DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN"

Transcriptie

1 DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011

2 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde naam 1.3 Andere namen VI 1.4 Identificatiecode 1 A 2B8G 2 Beschrijving 2.1 Bestaansperiode Begindatum Einddatum Geschiedenis Het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van een Vlaamse Ombudsdienst had tot gevolg dat de Ombudsdienst een instelling van het Vlaams Parlement werd. Samen met de Ombudsdienst verdween ook de infotelefoon van de Vlaamse overheid, die door de Ombudsdienst beheerd werd. Het project Vlaamse Infolijn werd daarom in 1999 gelanceerd als het nieuw centraal aanspreekpunt voor de burger met vragen over de Vlaamse overheid. Met de lancering van haar gratis 0800-nummer ging de Vlaamse Infolijn op 10 maart 1999 officieel van start. De Vlaamse Infolijn moest de burger wegwijs maken in de dienstverlening van de Vlaamse overheid. Ze zou bovendien de diensten van de Vlaamse overheid ondersteunen in hun voorlichtingsbeleid. Sinds haar start is de Vlaamse Infolijn op tien jaar tijd uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de 2

3 Vlaamse overheidscommunicatie en voorlichting. Niet alleen kan de Vlaamse Infolijn indrukwekkende groeicijfers voorleggen op het gebied van telefonische informatieverstrekking, zij is ook een onmisbaar instrument geworden voor de ondersteuning van de meeste mediacampagnes van de Vlaamse overheid en de thematische infolijnen van de Vlaamse overheid. In 2001 werd binnen de afdeling het project E-government opgestart om een geïntegreerd elektronisch overheidsloket te creëren dat ervoor diende te zorgen dat alle burgers, bedrijven en voorzieningen ook via de nieuwste communicatiekanalen met de overheid konden communiceren. Nog datzelfde jaar werd het project Kleurrijk Vlaanderen gelanceerd om het langetermijndenken te stimuleren door het maatschappelijk debat aan te zwengelen en een zo breed mogelijke groep Vlamingen actief te laten nadenken en debatteren over de toekomst van Vlaanderen. De vele digitale communicatiekanalen maakten van Kleurrijk Vlaanderen een voorbeeld van e-democracy. Deze drie projecten werden in 2004 in het nieuwe Contactpunt Vlaanderen geïntegreerd, met het doel één loket voor de burger met een multikanaal aanbod te creëren. Bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse Regering in de zomer van 2004 werd het profiel van Contactpunt Vlaanderen scherper afgelijnd en veranderde de naam van het project definitief in Contactpunt Vlaamse Infolijn. Voor de coördinatie van de backoffice e-governmentprojecten werd een afzonderlijke cel opgericht binnen de bovenbouw van het departement Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, nl. de Coördinatiecel Vlaams E-government (CORVE). Het beheer van de front office e- governmentprojecten kwam bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn terecht. 3

4 2.3 Plaatsen Land BE Hoofdlocatie Brussel 2.4 Rechtsvorm Andere Op 1 oktober 2007 tenslotte werd het project Contactpunt Vlaamse Infolijn omgevormd tot een volwaardige afdeling van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). Op die manier werd het Contactpunt definitief verankerd in de Vlaamse overheid en kan het sindsdien zijn strategische doelstellingen op permanente en herkenbare wijze realiseren. De basisprincipes uit de opdracht van het Contactpunt blijven onveranderd. (Bron: LELOUP (G.) en VANISTERDAEL (H.), Archiefbeheersplan: Afdeling Communicatie en Ontvangst, Brussel, 2005, pp ) 2.5 Functies Dienstverlening aan burgers en bedrijven: 1. Is het eerste en unieke aanspreekpunt voor burgers en bedrijven voor vragen over de Vlaamse overheid: - Geeft wegwijs- en eerstelijnsinformatie over de Vlaamse overheid en andere overheden - Geeft rechtstreekse antwoorden op een groot aantal veelgestelde vragen - Verwijst door naar de juiste dienst of ambtenaar - Bestelt overheidspublicaties 2. Ontsluit de informatie via: 4

5 - Telefoon: het gratis nummer 1700, elke werkdag tussen 9 en 19 uur - Mail: via het contactformulier op - Chat: via een onlinegesprek op - TeleTolk-chat voor doven en slechthorenden: via een onlinegesprek op - De portaalsite IDTV en Teletektst (regionale zenders) Mobiel, het mobiele team van het Contactpunt Vlaamse Infolijn 3. Stelt zich ten dienste van burgers uit alle bevolkingsgroepen en heeft een bijzondere aandacht voor specifieke, moeilijk te bereiken doelgroepen: - Maakt informatie en interactie toegankelijk voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden - Verlaagt proactief de drempel van de overheidscommunicatie voor kansarme doelgroepen Dienstverlening aan de diensten van de Vlaamse overheid: 1. Ondersteunt de voorlichtingsfunctie van de Vlaamse overheid door haar kanalen en infrastructuur ter beschikking te stellen voor alle informatiecampagnes van de Vlaamse overheid 2. Adviseert en ondersteunt de diensten van de Vlaamse overheid die een infolijn willen oprichten of hun bestaande infolijn willen verbeteren 3. Heeft een signaalfunctie voor de beleidsmakers en de diensten van de Vlaamse overheid 5

6 2.6 Mandaten/Gezagsbro nnen Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, 18 juli 2003 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie van 3 juni 2005 Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 10 maart 2006 Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid houdende de vaststelling van de dienstaanwijzing en de standplaats van de personeelsleden die zijn toegewezen aan het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 3 april Relaties 3.1 Eerste relatie Code 1 A 2B Naam Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) Relatiecategorie Hiërarchisch Beschrijving De afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn is een subentiteit van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Datering Tweede relatie Code DVO_COO_ACO Naam Communicatie en Ontvangst Relatiecategorie Chronologisch 6

7 4 Beheer Beschrijving De afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn was voor BBB (Beter Bestuurlijk Beleid) een onderdeel van de afdeling Communicatie en Ontvangst van het departement Coördinatie (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Datering Identificatiecode DVO_DAR_1 A 2B8DD_ Regels Conform ISAAR(CPF) versie Status Definitief 4.4 Datum laatste herziening Onderhoud Caroline Butaye 7

8 Inhoudsopgave 1 Algemeen Beleid Bepaling van het algemeen beleid Beleidsvoorbereiding...13 Onderwerpsmap: organisatie en strategie van de Vlaamse Infolijn...13 Serie: jaardoelstellingen...14 Serie: beleidsdocumenten...15 Serie: nota s aan de Vlaamse Regering...16 Onderwerpsmap: regelgeving met impact op de Vlaamse Infolijn Beleidsuitvoering...18 Serie: maandrapporten...18 Serie: jaarverslagen...19 Onderwerpsmap: dienstenaanbod van de Vlaamse Infolijn Parlementaire vragen...21 Serie: parlementaire vragen Overlegorganen en projecten Vlaamse overheid...22 Serie: notulen en documenten van overlegorganen binnen het beleidsdomein DAR...22 Serie: notulen en documenten van de strategische overlegfora van de Vlaamse overheid...23 Serie: notulen en documenten van intergouvernementaal overleg...24 Serie: dossiers inzake de projecten van de Vlaamse overheid Kwaliteitsopvolging en evaluatie...26 Onderwerpsmap: Balanced ScoreCard (BSC)...26 Onderwerpsmap: Interne audit van de Vlaamse Infolijn...27 Onderwerpsmap: Common Assessment Framework (CAF)...28 Onderwerpsmap: Organisatiebeheersing en Interne Controle (OBIC) Klachtenbehandeling en openbaarheid van bestuur Klachten over de Vlaamse Infolijn en de Front Office...30 Onderwerpsmap: klachtenbehandeling...30 Serie: klachten over de Vlaamse Infolijn...31 Onderwerpsmap: jaarrapportering aan de Vlaamse ombudsman Feedback inzake sectorale lijnen en domeinen...33 Onderwerpsmap: feedback en klachten betreffende sectorale lijnen en Vlaamse bevoegdheidsdomeinen Openbaarheid van bestuur...34 Onderwerpsmap: openbaarheid van bestuur...34 Serie: aanvragen inzake openbaarheid van bestuur Uitbestedingsopdrachten...36 Onderwerpsmap: gunning Front Office Vlaamse Infolijn...36 Onderwerpsmap: gunningen ter ondersteuning van de werking van de Vlaamse Infolijn

9 2 Interne werking Overleg en samenwerking...38 Serie: notulen en documenten van het stafoverleg VI...38 Serie: notulen en documenten van de overlegmomenten van de afdeling Vlaamse Infolijn Financieel beheer Financieel beheer van de afdeling Vlaamse Infolijn...40 Onderwerpsmap: begroting...40 Serie: inkooporders...41 Serie: dossiers inzake geldvoorschotten...42 Serie: facturen...43 Serie: financiële dossiers betreffende de uitbestedingsopdrachten...44 Onderwerpsmap: financieel beheer projecten...45 Onderwerpsmap: financiële rapportering algemeen budgetoverzicht...46 Onderwerpsmap: apparaatkredieten Financieel beheer betreffende het contact center...48 Serie: facturen bijbestellingen...48 Serie: facturen front office Personeelsbeheer...50 Serie: functiebeschrijvingen...50 Onderwerpsmap: telewerken...51 Onderwerpsmap: tevredenheidsonderzoeken...52 Onderwerpsmap: competentiemanagement...53 Onderwerpsmap: personeelsaangelegenheden...54 Serie dossiers: teamdagen Administratieve ondersteuning...56 Serie: inkomende en uitgaande briefwisseling...56 Serie: sjablonen ICT-beheer (afdelingsspecifiek)...58 Onderwerpsmap: computers en printers...58 Onderwerpsmap: specifieke software-installaties Interne communicatie...60 Serie: interne nieuwsbrief...60 Serie: foto s team Vlaamse Infolijn Document- en archiefbeheer...62 Onderwerpsmap: document- en archiefbeheer van de Vlaamse Infolijn...62 Serie: notulen en documenten van de werkgroep document- en archiefbeheer van het beleidsdomein DAR (en eventuele andere overlegfora) Operationeel beheer Interne werking team operationeel beheer...64 Serie: notulen en documenten van het overleg van het team operationeel beheer Beheer van het Contact Center (Front Office) Samenwerking Contact Center...65 Dossier: contract Contact Center

10 Onderwerpsmap: praktische afspraken met het contact center Overleg Vlaamse Infolijn Contact Center Stuurgroep...67 Serie: notulen en documenten van de Stuurgroep Vlaamse Infolijn Contact Center Operationele meetings Vlaamse Infolijn Contact Center...68 Serie: notulen en documenten van kwaliteitsmeetings...68 Serie: notulen en documenten van de IT-meetings Rapportering...70 Serie: werkingsrapporten van de Front Office aan de Vlaamse Infolijn Telefonie...71 Onderwerpsmap: telefonieboodschappen en FAQ-boodschappen...71 Onderwerpsmap: afhandeltijden...72 Onderwerpsmap: Interactive Voice Response (IVR-) opzet...73 Onderwerpsmap: telefonietechnologie Forecast...75 Onderwerpsmap: Forecast Bijbestellingen...76 Onderwerpsmap: bijbestellingen Opleidingen en kwaliteit Front Office Opleidingen...77 Onderwerpsmap: opleidingsplanningen...77 Onderwerpsmap: opleidingsaanbod...78 Onderwerpsmap: evaluatie van opleidingen Kwaliteit...80 Onderwerpsmap: kwaliteit voorlichting front office...80 Onderwerpsmap: klantentevredenheidsonderzoeken en onderzoeken naar naamsbekendheid...81 Onderwerpsmap: kwaliteitsbepaling en onderzoeken vanuit de Vlaamse Infolijn (externe kwaliteitsmetingen) ICT met betrekking tot het contact center...83 Onderwerpsmap: crisisscenario s van het Business Continuity Management (BCM)...83 Onderwerpsmap: Siebel...84 Onderwerpsmap: rapporteringsapplicatie...85 Onderwerpsmap: infrastructuur en connectiviteit Incidenten en crisissituaties...87 Serie: incidentenrapporten...87 Onderwerpsmap: crisissen en stakingen Beheer van de sectorale lijnen Samenwerking met de sectorale lijnen...89 Serie: afspraken en protocollen sectorale lijnen...89 Serie: operationele documenten van de lijnen...90 Serie: dossiers inzake de infosessies aan klanten...91 Serie: werkingsrapporten...92 Onderwerpsmap: opportuniteitsonderzoeken Overleg met de sectorale lijnen...94 Serie: notulen en documenten van het overleg per klant Beheer van de 1700Mobiel...95 Onderwerpsmap: Infomobiel...95 Onderwerpsmap: Coördinatie 1700Mobiel...96 Onderwerpsmap: activiteiten 1700Mobiel...97 Serie: evaluatiedocumenten Infomobiel

11 4 Inhoud en Vorm Interne werking team Inhoud en Vorm Overleg team Inhoud en Vorm...99 Serie: notulen en documenten van het teamoverleg...99 Serie: notulen en documenten van het redactieoverleg Serie: notulen en documenten van het overleg eindredactie-webmaster Relatiebeheer Onderwerpsmap: prospectie Onderwerpsmap: contactgegevens van de (13) beleidsdomeinen Serie: organogrammen van de (13) beleidsdomeinen Serie: samenwerkingsafspraken Serie: notulen en documenten van het klantenoverleg Informatiebeheer Onderwerpsmap: domeinverdeling Onderwerpsmap: basisinformatie voor scripting beleidsdomeinen Onderwerpsmap: Producten- en Dienstencatalogus (PDC) Serie: handleidingen informatiebeheer Onderwerpsmap: feedbackbeheer Onderwerpsmap: ondersteunen van campagnes Escalatiebeheer Serie: lijsten met doorgestuurde vragen Onderwerpsmap: afspraken rond het beheer van doorgestuurde vragen Onderwerpsmap: escalatiebeheer Content Management System Onderwerpsmap: databank Fatwire Onderwerpsmap: databank Drupal Beheer van infokanalen Vlaamse Infolijn Onderwerpsmap: kanalenbeheer Onderwerpsmap: voorlichtersite Onderwerpsmap: website vlaanderen.be Onderwerpsmap: mobiele website 121 Onderwerpsmap: Onderwerpsmap: chat Onderwerpsmap: IDTV Onderwerpsmap: Teletekst Communicatie over en promotie van de Vlaamse Infolijn Communicatieaanpak van de Vlaamse Infolijn Serie: communicatieplannen Onderwerpsmap: aanpak externe communicatie en doelgroepen Onderwerpsmap: huisstijl en logo s Externe communicatie en pers Onderwerpsmap: pers en interviews Onderwerpsmap: website Vlaamse Infolijn Onderwerpsmap: campagnes over de Vlaamse Infolijn

12 Serie: dossiers inzake de organisatie van evenementen over de Vlaamse Infolijn en haar werking Communicatie- en promotiemateriaal Onderwerpsmap: promotiemateriaal Onderwerpsmap: advertenties Onderwerpsmap: drukwerk Onderwerpsmap: video, geluid en foto s Presentaties en netwerking Serie: presentaties Vlaamse Infolijn Serie: dossiers inzake de bezoeken van organisaties aan de Vlaamse Infolijn Serie dossiers inzake de deelname aan awards, studiedagen, seminaries e.a. waaraan de Vlaamse Infolijn deelneemt Onderwerpsmap: contactpersonen in verband met communicatie Kleurrijk Vlaanderen Onderwerpsmap: Kleurrijk Vlaanderen

13 1 Algemeen Beleid 1.1 Bepaling van het algemeen beleid Beleidsvoorbereiding Onderwerpsmap: organisatie en strategie van de Vlaamse Infolijn Papier en digitaal Deze map bevat documenten betreffende de oprichting, strategie, organisatie en reorganisatie van de werking van de Vlaamse Infolijn. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 13

14 Serie: jaardoelstellingen Dit zijn de doelstellingen en projecten die voor elk jaar bepaald worden voor de afdeling Vlaamse Infolijn, mede in het kader van de departementale doelstellingen, projecten en planning. Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 14

15 Serie: beleidsdocumenten Behelst de documenten met de inbreng van de Vlaamse Infolijn voor beleidsnota s en beleidsbrieven, evenals de beleidsnota s en beleidsbrieven met betrokkenheid van of impact voor de Vlaamse Infolijn. Chronologisch Departement DAR; DDAR 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. Deze documenten hebben een beleidsmatig belang. Vooral de laatste versie van de beleidsdocumenten zijn relevant om te bewaren. 15

16 Serie: nota s aan de Vlaamse Regering Dit zijn de nota s van de afdeling Vlaamse Infolijn aan de Vlaamse Regering. Chronologisch Departement DAR; Afdeling Kanselarij 10 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 16

17 Onderwerpsmap: regelgeving met impact op de Vlaamse Infolijn en papier Deze map bevat allerhande regelgeving die impact heeft of kan hebben op de werking van de Vlaamse Infolijn. Voorbeelden zijn de regelgeving over privacy, media, auteursrechten, overheidsopdrachten. Papier Trefwoord - alfabetisch Trefwoord - alfabetisch? Parlementen; DAR, afd. Kanselarij, 5 JAAR volgens actualisering Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 17

18 1.1.2 Beleidsuitvoering Serie: maandrapporten Dit zijn de maandelijkse rapporten met statistisch gegevens, cijfermateriaal en overzichten over de werking van de Vlaamse Infolijn. Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratief belang meer. 18

19 Serie: jaarverslagen Papier en digitaal Dit zijn de jaarverslagen van de Vlaamse Infolijn en de inhoudelijke en cijfermatige documenten ter voorbereiding van die verslagen. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Vlaamse Infolijn 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 19

20 Onderwerpsmap: dienstenaanbod van de Vlaamse Infolijn Papier en digitaal Deze map bevat alle documenten die betrekking hebben op het dienstenaanbod van de Vlaamse Infolijn. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 20

21 1.1.3 Parlementaire vragen Serie: parlementaire vragen Papier en digitaal Dit zijn de parlementaire vragen (PV) over de Vlaamse Infolijn, samen met de antwoorden en de voorbereidende documenten voor het antwoord. Daarnaast gaat het ook over andere parlementaire vragen met inbreng van de Vlaamse Infolijn voor het antwoord. Papier Chronologisch Chronologisch Vragen en antwoorden: Vlaams Parlement Voorbereidende stukken: Staf van de Leidend Ambtenaar 5 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 21

22 1.2 Overlegorganen en projecten Vlaamse overheid Serie: notulen en documenten van overlegorganen binnen het beleidsdomein DAR Dit zijn de notulen en de documenten van en voor de managementen overlegorganen waar de Vlaamse Infolijn aan deelneemt of mee geconfronteerd wordt in haar werking. Het gaat om de agenda s, begeleidende documenten en notulen. Voorbeelden van die management- en overlegorganen zijn o.a. de Beleidsraad, het Managementcomité van het beleidsdomein DAR, de Directieraad van DDAR en het Overleg Kabinet-Administratie (OKA). Chronologisch Departement DAR; Staf van de Leidend Ambtenaar 3 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 22

23 Serie: notulen en documenten van de strategische overlegfora van de Vlaamse overheid Dit zijn de notulen en documenten van de strategische overlegfora van de Vlaamse overheid. Voorbeelden van overlegfora zijn: het CAG (College van Ambtenaren-Generaal), het SG-forum (het forum van Secretarissen-Generaal), het SOBO (Strategisch Overlegforum Bestuurlijke Organisatie) en het SOPO (Strategisch Overlegforum Personeel en Organisatie). Chronologisch Documenten van het CAG en het SG-forum: Departement DAR; Stafdienst van de Vlaamse Regering; Team Algemeen Beleid Documenten van het SOBO en SOPO: Departement Bestuurszaken 3 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 23

24 Serie: notulen en documenten van intergouvernementaal overleg Dit zijn de notulen en documenten betreffende allerlei vormen van onderling overleg tussen de regionale en federale overheden (intergouvernementaal overleg) over thema s die de Vlaamse Infolijn aanbelangen. Thematisch - Chronologisch Regeringsniveau s Departement DAR; Afdeling Kanselarij 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 24

25 Serie: dossiers inzake de projecten van de Vlaamse overheid Dit zijn de dossiers met documenten aangaande de lopende grote legislatuur- of regeringsprojecten voor de Vlaamse overheid. Het gaat bijvoorbeeld om het beleidsdomeinoverschrijdende meerjarenprogramma slagkrachtige overheid of het project Vlaanderen in Actie. Thematisch Departement DAR; Afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering; Team Algemeen Beleid 5 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 25

26 1.3 Kwaliteitsopvolging en evaluatie Onderwerpsmap: Balanced ScoreCard (BSC) en papier Deze map bevat stukken over de uibouw en toepassing van het opvolgingsinstrument Balanced Scorecard in de afdeling Vlaamse Infolijn. Papier Thematisch - Chronologisch Thematisch - Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 26

27 Onderwerpsmap: Interne audit van de Vlaamse Infolijn Deze map bevat documenten met betrekking tot de gevoerde audits door IAVA en de opvolging ervan door de afdeling Vlaamse Infolijn. Chronologisch Gevoerde audits: Beleidsdomein DAR; IAVA Opvolgingsdocumenten: Departement DAR; Afdeling Vlaamse Infolijn 5 JAAR Gevoerde audits: deze documenten worden elders bewaard. Opvolgingsdocumenten: deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. De stukken betreffende de gevoerde audits zijn schaduwarchief. 27

28 Onderwerpsmap: Common Assessment Framework (CAF) Deze map bevat stukken betreffende de bijdrage van de afdeling Vlaamse Infolijn aan het Common Assessment Framework van het Departement DAR. Thematisch Departement DAR; Staf van de Leidend Ambtenaar 3 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 28

29 Onderwerpsmap: Organisatiebeheersing en Interne Controle (OBIC) Deze map bevat stukken betreffende de bijdrage van de afdeling Vlaamse Infolijn aan de Organisatiebeheersing en Interne Controle (OBIC) van het departement DAR. Thematisch Departement DAR; Staf van de Leidend Ambtenaar 3 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 29

30 1.4 Klachtenbehandeling en openbaarheid van bestuur Klachten over de Vlaamse Infolijn en de Front Office Onderwerpsmap: klachtenbehandeling en papier Deze map bevat allerlei documenten over de aanpak van de klachtenbehandeling in het algemeen. Voorbeelden zijn documenten over: de regelgeving (decreet, besluiten, omzendbrieven ), de ombudsdiensten, de relatie met de Vlaamse ombudsman, het netwerk klachtenbehandelaars, rapporten over klachtenbehandeling. Papier Thematisch Thematisch Wetgevers; Departement DAR, Afdeling Kanselarij 5 JAAR met permanente actualisering Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 30

31 Serie: klachten over de Vlaamse Infolijn Papier en digitaal Dit zijn de klachten van burgers over de werking van 1700 en Vlaamse infolijn, de antwoorden erop, de onderzoeksdocumenten ter voorbereiding van de antwoorden, de conclusies en eventuele opvolging ervan. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 31

32 Onderwerpsmap: jaarrapportering aan de Vlaamse ombudsman Deze map bevat de documenten betreffende de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse ombudsman over de klachtenbehandeling door de Vlaamse Infolijn. Chronologisch Vlaams Parlement, Vlaamse Ombudsdienst 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 32

33 1.4.2 Feedback inzake sectorale lijnen en domeinen Onderwerpsmap: feedback en klachten betreffende sectorale lijnen en Vlaamse bevoegdheidsdomeinen Deze map bevat allerlei feedbackitems, klachten, opmerkingen die betrekking hebben op de werking van sectorale lijnen en bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Thematisch - Chronologisch Departement DAR; 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer 33

34 1.4.3 Openbaarheid van bestuur Onderwerpsmap: openbaarheid van bestuur Papier en digitaal Deze map bevat allerlei documenten over de openbaarheid van bestuur in het algemeen. Voorbeelden zijn: de regelgeving over openbaarheid in Vlaanderen en België, documentatie, rapporten, etc. Papier Thematisch Thematisch Wetgevers; Departement DAR, Kanselarij; Departement Bestuurszaken 5 JAAR met actuele versies Deze documenten worden elders bewaard 34

35 Serie: aanvragen inzake openbaarheid van bestuur Dit zijn de aanvragen inzake de openbaarheid van bestuur t.a.v. de Vlaamse Infolijn en de behandeling ervan. Bevat eveneens het register van aanvragen en behandeling. Chronologisch Departement DAR, 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer 35

36 1.5 Uitbestedingsopdrachten Onderwerpsmap: gunning Front Office Vlaamse Infolijn Papier en digitaal Deze map bevat alle documenten over de overheidsopdracht tot gunning van de Front Office van de Vlaamse Infolijn. Zo bevat de map o.m.: voorbereidende documenten, het bestek en ontwerpen ervan, beoordelingsverslagen, beslissingen, eventuele bijvoegsels, enz. Papier Chronologisch - Thematisch Chronologisch - Thematisch Departement DAR; 10 JAAR BEWAREN VAN HET FORMELE GUNNINGSDOSSIER Deze documenten hebben een historische waarde Wat bewaard wordt is het officiële, formele gunningsdossier zoals het de beslissingsprocedure voor de Vlaamse Regering heeft doorlopen. Het bevat o.m. het bestek, de offertes en eventuele bijkomende uitleg, de beoordelingsverslagen, de adviezen van IF, begroting,.. de nota s aan de regering, de beslissingen. 36

37 Onderwerpsmap: gunningen ter ondersteuning van de werking van de Vlaamse Infolijn Deze map bevat alle documenten m.b.t. de gunningen van allerlei tijdelijke opdrachten die de werking van de Vlaamse Infolijn ondersteunen. Thematisch volgens opdracht - Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer 37

38 2 Interne werking 2.1 Overleg en samenwerking Serie: notulen en documenten van het stafoverleg van de Vlaamse Infolijn Dit zijn de documenten m.b.t. het managementoverleg of stafoverleg (vroeger coördinatieoverleg) van de afdeling Vlaamse Infolijn. Deze documenten zijn onder meer het huishoudelijk reglement, agenda s, verslagen, begeleidende documenten Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 38

39 Serie: notulen en documenten van de overlegmomenten van de afdeling Vlaamse Infolijn Dit zijn de notulen en bijbehorende stukken van de overlegmomenten van de hele afdeling of afdelingsoverleg. De infosessies voor de afdeling horen hier ook bij. Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 39

40 2.2 Financieel beheer Financieel beheer van de afdeling Vlaamse Infolijn Onderwerpsmap: begroting Papier en digitaal Deze map bevat documenten betreffende de opmaak en de opvolging van de begroting van de Vlaamse Infolijn. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD; Team Financiën en Begroting 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 40

41 Serie: inkooporders Papier en digitaal Deze map bevat de inkooporderfiches van de Vlaamse Infolijn (vroeger vastleggingsfiches). Hierbij horen ook de bestelbrieven en betalingsborderellen. Papier Thematisch (=volgens benaming dossier) Thematisch Departement DAR; Afdeling MOD; Team Boekhouding 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 41

42 Serie: dossiers inzake geldvoorschotten Papier en digitaal Deze dossiers bevatten documenten betreffende de geldvoorschotten van de Vlaamse Infolijn. Dit gaat over bestellingen waarvoor geen inkooporderfiche nodig is. Bevat ook de bestelbonnen en betalingsborderellen. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD, Boekhouding 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 42

43 Serie: facturen Papier Deze map bevat de facturen van de Vlaamse Infolijn. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD; Team Boekhouding 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 43

44 Serie: financiële dossiers betreffende de uitbestedingsopdrachten Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met financiële stukken betreffende de uitbesteding van dienst- en leveringscontracten door de Vlaamse Infolijn in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Deze dossiers bevatten alles over de uitbestedingsopdrachten behalve de uitbesteding van de front office. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD, Team Boekhouding 10 JAAR Burgerlijk Wetboek, artikel 1792, 2206bis en 2270 Algemene Aanbestedingsvoorwaarden, artikel 18 44

45 Onderwerpsmap: financieel beheer projecten Deze map bevat stukken betreffende het financieel beheer en de kostprijs(-berekening) van lopende en afgelopen projecten. Thematisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 45

46 Onderwerpsmap: financiële rapportering algemeen budgetoverzicht Deze map bevat het algemeen rapport of overzicht van alle bestellingen op de eigen werkingskredieten van de Vlaamse Infolijn. Bevat ook het overzicht van de apparaatkredieten. Op nummer = chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer 46

47 Onderwerpsmap: apparaatkredieten Papier en digitaal Deze map bevat alle documenten inzake de apparaatkredieten. Papier Op nummer = chronologisch Op nummer = chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD, Team Boekhouding 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer en worden elders bewaard Schaduwarchief 47

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

DOCUMENTBEHEERSPLAN BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE (IAVA)

DOCUMENTBEHEERSPLAN BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE (IAVA) Vlaamse overheid DOCUMENTBEHEERSPLAN BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE 1 2 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING COMMUNICATIE DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING COMMUNICATIE DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING COMMUNICATIE DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Secretariaat-generaal + staf WVG

Secretariaat-generaal + staf WVG Secretariaat-generaal + staf WVG Inhoudstafel LEIDING VAN HET DEPARTEMENT... 3 VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN VAN VERGADERINGEN... 3 Serie: Covabo van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur... 3

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Organisatie AG Stadsplanning. Nieuwe mappenstructuur Huisstijl en sjablonen

Organisatie AG Stadsplanning. Nieuwe mappenstructuur Huisstijl en sjablonen Organisatie AG Stadsplanning Nieuwe mappenstructuur Huisstijl en sjablonen De nieuwe mappenstructuur 1Projecten 2 Besluiten 3 Juridische zaken 4 Briefwisseling 5 Communicatie 6 Interne organisatie 7 Personeelsbeheer

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Carolina Stevens Departement Bestuurszaken Seminarie crisis- en reputatiemanagement Consciencegebouw 6 oktober 2009 Inhoud 1. Wat is bedrijfscontinuïteitsmanagement?

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal STUDIEDAG BBB EN DEUGELIJK BESTUUR BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID 7 mei 2009 1 Werkgroep II: Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Identificatie van de archiefvormer

Identificatie van de archiefvormer Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde naam Departement en Gezin 1.3 Andere namen Departement WVG 1.4 Identificatiecode 1G2B 2 Beschrijving 2.1 Bestaansperiode

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

BBB en Deugdelijk Bestuur binnen de Vlaamse Overheid Werkgroep I - Beleidsraad en Managementcomité

BBB en Deugdelijk Bestuur binnen de Vlaamse Overheid Werkgroep I - Beleidsraad en Managementcomité BBB en Deugdelijk Bestuur binnen de Vlaamse Overheid Werkgroep I - Beleidsraad en Managementcomité Marc MORRIS, Secretaris-Generaal SBOV-Studiedag, Vlaams Parlement, 7 mei 2009 Organisatiestructuur Beleidsdomein

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur (2)

Openbaarheid van bestuur (2) Openbaarheid van bestuur (2) Dr. Frankie Schram Doctor-assistent Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastdocent Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker Instituut voor Administratief

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Functie. OR organisatieontwikkeling. Doel van de entiteit

Functie. OR organisatieontwikkeling. Doel van de entiteit Functie Functienaam Team Code ASSISTENT ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.AA Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is 1/ 5 BE001 09/02/2017 - BDA nummer: 2017-504115 Standaardformulier 11 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

ARCHIEFBEHEERSPLAN DIRECTORAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE KANSELARIJ EN VOORLICHTING

ARCHIEFBEHEERSPLAN DIRECTORAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE KANSELARIJ EN VOORLICHTING ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN BELEIDSDOMEIN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ARCHIEFBEHEERSPLAN DIRECTORAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE KANSELARIJ EN VOORLICHTING door Geert LELOUP

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Overheidscommunicatie. Beleidsprioriteiten 2006-2007

BELEIDSBRIEF. Overheidscommunicatie. Beleidsprioriteiten 2006-2007 Stuk 993 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 27 oktober 2006 BELEIDSBRIEF Overheidscommunicatie Beleidsprioriteiten 2006-2007 ingediend door de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren Woensdag 18 februari 2009 Inhoud Situering en korte historiek Concept Procedure Documentatie indicatoren VRIND 2008 Gebruik Webenquête Vaststellingen Situering en korte

Nadere informatie

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Informatie (Proces 44) versus Kennismanagement (Proces 78) Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23

Nadere informatie

Beleidsnota OVERHEIDSCOMMUNICATIE

Beleidsnota OVERHEIDSCOMMUNICATIE Beleidsnota 2004-2009 Yves Leterme OVERHEIDSCOMMUNICATIE Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid

FOD Sociale Zekerheid FOD Sociale Zekerheid Prestatiemeting, Begroting en Boekhouding Studiedag Overheidsboekhouding 9-12-2004 1 De federale boekhouding Een nieuwe beheersoptiek: het management van de FOD is verantwoordelijk

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 INHOUD Het kader De doelstellingen van Procesbeheer Aanpak inzake Procesbeheer De doelstellingen van OBIC Aanpak

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller Georges Stienlet Inspectie van Financiën Hervormingsomgeving Vlaamse Gemeenschap Vlaams Regeerakkoord juli 1999 Verklaring van Leuven 19.02.00 Twee Bijzondere

Nadere informatie

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR

Functie. - Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de verantwoordelijke van het team OR Functie Functienaam Team Code ADVISEUR OR organisatieontwikkeling OR.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij de verbetering en ontwikkeling van hun organisatie of deelgebieden ervan,

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Klantentevredenheidsonderzoek voorzieningen Methodologie 2 Computer Aided Telephone Interviewing (CATI) Aankondiging van onderzoek d.m.v. introductiebrief

Nadere informatie

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE Versie: 1.00 Statuut: GOEDGEKEURD Aantal reeksen: 27 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Intranet Langemark- Poelkapelle. Patrick Ligneel & Sabine De Wandel

Intranet Langemark- Poelkapelle. Patrick Ligneel & Sabine De Wandel Intranet Langemark- Poelkapelle Patrick Ligneel & Sabine De Wandel Rode draad De aanzet Het spinnen van het intranet Het getouw Tips met een knoop De aanzet Een nieuwe website voor Langemark- Poelkapelle

Nadere informatie

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei Raamcontract IP-telefonie Provinciehuis Leuven - 5 mei 2 IP-telefonie: de mythes en de feiten Wat mogen we verwachten van IP-telefonie? 3 Vooropgestelde eisen SIP-trunk goedgekeurd door Infrax Zowel fysieke

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

Officiële benaming: Departement Bestuurszaken Nationale identificatie: Postadres: Grasmarkt 61 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Officiële benaming: Departement Bestuurszaken Nationale identificatie: Postadres: Grasmarkt 61 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 6 BE001 17/01/2014 - BDA nummer: 2014-501073 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE OMVORMING VAN HET BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED EN HET BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE NAAR HET BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING KANSELARIJ DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING KANSELARIJ DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING KANSELARIJ DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

Basisboek Klachtenmanagement afl 18.book Page 5 Monday, July 2, :51 PM. Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1

Basisboek Klachtenmanagement afl 18.book Page 5 Monday, July 2, :51 PM. Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 Basisboek afl 18.book Page 5 Monday, July 2, 2012 12:51 PM Inhoudstafel WEGWIJZER Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 1. Wat is een klacht? 5 1.1 Een klacht naast andere boodschappen 6

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Nederlandse

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie 1. Inleiding Een meer gestructureerde aanpak van de beleidsevaluatie betreffende het beleidsdomein

Nadere informatie

Teamhoofd communicatie (m/v)

Teamhoofd communicatie (m/v) Teamhoofd communicatie (m/v) Beleidsdomein: Bestuurszaken Entiteit: Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling: Stafdiensten Graad: Adviseur Aantal vacante betrekkingen: 1 Standplaats: Brussel 1 DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Agenda Uitgangspunten OMV Impact (digitaal) proces De digitale omgevingsvergunning Mogelijke strategie aanpak Stappenplan

Nadere informatie

Workshop Informatiebeheersplan

Workshop Informatiebeheersplan Workshop Informatiebeheersplan Vania Vande Voorde - Katlijn Vanhee ^- Glenn Maes Data: 16 mei 2017 www.vlaanderen.be\informatievlaanderen INHOUD 1. Wat is een Informatiebeheersplan (IBP) 2. Meerwaarde

Nadere informatie

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming Movi-netwerksessie staatshervorming ICT en informatiebeheer 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib 1 1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie 2 1 1. Begroting: uitgangspunt Budgettaire last

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten Tussentijdse beschouwingen 7 mei 2009 Luc Lathouwers Departement Bestuurszaken Visie Samen-werken aan een duurzame bestuurlijke vernieuwing die

Nadere informatie

Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1

Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 Inhoudstafel WEGWIJZER Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 1. Wat is een klacht? 3 1.1 Een klacht naast andere boodschappen 4 1.2 Klachten, bezwaren, beroepen en petities 9 1.3 De ene klacht

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie