MIJN GEMEENTE INFORMATIE EN DIENSTVERLENING OP MAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIJN GEMEENTE INFORMATIE EN DIENSTVERLENING OP MAAT"

Transcriptie

1 MIJN GEMEENTE INFORMATIE EN DIENSTVERLENING OP MAAT

2 2 COLOFON redactie Bart Noels, Leiedal Vormgeving Giovanni Maes, Leiedal Uitgave Intercommunale Leiedal President Kennedypark Kortrijk PUBLICATIE november 2011 Deze tekst is gebaseerd op de ervaringen in het Smart Cities project (North Sea Region Programme 4B - European Regional Development Fund) en de publicatie Dienstverlening, Impact met een glimlach. Lessen over dienstverlening regio Kortrijk (Leiedal, 2010). De internationale samenwerking rond Customer Insight was geweldig inspirerend. Mijngemeente is technisch opgebouwd door het integreren van: Contactendatabank: Core Framework (www.dfc.be) levert middleware-functionaliteit. Een.NET-interface is hierop geschreven. (www.microsoft.com/net) Webportaal: Drupal (www.drupal.org) + custom modules gemaakt door DotProjects (www.dotprojects.be) Webservices zorgen voor de gegevensuitwisseling (www.dfc.be) Mijngemeente is een concept van de Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal. De meeste inspiratie komt dan ook uit de enthousiaste samenwerking tussen de collega s van Leiedal en Kortrijk in de projecten Contactendatabank en Mijngemeente in de periode Een bijzondere dankuwel aan Hans Verscheure voor de vele uren denkwerk en discussie is hier meer dan op zijn plek. Meer info en status updates: innovatie/mijngemeente Mijngemeente: Intercommunale Leiedal en Stad Kortrijk All rights reserved Kopiëren uit deze tekst mag, mits bronvermelding

3 MIJN GEMEENTE GERICHTE LOKALE DIENSTVERLENING VOOR BURGERS DOOR CONTACTENBEHEER, GEBRUIKERSANALYSE EN EEN GEPERSONALISEERD WEBPORTAAL Mieke is vrouw, dertig en heeft twee kinderen. Ze houdt van sport, een goed boek en haar familie. Fred is man, vijftig en een succesvol bedrijfsleider. Hij houdt van paarden, snelle wagens en zijn villa. Frieda is een veertiger die net werkloos is geworden. Zij woont in een sociale woning en wil haar boiler laten herstellen. Of misschien zelfs laten vervangen. Koen is vijftien, houdt van skaten, fuiven en de jeugdbeweging. Zijn school is vlakbij, en met de fiets is hij er in vijf minuten. Als er tenminste geen wegenwerken zijn. Mieke, Fred, Frieda en Koen wonen in de zelfde gemeente. Ze krijgen allemaal de infokrant in de bus, krijgen (op Koen na) om de paar jaar een uitnodiging om te gaan stemmen in de bus. Ze betalen gemeentebelasting. En ze hebben een identiteitskaart. Het gemeentehuis weten ze liggen, maar ze hoeven er niet vaak te zijn. Ze maken allevier elke dag gebruik van de lokale dienstverlening. Mijngemeente ontsluit wat Mieke, Fred, Frieda en Koen verwachten van hun lokaal bestuur. In deze tekst leggen we uit wat de beweegredenen waren om gepersonaliseerde diensten en informatie mogelijk te maken, en hoe Mijngemeente in elkaar steekt. PS: Wil je Mijngemeente van de toekomst al eens aan het werk zien, neem een kijkje op

4 4

5 5 1 DE OVERHEID IS COMPLEX Vraag aan Mieke, Fred, Frieda of Koen waar je een premie voor een zonneboiler kan krijgen, en de antwoorden zullen bijzonder verschillend zijn. Vraag meteen ook aan dit viertal waar het speelpleintje in de buurt is, hoe je zwerfvuil moet melden en waar je informatie kan vinden over de komende wijkraad. En dan hebben we het nog maar over het lokale bestuur. In ons land bieden lokale, provinciale, regionale en federale overheidsdiensten elk een stevig pakket diensten aan de burger. Weten waarvoor je bij wie terecht kan is dan ook een hele klus geworden voor de burger. De overheid is complex. En het kluwen doorzichtig maken is dan ook een opdracht waar heel wat besturen mee bezig zijn.

6 6 2 one size fits all? Eigenlijk zou het reuzehandig zijn als Mieke, Fred, Frieda en Koen de zelfde vragen zouden stellen. Want dan zou je als overheid maar een beperkt aantal antwoorden moeten geven in de vorm van dienstverlening. Maar zo is het niet. Koen wil een speelplein, en ligt niet wakker van ondernemerssubsidies. Fred daarentegen wil een bouwvergunning, geen skatepark. En Mieke gaat met haar vragen graag naar een loket waar ze iemand kan spreken, terwijl Koen liefst een tje krijgt als iemand hem iets wil vragen. Alle vragen beantwoorden aan een loket, in een gemeentehuis met een beperkt aantal openingstijden lukt dus niet. Of niet meer. En alles oplossen met een website is eveneens onmogelijk. One size fits all werkt niet in lokale besturen. Verschillende groepen burgers hebben nood aan verschillende soorten diensten, afgeleverd volgens het kanaal van hun voorkeur. Memori heeft in 2010 meer dan burgers vragen gesteld over de toekomst van dienstverlening in de regio Kortrijk. Dit waren de hoogste prioriteiten voor de burgers: Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening Uitbouwen van de portaalfunctie van de stedelijke website Online opvolgen van meldingen Integratie van de elektronische identiteitskaart Mijngemeente wil deze vier prioriteiten helpen vorm geven.

7 7 3 of loketbezoek? De meeste burgers willen via folders op de hoogte blijven van het vrijetijdsaanbod van de gemeente. Een kleine helft zou die info op het web zoeken. Maar burgers die informatie willen over premies, die willen veelal ter plaatse, bij de dienst zelf een gesprek met een ambtenaar. bron: Memori, 2010 Het meest geschikte kanaal aanbieden is een moeilijke oefening, maar wel eentje die loont. Vergunningen, premies, en complexe transacties vergen eerst een dialoog aan het loket of via de telefoon. Je kan ook vragen dat burgers een afspraak maken. De opvolging van het dossier kan je vervolgens online doen. De leentermijn van een boek verlengen, een cultuurticket reserveren of iets melden aan de gemeente kan dan weer perfect via het internet. In deze gevallen bepaalt de complexiteit van het product welk kanaal je zal aanbieden. Maar je zal intussen ook nog rekening moeten houden met de kanaalvoorkeur van je doelgroep. Voor bepaalde groepen zal je extra tijd en middelen moeten voorzien om te zorgen dat ze niet uit de boot vallen. Gelukkig hoef je bovenstaande oefening als gemeente of ocmw niet alleen te doen. Andere gemeenten hebben al dergelijke opdelingen van producten gemaakt, en hebben een kanaalstrategie ontworpen. En het inzetten va geografische informatiesystemen maken het mogelijk om je doelgroepen in kaart te brengen.

8 8 4 kennis leidt tot impact In Mijngemeente willen we werken aan een informatiecyclus. Op vandaag zit de kennis over gebruikers her en der verspreid over de gemeente. Elke dienst houdt zijn eigen data bij in eigen lijstjes en toepassingen. Dat is niet alleen inefficiënt, het toont ook een weinig coherent beeld aan de burger. Die kennis verzamelen en inzetten voor een betere dienstverlening is de grote doelstelling van Mijngemeente. Een tweede doelstelling is die gegevens transparanter maken voor de burger. En het begint al op een bijzonder eenvoudig niveau: het verzamelen van telefoonnummers en -adressen. Want hoe kan je andere kanalen dan een brief of een loketbezoek inzetten, als je die basisgegevens nog niet hebt van een burger? In onze informatiecyclus willen we dus eerst en vooral informatie van burgers samenbrengen. Op de achtergrond doen we dat door databanken in de gemeente te bundelen, maar we laten de burger ook mee werken door via het Mijngemeente webportaal gegevens op te vragen. Zo kan je niet enkel contactinformatie, maar ook voorkeuren vragen aan je burgers. Bedoeling is dan om die informatie op zijn beurt te gebruiken om hen gerichter aan te spreken, om uit het grote aanbod van de gemeente dat te plukken dat beantwoordt aan de voorkeuren. Hoe meer een burger gebruik maakt van die gepersonaliseerde diensten, hij beter zijn informatie zichtbaar wordt en hoe beter de gemeente vervolgens producten, informatie, kanalen en diensten kan aanpassen. Niét om meer te verkopen zoals in de commerciële sector, wél om een dienstverlening met impact te realiseren: goedkoper, gerichter, op maat van de burger. toeleiden informeren transactie & personalistie voorkeuren en interesses

9 9 5 what s in it for me? Mijngemeente gaat dus over meer dan gepersonaliseerde informatie en transacties. Het gaat onderliggend over een cyclus van informatie verwerven en gebruiken. Bij het werken aan Mijngemeente moet je dan ook heel goed waken over de belangen van de burger en van de organisatie. Mijngemeente biedt burgers het voordeel dat zij voortaan worden aangesproken via een zelf gekozen kanaal. Burgers krijgen informatie en diensten op maat van hun voorkeuren en interesses. En via het opzetten van beveiligde online kanalen kan een burger rechtstreeks interageren met het lokale bestuur. Voor de organisatie zijn de voordelen dan weer dat er goedkopere online kanalen kunnen worden ingezet, voor zover dat beantwoordt aan de voorkeur van het individu. De organisatie krijgt ook beter zicht op voorkeuren en interesses en kan die zinvol inzetten voor beleidsdoeleinden en meer effectieve marketing van het dienstenaanbod. Omdat de organisatie beschikt over data die gekoppeld is, kan op wijkniveau of op doelgroepenniveau inzicht worden verworven. Dit wordt ook business intelligence genoemd.

10 10 Voorbeeld: Bedrijvengids creëert informatiecyclus Wat we beogen met Mijngemeente is voor een stuk al realiteit met de lokale bedrijvengids in de regio Kortrijk. De bedrijvengids brengt de bedrijven in een gemeente in kaart, gaande van een kapsalon tot een multinational. De databank is gebaseerd op een authentieke bron, de federale kruispuntbank voor ondernemingen, die op zijn beurt op Vlaams niveau verrijkt is met Vlaamse gegevens. In de kruispuntbank zit informatie over de aard van de activiteiten, de vestigingsplaats, het aantal medewerkers, het BTW-nummer, de jaarrekening. Een gemeente kan via deze gegevens perfect op de hoogte blijven van alle lokale bedrijfsactiviteit, denken we maar aan faillissementen, nieuwe vestigingen, statutenwijzigingen. Op die databank bouwde Intercommunale Leiedal een extra toegang, die het mogelijk maakt ook extra informatie toe te voegen. Zo vulde een meerderheid reeds een adres en website of bijkomende telefoonnummers aan, zodat ze via de online bedrijvengids gemakkelijk bereikbaar zijn. Elk bedrijf bepaalt autonoom welke gegevens via het internet beschikbaar worden gesteld. Dit biedt meteen interessante perspectieven voor overheidscommunicatie. Een bestuur kan bijvoorbeeld bedrijven in de buurt van geplande wegenwerken aanschrijven en nieuwkomers beter en sneller onthalen.

11 11 6 Privacy gewaarborgd Marketing en dienstverlening op basis van gebruikersgegevens kennen we eigenlijk van in de supermarkt. Bij elke boodschap halen we onze klantenkaart boven, en sommige ketens bieden op basis van deze informatie gepersonaliseerde kortingen aan. En intussen bezitten die supermarkten een massa kennis, waarmee ze bijvoorbeeld het aanbod van de supermarkt bepalen. Want reken maar dat het aanbod van elke supermarkt anders is, afhankelijk van de buurt, de wijk, de gemeente. SamenwerkinG In een lokaal bestuur is de doelstelling anders. Wij willen het lokale aanbod brengen waar het nodig is, via de juiste kanalen en op een efficiënte wijze. Wij willen de vele informatie die nu opgesloten zit in de vele databanken van de gemeente ontsluiten voor die burger, vragen om de data te verrijken, vragen om de data te controleren. Zelfs op een eenvoudig niveau: het is vreemd dat een burger zijn nieuwe telefoonnummer moet melden in de bib, de sportdienst en bij de milieudienst. De burger verwacht dat dat nummer doorgegeven wordt. En dat geldt ook voor data van andere besturen, zoals de provincie, Vlaamse of federale overheid. Heel veel gegevens zitten verspreid over databanken. Door samenwerking tussen besturen kunnen we die data beter delen, en bovendien doen we door het gebruik van authentieke bronnen geen dubbel werk meer. Proportionaliteit Het is wel belangrijk dat enkel de burger de totaliteit van de gegevens over zichzelf kan zien. Een burger mag zien welke melding hij lopen heeft, welke boeken momenteel zijn uitgeleend, welke sportkampen geboekt zijn. Maar de sportdienst heeft geen zaken met de boeken, het meldpunt hoeft de gereserveerde sportkampen niet te zien. Tenzij de burger daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

12 12 En daarbij speelt ook het beginsel van de proportionaliteit: informatie verzamelen in het kader van dienstverlening mag ook enkel voor zover de data zinvol wordt gebruikt voor die dienstverlening. Een adres vragen om een dienst op te zetten om burgers te informeren over wegenwerken in de buurt is goed. Datzelfde adres koppelen met leeftijd, voorkeuren en gezinsssamenstelling is dan weer niet relevant om te informeren over wegenwerken. Voorzichtig met gebruikersonderzoek Bij analyses worden kaarten met voorkeuren of eigenschappen gecombineerd. Zo kan je in kaart brengen waar de jongeren in de gemeente wonen, gecombineerd bijvoorbeeld met de interesses in sport. Zo kan je sportveldjes gemakkelijker inplannen. Maar dat doe je dus op wijkniveau, niet op niveau van een individu. Tenslotte moeten databanken met individuele voorkeuren extra beveiligd worden. Een veilige methode om in te loggen met de elektronische identiteitskaart, een goed beveiligde webomgeving en vooral sterke afspraken rond beheer en gebruik moeten misbruik onmogelijk maken. Zo koppelen we wel databanken, maar houden we de data in de databanken die beheerd worden door de diensten, met de nodige rechten en toegangsvoorwaarden. We bouwen dus geen superdatabank waar alles in zit, wel maken we het mogelijk dat contactgegevens van een burger worden gesynchroniseerd over de databanken heen, voor zover dit kan, mag en opportuun is.

13 13 7 webportaal mijn gemeente Mijngemeente gaat dus voornamelijk over het creëren van een informatiecyclus, een dialoog tussen het lokale bestuur en de burger. Dit is eigenlijk iets wat een bestuur al jaren doet, denk maar aan inschrijvingen voor sportkampen, bibliotheeksystemen, databanken voor milieuvergunningen, ticketsystemen voor cultuurcentra. Soms wordt de klantendata al eens gebruikt voor analyse, maar vaker blijft de data onontgonnen zitten, netjes in een departement binnen in de organisatie. Het online portaal Mijngemeente wil die data ontsluiten, en burgers een rechtstreeks kanaal geven naar de gemeente. Mieke, Fred, Frieda en Koen gebruiken niet allemaal op een gelijke wijze een online toegang. Sedert kort verlengt Mieke de leentermijn van haar boeken via het online bibliotheekportaal. Fred dient zijn belastingaangifte en BTW-gegevens in via de webtoepassing van de federale overheid. Frieda heeft geen computer thuis, en belt naar de gemeente als ze iets nodig heeft. En Koen zit op Netlog, Facebook, maar heeft ook al eens meegedaan aan een wedstrijd van de gemeente met een online wedstrijdformulier van de gemeente. Drie van deze vier burgers hebben dus al online ervaring, en komen nu al in contact met de overheid op het internet. Zal het online portaal van Mijngemeente meteen iedereen kunnen helpen? Voor Mieke, Fred en Koen zal Mijngemeente waarschijnlijk snel voordelen opleveren, maar we zullen er ook over moeten waken dat Frieda ook aangesproken wordt via de klassieke kanalen, en dat zij op termijn zelf ook met Mijngemeente aan de slag kan. Toen begin de jaren 2000 online bibliotheeksystemen opgang maakten, was er aanvankelijk een zorg dat de bibliotheekgebruikers de online toegang te moeilijk zouden vinden. Via die toegang kunnen bibliotheekgebruikers zelf de leentermijn van boeken verlengen, boeken reserveren of hun leengeschiedenis bekijken. Achteraf blijkt de omslag gelukt, dankzij een wijze combinatie van sterke communicatie, heldere handleidingen, goede doorverwijzing en uitleg aan de loketten en extra opleiding voor kansengroepen. Een ander voorbeeld is hoe de Stad Kortrijk aan kanaalsturing doet: het leiden van klanten naar kanalen. Zo verwijzen de medewerkers van het algemeen telefoonnummer 1777 bij een gesprek naar de website als bron voor informatie. Zo leren burgers de website te consulteren bij een volgende informatievraag.

14 14 8 het huidige aanbod op mijn gemeente Als je vraagt aan iemand om zich te registreren voor Mijngemeente moet je iets te bieden hebben. Mijngemeente moet een meerwaarde bieden waardoor een burger de dienst ook echt zal blijven gebruiken. Op vandaag kan het online platform van Mijngemeente al heel wat bieden. Op basis van de opgegeven interesses krijgt een burger informatie die op vandaag her en der verspreid is over de website. De interesse kan ofwel samenhangen met leeftijd (kinderen, tieners, senioren,...), gezinsomstandigheden (gezinnen, alleenstaanden,...), thema (vrije tijd, ondernemen,...) of woonplaats (wijken, buurten). Informatie wordt gefilterd en gebundeld, zodat burgers slechts die informatie zien die hen rechtstreeks aanbelangt. Een burger kan de officiële domiciliegegevens verrijken met een adres en telefoonnummers. Daardoor kan de gemeente op termijn ook s versturen als er nieuws is dat relevant is voor de opgegeven interesses. Neem bijvoorbeeld een aankondiging van wegenwerken in de buurt die enkel naar mensen in een straal van 500 meter rond de werken wordt g d. Of de aankondiging van een ophaalronde voor grof afval, die gestuurd wordt naar de burgers die wonen op de route van de ophaalronde. Burgers kunnen zich via Mijngemeente ook inschrijven op elektronische nieuwsbrieven, en ze kunnen tegelijk ook hun voorkeur aanduiden voor overheidscommunicatie: of gewone brief. Taxonweb geeft vandaag ook de mogelijkheid om aan te duiden dat je geen klassieke belastingbrief meer krijgt, het spaart alvast een aantal bomen. Via Mijngemeente moeten burgers niet telkens hun contactgegevens doorgeven. Burgers die geregistreerd zijn op Mijngemeente krijgen vooringevulde formulieren, waar ze dus enkel nog specifieke informatie moeten aanvullen.

15 15 In Mijngemeente kan een burger ook informatie op kaart bekijken. Mijnbuurt ontsluit de geografische informatie die nuttig kan zijn voor het dagelijkse leven: speelpleintjes, brievenbussen, parkeerplaatsen en andere nuttige plekken in de buurt, maar ook wegenwerken, evenementen zoals straatfeesten of andere tijdelijke informatie kan een gemeente zichtbaar maken op een eenvoudig bruikbare Google Maps kaart. Uit onderzoek door Insites blijkt dat dit de meest gewaardeerde dienst van Mijngemeente is. Bovenstaande troeven zijn slechts het topje van de ijsberg. Achterliggend wordt Mijngemeente gekoppeld met de databanken van de gemeente: sport, bibliotheek, bevolking, meldpunt,... In Mijngemeente kan je naargelang de keuze van de gemeente en de technische mogelijkheid om te koppelen de informatie uit die specifieke databanken bekijken en eventueel aanvullen. Zo is er bijvoorbeeld in MijnKortrijk een koppeling gemaakt tussen Mijngemeente en de databank met meldingen aan de gemeente. Zo kan een burger via Mijngemeente een melding doorgeven, en via het beveiligde portaal ook de melding opvolgen. Bedoeling is dat MijnKortrijk de komende maanden en jaren stelselmatig wordt opgebouwd als toegang tot al die achterliggende interne informatie. Dat Mijngemeente gebruik maakt van de elektronische identiteitskaart (eid) is dan ook een belangrijke voorwaarde bij het uitbouwen van Mijngemeente. Niet enkel is dit een instrument dat burgers al kennen van andere overheidstoepasingen, het biedt ook een garantie op veiligheid voor de burger én voor het lokaal bestuur. Volgens onderzoek in de regio Kortrijk (Memori, 2010) beschikt 18% van de huishoudens over een kaartlezer, en zegt 23% van de respondenten administratieve zaken te regelen via de eid en de kaartlezer. Ligt dat aan de moeilijkheidsgraad? Neen, want bijna 80 procent van de respondenten regelt zijn bankzaken al online. Er is dus nog groeimarge voor een lokaal bestuur voor het inzetten van de eid. Zeker als je weet dat meer dan een derde van de Belgen via Tax-on-web de belastingfiche indient.

16 16 9 middleware verbindt databanken Om Mijngemeente mogelijk te maken heeft een gemeente middleware nodig, de lijm die nodig is om die databanken te verbinden met elkaar. Middleware is software die zorgt dat databanken worden gelinkt en gesynchroniseerd. Je kan natuurlijk werken vanuit één grote databank die alle informatie over een individu, samen met alle transacties verbindt, maar dat zou een onbegonnen zaak zijn. Niet alleen omdat je de hele werking van een lokaal bestuur niet zou kunnen vatten in één databank, maar ook omdat dit inhoudelijk niet wenselijk is: sommige data zijn specifiek voor een domein, en moeten niet gedeeld worden over de organisatie. Denk aan het proportionaliteitsbeginsel in het stukje over privacy. Die middleware zorgt er dus voor dat velden uit de verschillende databanken met elkaar worden verbonden, zodat je als burger bijvoorbeeld maar één keer je gsm-nummer hoeft door te geven, en dat dat nummer dan automatisch wordt doorgegeven naar de verschillende databanken van de gemeente.

17 17 10 contactendatabank zoekt beheerder Elke gemeente heeft een pak contacten, gaande van de leveranciers, de burgers, een protocollaire lijst, de vertegenwoordigers van de verenigingen of de leiders van de jeugdbewegingen. Veelal is er een systeem van contactenbeheer, waarmee dan mailings worden gemaakt. Soms is dat een eenvoudige Excel, soms is dat een geavanceerd systeem voor CRM, Customer Relationship Management. Belangrijk bij contactenbeheer is dat er slechts één authentieke lijst is, en dat er geen verspreide lijstjes verspreid liggen over de organisatie. Want hoe houd je anders overzicht over wat de juiste actuele gegevens zijn? Nochtans is dit de realiteit in veel lokale besturen: elke dienst houdt zijn eigen contactgegevens bij, en zo krijg je natuurlijk ongelukjes, zoals een overleden persoon die wordt uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie, of een burger die zijn adreswijziging aan alle diensten moet melden. Een lokaal bestuur heeft niet alleen nood aan een contactendatabank, maar vooral ook aan een contactenbeheerder. Iemand die een beleid ontwikkelt rond contacten, privacy, deontologie, gebruikersonderzoek. Een ambtenaar die overzicht houdt, de authentieke bronnen naar voor schuift als werkinstrument, die rapporteert aan het beleid. Dat hoeft geen nieuwe functie te zijn, het is een verantwoordelijkheid die iemand bijkomend op zich kan nemen, liefst omringd met een werkgroep met collega s uit de verschillende diensten.

18

Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER

Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank Ivan Stuer, Stad St-Niklaas Bart Noels, Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal Hans Verscheure, Stad Kortrijk

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren.

Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren. Persbericht Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren. Nieuwe website vraagt burgers, verenigingen en overheden naar suggesties voor een betere elektronische dienstverlening

Nadere informatie

DIGITALE DIENSTVERLENING regio Kortrijk

DIGITALE DIENSTVERLENING regio Kortrijk DIGITALE DIENSTVERLENING regio Kortrijk SYNTHESERAPPORT Onderzoek naar de (digitale) dienstverlening van Kortrijk, Harelbeke, Waregem, Wevelgem en Zwevegem door Memori, i.s.m. Leiedal. januari april 2010

Nadere informatie

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris E-Government Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier Bob Bulcaen Filip Meuris Geschiedenis E-Government > Inleiding > Geschiedenis Leiedal 1960 ICT-activiteiten: 1. GIS (1992) 2. Websites

Nadere informatie

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket H A N D L E I D I N G voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket Vlaamse overheid - Federale overheid - Lokale besturen - Provincies - Economische actoren Handleiding ingedeeld volgens

Nadere informatie

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket H A N D L E I D I N G voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket Vlaamse overheid - Federale overheid - Lokale besturen - Provincies - Economische actoren Handleiding ingedeeld volgens

Nadere informatie

Lokale overheden in digitale vertwijfeling: communicatieuitdagingen voor de volgende legislatuur

Lokale overheden in digitale vertwijfeling: communicatieuitdagingen voor de volgende legislatuur Lokale overheden in digitale vertwijfeling: communicatieuitdagingen voor de volgende legislatuur Eric Goubin Geel, 26 juni 2012 1 In digitale vertwijfeling: 1. Hoeveel digitale kloof rest er nog? 2. Gemeentelijke

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010 Uitgevoerd in opdracht van Tripolis Solutions e-mailmarketing software & delivery services Inleiding De inzet van e-mailmarketing door bedrijven is in Nederland bezig aan een enorme opmars. Het bewezen

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december 1 Thuisloket Kortrijk 15 december 2016 Thuisloket burgerzaken: de vraag Wat leveren we af? Maart 2015

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

OCMW online Eric Goubin

OCMW online Eric Goubin OCMW online Eric Goubin 1 Rondetafel Indien lokale overheid: in welke mate is uw OCMW online (internet, sociale media, )? wat zijn uw ervaringen hiermee? Indien internetleverancier: Hebt u zelf ervaringen

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Ik wil u beter leren kennen... 2 H2 Start van de relatie: kennismaken... 3 H3 Personalisatie: altijd weten wie ik ben... 4 H4 Profielverrijking: weten wat mij interesseert...

Nadere informatie

Handleiding Mijn bibliotheek

Handleiding Mijn bibliotheek Handleiding Mijn bibliotheek Doelgroep: bibliotheekmedewerkers Versie 19 juni 2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Links... 1 Hoe kom ik in Mijn bibliotheek?... 2 Via de website van de bibliotheek/gemeente/partner/...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

Stedelijke renovatieplatformen REQUEST2ACTION

Stedelijke renovatieplatformen REQUEST2ACTION Stedelijke renovatieplatformen REQUEST2ACTION Flemish Smart Energy Cities Network 9/03/2015 REQUEST2ACTION doelstellingen Opzetten van een web platform HUB Data-ontsluiting mbt staat woningen Stimuleren

Nadere informatie

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE!

SNEL STARTEN. Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! SNEL STARTEN Uw eigen Ondernemingsdossier in zeven eenvoudige stappen. STAP ÉÉN: Start nu mijnondernemingsdossier.nl ACTIE! Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl STAP TWEE: Registreren. ACTIE! HANDIG!

Nadere informatie

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1 GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking V-ict-or 21 december 26 Hans Verscheure GIS-coördinator databeheerder Directie ICT stad Kortrijk Inhoud Inleiding Kortrijk organisatie 3 cases

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten Microsoft Office 365 Quick Start Guide Microsoft Office 365 Quick Start Guide Met deze Microsoft Office 365 Quick Start Guide maakt u binnen 10 minuten

Nadere informatie

Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Hebt u rechten voor één organisatie, dan gaat u automatisch naar stap 2.

Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Hebt u rechten voor één organisatie, dan gaat u automatisch naar stap 2. NIEUWSBRIEF MEI 2011 Aan de slag met de databank Wilt u graag snel een ongevallenschets kunnen maken? Of wilt u de updates die u maakt in de Verkeersbordendatabank ook graag doorvoeren in uw eigen signalisatiesoftware?

Nadere informatie

www.desocialekaart.be Hoe een nieuwe organisatiefiche toevoegen als fichebeheerder?

www.desocialekaart.be Hoe een nieuwe organisatiefiche toevoegen als fichebeheerder? www.desocialekaart.be Hoe een nieuwe organisatiefiche toevoegen als fichebeheerder? Scope van de sociale kaart Behoort de organisatie tot de scope van de sociale kaart? Om zeker te zijn welke organisaties,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier

Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Slim in de Stad-prijs 2016 Inschrijvingsformulier Gelieve dit formulier ten laatste op 26 oktober 2016 in te dienen via stedenbeleid@vlaanderen.be. 1 GEGEVENS VAN DE INDIENER Naam: Pieter Van Camp Telefoonnummer:

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / versie 1.0-7.02.2017 7.02.2017 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra voor palliatieve

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / versie 1.1-15.06.2015 15.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra niet-conform artikel

Nadere informatie

Ook mijn bibliotheek is een Ovinob-bibliotheek!

Ook mijn bibliotheek is een Ovinob-bibliotheek! 1 Ook mijn bibliotheek is een Ovinob-bibliotheek! Hoe surf ik in een wip naar mijn bib? Op http://oost-vlaanderen.bibliotheek.be kan je zien wat er aanwezig is in je bibliotheek of in andere Oost-Vlaamse

Nadere informatie

Praktische gids Toegang tot EFRO E-loket, registratie van personen, organisaties en projectorganisatie (versie juni 2015)

Praktische gids Toegang tot EFRO E-loket, registratie van personen, organisaties en projectorganisatie (versie juni 2015) Praktische gids Toegang tot EFRO E-loket, registratie van personen, organisaties en projectorganisatie (versie juni 2015) Europees Fonds voor Regionale [Geef een citaat uit het document of de samenvatting

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst.

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. 1 2 SNEL ZOEKEN Maar ook uitgebreid. Gebruik de zoekbox om de bibliotheekcatalogus te doorzoeken. Klik op

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

MIJN BIBLIOTHEEK. Introductie tot MIJN BIBLIOTHEEK. Maak van de bib nog meer jouw bib dankzij Mijn Bibliotheek! oktober 2015

MIJN BIBLIOTHEEK. Introductie tot MIJN BIBLIOTHEEK. Maak van de bib nog meer jouw bib dankzij Mijn Bibliotheek! oktober 2015 MIJN BIBLIOTHEEK Introductie tot MIJN BIBLIOTHEEK oktober 2015 Maak van de bib nog meer jouw bib dankzij Mijn Bibliotheek! Waarom heb ik een Mijn Bibliotheek account nodig? Wil je de uitleentermijn verlengen,

Nadere informatie

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd.

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd. Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek 011 35 04 21 011 32 14 69 info@pssd.be www.pssd.be pssd.smartschool.be B V o p v o l g i n g o u d - l e e r l i n g e n Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

SLIMMER, STERKER, STRAFFER STREEKAMBITIE OVER DIENSTVERLENING & egovernment

SLIMMER, STERKER, STRAFFER STREEKAMBITIE OVER DIENSTVERLENING & egovernment SLIMMER, STERKER, STRAFFER STREEKAMBITIE OVER DIENSTVERLENING & egovernment 2 COLOFON redactie Bart Noels, Leiedal Vormgeving Giovanni Maes, Leiedal Uitgave Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer Inzicht zorgt voor uw Smile Frank Erftemeijer Smile Introductie; Waarom is een Smile belangrijk? The Last Mile en Lost Smile Van Informatie, Communicatie naar Integratie revolutie t Echte Nieuwe werken

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

Livy Professional. De internetmakelaar

Livy Professional. De internetmakelaar De internetmakelaar pagina 2 De internetmakelaar pagina 3 werkt met Yes-co Open, een web based CRM systeem, waarvoor u geen installatie nodig heeft en kan werken vanaf iedere plek. Met Livy heeft u: Inzicht

Nadere informatie

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst.

Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. Vind sneller wat je zoekt. Ontdek de vernieuwde online BIBCATALOGUS & MIJN BIBLIOTHEEK dienst. 1 SNEL ZOEKEN Maar ook uitgebreid. Gebruik de zoekbox om de bibliotheekcatalogus te doorzoeken. Klik op uitgebreid

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability Self service 360 o Klantbeeld Door én met klanten Antwoord op dynamiek Adoptability Grip op markten De front office betaalt en de front office bepaalt door Chris Ras, Michel Peters en Roel Corzaan De groei

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

Denkoefening/workshop kanalen in evenwicht

Denkoefening/workshop kanalen in evenwicht Denkoefening/workshop kanalen in evenwicht Kanalegem Vlaamse middelgrote gemeente Demografisch: man/vrouw: 50/50 iets ouder dan gemiddeld iets lager opgeleid dan gemiddeld Kanalegem Recent geïnvesteerd

Nadere informatie

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes Building Intelligence Wat is BrightBooking? BrightBooking is een online platform, waarmee u zeer eenvoudig een beschikbare en passende ruimte zoekt en reserveert.

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Peter Bonne VP Business Development

Peter Bonne VP Business Development Peter Bonne VP Business Development 5 4 6 7 8 9 10 We Innovate, We Integrate Inname Openbare Weg.be PanoViewer 11 12 Mijn Straat aan de beurt "Mijn Straat aan de Beurt" is een gratis initiatief die elke

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Website Monitor Lokale Besturen 2011

Website Monitor Lokale Besturen 2011 Website Monitor Lokale Besturen 2011 Screening Gemeentelijke Websites Jo Steyaert Roland Van Gompel Indigov 2011 Website Monitor Lokale Besturen 2011 10 de meting Self-screening o Self-screening model

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

Zicht krijgen op aanbod bedrijfslocaties: Stad Gent en Bizlocator

Zicht krijgen op aanbod bedrijfslocaties: Stad Gent en Bizlocator Studiedag Bedrijfshuisvesting Antwerpen Zicht krijgen op aanbod bedrijfslocaties: Stad Gent en Bizlocator David Van Baden Dienst Economie Stad Gent Inhoud Stad Gent: Waarom ruimtevraag en aanbod matchen

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

Wall-e, jouw KLJ-assistent online!

Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Handleiding 1. Algemene voorwaarden Door gebruik te maken van Wall-e ga je als bestuurslid akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vind je terug op de KLJ-website

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

Webinar: E-mail marketing

Webinar: E-mail marketing Webinar: E-mail marketing Linkedinprofiel Je Linkedin profiel open zetten voor prospects.. Open voor connecten geeft aan dat anderen je mogen uitnodigen zonder dat je ze weigert. Vergelijkbaar : LION (Linkedin

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007

Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk. V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Projectaanpak nieuwe Digitale Regio Kortrijk V-ICT-OR kenniscentrum - seminarie gemeentelijke websites Bob Bulcaen, 29 maart 2007 Leiedal Algemeen directeur Secretaris Cluster 5 Netwerking en communicatie

Nadere informatie

Betreft: uw groepsverzekering nr. op naam van met KBO-nr. Beste klant, , 26 november 2013

Betreft: uw groepsverzekering nr. <Contractnr> op naam van <Naam relatie> met KBO-nr. <KBOnr> Beste klant, <Antwerpen / Brussel>, 26 november 2013 HP0080/DB2P Voor meer informatie kunt u terecht bij: Service Center Employee Benefits Tel. E-mail:

Nadere informatie

SNELLE STARTERGIDS INSISTO

SNELLE STARTERGIDS INSISTO Nota Snelle startergids INSISTO nota aan datum februari 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Dave Geentjens onderwerp Hoe starten met INSISTO SNELLE STARTERGIDS INSISTO 1. Situering

Nadere informatie

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 ReCreateX Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 SYX AUTOMATIONS - introductie Marktleider in de Benelux betreffende software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiewereld. Reeds 25

Nadere informatie

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn MailPlus Kennissessie ism Van IJzendoorn Agenda 1 2 3 4 5 6 7 WIE IS MAILPLUS / WAAR STAAN WE VOOR? Van IJzendoorn en MAILPLUS WAT IS E-MAIL MARKETING E-MAIL & MOBILE DO S & DON TS HOE ZET IK HET GOED

Nadere informatie

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Pieter Lenaerts Stefanie Kerkhof Jan Heirman Manage IT 08/12/2016 Hebt u voor elke burger een persoonlijke pagina met al zijn informatie? Up to

Nadere informatie

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen Sportlink Club.Basis Uitbreidingsmogelijkheden U kunt Club.Basis heel eenvoudig uitbreiden met allerlei oplossingen die volledige geïntegreerd zijn in Sportlink. Wilt u naast de ledenadministratie bijvoorbeeld

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Programma Op weg naar een netwerkoverheid Wat wil de

Nadere informatie

projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster)

projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster) De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werft aan: projectmedewerk(st)er visuele communicatie en multimedia (webmaster) I. DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS EX-GESCO

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS EX-GESCO / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS EX-GESCO / versie 1.1-13.01.2017 13.01.2017 Handleiding e-loket voor dossiers EX-gesco 1/10 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Helpdesk eloket voor zorgvoorzieningen

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Maak een precisiesprong naar juridische kennis.

Maak een precisiesprong naar juridische kennis. Jura, uw virtuele juridische bibliotheek Maak een precisiesprong naar juridische kennis. Snel van start met Jura Jura, uw virtuele juridische bibliotheek Jura Vind uw resultaat Zoeken via de zoekbalk:

Nadere informatie

IRIS. Laakdal 17/09/2012 Iris, oog voor ondernemen.

IRIS. Laakdal 17/09/2012 Iris, oog voor ondernemen. Laakdal 17/09/2012 Iris, oog voor ondernemen. 1 Het Iris-project betreft: De creatie van een WEB-gebaseerd informatie- en communicatieplatform tussen: Wat? Gemeenten Ondernemingen Het Iris-project betreft:

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie