Technische omschrijving W-installaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische omschrijving W-installaties"

Transcriptie

1 Technische omschrijving W-installaties Project: Woonhuis Vissers en Roelands, Dorpstr 62 te Veldhoven Proj.nr: Opgemaakt: 5 maart (8) technische omschrijving W-install

2 Inhoudsopgave ALGEMENE OMSCHSCHRIJVING VAN HET WERK BESCHRIJVING VERWARMINGSINSTALLATIE BEREKENINGEN / ONTWERP VERWARMINGSINSTALLATIE WATERLEIDINGSINSTALLATIE BINNEN- EN BUITENRIOLERING (VWA) HEMELWATERAFVOER (HWA) VENTILATIE GASINSTALLATIE SANITAIRE INSTALLATIES OFFERTE (8) technische omschrijving W-install

3 1.1. Algemene omschschrijving van het werk Het werk bestaat uit het ontwerpen, leveren, monteren, beproeven en bedrijfsvaardig opleveren / inregelen van het grootste deel van de werktuigbouwkundige installaties ten behoeve van de nieuwbouw van kantoor-woonhuis te Veldhoven. De aannemer van dit werk ontwerpt en berekent in detail alle installaties zoals aangegeven in deze omschrijving en bijbehorende tekeningen. De op te leveren installatie dient te voldoen aan alle actuele Nederlandse normen en regelgeving en voorschriften plaatselijke nutsbedrijven. De verantwoording voor de hier beschreven door aannemer te leveren werkzaamheden berust enkel en alleen bij de aannemer / installateur Bouwkundige tekeningen Blad t/m blad d.d Tekeningen verwarmingsinstallatie Blad 01-14b d.d Blad 02-14b d.d Blad 03-14b d.d Blad 09-14b d.d Blad 10-14b d.d N.B. op bovengenoemde tekeningen is ook gashaard, alsmede gedeeltelijk ventilatievoorzieningen aangegeven. Deze worden door derden/ in eigen beheer aangelegd. Tekeningen waterleiding, riolering en hemelwaterafvoer en gasinstallatie Blad 01-14a d.d Blad 02-14a d.d Blad 03-14a d.d Blad 09-14a d.d Blad 10-14a d.d N.B1. op bovengenoemde tekeningen is ook hemelwaterafvoer getekend. Deze wordt door derden/ in eigen beheer aangelegd. N.B2. waterleiding, riolering en gasleiding op bovengenoemde tekeningen welke zijn aangeduid als op te nemen in de constructieve betonvloer, zijn in eigen beheer aangelegd. Dit betreft de leidingen in de constructievloer niveau: +600, (begane grondvloeren) (1 e verdiepingsvloer) m.u.v. ruimte Beschrijving verwarmingsinstallatie Warmtebron Warmtebron voor verwarming van het pand en voor warm tapwater is of (1) op gas gestookte CV of (2) warmtepomp. Indien meerkosten warmtepomp niet te groot zijn, dan gaat de voorkeur uit naar de warmtepomp. De warmtepomp onttrekt warmte aan grondwater op basis van een gesloten bronsysteem. Bronnen zijn te plaatsen in voortuin (circa 17 x 10 m)of evt in achtertuin (circa 17 x 40 m). Toegang tot de achtertuin is mogelijk aan de westzijde an het woonhuis. Breedte doorgang is afstand gevel tot hekwerk is 3.0 m (praktisch 2.5 m). 3 (8) technische omschrijving W-install

4 Indien de warmtepomp wordt toegepast wordt het systeem (warmtepomp i.c.m vloerverwarmingvoorziening) geacht als koelsysteem te kunnen fungeren in zomer-situatie. De warmtebron dient tevens als voorziening voor warm tapwater. Verwarming van de ruimten De verwarming geschiedt door middel van: 1. vloerverwarming nat systeem in keldervloer, begane grondvloer en het grootste deel van de 1 e verdiepingsvloer. Dit zijn alle betonvloeren waarin de vloerverwarming wordt opgenomen in de cementdekvloer. 2. optioneel of (A) vloerverwarming droog systeem of (B) radiatoren in de overige ruimten. Dit zijn de slaapkamers (1 e verdieping ruimte 1.1 en 2 e verdieping). Optie (A) heeft de voorkeur. Bij (A) Uitgaan van systeem dat aan te brengen is op houten vloer (18 mm multiplex op houten balklaag). De verwarmingsinstallatie dient zodanig te worden uitgevoerd dat in voldoende capaciteit voor (A) of (B) is voorzien. Aansluitingen voor (A) of (B) dienen in 1 e en 2 e verdiepingsvloer te worden aangebracht t.p.v. vert schacht op stramien Y-08. Leidingwerk Aan-afvoerleidingen alsmede ruimte installatie en voor warmteverdelingsunits zijn op tekeningen weergegeven. Er zijn 2 verticale leidingschachten beschikbaar. Doorvoeren vloeren voor getekende leidingen zijn voorzien. Verticale (hoofd)leidingen kunnen in schachten worden gemonteerd tegen houten bouwplating / regelwerk. Horizontale (hoofd)leidingen in kelderverdieping worden opgenomen gemonteerd op bovenzijde betonnen kelderwand (binnenzijde) en worden later in door derden aan te brengen houten vensterbank/betimmering afgewerkt. Horizontale leidingen (vloerverwarming) in cementdekvloer (50 mm) Evt. (rook)gasaan-/afvoer door verticale schacht bovenverwarmingsbron (stramien Y08) incl dakdoorvoor waarop dakdekker (zinkwerker) kan aansluiten. Indien noodzakelijk meenemen voorziening afvoer condenswater warmtebron. Temperatuurregeling De voorkeur gaat uit naar onafhankelijke temperatuurinstelling van afzonderlijke groepen als op tekeningen is aangegeven; namelijk: 1. vloerverwarming basis: kelder: A, B, C, D, E, F en G bg: A, B en C 1 e verd: B en C 2. extra verwarming boven vloerverwarming = optie (A): 1 e verd: A 2 e verd: A,B,C en D 3. extra verwarming boven radiatoren = optie (B): per radiator thermostaatkraan 1.3. Berekeningen / ontwerp verwarmingsinstallatie Buitencondities Luchttemperatuur : -10 C Windsnelheid : 5 m/sec Vochtgehalte : kg/kg Ruimtetemperaturen Hal : 18 C (ruimte -1.6 en 0.4) Bergingen : 18 C (ruimte -1.3, -1.4, en 2.3) Hobby / garage : 18 C (ruimte -1.1, -1.2 en -1.5) Toilet : 18 C (ruimte 0.5) 4 (8) technische omschrijving W-install

5 Slaapkamers : 20 C (ruimte 1.1, 2.1, 2.2, 2.5) Badkamers : 24 C (ruimte 1.3 en 2.4) Voor- en woonkamer : 22 C (ruimte 01a, 01b en 0.3) Overige ruimten : 21 C Bouwkundige kenmerken / uitgangspunten Volume hoofdgebouw circa...m3, halverdiepte aanbouw circa...m3. Totaal dus circa...m3 In het pand zijn 2 open trappen aanwezig. Hierdoor staan de hoofdbinnenruimten van kelder tot 2 e verdieping met elkaar in verbinding. Opbouw vloeren, wanden en dak zie tekeningen. Warmteweerstand uitwendige scheidingsconstructiedeel (Rc-waarde) Keldervloer/wanden: Styrodur 3500, 100 mm vloer/wand 2,82 m².k/w Gevel: Styrofoam o.g. 100 mm 2,82 m².k/w Dak: Endele, Styrofoam 0.g. 100 mm 2,82 m².k/w Warmtedoorgangscoefficiënten gevelopeningen (raam) kozijnen: Isolerend dubbel glas HR++ 1,2 W/m².K Rekenwaarde (in aluminium Kozijn) 1,6 W/ m².k Zta-waarde 0,60 Rekenwaarde 0,60 Lta-waarde 0,78 Glas atrium Isolerend dubbel glas HR++ 1,2 W/m².K Lta-waarde 0,5 Zta waarde 0,25 Deuren: Geïsoleerde deuren 1,1 W/m².K Rekenwaarde 1,4 W/ m².k Uitgangspunten bronsysteem In principe uitgaan van de volgende uitgangspunten: Ontwerpdebiet winter 21 m3/h Ontwerpdebiet zomer 26 m3/h Onttrekkingtemperatuur winter 11 C Infiltratietemperatuur winter 5 C Onttrekkingtemperatuur zomer 11 C Infiltratietemperatuur zomer 20 C Indien van andere uitgangspunten wordt uitgegaan dit svp met toelichting vermelden. Bronleidingingen kunnen door betonwand van kelderconstructie worden binnengevoerd conform tekeningen. Ventilatie Het ventilatiesyteem en voorzieningen worden aangelegd in eigen beheer / door derden. Ter info beschrijving wijze van ventilatie: 1. Het pand wordt in principe geventileerd door natuurlijke ventilatie. 2. In badkamers en in keuken wordt mechanisch afgezogen zonder warmte-terugwinning. 3. Extra wordt mechanisch buitenlucht aangezogen welke in verticale schacht tpv stramien Y08 omhoog wordt gebracht en daarna omlaag om op verschillende niveau s te worden ingeblazen. De lucht kan worden voorverwarmd door (door derden aan te brengen) gesloten (gas-)haard. 4. In 3 verticale schachten (stramien Y08, stramien Y09 en naast trap op stramien X7) worden kanalen voorzien waarbij mechanisch lucht vanuit kelder kan worden aangezogen om hoger / op 2 e verdieping te worden ingeblazen. Dit om luchttemperatuursverschillen te beperken. 5 (8) technische omschrijving W-install

6 1.4. Waterleidingsinstallatie algemeen Leidingen locatie als aangegeven op tekeningen. Diameters obv voorschriften.. Er dient een volledig nieuw leggionella-bestendig leidingsysteem te worden aangebracht. Bij het ontwerp van de tapwaterinstallatie wordt uitgegaan van de laatste uitgave van: - NEN 1006 Drinkwaterinstallaties - VEWIN werkbladen - Aansluitvoorwaarden van het waterleverend bedrijf Bij de berekeningen dient men uit te gaan van een voordruk van minimaal 100 kpa op het laatste tappunt. In de leidingen dienen voldoende afsluiters en veiligheden te worden opgenomen om een veilige installatie te garanderen en zodanig dat voorkomen wordt dat bij werkzaamheden aan een toiletgroep of doucheruimte niet het gehele net drukloos hoeft te worden gemaakt. In leidingen die niet stromend op het hoofdleidingnet zijn aangesloten, dienen terugslagkleppen te worden opgenomen. Warmwatervoorziening De warmwatervoorziening is geregeld via de combiketel met tapboiler / warmtepomp in het souterrain van het pand. In keukenblok op te nemen hot-fill warm-watervoorziening van tenminste 10 l, aan te sluiten op warmwaterleiding Binnen- en buitenriolering (VWA) Voor het totale gebouw is een PVC rioleringssysteem opgenomen waarop de toiletgroepen, wastafels, keuken, doucheruimten en condensafvoeren zijn opgenomen. Leidingen worden uitgevoerd in PVC. Diamaters en locatie conform tekening. Het totale leidingnet dient tot aan de perceelgrens te worden aangebracht en worden aangesloten op de aanwezige aansluiting op het gemeentelijk net. Daar er slechts één afvoerleiding is naar de gemeentelijke riolering dient een aansluiting voor hemelwaterafvoer tpv perceelsgrens te worden opgenomen. Inclusief aansluiting op sanitaire toestellen en keukentoestellen welke geleverd worden door opdrachtgever. Bij toepassing CV ketel dient ten behoeve van de condensafvoer van de ketel dient een pompunit te worden opgenomen voor het afvoeren van het condensafvoer Hemelwaterafvoer (HWA) In eigen beheer / door derden Ventilatie In eigen beheer / door derden. Beschrijving zie paragraaf 1.3 onder ventilatie Gasinstallatie In het gebouw is een gasmeterkast opgenomen, waar vanuit een gasleiding dient te worden gelegd naar de cv-ketels, de keuken en de gashaard in de woonkamer. 6 (8) technische omschrijving W-install

7 Uitgegaan dient te worden van de huidige voorschriften. De leidingen uitvoeren inclusief de benodigde afsluiters en filters. De leidingen dienen na montage te worden gemarkeerd conform de voorschriften Sanitaire installaties Algemeen Alle sanitaire toestellen dienen kompleet met de benodigde bevestigingsmiddelen gemonteerd te worden met roestvast stalen bevestigingsschroeven en dienen allen voorzien te zijn van een stopkraan. De tap- en mengkranen dienen te worden voorzien van keramische schijven. De sanitaire toestellen zoals zijn aangegeven, moeten compleet bedrijfsklaar worden aangebracht.. Alle sanitaire kranen dienen qua geluidsproductie te voldoen aan de Europese Norm EN 200, geluidgroep 1. Sanitaire installaties levering opdrachtgever Keuken (ruimte 0.2) Vaatwasmachine Keukenkraan Was- spoelbak Badkamer (ruimte 1.3) Badkuip Douche Wastafels Toilet merk/type n.t.b. 1 x mengkraan, merk/type n.t.b. dubbele spoelbak, merk type n.t.b. enkele kuip met afvoer en mengkraan met douchekopaansluiting, merk/type n.t.b. mengkraan, merk/type n.t.b. douchekop; enkele douchekop met slang, merk/type n.t.b. 2x enkele wastafel, merk/type n.t.b. 2x mengkraan, merk/type n.t.b. hangtoilet; Proflex quickfit BB3650 fwfr Badkamer (ruimte 2.4) Douche Wastafels Toilet Toilet (ruimte 0.5) Toilet Fontein Overig Buitenkraan mengkraan, merk/type n.t.b. douchekop; enkele douchekop met slang, merk/type n.t.b. douchebak, merk/type n.t.b. 2x enkele wastafel, merk/type n.t.b. 2x mengkraan, merk/type n.t.b. hangtoilet; Proflex quickfit BB3650 fwfr hangtoilet; Proflex quickfit BB3650 fwfr enkelvoudige kraan, merk type n.t.b. Fontein, merk type n.t.b. enkelvoudige kraan 7 (8) technische omschrijving W-install

8 1.10. Offerte In offerte svp opnemen: (A) Specificaties en beschrijving installaties en expliciet eventuele afwijkingen op in dit document vermelde uitgangspunten en/of beschrijvingen. (B) Separaat kostenoverzicht: 1. kosten basis verwarmingsinstallatie op basis van gas gestookte CV en aansluiting op nutsvoorziening 2. meerkosten verwarmingsinstallatie indien ipv gasgestookte CV een warmtepomp wordt toegepast 3. meerkosten optie (A) vloerverwarming 4. meerkosten optie (B) radiatoren 5. kosten onderhoudscontract verwarmingsinstallatie 6. kosten waterleidingsinstallatie en aansluiting op sanitair, nutsvoorziening 7. kosten riolering en aansluiting op sanitair, gemeentelijk stelsel 8. kosten gasleidingen en aansluitingen op verwarmingsinstallatie en nutsvoorziening 9. uur-tarieven bij eventueel meerwerk (8) technische omschrijving W-install

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f.

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'(rl n ':,:~:'r;?kl f. Technische omschrijving 22 Appartementen V on Clermontpark te Vaals ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, -,. i\t;..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f. Landgraaf, 14 juni 2007 InhoudsoP!!ave: 1. Algemene

Nadere informatie

Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond

Technische omschrijving. Hof van Leede. te Warmond Technische omschrijving Hof van Leede te Warmond Technische omschrijving voor Hof van Leede te Warmond Het project bestaat uit 4 woongebouwen. Elk woongebouw heeft twee lagen met 2 appartementen per laag.

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Technische informatie huurwoningen SassemBourg

Technische informatie huurwoningen SassemBourg Technische informatie huurwoningen SassemBourg Lokaal Maatwerk en Woonzicht woningen Woonstichting Vooruitgang Januari 2014 Inleiding In deze omschrijving treft u als aanvulling op de tekeningen van de

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Verhuurbrochure. project: Cedric Mardonstraat Kilder. 5 energieneutrale Passief huis eengezinswoningen

Verhuurbrochure. project: Cedric Mardonstraat Kilder. 5 energieneutrale Passief huis eengezinswoningen Verhuurbrochure project: Cedric Mardonstraat Kilder 5 energieneutrale Passief huis eengezinswoningen Datum: april 2013 Datum: april 2013 Woningstichting Bergh 2 Inhoudsopgave 1 Projectomschrijving 5 2

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie: Appartementencomplex in het centrum van Andijk Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Raadhuisplein 1 te Wervershoof Tel: 0228 584 007 www.botmanprojectontwikkeling.nl

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

MODERN WONEN IN HET NIEUWE HART VAN ZAANSTAD

MODERN WONEN IN HET NIEUWE HART VAN ZAANSTAD MODERN WONEN IN HET NIEUWE HART VAN ZAANSTAD DE ZAANSE STRIP ZAANDAM 40 APPARTEMENTEN GEBOUW WORMERVEER WWW.DEZAANSESTRIP.NL WAARMERKING DE ZAANSE STRIP Deze technische omschrijving F82.001.40.001 bestaat

Nadere informatie