TV Halfjaarrapport Amstelveen, 26 augustus 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TV Halfjaarrapport 2013. Amstelveen, 26 augustus 2013"

Transcriptie

1 TV Halfjaarrapport 2013 Amstelveen, 26 augustus 2013

2 Management summary eerste half jaar 2013 De netto TV-bestedingen zijn in de eerste helft van 2013 uit gekomen op 446 miljoen. Ten opzichte van de eerste helft 2012 daalde de TV markt met 5,6%. De TV zenders hebben in de eerste helft van 2013 een spot omzet gerealiseerd van 396 miljoen, een daling van 4,6%. De aanhoudende recessie en het uitblijven van een herstel hebben ook op de TV markt een groot effect. De non-spot markt komt uit op 50 miljoen, een daling van 12%. De redenen voor een krimp in de non spot markt zijn een late reactie op de economische situatie (non spot markt was nagenoeg stabiel in 2012) en een krapper aanbod van gesponsorde projecten bij de zenders. De sterke relatie tussen de ontwikkeling van de TV advertentiemarkt en de economische situatie blijkt ook uit de ontwikkeling van het aandeel van TV in de totale reclamemarkt. Het aandeel van TV bleef in 2012 stabiel op 24%. Online Search was in 2012 de grote groeier ten koste van de print media. De concurrentiekracht van TV t.o.v. de andere media is ongeëvenaard.

3 Management summary eerste half jaar 2013, vervolg Het aantal adverteerders daalde van 781 in de eerste helft 2012 naar 756 in de eerste helft Adverteerders zetten meer nieuwe commercials in. Het aantal nieuwe commercials steeg met maar liefst 10%. De kijktijd steeg in de eerste helft 2013 naar een record van 201 minuten per dag (6+), terwijl 2013 niet een sportjaar is. Na de introductie van nieuwe populatienorm, de Gouden Standaard, in 2007 is de kijktijd in de eerste helft van het jaar nog niet zo hoog geweest. Het uitgesteld kijken (het bekijken van eerder opgenomen programma s binnen 7 dagen) is in de eerste helft van 2013 gestegen van gemiddeld 6 naar 9 minuten per dag. Het uitgesteld kijken is de verklarende factor voor de toegenomen kijktijd in de eerste helft van Het lineair (live) kijken bleef nagenoeg gelijk. 81% van de Nederlandse huishoudens kan via één of meerdere TV toestellen digitaal TV kijken. Een digitale aansluiting via de kabel is de meest voorkomende toepassing. Eén op de drie huishoudens beschikt inmiddels over een tablet en het bezit van de smartphone is die van het conventionele mobieltje voorbij gegroeid.

4 Marktverwachting tweede helft 2013 SPOT verwacht een licht herstel van de TV markt in de tweede helft van De TV markt heeft in de tweede helft van 2012 een sterkere daling laten zien dan de eerste helft van dat jaar. Dat patroon zal zich in 2013 waarschijnlijk juist andersom laten optekenen. Een aantrekkende economie in de voor Nederland belangrijke exportlanden zal onze economie, weliswaar trager dan verwacht, vlottrekken. Dat er een direct relatie is tussen de economische ontwikkeling en de hoogte van de media- en TV uitgaven blijkt uit de historie. De TV bestedingen herstelde zich na de vorige crisis in 2009 sneller dan de economie zelf. SPOT verwacht dat de TV markt zich in de tweede helft sneller zal herstellen dan de economie dat zal doen. Gesprekken met bureaus en adverteerders, waarin ook gesproken wordt over ophogingen van jaarcontracten, onderschrijven deze verwachting ten aanzien van de tweede helft 2013.

5 TV-bestedingen bedragen in de eerste helft mio De netto TV-bestedingen zijn met 5,6% gedaald in de eerste helft van Non-spot bestedingen drukken relatief zwaar op het overall resultaat. Spot bestedingen dalen met 4,6%, non-spot met 12% De daling op de non-spot markt is een late reactie op de krimpende economie in 2012 en de versmalling van het aanbod op de zenders 2012 H1 472 spot 415 non spot 2013 H1 446 spot 396 non spot Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro s spot en non spot, H1

6 TV spot bestedingen klimmen uit dal van 2 e helft I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I ,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% ,0% omzet groei De daling in de eerste van helft 2013 is minder dan in de tweede helft 2012 De TV spot bestedingen in de eerste helft 2013 liggen op niveau van eerste helft 2010 Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro s. % Ontwikkeling t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, per half jaar

7 TV markt reageert heftig op economische ontwikkeling 2003-I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I TV 15,0% BBP 6,0% 10,0% 4,0% 5,0% 2,0% 0,0% 0,0% -5,0% -2,0% -10,0% -4,0% -15,0% -6,0% Ontwikkeling netto TV bestedingen Economische groei (BBP) De daling van de TV markt is sterker dan de daling van het Bruto Binnenlands Product Bij een groeiende economie groeit de TV markt sneller dan het Bruto Binnenlands Product Bron: SPOT, netto besteding in miljoenen euro s en CPB voor ontwikkeling BBP

8 Explosieve groei online video advertising met 20% De online video bestedingen van de SPOT zenders stijgen in het eerste half jaar naar 6 miljoen Deze groei is deels autonoom en deels een gevolg van een groter aantal SPOT zenders dat online video advertising aanbiedt Bron: SPOT. Netto besteding in miljoenen euro s online video, SPOT zenders, H1

9 Reclamemarkt 2012 daalt met 4,8%. Alleen online search laat stijging zien omzet x 1 mln. aandeel % % Dagbladen ,4% 12,0% 10,7% -11,1% H-a-h / Nieuwsbladen ,2% 11,9% 10,3% -13,1% Publiekstijdschriften ,6% 6,2% 5,6% -9,3% Vakbladen ,6% 5,5% 5,4% -3,0% TV ,4% 24,4% 24,2% -0,6% Radio ,5% 5,6% 5,5% -1,7% Bioscoop 5 5-1,4% 0,1% 0,1% 3,6% Out of home ,6% 3,8% 3,9% 3,4% Online search ,9% 12,7% 15,8% 23,9% Online Display & Classifieds ,9% 12,9% 13,4% 4,1% Direct mail ,1% 4,8% 5,0% 3,8% Totaal ,8% 100,0% 100,0% 0,0% Print media opnieuw zwaar getroffen met een totale daling van 215 mio over heel 2012 Online Search laat als enige een stijging zien; een stijging van 18% Het aandeel van TV in reclamemarkt is stabiel op 24%. De concurrentiekracht van TV t.o.v. de andere media is ongeëvenaard Bron: Nielsen netto besteding in miljoenen euro s per mediumtype,

10 Voedings- en Genotsmiddelen ook in eerste helft 2013 grootste TV branche Voedings- en Genotmiddelen Retail Persoonlijke Verzorging Automotive Horeca,Toerisme,Recreatie Telecom,ICT Media Financiele Dienstverlening Overheid, Educatie en Non Profit Overige Producten en Diensten H H De branches Telecom, Overheid/Educatie en Non Profit laten een stijging zien in de eerste helft 2013 De Retailbranche toont voor het eerst sinds lange tijd een daling in de bestedingen. De economische crisis en het luwen van de supermarktoorlog spelen hierin een grote rol Het aanhoudend lage niveau van de autoverkopen leidt tot nu tot een daling van de TV uitgaven in de Automotivebranche Bron: Nielsen. Bruto besteding in miljoenen euro s per branche (Top10), H1

11 Toename aantal nieuwe commercials bij afnemend aantal adverteerders 2010 H H H H1 Index 2013 H1 t.o.v H1 Aantal adverteerders Aantal merken Aantal seconden Aantal spots Spotlengte* 24,86 24,60 24,27 24,02 99 GRP's 20-49jr* Aantal commercials Aantal nieuwe commercials Het aantal TV adverteerders en aantal adverterende merken neemt af in het eerste half jaar van 2013 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar Adverteerders kiezen ervoor om meer nieuwe commercials in te zetten De gemiddelde commerciallengte laat over een aantal jaren een dalende tendens zien. Waarschijnlijk als gevolg van de groei van twinspots De SPOT zenders leveren in het eerste half jaar hetzelfde aantal GRP s op de doelgroep jaar * Twinspot wordt als één commercial geteld. Bron: SKO/Telmar H1.

12 kijktijd eerst half jaar 2013 gestegen naar 201 minuten 2010 H H H1 Index 2013 H H1 t.o.v H1 Totaal Totaal Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar jaar e.o jaar jaar AB Boodschappers De stijging van de kijktijd is opvallend in een niet-sportjaar Sinds de introductie van de nieuwe populatienorm (Gouden Standaard) in 2007 is de kijktijd nog niet zo hoog geweest in een eerst halfjaar De stijging is met name in de doelgroepen jaar, boodschappers en jaar De kijktijd in de doelgroepen jaar en jaar is terug op het niveau van 2011 Er is vooral in de maanden januari en mei fors meer gekeken dan in 2012 Bron: SKO, Kijktijd in minuten per doelgroep, 02:00-26:00 uur, totaal zenders, H1

13 Groei in kijktijd eerste half jaar vooral middels uitgesteld kijken Aantal minuten per dag De kijktijd van lineaire (live) TV is nagenoeg gelijk aan het aantal minuten in dezelfde periode 2012 De toename van de kijktijd wordt veroorzaakt door de groei in uitgesteld kijken (UGK = uitgesteld kijken is het bekijken van opgenomen programma s binnen 7 dagen ná uitzending) Lineair Video DVD HDR UGK Het kijken via de DVD, Hard Disk of ander aangesloten apparaten bevat ook het kijken naar online content via de TV (anders dan UGK) H H H H1 Bron: SKO. Gemiddeld aantal minuten per dag besteed aan Live TV / Video, DVD, HDR / Uitgesteld Kijken, H1

14 Discovery Networks toont grootste stijging in kijkersaandeel 2012 H H1 Index 2013 H1 t.o.v H1 Publieke Omroep 34,7 32,8 95 RTL Nederland 24,6 24,3 99 SBS Broadcasting 14,1 14,3 101 BE VIACOM 4,0 4,4 110 Disney Networks 2,0 1,6 80 Discovery Networks 2,2 3,7 168 Fox Channels 1,5 1,6 107 SKO Light * 5,0 - Overige zenders 4,8 4,3 90 SBS Broadcasting toont een voorzichtig herstel over de eerste helft van 2013 Opvallend is de groei in aandeel voor de special interest kanalen van BE VIACOM en Discovery Networks De special interest kanalen in SKO Light worden sinds september 2012 als totaal gerapporteerd Bron: SKO, Marktaandelen exploitanten, 02:00-26:00 uur, Totaal 6+, H1. SKO Light wordt gerapporteerd vanaf september 2012

15 81% van de huishoudens heeft mogelijkheid om digitaal TV te kijken Digitaliteit Digitale ontvanger \ decoder van de kabelmaatschappij Analoge kabel of gemeenschappelijke antenne Digitenne van KPN Digitale ontvanger \ decoder voor TV via internet Schotel Glasvezel 81% van de NL Huishoudens heeft op één of meerdere TV toestellen een digitale ontvangstmogelijkheid Het merendeel van de huishoudens heeft een digitale aansluiting via de set top box (decoder). De set top box is ook nog steeds de snelst groeiende categorie ontvangers Het aantal huishoudens met alleen een analoge kabelontvangst daalt naar 37% Glasvezel wordt inmiddels in net zo veel huishoudens gebruikt als de schotel 7% 9% 6% 6% 4% 6% 12% 10% 43% 37% 50% 55% 76% 81% 2012 H H1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: Media Standard Survey. TV-signaal alle toestellen H1

16 1 op de 3 huishoudens is in bezit van een harddiskrecorder DVD-speler \ Blu Ray speler Totaal Harddisk-recorder Spelcomputer Videorecorder Digitale ontvanger met harddisk recorder DVD-recorder met harddisk DVD-recorder zonder harddisk Losse harddisk recorder (zonder DVD) In TV ingebouwde harddisk recorder 4% 5% 3% 3% 26% 28% 26% 21% 19% 20% 20% 17% 16% 13% 38% 38% 58% 59% 2012 H H1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38% van de NL huishoudens heeft een harddiskrecorder, meestal een settopbox (digitale ontvanger) met een hard disk Het bezit van DVD recorders is aan het afnemen van 36% naar 30% Bron: Media Standard Survey. Apparatuur aangesloten op het TV-toestel. Alle toestellen H1

17 En 1 op de 3 huishoudens is in bezit van een tablet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 60% 68% 70% 19% 2012 H H1 36% van de Nederlandse huishoudens is in het bezit van een tablet. In 2012 was dit nog 19% Het bezit van smartphones is in de eerste helft van 2013 voor het eerst groter dan het gewone mobieltje; 60% versus 54% 36% PC Laptop of Netbook Tablet Smartphone Mobiele telefoon zonder internet 47% 60% 66% 54% Bron: Media Standard Survey. Apparatuur aanwezig in huishouden H1

18 Internettoegang via TV toestel naar 16% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 16% Internettoegang via TV toestel 31% 33% 2012 H H1 Er is een lichte toename in het bezit van spelcomputer, mediaspeler en mediacenter in de eerste helft van 2013 Nog maar 16% van de NL huishoudens heeft met haar TV toegang tot internet. Niet alle spelcomputers en Smart TV s zijn op internet aangesloten 16% Spelcomputer Mediaspeler Mediacenter 19% 6% 8% Bron: Media Standard Survey. Toegang tot internet TV alle toestellen/ Apparatuur aanwezig in huishouden H1

19 Over SPOT SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor TV-reclame. SPOT verzorgt informatie over TV als reclamemedium, biedt TV gerelateerde services aan adverteerders en bureaus, stimuleert innovaties op het gebied van TV-reclame en inspireert adverteerders en bureaus voor de inzet van TV. In SPOT participeren de volgende organisaties: AT5, BE VIACOM Benelux, Discovery Networks Benelux, Disney Channels Benelux, Eredivisie Live, Eurosport, FOX International Channels Benelux, NBCUniversal, ORN, RTL Nederland, SBS Broadcasting, Sport1 en Ster Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: Sandra Egging, Sr. Media en Communicatie Expert SPOT, via telefoon : mobiel : website :

20

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 03-02-2014

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 26-01-2015

Nadere informatie

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE % Huishoudens TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE Deze brochure geeft inzicht in de ontwikkelingen in het uitgesteld kijkgedrag via het televisiescherm in de afgelopen jaren. GRAFIEK 1. BEZIT

Nadere informatie

Televisierapport 2010

Televisierapport 2010 Televisierapport 2010 1 spot televisierapport 2010 Televisierapport 2010 most bang for buck SPOT Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE... 1 MISSIE STICHTING KIJKONDERZOEK... 1 OPRICHTING... 1 BESTUUR IN 2006... 1 BUREAU... 1 2. BESTUURSVERSLAG...

1. ALGEMENE INFORMATIE... 1 MISSIE STICHTING KIJKONDERZOEK... 1 OPRICHTING... 1 BESTUUR IN 2006... 1 BUREAU... 1 2. BESTUURSVERSLAG... Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 1 MISSIE STICHTING KIJKONDERZOEK... 1 OPRICHTING... 1 BESTUUR IN 2006... 1 BUREAU... 1 2. BESTUURSVERSLAG... 2 3. ONTWIKKELINGEN IN TELEVISIE KIJKEN... 5 TV GERELATEERDE

Nadere informatie

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS)

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS) Rapportage 214 Media Standaard Survey (MSS) 2 maart 215 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 T I J D B E S T E D I N G S O N D E R Z O E K 2 0 1 2 SPOT TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

visie op technologie, media en telecom

visie op technologie, media en telecom visie op technologie, media en telecom sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie technologie, media en telecom 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse

Nadere informatie

0900-0024 (E 0,10 per minuut) abnamro.nl/sectoren

0900-0024 (E 0,10 per minuut) abnamro.nl/sectoren 0900-0024 (E 0,10 per minuut) abnamro.nl/sectoren visie op media en technologie Sectorupdate 2011 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie 3 Visie op media en technologie 1 Geachte relatie, Voor u

Nadere informatie

Marktrapportage Elektronische Communicatie December 2011

Marktrapportage Elektronische Communicatie December 2011 TNO-rapport 35593 Marktrapportage Elektronische Communicatie December 2011 Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866 70 57 infodesk@tno.nl Datum

Nadere informatie

Marktrapportage Elektronische Communicatie Juni 2012

Marktrapportage Elektronische Communicatie Juni 2012 TNO-rapport TNO 2012 R10375 Marktrapportage Elektronische Communicatie Juni 2012 Datum 16 juli 2012 Auteur(s) Review Annelieke van der Giessen, Arjanna van der Plas, Merel Ooms Silvain de Munck Deze rapportage

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences.

Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van SPOT en in samenwerking met Mediabrands Marketing Sciences. Op donderdag 16 mei hebben SPOT, Media Brands Marketing Sciences en MarketResponse in Hilversum de uitkomsten gepresenteerd van het Media Browsing onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door MarketResponse

Nadere informatie

Visie op Media en Technologie. Sectorupdate 2010

Visie op Media en Technologie. Sectorupdate 2010 Sectorupdate 2010 Voorwoord Veel sectoren nu door het dal heen In deze publicatie brengen we u graag op de hoogte van de huidige trends en ontwikkelingen en geven wij onze visie op uw sector. Als ondernemer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2 2. Bestuursverslag 3 Ontwikkelingen in televisie kijken Additionele informatie kijkonderzoek.

INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2 2. Bestuursverslag 3 Ontwikkelingen in televisie kijken Additionele informatie kijkonderzoek. INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2 2. Bestuursverslag 3 3. Ontwikkelingen in televisie kijken 5 4. Additionele informatie kijkonderzoek. 11 5. Activiteiten verricht door SKO.. 13 5.1 Controle kwaliteit data.

Nadere informatie

NDP Nieuwsmedia. Jaarverslag 2011

NDP Nieuwsmedia. Jaarverslag 2011 NDP Nieuwsmedia Jaarverslag 2011 NDP Nieuwsmedia aangesloten bij het Nederlands Uitgeversverbond Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam T 020 4309 171 F 020 4309 199 E info@ndpnieuwsmedia.nl

Nadere informatie

3 Bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt van televisie tijdens het vroegere kabelmonopolie

3 Bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt van televisie tijdens het vroegere kabelmonopolie 3 Bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt van televisie tijdens het vroegere kabelmonopolie 3.1 Inleiding Voordat de ontwikkelingen in het bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt voor televisie in Nederland

Nadere informatie

Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter

Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter Voorwoord We staan aan het begin van een nieuw te vormen business landschap. Bedrijven worden afgerekend

Nadere informatie

Marktrapportage Elektronische Communicatie 2014

Marktrapportage Elektronische Communicatie 2014 TNO-rapport TNO 2014 R11119 Eindrapport Marktrapportage Elektronische Communicatie 2014 Earth, Life & Social Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88

Nadere informatie

Krantensector: omzetdaling in 2011. Jaarverslag NDP Nieuwsmedia: 2011 minder zwaar dan 2010, geen herstel in zicht. Editorial

Krantensector: omzetdaling in 2011. Jaarverslag NDP Nieuwsmedia: 2011 minder zwaar dan 2010, geen herstel in zicht. Editorial PAGINA 1/3 NDP Nieuwsmedia: 2011 minder zwaar dan 2010, geen herstel in zicht Het jaarverslag 2011 van geeft een goed overzicht van de (financiële) ontwikkelingen in de dagbladensector. Hoewel 2011 minder

Nadere informatie

SKO JAARVERSLAG 2013 VERSLAG BUREAU-ACTIVITEITEN

SKO JAARVERSLAG 2013 VERSLAG BUREAU-ACTIVITEITEN SKO JAARVERSLAG 2013 VERSLAG BUREAU-ACTIVITEITEN In 2013 groeit de penetratie van digitale televisie door naar 82% van de Nederlandse huishoudens. Het aantal huishoudens met een connected TV stijgt ook

Nadere informatie

ALLES OVER TIJD. Tijdbestedingsonderzoek 2010

ALLES OVER TIJD. Tijdbestedingsonderzoek 2010 ALLES OVER TIJD Tijdbestedingsonderzoek 2010 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, maar

Nadere informatie

GfK Retail Reports Q1 / 2014. GfK. Growth from Knowledge

GfK Retail Reports Q1 / 2014. GfK. Growth from Knowledge GfK Retail Reports Q1 / 2014 GfK. Growth from Knowledge Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Nederlandse retail:

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst

Mobiel ondernemen heeft de toekomst ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

De invloed van digitale televisie

De invloed van digitale televisie De invloed van digitale televisie Een onderzoek naar de invloed van digitale televisie op het kijkgedrag in het kader van de individualiseringstendens binnen de samenleving Amy Prakash Faculteit der Historische

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor 2012

Thuiswinkel Markt Monitor 2012 Thuiswinkel Markt Monitor 2012 Online verkopen t/m december 2012 In opdracht van: In samenwerking met Gesponsord door: Thuiswinkel Markt Monitor 2012 B15069 / april 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing

Zoekmachinemarketing TM Marktonderzoek Zoekmachinemarketing in de thuiswinkelbranche 2010 TM Copyright Traffic Builders 2001-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Over de thuiswinkelbranche 3 1.2. Zoekmachinemarketing in

Nadere informatie

inhoud Bijlagen: Verantwoording 29 Definitie media-activiteiten 32 Kerncijfers Media:Tijd 34 Amsterdam / Den Haag, april 2014 Colofon

inhoud Bijlagen: Verantwoording 29 Definitie media-activiteiten 32 Kerncijfers Media:Tijd 34 Amsterdam / Den Haag, april 2014 Colofon 2O14 media:tijd 2014 03 inhoud Hoofdstuk 1 Tijdsbesteding algemeen 6 Hoofdstuk 2 Tijd voor media 9 Hoofdstuk 3 Media-multitasking 15 Hoofdstuk 4 Gebruik van mediadragers 17 Hoofdstuk 5 Kijken naar audiovisuele

Nadere informatie