Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30"

Transcriptie

1 Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30

2 Verkaveling Meytersveld - waar? - wat? - wanneer? - wie? - hoe? - kostprijs?

3 Waar ligt Meytersveld? Gemeenteraad het gebied tussen de Breeërsteenweg, de Molenweg (4 op de foto) en de Processieweg

4

5 Wat is Meytersveld? - verkaveling van Landwaarts - 79 bouwpercelen: voornamelijk sociale koopwoningen & beperkt aantal sociale kavels (percelen van 3,5 à 4 are) - 3 slaapkamers, halfopen bebouwing - sanitair en aansluitingen op diverse nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon,...) & chape voorzien

6 Voorbeeld Opglabbeek

7 Wanneer komt Meytersveld? - volledig gerealiseerd tegen start begin eind 2015 / begin 2016 start met de bouw van de eerste 12 koopwoningen (gemiddelde perceelsgrootte 4,5 are)

8 Wie kan kopen op Meytersveld? - meerderjarig zijn - ingeschreven in inschrijvingsregister voor deze verkaveling (...) - voldoen aan inkomensvoorwaarden mbt netto belastbaar inkomen op laatste personenbelasting (...) - voldoen aan eigendomsvoorwaarden

9 Voorbeeld Neeroeteren

10 Hoe kan u zich inschrijven? - indien u voldoet aan voorwaarden - bij Landwaarts, bijvoorbeeld kantoor Neeroeteren (Scholtisplein) - laatste belastingbrief, identiteitskaart en 50 euro meenemen - chronologische inschrijving: niet wachten tot opening wachtregister: kan nu al!

11 Hoe gebeurt toewijzing? - volgens chronologische inschrijving - eerste op de lijst krijgt eerste keuze - voorrang voor wie een band met de gemeente heeft (wonen, werken,...) - verlaagd tarief BTW en aktekosten, eventueel gesubsidieerde sociale lening - woonverplichting van 20 jaar - geen koopverplichting bij inschrijving

12 Voorbeeld Lanklaar

13 Kostprijs koopwoningen? - geen standaard verkoopprijs - afhankelijk van perceel, gemeente, locatie, type woning en afwerking ervan - Landwaarts-woning op 4,5 are kostte in 2013 tussen à euro - 6% BTW op grond - 10% registratierecht (kan 5% worden ) - via aankoopcomité (ipv notaris)

14

15 Kinrooi Meytersveld Sociale koopwoningen Hoeveel woningen worden er gebouwd? Landwaarts voorziet in de verkaveling Meytersveld volgens het huidig ontwerp-verkavelingsplan 79 bouwpercelen, waarvan het merendeel zal benut worden voor sociale koopwoningen en een beperkt aantal als sociale kavels. De grootte van de percelen schommelt tussen 3,50 a en 4 a. Het is de bedoeling deze verkaveling tegen 2025 volledig gerealiseerd te hebben. Volgens de huidige vooruitzichten zal begin 2015 kunnen gestart worden met de aanleg van de wegenis en riolering en einde 2015 begin 2016 met de bouw van een eerste reeks van 12 koopwoningen. In principe zal met de eerste reeks gestart worden zodra de wegenis- en rioleringswerken zullen beëindigd zijn. Alle woningen tellen drie slaapkamers en zijn halfopen bebouwingen. De gemiddelde perceelsgrootte schommelt rond 4 are 50 ca. Alle sanitaire voorzieningen worden geplaatst, evenals alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon e.d.). Enkel de keuken en de vloeren worden niet voorzien. Alle ruimtes zijn wel gechapt. Deze werkwijze geeft de kopers de gelegenheid om met minimale kosten de woningen toch zo veel mogelijk naar eigen smaak en keuze in te richten. De plannen van de woningen zijn maar ter inzage vanaf het ogenblik dat de aannemer start met de bouw. De exacte prijzen worden berekend ca. 3 tot 4 maanden voor het beëindigen van de werken, ongeveer één maand voordat de effectieve verkoop start. Wie komt in aanmerking om een dergelijke woning te kopen? Om in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop van een sociale koopwoning moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Meerderjarig zijn; 2. Ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister voor deze verkaveling; 3. Voldoen aan de inkomensvoorwaarde. Dit betekent dat op het ogenblik van de inschrijving/toewijzing uw (netto-belastbaar) inkomen, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting, niet hoger mag zijn dan : Persoonlijke situatie Alleenstaande zonder persoon ten laste Alleenstaande met ernstige handicap Alle andere gevallen Bedrag euro euro euro

16 Per persoon ten laste te verhogen met euro maar ook niet lager mag zijn dan euro (bedrag van toepassing in 2014); 4. Voldoen aan de eigendomsvoorwaarden. Dit houdt in dat u of één van uw gezinsleden op de referentiedatum : geen woning of een bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik mag hebben; geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder mag zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht. Indien u op het ogenblik van uw inschrijving in het inschrijvingsregister mede-eigenaar bent van een woning en de vordering tot echtscheiding werd ingesteld, wordt u als woonbehoeftig beschouwd. U wordt in voorkomend geval beschouwd als een alleenstaande, al dan niet met kinderlast. Als u bij de definitieve regeling van de echtscheiding eigenaar wordt van die woning, wordt u geschrapt uit het register. Hoe kan men zich inschrijven op de wachtlijst? Als men aan alle voorwaarden (inzake inkomen, eigendom en meerderjarigheid) voldoet, kan men zich laten inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij de sociale bouwmaatschappij Landwaarts. De kortst bijzijnde kantoor van Landwaarts bevindt zich te Neeroeteren, Scholtisplein 11 (tel. 089/ ). Om zich in te schrijven brengt men best zijn laatste aanslagbiljet van de belastingen, zijn identiteitskaart en 50 euro inschrijvingsgeld mee. De aanvragen tot het kopen van een sociale koopwoning of kavel worden per register chronologisch ingeschreven. Men ontvangt een ontvangstbewijs (per register) met vermelding van de inschrijvingsdatum. Vanaf wanneer kan men zich inschrijven? Men moet niet wachten op de opening van een wachtregister. De inschrijvingsregisters zijn permanent geopend, wat betekent dat er in de praktijk altijd al mensen op de wachtlijsten staan. Het gaat dan meestal om de kandidaten die niet batig gerangschikt waren bij vroegere verkopen in dezelfde gemeente, dan wel kandidaten die zich inmiddels bijkomend inschreven in afwachting van een nieuw project van Landwaarts. Einde april stonden 39 kandidaten ingeschreven voor de wachtlijst Kinrooi. Dit betekent daarom nog niet dat al deze mensen ook effectief op de verkaveling Meytersveld willen kopen, noch dat zij allemaal aanspraak kunnen maken op een voldoende band met de gemeente (zie infra). Hoe gebeurt de toewijzing?

17 De toewijzing van de woningen gebeurt strikt volgens de chronologie van de inschrijvingen, m.a.w. wie eerst ingeschreven is, krijgt ook de eerste keuze. Kandidaten die een voldoende band met de betrokken gemeente kunnen aantonen, krijgen evenwel een absolute voorrang t.o.v. de kandidaten die niet een dergelijke voldoende band kunnen bewijzen. Men beschikt over een voldoende band met de gemeente, indien men op het ogenblik van de toewijzing hetzij tenminste 6 jaar onafgebroken in dezelfde of een aanpalende gemeente gewoond heeft of op dat ogenblik minstens halftijds tewerkgesteld is in dezelfde gemeente. In het geval van een koppel volstaat het dat één van beiden een voldoende band kan aantonen. Welke verplichtingen dient men na te komen? Buiten het feit dat deze woningen beduidend goedkoper verkocht worden dan de normale marktprijs voor een vergelijkbare woning, zijn ook de bijkomende kosten gereduceerd. Dus ook voor de BTW als de aktekosten geldt een verlaagd tarief. Daarnaast kan men normalerwijze voor de aankoop van een sociale koopwoning ook aanspraak maken op een gesubsidieerde sociale lening. Het enige wat hier tegenover staat, is dat men verplicht is deze woning gedurende 20 jaar zelf te bewonen. Het is niet de bedoeling dat men speculeert met deze goedkope woningen. Dient men toch door omstandigheden voor het verstrijken van de 20-jarige termijn verplicht is te verkopen, zal een boete aangerekend worden. Hoe langer men aan zijn verplichtingen voldaan heeft, hoe lager deze boete die speculatieve meerwaarden dient af te romen, zal zijn. Is men verplicht om te kopen indien men zich ingeschreven heeft? Neen. Men kan zich zelfs te allen tijde laten uitschrijven en zijn inschrijvingsgeld terugkrijgen zolang men geen woning heeft aangeboden gekregen. Indien men een woning krijgt aangeboden die beantwoordt aan de typologie waarvoor men zich heeft ingeschreven en men weigert op dat ogenblik het aanbod, dan wordt men niet alleen ambtshalve geschrapt van de wachtlijst, maar verliest men ook zijn aanspraken op de teruggave van het inschrijvingsgeld van 50 euro. Wat kost een sociale koopwoning? De verkoopprijs van de woning hangt in belangrijke mate af van de oppervlakte van het perceel, de gemeente en de plaats in die gemeente waar het perceel gelegen is, het type van de woning en de graad van afwerking van de woning. Er bestaat bijgevolg niet zoiets als een standaard-verkoopprijs van een sociale koopwoning. In 2013 lag de verkoopprijs van een woning van Landwaarts met 4,5 are grond, inclusief BTW, tussen en euro. Sinds 1 januari 2011 is de koper ook 6 % BTW verschuldigd op de verkoopprijs van de grond.

18 De koper van een sociale kavel dient rekening te houden met 10 % registratierechten. Mocht later blijken dat de gebouwde woning voldoet aan de voorwaarden voor een verlaagd registratierecht van 5 %, wordt U het verschil teruggestort. De inschrijvingskosten ten belope van 50 euro per register waarop U zich inschreef, worden terugbetaald voor andere registers waarvoor U zich had ingeschreven na effectieve aankoop van een woning of een kavel van de maatschappij. Voor het verlijden van de aktes van aankoop van een sociale koopwoning of een sociale kavel doet de maatschappij geen beroep op notarissen. Deze aktes worden verleden via de commissarissen van het Aankoopcomité van het Ministerie van Financiën. Indien voor de aankoop van de woning beroep wordt gedaan op een bijzondere sociale lening van de VMSW, wordt ook deze akte door dezelfde commissaris verleden. Deze werkwijze bespaart voor de kopers het ereloon van de notarissen op twee aktes, wat afhankelijk van de verkoopprijs en het leningsbedrag toch al snel oploopt tot euro of meer.

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie