Het woord van de directeur 1 Dag van de Hospitaliteit 4. Het woord van de directeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de directeur 1 Dag van de Hospitaliteit 4. Het woord van de directeur"

Transcriptie

1 Mariale Echo Een groet van de bedevaart Mechelen - Brussel V.U.: B.Goubau, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel P Brussel X N 64-4 de Trimester 2014 In dit nummer Het woord van de directeur 1 Dag van de Hospitaliteit 4 Lourdes 2014, de vreugde van de bekering 5 Een bijzonder dag te Lourdes 6 Echo s van onze families 7 Vriendenfeest 9 Project voor de Grot in het hart van Lourdes 10 Echo s van onze families 12 Het woord van de directeur Beste Vrienden, Het volstaat te beminnen Voor dit artikel citeer ik uitvoerig de toespraak die paus Benedictus XVI op het einde van de mariale lichtprocessie tijdens zijn bezoek aan Lourdes in september 2008 uitsprak. We weten dat Bernadette Soubirous, bij de grot van Massabielle een licht en in dat licht een jonge dame die mooier was dan om het even wie gezien heeft. Deze dame heeft haar aangesproken met woorden vol goedheid en zachtheid, met respect en vertrouwen. Tijdens de verschijningen of toen ze er over vertelde, straalde het gezicht van Bernadette. Voortaan was ze door het licht van Massabielle bewoond. Nochtans bestond het leven van de familie Soubirous uit ellende en verdriet, ziekte en onbegrip, verwerping en armoede. Ook al ontbrak de liefde en de warmte niet in de relaties binnen de familie, toch was het leven in het cachot hard om dragen. Maar de schaduw van de aarde heeft het licht van de hemel niet belet te stralen. Het licht schijnt in de duisternis (Joh 1, 5). Lourdes is een van die plaatsen die God heeft Blz 1

2 Mariale Echo uitgekozen om er op een bijzondere manier zijn schoonheid te laten schijnen. Vandaar het belang van het symbool van het licht. Vanaf de vierde verschijning stak Bernadette elke morgen bij haar aankomst bij de grot een gewijde kaars aan en zij hield ze in haar linkerhand vast zolang de Maagd zich toonde. Heel vlug gaven mensen een kaars aan Bernadette om ze achteraan in de grot in de grond vast te zetten. Heel vlug ook gingen mensen zelf kaarsen plaatsen op die plek van vrede en licht. De Moeder van God liet zelf weten blij te zijn met dat eerbetoon van die duizenden vlammetjes die sindsdien voortdurend de rots van de verschijning belichten, en dit om haar te eren. Vanaf die dag schittert voor de grot, dag en nacht, zomer en winter, een vurige struik, in brand gestoken door het gebed van de pelgrims en de zieken, als uitdrukking van hun zorgen en noden, maar vooral van hun geloof en hun hoop. Door op bedevaart naar Lourdes te komen, willen wij het spoor van Bernadette volgen in die buitengewone nabijheid van hemel en aarde, die nooit werd weerlegt maar telkens weer wordt bevestigd. Het valt op te merken dat Bernadette de rozenkrans bidt onder het oog van Maria en dat deze bij de doxologie meebidt. Dat feit bevestigt het diep theocentrische karakter van het rozenkransgebed. Terwijl wij de rozenkrans bidden, biedt Maria ons haar hart en haar blik om het leven van haar Zoon, Jezus Christus, te beschouwen. Moge Lourdes, dat land van licht, een school blijven voor het leren bidden van de rozenkrans, die de leerling van Jezus leidt, onder het oog van Maria, naar een waarachtige en hartelijke dialoog met zijn Meester! De lichtprocessie vertaalt in onze menselijke ogen het mysterie van het gebed: in de eenheid van de Kerk, die de heiligen van de hemel en de mensen van de aarde verenigt, ontspringt het licht van de dialoog tussen de mens en zijn Heer, en zo opent zich een weg in de geschiedenis van de mensen, ook in zijn meest duistere momenten. Deze processie is een moment van grote kerkelijke vreugde, maar ook een tijd van grote ernst: de intenties die wij meebrengen onderstrepen onze diepe eenheid met alle lijdende mensen. Wij denken aan de onschuldige slachtoffers van het geweld, de oorlog, het terrorisme, de honger, het onrecht, de rampen, de haat en de vervolging, de aantasting van de menselijke waardigheid, zijn fundamentele rechten en zijn vrijheid om te handelen en te denken. Wij denken ook aan hen die familiale problemen kennen of moeilijkheden hebben door werkloosheid, ziekte, handicap, eenzaamheid of hun situatie als vreemdeling. Ik wil evenmin hen vergeten die lijden omwille van de naam van Christus of die voor Hem sterven. Maria leert ons bidden, leert ons van ons gebed een daad van liefde voor God en voor de medemens te maken. Door met Maria te bidden stelt ons hart zich open voor hen die lijden. Hoe zou ons leven daardoor niet worden getransformeerd? Waarom zouden ons wezen en ons leven niet helemaal plaatsen van gastvrijheid voor on- Blz 2

3 N 64, 4 de trimester 2014 ze medemensen worden? Lourdes is een plaats van licht omdat het een plaats is van eenheid, van hoop en bekering. In dit bedevaartsoord Lourdes, naar wie de christenen van heel de wereld de ogen gericht houden, sinds de Maagd Maria er de hoop en de liefde heeft doen schitteren, door aan de zieken, de armen en de kleinsten de eerste plaats te geven, zijn wij uitgenodigd om de eenvoud van onze roeping te ontdekken: beminnen volstaat. Het volstaat te beminnen. Benoît Goubau Pannenkoeken namiddag» Ten voordele van de hospitaliteit Mechelen - Brussel Waar : Parochiezaal O.L.V.-van het Heilig-Hart te Etterbeek, 17 Pervysestraat. Wanneer : op zaterdag 31 januari van 14u tot 17u Hoe : reserveren bij mevrouw G. Mievis : Beste vrienden, Het jaar loopt naar zijn einde, en wat voor een jaar! Onze vijftigste diocesane bedevaart was een groot succes en er wordt van ons verwacht dat we het volgend jaar even goed doen. In Lourdes vindt ieder zijn weg: de enen op hotel, de verzwakten in het Accueil Notre Dame waar altijd plaats te vinden is. En de bisschop heeft al toegezegd dat hij van 10 tot 16 augustus onze bedevaart zal begeleiden. Maar vooreerst nemen wij onze nieuwe agenda: op 7 en 8 maart staat ons Vriendenfeest op het programma en op zondag 22 maart worden wij in Doornik verwacht voor de Jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische Hospitaliteit. Het wordt een interessante dag: een lezing over de bioethische problemen, een spreekbeurt van Mgr Harpigny en wij sluiten af met een geleid bezoek aan de kathedraal van Doornik. Ik wens U allen een Zalig Kerstfeest en een goede start voor 2015, maar ik wil U eerst zeer hartelijk bedanken voor uw toewijding en uw inzet voor onze hospitaliteit. Dr Walter Groessens Voorzitter van het Hospitaliteit MB Blz 3

4 Mariale Echo «Dag van de Hospitaliteit» Hospitalité Belge Notre-Dame de Lourdes Programma Zondag 22 maart 2015 te Kain Organisatie Hospitalité diocésaine de Tournai 09u15 Onthaal en koffie 10u00 Verwelkoming 10u10 Opening van de dag De Heer Luc Vanerum 10u20 Jaarverslag De Heer Jean-Claude Peters 11u00 Uiteenzetting door Mevrouw Carine Brochier Ben ik de behouder van mijn broeders? 12u00 Aperitief en middagmaal 14u30 Uiteenzetting door Mgr Harpigny 16u00 Eucharistieviering voorgegaan door Mgr. Harpigny, Bisschop van Doornik In de kathedraal met J.J.J Koraal 1uh00 Bezoek van de kathedraal Inschrijving voor 1 ste maart 2015 via het secretariaat Deelname in de onkosten 30 te storten op rekeningnummer BE met vermelding van naam, voornaam en HBNDL 22 maart 2015 Info: Blz 4

5 N 64, 4 de trimester 2014 Lourdes 2014, de vreugde van de bekering Te Lourdes mocht Bernadette kijken met haar ogen in de lieve ogen van O.L. Vrouw. O.L.Vrouw liet haar ook kijken in Haar hart door te zeggen wie ze was: Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis Het doet goed als iemand tegen u zegt: Ik vertrouw u en als iemand tegen u zegt: Ik bemin u dan staat de wereld stil. De wereld stond stil toen Bernadette die woorden hoorde van O.L. Vrouw. Zij Bernadette,een arm,ziek en ongeletterd kind mocht van Maria horen : Ik bemin u en ik wil u Wat O.L. Vrouw zei tegen Bernadette zegt ze nu ook tot ieder van ons: Lief kind, ik ben bij u en ik blijf bij u en ik houd van u, nu en altijd. Ik laat u niet in de steek, ik draag zorg voor u en ik blijf u liefhebben al de dagen van uw leven. In het thema van onze bedevaart: De vreugde van de bekering kwam die gezindheid tot ons. Het was een vreugde om zich bemind te weten door Maria en ons leven toe te wijden en naar Haar te keren. Zoals onze heilige paus Johannes Paulus II het zei: Totus tuus : alles voor Maria, ik ben gans de uwe. De vreugde van deze bekering kwam op ons toe langs de mooi verzorgde liturgische vieringen. In deze vieringen werden we uitgenodigd om ons leven met zijn vreugde en verdriet in de handen en in het hart van O.L. Vrouw neer te liggen de glimlachende moeder van de schone liefde. En opdat Zij ons leven zou leggen in de handen van Haar Zoon Jezus. Moeder Teresa zei dat daar: Alles voor Jezus door Maria Die vreugde kwam ook in onze groep. Mgr. de Bie, emeritus bisschop, was als een glimlachende engel onder ons. Emeritus pastoor Van Rompaey bood de bedevaarders zijn lange ervaring aan. Onze seminarist Arnoud was als een fakel van vriendschap voor ons. Onder de kundige leiding van Annie werden alle plooien glad gestreken. Zij gaf telkens het beste van zichzelf. En Florent haar echtgenoot kwam iedere morgen ons vriendelijk begroeten en goedendag zeggen. We waren allen samen een fijne groep waarin zachtheid en tederheid gedragen werd onder de vlag van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel. Onze dank gaat ook zeker uit naar de algemene leiding van de bedevaart. Vooreerst al onze bisschoppen die met een luisterend oor en begripvol hart met ons mee de weg gingen van de vreugde van de bekering. Brigitte was in haar wit gewaad als een engel die alle mogelijke problemen oploste. Onze vriendelijke dokter en ziekenhuispersoneel verdienen een pluim op hun hoed, want ze zorgden voor onze zieken als een moeder voor haar kind. Proficiat. Blz 5

6 Mariale Echo Onze geestelijke directeur Benoit bracht steeds de bedevaart in goede banen. En op Jean Claude kon je ook altijd rekenen. Kortom we danken graag de ganse bestuursploeg voor hun toegewijde inzet. We kunnen niet altijd aan de grot zijn. De H. Bernadette zei eens: Elke dag ga ik in gedachten naar mijn geliefde grot en zo ben ik ook een beetje op bedevaart. Deze gedachte inspireerde een bedevaarder tot het volgende gebed: O Maria, maak van mijn hart een tweede grotje, waarin Gij verblijft Tijdens mijn laatste bedevaart werd ik diep getroffen door een onvergetelijke gebeurtenis. De eerste avond van de bedevaart heb ik mij naar de Grot van Massabielle begeven om er te bidden en na te denken. s Anderendaags vroeg ik aan Micheline, mijn meter van steeds, om mij te willen inschrijven voor de baen waarin Gij verschijnt aan de anderen door mijn glimlach en hulpvaardigheid. De geest van dit gebed vertelt ons: Wie O.L. Vrouw bij zich heeft, is nooit alleen Frederickx Omer Priester Een bijzonder dag te Lourdes den, wat zij deed. Twee dagen later hebben twee ziekendragers zich aangeboden om mij te vergezellen. Zij kwamen voor het eerst in Lourdes en wensten niet alléén naar de baden te gaan. We zijn met z n drieën gegaan en zijn er zeer gelukkig van teruggekomen. Er zijn geen woorden om uit te drukken wat men ginds beleeft! Ik ben dezelfde dag Onze Lieve Vrouw gaan bedanken. s Avonds ben ik vredig ingeslapen met in gedachten wat ik die dag gedaan had en ben gelukkig naar België teruggekeerd. Christian van de Schoor 2015 «Lourdes, de vreugde van de zending» Pinksterren: Vliegtuig : mei OLV-ten-Hemelopneming: HST : augustus Vliegtuig : of augustus Blz 6

7 N 64, 4 de trimester 2014 Echo s van onze families In de loop van het derde trimester van het jaar 2004 hebben drie priesters, die trouw waren aan de bedevaart, het huis van de Heer vervoegd. E.H. Emile VANDEN- BUSSCHE ging van ons heen op 16 september Hij werd geboren in Anderlecht op 27 juli 1930 en werd tot priester gewijd in Mechelen op 26 december Emile is steeds doordrongen geweest van het totale paasmysterie. Zijn geloof in de dood en verrijzenis van de Heer was onwankelbaar; hij deed er de ervaring van op tot in het vlees. Hij herinnerde er graag aan dat er geen Pasen is zonder Goede Vijdag, heeft verschillende Goede Vrijdagen gekend, hij mag dus vandaag binnengaan in het unieke licht van Pasen. Emile was sinds lang doordrongen van de werkelijke zin van de deelneming aan de Eucharistie; voor hem is het niet het uitvoeren van een ritus of een traditie getrouw volgen, de Eucharistie was voor hem de plaats om zich geheel aan God te geven, om zichzelf als offergave te geven naar het voorbeeld van Christus, zodat hij zich daarna volledig aan de anderen kon geven. Zo het geloof van Emile in het mysterie van de dood en de verrijzenis van Christus zo groot was, was het wel omdat hij gedurende ongeveer 59 jaar zichzelf gegeven heeft tijdens het opdragen van de Eucharistie. Etienne Van Billoen E.H. Emile VANDENBUS- SCHE heeft ons tijdens 2010 voor het laatst naar Lourdes begeleid. Op zondag 5 oktober is E.H. Albert Pirson in Waver overleden. Hij werd in Sint-Pieters-Woluwe geboren op 4 augustus 1928 en priester gewijd op 20 april Hij stond in Waver aan de basis van de vzw Solidariteit, die zich inzette voor steun aan de minstbedeelden van de gemeenschap. Het had hem geraakt dat veel mensen het moeilijk hadden om te overleven. Deze bekommernis bracht hem ertoe vanuit de Parochiale Werken een vzw te stichten: Solidariteit, die zich voornamelijk bezig hield met hulp aan de armsten. Koen Jacobs Hij heeft ons nog vergezeld op bedevaart in 2012 Op vrijdag 24 oktober 2014 is in Brussel E.H. Raymond Dessaer overleden. Hij werd geboren in Wemmel op 24 november 1927 en priester gewijd op 19 juli Hij was ongeveer twintig jaar pastoor in Haren en heeft de laatste jaren van zijn leven doorgebracht in de Residentie Sint- Blz 7

8 Mariale Echo Monika. Hij was in alles geïnteresseerd. Trouwe gelovige als hij was, werd hij door velen gewaardeerd en hij had een ware pastorale zin, al had hij een streng karakter dat nochtans de humor niet schuwde. Koen Jacobs E.H. Dessaer heeft ons in 2013 voor het laatst naar Lourdes begeleid. Moge de Heer zijn goede en trouwe dienaars, die Hem zo goed hebben gediend, opnemen in zijn Licht. Diaconale priesterwijding Op 9 november werd in de Collegiale St Pieter en St Paulus in Chimay onze vriend Jean-Pol Lanoit tot permanent diaken gewijd door Mgr Guy Harpigny, bisschop van Doornik. Een twaalftal leden van onze Hospitaliteit MB hebben de ceremonie bijgewoond en de stralende glimlach kunnen bewonderen van zijn dochter Caroline, een getrouwe van onze diocesane bedevaart. Dank aan Jean-Pol voor zijn inzet voor de KERK. Wij danken God voor deze roeping en bieden Hem onze gebeden aan voor dit ambt. Huwelijk Op 8 november hebben dhr Sébastien ARICKX, Europascout en ceremoniemeester van de bedevaart, en Barbara Grauwels, Europagids en verpleegster elkaar het jawoord gegeven. De collecte tijdens de huwelijksviering werd bestemd voor de minder valide bedevaarders van de bedevaart Mechelen-Brussel. Wij danken Sébastien en Barbara vurig voor deze attentie ten overstaan van de minstbedeelden van de bedevaart en wij bieden hen onze welgemeende gelukwensen aan. Blz 8

9 N 64, 4 de trimester 2014 Echo s en cijfer uit de bedevaarten 2014 Pinksterren per vliegtuig : 14 bedevaarders waarvan 1 priester O.L.V- Tenhemelopneming - Totaal bedevaarders : priesters waaronder 4 bisschoppen plus 5 diaken 87 bedevaarders in de «Accueil Notre-Dame» 89 hospitaliers onder wie 4 dokters, 7 verpleegsters,4 studenten in verpleegkunde, 2 Kine s 22 jongeren va Don Bosco 30 Europascouts en gidsen en alle anderen 341 gewone bedevaarders Dank aan iedereen die er bij was om dit prachtig Jubileumjaar te vieren, dit heeft ons toegelaten dit jaar positief af te sluiten. Vriendenfeest Vriendenfeest 2015 Zaterdag 7 maart : vanaf 19u Zondag 8 maart : 11u30 13u30 en 13u30-15u00 Instituut Sint Louis, Broekstraat, 117 B 1000 Brussel Voor de praktische details: cf. het ingevoegde blaadje. Koks : Vincent Baes et Danièle Milet RESERVATIES : Blz 9

10 Mariale Echo Project voor de Grot in het hart van Lourdes Op 6 november 2014 heeft, tijdens een persconferentie gegeven in het kader van de algemene bijeenkomst van de bisschoppen van Frankrijk, verenigd in Lourdes tot 9 november, Mgr Nicolas Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes, de grote lijnen bekendgemaakt van het Project voor de Grot in het hart van Lourdes. Dit project, waarvan de verwezenlijking zal gespreid worden over de winters van 2015 en 2016, maakt deel uit van het geheel van de pastorale richtlijnen voor het Heiligdom die hij medegedeeld heeft op 11 februari ll. De herinrichting van het gebied van de Grot van de verschijningen, voorwerp van het Project Grot Blz 10 hart van Lourdes heeft dus zijn plaats in een meer algemeen project, dat bv. de aankondiging van het Evangelie of het internationaal maken omvat. Algemeenheid van stemmen voor dit project In tegenwoordigheid van de journalisten heeft Mgr Brouwet de essentiële zin van het project Grot hart van Lourdes uitgelegd. Zorg dragen voor dit genadeoord om de bedevaarders beter te kunnen ontvangen. Door het officieel openen op deze conferentie van de gebeurtenissensite gewijd aan het project Grot hart van Lourdes - ourdes.com heeft hij de nadruk gelegd op de algemeenheid van stemmen voor dit project. Verder heeft hij nieuwe aanpassingen van de Grot en haar omgeving aangekondigd.de Grot zelf zal stiller worden, beter afgestemd op ingetogenheid, maar het Project voorziet eveneens het verplaatsen van de fonteinen om het gebaar van het water te herontdekken en er te kunnen preken : ze zullen geïnstalleerd worden tussen de Grot en de baden, waar thans de plaats voor de kaarsen is voorzien, terwijl deze naar de overkant van de Gave zal verhuizen. De bedevaarders zullen er toegang toe hebben via een nieuwe brug met hydraulische vijzelschroef, die zal kunnen gehesen worden in geval

11 N 64, 4 de trimester 2014 van de was van de Gave om doorgang te verlenen aan de meegesleurde bomen.. Andere nieuwigheid zal een nieuwe sacristie van de Grot zijn, groter en gelegen in het kaarsendepot. Geen veranderingen binnenin de baden maar hun afdak wordt volledig opnieuw gemaakt, waarbij een beschermingsmechanisme van het gebouw wordt voorzien voor in geval van overstroming van de Gave. Mgr Brouwet heeft aangekondigd dat vanaf volgend jaar langere openingsuren voor de baden zullen gelden : van maandag tot zaterdag 9 u u 30, 13 u u; s zondags 10 u - 12 u, 14 u - 16 u. Tevens een nieuwigheid aan de baden: de mogelijkheid om er te preken tijdens het wachten van de bedevaarders. Er is opnieuw meer belangstelling voor de baden, vooral bij de jongeren stelt de bisschop vast. Wat betreft de herinrichting van de zone van het kaarsendepot- rechteroever van de Gave- zal de oppervlakte om kaarsen te branden verdubbeld worden om toe te laten dat alle aangestoken kaarsen opbranden i.p.v. ze te stockeren tijdens de zomer om ze s winters te laten opbranden. De bisschoppen van Frankrijk zijn enthousiast. De bisschoppen van Frankrijk die tegenwoordig waren in Lourdes werden rechtstreeks op de hoogte gesteld van het project door Mgr Brouwet en zij hebben zich zeer opgetogen getoond. Mgr Bernard Podvin, tegenwoordig op de persconferentie en spreekbuis van de bisschoppenconferentie van Frankrijk heeft zijn vurige interesse in het project getoond en daarbij eerst en vooral aan de bedevaarders gedacht: de bedevaarder is hier thuis, hij komt op de eerste plaats. Dit is de ganse mariale pedagogie. Als men zegt dat Maria Bernadette bekijkt zoals een persoon een persoon bekijkt, zal alles voorzien in het project de komst van elke persoon vergemakkelijken opdat deze zich nog meer thuis zou voelen. Er zal als het ware nog een grotere dienstbaarheid zijn. Lourdes wordt altijd opnieuw herboren. Lourdes is onze familie. Aan Mgr Brouwet heeft hij gezegd: Het is een project ten dienste van het mooie en van het spiritueel leven. De eerste spadeschop van de werken zal plaats hebben op 17 november e.k.. In Lourdes News N 8 Blz 11

12 Een groet van de bedevaart Mechelen - Brussel Echo s van onze families Op 12 november 2014 is Mevrouw Andrée Delvaux, moeder van Jean-Claude Peters, van ons heengegaan. Haar laatste bedevaart dateert van Op 15 oktober 2014 is Mevrouw Anne-Marie RUF- FO, bewoonster van het home Sainte-Monique, van ons heengegaan. In 2010 ging ze voor het laatste mee op bedevaart. Wij bieden aan de families onze welgemeende deelneming aan. Op 18 september is Elise Lucie en Thibault komen vervoegen bij Sébastien Druenne en Alexandra Flama, Europascout en -gids. Edith Schallenbergh, verpleegster van de bedevaart, en Xavier Bosse, melden ons de geboorte van Auriane op 30 september Moge dit nieuwe jaar verlicht worden door de vreugde van onze vriendschap. Wij wensen u het beste voor 2015 Wij verwelkomen Elise en Auriane en bieden de gelukkige ouders onze oprechte gelukwensen aan. Aartsbisdom Mechelen Brussel: Dienst Diocesane Bedevaarten Vlasfabriekstraat 14, te 1060 BRUSSEL Tel: op dinsdag Fax: 02/ GSM :0476/ Website: Bank: BE KREDBEBB Blz 12

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015 Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes Jaarkalender 2015 JANUARI donderdag 1 januari Feest van de Heilige Moeder Gods 10u00: Plechtige Hoogmis De basiliek wordt gesloten om

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Moeder Theresa 8 Click

Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa Met haar eigen woorden Wacht niet op leiders; begin er zelf aan. Moeder Theresa leert ons hoe zij het evangelie tot leven brengt. Ik denk dat de wereld op zijn kop

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Hand in hand door het leven gaan.

Hand in hand door het leven gaan. Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan. PZ Sancta Maria de pastorale dienst 1 KRUISTEKEN OPENING L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij dit sacrament van nabijheid

Nadere informatie

HUWELIJKSMIS. (datum)

HUWELIJKSMIS. (datum) HUWELIJKSMIS... & (datum) Openingszang (of instrumentale muziek) Welkomstwoord Openingsgebed (door bruidspaar zelf te kiezen, bijvoorbeeld: ) Heer God, zegen met goedheid. en., zodat hun jawoord hen gelukkig

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Adventsviering Eerste Communicanten 15 december 2013

Adventsviering Eerste Communicanten 15 december 2013 Adventsviering Eerste Communicanten 15 december 2013 Verwelkoming Welkom op deze derde zondag van de advent. Vandaag zijn we halfweg op onze tocht naar Kerstmis toe. Kruisteken Vieren we samen rond de

Nadere informatie

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 TREFPUNT WATOU EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 Orgelspel Verwelkoming: Hartelijk welkom allemaal. Okra Watou bestaat dit jaar 50 jaar. Vandaag willen we dit gouden jubileum samen

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Bijgedragen door Johfrael Tuesday 14 April 2009 Laatst bijgewerkt op Tuesday 14 April 2009 in de Geest van Gebed Noveen tot de H. Teresia van het kindje

Nadere informatie

PINKSTEREN 24 mei 2015

PINKSTEREN 24 mei 2015 PINKSTEREN 24 mei 2015 kleur: rood voorganger: ds. Hans van Solkema m.m.v. de cantorij o.l.v. Rudie Altelaar organist: Piet Lievense DIENST VAN DE VOORBEREIDING voorbereiding - klokgelui, orgelspel, begroeting

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor zondag 5 juni 2016 2 e zondag na Trinitatis

ORDE VAN DIENST voor zondag 5 juni 2016 2 e zondag na Trinitatis ORDE VAN DIENST voor zondag 5 juni 2016 2 e zondag na Trinitatis Thema Wat is mijn waarheid? Organist Peter de Rijke Lectrice Natasja Bezemer-Poort Liturgische kleur Groen Ouderling van dienst Thea den

Nadere informatie

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen In de wereld, maar niet van de wereld Broeders en zusters, de Kerk is in de wereld, maar niet van de wereld. Immers, Jezus Christus zit aan de rechterhand

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Meester Pierre Creemers

Meester Pierre Creemers Meester Pierre Creemers Gebedsviering, 29 mei 2010. Fusiefeest - Schutterij St. Servatius Raam Ophoven RV - Begroeting en kruisteken (priester). - Verwelkoming (rené) Beste schutters, genodigden en symphatisanten.

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson. Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010

Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson. Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010 Homilie van Zijne Eminentie Kardinaal Peter Kodwo Turkson Vijfentwintigste verjaardag van Sant Egidio in België, zondag 18 april 2010 Uwe Excellentie Mgr Bonny, bisschop van Antwerpen, Uwe Excellentie

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst Nu gingen hun de ogen open Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING Sint Anna Aalst I. WOORDDIENST INTREDELIED Wie wil leven, moet zich geven Wie wil leven moet zich geven, moet het wagen op weg te gaan met zijn vragen,

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Broeder Riemer Alons

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Broeder Riemer Alons Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Broeder Riemer Alons Lezen : Romeinen 8: 12-30 HC Zondag 20 Psalm 84 : 1 en 3 Gezang 103 : 3, 4, 5 en 8 Gezang 174 : 1, 2 en 3 Gezang 106 : 4 Psalm 36 : 2 Welkom in de

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 EEN MAN NAAR GOD'S HART. Handelingen 13:22 INTRODUCTIE. 1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een

Nadere informatie

GCL. engagement. Maria. juiste keuzes maken. spiritualiteit en gebed. God vinden in alles. Kerk. Gemeenschap van Christelijk Leven

GCL. engagement. Maria. juiste keuzes maken. spiritualiteit en gebed. God vinden in alles. Kerk. Gemeenschap van Christelijk Leven GCL Gemeenschap van Christelijk Leven Een christelijke wereldbeweging in Nederland De Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) is een wereldbeweging van leken geïnspireerd door de spiritualiteit van de

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

* * * * * Bij Matteüs 5,1-12, het evangelie van Allerheiligen

* * * * * Bij Matteüs 5,1-12, het evangelie van Allerheiligen is veel meer dan een kerkhofdag. Geen dag alleen van treuren om het verlies en het gemis van je geliefden, maar een dag van verder kijken, verder dan het verdriet en verder dan de lege plek in huis, om

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Want Hij had oog voor mij

Want Hij had oog voor mij Roepingenzondag 2016 Want Hij had oog voor mij 12 Gebeden om roepingen 2016-2017 Ten geleide Het gebed voor nieuwe roepingen is het gebed voor alle tijden dat Jezus ons heeft opgedragen. Te bidden voor

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tekenen der tijden 14 augustus 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingszang: Gezangboek nr. 754 Tijdens

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

HET GEESTELIJK AANBOD VAN MOEDER CLARA FEY: EEN WEG VAN ACTIE - CONTEMPLATIE

HET GEESTELIJK AANBOD VAN MOEDER CLARA FEY: EEN WEG VAN ACTIE - CONTEMPLATIE Zr. María del Rocío, Conferentie 2009-2014 HET GEESTELIJK AANBOD VAN MOEDER CLARA FEY: EEN WEG VAN ACTIE - CONTEMPLATIE De Oefening van Moeder Clara kan gedefinieerd worden als een voortdurende wandel

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart?

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Processie met kist of urne Begroeting en welkom Welkom aan iedereen die hier samen is om afscheid te nemen van N.N.. Het doet ons plezier, dat jullie allemaal naar

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Sterzingen 2016 Viering

Sterzingen 2016 Viering Sterzingen 2016 Viering Bouwen aan een wereld Sterzanger Vandaag vieren we dat wijze mensen hoopvol op weg wilden gaan. Zij lieten zich leiden door een ster, hadden aandacht voor het nieuwe dat zich aandiende.

Nadere informatie

Openingslied. Begroeting. Welkomstwoord. Schuldbelijdenis. Bij binnenkomst bruidspaar. A. Amen. A. Heer, ontferm U over ons.

Openingslied. Begroeting. Welkomstwoord. Schuldbelijdenis. Bij binnenkomst bruidspaar. A. Amen. A. Heer, ontferm U over ons. 2 Openingslied Bij binnenkomst bruidspaar Begroeting P. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Welkomstwoord Schuldbelijdenis P. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Zondag 18 augustus 2013 Negende zondag van de zomer

Zondag 18 augustus 2013 Negende zondag van de zomer Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zondag 18 augustus 2013 Negende zondag van de zomer Hervormde Gemeente te Borculo Zingen: NLB 285 t. Sytze de Vries, / m. Christiaan Winter 2. Dit licht is

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

Dankviering schooljaar 2013-2014 donderdag 26 juni 2014

Dankviering schooljaar 2013-2014 donderdag 26 juni 2014 Dankviering schooljaar 2013-2014 donderdag 26 juni 2014 OPENING N DE DIENST Intredelied Laten wij danken Kruisteken en welkom lsof het gisteren was, maakten we in deze kerk samen plannen om een goed schooljaar

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Op weg de wereld in. Zondag 27 januari 2013 - Thema: Op weg de wereld in

Op weg de wereld in. Zondag 27 januari 2013 - Thema: Op weg de wereld in Op weg de wereld in beamen 1. Bevestigen dat men het met iets eens is ( Amen zeggen) (Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen LK 481:3) 2. Iets projecteren met behulp van een beamer wereld 1.

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie