Het woord van de directeur 1 Dag van de Hospitaliteit 4. Het woord van de directeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de directeur 1 Dag van de Hospitaliteit 4. Het woord van de directeur"

Transcriptie

1 Mariale Echo Een groet van de bedevaart Mechelen - Brussel V.U.: B.Goubau, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel P Brussel X N 64-4 de Trimester 2014 In dit nummer Het woord van de directeur 1 Dag van de Hospitaliteit 4 Lourdes 2014, de vreugde van de bekering 5 Een bijzonder dag te Lourdes 6 Echo s van onze families 7 Vriendenfeest 9 Project voor de Grot in het hart van Lourdes 10 Echo s van onze families 12 Het woord van de directeur Beste Vrienden, Het volstaat te beminnen Voor dit artikel citeer ik uitvoerig de toespraak die paus Benedictus XVI op het einde van de mariale lichtprocessie tijdens zijn bezoek aan Lourdes in september 2008 uitsprak. We weten dat Bernadette Soubirous, bij de grot van Massabielle een licht en in dat licht een jonge dame die mooier was dan om het even wie gezien heeft. Deze dame heeft haar aangesproken met woorden vol goedheid en zachtheid, met respect en vertrouwen. Tijdens de verschijningen of toen ze er over vertelde, straalde het gezicht van Bernadette. Voortaan was ze door het licht van Massabielle bewoond. Nochtans bestond het leven van de familie Soubirous uit ellende en verdriet, ziekte en onbegrip, verwerping en armoede. Ook al ontbrak de liefde en de warmte niet in de relaties binnen de familie, toch was het leven in het cachot hard om dragen. Maar de schaduw van de aarde heeft het licht van de hemel niet belet te stralen. Het licht schijnt in de duisternis (Joh 1, 5). Lourdes is een van die plaatsen die God heeft Blz 1

2 Mariale Echo uitgekozen om er op een bijzondere manier zijn schoonheid te laten schijnen. Vandaar het belang van het symbool van het licht. Vanaf de vierde verschijning stak Bernadette elke morgen bij haar aankomst bij de grot een gewijde kaars aan en zij hield ze in haar linkerhand vast zolang de Maagd zich toonde. Heel vlug gaven mensen een kaars aan Bernadette om ze achteraan in de grot in de grond vast te zetten. Heel vlug ook gingen mensen zelf kaarsen plaatsen op die plek van vrede en licht. De Moeder van God liet zelf weten blij te zijn met dat eerbetoon van die duizenden vlammetjes die sindsdien voortdurend de rots van de verschijning belichten, en dit om haar te eren. Vanaf die dag schittert voor de grot, dag en nacht, zomer en winter, een vurige struik, in brand gestoken door het gebed van de pelgrims en de zieken, als uitdrukking van hun zorgen en noden, maar vooral van hun geloof en hun hoop. Door op bedevaart naar Lourdes te komen, willen wij het spoor van Bernadette volgen in die buitengewone nabijheid van hemel en aarde, die nooit werd weerlegt maar telkens weer wordt bevestigd. Het valt op te merken dat Bernadette de rozenkrans bidt onder het oog van Maria en dat deze bij de doxologie meebidt. Dat feit bevestigt het diep theocentrische karakter van het rozenkransgebed. Terwijl wij de rozenkrans bidden, biedt Maria ons haar hart en haar blik om het leven van haar Zoon, Jezus Christus, te beschouwen. Moge Lourdes, dat land van licht, een school blijven voor het leren bidden van de rozenkrans, die de leerling van Jezus leidt, onder het oog van Maria, naar een waarachtige en hartelijke dialoog met zijn Meester! De lichtprocessie vertaalt in onze menselijke ogen het mysterie van het gebed: in de eenheid van de Kerk, die de heiligen van de hemel en de mensen van de aarde verenigt, ontspringt het licht van de dialoog tussen de mens en zijn Heer, en zo opent zich een weg in de geschiedenis van de mensen, ook in zijn meest duistere momenten. Deze processie is een moment van grote kerkelijke vreugde, maar ook een tijd van grote ernst: de intenties die wij meebrengen onderstrepen onze diepe eenheid met alle lijdende mensen. Wij denken aan de onschuldige slachtoffers van het geweld, de oorlog, het terrorisme, de honger, het onrecht, de rampen, de haat en de vervolging, de aantasting van de menselijke waardigheid, zijn fundamentele rechten en zijn vrijheid om te handelen en te denken. Wij denken ook aan hen die familiale problemen kennen of moeilijkheden hebben door werkloosheid, ziekte, handicap, eenzaamheid of hun situatie als vreemdeling. Ik wil evenmin hen vergeten die lijden omwille van de naam van Christus of die voor Hem sterven. Maria leert ons bidden, leert ons van ons gebed een daad van liefde voor God en voor de medemens te maken. Door met Maria te bidden stelt ons hart zich open voor hen die lijden. Hoe zou ons leven daardoor niet worden getransformeerd? Waarom zouden ons wezen en ons leven niet helemaal plaatsen van gastvrijheid voor on- Blz 2

3 N 64, 4 de trimester 2014 ze medemensen worden? Lourdes is een plaats van licht omdat het een plaats is van eenheid, van hoop en bekering. In dit bedevaartsoord Lourdes, naar wie de christenen van heel de wereld de ogen gericht houden, sinds de Maagd Maria er de hoop en de liefde heeft doen schitteren, door aan de zieken, de armen en de kleinsten de eerste plaats te geven, zijn wij uitgenodigd om de eenvoud van onze roeping te ontdekken: beminnen volstaat. Het volstaat te beminnen. Benoît Goubau Pannenkoeken namiddag» Ten voordele van de hospitaliteit Mechelen - Brussel Waar : Parochiezaal O.L.V.-van het Heilig-Hart te Etterbeek, 17 Pervysestraat. Wanneer : op zaterdag 31 januari van 14u tot 17u Hoe : reserveren bij mevrouw G. Mievis : Beste vrienden, Het jaar loopt naar zijn einde, en wat voor een jaar! Onze vijftigste diocesane bedevaart was een groot succes en er wordt van ons verwacht dat we het volgend jaar even goed doen. In Lourdes vindt ieder zijn weg: de enen op hotel, de verzwakten in het Accueil Notre Dame waar altijd plaats te vinden is. En de bisschop heeft al toegezegd dat hij van 10 tot 16 augustus onze bedevaart zal begeleiden. Maar vooreerst nemen wij onze nieuwe agenda: op 7 en 8 maart staat ons Vriendenfeest op het programma en op zondag 22 maart worden wij in Doornik verwacht voor de Jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische Hospitaliteit. Het wordt een interessante dag: een lezing over de bioethische problemen, een spreekbeurt van Mgr Harpigny en wij sluiten af met een geleid bezoek aan de kathedraal van Doornik. Ik wens U allen een Zalig Kerstfeest en een goede start voor 2015, maar ik wil U eerst zeer hartelijk bedanken voor uw toewijding en uw inzet voor onze hospitaliteit. Dr Walter Groessens Voorzitter van het Hospitaliteit MB Blz 3

4 Mariale Echo «Dag van de Hospitaliteit» Hospitalité Belge Notre-Dame de Lourdes Programma Zondag 22 maart 2015 te Kain Organisatie Hospitalité diocésaine de Tournai 09u15 Onthaal en koffie 10u00 Verwelkoming 10u10 Opening van de dag De Heer Luc Vanerum 10u20 Jaarverslag De Heer Jean-Claude Peters 11u00 Uiteenzetting door Mevrouw Carine Brochier Ben ik de behouder van mijn broeders? 12u00 Aperitief en middagmaal 14u30 Uiteenzetting door Mgr Harpigny 16u00 Eucharistieviering voorgegaan door Mgr. Harpigny, Bisschop van Doornik In de kathedraal met J.J.J Koraal 1uh00 Bezoek van de kathedraal Inschrijving voor 1 ste maart 2015 via het secretariaat Deelname in de onkosten 30 te storten op rekeningnummer BE met vermelding van naam, voornaam en HBNDL 22 maart 2015 Info: Blz 4

5 N 64, 4 de trimester 2014 Lourdes 2014, de vreugde van de bekering Te Lourdes mocht Bernadette kijken met haar ogen in de lieve ogen van O.L. Vrouw. O.L.Vrouw liet haar ook kijken in Haar hart door te zeggen wie ze was: Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis Het doet goed als iemand tegen u zegt: Ik vertrouw u en als iemand tegen u zegt: Ik bemin u dan staat de wereld stil. De wereld stond stil toen Bernadette die woorden hoorde van O.L. Vrouw. Zij Bernadette,een arm,ziek en ongeletterd kind mocht van Maria horen : Ik bemin u en ik wil u Wat O.L. Vrouw zei tegen Bernadette zegt ze nu ook tot ieder van ons: Lief kind, ik ben bij u en ik blijf bij u en ik houd van u, nu en altijd. Ik laat u niet in de steek, ik draag zorg voor u en ik blijf u liefhebben al de dagen van uw leven. In het thema van onze bedevaart: De vreugde van de bekering kwam die gezindheid tot ons. Het was een vreugde om zich bemind te weten door Maria en ons leven toe te wijden en naar Haar te keren. Zoals onze heilige paus Johannes Paulus II het zei: Totus tuus : alles voor Maria, ik ben gans de uwe. De vreugde van deze bekering kwam op ons toe langs de mooi verzorgde liturgische vieringen. In deze vieringen werden we uitgenodigd om ons leven met zijn vreugde en verdriet in de handen en in het hart van O.L. Vrouw neer te liggen de glimlachende moeder van de schone liefde. En opdat Zij ons leven zou leggen in de handen van Haar Zoon Jezus. Moeder Teresa zei dat daar: Alles voor Jezus door Maria Die vreugde kwam ook in onze groep. Mgr. de Bie, emeritus bisschop, was als een glimlachende engel onder ons. Emeritus pastoor Van Rompaey bood de bedevaarders zijn lange ervaring aan. Onze seminarist Arnoud was als een fakel van vriendschap voor ons. Onder de kundige leiding van Annie werden alle plooien glad gestreken. Zij gaf telkens het beste van zichzelf. En Florent haar echtgenoot kwam iedere morgen ons vriendelijk begroeten en goedendag zeggen. We waren allen samen een fijne groep waarin zachtheid en tederheid gedragen werd onder de vlag van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel. Onze dank gaat ook zeker uit naar de algemene leiding van de bedevaart. Vooreerst al onze bisschoppen die met een luisterend oor en begripvol hart met ons mee de weg gingen van de vreugde van de bekering. Brigitte was in haar wit gewaad als een engel die alle mogelijke problemen oploste. Onze vriendelijke dokter en ziekenhuispersoneel verdienen een pluim op hun hoed, want ze zorgden voor onze zieken als een moeder voor haar kind. Proficiat. Blz 5

6 Mariale Echo Onze geestelijke directeur Benoit bracht steeds de bedevaart in goede banen. En op Jean Claude kon je ook altijd rekenen. Kortom we danken graag de ganse bestuursploeg voor hun toegewijde inzet. We kunnen niet altijd aan de grot zijn. De H. Bernadette zei eens: Elke dag ga ik in gedachten naar mijn geliefde grot en zo ben ik ook een beetje op bedevaart. Deze gedachte inspireerde een bedevaarder tot het volgende gebed: O Maria, maak van mijn hart een tweede grotje, waarin Gij verblijft Tijdens mijn laatste bedevaart werd ik diep getroffen door een onvergetelijke gebeurtenis. De eerste avond van de bedevaart heb ik mij naar de Grot van Massabielle begeven om er te bidden en na te denken. s Anderendaags vroeg ik aan Micheline, mijn meter van steeds, om mij te willen inschrijven voor de baen waarin Gij verschijnt aan de anderen door mijn glimlach en hulpvaardigheid. De geest van dit gebed vertelt ons: Wie O.L. Vrouw bij zich heeft, is nooit alleen Frederickx Omer Priester Een bijzonder dag te Lourdes den, wat zij deed. Twee dagen later hebben twee ziekendragers zich aangeboden om mij te vergezellen. Zij kwamen voor het eerst in Lourdes en wensten niet alléén naar de baden te gaan. We zijn met z n drieën gegaan en zijn er zeer gelukkig van teruggekomen. Er zijn geen woorden om uit te drukken wat men ginds beleeft! Ik ben dezelfde dag Onze Lieve Vrouw gaan bedanken. s Avonds ben ik vredig ingeslapen met in gedachten wat ik die dag gedaan had en ben gelukkig naar België teruggekeerd. Christian van de Schoor 2015 «Lourdes, de vreugde van de zending» Pinksterren: Vliegtuig : mei OLV-ten-Hemelopneming: HST : augustus Vliegtuig : of augustus Blz 6

7 N 64, 4 de trimester 2014 Echo s van onze families In de loop van het derde trimester van het jaar 2004 hebben drie priesters, die trouw waren aan de bedevaart, het huis van de Heer vervoegd. E.H. Emile VANDEN- BUSSCHE ging van ons heen op 16 september Hij werd geboren in Anderlecht op 27 juli 1930 en werd tot priester gewijd in Mechelen op 26 december Emile is steeds doordrongen geweest van het totale paasmysterie. Zijn geloof in de dood en verrijzenis van de Heer was onwankelbaar; hij deed er de ervaring van op tot in het vlees. Hij herinnerde er graag aan dat er geen Pasen is zonder Goede Vijdag, heeft verschillende Goede Vrijdagen gekend, hij mag dus vandaag binnengaan in het unieke licht van Pasen. Emile was sinds lang doordrongen van de werkelijke zin van de deelneming aan de Eucharistie; voor hem is het niet het uitvoeren van een ritus of een traditie getrouw volgen, de Eucharistie was voor hem de plaats om zich geheel aan God te geven, om zichzelf als offergave te geven naar het voorbeeld van Christus, zodat hij zich daarna volledig aan de anderen kon geven. Zo het geloof van Emile in het mysterie van de dood en de verrijzenis van Christus zo groot was, was het wel omdat hij gedurende ongeveer 59 jaar zichzelf gegeven heeft tijdens het opdragen van de Eucharistie. Etienne Van Billoen E.H. Emile VANDENBUS- SCHE heeft ons tijdens 2010 voor het laatst naar Lourdes begeleid. Op zondag 5 oktober is E.H. Albert Pirson in Waver overleden. Hij werd in Sint-Pieters-Woluwe geboren op 4 augustus 1928 en priester gewijd op 20 april Hij stond in Waver aan de basis van de vzw Solidariteit, die zich inzette voor steun aan de minstbedeelden van de gemeenschap. Het had hem geraakt dat veel mensen het moeilijk hadden om te overleven. Deze bekommernis bracht hem ertoe vanuit de Parochiale Werken een vzw te stichten: Solidariteit, die zich voornamelijk bezig hield met hulp aan de armsten. Koen Jacobs Hij heeft ons nog vergezeld op bedevaart in 2012 Op vrijdag 24 oktober 2014 is in Brussel E.H. Raymond Dessaer overleden. Hij werd geboren in Wemmel op 24 november 1927 en priester gewijd op 19 juli Hij was ongeveer twintig jaar pastoor in Haren en heeft de laatste jaren van zijn leven doorgebracht in de Residentie Sint- Blz 7

8 Mariale Echo Monika. Hij was in alles geïnteresseerd. Trouwe gelovige als hij was, werd hij door velen gewaardeerd en hij had een ware pastorale zin, al had hij een streng karakter dat nochtans de humor niet schuwde. Koen Jacobs E.H. Dessaer heeft ons in 2013 voor het laatst naar Lourdes begeleid. Moge de Heer zijn goede en trouwe dienaars, die Hem zo goed hebben gediend, opnemen in zijn Licht. Diaconale priesterwijding Op 9 november werd in de Collegiale St Pieter en St Paulus in Chimay onze vriend Jean-Pol Lanoit tot permanent diaken gewijd door Mgr Guy Harpigny, bisschop van Doornik. Een twaalftal leden van onze Hospitaliteit MB hebben de ceremonie bijgewoond en de stralende glimlach kunnen bewonderen van zijn dochter Caroline, een getrouwe van onze diocesane bedevaart. Dank aan Jean-Pol voor zijn inzet voor de KERK. Wij danken God voor deze roeping en bieden Hem onze gebeden aan voor dit ambt. Huwelijk Op 8 november hebben dhr Sébastien ARICKX, Europascout en ceremoniemeester van de bedevaart, en Barbara Grauwels, Europagids en verpleegster elkaar het jawoord gegeven. De collecte tijdens de huwelijksviering werd bestemd voor de minder valide bedevaarders van de bedevaart Mechelen-Brussel. Wij danken Sébastien en Barbara vurig voor deze attentie ten overstaan van de minstbedeelden van de bedevaart en wij bieden hen onze welgemeende gelukwensen aan. Blz 8

9 N 64, 4 de trimester 2014 Echo s en cijfer uit de bedevaarten 2014 Pinksterren per vliegtuig : 14 bedevaarders waarvan 1 priester O.L.V- Tenhemelopneming - Totaal bedevaarders : priesters waaronder 4 bisschoppen plus 5 diaken 87 bedevaarders in de «Accueil Notre-Dame» 89 hospitaliers onder wie 4 dokters, 7 verpleegsters,4 studenten in verpleegkunde, 2 Kine s 22 jongeren va Don Bosco 30 Europascouts en gidsen en alle anderen 341 gewone bedevaarders Dank aan iedereen die er bij was om dit prachtig Jubileumjaar te vieren, dit heeft ons toegelaten dit jaar positief af te sluiten. Vriendenfeest Vriendenfeest 2015 Zaterdag 7 maart : vanaf 19u Zondag 8 maart : 11u30 13u30 en 13u30-15u00 Instituut Sint Louis, Broekstraat, 117 B 1000 Brussel Voor de praktische details: cf. het ingevoegde blaadje. Koks : Vincent Baes et Danièle Milet RESERVATIES : Blz 9

10 Mariale Echo Project voor de Grot in het hart van Lourdes Op 6 november 2014 heeft, tijdens een persconferentie gegeven in het kader van de algemene bijeenkomst van de bisschoppen van Frankrijk, verenigd in Lourdes tot 9 november, Mgr Nicolas Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes, de grote lijnen bekendgemaakt van het Project voor de Grot in het hart van Lourdes. Dit project, waarvan de verwezenlijking zal gespreid worden over de winters van 2015 en 2016, maakt deel uit van het geheel van de pastorale richtlijnen voor het Heiligdom die hij medegedeeld heeft op 11 februari ll. De herinrichting van het gebied van de Grot van de verschijningen, voorwerp van het Project Grot Blz 10 hart van Lourdes heeft dus zijn plaats in een meer algemeen project, dat bv. de aankondiging van het Evangelie of het internationaal maken omvat. Algemeenheid van stemmen voor dit project In tegenwoordigheid van de journalisten heeft Mgr Brouwet de essentiële zin van het project Grot hart van Lourdes uitgelegd. Zorg dragen voor dit genadeoord om de bedevaarders beter te kunnen ontvangen. Door het officieel openen op deze conferentie van de gebeurtenissensite gewijd aan het project Grot hart van Lourdes - ourdes.com heeft hij de nadruk gelegd op de algemeenheid van stemmen voor dit project. Verder heeft hij nieuwe aanpassingen van de Grot en haar omgeving aangekondigd.de Grot zelf zal stiller worden, beter afgestemd op ingetogenheid, maar het Project voorziet eveneens het verplaatsen van de fonteinen om het gebaar van het water te herontdekken en er te kunnen preken : ze zullen geïnstalleerd worden tussen de Grot en de baden, waar thans de plaats voor de kaarsen is voorzien, terwijl deze naar de overkant van de Gave zal verhuizen. De bedevaarders zullen er toegang toe hebben via een nieuwe brug met hydraulische vijzelschroef, die zal kunnen gehesen worden in geval

11 N 64, 4 de trimester 2014 van de was van de Gave om doorgang te verlenen aan de meegesleurde bomen.. Andere nieuwigheid zal een nieuwe sacristie van de Grot zijn, groter en gelegen in het kaarsendepot. Geen veranderingen binnenin de baden maar hun afdak wordt volledig opnieuw gemaakt, waarbij een beschermingsmechanisme van het gebouw wordt voorzien voor in geval van overstroming van de Gave. Mgr Brouwet heeft aangekondigd dat vanaf volgend jaar langere openingsuren voor de baden zullen gelden : van maandag tot zaterdag 9 u u 30, 13 u u; s zondags 10 u - 12 u, 14 u - 16 u. Tevens een nieuwigheid aan de baden: de mogelijkheid om er te preken tijdens het wachten van de bedevaarders. Er is opnieuw meer belangstelling voor de baden, vooral bij de jongeren stelt de bisschop vast. Wat betreft de herinrichting van de zone van het kaarsendepot- rechteroever van de Gave- zal de oppervlakte om kaarsen te branden verdubbeld worden om toe te laten dat alle aangestoken kaarsen opbranden i.p.v. ze te stockeren tijdens de zomer om ze s winters te laten opbranden. De bisschoppen van Frankrijk zijn enthousiast. De bisschoppen van Frankrijk die tegenwoordig waren in Lourdes werden rechtstreeks op de hoogte gesteld van het project door Mgr Brouwet en zij hebben zich zeer opgetogen getoond. Mgr Bernard Podvin, tegenwoordig op de persconferentie en spreekbuis van de bisschoppenconferentie van Frankrijk heeft zijn vurige interesse in het project getoond en daarbij eerst en vooral aan de bedevaarders gedacht: de bedevaarder is hier thuis, hij komt op de eerste plaats. Dit is de ganse mariale pedagogie. Als men zegt dat Maria Bernadette bekijkt zoals een persoon een persoon bekijkt, zal alles voorzien in het project de komst van elke persoon vergemakkelijken opdat deze zich nog meer thuis zou voelen. Er zal als het ware nog een grotere dienstbaarheid zijn. Lourdes wordt altijd opnieuw herboren. Lourdes is onze familie. Aan Mgr Brouwet heeft hij gezegd: Het is een project ten dienste van het mooie en van het spiritueel leven. De eerste spadeschop van de werken zal plaats hebben op 17 november e.k.. In Lourdes News N 8 Blz 11

12 Een groet van de bedevaart Mechelen - Brussel Echo s van onze families Op 12 november 2014 is Mevrouw Andrée Delvaux, moeder van Jean-Claude Peters, van ons heengegaan. Haar laatste bedevaart dateert van Op 15 oktober 2014 is Mevrouw Anne-Marie RUF- FO, bewoonster van het home Sainte-Monique, van ons heengegaan. In 2010 ging ze voor het laatste mee op bedevaart. Wij bieden aan de families onze welgemeende deelneming aan. Op 18 september is Elise Lucie en Thibault komen vervoegen bij Sébastien Druenne en Alexandra Flama, Europascout en -gids. Edith Schallenbergh, verpleegster van de bedevaart, en Xavier Bosse, melden ons de geboorte van Auriane op 30 september Moge dit nieuwe jaar verlicht worden door de vreugde van onze vriendschap. Wij wensen u het beste voor 2015 Wij verwelkomen Elise en Auriane en bieden de gelukkige ouders onze oprechte gelukwensen aan. Aartsbisdom Mechelen Brussel: Dienst Diocesane Bedevaarten Vlasfabriekstraat 14, te 1060 BRUSSEL Tel: op dinsdag Fax: 02/ GSM :0476/ Website: Bank: BE KREDBEBB Blz 12

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP

SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP SYNODE OVER HET GEZIN VERWACHTINGEN VAN EEN DIOCESANE BISSCHOP Van 5 tot 19 oktober 2014 komt in Rome een Bisschoppensynode samen over het thema De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van

Nadere informatie

Damascus, Mar Yakub, Libanon Getuigenis van een genieten bij de bron.

Damascus, Mar Yakub, Libanon Getuigenis van een genieten bij de bron. Artikel van pater Daniël Maes o.praem. in het tijdschrift Hoor Israel, december 2010. Met toestemming overgenomen. Dit artikel geeft een inkijkje in heden en verleden van de Kerk in het Midden-Oosten,

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan HET CHRISTENDOM 1) Ontstaan Jezus is als jood geboren in Bethlehem, in het jaar dat later in de christelijke jaartelling officieel het jaar 1 heet. De eerste 30 jaren van zijn leven brengt Hij door in

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Met jongeren gelovig op weg. In goed gezelschap. begeleidersmap voor bijeenkomsten in voorbereiding op het vormsel

Met jongeren gelovig op weg. In goed gezelschap. begeleidersmap voor bijeenkomsten in voorbereiding op het vormsel Met jongeren gelovig op weg In goed gezelschap begeleidersmap voor bijeenkomsten in voorbereiding op het vormsel eerste bijeenkomst Saulus kiest voor Jezus 5 tweede bijeenkomst Saulus krijgt een nieuwe

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

3.1. 'het zien' 3.2. 'dragen' 3.3. 'goede wensen'

3.1. 'het zien' 3.2. 'dragen' 3.3. 'goede wensen' 1. Thema januarimaand 2013 GYMZAAL - WEL IN JE VEL 2. Gebeden van de week januari 2013 De vier weken van de maand januari staan in het teken van: Nieuwjaar, 'geluk en voorspoed', sporten, lichaam, fair-play.

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

De God die mij als Herder geleid heeft

De God die mij als Herder geleid heeft De God die mij als Herder geleid heeft door: P. Fuzier Genesis 48:15-16 Hoe treffend zijn de woorden van Jakob, toen hij Jozef zegende in zijn beide zoons Efraïm en Manasse: God, voor wiens aangezicht

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie