G-scan: Nn. Elke Boudry (iminds/mict/ugent) Tom Van Herck (Agiv)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G-scan: Nn. Elke Boudry (iminds/mict/ugent) Tom Van Herck (Agiv)"

Transcriptie

1 G-scan: Nn Elke Boudry (iminds/mict/ugent) Tom Van Herck (Agiv)

2 Inhoudstafel Inleiding... 3 De G-scan opzet: een analyse op 3 niveaus... 3 Eindgebruiker... 3 Geonetwerk... 5 Organisatiefactoren... 6 HET G-SCAN TRAJECT... 8 Fase 1: Voortraject... 8 Fase 2: Intakegesprek en focusgroep... 8 Fase 3: Rapportering... 9 RESULTATEN Kengegevens Eindgebruikers Geonetwerk Geonetwerk: algemeen Geonetwerk: kennisuitwisseling Geonetwerk: data-uitwisseling Geonetwerk: gebruikersprofielen Subnetwerken: inleiding Subnetwerk: Afdeling Grondgebiedzaken Subnetwerk: Afdeling Samenleving en Vrije Tijd Subnetwerk: Afdeling Interne Zaken Organisatiefactoren Inleiding Leiding Strategie en beleid Processen Middelen Besluit AANBEVELINGEN Sterktes & zwaktes

3 Leiding Strategie en beleid Processen Middelen GIS-coördinator Geonetwerk Eindgebruikers BRAINSTORM Organisatiedomeinen Beleidsdomeinen BIJLAGE: VRAGENLIJST

4 Inleiding Het G-scan project kwam er op initiatief van het AGIV, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. Dit agentschap van de Vlaamse overheid staat in voor het optimaal gebruik van geografische informatie in Vlaanderen. In Vlaanderen is er heel wat geodata digitaal beschikbaar. Deze houden heel wat nieuwe mogelijkheden in voor gemeenten om ermee aan de slag te gaan en een beleid mee vorm te geven. Toch blijft de toepassing van geodata in de meeste gemeenten beperkt tot diensten zoals ruimtelijke ordening, stedenbouw, GIS (Geografisch Informatie Systeem) is een domein dat op dit moment nog heel sterk evolueert zowel op gebied van beschikbare data en software. Dit project vertrekt vanuit de vaststelling door het AGIV dat veel van die beschikbare data worden onderbenut. Het doel is om in de eerste plaats ondersteuning te bieden aan gemeenten door hen inzichten te geven in hun GIS-organisatie, maar ook in de sterktes en zwaktes van hun GIS-werking. Op basis daarvan formuleren we aanbevelingen waarmee de gemeente zelf aan te slag kan, bijvoorbeeld voor het uitwerken van een GIS-beleidsplan. Uw gemeente heeft het G-scan traject doorlopen onder begeleiding van iminds/mict/ugent. De resultaten daarvan vind u terug in dit rapport. De G-scan opzet: een analyse op 3 niveaus Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gemeentelijke GIS-werking en -organisatie en de achterliggende organisatiedynamiek, gaan we uit van 3 analyse niveau s; de eindgebruikers, het geonetwerk en organisatiekenmerken. Eindgebruiker Het eerste niveau is het niveau van de eindgebruiker. Sommige medewerkers hebben nog geen ervaring met GIS. Anderen hebben al een eigen GIS-weg afgelegd, vaak afhankelijk van hun functie en de vraag of GIS-taken al dan niet tot hun takenpakket behoren. We vatten hun ervaring met GIS samen door te werken met GIS-profielen. Deze profielen bouwen we op basis van 3 kenmerken op: de kennis over GIS, de vaardigheden met GIS en attitudes ten aanzien van GIS. 3

5 Figuur 1: Interactie tussen kennis, vaardigheden, attitudes bij de eindgebruikers Op basis van vooronderzoek kunnen we 5 soorten gebruikers onderscheiden. Deze groepen gebruikers verschillen onderling op vlak van hun kennis, vaardigheden en attitudes t.a.v. GIS en geo-data. GIS-experten Professionele gebruikers Potentiële professionele gebruikers Thuisgebruikers Niet-gebruikers Figuur 2: Overzichtstabel gebruikersprofielen 4

6 Deze samenvattende tabel geeft een theoretisch overzicht van de mogelijke gebruikersprofielen en de belangrijkste punten waarop ze van elkaar verschillen. Het aantal sterretjes wijst niet op een absoluut verschil tussen de groepen, maar geeft een indicatie van een beperkte, matige of hoge score. GIS-experten De GIS-experten zijn de uitblinkers van de klas. GIS staat centraal in hun takenpakket. Zij beschikken over de meeste kennis en vaardigheden. Waar de andere profielen sterk zijn in één of een paar GISdomeinen, beschikken de GIS-experten over een brede bagage en gespecialiseerde kennis over GISspecifieke toepassingen, datasets en terminologie. Professionele en potentiële professionele gebruikers De professionele GIS-gebruikers hebben een goeie GIS-basis. Hun kennis van GIS-specifieke toepassingen, datasets en terminologie is wel beperkter dan die van de GIS-experten. Toch hebben de professionele gebruikers een degelijke en brede GIS-kennis om hun taken naar behoren uit te voeren. Potentiële professionele gebruikers De potentiële professionele gebruikers ontbreken een dergelijke brede GIS-basis. Hun kennis van GISspecifieke toepassingen, datasets en terminologie is eerder beperkt. Ze zijn vooral goed in taken die betrekking hebben op ruimtelijke planning en dat is de reden waarom we hen zien als een groep die op relatief korte termijn kan doorgroeien naar de groep van professionele gebruikers. Vandaar, het label potentiële professionele gebruikers. Thuisgebruikers De thuisgebruikers hebben geen of een zeer beperkte kennis van GIS-specifieke toepassingen, datasets en terminologie. Ze beschikken wel over interessante vaardigheden die een eventuele basis kunnen vormen om meer GIS-kennis te verwerven. In elk geval hebben zij een idee van wat (de mogelijkheden van) digitale kaarten zijn. Zo hebben ze vrij goede oriëntatievaardigheden en maken ze regelmatig wel eens gebruik van een routeplanner of een online kaartje. Ze zijn ook vertrouwd met geo-tools van sociale media. De meeste thuisgebruikers kunnen bijvoorbeeld een location pin aanmaken of een locatie toevoegen aan een foto op facebook. Niet-gebruikers De niet-gebruikers zijn niet zo sterk in oriëntatie en geven aan niet zo vlot overweg te kunnen met stadsplannetjes of wegbeschrijvingen. Zij geven ook aan dat ze niet vertrouwd zijn met geotoepassingen binnen sociale media. Samen met de thuisgebruikers vertonen ze de meest afwachtende houding ten aanzien van GIS. Maar toch staan de niet-gebruikers net als alle andere gebruikersprofielen in het algemeen genomen wel positief ten opzichte van GIS en het gebruik van geo-data. Geonetwerk Het tweede niveau overstijgt het niveau van het individu als eindgebruiker en focust op de contacten die er zijn tussen de diensten. Het geonetwerk geeft ons een beeld van de interacties die er bestaan tussen diensten alsook op de interacties die eventueel ontbreken. Het vat als het ware de samenwerking tussen 5

7 de verschillende diensten op gebied van GIS samen. We maken het onderscheid tussen enerzijds kennisstromen tussen diensten (overleggen ze / wisselen ze informatie uit?) en datastromen (wisselen ze data uit?). Figuur 3: Grafische voorstelling van een netwerk Organisatiefactoren Het derde niveau bestaat uit de organisatiefactoren. Voorgaand onderzoek leert ons dat organisatiekenmerken zoals de aan- of afwezigheid van een beleidsplan, een duidelijke trekkersfiguur, het goed en efficiënt inzetten van financiële en personele middelen, mee vorm geven aan de dagelijkse werking van de gemeente en de mogelijkheden die de organisatie al of niet grijpt. Deze factoren zijn verschillend van gemeente tot gemeente en bepalen mee de sterktes en de zwaktes van de organisatie op vlak van GIS. Ze beïnvloeden het GIS-netwerk en de dagdagelijkse GIS-werking van de gemeente. Figuur 4: Overzicht organisatiefactoren Samengevat brengt dit ons tot het conceptuele model dat de basis vormt van de G-scan. De 3 analyse niveaus maken het mogelijk om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de dagelijkse GIS-werking en de GIS-organisatie binnen een gemeente of stad. 6

8 Figuur 5: Conceptueel model G-scan 7

9 HET G-SCAN TRAJECT Een G-scan traject bestaat voor elke gemeente uit 3 fasen. Fase 1: Voortraject Het voortraject vangt aan met een online bevraging van alle administratieve medewerkers van de gemeente. Op basis van deze bevraging krijgen we een zicht op de kennis, vaardigheden en attitudes (t.a.v. GIS) van de medewerkers en kunnen we het gis-netwerk van de gemeente in kaart brengen. Tijdens het voortraject worden ook enkele documenten opgevraagd ter voorbereiding van het intakegesprek en de focusgroep. Dit zijn documenten die ons een zicht kunnen geven op de GIS-werking van de gemeente, zoals het algemeen beleidsplan en indien beschikbaar: GIS-beleidsplan, andere documenten die de GIS-werking illustreren (jaarplan, verslag van GIS-werkgroep), Van nn ontvingen we volgende documenten: - Actieplan GIS najaar Strategische nota Planning Presentatie P-team 30/11/2011 Fase 2: Intakegesprek en focusgroep De tweede fase vangt aan met een intakegesprek met - in de meeste gevallen - de secretaris en de GISverantwoordelijke als eerste kennismaking met de gemeente. In de namiddag volgt de focusgroep met een ruimere, meer gevarieerde groep medewerkers. We trekken drie uur uit om met hen de gemeentelijke GIS-werking door te lichten en te zoeken naar nieuwe opportuniteiten. Op 25 september hadden we in nn een gesprek met de GIS-coördinator en de financieel beheerder als rechtstreeks leidinggevende van de GIS-coördinator. In de namiddag waren de volgende personen aanwezig tijdens de focusgroep: nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn M-team, secretaris M-team, financieel beheerder M-team, afdelingshoofd grondgebiedszaken GIS-coördinator diensthoofd Ruimtelijke Ordening diensthoofd Technische Dienst diensthoofd Bevolking diensthoofd Contractbeheer diensthoofd werklieden mobiliteitsambtenaar patrimoniumdeskundige cultuurfunctionaris 8

10 Fase 3: Rapportering Ten slotte keren we met deze informatie terug en schrijven we een rapport op maat van de gemeente. Enerzijds met de belangrijkste vaststellingen, maar ook met aanbevelingen die als basis kunnen dienen om de bijvoorbeeld een actieplan of GIS-beleidsplan uit te werken. De rapportering in nn vond plaats op maandag 26 november. 9

11 RESULTATEN Kengegevens We verzamelen steeds enkele objectieve gegevens over de onderzochte stad of gemeente. Voor nn brengen we de volgende gegevens in kaart. Aantal inwoners Aantal personeelsleden 100 GIS vermeld in algemeen beleidsplan? Ja GIS-(beleids)plan? Neen Ontvoogd? Neen. GIS-verantwoordelijke Ja Voltijds of deeltijds? Voltijds In dienst sinds? Voorheen op dienst RO, aangeworven als GIS-coördinator in 2011 Eerste GIS-coördinator of niet? Ja Inschalingsniveau? B1-B3 Plaats binnen organogram? Interne zaken > ICT/GIS-dienst Lid van het managementteam? Neen GIS-dienst of cel? Zo ja, aantal medewerkers? Neen GIS-overleg of werkgroep? Neen Leverancier GIS-software Nn en nn Verhouding ICT-dienst? ICT en GIS vormen samen één dienst, wel aparte functies, 2 ICT-coördinatoren We versturen ook een online vragenlijst naar alle administratieve medewerkers. In nn werd de vragenlijst doorgestuurd naar 82 medewerkers. 60 hebben de vragenlijst (volledig of gedeeltelijk) ingevuld. Met andere woorden, de online bevraging heeft een responsgraad van 73%. Hieronder vind u de belangrijkste kengegevens van nn. Opgelet, niet alle respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Het totaal aantal respondenten op een vraag is dus niet altijd 60. Om een makkelijke interpretatie van de antwoorden mogelijk te maken, hebben we de resultaten per vraag omgerekend volgens het totaal aantal respondenten op die vraag. Zo is de som steeds 100%. Wat is uw geslacht? Aantal % Man 19 31,7% Vrouw 41 68,3% Wat is uw leeftijd? Gemiddeld Jongste respondent Leeftijd 42 jaar 23 jaar 10

12 Oudste respondent 59 jaar Wat is uw hoogst behaalde diploma? Aantal % Middelbaar onderwijs 25 41,7% Hoger onderwijs 24 40,0% Universitair onderwijs 11 18,3% Post-universitair onderwijs 0 0% Op welk inschalingsniveau bent u tewerkgesteld Aantal % A-niveau 14 23,3% B-niveau 15 25% C-niveau 23 38,8% D-niveau 8 13,3% E-niveau 0 0% Hoeveel jaar bent u tewerkgesteld op de gemeente? Gemiddeld Minimum Maximum Aantal jaar 12 jaar 1 jaar 38 jaar Gebruikt u voor het uitvoeren van uw taken soms geografische gegevens? Aantal % Ja 44 73,3% Neen 16 26,7% Heeft u contacten met collega s (van uw gemeente) over Aantal % geografische gegevens? Ja 42 95,5% Neen 2 4,5% Heeft u ooit al eens gehoord van GIS? Aantal % Ja % Nee 0 0% Hoe goed is uw kennis op vlak van GIS? Aantal % Zeer goed 8 13,3% Goed 8 13,3% Neutraal 33 55% 11

13 Slecht 10 16,7% Zeer slecht 1 1,7% In welke mate heeft u voldoende kennis om de taken - waarbij u Aantal % gebruik maakt van geografische gegevens - goed uit te voeren? Ik kan mijn taken uitvoeren, zonder tijd te verliezen met het zoeken 36 60,0% naar een oplossing Ik kan mijn taken uitvoeren, maar verlies tijd met het zoeken naar een 17 28,3% oplossing Ik kan mijn taken niet naar behoren uitvoeren 7 11,7% We vatten de onderstaande resultaten kort samen: Socio-demografische gegevens De vragenlijst werd ingevuld door 3/10 mannen en 7/10 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar. De meeste respondenten hebben een diploma middelbaar of hoger onderwijs. Bijna 50% van de respondenten zijn ingeschaald op A- of B-niveau. Bijna 40% is op C-niveau ingeschaald. De respondenten zijn gemiddeld 12 jaar tewerkgesteld bij de gemeente. Gebruik van geo-data 3 op 4 respondenten geeft aan soms geografische gegevens te gebruiken. Iedereen (100%) heeft ooit al eens gehoord van GIS. Zo goed als iedereen (95%) geeft aan contact te hebben met collega s over geografische gegevens. De grootste groep respondenten (55%) antwoordt neutraal op de vraag naar hoe goed hun kennis op vlak van GIS is. Een kwart van de respondenten (26%) schat zijn / haar kennis inzake GIS als goed of zeer goed in. Bijna één vijfde van de respondenten (19%) dat zijn / haar kennis op vlak van GIS slecht tot zeer slecht is. 60% zegt dat hij voldoende kennis heeft om de taken - waarbij ze gebruik maken van geografische gegevens - goed uit te voeren zonder tijd te verliezen met het zoeken naar een oplossing. 28% kan zijn taken uitvoeren maar verliest tijd door het zoeken naar een oplossing. Bijna 12% geeft aan zijn taken niet naar behoren te kunnen uitvoeren. 12

14 Eindgebruikers Op basis van de analyse van de gegevens van de online bevraging kunnen we de medewerkers (die de vragenlijst invulden) toewijzen per profiel. Gebruikersprofiel Aantal % GIS Expert 3 5,3% Professionele gebruiker 4 7,0% Potentiële professionele gebruiker 7 12,3% Thuisgebruiker 21 36,8% Niet gebruiker 22 38,6% Daarnaast geven we een overzicht van het aantal gebruikersprofielen per dienst/departement. GISexpert gebruiker gebruiker gebruiker Professionele Potentiële Niet- Thuisgebruiker Grondgebiedzaken Samenleving en Vrije Tijd 3 9 Interne zaken Communicatie 1 1 CBS 1 1 GGZstaf 1 2 In nn kunnen we ruwweg twee groepen medewerkers onderscheiden. Er is een groep medewerkers die beschikken over een degelijke basis ICT-vaardigheden. Een tweede groep heeft nog problemen met basispakketten zoals Word, Excel, Outlook. Dit werd duidelijk tijdens een intern georganiseerde opleiding voor de migratie van Office 2003 naar Office Deze tweedeling zien we ook terug wanneer we kijken naar GIS-vaardigheden. Na een keertje GIS te hebben uitgeprobeerd, kiezen sommige medewerkers ervoor om op hun oude manier verder te werken. Anderen hebben geen schrik van nieuwe toepassingen zoals het GIS. Ze zijn zelfredzaam, zoeken hun weg in nieuwe toepassingen en kunnen vrij goed met GIS overweg. Zij zien de nieuwe mogelijkheden in van GIS. Ze voelen het potentieel maar geven ook aan dat er nood is een plan, ze willen weten waar we prioriteiten liggen. Toch botsen ook zij nog op hun eigen beperkingen, bijvoorbeeld wanneer ze verschillende datalagen willen (maar niet kunnen) koppelen. Tijdens de focusgroep stellen we vast dat er bij heel wat mensen honger is naar meer. Zo leeft de vraag naar de mogelijkheid om eigen datalagen toe te kunnen voegen, duidelijk. Maar anderzijds stellen we vast dat de klik nog niet altijd gemaakt wordt. Zo werd enkele jaren geleden een inventaris opgemaakt van de begraafplaatsen, zonder een geocomponent mee op te nemen. Geonetwerk We brengen op basis van de online vragenlijst ook het lokale geonetwerk in kaart. Op basis van dat geonetwerk krijgen we een beter begrip van de lokale dynamiek inzake geodata en GIS. Op basis van de 13

15 plaats van de diensten binnen een geonetwerk en de aan- of afwezigheid van relaties tussen bepaalde diensten, verwerven we bijkomende inzichten in de samenwerking tussen diensten. Een geonetwerk bestaat uit knooppunten en relaties. De knooppunten worden gevormd door de diensten waar de gebruikers van geodata/gis zich situeren 1. De relaties visualiseren de contacten tussen de diensten. Daarbij brengen we in kaart of ze overleggen over het gebruik van geodata en GIS en of ze geodata uitwisselen. Om het netwerk beter te kunnen begrijpen, bestuderen we de plaats van de diensten in het netwerk. Op basis van het aantal relaties kunnen we het meest centrale knooppunt bepalen. We zien ook welke diensten centraal staan in het netwerk, welke zich in de periferie situeren en welke geïsoleerd zijn. Tenslotte duiden we ook de plaats aan van de GIS-coördinator in het gemeentelijke netwerk met een groen i.p.v. blauw knooppunt. Geonetwerk: algemeen In nn zijn er drie centrale knooppunten in het netwerk: de afdeling Grondgebiedzaken, de afdeling Interne Zaken en de afdeling Samenleving en Vrije Tijd. Deze drie afdelingen hebben het meeste directe relaties en vertegenwoordigen de drie meest actieve knooppunten in het netwerk. Ze verbinden als het ware verschillende geo-actoren met elkaar. 1 Voor diensten met drie of meer medewerkers wordt een knooppunt pas gevormd wanneer minstens twee medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld. Wanneer op een dienst maar één of twee personen werken, wordt een knooppunt weergegeven op basis van één respondent. 14

16 Het gezond verstand zegt ons hoe meer relaties, hoe beter. Toch is dit niet steeds het geval. Het is ook belangrijk om te kijken naar waar de relaties leiden en hoe ze geo-actoren kunnen verbinden die anders met niemand verbonden zouden zijn. In Nn is de afdeling Grondgebiedzaken enkel verbonden binnen de eigen cluster. Deze afdeling verbindt diensten die ook al met elkaar onderling verbonden zijn. De afdeling Interne Zaken en Samenleving en Vrije Tijd en het CBS spelen in dit opzicht een interessantere rol; zij zijn de enigen die een unieke relatie hebben met een andere dienst, resp. met het autonoom gemeentebedrijf, de brandweer en de scholen. Toch valt de centraliteit van het departement Grondgebiedzaken wel op. We vermoeden echter dat aangezien de GIS-coördinator vroeger voor dit departement werkte een aantal relaties/lijnen die voor de GIS-coördinator waren bedoeld, bij het departement Grondgebiedzaken zijn terechtgekomen. De afdelingen Interne Zaken en Samenleving en Vrije Tijd situeren zich op de meest gunstige locaties binnen het netwerk. Het patroon van hun rechtstreekse en onrechtstreekse relaties maken het mogelijk om alle geo-actoren uit het netwerk het snelst te bereiken. Deze twee afdelingen staan het dichtst bij alle andere geo-actoren. De afdeling Interne Zaken, heeft enkel met de brandweer, de politie en de scholen geen rechtstreeks contact. Geonetwerk: kennisuitwisseling Wanneer we kijken naar de kennisrelaties of de contacten tussen diensten die met elkaar overleggen over geodata en GIS, zien we dat er drie relaties wegvallen. Wat opvalt is dat het alledrie relaties zijn met geo-actoren van buiten de gemeentelijke organisatie. Zo is er geen kennisuitwisseling met de politie, de brandweer en het autonoom gemeentebedrijf. De kennisrelatie met de vierde externe geoactor, de scholen, is er wel nog. De kennisrelatie tussen de dienst Communicatie en de politie valt weg, maar de politie wisselt wel kennis uit met de dient Grondgebiedzaken. 15

17 Geonetwerk: data-uitwisseling Wanneer we inzoomen op de datarelaties of de diensten die geodata met elkaar uitwisselen, zien we vier relaties wegvallen. De vier relaties die het college met andere afdelingen (Interne Zaken, Grondgebiedzaken, Samenleving en Vrije Tijd en de scholen) verbinden, verdwijnen. Het college wisselt dus enkel kennis uit. Er is geen data-uitwisseling met het college. Geonetwerk: gebruikersprofielen 16

18 Tenslotte koppelen we het geonetwerk aan de beschikbare informatie over de gebruikersprofielen door per dienst / sector het hoogste aanwezige gebruikersprofiel weer te geven. We zien dat de GISexperten zich situeren binnen het departement Grondgebiedzaken. Op het departement Interne zaken en op de communicatiedienst werken er professionele gebruikers. Binnen de sectoren Vrije Tijd en het college zijn er hoogstens thuisgebruikers aanwezig. Voor wat betreft de politie, de brandweer en het AGB beschikken we over onvoldoende informatie om de gebruikersprofielen te berekenen. Subnetwerken: inleiding De netwerken getekend op basis van het allerlaagste dienstenniveau van het organogram bleken tijdens de pilootfase te complex en moeilijk te interpreteren. Daarom wordt het geonetwerk getekend op het niveau van de departementen/afdelingen/sectoren. Op basis van de resultaten uit de online vragenlijst beschikken we echter ook over meer informatie over de geo-relaties binnen de afdelingen. Deze benoemen we als subnetwerken. Per afdeling uit het organogram, visualiseren we een subnetwerk. Subnetwerk: Afdeling Grondgebiedzaken Binnen de afdeling Grondgebiedzaken zijn er drie diensten. Alle drie hebben ze contact met elkaar op vlak van geodata/gis. 17

19 Subnetwerk: Afdeling Samenleving en Vrije Tijd Binnen de afdeling Samenleving en Vrije Tijd zijn er drie diensten. Ze hebben onderling geen contact met elkaar op vlak van geodata/gis. Subnetwerk: Afdeling Interne Zaken Binnen de afdeling Interne Zaken zijn er zes diensten. De diensten Personeel/Onderwijs en Organisatie/Secretariaat staan geïsoleerd en hebben geen contact met de andere diensten van de afdeling Interne Zaken. De andere vier diensten hebben onderling wel contact met elkaar op vlak van geodata/gis. De GIS-dienst staat centraal. 18

20 Organisatiefactoren Inleiding In nn is er sinds ruim één jaar een GIS-coördinator voltijds aangesteld. Zij werkte voordien als deskundige op de dienst Ruimtelijke Ordening en nam toen al een beperkt aantal GIS-taken voor haar rekening, zoals het beheer van het geoloket en het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen. Het GIS is dus in Nn historisch gegroeid vanuit de dienst Ruimtelijke Ordening. Toch heeft het managementteam ervoor gekozen om de functie van GIS-coördinator los te koppelen van de dienst Ruimtelijke Ordening en GIS als een horizontale dienst, samen met ICT, de ganse organisatie en alle domeinen te laten ondersteunen. Het onderbrengen van GIS bij ICT was niet zo n makkelijke beslissing omdat er daardoor een probleem van personeelscapaciteit ontstond binnen de dienst RO. Er moest dus eerst voor vervanging gezorgd worden. Daarom is de GIS-coördinator die reeds is aangesteld sinds 2010 pas in oktober 2011 daadwerkelijk kunnen starten in deze functie. Ondanks de nieuwe aanwerving op de dienst Ruimtelijke Ordening, blijft de GIS-coördinator nog het aanspreekpunt voor het beheer van het plannenregister, onbebouwde percelen. De dienst Ruimtelijke Ordening neemt verder geen GIS-taken op, raadpleegt vooral data en meldt fouten aan de GIS-coördinator. Het afgelopen jaar lag voor de GIScoördinator vooral de focus op observeren en luisteren naar de noden van de organisatie op vlak van GIS. Nu is de tijd aangebroken om een duidelijke richting in te slaan. Leiding De GIS-coördinator neemt het grootste deel van de trekkersrol inzake GIS voor haar rekening. Ze heeft het afgelopen jaar al heel wat diensten warm gemaakt voor GIS door hen op regelmatige basis te laten zien wat voor hen de mogelijkheden zijn. Zo heeft ze onlangs de mogelijkheden van het GRB toegelicht aan alle diensthoofden. Naar aanleiding van deze presentatie, komt er binnenkort een toelichting voor de afdeling samenleving en vrije tijd op vraag van het diensthoofd. We stellen vast dat heel wat diensten geïnteresseerd zijn om meer informatie uit het geoloket te halen. Naast de GIS-coördinator zijn er aanzienlijk wat mensen in leidinggevende functies (vanuit het MAT, maar ook diensthoofden) die mee het draagvlak voor GIS binnen de organisatie versterken. Ook diensten die niet binnen het brede beleidsdomein grondgebiedzaken werken, zijn duidelijk ook vragende partij om GIS te gebruiken. Eén van de vele voorbeelden is een vraag van het afdelingshoofd van Samenleving en Vrije Tijd om beleidsondersteunende kaartjes te kunnen maken, naar het voorbeeld van de stad Gent. Ook de Jeugddienst is erg geïnteresseerd om eigen inventarissen op te maken. Maar ook vanuit het beleid komen er vragen. Zo berekende de GIS-coördinator op vraag van het college het aantal vierkante meter serres en tekende ze een kaartje waarop alle serres in de gemeente worden weergegeven. Zo n kaartje zegt soms veel meer dan louter cijfers. Visualisaties, bijvoorbeeld van migratiecijfers, bieden een duidelijke meerwaarde. Verwacht wordt ook dat inventarissen beter zullen worden geactualiseerd, wanneer er een koppeling is met het GIS en dus gevisualiseerd kunnen worden. 19

21 Strategie en beleid Tot op heden is er wat betreft GIS nog geen duidelijk visie of beleidsplan. Er zijn nog geen concrete doelstellingen uitgewerkt. Het enigste wat al gerealiseerd is, is dat er 6 jaar geleden in het beleidsplan stond dat de organisatie GIS verder zou opnemen. Met de aanwerving van de GIS-coördinator is de eerste stap gezet. De gemeente nam wel al de strategische keuze om GIS los te koppelen van de dienst Ruimtelijke Ordening en als ondersteunende dienst te laten werken voor alle diensten. We stellen vast dat dit een positief effect heeft op het draagvlak voor GIS, ook buiten de afdeling Grondgebiedzaken. Vele medewerkers zien de mogelijkheden van GIS, maar geven aan nood te hebben aan een duidelijk plan. Hierbij stellen ze zich de vraag hoe dit best kan worden afgelijnd? Wat zijn de prioriteiten en hoe kan de organisatie alles structureren en een duidelijke focus houden? Met de aanwerving van de GIS-coördinator is er alvast een duidelijk aanspreekpunt voor iedereen. Tijdens het eerste jaar met een volwaardige GIS-coördinator lag de nadruk vooral op het verzamelen van input. De GIS-coördinator werkte het draagvlak voor GIS verder uit en kreeg een beeld van de noden en verwachtingen van de organisatie. Het is de bedoeling om tegen volgend jaar een GIS-beleidsplan uit te werken, de GIS-coördinator hoopt met G-scan een goeie insteek te krijgen om van te vertrekken. Het eerste jaar was voor haar interessant om input te verzamelen, nu is het moment aangebroken om knopen door te hakken. Tot op heden bleef GIS nu nog vooral achter de schermen en eerder vrijblijvend. Het zal belangrijk worden om GIS in de toekomst verder te verankeren (zowel in termen van acties als in termen van budgetten) in de dagelijkse werking en meer zichtbaar te maken. We stellen vast dat de klik nog niet altijd wordt gemaakt. Zo werd enkele jaren geleden een inventarisatie opgemaakt van de begraafplaatsen, zonder een GIS-component mee op te nemen. Processen Tot voor kort werden procesbeschrijvingen stelselmatig met behulp van Protos kaart gebracht. In kader van de interne controle werden reeds de meest kritische procedures beschreven. Voor zijn pensioen was de vorige kwaliteitscoördinator hiervoor als procesmanager verantwoordelijk. Hij is intussen gepensioneerd waardoor het project wat is stilgevallen. Het beschrijven van processen beperkte zich vooral tot de basisprocessen. Daarnaast beschreef iedere dienst voor zichzelf een aantal procedures. Nu bestaat het doel erin om jaarlijks een beperkt aantal (10) procedures te beschrijven. Dit doet men zo al sinds 3 jaar. Dit jaar is CRAB één van de 10 processen. De GIS-coördinator is proceseigenaar van het CRAB-proces. Deze beschrijving staat intussen op punt en is beschikbaar voor alle collega s. Middelen In nn worden aankopen van zowel soft- als hardware weloverwogen. nn is zuinig met de beschikbare middelen. Het zuinig omspringen met de beschikbare middelen zet zich ook door naar de investeringen voor GIS binnen de gemeente. Zo koopt nn bijvoorbeeld geen data aan, enkel datasets die gratis beschikbaar zijn worden gebruikt. Voorlopig zijn er ook nog geen eigen datasets of inventarissen. Vanuit de diensten groeit de vraag om eigen datasets te kunnen aanmaken. Op dit moment is er geen nood om datasets aan te kopen. 20

22 nn werkt voor ICT en GIS samen met leveranciers nn en nn. Tijdens de focusgroep blijkt dat er reeds een aantal interessante koppelingen tussen datasets werden gerealiseerd. Toch ontbreken ook nog een aantal koppelingen. Zo delen reeds een aantal diensten adresgegevens. Onder andere de diensten Ruimtelijke ordening, Vrije Tijd, Boekhouding, Personeelsdienst, BKO gebruiken de bevolkingsgegevens uit nn. Deze adresgegevens hebben echter geen geocomponent aangezien de koppeling tussen nn en het CRAB ontbreekt. Er is ook nood aan een koppeling met de bevolkingsgegevens. Die koppeling was er vroeger, maar bestaat nu niet meer. Ook de koppeling vanuit nn naar nn ontbreekt. Bijvoorbeeld om de verkeersborden database te kunnen koppelen aan de toepassing van nn. Leverancier nn werkt aan een oplossing voor deze koppeling met het CRAB. nn moet hierop wachten. Vanuit nn kan de GIScoördinator wel een aantal koppelingen maken met nn, maar de keuze is beperkt. Ook is er een koppeling tussen GIS, RO en milieu, maar niet met andere databanken. De gemeente kiest ervoor om leverancier nn via een gecontroleerde omgeving alles onder controle te houden. Er werden tot op heden nog geen algemene GIS-opleidingen georganiseerd of gevolgd. Op vraag van de diensten geeft de GIS-coördinator wel specifieke opleidingen. Medewerkers worden niet verplicht om deze opleidingen te volgen. Het geoloket bestaat al sinds 2004, medewerkers zoeken vooral hun eigen weg en werken ermee op hun eigen manier. Het huidige loket laat alleen maar raadplegingen toe. Een aanpassing van de software is wel mogelijk. Besluit In nn is er veel potentieel om het GIS-verhaal verder uit te bouwen. Alle kaarten liggen op tafel om de mogelijkheden van GIS volop te benutten. De organisatie heeft een open en lerende organisatiecultuur en staat open voor nieuwe dingen zoals het GIS. De GIS-coördinator slaagt er in diensten mee te krijgen in het verhaal. De mogelijkheden van GIS zijn gekend en het draagvlak bij de medewerkers om de mogelijkheden van GIS verder te exploreren is duidelijk aanwezig. Op dit moment lijken de diensten vooral het initiatief van de GIS-coördinator af te wachten om nu echt uit te startblokken te schieten. Kortom, zo goed als alle voorwaarden zijn vervuld om van GIS een succesverhaal te kunnen maken in de gemeente. Als er nog stappen vooruit kunnen worden gezet dan is dat vooral op vlak van beschikbare (eigen) data en wenselijke koppelingen tussen softwarepakketten en datasets. nn heeft tot hiertoe al een mooi GIS-traject afgelegd. Het is nu vooral kwestie van een concreet actieplan uit te werken met daarin de duidelijke keuze voor een aantal prioriteiten. 21

Bevraging gebruik geografische gegevens

Bevraging gebruik geografische gegevens Bevraging gebruik geografische gegevens De provincie Limburg, het Centrum Duurzaam Groen en de Hogeschool PXL wensen te peilen naar uw ervaringen bij het gebruiken van geografische gegevens. Deze partners

Nadere informatie

G-scan: Nn. Elke Boudry (iminds/mict/ugent) Tom Van Herck (Agiv)

G-scan: Nn. Elke Boudry (iminds/mict/ugent) Tom Van Herck (Agiv) G-scan: Nn Elke Boudry (iminds/mict/ugent) Tom Van Herck (Agiv) Inhoudstafel HET G-SCAN PROJECT... 3 Inleiding... 3 De G-scan opzet: een analyse op 3 niveaus... 3 Eindgebruiker... 3 Geonetwerk... 5 Organisatiefactoren...

Nadere informatie

Draaiboek G-scan. Beschrijving methodiek. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Draaiboek G-scan. Beschrijving methodiek. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Draaiboek G-scan Beschrijving methodiek Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T +32 9 261 52 00 info@agiv.be BE-9000 Gent F +32 9 261 52 99 www.agiv.be Versie

Nadere informatie

GIS organisatiebreed inzetten

GIS organisatiebreed inzetten GIS organisatiebreed inzetten Goedele Van der Spiegel Manage-IT 28/11/13 GIS ALS KOMPAS IN SMJP Meerjarenplan opstellen Lokale besturen zijn hun oefening aan het maken Besluit: Druk op financiën is groot

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar Inhoud 1. Inleiding 2. Voorwaarden tot ontvoogding 1. Gemeentelijk structuurplan 2. Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014 Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Luc De Kock Relatiebeheerder AGIV 1 grootschalige kaart voor Vlaanderen even terug in de tijd Goedkeuring GRB-decreet Lancering FLEPOS Goedkeuring business

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID GIV AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN Samenwerkingsverband GDI-VLAANDEREN voor optimaal gebruik van geografische informatie

Nadere informatie

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle Samenwerking gemeenteocmw Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle inhoud 1. Praktijkgetuigenis 2. Aandachtspunten/stellingen Presentatie

Nadere informatie

GIS-maturiteit van de lokale. besturen in Leiedal

GIS-maturiteit van de lokale. besturen in Leiedal GIS-maturiteit van de lokale 28 april 2015 besturen in Leiedal www.bestuurszaken.be GIS-monitor 2015 Doelstelling: Beeld krijgen van GIS-gebruik bij gemeenten Hoe? Lokale besturen indelen naar type van

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Rapport. Analyse van het gebruik van geografische informatie bij de lokale besturen in Vlaanderen. Mei 2015. Pagina 1 van 34

Rapport. Analyse van het gebruik van geografische informatie bij de lokale besturen in Vlaanderen. Mei 2015. Pagina 1 van 34 Rapport Analyse van het gebruik van geografische informatie bij de lokale besturen in Vlaanderen Mei 2015 Pagina 1 van 34 Samenvatting Lokale besturen worden door centrale overheden verplicht om gegevens

Nadere informatie

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Een terugblik en een reflectie over de beleidsplannen inzake geografische informatie 2014-2019 Tom Callens & Joris Gaens Team Geografische Informatie

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1 GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking V-ict-or 21 december 26 Hans Verscheure GIS-coördinator databeheerder Directie ICT stad Kortrijk Inhoud Inleiding Kortrijk organisatie 3 cases

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011 Goed op weg Richard Pauwels is al sinds 2000 GIS-medewerker van de gemeente Brasschaat. Brasschaat was niet alleen een van de eerste gemeentes die met het Grootschalig Referentie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00156 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ter beschikking stellen door het Oost-Vlaams provinciaal

Nadere informatie

Help! Ik GIS! Joeri Robbrecht en Heijke Rombaut Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Help! Ik GIS! Joeri Robbrecht en Heijke Rombaut Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Help! Ik GIS! Joeri Robbrecht en Heijke Rombaut Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Joris Gaens Team Geografische Informatie, Stafdienst van de Vlaamse Regering Inhoud 1. Stand van zaken

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeel@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS (38/38) CONTRACTUEEL DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR

Nadere informatie

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net)

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Handleiding Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 1 INSTALLATIEVOORSCHRIFT KADASTRALE LEGGERS -

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB & Adressenmonitor Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB P-CRAB Overheid als beheerder Gemeente is bevoegd, maar Geen strikte / duidelijke procedure

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Coördinatie binnen de GDI

Coördinatie binnen de GDI Coördinatie binnen de GDI Glenn Vancauwenberghe K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Derde Staten Generaal Vlaanderen Geoland 1 december 2011 Coördinatie, een probleem? Verschillende organisaties zijn

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Hebt u rechten voor één organisatie, dan gaat u automatisch naar stap 2.

Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Hebt u rechten voor één organisatie, dan gaat u automatisch naar stap 2. NIEUWSBRIEF MEI 2011 Aan de slag met de databank Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Of wilt u de updates die u maakt in de Verkeersbordendatabank ook graag doorvoeren in uw eigen signalisatiesoftware?

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning Infosessie CRAB Gebruikersdagen CIPAL Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning adressen authentieke geografische gegevensbron implementatie gebruik adressen zo eenvoudig kan het zijn Bron: http://bag.vrom.nl/

Nadere informatie

OPENBARE WERKEN, PLANNING & MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN, PLANNING & MOBILITEIT Plaats in het organogram De functiehouder coördineert de werking van de verschillende diensten van de groep (Leefmilieu & Landbouw, Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw, Openbare Werken, Planning & Mobiliteit,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Functieomschrijving Gemeente Zelzate

Functieomschrijving Gemeente Zelzate Functieomschrijving Gemeente Zelzate Expert ICT/GIS Departement/afdeling/dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Interne zaken secretaris Niveau B, rang Bv Expert B4-B5 Hoofddoel

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige algemeen adviseur wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als algemeen adviseur wonen maakt u deel uit van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

AGIV-downloadtoepassing

AGIV-downloadtoepassing AGIV-downloadtoepassing Dirk De Baere Laura D heer GIS Infomoment - Proces distributie data en diensten Dataproduct of dienst Levering/afname Gebruik data Toegang/Contract/ E-commerce GIRAF http://giraf.agiv.be/

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23 ICT & GIS Overleg Oost-Vlaanderen Luc Janssens Data-, Analyse- & GIS Coördinator Stadsbestuur van Lier Notarisbrieven automatisch in Lier V. 1.0 2014.09.23 Doelstelling Volledig automatische afhandeling

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeerstekens

Inventarisatie van verkeerstekens 4 MINDERBORDENGIDS april 2007 Inventarisatie van verkeerstekens Om de verkeerssignalisatie goed te beheren dient de wegbeheerder een idee te hebben waarvoor hij verantwoordelijk is. Een inventarisatie

Nadere informatie

ORGANOGRAM GEMEENTE AS

ORGANOGRAM GEMEENTE AS Gemeenteraad College van Burgemeester en Schepenen beheerder Algemene zaken Vrije Tijd Grondgebiedszaken MAT(*) GIS en administratie Sociale Zaken GBAS communicatie lokale economie personeel en organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Aan de slag met de beeldendatabank Planning, viewer en inventarisa4e. Mobile Mapping Studiedag Gent Lies Steel, Teccon lies.s@teccon.

Aan de slag met de beeldendatabank Planning, viewer en inventarisa4e. Mobile Mapping Studiedag Gent Lies Steel, Teccon lies.s@teccon. Aan de slag met de beeldendatabank Planning, viewer en inventarisa4e Mobile Mapping Studiedag Gent Lies Steel, Teccon lies.s@teccon.be een allian4e van & met partners & Mobile Mapping van uw gemeente Alle

Nadere informatie

Lara Loket voor Authentieke Registratie

Lara Loket voor Authentieke Registratie Loket voor Authentieke Registratie Tom Van Herck Achtergrond CRAB-decreet 8 mei 2009 Gemeente = decentraal beheerder adresgegevens Inwerkingtreding decreet : 1 juni 2011 4 jaar tijd voor initiële validatie

Nadere informatie

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen Joris Sanders Derde Staten-Generaal 'Vlaanderen Geoland, 1 december 2011 Overzicht Inleiding situering netwerk Wettelijke verplichtingen vanuit Europa

Nadere informatie

Geo-usb 2014. Voorstelling

Geo-usb 2014. Voorstelling Geo-usb 2014 Voorstelling GEO 2014 Actualiseer en verrijk je GIS-databank met data van de Geo-usb actuele datalagen update en nieuw metadata GIS-software QGIS basisprojecten legendebestanden handleiding

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 RWO Data Manager Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 1 Inhoud 1. Inleiding a) Concept b) Doelstellingen 2. RWO Data Manager modules a) Module LBR b) Module Vergunningen Vergunningenregister c) Module

Nadere informatie

Gemeente- en stadsmonitor in preview

Gemeente- en stadsmonitor in preview Gemeente- en stadsmonitor in preview Katie Heyse, Agentschap Binnenlands Bestuur Hilde Schelfaut, Statistiek Vlaanderen #TIV2017-30 november 2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Overzicht > Aanleiding

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

De verkeersbordendatabank. Lies Van Cauter KU Leuven Instituut voor de Overheid

De verkeersbordendatabank. Lies Van Cauter KU Leuven Instituut voor de Overheid De verkeersbordendatabank Lies Van Cauter KU Leuven Instituut voor de Overheid Er was eens een gemeente 30 pogingen Niet of beperkt gebruik, eigen databank, geen goed voorbeeld, geen tijd, podiumvrees

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen.

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen. Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen. De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en socialemediaburo.be, deden in november 2015 een bevraging bij 739 lokale besturen

Nadere informatie

Agenda. Verwelkoming. Workshop case RUP 16/03/2010

Agenda. Verwelkoming. Workshop case RUP 16/03/2010 Workshop case RUP 16/03/2010 Agenda 9:30 ontvangst met koffie 10:00 verwelkoming, toelichting Spatialist project en case studies 10:30 break out sessies 11:30 koffiepauze 11:45 analyse en eerste resultaten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Op patrouille met gratis geodata

Op patrouille met gratis geodata Op patrouille met gratis geodata Jan Laporte Afdeling geodiensten dienst klantenrelaties Inleiding geo Adres! Ziptstraat 46, Kortenberg Inleiding geo Inleiding geo kan dat niet beter? geografische data!

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Team Mirror. Handleiding - Jezelf online registreren. Vertrouwelijk document uitgegeven door www.unicorngroup.be

Team Mirror. Handleiding - Jezelf online registreren. Vertrouwelijk document uitgegeven door www.unicorngroup.be Team Mirror Handleiding - Jezelf online registreren Vertrouwelijk document uitgegeven door www.unicorngroup.be Handleiding Jezelf online registreren In deze handleiding leiden we je als facilitator door

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Lokale besluiten als gelinkte Open Data

Lokale besluiten als gelinkte Open Data Lokale besluiten als gelinkte Open Data Over de sessie Mijn overtuigingen voor die van jullie 2 Even kennismaken Programma manager Digitalisering Geen technische achtergrond Jurist Vroeger: Behandelaar

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE HAND IN HAND DOOR HET DIGITALE LANDSCHAP DIGITAAL AAN DE SLAG MET HISTORISCHE KAARTEN EN HUIZENGESCHIEDENIS Joeri Robbrecht, AGIV Brugge, 4 november 2014 WIE ZIJN WIJ? AGIV Agentschap

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

Een gemeentebrede kijk op GIS. Rapport. Kwantitatieve analyse van het gebruik van geo-informatie in de Vlaamse gemeenten

Een gemeentebrede kijk op GIS. Rapport. Kwantitatieve analyse van het gebruik van geo-informatie in de Vlaamse gemeenten Een gemeentebrede kijk op GIS Kwantitatieve analyse van het gebruik van geo-informatie in de Vlaamse gemeenten Rapport Glenn Vancauwenberghe Joep Crompvoets Geert Bouckaert Heidi Kestens Herman Callens

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Infonamiddag GIS West - nov 2009

Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Infonamiddag GIS West - nov 2009 Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Infonamiddag GIS West - nov 2009 situering missie De Verkeersbordendatabank biedt, ingeschreven in een Europese context,

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd Legende: = hiërarchische leiding ---------------- = functionele leiding (s) = statutair (c) = contractueel - onbepaalde tijd (cb) = contractueel - bepaalde tijd (*) = betrekking in overgangsregeling (uitdovende

Nadere informatie

Administratieve interacties

Administratieve interacties Administratieve interacties Structuur van de presentatie 1. Administratieve interacties vanuit interbestuurlijk perspectief 2. Interacties geïllustreerd 3. Vervolgtraject 2 1. Administratieve interacties

Nadere informatie

Doelstelling van deze enquete

Doelstelling van deze enquete Doelstelling van deze enquete Het inzichtelijk maken van de bestaande interne communicatiestructuur, de tevredenheid daarover en de mogelijkheden tot verbeteringen. Algemene vragen: - Welke afdeling werkt

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Functiebeschrijving A. Functie Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Administratief medewerker Niveau van de functie C Rang Cv Salarisschaal C1-C2-C3 Dienst Omgevingsdienst Prestaties

Nadere informatie

Media. Enquête mediagebruik op Sigo

Media. Enquête mediagebruik op Sigo Media Enquête mediagebruik op Sigo Deze enquête wordt anoniem afgenomen en bevat drie luiken. Het eerste luik behandelt mediagebruik tijdens de lessen, luik twee handelt over sociale media en het laatste

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

POP Eerste gekozen competentie: De markt analyseren en interpreteren Wat is mijn huidige niveau op deze competentie? Waarom?

POP Eerste gekozen competentie: De markt analyseren en interpreteren Wat is mijn huidige niveau op deze competentie? Waarom? POP Eerste gekozen competentie: De markt analyseren en interpreteren Wat is mijn huidige niveau op deze competentie? Waarom? Niveau Waarom? Waar ben ik al goed in? Wat zijn mijn sterktes op deze competentie?

Nadere informatie

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Bart Coessens De geografische datasets binnen de Vlaamse overheid kunnen gratis gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Tijdens deze

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Woonzorgmonitor Limburg Presentatie 24 juni Sien Winters HIVA Thérèse Steenberghen SADL

Onderzoeksvoorstel Woonzorgmonitor Limburg Presentatie 24 juni Sien Winters HIVA Thérèse Steenberghen SADL Onderzoeksvoorstel Woonzorgmonitor Limburg Presentatie 24 juni 2010 Sien Winters HIVA Thérèse Steenberghen SADL 1. Doel van de studie Het ontwikkelen van een instrument dat moet toelaten vraag naar en

Nadere informatie

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Leiedal Algemeen directeur Secretaris Cluster 5 Netwerking en communicatie

Nadere informatie