Activiteitenverslag Goedgekeurd op de raad van bestuur van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2011 Goedgekeurd op de raad van bestuur van

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Situering 4 Van voorbereiding naar realisatie 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Klein Rijsel 31 Herontwikkeling Vaartkom Leuven 32 De Latten 36 Kop van Kessel-Lo 38 Vlierbeekveld 38 Vlierbeekveld Diestsesteenweg 40 Zwaluwenlaan 42 Eerdekensstraat 42 Eikenbergstraat 43 Wittebolsstraat 44 Ursulinenstraat Wakkerzeelsebaan 44 Hoogveld 44 Conscienceplein 44 OCMW-site 45 Parkveld 45 Leuven-Noord 45 Privé woonprojecten: Janseniushof 45 Activiteitenverslag AGSL 2

3 Vastgoed 46 Vastgoedtransacties 46 Vastgoedbeheer 52 Algemeen hurreglement 57 Aanstellen projectnotaris 59 Parkmanagement 60 Stadskantoor 65 Algemeen 65 Personeel 65 Contractopvolging 65 Definitieve aanvaarding 67 Draaideur 67 Technische aanpassingen 68 Evenementen 68 Ruimteplanning 69 Energieverbruik 69 Budgetten 71 Stedenfonds 73 Organisatie 74 Bestuur 74 Raad van bestuur 74 Directiecomité 75 College van commissarissen 75 Personeel 77 Activiteitenverslag AGSL 3

4 Inleiding SITUERING Dit is het zevende activiteitenverslag van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL). Het heeft betrekking op de periode van 1 januari tot 31 december De wet (artikel 263 septies 1 van de nieuwe gemeentewet) draagt de raad van bestuur op om jaarlijks een activiteitenverslag op te stellen, dat wordt meegedeeld aan de gemeenteraad. De statuten van het AGSL (artikel 9 1 al. 4) voorzien dat de gemeenteraad jaarlijks naar aanleiding van de kennisname van het activiteitenverslag, de jaarrekening en het verslag van het college van commissarissen de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de stad Leuven en het AGSL evalueert. Dit activiteitenverslag vormt dus tegelijk het vierde verslag van de uitvoering van de beheersovereenkomst , dat de gemeenteraad in staat moet stellen om deze evaluatie door te voeren. Het eerste deel van het verslag heeft betrekking op de werking van het AGSL, en is opgebouwd rond de 3 grote pijlers: projecten, vastgoed en stadskantoor. Het tweede deel betreft de organisatie. Het moet worden samen gelezen met het financieel verslag over 2011 en het bijhorende verslag van het college van commissarissen, wat de financiële aspecten betreft. VAN VOORBEREIDING NAAR REALISATIE Uit dit activiteitenverslag blijkt dat het AGSL ook in 2011 hard gewerkt heeft om haar opdracht ten dienste van de stad waar te maken en hierin op diverse fronten weer belangrijke stappen heeft gezet. De projectgebieden waarin het AGSL actief was, zijn grotendeels dezelfde gebleven. Het gaat in de meeste gevallen dan ook om grootschalige en complexe stadsvernieuwingsprojecten, waarvan de voorbereiding en de realisatie een volgehouden inspanning vragen. In het geval van het project De Latten (Vaartkom-blok 1) werd in 2011 de stap van voorbereiding naar realisatie gezet met het slopen van de oude gebouwen. Activiteitenverslag AGSL 4

5 De plannen voor de andere bouwprojecten in samenwerking met Dijledal op de Centrale Werkplaatsen en in Klein Rijsel hebben stilaan een definitieve vorm gekregen. Het AGSL kreeg het aanbod om te participeren in de ontwikkeling van Vaartkom-West, wat voor de werking een aanzienlijke schaalsprong zou hebben betekend. Het stadsbestuur was evenwel van oordeel dat het niet opportuun was om met een private ontwikkelaar in zee te gaan. De contractuele samenwerking met de ontwikkelaar van het project Tweewaters kreeg gestalte in de verkoop van de eerste stadswoningen in de Balk van Beel, waarvoor de kopers door het AGSL werden aangeleverd op basis van door het stadsbestuur vastgelegde criteria. Op de Centrale Werkplaatsen werden in 2011 de laatste stadswoningen verkocht. Deze formule mag in alle opzichten een succes worden genoemd. Het AGSL handelde daarnaast weer een aantal belangrijke transacties voor rekening van de stad af. Blikvangers: de verkoop van de site zaal t Bad en de valorisatie van het oude integratiecentrum (Kop van Kessel-Lo), de erfpacht van een vleugel van het stadhuis aan de VRT en van de volledige site van de Abdij van Park. Nog een mijlpaal was de goedkeuring van een algemeen huurreglement voor het stadspatrimonium en de eerste toepassing ervan op de volledige site van de Romaanse Poort. Met de definitieve aanvaarding van het stadskantoor draagt het AGSL nu de volledige verantwoordelijkheid over het beheer van dit sleutelgebouw voor de werking van de stadsdiensten. Het gebouwbeheer werd verder geprofessionaliseerd, al vond er opnieuw een personeelswissel plaats. Het AGSL kon haar rol andermaal slechts waarmaken dankzij de bekwame en gedreven inzet van het volledige team. Dit team kreeg bij het begin van het jaar nochtans af te rekenen met het plotse verlies van collega Peter Geubels, pionier en jarenlange sterkhouder van de Leuvense stadsvernieuwing. Dit activiteitenverslag wordt opgedragen aan Peter. De resultaten van zijn werk blijven tastbaar in de stad, en zijn projecten worden met dezelfde zorg verder gedragen. Activiteitenverslag AGSL 5

6 Werking PROJECTEN Centrale Werkplaatsen Algemene aanpak: aanpak in clusters Eerst en vooral laten we enkele beelden van de luchtfoto s zien die het afgelopen jaar werden genomen. Hierop is de voortgang der werken duidelijk te merken. Hierop zien we niet alleen de afbraak van de oude adminstratieve gebouwen aan de zijde van de Werkhuizenstraat, maar eveneens de afbraak van de gebouwen grenzend aan de K. Schurmansstraat. Als woningbouwproject springen voornamelijk de woonblokken van Matexi in het oog. Figuur: Luchtfoto 2011: voortgang der werken, het woningbouwproject van Matexi krijgt stilletjes aan helemaal vorm. In 2011 werd dan ook de voorlaatste fase (bouw blok C; grenzend aan hallen 4/5) gefinaliseerd. Activiteitenverslag AGSL 6

7 Sinds de goedkeuring van het projectontwikkelingsplan in 2003 en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Leuven en het AGSL werden reeds talrijke stappen gezet. Telkens met het projectontwikkelingsplan in het achterhoofd werden diverse initiatieven genomen voor de realisatie van de diverse bouwprojecten: - selectie van een private partner (bouwteam) voor Matexi-project (2003), - beperkte offertevraag voor SWAL-project (2004), - open oproep voor hal 9 (2006), - offertevraag voor aanleg openbaar domein (2006), - beperkte offertevraag voor Dijledal (2009). Aangezien zowel de bouwprojecten evolueren en tevens het ontwerp infrastructuur via zijn verschillende deelzones verder uitwerking krijgt, was de behoefte groot om de benadering van clusters te introduceren. Dit betekent vooral dat er per deelproject wordt gekeken welk gedeelte van het openbaar domein hierbij hoort. Het afstemmen van de timing, maar ook het afstemmen van het ontwerp zijn twee belangrijke aspecten. Figuur: weergave van clusteraanpak bij uitvoering. Afstemming van timing aanleg openbaar domein en architectuur dringt zich op. Activiteitenverslag AGSL 7

8 Fondsen l stadsvernieuwingsproject Via een nota, die werd voorgesteld aan de SRO in december 2011, werd de toebedeling van de diverse deelprojecten binnen de Centrale Werkplaatsen herbekeken. Zo werd voorgesteld om voornamelijk in te zetten op de uitzonderlijke investeringen die specifiek zijn voor de site, zoals de aanleg van het grote aandeel publiek domein, en tevens het casco afleveren van monumenten en uitzonderlijke programma s. Dankzij deze financiële steun worden tevens opportuniteiten gecreëerd waardoor de stad Leuven/ het AGSL een hefboom kunnen zijn door zich bijvoorbeeld in te schrijven met een specifiek stedelijk programma in diverse deelprojecten (o.a. Integratiecentrum, Academie, Jeugdcentrum & ontmoetingsruimte, conservatorium, gemeenschapscentrum, bibliotheek & spelotheek en fietsafhandelcentrale) De middelen worden dan ook enkel toebedeeld aan de uitzonderlijke investeringen. Communicatie l Mozaïek (kop van Kessel-Lo) Activiteitenverslag AGSL 8

9 Cluster G1: Matexi (& woonerven) Algemeen Het project behelst de bouw van een appartementsgebouw langs de Smidsestraat, een langsbouw langs de Diestsesteenweg, 3 woonerven en maximum m² niet-woonfuncties, de bijbehorende autobergplaatsen en aanleg van de bijbehorende infrastructuur. Hierbij worden in totaal 169 wooneenheden gerealiseerd. Het AGSL heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de NV Matexi, BVBA VBM- Architecten en BVBA WIT Architectenvennootschap inzake het ontwerp en de ontwikkeling van een deel van de voormalige Centrale Werkplaatsen te 3010 Leuven tot een multifunctionele woonwijk. Tot op heden werden reeds volgende onderdelen gerealiseerd: blok A, Blok B en Blok E. Verder werd het concept van stadswoningen (vasteprijswoningen) in 2006 gelanceerd (verankerd in de samenwerkingsovereenkomst met nv Matexi). Diverse communicatiemiddelen werden ingezet om dit kenbaar te maken, o.a. mozaïek en kranten. Stand van zaken In 2011 werd de bouw van blok D gefinaliseerd en werd tevens gestart met de bouw van blok C (34 woningen). Figuur: Achterkant van eerste set rijwoningen met ondergrondse parking (blok B); Bron: Activiteitenverslag AGSL 9

10 In 2011 werd de opvolging inzake maatregelen duurzaam bouwen verdergezet. Zo werd o.a. een Blowerdoor-meeting uitgevoerd in één van de woningen van blok D. In 2011 werden 26 aktes verleden horend bij een grondaandeel, en één grondaandeel bij een handelspand. Alle resterende stadswoningen werden hierbij ook verkocht (16 in 2009, 29 in 2010). Bijgevolg zal er in Blok C geen verkoop van vaste-prijs-woningen meer plaatsvinden. In totaal werden al 131 wooneenheden verkocht van de 139 gerealiseerde wooneenheden De aanleg van de woonerf horende bij blok D (deelzone 5, fase 1B) werd eveneens uitgevoerd in (zie verder infrastructuur) Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen vaste-prijs-woningen per gebouw. Blok A Blok B Blok C Blok D Blok E Totale wooneniteiten Verkochte vaste prijs woningen Verkochte vrije marktwoningen Overzicht Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Matexi Blok D X G1 Matexi Blok C X Cluster G2: SWAL-woningbouwproject (& parkzone) Algemeen Het SWAL-woningbouwproject behelst het bouwen van 74 sociale koopwoningen (36 parkwoningen, 17 bel-étagewoningen en 21 rijwoningen), de bijbehorende autobergplaatsen en de aanleg van de bijbehorende infrastructuur. Activiteitenverslag AGSL 10

11 Stand van zaken In mei 2011 werd gestart met de sloopwerken. Deze werden in augustus 2011 stopgezet omwille van een onduidelijkheid m.b.t. een al dan niet nog te saneren spot. De aanbesteding was opgedeeld in 2 fases. Momenteel werd de 1 e fase quasi afgerond. De aannemer zal de werkzaamheden afronden, volgend op het einde van de saneringswerken van de NMBS-parking. In oktober 2011 werd een nota opgemaakt door het AGSL met het voorstel om de fasering van het woningbouwproject te wijzigen ten voordele van het in één geheel aanbesteden van de infrastructuurwerken waarvan de VMSW de opdrachtgever is. Dit heeft als positief gevolg dat het park eerder kan afgewerkt worden. Aangezien er zich meer en meer bewoners op de site vestigen (cfr. Matexi-project) is het wenselijk het openbaar domein zo snel mogelijk te finaliseren. De eerder voorgestelde fasering was immers afgestemd op het feit dat het gedeelte van de NMBSparking niet tijdig zou gesaneerd zijn. Gezien de oplevering van de sanering van de NMBS-parking voorzien was voor maart 2011, en aangezien de bouwvergunning (dd. 7 september 2009) van de infrastructuurwerken vervallen was op 7 september 2011, was het opportuun om het geheel aan te besteden (en tevens opnieuw in te dienen voor vergunningsaanvraag). Figuur fasering SWAL-project, (boven) fase 01, (onder) fase 02. Activiteitenverslag AGSL 11

12 Zo zullen in een eerste fase alle bel-étage woningen en de parkwoningen gerealiseerd worden. Hiervoor wordt een termijn van 950 kalenderdagen uitgetrokken. In een tweede daaropvolgende fase zullen de rijwoningen gerealiseerd worden (590 kaldenderdagen voorzien). Voor deze tweede fase zal voor de werfontsluiting dienen gewerkt te worden via de Smidsestraat en de K. Schurmansstraat. Tevens zal de zone waar de speeltuin zal komen als werfzone ingericht worden. De inrichting hiervan zal dan ook aansluitend op de realisatie van de rijwoningen gebeuren. Tevens werden de activiteiten van de NMBS-parking stopgezet, wegens ingebruikname van de parking aan de Kop van Kessel-Lo. Bijgevolg kon het ingehouden deel van de verkoopprijs (akte van verkoop 19 december 2007) van de gronden aan SWAL opgevraagd worden. Het betreft een bedrag van ,79 euro dat begin 2012 zal worden overgemaakt. Overzicht Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Swal-project (fase 1) X G2 SWAL-project (fase 2) X Cluster G3: Hal 9 (& parkeerstrip) Algemeen Tussen het AGSL en de stad Leuven werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor de realisatie van het jeugdcentrum van de Stad Leuven in de als monument beschermde hal 9. Via een open oproep van de Vlaams Bouwmeester werd een ontwerper geselecteerd. Via een deelname aan de Technische Werkgroepen wordt de directie Facilitair beheer weliswaar betrokken bij de afstemming met het ontwerp openbaar domein (zie verder deelzone 06; werfplein & parkeerstrip). Ook de directie Sociale Zaken (jeugd) is mee betrokken in deze werkgroepen. Activiteitenverslag AGSL 12

13 Stand van zaken De aanvraag voor bouwvergunning werd door de Stad Leuven ingediend en de werken werden vergund op 1 juni Momenteel ligt het dossier ter nazicht na bij het controleorgaan SECO. Eens deze controle achter de rug is, kan het dossier bij Ruimte en Erfgoed ingediend worden ter goedkeuring. Afhankelijk van het toezeggen van de middelen, kan de aanbesteding van start gaan. In de loop van 2011 werd de afwerking van het openbaar domein ten laste van architect Karel Vandenhende doorgesproken ten einde zijn definitief ontwerp te finaliseren. Tevens werd er afstemming gezocht m.b.t. de inrichting van de kleuterspeelruimte, de aanleg van het Werfplein (in voorontwerpfase) alsook afstemming met de parkeerstrip. Beiden maken onderdeel uit van deelzone 07 van het infrastructuurontwerp van de publieke ruimte. Figuur: maquette ontwerp Hal 9 met zicht op de aanleg van het openbaar domein op de hoek van de K. Schurmansstraat en de Werkhuizenstraat. In de tweede helft van 2011 werd de piste onderzocht om de ontmoetingsruimte, gezien een goedgekeurde bouwvergunning, eerder te realiseren. Immers, hiervoor is geen goedkeuring van budgetten noodzakelijk van Ruimte en Erfgoed. Zo zou de gezamenlijke aanleg van zowel de ontmoetingsruimte met haar openbaar domein (alsook één van de toegangen van de buurt naar de site) als de parkeerstrip (onderdeel van deelzone 06) gerealiseerd kunnen worden. Naast een aantal voordelen t.a.v. timing, was ook een gezamenlijke aanpak van de keerwand mogelijk. Activiteitenverslag AGSL 13

14 Echter, vanuit een te grote meerkost van de erelonen van de architect werd deze beslissing niet weerhouden door het college van burgemeester en schepenen. Overzicht Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering G3 Hal 9 X Cluster G4: Appartementen-West (& Werfplein) Algemeen Op de site Appartementen-West werden tot op heden nog geen grote acties ondernomen. Vanuit de globale doelstelling om op de site van de Centrale Werkplaatsen 325 woningen te voorzien, en de reeds ontworpen woningen binnen de projecten Matexi, Swal en Dijledal blijven er nog 42 te realiseren wooneenheden over. In 2010 heeft de dienst Ruimtelijke ordening een aantal randvoorwaarden geformuleerd m.b.t. een vloer-terrein-index, een maximale en minimale bouwhoogte, etc. Activiteitenverslag AGSL 14

15 Figuren uit: actualisering en verfijning van stedenbouwkundige plannen 2003; bundel Projectteam Stadsontwerp & Wit-architectenvennootschap Stand van zaken In september 2011 werd de Kop van Kessel-Lo ingewijd, en bijgevolg eindigde de overeenkomst van de tijdelijke uitbating van de parking op de site van de Centrale Werkplaatsen in oktober Aansluitend is de NMBS-holding begin oktober van start kunnen gaan met de sanering van deze gronden (als onderdeel van de laatste fase van de saneringswerken; in uitvoering van de overeenkomst tussen de NMBS-holding en het AGSL). De site van Appartementen-West is grotendeels gelegen binnen deze zone. Het einde van deze fase van de saneringswerken wordt verwacht voor juni Vanuit het AGSL werd op de raad van bestuur van oktober het voorstel gelanceerd om voor deze site een tijdelijke inrichting als buurtpark te organiseren in afwachting van de aanleg van het park horend bij het sociale huisvestingsproject van SWAL. Dit voorstel werd eveneens geformuleerd op de bewonersvergadering begin januari Verder werd er in het kader van een onderzoek naar een geschikte locatie voor de fietsafhandelcentrale in september 2011 (zie verder, cluster Dijledal-gebouw & Blauwputplein) vanuit de Stad Leuven gekeken naar de Centrale Werkplaatsen. Activiteitenverslag AGSL 15

16 Gezien de wijziging van het aantal te voorziene parkeerplaatsen onder het Blauwputplein (deelzone 06) als onderdeel van het bouwproject Dijledal-gebouw, dienen extra parkeermogelijkheden onder de site van appartementen-west gerealiseerd te worden om te voldoen aan de parkeerverordening. Immers, de eerder opgestelde parkeerstudie clusterde de parkeerbehoeften van hal 9, hal 4/5 en het Dijledalgebouw. Figuur: Schematische aanduiding ondergrondse parking onder site Appartementen West; optie 01 (links) (onder footprint gebouw) of optie 2 (rechts) onder geheel plein & gebouw. In de eerste helft van 2012 zal een nota ontwerpend onderzoek opgemaakt worden vertrekkende vanuit de randvoorwaarden Ruimtelijke ordening en krijtlijnen van het masterplan. In de tweede helft van 2012 zal een selectieprocedure voor de ontwikkeling van de site opgestart worden (o.a. opmaak bestek) wellicht via een DBFM-formule (cfr. bouwproject Matexi; samenwerken met private ontwikkelaar). Een mogelijke koppeling met de hallen 4/5 en de tussenhallen wordt - gezien het aspect parkeren - hierbij niet uitgesloten (afhankelijk van de resultaten van de marktverkenning van de hallen 4/5 en de tussenhallen; zie verder). Activiteitenverslag AGSL 16

17 In het najaar van 2011 gaf het wijkgezondsheidscentrum na een gesprek te kennen dat zij geïnteresseerd waren om hun werking op deze site te vestigen. Overzicht Voorbereiding Voorbereiding l opmaak l goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Voorbereiding l procedure aanstelling ontwerper of bouwteam Opmaak l goedkeuring schetsontwerp Opmaak goedkeuring voorontwerp Aanvraag l aflevering stedenbouwkundige vergunning Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering G4 App.West X Cluster G5: Dijledal-gebouw (& Blauwputplein) Algemeen In 2008 werd door de raad van bestuur principieel beslist om een gezamenlijk project te realiseren met de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal op de Centrale Werkplaatsen, meer bepaald op de hoek van de Werkhuizenstraat en de Diestsesteenweg (plaats van het voormalig administratiegebouw). In 2009 werd de samenwerkingsoverkeenkomst tussen het AGSL en Dijledal ondertekend voor de realisatie van een gemengd project (sociaal wonen voor senioren en minder-validen samen met handel en parking). Dijledal treedt via deze overeenkomst op als gedelegeerd bouwheer voor het AGSL. Naar aanleiding van een parkeernota/ parkeerstudie (eind 2009/februari 2010) werd de opdracht van de ontwerpers van het Dijledalgebouw uitgebreid met extra parkeermogelijkheden om de diverse Activiteitenverslag AGSL 17

18 functies (hal 9, hal 4/5, Appartementen-West en het Dijledalgebouw) te voorzien in hun parkeerbehoefte. Stand van zaken Het ontwerpproces van het Dijledal-gebouw wordt verder verfijnd en uitgewerkt. Tevens is het een dynamisch proces en dit omwille van twee bijkomende elementen, met name de inrichting van de stedelijke academie op het gelijkvloers van het gebouw, en tevens de uitbreiding van de ondergrondse parking ten behoeve van de fietsafhandelcentrale. In januari 2011 besliste het schepencollege van de stad Leuven (CBS) dat de stedelijke academie haar intrek zou nemen in het Dijledalgebouw. De stad Leuven zal de ingerichte lokalen in erfpacht nemen van het AGSL. Aangezien enkel Dijledal met architect Jan Maenhout een contract heeft afgesloten, heeft het AGSL aan Dijledal gevraagd om de architectuuropdracht door middel van de opmaak van een addendum, uit te breiden met de inrichting van de academie (26 april 2011). Figuren: voor stedelijke academie wordt geopteerd voor de 2 e ruimere variante (630 m²). Op die manier kunnen er vier volwaardige ateliers ingericht worden. De handelsruimtes worden bijgevolg iets kleiner (630m²). Deze ruimte is opsplitsbaar in meerdere entiteiten. In juni 2011 wordt het voorontwerp van het bouwprogramma van het AGSL (academie, 3 handelsruimten en ondergrondse parking (126PP publiek, 34PP privatief) goedgekeurd. Activiteitenverslag AGSL 18

19 In september 2011 stelde het CBS de vraag aan het AGSL of er op de Centrale Werkplaatsen een geschikte locatie voor een fietsafhandelcentrale was. Voor de opname van een fietsafhandelcentrale in het bouwprogramma van het Dijledalgebouw op de Centrale Werkplaatsen stelde het AGSL een aantal ruimtelijke scenario s voor. Figuren: principeschets m.b.t. de uitbreiding van de ondergrondse parking alsook een gefaseerde inname van de ondergrondse publieke parking Vanuit het CBS werd geopteerd voor de uitbreiding van de ondergrondse publieke parking onder het Blauwputplein, en tevens het gedeeltelijk ter beschikking stellen van deze parking aan de stad voor de realisatie van de fietsafhandelcentrale. Verder dient het globale ontwerp van de parking zo opgevat te worden dat een gefaseerde uitbreiding van de fietsafhandelcentrale op deze locatie mogelijk blijft. Eind oktober 2011 beslist het CBS om de dienst parkeerbeheer in samenwerking met de dienst ruimtelijke planning, de politie en het AGSL te gelasten met de verdere ontwikkeling en detaillering van het concept, het bouwprogramma en de beheersmodaliteiten van de fietsafhandelcentrale, rekening houdend met de aannames die daarover tot op heden gebeurden. Eind november 2011 werd het ontwerp voorgesteld voor de raad van bestuur, inclusief de plannen van de fietsafhandelcentrale. Activiteitenverslag AGSL 19

20 Figuur: algemeen visiebeeld. Op 13 december 2011 werd de bouwvergunning ingediend bij de Dienst Vergunningen van de Stad Leuven. Het CBS zal medio maart 2012 een beslissing over nemen. In 2012 zal er dan ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden (of als uitbreiding van de bestaande overeenkomst in het kader van de globale ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen) tussen het AGSL en de stad Leuven m.b.t. de realisatie van de fietsafhandelcentrale. Overzicht Aanvraag l aflevering stedenbouwkundige vergunning Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering G5 Dijledalgebouw X Activiteitenverslag AGSL 20

21 Cluster G6: Hal4/5 en tussenhallen (& toegang Diestsesteenweg) Algemeen In het projectontwikkelingsplan (2003) van de Centrale Werkplaatsen worden de hallen 4/5 en de tussenhallen herbestemd tot gemeenschapsinfrastructuur (bibliotheekfiliaal, gemeenschapscentrum, wijkgezondheidscentrum en horecazaak). Sindsdien werden verschillende stappen gezet om dit programma en het engagement van de Stad Leuven te verfijnen en te concretiseren. In 2010 werd een dienstenopdracht gegund aan MAAT_WERK-architecten m.b.t. het opmaken van een inventaris, voorstudie en opmeting van de hallen 4/5 en tussenhallen. Ook de dringende veiligheidswerken ten gevolge van een brand in hal 4 werden in 2010 uitgevoerd. Stand van zaken In augustus 2011 vond de oplevering dringende veiligheidswerken ten gevolge van een brand in hal 4. Ook de studie m.b.t. de vooronderzoeken van MAAT_WERK architecten naar de hallen 4/5 en tussenhallen werd afgerond in augustus De resultaten hiervan werden voorgesteld op het directiecomité. De vooronderzoeken formuleerde o.a. een waardestelling m.b.t. de hallen (zie figuren). Verder werd er ook op basis van hun opmeting en resultaten besloten om dringende instandhoudingswerken uit te voeren. De gunning hiervan zal plaatsvinden begin Figuren: schema s waardestelling van de hallen 4/5 en tussenhallen van de Centrale werkplaatsen. (bron: vooronderzoek, MAAT_WERK-architecten); rood: optioneel te wijzigen, groen: storende elementen, te wijzigen. Activiteitenverslag AGSL 21

22 In september 2011 nam het CBS kennis van de stand van zaken in het onderzoek naar de herbestemming van de hallen 4/5 en tussenhallen op de Centrale Werkplaatsen. Zo vielen er tijdens een 2 e ronde van gesprekken met de kandidaten voor de gemeenschapsinfrastructuur enerzijds kandidaten af (o.a. wijkgezondheidscentrum), anderzijds zorgde verfijning en optimalisatie van het gewenste ruimtegebruik tot een reductie van de in te nemen vloeroppervlakte van de hallen. Zo behelst die vandaag nog slechts 40% (2.275 m²) van de huidige vloeroppervlakte van de hallen (totaal m²). Hierbij werd steeds uitgegaan van een v/t = 1 (zonder nader ontwerpend onderzoek hieromtrent). Dit wil zeggen dat naast de bibliotheek, de spelotheek, het gemeenschapscentrum en het conservatorium nog ruimte is (aanname v/t=1) voor een andere private functie. Het is dan ook op basis van de collegebeslissing van september 2011 dat een schets werd opgemaakt om na te gaan wat mogelijks kan aangeboden worden aan de markt. Deze schets werd dan ook toegevoegd aan het dossier van de marktverkenning. In navolging van de beslissing van het CBS zal begin 2012 de marktverkenning worden gepubliceerd. Activiteitenverslag AGSL 22

23 Deze marktverkenning tracht na te gaan of er interesse is vanuit de private markt om mee te stappen in een PPS-project. Mogelijke kandidaten kunnen op deze manier vroegtijdig inzicht verwerven, en - gedeeltelijk - meeschrijven aan de projectdefinitie die zou geschreven worden op basis van de ingediende documenten. De resultaten van de marktverkenning worden verwacht eind april Figuur: 2 e oproep voor mogelijke kandidaten voor de marktverkenning. In oktober 2011 liet het GO! gemeenschapsonderwijs tevens zijn interesse blijken voor een mogelijke inname van de hallen voor het tweede kansonderwijs. Het CBS besliste toen dat het AGSL parallel aan de voorziene marktverkenning de inplanting van een school voor tweedekansonderwijs in de hallen 4 en 5 onderzoekt en daartoe de nodige gesprekken met GO! kon voeren. Begin 2012 wordt dan ook een samenwerkingsovereenkomst tussen het GO!gemeenschapsonderwijs en het AGSL voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGSL. De opmaak van het bestek is voorzien voor begin 2012, waarbij eerste resultaten verwacht worden medio Activiteitenverslag AGSL 23

24 Overzicht Voorbereiding Voorbereiding l opmaak l goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Voorbereiding l procedure aanstelling ontwerper of bouwteam Opmaak l goedkeuring schetsontwerp Opmaak goedkeuring voorontwerp Aanvraag l aflevering stedenbouwkundige vergunning Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering G6 Hal 4/5 X Activiteitenverslag AGSL 24

25 Overzicht van de stand van zaken van de diverse bouwprojecten van de Centrale Werkplaatsen Matexi Blok D G1 G2 G3 G4 G5 G6 Matexi Blok C Swalproject Hal 9 App.West Dijledalgebouw Fietsaf handelcentral e Voorbereiding x x Voorbereiding l opmaak l x goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Voorbereiding l procedure aanstelling ontwerper of bouwteam Opmaak l goedkeuring schetsontwerp Opmaak goedkeuring voorontwerp Aanvraag l aflevering x stedenbouwkundige vergunning Opmaak l goedkeuring x x definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering x Voorlopige oplevering Definitieve oplevering x Hal 4/5 Activiteitenverslag AGSL 25

26 Infrastructuuraanleg Algemeen In navolging van de overeenkomst tussen de Stad Leuven en het AGSL zal deze laatste instaan voor de volledige aanleg van het openbaar domein, waarna dit zal overgedragen worden aan de Stad Leuven tegen werkelijke kostprijs. In 2007 heeft het AGSL een ontwerper aangesteld voor de Aanleg van een deel van de publieke ruimte: ontwerp en leiding van de werken & adviesverlening. De VMSW stelde via haar geëigende wegen de ontwerper aan voor het deel horend bij het sociaal huisvestingsproject SWAL (G2). In het kader van de opvolging van de verschillende onderdelen van de aanleg van de publieke ruimte op de Centrale Werkplaatsen, werd in juni 2011 een Technische Werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep vergadert maandelijks en tracht afhankelijk van de agenda diverse partners van de verschillende bouwprojecten te betrekken om de juiste afstemming te vinden. Stand van zaken Figuur: Schematische aanduiding (in het groen) van de verschillende deelzones zoals opgenomen in het bestek voor de aanleg van de publieke ruimte op de Centrale Werkplaatsen op basis van het masterplan februari Activiteitenverslag AGSL 26

27 Deelzone 01 l Smidsestraat In februari 2011 werd het bestek voor de heraanleg van de Smidsestraat goedgekeurd. In april 2011 werden de werken gegund, en vanaf begin september 2011 tot eind 2011 werden de werkzaamheden uitgevoerd. Begin 2012 zal er overgegaan worden naar een voorlopige oplevering van de nieuw aangelegde straat. Deelzone 02 l Locomotievenpad Reeds in 2007 werd de lastbrief uitgeschreven m.b.t. het voorontwerp van het Locomotievenpad. Echter, de aanleg hiervan en bijgevolg ook de opdracht tot ontwerp vormt het sluitstuk in aanleg van de publieke ruimte van de Centrale Werkplaatsen. Vandaag wordt deze as immers gebruikt als werfweg voor o.a. de realisatie van het Matexi-project (G1). Zo zal het oostelijke deel kunnen gefinaliseerd worden van zodra het Matexi-project voltooid is. De aanleg van de westelijke zijde zal vermoedelijk slechts gebeuren na de herbestemming van de hallen 4/5 en tussenhallen (G6) en de site Appartementen-West (G4). Deelzone 03 & 04 l het park Op 1 juli 2011 diende Groep Infrabo de aanbestedingsplannen in bij het AGSL m.b.t. de aanleg van de 1 e fase van de werkzaamheden. Eerder werd afgesproken dat eerst de rijwoningen samen met de drie meest oostelijke parkwoningen zouden gerealiseerd worden, en vervolgens de bel-étagewoningen samen met de overige 6 parkwoningen. Gezien de huidige stand van zaken m.b.t. de saneringswerkzaamheden en tevens de opportuniteit om de twee fases van het openbaar domein (gedeelte VMSW) als één geheel aan te besteden, werd in oktober 2011 besloten om de fasering van het bouwproject te wijzigingen (zie eerder SWAL-project (G2)). Vanuit diverse bemerkingen die werden geformuleerd op het overleg in augustus 2011 met de verschillende interne diensten van de Stad Leuven werden enkele bijsturingen van het ontwerp gevraagd aan de VMSW. In november 2011 organiseerde de VMSW dan ook een bijkomende plenaire vergadering, waar naast afspraken omtrent fasering eveneens de voorstellen uit de nota opgenomen werden als randvoorwaarde bij ontwerp. Deze betroffen voornamelijk de inrichting van het speelplein en eveneens de toegang vanuit de K. Schurmanstraat naar het park tussen Hal 9 en de belétagewoningen van SWAL. Activiteitenverslag AGSL 27

VAARTKOM LEUVEN. Leuven 20130325 Veronique Henderix

VAARTKOM LEUVEN. Leuven 20130325 Veronique Henderix VAARTKOM LEUVEN Leuven 20130325 Veronique Henderix RSL Leuven = provinciale metropool > Bevattelijk karakter maar ook kernstad van een verstedelijkte regio > Behoud compacte structuur door herontwikkeling

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 26-03-2013

Activiteitenverslag 2012. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 26-03-2013 Activiteitenverslag 2012 Goedgekeurd op de raad van bestuur van 26-03-2013 Inleiding 4 Situering 4 Verruimen van het blikveld 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Geldenaaksebaan 37 Klein Rijsel

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Oorspronkelijke naam document Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS PROJECT- EN ONTWIKKELINGSPLAN Oorspronkelijke naam document Ontwikkelen van de Centrale Werkplaatsen

Nadere informatie

STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 5, eindrapport. 1 september 2012 28 februari 2013

STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 5, eindrapport. 1 september 2012 28 februari 2013 STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN Voortgangsrapport 5, eindrapport 1 september 2012 28 februari 2013 1 INLEIDING In het kader van de eerste oproep voor strategische projecten in uitvoering

Nadere informatie

V I T E U X E N O M G E V I N G

V I T E U X E N O M G E V I N G Yves Van Helleputte PPS - PROJECT K A S T E E L P A R K V I T E U X E N O M G E V I N G koetshuis en orangerie park & vijver kasteel Viteux 20.000 m2 Visie Gemeente - Duurzame stedenbouw - Hedendaags woonproject

Nadere informatie

STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 4. 1 maart 2012 31 augustus 2012

STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 4. 1 maart 2012 31 augustus 2012 STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN Voortgangsrapport 4 1 maart 2012 31 augustus 2012 1 INLEIDING In het kader van de eerste oproep voor strategische projecten in uitvoering van het RSV

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

OW0301 Site Capellegoed, Ledegem (Rollegem-Kapelle)

OW0301 Site Capellegoed, Ledegem (Rollegem-Kapelle) OW0301 Site Capellegoed, Ledegem (Rollegem-Kapelle) Figuur 1: orthofoto het Capellegoed en omgeving Figuur 2: foto s van het Capellegoed en omgeving Figuur 3 : site Capellegoed in het voorontwerp RUP

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

Project Keizerpoort. 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer. Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Project Keizerpoort. 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer. Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Project Keizerpoort 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Overheid als actieve stedenbouwer: project Keizerpoort Stad Gent - Situering:

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BEWONERSVERGADERING Oorspronkelijke naam document presentatie bewonersvergadering Laenhout Architecten

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Wijdbosch in Geel

Nieuwbouwproject Wijdbosch in Geel Nieuwbouwproject Wijdbosch in Geel Wijdbosch = het binnengebied begrensd door Diestseweg, Gasthuisstraat, Laar en Eikenvelden. Hetis een open gebied dat gekenmerkt wordt door het aanwezige groen, de watertoren

Nadere informatie

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT Persinformatie Zomerse projecten WoninGent goed voor 161 nieuwe sociale woningen Deze zomer gaan vijf projecten van start, samen goed voor 94 sociale huurwoningen en 39 sociale koopwoningen. Daarnaast

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Inleiding... 3 Projecten... 4 Coördinatie gebiedsontwikkeling... 4 Vaartkom... 5 Projectontwikkeling... 8 Vaartkom - Blok 1 - De Latten... 8 Centrale Werkplaatsen... 10 Klein Rijsel...

Nadere informatie

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013 Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving 7 maart 2013 Inleiding Christophe Peeters Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie Voorzitter NV. Buffalo Bontinck/Ghelamco/Animotions Een nieuw

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

RUP Sint-Pietersmolenwijk

RUP Sint-Pietersmolenwijk RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR NOORD RUP Sint-Pietersmolenwijk BEREK 19/06/2017 ifv definitieve vaststelling door GR Situering en bedoeling RUP 1 situering huidige bestemming Gewestplan Verfijnd / gewijzigd

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BESTEK ARCHITECTUUROPDRACHT Oorspronkelijke naam document Centrale Werkplaatsen architectuuropdracht

Nadere informatie

TURNOVA GENERAAL Vosterman 1667 : grote markt, de kerk, de stad, de hertog

TURNOVA GENERAAL Vosterman 1667 : grote markt, de kerk, de stad, de hertog van BREPOLS tot TURNOVA TURNOVA GENERAAL 5 14-05-2013 Vosterman 1667 : grote markt, de kerk, de stad, de hertog een terugblik Turnova Generaal 1 24 maart 2004 Een toekomstvisie voor Turnhout : wonen, handel,

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen

Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Kwaliteitsbewaking ontwerp publieke ruimte bij sociaal wonen Congres Publieke Ruimte 2016 1. 2. Actoren 3. Coördinatie woningbouw infrastructuur Aandachtspunten Duurzaamheid Gebruik en beheer Kostprijs

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT)

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK Bestek Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) Voor (Opdrachtgever) (DATUM) INHOUDSTAFEL DEEL I. OPDRACHT... 3 I.I OPDRACHTGEVER...

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

APW1601 Hedendaags wonen Zuid-West Vlaanderen. 1 Initiatiefnemers

APW1601 Hedendaags wonen Zuid-West Vlaanderen. 1 Initiatiefnemers APW1601 Hedendaags wonen Zuid-West Vlaanderen 1 Initiatiefnemers INTERCOMMUNALE LEIEDAL Deze architectenpool voor hedendaags wonen in Zuid-West-Vlaanderen wordt samengesteld op vraag van de intercommunale

Nadere informatie

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Naam en voornaam: Straat en nummer: Postcode en gemeente:

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Overzicht beslissingen Vlaamse Regering Welke investeringen komen in aanmerking Voorwaarden voor overname investeringen Ondertekenen

Nadere informatie

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Agenda Inleiding Voorstelling ontwerp Huishoudelijk reglement & retributiereglement Verandering subsidiewetgeving

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vergadert in besloten zitting.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vergadert in besloten zitting. aan leden GECORO, schepencollege en gemeenteraad van Tom Vermeiren, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar dienst gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening datum 30 maart 2017 Vergadering: GECORO 30

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

STAD LEUVEN AG STADSONTWIKKELING LEUVEN Beheersovereenkomst 2014-2019

STAD LEUVEN AG STADSONTWIKKELING LEUVEN Beheersovereenkomst 2014-2019 STAD LEUVEN AG STADSONTWIKKELING LEUVEN Beheersovereenkomst 2014-2019 Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit 19 december 2013 en besluit raad van bestuur 19 december 2013 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Preambule...

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan informatievergadering 7 maart 2006 openbaar onderzoek van 27 februari 2006 tot 27 april 2006 1 inhoud toelichting

Nadere informatie

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014 Verkaveling Haaksstraat MOL Infovergadering oktober 2014 Toelichting verkavelingsontwerp Haaksstraat o N.a.v. indienen verkavelingsaanvraag en start openbaar onderzoek o Buurtbewoners informeren o Geïnteresseerden

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Projectfiche Huis aan t laar

Projectfiche Huis aan t laar Projectfiche Huis aan t laar Onderwerp: Projectfiche Huis aan t laar Datum: 1 februari 2011 Van: Kris De Koninck Projectvisie Voor 16 (jong)volwassenen met een verstandelijke handicap wil Huize Monnikenheide

Nadere informatie

V I T E U X & O M G E V I N G

V I T E U X & O M G E V I N G M A S T E R P L A N K A S T E E L P A R K V I T E U X & O M G E V I N G T O E L I C H T I N G P P S - C A S E S T U D Y 2 2 M A A R T 2 0 0 6 De Pinte Oost-Vlaanderen HISTORIEK Kasteelpark Viteux (centrum

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING LEUVEN PARKEERNODEN CENTRALE WERKPLAATSEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING LEUVEN PARKEERNODEN CENTRALE WERKPLAATSEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING LEUVEN PARKEERNODEN CENTRALE WERKPLAATSEN FEBRUARI 2010 INHOUD 1 / INLEIDING 1 1.1 / AANLEIDING 1 1.2 / KENGETALLEN EN STATISTIEKEN 2 2 / ONTWIKKELINGEN 3 2.1

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden tot aankoop van een sociale woning?

Wat zijn de voorwaarden tot aankoop van een sociale woning? WELKOM 23/06/2012 Ons werkgebied Wat zijn de voorwaarden tot aankoop van een sociale woning? - Meerderjarig zijn - Financiële voorwaarde: inkomen op laatst gekende aanslagbiljet moet minimum 8.190 bedragen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Inhoud Even voorstellen Situering van de site en het project Doelstellingen en programma voor het project Korte toelichting masterplan

Nadere informatie

Barema 2006 - architect

Barema 2006 - architect Barema 2006 - architect BAREMA 1 : NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW Van toepassing op Het barema is van toepassing op alle vormen van nieuwbouw, inclusief vervangingsbouw. Eventuele niet-residentiële ruimten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen.

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen. Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 MAART 2012 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Voorlopige vaststelling van het RUP zonevreemde bedrijven Ref. : RO/ec Voorafgaande besluiten

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

VTS project. Toelichting excursiereeks wonen in de 21 ste eeuw 17/10/2014

VTS project. Toelichting excursiereeks wonen in de 21 ste eeuw 17/10/2014 VTS project Toelichting excursiereeks wonen in de 21 ste eeuw 17/10/2014 Inhoud presentatie Masterplan / RUP - Bouwhistorisch onderzoek en bescherming - Toelichting Masterplan Verdeling partners Publieke

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

algemene vergadering Park Groot Schijn Datum en uur vergadering: 19 april 2016 Plaats vergadering: Districtshuis Deurne

algemene vergadering Park Groot Schijn Datum en uur vergadering: 19 april 2016 Plaats vergadering: Districtshuis Deurne Verslag Titel verslag: algemene vergadering Park Groot Schijn Datum en uur vergadering: 19 april 2016 Plaats vergadering: Districtshuis Deurne Panel: Ludo Van Campenhout (schepen voor publiek domein en

Nadere informatie

Gemeente Schelle. Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat

Gemeente Schelle. Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat Gemeente Schelle Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat 1. Inleiding In opdracht van het gemeentebestuur van Schelle verkoopt

Nadere informatie

College van 25 september 2015

College van 25 september 2015 College van 25 september 2015 Stad keurt projectdefinitie voor heraanleg openbaar domein Gedempte Zuiderdokken goed (AG VESPA A93 nr. 07896)... 2 Groep stad Antwerpen zet maximaal in op digitale synergie

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/59 Bouwen, verbouwen en restaureren Mechelen.

Nadere informatie

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

GR punt 32: Openbare werken - project afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst GR20130912 punt 32: Openbare werken - project 21.990 - afkoppelen Beukendreef - Pollare-Dorp - riolering Roost - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst De Raad Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Tania Vandenbroucke l l

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Tania Vandenbroucke l  l De meerwaarde van gesaneerde terreinen in een stedelijke omgeving Bodemcongres l 10 oktober 2013 1868 1992 1996 1999 2003 2004 2007 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Tania Vandenbroucke

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de aanleg en de oprichting

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Inspiratiedag nieuw wonen op oude plekken. Gemeenschappelijk wonen in de kern Kortrijk: Kop van Prado

Inspiratiedag nieuw wonen op oude plekken. Gemeenschappelijk wonen in de kern Kortrijk: Kop van Prado Inspiratiedag nieuw wonen op oude plekken Gemeenschappelijk wonen in de kern Kortrijk: Kop van Prado Ben Mertens, manager stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 20/05/2016 Kop van Prado cohousing Info site

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd APW0301 Rijwoningen Zuid-West Vlaanderen Status project: Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd 1 Initiatiefnemers INTERCOMMUNALE LEIEDAL Deze architectenpool voor rijwoningen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Beringen. Stadsontwikkeling, van stedelijkheid naar stad

Beringen. Stadsontwikkeling, van stedelijkheid naar stad Beringen Stadsontwikkeling, van stedelijkheid naar stad Masterplan Beringen centrum In 2009 werd beslist een masterplan op te maken om te komen tot een samenhangende ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

FINANCIEN a) dienst gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur financiële analyse cel gemeentelijke bouwwerken:toelichting D10103/nota 6

FINANCIEN a) dienst gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur financiële analyse cel gemeentelijke bouwwerken:toelichting D10103/nota 6 P.V. 1971 DIRECTIECOMITÉ Datum: 14/04/2016 Uur: 9.30 uur Plaats: Asse Aanwezig: K. Van Elsen (voorzitter), J. Pijpen (gedelegeerd-bestuurder), Mevr. M. Lemonnier (ondervoorzitter), Mevr. I. Holemans, F.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven. Ruimte maken voor Leuven

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven. Ruimte maken voor Leuven Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Ruimte maken voor Leuven 2 3 Ruimte maken voor Leuven Leuven is een eeuwenoude maar springlevende stad die voortdurend in beweging is. Het stadsbestuur

Nadere informatie

Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat. Campus Kortrijk Weide. April 2014

Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat. Campus Kortrijk Weide. April 2014 Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat Campus Kortrijk Weide April 2014 Deel 1: Algemene gegevens Titel van het project Park Kortrijk Weide Adres openbaar bestuur Stad Kortrijk, Grote

Nadere informatie

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite TRANSITIEARENA DUURZAME WIJKEN 27 mei 2014 _situering _situering _situering _situering 5. Erfgoed _bestaande toestand _bestaande

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/5 Fietsostrades Lier-Aarschot en Lier-Herentals.

Nadere informatie

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds PLANNEN VAN AANPAK dinsdag 19 januari 2016 AANLEIDING Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt (8 december 2014) Drie projectgebieden ter compensatie van LAR-Zuid Groenfonds Relatie tussen de plannen van

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig:

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig: Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester André Vanhex, schepen ruimtelijke ordening Barbara Ceuleers, dienst communicatie

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Gemeente Schelle. Verkoop van bouwgrond voor appartementen Heidestraat 30

Gemeente Schelle. Verkoop van bouwgrond voor appartementen Heidestraat 30 Gemeente Schelle Verkoop van bouwgrond voor appartementen Heidestraat 30 1. Inleiding In opdracht van het gemeentebestuur van Schelle verkoopt IGEAN dienstverlening een projectgrond gelegen Heidestraat

Nadere informatie

Strategisch stedelijk woonproject De Nieuwe Molens Kristus Koning - Brugge

Strategisch stedelijk woonproject De Nieuwe Molens Kristus Koning - Brugge Strategisch stedelijk woonproject De Nieuwe Molens Kristus Koning - Brugge Situering Voorgeschiedenis Stadsuitbreiding volgens plan Joseph Stübben 1897 - Industriezone langs het kanaal Brugge-Oostende

Nadere informatie