Bachelor System engineer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor System engineer"

Transcriptie

1 Bachelor System engineer Onderwijs- en examenregeling, bijzondere bepalingen Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Doelstellingen 3 Inhoud 3.1 Opleiding en examen a Propedeuse b Postpropedeuse c Vrijstelling d Cesuur e Toetsvorm 4 Vooropleiding 4.1 Directe instroom 4.2 Overige vooropleidingen a HBO-A b AMBI-diploma c Getuigschrift Hbo of Universiteit 5 Algemene bepalingen 6 Tentamenspecificaties Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 1 Bachelor System engineer

2 1 Algemeen Naam : PBNA-HBO Adres : Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs (PNA Training) Titel : aan diegene die het examen met voldoende resultaat heeft afgesloten, wordt de graad Bachelor of Engineering (B.Eng) verleend. Hij is dan tevens gerechtigd tot het voeren van de titel ing. 2 Doelstellingen De Bachelor System engineer is een bacheloropleiding in het kader van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). De opleiding is gericht op professionele functies bij het particuliere bedrijfsleven en de overheid en is in die zin beroepsvoorbereidend van aard. De opleiding is gericht op de functie System engineer, een functie waarin toepassing van taal- en engineeringbeginselen op systemen centraal staan. De doelstellingen zijn: - Het verwerven van kennis en het ontwikkelen van samenhangend inzicht en vaardigheden in de grondslagen van verwoordbare kennis, de toepassing hiervan in organisaties op het gebied van rechten, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, opleidingskunde, automatiseringsmiddelen en de ontwikkeling, beheer en exploitatie van geautomatiseerde informatievoorziening. - Het ontwikkelen van creatieve en communicatieve vaardigheden, waardoor de student leert de verworven kennis, inzicht en vaardigheden integraal toe te passen in concrete, bij voortduring wisselende situaties ter voorbereiding op professionele functies en hogere kaderfuncties. - Het bevorderen van een zodanig kritische bewustwording dat de student oog krijgt voor de technische en maatschappelijk relevante gevolgen van zijn handelen. 3 Inhoud 3.1 Opleiding en examen De opleiding bestaat uit de propedeuse en de postpropedeuse. De propedeuse is voor alle afstudeerrichtingen gelijk. De postpropedeuse kent verplichte en keuzeonderwijseenheden. De verplichte onderwijseenheden zijn afhankelijk van de afstudeerrichting. a Propedeuse De opleiding kent voor alle afstudeerrichtingen een gezamenlijke propedeuse die uit de volgende onderwijseenheden bestaat. Het getuigschrift is bij PBNA bekend onder diplomacode Onderwijseenheid Studiepunten Kenniskunde 1 10 Formuleerkunde 1 10 Formuleerkunde 2 10 Kenniskunde 2 10 Overzicht postpropedeuse richtingen 1 10 Praktijk Bachelor System engineer propedeuse 10 Totaal propedeuse 60 1 De student mag een keuze maken uit deze onderwijseenheid of uit een onderwijseenheid uit de postpropedeuse. Indien de student voor een onderwijseenheid kiest uit de postpropedeuse, wordt deze Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 2 Bachelor System engineer

3 onderwijseenheid gezien als onderdeel van de propedeuse en mag deze onderwijseenheid niet nogmaals worden ingebracht in de postpropedeuse. Na het afronden van de propedeuse kan men een propedeusegetuigschrift aanvragen. b Postpropedeuse De postpropedeuse bestaat uit verplichte (V) en keuzeonderwijseenheden. De verplichte onderwijseenheden zijn vastgesteld per afstudeerrichting. Uit alle onderwijseenheden die niet verplicht zijn, kan men een keuze maken. Voor verschillende onderwijseenheden geldt echter dat er bepaalde voorkennis nodig is om de onderwijseenheid te kunnen volgen. Het betreft de onderwijseenheden in het overzicht aangegeven met een *. De keuzeonderwijseenheden zijn bij PBNA bekend onder diplomacode De diplomacodes voor de overige onderwijseenheden van een afstudeerrichting staan onder de naam aangegeven. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 3 Bachelor System engineer

4 Onderwijseenheid Studiepunten Kennismanagement Rechten Bedrijfseconomie Bedrijfskunde Opleidingskunde Business Modelleren met M ICT Analyse en Consulting met Natuurlijke taal ICT Programmeren met Natuurlijke taal ICT met RUP++ Declaratief modelleren en programmeren met.net Management, Economie en Recht Projectmanagement Kennisontginning 10 V 1 V 5 V 1 V 7 V 9 V 12 V 22 Practicum Kennisontginning 10 V 1 V 5 V 1 V 7 V 9 V 12 V 22 SBVR V 1 V 5 V 1 V 7 V 9 V 12 V 22 Kennisbeheer 10 V 2 V 6 V 2 V 8 Practicum Kennisbeheer 10 V 2 V 6 V 2 V 8 SBVR V 2 V 6 V 2 V 8 Structuur van wetten en reglementen 10 V 3 V 23 Practicum SWR 10 V 3 V 23 SBVR V 3 Communicatiekunde 10 V 21 V 4 Practicum Communicatiekunde 10 V 21 SBVR V 21 ICT en ebusiness essentials 10 V 20 Practicum ICT en ebusiness essentials 10 V 20 Conceptual graphs 10 V 20 Business Process Management en BPMN 10 V 21 V 4 V 23 V 4 V 4 V CMMI-DEV V 4 V 4 M-Schema en M-Graph V 20 V V 18 V 13 M-Grammar V 3 V V 19 V 14 WPF V 15 WCF V 16 WF V 16 Object georiënteerd programmeren 10 V Overzicht van RUP++ 10 V 18 V 10 Analyse en ontwerp in RUP++ 10 V 19 V 10 V Organisatiemodellering en specificaties in RUP++ 10 V 19 V Integraal testen 10 V 18 V 17.NET Framework 10 V 19 V 17 V 15 Grondslagen van object oriëntatie 10 V 18 V 11 C# 10 V 11 V 13 Visual Basic.NET 10 V 11 V 14 JavaScript 10 V 11 Java 10 V 11 Software met meer-lagen architectuur 10 V 10 Data Warehousing en Business Intelligence 10 V 10 Projectmanagement 10 V ASP.NET 10 ADO.NET 10 Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 4 Bachelor System engineer

5 Onderwijseenheid Studiepunten Kennismanagement Rechten Bedrijfseconomie Bedrijfskunde Opleidingskunde Business Modelleren met M ICT Analyse en Consulting met Natuurlijke taal ICT Programmeren met Natuurlijke taal ICT met RUP++ Declaratief modelleren en programmeren met.net Management, Economie en Recht Projectmanagement Visual Studio.NET 10 V Analyse en ontwerp in.net 10 ORM.NET (A) 10 UML 10 TCP/IP 10 Practicum bedrijfsanalyse 1 10 Practicum bedrijfsanalyse 2 10 Practicum ebusiness 1 10 Practicum ebusiness 2 10 Practicum analyse van wet of reglement 1 10 Practicum analyse van wet of reglement 2 10 Windows 10 XML en DTD 10 XML Schema 10 XSL en XSLT 10 Universele Informatiekunde (A) 10 HTML 10 Statistiek 10 Effectenkennis 10 Privaatrecht 10 V Personen- en familierecht 10 V 4 Rechtspersonenrecht 10 V 4 V 14 Goederenrecht 10 V V 14 Verbintenissenrecht 10 V V 15 Arbeidsrecht 10 V V 15 Erfrecht 10 Bedrijfseconomie 10 V V V Macro-economie 10 Marketing 10 V Financial Accounting 1 10 V V V 16 Financial Accounting 2 10 Management Accounting 10 V V V 16 Financieel Management 10 HRM in theorie en praktijk (Competenties) 10 V V Leiderschap en teambuilding 10 V V Planning & Control 10 V V Didactiek 10 V Onderwijsontwerpen 10 V eerp essentials 10 Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 5 Bachelor System engineer

