Ketenanalyse Abri Cresta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse Abri Cresta"

Transcriptie

1 1 Ketenanalyse Abri Cresta Auteur: Frans Coljé, Margriet de Jong Bedrijf: Jade Beheer B.V. Autorisatiedatum: Versie: 1.1 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 1/14 ing Handteken autoriserend

2 2 Inhoud 1 INLEIDING ACTIVITEITEN JADE BEHEER B.V WAT IS EEN KETENANALYSE DOEL VAN DE KETENANALYSE VERKLARING KOPLOPER/MIDDENMOOT/ACHTERBLIJVER LEESWIJZER SCOPE 3 EMISSIES & KEUZE KETENANALYSES SELECTIE KETENS VOOR ANALYSE SCOPE KETENANALYSE PRIMAIRE & SECUNDAIRE DATA ALLOCATIE DATA IDENTIFICEREN VAN SCHAKELS IN DE KETEN KETENSTAPPEN KETENPARTNERS KWANTIFICEREN VAN EMISSIES PRODUCTIEPROCES TRANSPORT NAAR OFS ASSEMBLAGE TRANSPORT NAAR PLAATSINGSLOCATIE PLAATSING ABRI GEBRUIK TIJDENS LEVENSDUUR RECYCLING OVERZICHT CO 2 UITSTOOT IN DE KETEN VERBETERMOGELIJKHEDEN VERGELIJKING TEN OPZICHTE VAN ABRI ABORA REDUCTIEMOGELIJKHEDEN IN DE KETEN VAN DE CRESTA BRONVERMELDING Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 2/14

3 1 Inleiding 3 In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voeren Outdoor Furniture Nederland, Outdoor Furniture Service en 2C (tezamen onder Jade Beheer B.V.) een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van de innovatieve abri Cresta. Deze ketenanalyse is opgesteld door CO2 Seminar in opdracht van Jade Beheer B.V. 1.1 Activiteiten Jade Beheer B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor Jade Beheer B.V. duurzaam ondernemen. Jade Beheer B.V. bestaat uit twee werkmaatschappijen: Outdoor Furniture Nederland (OFN) en Outdoor Furniture Services (OFS). OFN is een projectorganisatie die het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van OV-meubilair verzorgt en coördineert. OFS verzorgt de montage, het onderhoud en schadeherstel aan deze objecten (inclusief inventarisatie en reiniging). Onder OVmeubilair vallen onder andere abri s, fietsenstallingen, regioborden en prullenbakken. 1.2 Wat is een ketenanalyse Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2 uitstoot wordt berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. 1.3 Doel van de ketenanalyse De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2- reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang. Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Jade Beheer B.V. zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 1.4 Verklaring koploper/middenmoot/achterblijver Onder directie en medewerkers bestaat de intrinsieke motivatie om iets te betekenen voor de maatschappij op een verantwoorde wijze. Door de markt waarin Jade Beheer B.V. opereert, is duurzaamheid al geruime tijd een essentieel criterium in de bedrijfsvoering. Jade Beheer B.V. realiseert zich dat maatschappelijke verantwoordelijkheid bij jezelf begint. De keuze om verantwoord duurzaam te ondernemen is dan ook snel gemaakt voor Jade Beheer B.V. Dat blijkt onder andere uit duurzame keuzes in de bedrijfsvoering, zoals het gebruik van osmosewater bij reiniging, en de inzet van Euro-5 geclassificeerde servicewagens. Daarnaast zet Jade Beheer B.V. zich ook in voor CO2-reductie in de keten, door het ontwerp van een duurzame variant abri (het onderwerp van de huidige ketenanalyse). Jade Beheer B.V. ziet zichzelf daarom als koploper in de sector. Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 3/14

4 4 1.5 Leeswijzer In dit rapport presenteert Jade Beheer B.V. de uitstoot van CO2 gedurende de levenscyclus van de innovatieve abri Cresta. De opbouw van het rapport is als volgt: Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies Hoofdstuk 5: Verbetermogelijkheden Hoofdstuk 6: Bronvermelding Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 4/14

5 2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses 5 De bedrijfsactiviteiten van Jade Beheer B.V. zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde producten of werken ook gepaard met energiegebruik en emissies (downstream). Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel overzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties zijn waarbinnen Jade Beheer B.V. het meeste invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken. Producten/Markten: Overheidsinstanties Bedrijven Gemeente Bouwbedrijven Pro-Rail Provincies Verkopen+plaatsen meubilair 55% 3% 58% Onderhoud meubilair 9% 0% 9% Schadeherstel 12% 0% 12% Posters wissels 0% 14% 14% Concessies 8% 0% 8% 83% 17% De achterliggende tabel met onderbouwing van de invloed van Jade Beheer op de Product-Markt Combinaties, zijn terug te vinden in bijlage 4.A.1 Kwalitatieve dominantieanalyse. 2.1 Selectie ketens voor analyse Jade Beheer B.V. zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit de top twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top twee betreft: 1. Overheid verkopen+plaatsen meubilair 2. Bedrijven verkopen+plaatsen meubilair Door Jade Beheer B.V. is gekozen om een ketenanalyse te maken van een product uit de categorie verkopen+plaatsen meubilair, waarbij een nieuw ontwerp abri, de zogenoemde Cresta, onder de loep genomen wordt. Middels het op de markt brengen van dit eigen duurzame product, kan Jade Beheer BV haar marktpositie versterken en tegelijkertijd CO2 reductie in de keten realiseren. Er is dus sprake van een grote invloed op dit product. 2.2 Scope ketenanalyse In de huidige ketenanalyse wordt een analyse uitgevoerd over de CO 2-uitstoot in de gehele levenscyclus van de abri Cresta. Deze abri is een nieuw ontwerp, waarbij door materiaalgebruik en keuze in ontwerp een duurzame abri is ontstaan. In deze ketenanalyse wordt daarom een vergelijk gemaakt met een ouder type abri, de Abora, om te zien wat de CO 2 reductie van het nieuwe ontwerp ten opzichte van de oude is. Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 5/14

6 6 2.3 Primaire & Secundaire data In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door Jade Beheer B.V. Primaire data Toegepaste materialen: soorten en gewichten Transportafstand vanaf leverancier: km, transporttype en gewicht Assemblage: energieverbruik bij OFS Transport naar plaatsingslocatie: type transport, gewicht Plaatsing: type materieel, draaiuren, vervoer medewerkers Einde-levensduur: gewichten materialen (gelijk aan toegepaste materialen) Secundaire data Transport naar plaatsingslocatie: gemiddelde afstand naar fictieve locatie in Nl 2.4 Allocatie data Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 6/14

7 3 Identificeren van schakels in de keten 7 Figuur 1 beschrijft de diverse fasen in de keten van een abri. Hieronder worden deze stappen nader omschreven. Figuur 1: Fasen in de levenscyclus van een abri Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 7/14

8 3.1 Ketenstappen De volgende stappen in de levenscyclus van de Cresta worden in deze ketenanalyse beschreven: 8 Productieproces: de materialen nodig voor het maken van de Cresta, worden door verschillende leveranciers geproduceerd. De leveranciers halen de voor hen benodigde grondstoffen weer elders vandaan. In deze ketenanalyse is het gehele productieproces als één stap beschouwd en de CO 2 ervan berekend. Transport: materialen worden vanuit de leveranciers aangeleverd per vrachtwagen of per bestelbus. Assemblage: in de werkplaats bij OFS (Andelst) worden de verschillende onderdelen voor de abri in elkaar gezet (schroeven, lassen). Transport: de abri wordt in zijn geheel en per drietal abri s op een vrachtwagen naar de plaatsingslocatie vervoerd. Plaatsing: plaatsing gebeurt door middel van de kraan op de vrachtwagen en met behulp van twee medewerkers. Gebruik: tijdens de levensduur van een geplaatste abri wordt elektra verbruikt voor verlichting van de abri en eventueel van een reclamevitrine. Daarnaast vind onderhoud (reiniging) plaats; vanwege de lage frequentie en impact op de CO 2 uitstoot hiervan, is het onderhoud niet meegenomen in de ketenanalyse. Recycling: Aan het einde van de levensduur zal de abri uit elkaar gehaald worden en de verschillende materialen gerecycled. Omdat recycling van materialen eigenlijk in de levensfase van het volgende product thuishoort, is niet de absolute CO 2-uitstoot van recycling, maar de vermeden CO 2 ten opzichte van productie met primaire grondstoffen, berekend. 3.2 Ketenpartners De volgende ketenpartners zijn bij de levenscyclus van de Cresta betrokken: Productieproces: leveranciers zoals Vrijenban, SAPA, Meulatech, Nissink, Colpro, Hieselaar, Hoogendoorn en Adboard Transport: wordt gedaan door betreffende leveranciers Assemblage: vindt plaats bij OFS Transport: OFS Plaatsing: OFS Gebruik: opdrachtgevers (o.a. gemeentes) Recycling: opdrachtgevers Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 8/14

9 4 Kwantificeren van emissies 9 Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 4 is per ketenstap bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van het project. Elke paragraaf beschrijft een onderdeel van het project en de bijbehorende CO2 uitstoot per abri. 4.1 Productieproces Een abri bestaat uit verschillende onderdelen waarin met name beton, aluminium en glas gebruikt wordt. Het beton is verwerkt in de fundering en gewapend om het voldoende draag- en trekkracht te geven. De staanders en onderdelen van het dak en de reclamevitrine zijn van aluminium. Het zeer lichte dak bestaat is een cassette systeem van aan verlijmde materialen (aluminium met een vulling van EPSparels) waarbij de stevigheid van iedere materiaalsoort optimaal wordt gebruikt. Ook de staanders zijn lichtgewicht, maar zorgen door vorm en techniek toch voor voldoende stevigheid. In de abri wordt een bankje geplaatst dat gemaakt is van Cumaru-hout met FSC-keurmerk. Gewicht conversiefactor CO2 uitstoot Beton 1.336,0 kg 0,105 1 kg CO2/kg 140,0 kg CO2 Aluminium 50% secundair 118,7 kg 0,84 2 kg CO2/kg 99,7 kg CO2 Gehard glas 15% secundair 135,5 kg 1,2 3 kg CO2/kg 162,6 kg CO2 Kunststof, EPS, Acrylaat 35,0 kg 1,668 4 kg CO2/kg 58,4 kg CO2 Hout 5,0 kg 0,250 2 kg CO2/kg 1,3 kg CO2 TOTAAL: 1.630,2 kg 461,9 kg CO2 4.2 Transport naar OFS Omdat de conversiefactoren voor productie van de materialen meerdere fasen bevat (winning van grondstoffen, verwerking van grondstoffen en productie van materialen), is aangenomen dat het tussen deze fases in ook in de conversiefactor inbegrepen is. Het laatste stuk transport upstream, van leverancier naar OFS, is wel apart berekend: Leveranciers Gewicht Herkomstlocatie Vervoer 5 CO2 uitstoot Vrijenban 1.336,0 kg Delft vrachtwagen+kraan 20,8 kg CO2 SAPA 9,7 kg Drunen bestelbus 0,4 kg CO2 Meulatech 2,0 kg Eindhoven bestelauto 0,1 kg CO2 Nissink 115,5 kg Ijsselmuiden vrachtwagen 10-20t 3,3 kg CO2 Colpro 60,0 kg Vroomshoop bestelauto 4,5 kg CO2 OFN/Hieselaar 2,0 kg Schoonhoven bestelauto 0,1 kg CO2 Hoogendoorn 5,0 kg Reeuwijk bestelauto 0,2 kg CO2 Adboard 100,0 kg Polen, Opalenica vrachtwagen 10-20t 24,1 kg CO2 TOTAAL: 1.630,2 kg 53,5 kg CO2 4.3 Assemblage Het samenstellen van de individuele onderdelen gebeurd in de werkplaats bij OFS. De CO2-uitstoot hiervan is berekend op basis van de totale CO2-uitstoot bij OFS van gas&elektraverbruik en brandstofverbruik van bedrijfsmiddelen, omgerekend naar uitstoot per arbeidsuur. De assemblage van Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 9/14

10 10 de Cresta is zo eenvoudig mogelijk gehouden: dat betekent weinig aparte onderdelen en een eenvoudige bevestiging waardoor het assembleren relatief weinig tijd kost. Assemblage van één abri kost ongeveer 5,3 manuren. Manuren CO2 emissies OFS Arbeidsuren OFS CO2/uur CO2 uitstoot 5,3 40 kg CO2 2377,2 uur 0,02 kg/uur 0,09 kg CO2 4.4 Transport naar plaatsingslocatie Omdat de Cresta op locaties door het hele land heen geplaatst kan worden, is een inschatting van de gemiddelde afstand gedaan. Rekening houdend met het feit dat in het midden van het land/randstad meer abri s geplaatst zullen worden, is een gemiddelde afstand van 75 km enkele reis aangehouden. Per transport kunnen 3 abri s tegelijk vervoerd worden. Afstand type vervoer conversiefactor CO2 uitstoot 75 km Kleine vrachtwagen 0,481 5 kg/tonkm 59 kg CO2 4.5 Plaatsing abri Doordat de Cresta in zijn geheel vervoerd wordt, is de plaatsingstijd kort. De betonnen fundering heeft een afmeting die precies overeenkomt met de afmeting van straatstenen (30x30), waardoor het eenvoudig is de locatie van de abri vrij te maken en er geen stenen gesneden hoeven worden. De vrachtwagen waarmee de abri s vervoerd worden is een vrachtwagen inclusief kraan waarmee de abri s gehesen en op de juiste plaats neergezet kunnen worden. Machines Aantal conversiefactor CO2 uitstoot vrachtwagen met kraan 0,5 draaiuren 46,73 6 kg CO2/u 46,73 kg CO2 busje 2 medewerkers 75,0 km 0,628 5 kg CO2/km 94,20 kg CO2 TOTAAL: 140,93 kg CO2 4.6 Gebruik tijdens levensduur Tijdens de levensduur van de abri wordt de abri een enkele keer schoongemaakt. Hierbij worden alle abri s op een route dichtbij elkaar in één keer schoongemaakt; OFS gebruikt hiervoor osmosewater, waardoor geen milieuvervuilende schoonmaakmiddelen gebruikt hoeven worden. Het verbruik door dit onderhoud is zo klein dat het in de huidige ketenanalyse niet meegenomen is. Het verbruik door verlichting van de abri is afhankelijk van de aanwezigheid van een reclamevitrine. Is deze niet aanwezig dan wordt enkel een klein LED-lampje gebruikt om de abri te verlichten; de hoeveelheid stroomverbruik hiervan is te verwaarlozen. Is er een reclamevitrine aanwezig, dan moet deze opvallend verlicht worden en is een fellere verlichting (TL, of tegenwoordig soms LED) aanwezig. De Cresta maakt gebruik van LED-verlichting waardoor deze relatief weinig elektriciteit verbruikt. Het verbruik wordt hier weergegeven per jaar. Verlichting Vermogen Verbruik conversiefactor CO2 uitstoot Cresta 50 Watt 438 kwh 0,526 5 kg CO2/kWh 230,39 kg CO2 Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 10/14

11 Recycling Het verwerken van de materialen die overblijven nadat een abri uit een project verwijderd wordt, valt onder de eerste fase van een nieuwe productcyclus; bijvoorbeeld het omsmelten van aluminium tot nieuw bruikbaar aluminium is gelijk aan de productie van aluminium vanuit nieuwe (primaire) grondstoffen. Daarom is in deze ketenanalyse niet de CO2-uitstoot van het verwerken van de afvalstromen berekend. Wel is een berekening gemaakt van de vermeden CO2: de hoeveelheid CO2 die níet uitgestoten is doordat deze afvalstoffen gerecycled zijn en opnieuw gebruikt worden als grondstof, in plaats van volledig primaire grondstoffen te gebruiken. Materiaal Gewicht vermeden CO2 vermeden CO2 Beton; 2% in nieuw beton 1.336,0 kg -7 1 % -9,80 kg CO2 Aluminium secundair 118,7 kg -0,760 7 kg CO2-90,20 kg CO2 Glas secundair 135,5 kg -1,180 7 kg CO2-159,89 kg CO2 Kunststoffen secundair 35,0 kg -0,628 7 kg CO2-21,98 kg CO2 Hout 5,0-0,250 8 kg CO2-1,25 kg CO2 TOTAAL: -283,12 kg CO2 4.8 Overzicht CO2 uitstoot in de keten Om een overzicht te geven van de totale CO2 uitstoot van de keten wordt onderstaand een tabel en een taartdiagram gepresenteerd. De vermeden CO2 die berekend is voor de End-of-Life fase wordt niet meegerekend in de totale CO2-uitstoot. Te zien is dat de Cresta gedurende zijn hele levenscyclus 945,7 kg CO2-emissies veroorzaakt. Productie ingekochte materialen 461,9 kg CO 2 49% Transport upstream 53,5 kg CO 2 6% Assemblage 0,1 kg CO 2 0% Transport Downstream 58,8 kg CO 2 6% Plaatsing abri 140,9 kg CO 2 15% Gebruik levensduur 230,4 kg CO 2 24% TOTAAL 945,7 kg CO 2 100% End-of-life bewerking -283,1 kg CO 2-30% Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 11/14

12 5 Verbetermogelijkheden 12 In onderstaande alinea s worden de verbetermogelijkheden die voortgekomen zijn uit de ketenanalyse, besproken. Allereerst wordt een vergelijking gemaakt van de CO2-uitstoot in de levenscyclus van de Cresta met die van de Abora, een ouder type abri. Daarna wordt een beschrijving gegeven van eventuele verbetermogelijkheden ten opzichte van het huidige ontwerp van de Cresta. Als laatste wordt nog kort ingegaan op de gebruikte informatie in de ketenanalyse en welke onzekerheden en verbeteringen daarin mogelijk kunnen zijn. 5.1 Vergelijking ten opzichte van abri Abora Het grootste verschil tussen de Cresta en het oudere type abri Abora is het ontwerp van de abri, waarbij door slim gebruik van vormgeving een lichter ontwerp is gerealiseerd. Dit resulteert in minder CO2 uitstoot door productie van benodigde materialen, maar vooral ook in reductie in het transport: Cresta Abora verschil Productie ingekochte materialen 461,91 kg CO 2 491,82 kg CO 2-6,1% Transport upstream 53,53 kg CO 2 59,32 kg CO 2-9,8% Assemblage 0,09 kg CO 2 0,09 kg CO 2 0,0% Transport Downstream 58,81 kg CO 2 60,09 kg CO 2-2,1% Plaatsing abri 140,93 kg CO 2 140,93 kg CO 2 0,0% Gebruik levensduur 230,39 kg CO 2 921,55 kg CO 2-75,0% TOTAAL 945,66 kg CO ,99 kg CO2-43,5% Daarnaast is de verlichting van de Abora nog TL-verlichting, waardoor deze abri aanzienlijk meer CO2 tijdens de levensduur verbruikt dan de LED-verlichting van de Cresta. In bovenstaande overzicht is duidelijk te zien welke impact het elektraverbruik van verlichting heeft op de totale footprint; een LEDlamp zorgt voor 75% reductie op verbruik van verlichting. Samen met het slimme ontwerp van de Cresta zorgt LED-verlichting voor een totale reductie van 43,5% in de keten! 5.2 Reductiemogelijkheden in de keten van de Cresta Naast de reeds genoemde verbeteringen, zijn er nog meer mogelijkheden die eventueel toegepast kunnen worden voor de Cresta om dit product nog duurzamer te maken: - Leveranciers: door producten af te nemen van leveranciers met een CO2 reductiebeleid, zal er vanuit de leveranciers meegedacht worden over de duurzaamheid van producten en eventuele alternatieven. Daarnaast bij het betrekken van leveranciers met CO2-reductiebeleid niet alleen het product an sich de beste keuze, maar is het hele bedrijfsproces van de leverancier zo duurzaam mogelijk ingericht. - Duurzaam beton: de betonsector is vol in ontwikkeling op dit moment, met name als het gaat om duurzaam geproduceerd beton. Zo wordt steeds meer ingezet op de verwerking van afvalstoffen uit bouwprojecten, zoals betongranulaat en/of spoorballast, als secundaire grondstof in beton. Ook gebruiken leveranciers in plaats van het traditionele cement met Portlandklinker, hoogovenslakken. Een nieuw innovatief product is ExcluNatura Pure Olivine, gemaakt door Excluton. Dit bestratingsbeton heeft een toplaag opgebouwd uit fijn puur Olivijn wat in staat is om CO2 af te breken en zware metalen aan zich te binden (zie website). Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 12/14

13 13 - Transport: in de huidige ketenanalyse is het transport van grondstoffen niet separaat berekend, maar van enkele grondstoffen is de kans groot dat zij van ver getransporteerd zijn; het Cumaruhout bijvoorbeeld, is een tropische soort die in Zuid-Amerika groeit. De keuze voor materiaalsoorten die dichtbij geproduceerd zijn, kan dus zorgen voor een redelijke vermindering in CO2 uitstoot. - Bij het vervoeren en plaatsen van de abri s kan ervoor gekozen worden om materieel in te zetten met een zuinigheidslabel niet lager dan Euro 5 of Euro 6 klasse. - Groene stroom: als elektravoorziening voor de verlichting van een abri met reclamevitrine zijn zonnecellen helaas minder geschikt omdat de hoeveelheid elektra voor een reclamevitrine vrij groot is. de verlichting zonder reclamevitrine is daarentegen weer zo klein dat het niet loont om een zonnecel te plaatsen. Wel kan overwogen worden of een zonnecel gecombineerd kan worden voor verlichting en een digitaal bord met aankomsttijden van bussen. Daarnaast kan in communicatie met de opdrachtgever aangekaart worden dat het inkopen van groene stroom een mogelijkheid is. Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 13/14

14 6 Bronvermelding 14 Nr. Bron / Document 1 CE Delft, 2013: 250 kg CO2/m3 voor constructieve betonproducten gebruik van CEMI; waarbij het gewicht is 2386 kg/m3 2 IPCC, 2006 Guidelines for National Greenhouse Inventories, C4; Primary Pre-bake = 1,6 ton/ton; Sapa Sustainability Report 2014: 50% van de aluminium productie is gebaseerd op gerecycled materiaal, gerecycled aluminium kost 5% van de energie nodig voor primary production 3 d.d ; 15% gerecycled glas 4 Rem et al., 2009, Carbon dioxoide emission associated with the production of plastics; Emissiefactor voor PP 5 co2emissiefactoren.nl d.d. 1 maart kengetallen werktuigen BAM Infra 7 Prognos, "Resource savings and CO2 reduction potential in waste management in Europe and the possible contribution to the CO2 reduction target in Hout heeft geen 'secundaire productie', dus vermeden CO2 door recycling is even groot als productiefactor van primair hout De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard aangehouden (zie de onderstaande tabel). Corporate Value Chain (Scope 3) Standard H3. Business goals & Inventory design Product Accounting & Reporting Standard H3. Business Goals Ketenanalyse: Hoofdstuk 1 H4. Overview of Scope 3 emissions - Hoofdstuk 2 H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing Data Quality Hoofdstuk 4 H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 H8. Accounting for Supplier Emissions - Onderdeel van implementatie van CO2-Prestatieladder niveau 5 H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 Ketenanalyse Abri Cresta (4.A.1) 14/14

KETENANALYSE ABRI 'CRESTA'

KETENANALYSE ABRI 'CRESTA' 1 KETENANALYSE ABRI 'CRESTA' Auteurs: Frans Coljé, Sales Engineer/R&D Margriet de Jong, (extern) adviseur 'de CO2 Adviseurs' Bedrijf: Jade Beheer B.V. Autorisatiedatum: 01.09.2016 Versie: 3.0 Autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 15-07-2016 Versie: 1.1 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Titel : Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 19-08-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk, Johan

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel 4.A.1_2 Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Rhepa Holding B.V....

Nadere informatie

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14 1 Ketenanalyse Duboton Beton Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/14 2 Inhoudsopgaven 1 INLEIDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN REY BEHEER... 3 1.2 WAT IS EEN KETENANALYSE... 3 1.3 DOEL VAN DE KETENANALYSE...

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Bermgras. De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Bermgras De Jong en Zoon Beheer B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3 Doel van de ketenanalyse

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

R. de Groot Katelijn van den Berg 23 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468

R. de Groot Katelijn van den Berg 23 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468 R. de Groot Katelijn van den Berg 23 januari 2013 De Klerk Waterbouw 06 1587 2969 Referentie KB/121468 1/18 1. Inleiding 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 3 1.2 Leeswijzer 4 2. Doelstelling van

Nadere informatie

Ketenanalyse Energie besparende installaties

Ketenanalyse Energie besparende installaties Ketenanalyse Energie besparende installaties Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-08-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. 1/16 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem

Ketenanalyse daktuin in project Dijkzone Groene Weide te Arnhem Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse Activiteiten SIGHT Landscaping Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V.

Ketenanalyse stalen damwand. Hakkers B.V. Ketenanalyse stalen damwand Koud gezet vs warm gewalst Hakkers B.V. Colofon Titel Ketenanalyse Hakkers bv Status Definitief Versie 1.0 Datum 30-04-2014 Auteurs Martin Vos, Hanneke Schep Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/15

Ketenanalyse Duboton Beton. Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/15 1 Ketenanalyse Duboton Beton Ketenanalyse Duboton Beton (4.A.1) 1/15 2 Inhoudsopgaven 1 INLEIDING... 3 1.1 ACTIVITEITEN REY BEHEER... 3 1.2 WAT IS EEN KETENANALYSE... 3 1.3 DOEL VAN DE KETENANALYSE...

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton. Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Van Spijker Infrabouw Opsteldatum Autorisatiedatum: Versie: 1.

Ketenanalyse Beton. Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Van Spijker Infrabouw Opsteldatum Autorisatiedatum: Versie: 1. 1 Ketenanalyse Beton Auteur: Martin Vos, Gerrit Plaggenmars Bedrijf: Van Spijker Infrabouw Opsteldatum 04-04-2016 Autorisatiedatum: 06-04-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse Asfalt. Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs

Ketenanalyse Asfalt. Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs Ketenanalyse Asfalt Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 ACTIVITEITEN VAN WIJK NIEUWEGEIN...

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west"

Ketenanalyse Beton in project Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport Thales Transportation Systems

Ketenanalyse Transport Thales Transportation Systems Ketenanalyse Transport Thales Transportation Systems Auteur: Marcel Kuipers, Alexandra te Selle, Margriet de Jong Bedrijf: Thales Transportation Systems Autorisatiedatum: 22-03-2016 Versie: 2.0 Handtekening

Nadere informatie

Ketenanalyse van systeemkasten in project Modernisering corridorbediening in Nautische Centrale Tilburg

Ketenanalyse van systeemkasten in project Modernisering corridorbediening in Nautische Centrale Tilburg Ketenanalyse van systeemkasten in project Modernisering corridorbediening in Nautische Centrale Tilburg Opgesteld door: Dick Plaisier Margriet de Jong Gecontroleerd door: Nick van Moerkerk CO 2 Seminar

Nadere informatie

Ketenanalyse Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht H. van Steenwijk B.V.

Ketenanalyse Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht H. van Steenwijk B.V. Ketenanalyse Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht H. van Steenwijk B.V. Opdrachtgever: G.J.H. van den Boogaard Auteur: S.B. Hiskemuller van der Zijden M.E. Kloos, Dé CO 2 Adviseurs

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers

Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hakkers Titel Ketenanalyse Woon-werk verkeer, Hakkers Status Definitief Versie 1.2 Datum 28-5-2014 Auteurs Martin Vos Hanneke Schep Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is

Nadere informatie

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse? 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave Ketenanalyse Upstream Transport... 1 CO2-Prestatieladder... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 16-09-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen

Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten SIGHT Landscaping 3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 4 Stap

Nadere informatie

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton. Gemaal Schardam. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Ketenanalyse CO 2 -arm bouwen met beton Gemaal Schardam Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 13-05-2015 Naam: R.S.J. Nelis 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

Two-B Engineering BV

Two-B Engineering BV Ketenanalyse Project Schiedam, verleggen kabels en leidingen Two-B Engineering BV Auteur: Marjan Kloos Versie: 1.0 Datum: 28-09-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Ketenanalyse Hang- en sluitwerk en Gereedschappen

Ketenanalyse Hang- en sluitwerk en Gereedschappen Ketenanalyse Hang- en sluitwerk en Gereedschappen De CO 2 -emissies van deurbeslag en elektrisch gereedschap in kaart gebracht Opdrachtgever: Isero IJzerwaren Remon van Balken Auteurs: Marja Wagemaker,

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Wat is een ketenanalyse 1.2. Activiteiten Meeuwisse 1.3. Opbouw Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies Stap 2: Keuze

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten Max Bögl 3 1.3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum

Ketenanalyse PVC. in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum Ketenanalyse PVC in project Rioolvervanging en herinrichting Westereng te Bussum INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten.. 3 1.3 Opbouw 4 Stap 1: Dominantieanalyse

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder

4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder 4.A.1 Ketenanalyse onderhoudsbaggerwerk JP Schilder Datum: 24 mei 2016 Project: Auteur: Controle: Scope 3 analyse van GHG genererende (keten)activiteiten JP Schilder pagina 1 van 12 Ketenanalyse JP Schilder

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Ketenanalyse Vervanging bovenbalken

Ketenanalyse Vervanging bovenbalken Ketenanalyse Vervanging bovenbalken Inclusief diensten ingenieursbureau Dutch Rail Control Colofon Titel Ketenanalyse Dutch Rail Control Status Definitief Versie 1.0 Datum 30-06-2014 Auteurs Martin Vos,

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Meeuwisse 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 5 Stap

Nadere informatie

Ketenanalyse Dieselgebruik Jan Knijnenburg B.V.

Ketenanalyse Dieselgebruik Jan Knijnenburg B.V. Ketenanalyse Dieselgebruik Jan Knijnenburg B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw 4 2 Scope 3 emissies & keuze

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Downstream Verwerking van gerecyclede grondstoffen

Ketenanalyse Downstream Verwerking van gerecyclede grondstoffen Ketenanalyse Downstream Verwerking van gerecyclede grondstoffen Opdrachtgever Contactpersoon Document Maarten Schutte Katelijn van den Berg 14-9-2012 Beelen Groep +31 (0) 6 1587 2969 Referentie LM/120234

Nadere informatie

CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol CO2 Ketenanalyse Fietsenstalling Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave Inleiding Wat is een ketenanalyse Activiteiten van Royal HaskoningDHV Opbouw 4 Stap

Nadere informatie

Ketenanalyse Stalen damwand Koud gezet versus warm gewalst

Ketenanalyse Stalen damwand Koud gezet versus warm gewalst Ketenanalyse Stalen damwand Koud gezet versus warm gewalst Colofon Titel Ketenanalyse Hakkers B.V Status Definitief Versie 2.1 Datum 6-8-2015 Auteurs Gerda de Raad en Mariëlle van Rijbroek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Titel Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Status Concept Versie 1.0 Datum 03-05-2013 Auteurs Duko Jonker, YnzePieksma, Thijs Lindhout Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep 1/18 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 5 3. Scope 6 4. Systeemgrenzen

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse De digitale monteur. Versie: 1.0 Definitief

Ketenanalyse De digitale monteur. Versie: 1.0 Definitief Ketenanalyse De digitale monteur Versie: 1.0 Definitief Opdrachtgever Contactpersoon Document Christine Wortmann 3 maart 2014 +31(088) 1860000 +31 (0)646139518 Referentie CW/131761 1/18 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Ketenanalyse Borstelmachine. Versie: Definitief 1.0

Ketenanalyse Borstelmachine. Versie: Definitief 1.0 Ketenanalyse Borstelmachine Versie: Definitief 1.0 Opdrachtgever Contactpersoon Document Christine Wortmann 3 maart 2014 +31(088) 186 00 00 + 31 (0)6 4613 9518 Referentie CW/131761 1/20 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ketenanalyse wissels. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse wissels. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse wissels Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. voestalpine 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

1/19. Datum 19 september 2011. Ketenanalyse Duurzamere damwandtypen. Referentie VdH/083/00831

1/19. Datum 19 september 2011. Ketenanalyse Duurzamere damwandtypen. Referentie VdH/083/00831 Ketenanalyse Duurzamere damwandtypen Datum 19 september 2011 Referentie VdH/083/00831 Contactpersoon Primum Alco Kieft +31 (0)88 186 99 00 primum@primum.nl Project VdH niveau 4 Contactpersoon Van den Herik

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard.

Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. 2013 Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. Auteur: Harry Minkhorst, hoofd risicomanagement en KAM Datum: 20 maart 2014 Pagina 1 van 12 Inhoud

Nadere informatie

Ketenanalyse Diesel. Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs

Ketenanalyse Diesel. Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs Ketenanalyse Diesel Opdrachtgever: Dennis Voets, namens Van Wijk Nieuwegein B.V. Auteur: Margriet de Jong, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 ACTIVITEITEN VAN WIJK NIEUWEGEIN... 3 1.2 WAT IS

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versiebeheer Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie Initiële

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse projectlogistiek

Ketenanalyse projectlogistiek Blad 1 van 22 Ketenanalyse projectlogistiek REVISIE DATUM OMSCHRIJVING OPGESTELD GECONTROLEERD GOEDGEKEURD 0 7-11-2013 Analyse C.Wortmann M.van der Welle L.J.Klein Blad Alle Revisie 0 Revisie bijlagen:

Nadere informatie

4.A.1. Ketenanalyse opname- / inspectiewerkzaamheden bovenleiding

4.A.1. Ketenanalyse opname- / inspectiewerkzaamheden bovenleiding Ketenanalyse opname- / inspectiewerkzaamheden Bovenleiding 4.A.1 Naam document: Ketenanalyse opname- / inspectiewerkzaamheden bovenleiding Datum document: 23 juni 2017 Versie: 1.1 definitief Inhoud 1.

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van DVDI

Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van DVDI Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van DVDI Inhoud Doel en werkzaamheden Stap 1 Globale omschrijving bedrijfskolom DVDI en gerelateerde scope 3 emissies Stap 2 Keuze van twee scope 3 emissiebronnen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse Dieselgebruik

Ketenanalyse Dieselgebruik Ketenanalyse Dieselgebruik 4.A.1_2 Ketenanalyse dieselgebruik Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Rhepa Holding B.V.... 3 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing

Versiebeheer. Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing Versiebeheer Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 4 december 2014 Status: definitief Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. November 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat Betrokkenen: John Kerstjens Sander Hegger Maxim Luttmer MNO Vervat Groep Vestiging Rotterdam, november 2010 Rapportage Ketenanalyse ophoogzand

Nadere informatie

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Diesel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Maas BV 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1:

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden

Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515 579 100 E: info@haarsmagroep.nl

Nadere informatie

Rapportage: ketenanalyse (versie 8: 01-10-2015) Maaien, schouwen en verwerken bermgras en schouwvuil

Rapportage: ketenanalyse (versie 8: 01-10-2015) Maaien, schouwen en verwerken bermgras en schouwvuil Rapportage: ketenanalyse (versie 8: 01-10-2015) Maaien, schouwen en verwerken bermgras en schouwvuil Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Wat is een ketenanalyse 1.2 Doel van een ketenanalyse 1.3 Opbouw van

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. 2014 4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten Bruco Zegveld B.V. Heifra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1)

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 REFERENTIES... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE PRODUCTIE

Nadere informatie