DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN"

Transcriptie

1 DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011

2 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde naam 1.3 Andere namen VI 1.4 Identificatiecode 1 A 2B8G 2 Beschrijving 2.1 Bestaansperiode Begindatum Einddatum Geschiedenis Het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van een Vlaamse Ombudsdienst had tot gevolg dat de Ombudsdienst een instelling van het Vlaams Parlement werd. Samen met de Ombudsdienst verdween ook de infotelefoon van de Vlaamse overheid, die door de Ombudsdienst beheerd werd. Het project Vlaamse Infolijn werd daarom in 1999 gelanceerd als het nieuw centraal aanspreekpunt voor de burger met vragen over de Vlaamse overheid. Met de lancering van haar gratis 0800-nummer ging de Vlaamse Infolijn op 10 maart 1999 officieel van start. De Vlaamse Infolijn moest de burger wegwijs maken in de dienstverlening van de Vlaamse overheid. Ze zou bovendien de diensten van de Vlaamse overheid ondersteunen in hun voorlichtingsbeleid. Sinds haar start is de Vlaamse Infolijn op tien jaar tijd uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de 2

3 Vlaamse overheidscommunicatie en voorlichting. Niet alleen kan de Vlaamse Infolijn indrukwekkende groeicijfers voorleggen op het gebied van telefonische informatieverstrekking, zij is ook een onmisbaar instrument geworden voor de ondersteuning van de meeste mediacampagnes van de Vlaamse overheid en de thematische infolijnen van de Vlaamse overheid. In 2001 werd binnen de afdeling het project E-government opgestart om een geïntegreerd elektronisch overheidsloket te creëren dat ervoor diende te zorgen dat alle burgers, bedrijven en voorzieningen ook via de nieuwste communicatiekanalen met de overheid konden communiceren. Nog datzelfde jaar werd het project Kleurrijk Vlaanderen gelanceerd om het langetermijndenken te stimuleren door het maatschappelijk debat aan te zwengelen en een zo breed mogelijke groep Vlamingen actief te laten nadenken en debatteren over de toekomst van Vlaanderen. De vele digitale communicatiekanalen maakten van Kleurrijk Vlaanderen een voorbeeld van e-democracy. Deze drie projecten werden in 2004 in het nieuwe Contactpunt Vlaanderen geïntegreerd, met het doel één loket voor de burger met een multikanaal aanbod te creëren. Bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse Regering in de zomer van 2004 werd het profiel van Contactpunt Vlaanderen scherper afgelijnd en veranderde de naam van het project definitief in Contactpunt Vlaamse Infolijn. Voor de coördinatie van de backoffice e-governmentprojecten werd een afzonderlijke cel opgericht binnen de bovenbouw van het departement Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, nl. de Coördinatiecel Vlaams E-government (CORVE). Het beheer van de front office e- governmentprojecten kwam bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn terecht. 3

4 2.3 Plaatsen Land BE Hoofdlocatie Brussel 2.4 Rechtsvorm Andere Op 1 oktober 2007 tenslotte werd het project Contactpunt Vlaamse Infolijn omgevormd tot een volwaardige afdeling van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). Op die manier werd het Contactpunt definitief verankerd in de Vlaamse overheid en kan het sindsdien zijn strategische doelstellingen op permanente en herkenbare wijze realiseren. De basisprincipes uit de opdracht van het Contactpunt blijven onveranderd. (Bron: LELOUP (G.) en VANISTERDAEL (H.), Archiefbeheersplan: Afdeling Communicatie en Ontvangst, Brussel, 2005, pp ) 2.5 Functies Dienstverlening aan burgers en bedrijven: 1. Is het eerste en unieke aanspreekpunt voor burgers en bedrijven voor vragen over de Vlaamse overheid: - Geeft wegwijs- en eerstelijnsinformatie over de Vlaamse overheid en andere overheden - Geeft rechtstreekse antwoorden op een groot aantal veelgestelde vragen - Verwijst door naar de juiste dienst of ambtenaar - Bestelt overheidspublicaties 2. Ontsluit de informatie via: 4

5 - Telefoon: het gratis nummer 1700, elke werkdag tussen 9 en 19 uur - Mail: via het contactformulier op - Chat: via een onlinegesprek op - TeleTolk-chat voor doven en slechthorenden: via een onlinegesprek op - De portaalsite IDTV en Teletektst (regionale zenders) Mobiel, het mobiele team van het Contactpunt Vlaamse Infolijn 3. Stelt zich ten dienste van burgers uit alle bevolkingsgroepen en heeft een bijzondere aandacht voor specifieke, moeilijk te bereiken doelgroepen: - Maakt informatie en interactie toegankelijk voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden - Verlaagt proactief de drempel van de overheidscommunicatie voor kansarme doelgroepen Dienstverlening aan de diensten van de Vlaamse overheid: 1. Ondersteunt de voorlichtingsfunctie van de Vlaamse overheid door haar kanalen en infrastructuur ter beschikking te stellen voor alle informatiecampagnes van de Vlaamse overheid 2. Adviseert en ondersteunt de diensten van de Vlaamse overheid die een infolijn willen oprichten of hun bestaande infolijn willen verbeteren 3. Heeft een signaalfunctie voor de beleidsmakers en de diensten van de Vlaamse overheid 5

6 2.6 Mandaten/Gezagsbro nnen Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, 18 juli 2003 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie van 3 juni 2005 Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 10 maart 2006 Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid houdende de vaststelling van de dienstaanwijzing en de standplaats van de personeelsleden die zijn toegewezen aan het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 3 april Relaties 3.1 Eerste relatie Code 1 A 2B Naam Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) Relatiecategorie Hiërarchisch Beschrijving De afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn is een subentiteit van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Datering Tweede relatie Code DVO_COO_ACO Naam Communicatie en Ontvangst Relatiecategorie Chronologisch 6

7 4 Beheer Beschrijving De afdeling Contactpunt Vlaamse Infolijn was voor BBB (Beter Bestuurlijk Beleid) een onderdeel van de afdeling Communicatie en Ontvangst van het departement Coördinatie (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Datering Identificatiecode DVO_DAR_1 A 2B8DD_ Regels Conform ISAAR(CPF) versie Status Definitief 4.4 Datum laatste herziening Onderhoud Caroline Butaye 7

8 Inhoudsopgave 1 Algemeen Beleid Bepaling van het algemeen beleid Beleidsvoorbereiding...13 Onderwerpsmap: organisatie en strategie van de Vlaamse Infolijn...13 Serie: jaardoelstellingen...14 Serie: beleidsdocumenten...15 Serie: nota s aan de Vlaamse Regering...16 Onderwerpsmap: regelgeving met impact op de Vlaamse Infolijn Beleidsuitvoering...18 Serie: maandrapporten...18 Serie: jaarverslagen...19 Onderwerpsmap: dienstenaanbod van de Vlaamse Infolijn Parlementaire vragen...21 Serie: parlementaire vragen Overlegorganen en projecten Vlaamse overheid...22 Serie: notulen en documenten van overlegorganen binnen het beleidsdomein DAR...22 Serie: notulen en documenten van de strategische overlegfora van de Vlaamse overheid...23 Serie: notulen en documenten van intergouvernementaal overleg...24 Serie: dossiers inzake de projecten van de Vlaamse overheid Kwaliteitsopvolging en evaluatie...26 Onderwerpsmap: Balanced ScoreCard (BSC)...26 Onderwerpsmap: Interne audit van de Vlaamse Infolijn...27 Onderwerpsmap: Common Assessment Framework (CAF)...28 Onderwerpsmap: Organisatiebeheersing en Interne Controle (OBIC) Klachtenbehandeling en openbaarheid van bestuur Klachten over de Vlaamse Infolijn en de Front Office...30 Onderwerpsmap: klachtenbehandeling...30 Serie: klachten over de Vlaamse Infolijn...31 Onderwerpsmap: jaarrapportering aan de Vlaamse ombudsman Feedback inzake sectorale lijnen en domeinen...33 Onderwerpsmap: feedback en klachten betreffende sectorale lijnen en Vlaamse bevoegdheidsdomeinen Openbaarheid van bestuur...34 Onderwerpsmap: openbaarheid van bestuur...34 Serie: aanvragen inzake openbaarheid van bestuur Uitbestedingsopdrachten...36 Onderwerpsmap: gunning Front Office Vlaamse Infolijn...36 Onderwerpsmap: gunningen ter ondersteuning van de werking van de Vlaamse Infolijn

9 2 Interne werking Overleg en samenwerking...38 Serie: notulen en documenten van het stafoverleg VI...38 Serie: notulen en documenten van de overlegmomenten van de afdeling Vlaamse Infolijn Financieel beheer Financieel beheer van de afdeling Vlaamse Infolijn...40 Onderwerpsmap: begroting...40 Serie: inkooporders...41 Serie: dossiers inzake geldvoorschotten...42 Serie: facturen...43 Serie: financiële dossiers betreffende de uitbestedingsopdrachten...44 Onderwerpsmap: financieel beheer projecten...45 Onderwerpsmap: financiële rapportering algemeen budgetoverzicht...46 Onderwerpsmap: apparaatkredieten Financieel beheer betreffende het contact center...48 Serie: facturen bijbestellingen...48 Serie: facturen front office Personeelsbeheer...50 Serie: functiebeschrijvingen...50 Onderwerpsmap: telewerken...51 Onderwerpsmap: tevredenheidsonderzoeken...52 Onderwerpsmap: competentiemanagement...53 Onderwerpsmap: personeelsaangelegenheden...54 Serie dossiers: teamdagen Administratieve ondersteuning...56 Serie: inkomende en uitgaande briefwisseling...56 Serie: sjablonen ICT-beheer (afdelingsspecifiek)...58 Onderwerpsmap: computers en printers...58 Onderwerpsmap: specifieke software-installaties Interne communicatie...60 Serie: interne nieuwsbrief...60 Serie: foto s team Vlaamse Infolijn Document- en archiefbeheer...62 Onderwerpsmap: document- en archiefbeheer van de Vlaamse Infolijn...62 Serie: notulen en documenten van de werkgroep document- en archiefbeheer van het beleidsdomein DAR (en eventuele andere overlegfora) Operationeel beheer Interne werking team operationeel beheer...64 Serie: notulen en documenten van het overleg van het team operationeel beheer Beheer van het Contact Center (Front Office) Samenwerking Contact Center...65 Dossier: contract Contact Center

10 Onderwerpsmap: praktische afspraken met het contact center Overleg Vlaamse Infolijn Contact Center Stuurgroep...67 Serie: notulen en documenten van de Stuurgroep Vlaamse Infolijn Contact Center Operationele meetings Vlaamse Infolijn Contact Center...68 Serie: notulen en documenten van kwaliteitsmeetings...68 Serie: notulen en documenten van de IT-meetings Rapportering...70 Serie: werkingsrapporten van de Front Office aan de Vlaamse Infolijn Telefonie...71 Onderwerpsmap: telefonieboodschappen en FAQ-boodschappen...71 Onderwerpsmap: afhandeltijden...72 Onderwerpsmap: Interactive Voice Response (IVR-) opzet...73 Onderwerpsmap: telefonietechnologie Forecast...75 Onderwerpsmap: Forecast Bijbestellingen...76 Onderwerpsmap: bijbestellingen Opleidingen en kwaliteit Front Office Opleidingen...77 Onderwerpsmap: opleidingsplanningen...77 Onderwerpsmap: opleidingsaanbod...78 Onderwerpsmap: evaluatie van opleidingen Kwaliteit...80 Onderwerpsmap: kwaliteit voorlichting front office...80 Onderwerpsmap: klantentevredenheidsonderzoeken en onderzoeken naar naamsbekendheid...81 Onderwerpsmap: kwaliteitsbepaling en onderzoeken vanuit de Vlaamse Infolijn (externe kwaliteitsmetingen) ICT met betrekking tot het contact center...83 Onderwerpsmap: crisisscenario s van het Business Continuity Management (BCM)...83 Onderwerpsmap: Siebel...84 Onderwerpsmap: rapporteringsapplicatie...85 Onderwerpsmap: infrastructuur en connectiviteit Incidenten en crisissituaties...87 Serie: incidentenrapporten...87 Onderwerpsmap: crisissen en stakingen Beheer van de sectorale lijnen Samenwerking met de sectorale lijnen...89 Serie: afspraken en protocollen sectorale lijnen...89 Serie: operationele documenten van de lijnen...90 Serie: dossiers inzake de infosessies aan klanten...91 Serie: werkingsrapporten...92 Onderwerpsmap: opportuniteitsonderzoeken Overleg met de sectorale lijnen...94 Serie: notulen en documenten van het overleg per klant Beheer van de 1700Mobiel...95 Onderwerpsmap: Infomobiel...95 Onderwerpsmap: Coördinatie 1700Mobiel...96 Onderwerpsmap: activiteiten 1700Mobiel...97 Serie: evaluatiedocumenten Infomobiel

11 4 Inhoud en Vorm Interne werking team Inhoud en Vorm Overleg team Inhoud en Vorm...99 Serie: notulen en documenten van het teamoverleg...99 Serie: notulen en documenten van het redactieoverleg Serie: notulen en documenten van het overleg eindredactie-webmaster Relatiebeheer Onderwerpsmap: prospectie Onderwerpsmap: contactgegevens van de (13) beleidsdomeinen Serie: organogrammen van de (13) beleidsdomeinen Serie: samenwerkingsafspraken Serie: notulen en documenten van het klantenoverleg Informatiebeheer Onderwerpsmap: domeinverdeling Onderwerpsmap: basisinformatie voor scripting beleidsdomeinen Onderwerpsmap: Producten- en Dienstencatalogus (PDC) Serie: handleidingen informatiebeheer Onderwerpsmap: feedbackbeheer Onderwerpsmap: ondersteunen van campagnes Escalatiebeheer Serie: lijsten met doorgestuurde vragen Onderwerpsmap: afspraken rond het beheer van doorgestuurde vragen Onderwerpsmap: escalatiebeheer Content Management System Onderwerpsmap: databank Fatwire Onderwerpsmap: databank Drupal Beheer van infokanalen Vlaamse Infolijn Onderwerpsmap: kanalenbeheer Onderwerpsmap: voorlichtersite Onderwerpsmap: website vlaanderen.be Onderwerpsmap: mobiele website 121 Onderwerpsmap: Onderwerpsmap: chat Onderwerpsmap: IDTV Onderwerpsmap: Teletekst Communicatie over en promotie van de Vlaamse Infolijn Communicatieaanpak van de Vlaamse Infolijn Serie: communicatieplannen Onderwerpsmap: aanpak externe communicatie en doelgroepen Onderwerpsmap: huisstijl en logo s Externe communicatie en pers Onderwerpsmap: pers en interviews Onderwerpsmap: website Vlaamse Infolijn Onderwerpsmap: campagnes over de Vlaamse Infolijn

12 Serie: dossiers inzake de organisatie van evenementen over de Vlaamse Infolijn en haar werking Communicatie- en promotiemateriaal Onderwerpsmap: promotiemateriaal Onderwerpsmap: advertenties Onderwerpsmap: drukwerk Onderwerpsmap: video, geluid en foto s Presentaties en netwerking Serie: presentaties Vlaamse Infolijn Serie: dossiers inzake de bezoeken van organisaties aan de Vlaamse Infolijn Serie dossiers inzake de deelname aan awards, studiedagen, seminaries e.a. waaraan de Vlaamse Infolijn deelneemt Onderwerpsmap: contactpersonen in verband met communicatie Kleurrijk Vlaanderen Onderwerpsmap: Kleurrijk Vlaanderen

13 1 Algemeen Beleid 1.1 Bepaling van het algemeen beleid Beleidsvoorbereiding Onderwerpsmap: organisatie en strategie van de Vlaamse Infolijn Papier en digitaal Deze map bevat documenten betreffende de oprichting, strategie, organisatie en reorganisatie van de werking van de Vlaamse Infolijn. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 13

14 Serie: jaardoelstellingen Dit zijn de doelstellingen en projecten die voor elk jaar bepaald worden voor de afdeling Vlaamse Infolijn, mede in het kader van de departementale doelstellingen, projecten en planning. Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 14

15 Serie: beleidsdocumenten Behelst de documenten met de inbreng van de Vlaamse Infolijn voor beleidsnota s en beleidsbrieven, evenals de beleidsnota s en beleidsbrieven met betrokkenheid van of impact voor de Vlaamse Infolijn. Chronologisch Departement DAR; DDAR 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. Deze documenten hebben een beleidsmatig belang. Vooral de laatste versie van de beleidsdocumenten zijn relevant om te bewaren. 15

16 Serie: nota s aan de Vlaamse Regering Dit zijn de nota s van de afdeling Vlaamse Infolijn aan de Vlaamse Regering. Chronologisch Departement DAR; Afdeling Kanselarij 10 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 16

17 Onderwerpsmap: regelgeving met impact op de Vlaamse Infolijn en papier Deze map bevat allerhande regelgeving die impact heeft of kan hebben op de werking van de Vlaamse Infolijn. Voorbeelden zijn de regelgeving over privacy, media, auteursrechten, overheidsopdrachten. Papier Trefwoord - alfabetisch Trefwoord - alfabetisch? Parlementen; DAR, afd. Kanselarij, 5 JAAR volgens actualisering Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 17

18 1.1.2 Beleidsuitvoering Serie: maandrapporten Dit zijn de maandelijkse rapporten met statistisch gegevens, cijfermateriaal en overzichten over de werking van de Vlaamse Infolijn. Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratief belang meer. 18

19 Serie: jaarverslagen Papier en digitaal Dit zijn de jaarverslagen van de Vlaamse Infolijn en de inhoudelijke en cijfermatige documenten ter voorbereiding van die verslagen. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Vlaamse Infolijn 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 19

20 Onderwerpsmap: dienstenaanbod van de Vlaamse Infolijn Papier en digitaal Deze map bevat alle documenten die betrekking hebben op het dienstenaanbod van de Vlaamse Infolijn. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 20

21 1.1.3 Parlementaire vragen Serie: parlementaire vragen Papier en digitaal Dit zijn de parlementaire vragen (PV) over de Vlaamse Infolijn, samen met de antwoorden en de voorbereidende documenten voor het antwoord. Daarnaast gaat het ook over andere parlementaire vragen met inbreng van de Vlaamse Infolijn voor het antwoord. Papier Chronologisch Chronologisch Vragen en antwoorden: Vlaams Parlement Voorbereidende stukken: Staf van de Leidend Ambtenaar 5 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 21

22 1.2 Overlegorganen en projecten Vlaamse overheid Serie: notulen en documenten van overlegorganen binnen het beleidsdomein DAR Dit zijn de notulen en de documenten van en voor de managementen overlegorganen waar de Vlaamse Infolijn aan deelneemt of mee geconfronteerd wordt in haar werking. Het gaat om de agenda s, begeleidende documenten en notulen. Voorbeelden van die management- en overlegorganen zijn o.a. de Beleidsraad, het Managementcomité van het beleidsdomein DAR, de Directieraad van DDAR en het Overleg Kabinet-Administratie (OKA). Chronologisch Departement DAR; Staf van de Leidend Ambtenaar 3 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 22

23 Serie: notulen en documenten van de strategische overlegfora van de Vlaamse overheid Dit zijn de notulen en documenten van de strategische overlegfora van de Vlaamse overheid. Voorbeelden van overlegfora zijn: het CAG (College van Ambtenaren-Generaal), het SG-forum (het forum van Secretarissen-Generaal), het SOBO (Strategisch Overlegforum Bestuurlijke Organisatie) en het SOPO (Strategisch Overlegforum Personeel en Organisatie). Chronologisch Documenten van het CAG en het SG-forum: Departement DAR; Stafdienst van de Vlaamse Regering; Team Algemeen Beleid Documenten van het SOBO en SOPO: Departement Bestuurszaken 3 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 23

24 Serie: notulen en documenten van intergouvernementaal overleg Dit zijn de notulen en documenten betreffende allerlei vormen van onderling overleg tussen de regionale en federale overheden (intergouvernementaal overleg) over thema s die de Vlaamse Infolijn aanbelangen. Thematisch - Chronologisch Regeringsniveau s Departement DAR; Afdeling Kanselarij 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 24

25 Serie: dossiers inzake de projecten van de Vlaamse overheid Dit zijn de dossiers met documenten aangaande de lopende grote legislatuur- of regeringsprojecten voor de Vlaamse overheid. Het gaat bijvoorbeeld om het beleidsdomeinoverschrijdende meerjarenprogramma slagkrachtige overheid of het project Vlaanderen in Actie. Thematisch Departement DAR; Afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering; Team Algemeen Beleid 5 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 25

26 1.3 Kwaliteitsopvolging en evaluatie Onderwerpsmap: Balanced ScoreCard (BSC) en papier Deze map bevat stukken over de uibouw en toepassing van het opvolgingsinstrument Balanced Scorecard in de afdeling Vlaamse Infolijn. Papier Thematisch - Chronologisch Thematisch - Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 26

27 Onderwerpsmap: Interne audit van de Vlaamse Infolijn Deze map bevat documenten met betrekking tot de gevoerde audits door IAVA en de opvolging ervan door de afdeling Vlaamse Infolijn. Chronologisch Gevoerde audits: Beleidsdomein DAR; IAVA Opvolgingsdocumenten: Departement DAR; Afdeling Vlaamse Infolijn 5 JAAR Gevoerde audits: deze documenten worden elders bewaard. Opvolgingsdocumenten: deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. De stukken betreffende de gevoerde audits zijn schaduwarchief. 27

28 Onderwerpsmap: Common Assessment Framework (CAF) Deze map bevat stukken betreffende de bijdrage van de afdeling Vlaamse Infolijn aan het Common Assessment Framework van het Departement DAR. Thematisch Departement DAR; Staf van de Leidend Ambtenaar 3 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 28

29 Onderwerpsmap: Organisatiebeheersing en Interne Controle (OBIC) Deze map bevat stukken betreffende de bijdrage van de afdeling Vlaamse Infolijn aan de Organisatiebeheersing en Interne Controle (OBIC) van het departement DAR. Thematisch Departement DAR; Staf van de Leidend Ambtenaar 3 JAAR De originelen worden elders bewaard. Schaduwarchief 29

30 1.4 Klachtenbehandeling en openbaarheid van bestuur Klachten over de Vlaamse Infolijn en de Front Office Onderwerpsmap: klachtenbehandeling en papier Deze map bevat allerlei documenten over de aanpak van de klachtenbehandeling in het algemeen. Voorbeelden zijn documenten over: de regelgeving (decreet, besluiten, omzendbrieven ), de ombudsdiensten, de relatie met de Vlaamse ombudsman, het netwerk klachtenbehandelaars, rapporten over klachtenbehandeling. Papier Thematisch Thematisch Wetgevers; Departement DAR, Afdeling Kanselarij 5 JAAR met permanente actualisering Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 30

31 Serie: klachten over de Vlaamse Infolijn Papier en digitaal Dit zijn de klachten van burgers over de werking van 1700 en Vlaamse infolijn, de antwoorden erop, de onderzoeksdocumenten ter voorbereiding van de antwoorden, de conclusies en eventuele opvolging ervan. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 31

32 Onderwerpsmap: jaarrapportering aan de Vlaamse ombudsman Deze map bevat de documenten betreffende de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse ombudsman over de klachtenbehandeling door de Vlaamse Infolijn. Chronologisch Vlaams Parlement, Vlaamse Ombudsdienst 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 32

33 1.4.2 Feedback inzake sectorale lijnen en domeinen Onderwerpsmap: feedback en klachten betreffende sectorale lijnen en Vlaamse bevoegdheidsdomeinen Deze map bevat allerlei feedbackitems, klachten, opmerkingen die betrekking hebben op de werking van sectorale lijnen en bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Thematisch - Chronologisch Departement DAR; 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer 33

34 1.4.3 Openbaarheid van bestuur Onderwerpsmap: openbaarheid van bestuur Papier en digitaal Deze map bevat allerlei documenten over de openbaarheid van bestuur in het algemeen. Voorbeelden zijn: de regelgeving over openbaarheid in Vlaanderen en België, documentatie, rapporten, etc. Papier Thematisch Thematisch Wetgevers; Departement DAR, Kanselarij; Departement Bestuurszaken 5 JAAR met actuele versies Deze documenten worden elders bewaard 34

35 Serie: aanvragen inzake openbaarheid van bestuur Dit zijn de aanvragen inzake de openbaarheid van bestuur t.a.v. de Vlaamse Infolijn en de behandeling ervan. Bevat eveneens het register van aanvragen en behandeling. Chronologisch Departement DAR, 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer 35

36 1.5 Uitbestedingsopdrachten Onderwerpsmap: gunning Front Office Vlaamse Infolijn Papier en digitaal Deze map bevat alle documenten over de overheidsopdracht tot gunning van de Front Office van de Vlaamse Infolijn. Zo bevat de map o.m.: voorbereidende documenten, het bestek en ontwerpen ervan, beoordelingsverslagen, beslissingen, eventuele bijvoegsels, enz. Papier Chronologisch - Thematisch Chronologisch - Thematisch Departement DAR; 10 JAAR BEWAREN VAN HET FORMELE GUNNINGSDOSSIER Deze documenten hebben een historische waarde Wat bewaard wordt is het officiële, formele gunningsdossier zoals het de beslissingsprocedure voor de Vlaamse Regering heeft doorlopen. Het bevat o.m. het bestek, de offertes en eventuele bijkomende uitleg, de beoordelingsverslagen, de adviezen van IF, begroting,.. de nota s aan de regering, de beslissingen. 36

37 Onderwerpsmap: gunningen ter ondersteuning van de werking van de Vlaamse Infolijn Deze map bevat alle documenten m.b.t. de gunningen van allerlei tijdelijke opdrachten die de werking van de Vlaamse Infolijn ondersteunen. Thematisch volgens opdracht - Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer 37

38 2 Interne werking 2.1 Overleg en samenwerking Serie: notulen en documenten van het stafoverleg van de Vlaamse Infolijn Dit zijn de documenten m.b.t. het managementoverleg of stafoverleg (vroeger coördinatieoverleg) van de afdeling Vlaamse Infolijn. Deze documenten zijn onder meer het huishoudelijk reglement, agenda s, verslagen, begeleidende documenten Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 38

39 Serie: notulen en documenten van de overlegmomenten van de afdeling Vlaamse Infolijn Dit zijn de notulen en bijbehorende stukken van de overlegmomenten van de hele afdeling of afdelingsoverleg. De infosessies voor de afdeling horen hier ook bij. Chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 39

40 2.2 Financieel beheer Financieel beheer van de afdeling Vlaamse Infolijn Onderwerpsmap: begroting Papier en digitaal Deze map bevat documenten betreffende de opmaak en de opvolging van de begroting van de Vlaamse Infolijn. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD; Team Financiën en Begroting 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 40

41 Serie: inkooporders Papier en digitaal Deze map bevat de inkooporderfiches van de Vlaamse Infolijn (vroeger vastleggingsfiches). Hierbij horen ook de bestelbrieven en betalingsborderellen. Papier Thematisch (=volgens benaming dossier) Thematisch Departement DAR; Afdeling MOD; Team Boekhouding 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 41

42 Serie: dossiers inzake geldvoorschotten Papier en digitaal Deze dossiers bevatten documenten betreffende de geldvoorschotten van de Vlaamse Infolijn. Dit gaat over bestellingen waarvoor geen inkooporderfiche nodig is. Bevat ook de bestelbonnen en betalingsborderellen. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD, Boekhouding 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 42

43 Serie: facturen Papier Deze map bevat de facturen van de Vlaamse Infolijn. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD; Team Boekhouding 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 43

44 Serie: financiële dossiers betreffende de uitbestedingsopdrachten Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met financiële stukken betreffende de uitbesteding van dienst- en leveringscontracten door de Vlaamse Infolijn in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Deze dossiers bevatten alles over de uitbestedingsopdrachten behalve de uitbesteding van de front office. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD, Team Boekhouding 10 JAAR Burgerlijk Wetboek, artikel 1792, 2206bis en 2270 Algemene Aanbestedingsvoorwaarden, artikel 18 44

45 Onderwerpsmap: financieel beheer projecten Deze map bevat stukken betreffende het financieel beheer en de kostprijs(-berekening) van lopende en afgelopen projecten. Thematisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 45

46 Onderwerpsmap: financiële rapportering algemeen budgetoverzicht Deze map bevat het algemeen rapport of overzicht van alle bestellingen op de eigen werkingskredieten van de Vlaamse Infolijn. Bevat ook het overzicht van de apparaatkredieten. Op nummer = chronologisch Departement DAR; 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer 46

47 Onderwerpsmap: apparaatkredieten Papier en digitaal Deze map bevat alle documenten inzake de apparaatkredieten. Papier Op nummer = chronologisch Op nummer = chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD, Team Boekhouding 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer en worden elders bewaard Schaduwarchief 47

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid P. 2-3 SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT DAR P. 6-7 P. 10-11 AFDELING KANSELARIJ AFDELING CONTACTPUNT VLAAMSE INFOLIJN (CPVI) AFDELING STAFDIENST

Nadere informatie

Contactpunt Vlaamse Infolijn

Contactpunt Vlaamse Infolijn Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 21 Inhoud 1 Achter de schermen... 4 1.1 Organisatie en werking... 4 1.2 Dienstverlening...5 1.2.1 Dienstverlening aan de klanten... 6 1.2.2 Dienstverlening aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2011 van de Vlaamse Infolijn Kan ik de Welke subsidies kan dakisolatiepemie mijn onderneming combineren met de krijgen via de verbeteringspremie? kmo-portefeuille? Wanneer zal ik mijn aanslagbiljet voor de verkeersbelasting ontvangen?

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan www.bestuurszaken.be/informatiemanagement INHOUD 1 VERSIEBEHEER... 3 2 HET SJABLOON... 4 2.1 Waarom?... 4 2.2 Indeling... 4 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

MOD WVG - afdeling Personeel

MOD WVG - afdeling Personeel MOD WVG - afdeling Personeel Inhoudstafel BELEID... 4 UITVOEREN VAN DE MANAGEMENTOVEREENKOMST... 4 2011PERS001 - Serie: afdelingsdoelstellingen... 4 UITVOEREN PERSONEELSBELEID... 5 2011PERS003 - Serie:

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015

ICT Contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015 Glossarium ICT-contract 2015-1/16 - Inhoudstafel 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/16 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie gegeven voor alle termen die in het Bestek

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015 Betreft: het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2227 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

kroniek AFDELING JEUGD

kroniek AFDELING JEUGD kroniek AFDELING JEUGD 2006 WOORD VOORAF 2006 was een bijzonder jaar voor de Vlaamse overheid. Beter Bestuurlijk Beleid of kortweg BBB, het grootscheepse vernieuwingsproject dat in 1999 werd opgestart

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie