MIJN GEMEENTE INFORMATIE EN DIENSTVERLENING OP MAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIJN GEMEENTE INFORMATIE EN DIENSTVERLENING OP MAAT"

Transcriptie

1 MIJN GEMEENTE INFORMATIE EN DIENSTVERLENING OP MAAT

2 2 COLOFON redactie Bart Noels, Leiedal Vormgeving Giovanni Maes, Leiedal Uitgave Intercommunale Leiedal President Kennedypark Kortrijk PUBLICATIE november 2011 Deze tekst is gebaseerd op de ervaringen in het Smart Cities project (North Sea Region Programme 4B - European Regional Development Fund) en de publicatie Dienstverlening, Impact met een glimlach. Lessen over dienstverlening regio Kortrijk (Leiedal, 2010). De internationale samenwerking rond Customer Insight was geweldig inspirerend. Mijngemeente is technisch opgebouwd door het integreren van: Contactendatabank: Core Framework (www.dfc.be) levert middleware-functionaliteit. Een.NET-interface is hierop geschreven. (www.microsoft.com/net) Webportaal: Drupal (www.drupal.org) + custom modules gemaakt door DotProjects (www.dotprojects.be) Webservices zorgen voor de gegevensuitwisseling (www.dfc.be) Mijngemeente is een concept van de Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal. De meeste inspiratie komt dan ook uit de enthousiaste samenwerking tussen de collega s van Leiedal en Kortrijk in de projecten Contactendatabank en Mijngemeente in de periode Een bijzondere dankuwel aan Hans Verscheure voor de vele uren denkwerk en discussie is hier meer dan op zijn plek. Meer info en status updates: innovatie/mijngemeente Mijngemeente: Intercommunale Leiedal en Stad Kortrijk All rights reserved Kopiëren uit deze tekst mag, mits bronvermelding

3 MIJN GEMEENTE GERICHTE LOKALE DIENSTVERLENING VOOR BURGERS DOOR CONTACTENBEHEER, GEBRUIKERSANALYSE EN EEN GEPERSONALISEERD WEBPORTAAL Mieke is vrouw, dertig en heeft twee kinderen. Ze houdt van sport, een goed boek en haar familie. Fred is man, vijftig en een succesvol bedrijfsleider. Hij houdt van paarden, snelle wagens en zijn villa. Frieda is een veertiger die net werkloos is geworden. Zij woont in een sociale woning en wil haar boiler laten herstellen. Of misschien zelfs laten vervangen. Koen is vijftien, houdt van skaten, fuiven en de jeugdbeweging. Zijn school is vlakbij, en met de fiets is hij er in vijf minuten. Als er tenminste geen wegenwerken zijn. Mieke, Fred, Frieda en Koen wonen in de zelfde gemeente. Ze krijgen allemaal de infokrant in de bus, krijgen (op Koen na) om de paar jaar een uitnodiging om te gaan stemmen in de bus. Ze betalen gemeentebelasting. En ze hebben een identiteitskaart. Het gemeentehuis weten ze liggen, maar ze hoeven er niet vaak te zijn. Ze maken allevier elke dag gebruik van de lokale dienstverlening. Mijngemeente ontsluit wat Mieke, Fred, Frieda en Koen verwachten van hun lokaal bestuur. In deze tekst leggen we uit wat de beweegredenen waren om gepersonaliseerde diensten en informatie mogelijk te maken, en hoe Mijngemeente in elkaar steekt. PS: Wil je Mijngemeente van de toekomst al eens aan het werk zien, neem een kijkje op

4 4

5 5 1 DE OVERHEID IS COMPLEX Vraag aan Mieke, Fred, Frieda of Koen waar je een premie voor een zonneboiler kan krijgen, en de antwoorden zullen bijzonder verschillend zijn. Vraag meteen ook aan dit viertal waar het speelpleintje in de buurt is, hoe je zwerfvuil moet melden en waar je informatie kan vinden over de komende wijkraad. En dan hebben we het nog maar over het lokale bestuur. In ons land bieden lokale, provinciale, regionale en federale overheidsdiensten elk een stevig pakket diensten aan de burger. Weten waarvoor je bij wie terecht kan is dan ook een hele klus geworden voor de burger. De overheid is complex. En het kluwen doorzichtig maken is dan ook een opdracht waar heel wat besturen mee bezig zijn.

6 6 2 one size fits all? Eigenlijk zou het reuzehandig zijn als Mieke, Fred, Frieda en Koen de zelfde vragen zouden stellen. Want dan zou je als overheid maar een beperkt aantal antwoorden moeten geven in de vorm van dienstverlening. Maar zo is het niet. Koen wil een speelplein, en ligt niet wakker van ondernemerssubsidies. Fred daarentegen wil een bouwvergunning, geen skatepark. En Mieke gaat met haar vragen graag naar een loket waar ze iemand kan spreken, terwijl Koen liefst een tje krijgt als iemand hem iets wil vragen. Alle vragen beantwoorden aan een loket, in een gemeentehuis met een beperkt aantal openingstijden lukt dus niet. Of niet meer. En alles oplossen met een website is eveneens onmogelijk. One size fits all werkt niet in lokale besturen. Verschillende groepen burgers hebben nood aan verschillende soorten diensten, afgeleverd volgens het kanaal van hun voorkeur. Memori heeft in 2010 meer dan burgers vragen gesteld over de toekomst van dienstverlening in de regio Kortrijk. Dit waren de hoogste prioriteiten voor de burgers: Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening Uitbouwen van de portaalfunctie van de stedelijke website Online opvolgen van meldingen Integratie van de elektronische identiteitskaart Mijngemeente wil deze vier prioriteiten helpen vorm geven.

7 7 3 of loketbezoek? De meeste burgers willen via folders op de hoogte blijven van het vrijetijdsaanbod van de gemeente. Een kleine helft zou die info op het web zoeken. Maar burgers die informatie willen over premies, die willen veelal ter plaatse, bij de dienst zelf een gesprek met een ambtenaar. bron: Memori, 2010 Het meest geschikte kanaal aanbieden is een moeilijke oefening, maar wel eentje die loont. Vergunningen, premies, en complexe transacties vergen eerst een dialoog aan het loket of via de telefoon. Je kan ook vragen dat burgers een afspraak maken. De opvolging van het dossier kan je vervolgens online doen. De leentermijn van een boek verlengen, een cultuurticket reserveren of iets melden aan de gemeente kan dan weer perfect via het internet. In deze gevallen bepaalt de complexiteit van het product welk kanaal je zal aanbieden. Maar je zal intussen ook nog rekening moeten houden met de kanaalvoorkeur van je doelgroep. Voor bepaalde groepen zal je extra tijd en middelen moeten voorzien om te zorgen dat ze niet uit de boot vallen. Gelukkig hoef je bovenstaande oefening als gemeente of ocmw niet alleen te doen. Andere gemeenten hebben al dergelijke opdelingen van producten gemaakt, en hebben een kanaalstrategie ontworpen. En het inzetten va geografische informatiesystemen maken het mogelijk om je doelgroepen in kaart te brengen.

8 8 4 kennis leidt tot impact In Mijngemeente willen we werken aan een informatiecyclus. Op vandaag zit de kennis over gebruikers her en der verspreid over de gemeente. Elke dienst houdt zijn eigen data bij in eigen lijstjes en toepassingen. Dat is niet alleen inefficiënt, het toont ook een weinig coherent beeld aan de burger. Die kennis verzamelen en inzetten voor een betere dienstverlening is de grote doelstelling van Mijngemeente. Een tweede doelstelling is die gegevens transparanter maken voor de burger. En het begint al op een bijzonder eenvoudig niveau: het verzamelen van telefoonnummers en -adressen. Want hoe kan je andere kanalen dan een brief of een loketbezoek inzetten, als je die basisgegevens nog niet hebt van een burger? In onze informatiecyclus willen we dus eerst en vooral informatie van burgers samenbrengen. Op de achtergrond doen we dat door databanken in de gemeente te bundelen, maar we laten de burger ook mee werken door via het Mijngemeente webportaal gegevens op te vragen. Zo kan je niet enkel contactinformatie, maar ook voorkeuren vragen aan je burgers. Bedoeling is dan om die informatie op zijn beurt te gebruiken om hen gerichter aan te spreken, om uit het grote aanbod van de gemeente dat te plukken dat beantwoordt aan de voorkeuren. Hoe meer een burger gebruik maakt van die gepersonaliseerde diensten, hij beter zijn informatie zichtbaar wordt en hoe beter de gemeente vervolgens producten, informatie, kanalen en diensten kan aanpassen. Niét om meer te verkopen zoals in de commerciële sector, wél om een dienstverlening met impact te realiseren: goedkoper, gerichter, op maat van de burger. toeleiden informeren transactie & personalistie voorkeuren en interesses

9 9 5 what s in it for me? Mijngemeente gaat dus over meer dan gepersonaliseerde informatie en transacties. Het gaat onderliggend over een cyclus van informatie verwerven en gebruiken. Bij het werken aan Mijngemeente moet je dan ook heel goed waken over de belangen van de burger en van de organisatie. Mijngemeente biedt burgers het voordeel dat zij voortaan worden aangesproken via een zelf gekozen kanaal. Burgers krijgen informatie en diensten op maat van hun voorkeuren en interesses. En via het opzetten van beveiligde online kanalen kan een burger rechtstreeks interageren met het lokale bestuur. Voor de organisatie zijn de voordelen dan weer dat er goedkopere online kanalen kunnen worden ingezet, voor zover dat beantwoordt aan de voorkeur van het individu. De organisatie krijgt ook beter zicht op voorkeuren en interesses en kan die zinvol inzetten voor beleidsdoeleinden en meer effectieve marketing van het dienstenaanbod. Omdat de organisatie beschikt over data die gekoppeld is, kan op wijkniveau of op doelgroepenniveau inzicht worden verworven. Dit wordt ook business intelligence genoemd.

10 10 Voorbeeld: Bedrijvengids creëert informatiecyclus Wat we beogen met Mijngemeente is voor een stuk al realiteit met de lokale bedrijvengids in de regio Kortrijk. De bedrijvengids brengt de bedrijven in een gemeente in kaart, gaande van een kapsalon tot een multinational. De databank is gebaseerd op een authentieke bron, de federale kruispuntbank voor ondernemingen, die op zijn beurt op Vlaams niveau verrijkt is met Vlaamse gegevens. In de kruispuntbank zit informatie over de aard van de activiteiten, de vestigingsplaats, het aantal medewerkers, het BTW-nummer, de jaarrekening. Een gemeente kan via deze gegevens perfect op de hoogte blijven van alle lokale bedrijfsactiviteit, denken we maar aan faillissementen, nieuwe vestigingen, statutenwijzigingen. Op die databank bouwde Intercommunale Leiedal een extra toegang, die het mogelijk maakt ook extra informatie toe te voegen. Zo vulde een meerderheid reeds een adres en website of bijkomende telefoonnummers aan, zodat ze via de online bedrijvengids gemakkelijk bereikbaar zijn. Elk bedrijf bepaalt autonoom welke gegevens via het internet beschikbaar worden gesteld. Dit biedt meteen interessante perspectieven voor overheidscommunicatie. Een bestuur kan bijvoorbeeld bedrijven in de buurt van geplande wegenwerken aanschrijven en nieuwkomers beter en sneller onthalen.

11 11 6 Privacy gewaarborgd Marketing en dienstverlening op basis van gebruikersgegevens kennen we eigenlijk van in de supermarkt. Bij elke boodschap halen we onze klantenkaart boven, en sommige ketens bieden op basis van deze informatie gepersonaliseerde kortingen aan. En intussen bezitten die supermarkten een massa kennis, waarmee ze bijvoorbeeld het aanbod van de supermarkt bepalen. Want reken maar dat het aanbod van elke supermarkt anders is, afhankelijk van de buurt, de wijk, de gemeente. SamenwerkinG In een lokaal bestuur is de doelstelling anders. Wij willen het lokale aanbod brengen waar het nodig is, via de juiste kanalen en op een efficiënte wijze. Wij willen de vele informatie die nu opgesloten zit in de vele databanken van de gemeente ontsluiten voor die burger, vragen om de data te verrijken, vragen om de data te controleren. Zelfs op een eenvoudig niveau: het is vreemd dat een burger zijn nieuwe telefoonnummer moet melden in de bib, de sportdienst en bij de milieudienst. De burger verwacht dat dat nummer doorgegeven wordt. En dat geldt ook voor data van andere besturen, zoals de provincie, Vlaamse of federale overheid. Heel veel gegevens zitten verspreid over databanken. Door samenwerking tussen besturen kunnen we die data beter delen, en bovendien doen we door het gebruik van authentieke bronnen geen dubbel werk meer. Proportionaliteit Het is wel belangrijk dat enkel de burger de totaliteit van de gegevens over zichzelf kan zien. Een burger mag zien welke melding hij lopen heeft, welke boeken momenteel zijn uitgeleend, welke sportkampen geboekt zijn. Maar de sportdienst heeft geen zaken met de boeken, het meldpunt hoeft de gereserveerde sportkampen niet te zien. Tenzij de burger daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

12 12 En daarbij speelt ook het beginsel van de proportionaliteit: informatie verzamelen in het kader van dienstverlening mag ook enkel voor zover de data zinvol wordt gebruikt voor die dienstverlening. Een adres vragen om een dienst op te zetten om burgers te informeren over wegenwerken in de buurt is goed. Datzelfde adres koppelen met leeftijd, voorkeuren en gezinsssamenstelling is dan weer niet relevant om te informeren over wegenwerken. Voorzichtig met gebruikersonderzoek Bij analyses worden kaarten met voorkeuren of eigenschappen gecombineerd. Zo kan je in kaart brengen waar de jongeren in de gemeente wonen, gecombineerd bijvoorbeeld met de interesses in sport. Zo kan je sportveldjes gemakkelijker inplannen. Maar dat doe je dus op wijkniveau, niet op niveau van een individu. Tenslotte moeten databanken met individuele voorkeuren extra beveiligd worden. Een veilige methode om in te loggen met de elektronische identiteitskaart, een goed beveiligde webomgeving en vooral sterke afspraken rond beheer en gebruik moeten misbruik onmogelijk maken. Zo koppelen we wel databanken, maar houden we de data in de databanken die beheerd worden door de diensten, met de nodige rechten en toegangsvoorwaarden. We bouwen dus geen superdatabank waar alles in zit, wel maken we het mogelijk dat contactgegevens van een burger worden gesynchroniseerd over de databanken heen, voor zover dit kan, mag en opportuun is.

13 13 7 webportaal mijn gemeente Mijngemeente gaat dus voornamelijk over het creëren van een informatiecyclus, een dialoog tussen het lokale bestuur en de burger. Dit is eigenlijk iets wat een bestuur al jaren doet, denk maar aan inschrijvingen voor sportkampen, bibliotheeksystemen, databanken voor milieuvergunningen, ticketsystemen voor cultuurcentra. Soms wordt de klantendata al eens gebruikt voor analyse, maar vaker blijft de data onontgonnen zitten, netjes in een departement binnen in de organisatie. Het online portaal Mijngemeente wil die data ontsluiten, en burgers een rechtstreeks kanaal geven naar de gemeente. Mieke, Fred, Frieda en Koen gebruiken niet allemaal op een gelijke wijze een online toegang. Sedert kort verlengt Mieke de leentermijn van haar boeken via het online bibliotheekportaal. Fred dient zijn belastingaangifte en BTW-gegevens in via de webtoepassing van de federale overheid. Frieda heeft geen computer thuis, en belt naar de gemeente als ze iets nodig heeft. En Koen zit op Netlog, Facebook, maar heeft ook al eens meegedaan aan een wedstrijd van de gemeente met een online wedstrijdformulier van de gemeente. Drie van deze vier burgers hebben dus al online ervaring, en komen nu al in contact met de overheid op het internet. Zal het online portaal van Mijngemeente meteen iedereen kunnen helpen? Voor Mieke, Fred en Koen zal Mijngemeente waarschijnlijk snel voordelen opleveren, maar we zullen er ook over moeten waken dat Frieda ook aangesproken wordt via de klassieke kanalen, en dat zij op termijn zelf ook met Mijngemeente aan de slag kan. Toen begin de jaren 2000 online bibliotheeksystemen opgang maakten, was er aanvankelijk een zorg dat de bibliotheekgebruikers de online toegang te moeilijk zouden vinden. Via die toegang kunnen bibliotheekgebruikers zelf de leentermijn van boeken verlengen, boeken reserveren of hun leengeschiedenis bekijken. Achteraf blijkt de omslag gelukt, dankzij een wijze combinatie van sterke communicatie, heldere handleidingen, goede doorverwijzing en uitleg aan de loketten en extra opleiding voor kansengroepen. Een ander voorbeeld is hoe de Stad Kortrijk aan kanaalsturing doet: het leiden van klanten naar kanalen. Zo verwijzen de medewerkers van het algemeen telefoonnummer 1777 bij een gesprek naar de website als bron voor informatie. Zo leren burgers de website te consulteren bij een volgende informatievraag.

14 14 8 het huidige aanbod op mijn gemeente Als je vraagt aan iemand om zich te registreren voor Mijngemeente moet je iets te bieden hebben. Mijngemeente moet een meerwaarde bieden waardoor een burger de dienst ook echt zal blijven gebruiken. Op vandaag kan het online platform van Mijngemeente al heel wat bieden. Op basis van de opgegeven interesses krijgt een burger informatie die op vandaag her en der verspreid is over de website. De interesse kan ofwel samenhangen met leeftijd (kinderen, tieners, senioren,...), gezinsomstandigheden (gezinnen, alleenstaanden,...), thema (vrije tijd, ondernemen,...) of woonplaats (wijken, buurten). Informatie wordt gefilterd en gebundeld, zodat burgers slechts die informatie zien die hen rechtstreeks aanbelangt. Een burger kan de officiële domiciliegegevens verrijken met een adres en telefoonnummers. Daardoor kan de gemeente op termijn ook s versturen als er nieuws is dat relevant is voor de opgegeven interesses. Neem bijvoorbeeld een aankondiging van wegenwerken in de buurt die enkel naar mensen in een straal van 500 meter rond de werken wordt g d. Of de aankondiging van een ophaalronde voor grof afval, die gestuurd wordt naar de burgers die wonen op de route van de ophaalronde. Burgers kunnen zich via Mijngemeente ook inschrijven op elektronische nieuwsbrieven, en ze kunnen tegelijk ook hun voorkeur aanduiden voor overheidscommunicatie: of gewone brief. Taxonweb geeft vandaag ook de mogelijkheid om aan te duiden dat je geen klassieke belastingbrief meer krijgt, het spaart alvast een aantal bomen. Via Mijngemeente moeten burgers niet telkens hun contactgegevens doorgeven. Burgers die geregistreerd zijn op Mijngemeente krijgen vooringevulde formulieren, waar ze dus enkel nog specifieke informatie moeten aanvullen.

15 15 In Mijngemeente kan een burger ook informatie op kaart bekijken. Mijnbuurt ontsluit de geografische informatie die nuttig kan zijn voor het dagelijkse leven: speelpleintjes, brievenbussen, parkeerplaatsen en andere nuttige plekken in de buurt, maar ook wegenwerken, evenementen zoals straatfeesten of andere tijdelijke informatie kan een gemeente zichtbaar maken op een eenvoudig bruikbare Google Maps kaart. Uit onderzoek door Insites blijkt dat dit de meest gewaardeerde dienst van Mijngemeente is. Bovenstaande troeven zijn slechts het topje van de ijsberg. Achterliggend wordt Mijngemeente gekoppeld met de databanken van de gemeente: sport, bibliotheek, bevolking, meldpunt,... In Mijngemeente kan je naargelang de keuze van de gemeente en de technische mogelijkheid om te koppelen de informatie uit die specifieke databanken bekijken en eventueel aanvullen. Zo is er bijvoorbeeld in MijnKortrijk een koppeling gemaakt tussen Mijngemeente en de databank met meldingen aan de gemeente. Zo kan een burger via Mijngemeente een melding doorgeven, en via het beveiligde portaal ook de melding opvolgen. Bedoeling is dat MijnKortrijk de komende maanden en jaren stelselmatig wordt opgebouwd als toegang tot al die achterliggende interne informatie. Dat Mijngemeente gebruik maakt van de elektronische identiteitskaart (eid) is dan ook een belangrijke voorwaarde bij het uitbouwen van Mijngemeente. Niet enkel is dit een instrument dat burgers al kennen van andere overheidstoepasingen, het biedt ook een garantie op veiligheid voor de burger én voor het lokaal bestuur. Volgens onderzoek in de regio Kortrijk (Memori, 2010) beschikt 18% van de huishoudens over een kaartlezer, en zegt 23% van de respondenten administratieve zaken te regelen via de eid en de kaartlezer. Ligt dat aan de moeilijkheidsgraad? Neen, want bijna 80 procent van de respondenten regelt zijn bankzaken al online. Er is dus nog groeimarge voor een lokaal bestuur voor het inzetten van de eid. Zeker als je weet dat meer dan een derde van de Belgen via Tax-on-web de belastingfiche indient.

16 16 9 middleware verbindt databanken Om Mijngemeente mogelijk te maken heeft een gemeente middleware nodig, de lijm die nodig is om die databanken te verbinden met elkaar. Middleware is software die zorgt dat databanken worden gelinkt en gesynchroniseerd. Je kan natuurlijk werken vanuit één grote databank die alle informatie over een individu, samen met alle transacties verbindt, maar dat zou een onbegonnen zaak zijn. Niet alleen omdat je de hele werking van een lokaal bestuur niet zou kunnen vatten in één databank, maar ook omdat dit inhoudelijk niet wenselijk is: sommige data zijn specifiek voor een domein, en moeten niet gedeeld worden over de organisatie. Denk aan het proportionaliteitsbeginsel in het stukje over privacy. Die middleware zorgt er dus voor dat velden uit de verschillende databanken met elkaar worden verbonden, zodat je als burger bijvoorbeeld maar één keer je gsm-nummer hoeft door te geven, en dat dat nummer dan automatisch wordt doorgegeven naar de verschillende databanken van de gemeente.

17 17 10 contactendatabank zoekt beheerder Elke gemeente heeft een pak contacten, gaande van de leveranciers, de burgers, een protocollaire lijst, de vertegenwoordigers van de verenigingen of de leiders van de jeugdbewegingen. Veelal is er een systeem van contactenbeheer, waarmee dan mailings worden gemaakt. Soms is dat een eenvoudige Excel, soms is dat een geavanceerd systeem voor CRM, Customer Relationship Management. Belangrijk bij contactenbeheer is dat er slechts één authentieke lijst is, en dat er geen verspreide lijstjes verspreid liggen over de organisatie. Want hoe houd je anders overzicht over wat de juiste actuele gegevens zijn? Nochtans is dit de realiteit in veel lokale besturen: elke dienst houdt zijn eigen contactgegevens bij, en zo krijg je natuurlijk ongelukjes, zoals een overleden persoon die wordt uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie, of een burger die zijn adreswijziging aan alle diensten moet melden. Een lokaal bestuur heeft niet alleen nood aan een contactendatabank, maar vooral ook aan een contactenbeheerder. Iemand die een beleid ontwikkelt rond contacten, privacy, deontologie, gebruikersonderzoek. Een ambtenaar die overzicht houdt, de authentieke bronnen naar voor schuift als werkinstrument, die rapporteert aan het beleid. Dat hoeft geen nieuwe functie te zijn, het is een verantwoordelijkheid die iemand bijkomend op zich kan nemen, liefst omringd met een werkgroep met collega s uit de verschillende diensten.

18

BURGERS, KLANTEN, PARTICIPANTEN SOCIALE MEDIA BIJ HET ORGANISEREN EN VORMGEVEN VAN DIENSTVERLENING

BURGERS, KLANTEN, PARTICIPANTEN SOCIALE MEDIA BIJ HET ORGANISEREN EN VORMGEVEN VAN DIENSTVERLENING BURGERS, KLANTEN, PARTICIPANTEN SOCIALE MEDIA BIJ HET ORGANISEREN EN VORMGEVEN VAN DIENSTVERLENING 2 3 BURGERS, KLANTEN, PARTICIPANTEN SOCIALE MEDIA BIJ HET ORGANISEREN EN VORMGEVEN VAN DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Let s Connect Online!

Let s Connect Online! Let s Connect Online! Een strategische gids om online te netwerken in 10 stappen Door Jan Vermeiren Step by Step Consulting - Networking Coach RPR Antwerpen BTW: BE 0480.564.328 www.networking-coach.com

Nadere informatie

Totaalconcept. op elkaar afgestemde softwaremodules en diensten die samen tot De nieuwe kijk op marketing & sales leiden.

Totaalconcept. op elkaar afgestemde softwaremodules en diensten die samen tot De nieuwe kijk op marketing & sales leiden. Totaalconcept CRM-software kunt u overal kopen. Net als adressen voor uw direct mailacties. En ook software voor e-mailmarketing is er in overvloed. Maar één leverancier, die alle benodigde producten en

Nadere informatie

De Converserende Overheid

De Converserende Overheid De Converserende Overheid De Converserende Overheid De overheid is van iedereen Het begin van een nieuwe overheidscommunicatie Julie Clément Eric Goubin Marc van Daele D/2014/45/478 ISBN 978 94 014 2124

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

DE MARKETINGDATABANK ZET UW ACTIES WEER OP KOERS

DE MARKETINGDATABANK ZET UW ACTIES WEER OP KOERS VOOR ELKE DOELGROEP DE JUISTE BOODSCHAP [Esc] DE MARKETINGDATABANK ZET UW ACTIES WEER OP KOERS 1 sluit dit document over dit document email dit document HELP! IK VERZUIP IN DE DATA! Marketers kunnen vandaag

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

De marketing databank zet uw acties weer op koers

De marketing databank zet uw acties weer op koers sla dit document op De marketing databank zet uw acties weer op koers email dit document 1 wat doet u met uw klantengegevens? Marketeers hebben de jongste jaren tal van communicatiemiddelen ter beschikking

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Het Nieuwe Werken in het MKB Voorwoord In dit boekje staat vertrouwen centraal. Het Nieuwe Werken gaat niet over technologie of een kantoortuin maar over mensen. Hoe stelt u medewerkers instaat het beste

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie