N o : december Oprichting van een Naamloze Vennootschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N o : 373. 29 december 1915. Oprichting van een Naamloze Vennootschap"

Transcriptie

1 Transcriptie van de handgeschreven en moeilijk leesbare akte van oprichting, aanwezig in het Brabants Historisch Informatie Centrum, vestiging Grave. De spelling is aangepast. Enkele noten zijn toegevoegd. N o : december 1915 Oprichting van een Naamloze Vennootschap Voor Petrus Johannes Brabers, notaris in het arrondissement s-hertogenbosch standplaats Vierlingsbeek, verschenen de heren: Gerardus Hermanus Josephus Rieter, burgemeester van en wonende te Maashees 1 I. Doedo Veenhuizen, exploitant van een bureau voor ontginning en grondverbetering, wonende te Zwolle II. Michael Joannes Schreurs, kandidaat-notaris wonende te Vierlingsbeek, handelend als lasthebber van de volgende heren: 1. Jan Evert Scholten, industrieel en oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Groningen 2. Dr. Andreas Johannes Jorritsma, arts, wonende te Zwolle 3. Jan Caspers, notaris, wonende te Kampen 4. Gerrit Hendrik Johannes Tervoort, rijksveearts, wonende te Zwolle 5. Marinus van Hout, burgemeester van en wonende te Helmond 6. Alphonse Emile Albers-Pistorius, burgemeester van en wonende te Aarle-Rixtel 7. Jhr. Carel Frederik Wesselman van Helmond, grondeigenaar, wonende te Helmond 8. Johannes Marinus Diikhoff, notaris, wonende te Helmond 9. Antonius Wíllem van Thiel, industrieel, wonende te Helmond 10. Gerardus Josephus Poppe, industrieel, wonende te Vaassen 11. Mr. Adriaan Rudolf Pieter Mees, grondeigenaar, wonende te Vaassen 12. Hendrik Geuchien Nanninga, industrieel, wonende te Groningen 13. Ludovicus Joannes Vos de Waal, bankier, wonende te Zwolle 14. Theodorus Antonius Verdijk, burgemeester van en wonende te Beugen 15. Johannes Siegisbertus van de Voordt, qrondeiqenaar, wonende te Beugen 16. Frans Jurgens, industrieel, wonende landgoed Heyendael te Nijmegen 17. Clement Francois Joseph Hubert Hengst, burgemeester van en wonende te Boxmeer 18. Dr. Wilhelmus Johannes Franciscus Nuijens, arts, wonende te Boxmeer 19. Jhr. Henricus Ludovicus Josephus Maria van Rijckevorsel, burgemeester van en wonende te Wijchen 20. Jacob Matheus Aberson, koopman, wonende te Zwollerkarspel 21. Herman Theodoor Löhnis, koopman, wonende te Zwolle 22. Henricus Johannes Holterman, graanhandelaar, wonende te Zwolle 23. Wilhelm Carel Anton Bervoets, grondeigenaar, wonende te Vaassen 24. Sase Johannes Verwer, directeur der Noordelijke Hypotheekbank te Zwolle 25. Gustavus Rudolfus Victor Schaepman, fabrikant, wonende te Zwolle 1 Het feit dat G.H.J. Rieter, burgemeester van Maashees, als eerste comparant is genoemd, lijkt een aanwijzing voor het feit dat hij het initiatief heeft genomen voor het oprichten van de Naamloze Vennootschap Grondverbetering- en Ontginningsmaatschappij. Dat hij als comparant I vervolgens is doorgehaald en M.J. Schreurs heeft gemachtigd, kan erop wijzen dat hij op betreffende dag verhinderd was.

2 26. Martinus Gerardus Bervoets, koopman te Rotterdam 27. Sebastiaan Abraham Corneille Dudok van Heel, industrieel, wonende te Naarden 28. Petrus Johannes Ludovicus Smulders, industrieel, wonende te Tegelen 29. Nicolaas Henricus Maria van den Acker, wijnhandelaar, wonende te 's-hertogenbosch 30. Geert Veenhuizen, landbouwer, wonende te Sappemeer 31. Gerardus Franciscus Brüens, boekhouder, wonende te Zwolle 32. Berend Ebel Veenhuizen, landbouwer, wonende te Sappemeer 33. John Lijsen, grondeigenaar, wonende te Antwerpen 34. Alphons Hermanus Reinier Albers, particulier, wonende te Nijmegen 35. Petrus Guilielmus Amandus Casparus Panken, lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant en burgemeester van en wonende de gemeenten Duizel c.a. en Hoogeloon c.a., wonende te Duizel a. in zijn eigen naam b. als mondeling gevolmachtigde van Zijne Excellentie Emile Ernest Baron de Cartier de Marchienne, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van België, wonende te Peking (China) 36. Jean Poels, koopman, wonende te Arnhem 37. Hendrik Gerrit Geerlings, rentmeester, wonende te Arnhem 38. Willem Frederik Conrad van Bosse, directeur van de Kleefse Waard 2, wonende te Arnhem 39. Antonius van Tuill, landbouwonderwijzer, wonende te Duizel 40. Stanislas Edmond baron van Eetvelde, grondeigenaar, wonende te Brussel 41. Gerardus Hermanus Josephus Rieter, burgemeester van en wonende te Maashees 42. Mr. Kornelis Anthonie Nederhof, directeur der Noordelijke Hypotheekbank, wonende te Zwolle blijkens alle voormelde lastgevingen aan de comparant Schreurs gedaan uit vijftien onderhandse akten van volmacht die na alvorens door de lasthebber in tegenwoordigheid van de Notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen getekend en geregistreerd aan deze minuuttekst te zijn vastgehecht. De comparanten verklaren: dat zij bij deze akte, op het ontwerp waarvan Koninklijke bewilliging werd verleend bij Besluit van vier december 1915 nummer 42, oprichten de Naamloze Vennootschap Grondverbetering- en Ontginningsmaatschappij gevestigd te Zwolle; dat in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door: de comparant sub I voor duizend gulden de comparant sub (II voorheen) I voor drieënzeventig duizend vijfhonderd gulden, namelijk voor drieëntwintigduizend vijfhonderd gulden in de preferente aandelen en voor het volle bedrag in gewone aandelen; de lastgever sub 1 voor tien duizend gulden; de lastgever sub 2 voor twee duizend gulden; de lastgever sub 3 voor een duizend gulden; de lastgever sub 4 voor vijf duizend gulden; de lastgever sub 5 voor een duizend gulden; de lastgever sub 6 voor een duizend gulden; de lastgever sub 7 voor twee duizend gulden; de lastgever sub 8 voor een duizend gulden; de lastgever sub 9 voor een duizend gulden; de lastgever sub 10 voor een duizend gulden; de lastgever sub 11 voor drie duizend gulden; de lastgever sub 12 voor twee duizend gulden; 2 De Kleefse Waard was indertijd een baksteenfabriek

3 de lastgever sub 13 voor twee duizend gulden; de lastgever sub 14 voor een duizend gulden; de lastgever sub 15 voor een duizend gulden; de lastgever sub 16 voor twee duizend gulden; de lastgever sub 17 voor twee duizend gulden; de lastgever sub 18 voor een duizend gulden; de lastgever sub 19 voor een duizend gulden; de lastgever sub 20 voor een duizend gulden; de lastgever sub 21 voor een duizend gulden; de lastgever sub 22 voor een duizend gulden; de lastgever sub 23 voor een duizend gulden; de lastgever sub 24 voor twee duizend gulden; de lastgever sub 25 voor vijf honderd gulden; de lastgever sub 26 voor een duizend gulden; de lastgever sub 27 voor een duizend gulden; de lastgever sub 28 voor een duizend gulden; de lastgever sub 29 voor een duizend gulden; de lastgever sub 30 voor drie duizend gulden; de lastgever sub 31 voor een duizend gulden; de lastgever sub 32 voor een duizend gulden; de lastgever sub 33 voor een duizend gulden; de lastgever sub 34 voor twee duizend gulden; de lastgever sub 35 voor een duizend gulden en door volmachtgever eveneens voor een duizend gulden; de lastgever sub 36 voor een duizend gulden; de lastgever sub 37 voor vijf duizend gulden; de lastgever sub 38 voor een duizend gulden; de lastgever sub 39 voor een duizend gulden; de lastgever sub 40 voor twee duizend gulden; de lastgever sub 41 voor een duizend gulden; de lastgever sub 42 voor vijf duizend gulden; tezamen alzo voor een gezamenlijk een bedrag van honderd vijftig duizend gulden. De comparanten verklaren dat de bij deze akte op te richten naamloze vennootschap wordt geregeerd door de volgende bepalingen. Naam en zetel Artikel 1 De Naamloze Vennootschap draagt de naam Grondverbetering- en Ontginning Maatschappij te Zwolle. Zij is gevestigd te Zwolle en houdt daar haar hoofdkantoor, terwijl bijkantoren kunnen worden gevestigd daar waar zij dit nodig acht, ook in het buitenland.

4 Doel Artikel 2 Het doel van de vennootschap is: I. Het ontginnen van woeste gronden. II. Het in stand houden van bossen en beplantingen. III. Het aanleggen, verbeteren en onderhouden van bevloeiings- en grondverbeteringswerken. IV. Het aankopen en huren van woeste gronden om deze te ontginnen en verbeteren en deze gronden, zowel woest als ontgonnen, te vervreemden en te verhuren. V. Alle bodemcultuur in de ruimste zin zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het verkopen de verbouwde producten en daarbij bemiddeling verlenen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het geven van adviezen; b. het verstrekken van inlichtingen, het maken van plannen, bestekken en begrotingen; c. het uitvoeren en in stand houden van alle werken de bodemcultuur betreffende; d. het verhuren van werktuigen; e. het bemiddeling verlenen bij de aankoop van onroerende goederen, zaden, werktuigen en meststoffen; f. het verkopen van landbouwproducten. Duur Artikel 3 De vennootschap wordt aangegaan voor de tijd van vijftig achtereenvolgende jaren aanvangende op heden behoudens inachtneming van het voorschrift van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij kan ook voor afloop van de tijd, waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden evenwel met inachtneming van het daaromtrent bij deze statuten bepaalde. Kapitaal Artikel 4 Het kapitaal wordt bepaald op vijf honderd vijftig duizend gulden bestaande uit: I. vijfhonderd preferente aandelen elk groot duizend gulden verdeeld in vijf series A, B, C, D en E elk van honderd aandelen, geletterd en genummerd A1 tot en met A100, B1 tot en met B100, C1 tot en met C100, D1 tot en met D100 en E1 tot en met E100. II. vijftig gewone aandelen van duizend gulden, genummerd 1 tot en met 50. III. honderd oprichtingsbewijzen genummerd 1 tot en met 100. De preferente en gewone aandelen worden op verlangen en voor zover de Raad van Commissarissen dit goedkeurt in tien onder-aandelen van honderd gulden gesplitst, gewaarmerkt als aandelen en geletterd als a tot en met j. Artikel 5 De aandelen, onder-aandelen en oprichtingsbewijzen zullen zijn getekend door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en door de Directeur. Bij elk oprichtingsbewijs en bij elk aandeel en onder-aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met zaken ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen als het vorige gebruikt is. Elk nummer van een preferent aandeel of tien preferente onder-aandelen der series A, B en C heeft tegelijkertijd recht op een gewoon onder-aandeel tegen betaling van een bedrag van honderd gulden. Nummers van de preferente aandelen van serie geletterd A ontvangen daarbij gratis een oprichtingsbewijs genummerd als de preferente aandelen. Aan het bezit van deze oprichtingsbewijzen zijn geen verplichtingen verbonden. Zij hebben recht om te ontvangen het aan hen toegekende aandeel in de winst, bedoeld in artikel 30 van de statuten.

5 Bij de oprichting zijn geplaatst honderd preferente aandelen geletterd en genummerd A1 tot en met A100 terwijl op elk aandeel is gestort tien procent; verdere storting zomede de termijn van betaling wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen onder verplichting hunnerzijds 3 daarvan drie maanden voor storting kennis te geven. De stortingen geschieden tegen uitreiking van recepissen 4 op naam die door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directeur zijn getekend. De overdracht van recepissen is onderworpen aan dezelfde bepalingen en formaliteiten als voor de aandelen zullen gelden. Bij voldoening van de laatste storting worden de aandelen uitgereikt onder intrekking van de recepsissen. Bij de oprichting zijn volle gewone aandelen volgestort. Alle aandelen en onder-aandelen hiervan op naam, doch oprichtingsbewijzen aan toonder. De uitgifte geschiedt naar mate en op voorwaarde als door de Raad van Commissarissen wenselijk geacht tegen een door hem te bepalen koers, doch niet beneden pari, en zal moeten hebben plaats gehad tien jaar na heden, behoudens verlenging van de termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de Raad van Commissarissen bevoegd is zonder daartoe machtiging van de Algemene Vergadering te behoeven. Bij verdere uitgifte van preferente aandelen zullen de personen, die te dien tijde houders zijn van de preferente aandelen en onder-aandelen tot de serie A behorende, tegen parikoers daarop het recht van voorkeur hebben en wel tot eenzelfde getal aandelen of onder-aandelen als zij in serie A bezitten. Aandeelhouders worden geacht als zodanig domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap te Zwolle. De overdracht van aandelen en onder-aandelen geschiedt door een verklaring van de houder en de verkrijger in de boeken van de Vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden getekend. Van de overdracht zal op de aandelen en onder-aandelen aantekening worden gesteld en ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directeur. Over de toelating van aandeelhouders beslist de Raad van Commissarissen; deze behoeft geen mededeling te doen van de motieven die tot aanname of weigering hebben geleid. Geen weigering van overschrijving van aandelen en onder-aandelen kan plaats hebben bij overdracht op een medeaandeelhouder en bij erfopvolging. De overschrijving zomede een eventuele weigering moet geschieden binnen drie maanden na de aanvraag tot overschrijving. Gedurende één maand voor de datum van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden geen aandelen en onder-aandelen overgeschreven. Er zal door de Directeur een register worden aangehouden waarin nauwkeurig wordt aangetekend wie aandeelhouder en onderaandeelhouder van de Vennootschap zijn. Artikel 6 Voor aandelen, onder-aandelen, oprichtingsbewijzen, talons 5 en dividendbewijzen, welke in ongerede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van de rechthebbende duplicaat-bewijzen die dezelfde merken dragen als de vermiste worden verstrekt. De Raad van Commissarissen kan, zo hij dit nodig oordeelt, bemerkingen dienaangaande door middel van door hem te bepalen nieuwsbladen doen plaats hebben. De kosten van bekendmaken en van duplicaat-bewijzen komen ten laste van verkrijger. Het zal de Raad van Commissarissen bovendien vrijstaan om voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden indien de vermiste stukken terug gevonden worden. 3 Verondersteld wordt dat hier zijnerzijds is bedoeld. 4 Bewijs van ontvangst, dat later tegen het officiële document kan worden ingewisseld. 5 Strook aan dividendblad tegen inlevering waarvan een nieuw dividendblad wordt uitgereikt.

6 De vennootschap erkent voor elk aandeel en onder-aandeel steeds één eigenaar. Het bezit van één of meer aandelen of onder-aandelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen van deze akte en aan de krachtens deze akte genomen wettelijke besluiten. Obligatielening Artikel 7 De vennootschap kan een al of niet hypothecaire obligatielening aangaan op voorwaarden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen. Bestuur Artikel 8 Het bestuur van de Vennootschap wordt onder toezicht van de Raad van Commissarissen gevoerd door de Directeur, bijgestaan door een Commissie van Beheer; een en ander op de wijze en binnen de grenzen in de akte omschreven. Directeur Artikel 9 Na een niet-bindende aanbeveling van Commissarissen zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een Directeur aanstellen en zijn salaris regelen. In een op heden te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarvoor hierna volgende bepalingen van convocatie 6 niet toepasselijk zullen zijn, zal een directeur worden benoemd. De directeur moet houder zijn van minstens vijf preferente aandelen en is verplicht vóór de aanvaarding van zijn ambt tot zekerstelling van de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de Vennootschap zodanige waarborg te stellen als door de Raad van Commissarissen te bepalen. De Directeur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden ontslagen ook zonder voorafgaande schorsing ingevolge artikel 12 van deze statuten. Artikel 10 De Directeur vertegenwoordigt de Vennootschap in en buiten recht, hij is belast met de dagelijkse leiding van de zaken in de ruimste zin en met de uitvoering van besluiten genomen door de Algemene Vergadering en van die genomen in overleg met de Commissie van Beheer of met de Raad van Commissarissen. Hij is verplicht aan de Commissie van Beheer alle gewenste inlichtingen te verschaffen en haar inzage in boeken, bescheiden en kas te verlenen. De Directeur treedt met de Commissie van Beheer in overleg omtrent: a. de plannen, begrotingen, bestekken, aannemingen en inschrijvingen betreffende werken en zaken die de Vennootschap voor eigen rekening zal uitvoeren; b. de aanschaffing van benodigdheden; c. de verdere overeenkomsten door de Vennootschap aan te gaan; d. de ontwerpbegroting voor het volgende dienstjaar; e. het aanstellen of ontslaan van ambtenaren of beambten die worden aan gesteld op of een salaris genieten van duizend gulden of meer en het doen van uitgaven boven twee duizend gulden. De Directeur heeft de machtiging van de Raad van Commissarissen nodig tot het in eigendom verkrijgen, verzwaren met hypotheek of andere rechten bezwaren van onroerende goederen, het ter leen opnemen en beleggen van gelden, het voeren van gedingen en het aangaan van dadingen 7. 6 Bijeenroepen van een vergadering. 7 Overeenkomsten tot oplossing van een geschil ter voorkoming van een gerechtelijke procedure.

7 Artikel 11 Teneinde de Vennootschap te verbinden wordt de samenwerking verwacht van de Directeur en de Voorzitter van de Commissie van Beheer of bij ontstentenis 8 van hem een ander lid van de Commissie. Artikel 12 De Directeur kan in zijn functie worden geschorst door de Raad van Commissarissen. Commissarissen zijn verplicht binnen acht dagen na schorsing een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen, te houden uiterlijk zes weken na de datum der schorsing, op welke vergadering van de schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en na beraadslaging zal worden beslist of de geschorste Directeur zal worden gehandhaafd of ontslagen. Aan de geschorste moet in gelegenheid worden geboden zich in die vergadering te verantwoorden. Artikel 13 In geval van schorsing of tijdelijke verhindering van de Directeur of het vacant zijn van de betrekking wordt door de Raad van Commissarissen wordt, zo nodig tijdelijk, in het beheer voorzien. Binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature van de Directeur zullen Commissarissen een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen roepen ter verkiezing van een Directeur. Raad van Commissarissen Artikel 14 De Raad van Commissarissen bestaat uit minstens zes en hoogstens twaalf leden, zoveel mogelijk over de provincies van het land verdeeld. Op voorstel van de Commissarissen kan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het aantal worden uitgebreid tot het maximum is bereikt. Zij worden uit de aandeelhouders benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die hen ook ontslag kan verlenen. Jaarlijks treedt een kwart af, voor het eerst in januari 1920 naar een bij het lot te bepalen rooster; tussentijds benoemd treden zij af op het tijdstip aangewezen voor hen wiens plaats zij innamen. De aftredenden zijn niet terstond herkiesbaar. De Raad van Commissarissen heeft recht tot assumptie 9 van aftredende leden. Zij zullen slechts zitting hebben tot de eerstvolgende periodieke aftreding van commissarissen en zijn voor zover toepasselijk onderworpen aan dezelfde bepalingen als voor de gewone Commissarissen gelden. Iedere Commissaris moet eigenaar zijn van minstens een aandeel in de Vennootschap dat tijdens zijn functie onvervreemdbaar is en tot waarborg voor de uitoefening van zijn taak ten kantore van de Vennootschap gedeponeerd blijft. De Raad van Commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen, tot het nemen van besluiten is de aanwezigheid van de meerderheid van de leden vereist. Bij het staken van stemmen wordt, indien het zaken betreft, een voorstel geacht te zijn verworpen, indien het personen betreft beslist het lot. Commissarissen kiezen uit hun midden een Voorzitter en een secretaris. Op verzoek van Commissarissen worden hun vergaderingen bijgewoond door de Directeur. Artikel 15 De Raad van Commissarissen is belast met het algemeen toezicht op de Vennootschap, terwijl hij aan het Beheer niet verder deelneemt dan bepaaldelijk in deze statuten is aangegeven. Commissarissen hebben zowel tezamen als afzonderlijk toegang tot alle gebouwen en kantoren met recht om inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en de kas na te zien. 8 Verhindering 9 Toevoegen (aan de Raad van Commissarissen)

8 Alle gevraagde inlichtingen moeten door de Directeur en de Commissie van Beheer verschaft worden. Zij zijn bevoegd zich bij de uitoefening van hun taak op kosten van de Vennootschap door een deskundige te doen voorlichten. Artikel 16 Commissarissen zullen een vergoeding genieten voor hun reis- en verblijfskosten tot het bijwonen van vergaderingen. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden zo mogelijk acht dagen te voren door de zorg van de Voorzitter per convocatie biljet aangekondigd. Van die vergaderingen worden notulen gehouden. Commissie van Beheer Artikel 17 De Commissie van Beheer wordt gevormd door de Voorzitter en de secretaris van de Raad van Commissarissen, die ook hier als respectievelijk Voorzitter en secretaris zullen fungeren, tezamen met een derde lid uit en door de Commissarissen gekozen. Houden zij op Commissarissen te zijn, dan treden zij van rechtswege af als lid van de Commissie van Beheer. Hun last 10 is te allen tijde herroepelijk. Artikel 18 De Commissie van Beheer vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht doch minstens vier maal per jaar ter plaatse en ten tijde als door de Voorzitter wordt aangegeven. Op hun verzoek woont de Directeur de vergaderingen bij. Wanneer in deze statuten sprake is van gemeenschappelijk overleg of samenwerking van de Commissie van Beheer en de Directeur brengt ieder van hen een persoonlijke stem uit en wordt bij meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist. De bepalingen van artikel 25 voor zover toepasselijk zijn hier van kracht. De leden van de Commissie van Beheer zullen een presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen genieten, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt bepaald; overigens geldt ook hierbij het bepaalde bij artikel 16 van deze statuten. Artikel 19 De Commissie van Beheer is tot geen verdere beheersverrichtingen bevoegd dan bij deze statuten aangewezen. Rekening en verantwoording Artikel 20 Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, uitgenomen 11 het eerste jaar dat per heden begint en doorloopt tot 31 december Artikel 21 De Directeur in overleg met de Commissie van Beheer maakt na elk boekjaar de balans en de verlies en winstrekening op en biedt deze vergezeld van de justificatoire 12 stukken voor 1 maart daaraan volgend aan de Raad van Commissarissen aan. Commissarissen onderzoeken de Balans en de Winst en Verliesrekening, bepalen bij juist-bevinding het bedrag van de afschrijvingen en het uit te keren dividend en brengen hierover verslag uit. Voor 15 april stellen zij de rekening en verantwoording met bijbehorende bescheiden in handen van de Commissie tot het nazien van de Balans en de Winst en Verliesrekening. 10 Lastgeving, oftewel mandaat, instructie of opdracht 11 Uitgezonderd (het gebruikte uitgenomen is een Germanisme) 12 Rechtskundig onderbouwende

9 Deze Commissie bestaat uit drie leden door te Algemene Vergadering van Aandeelhouders te benoemen; jaarlijks treedt een van hen volgens rooster af en is niet terstond herkiesbaar. Commissarissen en Directeur kunnen geen deel uitmaken van deze Commissie. Op de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden overgegaan tot de benoeming van een dergelijke commissie. De Commissie voor het nazien van de Balans en de Winst- en Verliesrekening doet van haar bevindingen verslag aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en geeft verder in overweging de voorstellen die zij raadzaam acht. Over geschilpunten tussen de Raad van Commissarissen en de Commissie beslist de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Balans en Winst- en Verliesrekening en de justificatoire stukken en de verslagen van de Raad van Commissarissen en de Commissie tot het nazien van de Balans en de Rekening moeten ten kantore van de Vennootschap moeten veertien dagen voor de Algemene Vergadering ter inzage voor de Aandeelhouders worden gelegd. Artikel 22 De goedkeuring van de Balans en de Winst- en Verliesrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders strekt haar Commissarissen, Commissie van Beheer en Directeur tot decharge voor het beheer en toezicht over het afgelopen boekjaar. Algemene vergaderingen Artikel 23 Jaarlijks zo mogelijk in mei wordt de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden, ter plaatse door de Raad van Commissarissen te bepalen. De oproeping geschiedt namens de Raad van Commissarissen door middel van oproepingsbrieven en moet ten minste veertien dagen voor de dag van de veergadering zijn geschied, daarbij wordt tevens summier opgave van de te behandelen punten verstrekt. In deze vergadering wordt beslist omtrent de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar, voorzien in de bestaande vacatures en worden eventuele voorstellen van de Raad van Commissarissen en van Aandeelhouders behandeld. Voorstellen van Aandeelhouders moeten om in behandeling te komen per aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor 1 april worden ingediend en door ten minste vijf aandeelhouders zijn getekend. Punten die niet in de oproepingsbrieven zijn vermeld, kunnen niet in behandeling komen. Artikel 24 Buitengewone vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden, behalve in de gevallen bedoeld in de artikelen 12 en 13, wanneer de Raad van Commissarissen dit nodig oordeelt of wanneer de Directeur of Aandeelhouders, de laatste tezamen ten minste twee derde van de geplaatste aandelen vertegenwoordigende, dit met opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen verzoeken. Op verzoek van of namens de Raad van Commissarissen moeten de aanvragers hun aandelen tegen ontvangstbewijs overleggen tot staving dat zij inderdaad twee derde van de geplaatste aandelen vertegenwoordigen. Zulk een vergadering moet plaatshebben binnen een maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij de Voorzitter van de Raad van Commissarissen is ingekomen. Na het verstrijken van die termijn zijn aan vragers bevoegd zelf een vergadering te beleggen met in achtneming van alle bepalingen in deze akte die hierop van toepassing kunnen zijn. Deze vergadering wordt geleid door: een Voorzitter, door te vergadering aan te wijzen, terwijl tevens een der aandeelhouders door haar wordt belast met het houden van de notulen. Na afloop worden de notulen door de Voorzitter en twee aandeelhouders, die de Vergadering benoemt, vastgesteld en ondertekend. De oproeping tot een buitengewone Algemene Vergadering geschiedt op de wijze als voor de gewone is bepaald.

10 Artikel 25 In de Algemene Vergadering worden, met uitzondering van gevallen waarvoor in de statuten een andere verhouding van stemmen is bepaald, alle besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen; de besluiten zijn bindend voor alle Aandeelhouders. Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een twee vrije stemming plaats. Wordt dan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is hij gekozen op wie dan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt een voorstel aangaande zaken geacht te zijn verworpen; betreft het personen dan beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes. Artikel 26 Ieder stemgerechtigd aandeelhouder of onder-aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder als schriftelijk gemachtigde. De volmachten moeten ten minste drie dagen voor de vergadering ten kantore van de Vennootschap worden gedeponeerd. Artikel 27 Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: één tot en met twee aandelen geven recht op één stem; drie tot en met vijf aandelen geven recht op twee stemmen; zes tot en met negen aandelen geven recht op drie stemmen; tien tot en met veertien aandelen geven recht op vier stemmen; vijftien tot en met twintig aandelen geven recht op vijf stemmen; eenentwintig en meer aandelen geven recht op zes stemmen. Voor onder-aandelen geldt dezelfde tabel indien voor het bedrag der aandelen wordt gelezen het tienvoudige bedrag aan onder-aandelen. Niemand kan als gemachtigde meer dan zes stemmen uitbrengen. Artikel 28 De Voorzitter van de Raad van Commissarissen is tevens Voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met uitzondering van het geval bedoeld in artikel 24, alinea vier. Van het verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris van de Raad van Commissarissen. De notulen worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd en aan haar goedkeuring onderworpen. Bij afwezigheid van Voorzitter of secretaris wijst de vergadering voor hen plaatsvervangers aan. Winst en verlies Artikel 29 Wanneer de Winst- en Verliesrekening een nadelig saldo aanwijst, dat niet uit het Reservefonds kan worden gedekt, dan blijft deze rekening hiermee belast en wordt niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadelig saldo is aangezuiverd. Artikel 30 Van de winst zoals die blijkt uit de Balans en de Winst- en Verliesrekening wordt uitgekeerd: I. Aan het Reservefonds zolang dit niet is gestegen tot vijftig procent van het gestorte maatschappelijke kapitaal: een vierde deel van de winst. II. Van het overige: Aan de houders van preferente aandelen vijf procent over het gestorte bedrag van de aandelen.

11 III. En van het alsdan overblijvende: a. aan houder van gewone aandelen twintig procent; b. aan houders van preferente aandelen twintig procent; c. aan de Raad van Commissarissen vijftien procent; d. aan de Directeur tien procent; e. aan houders van oprichtingsbewijzen twintig procent; f. aan personeel vijftien procent. De uitkeringen geschieden aan de Commissarissen in gelijke delen met dien verstande dat de Commissie van Beheer dubbel telt en aan het personeel naar de maatstaf 13 door de Commissie van Beheer in overleg met de Directeur jaarlijks vast te stellen. De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ter plaatse en ten tijde als door de Raad van Commissarissen wordt bepaald. Niet opgevraagde dividenden vervallen vijf jaar na betaalbaarstelling aan de Vennootschap. Reservefonds Artikel 31 Er wordt een Reservefonds gevormd waarover de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op een daartoe strekken voorstel van de Raad van Commissarissen zal kunnen beschikken. Daarin wordt gestort: a. de bijdrage in de winst in artikel 30 vastgesteld; b. het eventueel te verkrijgen agio bij uitgifte van aandelen boven de parikoers na aftrek van kosten aan deze uitgifte verbonden; c. de revenuen van dit fonds. Zodra en zolang het fonds vijftig procent van het gestorte maatschappelijk kapitaal beloopt, zal het niet meer worden aangevuld. De baten van het Reserveringsfond zullen worden belegd en bewaard op de wijze door de Raad van Commissarissen te bepalen. Wijziging der statuten Artikel 32 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is, behoudens Koninklijke Bewilliging voor zover die alsdan vereist wordt, bevoegd wijzigingen in deze statuten aan te brengen. Besluiten houdende wijziging van deze statuten kunnen slechts genomen worden in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin ten minste de helft van de geplaatste aandelen vertegenwoordigd is met drie vierde van de uitgebrachte geldende stemmen. Indien het vereiste getal aandelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand een tweede vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht de vertegenwoordigde aandelen met drie vierde van de uitgebracht stemmen wordt beslist. Ontbinding Liquidatie Artikel 33 Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de Commissie van Beheer onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders anders mocht bepalen. Het besluit tot ontbinding zal tevens behelzen het bedrag aan beloning aan liquidateuren 14 toe te kennen. Na ontbinding van de vennootschap blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de vereffening geheel is afgelopen. De bepalingen van deze statuten blijven voor zover van toepassing tot de afloop van de liquidatie van kracht. De liquidateuren zullen volledig gedechargeerd zijn door de goedkeuring van hun liquidatierekening door een buitengewone Algemene Vergadering vaan Aandeelhouders daartoe bijeengeroepen. 13 Grondslag voor de verdeling 14 De personen belast met liquidatie van de vennootschap

12 Van het provenu 15 van de liquidatie wordt uitgekeerd: I. Aan de houders van preferente aandelen het nominaal bedrag van hun stortingen op de aandelen of, als er zoveel niet beschikbaar is, het gehele provenu naar evenredigheid der stortingen. II. Aan de houders van preferente aandelen, van gewone aandelen en van oprichtingsbewijzen het eventueel na uitkering sub I het overblijvende, te verdelen als volgt: voor de preferente aandeelhouders: vijftig procent; voor de gewone aandeelhouders: vijfentwintig procent; voor de houders van oprichtingsbewijzen: vijfentwintig procent. Slotbepaling Een huishoudelijk regelement zal de regeling omtrent de inwendige 16 aangelegenheden van de Vennootschap bevatten. Het mag geen bepalingen behelzen in strijd met deze statuten. De verschenen personen zijn de notaris bekend. Op de eerste bladzijde van deze akte in de vijfentwintigste regel een woord doorgehaald en vervangen door het ene woord Nanninga. Op de negende bladzijde van deze akte in de eerste regel gerekend van onderen een woord doorgehaald en vervangen door het ene woord: zover. Op de eerste bladzijde van deze akte a) in de regels vier en vijf achtereenvolgens tien woorden doorgehaald, b) in regel zeven Romeins cijfer doorgehaald, c) in regel zes een woord weggehaald en vervangen door exploitant van een bureau voor ontginning en grondverbetering zijnde acht woorden, d) in regel zeventien een woord weggehaald en vervangen door Burgemeester van en zijnde drie woorden. Op de tweede bladzijde van deze akte in de twintigste regel weggehaald zes woorden en een Romeins cijfer. Waarvan akte in minuut. Verleden te Boxmeer 29 december 1915 in tegenwoordigheid van de heren Frans Hornikx, land- en bosbouwkundige, wonende te Roermond en Petrus Gerardus Jansen, notarisklerk, wonende te Vierlingsbeek als getuigen die onmiddellijk na voorlezing van deze akte evenals comparanten en mij, notaris, hebben getekend. w.g. D. Veenhuizen M.J. Schreurs F. Hornikx P.J. Brabers P.G. Jansen 15 Opbrengst 16 Interne

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Statuten Tawergha Foundation

Statuten Tawergha Foundation Statuten Tawergha Foundation Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Tawergha Foundation 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

AKTE NOTARIS LAP, 2006 Voorbereid door mr C.M. Lap Dossier: en cl

AKTE NOTARIS LAP, 2006 Voorbereid door mr C.M. Lap Dossier: en cl AKTE NOTARIS LAP, 2006 Voorbereid door mr C.M. Lap Dossier: 20060015 en 20062143 cl WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING (Stichting tot Steun aan het Werk van de Stichting Arcuris-De Grift wordt: Stichting

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

26315ae statutenwijziging

26315ae statutenwijziging 1 26315ae statutenwijziging Heden, negen september tweeduizend elf, verscheen voor mij, Meester Abel Elzinga, notaris gevestigd te Hoogezand Sappemeer: de heer Mark Helmerhorst, geboren te Roden op tweeëntwintig

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede Heden, drie en twintig februari negentienhonderd vier en tachtig, verscheen voor mij, Mr. JAN JACOB GAMBON, notaris ter standplaats

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN STATUTENWIJZIGING Heden, de vierentwintigste april negentienhonderd zevenennegentig verscheen voor mij, Meester Börre Albert George van Nievelt, notaris ter standplaats Rotterdam: de Heer Mr Robbert Jan

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Statuten Fundashion Pebble Squad

Statuten Fundashion Pebble Squad Statuten Fundashion Pebble Squad Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Pebble Squad 2. Zij is gevestigd te Kralendijk 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

SC/MS DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN POSTBUS 3045 6802 DA ARNHEM

SC/MS DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN POSTBUS 3045 6802 DA ARNHEM DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN POSTBUS 3045 6802 DA ARNHEM KOPIE van de akte houdende de opxichting en vaststrlling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeljjkheid: Nxjmegen

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: Advocaat: de advocaat die kantoorhoudt in het arrondissement

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET ARRONDISSEMENT MIDDEN-NEDERLAND. Vastgesteld op 31 oktober 2013 tijdens de jaarvergadering van Orde van Advocaten, op grond

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN

STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN Concept-stichtingsakte STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN Naam,zetel en duur Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DE BERGSCHE MAASVEREN. 1. Zij heeft haar zetel in de gemeente.. 1. De stichting

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105 Pagina 1 V E R E N I G I N G: Kampeervereniging "De Golfbreker", te Koog aan de Zaan. Naam, plaats van vestiging en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Kampeervereniging,,De Golfbreker", en is

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD.

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. Datum van oprichting van de stichting is 23 februari 2000. STATUTEN. NAAM EN ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd: Stichting Wijkraad

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010)

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN NOTARIS MAATSCHAP BATENBURG kantoren te Haarlem en Beverwijk Haarlem, Tempeliersstraat 20A Beverwijk, Zeestraat 26 ref: 20041929/PH DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Beverwijk gevestigde vereniging:

Nadere informatie

Statuten Stichting Demeter

Statuten Stichting Demeter blad 1 Statuten Stichting Demeter NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DEMETER. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

STICHTIN Doss. nr: STICHTING

STICHTIN Doss. nr: STICHTING STICHTIN Doss. nr: 2004.000448-1 - STICHTING VAN DISSEL OOSTINGA HAGE NOTARISSEN Heden, @ verscheen voor mij, Mr DICK OOSTINGA, notaris te Goes: @, ten deze handelend als gevolmachtigde van: de heer Anton

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING@

OPRICHTING STICHTING@ Dossier 2010.000349.01/ OPRICHTING STICHTING@ Heden, @, is voor mij, mr. Patrick Cyrillus Petrus Clemens de Kerf, notaris, gevestigd te Tilburg, verschenen: @ ----------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie