SEMINARIE B.I.B.F. 14 mei Examenmaterie btw. Oefeningenbundel. Tim Van Sant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEMINARIE B.I.B.F. 14 mei 2011. Examenmaterie btw. Oefeningenbundel. Tim Van Sant"

Transcriptie

1 SEMINARIE B.I.B.F. 14 mei 2011 Examenmaterie btw Oefeningenbundel Tim Van Sant

2 I. Levering van goederen of dienst? 1. Contract dat zowel de levering van de grondstoffen als de uitvoering van een roerend werk omvat levering van een goed Voorbeeld: Een Belgische fabriek produceert met eigen grondstoffen goederen in opdracht van een Nederlandse firma. De afgewerkte goederen worden in opdracht van de Belgische firma vervoerd van België naar Nederland. Plaats levering = België (plaats aanvang vervoer art. 15, 2, tweede lid, 1 btwwb) Vrijgestelde intracommunautaire levering (art. 39bis, eerste lid, 1 btw-wb) in de veronderstelling dat de Nederlandse klant zijn rechtsgeldig buitenlands btwnummer opgeeft R 46 + ICO-listing, code L 2. Maakloonwerk dienst (art. 18, 2, tweede lid, 1 btw-wb) Voorbeeld: Een Belgische fabriek produceert met grondstoffen die haar zijn ter beschikking gesteld door een Nederlandse firma en in opdracht van laatstgenoemde afgewerkte producten. De afgewerkte goederen worden in opdracht van de Belgische firma vervoerd van België naar Nederland. Plaats dienst = Nederland (B2B-hoofdregel, art. 21, 2 btw-wb) R 44 + ICO-listing, code S 3. Contract dat als voorwerp heeft de levering van een roerend goed + plaatsing/montage in een gebouw Volgend onderscheid moet worden gemaakt: Roerend goed wordt na de plaatsing onroerend uit zijn aard: dienst, meer bepaald een werk in onroerende staat (art. 18, 1, tweede lid, 1 en art. 19, 2, tweede lid btw-wb) 2

3 Roerend goed blijft na de plaatsing roerend of wordt hoogstens onroerend door bestemming: levering van een goed (voor toepassing van de regeling medecontractant (KB nr. 1, art. 20) en toepassing van het verlaagd tarief van 6%: in een aantal gevallen een met een werk in onroerende staat gelijkgestelde handeling) 4. Contract dat als voorwerp heeft de levering met plaatsing van industrieel materiaal levering van een goed Industrieel materiaal blijft immers in principe na de plaatsing roerend of wordt hoogstens onroerend door bestemming. Uitzondering. Wanneer gashouders, hoogovens, stroomgeneratoren in elektriciteitscentrales, silo s, koelkamers, worden geleverd en geplaatst, wordt het geheel beschouwd als een dienst, i.e. een werk in onroerende staat (art. 18, 1, tweede lid, 1 en art. 19, 2, tweede lid btw-wb). Zie Beslissing nr. ET 9537 van 6 januari Contract dat als voorwerp heeft de levering van een roerend goed + installatie / montage ervan op een roerend goed (Beslissing nr. ET van 10 mei 1999) - waarde geleverde goederen is lager dan 50% van totale prijs: dienst (art. 18, 1, tweede lid, 1 btw-wb) - waarde geleverde goederen is gelijk aan of hoger dan 50% van totale prijs: levering van een goed Voorbeeld 1: De totale kostprijs van een fietsherstelling bedraagt 20 (excl. BTW). Prijs spaken en remblokjes is 11. Prijs van de werkuren bedraagt 9. Levering van een goed. Btw-tarief = 21% Voorbeeld 2: 3

4 Idem, maar de prijs van de spaken en remblokjes bedraagt 9 en die van de werkuren 11. Dienst. Btw-tarief = 6%. Zie KB nr. 20, Tabel A, XXXIX, ingevoegd bij wet van 4 juli 2011, B.S., 19 juli Voorbeeld 3: Een Belgische garagehouder uit Lokeren plaatst een nieuwe airco in de vrachtwagen van een Duitse vervoersmaatschappij. Na de installatie rijdt de vrachtwagen verder naar Duitsland. De totale kostprijs bedraagt (excl. BTW). Prijs airco is Prijs van de werkuren voor de plaatsing bedraagt Levering van een goed Plaats levering = België (plaats aanvang vervoer art. 15, 2, tweede lid, 1 btw-wb) opm.: als na de installatie of de montage de goederen nog worden vervoerd, is nooit het lokalisatiecriterium plaats waar de installatie of montage wordt verricht van toepassing (zie Beslissing nr. ET van 10 mei 1999) Vrijgestelde intracommunautaire levering (art. 39bis, eerste lid, 1 btw-wb) in de veronderstelling dat de Duitse klant zijn rechtsgeldig buitenlands btwnummer opgeeft R 46 + ICO-listing, code L Voorbeeld 4: Idem, maar de prijs van de airco is en die van de werkuren voor de plaatsing bedraagt Dienst Plaats dienst = Duitsland (B2B-hoofdregel, art. 21, 2 btw-wb) R 44 + ICO-listing, code S 6. Contract dat aan de klant het recht geeft om grondstoffen uit de grond te halen De kwalificatie als hetzij levering v/e goed, hetzij dienst hangt af van de interpretatie die de partijen aan het contract geven 4

5 Wordt het contract gekwalificeerd als een verkoop van nog op te graven producten, dan betreft het een levering van een goed. Wordt het contract gekwalificeerd als een onroerende verhuur, dan betreft het een dienst (art. 18, 1, tweede lid, 4 btw-wb), welis waar vrijgesteld ingevolge art. 44, 3, 2 btw-wb. Zie btw-handleiding, nr. 61/5, C 7. Verkoop krant via papier / via internet Via papier: levering van een goed geen btw op de aankoop van kranten en tijdschriften met een algemene informatieve strekking die minstens 48 keer per jaar verschijnen (Aanschrijving nr. 82 van 15 december 1970, zoals gewijzigd door Aanschrijving nr. 21 van 30 september 1993) Via internet: dienst, i.e. een langs elektronische weg verrichte dienst (art. 18, 1, tweede lid, 16 btw-wetboek); tarief: 21% (Aanschri jving AFZ 9/2003 van 12 augustus 2003, nr. 14). 8. Verkoop van gestandaardiseerde software a) te downloaden via internet: (langs elektronische weg verrichte) dienst (art. 18, 1, tweede lid, 16 btw-wetboek) b) op een CD ROM of diskette: overeenstemming tussen aantal materiële dragers en verstrekte licenties: levering van een goed geen overeenstemming tussen aantal materiële dragers en verstrekte licenties: dienst (art. 18, 1, tweede lid, 7 btw -wb) 9. Verkoop van software, specifiek aangepast aan de noden van de onderneming a) te downloaden via internet: (langs elektronische weg verrichte) dienst (art. 18, 1, tweede lid, 16 btw-wetboek) 5

6 b) op een CD ROM of diskette: dienst (art. 18, 1, tweede lid, 1 btwwetboek) 10. Afhaalmaaltijden versus ter plaatse eten en drinken Afhaalmaaltijden: levering van een goed tarief: 6% voor voedingswaren (met uitz. van luxeproducten, zie KB nr. 20, Bijlage, Tabel A, III) en niet-alcoholische dranken; 21% voor alcoholische dranken Ter plaatse: dienst (art. 18, 1, tweede lid, 11 ) tarief: 12% voor maaltijden en 21% voor dranken Opmerking: Hof van Justitie, 10 maart 2011, arrest Bog Om van een restaurantdienst te kunnen spreken, is er meer nodig dan een aantal rudimentaire voorzieningen (bv. overdekte eetbalie) om het eten ter plaatse te consumeren. Een extra service is hiervoor vereist (bv. overdekte tafels en stoelen, tv en/of sanitair).. 6

7 II. Intracommunautaire handelingen 1. De GMBH Peters uit Aken (Duitsland) doet op 20 januari 2011 een eenmalige bestelling van een hoeveelheid pleisterkalk tegen de prijs van 1.666,44, excl. btw bij de BVBA Wouters uit Diepenbeek (kwartaalindiener). De BVBA Wouters heeft dit product niet in voorraad, maar kan het bekomen bij de firma Daens, groothandelaar te Maastricht (Nederland). Op 30 januari 2011 worden de goederen door de firma Daens afgeleverd in de magazijnen van Peters te Aken. Wouters deelt zijn Belgisch btw-nummer mee aan Daens. Daens factureert Wouters voor een bedrag van 1.534,09. Maak een btw-analyse van deze verrichting voor elk van de betrokken partijen. Toepassing van vereenvoudigd intracommunautair driehoeksverkeer Daens (NL): vrijgestelde intracommunautaire levering in Nederland Wouters (BE): geen belastbare intracommunautaire verwerving in België, noch in Duitsland Wouters factureert aan Peters zonder btw. Op zijn factuur wordt Peters aangeduid als schuldenaar van de btw. Toepassing van art. 25quinquies, 3, derde lid btw-wetboek Btw-aangifte van Wouters: - R 46 + ICO-listing, code T: 1.666,14 - R 81 + R 86: 1.534,09 (geen verschuldigde of aftrekbare btw) Peters: belastbare intracommunautaire verwerving in Duitsland Zonder toepassing van deze vereenvoudigingsregeling zou Wouters zich moeten identificeren in Duistland voor btw-doeleinden. Wouters zou dan idd een belastbare intracommunautaire verwerving in Duitsland en een nationale levering in Duitsland verrichten. Zie over het intracommunautair driehoeksverkeer, btw-handleiding, nrs. 310/52-310/58. 7

8 2. Recente rechtspraak in verband met intracommunautaire leveringen Deze recente rechtspraak betreft het bewijs van de vrijgestelde intracommunautaire levering. De belastingplichtige die de vrijstelling inroept moet kunnen bewijzen dat de koper zelf geïdentificeerd is voor btw-doeleinden in een andere Lidstaat én dat de goederen worden vervoerd van Begië naar een andere Lidstaat. Zie KB nr. 52. Art. 3 van dat KB luidt als volgt: De verkoper moet te allen tijde in het bezit zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het vervoer van de goederen blijkt; hij moet ze op ieder verzoek van de met de controle van de belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaren overleggen. Die stukken zijn onder meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten en de betalingsstukken. Antwerpen, 10 maart 2009: de btw-controleur kan niet eisen dat de belastingplichtige 1 bepaald document voorlegt Cass., 4 juni 2009: de belastingplichtige moet niet alle documenten kunnen voorleggen H.v.J., 27 september 2007, Teleos de aangifte van de intracommunautaire verwerving in het land van de koper kan dienen als aanvullend bewijs als de bewijsstukken inzake het vervoer die de koper aan de verkoper heeft bezorgd vlas blijken, maar de verkoper is te goeder trouw, dan is de verkoper bevrijd H.v.J., 27 september 2007, Collée: ook na de controle kan de belastingplichtige nog bepaalde documenten voorleggen aan de btwcontroleur H.v.J., 18 november 2010, Skatteverlet: de wet voorziet nergens een termijn binnen dewelke de goederen moeten vervoerd worden van België naar een andere Lidstaat 8

9 3. Een zelfstandig accountant koopt op 12 april 2011 in België een nieuwe personenwagen aan voor ,00. De auto wordt voor 60% voor beroepsdoeleinden aangewend. Op 17 augustus 2011 verkoopt de accountant de wagen aan een Nederlandse btw-plichtige/indiener voor , excl. btw. Maak een btw-analyse van deze verrichting in hoofde van de zelfstandige accountant.. Vooraf: de auto in kwestie is een nieuw vervoermiddel in de zin van art. 8bis, 2 btw-wetboek. De levering vindt immers plaats binnen de 6 maanden na de datum van de eerste ingebruikneming. Aankoop wagen BTW is maar voor 50% aftrekbaar (art. 45, 2, eerste lid btw-wetboek) Aangifte accountant: R 83: ( x 60%) + (3.150 x 10%) = R 59: (3.150 x 50%) = Verkoop wagen Plaats levering = België (plaats aanvang vervoer art. 15, 2, tweede lid, 1 btwwb) Vrijgestelde intracommunautaire levering (art. 39bis, eerste lid, 1 btw-wb) in de veronderstelling dat de Nederlandse klant zijn rechtsgeldig buitenlands btwnummer opgeeft Aangifte: R 46 + ICO-listing, code L Er moet hier ook toepassing worden gemaakt van art. 45, 2, tweede lid, k) btwwetboek. De vrijgestelde intracommunautaire levering van een nieuwe auto waarop de 50%- regel van toepassing is, heeft immers repercussies op het oorspronkelijk uitgeoefende recht op aftrek. Bij de aankoop van de nieuwe auto heeft de accountant de btw voor max. 50% gerecupereerd. Aangezien die nieuwe auto nu het voorwerp uitmaakt van een vrijgestelde intracommunautaire levering, is de maximaal toegestane aftrek evenwel gelijk aan het BTW-bedrag dat op deze levering opeisbaar zou zijn indien ze niet vrijgesteld zou zijn. 9

10 Dus in casu: Maximaal toegestane aftrek: x 21% = Oorspronkelijk uitgeoefende aftrek: Herziening in voordeel: = 840, op te nemen in R 62 van de aangifte. 10

11 III. Maatstaf van heffing De belastingplichtige FAST levert op 10 januari stuks diepvrieskoolvis aan IGLOO; beiden zijn belastingplichtigen met volledig recht op aftrek. De verkoop werd gesloten onder de volgende voorwaarden : de prijs af fabriek beloopt 2 per stuk, exclusief btw; de koolvis wordt verpakt in isolerende vriesdozen, die elk 50 stuks van het diepvriesproduct bevatten. FAST brengt 5 in rekening per gebruikte doos; nochtans is er voorzien dat 4 per doos terugbetaald wordt in geval van terugzending van de verpakkingen door de koper. Uiteindelijk zendt IGLOO de verpakkingen niet terug aan haar verkoper. NV CARGO, die in naam en voor rekening van IGLOO werkt, vervoert de gekochte goederen naar de opslagplaats van IGLOO. De prijs van het transport, 500 (incl. btw), wordt door FAST betaald en CARGO maakt de factuur op naam van IGLOO. FAST vermeldt deze transportkosten echter ook op zijn verkoopfactuur; IGLOO geniet een korting van 50,00 in geval van betaling van de verkoopfactuur binnen de tien dagen na de levering. IGLOO betaalt de factuur pas twee maanden na de levering en krijgt daarom nog 30,00 nalatigheidsinteresten aangerekend. in geval van aankoop binnen het jaar van een totaal van stuks van dezelfde koolvis, geniet de koper een korting van 5 % op alle aangekochte stuks. Het blijkt dat IGLOO tijdens het jaar 2011 nog stuks van het betrokken product aankoopt. Gevraagd: Bepaal de maatstaf van heffing in de contractuele relatie FAST - IGLOO. Motiveer bondig je antwoord. Prijs: 2 x = Verloren verpakking: 1 x 20 = 20 - Financiële korting: 50 Maatstaf van heffing: (rooster 01 van de aangifte) Opmerkingen: - Transportkosten worden in de relatie FAST-IGLOO beschouwd als een voorschot en behoren dus niet tot de maatstaf van heffing (art. 28, 5 btw-wb) - Commerciële korting is nog niet verkregen op het moment waarop de btw opeisbaar wordt. Bijgevolg mag zij niet van de prijs worden afgetrokken (art. 28, 2 btw-wb). 11

12 IV. Plaats en schuldenaar van de dienst Bepaal voor elk van de hieronder opgesomde handelingen: de plaats van de handeling; indien de belasting opeisbaar is in België, wie er de schuldenaar van is. Motiveer je antwoord. Vul ook de periodieke btw-aangifte in van de onderlijnde personen. Alle handelingen vinden plaats in de loop van Een aannemer uit Dortmund (Duitsland) heeft een contract afgesloten met een bank A uit Aarlen voor de zandstraling van haar gevel. Prijs: 7.000,00. Deze bank, die voor 80% van haar omzet vrijgestelde handelingen verricht, is geïdentificeerd voor de btw en dient driemaandelijks periodieke btw-aangiften in plaats: België, plaats waar onroerend goed gelegen is, art. 21, 3, 1 btwwetboek schuldenaar: Belgische bank, art. 51, 2, eerste lid, 5 btw-wetboek aangifte: R 83: 7.000, R 87: 7.000, R 56: 1.470, R 59: Een in Hamburg (Duitsland) gevestigde onderneming belast een Belgische tussenpersoon B met het vinden van een expert voor het uitvoeren van een controle op goederen die zich in Venlo (Nederland) bevinden. Prijs: 1.800,00. plaats: Duitsland, B2B-hoofdregel, art. 21, 2 btw-wetboek aangifte: R 44 (en ICO-listing, code S):

13 V. Recht op aftrek, onttrekkingen en herzieningen 1. Ives is een zelfstandig architect. Op 2 december 2008 koopt hij een personenwagen aan voor btw. De wagen wordt voor 60% voor privédoeleinden aangewend. Op 22 februari 2011 verkoopt hij deze wagen voor aan een Belgische particulier. Zeg, met motivering van uw antwoord, welke gevolgen deze verkoop heeft ten aanzien van de aftrek die werd verricht bij de aankoop van de personenwagen. Oorspronkelijk uitgeoefende aftrek bij aankoop: x 40% = De belastingplichtige verkoopt vervolgens deze auto binnen de herzieningstermijn van 5 jaar. Op de verkoopprijs van moet hij 21% btw rekenen ( 3.150). Een stuk van de niet-gerecupereerde btw kan hij terugvragen via rooster 62 (herziening in het voordeel KB nr. 3, art. 10, 1, eerste lid, 3 ). Meerbepaald is hier een herziening in het voordeel mogelijk voor het verschil tussen 50% van de aankoop-btw en de btw die bij de aankoop werd gerecupereerd. Deze btw-herziening wordt in eenmaal verricht in het jaar van de verkoop (2011) en voor de nog te lopen jaren van de herzieningstermijn tot beloop van 1/5 van de btw die oorspronkelijk werd gerecupereerd (KB nr. 3, art. 11, 3, 1 ). Dat geeft: (50% van de aankoop-btw) (de btw die hij bij de aankoop gerecupereerd heeft) x 2/5 = 252 (R 62) Maximaal bedrag van de herziening: x 21% = (KB nr. 3, 10, 1, tweede lid). 13

14 2. Een belastingplichtige laat onderhoudswerken verrichten aan zijn fabrieksgebouw in de periode november 2009 tot februari De voorschotfactuur wordt uitgereikt op en de saldofactuur op 4 maart 2010, twee weken na de dienstvoltooiing. De betaalde btw voor die werken die de belastingplichtige in aftrek brengt. a is onderworpen aan een herzieningstijdvak van 15 jaar ingaand voor een deel op en voor een ander deel op ; b is onderworpen aan een herzieningstijdvak van 5 jaar ingaand voor een deel op en voor een ander deel op ; c is onderworpen aan een herzieningstijdvak van 5 jaar ingaand op d is niet onderworpen aan een herzieningstijdvak. Juiste antwoord = d (geen herziening m.b.t. herstellings- en onderhoudswerken) 3. Een btw-controleur voert een (aangekondigde) controle aan bij een Belgische kmo (gewone belastingplichtige/indiener). Tijdens de controle wil de controleur het recht op aftrek van de btw op een aantal inkomende facturen verwerpen, omdat ze niet alle verplichte vermeldingen bevatten, zoals voorzien in KB nr. 1, art. 5. Welk advies zou u, rekening houdende met de recente ontwikkelingen in de Europese rechtspraak, de kmo geven? Hof van Justitie, C-368/09 van 15 juli 2010, Pannon De Belgische btw-administratie is principieel van oordeel dat een factuur volledig conform moet zijn om het recht op aftrek te kunnen uitoefenen. Alle wettelijk voorgeschreven factuurvermeldingen moeten er dus op staan. Waar vroeger het Hof van Justitie stelde dat bepaalde gebreken toch door de vingers gezien konden worden (Hof van Justitie, C-123/87 van 14 juli 1988, Jeunehomme), eist het nu ook een volledig conforme factuur voor de uitoefening van het recht op aftrek (zie Pannon). Het Hof is echter ook van oordeel dat een belastingplichtige tijdens een btwcontrole zijn onregelmatige facturen nog altijd kan corrigeren tot op het moment waarop de btw-administratie een definitieve beslissing heeft genomen over de taxatie. Dat is dus in principe tot op het moment waarop er een dwangbevel uitgevaardigd is, maar het is natuurlijk raadzaam om dat zo snel mogelijk te doen. Deze nieuwe rechtspraak van het Hof staakt haaks op de tot nu toe in België gangbare praktijk, volgens dewelke er na de aankondiging van een controle geen correcties meer konden plaatsvinden. 4. Nieuw art. 45, 1 quinquies en incidentie met btw op voordelen van alle aard 14

15 Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen en de andere bedrijfsmiddelen en diensten die op grond van artikel 48, 2 aan de herziening zijn onderworpen en behoren tot het vermogen van de onderneming van de belastingplichtige, en die zowel voor de doeleinden van zijn economische activiteit als voor zijn privédoeleinden of voor de privé-doeleinden van zijn personeel of, meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit worden gebruikt, mag de belastingplichtige de belasting geheven van de goederen en de diensten met betrekking tot die goederen slechts tot beloop van het gebruik voor de doeleinden van zijn economische activiteit in aftrek brengen. Circulaire AFZ nr. 01/2011 dd Overeenkomstig artikel 168 van richtlijn 2006/112/EG, waarop artikel 45, 1, van het Btw-Wetboek is gesteund, voorziet één van de basisregels van het btw-stelsel dat een belastingplichtige slechts de belasting geheven van de hem geleverde goederen en diensten in aftrek kan brengen voor zover deze worden gebruikt ten behoeve van zijn belaste handelingen. Het ligt in de bedoeling van de richtlijn 2009/162/EU om de regels inzake aftrek te verduidelijken teneinde een gelijke behandeling van belastingplichtigen te garanderen wanneer de uitgaven met betrekking tot onroerende goederen en in voorkomend geval roerende goederen met een duurzaam karakter die aan de normale beroepsactiviteit van de belastingplichtige, bestaande uit belaste handelingen, zijn toegerekend, niet uitsluitend voor de daarmee verband houdende doelstellingen worden gebruikt. Overeenkomstig artikel 168bis, nieuw, van richtlijn 2006/112/EG, wordt de oorspronkelijke aftrek beperkt in functie van het werkelijke gebruik van het goed voor handelingen die recht op aftrek verlenen op het ogenblik dat de belasting verschuldigd wordt. In geval van gemengd gebruik is het niet mogelijk om onmiddellijk de als voorbelasting betaalde btw volledig in aftrek te brengen. 26. Het nieuwe artikel 45, 1quinquies, van het Btw-Wetboek zet voornoemd artikel 168bis om in Belgisch recht en heeft betrekking op zowel de uit hun aard onroerende goederen (omzetting artikel 168bis, lid 1) als de andere bedrijfsmiddelen en diensten die op grond van artikel 48, 2, van het Btw-Wetboek aan de herziening zijn onderworpen en behoren tot het vermogen van de onderneming van de belastingplichtige (omzetting artikel 168bis, lid 2). Ingevolge het nieuwe artikel 45, 1quinquies, van het Btw-Wetboek moest tenslotte ook artikel 19, 1, van het Btw-Wetboek worden aangepast omdat dit artikel 19, 1 niet van toepassing is ten aanzien van goederen die het voorwerp hebben uitgemaakt van de uitsluiting of de beperking van het recht op aftrek overeenkomstig voormeld artikel 45, 1quinquies. 27. De beperking van de aftrek bedoeld in artikel 45, 2, van het Btw-Wetboek is niet van toepassing wanneer de beperking bedoeld in artikel 45, 1quinquies, van het Btw-Wetboek 50 pct. of meer bedraagt van de verschuldigde belasting. 15

16 De wisselwerking tussen de bepalingen in verband met de aftrekregeling van de btw (artikelen 45, 1quinquies en 45, 2, van het Btw-Wetboek) en artikel 19, 1, van het Btw-Wetboek, zal het voorwerp uitmaken van een grondige commentaar door de directies I/7 en I/8 van de Algemene administratie van de fiscaliteit. 16

17 VI. FACTURATIEVERPLICHTING Is er verplichting tot uitreiking van een factuur in de volgende gevallen? 1) Verkoop van een computer voor 1.250,00 door een groothandelaar in elektronische toestellen aan een particulier die dit toestel 100% voor zijn privé zal gebruiken. In principe ja (KB nr. 1, art. 1, 1, 8 ). Eerste uitzondering: De groothandelaar heeft naast zijn groothandel ook afzonderlijke kleinhandel die vanuit technisch en organisatorisch oogpunt zelfstandig kan werken. Zie Beslissing nr. ET van 7 januari Tweede uitzondering Het gaat om een uitzonderlijke stock- of fabrieksverkoop en de groothandelaar heeft van de eerstaanwezend inspecteur van de btw-controle waaronder hij ressorteert een vergunning verkregen om de stockverkopen aan particulieren op een andere manier te registreren dan via een factuur, bv. door gebruik te maken van een elektronisch kasregister. Zie Parl. Vr. nr. 314, 14 januari 2010, Claes. 2) Een zelfstandig bakker uit Stekene, onderworpen aan de forfaitaire regeling voor bakkers, verkoopt 35 broden ( 47,25 exclusief BTW) aan VZW Voetbal Herleving voor hun jaarlijks clubfeest. Ja 3) Levering door een bandencentrale (kleinhandel) van een nieuwe band voor een personenwagen aan een particulier die zegt de wagen enkel voor privédoeleinden te gebruiken (prijs 60,00, inclusief BTW). Neen, de grens ligt hier op een prijs van meer dan 125, incl. BTW. Zie KB nr. 1, art. 1, 1, 9. 17

18 VII. Art. 19, 2: werken in onroerende staat voor zichzelf Een schrijnwerker, natuurlijke persoon zonder personeelsleden, voert volgende werken uit aan zijn privé-woning: het plaatsen van een nieuwe eiken parketvloer in de woonkamer kostprijs van het parket en de benodigdheden: 1.000, excl. BTW 10 gepresteerde uren tegen een uurloon van 50, excl. BTW; het schilderen van de slaapkamer kostprijs 1.220, excl. BTW - 5 gepresteerde uren tegen een uurloon van 50, excl. BTW. Zeg of de schrijnwerker een aan de BTW onderworpen handeling stelt. Zo ja, kwalificeer deze handeling en bepaal de maatstaf van heffing ervan. plaatsing van een nieuwe eiken parketvloer deze handeling wordt gelijkgesteld met een dienst verricht onder bezwarende titel zie art. 19, 2, 2 btw-wetboek maatstaf van heffing = gedane uitgaven (art. 33, 1, 2 btw-wetboek): het loon zelf van de belastingplichtige telt niet mee voor de berekening van de maatstaf van heffing schilderen van de slaapkamer geen gelijkstelling met een dienst verricht onder bezwarende titel omdat het schilderen van de slaapkamer niet behoort tot de geregelde economische werkzaamheid van betrokkene Voor meer details, zie bv. btw-handleiding, nr

19 VIII. Invullen periodieke btw-aangifte Vul m.b.t. onderstaande handelingen de periodieke btw-aangifte in van de onderlijnde belastingplichtigen. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen exclusief 21% btw. De bedragen dienen afgerond te worden volgens de wettelijke bepalingen terzake. Alle handelingen gebeuren in Alle facturen zijn regelmatig opgesteld. 1) Een zelfstandige psycholoog (eenmanszaak), die de vereiste beroepstitel heeft, ingeschreven is op de lijst van de commissie van psychologen en zich uitsluitend bezighoudt met fertiliteitsproblemen en de daarmee gepaard gaande persoonlijke moeilijkheden, koopt een nieuwe personenwagen aan die ten belope van 60% gebruikt wordt voor zijn praktijk. De catalogusprijs is ,00, de overeengekomen prijs bedraagt ,00. Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Het gaat hier om een vrijgestelde belastingplichtige. Zie art. 44, 2, 5 btw-wetboek en Beslissing nr. ET van 16 april ) D, gewone belastingplichtige/indiener met een aansprakelijke vertegenwoordiger in Canada, koopt aldaar een licentie (prijs: ,00) bij een Canadese onderneming Z. Deze licentie wordt lineair afgeschreven over een periode van 6 jaar. Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag ) C, gewone belastingplichtige/indiener, ontvangt een aankondiging van een faillissement, van een klant van wie een schuld van 7.818,74 (21% btw inclusief) onbetaald is gebleven. Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag ,97 4) Een kleinhandelaar in informaticaproducten neemt een draagbare PC uit zijn voorraad voor beroepsdoeleinden. De aankoopprijs van de PC bedraagt 245,00, de verkoopprijs is 295,00. Bij de aankoop van de PC werd de btw in aftrek gebracht. 19

20 Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Rooster Bedrag Niets in de aangifte. De ingebruikneming in de zin van art. 12, 1, eerste lid, 3 is alleen maar van toepassing als het gaat om een bedrijfsmiddel. Dat is hier niet het geval want de aankoopprijs van de PC is lager dan 250 (MB 1, art. 1). 20

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.129.460 d.d. 01.07. Artikel 39bis van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

1 van 8 21/11/ :21

1 van 8 21/11/ :21 Federale Overheidsdienst Financiën Versie 3.1.7 Fisconetplus 21/11/2011, 12:20 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Home > Recente wijzigingen > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Document

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

1 De belastbare handelingen

1 De belastbare handelingen 1 De belastbare handelingen Oefening 1 Zijn de volgende handelingen belastbare handelingen? 1 een zelfstandig boekhouder die konijnen kweekt voor eigen behoeften; 2 een loontrekkende boekhouder die zijn

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

BTW : diensten. Plaats van de dienst

BTW : diensten. Plaats van de dienst BTW : diensten Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) 1. De Franse onderneming SA DEGAT herstelt in Nederlands bedrijf te Rotterdam een machine

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.)

38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.) 38 -MECHANISME 38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.) 38.1.1. principe wil zeggen belasting op de toegevoegde waarde en betekent dat er belasting moet betaald worden op elk stukje waarde dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2009/6/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2009/6/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2009/6/1 FINANCIEN Administratie van de Ondernemingsen Inkomensfiscaliteit _ BTW _ F 2009/6 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN ZUIVELPRODUCTEN EN MELKVENTERS

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Origine en achtergrond van het btw-vrije stelsel

Origine en achtergrond van het btw-vrije stelsel 227 HOOFDSTUK 1 Origine en achtergrond van het btw-vrije stelsel AFDELING 1 Inbreng van een algemeenheid of bedrijfsafdeling als een combinatie van belastbare handelingen 693. Artikel 2 van richtlijn 2006/112/EG

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 36/2015 (nr. E.T.119.650) d.d. 23.11.2015 Bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Werken in onroerende staat

Werken in onroerende staat Werken in onroerende staat Inleiding De algemene regel in de btw is dat de belastingplichtige die in België een goed heeft geleverd of een belastbare dienst gepresteerd heeft, als schuldenaar van de belasting

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW)

Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) BTW : diensten Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) 1. De Franse onderneming SA DEGAT herstelt in Nederlands bedrijf te Rotterdam een machine

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid 1. Probleemstelling De vaststelling van een voordeel van alle aard vloeit meer bepaald voort uit het privé-gebruik

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Beter verlonen 2014.book Page 119 Thursday, September 4, 2014 4:52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut Tevens zullen de beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing S. Ruysschaert 4 kernthema s De facturering De wagens De horeca De advocaten Thema 1 : De facturering B2B - facturering opeisbaarheid opeisbaarheid betaling

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17 Woord vooraf 15 Deel I 17 Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake aftrek van de voorbelasting 17 1. Aftrek van voorbelasting, hoofdkenmerk van de btw 17 2. Alleen btw-belastingplichtigen, niet vrijgesteld

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25 INHOUD Woord vooraf... 9 Hoofdstuk 1. Soorten goederen inzake btw... 11 1.1. Roerende goederen uit hun aard... 11 1.2. Onroerende goederen door bestemming... 12 1.3. Uit hun aard onroerende goederen...

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij cic Doorrekening van kosten komende van een derde partij Dit zijn kosten die eerst betaald worden door partij A om ze in een latere fase door te factureren aan partij B zonder dat deze deel uitmaakt van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Levering van goederen Wetboek BTW art. 9 definitie goederen art. 10 definitie levering art. 11 beperkingen op begrip levering art. 12 uitbreidingen op begrip levering art. 15 plaats van de levering art.

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg 32 8700 TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte

Nadere informatie

Er moet echter geen factuur uitgereikt worden aan particulieren. Een bonnetje volstaat dan.

Er moet echter geen factuur uitgereikt worden aan particulieren. Een bonnetje volstaat dan. 36. FACTUUR EN CREDITNOTA 36.1. De factuur De factuur is een document waarop wordt uitgerekend hoeveel er voor de geleverde goederen moet betaald worden. Ze wordt opgesteld door de verkoper en is bestemd

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie