Bachelor System engineer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor System engineer"

Transcriptie

1 Bachelor System engineer Onderwijs- en examenregeling, bijzondere bepalingen Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Doelstellingen 3 Inhoud 3.1 Opleiding en examen a Propedeuse b Postpropedeuse c Vrijstelling d Cesuur e Toetsvorm 4 Vooropleiding 4.1 Directe instroom 4.2 Overige vooropleidingen a HBO-A b AMBI-diploma c Getuigschrift Hbo of Universiteit 5 Algemene bepalingen 6 Tentamenspecificaties Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 1 Bachelor System engineer

2 1 Algemeen Naam : PBNA-HBO Adres : Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs (PNA Training) Titel : aan diegene die het examen met voldoende resultaat heeft afgesloten, wordt de graad Bachelor of Engineering (B.Eng) verleend. Hij is dan tevens gerechtigd tot het voeren van de titel ing. 2 Doelstellingen De Bachelor System engineer is een bacheloropleiding in het kader van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). De opleiding is gericht op professionele functies bij het particuliere bedrijfsleven en de overheid en is in die zin beroepsvoorbereidend van aard. De opleiding is gericht op de functie System engineer, een functie waarin toepassing van taal- en engineeringbeginselen op systemen centraal staan. De doelstellingen zijn: - Het verwerven van kennis en het ontwikkelen van samenhangend inzicht en vaardigheden in de grondslagen van verwoordbare kennis, de toepassing hiervan in organisaties op het gebied van rechten, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, opleidingskunde, automatiseringsmiddelen en de ontwikkeling, beheer en exploitatie van geautomatiseerde informatievoorziening. - Het ontwikkelen van creatieve en communicatieve vaardigheden, waardoor de student leert de verworven kennis, inzicht en vaardigheden integraal toe te passen in concrete, bij voortduring wisselende situaties ter voorbereiding op professionele functies en hogere kaderfuncties. - Het bevorderen van een zodanig kritische bewustwording dat de student oog krijgt voor de technische en maatschappelijk relevante gevolgen van zijn handelen. 3 Inhoud 3.1 Opleiding en examen De opleiding bestaat uit de propedeuse en de postpropedeuse. De propedeuse is voor alle afstudeerrichtingen gelijk. De postpropedeuse kent verplichte en keuzeonderwijseenheden. De verplichte onderwijseenheden zijn afhankelijk van de afstudeerrichting. a Propedeuse De opleiding kent voor alle afstudeerrichtingen een gezamenlijke propedeuse die uit de volgende onderwijseenheden bestaat. Het getuigschrift is bij PBNA bekend onder diplomacode Onderwijseenheid Studiepunten Kenniskunde 1 10 Formuleerkunde 1 10 Formuleerkunde 2 10 Kenniskunde 2 10 Overzicht postpropedeuse richtingen 1 10 Praktijk Bachelor System engineer propedeuse 10 Totaal propedeuse 60 1 De student mag een keuze maken uit deze onderwijseenheid of uit een onderwijseenheid uit de postpropedeuse. Indien de student voor een onderwijseenheid kiest uit de postpropedeuse, wordt deze Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 2 Bachelor System engineer

3 onderwijseenheid gezien als onderdeel van de propedeuse en mag deze onderwijseenheid niet nogmaals worden ingebracht in de postpropedeuse. Na het afronden van de propedeuse kan men een propedeusegetuigschrift aanvragen. b Postpropedeuse De postpropedeuse bestaat uit verplichte (V) en keuzeonderwijseenheden. De verplichte onderwijseenheden zijn vastgesteld per afstudeerrichting. Uit alle onderwijseenheden die niet verplicht zijn, kan men een keuze maken. Voor verschillende onderwijseenheden geldt echter dat er bepaalde voorkennis nodig is om de onderwijseenheid te kunnen volgen. Het betreft de onderwijseenheden in het overzicht aangegeven met een *. De keuzeonderwijseenheden zijn bij PBNA bekend onder diplomacode De diplomacodes voor de overige onderwijseenheden van een afstudeerrichting staan onder de naam aangegeven. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 3 Bachelor System engineer

4 Onderwijseenheid Studiepunten Kennismanagement Rechten Bedrijfseconomie Bedrijfskunde Opleidingskunde Business Modelleren met M ICT Analyse en Consulting met Natuurlijke taal ICT Programmeren met Natuurlijke taal ICT met RUP++ Declaratief modelleren en programmeren met.net Management, Economie en Recht Projectmanagement Kennisontginning 10 V 1 V 5 V 1 V 7 V 9 V 12 V 22 Practicum Kennisontginning 10 V 1 V 5 V 1 V 7 V 9 V 12 V 22 SBVR V 1 V 5 V 1 V 7 V 9 V 12 V 22 Kennisbeheer 10 V 2 V 6 V 2 V 8 Practicum Kennisbeheer 10 V 2 V 6 V 2 V 8 SBVR V 2 V 6 V 2 V 8 Structuur van wetten en reglementen 10 V 3 V 23 Practicum SWR 10 V 3 V 23 SBVR V 3 Communicatiekunde 10 V 21 V 4 Practicum Communicatiekunde 10 V 21 SBVR V 21 ICT en ebusiness essentials 10 V 20 Practicum ICT en ebusiness essentials 10 V 20 Conceptual graphs 10 V 20 Business Process Management en BPMN 10 V 21 V 4 V 23 V 4 V 4 V CMMI-DEV V 4 V 4 M-Schema en M-Graph V 20 V V 18 V 13 M-Grammar V 3 V V 19 V 14 WPF V 15 WCF V 16 WF V 16 Object georiënteerd programmeren 10 V Overzicht van RUP++ 10 V 18 V 10 Analyse en ontwerp in RUP++ 10 V 19 V 10 V Organisatiemodellering en specificaties in RUP++ 10 V 19 V Integraal testen 10 V 18 V 17.NET Framework 10 V 19 V 17 V 15 Grondslagen van object oriëntatie 10 V 18 V 11 C# 10 V 11 V 13 Visual Basic.NET 10 V 11 V 14 JavaScript 10 V 11 Java 10 V 11 Software met meer-lagen architectuur 10 V 10 Data Warehousing en Business Intelligence 10 V 10 Projectmanagement 10 V ASP.NET 10 ADO.NET 10 Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 4 Bachelor System engineer

5 Onderwijseenheid Studiepunten Kennismanagement Rechten Bedrijfseconomie Bedrijfskunde Opleidingskunde Business Modelleren met M ICT Analyse en Consulting met Natuurlijke taal ICT Programmeren met Natuurlijke taal ICT met RUP++ Declaratief modelleren en programmeren met.net Management, Economie en Recht Projectmanagement Visual Studio.NET 10 V Analyse en ontwerp in.net 10 ORM.NET (A) 10 UML 10 TCP/IP 10 Practicum bedrijfsanalyse 1 10 Practicum bedrijfsanalyse 2 10 Practicum ebusiness 1 10 Practicum ebusiness 2 10 Practicum analyse van wet of reglement 1 10 Practicum analyse van wet of reglement 2 10 Windows 10 XML en DTD 10 XML Schema 10 XSL en XSLT 10 Universele Informatiekunde (A) 10 HTML 10 Statistiek 10 Effectenkennis 10 Privaatrecht 10 V Personen- en familierecht 10 V 4 Rechtspersonenrecht 10 V 4 V 14 Goederenrecht 10 V V 14 Verbintenissenrecht 10 V V 15 Arbeidsrecht 10 V V 15 Erfrecht 10 Bedrijfseconomie 10 V V V Macro-economie 10 Marketing 10 V Financial Accounting 1 10 V V V 16 Financial Accounting 2 10 Management Accounting 10 V V V 16 Financieel Management 10 HRM in theorie en praktijk (Competenties) 10 V V Leiderschap en teambuilding 10 V V Planning & Control 10 V V Didactiek 10 V Onderwijsontwerpen 10 V eerp essentials 10 Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 5 Bachelor System engineer

6 ERP Finance 10 ERP Sales and Distribution (SD) 10 ERP Materials Management (MM) 10 ERP Cost Accounting (CO) 10 ERP HR 10 Administratieve organisatie en bestuurlijke 10 informatievoorziening (AO/BIV) Praktijk 70 V V V V V V V V V V V V Afstudeeropdracht 30 V V V V V V V V V V V V 4 / Verplichte keuze. Dat wil zeggen dat in de afstudeerrichting één van de twee onderwijseenheden aangegeven met 4, 13, 14, 15, 16 en 17 moet worden gekozen. 1-2 /5-9/12/ Verplichte keuze. Dat wil zeggen dat in de afstudeerrichting één van de drie onderwijseenheden aangegeven met 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12,, 22 en 23 moet worden gekozen. 3, 10, A Een onderwijseenheid uit deze vier is verplicht. Een onderwijseenheid uit deze vijf is verplicht. Slechts één van deze twee onderwijseenheden mag deel uitmaken van het te volgen programma. c Vrijstelling Een kandidaat die in het bezit is van een bewijs dat hij een van de volgende modulen met voldoende resultaat heeft afgerond, komt in aanmerking voor vrijstelling. Code Onderwijseenheid Vrijstelling op grond van E72 Formuleerkunde 2 H68 (Formuleerkunde 1a-2a) met Formuleerkunde 1b-2b E76 Universele Informatiekunde HUI (EXIN) K23 Kenniskunde 1 E73 (Universele Kenniskunde) K31 Formuleerkunde 1 E74 (Programmeren in SAP ABAP/4) of H68 (Formuleerkunde 1a-2a) d Cesuur De cesuur die wordt toegepast, is vastgesteld op 65 % van het aantal te behalen punten. e Toetsvorm De toetsen worden schriftelijk afgenomen. De toetsen bestaan uit meerkeuzevragen en hebben een duur van 120 minuten. Tijdens de toets mag de kandidaat het lesmateriaal raadplegen. De kandidaat dient dit materiaal zelf mee te nemen. 4 Vooropleiding 4.1 Directe instroom Informanten die zich aanmelden voor de opleiding worden toegelaten indien de informant in het bezit is van tenminste het diploma van één van de volgende opleidingen met het aangegeven profiel: HAVO met profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid of Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij, VWO met profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid of Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij, Middenkaderopleiding met deelkwalificatie doorstroom Hbo, Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 6 Bachelor System engineer

7 Specialistenopleiding met deelkwalificatie doorstroom Hbo, HAVO met wiskunde B en natuurkunde, VWO met wiskunde B en natuurkunde, Mbo (alle richtingen) drie- of vierjarige cursus met wiskunde of algemene economie of commerciële economie en calculatie of bedrijfseconomie en calculatie of bedrijfsadministratie. 4.2 Overige vooropleidingen a HBO-A Kandidaten die in het bezit zijn van het PBNA-diploma HBO-A kunnen in het bezit komen van het getuigschrift van de Bachelor System engineer, indien zij de volgende onderwijseenheden met een voldoende resultaat afsluiten: - de onderwijseenheden Formuleerkunde 2 en Kenniskunde 2, - drie onderwijseenheden uit de (post)propedeuse en niet zijnde de afstudeeropdracht en de praktijk, - de afstudeeropdracht en - de praktijk van zowel de propedeuse als de postpropedeuse. Kandidaten die in het bezit zijn van het PBNA-diploma HBO-A krijgen vrijstelling voor de overeenkomstige onderwijseenheden met dien verstande dat reeds behaalde resultaten niet als vrijstelling gelden voor een van de bovengenoemde onderwijseenheden. b AMBI en I-Tracks Kandidaten die in het bezit zijn van het AMBI-diploma, Kort HBO of Associate, of I-Tracks (Academy) kunnen in het bezit komen van het getuigschrift van de Bachelor System engineer, indien zij de volgende onderwijseenheden met een voldoende resultaat afsluiten: - de onderwijseenheid Kenniskunde 1, Kenniskunde 2, Formuleerkunde 1 en Formuleerkunde 2, - een onderwijseenheid uit de postpropedeuse en niet zijnde de afstudeeropdracht en de praktijk, - de afstudeeropdracht en - de praktijk van de postpropedeuse. Kandidaten die in het bezit zijn van het AMBI-diploma, Kort HBO of associate of I-Tracks (Academy) krijgen vrijstelling voor de overeenkomstige onderwijseenheden met dien verstande dat reeds behaalde resultaten niet als vrijstelling gelden voor een van de bovengenoemde onderwijseenheden. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een afgerond AMBI-diploma, Kort HBO of associate of I- Tracks (Academy) kunnen op basis van de regeling voor kandidaten die wel een volledig AMBIdiploma of I-Tracks (Academy) hebben instromen waarbij bovendien het volgende geldt: - voor iedere module die nog ontbreekt voor een volledig AMBI-diploma, Kort HBO of associate of I- Tracks (Academy) dient de kandidaat een extra onderwijseenheid uit de postpropedeuse met voldoende resultaat af te sluiten. c Getuigschrift Hbo of Universiteit Kandidaten die in het bezit zijn van een getuigschrift van een hogere opleiding (Hbo of Universiteit) die erkend is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) kunnen in het bezit komen van het getuigschrift van de Bachelor System engineer, indien: - de onderwijseenheid Kenniskunde 1, - een van de onderwijseenheden Formuleerkunde 1, Formuleerkunde 2 of Kenniskunde 2, - twee onderwijseenheden uit de postpropedeuse uit een bepaalde afstudeerrichting niet zijnde de afstudeeropdracht en de praktijk en Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 7 Bachelor System engineer

8 - de afstudeeropdracht met voldoende resultaat zijn afgesloten. 5 Algemene bepalingen Op de opleiding zijn de ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING PBNA-HBO, ALGEMENE BEPALINGEN van toepassing. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 8 Bachelor System engineer

9 6 Tentamenspecificaties Propedeutische fase Kenniskunde 1 Bijna elke dag ziet men in de krant dat men er zich steeds meer van bewust wordt dat Nederland in toenemende mate te maken heeft met een kenniseconomie. In Kenniskunde 1 wordt voor verwoordbare kennis, en dat is het overgrote deel van kennis waarvan de economisch actieve bevolking gebruik maakt, een raamwerk aangereikt waarin alle kenniselementen onderling zijn samengebracht. Dit raamwerk, in Kenniskunde 1A oorspronkelijk het KennisReferentieModel (KRM) genoemd, later meestal kennisdriehoek genoemd, is een toekomstvaste basis om verwoordbare kennisproblemen op te kunnen lossen en kansen in de kenniseconomie te grijpen. De kennisdriehoek blijkt te kunnen fungeren als een referentie architectuur voor verwoordbare kennis. De kennisdriehoek bestaat uit drie horizontale lagen. De onderste laag bestaat uit feiten die geen enkele grammaticale functie hebben, maar wel aan een grammatica voldoen; deze worden in SBVR ground facts genoemd. De daarboven liggende laag bestaat uit een zevental kennisklassen, te weten begripsdefinities, feit typen, zinsjablonen, beperkingsregels, afleidingsregels, uitwisselingsregels en eventregels. Deze laag wordt in SBVR het domain specific conceptual schema genoemd. De derde en laatste laag bestaat eveneens uit de zojuist genoemde 7 kennisklassen, maar deze keer zijn deze kennisklassen generiek of onderwerp onafhankelijk. Deze laatste laag wordt in SBVR het generic conceptual schema genoemd. In het raamwerk wordt een onderscheid gemaakt tussen het gedeelte dat met concrete voorbeelden of illustraties werkt en het gedeelte dat met algemeenheden werkt of met grammaticale regels. Het raamwerk bestaat bovendien uit een formeel en een informeel gedeelte. In de praktijk is het van belang dat men leert te gaan van het informele naar het formele gedeelte. Deze specifieke vaardigheid komt in de volgende onderwijseenheid of vak, Kenniskunde 2, uitgebreid aan de orde. In deze onderwijseenheid, Kenniskunde 1, wordt aan de hand van een groot aantal oefeningen de competentie verworven hoe van de formele concrete voorbeelden of illustraties te gaan naar de formele algemeenheden en om de formele algemeenheden, vaak aangeduid met wet, voorschrift, overeenkomst of functionele specificatie op praktijkvoorbeelden toe te passen. Hierbij dienen een groot aantal verschillende vaardigheden te worden geleerd die men in de praktijk vaak tezamen moet toepassen, zoals dat ook bij autorijden het geval is; men dient in de spiegel te leren kijken en tegelijkertijd te kunnen schakelen en eventueel te kunnen remmen enz. Tevens is het zo dat in Kenniskunde 1 veel aandacht wordt besteed aan het omzetten van een geformaliseerde en gediagrammiseerde grammatica in helder en begrijpelijk Nederlands, een essentieel onderdeel van zakelijke communicatie, en omgekeerd. Bij dit laatste dient men binnen Kenniskunde 1 echter niet door de uitgebreide procedure te gaan die in Kenniskunde 2 aan de orde komt. Kenniskunde 2 In Kenniskunde 1 heeft men kennisgemaakt met het KennisReferentieModel (KRM), oftewel de kennisdriehoek. Daarin is tevens geleerd hoe men in het formele gedeelte van concrete voorbeelden of illustraties naar algemeenheden en omgekeerd kan gaan en ook hoe men algemene regelgeving kan toepassen op concrete praktijkvoorbeelden. In Kenniskunde 2 leert men de vaardigheid beheersen hoe men uitgaande van een ongestructureerde, mogelijk incomplete, mogelijk onbepaaldheden bevattende, mogelijk overtolligheden bevattende, mogelijk inconsistenties bevattende informele tekst, kan komen tot een toewijzing van alle onderdelen van deze tekst aan de verschillende formele kennisklassen. Daarop worden een aantal kwaliteitscontrolemaatregelen toegepast zodat men de concrete voorbeelden krijgt in gebruikersnotatie. Tevens wordt een two-way trace gemaakt zodat er steeds vanuit de Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 9 Bachelor System engineer

10 oorspronkelijke opgave naar de finale specificatie, met inbegrip van elke tussenstap, kan worden gegaan en omgekeerd. Vervolgens leert men hoe men de voorbeelden in gebruikersnotatie formeel kan verklaren. Daarop kan men verder de vaardigheden toepassen die men in Kenniskunde 1 heeft leren beheersen. In Kenniskunde 2 komt de nadruk te liggen op de gang van de informele specificaties naar de formele specificaties, een vaardigheid die in de praktijk veel gevraagd en hoog gewaardeerd wordt. Door toepassing van deze vaardigheid is men ook in staat het relevante van het irrelevante te onderscheiden in een beschrijving, wet, regelgeving of use case. Tevens leert men om hetgeen men in Kenniskunde 1 en 2 tot nu toe heeft geleerd, toe te passen op de structuurelementen van Kenniskunde zelf. M.a.w. in het tweede deel van Kenniskunde 2 wordt met meta-kennis gewerkt. In dit deel zal een van de nieuwe hoofdwetten van communicatie in natuurlijke taal aan de orde komen, te weten dat er maar 3 niveaus van verwoordbare kennis zijn. Dit betreft: a. Het niveau van de concrete zinnen die geen grammaticale functie hebben. Bijv. Paul is geboren in Arnhem, en Monique is geboren in Nijmegen. b. Het niveau van de onderwerpafhankelijke voorschriften of grammatica. Bijv. van een persoon noteren we de geboorteplaats. c. Het niveau van de onderwerponafhankelijke voorschriften of grammatica. Bijv. van een zinsjabloon noteren we per positie of het een variabel of constant deel betreft en wat de inhoud van de positie is. Door effectief gebruik te leren maken van de bovengenoemde 3 niveaus en de kenniskunde vaardigheden, is men in staat de kwaliteit en de productiviteit van veel kenniswerk aanzienlijk te verhogen. Formuleerkunde 1 De onderwijseenheid Formuleerkunde 1 omvat SQL, Verzamelingenleer en Logica. Ze behandelt de inmiddels gestandaardiseerde en in de praktijk veel gebruikte taal SQL. SQL staat voor Structured Query Language en geeft de professionele kenniswerker de gelegenheid grote administraties of registers te ondervragen en incidenteel bij te werken, zonder de hulp van een computerprogrammeur te hoeven inroepen. In deze onderwijseenheid zullen de constructies van SQL uitgebreid aan de orde komen en zal er veel op vaardigheden getraind worden. SQL is een taal die zuiver op logica is gebaseerd, en die toevallig ook op een computer werkt. Tevens wordt in deze onderwijseenheid geleerd welke elementen van de verzamelingenleer in SQL terugkomen, zodat men het praktische nut van verzamelingenleer in een taal als SQL kan begrijpen. Daarenboven worden in deze onderwijseenheid die onderdelen van de logica behandeld die nodig zijn om SQL constructies met voldoende zekerheid te kunnen toepassen op een grote verzameling in de administratie, zodat meer kwaliteitscontrole mogelijk wordt bij ad-hoc ondervragingen van een administratie. Formuleerkunde 2 Bij het opstellen van een wet, een overeenkomst, een reglement of een computerprogramma zijn er veel meer zaken gemeenschappelijk dan verschillend. Vandaar dat het woord programmeren, dat in sommige kringen een betekenis heeft die weinig positief is en die ontstaan is in een tijd dat programmeren te veel details bevatte van fysieke implementaties op computers, in Formuleerkunde 2 naar een niveau is verheven waarbij de beginselen van het opstellen van een wet, een overeenkomst, een reglement en een computerprogramma fundamenteel hetzelfde zijn. In veel gevallen zou men dit modelleren noemen. In het onderwerp Formuleerkunde 2 wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de tijdsonafhankelijke begrippen van het formuleren. Het werken met typische ICT structuren als pointers (dit zijn verwijzers die worden toegepast met het oog op de prestatie van de computer), komt niet aan de orde in Formuleerkunde 2. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 10 Bachelor System engineer

11 Overzicht postpropedeuse richtingen In de onderwijseenheid Overzicht postpropedeuse richtingen worden de hoofdlijnen van de verschillende afstudeerrichtingen op een kenniskundige manier beschreven. Op die manier kan een student die nog geen keuze gemaakt heeft, een overzicht op hoofdlijnen krijgen van elke afstudeerrichting en kan hij tevens ervaren hoe men Kenniskunde in een praktische situatie kan aanwenden. Postpropedeutische fase Declaratief modelleren en programmeren met.net Een van de essentiële overgangen in de technologie is van procedureel-en/of-object-oriented programmeren naar declaratief modelleren. Microsoft s Oslo is hier geheel op geënt, zowel qua filosofie als technische omgeving. Declaratieve modellen kunnen door een daartoe geschikte omgeving direct worden uitgevoerd (direct execution). Declaratief modelleren en programmeren met.net omvat een drietal vakken die de essentie van de tot nu toe beschikbaar gestelde technologieën omvatten, opgesteld in Kenniskunde, Formuleerkunde, SBVR en BPMN. WPF 201 In het vak WPF, Windows Presentation Foundation, wordt de aanpak beschreven hoe presentatie functionaliteit niet langer voornamelijk procedureel-object-oriented maar in hoofdzaak via declaratief modelleren en direct executeren kan plaatsvinden. De nadruk wordt gelegd op de paradigma wisseling, op het leren denken vanuit de declaratieve aanpak en hoe dit optimaal te combineren met procedureel en object georiënteerd programmeren. WCF 202 WCF staat voor Windows Communication Foundation. Het doel van dit vak is om communicatiefunctionaliteit op voornamelijk declaratieve manier te leren beheersen. WF 203 WF, voorheen WWF genoemd, staat voor Windows Workflow Foundation. Het doel van dit vak is om kort- en langlopende transactie functionaliteit via declaratieve workflow modellering op te stellen en aan te bieden. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 11 Bachelor System engineer

12 Functioneel modelleren en programmeren Functioneel programmeren bij system engineering omvat de declaratieve taalfamilie M van Microsoft. Deze groep bestaat uit twee vakken. Van de drie beschikbare onderdelen van de M familie vormen M- Schema en M-Graph één apart vak; M-Grammar is het andere vak. M-Schema en M-Graph 301 M-Schema is een M-taal die de functionaliteit aanbiedt voor het opstellen van declaratieve bedrijfsmodellen. In dit vak komt ook het werken met M-Tools aan de orde. Tevens worden alle onderdelen van M behandeld die nodig zijn voor het opstellen van feittypen, validatie-regels en afleidingsregels. M-Graph is een weergaveformalisme voor feit instances, ofwel bevolkte data structuren. M-Grammar 302 M-Grammar is een M-taal die als transformatietaal bedoeld is. M-grammar verschaft de functionaliteit om specifieke bedrijfs- of andere talen productief van de ene taal te kunnen transformeren naar een andere (declaratieve) taal. Conceptual graphs Conceptual graphs (CG) is een diagrammatisch formalisme voor het beschrijven van eerste orde predicaten logica. In deze onderwijseenheid komen alle belangrijke aspecten van CG aan de orde. Conceptual graphs is sinds 2007 onderdeel van de nieuwe ISO standaard Common Logic. ADO.NET In deze onderwijseenheid komen technieken voor database georiënteerde gedistribueerde toepassingen aan de orde. ADO.NET maakt een productieve verbinding tussen de object laag en het database systeem mogelijk. De architectuur van ADO.NET wordt besproken. Hierbij komt ook het werken met XML en web services aan de orde evenals het gebruik van event procedures en server control op een ASP.NET Web Form. Administratieve organisatie en bestuurlijke informatievoorziening (AO/BIV) In nagenoeg elke organisatie dienen een groot aantal feiten te worden geadministreerd. Meestal is dit registreren een vereiste bij wet (bijv. boekhouden), maar grote delen van de administratieve feitenverzamelingen zijn er om de organisatie goed te laten functioneren (b.v. planningsoverzichten). De verzameling van onderling samenhangende feiten kan zeer groot worden en de onderlinge structuur is van belang expliciet te worden aangeduid. Het vak administratieve organisatie geeft o.a. aan hoe men de feitenverzamelingen tot stand laat komen, wie welke feiten mag toevoegen, wijzigen en wegdoen alsmede wie welke feiten mag raadplegen. Tevens komt in dit vak aan de orde hoe men uit de verzameling feiten die men als basisfeiten beschouwd kan komen tot verdichtingen van deze feiten, die men gebruikt ten behoeve van het management. De basisfeiten worden soms aangeduid als gegevens terwijl men soms de verdichte feiten aanduidt als informatie. Doel van AO/BIV is ondermeer om op een hoger niveau van abstractie de feitenstromen inzichtelijk te maken, zodat het management en de andere betrokkenen de gehele informatievoorziening op een beheersbare manier kunnen hanteren. Analyse en ontwerp in.net Bij een analyse in een.net omgeving wordt vaak gebruik gemaakt van een serie documenten zoals een visie en scope, een conceptueel ontwerp voor de bedrijfsoplossing, een fysiek ontwerp en de presentatielaag. Tevens dienen een veiligheids, test- en uitrolplan opgesteld te worden. Al deze plannen zijn onderling gerelateerd en deze samenhang komt uitgebreid aan de orde. Analyse en ontwerp in RUP++ Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 12 Bachelor System engineer

13 In RUP++ wordt een goed onderscheid gemaakt in de eindproducten van de discipline requirements en de producten van ontwerp. In RUP++ wordt gedurende de eerste twee disciplines als voornaamste communicatietaal de taal van de eindgebruikers en het management gebruikt. Bij de overgang naar de ontwerpfase is behoefte aan andere communicatietalen. De omzetting van de resultaten van de requirementsdiscipline naar de analyse- en ontwerpdiscipline vraagt een voorschriftmatige aanpak. Hoe worden de requirements uitgedrukt in talen bekend bij de eindgebruikers en het management, omgezet naar UML voor de ontwerpdiscipline? Hoe kan vooruiten achteruit-tracering worden bereikt? Welke additionele aspecten dienen te worden toegevoegd? Hoe worden producten (artefacten) uit de eerste twee disciplines hergebruikt in de analyse- en ontwerpdiscipline? Arbeidsrecht De meeste personen verdienen hun geld door als werknemer arbeid te verrichten in dienst van een ander. De ander kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. De rechten en plichten van beide partijen, de werkgever en de werknemer, vormen het arbeidsrecht. Dit recht is beschreven in Titel 10 van Burgerlijk Wetboek 7. Zaken die onderwerp zijn in het arbeidsrecht zijn in grote lijnen de omschrijving van het begrip arbeidsovereenkomst, de loonbetalingsverplichting van de werkgever, welke mensen een arbeidsovereenkomst als werknemer kunnen aangaan en welke de regels voor ontslag zijn. Kennis van het arbeidsrecht is voor de overgrote meerderheid van de bevolking een nuttige zaak. Voor ondernemers, personeelsfunctionarissen en vakbondsmensen is dit recht van eminent belang. ASP.NET (Active Server Pages) Het internet is begonnen met het uitwisselen van documenten. Gaandeweg kwam de behoefte aan interactiviteit naar voren. In deze samenhang wordt ook wel gesproken van dynamische internetapplicaties. Deze vormen de basis voor ebusiness. ASP is een geheel van software dat de dynamische applicaties mogelijk maakt. ASP draait aan de server side en zorgt vooral voor de interface met de relationele database management systemen die dynamische webapplicaties mogelijk maken. ASP is een Microsoft technologie die vooral voor NT en Windows 2000 bedoeld is. De op Sun gebaseerde software met gelijkaardige doelstellingen is JSP. Bij ASP kan men gebruik maken van zowel VBscript als Jscript voor het beschrijven van de interactie met de database en de browser. Het opstellen van de scripts is onderdeel van het tentamen. Tijdens deze onderwijseenheid dient de cursist de volgende kennis en vaardigheden te verwerven: - Gegeven een programma in VBscript of Jscript, geef aan of dit aan alle syntaxregels voldoet, en zo niet, geef aan welke syntaxregels overtreden zijn. - Gegeven een programma in VBscript of Jscript en een concrete situatie, geef aan wat het resultaat is van het uitvoeren van het Java programma op deze concrete situatie. - Gegeven een programma in VBscript of Jscript, beschrijf in begrijpelijk Nederlands wat het programma doet. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands, geef aan welk VBscript of Jscript programma de juiste implementatie is van deze functionele specificatie. - Gegeven een functionele beschrijving in het Nederlands, stel een verzameling testdata op voor het te implementeren VBscript- of Jscriptprogramma. Bedrijfseconomie Bij de onderwijseenheid Bedrijfseconomie wordt gekeken naar de wetmatigheden op basis waarvan men productief handelen kan baseren in een organisatie. Bij deze onderwijseenheid speelt analyse van consumenten, producenten, markten en hun samenhang een voorname rol. Begrippen als concurrentie, monopolie en oligopolie komen aan de orde. Bij consumentenanalyse wordt het effect van prijs van een goed of dienst ten opzichte van het inkomen nagegaan. Wat is het effect van het opleidingsniveau op de effectiviteit van de werknemers? BPMN 101 (Business Process Management en BPMN) BPM (Business Process Management) omvat onder meer het beschrijven van bedrijfsprocessen, meestal op basis van het mission statement. Steeds meer komt naar voren dat een heldere Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 13 Bachelor System engineer

14 beschrijving van de bedrijfsprocessen een nuttige bijdrage kan leveren aan de productiviteit. Na vele jaren van uiteenlopende diagrammatische notaties is er na lang onderhandelen in 2006 een standaard aangenomen in de OMG, de Object Management Group. Deze standaard luistert naar de naam BPMN, Business Process Modeling Notation. In deze onderwijseenheid worden de meest belangrijke begrippen en notaties van BPMN aan de orde gesteld. Tevens wordt aangegeven hoe een goede integratie tussen Feit Orientatie (Kenniskunde en SBVR) en BPMN tot een grotere samenhang en begrijpelijkheid kan leiden. Kortom dit is een integratievak van processen, data (feiten) en events. CMMI-DEV 1.2 Software is nauwelijks weg te denken uit onze maatschappij. Veel economische activiteiten zijn zonder softwareondersteuning niet meer uit te voeren. Voorbeelden zijn het betalings- en telefoonverkeer, maar ook talloze medische toepassingen. Het professioneel van steeds groter belang. CMMI-DEV 1.2 is de afkorting voor Capability Maturity Model Integration - DEVelopment. Het doel van het CMMI-DEV 1.2 is onder meer om een model aan te reiken waarmee een aantal verschillende volwassenheidsniveaus van professionalisering van kennismanagement en softwareontwerp en - productie worden beschreven. CMMI-DEV 1.2 is begonnen bij het Software Engineering Institute van de Carnegie Mellon University maar is inmiddels uitgegroeid tot een internationale samenwerking, met de Europese afdeling in Frankfurt. Bij Kenniskunde wordt gebruik gemaakt van de onderscheid tussen proces (structurering) en resultaat (structuur). Door met een Kenniskundebril naar CMMI-DEV 1.2 te kijken ontstaat een begrijpelijk en in de praktijk nuttig toepasbaar model. Alle begrippen van CMMI-DEV 1.2 zullen in deze onderwijseenheid helder worden omschreven alsmede hun precieze samenhang. Welke ontwerpen en produceren van software met een hoge mate van voorspelbaarheid wordt daarom volwassenheidsniveaus zijn er (Initial, Managed, Defined, Quantitatively Managed en Optimizing) en wat betekenen ze? Welke rol kan Kenniskunde spelen bij elk van de niveaus? Wat betekenen en hoe hangen de volgende model componenten precies samen: process area, specific goal, specific practice, typical work products, sub practices, generic goals en generic practices? Hoe hangt CMMI- DEV 1.2 samen met de mission statement van een organisatie? Op welke wijze kan men het niveau van een bestaande organisatie bepalen? Wat betekenen en hoe hangen de volgende begrippen precies samen: customer, stakeholder, relevant stakeholder, manager, projectmanager, senior manager, shared vision, organization, enterprise, development, discipline, project, product, work product, product component, appraisal, assessment, tailoring guidelines, verification, validation, goal, objective, quality en process-performance objectives en standaard? Communicatiekunde Bij een groot aantal professionele beroepen worden goede communicatievaardigheden vereist. Bij goede communicatie wordt niet alleen rekening gehouden met de inhoud, maar ook met het bedoelde gehoor en de volgorde van de inhoudelijke elementen alsmede de vorm van de boodschap. Wanneer dient men voorbeelden te gebruiken? Op welke manier dienen illustraties te worden toegevoegd? Hoe bepaalt op men op een gestructureerde manier de volgorde van de inhoudelijke elementen van een communicatie? Wanneer zet men welk medium of combinatie van media in? Op basis van Kenniskunde kunnen de elementen van goede communicatie in direct verband worden gebracht met elementen uit Kenniskunde en kunnen de vaardigheden welke benodigd zijn in professionele communicatie op een gestructureerde manier worden aangeleerd. C# De onderwijseenheid C# (Csharp) is gebaseerd op de specificaties die Microsoft heeft ingediend bij ECMA. Tijdens deze onderwijseenheid dient de cursist de volgende kennis en vaardigheden te verwerven: - Gegeven een programma in de C# taal, geef aan of dit aan alle syntaxregels voldoet, en zo niet, geef aan welke syntaxregels overtreden zijn. - Gegeven een programma in de C# taal en een concrete situatie, geef aan wat het resultaat is van het uitvoeren van het C# programma op deze concrete situatie. Koninklijke PBNA juli 2009 pag. 14 Bachelor System engineer

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

De kern van de administratieve organisatie

De kern van de administratieve organisatie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie M. Paur, A.G.J. van Boxel, C.B. Leeftink, L. Paape (eindredactie) Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. IT-servicemanagement op basis van ITIL 2011 Editie Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License.

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC

Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC 2013 Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC Evelien Kip Studentnummer: s1195115 Datum: 22-10-2013 Inhoudelijk begeleider Universiteit Twente: Dhr. R.P.A. Loohuis Meelezer: Drs. P. Bliek Externe

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie