Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg"

Transcriptie

1 Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

2 Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen: In het ziekenhuis, op een palliatieve eenheid, thuis of in een woonzorgcentrum. De ene zorgmogelijkheid sluit de andere niet uit. Eerst en vooral nodigen we u uit om uw wensen te formuleren. Vraag ook aan de mensen uit uw naaste omgeving hoe zij het zien en ga daarover samen in gesprek. Daarna kan u met uw wensen terecht bij de zorgverleners. We gaan samen na wat de mogelijkheden zijn en hoe we de eventuele praktische moeilijkheden kunnen aanpakken. Bij het organiseren van de verdere zorg kan u hulp krijgen van medewerkers van het ziekenhuis, verpleegkundigen, artsen, de sociale dienst, het palliatief supportteam, de dienst zingeving en spiritualiteit en de dienst psychologie. Inhoud Inleiding 2 Verzorging in het ziekenhuis 2 Verzorging op een palliatieve eenheid 4 Verzorging thuis 5 Verzorging woonzorgcentrum 6 Belangrijk om te weten 7 Meer informatie 8 Nuttige links 8 2

3 Verzorging in het ziekenhuis In az groeninge kunnen we op elke afdeling palliatieve zorg verlenen. Daarnaast kan u voor verder advies ook een beroep doen op het palliatief supportteam. Indien gewenst, kunnen we een opname op de palliatieve eenheid overwegen. Het palliatief supportteam (PST) van az groeninge is een advies- en begeleidingsdienst ten dienste van de palliatieve patiënt en zijn familie/vrienden en voor de hulpverleners van het ziekenhuis. Het palliatief supportteam van az groeninge is een mobiel, multidisciplinair team dat op alle campussen van het ziekenhuis werkt, met een centraal bureau op campus loofstraat. Het team bestaat uit 4 artsen, 4 verpleegkundigen en een psycholoog. Er zijn ook 3 vrijwilligers gekoppeld aan het PST. Het palliatief supportteam van az groeninge biedt advies bij onder andere pijn, ongemakken en de verzorging van de patiënt en zijn familie communicatie- en verwerkingsmoeilijkheden van de patiënt en zijn familie in alle fasen van het ziekteproces psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn familie opvang en ondersteuning van kinderen en kleinkinderen alle mogelijke vragen naar informatie en/of ondersteuning van het verpleegkundige team naar aanleiding van de verzorging van ernstig zieke patiënten ontslag naar huis met eventuele begeleiding van palliatieve thuiszorg transfer naar een palliatieve eenheid alle vragen in verband met de opmaak van een wilsverklaring en/of euthanasie. Wil u kennismaken met een medewerker van het palliatief supportteam, bespreek dat dan gerust met de verpleegkundigen en/of behandelende arts van uw afdeling. U kan ook rechtstreeks contact opnemen: t (op werkdagen van 8 tot uur) of per mail naar 3

4 Verzorging op een palliatieve eenheid Een palliatieve eenheid richt zich naar patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, geen behandeling meer krijgen en die een korte levensverwachting hebben. Soms kan de patiënt door de aard en de ernst van zijn problemen niet langer thuis blijven en is een klassieke ziekenhuisopname niet meer wenselijk of aangewezen. Een opname in een palliatieve eenheid kan dan een oplossing bieden met deskundige, professionele zorg in een thuisvervangende omgeving. Het team is multidisciplinair en bestaat uit een verantwoordelijke arts, verpleegkundigen, een psycholoog, een sociaal assistent, een kinesitherapeut en een pastor of een lekenconsulent. Naast deze professionele medewerkers biedt een grote groep vrijwilligers ondersteuning op allerlei vlakken. Een opname op een palliatieve eenheid kan vanuit het ziekenhuis of vanuit de thuissituatie geregeld worden. In het ziekenhuis regelt het palliatief supportteam een opname na overleg met de behandelende arts. Vanuit de thuissituatie gebeurt een opname via de huisarts of de palliatieve thuiszorg in overleg met de huisarts. Door het beperkte aantal bedden is het mogelijk dat u rekening moet houden met een wachtlijst. Elke provincie biedt verschillende palliatieve eenheden. In Kortrijk bevindt de palliatieve eenheid ten oever zich op de campus reepkaai van az groeninge. De eenheid biedt 10 éénpersoonskamers. Elke kamer beschikt over eigen sanitair, een koelkast, een tv De patiënt kan zijn kamer een persoonlijke toets geven met eigen spulletjes. De centraal gelegen woonkamer is de ontmoetingsplaats voor patiënten, familie en vrienden. Palliatieve eenheid ten oever az groeninge campus reepkaai Reepkaai Kortrijk t Verantwoordelijke arts: dr. André Boel Afdelingshoofd: An Derijcke Informatie over andere palliatieve eenheden in uw buurt kan u gerust vragen aan uw verpleegkundige of het palliatief supportteam. 4

5 Verzorging thuis Wanneer u thuis in uw vertrouwde omgeving wil verzorgd worden, spelen mantelzorgers (familie en vrienden) een heel belangrijke rol. De zorg thuis kan ook worden ondersteund door professionele zorgverleners (zie verder). De dienstverlening De huisarts staat in voor de medische opvolging thuis en is eveneens een belangrijke gesprekspartner. Bespreek uw situatie en verwachtingen met uw huisarts. Vraag wanneer hij/zij bereikbaar is, ook buiten de consultatie-uren. Uw huisarts krijgt ook de informatie van de medewerkers van het ziekenhuis en het ziekenhuis biedt steeds de mogelijkheid tot overleg. De thuisverpleging neemt de verpleegkundige zorg op en kan meerdere keren per dag langskomen. De keuze van een thuisverpleegkundige is volledig vrij. De huisarts en de sociale dienst van het ziekenhuis kunnen u helpen bij deze keuze. De sociale dienst van az groeninge kan voor u contact opnemen met een thuisverplegingsdienst. Thuis kan u samen met uw familie ondersteund worden door een netwerk palliatieve zorg. Het palliatief thuiszorgteam is een aanvulling op en een ondersteuning van de bestaande zorgverlening. Tijdens de huisbezoeken en in nauw overleg met de huisarts en alle andere betrokkenen gaat het palliatief thuiszorgteam na welke noden u hebt en zoekt samen met u en uw naasten naar een oplossing. Het team komt niet in de plaats van andere betrokken zorgverleners en neemt hun taken niet over. De dienstverlening van het netwerk palliatieve zorg is gratis. Via een wachtsysteem is het netwerk 24 op 24 uur telefonisch bereikbaar. U kan het netwerk inschakelen via het palliatief supportteam van az groeninge of via uw huisarts. U kan de dienst palliatieve thuiszorg in de regio Kortrijk bereiken via het telefoonnummer t Voor informatie over andere regio s kan u terecht bij uw huisarts of bij het palliatief supportteam van az groeninge. Gezinshulp of schoonmaakhulp kan georganiseerd worden als de huishoudelijke taken te zwaar worden. De financiële bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie kan u terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis of van uw ziekenfonds. 5

6 Enkele praktische zaken Het materiaal Om thuis goede zorg te kunnen toedienen, zijn vaak een aantal praktische hulpmiddelen nodig zoals een ziekenhuisbed, rolstoel, looprekje, toiletstoel, aspiratietoestel De meeste materialen kan u huren of aankopen bij de uitleendienst van uw ziekenfonds of via een andere instelling. De sociale dienst van het ziekenhuis kan u hierbij helpen. Medicatie Bij uw ontslag uit het ziekenhuis overloopt de verpleegkundige samen met u en uw familie de medicatielijst. U krijgt ook de nodige voorschriften voor medicatie. De medewerker van de sociale dienst zorgt indien nodig voor de levering aan huis van zuurstof. Vervoer Als vervoer met uw eigen wagen bij ontslag uit het ziekenhuis niet is aangewezen, kan u gebruik maken van ziekenvervoer. Informeer bij uw ziekenfonds voor een eventuele terugbetaling van dat vervoer. Een verpleegkundige van de afdeling waar u verblijft, kan het ziekenvervoer voor u regelen. Verzorging in een woonzorgcentrum Ook woonzorgcentra beschikken over medewerkers met een specifieke deskundigheid op vlak van palliatieve zorg. Op vraag van de bewoner, zijn familie of de hulpverleners staan ze in voor advies en ondersteuning. 6

7 Belangrijk om te weten Palliatieve premie Bij uw ziekenfonds kan u terecht voor informatie over een mogelijke tegemoetkoming in de kosten voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen. Sommige gemeenten (vb. Kuurne en Anzegem) geven ook een palliatieve thuiszorgtoelage. Palliatief verlof Palliatief verlof is een vorm van tijdskrediet om te zorgen voor een ongeneeslijk zieke persoon. Elke werknemer in de privé- en openbare sector heeft het recht om de loopbaan hiervoor te onderbreken, ook al is hij geen familielid van de zieke. Een werknemer kan in totaal twee maanden verlof nemen voor palliatieve ondersteuning, te beginnen met een maand en verlengbaar met een maand. Het verlof kan zowel voltijds als deeltijds worden opgenomen. Om een onderbrekingsuitkering te ontvangen, dient u een aanvraag in bij de dienst loopbaanonderbrekingen van de RVA. Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve zorg nodig heeft. Verlof in het kader van medische bijstand Verlof voor medische bijstand is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking, bedoeld om een ernstig ziek gezinslid (tot de tweede graad) bij te staan of te verzorgen. De loopbaanonderbreking kan volledig of gedeeltelijk zijn. Meer info en de nodige aanvraagformulieren voor palliatief verlof of verlof in het kader van medische bijstand vindt u op onder de rubriek loopbaanonderbreking. Ook het Vlaams gewest voorziet in een aanmoedigingspremie. Meer info vindt u op de website van het Vlaams gewest De personeelsdienst van uw werkgever, het palliatief supportteam of de sociale dienst van az groeninge kunnen u de nodige informatie verstrekken. 7

8 Meer informatie We hopen dat deze brochure u een stukje op weg kan helpen en een antwoord biedt op een aantal vragen. De brochure is uiteraard niet volledig. Als u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet om een verpleegkundige, arts, medewerker van de sociale dienst of van het palliatief supportteam te contacteren. Wij zoeken graag met u naar de beste oplossingen en antwoorden. De sociale dienst van az groeninge kan u bereiken via een verpleegkundige van uw afdeling. Het palliatief supportteam van az groeninge kan u bereiken via een verpleegkundige of via het telefoonnummer t of via Nuttige links (website palliatieve zorg van provincie West-Vlaanderen) (levenseinde informatieforum) vzw az groeninge zetel: Pres. Kennedylaan Kortrijk t f vu: Jan Deleu, Pres. Kennedylaan Kortrijk doc april 2013 ziekenhuis internationaal erkend door JCI voor veilige zorg en kwaliteit: 8

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg 2 Inhoud Inl e i d i n g... 3 Ve r zo r g i n g t h u i s... 4 Ve r zo r g i n g o p een pa l l i at i e v e e e n

Nadere informatie

palliatieve eenheid ten oever

palliatieve eenheid ten oever palliatieve eenheid ten oever Korte voorstelling Een palliatieve eenheid richt zich tot patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, hiervoor geen behandeling meer krijgen en die een korte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg i n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n 2 Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Z o r g m o g e l i j k h e d e n i n d e palliatieve zorg 3 Inleiding

Nadere informatie

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan De palliatieve patiënt verblijft: 1 thuis in een woon- en zorgcentrum of thuisvervangend 2 milieu op de palliatieve

Nadere informatie

6. Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie

6. Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie 6. Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie 6.1 Palliatieve zorg Palliatieve zorg is de totaalzorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Beste patiënt

Palliatieve zorg. Beste patiënt Beste patiënt Wij zijn er ons van bewust dat de stap naar palliatieve zorg een grote stap is. Als team willen wij u hierbij zoveel mogelijk ondersteunen en helpen. Daarom geven wij u graag de nodige informatie

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg. Imeldaziekenhuis

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg. Imeldaziekenhuis Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Imeldaziekenhuis imelda omringt u met zorg Inhoud Inleiding 3 Wanneer de verzorging thuis wordt georganiseerd 4 Verblijf op een palliatieve eenheid 8 Belangrijk

Nadere informatie

de stap informatie voor patiënten

de stap informatie voor patiënten de stap informatie voor patiënten Welkom Beste patiënt Beste familie Wij heten u welkom op de afdeling de stap van az groeninge. In deze brochure vindt u informatie om uw verblijf of het verblijf van uw

Nadere informatie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie Geachte patiënt U (of een familielid/naaste) wordt opgenomen op de verpleegafdeling oncologie/fysiotherapie. Dit omdat uw gezondheidstoestand een tijdelijk

Nadere informatie

oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling

oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling Geachte patiënt U (of een familielid/naaste) wordt opgenomen op de verpleegafdeling oncologie/fysiotherapie. Met deze brochure willen wij u kort informeren over

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Informatiebrochure patiënten

Palliatieve zorg. Informatiebrochure patiënten Palliatieve zorg Informatiebrochure patiënten 1. Wat is palliatieve zorg?...4 2. Wat is mantelzorg?...4 3. Waar verblijft u?...5 Palliatief supportteam...5 Palliatieve thuiszorg...5 Palliatieve eenheid...5

Nadere informatie

Palliatieve zorg Rondom het levenseinde

Palliatieve zorg Rondom het levenseinde Palliatieve zorg Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2. Palliatieve zorg in Vlaanderen 6 a. Palliatieve Thuiszorg 6 b. Palliatieve vrijwilligers 7 c. Palliatieve zorg in het

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Onthaalbrochure

Palliatieve zorg. Onthaalbrochure Onthaalbrochure Palliatieve zorg Palliatief Support Team Palliatieve Eenheid Palliatieve zorg in de thuissituatie Vzw Palliatieve Eenheid Mariaziekenhuis mensen zorgen voor mensen 1. Wat verstaan we onder

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

Beste ouders Beste begeleiders

Beste ouders Beste begeleiders kinderdagziekenhuis Beste ouders Beste begeleiders Uw kind komt binnenkort naar het kinderdagziekenhuis van az groeninge op campus kennedylaan. Deze brochure vertelt u meer over het verloop van de opname.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan

focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Vraag dit verlof online aan Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie PATIËNTEN INFORMATIE Geriatrie Mevrouw, mijnheer Welkom op de afdeling acute geriatrie. De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België.

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België. Er zijn ook andere vormen van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof en gewone loopbaan onderbreking. De infobladen en brochures over deze vormen van loopbaanonderbreking kunt u bij

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Zorg rond het levenseinde

Zorg rond het levenseinde Groeningelaan 7 8500 Kortrijk Tel.nr. 056/24 52 71 Faxnr. 056/24.52.64 Zorg rond het levenseinde Zorg rond het levenseinde 12 Voor meer informatie over voorgaande onderwerpen, kan u contact opnemen met

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Wat is I-131 therapie?

Wat is I-131 therapie? I-131 therapie Geachte heer Geachte mevrouw Uw arts heeft voor u een I-131 therapie aangevraagd op de dienst nucleaire geneeskunde. Deze folder geeft u algemene informatie over het verloop van de therapie.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie PATIËNTEN INFORMATIE Geriatrie 2 Mevrouw, mijnheer Welkom op de afdeling acute geriatrie. De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire

Nadere informatie

Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving

Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving sociale dienst informatiebrochure Sociale voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Financiële tussenkomst 4 3. Sociale tussenkomsten en tegemoetkomingen 8 4. Werk

Nadere informatie

chirurgisch dagziekenhuis

chirurgisch dagziekenhuis chirurgisch dagziekenhuis Beste patiënt U wordt binnenkort opgenomen in een van de dagziekenhuizen van az groeninge voor een ingreep of onderzoek/behandeling. In deze folder vindt u praktische informatie

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR PATIËNTEN

INFORMATIEFOLDER VOOR PATIËNTEN Palliatieve Zorg INFORMATIEFOLDER VOOR PATIËNTEN PALLIATIEVE ZORG Palliatieve zorg is de zorg die u ontvangt wanneer genezen niet meer kan en kwaliteit van leven voor u belangrijk is. Als team bieden wij

Nadere informatie

discus hernia operatie aan de wervelkolom

discus hernia operatie aan de wervelkolom discus hernia operatie aan de wervelkolom Geachte heer/mevrouw U komt naar ons ziekenhuis voor een operatie aan de rug. Deze keuze hebt u gemaakt in overleg met uw arts. Wij verwachten u aan het onthaal

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM Welkom op afdeling LCO van campus Sint- Barbara. Een opname

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Engagementsverbintenis. Gezondheidszorg in eerste lijn en thuisvervangende milieus Het Leven Helpen vzw Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen

Engagementsverbintenis. Gezondheidszorg in eerste lijn en thuisvervangende milieus Het Leven Helpen vzw Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen Engagementsverbintenis Gezondheidszorg in eerste lijn en thuisvervangende milieus Het Leven Helpen vzw Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen Deze overeenkomst bepaalt de samenwerking tussen: enerzijds

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Pneumologie C1

Welkom op de afdeling Pneumologie C1 Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 90 22 Welkom op de afdeling Pneumologie C1 Jessa Ziekenhuis vzw

Nadere informatie

Borstkanker. Wat nu? T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Borstkanker. Wat nu? T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Borstkanker Wat nu? T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

info voor patiënten Afdeling Geriatrie

info voor patiënten Afdeling Geriatrie info voor patiënten Afdeling Geriatrie 01. Inleiding Welkom op de afdeling Geriatrie van het UZ Gent. U bereikt de afdeling via ingang 50, route 575. Deze brochure bevat praktische informatie voor uw opname

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Orgaan- en weefseldonatie. Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbijging, omdat vandaag zo anders is.

Orgaan- en weefseldonatie. Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbijging, omdat vandaag zo anders is. Orgaan- en weefseldonatie Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbijging, omdat vandaag zo anders is. Inhoudsopgave Orgaan- en weefseldonatie... 1 Inleiding... 3 Wat is hersendood?... 4 Door wie en

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Revalidatie. Klinisch. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Revalidatie. Klinisch. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Revalidatie Klinisch T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

Het palliatief support team

Het palliatief support team Het palliatief support team T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 033803011 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Afdeling LC1. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Afdeling LC1. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Afdeling LC1 T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG. IFPC Turnhout 23 oktober Hilde Michiels coördinator palliatief support team

PALLIATIEVE ZORG. IFPC Turnhout 23 oktober Hilde Michiels coördinator palliatief support team PALLIATIEVE ZORG IFPC Turnhout 23 oktober 2017 Hilde Michiels coördinator palliatief support team Palliatieve zorg - definitie Palliatieve zorg is de actieve totaalzorg voor mensen die ongeneeslijk ziek

Nadere informatie

Hoe is palliatieve zorg in Vlaanderen georganiseerd? Netwerken

Hoe is palliatieve zorg in Vlaanderen georganiseerd? Netwerken Wat is palliatieve zorg? Cicely Saunders, pionier in palliatieve zorg, definieerde deze specifieke vorm van zorg als alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden.

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL:

SAMENWERKINGSPROTOCOL: 1 SAMENWERKINGSPROTOCOL AZ VESALIUS THUISZORG Inleiding Om tot een goede samenwerking te komen tussen AZ Vesalius en thuiszorg, daar waar het gaat om een zwaar zorgbehoevende patiënt die in de thuiszorg

Nadere informatie

Wat is diabetes? De twee meest voortkomende types diabetes zijn:

Wat is diabetes? De twee meest voortkomende types diabetes zijn: zorgtraject Wat is diabetes? Diabetes is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door een onvoldoende of afwezige productie van insuline. Insuline is een hormoon dat door de alvleesklier (pancreas)

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

ZORGPAD ORALE ANTITUMORALE THERAPIE. - Patiëntinformatie -

ZORGPAD ORALE ANTITUMORALE THERAPIE. - Patiëntinformatie - ZORGPAD ORALE ANTITUMORALE THERAPIE - Patiëntinformatie - Inhoudsopgave Inleiding Zorgpad Multidisciplinair team Bij problemen of vragen 1 Inleiding Uw arts heeft samen met u besloten om een antitumorale

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Patiënteninformatie Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Inhoud Welkom op onze dienst... 3 Wie zijn we en wat doen we?... 3 Voorstelling van het multidisciplinair team... 3 Afspraak en openingsuren...

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

Welkom op SP Locomotorisch. Informatiebrochure

Welkom op SP Locomotorisch. Informatiebrochure Welkom op SP Locomotorisch Informatiebrochure Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 3 1 INLEIDING... 4 2 AANVRAAG... 4 3 KAMERKEUZE... 4 4 UW VERBLIJF OP ONZE ZORGEENHEID... 5 5 INFORMATIE BIJ DE REVALIDATIE...

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

Geneeskunde 2. Informatiebrochure

Geneeskunde 2. Informatiebrochure Geneeskunde 2 Informatiebrochure imelda omringt u met zorg Inhoud 2 Voorwoord 3 De opname 4 Multidisciplinair team 5 Patiëntenbegeleiding 7 Andere medewerkers 8 Dagindeling 9 Ontslag uit het ziekenhuis

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Revalidatie. Klinisch (dienst LSPR) T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6.

Revalidatie. Klinisch (dienst LSPR) T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. Revalidatie Klinisch (dienst LSPR) T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André

Nadere informatie

ZIBI NAAR DE SLAAPDOKTER

ZIBI NAAR DE SLAAPDOKTER ZIBI NAAR DE SLAAPDOKTER campus vercruysselaan Dit boekje is van............................. 1 2 Vandaag word ik geopereerd. Ik moet heel vroeg opstaan om naar het ziekenhuis te gaan. Ik mag niets meer

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

www.chroniccaretienenlanden.be kansarmoede en alleenstaanden samenvatting plaats van overlijden Vlaams Gewest Zorgregio 112 Tienen Stad Tienen Thuis Ziekenhuis Bejaardentehuis Andere Openbare weg Werkplaats

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de palliatieve eenheid

Patiënteninformatie. Welkom op de palliatieve eenheid Patiënteninformatie Welkom op de palliatieve eenheid Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Een professioneel team staat voor u klaar... 5 Uw verblijf op de palliatieve eenheid...

Nadere informatie

Dagziekenhuis geriatrie Torhout

Dagziekenhuis geriatrie Torhout Dagziekenhuis geriatrie Torhout Beste patiënt U verblijft binnenkort in het geriatrisch dagziekenhuis van AZ Delta campus Torhout. In deze folder geven we u hierover meer informatie. We wensen u alvast

Nadere informatie

INFO VOOR PATIËNTEN VERPLEEGAFDELING GERIATRIE

INFO VOOR PATIËNTEN VERPLEEGAFDELING GERIATRIE INFO VOOR PATIËNTEN VERPLEEGAFDELING GERIATRIE INHOUD 01 Welkom 4 02 Wat brengt u mee bij opname? 5 03 Opnamedocument invullen 6 04 Praktisch 6 05 Informatie over het ziekteproces 7 06 Ontslag 8 4 / 01

Nadere informatie

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger 1. Waar verblijft u momenteel? 2. Waar zou u momenteel willen verblijven? 3. Wie van de volgende mensen heeft vorige week aan u hulp, verzorging of een behandeling

Nadere informatie

Geneeskunde 1. informatiebrochure voor patiënten en familie. Imeldaziekenhuis

Geneeskunde 1. informatiebrochure voor patiënten en familie. Imeldaziekenhuis Geneeskunde 1 informatiebrochure voor patiënten en familie Imeldaziekenhuis imelda omringt u met zorg Inhoud Welkom 3 Multidisciplinair team 4 Dagindeling 7 Ontslag uit het ziekenhuis 8 Nota s 9-11 2 Contacten

Nadere informatie

Euthanasie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Euthanasie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Euthanasie T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

Items algemene bevolking aantal of N: 35

Items algemene bevolking aantal of N: 35 Items algemene bevolking aantal of N: 35 Dit instrument is ontwikkeld door Katrien Moens en eigendom van het onderzoekscentrum PRAGODI, HUB. Meningsuitspraken: Likert-schaal: helemaal oneens oneens eens

Nadere informatie

Palliatieve eenheid Onthaalbrochure

Palliatieve eenheid Onthaalbrochure Palliatieve eenheid Onthaalbrochure INFORMATIE VOOR PATIËNTEN 2 INHOUD Op de Palliatieve eenheid 4 Opname 5 Wat breng je mee? 6 Onze doelstellingen 6 Inrichting zorgeenheid 7 Bezoek 8 Het team 8 Financiële

Nadere informatie

De zorgcentrale Een veilig gevoel thuis!

De zorgcentrale Een veilig gevoel thuis! De zorgcentrale Een veilig gevoel thuis! uw nie WGK_folder148,5x210_zorgencentra.indd 1 24/03/15 14:04 U wil zelfstandig thuis blijven wonen maar u wil er zeker van zijn dat u in een crisissituatie meteen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Vooraf U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het aangetekend terug te sturen naar ons sociaal

Nadere informatie

Intrathecale pijntherapie

Intrathecale pijntherapie Intrathecale pijntherapie Beste patiënt Na multidisciplinair overleg heeft de pijnarts beslist dat u mag starten met het traject intrathecale pijnpomp. In deze folder vindt u meer informatie over het te

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Geriatrie. informatiebrochure

Geriatrie. informatiebrochure Geriatrie informatiebrochure 1 Inhoudstafel 1. Inleiding en verwelkoming 2. Voorstelling afdeling 3. Dagindeling en bezoekuren 4. Meebrengen 5. Bijkomende richtlijnen 6. Ontslag 7. Contact 8. Persoonlijke

Nadere informatie

Wat na ontslag? Informatie over thuiszorg. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie juni 2013 (Object-ID )

Wat na ontslag? Informatie over thuiszorg. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie juni 2013 (Object-ID ) na ontslag? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 90 22 Informatie over thuiszorg Jessa Ziekenhuis vzw

Nadere informatie

Infobrochure ZE 515. Infobrochure SAP 14718

Infobrochure ZE 515. Infobrochure SAP 14718 Infobrochure ZE 515 Infobrochure SAP 14718 Az Damiaan vzw, juni 2018. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld

Nadere informatie

sociale dienst informatiebrochure Wegwijs in de thuiszorg

sociale dienst informatiebrochure Wegwijs in de thuiszorg sociale dienst informatiebrochure Wegwijs in de thuiszorg Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Thuishulp 4 3. Revalideren en herstellen 7 4. Ouderenvoorzieningen 8 5. Contactgegevens bij vragen 9 6. Persoonlijke

Nadere informatie

Overdrachtsdocument palliatieve zorg

Overdrachtsdocument palliatieve zorg Overdrachtsdocument palliatieve zorg Naam: Betreffende Geboortedatum: Datum van invullen: Ingevuld door (naam + functie): Datum van aanvullen: Aangevuld door (naam + functie): Voor invullers van het palliatief

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Thuis in. Palliatieve Zorg

Thuis in. Palliatieve Zorg Thuis in Palliatieve Zorg Inhoudstafel Inleiding 3 1 Financiële tegemoetkomingen 4 1.1 Communicatie en mobiliteit 4 Sociaal tarief telefoon gsm 4 Mobiliteitshulpmiddelen 4 Openbaar vervoer 4 Tegemoetkoming

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie