Magazine. Meningen van directie, bestuur en raad van commissarissen. juli Coöperatie nieuwe stijl p 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Meningen van directie, bestuur en raad van commissarissen. juli 2012. Coöperatie nieuwe stijl p 4"

Transcriptie

1 Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine #7, juli 2012 Klokvoorverkoop; hoe draait de pilot p 8 FloraneXt, nieuw informatiesysteem, vooral voor leden p 10 Vakantie; hoe houdt de kweker zijn bedrijf draaiend p 18 Coöperatie nieuwe stijl p 4 Meningen van directie, bestuur en raad van commissarissen

2 Highlights 2 Highlights Veilen live te volgen via Clockview Talentvolle winnaars Ranking the Grower Een foto vol tuinbouw-ondernemerstalent Michael Zwinkels (25), René van Dop (26) en Tom Zwinkels (26) zijn de winnaars van Ranking the Grower Zij werden eerste in hun categorie, respectievelijk Bloemen, Potplanten en Groenten. Dat maakte Erik Titulaer, uitgever van KAS Magazine, GroenteNet en SierteeltNet, onlangs bekend. Dit jaar werd er gezocht naar ondernemende jonge telers. Om in aanmerking te komen, moesten kandidaten (mede-)eigenaar of partner zijn in een teeltbedrijf. Ook mochten ze niet ouder zijn dan 30. Winnaar in de Categorie Bloemen werd Michael Zwinkels (25) van chrysantenbedrijf Theo Zwinkels in Maasland. Volgens de jury laat hij zien hoe je zaken binnen een organisatie perfect kunt laten verlopen. In de Categorie Potplanten is René van Dop (26) van Solis Plant in s-gravenzande de winnaar. Hij zette met zijn vader een nieuw kalanchoebedrijf op en loodste dat door het crisisjaar In de Categorie Groenten ging de winst naar Tom Zwinkels (26) van trostomatenkwekerij HGL Zwinkels in Maasland. In de Categorie Bloemen gooiden naast Michael Zwinkels ook Marius Mans (28), Marc Koene (28), Teun van der Lugt (27) en Barry van Os (22) hoge ogen. In de Categorie Planten waren dat naast René van Dop ook Jan van der Knaap (28), Dirk van Geest (27), Henry Stolk (30) en Jelle Strijbis (26). 32 klokken van FloraHolland live op uw pc Via de dienst Clockview kunnen leden van FloraHolland vanaf de pc live de 32 klokken in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg volgen. Clockview geeft snel inzicht in hoe kopers producten waarderen. De dienst vervangt de diensten Klok in de kantine (Aalsmeer) en de webklok via SierteeltNet (Naaldwijk). Uit de eerste reacties van kwekers blijkt dat het schakelen tussen de drie exportlocaties snel en gemakkelijk gaat. Clockview is bereikbaar via één abonnement via MyFloraHolland.com. De abonnementen van leden op Klok in de kantine en de webklok via SierteeltNet worden automatisch overgezet naar Clockview. Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gert van Egmond, T of E Breng de nog niet gemodificeerde stapelwagens naar locatie Op 19 november start het landelijke stapelwagenbestand. Het zoeken van nog niet gemodificeerde stapelwagens wordt de komende tijd steeds lastiger. FloraHolland roept alle gebruikers op om de nog niet gemodificeerde stapelwagens zo veel mogelijk aan te voeren op één van de locaties van FloraHolland. Behalve in de logistieke processen zijn stapelwagens in de praktijk ook regelmatig in gebruik als opslagmiddel. In dat geval komt de stapelwagen soms langere tijd nauwelijks van zijn plaats. Omdat het zoeken van stapelwagens voor het project 1-Kar steeds moeilijker wordt, roept FloraHolland haar gebruikers op om mee te helpen. Hebt u of hebben uw klanten stapelwagens staan die nog niet gemodificeerd zijn? Maak ze dan leeg en zorg ervoor dat ze de komende periode weer op de locaties komen. Dit kan door ze aan te voeren voor klokhandel of door ze uit te stoten uit uw boxruimte. FloraHolland zal deze stapelwagens waar mogelijk opslaan. Vragen? Mail naar

3 Index Index Colofon FloraHolland Magazine is het maandelijks verschijnende relatiemagazine van FloraHolland. Redactieadres FloraHolland Magazine, Postbus 220, 2670 AE Naaldwijk T , FloraHolland Magazine wordt gemaakt door Piet Kralt, Nancy Bierman, Krijn Schuitemaker, Willem Goedendorp, Van Deventer bv, Fotostudio G.J. Vlekke, Frank Bonnet, Ronald Segaar, Lé Giesen, Foto Ruben, Gerard van Rossum en anderen. Voor informatie over of wijzigingen in de toezending van dit blad kunt u bellen of en naar Adverteren in FloraHolland Magazine? Bel Martijn Haas van SierteeltNet/GroenteNet, T Coöperatie De coöperatie verandert 4 Bestuurszaken 6 Column Wat is het collectief u waard? 7 Veilingachtergronden Klokvoorverkoop, de stand van zaken 8 Nieuwe initiatieven bij Tradepark Bremen 9 FloraneXt, nieuw informatiesysteem voor leden 10 IT bij FloraHolland, waar gaat het heen? 11 Mensenwerk De mensen van de handel 12 Bedrijvigheid Flower Power, betrouwbaar in het retailkanaal 15 Boomkwekers op weg naar Plantarium 16 Zomertijd, hoe houd je het bedrijf draaiend? Over de grens Flora Ola, breed aanbod van zomerbloemen 20 Nieuws Omzetcijfers en nieuwsberichten Het drukproces van dit blad voldoet aan de meest strenge eisen op het gebied van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De folie voor de verpakking van FloraHolland Magazine bestaat uit de grondstoffen polyethyleen c.q. polypropyleen. 20

4 Coöperatie 4 Wat het coöperatieve bedrijf doet, moet nuttig zijn voor de leden Timo Huges: Het belang van de leden prevaleert. FloraHolland is een coöperatief bedrijf. Die term hoor je de laatste tijd wel vaker. Vanwaar deze term? Wat wordt ermee bedoeld? Wij vroegen het algemeen directeur Timo Huges. Tekst: Piet Kralt Wat is er veranderd? Veranderd is er eigenlijk niets. Maar we waren bij FloraHolland de laatste jaren een beetje uit het oog verloren dat we een verlengstuk zijn van de bedrijven van de leden, en dat we onlosmakelijk met de leden verbonden zijn. Er was een soort drietrapsraket ontstaan: handel, veiling en kwekers. Er is echter geen sprake van een drietrapsraket, maar van een tweetrapsraket. Je hebt handelaren en kwekers en de veiling hoort bij de kwekers. De veiling is van de leden. Zij hebben haar opgericht en uitgebouwd. FloraHolland is dan ook geen zelfstandig bedrijf met autonome doelstellingen, maar een coöperatief bedrijf met het ledenbelang als uitgangspunt. Wat betekent dat voor Timo Huges persoonlijk? Voor mij betekent dit dat we het belang van de leden laten prevaleren bij alles wat we doen en beslissen, zowel op de korte als op de lange termijn. Wat goed is voor het coöperatieve bedrijf, leidt dus per definitie tot meer efficiency en meer effectiviteit op de tuin bij de kweker. En maakt de keten als geheel sterker. Wat mag het coöperatieve bedrijf van de leden verwachten? De leden mogen van het coöperatieve bedrijf verwachten dat het zich voor 100 procent voor hen inzet. Omgekeerd mag je van de leden inzet verwachten voor hun coöperatieve gebruik. BVO is dus een achterhaald begrip en leden horen de beschikbare diensten, middelen en infrastructuur op een geëigende wijze te gebruiken. De bestuurlijke structuur zoals het coöperatieve bedrijf die nu kent, met FPC s en Adviesraden, geeft leden alle kans om hun stem te laten horen. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat wij de goede dingen op de agenda hebben staan. Dat zijn de plaatsen waar wij luisteren. Daar verzamelen we input voor beleid. Daar hebben de leden hun inbreng in het coöperatieve bedrijf. En dat maakt dat bedrijf sterker. Het is effectiever om daar je mening te geven dan dat in de media of op een verjaardag te doen. Wat betekent dat nu concreet? Misschien wel het beste voorbeeld is dat van het veilschema voor lelies. En dat is niet omdat daarbij alles gladjes is verlopen. De FPC is, na een uitgebreid proces, tot een advies gekomen, dat we aanvankelijk hebben overgenomen. Vervolgens zijn er zeer concrete tegengeluiden gekomen. Op grond daarvan zijn we uiteindelijk toch tot een ander oordeel gekomen. Dat laat eens temeer zien, hoe moeilijk het is om in een coöperatieve omgeving tot besluiten te komen en veranderingen door te voeren. Niet erg, wel leerzaam. We hebben nu eenmaal vijfduizend eigenaren/bazen bij FloraHolland.

5 Coöperatie 5 Nieuwe structuur ledenbetrokkenheid moet echt gaan leven Hoe beoordeelt de raad van commissarissen de nieuwe structuur van de ledenbetrokkenheid? Welke rol speelde de raad in het proces richting die nieuwe structuur? Wij vroegen het Franswillem Briët en Aad van der Knaap, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Tekst: Piet Kralt De rol van de commissarissen in het proces Franswillem Briët: De coöperatie als besturingsmodel zorgt voor betrokkenheid. Dat model koesteren we. Ons ledenbestand wordt steeds meer divers en schaalvergroting op de bedrijven vergroot de afstand tot de coöperatie. Als FloraHolland daarop onvoldoende inspeelt, gaan leden zich er minder thuis voelen. Dus moet je leden betrokken houden. Aad van der Knaap: Leden zijn vooral vanuit hun product bij FloraHolland betrokken. Versterking van de FPC s en het instellen van Adviesraden Bloemen en Planten zijn dan ook goede en logische stappen. Anderhalf jaar geleden was er onrust in de coöperatie. Ook wij zijn daarop door leden aangesproken. We hebben naar hen geluisterd en geluiden doorgegeven aan bestuur en directie. De leden mogen van ons verwachten dat we meer doen dan alleen toezicht houden op het gevoerde beleid. Bij het samenstellen van de agenda zorgen we er dan ook voor dat het ledenbelang voldoende aandacht krijgt. De taak van de commissarissen Franswillem Briët: Bestuur en raad van commissarissen beoordelen beide het beleid, maar vanuit uiteenlopende invalshoeken. Het bestuur heeft het voordeel van meer invloed en het nadeel van minder afstand. De commissarissen zeggen: kijk verder, speel in op wat we in de sector en in de samenleving zien, in Nederland en daarbuiten. In de raad van commissarissen zit interne kennis (van de kwekerscommissarissen) en externe Franswillem Briët: Proberen dingen op de agenda te zetten. inbreng (van de externe commissarissen). Gedrieën, directie, bestuur en raad van commissarissen zijn we bereid en in staat om in hetzelfde tempo te lopen, gunnen we elkaar ruimte en geven we elkaar respect. Elk van de drie stuurt de veiling aan, wij met net wat meer afstand. Wij proberen dingen op de agenda te zetten. Zo heeft het ook rondom de ledenbetrokkenheid gefunctioneerd. Is dit de gewenste structuur van de ledenbetrokkenheid? Aad van der Knaap: Als deze structuur echt gaat leven, is het een superontwikkeling. Het is overigens geen geringe opgave om al die clubs te begeleiden en goed te laten functioneren. Gelukkig hoor ik van alle kanten dat iedereen er heel goed inzit. Aad van der Knaap: Nieuwe structuur ledenbetrokkenheid is superontwikkeling. Wat kan/moet er nog beter? Franswillem Briët: We kunnen nog meer doen. Door zowel de organen van ledenbetrokkenheid als allerlei media te gebruiken om te leren wat er bij leden leeft. En zo nodig het veilingbeleid of het aanbod van diensten aan te passen of van een betere uitleg te voorzien. Aad van der Knaap: Ik ben kritisch over de algemene ledenvergadering. We verliezen ons te vaak in discussies die elders horen te worden gevoerd en vergeten daardoor soms waar het echt om gaat. Hierdoor laten leden die op zich wel betrokken zijn zich er niet meer zien. Dat is een verkeerde ontwikkeling. Ik hoop dat er op dit punt echt discussie op gang komt, waarin ook het fenomeen ledenraad mag worden meegenomen.

6 Coöperatie 6 Bestuur laat zich bijpraten over telersverenigingen Het bestuur heeft ingestemd met een investeringsplan dat ervoor moet zorgen dat de nieuwe uniforme stapelwagen ook in Naaldwijk hoger beladen kan worden. Op de andere exportveilingen bestond deze mogelijkheid al. Nu past ook Naaldwijk de gebouwen en installaties aan. Het bestuur en enkele managers zijn door manager Concernmanagement Frank van den Hoek en Thijs Jasperse van Florpartners bijgepraat over de telersverenigingen. Die vormen getalsmatig en in omzet een groeiend belang binnen de coöperatie. Al is dat belang bij planten groter dan bij bloemen. Ze bestaan in uiteenlopende hoedanigheden, van puur productgericht tot markt- en verkoopgedreven en ze zijn in verschillende segmenten actief. In zekere zin vormen telersverenigingen een tussenfase in het opzetten van ketenbrede consortia, zoals FloraHolland die probeert op te zetten. Dat betekent niet, dat individuele telers niet aan dergelijke consortia zouden kunnen deelnemen. Uiteindelijk is het al dan niet deelnemen in een telersvereniging een eigen ondernemersbeslissing. De presentaties gaven inzicht in de ontwikkelingen bij telersverenigingen. Ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de dienstverlening van FloraHolland. FloraHolland moet ervoor zorgen dat haar diensten blijven aansluiten bij de behoeftes van de telersverenigingen. Het bestuur is tevens bijgepraat over de stand van zaken rondom de eerdergenoemde consortia. FloraHolland streeft dit jaar het opzetten na van vijf consortia van ketenpartijen, die de afzet via ketens beter moeten laten verlopen. Daarvan zijn er nu twee operationeel. FloraHolland is daarbij niet in de lead, maar stelt zich daarbij dienstverlenend op richting de ketenpartijen. Zij ontwikkelt dus diensten op grond van concrete vragen. Uniform tarief voor stortkosten doordraai Vanaf 3 september a.s. gelden bij alle vijf locaties van FloraHolland uniforme tarieven voor het storten van producten. Bij deze stortkosten zijn er drie categorieën: Klokdoordraai. Afkeuring voor aanvang veilen door de keurmeester. Afkeuring na herkeuring door de keurmeester. Stortkosten van producten die aan de veilingklok zijn doorgedraaid, worden alleen in rekening gebracht bij de kwaliteitsklassen A2 en B1. Het tarief bedraagt 0,50 per fust. Bij het doordraaien van A1-kwaliteit worden geen stortkosten berekend. Worden producten gestort als gevolg van het afkeuren voor aanvang van de veiling, of wordt er afgekeurd na herkeuring, dan geldt er een tarief van 1 per fust, ongeacht de kwaliteitsklasse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven. Hebt u vragen over stort-/ door draaikosten, neem dan contact op met uw accountmanager. FloraHolland Magazine gaat in augustus nader in op de achtergronden van deze maatregel. Stortkosten FloraHolland klokken Kwaliteitsklasse A1 A2 B1 Doordraai Tarief per eenheid Geen 0,50 0,50 Maximumtarief per stapelwagen Geen Geen Geen Maximumtarief per DC Geen Geen Geen Afkeuring na herkeuring Tarief per eenheid 1,00 1,00 1,00 Maximumtarief per stapelwagen Geen Geen Geen Maximumtarief per DC Geen Geen Geen Afkeuring voor aanvang veiling Tarief per eenheid 1,00 1,00 1,00 Maximumtarief per stapelwagen Geen Geen Geen Maximumtarief per DC Geen Geen Geen Ontmoeting in Israël Tekst: Piet Kralt Onlangs was minister Maxime Verhagen van EL&I in Israël. Daar ontmoette hij local areamanager Ada Cohen en haar dochter Keren-Or. Als dochter van een veilingmedewerkster en als kleindochter van oud-voorzitter Leen Mastenbroek van Veiling Vleuten, is het veilingvirus haar natuurlijk met de paplepel ingegeven.

7 Column 7 Wat is het collectief u waard? Piet Kralt Hoofdredacteur FloraHolland Magazine De sierteeltsector was altijd een sterk collectief. Kwekers kwamen dankzij hun veilingen sterker op de markt te staan. Zij brachten via tentoonstellingen en bloemencorso s hun product onder de mensen. Via het Productschap Tuinbouw zetten ze marktonderzoek op. Voor de collectieve promotie stichtten ze samen met de handel Bloemenbureau Holland. De innovatie van hun bedrijven stimuleerden ze via de tuinbouwstudieclubs. Veel van die collectiviteit staat nog overeind, al zijn delen ervan in verval geraakt. Want bedrijven zijn gegroeid, belangen zijn groter geworden en kwekers zijn soms elkaars concurrent. De oude openheid van de studieclubs past niet altijd meer en tentoonstellingen zijn niet altijd meer het beste promotiemiddel. Nu we het toch over promotie hebben: grote handelsbedrijven en ook kwekers en samenwerkingsverbanden van kwekers, doen dat tegenwoordig zelf. Zij denken weinig baat te hebben bij de promotieactiviteiten van Bloemenbureau Holland en evenmin bij de marketingactiviteiten van FloraHolland. Toch worden al die activiteiten uit de veilingprovisie betaald. Want de veilingprovisie is zo ongeveer nog het enige instrument om zaken collectief mee te financieren. Dat maakt een discussie over de hoogte van de veilingprovisie relevant. Met als vraag: wat wilt u wel en wat niet collectief aanpakken (dus via FloraHolland) en wat is u dat waard? Vaak kunnen kwekers individueel of in samenwerking de kar trekken. Maar sommige diensten zijn individueel niet te realiseren en dan moet het toch echt collectief. Bijvoorbeeld bij de zorg voor standaardisatie in de IT of het investeren in koopkrachtbehoud en versterking. Productpromotie is er ook zo een. Sommige productgroepen zijn succesvol met productgerichte promotie en zien daar veel in. Andere zien er niets in. Hoe dan ook, vaak kosten deze dingen al direct geld, maar leveren ze pas op termijn geld op. Dus geeft dat de nodige discussie. Hoewel de veilingomzet tot tevredenheid stemt, staat de veilingexploitatie onder druk. De aanvoer krimpt en verschuift van de klokken naar de directe stromen. FloraHolland heeft de uitdaging om meer met minder te doen. De ruimte daarvoor is overigens beperkt omdat veel kosten te maken hebben met onroerend goed en installaties. Tegen die achtergrond is dit wellicht hét moment om te bespreken welke diensten we wel en welke we niet collectief organiseren, en hoe we de financiering ervan dan regelen. Mooi onderwerp voor de FPC s en de Adviesraden Bloemen en Planten, lijkt mij. En misschien straks wel op de regiobijeenkomsten en de alv.

8 Veilingachtergronden 8 Pilot Klokvoorverkoop slaat goed aan Het project Klokvoorverkoop Aalsmeer zit nog in de pilotfase. Toch maken al 85 kopers en 140 kwekers er gebruik van. Te veilen producten kunnen voorafgaand aan de nieuwe veildag, van tot uur, online via Klokvoorverkoop worden aangeboden. Tekst: Piet Kralt Prima dat zo veel kwekers en kopers al geïnteresseerd zijn in Klokvoorverkoop. We zetten vanuit deze deelnemers een klankbordgroep op. In de pilotfase blijven we de dienst en de service verbeteren. Dat zegt Gert van Egmond, dienstenmanager bij Veilen en Kwaliteit. Een goed voorbeeld van Blijven volhouden Bij de veiling zijn ze heel enthousiast, maar vanmorgen zijn er van de driehonderd door mij aangevoerde fusten zes via Klokvoorverkoop afgezet. Aldus het nuchtere commentaar van alstroemeriateler Siem Knol. Knol voegt daar aan toe, dat je er in deze tijd van het jaar ook niet alles van mag verwachten. Kopers hebben keus genoeg en kopen vooral nieuwe rassen via Klokvoorverkoop, zodat ze zeker weten dat ze die hebben. Ik blijf wel dagelijks meedoen aan Klokvoorverkoop, want ik wil mijn kopers zo goed mogelijk bedienen. Per slot van rekening zijn al mijn grotere kopers er op aangesloten. wat Klokvoorverkoop kan opleveren, is de webshopkoppeling voor handelsbedrijven die dit aanbod zonder enig voorraadrisico kunnen doorzetten in hun webshop. Gert van Egmond en Michiel Vaandrager, verantwoordelijk voor de commerciële kant van het project, willen graag nog meer kopers en kwekers bij het project betrekken. Manager Commercie Veilen bloemen Vaandrager: Voorlopig kunnen alleen handelsbedrijven meedoen die in Aalsmeer een kopersplaat hebben. Daar richten we ons tijdens deze pilotfase op. Als de pilot is afgerond en de techniek klaar is, dan willen we uitbreiden naar de overige locaties. Ook het aantal producten is nog beperkt: roos, Gerbera, Alstroemeria, Cymbidium en Anthurium. Later in de pilotfase breiden we dit aantal uit. Zekerheid Volgens Gert van Egmond biedt inkopen via Klokvoorverkoop kopers de zekerheid dat er vroegtijdig mee kan worden gehandeld. Bovendien kan er in kleine aantallen worden gekocht. Eén emmer of doos is geen probleem. De kweker kan eenvoudig producten aanbieden via Klokvoorverkoop. Al enkele minuten na het insturen van de EAB kan hij dit via MyFloraHolland aanvinken. Per partij kan maximaal een derde worden aangeboden via Klokvoorverkoop. De prijzen die kwekers afgeven, liggen volgens Michiel Vaandrager gemiddeld net iets boven het klokprijsniveau. Voor kopers zijn er geen extra kosten. Een transactie van Klokvoorverkoop wordt hetzelfde afgehandeld als een kloktransactie. Daardoor kunnen we zulke transacties tegen dezelfde prijs aanbieden. Gert van Egmond noemt Klokvoorverkoop een logische aanvulling op de bestaande dienstverlening van FloraHolland. Door de combinatie klok, Klokvoorverkoop, FloraHolland Connect en e-trade kun je op verschillende manieren en op verschillende momenten zakendoen. Wat is Klokvoorverkoop? Eind maart begon bij FloraHolland Aalsmeer de pilot Klokvoorverkoop Aalsmeer. Te veilen producten gaan hierbij online in de voorverkoop. De kweker bepaalt de prijs. Voor kopers is het voordeel van via Klokvoorverkoop kopen dat zij zeker weten dat ze het product hebben en de prijs kennen. De pilot Klokvoorverkoop loopt met Alstroemeria, Anthurium, Cymbidium, Gerbera en roos.

9 Veilingachtergronden 9 Een vooruitgeschoven post in Duitsland FloraHolland Tradepark Bremen verkleint de afstand tussen Nederland en Duitsland. Sinds anderhalf jaar bestaat FloraHolland Tradepark Bremen. Deze logistieke hub ligt vlak bij een knooppunt van snelwegen bij het Noord-Duitse Bremen. Na een afwachtende start breidt FloraHolland Tradepark Bremen zijn activiteiten uit. Ook de respons op deze activiteiten is groeiende. Het in ontvangst nemen, opslaan en overslaan van producten van kwekers in de regio rondom Bremen. Zo omschrijft manager Eline van den Berg de taak van FloraHolland Tradepark Bremen. Dagelijks heeft Transportbedrijf Faber een pendel naar Duitsland. Ook orders van handelsbedrijven, die via KOA en Klokservice tot stand zijn gekomen, komen op die manier hier binnen. Noord- Duitse handelaren halen dan hier hun gekochte producten op. FloraHolland heeft veel inkoopmogelijkheden: de klok, FloraHolland Connect, PlantConnect.nl, FloraHolland e-trade, Klokvoorverkoop en KOA. Wij bieden voor deze regio de bijpassende logistieke diensten. Bestaande regionale klanten kunnen onze inkoopmogelijkheden nu beter benutten. Door de pendel kunnen ze hun gekochte producten nu dezelfde dag nog in hun eigen regio ophalen. Klanten die hun gekochte producten vanuit het Westen hierheen vervoeren, geven wat ze zelf niet kunnen laden met de pendel mee. De grootte van hun vrachtwagen is nu geen beperkende factor meer als zij inkopen. Dat is goed voor de koopkracht. Regionaal aanbod binden Binden van regionaal aanbod is een tweede taak van FloraHolland Tradepark Bremen. Eline van den Berg: Tussen Bremen en Groningen ligt een belangrijk productiegebied van boomkwekerijproducten, tuin- en terrasplanten. Je vindt hier cultivars en kwaliteiten, die je niet overal vindt. Het is goed dat klanten dat aanbod via PlantConnect.nl of de klokken kunnen bereiken. Dat kan met deze logistieke hub doordat aanvoerders hier in Bremen hun product kunnen aanleveren. Het vervoer naar de afnemer is vervolgens ook geregeld. Daarnaast willen we ook in bestaande lijnen van Noord-Duitse aanvoerders faciliteren. Zo zijn we echt een vooruitgeschoven post van Nederland Sierteeltland. Het is nu zaak om onze klanten te vertellen welke mogelijkheden we bieden, want vaak denken ze nog vanuit bestaande logistieke systemen. Fysieke aanwezigheid Eline van den Berg noemt de fysieke aanwezigheid van FloraHolland in de regio rond Bremen nuttig. Hoewel het nog om een pilot gaat, groeit het aantal via FloraHolland Tradepark Bremen getransporteerde aantal karren gestaag. Aanbod uit de regio weten we beter aan ons te binden. Kwekers en kopers uit de regio zien ons als de vooruitgeschoven post van FloraHolland. Hier kunnen ze met vragen in de Duitse taal terecht. Wij helpen ze hun weg te vinden in de grote organisatie die FloraHolland nu eenmaal is. Zo kunnen Duitse kwekers hun EAB invullen op een terminal in het gebouw. En als de klokken draaien, kunnen ze meekijken op Clockview. Verder helpen we mensen om afzetmogelijkheden als PlantConnect. nl optimaal te benutten. Zo vertellen we kwekers hoe ze de productinformatie en de productfoto moeten meegeven. Begin juni hielden we een bijeenkomst met veertig kwekers en een aantal Nederlandse veilingmedewerkers, onder wie een veilingmeester, een keurmeester en medewerkers van FloraHolland Connect. Het is goed dat mensen weten wie hun contactpersonen zijn. Dat verkleint de afstand tussen Nederland en Duitsland.

10 Veilingachtergronden 10 FloraneXt geeft informatie die helpt ondernemen Dit najaar gaat de nieuwe website van FloraHolland, live. Dan wordt ook FloraneXt geïntroduceerd. FloraneXt levert prijs- en statistiekinformatie en biedt veel meer dan Floranet en TeleVBA, de systemen die het vervangt. Bovendien biedt het leden meer dan niet-leden. De informatie uit de dienst Floranet verdwijnt niet compleet. Het systeem blijft draaien voor Aanbod Online (voor kopers) en voor de BI-informatie (voor kwekers). Het nieuwe FloraneXt levert nog steeds prijsinformatie en statistische informatie, maar dan wel op een hoger niveau. Het biedt meer mogelijkheden om analyses te maken met gerichte filter- en sorteermogelijkheden. Op basis waarvan vervolgens commerciële beslissingen genomen kunnen worden. Met verbeterde tabellen, grafieken en diagrammen, ziet de gebruiker in een oogopslag meer. Bovendien wordt de informatie niet alleen meer per locatie, maar ook locatieoverstijgend aangeboden. Bij het inrichten van FloraneXt waren zowel kwekers als kopers betrokken. Zij hebben demo s getest en verbeterpunten aangedragen. Op hun aanraden is ook de abonnementsvorm van FloraneXt anders dan die van Floranet en TeleVBA. Leden krijgen meer Hoe werkt het? Tekst: Piet Kralt Het nieuwe FloraneXt is het eerste informatiesysteem waarbij het nieuwe informatiebeleid van FloraHolland van toepassing is. Dat betekent onder meer dat de geboden informatie nooit te herleiden kan zijn tot een individuele kweker. Daarom wordt er geen algemene veilinginformatie verstrekt over producten die door drie of minder kwekers worden geteeld. Daarnaast geldt voor iedere gebruiker dat hij niet alleen de daadwerkelijke veiltijd kan zien, maar ook zijn positie binnen het blok. En dat tot dertig dagen terug. Verder hebben leden een streepje voor bij FloraneXt. Niet-leden krijgen alleen de eigen aanvoerinformatie en de prijsgemiddelden van de dagen waarop ze hebben aangevoerd. Leden kunnen echter wel alle dag-, week-, maand- en jaarinformatie van alle producten opvragen. Een lid dat van gewas wil switchen, kan dus onderzoeken hoe de aanvoer en de prijsvorming van dat product de laatste jaren is verlopen. Wil een lid de internationale concurrentie van zijn product in kaart brengen, dan kan dat ook. Zo biedt het nieuwe FloraneXt echte informatie voor ondernemers. De huidige gebruikers van Floranet en TeleVBA gaan niet automatisch over naar FloraneXt. Er komt een link op Floranet en TeleVBA, waarmee je jezelf kunt abonneren op FloraneXt. Wie nog geen abonnee is, kan dat straks worden via het overzicht van de beschikbare diensten op het vernieuwde Floranet en TeleVBA worden nu betaald via Het nieuwe FloraneXt helpt ondernemers bij hun beslissingen. een jaarbedrag en een tarief per aangeklikt scherm. Voor FloraneXt geldt een vast maandbedrag voor leden van dertig euro. Vervolgens kunnen abonnees onbeperkt die informatie opvragen, waartoe zij, conform het informatiebeleid van FloraHolland, toegang hebben. Hierover worden de huidige abonnees van Floranet en TeleVBA binnenkort verder geïnformeerd.

11 Veilingachtergronden 11 Keteninformatisering samen aanpakken JanPaul Landman: Naar een nieuwe taal in de ICT. In een wereld die steeds meer digitaal wordt, werkt FloraHolland aan uniforme, nieuwe ICT-systemen. FloraHolland kijkt daarbij steeds meer ketenbreed en zoekt het gesprek met kwekers en kopers. Dat zegt concernmanager I&A JanPaul Landman. Tekst: Piet Kralt INTERN werken we bijvoorbeeld aan projecten als een nieuw uniform veilsysteem. Een onderdeel daarvan, U-KOA (uniform kopen op afstand voor de exportveilingen), is al gerealiseerd. Ook komt er een uniform systeem voor het verwerken van transacties van FloraHolland Connect. We werken aan uniforme kwekers- en kopersfacturen, aan het nieuwe prijs- en statistieksysteem FloraneXt en aan de nieuwe website. Die laatste twee komen dit najaar beschikbaar voor klanten. In een keten waarin we 24/7 zakendoen en waarin ICT steeds belangrijker wordt, streeft FloraHolland naar informatisering die inspireert, faciliteert en ontzorgt. Zodat kwekers en kopers met online systemen en online kennis op maat de optimale transacties kunnen realiseren. De nieuwe website wordt dé entree tot die virtuele marktplaats. De huidige dienstverleningssite, myfloraholland.com, wordt er onderdeel van. De nieuwe site is een startpunt, op basis waarvan we verder ontwikkelen en in gesprek blijven met kwekers en kopers. EXTERN richten we ons vooral op keteninformatisering. We kijken van buiten naar binnen. Momenteel zetten we een ICT-Klankbordgroep Kwekers op, zes à acht kwekers, die affiniteit met het onderwerp ICT hebben. Met hen stemmen we onze projecten af op bestaande behoeftes en op de knelpunten. Houdt FloraHolland het ledenbelang op dit beleidsonderdeel voldoende in het oog? Worden er projecten gedraaid, waaraan leden wat hebben? Wordt de goede prioritering toegepast? Met onze ICT moeten mensen effectief en efficiënt zaken kunnen Een kwestie van taal, van EDI naar XML Hoe goed je communiceert, hangt af van welke taal je gebruikt. Dat is in de ICT al net zo als in het gewone leven. JanPaul Landman: EDI was altijd de standaardtaal voor de berichtenuitwisseling in de keten. Nu is er een nieuwe, efficiëntere taal, XML. Een groot deel van de systemen bij ons en elders in de keten draait nog onder EDI. Het is zaak dat de hele sector op XML overstapt. FloraHolland wil haar systemen in die zin aanpassen, maar dat is alleen zinvol als de rest van de keten aansluit. ICT is een taaie materie. Alles wat je wilt aanpassen is complex. Vaak grijpen dingen in elkaar. Daarom willen we in een Keten informatiseringsplan helder krijgen wat ons te doen staat. Om dat vervolgens te toetsen bij kwekers, bij kopers en bij softwareleveranciers. ICT-ers zijn altijd gewend geweest om voor de klant te denken. Nu komt de klant zelf meer en meer aan het roer. doen. Maar ICT is heel duidelijk een ketenverantwoordelijkheid. Dus moeten we dezelfde taal spreken, het eens zijn over standaarden en codes en samen de kosten van het beheer en het onderhoud van die standaarden dragen. Die standaarden en codes vormen een infrastructuur en een infrastructuur kost nu eenmaal geld. Daarom ook blijft er een rol voor FlorEcom, waar de keten op deze punten aan afstemming werkt.

12 12 Mensenwerk

13 Mensenwerk 13 Tekst: Krijn Schuitemaker Snel schakelen van Rijnsburg naar Lille Arian Hoek van Guillaume Fleurs belt in de box op FloraHolland Rijnsburg, vlak voordat hij in de auto naar Lille stapt, nog even met Frankrijk over een zojuist binnengekomen order. Sinds 2007 runnen Arian en zijn vader Wim Hoek (niet op de foto) een cash & carry in het Franse Lille. Zus Maria werkt op de administratie van het bedrijf. Arian Hoek: In 2007 hebben we in Lille een cash & carry overgenomen, gevolgd door de overname van nog een ander bedrijf. Daarvoor waren we een traditioneel lijnrijdersbedrijf. Momenteel hebben we nog één bloemenlijn wat dieper in Frankrijk. We zijn volop bezig met het opknappen van de cash & carry. De kleur rood is vervangen door grijs en we gaan iets doen met mooie foto s aan de wanden. Volgens Hoek is de service van de cash & carry heel uitgebreid. Dat vergt nogal wat inspanning van onze kant, maar als je daardoor je klanten kunt behouden is dat niet erg. Iedere dag kunnen we vanuit Rijnsburg onze cash & carry voorzien van verse producten. We kunnen dus snel schakelen en bijna altijd leveren. De laatste tijd worden de telefonische verkoop en die via internet steeds belangrijker. Naast de klanten die onze zaak in Lille bezoeken, rijden we ook met een viertal busjes met bestellingen naar klanten toe.

14 Europa s grootste aanbod van tuinplanten voor tuincentra en groothandel 30 monsterbeurzen per jaar Dinsdag 07:30-14:00 uur 24/7 webshop Najaarsbeurs 6000 monsterpartijen van 500 kwekers! 22 augustus 7:30-17:00 uur 23 augustus 7:30-17:00 uur 24 augustus 7:30-14:00 uur Overige beurzen 7 augustus 11 september 25 september Nieuwe locatie voor alle komende beurzen: Noorwegenlaan 37, Hazerswoude/ITC-Boskoop GROEN-Direkt Boskoop BV Noorwegenlaan PW Hazerswoude/ITC-Boskoop Nederland Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0)

15 Bedrijvigheid 15 Wij kunnen bij Veiling Rhein-Maas goed uit de voeten Wim Linssen: We werken in een kanaal dat kansen biedt. Een leverancier voor de betere servicesupermarkt. Zo is het op Veiling Rhein-Maas gevestigde handelsbedrijf Flower Power te omschrijven. Het bedrijf levert aan circa tachtig supermarkten en heeft drie eigen bloemenwinkels. Flower Power levert zowel snijbloemen als kamer- en tuinplanten. Tekst: Piet Kralt We leveren de betere kwaliteit, zegt directeur Wim Linssen. Wat we aan de supermarkten leveren, verkopen we ook in onze eigen winkels. Prijsvechters zijn we niet. Wij vinden dat mensen eerst geboeid moeten zijn door het product en dan pas naar de prijs moeten kijken. In de supermarkten die we van handel voorzien, regelen we alles. Drie keer per week bezoeken onze verkoopbegeleiders onze afnemers. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanwezige aanbod en hoe dat erbij staat. Ze bepalen ook wat er wordt weggegooid. De afnemer verzorgt uitsluitend de verkoop. Voor supermarkten is dit een prima systeem. Zij lopen geen risico s. Onze twaalf verkoopbegeleiders hebben wel een belangrijke taak. Zij zijn veel meer dan alleen chauffeur. Ze moeten affiniteit met de handel en verstand van het product hebben, en ook een goed contact met onze inkopers. Verkoopbegeleiders en inkopers moeten weten welke producten de consument op een bepaald moment aantrekkelijk vindt. En ook (bijvoorbeeld) zonnebloemen durven bestellen en te kopen als die duur zijn. Lastig jaar Nog steeds versterkt de supermarkt zijn positie ten opzichte van de detailhandel. Wim Linssen constateert overigens wel dat de handel een lastig voorjaar achter de rug heeft. Het weer zat tegen en de handel was vaak duur, terwijl dat niet altijd een gevolg was van veel vraag. Maar zoals gezegd, we zitten in een kanaal dat kansen biedt. De uitdaging is dat binnen het supermarktbedrijf de kennis over en de aandacht voor het product beter kunnen. Daarom communiceren onze verkoopbegeleiders goed met de filiaalhouders en de supermarkteigenaren. Meer aanbod Tot eind 2010 was Flower Power gevestigd op FloraHolland Venlo, sindsdien op Veiling Rhein-Maas. Wim Linssen vindt dat een vooruitgang. Veiling Rhein-Maas is groter en voert dus een breder en dieper aanbod. In Venlo waren we bij de inkoop soms onze eigen concurrent. Nu is er meer aanbod en wat er niet is, kunnen we bij derden inkopen. Ik ken de kritische geluiden over Veiling Rhein-Maas en daar zit een kern van waarheid in. Het is, denk ik, deels een kwestie van beleving. Het kan zijn dat het keuren hier anders gebeurt dan we gewend waren. En verbeterpunten zijn er zeker, maar mijn insteek is om problemen gezamenlijk op te lossen. Klagen alleen baat niet. Het is hier anders dan destijds in Venlo, maar niet slechter. Uiteraard moet je kritisch zijn als koper, dat zijn wij ook. Maar de directie luistert, denkt mee en wil vooruit. Er wordt oplossingsgericht meegedacht. Mijn ervaring is dat de mensen hier openstaan voor verandering.

16 Bedrijvigheid 16 Jack en Charl Goossens zijn de trotse eigenaren van de enige kwekerij van Laurus nobilis in Nederland, Gova BV. Charl gaat over het kweken en de techniek, Jack over de verkoop en de ICT. Eind augustus geeft Gova acte de présence op Plantarium. De belangrijkste Europese beurs van het jaar voor boomkwekers, aldus Jack Goossens. Jack Goossens: Jack Goossens met de speciaal voor de Laurus nobilis ontwikkelde pot. Ik moet buiten de prijsspiraal blijven Jack Goossens, bestuurslid van FloraHolland en voormalig voorzitter van de FPC Boomkwekerijproducten: Voor ons is Plantarium de belangrijkste Europese boomkwekerijbeurs van het jaar. Je ziet er steeds meer internationale klanten en deelnemers. Daar spelen wij met ons foldermateriaal in twaalf talen en onze posters op in. Onze QR-codes verwijzen overigens ook naar informatie en verzorgingstips in de eigen taal. Op Plantarium test Goossens nieuwe producten. We onderhouden er onze relaties en horen terug wat klanten van onze producten vinden. We staan overigens ook op de IPM, op de Voorjaarsbeurs van FloraHolland en in het najaar op de FloraHolland Trade Fair. Soms zijn er drie contactmomenten op de verschillende beurzen nodig voordat het tot een order komt. Thema s en verkoopconcepten Op Plantarium presenteert Gova thema s en verkoopconcepten op tuincentrumtafels. Goossens: Onze verkoopconcepten zijn gebaseerd op verhalen uit allerlei culturen en tijdsperiodes. Ons wellnessconcept is gekoppeld aan een verhaal over de eerste vaste zeep uit Mesopotamië met daarin laurier en olijfolie. Hoe groter het bestanddeel laurier, hoe beter de zeep desinfecteerde en hoe duurder hij was. De kruisvaarders namen het product mee naar Marseille, waar vervolgens de Europese zeepindustrie ontstond. Door te spelen met thema s, vormen, maten, potten, decoratie en binnen het bedrijf gemaakt point-of-sale materiaal, zetten ze de laurier steeds op een andere manier in de markt. Afzet Gova zet 80 tot 90% van de productie af in Europa. Voornamelijk via FloraHolland

17 Bedrijvigheid 17 Snoeien voor een compacte, volle plant. Jack Goossens: Met informatie in de eigen taal, voelt een klant zich speciaal. Connect. Goossens: De klok is mijn etalage en staat ten dienste van mijn verkoop via FloraHolland Connect. Via Connect krijgt hij marktinformatie over de boomkwekerij. Ook overlegt hij met Connect over de afzetmogelijkheden. Goossens: Die leads pak ik vervolgens zelf op. De boomkweker wil zich in de toekomst ook op Nederlandse tuincentra richten. Ik heb een paar keer op een tuincentrum gestaan om vragen van het publiek over de laurier te beantwoorden, en te horen wat de consument van het product vindt. Hij ziet vooral mogelijkheden via conceptontwikkeling. Met bulk ga ik het niet redden. Ik moet buiten de prijsspiraal zien te blijven. Handjevol In Nederland is Gova de enige kwekerij van Laurus nobilis. In Europa is er een handjevol laurierkwekers. De meeste van hen kweken traditionele bollen. Goossens: Zij doen meer met de hand en kweken in Zuid-Europa in de vollegrond. Wij doen echter ook dingen machinaal en kweken in pot. In de vollegrond groeien de planten weliswaar sneller, maar zijn ze ook minder compact. Om een compacte, volle plant te krijgen, moet je de laurier overigens ook snoeien. Hij zou graag willen leren van potplantenkwekers en ziet wel wat in een kruisbestuiving. Potplantenkwekers zijn veilinggeoriënteerd en een echt collectief. Boomkwekers staan op zichzelf en gaan zelf naar de klant. Beide sectoren hebben zich goed ontwikkeld. Daar is meer uit te halen. Tijdens de productdagen van de FPC Boomkwekerijproducten wordt daar invulling aan gegeven, zoals onlangs op de Floriade. Nobilis-pot Gova ontwikkelde een eigen nobilis-pot die speciaal is aangepast op het kweken van laurier en het eigen kweeksysteem. Goossens: Laurier staat jarenlang in dezelfde pot. Die moet dus stevig zijn. De pot heeft een hoge voet en extra verstevigingsribben. Dat laatste omdat de wortels op een gegeven moment gaan drukken. Voor een goede drainage heeft de pot extra gaten. In de kwekerij is een en ander geautomatiseerd (onder andere het snoeien), maar er is ook veel handwerk. In totaal vullen de ondernemers twintig hectare containerveld met planten. Van maart tot oktober staat alles buiten. In de winter staat alles binnen. Goossens: In de kas krijg je een wilde groei. In het veld hebben de planten alle ruimte. Voor een goede groei hebben de planten ook het buitenweer nodig. Wij kweken alleen de Laurus nobilis. Daarbinnen hebben we twee variëteiten: een die nauwer vertakt voor de piramidevorm en een met een dikkere stam voor de bol op stam. Plantarium De dertigste Internationale Vakbeurs voor de Boomkwekerij Plantarium is te bezoeken op: 22 t/m 24 augustus van uur en op 25 augustus van uur. Kijk voor meer informatie op

18 Bedrijvigheid 18 Vakantie: hoe organiseert u uw bedrijf? De vakantieperiode is gestart. Tijd voor een welverdiende vakantie. Maar naast het inpakken, moet de afwezigheid ook op het bedrijf goed georganiseerd worden. Kwekers maken er geen probleem van. Het lijkt een kwestie van goed afstemmen en daarna volop genieten. Edwin van der Eijk van VDE Plant uit Woubrugge: Afstemmen en de deur dichttrekken Op een kwekerij die zo groot is als die van ons ( vierkante meter) is op vakantie gaan geen probleem. Wij hebben een driekoppige directie en zorgen ervoor dat wij niet tegelijkertijd op vakantie gaan. Er is altijd een van de drie vennoten aanwezig op het bedrijf. In ons bedrijf hebben wij alle functies dubbel bezet. Dat is een voordeel. Mijn zus is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de teelt. Als zij op vakantie gaat, dan is de andere teeltverantwoordelijke aanwezig. Het is een kwestie van afstemmen en de deur achter je dichttrekken. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de afzet en de productontwikkeling. Ook op reis ben ik nog met mijn vak bezig. Als kweker van tropische kamerplanten vind ik het leuk om nieuwe planten te ontdekken en kwekerijen te bezoeken. Je komt op die manier echt in contact met de lokale bevolking en krijgt dan een kijkje achter de schermen. Vorig jaar bezocht ik een aantal kwekerijen in Sri Lanka. Teelttechnisch leer ik er niets van, want het zijn twee verschillende werelden, maar het is wel leuk om te zien. Bij ons is alles keurig, strak, netjes, volautomatisch en goed gepland. Daar staat hier wat en daar wat. Strak zijn de partijen al helemaal niet. Dit jaar zit dat er, vanwege andere leuke dingen, niet meer in. Ik ben al naar Spanje geweest, verhuisd, getrouwd en we hebben een kleintje gekregen. Maar volgend jaar wil ik graag naar Afrika om ook daar mijn licht op te steken.

19 Bedrijvigheid 19 Vakantie: kwestie van goed organiseren. Bert Lammers, van Bert Lammers BV, De Kwakel: Ik ga met een gerust hart weg Raymond van Ruiten van Gebr. Van Ruiten, Lisse: Van juni tot september is het hier hooibouw De trosrozenkweker (Mimi Eden en Dutch Dakar) voorziet geen problemen. Lammers: Ik ga met een gerust hart weg. Als je een bedrijfsleider hebt, dan is weggaan niet zo moeilijk meer. Verder heb ik iemand die de schuur leidt en iemand voor de bestrijding en de biologie. Weer een andere medewerker regelt het water. Als er een storing is, dan weten ze wie ze kunnen bellen. Alle mensen op de tuin hebben een eigen taak. Bovendien werken er in de zomer vijf scholieren extra bij ons. Sinds ik gezondheidsklachten heb, is het op het bedrijf al zodanig georganiseerd dat ik zo weg kan. Ik ga dan ook geregeld weg en werk maar halve dagen. Ieder voor- en najaar geniet ik van een vakantie. Binnenkort staan de Belgische Ardennen op het programma. Wij hebben altijd wel plannen, maar ook de afspraak dat er niemand in ons bedrijf in de periode juni tot september op vakantie gaat. Dus ook de bazen niet. Met onze zomerbloemen is het hier dan hooibouw. De laatste drie jaar hebben wij eind maart geskied in Frankrijk. Na het broeien van de tulpen gaan we dan meteen op pad. De dagelijkse leiding over het bedrijf regelt zich eigenlijk vanzelf. Als een van de vier bazen weg is, dan zijn er namelijk nog steeds drie over. Wel stemmen we vooraf alles af en we blijven ook tijdens onze vakanties telefonisch bereikbaar. Ondanks onze drie schoolgaande kinderen, hebben wij dit najaar een zonvakantie gepland. Waarschijnlijk wordt het Turkije. Als je kunt aantonen dat je seizoengebonden werk doet - en dat is in de Bollenstreek niet zo n probleem - dan kun je daar een ontheffing voor krijgen bij het hoofd van de school. Dit scheelt trouwens ook nog eens behoorlijk in de portemonnee. Tekst: Nancy Bierman Bron: Nationale Beeldbank.

20 Over de grens 20 Positieve reacties uit Nederland zijn een mooie opsteker

Magazine#9, september

Magazine#9, september Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine#9, september 2012 Resultaten onderzoek Klantopinie p 9 Snijbloemendistributie Aalsmeer wordt vernieuwd p 14 Tuinbouw en overheidsbeleid; wat doet Greenport Holland?

Nadere informatie

Magazine. Leden bijeen. KENNISMAKEN MET Lucas Vos IN ACTIE Nieuwe N201 rondom Aalsmeer KRACHT VAN DE KETEN Kerststerren

Magazine. Leden bijeen. KENNISMAKEN MET Lucas Vos IN ACTIE Nieuwe N201 rondom Aalsmeer KRACHT VAN DE KETEN Kerststerren Magazine Leden bijeen KENNISMAKEN MET Lucas Vos IN ACTIE Nieuwe N201 rondom Aalsmeer KRACHT VAN DE KETEN Kerststerren Nummer 12 december 2013 Inhoud En verder 3. De kwestie De Community is een belangrijk

Nadere informatie

Herfstinspiratie. Dit najaar twee keer Lagenbeurs. Positieve reacties op campagne. Astrid Joosten: Onze seringenboom rook zo lekker!

Herfstinspiratie. Dit najaar twee keer Lagenbeurs. Positieve reacties op campagne. Astrid Joosten: Onze seringenboom rook zo lekker! Kijk op pagina 4 www.plantion.nl LICHT OP RELATIEMAGAZINE VAN PLANTION - JAARGANG 6 - SEPTEMBER 2014 Ook op de cover... net als Angelien van den Nouweland? Herfstinspiratie Astrid Joosten: Onze seringenboom

Nadere informatie

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 8 Corporate

Nadere informatie

Jonge telers als gastredacteur

Jonge telers als gastredacteur Maart 2014 2 [ 12 ] Dirk van Geest, Albert Solleveld en Bart van Os Jonge telers als gastredacteur Spotlight Orchidee [ 18 ] [ 30 ] [ 34 ] [ 38 ] Chaotische creatievelingen gezocht! Cao is toe aan moderniseringsslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. floraholland.com

Jaarverslag 2014. floraholland.com Jaarverslag 2014 floraholland.com Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 9 Corporate Governance in 2014 18 Verslag van de ALV-commissie 23 Verslag van de raad van

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID B E L A N G NR. 4 2007 Menselijk maatwerk Arbeid als voorwaarde MultiCopy verlegt grenzen Jonge Bedrijven Sociëteit heeft Een overname is maatwerk de toekomst www.ondernemersbelang.nl

Nadere informatie

Hoe kies je het juiste medium?

Hoe kies je het juiste medium? loseup close-up is een uitgave van zeylmaker & partners I jaargang 24 I omzetverhogende uitgave Customer media: Hoe kies je het juiste medium? En verder: Melanie Lamberink, Sales Customer Media bij Zeylmaker

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise

dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Franchise dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Samen sterk staan Profiteren van knowhow, eenvoudig financieren en gezamenlijke

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Logistiek & Automatisering. December 2013 4

Logistiek & Automatisering. December 2013 4 December 2013 4 Uitgelicht Logistiek & Automatisering [ 8 ] [ 18 ] [ 16 ] [ 24 ] [ 44 ] Robot grijpt macht in de tuinbouw Het internet van de plantenwereld Trays vullen opnieuw uitgevonden Perfectionering

Nadere informatie

Wie is er bang voor online marketing? Zuivelproductielijnen voor Tanzania Van den Heuvel Dairy & Food Equipment leert de wereld kaas maken

Wie is er bang voor online marketing? Zuivelproductielijnen voor Tanzania Van den Heuvel Dairy & Food Equipment leert de wereld kaas maken 2/2014 RELATIEMAGAZINE VAN ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS Google Glass Met je bril op transacties t volgen en je aanbod direct aanpassen Wie is er bang voor online marketing? Koudwatervrees bij de MKB er

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie

Centrumplan beheerst agenda van Ondernemersvereniging. Marum NR. 5 2010 WESTERKWARTIER. Drenth Lines verhuist naar

Centrumplan beheerst agenda van Ondernemersvereniging. Marum NR. 5 2010 WESTERKWARTIER. Drenth Lines verhuist naar NR. 5 2010 WESTERKWARTIER Centrumplan beheerst agenda van Ondernemersvereniging Marum Drenth Lines verhuist naar Marum Gemeente Marum ziet grote uitdaging in uitbreiding centrum Parkmanagement gemeente

Nadere informatie

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 3 juli 2014 Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B business

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER 1-2015 PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS

Nadere informatie