Geachte heer, mevrouw,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer, mevrouw,"

Transcriptie

1 Geachte heer, mevrouw, Krijgt u vragen van bewoners of bedrijven over laadpalen voor elektrisch rijden? Ziet u het aantal elektrische auto s in uw gemeente toenemen? Heeft uw gemeente ambities op het gebied van duurzame energie? Dan is het wellicht voor uw gemeente interessant om deel te nemen aan de nieuwe aanbesteding voor laadpalen van de provincie Noord-Brabant. Aan deze aanbesteding kunnen Limburgse en Brabantse gemeenten deelnemen. Wat is ons aanbod? De provincie Noord-Brabant organiseert een aanbesteding voor de realisatie van nieuwe laadpalen in Brabantse en Limburgse gemeenten. Elke Limburgse gemeente hierop aansluiten en daarmee toekomstbestendige en slimme laadinfrastructuur realiseren. De insteek van de aanbesteding is om de gemeente in uitvoering en inzet zoveel mogelijk te ontzorgen en de EV-rijder een goede laadmogelijkheid tegen een gunstig laadtarief te bieden. In de komende weken informeren wij geïnteresseerde Limburgse gemeenten over dit aanbod. Het bijgevoegde informatiepakket bevat alvast de informatie over de aanbesteding. Daarnaast is de concept samenwerkingsovereenkomst bijgevoegd. Deze samenwerkingsovereenkomst is voorbereid door een werkgroep van kleine, middelgrote en grote Brabantse gemeenten en getoetst op inhoudelijke, juridische en inkoopaspecten. De provincie Noord-Brabant organiseert de aanbesteding, doet het contractmanagement en organiseert de financiën voor het project. De provincie Noord-Brabant, provincie Limburg en Enexis dragen financieel bij aan het project. Daarnaast dient de provincie Noord-Brabant namens alle deelnemende gemeenten een Green Deal aanvraag in voor een rijksbijdrage van 900,- per laadpaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en organiseert private bijdragen. Van gemeenten vragen we een bijdrage van 250 per laadpaal. Wat krijgt u daarvoor: De laadpaal wordt geplaatst, onderhouden en geëxploiteerd gedurende 10 jaar; Indien gewenst wordt zonder meerkosten ook het verkeersbord bij de laadpaal aangebracht; De gemeente beslist over de locatie van de laadpaal en neemt het verkeersbesluit, maar het werk er omheen wordt zoveel mogelijk door de infraprovider gedaan zodat het zo min mogelijk interne uren van de gemeente vraagt; De gemeente krijgt online inzicht in het gehele aanvraag- en realisatieproces; De gemeente krijgt de beschikking over een monitoringstool met de gebruikscijfers van de laadpalen; U hoeft de bijdrage pas te betalen op het moment dat daadwerkelijk een laadpaal wordt geplaatst in uw gemeente. Deze aanbesteding zien wij als een belangrijke stap om de transitie naar duurzame energie vorm te geven. Dit komt tot uiting in de samenwerking met Enexis en ElaadNL in het project. Wij willen de samenwerkingsovereenkomst met Limburgse gemeenten daarom ook graag inzetten om - naast het realiseren van laadinfrastructuur in de periode samen met u te werken aan projecten die het mogelijk maken om lokale zonne- en windenenergie te koppelen aan de auto en de laadinfrastructuur. Leven van de wind en rijden op de zon! Gevraagde besluitvorming Voor deelname aan de aanbesteding vragen wij een collegebesluit van uw gemeente met daarin de volgende punten: 1. De gemeente is er mee bekend dat voor de financiering van de aanbesteding de provincie Noord- Brabant een beroep doet op de Green Deal Publiek Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur en hiervoor een bestuursovereenkomst aan gaat met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

2 2. De gemeente verleent de provincie Noord-Brabant machtiging en mandaat om een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van en namens alle deelnemende gemeenten voor het aangaan van een Concessieovereenkomst met één Infraprovider die zorg draagt voor het realiseren en Exploiteren van Laadpalen in de gemeente. In deze concessieovereenkomst wordt vastgelegd dat de Infraprovider gedurende de plaatsingstermijn het exclusieve recht en de verplichting heeft voor het plaatsen van Laadpalen in de openbare ruimte op grondgebied van de gemeente. 3. De gemeente verleent de provincie Noord-Brabant machtiging en mandaat om namens de gemeente het contractmanagement met de Infraprovider te voeren gedurende de looptijd van de Concessieovereenkomst. 4. De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant, waarin de afspraken zijn vastgelegd. Deze overeenkomst is in concept bijgevoegd. Planning Wij vragen uw gemeente tijdig te besluiten om al dan niet deel te nemen aan de aanbesteding. Deze planning ziet er als volgt uit: Een collegebesluit voor deelname voor 1 juni 2016; Gemeente ontvangt een door de provincie getekende samenwerkingsovereenkomst. Gemeente ondertekent deze overeenkomst ook en stuurt die vóór 1 juli 2016 terug naar provincie Deze getekende overeenkomsten voegt provincie toe aan het aanbestedingsdossier. De aanbesteding wordt in juli 2016 gepubliceerd. De gunning vindt naar verwachting in december 2016 plaats De exploitant start naar verwachting vanaf 1 januari 2017 met het plaatsen van nieuwe laadpalen. Meer informatie? Voor meer informatie en aanvullende vragen over deze aanbesteding kunt u contact opnemen met Harm-Jan Idema ( ) en Jeroen Veger ( ). U kunt hen per bereiken via Met vriendelijke groet, Linda de Klein Projectleider elektrisch rijden provincie Noord-Brabant Bijlagen 1. Informatienotitie over aanbesteding publieke laadinfrastructuur 2. Veel gestelde vragen 3. Toelichting en concept samenwerkingsovereenkomst gemeente provincie Noord-Brabant

3 Bijlage 1: Toelichting op het voorstel aan Brabantse en Limburgse gemeenten voor samenwerking met de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van laadpalen in Noord-Brabant Inleiding Met het programma Slim Laden, de Brabantse aanpak zet de provincie Noord-Brabant zich in voor elektrisch rijden door het faciliteren met laadinfrastructuur in de openbare ruimte. De provincie Noord-Brabant organiseert hiervoor een aanbesteding waarmee het mogelijk is om de komende jaren naar behoefte van EV-rijders en gemeenten laadpalen te plaatsen. De provincie Limburg stelt samen met Enexis budget beschikbaar waardoor ook Limburgse gemeenten naar behoefte van EV-rijders en gemeenten laadpalen kunnen plaatsen. Ontzorging van de gemeente en de elektrische rijder is hierbij het uitgangspunt. Daarbij blijft de gemeente aan zet bij de bepaling van de laadlocaties. Garandeerde en langdurende dienstverlening, het realiseren van een efficiënt laadnetwerk en een aantrekkelijke laadprijs voor de elektrische rijder zijn enkele doelstellingen van de aanbesteding. Deze notitie bevat informatie over deze aanbesteding. Hierbij wordt ingegaan op de inhoud van de aanbesteding, als ook de rolverdeling van de provincie en de gemeente. Als een gemeente besluit deel te nemen is voor 1 juni een collegebesluit nodig. Dit collegebesluit is vooral belangrijk om aanspraak te kunnen maken op een aanzienlijke rijksbijdrage voor de financiering van het project. Vervolgens tekenen provincie en gemeenten een samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking vast te leggen. Deze notitie gaat in op deze aanbesteding en bestaat uit: 1. Achtergrond informatie over Slim laden, de Brabantse aanpak 2. Actuele ontwikkelingen voor elektrisch vervoer en openbaar laden 3. Rol van de gemeente bij openbaar laden 4. Provincie faciliteert gemeenten met aanbesteding 5. Wat betekent deze aanpak voor gemeenten? 6. Gemeente in regie bij het plaatsen van laadpalen 7. De rol van de provincie 8. Gevraagde besluitvorming en planning 9. De samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente 1. Over Slim laden, de Brabantse aanpak Het programma Slim laden, de Brabantse aanpak is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, netbeheerder Enexis, gemeenten én marktpartijen. Eén van de speerpunten van het programma is de uitrol van publieke laadinfrastructuur. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het programma.

4 Aantal elektrische voertuigen Realisatie van publieke laadpalen met investering marktpartijen Fase C Volwassen markt Fase A1 + A2 realisatie van 255 publieke laadpalen via opdrachtenmodel Fase B E-laad Fase A Verdere uitrol en ontwikkeling slim laden i.c.m. slimme netten Heden Tijd In fase A van het programma realiseerden provincie en gemeenten in 2014 en 2015 zo n 250 oplaadpalen. Aan dit programma nam twee derde van de gemeenten in Noord-Brabant deel. Verdeling van de beschikbare laadpalen vond plaatst op basis van het aantal inwoners van een gemeente. In deze aanbesteding zijn de nodigde innovaties en kostenreducties gerealiseerd. In fase B willen de provincie en Enexis door met de uitrol van laadpalen. In de komende jaren willen de provincie en Enexis zich inzetten voor de ontwikkeling naar een volwassen markt voor publieke laadinfrastructuur. Op dit moment zijn de kosten van publieke laadinfrastructuur nog niet in verhouding met de opbrengsten, waardoor het voor marktpartijen lastig is een goed verdienmodel te maken. Verdere uitrol en kosten-reducerende innovaties zijn hiervoor nodig. Brede belangstelling voor de Brabantse aanpak heeft er voor gezorgd dat ook de provincie Limburg deze aanpak ondersteunt en uitrol van laadpalen ook in Limburgse gemeenten kan plaatsvinden. Voor de Limburgse gemeenten gaat het om een totaal van 240 laadpalen. 2. Ontwikkeling elektrisch vervoer en openbaar laden Eind 2015 reden er ongeveer auto s met een stekker in Nederland. Er is op dit moment een behoorlijke keuze uit volledig elektrische en hybride modellen. De meeste grote automerken zijn druk met de doorontwikkeling hiervan. In 2016/2017 komen de eerste betaalbare modellen op de markt met een grote actieradius. De elektrische auto wordt daarmee een volwaardig alternatief voor de auto met brandstofmotor. Naar verwachting zijn er in elektrische auto s. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van nu. Hiermee neemt de vraag naar oplaadpunten voor elektrische auto s flink toe. De provincie Noord-Brabant en Enexis zien in deze groei van elektrisch rijden een kans en een noodzaak om onze energievoorziening te verduurzamen. Met de elektrische auto is immers rijden op duurzaam opgewekte energie mogelijk. Daarnaast biedt het kansen om duurzaam opgewerkte energie slim en efficiënt in te zetten, door bijvoorbeeld pieken op het elektriciteitsnet als gevolg van overtollige wind- en zonne-energie op te vangen. Nederland is nu al koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Door verdere uitrol van laadpunten en innovaties in producten en diensten kunnen Nederlandse bedrijven hier ook hun boterham mee gaan verdienen. Dat is dan vanuit het oogpunt van werkgelegenheid en economie weer interessant. 3. Rol van de gemeente bij openbaar laden Veel huishoudens en bedrijven in Nederland hebben geen gelegenheid om op eigen terrein te parkeren (en laden). Bij het gebruik van een elektrische auto zijn zij daarom aangewezen op laadvoorzieningen in de openbare

5 ruimte. De gemeente is als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte daardoor altijd betrokken bij de realisatie van openbare laadinfrastructuur. Daarnaast stellen gemeenten vaak doelen op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan het terugdringen van broeikasgassen, of het verbeteren van de luchtkwaliteit. Elektrisch rijden levert hieraan een substantiële bijdrage. Veel gemeenten willen daarom elektrisch rijden stimuleren. 4. Provincie faciliteert gemeenten met aanbesteding Zoals aangegeven faciliteert de provincie elektrische rijders en gemeenten met de uitrol van toekomstbestendige en slimme laadinfrastructuur door het organiseren van een Europese aanbesteding. Het doel hiervan is het selecteren van één marktpartij die het recht en de verplichting krijgt om naar behoefte van elektrische rijders en gemeenten laadpalen te plaatsen. Via deze aanpak is het mogelijk om in de periode 2017 tot 2019 in alle deelnemende Brabantse gemeenten nieuwe laadpalen te realiseren. Daarnaast kunnen in de Limburgse gemeenten 240 laadpalen worden gerealiseerd. Naar verwachting voldoen we hiermee in deze periode aan de vraag van de EV-rijders en de gemeenten voor openbare laadpalen. Er zijn verschillende manieren om publieke laadinfrastructuur te realiseren. Iedere gemeente is uiteraard vrij om hierin een keuze te maken. De provincie heeft er bewust voor gekozen om via een aanbesteding één partij te selecteren die laadpalen gaat plaatsen en exploiteren. Hiermee bieden we alle marktpartijen die actief zijn voor het plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur een gelijkwaardige mogelijkheid om laadpalen te realiseren. Met deze aanbesteding wil de provincie een zo n goed mogelijk aanbod van de markt krijgen. De keuze voor een aanbesteding heeft de volgende voordelen: Zekerheid Via de aanbesteding worden gerichte afspraken gemaakt over de eisen en randvoorwaarden waaraan de marktpartij dient voldoen. Dit resulteert bijvoorbeeld in de gegarandeerde plaatsing van palen wanneer een aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Er kan hierbij geen cherry-picking plaatsvinden, waarbij een marktpartij alleen plaatst op de meest aantrekkelijke locaties. Daarnaast wordt het mogelijk om op strategische locaties te plaatsen. De aanbesteding kent 2 termijnen: de plaatsingstermijn en de exploitatietermijn. Tijdens de plaatsingstermijn krijgt de marktpartij het recht en de verplichting laadpalen te plaatsen. De marktpartij heeft dan de exclusiviteit voor het plaatsen van openbare laadpalen. Andere partijen mogen tijdens deze termijn geen openbare laadpalen plaatsen. Wanneer een gemeente een contract heeft met een andere partij, dan moet deze ontbonden of opgeschort worden. Hierbij geldt een uitzondering voor innovatieve projecten. Hiermee houden andere partijen de mogelijkheid om (in beperkte mate) innovaties zoals laadpleinen te realiseren. Daarnaast vallen verlengd private aansluitingen, waarbij laadpalen worden aangesloten op bestaande netaansluitingen, buiten de exclusiviteit en blijven dus mogelijk. De plaatsingstermijn duurt 2 jaar, maar eindigt op het moment dat voor alle laadpalen een bestemming gevonden is. Als er na de termijn van 2 jaar nog laadpalen beschikbaar zijn, dan kan de plaatsingstermijnen door iedere gemeente met 1 jaar verlengd worden. Tijdens de exploitatietermijn krijgt de marktpartij het recht en de plicht om de geplaatste palen gedurende 10 jaar te beheren en te onderhouden. Hiermee is dienstverlening voor 10 jaar gegarandeerd.

6 Slimme laadpalen, voorbereid op toekomstige ontwikkelingen (innovatie) In de aanbesteding worden minimumeisen gesteld aan de laadpalen, zodat deze smart charging ready zijn. De palen zijn hiermee voorbereid op de toekomst, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om lokale en regionale opwekking van duurzame energie te koppelen aan het opladen van elektrische auto s. Hiermee kan het laden voor de klant aanzienlijk goedkoper worden, waarmee elektrisch rijden nog aantrekkelijker wordt. Het mogelijk maken van de koppeling tussen laadpalen en lokale en regionale opwekking vraagt een innovatieve aanpak die we in deze aanbesteding mogelijk maken. Marktconforme laadprijs, vast voor 10 jaar, ontwikkelingen ten gunste van de e-rijder Een scherpe laaddienstprijs is essentieel om elektrische rijders gebruik te laten maken van de laadpalen en te kunnen concurreren met brandstofauto s. In de aanbesteding worden infraproviders daarom uitgedaagd te concurreren op de laadprijs. Deze laadprijs wordt tijdens de exploitatietermijn niet verhoogd. Om een marktconforme laadprijs te realiseren ontvangt de exploitant een eenmalige bijdrage per laadpaal. Een verlaging van de laadprijs is wel mogelijk. Ontwikkelingen die een drukkend effect hebben op de prijs van openbaar laden worden doorberekend in de laadprijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerdergenoemde koppeling met lokaal opgewekte energie of een lagere energiebelasting. 5. Wat betekent deze aanpak voor gemeenten? De aanbesteding levert de volgende voordelen voor de gemeente op. Snelle doorlooptijd voor realisatie van de laadpalen Het is belangrijk dat een elektrische rijder zo snel mogelijk gebruik kan maken van de laadpaal. Er wordt daarom ingezet op een snelle doorlooptijd van aanvraag tot het plaatsen. In fase A van het Brabantse project is al een halvering gerealiseerd ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De provincie zet zich in fase B in voor verdere verbetering. Een laadnetwerk ingericht de daadwerkelijke behoefte De laadpalen worden geplaatst op plekken waar ze ook daadwerkelijk worden gebruikt. In de eerste plaats op plekken met een aanvraag van een elektrische rijder. Dit kan zowel een inwoner als een bedrijf zijn die geen eigen parkeergelegenheid heeft. Daarnaast is het mogelijk laadpalen te plaatsen op strategische locaties. De gemeente kan hiervoor een verzoek indienen bij de infraprovider. De infraprovider schat in of het realiseren en exploiteren van deze locatie tot meerkosten leidt (bijvoorbeeld door minder gebruik van de laadpaal) en doet daarmee een onderbouwd voorstel aan de gemeente. Ook op deze plekken heeft de infraprovider de plicht om daadwerkelijk te plaatsen als gemeente en infraprovider de prijs zijn overeengekomen. De laadpalen worden geplaatst in volgorde van aanvraag. In tegenstelling tot fase A wordt er dus geen verdeling gemaakt op basis van inwoneraantal.

7 Een eenduidig aanvraag- en realisatieproces Tijdens de plaatsingstermijn wordt een eenduidig aanvraag- en realisatieproces gehanteerd. Dit is een standaard proces, met één aanspreekpunt voor de gemeente bij de infraprovider. Hiermee wordt de gemeente zoveel mogelijk ontzorgd en besparen gemeenten op ambtelijke capaciteit. Aanvragen voor laadpalen vanuit EV-rijders, bedrijven en gemeenten komen binnen bij één centraal digitaal portaal. De infraprovider zorgt vervolgens voor de beoordeling van de aanvraagvoorwaarden, zoals loopafstand en het bezit van een elektrische auto. De infraprovider maakt ook het locatievoorstel op basis van de locatievoorwaarden, waarbij de gemeente specifieke wensen kan meegeven. Goedkeuring van de gemeente op het locatievoorstel is altijd nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor het nemen van het verkeersbesluit. Nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is, plaatst de infraprovider de laadpaal. Binnen het centrale aanvraagportaal is door de gemeente de voortgang van het aanvraag- en realisatieproces te volgen. Zo heeft de gemeente een goed inzicht in de voortgang. Daarnaast krijgt de gemeente met een monitoringstool inzicht in het actuele gebruik van de laadpalen. Hiermee is bijvoorbeeld door de gemeente te beoordelen of een uitbreiding van het netwerk daadwerkelijk nodig is als bestaande laadpalen al veel worden gebruikt. Naast de nieuwe laadpalen uit fase B, wordt hierin ook de actuele data van de laadpalen uit fase A1, A2 en de palen van EVNetNL opgenomen. Eigen bijdrage gemeente 250 Om de aanbesteding mogelijk te maken financieren de provincie en Enexis de proceskosten en een groot deel van een eenmalige bijdrage per laadpaal (zie ook 7. De rol van de provincie?). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur om de eenmalige bijdrage van een laadpaal te financieren met een rijksbijdrage van 900,- per laadpaal. Per laadpaal wordt van de gemeente een bijdrage van maximaal 250,- gevraagd (de helft minder dan in fase A2). Alleen met deze bijdrage van de gemeente kan er een beroep worden gedaan op de landelijke green deal. Door deze bundeling van bijdragen van de verschillende partijen is voor de aanbesteding een bedrag van 2.300,- per laadpaal beschikbaar. De gemeente krijgt daarvoor: De laadpaal wordt geplaatst, onderhouden en geëxploiteerd gedurende 10 jaar. Voor elke aanvraag geldt dat deze dient te voldoen aan de aanvraagvoorwaarden zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Indien daarop afwijkingen zijn kan dit tot meerkosten leiden, uiteraard alleen na overleg met en instemming van de gemeente. De gemeente kan er altijd voor kiezen om de laadpaal dan op bijvoorbeeld een andere locatie te realiseren zonder meerkosten.; Indien gewenst wordt zonder meerkosten ook het verkeersbord bij de laadpaal aangebracht; De gemeente beslist over de locatie van de laadpaal en neemt het verkeersbesluit, maar het werk er omheen wordt zoveel mogelijk door de infraprovider gedaan zodat het zo min mogelijk interne uren van de gemeente vraagt; De gemeente krijgt digitaal inzicht in het gehele aanvraag- en realisatieproces; De gemeente krijgt de beschikking over een monitoringstool met de gebruikscijfers van de laadpalen; De bijdrage per laadpaal wordt bij de gemeente in rekening gebracht op het moment dat daadwerkelijk een laadpaal wordt geplaatst in uw gemeente. 6. Gemeente in regie bij het plaatsen van laadpalen De gemeente heeft als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte een belangrijke rol. Akkoord geven op locatie Om gemeenten te ontzorgen maakt de infraprovider de voorstellen voor locaties van de laadpalen. Daarin neemt de infraprovider wensen en beleid van de gemeente die vooraf zijn meegegeven aan de infraprovider meteen

8 mee. De gemeente heeft altijd het laatste woord als het om de locatiekeuze gaat en moet dus altijd akkoord geven. Indien de gemeente niet akkoord gaat met een locatie, treden infraprovider en gemeente in overleg. Indien nodig nemen van verkeersbesluiten Bij de oplaadpaal worden 1 of 2 parkeervakken gereserveerd voor het opladen van elektrische auto s. Om hierop te kunnen handhaven is afhankelijk van het beleid van de gemeente een verkeersbesluit nodig. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Plaatsen verkeersbord / inrichten oplaadlocatie De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten van de oplaadlocatie. Het gaat hierbij om het plaatsen van een verkeersbord en optioneel het aanbrengen van een markering. Indien de gemeente dit wenst, plaatst de infraprovider zonder extra kosten voor de gemeente een verkeersbord op het moment dat ook de laadpaal wordt geplaatst. 7. De rol van de provincie De provincie organiseert de aanbesteding, voert het contractmanagement uit en organiseert de financiering. Organiseren van de aanbesteding en het uitvoeren van het contractmanagement De provincie organiseert vanuit de bestaande organisatie van Slim laden, de Brabantse aanpak, de organiserende rol voor de aanbesteding. De provincie zet zich in voor de realisatie van een aantrekkelijk aanbod vanuit de markt. Een werkgroep met een vertegenwoordiging vanuit de gemeenten is betrokken bij de uitwerking van de voorwaarden van de aanbesteding en de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met gemeenten. Hierin worden zoveel mogelijk de wensen van de gemeenten meegenomen. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het contractmanagement met de infraprovider gedurende de exploitatieperiode van 10 jaar. Na afloop van deze 10 jaar neemt de provincie het eigendom van de laadpalen over. Financiering Ook organiseert de provincie de financiële middelen voor de nieuwe palen. Naast de eigen inleg van de provincie, netbeheerder Enexis en de gemeente, organiseert de provincie de rijksbijdrage vanuit de Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur. Hiervoor dient de provincie een aanvraag in bij het rijk. Daarnaast zet de provincie zich in voor de realisatie van een private bijdrage. Hiervoor organiseert de provincie financiering vanuit onder andere autofabrikanten en leasemaatschappijen. Per laadpaal ziet dit er als volgt uit: - Provincie: Gemeente: Rijksbijdrage: Private bijdrage: Totaal budget Gevraagde besluitvorming en planning Voor deelname aan de aanbesteding is voor gemeenten een collegebesluit nodig. Het collegebesluit dient de volgende beslispunten te bevatten: 1. De gemeente is er mee bekend dat voor de financiering van de aanbesteding de provincie Noord- Brabant een beroep doet op de Green Deal Publiek Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur en hiervoor een bestuursovereenkomst aan gaat met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; 2. De Gemeente verleent de Provincie machtiging en mandaat om een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van en namens alle deelnemende gemeenten voor het aangaan van een Concessieovereenkomst met één Infraprovider die zorg draagt voor het realiseren en Exploiteren van

9 Laadpalen in de Gemeente. In deze Concessieovereenkomst wordt vastgelegd dat de Infraprovider gedurende de plaatsingstermijn het Exclusieve recht en de verplichting heeft voor het plaatsen van Laadpalen in de openbare ruimte op grondgebied van de gemeente. 3. De Gemeente verleent de Provincie machtiging en mandaat om namens de Gemeente het contractmanagement met de Infraprovider te voeren gedurende de looptijd van de Concessieovereenkomst. 4. De gemeente sluit een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant, waarin de afspraken zijn vastgelegd. Deze overeenkomst is in concept bijgevoegd. Planning Wij vragen uw gemeente tijdig te besluiten om al dan niet deel te nemen aan de aanbesteding. Deze planning ziet er als volgt uit: Een collegebesluit voor deelname voor 1 juni 2016; Gemeente ontvangt een door de provincie getekende samenwerkingsovereenkomst. Gemeente ondertekent deze overeenkomst ook en stuurt die vóór 1 juli 2016 terug naar provincie Deze getekende overeenkomsten voegt provincie toe aan het aanbestedingsdossier. Het concept van de samenwerkingsovereenkomst is los bijgevoegd; De aanbesteding wordt in juli 2016 gepubliceerd. De gunning vindt naar verwachting in december 2016 plaats De exploitant start naar verwachting vanaf 1 januari 2017 met het plaatsen van nieuwe laadpalen.

10 Bijlage 2: Veel gestelde vragen Wat gebeurt er na afloop van de exploitatietermijn van 10 jaar? Na 10 jaar wordt de provincie eigenaar van de laadpalen. De provincie overlegt tijdig met de gemeenten over de exploitatie na afloop van de exploitatietermijn. Waarom kiest de provincie voor een aanbesteding; er zijn immers al aanbieders van laadpalen met wie de gemeente (gratis) kan samenwerken? Elke gemeente kan op verschillende manieren laadpalen realiseren. Het is aan de gemeente zelf om hierin een keuze te maken. In deze markt zijn meerdere partijen actief die ook in verschillende modellen laadpalen in samenwerking met gemeenten willen plaatsen. Om alle partijen een gelijke kansen te geven organiseren we een aanbesteding. Elke partij kan hierdoor op hetzelfde moment en onder dezelfde voorwaarden een concurrerend voorstel doen. Daarmee denken we een zo goed mogelijk aanbod in de huidige markt te kunnen verkrijgen met de zekerheid van een aanbesteding, state of the art laadpalen en een goede laadprijs voor de klant. Wat als ik al een contract heb met een andere partij? Kan ik dan toch meedoen? Als de gemeente wil meedoen aan de aanbesteding, dan kan daarnaast niet gelijktijdig een andere partij openbare laadpalen plaatsen in de plaatsingstermijn van de aanbesteding. Afhankelijk van de overeenkomst met een andere partij kunnen hiervoor aanvullende afspraken met de betreffende partij nodig zijn. Wij verwachten dat de gemeente volstaat met een kleine aanvulling op deze overeenkomst. De private overeenkomsten waarvoor de provincie een model overeenkomst heeft gefaciliteerd voorziet hier al in. Wij denken graag met u mee om de overstap van een bestaand model vorm te geven. Andere laadoplossingen zoals een verlengd private aansluiting zijn naast deze aanbesteding ook mogelijk.

11 Bijlage 3: Toelichting op samenwerkingsovereenkomst De samenwerking tussen provincie en gemeenten wordt vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het realiseren en exploiteren van de openbare laadpalen. In onderstaande tabel staat een overzicht van de artikelen die zijn opgenomen in de overeenkomst. De concept samenwerkingsovereenkomst is los bijgevoegd. Artikel Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Doel van de overeenkomst Artikel 3. Machtiging en mandatering voor Europese aanbesteding Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden van de provincie Artikel 5. Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente Artikel 6. Eigendom, overdracht en aansprakelijkheid Artikel 7. Looptijd en beëindiging Artikel 8. Tussentijdse wijzigingen Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht Bijlage 1: voorwaarden Bijlage 2: Aanvraag- en realisatieproces Toelichting In dit artikel worden de begrippen die verband houden met de aanbesteding gedefinieerd. Het doel van de overeenkomst, namelijk het vastleggen van afspraken tussen provincie en gemeente voor het realiseren en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte. In dit artikel machtigt en mandateert de gemeente de provincie om een openbare aanbesteding namens de gemeenten te organiseren en het contractmanagement gedurende de looptijd te voeren. De taken van de provincie behelzen onder meer het uitvoeren van de aanbesteding, het voeren van het contractmanagement, en het organiseren van de financiële middelen. Taken van de gemeente behelzen onder meer het beschikbaar stellen en inrichten van oplaadlocaties, het nemen van haar rol in het aanvraag- en realisatieproces, en het leveren van een bijdrage per laadpaal. Hierin wordt vastgelegd dat het eigendom tijdens de exploitatietermijn bij de infraprovider ligt. Na afloop hiervan worden de laadpalen overgedragen aan de provincie. In de bijlage worden de voorwaarden vastgelegd ten aanzien van de locatie, de aanvragen, kenmerken van de paal, afwijkingen op deze voorwaarden, en afspraken over het verplaatsen en verwijdering van gerealiseerde laadpalen. Hierin wordt in hoofdlijnen het aanvraag- en realisatieproces beschreven, zoals dat meegenomen wordt in de aanbesteding.

Collegevoorstel. Zaaknummer Deelname provinciale aanbesteding elektrische laadpalen

Collegevoorstel. Zaaknummer Deelname provinciale aanbesteding elektrische laadpalen Zaaknummer 00470712 Onderwerp Deelname provinciale aanbesteding elektrische laadpalen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 18 april jl. is er een bijeenkomst geweest over de aanbesteding die

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/772984 Besluitnummer: 20 6.1 Onderwerp: Realiseren en exploiteren van een vijftiental Laadpalen in openbare ruimte Advies:

Nadere informatie

Concept overeenkomst voor het realiseren en exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte

Concept overeenkomst voor het realiseren en exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte Concept overeenkomst voor het realiseren en exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon de PROVINCIE NOORD-BRABANT Zetelende te s-hertogenbosch,

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp deelname Overijsselse aanpak slim openbaar laden 1- Notagegevens Notanummer 2017-000526 Datum 10-04-2017 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 39003 11 juli 2014 Oplaadpuntenbeleid inleiding Elektrisch vervoer (hierna EV) kent in Nederland een sterke groei. De gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Hengelo waarom ze meewerkt aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto s. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk DEFINITIEF Opladen van elektrische voertuigen in Waalwijk OPDRACHTGEVER: GEMEENTE WAALWIJK THEO HENDRIKS OPGESTELD DOOR: APPM MANAGEMENT CONSULTANTS HARM-JAN IDEMA

Nadere informatie

Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus MC 's-hertogenbosch. Betreft: Pilot Slim Laden in Brabant. s-hertogenbosch, 12 oktober 2016

Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus MC 's-hertogenbosch. Betreft: Pilot Slim Laden in Brabant. s-hertogenbosch, 12 oktober 2016 Aan het College van Gedeputeerde Staten 5200 MC 's-hertogenbosch Betreft: Pilot Slim Laden in Brabant s-hertogenbosch, 12 oktober 2016 Geacht College, Met 1000 extra laadpalen wil de provincie het elektrisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 57286 Datum : 20 mei 2014 Programma : Woon -en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de

Nadere informatie

Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur

Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur Informatiedocument voor gemeenten die deelnemen aan fase A2 augustus 2014 Inhoud Via dit document informeert de provincie Noord-Brabant de gemeenten die

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum : Datum : Onderwerp Plaatsing laadpalen voor elektrische voertuigen door de stichting e-laad op gemeentegrond Samenvatting De stichting e-laad is bezig met een landelijke pilot om elektrisch rijden te stimuleren.

Nadere informatie

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Inleiding Het aantal elektrische auto s in Nederland is de afgelopen twee jaar zeer sterk toegenomen.

Nadere informatie

Overijsselse aanpak voor slim openbaar laden (2017)

Overijsselse aanpak voor slim openbaar laden (2017) Overijsselse aanpak voor slim openbaar laden (2017) Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 januari 2017 Status: definitief Versie: 1.0 170111 Marktconsultatie Overijsselse aanpak openbaar laden DEF.docx blz.

Nadere informatie

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s

Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Discussienota mogelijkheden opladen elektrische auto s Inleiding Aanleiding Er komen wekelijks vragen over het opladen van elektrische auto s binnen. Dit zijn grotendeels verzoeken om nog meer oplaadpalen

Nadere informatie

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Gemeente Edam-Volendam Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Doel van het beleid... 3 1. Doel... 3 2. Rol van de gemeente in de ontwikkeling van elektrisch vervoer...

Nadere informatie

Marktmodellen uitbreiding openbare laadinfrastructuur

Marktmodellen uitbreiding openbare laadinfrastructuur MEMO Z/16/000703 & Z/16/000634 Datum: 21 juli 2016 Van: College van B&W Aan: Gemeenteraad Cc: Onderwerp: Marktmodellen voor duurzame uitbreiding openbare laadinfrastructuur Marktmodellen uitbreiding openbare

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle

Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle Opladen van elektrische voertuigen in Goirle O P D R A C H T G E V E R : GEMEENTE GOIRLE LEANNE VAN TILBORG O P G E S T E L D D O O R : APPM MANAGEMENT CONSULTANTS BART

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Openbaar. Aanbesteding openbare laadinfra

Openbaar. Aanbesteding openbare laadinfra Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanbesteding openbare laadinfra Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Elektrisch vervoer (EV) in Nederland groeit en

Nadere informatie

Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s

Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor

Nadere informatie

Alliander Mobility Services. Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014

Alliander Mobility Services. Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014 Alliander Mobility Services Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014 Agenda - Kenniscafé Elektrisch Vervoer 6 maart 2014 - Ede Introductie Alliander Mobility Services Onze visie op openbaar

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Gelet op het

Nadere informatie

Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant

Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse datum januari 2013 versie definitief Auteur(s) J.O. Smit Stad en Wijk bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25,

Nadere informatie

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto s

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto s Samenvatting In deze beleidsregel staan de beleidskeuzes en de rol van de gemeente Enschede bij de uitrol van een openbare laadinfrastructuur voor elektrische

Nadere informatie

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal LAADINFRASTRUCTUUR Oplossingen voor gemeenten De groei van elektrisch vervoer (EV) zorgt voor een toenemende behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte. Nu de stichting e-laad geen laadpunten meer aan

Nadere informatie

Workshop laadinfra voor gemeenten

Workshop laadinfra voor gemeenten Workshop laadinfra voor gemeenten Ecomobiel 5 oktober 2016 Ecomobiel - 5 oktober 2016 NKL Programma Welkom Introductie NKL Kennistour Resultaten Benchmark kosten publieke laadinfra Basisset van eisen Kennisloket

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Stand van zaken laadpalen voor elektrische auto s. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Stand van zaken laadpalen voor elektrische auto s. Geachte raadsleden, De Gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1237124 Uw kenmerk: Contact: A.Schelling Bijlage(n): Beleidsregels (bijlage 1) Doorkiesnummer: Overzicht laadpalen (bijlage 2) E-mailadres:

Nadere informatie

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stichting e-laad.nl November 2011 1 Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Ton Rombouts Burgemeester s Hertogenbosch en voorzitter stichting

Nadere informatie

ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr. 15/039

ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr. 15/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr.

Nadere informatie

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan

Nadere informatie

Aanmelden uitkering voortaan digitaal

Aanmelden uitkering voortaan digitaal Aanmelden uitkering voortaan digitaal Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering hoeft u tegenwoordig niet meer langs te komen op het stadhuis. U kunt deze ook via de website van de gemeente Oosterhout

Nadere informatie

VERORDENING Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigenintern

VERORDENING Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigenintern VERORDENING Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigenintern Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Nadere informatie op beleidsregels Oplaadobjecten 2014 Conform besloten B en W d.d. 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte samenvatting De Taskforce Formule E-team wil elektrisch vervoer in Nederland stimuleren en belemmeringen wegnemen. Een middel daartoe is bestaande

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn

Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Beleidsregels openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen gemeente Alphen aan den Rijn Inhoud Inleiding... 2 Doel van de beleidsregels... 2 Juridisch kader... 2 Ontheffing APV artikel 2.10, lid

Nadere informatie

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 101697 2 november 2015 Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Laadinfrastructuur Land van Cuijk

Laadinfrastructuur Land van Cuijk Laadinfrastructuur Land van Cuijk Inhoud Begrippenlijst... 2 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 3 3. Ontwikkeling van het aantal elektrische auto s... 3 4. Rol en potentie elektrisch rijden... 4 5. De

Nadere informatie

Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst publieke laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende te Stenograaf

Nadere informatie

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest

Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest Modelovereenkomst oplaadlocatie(s) elektrische voertuigen Oegstgeest De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Oegstgeest, rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen 1. Begripsbepalingen In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vergadering van burgemeester en wethouders. Aanwezig: Afwezig: op 31 mei 2016 om uur

BESLUITENLIJST. Vergadering van burgemeester en wethouders. Aanwezig: Afwezig: op 31 mei 2016 om uur 00585654 BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders op 31 mei 2016 om 09.00 uur Aanwezig: burgemeester ing. ) ) ) wethouders ) ) mr. G.J.C. Kusters secretaris Afwezig: -- A1 Besluitenlijst

Nadere informatie

Elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte

Elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte Openbaar Onderwerp Elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / J. Van der Meer / H. Beerten Samenvatting Om

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) AH 233 2013Z16375 van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) 1 In hoeverre klopt de raming van 20.000 elektrische auto s in Nederland aan het eind van 2013, zoals gesteld in het

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Hilvarenbeek

Oplaadpuntenbeleid gemeente Hilvarenbeek *14int06565* 14int06565 Zaaknr. : 2014001834 Oplaadpuntenbeleid gemeente Hilvarenbeek Opladen van elektrische voertuigen in Hilvarenbeek O P D R A C H T G E V E R : GEMEENTE HILVARENBEEK NICO HOPMAN RIK

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische auto s Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Landsmeer 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande voorstel voor:

Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande voorstel voor: NOTITIE agendapunt : 14 vergaderdatum : 18 september 2014 onderwerp : Uitgebreidere toelichting MRA-Elektrisch, en samenwerkingsovereenkomst Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande

Nadere informatie

Overeenkomst. Tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto s

Overeenkomst. Tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto s Overeenkomst Tot plaatsing en instandhouding van oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto s 28-10-2014 De ondergetekenden: 1. Gemeente Gorinchem, op grond van het bepaalde in het Machtigings- en Volmachtbesluit

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG Aanvragen laadpaal elektrische auto's Drunen en de vesting Heusden 2013

Onderwerp: OLOG Aanvragen laadpaal elektrische auto's Drunen en de vesting Heusden 2013 Collegevoorstel Inleiding In de eerste helft van 2013 is een drietal aanvragen ontvangen van particulieren uit Drunen en de vesting Heusden voor plaatsing van een laadpaal voor elektrische auto s in de

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0867 d.d. 25-9-2012 Onderwerp Verkeersbesluit E-laad plaatsen na inspraak Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit E-laad plaatsen 2012 met de bijbehorende tekeningen

Nadere informatie

Factsheet Verlengd Privaat Aansluitpunt voor gemeenten. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Factsheet Verlengd Privaat Aansluitpunt voor gemeenten. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Factsheet Verlengd Privaat Aansluitpunt voor gemeenten In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Verlengd Privaat Aansluitpunt: hoe en wat? Met de groei van het aantal elektrische voertuigen

Nadere informatie

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994), Verkeersbesluit IT15.06770 besluitnummer: B43.0402 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014 Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014 Nadere regels met betrekking tot bestuursconvenant en Uitwerkingsovereenkomst Stadsregio Rotterdam Elektrisch Conform besloten B en W d.d. 1 Burgemeester

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief uitvoering Molenwaard Duurzaam

Raadsinformatiebrief uitvoering Molenwaard Duurzaam Raadsinformatiebrief uitvoering Molenwaard Duurzaam Graag brengen we door middel van deze raadsinformatiebrief een aantal projecten op het gebied van de uitvoering van de uitvoering van de notitie Molenwaard

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Randvoorwaarden voor laadinfrastructuur elektrische auto's

Nota van B&W. onderwerp Randvoorwaarden voor laadinfrastructuur elektrische auto's gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Randvoorwaarden voor laadinfrastructuur elektrische auto's Portefeuillehouder John Nederstigt, dr. Derk Reneman Collegevergadering 21 juni 2016 inlichtingen

Nadere informatie

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Zaaknummer: OORJB003 Onderwerp Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Collegevoorstel Inleiding De ambitie van de gemeente Heusden is om een duurzame gemeente te zijn. Met het vaststellen van

Nadere informatie

Registratienummer : 15INT Uitvoeringsdocument openbare oplaadpalen

Registratienummer : 15INT Uitvoeringsdocument openbare oplaadpalen Registratienummer : 15INT00292 Uitvoeringsdocument openbare oplaadpalen Inleiding Op 3 februari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om met de provinciale concessieverlening mee

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in de gemeente Winterswijk De ondergetekenden: ALLEGO B.V.,statutair gevestigd te Arnhem, en kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73

Nadere informatie

VR 2016 2503 DOC.0312/2

VR 2016 2503 DOC.0312/2 VR 2016 2503 DOC.0312/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders

Nadere informatie

Opladen elektrische auto s in Uithoorn

Opladen elektrische auto s in Uithoorn Opladen elektrische auto s in Uithoorn Soort document Opdrachtgever Opgesteld door Plaatsnaam, datum Richtlijn voor oplaadpunten elektrisch vervoer Sandra van der Waals en Peter Rip, gemeente Uithoorn

Nadere informatie

Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s op diverse locaties in Breda

Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s op diverse locaties in Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 156298 11 november 2016 Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto s op diverse locaties in Breda 1. Van Riebeecklaan, naast

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte

onderwerp: Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte ^meawte nr(s) geregistreerde stuk(ken): 76725 blad: 1/6 datum nota: 17 februari 2016 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kem, verkeer en vervoer werkdoel: 1563 - Verkeerskundige adviezen en maatregelen onderwerp:

Nadere informatie

Smart Charging Trend Monitor. Jaargang 1, uitgave 3 maart 2017

Smart Charging Trend Monitor. Jaargang 1, uitgave 3 maart 2017 Smart Charging Trend Monitor Jaargang 1, uitgave 3 maart 2017 Inhoud... 2 Voorwoord... 3 In deze uitgave... 3 Definitie Smart Charging... 3 1. Smart Charging Ready (SCR) laadpalen... 4 2. Groei Smart Charging

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met EVnetNL

Collegevoorstel. Zaaknummer Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met EVnetNL Zaaknummer 00483574 Onderwerp Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met EVnetNL Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 27 juni 2012 heeft de gemeente Heusden een overeenkomst gesloten met Stichting

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen

Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over elektrische oplaadpalen Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Door de fractie

Nadere informatie

Modelovereenkomst t.b.v. het plaatsen en in stand houden van Oplaadpalen in de openbare ruimte

Modelovereenkomst t.b.v. het plaatsen en in stand houden van Oplaadpalen in de openbare ruimte Modelovereenkomst t.b.v. het plaatsen en in stand houden van Oplaadpalen in de openbare ruimte Deze modelovereenkomst is in opdracht van de provincie Noord-Brabant en Enexis opgesteld. Het doel van de

Nadere informatie

Knelpunt 1: Elektrisch rijden wordt fiscaal zwaarder belast dan rijden op fossiele brandstoffen

Knelpunt 1: Elektrisch rijden wordt fiscaal zwaarder belast dan rijden op fossiele brandstoffen Inbreng Nuon voor de Ronde Tafel Elektrisch Rijden 9 juni 2016, Kamercommissie voor Economische Zaken Contact: alied.wessels.boer@nuon.com of joris.hupperets@nuon.com Samenvatting Randvoorwaarde voor elektrisch

Nadere informatie

Overeenkomst: Gebruik inname openbare grond Verlengde private aansluiting Adres aanvrager

Overeenkomst: Gebruik inname openbare grond Verlengde private aansluiting Adres aanvrager Overeenkomst: Gebruik inname openbare grond Verlengde private aansluiting Adres aanvrager Kenmerk : kenmerk Datum : datum De ondergetekenden De Gemeente Hilversum, gevestigd te Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum,

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Regionale samenwerking voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Regionale samenwerking voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur elektrisch vervoer Regionale samenwerking voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur elektrisch vervoer Deze brochure geeft een handreiking voor de regionale samenwerking op het gebied van uitrol van publieke laadinfrastructuur.

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels

Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels Opladen van elektrische voertuigen in Tilburg Opdrachtgever: Gemeente Tilburg Opgesteld door: APPM management consultants Bart van de Velde

Nadere informatie

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland D14.000004 0 8 JAN. zou Illllllllll x V Koggenland Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland Beleid tot uitwerking van de bevoegdheid van het college tot het aanwijzen

Nadere informatie

Elektrische oplaadpunten

Elektrische oplaadpunten Elektrische oplaadpunten Lunchbijeenkomst Vexpan 13 februari 2014 Stijn Otten The New Motion Jeroen Quee Grontmij Inhoud De zin en onzin van elektrisch vervoer Marktcijfers en ontwikkelingen Techniek Oplaadpalen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf Antwerpen Samenstelling

Nadere informatie

opladen elektrische voertuigen

opladen elektrische voertuigen Oplaadpuntenbeleid gemeente Loon op Zand opladen elektrische voertuigen Opladen van elektrische voertuigen in Loon op Zand OPDRACHTGEVER: GEMEENTE LOON OP ZAND ANNELIES VAN DER LEE-VENNIX OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Realisatie publieke oplaadpalen: ervaringen en leerpunten Bart Groen Gemeente Leiden Rik Verhoeven Studio Bereikbaar, gedetacheerd bij Gemeente Leiderdorp Samenvatting

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN ZORGELOOS RIJDEN & LADEN Volvo V60 Plug-In Hybrid UW VolVo Plug-In Hybrid NU MET Smart Charging- Pakket Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen wil voor iedereen grenzeloze

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van 24-05-2016

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van 24-05-2016 Nr. Dienst/ Registratienummer 1. Concept openbare besluitenlijst collegevergadering van 17 mei 2016 Backoffice/Informatiebeheer 654557 Y. Arnoldussen-Schors yvonne.arnoldussen@brunssum.nl 045-5278543 Het

Nadere informatie

Beleidskader oplaadpunten elektrische voertuigen Hellevoetsluis. December 2016

Beleidskader oplaadpunten elektrische voertuigen Hellevoetsluis. December 2016 Beleidskader oplaadpunten elektrische voertuigen Hellevoetsluis December 2016 1. Inleiding De algemene ambitie van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is een vermindering van het energieverbruik en een

Nadere informatie

Concept Uitvoeringsplan SLIM LADEN ACHTER DE GV METER SHOWCASE 3 LOCATIES WAALWIJK

Concept Uitvoeringsplan SLIM LADEN ACHTER DE GV METER SHOWCASE 3 LOCATIES WAALWIJK Concept Uitvoeringsplan SLIM LADEN ACHTER DE GV METER SHOWCASE 3 LOCATIES WAALWIJK MATTHIJS KOK 07-09-2017 Showcases Slim Laden Brabant De afgelopen jaren is in de pilot Slim Laden in Brabant succesvol

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de beoordeling van verzoeken voor oplaadpalen op openbaar terrein (Beleidsregel beoordeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake Antwoorden op vragen ex art. 3.2. Reglement van Orde over ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden in Noord-Brabant.

Nadere informatie

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 23 november 2013 Afdeling : Ruimte en Veiligheid Paraaf Medewerk(st)er : J.M. van Rijn medewerk(st)er:

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Verlengd Privaat Aansluitpunt (VPA) Ward Stevens

Verlengd Privaat Aansluitpunt (VPA) Ward Stevens Verlengd Privaat Aansluitpunt (VPA) Ward Stevens Utrecht, 19 november 2015 Mrt. 2014: Okt. 2014: Jan. 2015: Mrt. 2015: start beleidsnota Laadinfrastructuur + opstellen basis document laadinfrastructuur

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Vastgesteld college van B&W, 10 maart 2015 Inhoudsopgave Beleidsregels... 1 Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de

Nadere informatie

Beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte

Beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 175110 14 december 2016 Beleid oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte 1. Doel van de beleidsregels 1.1. Doel Het doel

Nadere informatie

Openbaar. Elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om de groei van het elektrisch vervoer te stimuleren

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen verzamel AO Energie d.d. 9 februari 2012

Beantwoording schriftelijke vragen verzamel AO Energie d.d. 9 februari 2012 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Smart Charging Trend Monitor. Jaargang 1, uitgave 2 Februari 2017

Smart Charging Trend Monitor. Jaargang 1, uitgave 2 Februari 2017 Smart Charging Trend Monitor Jaargang 1, uitgave 2 Februari 2017 Inhoud Voorwoord... 3 Nieuw in deze uitgave... 3 Definitie Smart Charging... 3 1. Smart Charging Ready (SCR) laadpalen... 4 2. Groei Smart

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid ZORGELOOS RIJDEN & LADEN Toyota Prius Plug-in Hybrid Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen The New Motion wil voor iedereen grenzeloze mobiliteit mogelijk maken op basis

Nadere informatie

Innovaties in publiek laden

Innovaties in publiek laden Innovaties in publiek laden Elektrisch rijden: een frisse blik op de uitrol Lennart Verheijen 6 oktober 2015 Op de toekomst voorbereid 70% van de Nederlanders geen eigen parkeerplaats Business case publieke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een locatie ten behoeve van het parkeren en laden van elektrische auto s aan de Frans Halsweg Steller: W. Schrier Dienst: Stadsbeheer Nummer:

Nadere informatie