Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord"

Transcriptie

1 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels zijn sterk geconcentreerd op een aantal winkelcentra, waaronder winkelcentra Buikslotermeerplein, de Banne en Purmerplein. Op de twee laatst genoemde winkelgebieden komen vooral inwoners uit en op de eerste daarnaast ook inwoners van de omliggende gemeenten als Landsmeer en Waterland. Op het perifere detailhandelsterrein Klaprozenweg waar veel woonen interieurzaken en doe-het-zelfzaken gevestigd zijn, komen vooral inwoners uit. De detailhandel levert 37. banen op, waarvan 2.8 banen te vinden zijn in de winkels in. De afgelopen jaren is het aantal winkels voor zowel de dagelijkse als de niet-dagelijkse producten gedaald. De bewoners van stadsdeel zijn over het algemeen niet zo tevreden over het winkelaanbod in hun buurt. Het onlangs vernieuwde winkelcentrum In De Banne is het best beoordeelde winkelcentrum van. Figuur 1 Profiel winkelgebieden in, Mercuriusplein De Wieken Zonneplein kleine winkelgebieden (obv aantallen respondenten) regioverzorgend stadsdeeloverstijgend stadsdeelverzorgend grote winkelgebieden (obv aantal respondenten) regioverzorgend stadsdeeloverstijgend stadsdeelverzorgend Bezaanjachtplein Buikslotermeerplein Klaprozenweg (PDV) Spaarndammerstraat Mosveld/Hagendoornweg van der Pekstraat Purmerplein Waterlandplein 2e Nassaustraat/v Limburg Stirumstr Haarlemmerstraat/dijk 2e Goudsbloemdwarsstraat Westerstraat Herenstraat/Prinsenstraat Nieuwendijk/Damrak Hugo degrootplein eo Leliegracht

2 2 Vervolgens wordt de koopkrachtbinding voor en in gegeven en voor beide gebieden vergeleken met 24 en wordt het oordeel over de winkelgebieden van gegeven voor. Ten slotte wordt een aantal aspecten van consumentengedrag van de bewoners van besproken, zoals marktbezoek en aanschaf van biologische producten. In zijn deze onderwerpen voor het eerst voorgelegd aan consumenten. De uitkomsten zijn om die reden dan ook met dat jaar vergeleken. Omvang detailhandel Inleiding In deze fact sheet wordt de omvang van de detailhandel van en in gegeven en vergeleken met 24. Daarna komen de winkelleegstand in en de huurprijsontwikkeling van de winkelgebieden in aan bod. Omdat de registratie van winkels met mengformules (zoals horeca gecombineerd met verkoop) en flexibele winkelformules, zoals shop in shop en pop up, nog beperkt is, wordt daar in deze fact sheet geen aandacht aan besteed. Tabel 2 Winkelaanbod in dagelijkse goederen en huishoudens, (aantallen en m 2 ) ontwikkeling 24- (procenten) 24 inwoners ,5 9,8 huishoudens ,3 8, vestigingen ,8 6,8 dagelijks ,7 6,4 niet-dagelijks ,6 6,9 oppervlakte ,4 12,2 dagelijks ,1 15,4 niet-dagelijks ,6 11,3 banen (groot) ,4 3,4 dagelijks ,8 1,6 niet-dagelijks ,6 5,7 banen (totaal) , 7,6 dagelijks ,6 31,8 niet-dagelijks ,7 5,3 gemiddelde wvo ,6 2,4 wvo (m 2 per 1. inwoners) ,4 2,2 Bron: ARRA/ OIS Afname winkels voor dagelijkse en niet-dagelijkse goederen Het aantal winkels voor de dagelijkse goederen in stadsdeel is in de periode 24- afgenomen van 121 winkels tot 18 winkels. Dit is een daling van 11%. Het aantal winkels in het niet-dagelijkse boodschappensegment is in dezelfde periode afgenomen met 5%, van 218 tot 28 winkels. Winkelvloeroppervlak met een kwart toegenomen Ondanks de daling van het aantal winkels is het totale winkelvloeroppervlak van winkels in de dagelijkse goederensegment toegenomen van iets meer dan 83. m 2 in 24 tot ruim 14. m 2 in, een stijging van 25%. Deze stijging is vooral het gevolg van de vervanging van kleine voor grote supermarkten, witgoed- en elektronicazaken en doe-het-zelfzaken. Hierdoor is de gemiddelde winkelvloeroppervlakte met een derde toegenomen van 245 m 2 naar 33 m 2. Winkeldichtheid toegenomen Doordat het inwoneraantal in niet sterk is toegenomen (2,5%), en de winkelvloeroppervlakte met een kwart is toegenomen, hebben inwoners van relatief meer winkelmeters tot hun beschikking gekregen. Elke 1. bewoners van stadsdeel staat bijna 12. m 2 aan winkels tot de beschikking; in is deze verhouding 13. m 2. In 24 was de winkeldichtheid in nog 9.5 m 2. Afname grote banen dagelijkse en niet-dagelijkse winkelsector Het totale aantal banen in is tussen 24 en afgenomen met 1% en ligt daarmee iets onder de 3. in. Deze daling is voornamelijk te danken aan de afname van het

3 aantal grote banen in zowel de dagelijkse als de niet-dagelijkse winkelsector, respectievelijk met 9% en 19%. Leegstand en huurprijsontwikkeling winkelgebieden in 25 en gestegen tussen de 1 en 25%. Elders zijn huren in deze periode gelijk gebleven of, zoals in het geval van winkelcentrum In De Banne en Waterlandplein gedaald. Beide winkelcentra zijn in vernieuwd wat wellicht ook een andere huurprijsontwikkeling voor de komende jaren zal betekenen (DTZ Zadelhoff, ). 3 In behelst de winkelleegstand in 3,9% van het totale aantal winkels in dit stadsdeel en 3,4% van de totale winkelvloeroppervlakte. Gemiddeld staan in 4,4% van de winkels en 5,7% van het winkelvloeroppervlakte leeg. De huurprijzen van de winkelpanden in schommelen in tussen de 1 en 2 euro per m 2 per jaar en op Winkelcentrum Boven t IJ tussen de 5 en 1. euro per m 2 jaar. Bij Winkelcentrum Boven t IJ zijn de huren tussen Tabel 3 Winkelleegstand in, (procenten) winkels 3,9 4,4 winkelvloeroppervlakte 3,4 5,7 Winkelleegstandsbarometer, Koopkrachtbinding Koopkrachtbinding 84% Koopkrachtbinding is het aandeel van de boodschappen gekocht in de eigen buurt, wijk of zoals in deze fact sheet in het eigen stadsdeel. De koopkrachtbinding van bewoners van van producten voor dagelijks gebruik is in 24 en in 84%. Koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse goederen gedaald De koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse producten is afgenomen van 64% in 24 tot 58% in. Veel inwoners uit schaffen deze producten aan in Centrum ( 14%) of via internet (9%). In 24 werd 11% van de nietdagelijkse goederen in Centrum gekocht en een verwaarloosbaar aandeel via internet. Figuur 4a Koopkrachtafvloeiing bewoners dagelijkse boodschappen naar andere stadsdelen, internet en buiten, (procenten),5,3,4 internet 1,5,6 buiten 8,5 Binding bewoners stadsdeel met = 84%

4 4 Figuur 4b Koopkrachtafvloeiing bewoners niet-dagelijkse boodschappen naar andere stadsdelen, internet en buiten, (procenten),5,3,6 internet 8,9 1,9 7,1 buiten 9,2 Binding bewoners stadsdeel met = 58% Oordeel winkelgebieden in Winkelgebieden scoren op parkeermogelijkheden, prijs en aankleding winkelgebied Aan de hand van rapportcijfers wordt duidelijk hoe mers over de winkelgebieden van denken waar ze normaliter hun dagelijkse boodschappen doen. De winkelgebieden scoren Figuur 5 Koopkrachtbinding bewoners met, Centrum, overig, buiten en internet, 24- (procenten) % hoog op het gebied van bereikbaarheid openbaar vervoer, veiligheid winkelomgeving, prijsniveau en service. Ze scoren lager dan gemiddeld op aanbod daghoreca. In de Banne best beoordeelde winkelstraat in Het onlangs nieuw opgeleverde Winkelcentrum In de Banne krijgt gemiddeld het hoogste rapportcijfer (7,1). mers die daar dagelijks hun boodschappen doen, geven een hoog rapportcijfer op bijna alle punten met uitzondering van het aanbod daghoreca. Het Mosveld is met een gemiddeld rapportcijfer van een 5,6 het minst beoordeelde winkelgebied in met lage cijfers voor keuzemogelijkheden voor non-foodwinkels, uiterlijk winkels en inrichting. Momenteel wordt het plein verbouwd en komt er een nieuw winkelcentrum voor de buurt. De markt is verplaatst naar de Van de Pekstraat dagelijkse goederen 24 niet-dagelijkse goederen Centrum overig internet buiten Auto meest gebruikte vervoersmiddel om boodschappen te doen Net als vier jaar geleden gaan vier van de tien inwoners van met de auto de dagelijkse (of wekelijkse) boodschappen doen. Ten opzichte van zijn er geen grote veranderingen.

5 Figuur 6 Oordeel winkelstraten en, (rapportcijfers) uiterlijk winkels 8 bereikbaarheid OV aankleding, inrichting 7 aanbod daghoreca 6 sfeer, gezelligheid 5 Tevredenheid winkels in de buurt omlaag Vier jaar geleden waren de inwoners van (met 67%) even tevreden over het aanbod van winkels voor dagelijkse goederen in de buurt als in de rest van (66%). Deze tevredenheid is in gedaald naar 59% in, terwijl die elders in de stad licht gestegen is. 5 parkeermogelijkhden 4 service, bediening Marktbezoek, aanschaf biologische producten en winkelen voor het plezier veiligheid keuze food-winkels Marktbezoek loopt terug prijsniveau keuze non-food-winkels Het blijkt dat bewoners van (net als elders in ) minder vaak dan vier jaar geleden naar de markt gaan om iets te kopen. In Tabel 7 Oordeel winkelgebieden op geselecteerde indicatoren (rapportcijfers*) ge- keuze- keuze- bereik- middelde aan- sfeer en service mogelijk- mogelijk- parkeer- aanbod baarheid rapport- uiterlijk kleding, gezellig- en be- heden heden prijs- veiligheid mogelijk- dag- openbaar cijfer winkels inrichting heid diening food non-food niveau omgeving heden horeca vervoer In de Banne 7,1 7,8 7,3 6,8 7,2 7,1 6,8 7,2 7,5 7,8 5, 7,7 Boven t IJ, Buikslotermeerplein 6,8 6,7 6,6 6,5 6,8 6,4 6,8 6,9 6,9 7,3 6, 8, De Wieken, Molenwijk 6,7 7,4 7, 6,6 7,4 6,5 5,7 6,4 6,7 7,1 4,5 8, Waterlandplein 6,6 7,5 6,7 6,7 7,1 6,9 6,1 6,9 6,7 5,5 4,8 7,6 Mosveld, Hagedoornweg 5,6 4,7 4,7 5,2 6,4 4,8 3,8 6,1 6,6 6,1 6,3 7,1 * alleen winkelstraten met meer dan 2 respondenten zijn in de tabel opgenomen Figuur 8a Modaliteit naar winkelgebied, en (procenten) Figuur 8b Tevredenheid winkels buurt, en (procenten) % % te voet fiets auto, motor openbaar vervoer overig Tabel 9 Marktbezoek bewoners stadsdeel, (%) Mosveldmarkt (nu verplaatst naar de Van de Pekstraat) 39 Buikslotermeerpleinmarkt 38 ermarkt 6 geeft 75% van hen aan wel eens iets op de markt te kopen terwijl dat in nog 8% was. De markten op het Mosveld (sinds 215 op de Van de Pekstraat) en het Buikslotermeerplein worden ongeveer even vaak genoemd door de inwoners van als markt die men het vaakst bezoekt.

6 6 Figuur 1 Bereik niet-dagelijkse markten in, Buikslotermeerplein Mosveld Lindengracht Lambertus Zijlplein Haarlemmerplein ermarkt Nieuwmarkt Tussen Meer van Eesterenlaan Jacob Obrechtstraat Sierplein Stadionplein Ganzenhoef Kraaiennest Anton de Komplein Reigersbos In figuur 1 is het bereik per markt weergegeven Een kwart koopt vaak biologische producten aan de hand van buffers rondom de markten. Steeds meer mers eten biologische Deze buffers zijn berekend op basis van waar producten. In gaf een kwart aan vaak een substantieel deel van de respondenten biologische producten te kopen, in is dat aangeeft naar de desbetreffende markt te gaan. 33%. Onder bewoners van is dit aandeel Uit de figuur blijkt dat de inwoners van de Van 26%, 1 procentpunt meer dan in. de Pekbuurt en De Banne naar de markt op het De meeste inwoners van ( 64%) gaan naar Mosveld gaan. De inwoners van Nieuwendam en een niet-biologische supermarkt om biologische de Waterlandpleinbuurt gaan naar de markt op de producten te kopen. Bijna de helft (47%) gaat het Buikslotermeerplein. hiervoor naar een biologische supermarkt of naar een natuurwinkel. Dit aandeel is iets toegenomen ten opzichte van (39%). Figuur 11a Aandeel bewoners van stadsdeel dat Figuur 11b Genoemde type winkels voor de aanschaf van biologische producten koopt, en (procenten) biologische producten, en (procenten) ja, vaak 2 ja, soms 4 6 nee of bijna nooit 8 1 % bij niet-biologische supermarkt ermarkt biologische winkel of Natuurwinkel anders %

7 Figuur 12 Meest genoemde favoriete winkelstraten door bewoners stadsdeel, en (procenten) Boven t IJ, Buikslotermeerplein Kalverstraat, Heilige weg, Rokin Negen Straatjes 6 9 Boven t IJ favoriete winkelgebied Aan bewoners van stadsdeel is gevraagd wat hun favoriete winkelgebied is om te winkelen voor het plezier. In geeft 35% aan dat dat Boven t IJ is, gevolgd door de Kalverstraat en de Negen straatjes. De top drie van favoriete winkelstraten is in hetzelfde als in. 7 Geraadpleegde bronnen DTZ Zadelhoff. Winkelhuren in.. EZ. Winkelleegstandsbarometer.. OIS. Staat van de detailhandel.,. Colofon Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Oudezijds Voorburgwal GL Telefoon Auteurs Rogier van der Groep, Nina Holaind en Myrthe Rijswijk Telefoon Foto pagina 2 Winkelcentrum In De Banne. Fotograaf: Nienke Laan ()

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels.

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Diverse online betaalmethoden aanbieden met een kassa die met u meegroeit. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Bied uw klanten verschillende betaalmethoden aan via één loket: de

Nadere informatie

Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden

Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden COLOFON Naam: J.F.S. (Hannes) de Bruijn MSc Adres: Sumatrakade

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. O&S Gemeente Nijmegen, april 2012 1

Verkeer en vervoer. O&S Gemeente Nijmegen, april 2012 1 Op de belangrijke invalswegen naar en van de stad blijft het druk en de verwachting is dat de autostromen op deze wegen de komende jaren blijven groeien. De externe bereikbaarheid van de stad met de auto

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten November 2012 Continuïteit in ontwikkeling woningmarkt, stabilisatie inkomens Centraal in het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2014 Den Haag, april 2015 Samenvatting Meer overstappers, met een grote intentie om nogmaals over te stappen In

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/2006-011/kle)

Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen (MOB/WME/2006-011/kle) 1 Van: drs. R. Kleijmeer Onderwerp: Tech monitor: Betalen van internetaankopen () Managementsamenvatting Ruim 10 miljoen Nederlanders gebruikten het internet in 2005. Vijf jaar geleden was dit aantal 2,9

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie