Management assistenten bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management assistenten bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo!"

Transcriptie

1 Management assistenten bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo!

2 Stress loopt als een rode draad door de dagtaak van management assistenten. Gelukkig managen zij in de eerste plaats positieve stress. Op piekmomenten of tijdens een crisis kan stress echter ontaarden in negatieve emoties. Door een open en eerlijke communicatie kunnen management assistenten en hun managers stress beter aanpakken. Een goede kennis van elkaars persoonlijkheid is hierbij van cruciaal belang. OfficeTeam en Insights zochten naar de typische persoonlijkheid van management assistenten en hun managers en manieren waarop zij efficiënter kunnen samenwerken door elkaars stresssignalen tijdig te herkennen. Iedereen heeft wel eens een slechte dag op het werk. Op zulke momenten kunnen door hoge werkdruk of door een crisissituatie de emoties hoog oplopen. Management assistenten voelen zich dan niet begrepen, genegeerd of onjuist bejegend en hun managers worden gedwarsboomd omdat niets opschiet of werkt. Als beide partijen bovendien een verschillende persoonlijkheid hebben, maakt dit de situatie nog complexer. Stress loopt als een rode draad door de dagtaak van management assistenten Uit onderzoek van Insights naar de rol van persoonlijkheden op de werkvloer blijkt dat verschillende persoonlijkheidstypes vaak elkaars stresssignalen te laat of helemaal niet herkennen. Hierdoor komt een vlotte communicatie in het gedrang.

3 Mix van persoonlijkheidsenergieën HELDER BLAUW voorzichtig nauwkeurig analytisch gedetailleerd objectief VURIG ROOD wilskrachtig prestatiegericht veeleisend vastberaden doelbewus HELDER BLAUW VURIG ROOD zorgzaam relatiegericht harmonieus ontspannen geduldig STRALEND GEEL dynamisch enthousiast overtuigend expressief optimistisch STRALEND GEEL Insights onderscheidt vier persoonlijkheidsenergieën met elk een aantal specifieke eigenschappen. Elke persoonlijkheid is een mix van deze vier kleurenergieën waarvan de ene in meer of mindere mate voorkomt dan de andere. Bij de management assistenten komt de zacht groene ondersteunende, relationeel ingestelde persoonlijkheidsenergie het meeste voor. Deze persoonlijkheden worden vooral gekenmerkt door rust, vertrouwen en diepgang. Zij zijn eerder introvert, richten zich op persoonlijke waarden en diepgang in relaties. Zij zoeken het vertrouwen van anderen en zetten zich met rustige vastberadenheid en vasthoudendheid in voor zaken die ze belangrijk achten. Hun voorkeur gaat naar gelijkwaardige relaties waarin iedereen tot zijn recht komt. COÖRDINATOR OBSERVATOR Bij 52,5% is zacht groen de toonaangevende persoonlijkheidsenergie HERVORMER SUPPORTER BESLISSER BEMIDDELAAR Het streven naar onderling begrip komt sterk naar voren in hun persoonlijke stijl. Bij 52,5% van de management assistenten is zacht groen de toonaangevende persoonlijkheidsenergie, gevolgd door zonnig geel (20,5%), helder blauw (15%) en vurig rood (12%). MOTIVATOR De spreiding van de persoonlijkheden van de management assistenten verschilt sterk met deze van hun managers. Hier speelt de vurig rode, leidinggevende en assertieve persoonlijkheid de hoofdrol. Deze extraverte en zeer energieke persoonlijkheden zijn actiegericht, altijd in beweging, positief ingesteld, assertief en erg realistisch ingesteld. Zij gaan recht op hun doel af en richten zich op resultaten. Hun persoonlijke stijl is sterk gericht op het sturen en beheersen van situaties, wat ook blijkt uit de directe manier in de omgang met anderen. Van de topmanagers heeft 48% vurig rood als dominante persoonlijkheidsenergie, gevolgd door zonnig geel bij 32%, zacht groen 12% en helder blauw bij 8%. Het komt relatief vaak voor dat managers en management assistenten dus tegenovergestelde persoonlijkheden hebben. Dit is op zich geen probleem. Als de relatie effectief is, zijn ze immers zeer complementair. Het komt er op aan om de complementariteit in de werkrelatie maximaal te benutten zodat de verschillen minder als oorzaak van irritatie worden ervaren. INSPIRATOR

4 HELDER BLAUW VURIG RO Supporters en beslissers STRALEN vastberadenheid voortgangbewaking productkennis bepaalt de norm productkennis analyse OBSERVATOR HERVORMER BESLISSER resultaatgericht besluitvaardig assertief MOTIVATOR gedreven enthousiasme positief denken COÖRDINATOR planning organisatie time-management INSPIRATOR overtuigend creatief mensgerichte vaardigheden ondersteunend luistert, loyaal teamaanpak SUPPORTER BEMIDDELAAR helpt anderen flexibel wisselt ideeën uit OfficeTeam en Insights onderzochten welk specifiek persoonlijkheidstype bij de zacht groene management assistenten en bij de vurig rode beslissers het meeste voorkomt. Net zoals bij de persoonlijkheidsenergieën is het ene persoonlijkheidstype niet beter of slechter dan het andere. Bij selectie wordt meestal gekeken naar competenties en ervaring van de kandidaten, maar voor sommige beroepen blijken bepaalde persoonlijkheidstypen vaker uitgekozen te worden dan andere. Uit het onderzoek blijkt dat binnen de functie van management assistenten en managers telkens één type vaker voorkomt. Voor de management assistenten is dat het zogenaamde Supporter -type. Supporters zijn innemende, gemoedelijke en evenwichtige personen die goed met anderen kunnen opschieten. Management assistenten zijn veeleer supporters, terwijl managers beslissers zijn Met hun bescheiden en beheerste houding zijn ze voorkomend, geduldig en altijd bereid om mensen, die zij als hun vrienden beschouwen, te begeleiden en te helpen. Ze bouwen een hechte relatie op met een kleine groep collega s. De Supporter zet zich in om wat vertrouwd en voorspelbaar is in stand te houden. Gespecialiseerde taken liggen hen het best. Ze zoeken voortdurend naar waardering van anderen en zullen zich relatief langzaam aanpassen aan verandering. Om hun werkaanpak te wijzigen zonder dat het prestatieniveau daalt, kunnen het best duidelijke voorwaarden worden gesteld. Bij de managers komt het zogenaamde Beslisser -type het meest voor. Beslissers zijn krachtig, veeleisend, besluitvaardig en veelal sterk individueel gericht. Ze kijken vooruit en stellen zich competitief op om hun doelstellingen te realiseren. Bij het oplossen van problemen gaan ze logisch, pragmatisch en doortastend te werk. Ze ondervinden soms moeilijkheden met anderen omdat ze intimiderend uit de hoek durven komen. Als er niet voldaan wordt aan hun eisen, kunnen ze erg gedecideerd optreden en lijken ze zich moeilijk in de positie van anderen te kunnen verplaatsen.

5 Tegenpolen trekken elkaar aan De 4 Insights kleuren op goede dag De 4 Insights kleuren op slechte dag voorzichtig nauwkeurig analytisch gedetailleerd objectief HELDER BLAUW VURIG ROOD daadkrachtig veeleisend vastberaden wilskrachtig doelbewust HELDER BLAUW pietluttig besluiteloos argwanend koud afstandelijk VURIG ROOD agressief controlerend drammerig dominant intolerant zorgzaam relatiegericht harmonieus ontspannen geduldig dynamisch enthousiast overtuigend expressief visionair STRALEND GEEL gedwee passief traag afhankelijk koppig opgewonden chaotisch indiscreet pronkerig overhaast STRALEND GEEL MOTIVATOR INSPIRATOR De typische management assistant (Insights kleur: groen) is dus de tegenpool van de typische manager (Insights kleur: rood). Net omdat hun profielen lijnrecht tegenover elkaar staan, zijn ze zeer complementair en kunnen ze dus een prachtig team vormen. Deze tegenstelling kan echter problematisch worden als beide partijen elkaars persoonlijkheid niet herkennen en erkennen. Als manager en management assistent daarentegen hun wederzijdse gedrag op elkaar afstemmen, kunnen ze bijzonder efficiënt samenwerken. Het komt er dus op aan de persoonlijkheidskenmerken te herkennen en er juist op in te spelen. OBSERVATOR HERVORMER BESLISSER MOTIVATOR INSPIRATOR Zo is de meerderheid van de managers met dit profiel op een goede dag daadkrachtig, veeleisend, vastberaden, wilskrachtig en doelbewust en zijn secretaresse zorgzaam, relatiegericht, harmonieus, ontspannen en geduldig. Het tegenovergestelde komt ook voor, maar slechts zeer sporadisch. Wanneer deze zelfde manager dus op een minder goede dag stress wil ventileren, kan dit zich uiten in agressief, controlerend, drammerig, dominant en intolerant gedrag. De persoonlijkheid van de management assistenten - dat tijdens het onderzoek als maatstaf naar boven kwam - zal dan echter stresssignalen geven die zich verwoorden in gedwee, passief en traag gedrag, afhankelijkheid en koppigheid. COÖRDINATOR SUPPORTER BEMIDDELAAR Omdat ze elkaars tegenpolen zijn, trekken ze elkaar ook aan

6 Stresssignalen leren herkennen 100% 90% 80% 70% 60% 50% Total Belgium Netherland France Germany Czech Republic Ireland United Kingdom 40% 30% 20% 10% 0% Open,honest communication Manageable staff workloads Providing monetary rewards for exceptional performance Recognition programmes Unexpected rewards, such as gift certificates or tickets to a sporting event Providing additional days off Holding team - building events or meetings None of the above Management assistenten ondervinden veel stress en kunnen deze goed managen. Uit een studie van OfficeTeam blijkt dat volgens twee op de drie management assistenten een open en transparante communicatie met hun manager het beste wapen tegen stress is. Als beide partijen elkaars persoonlijkheid slecht kennen, geeft dit aanleiding tot een foute interpretatie van elkaars stresssignalen en staat het een efficiënte communicatie in de weg. Elke persoonlijkheid is meer of minder gevoelig voor een bepaalde oorzaak van stress en zal ook verschillende signalen uitzenden wanneer hij of zij ermee te maken krijgt. Verschillende oorzaken leiden tot verschillende gevolgen en hebben een andere aanpak nodig. Oorzaken van stress per Insights kleur: Slecht voorbereid zijn Ongewaardeerd worden Controleverlies Buitengesloten worden HELDER ZACHT GR HERVORMER BESLISSE

7 Leer de signalen van Supporters en Beslissers herkennen Signalen Supporters Oorzaken van stress Onheuse of onpersoonlijke bejegening Inbreuk op normen of waarden Onderbrekingen of tijdsdruk Signalen Beslissers Oorzaken van stress Gebrek aan focus Besluiteloosheid Controle verliezen Signalen van stress Wordt stil, teruggetrokken of lijkt gekwetst Bekritiserend, onpersoonlijk, verzet Koppig en overdreven behoedzaam Remedie Persoonlijk contact om vertrouwen te herstellen Begrip en oprechtheid Leg de taak even terzijde Signalen van stress Wordt zeer fel en scherp Ongeduldig Geïrriteerd, veeleisend Remedie Zorg voor snelle actie Neem beslissingen of time-out Geef hem/haar de touwtjes in handen Managers doen er dus goed aan om tijdig de stresssignalen bij hun management assistenten op te vangen en er juist op te reageren. Ook management assistenten kunnen anticiperen op stress bij hun manager. Die heeft veelal te maken met het gevoel controle te verliezen, niet tot een beslissing te komen of door de bomen het bos niet meer te zien. De gestreste manager zal hierop reageren door ongeduldig, snel geïrriteerd en onnodig veeleisend te worden en scherp uit de hoek te komen. De standaardreactie van secretaresses met een ondersteunend persoonlijkheidsprofiel is de manager te vragen hoe hij zich voelt en zich heel persoonlijk op te stellen. Dit is nu net wat de manager op dat moment niet nodig heeft. Hij wil in zijn eigen taal geholpen worden met feiten en cijfers, duidelijke en concrete acties en een taakgerichte communicatie. Secretaresses reageren dus het best door zelf snel een aantal beslissingen te nemen of een time-out te regelen zodat hun manager de touwtjes weer in handen kan nemen. De analyse van OfficeTeam en Insights toont aan dat dit soort negatieve stress perfect vermijdbaar is door elkaars taal te leren en zo stress beter te controleren en niet te versterken. Aandacht besteden aan en rekening houden met ieders persoonlijkheid leidt tot meer efficiëntie en loyaliteit bij de managementassistent en een prettigere werkrelatie met de manager. De professionele relatie wordt immers versterkt, de samenwerking efficiënter en de uiteindelijke resultaten beter.

8 Workshop manangement assistenten bekennen kleur Op uitnodiging van OfficeTeam en Insights namen een tiental management assistenten deel aan een workshop over hun persoonlijkheidstype. Tijdens deze boeiende workshop leerden ze meer inzicht te krijgen in zichzelf en anderen en actief interpersoonlijke communicatiestrategieën te ontwikkelen en toe te passen. De workshop bevestigde dat management assistenten overwegend Supporters zijn en hun managers Beslissers. Dat beide types bijzonder complementair zijn, blijkt uit een aantal opvallende uitspraken van de management assistenten. Ik kan, als ik gestresseerd ben, ineens stilvallen of betrap mezelf ook wel eens op koppig vasthouden aan een bepaalde visie Ik breng structuur en orde in het werk van mijn creatieve, minder nauwkeurige manager Wij hebben een uitstekende wisselwerking omdat we regelmatig met elkaar overleggen en veel respect hebben voor elkaar Het duurde even voor we elkaar goed kenden en aanvoelden maar door goede communicatie is er een groot wederzijds vertrouwen en een efficiënte samenwerking gegroeid Hij is soms chaotisch en ik ben zeer punctueel, waardoor we elkaar perfect aanvullen Inderdaad, ik heb nooit beseft dat als mijn manager plots heel vaak hetzelfde vraagt, en begint door te drammen dat dat niet onmiddellijk kritiek is maar eerder een ventilatie van stress De deelnemers waren het er roerend over eens dat ze voortaan beter zijn uitgerust om stress en conflicten gemakkelijker op te lossen door elkaars persoonlijkheidstaal te leren spreken. 10 tips voor een efficiënte relatie met uw secretaresse Deze tips zijn gebaseerd op de bevindingen van de management assistenten. Het valt op dat management assistenten duidelijk behoefte hebben aan persoonlijk en menselijk contact om hun praktische taken optimaal af te kunnen handelen. Indien managers iets meer van hun tijd investeren in persoonlijk contact met hun assistenten dan zal de rest van de tijd hun samenwerking veel efficiënter en met minder stress verlopen. 1. Neem af en toe wat gas terug 2. Straal warmte en empathie uit 3. Ondersteun uw secretaresse 4. Blijf ontspannen in de omgang 5. Wees ook diplomatiek 6. Focus minder op snelheid en meer op efficiëntie 7. Kijk verder dan het korte termijn resultaat 8. Toon niet alleen uw wil om te winnen 9. Versterk de teamgeest 10. Durf informeel te zijn

9 OfficeTeam en Insights OfficeTeam OfficeTeam is gespecialiseerd in het plaatsen van tijdelijke administratieve, secretariële en commercieel ondersteunende medewerkers. Onze gespecialiseerde kennis van de sector en ervaren consultants staan ervoor garant dat we snel en efficiënt kandidaten kunnen vinden en plaatsen die aansluiten bij de reële behoeften van het bedrijf. OfficeTeam is een gespecialiseerde divisie van de Amerikaanse groep Robert Half International Inc. De groep is marktleider op het vlak van gespecialiseerde uitzendarbeid en is genoteerd aan de Beurs van New York. In Nederland is OfficeTeam gevestigd in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Insights Insights Benelux is een van de leidende consulting firma s op het vlak van menselijke effectiviteit. Voor het onderzoek naar de typische persoonlijkheid van de managementassistent maakt Insights gebruik van het Discovery-profiel dat gedetailleerde informatie geeft over iemands persoonlijkheid. Het profiel beschrijft onder meer de sterke en zwakke punten, blinde vlekken en kwaliteiten als teamspeler. Het Insights profiel wordt gegenereerd op basis van de antwoorden op 25 vragen in een online vragenlijst. Het model is geënt op de persoonlijkheidstheorie van Carl Gustav Jung. De combinatie van de sleutelinformatie uit de individuele Discovery-profielen in een Insightswiel en in persoonlijkheidsgrafieken geeft een handig overzicht over de spreiding van persoonlijkheden in een grotere database en de eigenschappen van een beroepsgroep. Op basis van de profielen geeft Insights trainingen, workshops en coaching om teams beter te laten samenwerken.

OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN

OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN OM HET VERSCHIL TE MAKEN, MOET JE VERSCHILLEN ZIEN Let s play cards lees je kaarten houd de kaarten die waar zijn voor jou geef anderen kaarten die op hun van toepassing zijn leg weg wat je niet herkent

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Bedrijfsnaam BV Q Profiel van: Functie: Datum: Focus: Pieter de Jongh Functienaam 01/01/1970 1:00 eigen perceptie Werk Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Inhoud Persoonlijke Stijl Profiel HFST. ONDERWERP

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL Deze vragenlijst bestaat uit achttien maal twee stellingen. U verdeelt per koppel stellingen telkens 3 punten: - Als A heel kenmerkend is voor u en B totaal niet, geeft u A

Nadere informatie

Wie ben je eigenlijk?

Wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Meer inzicht in: jezelf je team Hoe kan ik verwoorden wat ik denk? Waarom maakt iedereen zich zo druk? Was iedereen maar zo direct als ik. Er zijn zoveel dingen die ik zou willen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS TEAMVORMING IN SPORTTEAMS BELBIN TEAMROLLEN SAMENWERKING IN SUCCESVOLLE TEAMS TEAMVORMINGSAFSPRAKEN TALENTONTWIKKELING SUCCESGEDRAG DE ZES DENKHOEDJES van DE BONO Opgesteld in samenspraak met Bart Wortelboer,

Nadere informatie

PROFIEL VAN HET IDEALE TEAM

PROFIEL VAN HET IDEALE TEAM PROFIEL VAN HET IDEALE TEAM Wat zijn de kenmerken van een ideaal team, dat in staat is een complexe taak goed te vervullen? Natuurlijk zijn er een heleboel randvoorwaarden die vervuld moeten zijn wil een

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Testprogramma: career counseling Afname: 2 maart 2015 Inhoud Doel van het rapport 3 Opbouw 4 Waarom: mijn waarden 5 Wat: mijn werkinhoud 7 Hoe: mijn rollen 9 Waar:

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

De Platina Regel Leren afstemmen op de communicatiestijl van anderen

De Platina Regel Leren afstemmen op de communicatiestijl van anderen De Platina Regel Leren afstemmen op de communicatiestijl van anderen Adri van den Brand Hoe komt het toch dat je met die ene collega maar niet door één deur kunt? Waaraan ligt het dat je met je duo-partner

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit Focus op Houding en Gedrag Team prestaties verbeteren Een geaccrediteerde cursus voor Persoonlijke effectiviteit Medewerkers doen hun werkzaamheden in een sterk veranderende

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit In de installatiebranche Teamprestaties verbeteren Persoonlijke effectiviteit De medewerkers in de installatie branche doen hun werkzaamheden in een sterk veranderende omgeving,

Nadere informatie