Jaarverslag. Gewoon Goed Voor Elkaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Gewoon Goed Voor Elkaar"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Gewoon Goed Voor Elkaar

2

3 Jaarverslag 2013 DOC Kaas L.S. Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening van ons bedrijf over het boekjaar 2013 aan te bieden. BESTUUR Voorzitter: A.D. Schimmel Secretaris: B.J.M. Volker directie Algemeen directeur: J.L. Oosterveld tot 1 maart 2014 M. Ligthart m.i.v. 1 maart 2014 Financieel directeur: E.J. Bonestroo Hoogeveen, 20 maart

4 4. Inhoud

5 Inhoud Directieverslag Verslag van het bestuur Samenstelling ledenraad en ondernemingsraad Index jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2013 Geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar 2013 Geconsolideerd liquiditeitsoverzicht over het boekjaar 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening Enkelvoudige balans per 31 december 2013 Enkelvoudige exploitatierekening over het boekjaar 2013 Enkelvoudig liquiditeitsoverzicht Toelichting op de enkelvoudige balans Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening Overige gegevens Kwaliteit aangeleverde veehoudersmelk 5.

6 Jannes Oosterveld algemeen directeur (tot 1 maart 2014) 6. Directieverslag

7 Directieverslag Het jaar 2013 was een goed zuiveljaar. De markt ontwikkelde zich positief met vooral buitengewoon goede exportcijfers, met name voor kaas en nietmager melkpoeder van de Nederlandse agrosector in het algemeen en de Nederlandse zuivelindustrie in het bijzonder. Daardoor was 2013 ook voor DOC Kaas een goed jaar en kwam de gemiddelde uit te betalen melkprijs voor de leden aanmerkelijk hoger uit dan in Een goed jaar Het positieve nieuws voor DOC Kaas beperkt zich echter niet alleen tot deze marktontwikkelingen. Afgelopen jaar werd de strategie in praktijk gebracht en werd de missie van DOC Kaas hierop aangepast. In de laatste maanden van het jaar werden de eerste positieve resultaten hiervan al zichtbaar. Vanuit deze nieuwe strategie werd een aantal belangrijke stappen gezet. In 2014 en de jaren erna zullen die leiden tot een sterke positie van DOC Kaas als totaalspeler op de kaasmarkt met regie over de volledige keten. Om op die manier de belangrijkste doelstellingen voor onze leden te bereiken: een goede melkprijs, continuïteit en afnamegarantie. De marktsituatie Terugkijkend op 2013 zijn er twee zaken die voor de Nederlandse zuivel in het oog springen: historisch hoge gemiddelde melkprijzen en een uitzonderlijk hoge productiegroei. Normaal gesproken zijn deze twee zaken moeilijk met elkaar te verenigen maar 2013 bleek een jaar waarin die bijzondere omstandigheid zich wel voordeed. De totale melkproductie in Nederland steeg ten opzichte van 2012 naar verwachting 5%, kaasproductie nam met 3,5% toe naar ton. De Nederlandse kaasexport steeg met zo n 5%, de export naar buiten de EU zelfs met 15%. Poederproducten vonden gezonde afzetmogelijkheden in het Verre Oosten en Afrika en kaas vond gretig aftrek in Rusland. Dit hield de markt in West-Europa krap met hoge zuivelprijzen als gevolg. Ook boter kende een sterke prijsstijging omdat minder melkvet beschikbaar was vanwege de verhoogde productie van niet-mager melkpoeder en een grotere marktvraag binnen de EU-27. Wei en de afgeleide producten van wei kenden in 2013 een stabiel patroon van opbrengsten op historisch hoge niveaus. Er was dit jaar veel aandacht voor kwaliteit en hygiëne in het bedrijf en dit blijft hoog op de agenda staan. De problemen rond de kaasexport naar Rusland kostten veel aandacht, maar gelukkig kunnen we de export voortzetten. Evenals een aantal andere zuivelbedrijven werden we in 2013 geconfronteerd met door aflatoxine besmette voedergrondstoffen. Dankzij adequaat optreden van onze brancheorganisatie NZO en samenwerking met de diervoederbranche is het besmette voer door de producenten teruggehaald bij de melkveehouders. Het is heel belangrijk om dit soort incidenten te voorkomen om geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van onze zuivelproducten en ons goede imago in de wereld. Resultaten DOC Kaas Alle bovengenoemde ontwikkelingen zijn ook terug te vinden in de jaarresultaten van DOC Kaas. In 2013 hebben we ton kaas geproduceerd Marc Ligthart algemeen directeur (m.i.v. 1 maart 2014) 7.

8 en afgezet en bereikten we een belangrijke mijlpaal Op het zuivelpark hebben we met veel energie en door meer dan 1 miljard kg melk te ontvangen van doorzettingsvermogen een groot investeringsproject gerealiseerd, om de beschikbare productieca- onze eigen veehouders. paciteit (Alteveerstraat + Zuivelpark) uit te breiden De melkprijs die DOC Kaas realiseerde, behoort tot van naar ton. De komende jaren de hoogste van de afgelopen vijf jaar. De nabetaling kunnen we nu conform onze commerciële plannen is uitgekomen op 4,5%. We kunnen 0,32 per 100 meer afzetgroei realiseren. Deze investering draagt kg melk toevoegen aan de algemene reserve. Door eveneens bij aan het uitgangspunt van kostenleiderschap. de gunstige solvabiliteitsratio (42,7 % ultimo 2013) vloeit zoveel mogelijk van het exploitatiesaldo Ter vervanging van de capaciteit aan de Alteveerstraat richting de melkprijs. worden voorjaar 2014 De gemiddelde uit te betalen melkprijs voor de leden over het jaar 2013 bedroeg 43,32 ( 40,98 excl. BTW) per 100 kg melk. In vergelijking met het voorgaande jaar betekent dit een stijging van 6,09 per 100 kg. Het merk DutchOriginalCheese is verder doorontwikkeld en wordt nu ook gebruikt voor natuurgerijpte kaas. investeringsplannen ter goedkeuring aan de ledenraad voorgelegd. Zoals in de themabijeenkomsten aangegeven hebben we veelbelovende resultaten geboekt met een nieuw ontwikkelde productietechnologie waarmee we de capaciteitsuitbreiding stap voor stap gaan Ontwikkelingen binnen DOC Kaas realiseren. In automatisering werd een belangrijke In 2013 werd de strategie in praktijk gebracht en werd de missie van DOC kaas hierop aan- implementeren. stap gezet door de nieuwste versie van M3 (ERP) te gepast. Na goedkeuring door de raad van beheer bleek tijdens de themabijeenkomsten met leden Bij DOC Cheese zijn het afgelopen jaar grote veranderingen doorgevoerd in de organisatie. We zijn en tijdens overleg met medewerkers dat er groot draagvlak is voor de gemaakte keuzes. De strategie beter ingericht om de klanten in de verschillende vloeit voort uit het beleid dat we enkele jaren terug marktsegmenten te bedienen en zodoende betere marges te genereren. Het merk DutchOriginal- hebben ingezet om het bedrijf om te bouwen van een business to business-speler naar een totaalspeler in kaas. Het plan scheiding coöperatie en gebruikt voor natuurgerijpte kaas. Cheese is verder doorontwikkeld en wordt nu ook onderneming is hier een rechtstreeks gevolg van. Op exportgebied zijn we met DOC Cheese een Het afgelopen jaar is dit plan uitgewerkt en door samenwerking aangegaan met Hochwald Foods de ledenraad in december goedgekeurd en per GmbH. Deze joint-venture is opgezet om samen 1 januari 2014 is deze scheiding gerealiseerd. In het de verkoop van de producten van beide ondernemingen in Afrika en het Midden-Oosten ter hand verslag van de raad van beheer wordt op dit punt nader ingegaan. te nemen: van houdbare melkproducten zoals 8. Directieverslag

9 gesuikerde en ongesuikerde condens tot kaas. De assortimenten vullen elkaar perfect aan. Met deze bundeling van deskundigheid op het terrein van handel, markt en productie kunnen we onze klanten in deze regio een volledig assortiment melk- en zuivelproducten aanbieden, terwijl we anderzijds kosten en kennis kunnen delen. Het bedrijf Kraats Kaas, 50 procent eigendom van DOC Kaas, richtte zich afgelopen jaar op kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid en winstgevendheid. Op die terreinen zijn grote vorderingen gemaakt. DVNutrition, voor onze melkprijs een hele belangrijke deelneming, heeft weer een goed jaar achter de rug. De levensmiddelenbeurs Anuga was een groot succes voor DOC Kaas. Klanten blijken graag bij de bron te kopen en het is voor hen nu veel duidelijker waar ze moeten zijn. Tijdens de open dagen toonden wij deze stand ook aan onze leden. Dat leverde veel positieve reacties op, zowel extern als intern, over ons grote enthousiasme en onze gedrevenheid. Opmaat naar de toekomst In 2013 zijn veel ontwikkelingen in gang gezet die komend jaar nog verder concreet gestalte krijgen: van de scheiding van coöperatie en onderneming tot de capaciteitsuitbreiding van ons zuivelpark en de samenwerking met (nieuwe) partners. Ook in 2014 staan de ontwikkelingen bij DOC Kaas niet stil. Zoals ook de wereld om ons heen voortdurend in beweging is. Rekening houdende met de effecten van het afschaffen van het melkquoteringssysteem, de ontwikkelingen bij andere marktspelers en de mondiale groei in vraag naar kaas en weiproducten, hebben we voor de komende jaren duidelijke doelstellingen neergezet. Doelstellingen waarbij een goede melkprijs, continuïteit en afnamegarantie centraal staan. Zoals tijdens de themabijeenkomsten al is verwoord, kunnen wij dit realiseren door: Groei in nieuwe markten en producten met een hoge toegevoegde waarde Bij DOC Cheese zijn grote veranderingen doorgevoerd. Het bedrijf is nu in staat onze ambitieuze commerciële ambitie waar te maken. Via DOC Cheese werken we wereldwijd nauw samen met diverse klanten in de verschillende marktsegmenten. Op die manier creëren we klantwaarde en pakken we de kansen die zich in de kaasmarkt voordoen. Gaandeweg 2013 zijn we hiervan de vruchten gaan plukken. Valorisatie van de wei Wat betreft de weivalorisatie hebben we nieuwe overeenkomsten gemaakt met Volac. Met deze succesvolle samenwerking in DVNutrition zullen we onze positie in de booming markt voor babyvoeding en lifestyleproducten verder verstevigen. Dit brengt ook een sterkere melkprijs met zich mee. Kostenleiderschap Waar aan de marktkant klantenpartnership belangrijk is, blijft aan de productiekant kostenleiderschap het motto. Ook in de toekomst zullen we bezig blijven zaken nog efficiënter en effectiever te doen. Innovatie Door product- en procesinnovatie gaan we nog meer kansen creëren met producten met meer toegevoegde waarde. Samenwerkingen In 2014 krijgt de joint venture met Hochwald Foods GmbH in Dubai concreet handen en voeten. Het valt te verwachten dat er meer samenwerkingen zullen volgen: onderdeel van de visie van DOC Kaas is immers het aangaan van partnerships waar dit onze marktwaarde verbetert. 9.

10 MVO Ook in 2013 stond maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal bij DOC Kaas. Ons MVO-beleid is gericht op een duurzame bedrijfsvoering die rekening houdt met mens, dier en omgeving. Afgelopen jaar werd de weidepremie ingevoerd en werd het MELKKompas ontwikkeld. Dit plan is met inbreng van de leden ontwikkeld en door de bestuurlijke organen goedgekeurd. Per 1 januari 2014 zal DOC Kaas een duurzaamheidstoeslag invoeren, waarvan weidepremie deel uitmaakt. Het initiatief van NZO en LTO rond het verder verduurzamen van de zuivelketen leidde onder meer tot een gezamenlijke aanpak en duidelijke inspanningsverplichtingen rond het mestdossier en het handhaven van grondgebondenheid bij nieuwe bedrijven. Daarmee werd voorkomen dat er dierrechten komen, onder voorwaarde dat de sector de gemaakte afspraken in de toekomst nakomt. DOC Kaas valt als houder van de WM-vergunningen voor de locaties Alteveerstraat en Zuivelpark onder het regime van CO 2 -emissiehandel. Dit jaar zijn de monitoringsplannen opgesteld voor de CO 2 -emissievergunningen en is hard gewerkt om de beschikbare gratis rechten te verwerven. Voor een efficiënter energiegebruik is een PINCHstudie uitgevoerd met als doel de interne warmtestromen beter te gebruiken. De resultaten lijken heel hoopvol; in 2014 wordt een vervolgstudie uitgevoerd en worden de eerste maatregelen in praktijk gebracht. Door de forse investeringen in een grotere productiecapaciteit van het zuivelpark in 2013 is de maximale capaciteit van de bestaande voorzieningen voor afvalwaterverwerking bereikt. Er loopt nu onderzoek naar wat er nodig is aan maatregelen bij toekomstige uitbreidingen. Zowel op de locatie Alteveerstraat als Zuivelpark zijn nog een paar akoestische knelpunten. In goed overleg met de overheden wordt een structurele oplossing uitgewerkt. Het eerder ingezette beleid met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid kende ook in 2013 weer een duidelijke focus op arbeidsveiligheid. Het doel is dat het hele team er samen voor zorgt dat iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis gaat. Arbeidsrisico s zijn nooit volledig uit te sluiten, maar DOC Kaas doet er erg veel aan om risico s inzichtelijk te krijgen en deze te beheersen door risico s te benoemen en passende maatregelen te nemen zodat zij niet tot een ongeval leiden. De resultaten van de algemene bedrijfs-risico- Inventarisatie&Evaluatie zijn in nauw overleg met de OR verwerkt tot een plan van aanpak om de opgemerkte verbeterpunten te realiseren. Hierdoor is de werkomgeving op een aantal punten al verbeterd. Ook voor de locatie zuivelpark is een plan van aanpak opgesteld en worden verbeteringen met ingang van 2014 fasegewijs ingevoerd. Uit een enquête die per afdeling is gehouden, blijkt dat het personeel de inspanningen en resultaten als zeer positief ervaart. Niettemin is het aantal verzuimongevallen ten opzichte van 2012 toegenomen. Gelukkig waren de verwondingen over het algemeen niet heel ernstig, wat blijkt uit de beduidend kortere hersteltijd ten opzichte van vorig jaar. In 2013 is het werken onder werkvergunning doorgevoerd. De werkvergunning is sterk vereenvoudigd en daarmee doeltreffender gemaakt. De belangrijke aandachtspunten zijn het veilig stellen van een installatie voordat aan of in de installatie wordt gewerkt en de mogelijkheden tot evacuatie uit met name besloten ruimten. Naar aanleiding van het eigen Periodiek Medisch Onderzoek en de landelijke onderzoeken door de Arbeidsinspectie bleek dat de fysieke belasting bij het kaasladen te hoog ligt. De eerste stap bij DOC Kaas was de mensen minder te laten tillen door meer personeel in te zetten en vervolgens door tilhulpen te installeren op plaatsen waar veelvuldig getild moet worden. Deze tilhulpen zijn eind 2013 geïnstalleerd en worden in 2014 in gebruik genomen. 10. Directieverslag

11 Tenslotte We leggen de lat hoog bij DOC Kaas; er is het afgelopen jaar veel gebeurd en diverse acties en projecten zijn in gang gezet. We mogen ons gelukkig prijzen met de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers in Hoogeveen en Huizen. We werken bij een bedrijf waar we trots op mogen zijn. Dat dit zo ervaren wordt, bleek het afgelopen jaar ook uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder onze werknemers. Ik wil iedereen geweldig bedanken voor de getoonde inzet, betrokkenheid en flexibiliteit. Met elkaar hebben we een goed resultaat neergezet in Op 1 maart 2014 droeg ik het stokje over aan Marc Ligthart. Ook vanaf deze plaats wens ik hem veel succes en plezier in zijn functie van algemeen directeur bij DOC Kaas. Tot slot dank ik iedereen voor de prettige samenwerking en het vertrouwen dat ik gedurende dertien jaar heb mogen ervaren. Ik heb er alle vertrouwen in dat DOC Kaas een toekomst tegemoet gaat, die ons allen als muziek in de oren klinkt! Veel succes en bedankt. Jannes Oosterveld, algemeen directeur (tot 1 maart 2014) 11.

12 12. Aleka Bosma, exportmanager DOC Cheese

13 Aleka Bosma, exportmanager DOC Cheese Voor mij was 2013 vooral een kwestie van aanpassen en plannen maken, aangezien ik pas op 1 november bij DOC Cheese in dienst trad. Het afgelopen jaar was een turning point voor DOC Cheese, met een nieuwe naam, nieuwe mensen en nieuwe doelstellingen en ambities. Afgelopen jaar hebben wij het als DOC Cheese goed gedaan. Voor 2014 ligt mijn focus op Griekenland, mijn moederland en een heel belangrijke markt voor ons, en op nieuwe markten zoals het Midden-Oosten en Afrika. 13.

14 14. Verslag van het bestuur

15 Verslag van het bestuur Dit jaarverslag gaat over boekjaar 2013 waarin de raad van beheer het toezichthoudend orgaan binnen de coöperatie DOC Kaas B.A. was. In 2013 heeft de raad van beheer het strategisch plan goedgekeurd. Met dit plan kan DOC Kaas zich ontwikkelen tot een kaasspeler van formaat die de hele keten van koe tot consument bedient en aanstuurt. De maandelijkse financiële rapportages zijn besproken met de directie. De ombouw van CPH (Cheese PartnersHolland) naar DOC Cheese (Dutch Original Cheese) in Huizen heeft veel aandacht gevraagd. MELKKompas en de scheiding van coöperatie en onderneming. Beide besluitvormingstrajecten zijn in december 2013 afgerond. Ook is er veel tijd en aandacht besteed aan het informeren van onze leden, individueel of in groepsverband (kleine thema bijeenkomsten) over MELKKompas, strategie en doelstellingen van onze coöperatie. Daarnaast heeft de commissie benoeming en beloning directie DOC Kaas (bestaande uit B. Volker (vz), A. Koops van t Jagt en A.D. Schimmel) een zorgvuldig wervings- en selectietraject doorlopen voor de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur. Per 1 maart 2014 heeft de heer M. Ligthart de taken van de heer J.L. Oosterveld overgenomen als algemeen directeur. Per die datum is de heer Oosterveld in verband met pensionering uit dienst getreden. Voor DOC Kaas was 2013 een zeer dynamisch, maar vooral goed zuiveljaar. Directie en bestuurlijke organen hebben gezamenlijk belangrijke keuzes gemaakt voor een mooie toekomst voor DOC Kaas. Bij deze willen wij de directie en alle medewerkers bedanken die zich met hart en ziel hebben ingezet om de uitbreiding van de kaaslijn op het zuivelpark met een capaciteit naar bijna ton tot een succes te maken. Ook de medewerkers in Huizen die de ombouw van onze commerciële tak CPH naar Dutch Original Cheese hebben gerealiseerd verdienen een welgemeende dankbetuiging. En dat geldt uiteraard ook voor iedereen die heeft bijgedragen aan het mooie resultaat bij DOC Kaas in Bedankt! Door de scheiding tussen de coöperatie en de onderneming bij DOC Kaas B.A., waartoe in de ledenraadsvergadering van 19 december 2013 is besloten, is per 1 januari 2014 de raad van beheer komen te vervallen. Het bestuur van de coöperatie DOC Kaas B.A. wordt nu gevormd door zeven lid-melkveehouders die eveneens lid zijn van de raad van commissarissen van DOC Kaas B.V.. Vanaf 1 januari 2014 geldt dan ook een nieuwe governance-structuur die zoveel als mogelijk gebaseerd is op de richtlijnen vermeld in de NCR-Code voor Coöperatieve Ondernemingen. 15.

16 Het bestuur van de coöperatie bestaat per uit de volgende zeven personen: Bestuur van de coöperatie DOC Kaas B.A. Naam Jaar van Herkiesbaar Functie aftreden Dhr. A.D. Schimmel Voorzitter, melkveehouder Dhr. B.J.M. Volker Secretaris, vice-voorzitter, melkveehouder Dhr. M.W.P. van den Hurk e Secretaris, melkveehouder Dhr. G.M. Mensink x Lid, melkveehouder Dhr. P. Prins x Lid, melkveehouder Dhr. P.T.L. Jonker x Lid, melkveehouder Mevr. R.T Koopmans- Van Dalen x Lid, melkveehouder In de ledenraadsvergadering van 19 december 2013 zijn de heer M.W.P. van den Hurk, de heer P. Prins en de heer A.D Schimmel voor een volgende periode herbenoemd. Raad van commissarissen DOC Kaas B.V. De raad van commissarissen van DOC Kaas B.V. vormt een personele unie met het bestuur van de coöperatie DOC Kaas B.A. aangevuld met twee externe leden: Naam Jaar van Herkiesbaar Functie aftreden Dhr. A. Koops van t Jagt Lid Dhr. J.D. de Jong x Lid De heer B. Boer, extern lid van de raad van beheer, was in december 2013 niet meer herbenoembaar. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen acht jaar bij DOC Kaas B.A.. De ledenraad heeft de heer J.D. de Jong uit Joure benoemd als het nieuwe extern lid van de raad van commissarissen per Verslag van het bestuur

17 Jaarrekening Het bestuur heeft kennis genomen van de door de directie overlegde jaarrekening en verantwoording over het boekjaar De jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP. De bevindingen van de externe accountant naar aanleiding van deze controle zijn in een bespreking met het bestuur en directie door de externe accountant, de heer drs. H. Hokse RA, op 3 maart 2014 toegelicht. De accountant heeft tevens aangegeven dat middels de audit is vastgesteld dat de interne beheersing van DOC Kaas adequaat functioneert. Het bestuur heeft goedkeuring verleend aan het voorstel van directie aan de ledenraad om de jaarrekening over het boekjaar 2013 conform het voorstel vast te stellen. In de vergadering van de ledenraad van 20 maart 2014 heeft de ledenraad na toelichting door de externe accountant en het verslag van het bestuur, de jaarrekening over het boekjaar 2013 conform het voorstel vastgesteld. Tevens heeft de ledenraad decharge verleend aan de directie voor het gevoerde beleid en aan het bestuur voor het uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar De jaarrekening is van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. Hoogeveen, 20 maart 2014 A.D. Schimmel, voorzitter bestuur DOC Kaas B.A. 17.

18 Bert Bonestroo, financieel directeur: Het jaar 2013 was voor DOC Kaas in veel opzichten vooral een voorbereidend jaar. Of het nu gaat om de herstructurering van de coöperatie en de onderneming, de samenwerking met Hochwald in het Midden-Oosten of de samenwerking met Keesmakers: het zijn allemaal belangrijke besluiten die vorig jaar in de steigers zijn gezet. In de jaarrekening zijn die echter nog niet terug te vinden omdat ze pas in 2014 in de praktijk zullen worden gebracht. 18. Bert Bonestroo, finanieel directeur

19 19.

20 Samenstelling ledenraad en ondernemingsraad Melkleveranciers Aan het eind van het verslagjaar had DOC Kaas (vorig jaar 1.088) melkleveranciers, waarvan (vorig jaar 1.078) leden en 8 (vorig jaar 10) niet leden. Ledenraad De ledenraad is samengesteld uit minimaal 1 en maximaal 4 vertegenwoordigers per rayon, het aantal wordt bepaald door de hoeveelheid in het laatste volle boekjaar door de leden van het rayon aan de coöperatie geleverde hoeveelheid melk en wel voor elke volle veertig miljoen kilogram melk één extra ledenraadslid. Naam Woonplaats Jaar van aftreden Herkiesbaar Rayon 41 Noord Nederland Dhr. Y. Wierda Burdaard x Dhr. J.H.J. Ballast Zevenhuizen Mevr. R. van der Broek Luddeweer x Dhr. J.Z. van der Weerd Tijnje x Rayon 42 Zuid-West Friesland Dhr. M.A. Stegenga Oudega Dhr. H. Lenes Vegelinsoord x Dhr. G.H. Schrale Heeg Rayon 43 De Vier Provinciën Dhr. H.A. Boon Delfstrahuizen Dhr. I.W.C. Bouma Kuinre Dhr. J.W. Tondeur Makkinga x Rayon 44 Drenthe Mevr. J. Bom-Wessels Emmercompascuum x Dhr. H.H. Nijstad Echten x Mevr. I. Post Nieuweroord x Rayon 45 Reest-Regge-Vecht vacature Dhr. A. Fokkert Holthone x Dhr. F.B. Broekman Linde Rayon 46 Oost-Nederland Dhr. L.J.M. Meijer Mander x Dhr. P.J.B. Schut Baak x Dhr. E.J Jansen Holleboom Haarle x Rayon 48 Midden en West-Nederland Dhr. G. van Zoelen Ommeren x Dhr. A. van Vliet Zeewolde x Rayon 49 Oost-Brabant Dhr. G.H.M. Verhoef Den Hout x Dhr. N.J van Casteren Maren Kessel x Dhr. J Ruhl Vortum-Mullem x 20. Samenstelling ledenraad en ondernemingsraad

21 Ondernemingsraad Dhr. J. Weggemans (voorzitter) Dhr. B.H. Gerth (2e voorzitter) Dhr. L. Nijstad (secretaris) Dhr. J.W. Vogelzang (2e secretaris) Dhr. G.H. Wubs Dhr. K. Iossifidis Dhr. S. Hooiveld 21.

22 Niki de Jonge, productontwikkelaar Het allerbelangrijkste was dat we in 2013 heel nauw zijn gaan samenwerken met DOC Cheese, onze commerciële afdeling. Voorheen waren de lijntjes van DOC Kaas naar de klanten toe vrij lang. Daardoor was het moeilijk inschatten wat de klant precies wilde en hoe onze producten daarop aansloten. Via DOC Cheese werden die lijntjes heel kort. Dat was nieuw voor ons maar wel heel positief. Nu kunnen wij bij de productontwikkeling veel meer rekening houden met de speficieke wensen van een klant. Dat levert beter maatwerk op een dus een beter product voor de klant. 22. Niki de Jonge, productontwikkelaar

23 23.

24 24. Index jaarrekening

25 Index jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2013 Geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar 2013 Geconsolideerd liquiditeitsoverzicht over het boekjaar 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening Enkelvoudige balans per 31 december 2013 Enkelvoudige exploitatierekening over het boekjaar 2013 Enkelvoudig liquiditeitsoverzicht Toelichting op de enkelvoudige balans Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening Overige gegevens 25.

26 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 (na voorstel bestemming exploitatiesaldo) In duizenden euro s ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Activa in ontwikkeling Financiële vaste activa Deelnemingen (2) Overige vorderingen (3) VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Handelsdebiteuren Vorderingen op deelnemingen (4) Belasting vorderingen (5) Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA Geconsolideerde balans

27 In duizenden euro s PASSIVA Groepsvermogen (6) Algemene reserve Wettelijke reserve Voorzieningen Latente belastingen (7) Overige voorzieningen (8) Langlopende schulden Ledenrekening (9) Schulden aan kredietinstellingen (10) Kortlopende schulden Melkleveranciers Kredietinstellingen Handelscrediteuren Schulden aan deelnemingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Het garantievermogen, gedefinieerd als het totaal van eigen vermogen en ledenrekening, bedraagt Het solvabiliteitspercentage bedraagt 42,7%. 27.

28 Geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar 2013 In duizenden euro s Netto-omzet (11) Wijziging in voorraden gereed product en goederen in bewerking Overige bedrijfsopbrengsten Som van de bedrijfsopbrengsten Kosten van grond- en hulpstoffen Inkoop producten Personeelskosten (12) Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som van de bedrijfslasten Aandeel in resultaat deelnemingen Financiële baten en lasten (13) (2.277) (2.578) Beschikbaar voor melkgelden Melkgelden (21) Vennootschapsbelasting 0 (103) Saldo Bestemming saldo Algemene reserve (3.346) (6.395) Geconsolideerde exploitatierekening

29 29.

30 Geconsolideerd liquiditeitsoverzicht In duizenden euro s 2013 Saldo Afschrijvingen Kasstroom op winstbasis Mutaties in werkkapitaal: Mutatie in voorraden (11.888) Mutatie in vorderingen (9.227) Mutatie kortlopende schulden exclusief rekening-courant kredietinstellingen (79) Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa (13.218) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (13.218) (1.968) Mutatie ledenrekening Mutatie voorzieningen (183) Aandeel in resultaat deelnemingen (5.263) Uitgekeerd dividend door deelnemingen Overige mutaties financiële vaste activa (928) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen Geconsolideerd liquiditeitsoverzicht

31 31.

32 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening Algemeen De coöperatie heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van de coöperatie en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. Hierbij worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. In de geconsolideerde jaarrekening van DOC Kaas B.A. zijn de 100% deelnemingen DOC Kaas Deelnemingen I B.V., DOC Kaas Deelnemingen II B.V., DOC Dutch Original Cheese VOF, DOC Wei B.V. en DOC Kaas B.V. opgenomen. Fusies en overnames Een overname wordt volgens de purchase accounting methode in de jaarrekening verwerkt. In geval van samensmelting van belangen wordt de pooling of interests methode toegepast. Oordeel en schattingen Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de groep zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen hebben betrekking op voorzieningen, langlopende schulden, debiteuren en voorraden. Grondslagen voor valuta-omrekening Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. In de exploitatierekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro s tegen de op het moment van de transactie geldende koers. 32. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 VAN ALRECREA B V DR. NOLENSLAAN 117 6136 GM SITTARD Dossiernummer Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE I. JAARREKENING 2013 pag. 4 Algemene toelichting

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Gewoon Goed voor elkaar. Jaarverslag

Gewoon Goed voor elkaar. Jaarverslag Gewoon Goed voor elkaar Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 DOC Kaas L.S. Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening van ons bedrijf over het boekjaar 2012 aan te bieden. Raad van

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie