Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL Desguinlei Antwerpen Henri Matisselaan Brussel E T F T F H.R.A H.R.B ING Insurance nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0051 met maatschappelijke zetel Marnixlaan Brussel /02

2 Service na Schade Bijstand voor uw woning 24 u op 24, 7 dagen op 7 078/ Fraudepreventie BVVO Alle oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het Economisch Samenwerkingsverband Datassur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico s ter herinnering brengt aan de aangesloten ledenverzekeraars. De verzekeraars zijn voortaan extra waakzaam om fraude op te sporen u die te goeder trouw bent, kunt op ons rekenen. Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen. Ombudsman BVVO In geval van geschil in verband met dit contract, kan de verzekeringsnemer een beroep doen op de ombudsman van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO), de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.

3 INHOUDSTAFEL INLEIDING WAARBORGEN Blz Hoofdstuk 1 Basiswaarborgen 4 1. Brand en Aanverwante Gevaren 4 2. Storm, Hagel, Sneeuw- en IJsdruk 5 3. Glasbreuk 6 4. Waterschade en Schade door Minerale Oliën 7 5. Elektrisch Risico 8 6. Ontvriezing 8 7. Schade door Aanraking en Aanrijding 8 8. Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw 9 9. Verhaal van Derden Onroerende Beschadigingen en Vandalisme Arbeidsconflicten en Aanslagen 11 Hoofdstuk 2 Waarborguitbreidingen Reddings- en Behoudskosten Opruimings- en Afbraakkosten Kosten voor Heraanleggen van de Tuin Expertisekosten Huisvestingskosten Onbruikbaarheid van Onroerende Goederen Verhaal van Huurders of Gebruikers Dodelijk Ongeval 13 Hoofdstuk 3 Facultatieve Waarborgen Diefstal Onrechtstreekse Verliezen Rechtsbijstand 17 Hoofdstuk 4 Service na schade - woning 20 Hoofdstuk 5 Plaats van Verzekering 22 Hoofdstuk 6 Algemene Uitsluitingen 24 ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 7 Verloop van het contract Aanvang Duur De contractgegevens Overdracht van verzekerde goederen Opzeg Woonplaats, briefwisseling en rechtsmacht 27 Hoofdstuk 8 Verzekerde Bedragen 28 Hoofdstuk 9 Premie 29 Hoofdstuk 10 Schaderegeling Uw verplichtingen Berekening van de schadevergoeding Schadeloosstelling Verhaal 35 VERKLARENDE WOORDENLIJST 37 1

4 2

5 INLEIDING 1. Partijen bij het verzekeringscontract U Wij De verzekeringsnemer en iedereen die verzekerde is. ING Insurance nv volgens de vermelding in de bijzondere voorwaarden van het contract. 2. Voorwerp van het contract Wij verlenen dekking, binnen de grenzen en onder de voorwaarden van dit contract, voor : - De zaakschade aan de verzekerde goederen; - De aansprakelijkheid die u draagt tengevolge van een gedekt schadegeval. Dit contract wordt beheerst door de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en door de Koninklijke Besluiten die betrekking hebben op de eenvoudige risico s. De dwingende bepalingen ervan leiden tot de opheffing, de vervanging of de aanvulling van de voorwaarden van dit contract die ermee strijdig zouden zijn. Het contract bestaat uit 2 gedeelten : de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. De Algemene Voorwaarden De Bijzondere Voorwaarden bevatten : - Een beschrijving van de waarborgen en de uitsluitingen; - Een beschrijving van de werking van het contract en van onze wederzijdse verbintenissen; - Een verklarende woordenlijst. Deze omschrijft o.m. de cursief gedrukte woorden die u terugvindt in het contract. bevatten de bijzondere gegevens die betrekking hebben op uw contract. De bijzondere voorwaarden vervolledigen de algemene voorwaarden en vervangen deze voor zover ze er strijdig mee zouden zijn. 3

6 WAARBORGEN Hoofdstuk 1 Basiswaarborgen 1. Brand en Aanverwante Gevaren Wij vergoeden Wij vergoeden bovendien Is niet verzekerd de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door volgende gevaren : - Brand, gepaard gaande met ontvlamming; - Blikseminslag, d.w.z. de schade veroorzaakt door het rechtstreeks inslaan van de bliksem op de verzekerde goederen. Als door een blikseminslag op het distributienet een overspanning ontstaat die elektrische toestellen beschadigt, dan wordt dit aanzien als inwerking van elektriciteit en geregeld volgens de waarborg Elektrisch Risico ; - Ontploffing; - Implosie; - Gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing; - Rook- en roetschade tengevolge van een plotse, gebrekkige werking van een huishoudelijk toestel of van een verwarmingstoestel aangesloten op een schoorsteen. als gevolg van een gedekte schade : - De door de bevoegde overheid bevolen afbraak om de uitbreiding van de schade te voorkomen; - Instortingen die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van de schade; - De zaakschade door het vrijkomen van rook of warmte naar aanleiding van een brand of ontploffing; - De schade die zich voortzet op de tuin en zijn beplantingen (herbeplanting met gelijksoortige jonge beplantingen); - De schade aan waarden met een maximum van 1.239,47 EUR. - De schade aan voorwerpen die in of op een vuurhaard gevallen, geworpen of gelegd zijn; - De schroeischade; - De schade aan verzekerde goederen door rook of roet uitgestoten door een open haard; - De schade, andere dan brandschade, te wijten aan de ontploffing van springstoffen waarvan de aanwezigheid in het verzekerde risico te maken heeft met de beroepsactiviteit die erin wordt uitgeoefend. 4

7 WAARBORGEN 2. Storm, Hagel, Sneeuw- en IJsdruk Wij vergoeden de schade aan het verzekerde gebouw door de rechtstreekse werking van storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, alsmede de schade aan de verzekerde goederen door de schok van voorwerpen die hierbij werden omvergeworpen of weggeslingerd. Wanneer het aangeduide gebouw vooraf werd beschadigd door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, vergoeden wij tevens de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk of door de atmosferische neerslag (regen, sneeuw, hagel) die hierdoor binnendringt. Wij vergoeden bovendien Is niet verzekerd als gevolg van een gedekte schade : - De schade aan tuinbeplanting (herbeplanting met gelijksoortige jonge beplantingen), tuinmeubelen en barbecue tot een bedrag van maximum 1.859,20 EUR; - De inhoud van serres gebruikt voor particuliere doeleinden tot een bedrag van maximum 1.859,20 EUR, wanneer hun totale grondoppervlakte 50 m 2 niet overschrijdt; - De door de bevoegde overheid bevolen afbraak om de uitbreiding van de schade te voorkomen; - Instortingen die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van de schade. de schade veroorzaakt : - Aan uithangborden, zonnetenten, antennes en aan elk voorwerp dat zich buiten een constructie bevindt; Zijn echter wel gewaarborgd als gevolg van een gedekte schade : tuinbeplanting, tuinmeubelen en barbecue tot een bedrag van maximum 1.859,20 EUR; - Aan de beglazing van het gebouw (welke eventueel zal vergoed worden op basis van de waarborg Glasbreuk ); - Aan volgende gebouwen en aan hun eventuele inhoud : - Constructies die geheel of gedeeltelijk open zijn (hagelschade blijft evenwel gedekt); Zijn echter wel gewaarborgd: carports, met uitsluiting van hun inhoud; - Constructies die bouwvallig of in afbraak zijn; - Constructies in opbouw, verbouwing of herstelling die niet volledig gesloten zijn (met afgewerkte en definitief geplaatste deuren en ramen), niet definitief en volledig gedekt zijn, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband met de schade bestaat; 5

8 WAARBORGEN 3. Glasbreuk Wij vergoeden indien u als eigenaar, huurder of gebruiker voor het gebouw verzekerd bent : - Het breken of barsten van ruiten, glas, spiegels, koepels en kunststof panelen die deel uitmaken van het gebouw, zelfs van serres gebruikt voor particuliere doeleinden wanneer hun totale grondoppervlakte 50 m 2 niet overschrijdt; - Het ondoorzichtig worden van isolerende beglazing van het gebouw veroorzaakt door condensatie, en dit na uitputting van de waarborg verleend door de leverancier of de fabrikant. Elke aangetaste ruit dient beschouwd te worden als een afzonderlijk schadegeval. indien de inhoud verzekerd is : - Het breken of barsten van het glas van kasten, tafels, legbladen, aquaria, ovens en spiegels, die deel uitmaken van de inhoud. Wij vergoeden bovendien De vergoedingsgrens Is niet verzekerd Indeplaatsstelling - Het breken van geplaatste sanitaire toestellen tot een bedrag van maximum 1.859,20 EUR; - Het breken van vitro-keramische kookplaten die deel uitmaken van de verzekerde goederen; - Als gevolg van een gedekte schade, zonder toepassing van de evenredigheidsregel : de kosten van voorlopige afsluiting of afscherming; het hernieuwen van opschriften, schilderingen, versieringen en gravures op beschadigde goederen; de schade veroorzaakt door glasscherven aan steunen, omlijstingen, drempels, inhoud van serres en andere verzekerde goederen; de kosten van herstelling of vervanging van glasbreukdetectoren en inbraakfolie. voor de schade aan kunstglas bedraagt 1.239,47 EUR. - De schade veroorzaakt tijdens opbouw-, afbraak-, veranderings-, verbouwings- of herstellingswerken aan of in het gebouw, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat met de schade; - De schade aan gordijnwanden; - De kosten voor herstelling of herinrichting van de ruimten waarin het gebroken sanitair is geïnstalleerd, alsook de schade aan sanitaire toestellen veroorzaakt door vorst. Indien de vergoeding aan de huurder of de gebruiker wordt uitgekeerd en diens aansprakelijkheid niet kan weerhouden worden, behouden wij het recht onze uitgaven te verhalen op de eigenaar of de verhuurder. 6

9 WAARBORGEN 4. Waterschade en Schade door Minerale Oliën Wij vergoeden de schade accidenteel veroorzaakt aan de verzekerde goederen door : - Het wegvloeien van water uit de hydraulische installatie van het aangeduide gebouw of van een naburig gebouw; - Infiltratie van water door het dak van het verzekerde gebouw of van een naburig gebouw; - Het wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden; - Het in werking treden van een automatische brandblusinstallatie (sprinklers); - Het wegvloeien van minerale oliën uit vast aangesloten kachels en verwarmingsinstallaties, van olie uit elektrische radiatoren. De weggevloeide minerale oliën worden vergoed tot 1859,20 EUR. Wij vergoeden bovendien Is niet verzekerd als gevolg van een gedekte schade, zonder toepassing van de evenredigheidsregel : het geheel van de bedachtzaam gemaakte kosten voor het opzoeken van de leiding die aan de oorsprong van het schadegeval ligt alsmede de daaruit voortvloeiende kosten voor het openen, dichten en opnieuw in goede staat brengen van wanden, vloeren en zolderingen. Deze kosten worden ook vergoed indien er tengevolge van een gedekte schade bij uw gebuur zaakschade ontstaat en de schadeoorzaak bij u werd vastgesteld, ook al heeft u zelf geen schade geleden. - De schade aan de hydraulische installatie met uitzondering van het gedeelte van de hydraulische leiding dat aan de oorsprong van het schadegeval ligt. De schade aan radiators, ketels en boilers blijft evenwel uitgesloten; - De schade aan de dakbedekking van het gebouw; - De schade veroorzaakt door grondwater; - De schade veroorzaakt door water van de openbare leiding, van putten en van vergaarbakken; door het terug- of niet weggevloeide water van de openbare riolering, behoudens wanneer het water wordt teruggestuwd via de hydraulische installatie van het verzekerde gebouw; - De schade veroorzaakt tijdens opbouw-, afbraak-, veranderings-, verbouwings- of herstellingswerken aan het aangeduide gebouw, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat met de schade; - De schade veroorzaakt door de ontwikkeling van cryptogamen (zwammen, schimmels) : - in een onregelmatig bewoond risico of niet betrokken verdieping; - in andere risico s, wanneer de schade niet rechtstreeks het gevolg is van een gedekte schadeoorzaak. 7

10 WAARBORGEN 5. Elektrisch Risico Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door inwerking van elektriciteit (overspanning, onrechtstreekse blikseminslag, e.d.) op deze goederen, alsmede de elektrocutie van huisdieren. Indien de nieuwwaarde van het geheel van toestellen en installaties met elektronische componenten gebruikt voor beroepsdoeleinden ,38 EUR overschrijdt, wordt de vergoeding beperkt tot dit bedrag. 6. Ontvriezing Wij vergoeden de schade aan de inhoud van diepvriezers voor privé-gebruik veroorzaakt door een temperatuurswijziging die voortkomt uit een stilstand of storing van het koelsysteem wanneer deze het gevolg is van : - Een gedekt schadegeval; - Een accidentele onderbreking van de stroomtoevoer van de energieleverancier. 7. Schade door Aanraking en Aanrijding Wij vergoeden de schade aan de verzekerde goederen die veroorzaakt is door aanrijding of aanraking door : - Een rijtuig, voertuig of dier; - Een luchtvaartuig, ruimtevaartuig, meteoriet, kraan, boom; - Goederen toebehorend aan een derde, met uitsluiting van een huurder of een gebruiker; - Neergebliksemde voorwerpen. Ook indien het onderdelen of ladingen betreft, gaan wij over tot vergoeding. Wij vergoeden bovendien als gevolg van een gedekte schade, de schade aan de tuin en zijn beplantingen (herbeplanting met gelijksoortige jonge beplantingen). Beperking Wanneer het verzekerde gebouw deel uitmaakt van een gebouw met meer dan 5 appartementen, burelen en/of handelsruimten of wanneer het deel uitmaakt van een gebouw dat enkel dient tot autostaanplaats, wordt de dekking van de aanrijding verleend indien de schade veroorzaakt wordt door een rijtuig of voertuig toebehorend aan een geïdentificeerde derde. 8

11 WAARBORGEN 8. Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw Wij verzekeren u De waarborg omvat Mede-eigendom Is niet verzekerd voor de aansprakelijkheid die derden u ten laste leggen krachtens artikelen 1382 tot 1386 bis, en artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt door : - Het verzekerde gebouw, zijn afsluitingen, stoepen, binnenpleinen en aangrenzende tuinen; - De verzekerde inhoud, behalve : fietsen, motorrijtuigen en dieren; - De belemmering van voetpaden, o.a. door het verzuim sneeuw, ijs of ijzel te verwijderen; - Alle soorten liften, voor zover ze beantwoorden aan de wettelijke reglementeringen terzake. een dekking per schadegeval van ,24 EUR voor de lichamelijke schade en ,81 EUR voor de materiële schade (beide bedragen gekoppeld aan het indexcijfer consumptieprijzen 119,64 - dec. 1983). Wanneer de mede-eigendom van het gebouw door een basisakte wordt geregeld en wanneer de verzekering onderschreven is ten gunste van de mede-eigendom, wordt de dekking verleend zowel aan elk van de mede-eigenaars afzonderlijk als aan hen gezamenlijk. De mede-eigenaars worden als derden beschouwd, zowel de ene ten opzichte van de andere als ieder ten opzichte van de verzekerde gemeenschap. In geval van gezamenlijke aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, draagt elk van hen zijn schade in de mate van zijn totale aandeel in de mede-eigendom en wordt de schade aan de gemeenschappelijke delen niet vergoed. - De schade veroorzaakt tijdens opbouw-, afbraak-, veranderings-, verbouwings- of herstellingswerken aan het aangeduide gebouw, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat met de schade; - De schade geleden door de vennoten, zaakvoerders, syndici, beheerders of commissarissen van de verzekeringsnemer; - De schade veroorzaakt aan goederen die u huurt of gebruikt of die onder uw bewaking staan, waaronder ook dieren; - De schade veroorzaakt door het uitoefenen van een beroep of veroorzaakt door uw aangestelde wanneer die in die hoedanigheid handelt; - De schade veroorzaakt door cryptogamen (zwammen, schimmels); - Milieuschade, tenzij zij het gevolg is van een plotse en voor u onvoorzienbare gebeurtenis; - De materiële schade door brand, ontploffing, rook, roet, water of minerale oliën (welke eventueel zal vergoed worden op basis van de waarborg Verhaal van Derden ). 9

12 WAARBORGEN Beding ten behoeve van derden Krachtens dit contract wordt een beding ten behoeve van de benadeelde derde, overeenkomstig artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd. De nietigheid, de exceptie, het verval, onder andere de vrijstelling, die tegen de verzekerden kunnen ingeroepen worden, blijven aan de benadeelde derden tegenstelbaar. 9. Verhaal van Derden Wij verzekeren u De waarborg omvat De vergoedingsgrens voor de aansprakelijkheid die derden en uw gasten u ten laste leggen krachtens artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor de materiële schade veroorzaakt door een gedekt schadegeval (in het kader van de basiswaarborgen) dat zich voortzet op goederen die hen toebehoren, ook al heeft u zelf geen schade geleden. Deze waarborg geldt eveneens indien de eigenaar voorziet in een afstand van verhaal tegenover de huurder of gebruiker en u in uw hoedanigheid als huurder of gebruiker van een (deel van een) gebouw enkel de inhoud verzekerd heeft en uw aansprakelijkheid betrokken is. de vergoeding van de zaakschade, alsook de onbruikbaarheid van onroerende goederen en de bedrijfsschade. bedraagt 30 % van de verzekerde kapitalen voor gebouw, aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van een (gedeelte van een) gebouw en inhoud, met een minimum van ,57 EUR (gekoppeld aan het indexcijfer consumptieprijzen 119,64 - dec. 1983). 10. Onroerende beschadigingen en Vandalisme Wij vergoeden Is niet verzekerd Indeplaatsstelling 10 de schade die toegebracht wordt aan het verzekerde gebouw, ook als u huurder of gebruiker bent, ten gevolge van - diefstal of een poging daartoe (ook indien de waarborg Diefstal niet onderschreven is); - vandalisme, graffiti inbegrepen, voor zover het gebouw regelmatig bewoond is. - De schade die toegebracht wordt tijdens opbouw-, afbraak-, veranderings-, verbouwings- of herstellingswerken aan het aangeduide gebouw, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat met de schade; - Indien u eigenaar bent van het verzekerde gebouw, de schade veroorzaakt door een huurder, gebruiker, bij hen inwonende personen, of door een verzekerde zelf; - De schade die toegebracht wordt aan het verzekerde gebouw dat deel uitmaakt van een gebouw met meer dan 5 appartementen, handelsruimten en/of burelen of dat deel uitmaakt van een gebouw dat enkel dient tot autostaanplaats; - De schade die toegebracht wordt aan een leegstaand (gedeelte van een) gebouw. Indien de vergoeding aan de huurder of de gebruiker wordt uitgekeerd, behouden wij het recht onze uitgaven te verhalen op de eigenaar of de verhuurder.

13 WAARBORGEN 11. Arbeidsconflicten en Aanslagen Wij vergoeden de schade aan de verzekerde goederen door : - Aanslag : dit wil zeggen elke vorm van oproer, volksbeweging, terrorisme of sabotage. - Arbeidsconflict : dit wil zeggen elke collectieve betwisting in welke vorm zij zich ook voordoet in het kader van de arbeidsverhoudingen met inbegrip van staking en lock-out. Wij dekken - De vernieling of de beschadiging van de verzekerde goederen door personen die aan zulke gebeurtenissen deelnemen; - De gevolgen van maatregelen die door een wettelijk gestelde overheid zijn genomen voor de vrijwaring en bescherming van die goederen. Vergoedingsgrens Bij schadegeval Wij vergoeden u tot beloop van 100 % van het verzekerde kapitaal gebouw, aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van een (gedeelte van een) gebouw en inhoud met een maximum van ,17 EUR. verbindt u er zich toe om al het nodige te doen om vanwege de bevoegde overheden vergoeding van de geleden schade te bekomen. De door ons verschuldigde schadevergoeding wordt slechts uitbetaald indien u bewijst dat u deze verplichting nagekomen bent. U verbindt er zich toe de vergoeding uitgekeerd door de overheid aan ons door te betalen in de mate dat die vergoeding samenvalt met de vergoeding door ons toegekend. Schorsingsmogelijkheid Wij kunnen deze waarborg schorsen wanneer, bij wijze van algemene maatregel, in een gemotiveerd besluit, de toelating daarvoor door de Minister van Economische Zaken wordt verleend. De schorsing gaat in zeven dagen na de kennisgeving ervan. 11

14 WAARBORGEN Hoofdstuk 2 Waarborguitbreidingen Wij vergoeden Reddings- en Behoudskosten Opruimings- en Afbraakkosten Kosten voor Heraanleggen van de Tuin Expertisekosten de hierna vermelde uitbreidingen, tot een bedrag van 100 % van de verzekerde bedragen gebouw en/of aansprakelijkheid als huurder of gebruiker en/of inhoud, wanneer zij het rechtstreeks gevolg zijn van een gedekt schadegeval, overeenkomstig de waarborgen vermeld in Hoofdstuk 1. Deze vergoeding wordt u uitgekeerd zonder toepassing van de evenredigheidsregel. De reddingskosten worden bovendien integraal vergoed, volgens de wettelijke normen terzake. De kosten moeten bedachtzaam gemaakt zijn. 1. De kosten die u maakt om : - De schade te beperken; - De verzekerde goederen te onttrekken aan de gevolgen van een schade in de omgeving; - De verzekerde goederen gedurende de normale tijd van wederopbouw of wedersamenstelling te bewaren; - De verzekerde en geredde goederen te verplaatsen en terug te herplaatsen teneinde de herstelling te kunnen uitvoeren. 2. De kosten die u maakt om de beschadigde goederen op te ruimen en af te breken. 3. Het herstel van de tuin en zijn beplantingen (herbeplanting met gelijksoortige jonge beplantingen) die door blussings-, beschermings- of reddingswerken beschadigd zijn. 4. De honoraria en de kosten aangerekend door een onafhankelijk beroepsexpert om een schade te schatten, binnen de grenzen van het barema zoals bepaald in onderstaande tabel. De bedragen vermeld in het barema zijn BTW inbegrepen. Uitgekeerde vergoedingen tot 4.561,24 EUR Barema toegepast in % van deze vergoedingen 5 % met een minimum van 114,03 EUR 4.561,25 EUR ,31 EUR 228,06 EUR + 3,5 % voor het gedeelte boven 4.561,24 EUR ,32 EUR ,53 EUR 1.265,74 EUR + 2 % voor het gedeelte boven ,31 EUR ,54 EUR ,06 EUR 4.002,49 EUR + 1,5 % voor het gedeelte boven ,53 EUR ,07 EUR ,17 EUR 6.568,19 EUR + 0,75 % voor het gedeelte boven ,06 EUR 12 meer dan ,17 EUR ,35 EUR + 0,35 % voor het gedeelte boven ,17 EUR met een maximum van ,65 EUR

15 WAARBORGEN De uitkeringen op basis van de aansprakelijkheidswaarborgen, de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker en de waarborg Onrechtstreekse Verliezen komen niet in aanmerking voor het bepalen van de expertisekosten. Huisvestingskosten Onbruikbaarheid van Onroerende Goederen 5. De kosten die u maakt om te logeren gedurende de periode dat het gebouw onbewoonbaar is geworden, met een maximum van twee maanden. 6. Gedurende de normale duur van herstelling: - De door de eigenaar geleden genotsderving van het gebouw geschat volgens de huurwaarde van de beschadigde lokalen; - Het verlies van huur verhoogd met de huurlasten indien de beschadigde lokalen zijn verhuurd; - De aansprakelijkheid van de verzekerde voor de hierboven beschreven schade. Deze vergoeding kan voor éénzelfde periode niet gecumuleerd worden met de vergoeding voor Huisvestingskosten. Verhaal van Huurders of Gebruikers Dodelijk Ongeval 7. De aansprakelijkheid voor de zaakschade: - die de verhuurder krachtens art alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek, draagt tegenover de huurder; - die de eigenaar draagt tegenover de gebruiker. 8. Een bedrag van ,68 EUR indien de verzekeringsnemer, zijn (haar) inwonende partner, of één van hun kinderen (van 5 jaar of ouder) overlijdt tengevolge van een gedekt schadegeval. Deze som wordt éénmaal uitbetaald ongeacht het aantal slachtoffers en op voorwaarde dat het gebouw of de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker door huidige polis gewaarborgd is. De begunstigde van deze vergoeding is de verzekeringsnemer, de inwonende partner of bij ontstentenis hiervan, hun kinderen bij gelijke delen. Bij ontstentenis van een begunstigde en bij overlijden van kinderen van minder dan 5 jaar betalen wij de begrafeniskosten tot beloop van 3.718,40 EUR aan de persoon die ze gedragen heeft. De waarborguitbreiding Dodelijk Ongeval is niet van toepassing indien de overeenkomst onderschreven is door of voor rekening van feitelijke verenigingen of vennootschappen. De waarborguitbreiding blijft echter van toepassing voor de zaakvoerder van een vennootschap, zijn inwonende partner en hun kinderen, indien zijn hoofdverblijfplaats door dit contract gewaarborgd is. 13

16 WAARBORGEN Hoofdstuk 3 Facultatieve Waarborgen De facultatieve waarborgen zijn enkel verworven indien vermeld in de bijzondere voorwaarden. 1. Diefstal Wij vergoeden verlies, beschadiging en vandalisme van de verzekerde inhoud en van de waarden, als gevolg van een diefstal of poging daartoe, gepleegd in de verzekerde lokalen : - Wanneer de dader er zich toegang tot verschaft heeft door middel van inbraak, inklimming, gebruik van valse of gestolen sleutels; - Wanneer hij er zich heeft laten insluiten of heimelijk binnengedrongen is; - Door middel van geweldpleging of bedreiging op personen; - Wanneer de dader een persoon in dienst van de verzekerde is, voor zover die persoon strafrechtelijk veroordeeld werd voor de diefstal; - Wanneer de dader een persoon is die toestemming heeft gekregen om zich in de verzekerde lokalen te bevinden (ontvreemding). de beschadiging aan het gebouw, naar aanleiding van een hierboven vermeld schadegeval alsook de diefstal van een onderdeel van het hoofdgebouw; in deze gevallen zijn wij gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde huurder tegenover de eigenaar. de kosten voor vervanging van de sloten van de buitendeuren van de verzekerde lokalen in geval van diefstal van de sleutels van die deuren. Wij vergoeden bovendien het verlies en de beschadiging van de verzekerde inhoud en van de waarden, als gevolg van een diefstal of poging daartoe, gepleegd buiten de verzekerde lokalen : - Bij tijdelijke verplaatsing van de verzekerde inhoud in een ander gebouw dan vermeld in de bijzondere voorwaarden, gedurende de periode dat u er effectief verblijft en dit gedurende maximaal 180 dagen per kalenderjaar : - Wanneer de dader er zich toegang tot verschaft heeft door middel van inbraak, inklimming, gebruik van valse of gestolen sleutels; - Wanneer hij er zich heeft laten insluiten of er heimelijk binnengedrongen is. - Met geweldpleging of bedreiging op de verzekeringsnemer en/of de bij hem inwonende personen. Deze waarborg is niet van toepassing indien de overeenkomst onderschreven is door of voor rekening van feitelijke verenigingen of vennootschappen. De waarborg blijft echter van toepassing voor de zaakvoerder van een vennootschap en de bij hem inwonende personen, mits zijn hoofdverblijfplaats door dit contract gewaarborgd is. 14

17 WAARBORGEN Wij komen ook tussen De vergoedingsgrenzen Teruggevonden voorwerpen in het kader van een verzekerde schade, in de honoraria en de kosten die u vergoedt aan een onafhankelijk beroepsexpert om de schade te schatten, binnen de grenzen van het barema zoals bepaald in de tabel van Hoofdstuk 2, punt 4. die toegepast worden bij schaderegeling na eventuele toepassing van het evenredigheidsbeginsel zijn de volgende : ,21 EUR per voorwerp of reeks van bij elkaar horende voorwerpen; - Voor alle juwelen samen : 15 % van het verzekerde kapitaal inhoud, met een maximum van ,68 EUR; - Voor alle bont(mantels) samen : 15 % van het verzekerde kapitaal inhoud, met een maximum van 6.197,34 EUR; ,47 EUR voor de waarden; verhoogd tot 3.718,40 EUR indien de waarden zich bevinden in een verankerde en afgesloten kluis; - Wanneer u het verzekerde gebouw gedeeltelijk betrekt, zal de vergoeding voor de gestolen en beschadigde voorwerpen in kelders, zolders of garages, begrensd worden tot 1.859,20 EUR en voor zover deze voorwerpen achter slot liggen; ,20 EUR voor inhoud en de waarden samen bij ontvreemding; ,34 EUR bij tijdelijke verplaatsing waarvan maximaal 1.239,47 EUR aan waarden; ,20 EUR bij diefstal in afgesloten bijgebouwen zonder inwendige gemeenschap met het hoofdgebouw; ,94 EUR bij diefstal met geweldpleging of bedreiging op de verzekeringsnemer en de bij hem inwonende personen gepleegd buiten de verzekerde lokalen waarvan maximaal 1.239,47 EUR aan waarden; ,81 EUR voor de beschadigingen aan het gebouw dat niet door ons verzekerd is. Bij het terugvinden van voorwerpen dient u ons onmiddellijk te verwittigen. Indien op het ogenblik van het terugvinden nog geen vergoeding werd uitbetaald, neemt u de teruggevonden voorwerpen terug in uw bezit. Wij betalen de eventuele herstellingskosten voor beschadigingen aan die teruggevonden voorwerpen. Indien de vergoeding reeds werd uitbetaald, worden de teruggevonden voorwerpen onze eigendom, indien u er afstand van doet. Indien u er geen afstand van doet, betaalt u de reeds uitgekeerde sommen terug onder aftrek van de herstellingskosten. 15

18 WAARBORGEN Is niet verzekerd Verhuis - Wanneer het risico onregelmatig bewoond is en dit tijdens de periode dat u er niet verblijft : diefstal van waarden, juwelen, voorwerpen in edel metaal, bont(mantels) en kunstvoorwerpen; - Diefstal of poging ertoe : - Gepleegd door of met de medeplichtigheid van een verzekerde; - Gepleegd door bloedverwanten in opgaande of dalende lijn van de verzekeringsnemer of de bij hem inwonende personen; - Van motorrijtuigen, aanhangwagens of caravans; - Van inhoud die zich buiten bevindt (in tuinen, op binnenpleinen, balkons en terrassen, enz.) met uitzondering van tuinmeubelen tot maximum 1.859,20 EUR; - Uit een reeds beschadigd gebouw. - Diefstal in een risico met onregelmatige bewoning tenzij speciale vermelding in de bijzondere voorwaarden; - Wanneer u het verzekerde gebouw gedeeltelijk betrekt : diefstal of poging daartoe van de inhoud en de waarden die zich bevinden in de gemeenschappelijke delen van een gebouw of in kelders, zolders of garages die niet op slot zijn en de beschadigingen die hiermee gepaard gaan. Bij verhuis bent u verzekerd voor diefstal op het risico waar u effectief verblijft, gedurende maximum 30 dagen vanaf de datum van verhuizing. Na het verstrijken van die periode is de dekking diefstal geschorst. 2. Onrechtstreekse Verliezen Wij vergoeden u voor om het even welk verlies, kosten of nadeel dat u heeft geleden naar aanleiding van een gedekt schadegeval en dit voor een bedrag gelijk aan 10 % van de vergoeding die contractueel is verschuldigd overeenkomstig de waarborgen vermeld in Hoofdstuk 1 en 2. Komen evenwel niet in aanmerking voor deze vergoeding : - Onroerende Beschadigingen en Vandalisme; - Aansprakelijkheidsverzekeringen; - Expertisekosten. 16

19 WAARBORGEN 3. Rechtsbijstand In het kader van de waarborg Rechtsbijstand verstaan wij onder U Derde Wij vergoeden - De verzekeringsnemer en de bij hem inwonende personen; - De mede-eigenaars, indien de verzekeringsnemer een gemeenschap van eigenaars is. - Iedere natuurlijke of rechtspersoon die geen verzekerde is; mede-eigenaars en hun eventuele verzekeraars worden onderling echter niet als derden aanzien. - Uw strafrechtelijke verdediging naar aanleiding van een onopzettelijk schadegeval verzekerd onder de waarborgen van dit contract. - Uw burgerrechtelijke verdediging indien u op grond van art tot 1386 bis B.W. wordt aangesproken in verband met het verzekerde gebouw en/of de verzekerde inhoud. - Het terugvorderen van de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen, indien een derde hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk kan gesteld worden en voor zover deze schade niet of niet voldoende verzekerd is onder de waarborgen van dit contract. - Het verhaal van de huurder en gebruiker tegen de eigenaarverhuurder om de vergoeding van de schade aan de inhoud te verkrijgen, veroorzaakt door gebreken aan het verhuurde goed, die het gebruik ervan hinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet gekend hebben. Andere geschillen tussen hen zijn niet gewaarborgd. Wij vergoeden bovendien bij onvermogen van de aansprakelijke derde het bedrag waartoe die derde door een definitieve gerechtelijke uitspraak is veroordeeld indien: - Wij zoals hierboven beschreven verhaal hebben ingesteld tegen die derde en - Die derde na onderzoek of langs gerechtelijke weg als onvermogend wordt erkend en - Voor zover geen publiekrechtelijke of private instelling voor die vergoeding kan aangesproken worden. 17

20 WAARBORGEN Is niet verzekerd De waarborg omvat Meningsverschil of belangenconflict - De bedragen waartoe u zou kunnen veroordeeld worden; - Strafrechtelijke en administratieve boeten, minnelijke schikkingen en kosten voor ademtest en bloedanalyse; - Geschillen over schadegevallen die voortvloeien uit staking, oproer en politieke of burgerlijke onlusten waaraan u zelf deelnam; - Geschillen over schade die door u wordt veroorzaakt in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of onder invloed van verdovende middelen; - Tussenkomst voor geschillen indien de schade minder dan 123,95 EUR bedraagt. Dit bedrag is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen (index 119,64 - dec. 83); - Een procedure voor het Hof van Cassatie indien de schade minder dan 1.239,47 EUR bedraagt. Dit bedrag is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen (index 119,64 - dec. 83); - Geschillen waarin verzekerden of hun eventuele verzekeraars van eenzelfde verzekeringspolis tegenover elkaar staan; - Geschillen over schadegevallen buiten België; - De geschillen (noch uw verdediging, noch het verhaal) die gesteund zijn op art. 544 B.W.; - De geschillen die gegrond zijn op de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van een overeenkomst, met inbegrip van deze die voortvloeien uit dit contract. - Het nastreven van een minnelijke regeling. Wij lichten u in over uw rechten en vervullen, alle handelingen om zo voordelig mogelijk in der minne te regelen. Wij nemen de hieraan verbonden kosten, met inbegrip van erelonen, kosten voor onderzoek en expertise, ten laste. - Het voeren van een verantwoorde gerechtelijke procedure na voorafgaandelijke poging tot regeling in der minne. U mag op dat ogenblik vrij een advocaat kiezen of ieder andere persoon die de vereiste bekwaamheden heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om u te vertegenwoordigen, te verdedigen of uw belangen te behartigen. Bij verschil van mening tussen u en ons nopens de oplossing van het geschil delen wij u ons standpunt mee. U mag dan een advocaat van uw keuze raadplegen, onverminderd uw recht om een rechtsvordering in te stellen. Als de advocaat uw stelling bevestigt nemen wij de kosten en erelonen van deze raadpleging ten laste en betalen wij ook de procedure die op advies van uw advocaat zal gevoerd worden. 18

Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0002736-90 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel e-mail: info@inginsurance.be Tel. 03/244.66.88

Nadere informatie

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0002736-90 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel e-mail: info@inginsurance.be

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten Productfiche klant Ideal Woning Inhoudstafel BASISWAARBORGEN P2-5 OPTIONELE WAARBORGEN P6 PACKS P7-9 BIJSTAND WONING P10 Ideal Woning Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen?

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING - FIDEA WOONVERZEKERING De Woonverzekering van Fidea is de complete verzekering voor uw woning door de combinatie van verschillende waarborgen. Brand, elektriciteitsschade,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE 201605 Verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer 042573 A Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid., 1000 Brussel Tel: 02/735.80.55 Fax: 02/735.13.06 info@curalia.be

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1; A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN Stempel Agentschap Verzekeringen België Dexia Verzekeringen België n.v. Livingstonelaan 6, B-1000 Brussel Tel. : 02/286 76 11 Fax 02/286 76 99 RPR Brussel 0405.764.064 Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n

V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t V e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v a n d e o b j e c t i e v e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v a l v a n b r a n d o f o n t p l o f f i n g

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1 en A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010 IDEAL PROPERTY Algemene Voorwaarden Uitgave P&V 291/06-2010 P&V Verzekeringen cvba Koningsstraat 151-1210 Brussel België TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

Materiële Schade Algemene voorwaarden

Materiële Schade Algemene voorwaarden Materiële Schade Algemene voorwaarden Polisnummer Naam klant BE - AIG EU ESU BE_AUTO_General Conditions Omnium_NL_20121203.doc ALGEMENE VOORWAARDEN Mededeling Behoudens andersluidend beding wordt de verzekering

Nadere informatie

VIVIUM Vastgoed. Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015

VIVIUM Vastgoed. Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015 VIVIUM Vastgoed Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be U de rust, wij de rest www.b-cover.be Introductie B-Cover is als masterbroker gespecialiseerd in het verzekeren van kantoor- en appartementsgebouwen. Ondersteund door enkele vooraanstaande Belgische verzekeraars,

Nadere informatie

VIVIUM BUSINESS PROPERTY. Algemene voorwaarden

VIVIUM BUSINESS PROPERTY. Algemene voorwaarden VIVIUM BUSINESS PROPERTY Algemene voorwaarden Dringende bijstand... 3 Artikel 1 - Wat is Bijstand?... 3 Artikel 2 - In welke gevallen kunnen verzekerden beroep doen op de Bijstand?... 3 Artikel 3 - Welke

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ideal Business

Algemene voorwaarden Ideal Business Algemene voorwaarden Ideal Business Editie PV911/01-2009 www.pv.be P&V Verzekeringen CVBA Koningsstraat 151-1210 Brussel - België Verzekeringsonderneming erkend onder het code nummer 0058 TEL + 32 (0)2

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden

Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden Package AON Bedrijfsschade Algemene voorwaarden Aanvullende bepalingen betreffende de algemene voorwaarden Package AON zijn ook hernomen in de volgende bladzijden : Gemeenschappelijke bepalingen Woordenlijst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling.

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling. Eigenaar VIVIUM Woning De bijstand Het product De waarborgen De schaderegeling Uw makelaar De brandverzekering die bij u past U koos uw woning en richtte die in volgens uw eigen smaak en behoeften. Of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Alle Risico's

Algemene Voorwaarden. Verzekering Alle Risico's BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. Verzekerde: - u als verzekeringnemer, - de personen die bij u inwonen, - uw en hun personeel bij de uitoefening van hun functie, - uw lasthebbers en uw vennoten in de

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie