CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN"

Transcriptie

1 XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen, verplicht. Fabrikanten, imprteurs en distributeurs hebben nieuwe verplichtingen en verantwrdelijkheden bij het plaatsen van een buwprduct p de markt. Ontwerpers, bestekbeschrijvers en cnstructeurs meten zich bewust zijn van de nieuwe eisen vr de buwprducten en deze begrijpen. 2. Inleiding De EU Buwprducten-verrdening (N. 305/ CPR - Cnstructin Prduct Regulatin) bevat geharmniseerde vrwaarden vr het verhandelen van buwprducten en is in zijn geheel nmiddellijk van tepassing in elke land van EU. Het is daarm van essentieel belang dat alle partijen betrkken in de lgistieke ketting van de buwprducten de eisen kennen en begrijpen. De vlgende partijen wrden hierdr beïnvled: Cnstructeurs Imprteurs Distributeur Buwers, bestekschrijvers, ntwerpers Het is duidelijk aangegeven in de CPR welke verantwrdelijkheden de hierbven vermelde partijen hebben met betrekking tt het verhandelen van de prducten. Het niet naleven van een bepaling van de CPR zu wrden beschuwd als een inbreuk p de verrdening en kan aanleiding geven tt een vervlging. 3. Belangrijkste bepaling De algemene delstelling en de belangrijkste instrumenten van de Buwprducten Richtlijn (CPD89/106/CE) zijn niet veranderd in de CPR. De CPD, als een richtlijn vr de interne markt, heeft tt del de technische handelsbelemmeringen te verwinnen, ntstaan wanneer verschillende landen in Eurpa verschillende nrmen, keuringen, etiketteringen en verschillende benaderingen hebben vr dezelfde prducten. De CPR heeft een eenzelfde del en is bedeld als verduidelijking, vereenvudiging en verbetering van de gelfwaardigheid van het systeem. De CPR zal de ntwikkelde instrumenten van de CPD blijven gebruiken, maar intrduceert strengere en transparantere prcedures en wijzigt een deel van de terminlgie m preciezer te zijn.

2 XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke De vier belangrijkste instrumenten zijn: Een systeem van geharmniseerde technische specificaties; Een vereengekmen systeem van berdeling van de prestaties en de verificatie van de bestendigheid Een kader van de Aangemelde Instanties; De CE markering label 4. Geharmniseerde technische specificaties Het systeem van geharmniseerde technische specificaties bevat geharmniseerde Eurpese nrmen (hens), ver het algemeen vr traditinele buwprducten en Eurpese Berdelings-dcumenten (EADs), meestal vr innvatieve prducten. Beide vrzien een berdelingsmethde vr de prestaties van buwprducten. Geharmniseerde Eurpese Nrmen (hens) Mmenteel bestaan er meer dan 450 hens die een brede waaier van buwprducten. De hens wrden meer en meer gebruikt mdat tegenstrijdige natinale nrmen wrden teruggetrkken. Alle hens die nder de CPD vallen hebben een infrmatie Bijlage ZA. Over het algemeen bevat deze bijlage 3 delen: ZA.1: Een verzicht van de prductkenmerken en de clausules van de nrm waarin de berdeling f de testmethde wrdt beschreven f wrdt naar verwezen. De lijst geeft een cmpilatie van alle gereglementeerde vereisten vr het prduct in kwestie in de hele EU; ZA.2: De prcedures vr de vereenstemmingsberdeling, namelijk de taken die meten uitgeverd wrden dr de cnstructeur en dr de Aangemelde Instantie. Dit wrdt mmenteel aangeduid als het vereengekmen systeem vr de verklaring van vereenstemming, maar zal bekend wrden als het systeem vr de berdeling van de prestaties en de cntrle van de bestendigheid nder de CPR, en ZA.3: Het prces vr de CE Markering en etikettering. Een lijst van de geharmniseerde nrmen is beschikbaar via deze link. Daar het merendeel van de buwprducten afgedekt wrden dr geharmniseerde nrmen, zullen deze de basisdcumenten wrden vr: de fabrikanten bij het aangeven van de prestaties van een buwprduct; de Eurpese Autriteiten bij het specifiëren van de eisen in de reglementering van de vr de buw bestemde prducten, specificaties, dcumenten vr verheidspdrachten, enz. de pdrachtgevers en ntwerpers (architecten, ingenieurs, aannemers, enz.) bij het kiezen van prducten vr de buw.

3 XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke Eurpean Assessment Dcuments (EADs) EADs kunnen ntwikkeld wrden vr buwprducten die niet f niet vlledig nder een geharmniseerde nrm vallen. Een EAD is de basis waarp een Eurpese technische berdeling (ETA) (en aangebrachte CE markering), zals gevraagd dr de fabrikant, kunnen wrden uitgegeven. Een bijgewerkte lijst van referenties van de finale EAD s zal dr de Cmmissie in het Publicatieblad van de Eurpese Unie bekendgemaakt wrden. 5. Impact p de verschillende partijen 5.1. De cnstructeur Vanaf 1 juli 2014 zullen cnstructeurs van buwprducten die nder een Eurpese geharmniseerde prductnrm vallen en die buwprducten p de markt brengen, geacht wrden m: Opstellen van een Prestatieverklaring (DP) vr het prduct, en Aanbrengen van de CE markering. Ter vrbereiding p 1 juli 2014, de Eurpese Organisatie vr Nrmalisatie, werkt aan een template van een Bijlage ZA vr de geharmniseerde EN nrmen, m de wijzigingen in de CPR te behandelen. Dit zal echter geen invled hebben p de inhud van de tekst van de nrm f p bijlage ZA vr wat betreft de prductkenmerken, de testmethdes f de afgesprken rl van de fabrikant en de Aangemelde Instantie. Daarm kunnen de huidige bijlagen ZA al gebruikt wrden dr de cnstructeurs ter vrbereiding van 1 juli De bijlage ZA kan mmenteel beschuwd wrden als een checklist vr de CE markering, waarbij de fabrikant alle mgelijke eisen van zijn prducten kan terugvinden en zien he hij deze meten testen. Dat zal, nder de CPR, een checklist vrmen vr het pstellen van een prestatieverklaring (DP) en vr het aanbrengen van de CE markering. Alle met de prestatieverklaring (DP) verstrekte infrmatie met wrden verkregen dr een strikte tepassing van de methdes en de criteria die de relevante geharmniseerde nrmen verschaffen. De prestatieverklaring verschaft infrmatie ver de essentiële kenmerken van het prduct. De cnstructeur neemt, dr het pstellen van de prestatieverklaring, de verantwrdelijkheid vr de vereenstemming van het buwprduct met de aangegeven prestaties. De tepassing van de CE markering vlgt de prestatieverklaring en verklaart effectief dat de fabrikant strikt alle tepasselijke prcedures heeft gevlgd bij het pstellen van de prestatieverklaring en dat, als gevlg hiervan, de prestatieverklaring nauwkeuring en betruwbaar is.

4 XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke De fabrikant met tevens: de dcumentatie archiveren vr 10 jaar; zrgen vr een cnsistente prductie; het prduct bewaken p de markt; ervr zrgen dat de prducten kunnen geïdentificeerd wrden; een aanspreekpunt aanduiden p het prduct; instructies en veiligheidsinfrmatie geven in de desbetreffende talen; waar ndig, crrigerende maatregelen nemen, en samenwerken met verzeken van de natinale autriteiten. Vr meer infrmatie ver deze verantwrdelijkheden: zie artikel 11 van de Verrdening 305/2011, beschikbaar via de vlgende link: Om te cntrleren f het prduct dat U wenst te vervaardigen, gedekt wrdt dr een geharmniseerde nrm, vlg de stappen hiernder: Stap 1: verwijzen naar bijlage A en cntrleren f het te vervaardigen prduct binnen een definitie valt van een prductgrep. Stap 2: cntrleren f NANDO website m vast te stellen f vr het prduct dat U zult vervaardigen een geharmniseerde nrm bestaat Stap 3: cntrleren wie de Aangemelde Instanties zijn Stap 4: bijlage ZA van de EN nrm raadplegen vr de prduct gereglementeerde kenmerken, de taken van de fabrikant en de taken van de Aangemelde Instantie Er bestaan aanbevelingen, die passende minimale prestatieniveaus beschrijven vr een specifiek begd gebruik van het prduct Inverder De CPR heeft een eigendmsketting aanpak ingeverd vr buwprducten die p de markt gebracht wrden, wat resulteert in een grtere juridische verantwrdelijkheid vr de naleving ervan dr agenten en imprteurs. Om te vlden aan de CPR, meten imprteurs: Zich ervan vergewissen dat de fabrikant alles heeft gedaan m te vlden aan de CPR; Ervr zrgen dat hun naam en cntactgegevens verschijnen p het prduct, de etikettering en de bijhrende dcumentatie; Ervr zrgen dat instructies en veiligheidsinfrmatie in de juiste taal van de specifieke markt is; Ervr zrgen dat de prducten p een danige manier pgeslagen en behandeld wrden zdat de cnfrmiteit van de prducten behuden blijft Het prduct pvlgen p de markt; Crrectieve maatregelen nemen waar ndig; De dcumentatie archiveren vr 10 jaar; en Samenwerken met verzeken van natinale autriteiten.

5 XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke Indien een imprteur een prduct p de markt brengt nder zijn eigen handelsnaam, f wijzigingen aanbrengt aan het prduct, dan wrdt hij aanschuwd als de fabrikant Distributeur Distributeurs zullen een gelijkaardige zrgplicht hebben als deze, van tepassing p imprteurs. Om te vlden aan de CPR meten distributeurs: Ervr zrgen dat het prduct in vereenstemming is en alle dcumenten bezit m de vereenstemming met de CPR te cntrleren; Ervr zrgen dat instructies en veiligheidsinfrmatie beschikbaar is in de juiste taal van de specifieke markt; Ervr zrgen dat de prducten identificeerbaar zijn en dat de gegevens van de fabrikanten/imprteurs beschikbaar zijn Ervr zrgen dat de prducten p een danige manier pgeslagen en behandeld wrden zdat de cnfrmiteit van de prducten behuden blijft Crrectieve maatregelen nemen waar ndig, en Samenwerken met verzeken van natinale autriteiten Indien een verdeler een prduct p de markt brengt nder zijn eigen handelsnaam, f wijzigingen aanbrengt aan het prduct, dan wrdt hij aanschuwd als de fabrikant Bestekschrijvers, ntwerpers f buwers De vergang naar geharmniseerd Eurpese prductnrmen betekent een verandering vr de buwsectr. Nrmaalgezien waren het natinale prductnrmen die de prestaties en het juiste gebruik vrschreven. De geharmniseerde nrmen verschillen in dit pzicht, mdat zij geharmniseerde beprevingsmethdes, verklaringsmethdes cnfrmiteitsberdelingsregels geven. De Lidstaten zijn dus vrij m hun eigen minimum eisen aan de prestaties van buwwerken en buwprducten p te stellen vr dergelijke werken. Terwijl de CPR zich bezig hudt met de vrwaarden die van tepassing zijn bij het plaatsen van een prduct p de markt, meten de klanten, de bestekschrijvers, de ntwerpers en de buwers: Bij het pstellen van specificaties, verwijzen naar de geharmniseerde technische specificaties en specifiek naar de eisen van de individuele karakteristieken wanneer dat ndig is; Bij het kiezen van de prducten die het meest geschikt zijn vr het begde gebruik in de buwwerken, de prestatieverklaring van de cnstructeurs berdelen.

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0)

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0) P R I V A C Y P O L I C Y 1. Deze privacy plicy ( Privacy Plicy ) regelt de verwerking van juw persnsgegevens als een nderdeel van juw gebruik van nze Website (de Website ) en de diensten die daarmee verband

Nadere informatie

Verordening 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten (CPR) Infosessie kabels. Catherine Grimonpont 20 juni 2017 FOD Economie

Verordening 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten (CPR) Infosessie kabels. Catherine Grimonpont 20 juni 2017 FOD Economie Verordening 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten (CPR) Infosessie kabels Catherine Grimonpont 20 juni 2017 FOD Economie Inhoudstabel 1. Europees kader CPR 2. Prestatieverklaring 3. CE-markering

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Cpr 18047A Accuntantsprtcl behrend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II Dit Accuntantsprtcl is p maat gemaakt vr de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II. Het betreft het vlgende prduct, genemd

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedeld in de de-minimis verrdening (PbEU 2006, L 379). Aanbevlen wrdt m vr het invullen van deze verklaring

Nadere informatie

BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN

BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen

Nadere informatie

Lloyd's - internationale klachten

Lloyd's - internationale klachten Klachten januari 2016 Llyd's - internatinale klachten De behandeling van internatinale klachten bij Llyd s: richtlijn vr Managing Agents en hun vertegenwrdigers Deze richtlijn geeft een praktisch prces

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot Privacy Verklaring Per 25 mei 2018 gelden er verscherpte regels vr alle rganisaties binnen de EU die persnsgegevens verwerken. Om deze reden is de privacy verklaring aangepast en vragen we u deze dr te

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6 GOA Publiek Privacy statement 1 van 6 Inhudspgave Inleiding... 3 Inhudspgave... 2 1. Persnsgegevens die wij verwerken... 4 2. Bijzndere en/f gevelige persnsgegevens die wij verwerken... 4 3. Met welk del

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Europees toezichthouder voor gegevensbescherming

Europees toezichthouder voor gegevensbescherming Eurpees tezichthuder vr gegevensbescherming JAARVERSLAG 2004 Samenvatting Het jaarverslag ver 2004 behandelt het eerste jaar in het bestaan van de Eurpese Tezichthuder vr gegevensbescherming (EDPS) als

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Verlenging en Overdracht. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Verlenging en Overdracht. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Verlenging en Overdracht De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: Bi Spt On Margsa is tegelaten in vereenstemming met het artikel 9 van het kninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE Eenmanszaak Beautysaln Anke is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Anke de Vries is de cördinatr gegevensbescherming

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

AVG-verantwoordelijke Patrick De Vos 0032/ IT-verantwoordelijke Conxion

AVG-verantwoordelijke Patrick De Vos 0032/ IT-verantwoordelijke Conxion Dit is het datalekken beleid van Wrld f Travel bvba. Dit beleid geeft een stappenplan weer dat dient gevlgd te wrden in het geval van een datalek. Een datalek f een inbreuk in verband met persnsgegevens

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Privacyverklaring Luscii

Privacyverklaring Luscii Privacyverklaring Luscii 1. Luscii Luscii healthtech B.V. is een Nederlands bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER) en tenzij anders aangegeven bewaren wij

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

EVALUATIEPLAN INS167/ Gebaseerd op de vraag INS167/ INSCERT PARTNER SA Rue HAYENEUX Herstal

EVALUATIEPLAN INS167/ Gebaseerd op de vraag INS167/ INSCERT PARTNER SA Rue HAYENEUX Herstal EVALUATIEPLAN INS167/ Gebaseerd p de vraag INS167/ Cntract tussen INSCERT PARTNER SA Rue HAYENEUX 62 4040 Herstal En MAATSCHAPPELIJKE ZETEL PRODUCTIEVESTIGING ONDER TOEZICHT Enkel in te vullen indien verschillend

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.11.2010 COM(2010) 662 definitief 2010/0325 (COD) Vrstel vr een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de lijst van reisdcumenten waarmee de huder de buitengrenzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen EU GDPR Radmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen - de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. vasectomie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. vasectomie INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER vasectmie De BAU geeft de testemming aan urlgen m het nderstaand infrmatie- en testemmingsfrmulier te gebruiken vr hun praktijk. Het is echter niet tegelaten dat er

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) VERKLARING Inzake gegevensverwerking klanten Vlgens de Algemene Verrdening Gegevensbescherming (AVG) Deze verklaring inzake gegevensverwerking is van Schnmaakbedrijf L.J. de Vries B.V., gevestigd te Aalsmeer

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 (even nummers) te Leiden Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 te Leiden hecht veel waarde aan de bescherming van juw persnsgegevens. In

Nadere informatie

FlexLife is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

FlexLife is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Privacyverklaring FlexLife is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Persnsgegevens FlexLife verwerkt uw persnsgegevens drdat u gebruik maakt van

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: Privacy statement De website www.staatsen.nl is eigendm van Staatsen Executive Search. Staatsen Executive Search hudt zich aan de wettelijke vrschriften met betrekking tt de bescherming van persnsgegevens,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189

NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189 NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189 Raad vr Accreditatie, Utrecht wwwrvanl Nieuwsbrief Dit is de tweede Nieuwsbrief waarmee de Raad vr Accreditatie (RvA) u infrmeert ver de vrtgang en de laatste

Nadere informatie

Privacyverklaring. Wanneer u contact met ons opneemt (via bijvoorbeeld telefoon, of social media) verzamelen wij ook gegevens over u.

Privacyverklaring. Wanneer u contact met ons opneemt (via bijvoorbeeld telefoon,  of social media) verzamelen wij ook gegevens over u. Privacyverklaring Deze Privacyverklaring beschrijft he wij gegevens ver u verzamelen, gebruiken en beschermen. U kunt hier k vinden he u cntact met ns p kunt nemen indien u ng met vragen zit, wij beantwrden

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; Privacyverklaring Van Grafhrst Ntarissen Deze verklaring geeft infrmatie ver he ns kantr mgaat met persnsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening wrden verwerkt. Onze cntactgegevens

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Privacy statement GastouderCarola

Privacy statement GastouderCarola Privacy statement GastuderCarla Adres: Clenbranderstraat 79 Pstcde en wnplaats: 6921 NC Duiven Telefnnummer: 0316-847432 Website: www.gastudercarla.nl Facebk: https://www.facebk.cm/carlagastuder Inhud

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

B G M E B. Voorwaarden pakketprijs en gereduceerde tarief DCP kopie-aanvraag humane producten 16 januari van 5 pagina('s)

B G M E B. Voorwaarden pakketprijs en gereduceerde tarief DCP kopie-aanvraag humane producten 16 januari van 5 pagina('s) DP kpie-aanvraag humane prducten 16 januari 2017 Pakketprijs: De term pakketprijs hudt in dat vr een grep prducten (ieder met een eigen RVG nummer) maar één keer het tarief behrende bij het prducttype

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Vaststelling en screening van examens

Vaststelling en screening van examens Vaststelling en screening van examens Bijlage bij de presentatie vr het Servicepunt examinering mb, 21 maart 2014 Jan Adema, tetsdeskundig adviseur RCEC/ Cit 1 Inhud Vaststelling in perspectief... 3 Wat

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Defect melden praktisch

Defect melden praktisch Defect melden praktisch In het VEA-besluit keuringsvereisten paragraaf 2.2.1 wijziging type B.2 verduidelijkt het VEA welke infrmatie aangeleverd met wrden bij de vervanging f uitbuw van een meetinstrument.

Nadere informatie

BELEID INZAKE ONLINE PRIVACY

BELEID INZAKE ONLINE PRIVACY BELEID INZAKE ONLINE PRIVACY Care Prperty Invest NV, een penbare gereglementeerde vastgedvenntschap met zetel te Hrstebaan 3, 2900 Schten, België (hierna wij, we f CP Invest genaamd), verbindt zich erte

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Nationale toelating - Uniek biocide Gelet op de aanvraag ingediend op 11/12/2014. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Nationale toelating - Uniek biocide Gelet op de aanvraag ingediend op 11/12/2014. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Natinale telating - Uniek bicide Gelet p de aanvraag ingediend p 11/12/2014 Gelet p het advies van het Cmité vr advies inzake Biciden: De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het bicide: Insect

Nadere informatie

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens? Privacyverklaring Tikkie app Deze privacyverklaring is gepubliceerd p 24 mei 2018. Dit is de Privacyverklaring van de Tikkie app ( Tikkie ). Tikkie wrdt aangebden dr ABN AMRO bank N.V., gevestigd aan de

Nadere informatie

Wij bieden onze dienstverlening aan onder de labels Omgaan met Ontslag, Omgaan met Overname en Omgaan met Ontwikkeling.

Wij bieden onze dienstverlening aan onder de labels Omgaan met Ontslag, Omgaan met Overname en Omgaan met Ontwikkeling. Privacy Statement 2 juni 2018 WIE ZIJN WE? Omgaan met Ontslag BV begeleidt werkgevers en werknemers in situaties van rerganisatie en ntslag. Dat den wij dr de dienstverlening p de nderdelen van Arbeidsrecht,

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie