BESCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 20 september 2007

2 Inhoudsopgave 1. DE ORGANISATIE Activiteiten en Aanbod Organisatiestructuur INLEIDING TOT DE BESCHRIJVING VAN DE AO Functieomschrijvingen Functiescheiding Begrotingen Automatisering Managementinformatie Bewaring DE KASPROCEDURE Bevoegdheden Geldopname Gelduitgifte Declaraties en voorschotten Geldontvangst Kas telling Bewaring Kasgeld Geldafstorting Administratieve afwikkeling Controle maatregelen HET INKOOPPROCES Diensten van artiesten/gastdocenten Barinkopen Overige inkopen Financiële en administratieve afwikkeling Creditcard betalingen HET VERKOOPPROCES Subsidies Opbrengst entreegelden evenementen Barverkopen Verhuur van ruimten Overige verkopen Aanmaanprocedure...30

3 1. DE ORGANISATIE 1.1 Activiteiten en Aanbod Stichting Worm is een organisatie die zich bezig houdt met het organiseren van concerten, optredens, vertoning van films, workshops, masterclasses, festivals, uitwisselingen en andere evenementen. De stichting beschikt voor het uitoefenen van haar activiteiten over een viertal publieke ruimtes De foyer, met een capaciteit voor ongeveer 100 personen De concert/danszaal, met een capaciteit voor personen De filmzaal, met een capaciteit tot 40 zitplaatsen Naast deze ruimtes beschikt de stichting over een filmwerkplaats, een geluidsstudio en een digitaal platform (WORM.station). En er is een winkel (WORM.shop) gevestigd in het pand. Deze winkel is particulier eigendom. De diverse studio's en publieksruimtes zijn eventueel te gebruiken door derden, al dan niet tegen een vergoeding. Ook verhuurt stichting WORM ruimtes voor vergaderingen, (bedrijfs)feesten, talkshows, expertmeetings, filmvertoningen, productpresentaties, voorstellingen, borrels, trainingen en workshops. De stichting ontvangt voor de uitvoering van haar activiteiten jaarlijkse subsidies en projectsubsidies van de gemeente en fondsen. 1.2 Organisatiestructuur In het volgende schema is te zien hoe de organisatie binnen WORM is ingedeeld. 2

4 fin admin systeem beheer geluidsstudio filmwerk plaats administratie kantoor organisatie bestuur werkplaatsen wormstation beheer gebouw educatie zakelijke leiding algemeen directeur verhuur PR productie productie publiek film vrijwilligers muziek horeca overig

5 ORGANOGRAM = directie bestuur = budgethouder = uitvoerend = extern = administratie algemeen / artistiek directeur adjunct / zakelijk directeur beheerder filmwerkplaats beheerder geluidsstudio projectleider film projectleider muziek productie assistent bedrijfsleider boekhouder office manager financieel medewerker systeembeheerder medewerker publiciteit productie medewerker vrijwilligers coödinator oproepkrachten horeca horeca medewerker medewerker verhuur beheerder gebouw operateur geluids technicus vrijwilligers (deur en bar) schoonmaker

6 2. INLEIDING TOT DE BESCHRIJVING VAN DE AO 2.1 Typologie Stichting WORM valt in de categorie dienstverlenende bedrijven. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal soorten van dienstverlenende bedrijven. Hieronder wordt aangegeven welke activiteiten van stichting WORM onder welke soort dienstverlening vallen: Ten aanzien van het organiseren van concerten en evenementen is de organisatie te typeren als een dienstverlenende organisatie met beschikbaarstelling van niet-specifiek gereserveerde ruimten. Ten aanzien van de verhuur van ruimten wanneer deze niet voor eigen gebruik worden aangewend, is de organisatie te typeren als een dienstverlenende organisatie met beschikbaarstelling van specifiek gereserveerde ruimten. Ten aanzien van de barverkopen is de organisatie te typeren als een dienstverlenend bedrijf met doorstroming van eigen goederen. 2.2 Functieomschrijvingen Bij stichting WORM zijn 14 medewerkers in dienst. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van vrijwilligers en oproepkrachten voor de entree en de barwerkzaamheden. Hieronder kort de functieomschrijvingen: Bestuur Bestaat uit zes personen, namelijk een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie bestuursleden. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursregelement. Het bestuur heeft een controlerende functie t.a.v. de administratie, t.a.v. de inkoop van evenementen, t.a.v. de aanvraag van subsidies en inkomsten uit subsidies en t.a.v. de aanschaf van activa. Daarnaast is het bestuur beschikkend v.w.b. het verlenen van volmachten m.b.t. bancair verkeer. 5

7 Algemeen / artistiek directeur Belast met de algehele coördinatie en de artistieke leiding t.a.v. de projectleiders. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directieregelement. De artistiek directeur is gevolmachtigd door het bestuur om geld op te nemen (uitvoerend), beschikkend voor wat betreft creditcard betalingen, het inkopen van evenementen en het aanvragen van voorschotten. Daarnaast is de artistiek directeur uitvoerend v.w.b. de inkoop van evenementen en tijdelijk bewarend v.w.b. de voorschotten. Adjunct / zakelijk directeur Verantwoordelijk voor de financiële zaken, huisvesting en personeelsbeleid. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directieregelement. Heeft een controlerende functie t.a.v. de administratie, het inkopen van evenementen, de inkoop van kantoorartikelen, de inkoop van horecagoederen en de algemene kas. Daarnaast een beschikkende functie t.a.v. het verrichten van betalingen, t.a.v. de verhuring van de ruimtes en de aanschaf van activa. Tot slot heeft de zakelijk directeur een bewarende en uitvoerende functie t.a.v. de betalingspassen. Projectleiders Zij produceren evenementen. Hebben een beschikkende functie voor wat betreft creditcard betalingen, het inkopen van evenementen en het aanvragen van voorschotten. Daarnaast zijn de projectleiders uitvoerend v.w.b. de inkoop van evenementen en tijdelijk bewarend v.w.b. de voorschotten. Bedrijfsleider Verantwoordelijk voor goed verloop van publieke activiteiten. Heeft een controlerende functie t.a.v. de inkoop van horecagoederen, een controlerende en registrerende functie t.a.v. kasgeld uit bar en recette, een bewarende functie t.a.v. de bufferkas, een controlerende functie t.a.v. de verhuringen en de bedrijfsleider is uitvoerend voor wat betreft de aanschaf van activa. Horeca medewerker Heeft een beschikkende functie t.a.v. het verrichten van horeca-inkopen, een bewarende functie t.a.v. de ingekochte horecagoederen en een bewarende functie t.a.v. de baropbrengsten. Daarnaast is de horecamedewerker uitvoerend op het vlak van verhuringen en barwerkzaamheden. 6

8 Boekhouder Belast met de boekhouding van de organisatie (inboeken kasboek, bankafschriften, opmaken facturen, klaarzetten betalingen, etc.). Heeft een controlerende functie t.a.v. de kas en een registrerende functie t.a.v. de boekhouding, de inkoop van kantoorartikelen, de horeca inkoop, de bar- en recetteopbrengsten, inkomsten uit subsidies en de aanschaf van activa. Daarnaast heeft de boekhouder een registrerende en controlerende functie t.a.v. het gebruik van betaalpassen, de creditcard betalingen, inkopen uit evenementen, verstrekte voorschotten, de beide kassen en de verhuur. Medewerker financiële administratie Belast met het kasbeheer. Heeft een uitvoerende functie v.w.b. de boekhouding, de algemene kas en de verrichting van pinopnames. Daarnaast is de financiële medewerker verantwoordelijk voor de registratie en controle van de voorschotten en de bufferkas en de controle van de bar- en recetteopbrengsten. Tot slot bewaart de medewerker financiële administratie de algemene kas en is hij/zij uitvoerend v.w.b. kasbetalingen. Officemanager Belast met administratieve werkzaamheden en kleinschalig onderhoud. Heeft een beschikkende en uitvoerende functie t.a.v. het inkopen van kantoorartikelen. Systeembeheerder Belast met het beheer van de computers en de ontwikkeling van op maat gemaakte software voor stichting WORM, heeft een uitvoerende functie. Medewerker publiciteit Verantwoordelijk voor de publiciteit en marketing van de organisatie. Heeft een beschikkende en uitvoerende functie t.a.v. het verrichten van bestellingen t.b.v. publiciteit. Productiemedewerker Belast met ondersteunende taken voor productie en technische ondersteuning van de zalen. Heeft een uitvoerende functie. Medewerker Verhuur Belast met het behandelen van verhuuraanvragen. Heeft een uitvoertende functie t.a.v. het inplannen van verhuuraanvragen, het opmaken offertes, verhuurcontracten en factuursheets. 7

9 Schoonmaker Belast met schoonmaakwerkzaamheden, heeft een uitvoerende functie. Vrijwilligers / barhoofden Er zijn 60 vrijwilligers werkzaam. Deze worden ingezet voor het draaien van (entree)kassa en bardiensten. Zij hebben een bewarend, uitvoerende en registrerende functie t.a.v. de kaartverkoop en barverkoop Palet administraties en belastingen Het opmaken van de kwartaalrekeningen, jaarrekening en de loonadministratie zijn uitbesteed aan administratiekantoor Palet Administraties. Ze hebben een registrerende functie t.a.v. de subsidies en de aanschaf van activa. 2.3 Functiescheiding Bestuur Binnen het bestuur is functiescheiding aangebracht tussen voorzitter, penningmeester en secretaris. Kasprocedure Er is functiescheiding aanwezig tussen kasbeheer, kasuitgifte, kasontvangst (medewerker financiële administratie) en registratie van de kasmutaties en controle van de kas (boekhouder). Inkopen van diensten van artiesten/gastdocenten Er is geen functiescheiding aangebracht tussen de beschikkende en de tijdelijk bewarende functie (projectleider). Contante betalingen door projectleiders worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid (boekhouder) en betalingsbewijzen dienen te worden overlegd (medewerker financiële adminstratie). Barinkopen Er is geen functiescheiding aangebracht tussen de beschikkende en de bewarende functie. Wel worden aan de hand van orderformulieren de inkopen en voorraden steekproefsgewijs door de bedrijfsleider gecontroleerd. Daarnaast wordt ééns per kwartaal de voorraad geïnventariseerd door de bedrijfsleider en wordt de verhouding inkoop / verkoop berekend. 8

10 Subsidies Er is functiescheiding aanwezig tussen de aanvrager van de subsidies (zakelijk directeur / bestuur), de administratie van de ontvangen subsidiegelden (boekhouder), de administratie van de subsidiebeschikking (Palet administraties). Entree- & baropbrengsten Er is functiescheiding aanwezig tussen de kaart- en barverkoop (vrijwilliger / barhoofd / medewerker horeca), de kastelling (bedrijfsleider / horeca medewerker) en het maken van de aansluiting van de kassa uitdraai met het kasgeld (medewerker financiële administratie en bedrijfsleider). Zaalverhuur Er is functiescheiding aangebracht tussen het maken van afspraken betreffende de verhuur (medewerker verhuur), het registreren van de verhuur in de administratie middels een contract (zakelijk leider) en de ontvangst van de opbrengsten van de verhuur (boekhouder). administratie / boekhouding bankbetalingen verrichten betaalpassen creditcard inkopen evenementen bestuur C BS / C C algemeen directeur U BS BS / U zakelijk directeur C BS BW / U BW / U C projectleider BS BS / U boekhouder R R / C / U R / C R / C R / C finadmin medewerker U U publiciteitsmedewerker BS / U palet administratie R inkoop kantoor artikelen inkoop horeca algemeen directeur BS / BW voorschotten evenementen algemene kas bufferkas zakelijk directeur C C C projectleider BS / BW bedrijfsleider C BW / U horeca medewerker BW / BS / U boekhouder R R R / C R / C R / C 9

11 finadmin medewerker R / C / U BW / U R / C office manager BS / U barkassa recettekassa verhuur subsidies aanschaf activa bestuur C C zakelijk directeur BS / C BS C / BS bedrijfsleider R / C R / C C U horeca medewerker BW / U boekhouder R R R / C R R finadmin medewerker C C verhuur medewerker U vrijwilligers /barhoofd R / BW / U R /BW / U palet administratie R R productie medewerker U systeembeheerder U 2.4 Begrotingen De directie is geautoriseerd door het bestuur voor het opmaken van een jaarbegroting. De jaarbegroting wordt in samenwerking met de projectleiders opgesteld aan de hand van de gestelde eisen door de subsidiënten. Het bestuur beoordeelt de jaarbegroting en geeft een akkoord. Aan de hand van de goedgekeurde jaarbegroting stelt de directie in overleg met de projectleiders de budgetten voor projecten vast. Onder de diverse projecten die apart in de boekhouding worden geregistreerd vallen diverse evenementen. Per evenement kan er in WORM.extranet door de projectleider een costing worden bijgehouden van het project. 2.5 Automatisering Applicaties Cash boekhoudsoftware: voor het voeren van de financiële administratie 10

12 Rabo Telebankieren: voor het verrichten van betalingen WORM.extranet: een op maat ontwikkelde software-applicatie voor de planning van projecten en de registratie van projectinformatie Fysieke beveiliging Bij stichting WORM is er een afsluitbare computerruimte aanwezig waarin de bestandsserver is geplaatst. De boekhoudcomputer staat op het kantoor van de financiële administratie. Er zijn geen beveiligingsmaatregelen tegen water en brandschade getroffen. Logische toegangsbeveiliging: Cash Boekhoudsoftware: Door in te loggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord, wordt toegang verleend aan boekhouder en zakelijk leider. Rabo Telebankieren: Om het programma op te starten moet een wachtwoord gegeven worden. Dit wachtwoord is bekend bij de zakelijk directeur en de boekhouder. Daarnaast is voor het versturen van de opdracht door de Rabobank een kaart verstrekt, die in een kaartlezer moet worden gestoken. Bij de kaart hoort een wachtwoord. Het wachtwoord is alleen bekend bij de zakelijk directeur en de kaart wordt beheerd in een kluis die alleen toegankelijk is voor de zakelijk directeur. WORM.extranet: Voor de planning van projecten en het registreren van projectinformatie wordt gebuikt gemaakt van het WORM.extranet. Elke gebruiker heeft toegang tot delen van WORM.extranet via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Back-up en recoverymaatregelen server bij Luna.nl voor het WORM.extranet, de website en mail bevindt zich buiten het pand van stichting WORM. Het maken van een back up wordt dagelijks door Luna.nl uitgevoerd. server WORM, voor bestanden / bedrijfsgegevens bevindt zich in het pand van stichting WORM. Het maken van een back up wordt maandelijks door de algemeen directeur uitgevoerd. computer voor de boekhouding en telebankieren bevindt zich in het pand van stichting WORM. Het maken van een back up wordt maandelijks door de zakelijk directeur uitgevoerd. Onderhoud Er is bij stichting WORM een systeembeheerder werkzaam. Deze beheert en onderhoudt het computerpark. 11

13 2.6 Managementinformatie Hieronder is weergegeven met welke informatiebehoeften de directie/bestuur van Stichting WORM de organisatie bestuurt en de processen beheerst. Kwartaalinformatie directie De resultatenrekening De balans Kosten en kostenontwikkeling per project. Opbrengsten per project. Naleving van de subsidievoorwaarden Aantal bezoekers Verhouding verkopen t.o.v. inkopen met voorraad-overzicht Resultaten m.b.t. de verhuur van de zaalcapaciteit Kwartaalinformatie bestuur De resultatenrekening De balans Bezoekersaantallen per kwartaal / t.o.v. eerdere perioden Naleving van de subsidievoorwaarden Jaarinformatie bestuur De resultatenrekening De balans Jaarverslag Jaarplan Verantwoording voor de kwaliteit van het jaarprogramma Bezoekersaantallen per periode / t.o.v. vorig jaar Bezoekersaantallen per concert/voorstelling 2.7 Bewaring WORM beschikt over een viertal rekeningen: 12

14 Rekening courant (Rabo ) - voor lopende betalingen en inkomsten uit verkopen. Ook de structurele subsidies worden op deze rekening gestort. Salaris rekening (Rabo ) - voor maandelijkse betalingen van het salaris van vaste medewerkers en oproepkrachten. Projectenrekening (Rabo voor subsidies en betalingen ihkv speciale projecten. Rekening met krediet (Triodos ) - n.a.v. de verbouwing afgesloten. Daarnaast zijn er vier kluizen die in afsluitbare ruimtes zijn opgesteld: Algemene kas - t.b.v. algemene betalingen en voorschotten. Zakelijk directeur en financieel medewerker zijn in bezit van de regelmatig wisselende code. Bufferkluis - t.b.v. de buffer waarmee inzetten van kassa s worden gemaakt. Bedrijfsleider en financieel medewerker zijn in het bezit van de regelmatig wisselende code. Productiekluis - t.b.v. uitbetalingen van artiesten door projectleiders of inzetten van kassa s voor avondverantwoordelijken wanneer bedrijfsleider afwezig is. Code is in bezit van bedrijfsleider en avondverantwoordelijke of projectleider en wisselt per gebruik. Directiekluis - t.b.v. de bewaring van bankpassen, creditcard, telebankier pas en reservesleutels van de diverse kluizen. De code van deze kluis is in het bezit van de zakelijk directeur. 13

15 3. DE KASPROCEDURE Deze procedure heeft betrekking op de algemene kas van Stichting WORM en de bufferkas. De bufferkas is feitelijk een overname van de kassiersfunctie middels een voorschotbedrag waarmee de bedrijfsleider kassa-inzetten maakt. Registratie van uitgaven en inkomsten vindt plaats in het kasboek en op grootboekrekening van de algemene kas. Bij afwezigheid van de bedrijfsleider neemt de financieel medewerker de taak over en maakt hij / zij zonder bufferkas de inzetten voor de bar- en recettekassa. 3.1 Bevoegdheden De medewerker financiële administratie is bij stichting WORM verantwoordelijk gesteld voor het beheer van de algemene kas. Bij afwezigheid wordt de taak overgenomen door de zakelijk directeur. Voor tijdelijke overname van de kassiersfunctie wordt volstaan met een voorschotbedrag. 3.2 Geldopname De medewerker financiële administratie is bevoegd tot het opnemen van geld bij de bank. Er is een maximum opnamelimiet door de zakelijk directeur vastgesteld van 1.500,-.De geldopname wordt door de medewerker geregistreerd in het kasboek en de bon van de geldopname wordt hierbij gevoegd. Deze bon wordt a.d.h.v. bankstukken gecontroleerd door de boekhouder. De pas voor geldopname wordt bewaard in de kluis van de zakelijk directeur. Bij afwezigheid wordt de opname verzorgd door de zakelijk directeur. 3.3 Gelduitgifte Algemene kas Een projectleider kan ten behoeve van contante inkopen (van diensten en goederen) voor een evenement een voorschot aanvragen. De aanvraag geschiedt via WORM.extranet. Hierdoor is de medewerker financiële administratie in staat om tijdig over genoeg geld te beschikken om de uitgave te kunnen realiseren. Wanneer de medewerker financiële administratie geld uit de kas aan de projectleider verstrekt wordt deze gelduitgifte geregistreerd op een voorschotformulier (bijlage I). Ten behoeve van de geldoverdracht 14

16 wordt het voorschotformulier door de medewerker financiële administratie en de projectleider ondertekend. Alle voorschotuitgiften worden door de medewerker financiële administratie in het kasboek geregistreerd en door de boekhouder op een persoonlijk grootboeknummer geboekt. Er is een maximumuitgifte van 2.000,- per evenement door de directie vastgesteld. Wanneer meer geld benodigd is, zal de zakelijk directeur het voorschotformulier mede ondertekenen. Overige gelduitgifte vindt plaats middels declaratieformulieren. Medewerkers dienen betalingsbewijzen te overleggen waarna de medewerker financiële administratie overgaat tot gelduitgifte. Formulieren met declaraties vanaf een totaalbedrag van 100,- die losstaan van de programmering- en horeca-inkopen worden geparafeerd door de zakelijk leider. Wekelijks wordt door de medewerker financiële administratie aan de bedrijfsleider een buffer verstrekt waarmee de bedrijfsleider kassa-inzetten kan maken voor de bar en entree kassa s. De uitgifte wordt geregistreerd middels een voorschotformulier. Bufferkas De bufferkas wordt beheerd door de bedrijfsleider. Deze kas wordt gebruikt om voor evenementen inzetten te maken voor bar- en recettekassa s en om de opbrengsten te bewaren. Per evenement maakt de bedrijfsleider een kassa klaar voor de bar en een kassa voor de kaartverkoop. Deze inzetten worden geregistreerd op de entree- en barkassa formulieren (bijlage III&IV). De medewerker die de kas overneemt dient de kassa te tellen en te controleren of het kassaformulier juist is ingevuld. 3.4 Declaraties en voorschotten De inkopen worden door de projectleiders gedeclareerd. Hiertoe dient een declaratieformulier (bijlage II) te worden ingevuld waarbij betalingsbewijzen dienen te worden gevoegd. Op het declaratieformulier wordt aangegeven ten laste van welk programma de kosten zijn gemaakt en uit welk voorschot de inkopen zijn gedaan. Na het project levert de projectleider het declaratieformulier samen met alle betalingsbewijzen in bij de medewerker financiële administratie. De medewerker financiële administratie controleert of declaraties juist zijn ingevuld en of bijgeleverde betalingsbewijzen volledig zijn. Ook controleert de medewerker financiële administratie op vreemde uitgaven. 15

17 Eventuele vreemde uitgaven worden aan de zakelijk directeur gerapporteerd, welke de betreffende projectleider zal aanspreken. Het resterende voorschot dient aan de medewerker financiële administratie door de projectleider teruggegeven te worden. Zijn de declaraties hoger dan het eerder uitgegeven voorschot dan wordt de declaratievergoeding uit de kas of per bank aan de projectleider verstrekt. Wanneer de gegevens compleet zijn en de betalingsbewijzen akkoord zijn, tekent de medewerker financiële administratie voor ontvangst en noteert de uitgaven in het kasboek. Indien declaraties geen betalingsbewijzen bevatten kan er niet tot verrekening worden overgegaan. Op het declaratieformulier wordt aangegeven uit welk voorschot de uitgaven zijn gedaan. De boekhouder registreert de declaratie van het voorschot in de boekhouding zodat er een duidelijk overzicht is van uitstaande bedragen. 3.5 Geldontvangst Bufferkas De contante ontvangsten van stichting WORM betreffen voornamelijk entreegelden en de barverkopen die verlopen via de bufferkas. Voor de registratie van deze ontvangsten wordt per evenement gebruik gemaakt van een entree/barkassa formulier (bijlage III&IV) en ter controle zijn er de kassa-uitdraaien van WORM.extranet (bijlage V) en de barkassa. Vrijwilligers / barhoofden / horeca medewerkers bij de kassa s registreren ontvangsten middels de barkassa of het onderdeel deur uit WORM.extranet (bijlage VIII). Na afloop van het evenement controleert de bedrijfsleider de kasinkomsten door netto-opbrengst te vergelijken met de uitdraai van de barkassa en de kassa uitdraai van WORM.extranet (bijlage V). Algemene kas Eens per week wordt de bufferkas overgeheveld naar de algemene kas. De bedrijfsleider overlegt de bar- en entreekassa fomulieren en de uitdraaien uit WORM.extranet en de barkassa van de georganiseerde evenementen en de inkomsten. Voor de overdracht wordt gebruik gemaakt van een buffer retour formulier (bijlage VI). Op het buffer retour formulier wordt aangegeven uit welk buffervoorschot de uitgaven zijn gedaan. De boekhouder registreert de declaratie van het voorschot in de boekhouding zodat er een duidelijk overzicht is van uitstaande bedragen. 16

18 Alle geldontvangsten worden per evenement door de medewerker financiële administratie in het kasboek geregistreerd endoor de boekhouder verwerkt in de boekhouding. 3.6 Kas telling Bufferkas De medewerker financiële administratie telt de ingekomen bufferkasgelden, controleert de entree- en barkassa fomulieren en vergelijkt deze met de uitdraaien uit WORM.extranet en de barkassa. De feitelijke inkomsten van de formulieren en de geregistreerde inkomsten uit de uitdraaien worden door de medewerker financiële administratie ingevoerd in een borderel (bijlage VII). Kasverschillen worden voor zover mogelijk door de bedrijfsleider verklaard. Kasverschillen en verklaringen worden in een borderel geregistreerd en ingevoerd in de boekhouding op de rekening Kasverschillen. De limiet voor kasverschillen per kassa per evenement bedraagt 25,-. Wanneer er een groter kasverschil is ontstaan dient dit geautoriseerd te worden door de zakelijk directeur. Algemene kas Wekelijks wordt de algemene kas door de boekhouder geteld. Kasverschillen worden voor zover mogelijk door de medewerker financiële administratie verklaard. Hierbij worden medewerker financiële administratie ter verantwoording gehoord. Wekelijks wordt een aansluiting gemaakt tussen het daadwerkelijk aanwezige kasgeld, het kassaldo volgens het papieren kasboek en het kassaldo in de boekhouding. Kasverschillen worden in het kasboek geregistreerd. De vastgestelde limiet waartegen het kasverschil geautoriseerd dient te worden door de zakelijk directeur bedraagt 50, Bewaring Kasgeld Het kasgeld van de algemene kas wordt bewaard in een afgesloten ruimte in een brandwerende kluis waarvan de code alleen bij de medewerker financiële administratie en de zakelijk directeur bekend is. De code wordt als beveiligingsmaatregel regelmatig veranderd. De code van de bufferkas is alleen bekend bij de bedrijfsleider. Bij afwezigheid van de bedrijfsleider bij een evenement worden de inzetten en opbrengsten in een aparte kas afgestort, waarvan alleen de bedrijfsleider en de voor de afstorting verantwoordelijke medewerker de code kennen. 17

19 3.8 Geldafstorting Afstortingen op de rekening courant van WORM worden in het kasboek geregistreerd en het afstortbewijs wordt bijgevoegd. De vastgestelde limiet van het kassaldo voor afstorting uit de algemene kas bedraagt 5.000, Administratieve afwikkeling Alle feitelijke uitgaven en ontvangsten worden door de medewerker financiële administratie in het kasboek geregistreerd. De boekhouder controleert het kasboek en bijbehorende financiële stukken waarna de uitgaven en ontvangsten in het kasboek van de financiële administratie per project worden geadministreerd. Hierbij worden de kasstukken doorlopend genummerd. Kasverschillen worden ingeboekt op de rekening Kasverschillen Controle maatregelen Een aantal malen per jaar voert de zakelijk directeur onverwacht een kascontrole uit waarbij het totaal aanwezige baar geld in het pand wordt geteld en nagegaan wordt of dit bedrag overeenkomt met het saldo in de administratie. Maandelijks wordt door de boekhouder een overzicht uitgedraaid van openstaande voorschotten. Medewerkers die nog voorschotten hebben uitstaan van langer dan 14 dagen worden door de boekhouder gemaand deze binnen een week te verrekenen. Zoals gemeld wordt wekelijks een aansluiting gemaakt tussen het daadwerkelijk aanwezige kasgeld (geteld door de medewerker financiële administratie), het kassaldo volgens het papieren kasboek (medewerker financiële administratie) en het kassaldo in de boekhouding (boekhouder). Dit overzicht wordt in het kasboek bijgevoegd. 18

20 4. HET INKOOPPROCES 4.1 Diensten van artiesten/gastdocenten Bevoegdheden Elke projectleider mag, na toestemming van de directie voor het evenement dat deze organiseert, artiesten en gastdocenten werven. Voor elk project bestaande uit meerdere evenementen is vooraf een budget toegekend. Impuls Elke projectleider kan evenementen plannen, welke in WORM.extranet worden geregistreerd. Voor het project zijn vaak artiesten of gastdocenten nodig. Deze worden rechtstreeks óf via een boekingskantoor geboekt. Vergoedingen De projectleider is bevoegd om akkoord te gaan met vergoedingen die de artiest, de gastdocent of het boekingskantoor vraagt. De afspraak omtrent de vergoeding wordt schriftelijk via de mail vastgelegd. Er is door de directie een formele maximale vergoeding van 1.250,- vastgesteld waartegen artiesten en gastdocenten aangetrokken mogen worden. De vergoedingen aan artiesten en gastdocenten kunnen zowel per bank als contant worden uitbetaald. Voorbereiding Wanneer de uitbetaling aan artiesten/gastdocenten contant plaats vindt, maakt de projectleider hiervoor gebruik van een voorschot. Tot het moment van uitbetaling, bewaart de projectleider het geld in een aparte brandwerende productiekluis, waarvan alleen de projectleider en de medewerker financiële administratie de code weten. Financiële afwikkeling De uitbetaling aan de artiest/gastdocent vindt na de geleverde dienst plaats. De uitbetaling geschiedt veelal contant. Voor de uitbetaling aan artiesten/gastdocenten is het nodig dat een betalingsbewijs door de artiest wordt overlegd, dat voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Veelal is dit een gageverklaring en een kopie identiteitsbewijs of een factuur met een VAR en een kopie identiteitsbewijss. Zonder deze documenten mag niet tot uitbetaling worden overgegaan. Eventuele bonnen van reis- en verblijfskosten van de artiest/gastdocent dienen voor uitbetaling ook bij de projectleider te worden ingeleverd alvorens tot uitbetaling kan worden overgegaan. 19

21 Administratieve afwikkeling Met betrekking tot de gemaakte kosten voor het georganiseerde evenement levert de projectleider een declaratieformulier (bijlage II) samen met alle betalingsbewijzen bij de medewerker financiële administratie af. Wanneer er sprake is van betaling via de bank worden de facturen / gageverklaringen bij het binnenkomst door de medewerker financiële administratie op datum gestempeld en daarna door de betreffende projectleider gecontroleerd op juistheid en geparafeerd. De facturen / gageverklaringen worden opgeborgen in de map Crediteuren. Vervolgens boekt de boekhouder het kasboek en de inkoopfacturen in de financiële administratie. Alle kosten die voor een project zijn gemaakt, worden in de administratie aan het betreffende project toegerekend. Wanneer noodzakelijke bescheiden (zoals VAR, kopie identiteitsbewijs, e.d.) ontbreken, dienen ze door de projectleider te worden aangeleverd. 4.2 Barinkopen Bevoegdheden De bedrijfsleider & de horecamedewerker zijn door de zakelijk directeur geautoriseerd om horeca-inkopen te verrichten en deze te bewaren. Impuls Wekelijks inventariseert de horecamedewerker welke goederen er voor de bar moeten worden besteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een minimum of maximum voorraad. De voorraad wordt op basis van ervaring ingekocht. Contante inkopen De goederen voor de bar worden voornamelijk op rekening en in beperkte mate contant bij de groothandel ingekocht. Hiertoe vraagt de medewerker horeca een voorschot bij de medewerker financiële administratie aan. De gelduitgifte wordt geregistreerd op het voorschotformulier (bijlage I). De medewerker financiële administratie en de medewerker horeca ondertekenen het voorschotformulier. Bestellen De goederen voor de bar worden bij diverse leveranciers besteld. De bestellingen worden telefonisch door de medewerker horeca geplaatst. Stichting WORM maakt geen gebruik van 20

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

HANDLEIDING HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES

HANDLEIDING HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES HENDRIKS HORECA ADMINISTRATIES Dit handboek van Hendriks Horeca Administratie is gemaakt om het u gemakkelijker te maken zodat u meer tijd en energie kunt besteden aan uw core-business, namelijk uw horecabedrijf.

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Afstudeerscriptie SPD opleiding Schiedam, maart 2007 M.A. Meulstee Marcel_Meulstee@hotmail.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 1.1 ALGEMEEN... 1 1.2

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...... 3 HOOFDSTUK 1: CONTACTPERSONEN SVN... 7 HOOFDSTUK 2: SVN PLUSFONDS AANGAANDE INZET EIGEN VERMOGEN SVN... 11 2.1 De SVn Pluslening...12 2.2 Aanvraagformulier

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Workshop VIG Professional

Workshop VIG Professional Workshop VIG Professional Jaarafsluiting Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 8 januari 2015 Aanvang: 19.30 uur Einde: 22.00 uur Organisatie: Thijs Dams - Easy

Nadere informatie

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A: algemene beginselen. Opgaven

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A: algemene beginselen. Opgaven Grondslagen dministratieve Organisatie Deel : algemene beginselen Opgaven Grondslagen dministratieve Organisatie Deel : algemene beginselen Opgaven drs. J.P.M. van der Hoeven Y.R.P. van de Voort Derde

Nadere informatie

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Datum: april 2007 Naam: Vincent Spruit Studentnummer:

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie