BESCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 20 september 2007

2 Inhoudsopgave 1. DE ORGANISATIE Activiteiten en Aanbod Organisatiestructuur INLEIDING TOT DE BESCHRIJVING VAN DE AO Functieomschrijvingen Functiescheiding Begrotingen Automatisering Managementinformatie Bewaring DE KASPROCEDURE Bevoegdheden Geldopname Gelduitgifte Declaraties en voorschotten Geldontvangst Kas telling Bewaring Kasgeld Geldafstorting Administratieve afwikkeling Controle maatregelen HET INKOOPPROCES Diensten van artiesten/gastdocenten Barinkopen Overige inkopen Financiële en administratieve afwikkeling Creditcard betalingen HET VERKOOPPROCES Subsidies Opbrengst entreegelden evenementen Barverkopen Verhuur van ruimten Overige verkopen Aanmaanprocedure...30

3 1. DE ORGANISATIE 1.1 Activiteiten en Aanbod Stichting Worm is een organisatie die zich bezig houdt met het organiseren van concerten, optredens, vertoning van films, workshops, masterclasses, festivals, uitwisselingen en andere evenementen. De stichting beschikt voor het uitoefenen van haar activiteiten over een viertal publieke ruimtes De foyer, met een capaciteit voor ongeveer 100 personen De concert/danszaal, met een capaciteit voor personen De filmzaal, met een capaciteit tot 40 zitplaatsen Naast deze ruimtes beschikt de stichting over een filmwerkplaats, een geluidsstudio en een digitaal platform (WORM.station). En er is een winkel (WORM.shop) gevestigd in het pand. Deze winkel is particulier eigendom. De diverse studio's en publieksruimtes zijn eventueel te gebruiken door derden, al dan niet tegen een vergoeding. Ook verhuurt stichting WORM ruimtes voor vergaderingen, (bedrijfs)feesten, talkshows, expertmeetings, filmvertoningen, productpresentaties, voorstellingen, borrels, trainingen en workshops. De stichting ontvangt voor de uitvoering van haar activiteiten jaarlijkse subsidies en projectsubsidies van de gemeente en fondsen. 1.2 Organisatiestructuur In het volgende schema is te zien hoe de organisatie binnen WORM is ingedeeld. 2

4 fin admin systeem beheer geluidsstudio filmwerk plaats administratie kantoor organisatie bestuur werkplaatsen wormstation beheer gebouw educatie zakelijke leiding algemeen directeur verhuur PR productie productie publiek film vrijwilligers muziek horeca overig

5 ORGANOGRAM = directie bestuur = budgethouder = uitvoerend = extern = administratie algemeen / artistiek directeur adjunct / zakelijk directeur beheerder filmwerkplaats beheerder geluidsstudio projectleider film projectleider muziek productie assistent bedrijfsleider boekhouder office manager financieel medewerker systeembeheerder medewerker publiciteit productie medewerker vrijwilligers coödinator oproepkrachten horeca horeca medewerker medewerker verhuur beheerder gebouw operateur geluids technicus vrijwilligers (deur en bar) schoonmaker

6 2. INLEIDING TOT DE BESCHRIJVING VAN DE AO 2.1 Typologie Stichting WORM valt in de categorie dienstverlenende bedrijven. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal soorten van dienstverlenende bedrijven. Hieronder wordt aangegeven welke activiteiten van stichting WORM onder welke soort dienstverlening vallen: Ten aanzien van het organiseren van concerten en evenementen is de organisatie te typeren als een dienstverlenende organisatie met beschikbaarstelling van niet-specifiek gereserveerde ruimten. Ten aanzien van de verhuur van ruimten wanneer deze niet voor eigen gebruik worden aangewend, is de organisatie te typeren als een dienstverlenende organisatie met beschikbaarstelling van specifiek gereserveerde ruimten. Ten aanzien van de barverkopen is de organisatie te typeren als een dienstverlenend bedrijf met doorstroming van eigen goederen. 2.2 Functieomschrijvingen Bij stichting WORM zijn 14 medewerkers in dienst. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van vrijwilligers en oproepkrachten voor de entree en de barwerkzaamheden. Hieronder kort de functieomschrijvingen: Bestuur Bestaat uit zes personen, namelijk een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie bestuursleden. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursregelement. Het bestuur heeft een controlerende functie t.a.v. de administratie, t.a.v. de inkoop van evenementen, t.a.v. de aanvraag van subsidies en inkomsten uit subsidies en t.a.v. de aanschaf van activa. Daarnaast is het bestuur beschikkend v.w.b. het verlenen van volmachten m.b.t. bancair verkeer. 5

7 Algemeen / artistiek directeur Belast met de algehele coördinatie en de artistieke leiding t.a.v. de projectleiders. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directieregelement. De artistiek directeur is gevolmachtigd door het bestuur om geld op te nemen (uitvoerend), beschikkend voor wat betreft creditcard betalingen, het inkopen van evenementen en het aanvragen van voorschotten. Daarnaast is de artistiek directeur uitvoerend v.w.b. de inkoop van evenementen en tijdelijk bewarend v.w.b. de voorschotten. Adjunct / zakelijk directeur Verantwoordelijk voor de financiële zaken, huisvesting en personeelsbeleid. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directieregelement. Heeft een controlerende functie t.a.v. de administratie, het inkopen van evenementen, de inkoop van kantoorartikelen, de inkoop van horecagoederen en de algemene kas. Daarnaast een beschikkende functie t.a.v. het verrichten van betalingen, t.a.v. de verhuring van de ruimtes en de aanschaf van activa. Tot slot heeft de zakelijk directeur een bewarende en uitvoerende functie t.a.v. de betalingspassen. Projectleiders Zij produceren evenementen. Hebben een beschikkende functie voor wat betreft creditcard betalingen, het inkopen van evenementen en het aanvragen van voorschotten. Daarnaast zijn de projectleiders uitvoerend v.w.b. de inkoop van evenementen en tijdelijk bewarend v.w.b. de voorschotten. Bedrijfsleider Verantwoordelijk voor goed verloop van publieke activiteiten. Heeft een controlerende functie t.a.v. de inkoop van horecagoederen, een controlerende en registrerende functie t.a.v. kasgeld uit bar en recette, een bewarende functie t.a.v. de bufferkas, een controlerende functie t.a.v. de verhuringen en de bedrijfsleider is uitvoerend voor wat betreft de aanschaf van activa. Horeca medewerker Heeft een beschikkende functie t.a.v. het verrichten van horeca-inkopen, een bewarende functie t.a.v. de ingekochte horecagoederen en een bewarende functie t.a.v. de baropbrengsten. Daarnaast is de horecamedewerker uitvoerend op het vlak van verhuringen en barwerkzaamheden. 6

8 Boekhouder Belast met de boekhouding van de organisatie (inboeken kasboek, bankafschriften, opmaken facturen, klaarzetten betalingen, etc.). Heeft een controlerende functie t.a.v. de kas en een registrerende functie t.a.v. de boekhouding, de inkoop van kantoorartikelen, de horeca inkoop, de bar- en recetteopbrengsten, inkomsten uit subsidies en de aanschaf van activa. Daarnaast heeft de boekhouder een registrerende en controlerende functie t.a.v. het gebruik van betaalpassen, de creditcard betalingen, inkopen uit evenementen, verstrekte voorschotten, de beide kassen en de verhuur. Medewerker financiële administratie Belast met het kasbeheer. Heeft een uitvoerende functie v.w.b. de boekhouding, de algemene kas en de verrichting van pinopnames. Daarnaast is de financiële medewerker verantwoordelijk voor de registratie en controle van de voorschotten en de bufferkas en de controle van de bar- en recetteopbrengsten. Tot slot bewaart de medewerker financiële administratie de algemene kas en is hij/zij uitvoerend v.w.b. kasbetalingen. Officemanager Belast met administratieve werkzaamheden en kleinschalig onderhoud. Heeft een beschikkende en uitvoerende functie t.a.v. het inkopen van kantoorartikelen. Systeembeheerder Belast met het beheer van de computers en de ontwikkeling van op maat gemaakte software voor stichting WORM, heeft een uitvoerende functie. Medewerker publiciteit Verantwoordelijk voor de publiciteit en marketing van de organisatie. Heeft een beschikkende en uitvoerende functie t.a.v. het verrichten van bestellingen t.b.v. publiciteit. Productiemedewerker Belast met ondersteunende taken voor productie en technische ondersteuning van de zalen. Heeft een uitvoerende functie. Medewerker Verhuur Belast met het behandelen van verhuuraanvragen. Heeft een uitvoertende functie t.a.v. het inplannen van verhuuraanvragen, het opmaken offertes, verhuurcontracten en factuursheets. 7

9 Schoonmaker Belast met schoonmaakwerkzaamheden, heeft een uitvoerende functie. Vrijwilligers / barhoofden Er zijn 60 vrijwilligers werkzaam. Deze worden ingezet voor het draaien van (entree)kassa en bardiensten. Zij hebben een bewarend, uitvoerende en registrerende functie t.a.v. de kaartverkoop en barverkoop Palet administraties en belastingen Het opmaken van de kwartaalrekeningen, jaarrekening en de loonadministratie zijn uitbesteed aan administratiekantoor Palet Administraties. Ze hebben een registrerende functie t.a.v. de subsidies en de aanschaf van activa. 2.3 Functiescheiding Bestuur Binnen het bestuur is functiescheiding aangebracht tussen voorzitter, penningmeester en secretaris. Kasprocedure Er is functiescheiding aanwezig tussen kasbeheer, kasuitgifte, kasontvangst (medewerker financiële administratie) en registratie van de kasmutaties en controle van de kas (boekhouder). Inkopen van diensten van artiesten/gastdocenten Er is geen functiescheiding aangebracht tussen de beschikkende en de tijdelijk bewarende functie (projectleider). Contante betalingen door projectleiders worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid (boekhouder) en betalingsbewijzen dienen te worden overlegd (medewerker financiële adminstratie). Barinkopen Er is geen functiescheiding aangebracht tussen de beschikkende en de bewarende functie. Wel worden aan de hand van orderformulieren de inkopen en voorraden steekproefsgewijs door de bedrijfsleider gecontroleerd. Daarnaast wordt ééns per kwartaal de voorraad geïnventariseerd door de bedrijfsleider en wordt de verhouding inkoop / verkoop berekend. 8

10 Subsidies Er is functiescheiding aanwezig tussen de aanvrager van de subsidies (zakelijk directeur / bestuur), de administratie van de ontvangen subsidiegelden (boekhouder), de administratie van de subsidiebeschikking (Palet administraties). Entree- & baropbrengsten Er is functiescheiding aanwezig tussen de kaart- en barverkoop (vrijwilliger / barhoofd / medewerker horeca), de kastelling (bedrijfsleider / horeca medewerker) en het maken van de aansluiting van de kassa uitdraai met het kasgeld (medewerker financiële administratie en bedrijfsleider). Zaalverhuur Er is functiescheiding aangebracht tussen het maken van afspraken betreffende de verhuur (medewerker verhuur), het registreren van de verhuur in de administratie middels een contract (zakelijk leider) en de ontvangst van de opbrengsten van de verhuur (boekhouder). administratie / boekhouding bankbetalingen verrichten betaalpassen creditcard inkopen evenementen bestuur C BS / C C algemeen directeur U BS BS / U zakelijk directeur C BS BW / U BW / U C projectleider BS BS / U boekhouder R R / C / U R / C R / C R / C finadmin medewerker U U publiciteitsmedewerker BS / U palet administratie R inkoop kantoor artikelen inkoop horeca algemeen directeur BS / BW voorschotten evenementen algemene kas bufferkas zakelijk directeur C C C projectleider BS / BW bedrijfsleider C BW / U horeca medewerker BW / BS / U boekhouder R R R / C R / C R / C 9

11 finadmin medewerker R / C / U BW / U R / C office manager BS / U barkassa recettekassa verhuur subsidies aanschaf activa bestuur C C zakelijk directeur BS / C BS C / BS bedrijfsleider R / C R / C C U horeca medewerker BW / U boekhouder R R R / C R R finadmin medewerker C C verhuur medewerker U vrijwilligers /barhoofd R / BW / U R /BW / U palet administratie R R productie medewerker U systeembeheerder U 2.4 Begrotingen De directie is geautoriseerd door het bestuur voor het opmaken van een jaarbegroting. De jaarbegroting wordt in samenwerking met de projectleiders opgesteld aan de hand van de gestelde eisen door de subsidiënten. Het bestuur beoordeelt de jaarbegroting en geeft een akkoord. Aan de hand van de goedgekeurde jaarbegroting stelt de directie in overleg met de projectleiders de budgetten voor projecten vast. Onder de diverse projecten die apart in de boekhouding worden geregistreerd vallen diverse evenementen. Per evenement kan er in WORM.extranet door de projectleider een costing worden bijgehouden van het project. 2.5 Automatisering Applicaties Cash boekhoudsoftware: voor het voeren van de financiële administratie 10

12 Rabo Telebankieren: voor het verrichten van betalingen WORM.extranet: een op maat ontwikkelde software-applicatie voor de planning van projecten en de registratie van projectinformatie Fysieke beveiliging Bij stichting WORM is er een afsluitbare computerruimte aanwezig waarin de bestandsserver is geplaatst. De boekhoudcomputer staat op het kantoor van de financiële administratie. Er zijn geen beveiligingsmaatregelen tegen water en brandschade getroffen. Logische toegangsbeveiliging: Cash Boekhoudsoftware: Door in te loggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord, wordt toegang verleend aan boekhouder en zakelijk leider. Rabo Telebankieren: Om het programma op te starten moet een wachtwoord gegeven worden. Dit wachtwoord is bekend bij de zakelijk directeur en de boekhouder. Daarnaast is voor het versturen van de opdracht door de Rabobank een kaart verstrekt, die in een kaartlezer moet worden gestoken. Bij de kaart hoort een wachtwoord. Het wachtwoord is alleen bekend bij de zakelijk directeur en de kaart wordt beheerd in een kluis die alleen toegankelijk is voor de zakelijk directeur. WORM.extranet: Voor de planning van projecten en het registreren van projectinformatie wordt gebuikt gemaakt van het WORM.extranet. Elke gebruiker heeft toegang tot delen van WORM.extranet via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Back-up en recoverymaatregelen server bij Luna.nl voor het WORM.extranet, de website en mail bevindt zich buiten het pand van stichting WORM. Het maken van een back up wordt dagelijks door Luna.nl uitgevoerd. server WORM, voor bestanden / bedrijfsgegevens bevindt zich in het pand van stichting WORM. Het maken van een back up wordt maandelijks door de algemeen directeur uitgevoerd. computer voor de boekhouding en telebankieren bevindt zich in het pand van stichting WORM. Het maken van een back up wordt maandelijks door de zakelijk directeur uitgevoerd. Onderhoud Er is bij stichting WORM een systeembeheerder werkzaam. Deze beheert en onderhoudt het computerpark. 11

13 2.6 Managementinformatie Hieronder is weergegeven met welke informatiebehoeften de directie/bestuur van Stichting WORM de organisatie bestuurt en de processen beheerst. Kwartaalinformatie directie De resultatenrekening De balans Kosten en kostenontwikkeling per project. Opbrengsten per project. Naleving van de subsidievoorwaarden Aantal bezoekers Verhouding verkopen t.o.v. inkopen met voorraad-overzicht Resultaten m.b.t. de verhuur van de zaalcapaciteit Kwartaalinformatie bestuur De resultatenrekening De balans Bezoekersaantallen per kwartaal / t.o.v. eerdere perioden Naleving van de subsidievoorwaarden Jaarinformatie bestuur De resultatenrekening De balans Jaarverslag Jaarplan Verantwoording voor de kwaliteit van het jaarprogramma Bezoekersaantallen per periode / t.o.v. vorig jaar Bezoekersaantallen per concert/voorstelling 2.7 Bewaring WORM beschikt over een viertal rekeningen: 12

14 Rekening courant (Rabo ) - voor lopende betalingen en inkomsten uit verkopen. Ook de structurele subsidies worden op deze rekening gestort. Salaris rekening (Rabo ) - voor maandelijkse betalingen van het salaris van vaste medewerkers en oproepkrachten. Projectenrekening (Rabo voor subsidies en betalingen ihkv speciale projecten. Rekening met krediet (Triodos ) - n.a.v. de verbouwing afgesloten. Daarnaast zijn er vier kluizen die in afsluitbare ruimtes zijn opgesteld: Algemene kas - t.b.v. algemene betalingen en voorschotten. Zakelijk directeur en financieel medewerker zijn in bezit van de regelmatig wisselende code. Bufferkluis - t.b.v. de buffer waarmee inzetten van kassa s worden gemaakt. Bedrijfsleider en financieel medewerker zijn in het bezit van de regelmatig wisselende code. Productiekluis - t.b.v. uitbetalingen van artiesten door projectleiders of inzetten van kassa s voor avondverantwoordelijken wanneer bedrijfsleider afwezig is. Code is in bezit van bedrijfsleider en avondverantwoordelijke of projectleider en wisselt per gebruik. Directiekluis - t.b.v. de bewaring van bankpassen, creditcard, telebankier pas en reservesleutels van de diverse kluizen. De code van deze kluis is in het bezit van de zakelijk directeur. 13

15 3. DE KASPROCEDURE Deze procedure heeft betrekking op de algemene kas van Stichting WORM en de bufferkas. De bufferkas is feitelijk een overname van de kassiersfunctie middels een voorschotbedrag waarmee de bedrijfsleider kassa-inzetten maakt. Registratie van uitgaven en inkomsten vindt plaats in het kasboek en op grootboekrekening van de algemene kas. Bij afwezigheid van de bedrijfsleider neemt de financieel medewerker de taak over en maakt hij / zij zonder bufferkas de inzetten voor de bar- en recettekassa. 3.1 Bevoegdheden De medewerker financiële administratie is bij stichting WORM verantwoordelijk gesteld voor het beheer van de algemene kas. Bij afwezigheid wordt de taak overgenomen door de zakelijk directeur. Voor tijdelijke overname van de kassiersfunctie wordt volstaan met een voorschotbedrag. 3.2 Geldopname De medewerker financiële administratie is bevoegd tot het opnemen van geld bij de bank. Er is een maximum opnamelimiet door de zakelijk directeur vastgesteld van 1.500,-.De geldopname wordt door de medewerker geregistreerd in het kasboek en de bon van de geldopname wordt hierbij gevoegd. Deze bon wordt a.d.h.v. bankstukken gecontroleerd door de boekhouder. De pas voor geldopname wordt bewaard in de kluis van de zakelijk directeur. Bij afwezigheid wordt de opname verzorgd door de zakelijk directeur. 3.3 Gelduitgifte Algemene kas Een projectleider kan ten behoeve van contante inkopen (van diensten en goederen) voor een evenement een voorschot aanvragen. De aanvraag geschiedt via WORM.extranet. Hierdoor is de medewerker financiële administratie in staat om tijdig over genoeg geld te beschikken om de uitgave te kunnen realiseren. Wanneer de medewerker financiële administratie geld uit de kas aan de projectleider verstrekt wordt deze gelduitgifte geregistreerd op een voorschotformulier (bijlage I). Ten behoeve van de geldoverdracht 14

16 wordt het voorschotformulier door de medewerker financiële administratie en de projectleider ondertekend. Alle voorschotuitgiften worden door de medewerker financiële administratie in het kasboek geregistreerd en door de boekhouder op een persoonlijk grootboeknummer geboekt. Er is een maximumuitgifte van 2.000,- per evenement door de directie vastgesteld. Wanneer meer geld benodigd is, zal de zakelijk directeur het voorschotformulier mede ondertekenen. Overige gelduitgifte vindt plaats middels declaratieformulieren. Medewerkers dienen betalingsbewijzen te overleggen waarna de medewerker financiële administratie overgaat tot gelduitgifte. Formulieren met declaraties vanaf een totaalbedrag van 100,- die losstaan van de programmering- en horeca-inkopen worden geparafeerd door de zakelijk leider. Wekelijks wordt door de medewerker financiële administratie aan de bedrijfsleider een buffer verstrekt waarmee de bedrijfsleider kassa-inzetten kan maken voor de bar en entree kassa s. De uitgifte wordt geregistreerd middels een voorschotformulier. Bufferkas De bufferkas wordt beheerd door de bedrijfsleider. Deze kas wordt gebruikt om voor evenementen inzetten te maken voor bar- en recettekassa s en om de opbrengsten te bewaren. Per evenement maakt de bedrijfsleider een kassa klaar voor de bar en een kassa voor de kaartverkoop. Deze inzetten worden geregistreerd op de entree- en barkassa formulieren (bijlage III&IV). De medewerker die de kas overneemt dient de kassa te tellen en te controleren of het kassaformulier juist is ingevuld. 3.4 Declaraties en voorschotten De inkopen worden door de projectleiders gedeclareerd. Hiertoe dient een declaratieformulier (bijlage II) te worden ingevuld waarbij betalingsbewijzen dienen te worden gevoegd. Op het declaratieformulier wordt aangegeven ten laste van welk programma de kosten zijn gemaakt en uit welk voorschot de inkopen zijn gedaan. Na het project levert de projectleider het declaratieformulier samen met alle betalingsbewijzen in bij de medewerker financiële administratie. De medewerker financiële administratie controleert of declaraties juist zijn ingevuld en of bijgeleverde betalingsbewijzen volledig zijn. Ook controleert de medewerker financiële administratie op vreemde uitgaven. 15

17 Eventuele vreemde uitgaven worden aan de zakelijk directeur gerapporteerd, welke de betreffende projectleider zal aanspreken. Het resterende voorschot dient aan de medewerker financiële administratie door de projectleider teruggegeven te worden. Zijn de declaraties hoger dan het eerder uitgegeven voorschot dan wordt de declaratievergoeding uit de kas of per bank aan de projectleider verstrekt. Wanneer de gegevens compleet zijn en de betalingsbewijzen akkoord zijn, tekent de medewerker financiële administratie voor ontvangst en noteert de uitgaven in het kasboek. Indien declaraties geen betalingsbewijzen bevatten kan er niet tot verrekening worden overgegaan. Op het declaratieformulier wordt aangegeven uit welk voorschot de uitgaven zijn gedaan. De boekhouder registreert de declaratie van het voorschot in de boekhouding zodat er een duidelijk overzicht is van uitstaande bedragen. 3.5 Geldontvangst Bufferkas De contante ontvangsten van stichting WORM betreffen voornamelijk entreegelden en de barverkopen die verlopen via de bufferkas. Voor de registratie van deze ontvangsten wordt per evenement gebruik gemaakt van een entree/barkassa formulier (bijlage III&IV) en ter controle zijn er de kassa-uitdraaien van WORM.extranet (bijlage V) en de barkassa. Vrijwilligers / barhoofden / horeca medewerkers bij de kassa s registreren ontvangsten middels de barkassa of het onderdeel deur uit WORM.extranet (bijlage VIII). Na afloop van het evenement controleert de bedrijfsleider de kasinkomsten door netto-opbrengst te vergelijken met de uitdraai van de barkassa en de kassa uitdraai van WORM.extranet (bijlage V). Algemene kas Eens per week wordt de bufferkas overgeheveld naar de algemene kas. De bedrijfsleider overlegt de bar- en entreekassa fomulieren en de uitdraaien uit WORM.extranet en de barkassa van de georganiseerde evenementen en de inkomsten. Voor de overdracht wordt gebruik gemaakt van een buffer retour formulier (bijlage VI). Op het buffer retour formulier wordt aangegeven uit welk buffervoorschot de uitgaven zijn gedaan. De boekhouder registreert de declaratie van het voorschot in de boekhouding zodat er een duidelijk overzicht is van uitstaande bedragen. 16

18 Alle geldontvangsten worden per evenement door de medewerker financiële administratie in het kasboek geregistreerd endoor de boekhouder verwerkt in de boekhouding. 3.6 Kas telling Bufferkas De medewerker financiële administratie telt de ingekomen bufferkasgelden, controleert de entree- en barkassa fomulieren en vergelijkt deze met de uitdraaien uit WORM.extranet en de barkassa. De feitelijke inkomsten van de formulieren en de geregistreerde inkomsten uit de uitdraaien worden door de medewerker financiële administratie ingevoerd in een borderel (bijlage VII). Kasverschillen worden voor zover mogelijk door de bedrijfsleider verklaard. Kasverschillen en verklaringen worden in een borderel geregistreerd en ingevoerd in de boekhouding op de rekening Kasverschillen. De limiet voor kasverschillen per kassa per evenement bedraagt 25,-. Wanneer er een groter kasverschil is ontstaan dient dit geautoriseerd te worden door de zakelijk directeur. Algemene kas Wekelijks wordt de algemene kas door de boekhouder geteld. Kasverschillen worden voor zover mogelijk door de medewerker financiële administratie verklaard. Hierbij worden medewerker financiële administratie ter verantwoording gehoord. Wekelijks wordt een aansluiting gemaakt tussen het daadwerkelijk aanwezige kasgeld, het kassaldo volgens het papieren kasboek en het kassaldo in de boekhouding. Kasverschillen worden in het kasboek geregistreerd. De vastgestelde limiet waartegen het kasverschil geautoriseerd dient te worden door de zakelijk directeur bedraagt 50, Bewaring Kasgeld Het kasgeld van de algemene kas wordt bewaard in een afgesloten ruimte in een brandwerende kluis waarvan de code alleen bij de medewerker financiële administratie en de zakelijk directeur bekend is. De code wordt als beveiligingsmaatregel regelmatig veranderd. De code van de bufferkas is alleen bekend bij de bedrijfsleider. Bij afwezigheid van de bedrijfsleider bij een evenement worden de inzetten en opbrengsten in een aparte kas afgestort, waarvan alleen de bedrijfsleider en de voor de afstorting verantwoordelijke medewerker de code kennen. 17

19 3.8 Geldafstorting Afstortingen op de rekening courant van WORM worden in het kasboek geregistreerd en het afstortbewijs wordt bijgevoegd. De vastgestelde limiet van het kassaldo voor afstorting uit de algemene kas bedraagt 5.000, Administratieve afwikkeling Alle feitelijke uitgaven en ontvangsten worden door de medewerker financiële administratie in het kasboek geregistreerd. De boekhouder controleert het kasboek en bijbehorende financiële stukken waarna de uitgaven en ontvangsten in het kasboek van de financiële administratie per project worden geadministreerd. Hierbij worden de kasstukken doorlopend genummerd. Kasverschillen worden ingeboekt op de rekening Kasverschillen Controle maatregelen Een aantal malen per jaar voert de zakelijk directeur onverwacht een kascontrole uit waarbij het totaal aanwezige baar geld in het pand wordt geteld en nagegaan wordt of dit bedrag overeenkomt met het saldo in de administratie. Maandelijks wordt door de boekhouder een overzicht uitgedraaid van openstaande voorschotten. Medewerkers die nog voorschotten hebben uitstaan van langer dan 14 dagen worden door de boekhouder gemaand deze binnen een week te verrekenen. Zoals gemeld wordt wekelijks een aansluiting gemaakt tussen het daadwerkelijk aanwezige kasgeld (geteld door de medewerker financiële administratie), het kassaldo volgens het papieren kasboek (medewerker financiële administratie) en het kassaldo in de boekhouding (boekhouder). Dit overzicht wordt in het kasboek bijgevoegd. 18

20 4. HET INKOOPPROCES 4.1 Diensten van artiesten/gastdocenten Bevoegdheden Elke projectleider mag, na toestemming van de directie voor het evenement dat deze organiseert, artiesten en gastdocenten werven. Voor elk project bestaande uit meerdere evenementen is vooraf een budget toegekend. Impuls Elke projectleider kan evenementen plannen, welke in WORM.extranet worden geregistreerd. Voor het project zijn vaak artiesten of gastdocenten nodig. Deze worden rechtstreeks óf via een boekingskantoor geboekt. Vergoedingen De projectleider is bevoegd om akkoord te gaan met vergoedingen die de artiest, de gastdocent of het boekingskantoor vraagt. De afspraak omtrent de vergoeding wordt schriftelijk via de mail vastgelegd. Er is door de directie een formele maximale vergoeding van 1.250,- vastgesteld waartegen artiesten en gastdocenten aangetrokken mogen worden. De vergoedingen aan artiesten en gastdocenten kunnen zowel per bank als contant worden uitbetaald. Voorbereiding Wanneer de uitbetaling aan artiesten/gastdocenten contant plaats vindt, maakt de projectleider hiervoor gebruik van een voorschot. Tot het moment van uitbetaling, bewaart de projectleider het geld in een aparte brandwerende productiekluis, waarvan alleen de projectleider en de medewerker financiële administratie de code weten. Financiële afwikkeling De uitbetaling aan de artiest/gastdocent vindt na de geleverde dienst plaats. De uitbetaling geschiedt veelal contant. Voor de uitbetaling aan artiesten/gastdocenten is het nodig dat een betalingsbewijs door de artiest wordt overlegd, dat voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Veelal is dit een gageverklaring en een kopie identiteitsbewijs of een factuur met een VAR en een kopie identiteitsbewijss. Zonder deze documenten mag niet tot uitbetaling worden overgegaan. Eventuele bonnen van reis- en verblijfskosten van de artiest/gastdocent dienen voor uitbetaling ook bij de projectleider te worden ingeleverd alvorens tot uitbetaling kan worden overgegaan. 19

21 Administratieve afwikkeling Met betrekking tot de gemaakte kosten voor het georganiseerde evenement levert de projectleider een declaratieformulier (bijlage II) samen met alle betalingsbewijzen bij de medewerker financiële administratie af. Wanneer er sprake is van betaling via de bank worden de facturen / gageverklaringen bij het binnenkomst door de medewerker financiële administratie op datum gestempeld en daarna door de betreffende projectleider gecontroleerd op juistheid en geparafeerd. De facturen / gageverklaringen worden opgeborgen in de map Crediteuren. Vervolgens boekt de boekhouder het kasboek en de inkoopfacturen in de financiële administratie. Alle kosten die voor een project zijn gemaakt, worden in de administratie aan het betreffende project toegerekend. Wanneer noodzakelijke bescheiden (zoals VAR, kopie identiteitsbewijs, e.d.) ontbreken, dienen ze door de projectleider te worden aangeleverd. 4.2 Barinkopen Bevoegdheden De bedrijfsleider & de horecamedewerker zijn door de zakelijk directeur geautoriseerd om horeca-inkopen te verrichten en deze te bewaren. Impuls Wekelijks inventariseert de horecamedewerker welke goederen er voor de bar moeten worden besteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een minimum of maximum voorraad. De voorraad wordt op basis van ervaring ingekocht. Contante inkopen De goederen voor de bar worden voornamelijk op rekening en in beperkte mate contant bij de groothandel ingekocht. Hiertoe vraagt de medewerker horeca een voorschot bij de medewerker financiële administratie aan. De gelduitgifte wordt geregistreerd op het voorschotformulier (bijlage I). De medewerker financiële administratie en de medewerker horeca ondertekenen het voorschotformulier. Bestellen De goederen voor de bar worden bij diverse leveranciers besteld. De bestellingen worden telefonisch door de medewerker horeca geplaatst. Stichting WORM maakt geen gebruik van 20

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. 1. Inleiding

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. 1. Inleiding ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 1. Inleiding In het hiernavolgende wordt de administratieve organisatie van Stichting DSPS beschreven. In deze beschrijving worden de organisatiestructuur en de relevante procedures

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Accounting Information Systems donderdag 18 juni 2015 9.00 uur 12:00 uur Belangrijke informatie 2015 NGO - ENS Opgave 1 Case Aquaporte BV Vraag 1 (8 punten) Dienstverlening

Nadere informatie

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst 9 het tellen van de voorraad minimaal één keer per jaar (meestal op 31 december) moet de voorraad volledig worden geteld en moet worden opgeschreven wat er op dat moment aanwezig is en in welke aantallen;

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2013 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest Jubileumjaar Theater 1938-2013 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 en Staat van Inkomsten en Lasten

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Het ordnersysteem. Een eenvoudige methode van boekhouden. jaar. bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar

Het ordnersysteem. Een eenvoudige methode van boekhouden. jaar. bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar Het ordnersysteem OR ET D H N Een eenvoudige methode van boekhouden bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar YSTEE S M R E 25 jaar Het ordnersysteem Een eenvoudige methode van boekhouden Het ordnersysteem

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) 1.0 9 maart 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 12 april 2012 Concept Carol Esmeijer 1.2 15 april 2015 Concept Carol Esmeijer Inleiding

Nadere informatie

Bijlage II: scriptie. Arjan van den Broek Juul Tan Scheepens reclame adviseurs

Bijlage II: scriptie. Arjan van den Broek Juul Tan Scheepens reclame adviseurs Bijlage II: scriptie 2013 Arjan van den Broek 2032483 Juul Tan 2028928 Scheepens reclame adviseurs 27-05-2013 Stagebegeleiders: Mevr. Fleskens Dhr. Swiatkowski Bedrijfsbegeleider: Dhr. Peij 1 Inhoud Bijlage

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget Amsterdams Historisch Museum Procedure bestellen Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding De procedure bestellen beschrijft aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij het geven

Nadere informatie

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013 VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Versie 11-6-2013 I N H O U D A. Doel van de vergoedingenregeling B. Uitgangspunten vergoedingenregeling C. Beoordeling gedeclareerde kosten D. Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER 2015 9.00-12.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems B / 7 2015 NGO-ENS B / 7 Opgave

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

PROCEDURE BANK- EN KASBOEK SGR 24 OVERZICHT HERZIENINGEN

PROCEDURE BANK- EN KASBOEK SGR 24 OVERZICHT HERZIENINGEN PROCEDURE BANK- EN KASBOEK SGR 24 OVERZICHT HERZIENINGEN Datum Herziening Beschrijving herziening INHOUDSTAFEL OVERZICHT HERZIENINGEN... 1 INHOUDSTAFEL... 2 DOELSTELLING... 3 AANSLUITING WET... 3 REFERENTIE...

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1

Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers. 1. Algemeen. Bijlage 1 Bijlage 1 Vergoedingsregeling onkosten vrijwilligers Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Uitgaven commissies 1.2 Algemene uitgaven 1.3 Verzekering vrijwilligers 2.,Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen 2.1

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2015 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2015 en Staat van Inkomsten en Lasten 2015 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Bestuurlijke Financiële Spelregels

Bestuurlijke Financiële Spelregels Bestuurlijke Financiële Spelregels 1. Inleding De vereniging bestaat uit: Leden, met uiteenlopende motieven voor het lidmaatschap en interesses in activiteiten; Het Bestuur en Bestuursmedewerkers, met

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. 1. Inleiding

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. 1. Inleiding ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 1. Inleiding In het hiernavolgende wordt de administratieve organisatie van Stichting DSPS beschreven. In deze beschrijving worden de organisatiestructuur en de relevante procedures

Nadere informatie

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC).

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). AB 13 DECEMBER 2017 HIT/ 2017-AB13122017-6.2 Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Kasbeheer 4. Aangaan verplichtingen 5. Administratieve

Nadere informatie

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC).

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). (bijlage bij agendapunt 7) Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Kasbeheer 4. Aangaan verplichtingen 5. Administratieve handelingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 1. Schep orde in de papieren en digitale chaos Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Les 1 Verzamel

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

phyad PROTOCOL PRIVACY Phyad werkt volgens een aantal protocollen om de verwerking van de administratie op een juiste manier te kunnen garanderen.

phyad PROTOCOL PRIVACY Phyad werkt volgens een aantal protocollen om de verwerking van de administratie op een juiste manier te kunnen garanderen. phyad PROTOCOL PRIVACY Voor Phyad is privacy een belangrijk onderwerp, daarom besteedt Phyad hier veel aandacht aan zo dat uw privacy goe gewaarborgd is. Phyad en zijn medewerkers nemen de volgende regel

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015 Delden 23 februari 2016 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s. Delden 2 januari 2015 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mevrouw, Mijne heren: Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en

Nadere informatie

Versie: Datum: december Procuratie reglement

Versie: Datum: december Procuratie reglement Versie: 2016.01 Datum: december 2016 Procuratie reglement 1. Doel van het reglement De Raad van Bestuur is belast met het besturen van stichting Careander en heeft daarvoor alle benodigde bevoegdheden.

Nadere informatie

Handleiding Cashr v1.6.2.4

Handleiding Cashr v1.6.2.4 Kasopmaak Inleiding De functie Kasopmaak helpt u bij het beheren en controleren van de geldstromen op uw kassa. Zo kunt u per betaalwijze zien welke bedragen er op de kassa zijn aangeslagen en kunt u controleren

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

Programma. Golfclinic. Borrel

Programma. Golfclinic. Borrel 18 september 2014 Programma Wie is wie? Onze visie op boekhouden Hoe werkt Actan Online Praktijkvoorbeelden Voordelen van Actan Online Uw investeringen Aanvulling Exact Vragen Golfclinic Borrel Wie is

Nadere informatie

Kasopmaak INHOUDSOPGAVE

Kasopmaak INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 KASREKENING & KASSAGROEP... 3 GLOBAAL OVERZICHT... 4 ONDERDELEN VAN DE KASOPMAAK... 4 Algemeen... 4 Verkopen... 5 Contant... 5 Afstorting... 5 Betaalwijze... 5 Eigen verbruik...

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Stedelijk reglement op het kasbeheer

Stedelijk reglement op het kasbeheer Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen Artikel 1 Toepassingsgebied Stedelijk reglement op het kasbeheer Dit reglement is van toepassing op: - alle stedelijke diensten; - de verenigingen zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten Jaarrekening 2014 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Staat van Baten en Lasten Resultaatsbestemming Samenstellingsverklaring: Rotterdam, 24 februari 2015 Aan: Stichting

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Studievereniging Pedagogische Wetenschappen Financieel Reglement Der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Wissel ALV, 12 september 2017 1 1 Gebaseerd op het FR van het

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 Faillissement : Blauwe Steen B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/80 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr J.S.W. Lucassen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten

AFO 491 Up-to-date kasoverzichten AFO 491 Up-to-date kasoverzichten 491.1 Inleiding Het systeem kent naast de gedetailleerde kasoverzichten, die niet online en automatisch ge-update worden, ook zogenaamde online overzichten, die automatisch

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken Taakomschrijving Voorzitter. Algemene leiding vereniging: Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder) Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, KNSA, pers, sponsors, etc. Vereniging

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN. Met minimale handelingen het hoogste resultaat. Prijslijst. MicroStar B.V.

Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN. Met minimale handelingen het hoogste resultaat. Prijslijst. MicroStar B.V. Uitgave 2016.1 OP MICROSTAR KUNT U REKENEN Met minimale handelingen het hoogste resultaat Prijslijst MicroStar B.V. Inhoudsopgave STARTPAKKET... 3 MicroStar Startpakket... 3 FINANCIËLE ADMINISTRATIE...

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee. Postbus 90 1940 AB Beverwijk. 2014 Jaarrekening

Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee. Postbus 90 1940 AB Beverwijk. 2014 Jaarrekening Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee Postbus 90 1940 AB Beverwijk 2014 Jaarrekening Velsen-Noord, 31 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Opdracht. 3 2. Algemeen. 3 3. Resultaten. 4 4. Balans per 31

Nadere informatie

Naar aanleiding van het gesprek met mij en onze accountant ontvangt u hierbij ons voorstel aangaande de dienstverlening van Fydee Financiële Diensten.

Naar aanleiding van het gesprek met mij en onze accountant ontvangt u hierbij ons voorstel aangaande de dienstverlening van Fydee Financiële Diensten. [praktijknaam] [straatnaam en huisnummer] [postcode en plaatsnaam] Datum : [datum informatiebezoek] Betreft : offerte Fydee Financiële Diensten Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van het gesprek met

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Deel I

Bedrijfsadministratie Deel I Bedrijfsadministratie Deel I BTW in de boekhouding BAARHVILLE STUDIEHULP August 3, 2016 Opgesteld door: Deborah Baarh 1 Bedrijfsadministratie Deel I Thema Les DE BALANS SKIT-MODEL Startfase Duur fase:

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen,

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen, TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014 Beste leerlingen, Een groot deel van je examen bestaat uit BOEKHOUDEN, dat is het moeilijkste onderdeel waar ieder jaar veel leerlingen op zakken.

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

UITGEBREIDE GEBRUIKSHANDLEIDING KASSA

UITGEBREIDE GEBRUIKSHANDLEIDING KASSA UITGEBREIDE GEBRUIKSHANDLEIDING KASSA ALLE producten moeten worden aangeslagen op de kassa. Ook consumpties voor eigen gebruik door de bardienst, commissies, bestuur, etc Ook gevallen flesjes en bederf

Nadere informatie

Inleiding... 1. Tip 1 Gooi je administratie weg... 2. Tip 2 Verminder het aantal bonnetjes... 3. Tip 3 Maak een indeling... 4

Inleiding... 1. Tip 1 Gooi je administratie weg... 2. Tip 2 Verminder het aantal bonnetjes... 3. Tip 3 Maak een indeling... 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Tip 1 Gooi je administratie weg... 2 Tip 2 Verminder het aantal bonnetjes... 3 Tip 3 Maak een indeling... 4 Tip 4 Je administratie over de schutting?... 6 Tip 5 Zorg voor inzicht...

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie