Vastgoedmakelaardij. Inhoudstabel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgoedmakelaardij. Inhoudstabel"

Transcriptie

1 Vastgedmakelaardij Inhudstabel 1. Situering van de vastgedsectr Facts and figures Vastgedmakelaar Hyptheekverstrekker Ntaris Vastgedprmtr Vastgedexpert Vastgedmakelaar en andere factren Definities Berepsrganisaties Vastgedmakelaar Bemiddelaar Vastgedmakelaar beheerder BIV Tetredingsvrwaarden Dentlgie Dentlgie inhud CIB Van werving ver prductie tt realisatie Werving bemiddelingspdracht Prductie bemiddelingsdssier Realisatie cmprmis Realisatie huurvereenkmst Realisatie huurvereenkmst Cntacten met de verkper Opdracht tt verkp Aanleg dssier Bemiddeling Cntacten met kpers Onderhandelingen: Verkp Nazrgafhandeling: V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

2 3. Vastgedmakelaarbeheerder Terminlgie vastgedmakelaarsyndicus Wettelijk kader Organen in medeeigendm Algemene vergadering Syndicus Organen van de VME RVM en rekeningcmmisaris Beslissingsmeerderheden infrmatieplicht bij verkp Dentlgie van de beheerder Gemeenschappelijke bepalingen Kantrrganisatie en tarificatie marketing management Marketing van een vastgedkantr Verplichte vermeldingen Samenvatting Management van een vastgedkantr V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

3 1. Situering van de vastgedsectr 1.1 Facts and figures Patrimnium: is een grep van wngelegenheden die van één en dezelfde eigenaar zijn Vastgedprijzen stegen frser de laatste 10 jaar in het buitenland 3% van het aantal nrerende gederen wisselde in 2008 van eigenaar, lage rtatiegraad 60% via makelaar, 10% via ntaris, 30% dr particulier zelf 3 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

4 4 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

5 5miljen wningen 78% eigenaars Gemiddelde verkpprijs, Verkpprijs van villa: Gemiddelde verkpprijs buwgrnd, 95 per m² Gemiddelde huurprijs 550 /m Gemiddelde prijsstijging 6.5% per jaar, waarvan 3.6% index evlutie verkpstransacties, waarvan 60% makelaar Gemiddelde mzet makelaar Vastgedmakelaar Vastgedmakelaar beschermd berep sinds 1993, in titel en uitvering Bemiddelaar bij verkp, verhuring Beheerder van nrerend ged Vrij en intellectueel berep 1.3 Hyptheekverstrekker Hyptheekverstrekker: verstrekt financiering met vastged als nderpand, p basis van waardebepaling Hyptheek heeft een vrrecht p een nrerend ged, het heeft vrrang tegenver andere schuldeisers Hyptheeklening f hypthecair krediet Hypthecaire akte f hypthecair mandaat (geeft testemming m p gelijk welk mment als u uw lening niet kan terugbetalen, een hyptheeklening te starten p uw eigendm) Venale waarde: is een andere uitdrukking vr de nrmale verkpwaarde van een nrerend ged Gelegenheidswaarde: de waarde die een specifiek persn aan het pand hecht Schenkingswaarde: stemt vereen met de bedngen schattingswaarde van de schenking, mag niet hger zijn dan de prijs die p het genblik van de schenking vr de aankp van de betrkken gederen p de markt zu meten wrden betaald Gedwngen verkpwaarde: waarde bij een pen verkp (ligt lager dan gelegenheidsverkp) 1.3 Ntaris Ntaris: Openbaar ambetenaar, kninklijke beneming Beschermt berep Onderhandse en penbare verkpen Aktes verlijden Registratiekantr int eenmalig eigendmsvergangsrecht en infrmeert kadaster, kadaster zrgt vr inning nrerende vrheffing Verkp vr vrij en nbelast, eventueel met handlichting van bestaande hyptheken Inschrijving p hyptheekkantr verzekert tegensteldbaarheid aan derden 5 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

6 Kadaster, registratie, hyptheekkantr 1.4 Vastgedprmtr Vastgedprmtr: hudt zich p eigen risic bezig met de buw van een vastgedprject met als del het te verkpen aan een f meer aankpers Vastgedhandelaar, kpt en verkpt als berep Vr eigen rekening Berepsverklaring bij registratiekantr met brgstelling Reeks wederverkpen (vr van een verlaagd tarief te kunnen prfiteren) Verlaagd registratietarief Prjectntwikkelaar, sleutel p de deur buwer Financiert en prmt nieuwbuwvastged Wet breyne beschermt buwer, kper p plan Verkavelaar deelt in kavels en zrgt vr kavelwerken Wet breyne: Bij het sluiten van de vereenkmst mag het vrscht maximaal 5 % van de ttale prijs bedragen Strikte betalingsmdaliteiten: het sald is peisbaar in gedeelten die niet hger mgen liggen dan de prijs van de reeds uitgeverde werken; Een vraf vastgestelde ttaalprijs De plevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een vrlpige en een definitieve, waar minimum 1 jaar tussen met liggen Er wrdt bvendien een verplichte waarbrg vrzien die kan gaan tt 100 % Strenge aansprakelijkheidsregels: de verkper is niet alleen aansprakelijk wegens verbrgen gebreken, k de tienjarige aansprakelijkheid vr zware, zelfs zichtbare gebreken, rust p hem 6 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

7 1.5 Vastgedexpert Vastgedexpert: Ng niet erkende berepstitel Schaderegelaar bepaalt vervangwaarde, brand, waterschade, huurschade.. Plaatsbeschrijvingen: gedateerd, mstandig, tegensprekelijk Energiedeskundige Waardebepalingen 1.6 Vastgedmakelaar en andere factren 1.7 Definities Registratiekantr: De prichtingsakte met verplicht wrden geregistreerd in een registratiekantr van de FOD Financiën. Zdra de akte authentiek is, met ze binnen vijftien dagen geregistreerd wrden dr een ntaris. Deze termijn wrdt verlengd tt vier maanden als het gaat m een nderhandse akte Tegenstelbaarheid: dcumenten kunnen vrleggen m ngelijk te bewijzen Handlichting: een ander wrd vr "pheffing" f "schrapping" van een hyptheek Plaatsbeschrijving: een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de wning bij aanvang van de huur Registratierecht: NOFUCKINGIDEA Onrerende vrheffing: een heffing p nrerende gederen. Dit kunnen grnden, gebuwen, f smmige srten van bedrijfsuitrusting (materieel en utillage) zijn. Het is een jaarlijkse belasting die berekend wrdt p het geïndexeerde kadastraal inkmen van nrerende gederen. Het is verbden een handel in nrerend ged als vastgedmakelaar uit te baten en de berepstitel van vastgedmakelaar te veren znder ver een erkenning te beschikken Onderhandse verkp: vereenkmst tussen 2 partijen Openbare verkp: per pbd, meestal gedwngen 7 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

8 Een authentieke akte biedt, in vergelijking met een nderhandse akte Zekerheid Dat het dcument echt is Dat niemand er achteraf iets aan veranderd heeft Dat de persnen van wie de namen nder het dcument staan werkelijk degenen zijn geweest die het hebben ndertekend Dat het is ndertekend p de genemde datum (dat er dus niet achteraf een eerdere datum is ingevuld) Nieuwbuwwaarde: is de kstprijs van het buwwerk bij vlledige nieuwbuw vlgens de regels van de kunst en met materialen die nrmaal gebruikelijk zijn p het genblik van de schatting Dagwaarde: wat is het nrerend ged waard p dat exact mment Intrinsieke waarde: is de werkelijke waarde van de cnstructie zijnde de nieuwbuwwaarde min de sleet met daarbij de waarde van de naakte grnd Venale waarde: is de waarde van de gehele eigendm bekmen f te bekmen bij een "verkp uit de hand" Huurwaarde: het bedrag dat de huurder verschuldigd is aan de verhuurder als redelijke tegenprestatie vr gebruik vlgens het bestemmingsplan van het vastgedbject Beleggingswaarde: NOFUCKINGIDEA Openbare verkpwaarde: deze waarde vertegenwrdigd de prijs die men kan bekmen bij een "vrijwillige penbare" verkp. De verkper kan hierbij steeds het resultaat van de verkp evalueren en eventueel de verkp inhuden Gedwngen verkpwaarde: is de waarde van de eigendm die kan wrden bekmen bij een penbare verkp waarbij er steeds een definitieve tewijzing is, dit na het laatste hger bd en het afsluiten van de prcedure tt de penbare verkp Mandaat: is de bevegdheid m in naam van een ander te handelen, maar znder de daarbij hrende verantwrdelijkheid 8 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

9 2. Berepsrganisaties 2.1 Vastgedmakelaar Bemiddelaar Vastgedmakelaar hudt zich bezig met: verkp, ruil, aankp, verhuring, verdracht Onrerend ged: nrerend dr aard f quasi nlsmakelijk, dr bestemming f dr het vrwerp waarp ze betrekking hebben Onrerende rechten: persnlijke rechten (huur, pacht, kp, schenking) en zakelijke rechten (pstal, natrekking, erfpacht, hyptheek, erfdienstbaarheden) Handelsfnds: geheel van bestanddelen m een nderneming te runnen met inbegrip van lg, naam, clienteel 2.2 Vastgedmakelaar beheerder Syndicus: handelen in het kader van beheer en behud Gemene delen Gedwngen mede eigendm f grepen van gebuwen Wet p mede eigendm van dwingend recht Administratief technisch en financieel beheer vr de vereniging van mede eigenaars Syndicus als uitverend rgaan, algemene vergadering als beslissend rgaan Rentmeester: vastgedmakelaar die zich vr rekening van derden bezig hudt met activiteiten inzake het beheer van nrerende gederen f van nrerende rechten, andere dan de activiteit van de syndicus 2.3 BIV Kaderwet verhaegen: vrziet in eerste instantie in de bescherming van de berepstitel, waarvan de makelaars sinds 1993 genieten, ging gepaard met prichting BIV BIV: berepsinstituut van vastgedmakelaars Natinale raad (wetgevend rgaan) Bureau (uitverend rgaan) Uitverende kamers Kamers van berep (rechtsprekende rganen) Tetredingsvrwaarden BIV: berepsinstituut van vastgedmakelaars Telatingsvrwaarden BIV: Bewijs van aansluiting sciale kas als zelfstandige Huder van erkend diplma Bewijs ged gedrag en zeden Stage met stagecntract van minstens 200 werkende dagen gespreid ver maximum 3 jaar p het kantr van de stagemeester wrdt beëindigd na slagen in schriftelijke & mndelinge bekwaamheidstest 9 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

10 2.3.2 Dentlgie Bindende gedragscde Strafwetbek vb fraude/verduistering van derdengelden Wet p de Medeeigendm Burgerlijk wetbek vb Wet p de Marktpraktijken Antiwitwaswetgeving Privacy wetgeving Racismebestrijding Vastgelegd bij KB in 2006 Tekmstig CEPI (eurpean cuncil f real estate prfessins) Eer en waardigheid aan de basis Geen strafrecht, wel tuchtrecht met mgelijkheid tt waarschuwing, blaam, schrsing en schrapping Juridische tekst bestaande uit 86 artikelen + 2 richtlijnen mbt berepsaansprakelijkheidsverzekering en derdenrekening Dentlgie inhud Verantwrdelijkheid en aansprakelijkheid Persnlijke aansprakelijkheid en verantwrdelijkheid, alsk vr medewerkers nder gezag Verplichte BPA, cntractuele en extracntractuele aansprakelijkheid Privacy Respect vr privacy van pdrachtgever en gegadigde Discretieplicht Medewerking met gerechtelijke nderzeken Duidelijke vereenkmsten Schriftelijk vrstel van vereenkmst met respect WMPC Waardige en prfessinele relatie tt pdrachtgever Prfessinele mgang met pdrachtgever (stalking, verifieren wat pdrachtgever meegeeft, nderzek bekwaamheid pdrachtgevers, vrije keuze van vb ntaris) Cllegiale huding naar andere makelaars Infrmatieverstrekking als vastgedmakelaar Geen nrechtmatige titels erkend vastgedmakelaar Verplichte vermeldingen p dcumenten, site en prmtiemiddelen Tarificatie met waarbrgen Rentabiliteit Waardigheid Onafhankelijke uitefening Enkel pdrachtgever mag ereln betalen Geen percentjes Geen huurders die verhuurereln betalen Geen belangencnflict met pdrachtgever Meerwaarde als ereln is niet tegestaan Financiele bewegingen Verplichte derdenrekening vr derdengeld Afhuding ereln van vrscht is tegestaan mits akkrd met pdrachtgever Verplichte brgstelling van derdengelden via BA 10 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

11 Verplichte kwijting van elke betaling Cntinue berepsvlmaking, Minimum 10 uur per jaar Belangencnflicten vermijden Samenwerking in elk tuchtnderzek 2.4 CIB CIB: cnfederatie immbilienberepen Het verschil tussen tuchtrecht en strafrecht is gelegen in de aard van de geschenden nrm, het tuchtrecht reageert p de schending van een grepsnrm, strafrecht reageert p de schending van een vr ieder geldende gedragsnrm 2.5 Van werving ver prductie tt realisatie Werving bemiddelingspdracht Makelaar met steeds de rechts en handelingsbekwaamheid cntrleren Bemiddeling is middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis, meestal n cure n pay, exclusiviteit is gangbaar WMPC: wet p de marktpraktijken en cnsumentenbescherming KB bemiddelingspdrachten Herrepingsbeding (wet gaat vr p cntract) Maximale duurtijd van 6 maand igv exclusiviteit Opzeggingsbeding Schadevergeding van maximaal 75% 1 artikel vr wat betreft ereln en gerelateerde ksten Ereln is incl btw Tarificatie is vrij Syndique kan wrden vrijgesteld van btw WMPC is vr pdrachtgevers cnsumenten, niet berepspdrachtgevers Geschreven akte is ndig vr pdracht van meer dan 375 Infrmatiefiche bij verkp 11 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

12 Verhaalbelastingen (belastingen die wrden verdeeld nder diegenen die vrdeel hebben uit de dienstverlening,zals een belasting m een aanleg van een ril te financieren) Onrerend erfged (mvat alles wat te maken heeft met archelgie, mnumenten, landschappen, varend erfged en heraldiek) Rilijn (tt waar uw perceel kmt) Vrkprechten (vrrang krijgen indien perceel wrdt verkcht) Bdemverntreiniging (kijken bij vam indien bdem ntreinigd is) Stklietanks Onteigeningsmaatregelen EPC (energie prestatie certificaat) Elektrische keuring (niet bindend, psitief f negatief resultaat, wh cares, het is gecheckt geweest) Cnfrmiteitsattest (De eigenaarverhuurder kan de cnfrmiteit van een huurwning aan de geldende nrmen laten nagaan en vastleggen in een fficiële verklaring van de gemeentelijke verheid: hiermee bevestigt die dat de wning niet ngeschikt f nbewnbaar is. Op het attest wrdt k de maximale wningbezetting vermeld.) Pstinterventiedssier (bevat verscheidene dcumenten die men ndig heeft bij eventuele latere werken aan een gebuw) Infrmatiefiche bij verhuur Vlaamse Wncde, cnfrmiteitsattest Onteigeningsmaatregelen EPC Wninghuur, handelshuur, pacht, gemeen huurrecht Duurtijd (deels f geheel) private bestemming Lastenverrekening Plaatsbeschrijving Prductie bemiddelingsdssier Bemiddelingsdssier Beschrijving van het nrerend ged, liggingsplan, indelingsplan, ftreprtage Schattingsverslag Bemiddelingspdracht Eigendmsakte Publicitaire fiches, etalageaffiche, brchure vr kandidaat kpers, etc Verhuurdssier Plaatsbeschrijving Cnfrmiteitsattest EPC Verkpdssier Kadastrale gegevens (legger, plan), Kadastraal Inkmen, Onrerende vrheffing Stedenbuwkundige inlichtingen Hypthecaire staat Bdemattest Elektriciteitsattest 12 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

13 EPC Evt Pstinterventiedssier Evt dssier medeeigendm Etc Realisatie cmprmis Cmprmis: Eenzijdige (bd, ptie) versus wederzijdse (cmprmis) verbintenis Opschrtende en ntbindende vrwaarden, minnelijke verbreking Eigendmsvergang Fiscaliteit Abattement en bijabattement (Wie een huis f buwgrnd aankpt en p dat mment geen ander tt bewning bestemd nrerend ged bezit, met geen registratierechten betalen p de eerste eur van de aankpsm.) Meeneembaarheid (viseert de situatie waarbij een natuurlijke persn zijn aangekchte hfdverblijfplaats verkpt en een nieuwe aankpt) Meerwaardebelasting (Als u als particulier grnd verkpt wrdt u p de meerwaarde belast tegen een tarief van 33 % als de verkp gebeurt binnen vijf jaar na verwerving. Op de gerealiseerde meerwaarde met u 16,5 prcent belasting betalen.) Pand is verhuurd? Overlijdensdekking (De meeste aanbieders van hyptheken stellen verplicht dat het risic van verlijden van de hfdkstwinner afgedekt wrdt. Wanneer de hfdkstwinner kmt te verlijden kan dat financiële prblemen pleveren vr de vergebleven partner. Met een verlijdensrisicverzekering wrdt er bij verlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wrdt dan aangewend m (een deel van) de hyptheek af te lssen.) Kpen vr cmmand: anniem grnd kpen, en na het verlijden bekend maken wie je bent Beding van aanwas: De kpers kmen vereen dat, bij het verlijden van de eerststervende nder hen en znder terugwerkende kracht, de vlle eigendm van het deel van de eerststervende in het ged zal aanwassen bij het deel van de verlevende. Aldus staat elk van de kpers de vlle eigendm van zijn deel af aan de andere nder de pschrtende vrwaarde van zijn vrverlijden; als tegenprestatie vr deze afstand verkrijgt de verdrager een kans m de vlle eigendm van het deel van de andere te verkrijgen, indien hij het langst leeft. Lijfrente: een bedrag dat peridiek aan een bepaalde begunstigde wrdt uitbetaald. Dit bedrag wrdt drgaans uitbetaald uit een lijfrenteverzekering. Deze lijfrenteverzekering wrdt vr de uitkering aangekcht dr een eenmalige strting f peridieke premiebetaling. Erfpacht: huren vr 2599 jaar 13 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

14 2.6 Realisatie huurvereenkmst Huurwaarbrg, niet verplicht Registratie: plicht van de huurder bij wninghuur, anders huurder en verhuurder Plaatsbeschrijving vr schadeherstel Indexatie van huurprijzen Onderhud en herstellingen 2.7 Realisatie huurvereenkmst Cntacten met de verkper Bevraging van de verkper: Identiteit van de verkper(s) (particulier(en)venntschap) Verwachtingen van de verkper (prijs duurtijd) Specifieke verwegingen van de verkper b.v. schenking, verkper wenst pand ng een jaar te bewnen, meerwaardebelasting, snelle herverkp, verkp nder Wet Breyne, verkp p lijfrente. Eigendmsakte, basisakte, laatste aanslagbiljet nrerende vrheffing, plannen, huurvereenkmsten Checklist m.b.t. indeling, inrichting, uitrusting van het nrerend ged Inlichtingen m.b.t. het nrerend ged : vrij van gebruik? Schulden? Vergund? Overtredingen? Rilijn? Onteigeningsplannen? Dagvaarding? Vrkprechten? Verntreiniging? Mazuttank? Andere makelaar actief? etc Verzwarende aspecten b.v. slechte huurder, waterinsijpeling, nbewnbaarheid/verkrtting/leegstand, Waardebepaling Checks als makelaar: Cntrle p eigendmsrecht : eigendmsakte Cntrle p ndertekeningsbevegdheid van de pdrachtgever : wie met allemaal de pdracht ndertekenen, al dan niet met vlmacht(en) f sterkmaking? Cntrle p nrerend ged : kadastrale gegevens (buwjaar), fiscale gegevens (O.V.), stedenbuwkundige gegevens (gewestplan) en vergunningen 14 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

15 2.7.2 Opdracht tt verkp Telichting bij de verkppdracht: Mandaat f pdracht? (C)Exclusief f Nietexclusief WMPC KB BO met herrepingsbeding enwederkerige schadebedingen Dentlgie (rentabiliteit & waardigheid) Onderhandelingsmarge Duurtijd Opzegmgelijkheden Wanneer is ereln aan de makelaar verschuldigd? Afspraken m.b.t. pmaak verkpdssier en (al dan niet) verrekenen van bijhrende ksten : EPC, Elektrische keuring, Keuring mazuttank, Aanleg dssier BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED : liggingsplan, indelingsplan, ftreprtage, plaatsbeschrijving AKTES : Eigendmsakte, Basisakte, Verkavelingsakte KADASTER : Kadastraal Inkmen, Kadastrale legger/plan STEDENBOUW : inlichtingen, vergunningen HYPOTHEEKKANTOOR : Hypthecaire staat ATTESTEN : Bdemattest, Elektriciteitsattest, EPC VERHUUROVEREENKOMSTEN Bemiddeling BEMIDDELINGSINITIATIEVEN PUBLICITAIRE INITIATIEVEN EN FICHES MAANDELIJKSE INFO AAN VERKOPER Cntacten met kpers BEVRAGING VAN DE KOPER Identiteit Specifieke verwegingen b.v. kpen met beding van aanwas, kpen vr venntschap in prichting, kpen vr cmmand CHECKS ALS MAKELAAR Slvabiliteit hyptheek ndig Bekwaamheid en ndertekeningsbevegdheid kper(s) Onderhandelingen: FISCALITEIT VAN DE KOOP b.v. Belasting p nrerend inkmen, Optimalizatie b.v. vruchtgebruik/naakte eigendm, Belastingsverminderingen b.v. hgislerende beglazing RENDEMENT VAN DE KOOP TE VERKRIJGEN PREMIES b.v. renvatiepremie AANKOOPKOSTEN MET KREDIET : Registratierechten Verkp Cmprmis (z weinig mgelijk pschrtende vrwaarden) Verzekeringen 15 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

16 2.7.8 Nazrgafhandeling: Facturatie aan verkper Ntariele akte met registratie 16 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

17 3. Vastgedmakelaarbeheerder 3.1 Terminlgie vastgedmakelaarsyndicus Wet p mede eigendm van dwingend recht Wet nderscheidt beslissend en uitverend rgaan: Syndicus als uitverend rgaan Algemene vergadering als beslissend rgaan Raad van mede eigendm vr tezicht en cntrle p de syndicus Statuten bestaan uit basisakte en reglementen van mede eigendm Beslissingen enkel p reglementair bijeengerepen algemene vergaderingen Syndicus verzekert administratief, technisch en financieel beheer vr de vereniging van mede eigenaars 3.2 Wettelijk kader Wet van dwingend recht Vereniging van mede eigenaars gedcumenteerd dr middel van statuten Basisakte: Beschrijving van nrerend ged met private en gemeenschappelijke delen Bepaling van de aandelen van de gemeenschappelijke delen die aan elk van de privatieven zijn verbnden, p basis van een met redenen mkleed verslag Reglement van mede eigendm Rechten en plichten van mede eigenaars Berekeningswijze van verdeling van de lasten, met redenen mkleed Organisatie van rganen Reglement van rde Verslagen allerhande 3.3 Organen in medeeigendm Algemene vergadering Iedere eigenaar van een kavel is lid Statuten vrzien peride van 15 dagen waarbinnen algemene vergadering dient gerganiseerd te wrden Opreping gebeurt dr de syndicus Wrdt vrgezeten dr mede eigenaar Dubbel qurum aan het begin van de algemene vergadering, meer dan de helft van de eigenaars met minstens de helft van de aandelen in de regel Beslissing bij vlstrekte meerderheid, 3/4 de meerderheid, 4/5 de meerderheid p de dat genblik aanwezig zijnde f vertegenwrdigde stemmen Ntulen van de beslissingen wrden aan het eind van de zitting vrgelezen en ndertekend dr de vrzitter van de vergadering, wrden binnen 30 dagen pgenmen in het register Syndicus Mandaat van max 3 jaar Als enige aansprakelijk vr beheer Taken: Eigenaarslijst bijwerken 17 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

18 Bijeenrepen van de algemene vergaderingen Mededeling met de datum van de vergadering p een ged zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen aanplakken (laten) uitveren van beslissingen van de algemene vergadering Bewarende maatregelen treffen (dringend en ndzakelijk) Infrmatieplicht bij verkp Aansprakelijkheidsverzekering verplicht aangaan Inzage verlenen aan medeeigenaars in nietprivate dcumenten f stukken Pstinterventiedssier bewaren Evaluatierapprt vrleggen aan de algemene vergadering i.v.m. curante leveranciersvereenkmsten Testemming vragen vr alle vereenkmsten met verwanten aan de syndicus tt de 3de graad In rechte vertegenwrdigen van de VME Vermgensbeheer (Werkkapitaal en reservekapitaal, p aparte rekeningen p naam van de VME) Begrtingsraming van de curante en de bijzndere uitgaven Kstenramingen vrleggen i.g.v. mededinging Gedetailleerde bekhuding veren vlgens vast te leggen rekening stelsel dubbele bekhuding indien meer dan 20 kavels 3.4 Organen van de VME RVM en rekeningcmmisaris Raad van medeeigendm Kan enkel bestaan uit medeeigenaars Vert de syndicus zijn taak ged uit? Bezrgt medeeigenaars een mstandig halfjaarlijks verslag ver de uitefening van zijn taak Cmmissaris van de rekeningen De algemene vergadering wijst jaarlijks een cmmissaris van de rekeningen aan, die al dan niet medeeigenaar is, wiens verplichtingen en bevegdheden bij het reglement van medeeigendm wrden bepaald 3.5 Beslissingsmeerderheden Vlstrekte meerderheid van aanwezige f vertegenwrdigde stemmen 3/4 de van de stemmen Wijziging van de statuten m.b.t. gent en beheer Werken Oprichting en samenstelling van de raad van mede eigendm Bedrag van cntracten van hetwelk mededinging verplicht is Werken aan private delen die, m ecnmische f technische redenen dr de vme wrden uitgeverd 4/5 de van de stemmen Wijziging van de statuten m.b.t. verdeling van de lasting f bestemming van het nrerend ged Daden van beschikking 18 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

19 Oprichting van deelverenigingen znder rechtspersnlijkheid Unanimiteit: Verdeling van de aandelen Vlledige herpbuw 3.6 infrmatieplicht bij verkp Niet alleen ptredende ntaris maar eenieder die berepshalve ptreedt tals tussenpersn f de verdragen van de verkrijger zelf, vr de ndertekening van de vereenkmst: Werkingskapitaal en reservekapitaal, achterstallen Eventuele lpende prcedures Ntulen van de vrbije 3 jaar Afrekeningen van de vrbije 2 jaar Afschrift van de recentste balans Ntaris vraagt zelfde gegevens ngmaals p vr het verlijden van de akte Syndicus levert af Ksten zijn ten laste van de verdragende mede eigenaar 3.7 Dentlgie van de beheerder Gemeenschappelijke bepalingen Infrmatieplicht m.b.t. alle ndzakelijke adviezen en aanbevelingen Ok van risic s bij niet naleving van bepaalde wetten decreten verrdeningen Objectief verzekeringsadvies Werken enkel met geregistreerde aannemers Eenieder die de pdracht geeft m tegen een prijs werken uit te veren f te laten uitveren behalve natuurlijke persnen die vr lutere privédeleinden werken laten uitveren, heeft inhudingsplicht vr rsz en fiscus dus k vme Geen bestellingen bij leveranciers waarmee een familiale f juridische band mee bestaat Financiële verrichtingen p basis van bewijskrachtige stukken Betalingen via verschrijving f cheque, niet met credit card Minstens jaarlijks afrekening pmaken vr pdrachtgever Inzagerecht huurder respecteren Verplichting een tereikend vrscht bij de pdrachtgever p te vragen Aparte derdenrekening vr elke vereniging van mede eigenaars Respect vr: Wet p mede eigendm Statuten Afspraken met mede eigenaars en pdrachtgevers Neutraliteit in geschillen Tezicht en cntrle dr raad van beheer faciliteiten Tegevegde syndicus heeft dezelfde verplichtingen als de syndicus Bewijskrachtige stukken tt 5 jaar na kwijting bijhuden p kantr Tenzij verdracht aan nieuwe syndicus Geen verrichtingen buiten peride van de pdracht 19 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

20 4. Kantrrganisatie en tarificatie marketing management 4.1 Marketing van een vastgedkantr Marketing: Jezelf p de vastgedmarkt psitineren en prfileren Inspelen p de nden van klanten van vandaag en van mrgen Met een sticky imag Cnsistente cmmunicatiestijl Via de juiste kanalen Extern gericht Eerst inhud dan vrm Cmmunicatie naar buiten met prfiel ndersteunen, zelfs versterken/pwaarderen Cnsistentie tussen handelingen en cmmunicatie is essentieel Stap 1: identiteit bepalen Wie ben je, wat biedt je aan en he verhudt je je ten pzichte van andere vastgedmakelaars? Welke klanten wil je bereiken en wat zijn daarin je treven? Prbeer er psitief uit te springen Geen grijze muis Gelfwaardig Diversifieer je value prpsitie SWOT analyse Cncurrentie pref Stap 2: wat wil je zijn, wie wil je bereiken, welke zijn je ambities en he wil je die bereiken? Kwalitatief en kwantitatief: Activiteit: bemiddeling f beheer Lcaties Regi( s)? Open f geslten kantr Delgrep Stap 3: he wil je gezien wrden? Reputatie meilijk te veranderen Publiek nthud 1 tt 3 kenmerken van bepaald merk Imag herkenbaar Imag kernachtig en duidelijk Sticky Opvallen en psitief Stap 4: bepaal marketing stijl Lg en stijl AIDA: attentin interest desire actin 20 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

21 Stap 5: marketing mix Welke cmmunicatiekanalen Delpubliek? Eigen site Verplichte vermeldingen Biv dentlgie: van tepassing p alle dcumenten en websites Erkenningsnummer Naam adres telefn Vermelding met betrekking tt financiële waarbrgen Wmpc: biv met adres, berepstitel, biv erkenningsnummer en land, met link naar div dentlgie Samenvatting Duidelijk zijn 4p s: prduct, price, place, prmtin 4.2 Management van een vastgedkantr Definitie: Vertrek vanuit missin statement en bepaal activiteitenmix Maak cncreet businessplan p en definieer budgetten Beschrijf je investeringen en tls Beschrijf je rganigram en rganiseer je team Bepaal je prcedures en KPIs (key perfrmance indicatrs) 21 V a s t g e d m a k e l a a r d i j C e d r i c B n e

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen)

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen) Datum aanvraag: Dssiernummer: Centrale Lijst 1. Gegevens aanvrager Tekmstige referentiehuurder Straat: Gemeente: Gebrteplaats: Telefn / Gsm: Nummer: Natinaliteit: Gebrtedatum: Burgerlijke stand: Berep:

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER maart 2006 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER F O V I G 1 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER Alternatieven vr vrlpige bewindvering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen Belasten en subsidiëren van wningen in Vlaanderen Katleen Van den Breck Sien Winters HIVA Studiedag Wnfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel Inhud Algemene principes van de Belgische fiscaliteit

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR Artikel 1 - Bekendmaking aan de bevlking Aan de bevlking wrdt via publicatie in nder meer de Lummenaar en via de gemeentelijke

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Verlengde Sprtlaan 16 Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Conceptnota. nieuw premiestelsel onroerend erfgoed

Conceptnota. nieuw premiestelsel onroerend erfgoed Cnceptnta nieuw premiestelsel nrerend erfged Cntext Wachtlijst restauratiepremies ng nit z hg: augustus 2014: 185 miljen eur nvember 2015: 371 miljen eur februari 2016: 342 miljen eur (na 1 ste prgrammatie)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw,

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw, Haarlem, 6 juli 2016 Betreft: verkp Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem Geachte heer, mevruw, Wij danken u hartelijk vr uw interesse in het prject Scheepmakerskwartier fase 2a. In de verkpbrchures

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

DE WET BREYNE. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W

DE WET BREYNE. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W DE WET BREYNE FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E inf@frumadvcaten.be W www.frumadvcaten.be 1 DE WET BREYNE Wettelijke grndslag: De Wningbuwwet van 9

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen Nieuwe verplaatsingstestellen: lpt technlgie vr p de wettelijke regeling van de verzekering van aansprakelijkheid? C. Van Schubreck Hgleraar KU Leuven, advcaat Balie Turnhut FOD Ecnmie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Btw-vrijstellingsregeling kleine ndernemingen Belangrijke mededeling De btw-vrijstellingsregeling vr kleine ndernemingen zal belangrijke wijzigingen ndergaan met ingang van 1 april 2014. De belangrijkste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst Wonen (model financiering woonruimte)

Opdrachtvoorwaarden professionele taxatiedienst Wonen (model financiering woonruimte) Opdrachtvrwaarden prfessinele taxatiedienst Wnen (mdel financiering wnruimte) Naam pdrachtgever: Naam pdrachtgever (2): Adres: Pstcde en plaats: Emailadres: Telefnnummer: hierna (samen) te nemen de pdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines ver de sectr van ndernemingen die banden verkpen en plaatsen (bandencentrales en garages) In verleg met de berepsrganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Ecnmie beslist m aanbevelingen te geven ver

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET Met dit frmulier kunt u een vergunning tt tijdelijke verhuur van leegstaande wnruimte aanvragen. Lees vr u dit frmulier invult

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest Vastgoedterminologie A Aankoopaktekosten Aankoopprijs Abattement Achterstallige huur Afficheren van de huurprijs Antidiscriminatie bij verhuur Aktekosten Authentieke akte van aankoop B Bankwaarborg Beding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding 1.1.1. Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK

SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK Inleiding De stad neemt in haar Plan Nieuw Krtrijk het engagement m betaalbaar en kwaliteitsvl wnen vr al haar inwners mgelijk te maken. De kwaliteit

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering Telichting Financiële zaken Gewrteld Wnen 25-02- 2014 1. Vrfinanciering Iedere deelnemer in Gewrteld Wnen wrdt verzcht aan de vrfinanciering van dit gezamenlijke CPO- prject mee te den. Hiervan wrden ksten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o FUNCTIEBESCHRIJVING WERKLOOSHEIDSCONSULENT Functietitel : werklsheidcnsulent ORGANISATIE Ressrteert nder en rapprteert aan de cördinatr werklsheid. DOEL Het vrbereiden, behandelen, verwerken en pvlgen

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie