbaar! Na een korte inleiding over onderprestatie bij hoogbegaafdheid gaan we aan de slag met een eigen casus. Men analyseert het gedrag van de leerling en aan de hand van dit gedrag zoeken we naar een plan van aanpak. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een casus vanuit de eigen praktijk meenemen. Deze casus beschrijft de leerling, de mogelijkheden van deze leerling en het gedrag wat deze leerling laat zien. Enige voorkennis van hoogbegaafdheid en onderprestatie is aan te bevelen. Personalia: Martine Blonk werkt als onderwijsadviseur bij Driestar Educatief. Een onderdeel van haar werk vormt de specialisatie hoogbegaafdheid. Mede door het volgen van een (deel)master hoogbegaafdheid heeft zij kennis verkregen over dit onderwerp. Binnen haar werk neemt zij deel aan de werkgroep hoogbegaafdheid. Deze werkgroep verricht onderzoek naar actuele ontwikkelingen rond dit onderwerp en begeleidt scholen op dit onderwerp. Voor haar werkzaamheden bij Driestar Educatief heeft Martine gewerkt in het basisonderwijs als groepsleerkracht, intern begeleider en coach. Martine is getrouwd en moeder van drie kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Workshop 10 Inleider: Dhr. G. (Bert) van de Waerdt Onderwerp: Passend gedrag en de ZIEN! begrippen Inhoud : In deze workshop krijgt ZIEN! het gezicht wat het verdient: een instrument wat in kaart brengt welk gedrag een kind wel of niet laat zien in de relevante onderwijssituatie waarbij de nadruk niet ligt op defect of wat een kind niet heeft! We doorlopen het proces van de handelingsgerichte cyclus (waarnemenbegrijpen-wegen-plannen-handelen-evalueren) zodat u in notendop de waarde en het nut van ZIEN! ontdekt als instrument in de hand van de man of vrouw voor de klas. We zullen aandacht besteden aan het lezen van profielen om te komen tot een antwoord op de vraag: Juf, meester help mij, help ons om, door?. Personalia: Als expertiseteamleider Passend Onderwijs van het kenniscentrum van Driestar Educatief met dezelfde naam houdt Bert zich bezig met de thema s die verband houden met dit onderwerp. Bert is in 1991 begonnen als leerkracht in het reguliere basisonderwijs. Gepokt en gemazeld in het zoeken naar goed onderwijs heeft hij in zijn loopbaan aan den lijve ondervonden wat het is om als leerkracht passend te onderwijzen. Na zijn loopbaan in het reguliere basisonderwijs is hij sinds 2005 onderwijsadviseur met als kerntaak: Passend onderwijs en HGW. Zijn missie is: de leerkracht in het middelpunt. Passend onderwijzen maakt het verschil. Bert heeft zich bekwaamt in het begeleiden van leerkrachten onder andere door middel van School Video Interactiebegeleiding. Thema s voor goed onderwijs zoals handelings- en opbrengstgericht werken zitten in zijn begeleidingsrepertoire. Het thema sociaal emotionele ontwikkeling draagt hij een warm hart toe: hij begeleidt PO en SBO scholen bij de invoering van het pedagogischleerlingvolgsysteem ZIEN! Workshop 11 Inleider: Drs. A. (Arie) Visser en dhr. M. (Maxim) v.d. Vliet Onderwerp: Passend gedrag van de leraar dat gevraagd wordt bij de invoering van Passend Onderwijs 8

9 Inhoud: Personalia: In deze workshop wordt ingegaan op wat van de groepsleerkracht verwacht wordt als per augustus 2014 Passend Onderwijs ingevoerd wordt. Eerst verkennen we met u wat Passend Onderwijs in de praktijk van alle dag inhoudt en wat het voor u zal betekenen. Vervolgens verkennen we met u welk (ander) leerkrachtgedrag daarbij verwacht mag worden. Ook nemen we u mee naar een onderzoek dat we uitvoeren waarbij gezocht wordt naar wat de leerkracht in het regulier basisonderwijs kan leren van de leerkracht in het S(B)O. Tenslotte vult u voor uzelf een nulmeting in waarin helder wordt hoe Passend Onderwijs proof uw leerkrachtgedrag is. Arie Visser heeft na het afronden van de PABO een studie onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht gevolgd. Na op twee basisscholen gewerkt te hebben als groepsleerkracht en intern begeleider is hij begonnen als onderwijsadviseur. Momenteel houdt hij zich bezig met nascholing, advisering en coaching van schoolteams en leerkrachten binnen het basisonderwijs. Thema s waarop Arie actief is, betreffen o.a.: taalonderwijs, opbrengstgericht- en handelingsgericht werken. Na als onderzoeker werkzaam geweest te zijn binnen het lectoraat Exemplarisch onderwijs werkt hij nu als onderzoeker binnen het lectoraat Passend Leraarschap. Maxim v.d. Vliet heeft na het afronden van de PABO drie jaar gewerkt in het basisonderwijs en in die tijd de opleiding SO gedaan. Daarna is hij ongeveer 10 jaar werkzaam geweest in het MLK en VSO-MLK onderwijs aan een MLK school met verbrede toelating voor LOM leerlingen. In 2001 is hij directeur geworden van het Ref. S(B)O in Gouda. Onder dit bestuur vallen de Ds. N.H. Beversluisschool (SBO) en de Samuelschool (cluster 3 (V)SO ZML MG en cluster 4 SO). Hij heeft naast de opleiding Schoolleider ook de opleiding MLE afgerond. Als onderzoeker is hij verbonden aan het lectoraat Passend Leraarschap. Workshop 12 Inleider: Mw. C. Harbers Onderwerp : Passend gedrag van de leerkracht Inhoud: Horen, zien en aanpassen, vanuit de praktijk. Gedrag van een kind kan verlammend werken. We focussen dan snel alleen nog op het gedrag van het kind en vergeten zijn boodschap. Kijk naar de hulpvraag achter het gedrag van het kind. Leer gedrag lezen. Verander zelf en laat de kind mee veranderen. Elk kind wil goed gedrag laten zien! Personalia: Leerkracht sbo-lom, leerkracht cluster 4, ambulant begeleider cluster 4. Workshop 13 Inleider: Drs. R.W. (Roland) Zuidema Onderwerp : Passend onderwijs vraagt om Ouderbetrokkenheid 3.0 Inhoud : In deze workshop wordt ingegaan op de wijze waarop ouderbetrokkenheid vorm kan krijgen om effectief met ouders samen te werken. Na deelname aan de workshop kunnen deelnemers vertellen wat wordt verstaan onder ouderbetrokkenheid 3.0 en het belang van hun eigen rol daarbij aangeven. Tevens zijn zij in staat tot het benoemen en beoordelen van huidige vormen van ouderbetrokkenheid op (hun) school en krijgen zij suggesties en voorbeelden aangereikt om effectiever met ouders samen te werken. Personalia: Roland Zuidema is als principal consultant werkzaam bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Hij is expert op het thema ouderbetrokkenheid en begeleidt scholen bij integrale verbetertrajecten. Voorheen was hij als ontwikkelingswerker betrokken bij (onderwijs)projecten in de Filippijnen en DR Congo en was hij directeur van de academie Zorg & Welzijn van de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle. 9

10 Workshop 14 Inleider: Drs. N. A. (Anniek) Verhagen Onderwerp: Passend gedrag in relatie met de leerling. Inhoud : In de waan van de dag zijn wij er als leerkrachten goed in om problemen snel op te lossen. Dat is onderdeel van ons vak. Ook in relatie met leerlingen lossen we het soms snel op. Maar als we bij problemen met leerlingen doen wat we altijd doen, krijgen we ook de reactie die we altijd krijgen. Is dit ook de reactie die we willen? Waarom doen we het zo en welke andere manieren van reageren zijn mogelijk? In deze workshop onderzoeken we situaties uit onze eigen praktijk waarbij de relatie en dialoog met de leerling centraal staat. Hoe verhouden we ons tot de leerling en hoe kunnen we deze relatie verdiepen, waardoor er in de omgang met de leerling nieuwe openingen en kansen ontstaan? Personalia: Met mijn achtergrond als maatschappelijk werker en cultureel antropoloog hou ik me al mijn hele studerende en werkende leven bezig met mensen en de relaties tussen mensen. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de jeugdhulpverlening heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Sinds zes jaar adviseer en train ik scholen op pedagogische thema s, het laatste jaar ook als docent pedagogisch tact. Want goede relaties in de klas zijn essentieel om te kunnen leren en ontwikkelen. Workshop 15 Inleider: Dhr. M. (Martijn) Galjé Onderwerp: Pedagogisch Tact in de dagelijkse praktijk! Inhoud : De dagelijkse omgang met leerlingen is een aaneenschakeling van pedagogische ogenblikken. Momenten waarin de leraar in een split second moet handelen, of juist niet. Is het intuïtie? Ervaring? Het NIVOZ noemt het pedagogische tact : Het goede doen op het juiste moment, óók in de ogen van de leerling. Dit betekent dat leraar en leerling samen optrekken, ieder met een eigen verantwoordelijkheid. Het succes maken ze samen. De leraar kan kinderen niet veranderen. Wel kan hij zijn eigen reactie beïnvloedden en een echte relatie aangaan. Door het perspectief van de leerlingen in te nemen en leerlingen vertrouwen te geven, kunnen zij zich beter ontwikkelen en beter presteren. De leraar neemt de volledige verantwoordelijkheid voor álle kinderen in de klas. Hij accepteert geen ontkoppelingen (zoals buitensluiten, pesten, uitval) en kan werken met eigen statements als: In mijn klas is iedereen er verantwoordelijk voor dat iedereen gelukkig is en doet iedereen wat hij kan en wat hij kan, doet hij ook Het doel van de workshop is kennismaking met het hanteren van pedagogische tact in de dagelijkse gang van zaken op school. Personalia: Martijn Galjé maakt sinds de zomer van 2013 deel uit van het docententeam Pedagogische Tact van het NIVOZ. Hij is al ruim 12 jaar zelfstandig bezig met het begeleiden van jongeren en volwassenen in het gebruik van bestaande problemen als springplank naar vooruitgang, verbetering en ontwikkeling. Dit deed hij onder andere in het speciaal en regulier onderwijs en in de jeugdhulpverlening. De afgelopen jaren maakte hij ook deel uit van het docententeam binnen de masteropleiding SEN van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Noord Holland. 'Het werken in het onderwijs is überhaupt een prachtige, prikkelende en complexe aangelegenheid, waarin het uiterst eenvoudig is om dingen te doen die het allemaal nog complexer maken. Dit bracht mij ertoe me verder te verdiepen in de dingen die je kunt doen om zaken juist minder complex te laten verlopen. Aan die verdieping is nog zeker geen eind en het werken aan Pedaogogische Tact met jullie is hierin een mooie stap voorwaarts. 10

11 Workshop 16 Inleider: Drs. S. (Suzanne) Niemeijer Onderwerp: Van straffen en belonen naar bemoedigen Inhoud: Wellicht kent u situaties waarbij het effect van straffen en belonen slechts van korte duur is of zelfs helemaal uitgewerkt is. In deze workshop verkennen we de mogelijkheden van het bemoedigen: ontmoedigde leerlingen ondersteunen bij gedrag waar ook zijzelf gelukkig mee zijn. Personalia: Na jarenlange ervaring in basisonderwijs, speciaal onderwijs, Hoger onderwijs (Pabo) nu werkzaam als docent bij het Nivoz, als communicatietrainer en als onderzoeksbegeleider in Master Leren en Innoveren. Workshop 17 Inleider: Drs. M.M. (Merlijn) Wentzel Onderwerp: Passend gedrag door een passend pedagogisch antwoord Inhoud : Goed leraarschap is 'het goede doen op het juiste moment, óók in de ogen van de leerlingen'. Maar hoe weet je steeds wat het goede is? En wat een kind nodig heeft op dit moment? Je krijgt geen gebruiksaanwijzing van je leerlingen en als je het vraagt komt het er niet altijd uit. In deze workshop verkennen we wat u nog meer kunt doen om er achter te komen wat 'de sleutel tot het kind' is. Met een aantal praktische principes en handreikingen kunt u de volgende dag meteen aan de slag. Personalia: Sinds enkele jaren ben ik docent Pedagogische Tact bij het NIVOZ, een persoonlijk ontwikkelingstraject voor leraren met als voornaamste doel het verbeteren van de kwaliteit van de interactie tussen leerling en leerkracht. Het raakt me als leerlingen uitvallen omdat het niet lukt te functioneren in het systeem waarin ze zitten. Andersom vind ik het hartverwarmend als leraren door hun benadering in staat zijn deze leerlingen 'erbij' te houden. 11

12 AANMELDING Doormailen Wij vragen u vriendelijk de digitale versie van dit Conferentieprogramma die u per mail ontvangen hebt, door te mailen naar alle personeelsleden van uw instelling. Het aanmelden kan alleen door het aanmeldformulier per school te gebruiken. Er kunnen meerdere formulieren per school worden ingestuurd, bijvoorbeeld per deelteam of een enkele persoon. Gratis conferentie Aan deze conferentie zijn voor u geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor het warm-koudbuffet dat aan het einde van de workshoprondes gereed staat. Sluitingstermijn Uw aanmelding dient uiterlijk D.V. zaterdag 1 maart aanstaande bij de organisatie binnen te zijn. Plaatsing op basis van datum en tijdstip ontvangst Plaatsing in de workshops gebeurt op basis van datum en het tijdstip van de ontvangst van uw aanmelding(sformulier). Hoe sneller u aanmeldt des te zekerder bent u van plaatsing in de workshops van uw (eerste) keuze. Keuzemogelijkheden U dient ook steeds twee alternatieve keuzes aan te geven. Als u dat niet doet wordt u door de organisatie ingedeeld. Per workshop worden maximaal 25 deelnemers geplaatst. Bij overintekening wordt het aantal deelnemers aan die workshop gelimiteerd. U wordt dan geplaatst in het eerste of tweede alternatief dat u aangegeven hebt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw keuzes. Aanmelding via de website Dit Conferentieprogramma en het Aanmeldingsformulier voor de conferentie kunt u vinden op de website: Op die website kiest u achtereenvolgens: Ede -> Planning en Activiteiten -> Teamconferentie. Aanmeldingsroutes U kunt zich op twee manieren aanmelden voor deze conferentie: 1. Als team: via uw IB-er of directeur die het bijgevoegde aanmeldingsformulier op basis van de wensen van de teamleden invult. Retournering kan per mail (voorkeur!) of post. Wilt u bij deze route het aanmeldingsformulier bij voorkeur per mail te sturen naar: - - per post naar: Teamconferentie Regio Ede, Postbus 560, 6710 BN Ede 2. Individueel of als deelteam door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en te retourneren per mail (voorkeur) of post, zie gegevens hierboven. 12

13 ROUTEBESCHRIJVING Route vanaf de A30, afslagen 4 Barneveld - Scherpenzeel 1. Vertrek in noordelijke richting op de Afslagen 4-Barneveld - Scherpenzeel op Scherpenzeelseweg/N802 rijd 350 m totaal 350 m 2. Ga rechtdoor over één rotonde Ongeveer 2 min. rijd 1,5 km totaal 1,9 km 3. Neem op de rotonde de 3e afslag naar Lunterseweg richting Kootwijkerbroek Ga rechtdoor over 3 rotondes Ongeveer 3 min. rijd 1,5 km totaal 3,4 km 4. Weg vervolgen via Van Zuijlen van Nieveltlaan richting Kootwijkerbroek Ongeveer 45 sec. rijd 450 m totaal 3,8 km 5. Weg vervolgen via Drostendijk/Wesselseweg N800 richting Kootwijkerbroek Ga verder op de N800 Ongeveer 6 min. rijd 5,0 km totaal 9,0 km 6. Sla voor in Kootwijkerbroek rechtsaf naar de Spil Ongeveer 1 min. rijd 900 m totaal 9,4 km 7. Ga rechtdoor om op de Essenerweg te blijven Ongeveer 52 sec. rijd 400 m totaal 9,8 km 8. Sla linksaf richting Schoonbeekhof rijd 18 m totaal 9,8 km 9. Neem de 1e afslag links, Schoonbeekhof U vindt uw bestemming rechts rijd 130 m totaal 9,9 km Kulturhus De Essenburcht Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek Parkeren kan rond het Kulturhus. De conferentie start in het Kulturhus en wordt daar ook afgesloten. 13

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Martijn Galjé Docent Pedagogische Tact voor het NIVOZ. Woensdag 19 maart 2014, Conferentie voor teams Berséba

Martijn Galjé Docent Pedagogische Tact voor het NIVOZ. Woensdag 19 maart 2014, Conferentie voor teams Berséba Martijn Galjé Docent Pedagogische Tact voor het NIVOZ Woensdag 19 maart 2014, Conferentie voor teams Berséba Pedagogische tact als antwoord Pedagogische tact in de dagelijkse praktijk Pedagogische Tact

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme In deze hand-out vindt u een korte samenvatting terug van de deelonderwerpen die Helen Wildeboer, trainer van de Stichting Omgaan met

Nadere informatie

Passend Onderwijs in onze regio

Passend Onderwijs in onze regio WERKCONFERENTIE II REGIO EDE Passend Onderwijs in onze regio Datum: D.V. Woensdag 5 februari 2014 Plaats: Adventkerk Ger. Gemeente - Vijftien Morgen 51 - Veenendaal ONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING

Nadere informatie

1 Aanbevolen artikel

1 Aanbevolen artikel Aanbevolen artikel: 25 november 2013 1 Aanbevolen artikel Ik kan het, ik kan het zélf, ik hoor erbij Over de basisingrediënten voor het (psychologisch) welzijn Een klassieke motivatietheorie toegelicht

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

OUDERTRAINING MET HOND: FOEI IK GROEI

OUDERTRAINING MET HOND: FOEI IK GROEI Coachen met honden Honden zijn fantastische leermeesters! OUDERTRAINING MET HOND: FOEI IK GROEI Wil je jouw ouderschap (verder) versterken? Wil je jouw persoonlijke ouderschapsstijl ontdekken en uitbouwen?

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding Hoofdstuk Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding 5 . Hoe vind ik mijn weg in de map Leerzorg - Handleiding HOE BEGIN JE ER AAN? Kennis maken met de map Werk bij voorkeur in een team: leerkrachten,

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE GEDRAG IN DE KLAS Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

DESIRÉE PIETERS 24 MEI 1959

DESIRÉE PIETERS 24 MEI 1959 DESIRÉE PIETERS 24 MEI 1959 CURRICULUM VITAE ERVARING 1984 1985 Orthopedagogen Maatschap Nijmegen Freelance orthopedagoog Psychodiagnostisch en orthodidaktisch onderzoek. Opstellen, begeleiden en zelf

Nadere informatie

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school ZIEN! en de fasen van het schoolontwikkelingsmodel ZIEN! werkt systematisch en transparant, wanneer alle fasen van handelingsgericht

Nadere informatie

Workshops Onderwijs naar 2020

Workshops Onderwijs naar 2020 Workshops Onderwijs naar 2020 Workshop 1 - Onderwijs gaat hand in hand met ondernemerschap Christiaan Bijl BSc, adviseur financieel management VGS Inhoud workshop Bent u, als leidinggevende, een ondernemer?

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers

Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers Over opbrengstgericht werken met jonge kinderen Wanneer: Tijdstip: Waar: Voor wie? Woensdag 4 juni 2014 13.30 17.00 uur MFC De Malburcht, Graslaan 97, Arnhem

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Ontmoeten is gewoon doen

Ontmoeten is gewoon doen Ontmoeten is gewoon doen Aris de Pater Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE

LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE Training - Begeleiding - Coaching LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE TIJDELIJKE ONDERSTEUNING BIJ SCHOOLVAKKEN MATRIXCOACHING BIJ LEER- EN EMOTIONELE PROBLEMEN HERKENT U DIT? Heeft uw kind moeite met een of meerdere

Nadere informatie

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Ze tje n o d ig? Nie u we in zich ten in je zelf? Waard e to evo e ge n aan gro ep sp ro ce ssen? Sy ste m isch werke n vo or o n d e rwijsp ro fe ssio n als

Nadere informatie

Speel met je ruimte, vergroot je impact! Inspiratie en agenda jubileumjaar

Speel met je ruimte, vergroot je impact! Inspiratie en agenda jubileumjaar Speel met je ruimte, vergroot je impact! Inspiratie en agenda jubileumjaar 45 jaar virtuoos in onderwijs Op 21 juni 2017 bestaat Het ABC 45 jaar. Dat gaan we het hele jaar vieren, en we hopen dat jij het

Nadere informatie

professionele tussenschoolse opvang

professionele tussenschoolse opvang professionele tussenschoolse opvang Bent u medewerker of coördinator tussenschoolse opvang en wilt u meer weten over hoe u het beste kunt omgaan met de leerlingen in uw groep? Kom ook naar een van onze

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

SOP Roncallischool Velp

SOP Roncallischool Velp SOP Roncallischool Velp Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

Congres. Sprekers Prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten Dr. R. Bisschop Drs. L. N. Rottier Dr. A. Huijgen. Het congres wordt gehouden op :

Congres. Sprekers Prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten Dr. R. Bisschop Drs. L. N. Rottier Dr. A. Huijgen. Het congres wordt gehouden op : Congres EIGENHEID en LEGITIMITEIT Spanning tussen de (pedagogische) opdracht van de christelijke / reformatorische school en een sturende overheid Aanleiding: De vragen die centraal staan tijdens dit congres

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Dr. Jac. P. Thijsseschool Locatie * JPT

Schooljaar 2015-2016 Dr. Jac. P. Thijsseschool Locatie * JPT SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Algemene gegevens: Schooljaar 2015-2016 School Dr. Jac. P. Thijsseschool Locatie * JPT Brinnummer 13AO Bestuursnummer 41461 Schoolgroep en/ of percentage gewichtsleerlingen

Nadere informatie

rendement van bijzonder talent

rendement van bijzonder talent rendement van bijzonder talent Hoogbegaafdheid probleem of gave? Hoogbegaafdheid is een gave. Het kan echter ook tot problemen leiden. Bijvoorbeeld als iemand lange tijd niet heeft geweten dat hij anders

Nadere informatie

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie

Handreiking voor het organiseren van een teambijeenkomst

Handreiking voor het organiseren van een teambijeenkomst Handreiking voor het organiseren van een Laura Boele-de Bruin Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

3/12/2013. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. ADHD groeit mee. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. Stelling 1 Huilbaby s ontwikkelen later ADHD

3/12/2013. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. ADHD groeit mee. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. Stelling 1 Huilbaby s ontwikkelen later ADHD ADHD groeit mee Babypeuter Lagere school Puberadolescent Babypeuter Stelling 1 Huilbaby s ontwikkelen later ADHD Geboorte zuigeling - peuter Al hyperactief van in de buik Moeilijke baby : Verhoogd activiteitsniveau

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren

Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Juli 2012 Uitgelicht Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen op 11 september De behandeling van de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs is verplaatst naar 11 september

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan.

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan. NIEUWSBRIEF Jaargang 2 April 2013 Voorwoord In dit nummer: - Voorwoord 1 - Kennismaken met 2 - Nieuw Aanbod 3 - Praktijkevaluatie 4 - Vraag het aan 4 Voor u ligt de tweede digitale nieuwsbrief van het

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl Uren (incl. Voorbereiding /oefenen) Planning Voor wie? 1. Esis voor leerkrachten Trainen van basisvaardigheden Esis op groepsniveau. In een computerlokaal met de gegevens van de eigen groep. 10 uur a.

Nadere informatie

Eigentijds Onderwijs

Eigentijds Onderwijs Eigentijds Onderwijs Workshops voor onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls ondersteunt scholen bij Passend Onderwijs. Daarnaast sluit het aan op het werken met de Impulsklas. Zie naast deze

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit en het verbeteren

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Conferentie 16 januari 2016 Gedrag mag! Hoe kan ik maandag aan de slag met gedrag in de klas.

Conferentie 16 januari 2016 Gedrag mag! Hoe kan ik maandag aan de slag met gedrag in de klas. Primair onderwijs Conferentie 16 januari 2016 Gedrag mag! Hoe kan ik maandag aan de slag met gedrag in de klas. Kom zaterdag 16 januari naar Amersfoort voor de conferentie Gedrag mag!. Een dag volop inspiratie

Nadere informatie

CONGRES DINSDAG 19 APRIL 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN-ZEIST

CONGRES DINSDAG 19 APRIL 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN-ZEIST Motivatie Wat weten we over de rol van motivatie bij kinderen en adolescenten met ADHD, ASS, gedragsproblemen, rekenproblemen en faalangst? CONGRES DINSDAG 19 APRIL 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN-ZEIST motivatie

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Groepstraining Kinderen uit de Knel

Groepstraining Kinderen uit de Knel Groepstraining Kinderen uit de Knel Ouders en kinderen uit de klem van de vechtscheiding start. Startpunt! Over ons Startpunt! is een associatie van vier ervaren mediators met hun wortels in de psychologie,

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN

DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN vrijdag 2 november 2012 van 09:00 tot 13:00 uur, LIFE College, Schiedam De leefwerelden van jongeren binnen en buiten de school komen steeds verder uit elkaar te liggen, vooral

Nadere informatie

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 RT Praktijk Hengelo Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 Voorwoord In deze brochure kunt u het trainingsaanbod van RT Praktijk Hengelo lezen. RT Praktijk Hengelo wil leerkrachten handvatten geven

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

LEOZ Project 1D. Referentiekaders Taal en Rekenen voor cluster 3 en 4 leerlingen in relatie tot bevordering handelingsbekwaamheden

LEOZ Project 1D. Referentiekaders Taal en Rekenen voor cluster 3 en 4 leerlingen in relatie tot bevordering handelingsbekwaamheden LEOZ Project 1D Referentiekaders Taal en Rekenen voor cluster 3 en 4 leerlingen in relatie tot bevordering handelingsbekwaamheden Doelen LEOZ 1D Onderzoeksdoelen: 1. Definiëren referentiekaders Taal en

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Huiswerk tips! Speciaal voor jou! Praktijk voor reflexintegratie & kindercoaching

Huiswerk tips! Speciaal voor jou! Praktijk voor reflexintegratie & kindercoaching Speciaal voor jou! De leergierige scholier Huiswerk tips! Praktijk voor reflexintegratie & kindercoaching Schipperswijk 10 9665PM Oude Pekela tel: 06-10318833 info@moniquecoachtkids.nl www.moniquecoachtkids.nl

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag

Protocol gewenst gedrag Openbare Basisschool De Skeauwen 18 9247 BT Ureterp 0512-302112 info@obsdetwirre.nl www.obsdetwirre.nl Protocol gewenst gedrag In dit protocol staat omschreven wat er op De Twirre wordt gedaan om gewenst

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Datum: 18 februari 2016 Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Vakantie Komende week hebben de kinderen Voorjaarsvakantie. Het team van Het

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie