opmerkelijk Social media Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opmerkelijk Social media Inhoud"

Transcriptie

1 opmerkelijk nieuws voor merkhouders september 2011 nr. 82 Social media Inhoud Kansrijk of bedreigend? 2 Column 3 Gebruik van een merk 4 Het auteursrecht op logo s 6 Brands in the Picture 7 Nieuwe top level domeinen in aantocht! 8 De oorsprong van een merk 8 opmerkelijk Merk 8

2 social media en je merk Kansrijk of bedreigend? Social media zijn steeds vaker een instrument om het bereik van je merk uit te breiden, om klanten aan je te binden en om contact met de doelgroep te hebben. Dat is mooi. Maar je merk kan via social media ook ten prooi vallen aan negatieve publiciteit. Dagelijks zijn in Nederland meer dan tien miljoen mensen actief bezig met social media. Hoe houd je in dit licht grip op je merk, zodat social media vooral vóór je en niet tegen je werken? Fansites en sucksites Intellectueel Eigendomsrecht specialist Helma van de Langenberg vertelt over positieve en negatieve aspecten van het fenomeen social media: Fans kunnen fanpages creëren op social media zoals Hyves en Facebook. Maar er kunnen ook 2

3 zogeheten sucksites, het tegenovergestelde van fanpages, op het web komen. Er zijn meer factoren waardoor je geen grip hebt op je merk. Op Twitter kunnen mensen bijvoorbeeld merken van derden als gebruikersnaam registreren. Ook geven consumenten op social media vaak hun mening positief en negatief over hun ervaring met merken. Optreden tegen inbreuk Kun je als merkhouder optreden tegen berichten die de positieve bekendheid van je merk schaden? Helma van de Langenberg: Soms kun je niet optreden, omdat de vrijheid van meningsuiting prevaleert. Daarnaast moet je je afvragen of je wel moet willen optreden. Dit soort zaken trekt soms namelijk meer publiciteit dan wenselijk is. Het online publiek bestaat uit miljoenen mensen en alles wat je onderneemt, verspreidt zich razendsnel op internet. De effecten van optreden tegen een inbreuk, zoals eventuele reputatieschade, moeten per situatie worden afgewogen. Maar toch, het is denkbaar dat het verstandig is om op te treden tegen bijvoorbeeld merkinbreuk. Wat zijn dan je kansen? Wat kun je doen? Helma van de Langenberg: De persoon die inbreuk maakt kun je persoonlijk aanspreken, bijvoorbeeld via een sommatiebrief. Een andere optie is het indienen van een klacht bij de desbetreffende social media-website zelf; vrijwel alle grote sites hebben voor inbreukzaken een eigen Notice en Take down procedure. Beschikt een social media-website niet over zo n procedure, en is een sommatiebrief naar de inbreukmaker niet succesvol gebleken, dan kan de rechter uitkomst bieden. Begrijpen hoe social media werken Helma van de Langenberg benadrukt dat het wijs is je eerst terdege te verdiepen in de wijze waarop social media functioneren: Begrijp hoe social media werken! Als je vervolgens ook echt wilt optreden, dan moet je zeker weten dat je een legitieme claim hebt. Realiseer je dat je niet tegen alles op kunt treden. Wees dus zorgvuldig in je keuzen en houdt rekening met je budget. Realiseer je ook dat merkrecht in principe een nationale aangelegenheid is. Dit betekent dat merkhouders uit verschillende landen hetzelfde merk kunnen gebruiken. Social media kennen echter geen landsgrenzen, dus diegene die het eerst een account op een dergelijke site aanmaakt, mag dat account gebruiken. Optreden hiertegen is dan in principe niet mogelijk. Positief effect sturen De wereld van de social media kan echter ook vóór je werken. Merkhouders kunnen dat positieve effect sturen. Helma van de Langenberg: De eerste stap die je kunt zetten, is om je merk te registreren op sites die je zelf belangrijk vindt. Het biedt een uitgelezen kans om eens met de kracht van social media te experimenteren. Verder is het verstandig om internet te scannen op negatieve, niet juiste en misleidende opmerkingen over jouw merk. Zo houd je in de gaten wat er over je bedrijf op social media gezegd wordt en kun je, indien dat mogelijk en wenselijk is, optreden tegen derden die inbreuk maken op je merk. Weet vooraf wel welke mogelijkheden en voorwaarden een social media-site biedt. Dat voorkomt een hoop stress als je daadwerkelijk wilt optreden. Roerige tijden Het jaar 2011 beloofde het jaar van de omslag te zijn. Het jaar begon sterk, maar de financiële crisis lijkt de wereld opnieuw in een wurggreep te houden. Investeringen lijken weer te stagneren en innovatie ligt op zijn gat. Dat is niet alleen jammer, maar ook schadelijk voor de Nederlandse economie. Wij zijn een land waarin innovatie en ondernemerschap in ons DNA zit. Juist in een tijd met veel tegenwind, is het juist tijd om te investeren. Investeren in een duidelijke strategie, in uw intellectueel eigendom en het interacteren met uw doelgroep. Wat leeft er bij hen? Wat houdt hen bezig? Social media lijkt hiervoor een uitgelezen en kostenefficiënt instrument. In deze opmerkelijk gaan wij vanuit juridisch perspectief onder meer dieper in op de kracht van social media. We belichten de voordelen, maar kijken ook naar de gevaren. In deze opmerkelijk kijken we ook naar het gebruik van merken en staan we nog even stil bij onze fotowedstrijd Brands in the Picture Veel leesplezier gewenst. Redactie opmerkelijk PS: Heeft u al eens nagedacht wat er gebeurt als iemand uw naam of merk gebruikt met de nieuwe domeinnaam extensie.xxx? Kijk op voor meer informatie! 3

4 Gebruik van een merk, weet het maar te bewijzen! Registreren van een merk is één, maar het in stand houden van een merk is minder gemakkelijk. Voor dat in stand houden is het gebruik van het merk wezenlijk. Hoe dat gebruik werkt, komt in dit verhaal aan de orde. De wet laat overigens zien dat het de eerste vijf jaar na registratie van het merk nog niet noodzakelijk is om een merk ook daadwerkelijk te gebruiken. Uw merkrechten blijven dan onverkort van toepassing. Na deze periode van vijf jaar is het wel belangrijk dat het merk gedurende een ononderbroken tijdsvak van vijf jaar wordt gebruikt. Gebruikt u het merk niet of niet normaal, dan kunnen derden (waaronder bijvoorbeeld uw concurrenten) het verval van het merk inroepen. 4

5 Duizend vermoedens maken nog geen bewijs Normaal gebruik Het enige relevante criterium voor normaal gebruik van een merk is of het dient voor een daadwerkelijk commercieel doel: het merk wordt gebruikt om afzet te vinden of te behouden. Voor deze beoordeling worden verkoopcijfers veelal gekoppeld aan de specifieke aard van de producten of diensten. Dit zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld, waarbij het duidelijk is dat de criteria voor het gebruik van een merk voor vliegtuigen anders zal zijn dan voor de verkoop van sigaretten. De datum moet vallen in de relevante periode van gebruik die in de betreffende oppositie geldt. Gebruik buiten die periode wordt in beginsel niet in de beslissing meegenomen. Bij kranten- en tijdschriftartikelen alsmede facturen staat de datum meestal wel vermeld. Bij kopieën van websites, klantenlijsten, verpakkingen en dergelijke is dit vaak niet het geval. Houd er bij het ontwerp van deze en andere stukken daarom rekening mee dat een datum wordt meegenomen. Het later handmatig aanbrengen van een datum is uiteraard niet toegestaan. Bewijs van gebruik Duidelijk is dat normaal gebruik belangrijk is voor het in stand houden van uw rechten. Dit gebruik dient u echter ook te kunnen bewijzen, bijvoorbeeld in een oppositieprocedure. Bij een oppositie tegen een nieuwe registratie wordt namelijk meestal bewijs van gebruik door de wederpartij gevraagd. Dit bewijs van gebruik zal moeten aantonen dat het merk waarop de oppositie is gebaseerd in de vijf jaar voor de publicatie van de merkaanvraag waartegen de oppositie is gericht, normaal is gebruikt voor de producten en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Bij het niet kunnen aantonen van dit gebruik loopt men een groot risico; de oppositie zal worden afgewezen. Wel is het zo dat de partij tegen wie de oppositie wordt gevoerd, expliciet om dat bewijs moet vragen. Gedegen administratie Gebruiken alleen is niet voldoende. Het gebruik dient u, ongeacht de bekendheid van uw merk, dus ook te kunnen bewijzen! Wij adviseren u daarom te zorgen voor een gedegen (elektronische) administratie van bovengenoemde gegevens en stukken. Zorg er ook voor dat het merk op alle gebruiksmaterialen staat. Houd deze administratie jaarlijks bij en zorg dat de gegevens in ieder geval vijf jaar teruggaan. Wilt u zeker zijn dat de door u bewaarde stukken geschikt zijn als bewijs van gebruik, dan kunt u die eens aan onze consultants voorleggen. Bewijskracht Het gebruiksbewijs dient juridisch gezien aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik. Als primair bewijsmateriaal worden beschouwd marktonderzoeken, enquêtes en verklaringen. Andere stukken, zoals reclamemateriaal en investeringen, facturen, klantenlijsten, verkoopcijfers, krant en/of tijdschriftartikelen, kopieën van websites, verpakkingen en informatie betreffende het marktaandeel, worden als secundair bewijs gezien. Dat is deugdelijk bewijs, maar de bewijskracht is minder. Belangrijk is dat het bewijsmateriaal een datum bevat of een code die herleidbaar is tot een datum. 5

6 Het auteursrecht op logo s Aangezien creativiteit niet voor iedereen is weggelegd, wordt de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, logo s of brochures meestal uitbesteed aan een extern reclameof ontwerpbureau. De ontwerper verstrekt tegen betaling vervolgens bijvoorbeeld een nieuw ontwikkeld logo aan de klant en daarmee lijkt de opdracht afgerond. De opdrachtgever zal het logo in gebruik nemen, eventueel zelfs als merk registreren, en zal er verder van uitgaan dat alle rechten op het logo vanaf nu bij hem liggen. In zeer veel gevallen blijven de auteursrechten op de ontworpen designs echter aan het externe bureau toebehoren, met alle risico s van dien! Let op de kleine lettertjes Het uitgangspunt is dat de opdrachtgever van een origineel ontwerp ook auteursrechthebbende is. Deze regel gaat echter niet op wanneer er sprake is van een andersluidend beding. De meeste professionele designers hebben in hun algemene voorwaarden een auteursrechtvoorbehoud opgenomen. In dat geval gaan de auteursrechten juist niet van rechtswege naar de opdrachtgever en blijft zelfs na afronding van de opdracht de feitelijke ontwerper de auteursrechthebbende op het design. U als opdrachtgever krijgt dan slechts een gebruiksrecht. Ingewikkelde discussie Stel, u laat een logo ontwikkelen, betaalt daarvoor en heeft uw logo inmiddels als merk geregistreerd, maar de ontwerper claimt alsnog zijn auteursrecht. Uw beroep op betaling voor de opdracht of uw merkrecht hoeft niet te betekenen dat de auteursrechtelijke claim van de ontwerper ongeldig is. Met een dergelijk dubbel eigenaarschap kan dan een ingewikkelde discussie ontstaan. De ontwerper zou het verdere gebruik van uw logo kunnen verbieden, u daarvoor laten betalen of daar specifieke eisen aan stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van gebruik voor een bepaalde periode of in een bepaalde regio. Wat te doen? Bij het extern verstrekken van een ontwerpopdracht is daarom het advies om altijd de overdracht van het auteursrecht op het ontwerp te bedingen. Een dergelijk verzoek zal niet vaak geweigerd worden, omdat men anders de opdracht niet krijgt. De overdracht van het auteursrecht zelf geschiedt door middel van ondertekening van een simpele overdrachtsakte. Vrijwel zonder moeite bespaart u zichzelf hiermee een flink risico en neemt u alle twijfels over de volledige eigendom van de ontwerpen weg. Johan Ensing 6

7 Brands in the Picture Merken spelen een belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Zij geven consumenten vertrouwen gegeven en daarom zijn wij onze fotowedstrijd Dat vonden wij bij Novagraaf een interessant en zorgen voor herkenbaarheid en een eigen gestart: Brands in the Picture. De wedstrijd imago. Merken zijn mooi en illustratief, ze hebben heeft veel positieve reacties opgeleverd. een eigen verhaal, een eigen context waarin zij Inmiddels is de wedstrijd afgesloten, hebben wij groeien en bloeien. Of het nu gaat om een graffiti bijna 700 prachtige merkenfoto s ontvangen en is op de muur, een vreemde reclame op een bus of de winnaar bekend. Zij heet Eveline Voss. een opvallend billboard. Zij maakte een prachtige foto van een Apple Store in New York. Een unieke weergave van één van de meest aansprekende merken van dit moment. De samenstelling en het perspectief van de foto maakt dit voor het grote publiek dé merkenfoto van Op korte termijn zullen wij van de mooiste foto s een origineel fotoboek maken. En voor de liefhebbers: op 2 april 2012 start Brands in the Picture 2. Pak die tweede kans en leg de mooiste merkenfoto s vast! 7

8 de oorsprong van een merk Nieuwe top level domeinen in aantocht! Itho Daalderop is ontstaan in 2011 uit een samenwerking tussen Itho (Internationale Technische Handelsonderneming) en Daalderop. Itho werd in 1919 opgericht en Daalderop werd in 1880 opgestart door Johannes Daalderop. Itho staat bekend als leverancier van ventilatiesystemen, afzuigkappen en cv- en warmwaterapparatuur en Daalderop maakt voornamelijk producten voor warmwater-comfort. Beide bedrijven behoren nu tot de Tree House Group. Vanaf januari 2012 wordt het mogelijk om een eigen zogenaamd top level domein aan te vragen. In aanvulling op reeds bestaande domeinen als bijvoorbeeld.nl en.com kunnen vanaf dan nieuwe extensies worden aangevraagd voor bijvoorbeeld.novagraaf,.canon,.amsterdam,.shop of.bloembollen. opmerkelijk Merk Baby benzine Onder meer voor voedingsmiddelen voor baby s. In het Benelux Merkenregister worden dagelijks sterke en minder sterke merken vastgelegd. Er zijn verrassende vondsten en alledaagse oplossingen bij. In deze rubriek van opmerkelijk laten wij u een merknaam zien, die ons is opgevallen. Volg ons via Twitter: twitter.com/novagraaf In principe kunnen alle bedachte extensies worden aangevraagd (maximaal 36 tekens). De verkrijger van een dergelijke extensie krijgt, om in aanmerking te kunnen komen voor een zelfbedachte top level domein, wel te maken met een stevig pakket aan eisen en voorwaarden. Deze eisen en voorwaarden en de niet geringe kosten van minimaal ,- maken de drempel voor het aanvragen van een eigen top level domein hoog. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het verkrijgen van bepaalde extensies commercieel erg waardevol kan zijn. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust eens contact met ons op. Een tip of vraag voor de redactie? Bel ons op telefoonnummer (020) of naar Bezoek ook voor onder andere het laatste nieuws en het Merk van de Dag. Deze brochure is gedrukt op FSC mixed credit papier met biologisch afbreekbare inkt. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Novagraaf Nederland BV: Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam Postbus 22722, 1100 DE Amsterdam Tel (020) Fax (020)

opmerkelijk Bescherm je merk Inhoud

opmerkelijk Bescherm je merk Inhoud opmerkelijk NIEUWS VOOR MERKHOUDERS JUNI 2014 NR. 93 Inhoud Bescherm je merk Hoe ver kun je gaan met gebruik van foto s? 2 Editorial 3 Wat kan je doen tegen inbreukmakers en meelifters? 4 Merk geregistreerd?

Nadere informatie

opmerkelijk Nieuwe realiteit Inhoud

opmerkelijk Nieuwe realiteit Inhoud opmerkelijk nieuws voor merkhouders september 2013 nr. 90 Nieuwe realiteit Inhoud 3D printing: science fiction wordt werkelijkheid 2 Editorial 3 Zó wordt je app pas écht een succes! 4 Apple versus Samsung

Nadere informatie

opmerkelijk Domeinnaam Special Inhoud

opmerkelijk Domeinnaam Special Inhoud opmerkelijk NIEUWS VOOR MERKHOUDERS SEPTEMBER 2014 NR. 94 Inhoud Domeinnaam Special Nieuwe domeinnaam extensies: kans of bedreiging? 2 Editorial 3 Wat te doen bij domeinnaamgeschillen? 4 Bewaak je merk

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Maak van een WEBSITE. geen NEBSITE. Verkeer en drukte. Daar draait het om.

Maak van een WEBSITE. geen NEBSITE. Verkeer en drukte. Daar draait het om. Maak van een WEBSITE geen NEBSITE Verkeer en drukte. Daar draait het om. 2 Cover: Fotograaf: Nicolaas/S, Lisse / Katwijk Dit is een gratis publicatie van Effective@web die onbeperkt in zijn geheel gekopieerd

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Toepassen van de ARBIT

Toepassen van de ARBIT Toepassen van de ARBIT Frank van t Geloof is advocaat bij Adriaanse De Meijer Advocaten, Amsterdam Citeersuggestie: F. van t Geloof, Toepassen van de ARBIT, IT 324, 20 april 2011. De Algemene Rijksvoorwaarden

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & assistent marketingmedewerker Kerntaak 1 Student: Liza Ossewaarde Marketing en Communicatie

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam & meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 3512 EG UTRECHT t: (030) 230 30 10 f:

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Voorkom een OPTAter!

Voorkom een OPTAter! Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag!

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag! NLMPStappenplan In10 stappen naar Succes op internet! VOOR FOTOGRAFEN! 1 Heb je de nieuwste versie van dit E-book? Dit is de 1.0 versie van dit e-book Succesvol op internet? Ik help je graag Er worden

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1

Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1 Meesterlijke Marketing; online in contact met (nieuwe) cliënten 1 Waarom moet een advocaat of jurist online in contact zijn met zijn doelgroep? De belangrijkste reden is heel simpel: het merendeel van

Nadere informatie

Voorwoord. Op die manier kun je van je Facebook pagina een levendige community maken met fans die je producten of diensten graag kopen en aanbevelen!

Voorwoord. Op die manier kun je van je Facebook pagina een levendige community maken met fans die je producten of diensten graag kopen en aanbevelen! Voorwoord Zo'n 10 miljoen Nederlanders maken inmiddels gebruik van sociale netwerksites. Als ondernemer kun je dus niet achter blijven om ook actief te zijn op sociale media als je je doelgroep wilt bereiken.

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! Uiteraard was er de mogelijkheid om een blik te werpen in het Stadion en in het Museum.

RECHTSTREEKS SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! Uiteraard was er de mogelijkheid om een blik te werpen in het Stadion en in het Museum. Juni / 2013 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! BARBERTJE MOET HANGEN FLEX-BV EN AANSPRAKELIJKHEID SCHEEPSBESLAG

Nadere informatie