6 ERP Finance 10 ERP Sales and Distribution (SD) 10 ERP Materials Management (MM) 10 ERP Cost Accounting (CO) 10 ERP HR 10 Administratieve organisatie en bestuurlijke 10 informatievoorziening (AO/BIV) Praktijk 70 V V V V V V V V V V V V Afstudeeropdracht 30 V V V V V V V V V V V V 4 / Verplichte keuze. Dat wil zeggen dat in de afstudeerrichting één van de twee onderwijseenheden aangegeven met 4, 13, 14, 15, 16 en 17 moet worden gekozen. 1-2 /5-9/12/ Verplichte keuze. Dat wil zeggen dat in de afstudeerrichting één van de drie onderwijseenheden aangegeven met 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12,, 22 en 23 moet worden gekozen. 3, 10, A Een onderwijseenheid uit deze vier is verplicht. Een onderwijseenheid uit deze vijf is verplicht. Slechts één van deze twee onderwijseenheden mag deel uitmaken van het te volgen programma. c Vrijstelling Een kandidaat die in het bezit is van een bewijs dat hij een van de volgende modulen met voldoende resultaat heeft afgerond, komt in aanmerking voor vrijstelling. Code Onderwijseenheid Vrijstelling op grond van E72 Formuleerkunde 2 H68 (Formuleerkunde 1a-2a) met Formuleerkunde 1b-2b E76 Universele Informatiekunde HUI (EXIN) K23 Kenniskunde 1 E73 (Universele Kenniskunde) K31 Formuleerkunde 1 E74 (Programmeren in SAP ABAP/4) of H68 (Formuleerkunde 1a-2a) d Cesuur De cesuur die wordt toegepast, is vastgesteld op 65 % van het aantal te behalen punten. e Toetsvorm De toetsen worden schriftelijk afgenomen. De toetsen bestaan uit meerkeuzevragen en hebben een duur van 120 minuten. Tijdens de toets mag de kandidaat het lesmateriaal raadplegen. De kandidaat dient dit materiaal zelf mee te nemen. 4 Vooropleiding 4.1 Directe instroom Informanten die zich aanmelden voor de opleiding worden toegelaten indien de informant in het bezit is van tenminste het diploma van één van de volgende opleidingen met het aangegeven profiel: HAVO met profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid of Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij, VWO met profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid of Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij, Middenkaderopleiding met deelkwalificatie doorstroom Hbo, Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 6 Bachelor System engineer

7 Specialistenopleiding met deelkwalificatie doorstroom Hbo, HAVO met wiskunde B en natuurkunde, VWO met wiskunde B en natuurkunde, Mbo (alle richtingen) drie- of vierjarige cursus met wiskunde of algemene economie of commerciële economie en calculatie of bedrijfseconomie en calculatie of bedrijfsadministratie. 4.2 Overige vooropleidingen a HBO-A Kandidaten die in het bezit zijn van het PBNA-diploma HBO-A kunnen in het bezit komen van het getuigschrift van de Bachelor System engineer, indien zij de volgende onderwijseenheden met een voldoende resultaat afsluiten: - de onderwijseenheden Formuleerkunde 2 en Kenniskunde 2, - drie onderwijseenheden uit de (post)propedeuse en niet zijnde de afstudeeropdracht en de praktijk, - de afstudeeropdracht en - de praktijk van zowel de propedeuse als de postpropedeuse. Kandidaten die in het bezit zijn van het PBNA-diploma HBO-A krijgen vrijstelling voor de overeenkomstige onderwijseenheden met dien verstande dat reeds behaalde resultaten niet als vrijstelling gelden voor een van de bovengenoemde onderwijseenheden. b AMBI en I-Tracks Kandidaten die in het bezit zijn van het AMBI-diploma, Kort HBO of Associate, of I-Tracks (Academy) kunnen in het bezit komen van het getuigschrift van de Bachelor System engineer, indien zij de volgende onderwijseenheden met een voldoende resultaat afsluiten: - de onderwijseenheid Kenniskunde 1, Kenniskunde 2, Formuleerkunde 1 en Formuleerkunde 2, - een onderwijseenheid uit de postpropedeuse en niet zijnde de afstudeeropdracht en de praktijk, - de afstudeeropdracht en - de praktijk van de postpropedeuse. Kandidaten die in het bezit zijn van het AMBI-diploma, Kort HBO of associate of I-Tracks (Academy) krijgen vrijstelling voor de overeenkomstige onderwijseenheden met dien verstande dat reeds behaalde resultaten niet als vrijstelling gelden voor een van de bovengenoemde onderwijseenheden. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een afgerond AMBI-diploma, Kort HBO of associate of I- Tracks (Academy) kunnen op basis van de regeling voor kandidaten die wel een volledig AMBIdiploma of I-Tracks (Academy) hebben instromen waarbij bovendien het volgende geldt: - voor iedere module die nog ontbreekt voor een volledig AMBI-diploma, Kort HBO of associate of I- Tracks (Academy) dient de kandidaat een extra onderwijseenheid uit de postpropedeuse met voldoende resultaat af te sluiten. c Getuigschrift Hbo of Universiteit Kandidaten die in het bezit zijn van een getuigschrift van een hogere opleiding (Hbo of Universiteit) die erkend is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) kunnen in het bezit komen van het getuigschrift van de Bachelor System engineer, indien: - de onderwijseenheid Kenniskunde 1, - een van de onderwijseenheden Formuleerkunde 1, Formuleerkunde 2 of Kenniskunde 2, - twee onderwijseenheden uit de postpropedeuse uit een bepaalde afstudeerrichting niet zijnde de afstudeeropdracht en de praktijk en Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 7 Bachelor System engineer

8 - de afstudeeropdracht met voldoende resultaat zijn afgesloten. 5 Algemene bepalingen Op de opleiding zijn de ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING PBNA-HBO, ALGEMENE BEPALINGEN van toepassing. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 8 Bachelor System engineer

9 6 Tentamenspecificaties Propedeutische fase Kenniskunde 1 Bijna elke dag ziet men in de krant dat men er zich steeds meer van bewust wordt dat Nederland in toenemende mate te maken heeft met een kenniseconomie. In Kenniskunde 1 wordt voor verwoordbare kennis, en dat is het overgrote deel van kennis waarvan de economisch actieve bevolking gebruik maakt, een raamwerk aangereikt waarin alle kenniselementen onderling zijn samengebracht. Dit raamwerk, in Kenniskunde 1A oorspronkelijk het KennisReferentieModel (KRM) genoemd, later meestal kennisdriehoek genoemd, is een toekomstvaste basis om verwoordbare kennisproblemen op te kunnen lossen en kansen in de kenniseconomie te grijpen. De kennisdriehoek blijkt te kunnen fungeren als een referentie architectuur voor verwoordbare kennis. De kennisdriehoek bestaat uit drie horizontale lagen. De onderste laag bestaat uit feiten die geen enkele grammaticale functie hebben, maar wel aan een grammatica voldoen; deze worden in SBVR ground facts genoemd. De daarboven liggende laag bestaat uit een zevental kennisklassen, te weten begripsdefinities, feit typen, zinsjablonen, beperkingsregels, afleidingsregels, uitwisselingsregels en eventregels. Deze laag wordt in SBVR het domain specific conceptual schema genoemd. De derde en laatste laag bestaat eveneens uit de zojuist genoemde 7 kennisklassen, maar deze keer zijn deze kennisklassen generiek of onderwerp onafhankelijk. Deze laatste laag wordt in SBVR het generic conceptual schema genoemd. In het raamwerk wordt een onderscheid gemaakt tussen het gedeelte dat met concrete voorbeelden of illustraties werkt en het gedeelte dat met algemeenheden werkt of met grammaticale regels. Het raamwerk bestaat bovendien uit een formeel en een informeel gedeelte. In de praktijk is het van belang dat men leert te gaan van het informele naar het formele gedeelte. Deze specifieke vaardigheid komt in de volgende onderwijseenheid of vak, Kenniskunde 2, uitgebreid aan de orde. In deze onderwijseenheid, Kenniskunde 1, wordt aan de hand van een groot aantal oefeningen de competentie verworven hoe van de formele concrete voorbeelden of illustraties te gaan naar de formele algemeenheden en om de formele algemeenheden, vaak aangeduid met wet, voorschrift, overeenkomst of functionele specificatie op praktijkvoorbeelden toe te passen. Hierbij dienen een groot aantal verschillende vaardigheden te worden geleerd die men in de praktijk vaak tezamen moet toepassen, zoals dat ook bij autorijden het geval is; men dient in de spiegel te leren kijken en tegelijkertijd te kunnen schakelen en eventueel te kunnen remmen enz. Tevens is het zo dat in Kenniskunde 1 veel aandacht wordt besteed aan het omzetten van een geformaliseerde en gediagrammiseerde grammatica in helder en begrijpelijk Nederlands, een essentieel onderdeel van zakelijke communicatie, en omgekeerd. Bij dit laatste dient men binnen Kenniskunde 1 echter niet door de uitgebreide procedure te gaan die in Kenniskunde 2 aan de orde komt. Kenniskunde 2 In Kenniskunde 1 heeft men kennisgemaakt met het KennisReferentieModel (KRM), oftewel de kennisdriehoek. Daarin is tevens geleerd hoe men in het formele gedeelte van concrete voorbeelden of illustraties naar algemeenheden en omgekeerd kan gaan en ook hoe men algemene regelgeving kan toepassen op concrete praktijkvoorbeelden. In Kenniskunde 2 leert men de vaardigheid beheersen hoe men uitgaande van een ongestructureerde, mogelijk incomplete, mogelijk onbepaaldheden bevattende, mogelijk overtolligheden bevattende, mogelijk inconsistenties bevattende informele tekst, kan komen tot een toewijzing van alle onderdelen van deze tekst aan de verschillende formele kennisklassen. Daarop worden een aantal kwaliteitscontrolemaatregelen toegepast zodat men de concrete voorbeelden krijgt in gebruikersnotatie. Tevens wordt een two-way trace gemaakt zodat er steeds vanuit de Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 9 Bachelor System engineer

10 oorspronkelijke opgave naar de finale specificatie, met inbegrip van elke tussenstap, kan worden gegaan en omgekeerd. Vervolgens leert men hoe men de voorbeelden in gebruikersnotatie formeel kan verklaren. Daarop kan men verder de vaardigheden toepassen die men in Kenniskunde 1 heeft leren beheersen. In Kenniskunde 2 komt de nadruk te liggen op de gang van de informele specificaties naar de formele specificaties, een vaardigheid die in de praktijk veel gevraagd en hoog gewaardeerd wordt. Door toepassing van deze vaardigheid is men ook in staat het relevante van het irrelevante te onderscheiden in een beschrijving, wet, regelgeving of use case. Tevens leert men om hetgeen men in Kenniskunde 1 en 2 tot nu toe heeft geleerd, toe te passen op de structuurelementen van Kenniskunde zelf. M.a.w. in het tweede deel van Kenniskunde 2 wordt met meta-kennis gewerkt. In dit deel zal een van de nieuwe hoofdwetten van communicatie in natuurlijke taal aan de orde komen, te weten dat er maar 3 niveaus van verwoordbare kennis zijn. Dit betreft: a. Het niveau van de concrete zinnen die geen grammaticale functie hebben. Bijv. Paul is geboren in Arnhem, en Monique is geboren in Nijmegen. b. Het niveau van de onderwerpafhankelijke voorschriften of grammatica. Bijv. van een persoon noteren we de geboorteplaats. c. Het niveau van de onderwerponafhankelijke voorschriften of grammatica. Bijv. van een zinsjabloon noteren we per positie of het een variabel of constant deel betreft en wat de inhoud van de positie is. Door effectief gebruik te leren maken van de bovengenoemde 3 niveaus en de kenniskunde vaardigheden, is men in staat de kwaliteit en de productiviteit van veel kenniswerk aanzienlijk te verhogen. Formuleerkunde 1 De onderwijseenheid Formuleerkunde 1 omvat SQL, Verzamelingenleer en Logica. Ze behandelt de inmiddels gestandaardiseerde en in de praktijk veel gebruikte taal SQL. SQL staat voor Structured Query Language en geeft de professionele kenniswerker de gelegenheid grote administraties of registers te ondervragen en incidenteel bij te werken, zonder de hulp van een computerprogrammeur te hoeven inroepen. In deze onderwijseenheid zullen de constructies van SQL uitgebreid aan de orde komen en zal er veel op vaardigheden getraind worden. SQL is een taal die zuiver op logica is gebaseerd, en die toevallig ook op een computer werkt. Tevens wordt in deze onderwijseenheid geleerd welke elementen van de verzamelingenleer in SQL terugkomen, zodat men het praktische nut van verzamelingenleer in een taal als SQL kan begrijpen. Daarenboven worden in deze onderwijseenheid die onderdelen van de logica behandeld die nodig zijn om SQL constructies met voldoende zekerheid te kunnen toepassen op een grote verzameling in de administratie, zodat meer kwaliteitscontrole mogelijk wordt bij ad-hoc ondervragingen van een administratie. Formuleerkunde 2 Bij het opstellen van een wet, een overeenkomst, een reglement of een computerprogramma zijn er veel meer zaken gemeenschappelijk dan verschillend. Vandaar dat het woord programmeren, dat in sommige kringen een betekenis heeft die weinig positief is en die ontstaan is in een tijd dat programmeren te veel details bevatte van fysieke implementaties op computers, in Formuleerkunde 2 naar een niveau is verheven waarbij de beginselen van het opstellen van een wet, een overeenkomst, een reglement en een computerprogramma fundamenteel hetzelfde zijn. In veel gevallen zou men dit modelleren noemen. In het onderwerp Formuleerkunde 2 wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de tijdsonafhankelijke begrippen van het formuleren. Het werken met typische ICT structuren als pointers (dit zijn verwijzers die worden toegepast met het oog op de prestatie van de computer), komt niet aan de orde in Formuleerkunde 2. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 10 Bachelor System engineer

11 Overzicht postpropedeuse richtingen In de onderwijseenheid Overzicht postpropedeuse richtingen worden de hoofdlijnen van de verschillende afstudeerrichtingen op een kenniskundige manier beschreven. Op die manier kan een student die nog geen keuze gemaakt heeft, een overzicht op hoofdlijnen krijgen van elke afstudeerrichting en kan hij tevens ervaren hoe men Kenniskunde in een praktische situatie kan aanwenden. Postpropedeutische fase Declaratief modelleren en programmeren met.net Een van de essentiële overgangen in de technologie is van procedureel-en/of-object-oriented programmeren naar declaratief modelleren. Microsoft s Oslo is hier geheel op geënt, zowel qua filosofie als technische omgeving. Declaratieve modellen kunnen door een daartoe geschikte omgeving direct worden uitgevoerd (direct execution). Declaratief modelleren en programmeren met.net omvat een drietal vakken die de essentie van de tot nu toe beschikbaar gestelde technologieën omvatten, opgesteld in Kenniskunde, Formuleerkunde, SBVR en BPMN. WPF 201 In het vak WPF, Windows Presentation Foundation, wordt de aanpak beschreven hoe presentatie functionaliteit niet langer voornamelijk procedureel-object-oriented maar in hoofdzaak via declaratief modelleren en direct executeren kan plaatsvinden. De nadruk wordt gelegd op de paradigma wisseling, op het leren denken vanuit de declaratieve aanpak en hoe dit optimaal te combineren met procedureel en object georiënteerd programmeren. WCF 202 WCF staat voor Windows Communication Foundation. Het doel van dit vak is om communicatiefunctionaliteit op voornamelijk declaratieve manier te leren beheersen. WF 203 WF, voorheen WWF genoemd, staat voor Windows Workflow Foundation. Het doel van dit vak is om kort- en langlopende transactie functionaliteit via declaratieve workflow modellering op te stellen en aan te bieden. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 11 Bachelor System engineer

12 Functioneel modelleren en programmeren Functioneel programmeren bij system engineering omvat de declaratieve taalfamilie M van Microsoft. Deze groep bestaat uit twee vakken. Van de drie beschikbare onderdelen van de M familie vormen M- Schema en M-Graph één apart vak; M-Grammar is het andere vak. M-Schema en M-Graph 301 M-Schema is een M-taal die de functionaliteit aanbiedt voor het opstellen van declaratieve bedrijfsmodellen. In dit vak komt ook het werken met M-Tools aan de orde. Tevens worden alle onderdelen van M behandeld die nodig zijn voor het opstellen van feittypen, validatie-regels en afleidingsregels. M-Graph is een weergaveformalisme voor feit instances, ofwel bevolkte data structuren. M-Grammar 302 M-Grammar is een M-taal die als transformatietaal bedoeld is. M-grammar verschaft de functionaliteit om specifieke bedrijfs- of andere talen productief van de ene taal te kunnen transformeren naar een andere (declaratieve) taal. Conceptual graphs Conceptual graphs (CG) is een diagrammatisch formalisme voor het beschrijven van eerste orde predicaten logica. In deze onderwijseenheid komen alle belangrijke aspecten van CG aan de orde. Conceptual graphs is sinds 2007 onderdeel van de nieuwe ISO standaard Common Logic. ADO.NET In deze onderwijseenheid komen technieken voor database georiënteerde gedistribueerde toepassingen aan de orde. ADO.NET maakt een productieve verbinding tussen de object laag en het database systeem mogelijk. De architectuur van ADO.NET wordt besproken. Hierbij komt ook het werken met XML en web services aan de orde evenals het gebruik van event procedures en server control op een ASP.NET Web Form. Administratieve organisatie en bestuurlijke informatievoorziening (AO/BIV) In nagenoeg elke organisatie dienen een groot aantal feiten te worden geadministreerd. Meestal is dit registreren een vereiste bij wet (bijv. boekhouden), maar grote delen van de administratieve feitenverzamelingen zijn er om de organisatie goed te laten functioneren (b.v. planningsoverzichten). De verzameling van onderling samenhangende feiten kan zeer groot worden en de onderlinge structuur is van belang expliciet te worden aangeduid. Het vak administratieve organisatie geeft o.a. aan hoe men de feitenverzamelingen tot stand laat komen, wie welke feiten mag toevoegen, wijzigen en wegdoen alsmede wie welke feiten mag raadplegen. Tevens komt in dit vak aan de orde hoe men uit de verzameling feiten die men als basisfeiten beschouwd kan komen tot verdichtingen van deze feiten, die men gebruikt ten behoeve van het management. De basisfeiten worden soms aangeduid als gegevens terwijl men soms de verdichte feiten aanduidt als informatie. Doel van AO/BIV is ondermeer om op een hoger niveau van abstractie de feitenstromen inzichtelijk te maken, zodat het management en de andere betrokkenen de gehele informatievoorziening op een beheersbare manier kunnen hanteren. Analyse en ontwerp in.net Bij een analyse in een.net omgeving wordt vaak gebruik gemaakt van een serie documenten zoals een visie en scope, een conceptueel ontwerp voor de bedrijfsoplossing, een fysiek ontwerp en de presentatielaag. Tevens dienen een veiligheids, test- en uitrolplan opgesteld te worden. Al deze plannen zijn onderling gerelateerd en deze samenhang komt uitgebreid aan de orde. Analyse en ontwerp in RUP++ Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 12 Bachelor System engineer

13 In RUP++ wordt een goed onderscheid gemaakt in de eindproducten van de discipline requirements en de producten van ontwerp. In RUP++ wordt gedurende de eerste twee disciplines als voornaamste communicatietaal de taal van de eindgebruikers en het management gebruikt. Bij de overgang naar de ontwerpfase is behoefte aan andere communicatietalen. De omzetting van de resultaten van de requirementsdiscipline naar de analyse- en ontwerpdiscipline vraagt een voorschriftmatige aanpak. Hoe worden de requirements uitgedrukt in talen bekend bij de eindgebruikers en het management, omgezet naar UML voor de ontwerpdiscipline? Hoe kan vooruiten achteruit-tracering worden bereikt? Welke additionele aspecten dienen te worden toegevoegd? Hoe worden producten (artefacten) uit de eerste twee disciplines hergebruikt in de analyse- en ontwerpdiscipline? Arbeidsrecht De meeste personen verdienen hun geld door als werknemer arbeid te verrichten in dienst van een ander. De ander kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. De rechten en plichten van beide partijen, de werkgever en de werknemer, vormen het arbeidsrecht. Dit recht is beschreven in Titel 10 van Burgerlijk Wetboek 7. Zaken die onderwerp zijn in het arbeidsrecht zijn in grote lijnen de omschrijving van het begrip arbeidsovereenkomst, de loonbetalingsverplichting van de werkgever, welke mensen een arbeidsovereenkomst als werknemer kunnen aangaan en welke de regels voor ontslag zijn. Kennis van het arbeidsrecht is voor de overgrote meerderheid van de bevolking een nuttige zaak. Voor ondernemers, personeelsfunctionarissen en vakbondsmensen is dit recht van eminent belang. ASP.NET (Active Server Pages) Het internet is begonnen met het uitwisselen van documenten. Gaandeweg kwam de behoefte aan interactiviteit naar voren. In deze samenhang wordt ook wel gesproken van dynamische internetapplicaties. Deze vormen de basis voor ebusiness. ASP is een geheel van software dat de dynamische applicaties mogelijk maakt. ASP draait aan de server side en zorgt vooral voor de interface met de relationele database management systemen die dynamische webapplicaties mogelijk maken. ASP is een Microsoft technologie die vooral voor NT en Windows 2000 bedoeld is. De op Sun gebaseerde software met gelijkaardige doelstellingen is JSP. Bij ASP kan men gebruik maken van zowel VBscript als Jscript voor het beschrijven van de interactie met de database en de browser. Het opstellen van de scripts is onderdeel van het tentamen. Tijdens deze onderwijseenheid dient de cursist de volgende kennis en vaardigheden te verwerven: - Gegeven een programma in VBscript of Jscript, geef aan of dit aan alle syntaxregels voldoet, en zo niet, geef aan welke syntaxregels overtreden zijn. - Gegeven een programma in VBscript of Jscript en een concrete situatie, geef aan wat het resultaat is van het uitvoeren van het Java programma op deze concrete situatie. - Gegeven een programma in VBscript of Jscript, beschrijf in begrijpelijk Nederlands wat het programma doet. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands, geef aan welk VBscript of Jscript programma de juiste implementatie is van deze functionele specificatie. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands, stel een verzameling testdata op voor het te implementeren VBscript- of Jscriptprogramma. Bedrijfseconomie Bij de onderwijseenheid Bedrijfseconomie wordt gekeken naar de wetmatigheden op basis waarvan men productief handelen kan baseren in een organisatie. Bij deze onderwijseenheid speelt analyse van consumenten, producenten, markten en hun samenhang een voorname rol. Begrippen als concurrentie, monopolie en oligopolie komen aan de orde. Bij consumentenanalyse wordt het effect van prijs van een goed of dienst ten opzichte van het inkomen nagegaan. Wat is het effect van het opleidingsniveau op de effectiviteit van de werknemers? BPMN 101 (Business Process Management en BPMN) BPM (Business Process Management) omvat onder meer het beschrijven van bedrijfsprocessen, meestal op basis van het mission statement. Steeds meer komt naar voren dat een heldere Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 13 Bachelor System engineer

14 beschrijving van de bedrijfsprocessen een nuttige bijdrage kan leveren aan de productiviteit. Na vele jaren van uiteenlopende diagrammatische notaties is er na lang onderhandelen in 2006 een standaard aangenomen in de OMG, de Object Management Group. Deze standaard luistert naar de naam BPMN, Business Process Modeling Notation. In deze onderwijseenheid worden de meest belangrijke begrippen en notaties van BPMN aan de orde gesteld. Tevens wordt aangegeven hoe een goede integratie tussen Feit Orientatie (Kenniskunde en SBVR) en BPMN tot een grotere samenhang en begrijpelijkheid kan leiden. Kortom dit is een integratievak van processen, data (feiten) en events. CMMI-DEV 1.2 Software is nauwelijks weg te denken uit onze maatschappij. Veel economische activiteiten zijn zonder softwareondersteuning niet meer uit te voeren. Voorbeelden zijn het betalings- en telefoonverkeer, maar ook talloze medische toepassingen. Het professioneel van steeds groter belang. CMMI-DEV 1.2 is de afkorting voor Capability Maturity Model Integration - DEVelopment. Het doel van het CMMI-DEV 1.2 is onder meer om een model aan te reiken waarmee een aantal verschillende volwassenheidsniveaus van professionalisering van kennismanagement en softwareontwerp en - productie worden beschreven. CMMI-DEV 1.2 is begonnen bij het Software Engineering Institute van de Carnegie Mellon University maar is inmiddels uitgegroeid tot een internationale samenwerking, met de Europese afdeling in Frankfurt. Bij Kenniskunde wordt gebruik gemaakt van de onderscheid tussen proces (structurering) en resultaat (structuur). Door met een Kenniskundebril naar CMMI-DEV 1.2 te kijken ontstaat een begrijpelijk en in de praktijk nuttig toepasbaar model. Alle begrippen van CMMI-DEV 1.2 zullen in deze onderwijseenheid helder worden omschreven alsmede hun precieze samenhang. Welke ontwerpen en produceren van software met een hoge mate van voorspelbaarheid wordt daarom volwassenheidsniveaus zijn er (Initial, Managed, Defined, Quantitatively Managed en Optimizing) en wat betekenen ze? Welke rol kan Kenniskunde spelen bij elk van de niveaus? Wat betekenen en hoe hangen de volgende model componenten precies samen: process area, specific goal, specific practice, typical work products, sub practices, generic goals en generic practices? Hoe hangt CMMI- DEV 1.2 samen met de mission statement van een organisatie? Op welke wijze kan men het niveau van een bestaande organisatie bepalen? Wat betekenen en hoe hangen de volgende begrippen precies samen: customer, stakeholder, relevant stakeholder, manager, projectmanager, senior manager, shared vision, organization, enterprise, development, discipline, project, product, work product, product component, appraisal, assessment, tailoring guidelines, verification, validation, goal, objective, quality en process-performance objectives en standaard? Communicatiekunde Bij een groot aantal professionele beroepen worden goede communicatievaardigheden vereist. Bij goede communicatie wordt niet alleen rekening gehouden met de inhoud, maar ook met het bedoelde gehoor en de volgorde van de inhoudelijke elementen alsmede de vorm van de boodschap. Wanneer dient men voorbeelden te gebruiken? Op welke manier dienen illustraties te worden toegevoegd? Hoe bepaalt op men op een gestructureerde manier de volgorde van de inhoudelijke elementen van een communicatie? Wanneer zet men welk medium of combinatie van media in? Op basis van Kenniskunde kunnen de elementen van goede communicatie in direct verband worden gebracht met elementen uit Kenniskunde en kunnen de vaardigheden welke benodigd zijn in professionele communicatie op een gestructureerde manier worden aangeleerd. C# De onderwijseenheid C# (Csharp) is gebaseerd op de specificaties die Microsoft heeft ingediend bij ECMA. Tijdens deze onderwijseenheid dient de cursist de volgende kennis en vaardigheden te verwerven: - Gegeven een programma in de C# taal, geef aan of dit aan alle syntaxregels voldoet, en zo niet, geef aan welke syntaxregels overtreden zijn. - Gegeven een programma in de C# taal en een concrete situatie, geef aan wat het resultaat is van het uitvoeren van het C# programma op deze concrete situatie. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 14 Bachelor System engineer

15 - Gegeven een programma in de C# taal, beschrijf in begrijpelijk Nederlands wat het programma doet. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands, geef aan welk C# programma de juiste implementatie is van deze functionele specificatie. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands, stel een verzameling testdata op voor het te implementeren C# programma. Data Warehousing en Business Intelligence Informatiesystemen zijn nagenoeg allemaal ontworpen om de individuele bedrijfstransacties goed te kunnen verwerken. Daarbij spelen aspecten als integrity, back-up en recovery een zeer voorname rol. Bij een data warehouse hebben we te maken met een andere vereiste. Meestal wil het management allerlei afgeleide, geaggregeerde of overzichtsinformatie als stuurmiddel; daarbij is een helicopter-view van belang en spelen overwegingen van bijwerken geen rol aangezien we te maken hebben met een retrieveonly database. Om aan dit soort behoeften tegemoet te komen zijn de data warehouses ontstaan en de daarbij behorende business intelligence technieken. Begrippen als transactiesystemen en decision support systemen, sterschema, sneewvlokschema, dimensioneel modelleren, kubus, drill-down. Tevens wordt de taal MDX (Multi Dimensional expressions) behandeld. eerp essentials Enterprise resource planning generatie 1 omvatte een redelijk deel van de bedrijfsprocessen in een onderneming. In generatie 2 werd het dekkingspercentage uitgebreid alsmede gebruik gemaakt van meer interactieve gebruikstechnieken. In de huidige 3 e generatie wordt er naar gestreefd dit geheel nog uitgebreider te maken en tevens gebruik te maken van internettechnologieën voor het leveren van nieuwe of goedkopere diensten. Een eerp-pakket ondersteunt een lange samenhangende keten van bedrijfsprocessen. Een ERP pakket beoogt de gehele keten te omvatten van het uitsturen van advertenties, het verschaffen van een product- of dienstbeschrijving, het aangaan van een overeenkomst tot levering of gewoon een opdracht of order en soms bijkomende orderbevestiging, soms via productieplanning, meestal via voorraadbeheer, via levering mogelijk in delen, via factuur tot en met betaling. Teneinde een goed inzicht te hebben ter toepassing in de praktijk wordt in deze onderwijseenheid gebruik gemaakt van een beschrijvingstechniek die de totale samenhang van de bedrijfsprocessen duidelijk maakt alsmede de mogelijkheid biedt om in te zoomen op een bepaald onderdeel. Tevens wordt in deze onderwijseenheid aangegeven op welke manier men productief de moderne internettechnologieën kan inzetten op het gebied van ERP en dan wordt gesproken van eerp. Naast de algemene samenhang en de daarbij behorende technieken worden van enkele bedrijfsprocessen, te weten Finance (welke zijn de voornaamste financiële rapporten en administraties waaruit deze rapporten worden samengesteld?), Sales&Distribution (hoe hangen de verschillende deelprocessen in de verkoop- en distributieketen samen en welke administraties zijn hier benodigd?) en Material Management (wat is het nut van forecasting, wat is een productieplan, wat is een materiaal behoefte plan, wat is capaciteitsbeheer, wat is voorraadbeheer, en wat is inkoop?) ook een zekere dieptewerking gevraagd. Effectenkennis In de onderwijseenheid Effectenkennis wordt een aantal aspecten van effecten in kaart gebracht. Hierbij wordt voorrang gegeven aan het inzicht krijgen in de administratie die een bank dient te voeren voor de bezitters van effecten die bij de bank in bewaring zijn of daar geadministreerd zijn. Uitbetaling van dividend, splitsing van aandelen en andere gebeurtenissen dienen op tijd in gang gezet te worden en in de administratie verwerkt te worden. Deze onderwijseenheid heeft zowel betrekking op aandelen als opties. Erfrecht Op 1 januari 2003 heeft Nederland te maken met een geheel vernieuwd erfrecht. Na ongeveer 50 jaar voorbereiding is de nieuwe wet er. Veel zaken zijn ingrijpend veranderd ten opzicht van het oude erfrecht. Waarom zijn deze veranderingen doorgevoerd? Welke beginselen liggen aan de nieuwe wet ten grondslag? Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 15 Bachelor System engineer

16 In de onderwijseenheid Erfrecht worden de Algemene bepalingen, Erfopvolging bij versterf, Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten en de Legitieme portie behandeld. De onderwijseenheid omvat tevens de Uiterste willen, met Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen, Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten, Vorm van uiterste willen en Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen, Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen met Erfstellingen, Legaten, Testamentaire lasten, Stichting, Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde, Executeurs en testamentair bewind, Gevolgen van de erfopvolging, waaronder de Algemene bepalingen, Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en legaten, Vereffening van de nalatenschap en Verdeling van de nalatenschap alsmede Schenking. ERP CO (Cost Accounting) In de onderwijseenheid Financial Accounting 1 worden de in belang toenemende financiële externe verslagen, zoals de balans en winst- en verliesrekening, behandeld. In de onderwijseenheid CO komt het kennisgebied dat traditioneel wordt aangeduid als Management Accounting aan de orde. Kostentoedeling en beheersing waarbij gebruik wordt gemaakt van allerlei interne rapportages spelen hier de hoofdrol. Men leert niet alleen deze verslagen te lezen en interpreteren, maar men leert ze in deze onderwijseenheid ook op te stellen. ERP Finance Een Enterprise Resource Planning pakket heeft als een van zijn basismodules de functionaliteit voor het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van de balans en winst- en verliesrekening aan het eind van een periode. Meestal bevat een dergelijke module ook gegevens betreffende de debiteuren en crediteuren. Tevens kan men aangeven hoe de verantwoordelijkheden liggen in de financiële administratie. Aan de orde komen bijvoorbeeld: wat kan men met een ERP Finance pakket? Welke customizing is aan te bevelen? ERP HR (Human Resources) Personeelsmanagement is een wezenlijk onderdeel van het hele bedrijfsgebeuren. Het omvat alle processen vanaf het plaatsen van een advertentie voor nieuwe medewerkers, via interviews naar aanname, inwerken en opleiden van die nieuwe medewerkers en uiteindelijk het vlekkeloos laten verlopen van het (veelal) maandelijks uitrekenen en betalen van het salaris. Ook het verstrekken van een jaaroverzicht hoort hierbij. In de laatste jaren is daar nog een extra takenpakket bijgekomen in de vorm van Flexibele Arbeidsvoorwaarden om tegemoet te komen aan de veranderingen in de maatschappij. Een individuele werknemer wil een voor hem goede combinatie van werk, zorg en leven kunnen realiseren. De combinatie van salarisverwerking, personeelsmanagement en flexibele arbeidsvoorwaarden is een groot en belangrijk gebied bij een organisatie. ERP MM (Materials Management) Bij een ERP pakket is het de bedoeling een groot deel van de bedrijfsadministratie geïntegreerd te kunnen beheren. De hoeveelheid elementen die hierbij een rol spelen is evenwel zo groot dat het nuttig is bepaalde deelgebieden afzonderlijk te beschouwen. Bij het deelgebied MM (Materials Management) worden een aantal bedrijfsprocessen ondersteund in de planning en fabricage. Het gehele traject van productieplanning, voorraadbeheer en productie-uitvoering inclusief alle logistieke aspecten is een keten in het grote bedrijfsproces. In deze onderwijseenheid wordt de kennis en vaardigheid op dit gebied besproken. ERP SD (Sales&Distribution) Bij een ERP pakket is het de bedoeling een groot deel van de bedrijfsadministratie geïntegreerd te kunnen beheren. De hoeveelheid elementen die hierbij een rol spelen is evenwel zo groot dat het nuttig is bepaalde deelgebieden afzonderlijk te beschouwen. Bij het deelgebied SD (Sales &Distribution) worden een aantal bedrijfsprocessen ondersteund in de verkoop- en distributiesfeer. Het gehele traject van aanvraag offerte, offerte uitbrengen, opdracht accepteren, opdracht uitvoeren, leveren en factureren is een keten in het grote bedrijfsproces. In deze onderwijseenheid wordt de kennis en vaardigheid op dit gebied besproken. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 16 Bachelor System engineer

17 Financial Accounting 1 In de onderwijseenheid Financial Accounting 1 zullen de in belang toenemende financiële verslagen zoals de balans en de winst- en verliesrekening aan de orde komen. Men leert niet alleen deze verslagen te lezen en interpreteren, maar men leert ze in deze onderwijseenheid ook op te stellen. Boekhouden wordt door veel mensen als saai ervaren. Dit wordt helaas vooral veroorzaakt door de bestaande leerboeken. Zorgvuldige analyse van de structuur van de notities van boekhouden alsmede de processen van boekhouden, zoals bij Kenniskunde gebruikelijk, heeft aangetoond dat boekhouden helemaal niet saai hoeft te zijn. Men kan in deze onderwijseenheid ervaren welke eenvoud en schoonheid in boekhouden zit opgesloten, mits men Kenniskunde 1 en 2, Formuleerkunde 1 en 2 daarop toepast. Financial Accounting 2 In de onderwijseenheid Financial Accounting 2 zullen grondige analyses, mede op basis van ratio s, van de in belang toenemende financiële verslagen zoals de balans en winst- en verliesrekening, en het kasstroomoverzicht, aan de orde komen. In deze onderwijseenheid worden ook de waarderingsgrondslagen aan de orde gesteld. Tevens komt aan de orde op basis van welke voorschriften gewerkt dient te worden om de financiële verslagen te laten voldoen aan de eisen welke gesteld worden vanuit corporate governance. Financieel management Bij financieel management staat de vraag centraal op welke manier de investeringen en werkkapitaal worden gefinancierd. Ook wordt de vraag beantwoord op welke manier te kiezen uit de meestal aanwezige veelheid van nieuwe investeringsmogelijkheden, waaruit slechts een deel gerealiseerd kan worden. Aspecten van gekozen risicoprofiel en diversificatiestrategie hebben hun invloed op dit soort beslissingen. Ook kan men het gekozen Missie Statement hierbij als een belangrijke parameter laten gelden. Op welke manier kan men de verwachte netto contante waarde van toekomstige inkomsten van een betrouwbare schattingsrange voorzien? Goederenrecht Dat het goederenrecht van groot belang is, blijkt wel uit het feit dat vrijwel iedereen dagelijks met goederenrechtelijke handelingen te maken heeft. Bij het kopen van een brood bij de bakker vindt bijvoorbeeld eigendomsoverdracht plaats. Ook is het vestigen van een hypotheek op een huis een goederenrechtelijke handeling. Doordat men zo vaak, in welke vorm dan ook, met het goederenrecht in aanraking komt, is het nuttig over goede kennis van dit onderwerp te beschikken. In het goederenrecht staat de verhouding tussen personen en goederen centraal. Zo kan gedacht worden aan de verhouding tussen een persoon en een fiets: is die persoon de eigenaar van die fiets of bijvoorbeeld slechts een houder die de fiets een tijdje voor iemand anders houdt? Ook kan men denken aan een bank die aan iemand een hypotheek heeft verstrekt, zodat diegene een huis kan financieren. Heeft de bank nu ook een recht op dat huis en zo ja, hoe ver strekt dat recht? Dit zijn allemaal vragen waarop het goederenrecht een antwoord geeft. Het goederenrecht, dat is terug te vinden in de boeken 3 en 5 van het Burgerlijk Wetboek, regelt welke rechten bepaalde personen ten opzichte van bepaalde goederen hebben en tevens de manier waarop personen rechten met betrekking tot bepaalde goederen kunnen verkrijgen. Met het begrip personen worden niet alleen gewone mensen van vlees en bloed bedoeld, maar ook bedrijven, verenigingen, stichtingen enz. Met de term goederen worden zowel zaken als vermogensrechten bedoeld. Een zaak is een tastbaar voorwerp dat voor een mens van waarde is en aan zijn heerschappij kan worden onderworpen, zoals een fiets. Een vermogensrecht is een bijzonder recht dat aan een bepaalde persoon toekomt en dat niet op concrete, waarneembare objecten van toepassing is, maar wel op geld te waarderen is. Een auteursrecht is een voorbeeld hiervan. Binnen de groep van zaken kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen roerende en onroerende zaken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn een huis of een boom die in de grond wortelt. Een computer, een auto of een stoel vormen voorbeelden van roerende zaken. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 17 Bachelor System engineer

18 Onderwerpen die van belang zijn in het goederenrecht zijn bijvoorbeeld eigendom, bezit, houderschap, overdracht, natrekking, vermenging, zaaksvorming, derdenbescherming van de verkrijger, zekerheidsrechten, genotsrechten en retentierechten. Uiteraard zijn er nog vele andere onderwerpen aan deze opsomming toe te voegen die in deze onderwijseenheid aan de orde zullen komen. Het goederenrecht, waarbij het dus om de verhouding van persoon tot goed gaat, vormt overigens samen met het verbintenissenrecht, waarbij het om de verhouding van persoon tot persoon gaat, het zogenaamd vermogensrecht. Het vermogensrecht is te beschrijven als het recht dat betrekking heeft op de rechten en plichten die onderdeel van iemands bezittingen en schulden kunnen vormen. Deze overkoepelende term vermogensrecht moet niet verward worden met het begrip vermogensrecht waarmee wordt gedoeld op een bijzonder recht dat aan een bepaalde persoon toekomt en dat niet op concrete, waarneembare objecten van toepassing is, maar wel in geld te waarderen is. Grondslagen van object oriëntatie Steeds meer sofware wordt ontwikkeld volgens de beginselen van object oriëntatie. Steeds meer kritieke functies worden door apparaten overgenomen die volgens software werken die volgens object oriëntatie geanalyseerd en gebouwd is. Het is een merkwaardige zaak dat er geen boek gepubliceerd is waaruit een intelligente niet-ict professional (een chirurg, een astronaut, een apotheker, een werktuigbouwkundig ingenieur, een natuurkundige, een jurist, een econoom, een manager, een lid van de Tweede kamer) kan opmaken welke de begrijpelijke en samenhangende uitgangspunten zijn van deze belangrijke benadering. Bovendien is er behoefte aan voorschriften hoe men op een gecontroleerde wijze, met inbegrip van strenge kwaliteitscontrole en behoud van begrijpelijkheid kan aangeven op welke manier een voor de gebruiker en management begrijpelijke specificatie omgezet dient te worden in een object oriëntatie oplossing. In deze onderwijseenheid worden deze vragen alle beantwoord. Het.NET Framework Meer en meer computertoepassingen zijn samenwerkingsverbanden van locale en internetgebaseerde eenheden. Dit levert zowel geheel nieuwe mogelijkheden als op te lossen problemen. Er komen zo veel aspecten van goede analyse, ontwerp en veilige implementatie bij kijken dat vele professionele medewerkers in de ICT problemen ondervinden met het scheiden van de onbelangrijke details en de belangrijke hoofdlijnen. De ICT van voor het internet is eenvoudig vergeleken met de ICT met goed gebruik van het Internet. De eerste onderzoeken wijzen erop dat rond de helft van de ICTpre-internet medewerkers grote moeite heeft professioneel productief mee te doen met de internettoepassingen. Er dienen zich nieuwe ongekende mogelijkheden van productiviteitsverhoging aan met.net, maar uiteraard vraagt dat een nieuwe aanpak. B.v. bij.net kan van wel 7000 pre-fabbouwstenen gebruik worden gemaakt. Hebben professionele medewerkers leren omgaan met dit soort aantallen? Hoe hou je de praktische inzet in de gaten? Wanneer kan je welk van de 7000 bouwstenen gebruiken? In dit vak zal een overzicht worden gegeven van de achterliggende gedachten van het in aantallen zeer grote.net raamwerk met al zijn onderdelen, met het doel projecten en problemen op de juiste manier te kunnen aanpakken en niet verloren te raken in oppervlakkige overzichten van vele kreten. Bij.NET zal ook een conceptueel algemeen begrijpelijk overzicht worden gegeven van de taal C#. HRM in theorie en praktijk van een kennisonderneming (Competenties) In de kenniseconomie spelen mensen de centrale rol. Ook ziet men steeds meer dat ondernemingen zich bewust worden van hun specifieke sterktes en daarop willen verder bouwen. Dit levert een grote verscheidenheid aan kennisinstituten of ondernemingen op. Uit het Mission Statement valt doorgaans af te leiden welke competenties de onderneming nodig heeft. Een opgave van HRM, of bij integraal management van het lijnmanagement is, is er voor te zorgen dat er voldoende medewerkers zijn met de gevraagde competenties. Ook kunnen nieuwe competenties door bestaande medewerkers worden verworven. Dit vraagt om een flexibele en leergierige instelling. Hoe kan men permanent leren bevorderen in een onderneming? Hoe ervoor te zorgen dat respect voor menselijke waarden en inachtneming van maatschappelijke normen even gewoon wordt als de koffieautomaat? Hoe selectie bij aanvang goed te laten aansluiten op de wensen van de onderneming, waarbij de lange termijn Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 18 Bachelor System engineer

19 vereisten als bereidheid tot continue leren en verbeteren een belangrijke rol spelen? Hoe kan werken en leren zodanig georganiseerd worden dat ze hand in hand gaan? Hoe kan opleiden en coachen in de echte praktijk beter bijdragen aan de gestelde doelen? Hoe kan dit alles geheel in samenhang worden gedaan? HTML De onderwijseenheid HTML is gebaseerd op de officiële World Wide Web Consortium (W3C) HTML 4.01 Specification, 24 December De specificaties omvatten 480 bladzijden. Tijdens deze onderwijseenheid dient de cursist de volgende kennis en vaardigheden te verwerven: - Gegeven een programma in de HTML taal, geef aan of dit aan alle syntaxregels voldoet, en zo niet, geef aan welke syntaxregels overtreden zijn. - Gegeven een programma in de HTML taal en een concrete situatie, geef aan wat het resultaat is van het uitvoeren van het HTML programma op deze concrete situatie. - Gegeven een programma in de HTML taal, beschrijf in begrijpelijk Nederlands wat het programma doet. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands geef aan welk HTML programma de juiste implementatie is van deze functionele specificatie. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands stel een verzameling testdata op voor het te implementeren HTML programma. ICT en ebusiness essentials Van ebusiness wordt gesproken wanneer voor de uitvoering van een bedrijfsproces gebruik wordt gemaakt van het internet. Deze onderwijseenheid is sterk gebaseerd op het volgende: Bij bedrijfsprocessen gold, geldt en zal nog heel lang gelden: 1. Begrijpen is belangrijk; 2. Helder formuleren is tijdwinst en een veel gevraagde communicatieve vaardigheid; 3. Nauwkeurigheid verhoogt kwaliteit; 4. Een constructieve houding verbetert de werksfeer. De voor- en nadelen van ebusiness ten opzichte van de traditionele automatisering, alsmede de nieuwe mogelijkheden worden aan de orde gesteld. De kandidaat dient voor een beschreven bedrijfssituatie aan te kunnen geven welke voordelen in dat geval van toepassing zijn. Om de verschillende onderdelen van ebusiness essentials met elkaar in verband te kunnen brengen, wordt inzicht en enige vaardigheid gevraagd van Kenniskunde. Vooral het KennisReferentieModel is van belang om de totale samenhang van ebusiness goed te kunnen beheersen. In dit kader wordt ook een operationele definitie gegeven van verwoordbare kennis; dit is van belang aangezien in een ebusiness toepassing vaak gebruik wordt gemaakt van een combinatie van verwoordbare en nietverwoordbare (= grafische) kennis. Tot slot wordt aan de hand van het kennisstructureringsmodel kort aangegeven hoe men begrijpelijke en gestructureerde specificaties kan opstellen; het actief toepassen van deze vaardigheid is niet aan de orde in deze onderwijseenheid. Tijdens het tentamen wordt de nadruk gelegd op het nauwkeurig leren omgaan met informatie en kennis alsmede op communicatieaspecten, in natuurlijke taal. Dit wordt onder meer getoetst door voor een gegeven, in het Nederlands opgesteld reglement of functionele specificatie en concrete voorbeelden, te vragen, welke concrete voorbeelden zijn toegestaan op grond van het reglement of functionele specificaties en welke niet, en voor deze laatste aan te geven welk tekstfragment uit het gegeven reglement of welke functionele specificaties het voorbeeld tot niet-toegestaan bestempelen. Een architectuur van een ebusiness toepassing zal worden gepresenteerd waarin het n-tier (nlagenmodel) wordt behandeld. Omdat belangrijke talen bij ebusiness gebruik maken van het markup principe, zal dit principe besproken worden. Vervolgens komen een aantal talen of protocollen aan de orde die een rol spelen bij een dynamische ebusiness toepassing. Voor elk van die talen dient de kandidaat te kunnen aangeven welke functie zij kunnen vervullen in een praktische ebusiness toepassing. Voor sommige van de talen die bij ebusiness van belang zijn, te weten XML en SQL, wordt een voor de praktijk belangrijke deelverzameling zodanig besproken dat tijdens het tentamen praktijkoefeningen kunnen worden getoetst. Hierbij wordt onder andere getoetst op het helder onder woorden kunnen brengen van de inhoud van een in XML uitgedrukt document alsmede de XML syntax (niet de DTD). Ook dient de kandidaat de logische mogelijkheden van SQL als opvraagtaal te kunnen toepassen op Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 19 Bachelor System engineer

20 praktijkgevallen voor de deelverzameling van SQL (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER. Uitdrukkelijk is vermeld dat de subquery niet onder de deelverzameling van ebusiness essentials valt. Van andere talen b.v. HTML, XML Schema, XSLT, JavaScript, C# en systemen b.v. ASP en TCP/IP zullen de voornaamste principes worden getoetst, in samenhang met een ebusiness toepassing. De essentie van de aanpak van een ebusiness project komt aan de orde alsmede de rol die ORM.NET en UML.NET daarbij kunnen spelen. Integraal testen Wanneer testen beschouwd wordt als een activiteit die gedurende elke fase van een project ondernomen dient te worden, dan ontstaat er een integrale kijk op kwaliteitscontrole voor het gehele project. Anders gezegd, testen is een integraal onderdeel van requirements specification, ontwerp en programmeren. Op die manier is het mogelijk een veel hogere productiviteit te bereiken. In deze module komt ook een benadering als COCOMO aan de orde waaruit blijkt dat investeren in zo vroeg mogelijk ontdekken van een fout de goedkoopste oplossing is. Ook komt Tmap aan de orde in samenhang met requirements specification en UML. Java Java is een belangrijke taal op het internet. Java is een complete object oriented programmeertaal. Een Java programma kan uitgevoerd worden vanuit het geheugen van de browser. Zowel de Microsoft Internet Explorer als de Netscape Navigator browser kunnen Java programma s aan. Tijdens deze onderwijseenheid dient de cursist de volgende kennis en vaardigheden te verwerven: - Gegeven een programma in Java, geef aan of dit aan alle syntaxregels voldoet, en zo niet, geef aan welke syntaxregels overtreden zijn. - Gegeven een programma in Java en een concrete situatie, geef aan wat het resultaat is van het uitvoeren van het Java programma op deze concrete situatie. - Gegeven een programma in Java, beschrijf in begrijpelijk Nederlands wat het programma doet. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands, geef aan welk Java programma de juiste implementatie is van deze functionele specificatie. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands, stel een verzameling testdata op voor het te implementeren Javaprogramma. JavaScript De onderwijseenheid JavaScript is gebaseerd op de officiële ECMA standard, ECMAScript Language Specification, Standard ECMA-262, December De specificaties welke 172 bladzijden omvatten, zijn te vinden op URL Tijdens deze onderwijseenheid dient de cursist de volgende kennis en vaardigheden te verwerven: - Gegeven een programma in de JavaScript taal, geef aan of dit aan alle syntaxregels voldoet, en zo niet, geef aan welke syntaxregels overtreden zijn. - Gegeven een programma in de JavaScript taal en een concrete situatie, geef aan wat het resultaat is van het uitvoeren van het JavaScript programma op deze concrete situatie. - Gegeven een programma in de JavaScript taal, beschrijf in begrijpelijk Nederlands wat het programma doet. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands geef aan welk JavaScript programma de juiste implementatie is van deze functionele specificatie. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands stel een verzameling testdata op voor het te implementeren JavaScript programma. Kennisbeheer Als een kennisgebied ontgonnen is en in Kenniskundekaart gebracht, dan komen er in de professionele praktijk andere aspecten aan de orde. Vaak is het zo dat een kennisgebied in de praktijk aan kleine of grote veranderingen onderhevig is. Denk b.v. aan het kennisgebied Erfrecht, Arbeidsrecht of veiligheidsnormen in de luchtvaart. Bij Kennisbeheer heeft de student, evenals bij kennisontginning, te maken met strenge kwaliteitsnormen en dient er gebruik te worden gemaakt van Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 20 Bachelor System engineer

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Toelichting PNA TopTrainees concept

Toelichting PNA TopTrainees concept Toelichting PNA TopTrainees concept 1 Doelstelling PNA TopTrainees BV PNA TopTrainees BV heeft als doel het werven & selecteren, opleiden en ter beschikking stellen van direct inzetbaar hoogwaardig HBO+/WO

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB)

Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Deelreglement Werkvoorbereider (WVB) Uitgave: september 2010 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator

DR-KAM-X. Deelreglement KAM-coördinator DR-KAM-X Deelreglement KAM-coördinator Uitgave: december 2008 DR-KAM-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : Arnhem en Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweede druk

Voorwoord bij de tweede druk 7 Voorwoord Er zijn veel verschillende bedrijven die werkzaam zijn in de productiesector of de dienstensector en die elk hun sterke en minder sterke zijden hebben. Een bedrijf probeert zich te onderscheiden

Nadere informatie

HBO Management Accounting & Control

HBO Management Accounting & Control HBO Management Accounting & Control Vooropleiding Voor deelname aan de opleiding op HBO-niveau Management Accounting & Control dient u in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma s: HAVO-diploma

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) Uitgave: augustus 2013 DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Associate

Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MASTERCLASS DEEL HBO-ICT OPLEIDING Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED CURSUS DATA MANAGEMENT INFRASTRUCTURE LINUX SQL ASP NET EXCHANGESERVER 2010

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 MBO ICT Opleidingen

Producten en prijzen 2016 MBO ICT Opleidingen Voor kwalificaties en keuzedelen Producten en prijzen 2016 Automatiseringskennis op elk niveau 1 April 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Studiemateriaal per kwalificatie... 3 Theorie en opdrachten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975. Informatica / Informatiekunde, Den Haag

Curriculum Vitae. Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975. Informatica / Informatiekunde, Den Haag Willem van der Kulkstraat 4 3059 TM Rotterdam M: +31 (0)6-44 708 444 I: www.stirsolutions.nl E: info@stirsolutions.nl Curriculum Vitae Naam: Ing. R. van de Roer (Rogier) Geboortedatum: 10 oktober 1975

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C)

DR-MRKC-X. Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) DR-MRKC-X Deelreglement Ontwerpen van de regel-, besturings- en beveiligingsstrategie voor de klimaatregelinstallatie (MRK-C) Uitgave: september 2008 DR-MRKC-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen

Nadere informatie

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen Voor kwalificaties en keuzedelen Producten en prijzen 2018 Voor kwalificaties en keuzedelen Januari 1 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Studiemateriaal per kwalificatie... 3 Beroepsspecifieke boeken...

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans TouW symposium 23 november 2013 Prof.dr.ir. Remko Helms - Dr. Rik Bos Agenda Wat is informatiekunde Informatiesystemen Ontwikkeling Implementatie Gebruik Carrière

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

MODELING IN ENTERPRISE ARCHITECT 10.0

MODELING IN ENTERPRISE ARCHITECT 10.0 Cursus MODELING IN ENTERPRISE ARCHITECT 10.0 Enterprise Architect 10.0 is de nieuwste versie van SPARX SYSTEMS, het is een zéér véélzijdig tool, waar zowel in UML, BPMN, ARCHIMATE, DFD en vélé anderen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Sander Storm. s Gravenmoer

Sander Storm. s Gravenmoer PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Sander Storm GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 23-10-1990 WOONPLAATS: s Gravenmoer OPLEIDINGEN: 2016 heden Nivé HOFAM QC Studerend 2008 2012 Avans Hogeschool, Breda HBO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5

Informatica. VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 Informatica VWO 5 en 6 HAVO 4 en 5 informatiekunde - informatica Onderbouw: Word Excel Bovenbouw: Nieuw vak Inhoud komt straks Powerpoint E-mail Internet Studielast Havo HAVO 4 3 lesuren per week HAVO

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie