Ronde tafel gesprek 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ronde tafel gesprek 8"

Transcriptie

1 8

2 Flexibilisering en constante innovatie is de nieuwe modus Hét thema voor de komende jaren is zonder twijfel de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit stelt Jan Gevers, voorzitter algemene directie Van Spaendonck, in een recent rondetafelgesprek over de toekomst van werk. Nu werken mensen soms nog hun leven lang bij hetzelfde bedrijf, maar dat zien we al minder worden. Waar we voorheen de baan voor het leven als logisch beschouwden, zien we nu de snelheid, vernieuwing en de daarmee gepaard gaande onzekerheden als constante factor. Flexibilisering en constante innovatie is daarmee duidelijk de nieuwe modus, signaleren ook Erik Snels, Ruud van Leeuwen, Carmen de Jonge en Ellen Kroese direct tijdens dit gesprek. 9

3 Alles grijpt in elkaar en versterkt elkaar Erik Snels (directeur Loket.nl) wijst erop hoe de ontwikkelingen op ICT-gebied, maatschappelijke trends, internet, apps, Big Data, social media in elkaar grijpen en welke impact dit heeft ook voor de arbeidsmarkt. De verwevenheid hiervan zorgt voor een enorme versnelling. Een voorbeeld: softwarebedrijf X ontwikkelt een geavanceerde app, die rechtstreeks koppelt met zeer uitgebreide CRMinformatie. Klanten melden hun ervaringen met de nieuwe app op Facebook en twitter. Dit signaleert een andere app-ontwikkelaar, die vervolgens via een skypegesprek de mogelijkheden voor nadere samenwerking met het softwarebedrijf wil bespreken. Hij kan namelijk nog een extra functionaliteit inbouwen, waardoor de app ineens ook aantrekkelijk is voor een andere, aanpalende doelgroep. Dat de app ook voor die doelgroep heel nuttig zou kunnen zijn, is vast te stellen met data-analyse van het koop- en zoekgedrag van deze doelgroep in de afgelopen jaren. Het vliegwieleffect dat zo ontstaat, zorgt ervoor dat ontwikkelingen alleen nog maar sneller gaan. Dat heeft ook zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Thema 1. Liberalisering van de arbeidsmarkt Werk wordt steeds meer georganiseerd rondom mensen. Jan Gevers ziet duidelijk verschillen. Eerst streefden we naar een goede balans tussen werk en privé. Maar je ziet nu dat de focus op dit spanningsveld verschuift. Steeds meer mensen kiezen ervoor om als zelfstandige te gaan werken, omdat dit zich beter laat verenigen met hun andere taken (en wensen) die zij hebben in hun dagelijks leven. Verhouding vaste kern/flexibele schil Voor werkgevers betekent die veranderde mindset van (potentiële) werknemers dat zij hun organisatie Samenwerken in netwerkverbanden Een duidelijk zichtbare trend is het steeds meer samenwerken in de vorm van netwerkverbanden. Hiermee wordt het bestaansrecht van traditionele hiërarchische structuren afgebroken. Voortschrijdende automatisering, innovatieve workflowsoftware, nieuwe IT-tools en apps zorgen ervoor dat veel werknemers in 2015 in principe niet langer gebonden zijn aan een strikt afgebakende 8-urige werkdag op een vaste, fysieke werkplek op kantoor. Onderweg, tijdens de lunch, in de avonduren; klantcontact en werk kan vandaag de dag vele malen soepeler worden geplooid dan in de oude setting. Twee belangrijke elementen gaan daarbij hand in hand: vertrouwen en sturen op output. Wanneer de werkgever ziet dat zijn medewerker er prima in slaagt om zijn werk in kwalitatieve en kwantitatieve zin goed te doen, heeft die werkgever er geen belang bij om daar vanuit een zwaar controlerende rol bovenop te gaan zitten. Om Mathieu Weggeman in deze context even aan te halen: Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Dit raakt namelijk direct de intrinsieke motivatie en de productiviteit van werknemers. op een andere manier zullen moeten gaan aansturen. Dit legt bij hen onder meer de vraag neer wat nu een goede, gezonde balans is tussen de vaste kern van mensen en de benodigde schil van flexibele werknemers daaromheen. Erik Snels: Ik denk niet dat een bedrijf goed kan functioneren zonder een vaste kern van mensen. Een vaste kern is noodzakelijk om de continuïteit in de onderneming te waarborgen en om zorg te dragen Elk bedrijf zal zelf moeten onderzoeken wat zijn eigen, juiste balans is in de verhouding vaste kern/flexibele schil. Erik Snels - Directeur Loket.nl 10

4 voor inbedding en instandhouding van de gewenste cultuur en strategie in de organisatie. Daaromheen kan een schil van flexibele mensen gezet worden, die specifieke kennis en ervaring inbrengen en die ook kunnen worden ingezet op piekmomenten. Elk bedrijf zal zelf moeten onderzoeken wat zijn eigen, juiste balans is in de verhouding vaste kern/flexibele schil. Andere vorm van samenwerking Werken met een flexibele schil impliceert ook dat er andere verhoudingen ontstaan. Erik: Er wordt al steeds meer gestuurd op output en steeds minder op aanwezigheidsuren. Een werknemer levert een bepaalde prestatie en draagt zo bij aan de doelstellingen van de organisatie. Hoe en wanneer een werknemer dat doet, wordt overgelaten aan zijn eigen professionaliteit. Maar dat betekent ook een verharding van de verhoudingen, want een werknemer wordt nadrukkelijk aangesproken op zijn verantwoordelijkheid als prestaties niet geleverd zijn of onvoldoende kwaliteit hebben. Jan: We verschuiven langzamerhand naar de ondernemende professional, al dan niet in dienst. De onzekere positie waarin zzp ers vertoeven, noodzaakt hen tot zeer professioneel werken en sterk gericht zijn op kennisontwikkeling. De kwaliteit die zzp ers leveren is hoog. Het zet soms zelfs de vaste kern onder druk. Ruud van Leeuwen, directeur bij Van Spaendonck Services, plaatst een kanttekening: Aan de andere kant moeten we niet uit het oog verliezen dat prestatiebeloning ook perverse gevolgen kan hebben. Het kan suboptimalisatie in de hand werken als mensen louter gaan sturen op eigen doelen. Flexibilisering binnen vaste dienstverbanden Binnen vaste dienstverbanden is flexibilisering ook zichtbaar, maar die beweging verloopt met horten en stoten. De ontwikkelingen zijn nog niet uitgekristalliseerd, benadrukt Carmen de Jonge (algemeen directeur Wissenraet Van Spaendonck). Vakbonden en brancheverenigingen worstelen met het behoud van rechten versus nieuwe ontwikkelingen. Zij verwacht dan ook dat vakbonden hier niet een-tweedrie uit zullen komen. Cao-overleggen zullen stokken en worden niet afgerond. Verworven rechten worden onhoudbaar, zoals bijvoorbeeld de opbouw van vrije dagen na het vijftigste levensjaar. Vaste en flexibele Flexibilisering is een steeds terugkerend thema; in de zin van baanzekerheid, maar juist ook vanuit het perspectief op innovaties. dienstverbanden zullen steeds meer naar elkaar toe bewegen. We zien nu al de nodige tussenvormen, in de zin van flexwerken en hybride ondernemen. Hybride ondernemers combineren hun werk in loondienst met een baan in hun eigen bedrijf. De baan in loondienst biedt dan een stabiele financiële basisstroom. Bovendien levert deze een ziektekostenverzekering en een pensioenregeling op. Traagheid passé Ruud van Leeuwen is positief over de ontwikkelingen: We hebben als samenleving de kans om traagheid uit organisaties te krijgen. Het zal steeds minder voorkomen dat werknemers hun gehele leven bij een en dezelfde organisatie blijven hangen. Nu maakt het ontslagrecht doorstroming nog lastig, maar dit kantelt. Voor de werknemer in kwestie levert dat enerzijds onzekerheid op, maar aan de andere kant legt het voor hem of haar ook de weg open om zich te blijven ontwikkelen en om een goede positie op de arbeidsmarkt te behouden. Thema 2. Tweedeling op de arbeidsmarkt Een grote uitdaging is de tweedeling die op de arbeidsmarkt ontstaat, signaleert Ellen Kroese (directeur Van Spaendonck BrancheAdvies). 11

5 We hebben als samenleving de kans om traagheid uit organisaties te krijgen. Ruud van Leeuwen - Directeur Van Spaendonck Services Door automatisering en digitalisering verdwijnen in sommige branches veel banen, zoals de afgelopen 10 jaar in de zakelijke dienstverlening. Aan de andere kant ontstaan in andere bedrijfstakken juist tekorten aan beschikbaar personeel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ICT- en technisch specialisten. De behoefte aan kenniswerkers groeit. De snelle opkomst van nieuwe technologie treft met name de laag- en middelbaar geschoolde arbeid. De perspectieven van hoger opgeleiden nemen juist toe. Door vergrijzing van de beroepsbevolking zullen ervaren mensen vertrekken. De posities die hoogopgeleide mensen moeten invullen zijn minder onderhevig aan automatisering en digitalisering, maar ze moeten wel vervuld kunnen worden. De tweedeling op de arbeidsmarkt heeft dus niet alleen gevolgen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. De vraag naar hoogopgeleid personeel neemt toe; het is voor werkgevers moeilijk om die posities op te vullen. F lexbanen voor laag- en middelbaar opgeleiden Jan Gevers: Ook hier zien we dat flexibilisering van de arbeidsmarkt eraan kan bijdragen dat laag- en middelbaar opgeleiden niet werkloos raken. Steeds vaker gaat juist díe groep werken op basis van een flexibel arbeidscontract. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt een op de vijf werknemers in een flexbaan. Ook heeft een groeiend aantal werknemers meerdere banen tegelijk. Door internet wordt de arbeidsmarkt transparanter; het banenaanbod wordt beter zichtbaar. Mensen kunnen daardoor twee banen tegelijk hebben om voldoende inkomen mee te generen. De keerzijde is wel dat vaste banen - met een relatief grote mate van zekerheid en alle voorzieningen - worden ingeruild voor een onzeker inkomensperspectief en geen voorzieningen. Omgaan met de tweedeling De tweedeling lijkt onontkoombaar. Maar hoe wordt daarop gereageerd. Wordt dit overgelaten aan de markt, of worden er binnen cao s afspraken over gemaakt? Carmen de Jonge: Er is kritiek op cao s. Het gaat om meer dan alleen een vastgesteld salaris. Juist die aanvullende voorzieningen blijken voor werknemers van toegevoegde waarde en daar ligt het accent in cao-onderhandelingen te weinig op. De cao s kunnen hun waardekant laten zien door daarop in te zetten. Erik vult aan: Ik verwacht in ieder geval dat de arbeidsmarkt zich meer regionaal zal gaan oriënteren dan per branche. De regio waarin het werk wordt verricht, zal bepalen welk salaris er wordt betaald. De cao s zullen daarmee aan relevantie verliezen als het enkel gaat om gegarandeerd salaris. Uiteindelijk zullen we ook als beroepsbevolking de eagerness moeten ontwikkelen om continu bij te willen blijven bij actuele ontwikkelingen. Scholing moet dan ook hoger op de cao-prioriteitenlijst. Thema 3. Netwerksamenleving en arbeid De samenleving van nu ziet er totaal anders uit dan die van twee decennia geleden, stelt Ellen Kroese. De ontwikkelingen op het gebied van automatisering en informatietechnologie hebben diep ingegrepen in de productie- en dienstverleningsprocessen. Je ziet een transitie naar een netwerkmaatschappij. De veronderstelling dat de overheid alles regelt, de verzorgingsstaat, wordt steeds meer losgelaten. Daarvoor in de plaats komt de privatisering van diensten en ontstaan er nieuwe manieren van samenwerken; de participatiemaatschappij. Ofwel, we werken vandaag de dag steeds meer samen in netwerkverbanden. Een samenleving die geënt is op netwerken, werkt vanuit samenwerking, flexibiliteit en oplossingen. De innovatiekracht is groot en informatie wordt snel met elkaar gedeeld en verspreid. Dit heeft onmiddellijk effect op het creëren van banen. 12

6 Meerwaarde tonen Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop er nu wordt gewerkt. Binnen een netwerk moeten zowel de werkgever als de werknemer duidelijk hun meerwaarde kunnen tonen. De werkgever die concreet maakt wat zijn meerwaarde is - goede connecties of partnerships, secundaire arbeidsvoorwaarden, innovatief vermogen, duurzame wijze van ondernemen, etc. - straalt naar buiten uit dat hij voor een gezond bedrijf staat dat gretig op zoek is naar innovaties, dat vooruit wil, op zoek is naar kennis - maar ook weer niet ten koste van alles. De werknemer zal, om zijn meerwaarde duidelijk te maken, moeten laten zien hoe hij excelleert in zijn vak en waarom hij of zij de juiste man of vrouw op de juiste plek is voor de werkgever. Daarbij horen ook zaken als afspraak is afspraak, zorgvuldig communiceren en het meenemen van een waardevol netwerk. Inpassing oudere generatie De transformatie naar de netwerksamenleving is niet voor iedereen even gemakkelijk. Dat zien we nu al. Werknemers van die wat oudere generatie hebben voor nog een groot deel van hun carrière opgebouwd binnen hiërarchische structuren, waar zij bovendien een grote mate van baanzekerheid kenden. Die hiërarchische structuren spelen in netwerkorganisaties een veel minder grote rol. Het is de vraag in hoeverre de oudere generatie die omslag weet te hanteren. Carmen: Wendbaarheid is belangrijk voor álle generaties; het is dan ook zeer onverstandig dat er zo weinig in scholing wordt geïnvesteerd na het 50 e levensjaar. Ruimte voor eigen, lokale initiatieven Carmen ziet ook wat voor impact de ontwikkeling naar een netwerksamenleving, decentralisatie, heeft op vakbonden en brancheorganisaties. Strak georganiseerde vakbonden worden geleidelijk aan als beklemmend ervaren. Hiërarchische structuren en centraal georganiseerde verenigingen worden gefaseerd ontmanteld en vervangen door decentrale netwerken. Daarin zoeken professionals op basis van gezamenlijk belang en gelijkwaardigheid verbondenheid met elkaar. Thema 4. Impact van technologie en innovatie op arbeid Techniek maakt veel mogelijk aldus Erik. We zien een permanente zoektocht naar de ontwikkeling van instrumenten c.q. manieren om het dagelijks leven makkelijker te maken, om repeterende en onaangename arbeid te verlichten. Spierkracht werd vervangen door mechanische kracht, stoomkracht en elektriciteit werden ingezet en daarna nam het ontwikkelingstempo exponentieel toe. Het gaat nu om het vervangen van denkkracht, het nemen van zelfstandige beslissingen en het zelfstandig oplossen van problemen met behulp van technologie. Er wordt informatie gemaakt van Big Data, die vervolgens weer slim benut wordt door de marketing- en salesafdeling van bedrijven. De bol.coms van deze wereld weten al lang wat jouw voorkeuren zijn als klant en komen spontaan met het aanbod van alternatieve producten of diensten die waarschijnlijk ook interessant zouden kunnen zijn. Kortom, stelt Erik Snels, de impact van technologie op processen en arbeid is enorm. Niet alleen in de zin dat machines handjes vervangen, zoals in de automobielindustrie waar veel werk door robots is overgenomen. Maar ook de andere invulling die functies krijgen, doordat technologie het werk van medewerkers ondersteunt. Was een secretaresse voorheen hoofdzakelijk een typiste, tegenwoordig omvat de functie van secretaresse beduidend meer. En sommige bedrijven gaan alweer een stap verder, Vakbonden en brancheverenigingen worstelen met het behoud van rechten versus nieuwe ontwikkelingen. Carmen de Jonge - Directeur Wissenraet Van Spaendonck 13

7 door over te gaan op het ontsecretaressen van hun bedrijf. Of neem de zelfscankassa in de supermarkt. De klant scant zijn producten en rekent deze zelf af bij de kassa. Een caissière krijgt daarmee de taak om overzicht te houden op de zelfscankassa s en om klanten steekproefsgewijs te controleren of ze alles netjes hebben gescand; een andere functie-inhoud. Onze huidige technologie maakt het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Dankzij internet en mobiele telefonie kan er soepel en efficiënt worden samengewerkt met partijen waar ook ter wereld. Daarmee is ook de snelheid waarmee interacties en transacties plaatsvinden, sterk toegenomen. De mogelijkheden breiden zich gestaag, onverminderd uit en matchen op natuurlijke wijze met onze nieuwe netwerksamenleving. De posities die hoogopgeleide mensen moeten invullen zijn minder onderhevig aan automatisering en digitalisering. Ellen Kroese - Directeur Van Spaendonck BrancheAdvies Versterkte innovatiekracht De technologische ontwikkelingen geven een sterke impuls aan de innovatiekracht van ondernemers. Er ontstaan nieuwe industrieën en nieuwe vormen van ondernemerschap, zoals gamification of de veranderingen in de energiemarkt. Het retaillandschap is er anders uit komen te zien dankzij de webshops, waarvan sommige ervoor kiezen om daarnaast weer een stenen winkel te gaan openen. Samenwerken met de klant gebeurt op een ander level dankzij klantportalen en social media. Bestanden worden niet meer weggezet op een servertje in de kelder, maar ze worden opgeslagen in de cloud, waar je er any place, any time bij kunt. Innovatie vraagt veel van werkgevers en werknemers. Er is ondernemersdrive nodig voor innovatie. Maar hoe gek het ook klinkt, je moet ook durven falen. Eigenlijk is falen een voorwaarde voor succes. Een innoverende ondernemer slijpt continu aan zijn product of dienst totdat dit optimaal is, legt Ruud uit. Voldoende jonge mensen binnen je organisatie brengen is daarbij van belang. Dit brengt een andere dynamiek op gang. Een andere manier van denken. Tijd voor een andere mentaliteit Van Spaendonck ziet hier een mooie opdracht voor de toekomst. Ruud van Leeuwen stelt dit even scherp: Wij willen de passie en nieuwsgierigheid van werkgevers en werknemers stimuleren, een mentaliteitsverandering creëren en faciliteren. Door trainingen te geven, door diensten en producten te ontwikkelen, door werkgevers en werknemers te begeleiden en door nieuwe initiatieven te starten. Dit is noodzakelijk, omdat nieuwe banen en de gewijzigde invulling van de bestaande banen door innovatie en technologie niet noodzakelijkerwijs aansluiten bij de vaardigheden van de beroepsbevolking of de geografische locatie. Wij willen een bijdrage leveren om deze aansluiting te zoeken en te vinden. Volgens Carmen is de intrinsieke motivatie die mensen voor hun werk hebben een zeer belangrijke uitvalsbasis: Werk is belangrijk voor mensen. Het geeft ruimte voor ontplooiing, ontdekken, status, eigenwaarde, het gevoel om ergens bij horen. Als het lukt om die identiteit van mensen te verbinden met hun werk, dan stimuleert dat mensen om een stap meer en verder te doen. 14

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 april 2012 Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Vaste commissie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Strategische PersoneelsPlanning

Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning van SelectiePunt We werken graag voor u SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel Daling personeel Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed Conclusie Bronnen Daling personeel Het aantal medewerkers dat werkzaam is in de sector / branche zal gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn,

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers Samenvatting De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Steeds meer werknemers, vooral lager opgeleiden en 45- minners, werken op basis van een tijdelijk contract

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

Hoe werken we in 2026?

Hoe werken we in 2026? 20 JUNI 2016 SCENARIO S DENKGEREEDSCHAP VOOR NIEUWE DIENSTVERLENING Hoe werken we in 2026? Hoe werken we in Nederland in 2026? En wat betekent dat voor intermediairs en hr-dienstverleners? Een nieuw onderzoek

Nadere informatie

1

1 PROJECTMANAGEMENT EN DE ORGANISATIE VAN DE TOEKOMST PERSOONLIJK PROFIEL Programmatisch Creëren dec 2012 Professionalisering project- en programmamanagement Leiderschap en teamontwikkeling Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN ARBEID 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

Inleiding congres social media Sociale media en de overheid: de volgende stap!' in Schiedam http://prezi.com/ngzbov68xwgo/burgemeester-in-eennetwerksamenlevingfacebook/ Burgemeester, heeft u niets beters

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Boeren-flex-plex. Werken en ontspannen wanneer jij het nodig hebt.

Boeren-flex-plex. Werken en ontspannen wanneer jij het nodig hebt. Boeren-flex-plex Werken en ontspannen wanneer jij het nodig hebt. Huur een kantoorruimte op een boerderij, voor een uur een dag of een week. Op deze plek gaan inspanning en ontspanning hand in hand: werken

Nadere informatie

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt!

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt! Een uniek concept dat werkt! Nieuw passend werk realiseren voor ICT professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt in een ondernemende omgeving Het ontwikkelen van ICT-professionals die: Zelfbewust

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Permanent competent. Hiteq. Vier profielen van de medewerker in Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid

Permanent competent. Hiteq.  Vier profielen van de medewerker in Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 filmpje youtube 1 Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0 Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 Digitaal werken van cruciaal belang Wat is HNW? Agenda Waarom HNW? Invoeren HNW: 5 elementen

Nadere informatie

Kennisflexibilisering binnen de productie- en dienstensector. Copyright 2013: Instituut Interventie Management - Peter Beerten

Kennisflexibilisering binnen de productie- en dienstensector. Copyright 2013: Instituut Interventie Management - Peter Beerten Kennisflexibilisering binnen de productie- en dienstensector Kennisflexibilisering De methodiek 11 stappen 1. Kennisflex assessment van alle primaire processen. 2. Stellen van prioriteiten dmv een Kennisbeleid.

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Learning Lab Innovatief Samenwerken

Learning Lab Innovatief Samenwerken Learning Lab Innovatief Samenwerken DNA Jaarcongres 2 juni 2016 Ferry Koster Ivan Pouwels Van Spaendonck BrancheAdvies DENK VERDER. GROEI VERDER. Innovatief Samenwerken Veranderende rol van verenigingen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17 W i t h i n r e a c h v o i c e w o r k s. c o m Inhoud De droom 5 Visie en missie 7 Mega innovatief 9 Super professioneel 11 Ultra flexibel 13 Puur persoonlijk 15 Vaste telefonie 17 Mobiele telefonie

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging Proactiviteit op de arbeidsmarkt Minder mensen & meer beweging Drie belangrijke trends Op de arbeidsmarkt zijn een drietal trends te onderscheiden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van personeel

Nadere informatie

TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK.

TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK. TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK. OVER TSN THUISZORG Bij TSN Thuiszorg hebben ze meer dan helder waar de focus ligt. Op de kerntaken: verzorging, verpleging en ondersteuning.

Nadere informatie

Verwachtingsmanagement. is het sleutelwoord. Continu wordt volledig ontzorgd dankzij partnership met Unica Schutte ICT

Verwachtingsmanagement. is het sleutelwoord. Continu wordt volledig ontzorgd dankzij partnership met Unica Schutte ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu wordt volledig ontzorgd dankzij partnership met Unica Schutte ICT De oplossing Personeelsintermediair Continu maakt al Continu Als intermediair voor bouw

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu Als intermediair voor bouw en industrie zorgt Continu ervoor dat specialisten

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

MOTIVEER UW MEDEWERKERS, INNOVEER UW ORGANISATIE! Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots.

MOTIVEER UW MEDEWERKERS, INNOVEER UW ORGANISATIE! Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots. MOTIVEER UW MEDEWERKERS, INNOVEER UW ORGANISATIE! Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots www.robot-academie.nl UW ORGANISATIE IN TRANSITIE De wereld om ons heen verandert snel: kunstmatige

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden

De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden De Zelfstandige Professional Over drijfveren en verbinden 2012. Een e-paper in co-creatie tussen Experis, CommunityBouwers en Zelfstandige Professionals. Over de vraag waarom professionals kiezen om te

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management Versie oktober 2011 P&O/Middelen Visie op Human Resource Management Inleiding Voor u ligt een nieuwe visie op HRM. HRM staat voor Human Resource Management. Het gedachtegoed van HRM is dat medewerkers

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Atlas van ZZP ers nieuw zelfstandig ondernemerschap in beeld

Atlas van ZZP ers nieuw zelfstandig ondernemerschap in beeld Atlas van ZZP ers nieuw zelfstandig ondernemerschap in beeld Het Onderzoek Een Black Box? Het aantal ZZP ers neemt nog steeds toe. Dat is ongeveer alles wat we weten op lokale en regionale schaal. We kennen

Nadere informatie

Chris van Vleuten. Media-ondernemer trendspecialist spreker videomarketeer - ontwikkelaar van digitale concepten en formats

Chris van Vleuten. Media-ondernemer trendspecialist spreker videomarketeer - ontwikkelaar van digitale concepten en formats WELKOM Chris van Vleuten Media-ondernemer trendspecialist spreker videomarketeer - ontwikkelaar van digitale concepten en formats Ondernemer sinds 1995 TREND IMPACT Holland by Drone DIGITAL

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad De heer ir. W. Draijer Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie