AUTHENTIEK EN KRACHTIG. Train the trainer handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTHENTIEK EN KRACHTIG. Train the trainer handleiding"

Transcriptie

1 AUTHENTIEK EN KRACHTIG Train the trainer handleiding

2 INHOUD 1. OMKADERING Het ontstaan van de opleiding Authentiek en krachtig Doelstellingen van de opleiding Omschrijving van de beoogde competenties Methodiek 8 2. MODULE 1: THUISKOMEN BIJ JEZELF Doelstellingen Het programma Kritische succesfactoren In kaart brengen van de beginsituatie Mindfulness: bodyscan oefening (15 minuten) Drijfverenmodel Egodrijfveren nader bekeken Behoeften Gevoelens Patronen en gewoonten Vroegere ervaringen en reacties Normen en verwachtingen Eigenbelang Egodrijfveren: oefeningen Tekst ter inspiratie Huiswerk MODULE 2: IN BALANS KOMEN EN IN BALANS BLIJVEN Doelstellingen van de module Programma Mindfulness: rek-en-strek-oefening (5 minuten) Ontwikkelingsdrijfveren nader bekeken Invloed Doelen Kwaliteiten Willen leren Ontwikkelingsdrijfveren: oefeningen Mindfulness: aandachtspunten bij kernkwaliteiten Tekst ter inspiratie Huiswerk 32 2

3 4. MODULE 3: JEZELF ZIJN EN JEZELF BLIJVEN Doelstellingen van de module Programma Mindfulness: ademruimte-oefening (3 minuten) Zielsdrijfveren nader bekeken Individuatie: licht en schaduw, animus-anima Waarden Visie Missie Zielsdrijfveren: oefeningen Tekst ter inspiratie Huiswerk MODULE 4: INNERLIJK LEIDERSCHAP Doelstellingen van de module Programma Willen Mindfulness: wandelmeditatie (15 minuten) Kiezen Kunnen Tips voor het leven Tips om je meer door je ontwikkelingsdrijfveren te laten leiden Tips om je meer te laten leiden door je zielsdrijfveren Tekst ter inspiratie Huiswerk MINDFULNESS Achtergrond en definitie De link met deze opleiding Referenties en bronnen 58 Bijlage A. Checklist energievreters, energiegevers 60 A.1 Externe energievreters 60 A.2 Interne energievreters 60 A.3 Energiegevers 61 Bijlage B. Checklist kernkwaliteiten en valkuilen 61 B.1 Kernkwaliteiten 61 B.2 Valkuilen 62 3

4 VOORWOORD Dit document biedt een leidraad voor trainers die interesse hebben in het begeleiden van de opleidingsreeks Authentiek en Krachtig. Het is een weergave van de training zoals die werd aangeboden in het voorjaar van 2007 aan vrouwelijke ingenieurs. In het inleidende hoofdstuk wordt beschreven waaruit deze opleiding ontstaan is. Tevens worden in dit hoofdstuk de doelstellingen, de methodiek en de beoogde competenties geduid. De opleiding bestaat uit vier modules die gegeven werden op zaterdagvoormiddagen van 9u30 tot 13u, telkens met 2 weken ertussen. De inhoud van deze modules vindt u terug in hoofdstukken 2 tot 5. De rode draad doorheen de opleiding is mindfulness. Deze methodiek wordt in het laatste hoofdstuk beschreven.. 4

5 1. OMKADERING 5

6 1. OMKADERING 1.1 Het ontstaan van de opleiding Authentiek en krachtig Uit de focusgesprekken die gehouden werden tijdens de eerst fase van het ESF project Vrouwelijk Ingenieur, kwamen een aantal competenties naar voren die kritisch bleken te zijn voor een al dan niet succesvolle loopbaan als ingenieur. Succesvol wordt hier gedefinieerd als iemand die erin slaagt haar eigen potentieel waar te maken en in evenwicht is met zichzelf en haar omgeving. Daarbij werden ondermeer de volgende competenties benoemd: Vermogen tot zelfreflectie Positionering van zichzelf De gewoonte van non-conformisme in je levensuitbouw (kracht naar buiten gericht) Ontwikkelen van authenticiteit (interne kracht) Vrouwelijke ingenieurs staan voor veel uitdagingen: een balans vinden tussen de verschillende verwachtingen vanuit job, familie, partner, vrienden, kinderen... En daarbij nog toekomen aan zichzelf. Deze moeilijkheid werd bevestigd door deelnemers aan workshops op de studiedag Je talenten laten groeien in november Het vraagt een voortdurende alertheid om binnen deze spanningsvelden niet op automatische piloot te reageren, maar vanuit authenticiteit en kracht al die kanten van het leven in evenwicht te houden en met voldoening te beleven. Vandaar deze opleiding. 1.2 Doelstellingen van de opleiding Met deze opleiding mikken we hoog. Als algemene doelstelling gaat het erom de deelnemers, vrouwelijke ingenieurs, sterker te maken: authentiek en krachtig. De opleiding is een unieke combinatie van academische inzichten, coachingstechnieken en mindfulness houding, ontwikkeld voor een specifiek en homogeen publiek van hoogopgeleide vrouwelijke ingenieurs. In die zin is het een erg innovatief gebeuren. Mindfulness is niet alleen het vernieuwende van deze opleiding, maar meteen ook het uitgangspunt en de rode draad. We werken hieraan door een combinatie van het verhogen van kennis en inzicht, het oefenen van vaardigheden en het stimuleren van een nieuwe houding. Concreet betekent dit dat we aan het einde van de reeks willen vaststellen dat: de kwaliteit van de zelfreflectie verhoogd is; deelnemers meer inzicht hebben in hun eigen energiehuishouding; 6

7 deelnemers zelfzekerder kunnen reageren in stresssituaties of conflicten; deelnemers een zelfbewuste houding als vrouw durven aannemen; zowel privé als op het werk meer ruimte durven innemen; deelnemers bewuste en authentieke keuzes kunnen maken. 1.3 Omschrijving van de beoogde competenties Wij hebben een aantal competenties gebundeld in deze training omdat ze o.i. sterk samenhangen en omdat wij geloven dat zij beter kunnen verankerd worden als zij samen aangeboden worden. 1. Vermogen tot zelfreflectie Het kennen van eigen kwaliteiten en valkuilen Inzicht hebben in de nog verder te ontwikkelen vaardigheden en houdingen Inzicht hebben in belemmerende overtuigingen over zichzelf Inzicht hebben in de rollen die men opneemt Inzicht hebben in hoe de contextverwachtingen appèl doen op deelaspecten van de persoon Inzicht hebben in hoe men functioneert in een systeem 2. Positionering van zichzelf Durven uitspreken wat men denkt Durven tonen wat men kan Durven eigen standpunten innemen Aanvaarden van verschillen en deze positief benoemen 3. De gewoonte van non-conformisme in je levensuitbouw Gemaakte keuzes weer durven in vraag stellen Durven kiezen voor wat echt passend is in een bepaalde levensfase Crisis en verandering als een kans zien om te groeien en te ontwikkelen Voeling hebben en houden met wat je bezielt 4. Ontwikkelen van authenticiteit Durven en kunnen thuiskomen bij zichzelf Vertrouwen ontwikkelen in de eigen intuïtie Op zoek blijven naar een gezonde balans tussen binnen- en buitenkant Durven luisteren naar wat er aan innerlijke dialoog wordt gevoerd Kennen en erkennen van eigen drijfveren en zelf aan het stuur blijven 7

8 1.4 Methodiek Procesbenadering. Bij aanvang van de workshopreeks worden de persoonlijke doelstellingen van elke deelnemer geformuleerd, er wordt een traject uitgezet en doorheen de weken komen er ook actiepunten naar voor. Via huiswerk en terugkoppeling verdiepen deelnemers zich in de materie die in de workshops wordt aangeboden. Een formule van workshops voor kleine groepen (Max. 12) zodat er voldoende mogelijkheid is tot uitwisseling. Hiermee beogen we de verankering van het leerproces en de koppeling van de theorie aan de praktijk. Er wordt individueel geoefend en in duo. De uitwisseling brengt de deelnemers duidelijkheid en zorgt ervoor dat ze een klankbord hebben. Indien gewenst aanvullend werken via een proces van persoonlijke coaching. Plenair delen van ervaringen, wat versterkend werkt en de herkenbaarheid vergroot. Gebruik van academische concepten en kaders. De rode draad doorheen de opleiding is mindfulness. Deze methodiek wordt in het laatste hoofdstuk verder beschreven. 8

9 2. MODULE 1: THUISKOMEN BIJ JEZELF 9

10 2. MODULE 1: THUISKOMEN BIJ JEZELF 2.1 Doelstellingen Zoals in elk leertraject is het ook hier belangrijk de uitgangssituatie, de (eigen) doelstellingen, het kader en de analyse van de beginsituatie scherp te stellen. Opdat dit geen vrijblijvende reeks zou zijn, wordt er ook meteen gewerkt met concrete oefeningen om de zelfreflectie en zelfkennis te stimuleren. Voorstelling van het programma en de methodiek Kritische succesfactoren en basisvoorwaarden voor de opleiding Benoemen van aandachtsgebieden Oplijsten van energiegevers en energievreters Kennis maken met verschillende types van drijfveren Oefening in patroondetectie om de rode draad te herkennen Kennismaking met mindfulness Aandachtsoefening 2.2 Het programma 1. Voorstelling van de opleiders en de deelnemers 2. Voorstelling programma en methodiek 3. Bespreken kritische succesfactoren 4. In kaart brengen van de beginsituatie 5. Aandachtsoefening: bodyscan 6. Voorstelling drijfverenmodel 7. Patroondetectie 2.3 Kritische succesfactoren Houding van openheid en nieuwsgierigheid Vanuit mildheid een waarderend onderzoek aangaan naar zichzelf. Dit is op een zachte, niet-oordelende manier kijken naar eigen drijfveren Zelfzorg Huiswerk en oefenen tussen de sessies in 10

11 2.4 In kaart brengen van de beginsituatie Het in kaart brengen van de beginsituatie bij de start van het traject geeft een overzicht, legt knelpunten bloot, en onthult mogelijk een aantal blinde vlekken. Het biedt ook de mogelijkheid om op korte termijn een aantal energievreters aan te pakken. Dit geeft dan weer ruimte om dieper in te gaan op het thema van de opleiding: authenticiteit en kracht. De beginsituatie wordt in kaart gebracht aan de hand van aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden in je leven die voor jou belangrijk zijn en/of veel tijd en energie vragen. Voorbeelden: werk, gezin, familie, vrijwilligerswerk etc. Volgende vragen worden met de deelnemers overlopen, vraag per vraag. Ze beantwoorden deze vragen alleen, maar er wordt ook uitgewisseld in duo s en plenair. Vooral voor de laatste (actiegerichte) oefening wordt voldoende tijd vrijgemaakt. 1. Lijst alle gebieden op die voor jou belangrijk zijn. Lijst ook alle gebieden op die van jou veel tijd / energie vragen. Max. 10. Zijn er verschillen? 2. In welke gebieden(en) komt zorg voor jezelf aan bod, en hoe? Waar zit bijvoorbeeld sport, ontspannende activiteiten, een cursus volgen,? 3. Neem een wit blad en teken hoe de gebieden van vraag één zich verhouden, als volgt. Teken een tijdas van links naar rechts, links is weinig tijd, en rechts is veel tijd. Teken de gebieden als cirkels, waarbij de grootte van de cirkel een voorstelling geeft van hoe belangrijk dit gebied is voor je. Heb je grote cirkels langs de linkerkant van de pagina? Kleine cirkels langs de rechterkant? Wat vertelt dit jou? 4. Overloop de Checklist Energievreters en Energiegevers (zie bijlage A), en vul die aan met elementen die voor jou van toepassing zijn. 5. Vanuit elk resultaatsgebied, kijk aan de hand van de Checklist Energievreters en Energiegevers wat jou in dit gebied energie geeft of wat energie neemt. Wat tolereer je simpelweg (en vreet dus ook energie)? a. Kun je een externe energievreter (collega s die even langskomen om te babbelen en je tijd opeisen) vertalen naar een interne energievreter (bijvoorbeeld het onvermogen om neen te zeggen)? b. Zijn er LHF, Low Hanging Fruits, aspecten van je energiehuishouding die je eigenlijk heel gemakkelijk kunt bijsturen en een groot verschil kunnen maken (bijvoorbeeld een kast opruimen waaraan je je keer op keer weer ergert)? c. Kun je op de een of andere manier meer ruimte geven aan een energiegever? 11

12 d. Kun je een nieuwe manier ontdekken om met een bepaalde energievreter om te gaan door bijvoorbeeld jouw houding tegenover die energievreter te veranderen? Manieren om energievreters kort te sluiten zijn: ze uit te schakelen, door ervoor te zorgen dat ze zich niet meer voordoen ze simpelweg te herkaderen als een onderdeel van je leven en er niet meer mee in gevecht te gaan, je er niet meer schuldig over te voelen etc. Technisch hoogopgeleide vrouwen worden zich aan de hand van bovenstaande oefening bewust van volgende patronen: dat aandachtsgebieden die voor hen minder belangrijk zijn verhoudingsgewijs veel energie en tijd vragen (huishouden, zorg voor anderen etc.). dat ze zichzelf soms volledig vergeten bij het in kaart brengen van aandachtsgebieden. Bij sommigen wordt zelfontwikkeling wel benoemd, maar dan louter in een professionele context. Aandacht wordt vooral gegeven aan de zorg voor anderen (relatie, gezin, familie), en het werk. dat ze zich soms uitermate ergeren aan bepaalde situaties, bijvoorbeeld een gebrekkige samenwerking met een collega, gebrek aan waardering van prestaties etc. Aan de hand van bovenstaande oefening gaan ze hun eigen houding in die situatie onderzoeken en acties ondernemen om vanuit zelfzorg anders met de situatie om te gaan. Typerende uitspraken: Ik was me er niet van bewust dat ik mezelf altijd op het achterplan liet. Ik maak heel vaak lijstjes van wat me te doen staat op een dag zelden of nooit staat er ook iets in dat echt gewoon fijn is voor mezelf. Een informeel praatje met collega s bij de koffie, een middagpauze om een luchtje te scheppen, Of thuis een boek lezen, gezellig niksen, een lekker badje nemen Ik ben en blijf altijd in de weer. Ik ben zo plichtsbewust dat ik vooral ervoor zorg dat mijn lijstje afgewerkt geraakt Zo zet ik mezelf nog eens extra onder druk. 2.5 Mindfulness: bodyscan oefening (15 minuten) 1 In deze module staan we stil bij onze beginsituatie, komen we thuis bij onszelf. Daarom als oefening een contact maken met ons lichaam waar spanning zit, waar ontspanning is. We leren onze aandacht ankeren bij de ademhaling. De oefening omvat de volgende onderdelen: Rechtop zitten op de stoel, met de voeten stevig op de aarde, de handen ontspannen in de schoot, en de ogen gesloten of rustend op een punt in het midden. 1 Gebaseerd op de bodyscan oefening uit de training Mindfulness MBCT door Dr. David Dewulf. Voor meer informatie, 12

13 Kadering van de oefening: het jezelf gunnen alles even naast je te leggen, niet iets te doen maar gewoon te zijn, niet meer bij te dragen tot de maalstroom van het leven maar gewoon alert aanwezig te zijn zonder doel. Bewustwording van de ademhaling, gewaarworden van het deel van ons lichaam waar we de ademhaling opmerken, zonder oordeel benoemen hoe de adem is rustig, zacht, snel, onregelmatig, regelmatig etc. Niet ingrijpen, er niets aan veranderen maar gewoon observeren. Wiebelen met de voeten, de tenen, contact maken met de aarde. Stilstaan bij je linkervoet, hoe voelt die? Koud, warm, ontspannen, gespannen etc. Als je niets voelt is dat ook ok, niets voelen is ook iets voelen. (het hele lichaam overlopen, van linkervoet naar linkerheup, zelfde langs de rechterkant, dan het heupgebied, de buik plus onderrug, borst plus bovenrug, armen één voor één, schoudergebied, nek, hoofd, gezicht). Tussendoor af en toe terugkeren naar de ademhaling, waar adem je, hoe is die adem? Met milde, open aandacht observeren, de golfslag van de adem voelen. Hiermee ook bodyscan afsluiten. Aandacht uitbreiden naar het hele lichaam en dat opnemen in je gewaarwording. Terugkeren naar de ruimte om je heen: ogen openen, kleine bewegingen maken, rekken en strekken. Deze oefening is specifiek belangrijk voor technisch hoogopgeleide vrouwen omdat zij opgeleid zijn om vanuit ratio te onderzoeken, te analyseren en te handelen. Bewust contact maken met het lichaam zonder te oordelen ondersteunt hen in het ontwikkelen van hun vermogen om ook op andere manieren te gaan reflecteren en onderzoeken. Typerende uitspraken: Ik zit zo erg in mijn hoofd, dat ik gewoon soms zou vergeten dat ik ook een lijf heb dat om aandacht vraagt. Als we zo een oefening doen krijg ik het gevoel een beetje te zakken, alsof ik pas dan met mijn voeten op de grond sta Met de adem verken ik gebieden in mezelf die ik veel minder ken. Ik word rustiger in mijn hoofd. 2.6 Drijfverenmodel 2 Uit onderzoek in het kader van het ESF-project Vrouwelijk Ingenieur komen een aantal factoren naar voren die doorstroom van vrouwen verhinderen. Technisch opgeleide vrouwen worden in het maken van keuzen vaak beïnvloed door culturele en organisatorische factoren zoals de moeilijke combinatie van gezin en arbeid. Zij 2 Het drijfverenmodel werd ontleend aan De Kracht van Bezieling, Praktijkboek, Lenette Schuijt, Uitgeverij Asoka, Voor meer informatie, 13

14 hebben bovendien weinig rolmodellen om zich aan te spiegelen. Aan de hand van het drijfverenmodel leren zij mogelijke drijfveren in kaart brengen en hun pallet aan keuzemogelijkheden verbreden. Authentiek zijn betekent weten welke drijfveren je leiden. Want je laat je niet de hele dag leiden door wat je inspireert. Soms laat je je meer leiden door angst (bijvoorbeeld om buitengesloten te worden), soms door de behoefte aan zekerheid etc. Dit zijn drijfveren, motoren die richting geven aan je dagelijks handelen, zij zijn de motivaties waarom we dingen doen. Er zijn vele soorten drijfveren. Meestal laat je je ook door meer dan één drijfveer leiden. Je kunt bijvoorbeeld gaan sporten met iemand uit gewoonte, of omdat je met die persoon iets samen wil doen, of omdat je behoefte hebt aan beweging. Het begrip drijfveer en de volgende indeling wordt aan deelnemers meegegeven. Het vormt het basismodel van de eerste drie sessies. Egodrijfveren Behoeften Gevoelens Patronen en gewoonten Vroegere ervaringen Normen en verwachtingen Eigenbelang Ontwikkelingsdrijfveren Invloed Doelen Kwaliteiten Willen leren Zielsdrijfveren Dromen en verlangens Idealen Creatieve aspiraties Persoonlijke waarden Visie Persoonlijke missie De drie groepen drijfveren kunnen elkaar overlappen en versterken. Alle drie kunnen ze een ingang zijn voor bezieling. Soms moet je grond onder je voeten krijgen (ego), soms beweging (ontwikkeling), soms verdieping (ziel). Tijdens de eerste sessie worden de egodrijfveren meer in detail genomen. De andere onderdelen komen in sessie 2 en 3 aan bod. 14

15 2.7 Egodrijfveren nader bekeken 3 Egodrijfveren zorgen ervoor dat we overeind blijven, dat we grond hebben onder de voeten. Gericht op zelfbehoud, om ons ik te handhaven. Ze leggen een fundament voor ons functioneren in de wereld. Egodrijfveren kunnen voldoening geven en het vervullen ervan kan leiden tot tevredenheid. De dingen blijven zoals ze zijn: veilig, comfortabel en voorspelbaar. Maar ze kunnen ook een gevoel geven van machteloosheid. Egodrijfveren leiden meestal niet tot bezieling, kunnen soms zelfs bezieling in de weg staan. Bijvoorbeeld behoefte aan zekerheid kan je ervan weerhouden een nieuwe wending te geven aan je loopbaan. Iemand die zich uitsluitend door deze drijfveren laat leiden zal nauwelijks groei doormaken en weinig bezieling kennen Behoeften Wensen om iets te verkrijgen dat het ik nodig heeft om zich te handhaven: zekerheid, erbij horen, rust, liefde, ruimte, comfort, bevestiging, bezit, vrijheid, gezelligheid, aandacht, macht, vertrouwen, fysiek contact, status, waardering, controle, bescherming, sociale contacten, seks, zeggenschap, erkenning. Een onbevredigde behoefte kan leiden tot frustraties en inschattingsfouten. Het is goed behoeften in kaart te brengen omdat ze anders in de achtergrond blijven als onbewuste drijfveren. Een typisch vrouwelijke reflex is bijvoorbeeld de zorg voor anderen. Zo kan een hoogopgeleide vrouw zich op het eerste gezicht laten leiden door wat een bedrijf nodig heeft terwijl daarachter eigenlijk een sterke behoefte schuil gaat om zich onmisbaar te maken Gevoelens Directe impulsen die in ons opwellen. We kunnen ons laten leiden door primaire emoties als boosheid, angst, verdriet, blijheid. Soms verdwijnen die gevoelens weer na korte tijd, of soms vormen ze jarenlang een motor voor ons gedrag. Zo kan iemand jaren in een onbevredigende werksituatie blijven vanuit angst. Onderdrukte gevoelens zijn een ondermijnende drijfveer, die afhoudt van bezieling. Technisch hoogopgeleide vrouwen staan vaak onder druk van buitenaf: partner, familie, werkomgeving hebben allen hun (soms tegenstrijdige) verwachtingen. Dit is een factor die uitstroom van vrouwen in het werkveld bevordert. Het erkennen van de gevoelens van onmacht, verwarring, angst etc. die door deze verwachtingen worden opgeroepen is een belangrijke stap voor deze vrouwen om te kunnen komen tot andere inzichten en keuzemogelijkheden. 3 De beschrijving van de egodrijfveren is gebaseerd op De Kracht van Bezieling, Praktijkboek, Lenette Schuijt, Uitgeverij Asoka, Voor meer informatie, 15

16 Patronen en gewoonten Komen voort uit de opvoeding, soort onderwijs, beroep etc. Gedragspatronen kunnen tot normen worden. Patronen en gewoonten bieden veiligheid. Maar ingeslepen patronen (reactiepatronen) kunnen ook ineffectief worden, achterhaald. Technisch hoogopgeleide vrouwen benaderen situaties vaak vanuit hun rationeel analytisch denken, dat vaak tot een patroon is geworden. Analytisch denken is een belangrijke competentie, die echter niet in alle situaties toepasbaar is Vroegere ervaringen en reacties Daarbij gaat het niet om de gebeurtenis zelf, maar om je reactie erop of de betekenis die je eraan geeft. Wat in het heden doorspeelt neemt vaak de vorm aan van een standaardreactie. Een voorbeeld hiervan is een slechte werkervaring in het verleden van een vrouwelijke ingenieur. Op basis van deze ervaring heeft zij beslist om haar nek niet meer uit te steken. Zij werd daar namelijk in het verleden voor afgestraft, en houdt zich nu dus bewust op de achtergrond Normen en verwachtingen Normen die we hebben meegekregen. Bijvoorbeeld: bij ons beheers je je gevoelens. Normen zijn wegwijzers maar kunnen ook verstikkend zijn. Verwachtingen van anderen kunnen subtieler zijn dan normen. Vaak niet uitgesproken, voel je ze aan Eigenbelang Is in tegenstelling tot behoeften, gevoelens, patronen meestal meer weloverwogen. Bij een belang is er een persoonlijke winst in het spel. Bijvoorbeeld het aanvechten van een onrechtvaardige beslissing, salarisonderhandeling etc. Opkomen voor jezelf. Het is belangrijk even stil te staan bij deze drijfveer voor de doelgroep van technisch hoogopgeleide vrouwen. De ESF-studie bewees namelijk dat zij vaak niet voldoende assertief zijn, te weinig opkomen voor zichzelf - wat een factor is die uitstroom bevordert. 16

17 2.8 Egodrijfveren: oefeningen 4 Volgende oefeningen worden met de groep kort overlopen. Oefening 3 rond patroondetectie wordt samen gedaan, eerst alleen, en gevolgd door een bespreking in duo s en plenair. Aan de hand van deze oefening ontdekken deelnemers dat hun reacties niet steeds eigen zijn aan hun werkcontext, maar dat zich bepaalde overschrijdende patronen voordoen in hun gedrag. Een voorbeeld is zich uitermate te ergeren aan on-af werk. Deze oefening is een belangrijke eye opener voor hoogopgeleide vrouwen omdat zij vaak een scherpe lijn trekken tussen hun werk- en hun privécontext. Daardoor wijten ze sommige reacties aan hun omgeving en zijn ze zich onvoldoende bewust zijn van hun eigen kracht. De andere oefeningen worden aan de deelnemers meegegeven als huiswerk. Volgens hun eigen interesse en noden kiezen zij deze oefening(en) die voor hen het meest van toepassing zijn. 1. Bewust zijn van je behoeften a. Als je je bewust wordt van je behoeften merk je dat sommige daarvan geregeld worden vervuld en anderen niet. Er zijn behoeften die je gemakkelijk zelf kunt vervullen, voor andere behoeften ben je afhankelijk van anderen. Met deze oefening kun je nagaan in hoeverre je behoeften zijn vervuld. b. rust - erkenning - zekerheid zeggenschap - ergens bij horen - comfort - liefde - seks - controle - bescherming - bezit - veiligheid - bevestiging ruimte - sociale contacten - aandacht macht - vertrouwen - fysiek contact - vrijheid - status - gezelligheid - waardering c. Kruis er vijf aan waar jij geregeld behoefte aan hebt d. Wat doe je zoal om ze vervuld te krijgen? e. Welke behoefte ben je geneigd om te verwaarlozen? 2. Gevoelens ontdekken en onderzoeken a. Sta op een vast moment van de dag even stil bij je gevoelens b. Wat is er gaande met je onder de oppervlakte? c. Je hoeft er niets mee te doen d. Hou dit een weekje vol 3. Patroondetectie a. Patronen komen voort uit opvoeding, ouderlijk milieu, positie in het gezin, soort onderwijs, beroep,... b. Neem eens een situatie waar je vaak in terecht komt; kies nog een tweede voorbeeld; en ook een derde: wat zijn de gelijkenissen en de verschillen? De eerste twee situaties worden gekozen uit de werkcontext. De derde situatie uit de privé-context. c. Ga voor elke situatie na: wat waren de feiten, wat voelde je daarbij, wat dacht je daarover, en hoe heb je gereageerd? 4 Oefeningen 1, 2, 4, 5 en 6 werden ontwikkeld op basis van oefeningen in hoofdstuk 2 van het De Kracht van Bezieling, Praktijkboek, Lenette Schuijt, Uitgeverij Asoka, Voor meer informatie, 17

18 d. Herken je iets van een patroon? e. Welke patronen vormen regelmatig een valkuil voor je? 4. Vroegere ervaringen a. Neem een situatie waarin je een buitensporige reactie had. b. Wat gebeurde er feitelijk? c. Hoe reageerde je, wat deed je, wat zei je, hoe handelde je? d. Wat betekende dit voorval voor jou? e. Is er een parallel met huidige situaties? 5. Normen en verwachtingen a. Maak eens een lijstje van normen en verwachtingen waaraan je meent te moeten voldoen. b. Ik moet altijd, ik behoor zo te doen, als moeder zou ik... c. Welke uit deze lijst zou je kunnen loslaten? d. Welke blijven dingend? 6. Eigen belang a. Belangen zijn meestal weloverwogen: er is iets dat we willen behouden of verkrijgen. b. Maak een lijstje van situaties waar je van voelt dat er iets moet aan veranderen. c. Waar moet je meer voor opkomen, waar moet je een grens trekken? Wat kun je doen om je eigen belang én dat van de andere betrokkenen te dienen? Typerende uitspraken: Ik vond het niet evident om bij de studiekeuze mijn eigen weg te gaan. Mijn eigen behoeften speelden doorgaans geen rol in wat ik deed. Maar toen voelde ik het ineens wel erg sterk. Mijn ouders wilden eigenlijk niet dat ik voor ingenieur ging. Een mannenwereld, vond mijn vader die zelf ook ingenieur was. Dat is niets voor u. Je zou beter voor het onderwijs kiezen. Ik deed het toch, al was het uit verzet. Of om me te bewijzen. Maar toch heeft het me wel onzeker gemaakt. Ik had geen idee waar ik eigenlijk voor koos. Ik deed gewoon graag wiskunde. Het is pas nu dat ik me realiseer wat eigenlijk kenmerkend is voor onze studierichting en beroepenveld. Het is vreemd te beseffen hoe je soms gewoon meestroomt met iets nu zou ik er allemaal veel bewuster mee omgaan. Thuis vonden ze het evident dat ik voor het moeilijkste zou gaan. Ik ben altijd gedreven geweest door presteren. Daar werd ik ook altijd in bevestigd. Ik voel me soms wat gegeneerd t.o.v. vrienden of familie met mijn doctoraat. Alsof ik niet helemaal mezelf kan zijn. Ik probeer erg bescheiden te blijven, maar dan nog voelen veel mensen zich vaak minder of gedragen zich toch zo t.o.v. mij. Vervelend. 18

19 2.9 Tekst ter inspiratie Deze tekst wordt aan de deelnemers meegegeven, ter inspiratie. Gedicht van Oriah Mountain Dreamer een Indiaanse oudste Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet. Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met verlangens van je hart. Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de Liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat Leven heet. Het maakt me niet uit welke planeten jou horoscopen beïnvloeden. Waar het om gaat is of je ooit tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen. En of de verraderlijkheid en beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt, of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn. Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of die van je zelf, kunt laten zijn voor wat het is, zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden. Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne en de jouwe, of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn, realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan. Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet. Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te kunnen blijven aan jezelf, of je het aan kunt om voor een verrader te worden uitgemaakt, om verschoond te blijven van verraad vanuit je eigen ziel. Geef mij een bewijs van je trouw, opdat ik zal weten dat je vertrouwen waardig bent. Ben je in staat schoonheid te zien, ook al is iedere dag niet even mooi, en is het leven zelf voor jou de Bron van waaruit je levenskracht kunt putten? Kun je leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij, en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de volle maan roepen: YES! Ik hoef niet weten waar je woont of hoeveel geld je hebt. Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst, op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen en anderen. Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je gekomen bent. Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan. Het gaat er mij niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd. Voor mij is het van groot belang van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is. Als al het andere om je heen is weggevallen, of je alleen kunt zijn met jezelf. En of je het werkelijk goed hebt met jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid. 19

20 2.10 Huiswerk Oefeningen egodrijfveren Aandachtsoefening 20

21 3. MODULE 2: IN BALANS KOMEN IN BALANS BLIJVEN 21

22 3. MODULE 2: IN BALANS KOMEN EN IN BALANS BLIJVEN 3.1 Doelstellingen van de module Waar we in de eerste sessie vooral stilstonden bij drijfveren gerelateerd aan zelfbehoud, wordt in deze module het palet uitgebreid met ontwikkelingsdrijfveren. Ontwikkelingsdrijfveren zijn drijfveren gerelateerd aan het ontwikkelen van de eigen persoon en aan de impact op de omgeving. Factoren die doorstroom verhinderen en uitstroom bevorderen voor vrouwelijke ingenieurs zijn onder andere een gebrek aan lef en assertiviteit, een te laag zelfbeeld, het niet goed kunnen omgaan met druk van buitenaf. Het onderzoeken van ontwikkelingsdrijfveren heeft voor hen typisch de volgende meerwaarden: Het ontwikkelen van het besef dat er steeds Invloed is Het herkennen van eigen kernkwaliteiten Inzicht krijgen in sterkten, valkuilen, grenzen en uitdagingen Ruimte durven voelen en innemen De eigen levensloop als een ontwikkelingsverhaal kunnen zien 3.2 Programma 1. Uitwisselingsrondje: opvragen van het huiswerk en reflecties naar aanleiding van de eerste workshop 2. Aandachtsoefening: rek en strek 3. Ontwikkelingsdrijfveren: inleiding 4. Invloed hebben 5. Doelen stellen 6. Kwaliteiten 7. Willen leren 8. Tekst ter inspiratie 9. Huiswerk: mijn verhaal 3.3 Mindfulness: rek-en-strek-oefening (5 minuten) In deze module staan we stil bij ontwikkelingsdrijfveren. Ontwikkeling heeft te maken met je eigen potentieel, met het innemen van alle ruimte van je kwaliteiten en talenten. Daarom een oefening waarbij we het lichaam rekken en ons bewust(er) worden van de ruimte die het lichaam inneemt / kan innemen. Deze oefening omvat de volgende onderdelen: Beginpositie is rechtstaand, met de armen los ontspannen naast het lichaam, een waardige houding, de voeten op heupbreedte uit elkaar en de ogen gesloten of zachtjes rustend op een punt op de grond 22

WERKBOEK VOOR COACHING

WERKBOEK VOOR COACHING WERKBOEK VOOR COACHING door Mieke Voogd 2013 Mieke Voogd (5e herziene versie, geringe inhoudelijke wijzigingen, digitale vorm) Omslag: Vormgeving: Uitgeverij: Frank Straatman (www.frankstraatman.nl) Mieke

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Werkboek De weg naar jezelf

Werkboek De weg naar jezelf Werkboek De weg naar jezelf Tips en oefeningen in de zoektocht naar jezelf. Suam Coaching Authentiek zijn Waarden en drijfveren Zelfbeeld Behoeften en gevoelens Los laten Acceptatie 1 Inleiding Dit werkboek

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

I n s t r u c t i e b l a d e n b i j d e p o s t - h b o

I n s t r u c t i e b l a d e n b i j d e p o s t - h b o I n s t r u c t i e b l a d e n b i j d e p o s t - h b o P a r t n e r s i n C o m m u n i t y A r t s P r o j e c t s c a n M i n d m a p C r e a t i e r e g i e I n t e r v i s i e F e e d b a c k g

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

TRAINING PERSOONLIJK KWALITEIT & CREATIVITEIT

TRAINING PERSOONLIJK KWALITEIT & CREATIVITEIT TRAINING PERSOONLIJK KWALITEIT & CREATIVITEIT Training Autonomie vergroten/kernkwaliteiten/ zicht op zelfbeeld/ontwikkeling Juni 2012, Patricia Aarts 1 INTRODUCTIE: In deze training leer je je kernkwaliteiten

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

COMMUNICATIE. Een uitgave van

COMMUNICATIE. Een uitgave van COMMUNICATIE Een uitgave van IMPULS, Willem Huveneerstraat - 3200 Aarschot tel 016 56 95 68 - fax 016 56 15 70 www.impulsvorming.be - info@impulsvorming.be 1 MEER ZEGGINGSKRACHT VERWERVEN, VAN MONOLOOG

Nadere informatie