Samenvatting workshop 8 maart - Omgaan met tegenstrijdige belangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting workshop 8 maart - Omgaan met tegenstrijdige belangen"

Transcriptie

1 1 Samenvatting workshop 8 maart - Omgaan met tegenstrijdige belangen Context Workshop Iedere directeur herkent deze situatie: enerzijds heb je een duidelijke mening of oplossing en die wil je gerealiseerd zien; anderzijds wens je ook de goede relatie met die ander(en) te behouden en het proces soepel te laten verlopen. Hoe gaan we om met zo'n dualiteiten, met tegenstrijdige belangen? Welke conflictstijlen zijn er? Welke stijl hanteer jij het meest? En welke stijl past het best bij welk type situaties? Via deze vragen ga je aan de slag met het conflictmodel van Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann. Je gaat dit model verkennen via concrete cases en je stretcht je comfortzone door te experimenteren met de conflictstijlen waar je een oordeel over hebt en die je 'van nature' niet zou gebruiken. 1. KORTE VOORSTELLING. Karen Van Heuckelom ondersteunt het management in organisaties door met de relatiedynamiek van medewerkers en teams aan de slag te gaan. Hierdoor weet ze mensen bij hun drijfkracht te brengen en leren ze samenwerken vanuit verscheidenheid. Ze begeleidt ook 45-plussers bij het realiseren van een zinvolle "tweede werkfase". mail voor verdere info of vragen: of 2. INLEIDING - Schetsen van het kader. Elke organisatie, dus ook elke school, bestaat uit mensen en middelen. En met deze 2 aspecten moeten bepaalde doelstellingen gerealiseerd worden. Maar mensen en middelen zijn slechts in beperkte mate beschikbaar. Dus er moeten telkens keuzes gemaakt worden. En er moet naar oplossingen gezocht worden die voldoende tegemoetkomen aan zowel het individueel belang als het collectief belang. Wanneer moet er dus onderhandeld worden? 1. als de partijen wederzijds afhankelijk zijn wat de relatie betreft én 2. als er tegelijkertijd verschillende belangen zijn. Dus door te onderhandelen streef je naar een beter (soms sneller) resultaat met het oog op een verdere samenwerking in de toekomst. Om van een conflictsituatie te kunnen spreken, is er dus altijd een spanningsveld tussen de inhoud en de relatie. Of we vertalen het naar ratio (de inhoud waarover er een conflict is) to emotie (de relatie zoals die in het conflict ervaren wordt). En wat ik vaak merk is dat de emotie het rationele denken overheerst. Vaak zijn we gevoeliger voor het hoe (dus hoe we met elkaar omgaan, over de waarden die we belangrijk vinden in relaties) dan wat de inhoudelijke discussie betreft.

2 2 3. VERSCHILLENDE FASEN Wanneer merk je dat je naar een conflictsituatie toe aan het gaan bent? Het kent verschillende fasen: 1. het start met irritatie: je werkt nog wel samen maar er bestaat onbegrip over de te behalen doelen of over de manier waarop die doelen gehaald moeten worden. Als die irritaties niet uitgesproken worden, komen we in de 2e fase van het conflict. 2. er is spanning : in deze fase is er een duidelijk meningsverschil waardoor je een spanning voelt. En die spanning wordt versterkt door de gedachte: ik heb gelijk. Dit is het moment waarop de emotie de rationele inhoud gaat overheersen. 3. dit kan leiden tot een ruzie: hier gaat het niet meer over inhoudelijke verschillen, maar ga je je irritaties en de ik heb geljk gedachten uitspreken zodat je in een zwart-wit denken terecht komt en er geen ruimte meer is voor nuances. Het wordt een competitie waardoor de ene zich superieur voelt tav de andere en dit ook duidelijk maakt door verwijten of vernederingen te uiten. 4. dan heb je nog de fase van het vechten: als er niet meer geluisterd wordt naar elkaar, ontstaat er onmacht en vanuit dat gevoel kan er agressie ontstaan. In deze conflictfase gaat het dus niet meer over het winnen van het conflict, maar gaat het over de andere partij zoveel mogelijk schade toebrengen. Het is belangrijk om deze fasen onder de aandacht te brengen omdat ze kunnen dienen als herkenningssignaal. Als je je dus geïrriteerd voelt of je voelt een duidelijke spanning, realiseer je de ernst van de situatie. Bespreek wat je vaststelt bij jezelf en doe een voorstel voor het volgen van een duidelijk stappenplan om die tegenstrijdige belangen gezamenlijk aan te pakken en op te lossen. 4. HET STAPPENPLAN ALS ONDERHANDELINGSTOOL Dit zijn de stappen die je kan ondernemen: 1. Rationaliseren van de tegenstrijdige belangen 2. Analyseren van de situatie 3. Keuze maken in situationele voorkeurstijl 4. Plan van aanpak opstellen 5. En...Actie 1. RATIONALISEREN - DISSOCIËREN Zoals al eerder gezegd, gaan emoties tijdens het conflict het rationele denken vaak overheersen, waardoor er niet meer helder en in alle openheid kan gekeken worden naar de situatie en mensen verkeerde dingen gaan doen of zeggen. Daarom is het belangrijk de tegenstrijdige belangen te rationaliseren.

3 3 Dit houdt in dat je de tijd neemt om over het conflict na te denken en daar een paar vragen over te formuleren: Vragen zoals: 1. wat is de inzet van het conflict? Waar gaat het in essentie over? 2. wat is de aard van het conflict? In welke vorm uit het zich? 3. wat is het belang van het conflict en voor wie is dit belang het grootst? 4. wat is mijn rol in het conflict en hoe denk ik er over? 5. hoe belangrijk vind ik de inhoud van het conflict (geef een score van 1 tot is super belangrijk) 6. hoe belangrijk vind ik de relatie met mijn conflictpartners (geef een score van 1 tot is super belangrijk) Door je deze vragen te stellen, word je aan het denken gezet en ga je de tegenstrijdige belangen vanop een afstand bekijken (je dissocieert je met het conflict en beschouwt het) 2. ANALYSEREN / AFWEGINGEN Om de situatie te analyseren, maak je al gebruik van de antwoorden uit de vorige stap, maar je vult er nog een aantal afwegingselementen bij, zoals: - het belang van de beslissing - de tijdspanne waarin de beslissing moet vallen - de kans op succes in het behalen van eigen belang - de kans op verlies of ongelijk - het belang van harmonie in de relatie De antwoorden op deze stap bepalen mee je keuze hoe je je onderhandeling gaat voeren. We spreken dan over de stijlkeuze. 3. BEPALEN VAN DE STIJLKEUZE Om iets meer te vertellen over de verschillende stijlen, gebruik ik het meest bekende model wat conflicthantering betreft en dit is het model van Kenneth Thomas en Ralph Kilmann, simpelweg verkort tot het Thomas-Kilmann model. Een tegenstrijdig belang ontstaat op het moment dat je een spanningsveld voelt tussen 2 menselijke neigingen : aan de ene kant heb je de wens om je eigen doelen, wensen, oplossingen te willen realiseren (dus zorgen voor je eigen belangen). Aan de andere kant de wens om de relatie goed te houden, om het proces soepel te laten verlopen. Dit spanningsveld wordt dus op 2 assen uitgezet: assertiviteit tav coöperativiteit, zodat je tot 5 manieren komt hoe met tegenstrijdige belangen om te gaan.

4 Besluit: Elke conflictstijl heeft zijn kwaliteiten én zijn valkuilen. Vaak zit er op de benaming (vb. doordrukken, vermijden) een negatieve lading, waardoor men niet geneigd is dit kwadrant in te zetten. Belangrijke tip: maak de benaming weer neutraal en kijk naar de kwaliteiten. Elke stijl is effectief in bepaalde situaties of tijdens specifieke situatie-momenten. Het doel van dit model is om: - kennis maken met de verschillende stijlen - ze bewuster (doelgerichter) weten in te zetten. Dit is een belangrijk aspect van situationeel leiderschap. - jezelf wat te stretchen door een stijl in te zetten waar je nog niet veel ervaring mee hebt. Daarom is het handig om de stijlen te vertalen naar competenties. (meer herkenning, komt dichterbij) 4

5 5 Opdracht tijdens de workshop: Samenvatting van beide workshops zit hieronder vervat. 1. Voor welke situaties is het inzetten van deze stijl heel effectief? VERMIJDEN - van confrontaties - het belang van de school laten primeren - bij opgeblazen futiliteiten (vb. op eind van trimester) - door niet tussen 2 partijen in te gaan zitten, maar vertrouwen geven dat ze er samen wel uitkomen. - als je je mensen vertrouwen wil geven - in situaties waarin het welbevinden belangrijk is - als je de zelfstandigheid bij mensen wil verhogen - bij het organiseren van opendeurdagen, vervangingen,... - afkoelingsperiode inlassen - als de tijd zijn werk mag doen (tijd brengt raad) TOEGEVEN - als het voor anderen belangrijk is (vb. begrafenis bijwonen van goede vriend) - allerlei zaken op menselijk vlak - bij het streven naar een duurzaam rendement DOORDRUKKEN - werkpunten vanuit doorlichting - vernieuwingen uit visie & visie-ontwikkeling - keuze voor vernieuwingen door nieuwe leerplannen (nieuwe methodes) - als tijdsdruk belangrijk is - snel vooruitgang moeten/willen boeken - als mensen structuur/houvast waarderen - in een eindfase SAMENWERKEN - keuze methode - keuze schoolfeest - ontwikkelen van een visie - als er diverse sterke belanghebbenden zijn COMPROMIS SLUITEN - uitstappen organiseren indien met veel mensen over te beslissen - heilige huisjes (vb. activiteiten die al jarenlang gebeuren durven schrappen) - als samenwerken niet mogelijk blijkt - gedeelde verantwoordelijkheid nemen - om vertrouwen in de hand te werken - om het werkbaar te maken/houden

6 6 2. Welke competenties zijn er nodig om die stijl het meest effectief neer te zetten? VERMIJDEN - uitstel van oordeel - goed inschattingsvermogen - vooruitziende zijn (rekening houden met mogelijke effecten) - objectief zijn (niet kiezen of spreken vanuit emoties) - rustig zijn/blijven en die rust weten te bewaren (niet impulsief reageren) - eigen belang ondergeschikt kunnen maken - ideeën van anderen als gelijkwaardig ervaren - afstand weten te behouden - kunnen zwijgen TOEGEVEN - inlevingsvermogen - luisterbereidheid - reflectief vermogen - geweldloos communiceren - doelen kunnen formuleren (smart) DOORDRUKKEN - tactvol zijn (empatisch vermogen) - kunnen luisteren naar de weerstand en die weten te waarderen - assertief zijn - deskundig zijn en goed geïnformeerd - gerespecteerd worden (mandaat hebben) en respect geven - kunnen incasseren - taalvaardig zijn (sterk betoog) - overtuigingskracht - enthousiast zijn - rationeel blijven - zicht houden op totale persoon/project - grote zelfkennis en vertrouwen bezitten - reacties van je mensen al weten in te schatten en er op anticiperen SAMENWERKEN - grote luisterbereidheid - doelgerichtheid - positieve ingesteldheid - open en flexibel - kunnen relativeren - bereidwilligheid - sociaal vaardig - goed kunnen onderhandelen - verdraagzaam zijn - inspraak dulden - regelmatig reflecteren COMPROMIS SLUITEN - tactiek (zoeken naar een manier om eigen doel/idee er in te krijgen) - gevoel voor evenwicht en balans (wikken en wegen)

7 7 - kunnen loslaten (de eisen die in de compromis niet opgenomen worden) - goed kunnen luisteren - doelgericht zijn - empatisch vermogen Bij stap 1 van het stappenplan (rationaliseren) heb je een antwoord geformuleerd op vragen 5 en 6, waarin je jezelf een score gaf op de belangrijkheid van de inhoud en de relatie. De as van assertiviteit wordt de as van het belang van de inhoud; de as van de coöperativiteit wordt de as van het belang van de relatie. Zo kom je steeds tot keuze 1 en keuze 2. inhoud laag - relatie laag : keuze 1: vermijden - keuze 2 : compromis sluiten inhoud laag - relatie hoog : keuze 1: toegeven - geen 2e optie inhoud hoog - relatie laag : keuze 1: doordrukken - keuze 2 : compromis sluiten inhoud hoog - relatie hoog : keuze 1: samenwerken - keuze 2 : compromis sluiten Zo moet een leider/manager/directeur doordrukken als er veel tijdsdruk is en hij zeker weet dat hij gelijk heeft. Hij kan beter samenwerken om het probleem op te lossen als hij de ander nodig heeft en de belangen even zwaar wegen. Het voorstellen van een compromis is beter als een tijdelijke oplossing helpt en wanneer de belangen niet al te groot zijn. Toegeven kan als stijl effectief zijn als er krediet moet worden opgebouwd voor later en als het resultaat er eigenlijk niet zoveel toe doet. Het conflict vermijden tenslotte, kan het beste zijn indien de ander duidelijk machtiger is en het eigen gelijk niets oplost.

8 6. TIPS 1. MENSEN - scheid de mensen van het probleem. Blijf ogen hebben voor hun waarden, normen, kennis en ervaring, emoties, overtuigingen en standpunten. Vertrek met deze gelijkwaardigheid en stel jezelf open voor de diversiteit. 2. Zoek het tegengesteld belang op in jezelf, want vaak (her)ken je die polariteit ook in jezelf. Door het dicht bij jezelf te brengen, is er meer mededogen en begrip. 3. KEUZEPROCES - scheid het bedenken van oplossingen van het kiezen. Doe dit in 2 aparte fases. Ga op zoek naar alle mogelijkheden en variaties (maw bekijk de situatie vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken). Tijdens het kiezen, zoek naar gemeenschappelijkheid, oplossingen die voor beiden voordelen hebben. 8

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit Hand-out behorende bij de training Persoonlijke Effectiviteit Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX

Nadere informatie

Van generatieconflict naar teamwork

Van generatieconflict naar teamwork Moduleopdracht Inspirerend leidinggeven Van generatieconflict naar teamwork Waarom hebben we dit niet eerder gedaan Het samenwerken als echt team geeft veel meer resultaat en voldoening Afbeelding 1 B.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Deze cursus voorziet inzichten in onderhandelen. De cursus is als volgt opgebouwd:

Deze cursus voorziet inzichten in onderhandelen. De cursus is als volgt opgebouwd: Deze cursus voorziet inzichten in onderhandelen. De cursus is als volgt opgebouwd: - inleiding: onderhandelen en context - hoofdstuk 1: de voorbereiding - hoofdstuk 2: omgeving en sfeer - hoofdstuk 3:

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Toelichting en werkvormen voor het Utrecht Law College, Universiteit Utrecht Hanne ten Berge & Angela Markenhof 29 juni 2012 Centrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES 01 Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie?

Nadere informatie

BELANGRIJKE DEFINITIES:

BELANGRIJKE DEFINITIES: F Cultuur van openheid KERNCOMPETENTIE; Het vermogen om op een evenwichtige manier jezelf te uiten en anderen de ruimte te geven om dat ook te doen, zodat het project optimaal profiteert van persoonlijke

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie