Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg"

Transcriptie

1 Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg Vandervalk+degroot: preventie en advies worden steeds belangrijker Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld

2 Inhoudsopgave 2 Kennisstrategie RIONED Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg 4 Vandervalk+degroot Preventie en advies worden steeds belangrijker Bijzonder ondernemend Als organisatie van ondernemende professionals weten wij precies waar het om draait binnen bedrijven en instellingen. Dankzij onze ruime kennis van branches en sectoren zijn wij uitstekend op de hoogte van de trends en ontwikkelingen waar u mee te maken heeft. Wij manifesteren ons daardoor als kritische gesprekspartners, of we nu de jaarrekening van een multinational controleren of scaal maatwerk leveren in het geval van een fusie. In alle gevallen is onze aanpak bijzonder ondernemend. Kijk voor meer informatie op 7 Issues & insights 11 Leitec leidend in databeheer Alle beheergegevens direct in het veld beschikbaar 15 Zandrecycling Nederland Zuiver zand levert geld en milieuvoordeel op 8 Kennisprogramma Urban Drainage TU Delft Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld 16 Adverteerdersindex 13 Ernst & Young Ondernemers willen korte lijnen en kostenbeheersing Contactpersonen: Marcel de Kimpe, Paul Pierik, Jan van der Windt en Jan van den Enden Wassenaarseweg CZ Den Haag Tiendweg SB Naaldwijk Inleiding door Ernst Delfos, uitgever De rioleringsbranche staat op een keerpunt. De branche moet een jaarlijkse besparing van 380 miljoen in de afvalwaterketen realiseren. De doelmatigheidsopgave moet bereikt zijn in Hiervoor ontwikkelde stichting RIONED de Kennisstrategie, waarin het belang van kennis en onderzoek centraal staat. In dit kader werkt de branche ook samen met de TUDelft aan een kennisprogramma. Reiniging, inspectie en advies hangen steeds meer samen voor optimale doelmatigheid. Vandervalk+degroot, het bedrijf dat centraal staat in deze editie, heeft daarom een breed pakket ontwikkeld voor rioolbeheer om de klant totaal te ontzorgen. Recycling van riool-, kolk- en gemaalslib en veegzand (RKGV) levert winst op voor het milieu en het bespaart op de hoge stortkosten. Met een betere handhaving en controle van de wet kan er nog meer voordeel worden gehaald. Deze en aanverwante ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Industrial Insights om de branche uitgebreid te belichten. Het resultaat heeft u in handen. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een duurzame markt met een lange geschiedenis. 1

3 Kennisstrategie RIONED Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg De afgelopen twintig jaar is vooral hard gewerkt aan capaciteitsuitbreiding op basis van algemene normen, praktijken en technieken, zegt directeur Hugo Gastkemper van Stichting RIONED. Dat resulteerde in beschrijvingen van de waterkwaliteit, van de risico s van overstorten, afkoppelen, vervanging riolen en van tegengaan van wateroverlast. Nu is het de opgave om doelmatiger te werken. Hetzelfde doen met minder geld of meer doen met hetzelfde budget. Hiervoor ontwikkelde RIONED de Kennisstrategie. Hugo Gastkemper De benchmarks rioleringszorg en afvalwaterzuivering tonen het succes aan van de tot nu toe gevolgde werkwijze. Maar de komende jaren vragen een andere aanpak. Na het op peil brengen van de rioolvervanging, het uitbouwen van het rioolstelsel en het nemen van milieumaatregelen breekt nu een fase aan van kennisontwikkeling, meent Gastkemper. Het stedelijk waterbeheer mag in 2020 niet veel meer uitgeven als nu, dat is de afspraak vanuit het rijk. We weten al dat er extra uitgaven komen voor het vervangen van riolering. Er zal dus geld moeten worden gevonden door efficiënter te werken. Dat loopt parallel met de visie van laten we de goede dingen doen. Je kunt besparen door dingen niet te doen, maar ons pleidooi is: bespaar op basis van inzicht. Maak weloverwogen keuzes, zodanig dat de minder/meer-opgave niet verwordt tot verwaarlozing. Voor ons als kenniscentrum is dat een logisch uitgangspunt. Door meer kennis kun je tenslotte ook tot betere onderbouwing van een besluit komen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Gastkemper vervolgt: Grootschalige vervanging, opvang van de gevolgen van de klimaatswijziging en een meer duurzame afvalwaterketen vragen om slim maatwerk op basis van lokaal inzicht, in plaats van seriewerk op basis van deels achterhaalde vuistregels. Het oplossen van complexe problemen kan alleen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen. Het lijkt klein, maar het gaat echt om een hele wezenlijke nieuwe stap in de rioleringszorg en stedelijk waterbeheer. Veel meer kennisgebaseerd, op alle niveaus: landelijke, regionaal en lokaal. Dat gaat stapsgewijs. Hier zijn we nog jaren mee bezig. En dan is het echt hard werken. Vier speerpunten De Kennisstrategie van RIONED legt het fundament voor de kennisgebaseerde aanpak. Als RIONED willen we bijdragen aan scherper weten wat je doet en wat de gevolgen zijn van de keuzes die je maakt. Dat doen we in samenwerking met gemeenten, waterschappen, bedrijven in de branche en drinkwatermaatschappijen. Door innovatieve ontwikkelingen te ondersteunen en te stimuleren willen we bijdragen aan de kwaliteit en de verspreiding van nieuwe kennis. In de kennisstrategie gaan we uit van vier speerpunten: 1) een beter inzicht in het functioneren van het rioolstelsel, 2) de effectiviteit van voorzieningen en maatregelen, 3) goed meten en monitoren, en tot slot 4) gegevensbeheer. Het eerste speerpunt heeft, plastisch gezegd, te maken met wat en hoeveel er door het stelsel stroomt. Komt dat op de beoogde plek en wat raken we onderweg kwijt? Het tweede speerpunt heeft te maken met de effectiviteit van maatregelen. Werkt bijvoorbeeld een bezinkbassin naar behoren? Wat zijn nut en noodzaak van afkoppelen en van extra waterberging? En waar kun je dat het beste realiseren, ook kijkend naar ruimte en kosten? Andere vraagstukken hebben te maken met oplossingen in het buitengebied. Meten is weten Het speerpunt meten en monitoren gaat over goed onderzoek. We zijn van mening dat je beter een beperkt, maar goed uitgevoerd onderzoek kunt hebben, dan veelomvattende onderzoeken waarvan de opzet rammelt. Het komt aan op goed weten wat je wilt, het onderzoek zorgvuldig opzetten en begeleiden en vervolgens de resultaten goed kunnen interpreteren en toepassen. Tot slot is er het speerpunt gegevensbeheer. Ook dat heeft alles te maken met kennis en begrijpen wat de gegevens inhouden. Er zijn bakken vol gegevens. Die moeten goed worden gestructureerd, opgeslagen, geanalyseerd, toegepast en uitgewisseld. Dat is een doorlopend proces, benadrukt Gastkemper. Regionale proeftuinen Een aantal regionale proeftuinen gaat van start met de uitwerking van de speerpunten. Gastkemper: Een regio bestaat ten minste uit waterschappen en gemeenten. Een van de regio s is aan de slag met meten en monitoren. Een andere regio werkt aan het opstellen van een gemeenschappelijk afvalwaterplan. Weer een andere regio richt zich op het bundelen van werkkracht: door capaciteit bij elkaar te brengen ontwikkel je zowel meer specialisme als meer samenwerking. Ook wil een regio met gezamenlijke inkoop aan de slag. Gemeenten en waterschappen die geïnteresseerd zijn in de regionale proeftuinen kunnen contact opnemen met RIONED. Stichting RIONED vraagt voortdurend aandacht voor het belang van een goede riolering. Een goed rioolstelsel houdt ons gezond, zorgt voor droge voeten en beschermt het milieu. En dat tegen acceptabele kosten. Als koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland is RIONED het gezamenlijk platform voor alle partijen die bij de rioleringszorg betrokken zijn: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Met de Vlaamse zusterorganisatie VLARIO bestaat er een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van onder andere gegevensbeheer, om elkaar over en weer te versterken. Kijk voor meer informatie op 2 3

4 Vandervalk+degroot Preventie en advies worden steeds belangrijker Vandervalk+degroot is als marktleider sterk in gemeentelijke hoofdriolering, maar werkt ook voor drinkwaterleidingbedrijven en waterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld voor het reinigen van de filterbedding. De laatste tien jaar hebben we een veel breder pakket ontwikkeld voor rioolbeheer om de klant totaal te ontzorgen. Naast reiniging zijn we ook gespecialiseerd in inspectie en advies. Om het totaalpakket compleet te maken kunnen wij voor onze klanten ook renovaties en reparaties uitvoeren, vertelt directeur Leo van der Valk. Leo van der Valk Reiniging, inspectie en advies hangen steeds meer samen. De kolken bijvoorbeeld de putjes in de straat worden periodiek gereinigd. Daar kan een scheur in komen of je kunt verstoppingen krijgen als er bijvoorbeeld beton door het afvoer is gespoeld. Wij hebben een toepassing ontwikkeld waarmee de machinist op de wagen op de computer kan aangeven waar hij zit en welke gebreken hij constateert. Dat wordt volautomatisch verwerkt tot een rapport of tekening waarop die gebreken daadwerkelijk zichtbaar zijn. Wij zijn daar mee begonnen. Door de jaren heen zie je dat anderen volgen. Gecontroleerde kracht Naast de eigen productie van hogedrukwagens, vacuümwagens, gecombineerde hogedruk-vacuumwagens (combi s) en kolkzuigers in de vestiging Waalwijk, steekt vandervalk+degroot ook tijd en energie in innovaties, zoals een recent ontwikkelde robot die obstakels in rioolbuizen snel en grondig verwijdert. Leo van der Valk: Een obstakel in het riool is niet altijd met normale vacuüm of hoge druk te verwijderen. Een boomwortel die in de rioolbuis groeit bijvoorbeeld, werd tot nu toe weggefreesd met behulp van een wortelfrees gemonteerd aan de hogedrukslang van de hogedrukwagen. Dat gaat langzaam en het resultaat blijft vrij ruw, wat slijtage van het riool vergroot en het kost relatief veel energie. Onze robot heeft een hulpstuk dat met een waterstraal heel precies de obstructie met hoge druk wegsnijdt. Het is dezelfde techniek waarmee ook stalen platen worden gesneden. De robot snijdt wortels of beton uit de rioolbuis en maakt het riool stukje voor stukje vrij. Heel gecontroleerd, met zo min mogelijk kans op beschadiging, in tegenstelling tot de mechanische apparaten. De machinist ziet via de monitor precies wat hij doet. Ook het energieverbruik van de robot ligt vele malen lager dan bij de conventionele methode. Op dit moment zijn wij de enige die dit op deze schaal benutten. Buitenlandse markten Het bedrijf brengt zijn kennis, ervaring en innovaties ook over de grens. Toen de Nederlandse markt in de jaren tachtig inzakte, stak vandervalk+degroot de Noord zee over en opende vestigingen in Groot-Brittannië. De water authorities, onze opdrachtgevers, zijn beursgenoteer de bedrijven. Ook werken we veel voor woningcorporaties. Groot-Brittannië kent geen historie in preventief onderhoud. We werken nog steeds vaak als onderaannemer in een gecombineerde onderhouds- opdracht. Langzaam zie je wel wat kleinere tenders ontstaan gericht op preventie. België is een groeimarkt. Hier hebben we sinds enkele jaren eigen vestigingen. De riolen worden in België beheerd door intercomunitaire waterbedrijven. Die beslaan een veel groter gebied met meerdere gemeenten dan in Nederland. Je hebt dus te maken met grotere, vaak meerjarige contracten. Wij zijn in België een van de grotere partijen die deze contracten kunnen uitvoeren. Preventie Hij vervolgt: In de negentiger jaren kreeg Vlaanderen met EU-steun rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vanaf dat moment werd onderhoud daar belangrijker. In België zijn ze begonnen met het reinigen van kolken. Langzaam zie je een uitbreiding naar preventief onderhoud van rioolstelsels. Dat is nog in ontwikkeling, hele gebieden moeten nog worden geïnventariseerd. Er is grote behoefte aan deskundige inspectie. Hij benadrukt: Onze Belgische vestiging kopieert niet het Nederlandse kunstje, maar maakt gebruik van de lessen die we in Nederland geleerd hebben. Zodat de achterstand op een slimme manieren kan worden ingehaald. Samenwerking In België is bij wet geregeld dat het riool onder beheer van de waterbedrijven valt. In Nederland zijn veel partijen bij het beheer betrokken, elk met hun eigen taak: gemeenten, provincies, waterschappen, zuiveringschappen. Samenwerking draagt bij aan doelmatigheid, maar dat is nu nog de eigen verantwoordelijkheid van de partijen. Wij kunnen door onze ervaring adviseren hoe er zo doelmatig mogelijk kan worden samengewerkt. Veilig en vakkundig De opgave in de rioolbranche voor de komende jaren vraagt om deskundige en gemotiveerde mensen. Dit is een beroep dat je niet op school kan leren, benadrukt Van der Valk. In de periode van laagconjunctuur hebben wij gezegd: we moeten nu mensen binnenhalen en opleiden. Maar ook ons bestaand personeel wil scholing. Dat geldt voor uitvoering, techniek, veiligheid en organisatorisch. Mensen zijn nooit uitgeleerd. Een machinist op onze wagens heeft, naast een groot rijbewijs, echt specifieke vaardigheden nodig. Dat is niet een kwestie van twee dagen meelopen en je kunt het. Er is ook behoefte aan theoretische kennis. We zijn daarom al een paar jaar bezig met de ontwikkeling van modules voor onze eigen praktijkschool. De cursussen sluiten aan bij de verschillende functieniveaus. Daardoor kunnen mensen ook doorgroeien. Voor ons en voor onze klant is investeren in opleiding en langjarige dienstverbanden interessanter dan steeds nieuwe werving, selectie en inwerken. Door minder faalkosten neemt de doelmatigheid toe. Een voordeel wat je niet direct in cijfers terugziet, is de toename van betrokkenheid van onze mensen, maar daarvan zal zeker sprake zijn. 4 5

5 Issues & Insights Inmiddels is het openbare rioolstelsel in Nederland bijna kilometer lang. Het is nauwelijks voor te stellen, maar wanneer we al het vrijvervalrioling in Nederland achter elkaar leggen, krijg je een lengte waarmee je ruim twee maal de wereld rond kunt. En dan hebben we het nog niet over de totale lengte van drukriolering, industriële leidingen en nutsvoorzieningen. Al met al vertegenwoordigt deze infrastructuur een investering van vele tientallen miljarden euro s. Edgetech, Dusseldorf Voor vandervalk+degroot zijn wij de full-service ICT partner. Wij denken met ze mee en leveren de ICT die aansluit bij hun behoeften. Zo kunnen zij hun werk doen en regelen wij alle ICT. Het goede nieuws is dat we dit niet alleen voor vandervalk+degroot doen. Dus wilt u: Uw ICT naar de Cloud? Uw storage optimaliseren? Het Nieuwe Werken? Dan zitten we graag bij u aan tafel! Maqutos goo.indd :29 Vandervalk+degroot Nog maar zo n mensen in Nederland hebben geen rioolaansluiting, omdat hun woningen te ver van een rioolstelsel liggen. Zij hebben hun eigen minizuivering in de tuin. Rol gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare riool. Zij reinigt, inspecteert, repareert of vervangt alle onderdelen van het riool. Ook berekent de gemeente regelmatig of het riool al het regen- en afvalwater nog goed kan verwerken. Gemeenten huren hiervoor vaak bedrijven of adviesbureaus in. Vandervalk+degroot is in 1962 opgericht door Henk van der Valk. Willem de Groot trad tot het bedrijf toe in Nog altijd is vandervalk+degroot een Nederlands bedrijf. Het bedrijf is marktleider in Nederland. Nederlandse vestigingen: Poeldijk, Waalwijk, Ochten, Echt, Vlissingen, Montfoort, Zutphen, Scheemda, Wolvega en Beverwijk. Leitec: dochterbedrijf gespecialiseerd in advies voor rioleringsbeheer. Rioolstelsels In Nederland kennen we verschillende rioolstelsels. In een gemengd riool stromen afval- en regenwater samen in één buis naar de rioolwaterzuivering (rwzi). Afgekoppelde en (verbeterd) gescheiden systemen voeren afvalwater en regenwater in twee aparte buizen af. Al het regenwater gaat direct naar vijvers of sloten. Het afvalwater gaat naar een gemaal. Vervolgens pompt het gemaal het afvalwater naar de reiniging. Vergeleken met een gemengd riool hoeft de reiniging met dit systeem minder hard te werken. Bron: RIONED Vandervalk+degroot is als eerste in Nederland gecertificeerd volgens de BRL K10014 (reinigen van riolen, putten en kolken) en de BRL K10015 (inspecteren van rioleringsobjecten). Veiligheid: VA, Basis Veiligheid 1 (BV1) en Veilig werken in riolen (VWIR). Aantal medewerkers: circa 320 Aantal reinigingsvoertuigen en inspectie bussen: 167 Kender Thijssen ICT Solutions BV Traverse 1, 3905 NL Veenendaal T F E België: twee vestigingen onder de naam VDV cleaning, Lokeren en Aalter. Groot-Brittannië: drie vestigingen onder de naam Draincare Services Ltd, Harpenden, Wellingborough en Pontefract. Certificaten: ISO , ISO en VCA** Kender goo.indd :08 7

6 Kennisprogramma Urban Drainage TU Delft Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld 2010 gaat waarschijnlijk de geschiedenis in als een keerpunt in de rioleringswereld, zegt dr.ir. Jeroen Langeveld. Hij is directeur Kennisprogramma Urban Drainage en Associate professor sewerage TU Delft De rapportage Doelmatig beheer waterketen heeft de opgave voor doelmatigheid uit de Waterwet 2009 concreet vertaald in een jaarlijkse besparing van 380 miljoen in de afvalwaterketen. Daardoor ziet de sector veel meer de waarde in van kennis en wetenschappelijk onderzoek. dr.ir. Jeroen Langeveld grote besparing behaal je niet door het een beetje beter Een te doen, benadrukt Langeveld. Dat maakt investeren in onderzoek ineens waardevol. Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld. Dat is de drijfveer van de sector. Onze inzet met het kennisprogramma is slimmer werken door meer inzicht. De timing van ons programma is goed. De doelmatigheidsopgave moet bereikt zijn in De resultaten van ons onderzoek kan de branche al halverwege de periode tot 2020 inzetten om dan daadwerkelijk doelmatiger te werken. Rioolvervanging Zes promovendi gaan zich over de vier thema s buigen. De eerste drie zijn inmiddels gestart op de thema s rioolvervanging en operationeel beheer. Rioolvervanging is de grootste kostenpost voor gemeenten, zegt Langeveld. De komende tien jaar is naar schatting zeker 6 miljard nodig voor de voorziene rioolvervanging. Er is behoefte aan goed onderbouwde strategieën voor rioolvervanging. Het onderzoek richt zich Het onderzoeksprogramma Urban Drainage bevat vier thema s die de Nederlandse praktijk helpen bij de zoektocht naar doelmatigheid in de afvalwaterketen. Onderzoeksthema 1.: Rioolvervanging Onderzoeksthema 2.: Operationeel beheer Onderzoeksthema 3.: Dynamisch functioneren afvalwaterketen Onderzoeksthema 4.: Waterketen van de toekomst Waterketen van de toekomst Het laatste onderzoeksthema de waterketen van de toekomst speelt in op nieuwe eisen vanuit duurzaamheid en klimaatontwikkeling die tegelijkertijd de verworvenheden van de bestaande waterketen moeten behouden of versterken. Hiervoor worden verschillende concepten gedurende hun totale levensduur objectief vergeleken. Langeveld: Concreet betekent dit dat als bijvoorbeeld het besmettingsrisico met pathogenen of het verspreidingsop de processen en beweegredenen in de gemeentelijke organisaties bij rioolvervanging en hoe die zijn te verbeteren. Op dit moment bepalen uiteenlopende overwegingen, zoals budget of capaciteit, of en hoe rioolvervanging wordt uitgevoerd. Ook de technisch-inhoudelijke component komt aan de orde: hoe kan de benodigde informatie worden verkregen? Operationeel beheer Naast de kostenvoor rioolvervanging besteden gemeenten jaarlijks ongeveer 100 miljoen aan reiniging en verwerking van slib. Daarnaast zijn burgers een niet onaanzienlijk bedrag kwijt aan ontstoppingsbedrijven door problemen met huisaansluitingen. Er is niet in beeld welk deel van deze maatschappelijke kosten wordt veroorzaakt door keuzes in het wegbeheer, het rioolbeheer en de rioolvervanging. Dit onderzoeksthema richt zich in eerste instantie op het vaststellen en kwantificeren van de faalmechanismen van de vergeten stukken riolering: huisaansluitingen en straatkolken. Dat moet leiden tot het kunnen maken van doelmatige keuzes in het operationeel beheer. Zet je bij een gemengd stelsel met zonken bijvoorbeeld in op het reinigen van deze zonken of het reinigen van straatkolken. Bij een gescheiden stelsel kijken we naar het vaker reinigen van straatkolken versus de aanleg van zuiverende voorziening of het intensiveren van het baggeren van watergangen. In Nederland en daarbuiten was tot nu toe vaak een blinde vlek voor de invloed van beheer op de prestatie, wellicht door de focus op desk studies door het ontbreken aan onderzoeksmiddelen. Inzicht in dynamisch functioneren Het derde onderzoeksthema zet bestaande onderzoekslijnen voort gericht op inzicht in de dynamiek van rioolstelsels en de invloed daarvan op de rioolwaterzuivering, oppervlaktewaterkwaliteit en wateroverlast. Langeveld: Het gaat om langjarige continue meetprojecten. Dit thema heeft duidelijke raakvlakken met vervanging en operationeel beheer. risico van hormoonverstorende stoffen onderdeel uitmaakt van dit afwegingskader, er onderzoek wordt uitgevoerd naar de risico s in gangbare concepten voor de waterketen en in de nieuwe, duurzame concepten. Grote kennisimpuls De vier onderzoeksthema s geven in hun onderlinge samenhang een geweldige kennisimpuls aan de huidige doelmatigheidsdiscussie. Langeveld: De TU Delft wil daarmee, in samenwerking met de sector, haar steentje bijdragen aan de maatschappelijk gewenste doelmatigheidswinst. Er komt onder andere een jaarlijks symposium om kennis te delen. Door bovendien de koppeling met de praktijk te maken dankzij het grote aantal organisaties dat ons kennisprogramma steunt en ook deelneemt aan de programmaraad kunnen theorie en praktijk elkaar vanaf het begin versterken. Door onderzoek hopen we ook meer afstu - deerders te krijgen en, ook op de lange termijn, meer mensen en kennis te kunnen leveren aan de sector. Het kennisprogramma Urban drainage wordt mede mogelijk gemaakt door: ARCADIS, DHV, Gemeente Almere, Gemeente Breda, Gemeente s-gravenhage, Gemeentewerken Rotterdam, GMB Rioleringstechnieken, Grontmij, KWR Watercycle Research Institute, Royal Haskoning, Stichting RIONED, STOWA, Tauw, Waternet en Witteveen+Bos 8 9

7 DUURZAME RIOOLRENOVATIE Leitec leidend in databeheer Alle beheergegevens direct in het veld beschikbaar Tegenwoordig wordt er veel aandacht geschonken aan het milieu. Minder CO 2-uitstoot, minder geluidshinder en overlast worden veelvuldig genoemd. Met de rioolrenovatietechnieken van Insituform draagt u aan deze onderwerpen uw steentje bij. Daarnaast zijn deze renovatietechnieken economischer dan traditionele renovatietechnieken en daarom goed voor uw financiën. Informeer wat dit voor uw situatie betekent. Insituform doe(t) meer met minder Gedurende de tijd dat een riool in de grond ligt, verzamelt een rioolbeheerder veel gegevens. Van opleveringsinspectie tot reguliere inspectierondes en inspectieresultaten van herstelwerkzaamheden. Goed gebruik van die gegevens is noodzakelijk voor planmatig onderhoud aan riolering en leidingstelsels en voorkomt bijvoorbeeld onnodige vervanging. Gegevensbeheer, advies en onderzoek zijn belangrijke bouwstenen voor doelmatig rioleringsbeheer. De laatste tien jaar is er vooral veel tijd gaan zitten in het verzamelen van gegevens over riolen door middel van inspectiewerk. De vraag bij gemeenten verandert. Het gaat er nu om zo goed mogelijk met het budget om te gaan. Bijvoorbeeld door minder te vervangen en meer te repareren. Bij een reparatie hoeft de straat niet open, er is minder overlast voor omwonenden en verkeer, het gaat sneller en je kunt de bestaande infrastructuur zo lang mogelijk benutten. Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde inspecties geven we adviezen voor het beheer van de riolen, zegt Martin Nederlof, bedrijfsleider van Leitec uit Montfoort. Daarnaast hebben we nog technieken voor nader onderzoek om beslissingen beter te onderbouwen. Kolk meer of minder We merken dat onze klanten vaak worstelen met beheer van data en het ontsluiten van info. Onder andere door personeelsverloop en het feit dat veel kennis bij mensen in het hoofd zit, maar nog niet op een andere harde schijf is vastgelegd, was de kennis binnen de gemeentelijke markt niet stabiel. Wij werken al dertig jaar met die bestanden. Voor ons is het dagelijks werk. Leitec krijgt regelmatig de opdracht analoge databanken te digitaliseren en te archiveren. Foto: Vandervalk+degroot Foto: Vandervalk+degroot Nederlof: Dit voorkomt dat belangrijke inspectiegegevens verloren gaan. Denk aan sufbestanden van uitgevoerde inspectie met het bijbehorende beeldmateriaal, maar ook uitvoeringstekeningen, hellingshoekgegevens en eventuele revisiegegevens. Dit vergroot doelmatiger beheer. Neem het beheer van de kolken. Dat is van de laatste jaren. Veel gemeenten wisten zelfs niet hoeveel kolken ze precies hadden. 12view Onze GIS-georiënteerde digitale toepassing 12view ( want to view ) helpt beheerders alle informatie snel en makkelijk boven water te halen. Foto s, tekeningen en data zijn voor de klant direct oproepbaar, dankzij de koppeling met mobiele techniek. Deze webapplicatie bestaat al langer, maar wordt steeds meer gebruikt vanuit de behoefte om flexibel en sneller te werken. Wij kunnen de gegevens op afstand laden. De opdrachtgever kan er zo het veld mee in, legt Nederlof enthousiast uit. 12view is bestemd voor alle beheerders van rioolsystemen, van grote gemeentelijke stelsels tot beheerders van private terreinen met een klein rioolstelsel. Je kunt grafische selecties maken over de ingelezen inspectiegegevens of selecteren op basis van stamgegevens of toestandaspecten. Chroomstraat 91 NL-2718 RT Zoetermeer Nederland T F

8 Aannemer van groenvoorziening, g, maaiwerken, machinaal straatvegen, onkruidborstelen, dakbedekkings- loodgieterswerken, gladheidsbestrijding, drainerings- rioleringswerken en afvalwaterbehandeling. Hillegommerdijk KV Beinsdorp Postbus 78, 2180 AB Hillegom Telefoon algemeen Fax algemeen Internet : Gespecialiseerd in riool ontstoppen en afvalwatersystemen voor de snelste communicatie Ernst & Young Ondernemers willen korte lijnen en kostenbeheersing We kunnen de omzet van onze klanten niet beïnvloeden, wel kunnen we hun toekomstige bedrijfskosten beperken, zegt Marcel de Kimpe van Ernst & Young. Of, om in vaktermen te blijven: betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig belastingadvies en accoun tancy voorkomen dat geld down the drain gaat en komen daarmee de doelmatigheid van de onderneming ten goede. Marcel de Kimpe (l) en Jan van der Windt Valk+deGroot logo goo.indd :46 staan voor betrouwbaarheid, benadrukt Marcel de Wij Kimpe partner in de audit en accountmanager. We behoren tot de Big 4 -kantoren, maar hebben ook een MKBmentaliteit. Door ons grote, internationale netwerk kunnen we de echte ondernemer bedienen met onze kennis. Jan van der Windt, senior manager audit geeft een voorbeeld: Recent is in Engeland een nieuwe wet aangenomen, the Bribery Act. Dat sturen we meteen door naar onze klanten voor wie dat relevant is. We geven daarbij aan wat de impact voor hen is. Maar ook in België gelden andere regels. Lang niet elke ondernemer weet dat je daar allerlei verplichtingen hebt voor het opstellen en deponeren van jaarrekeningen. Wij delen die kennis. Jan van den Enden, manager tax vult aan: Wij houden, net als ondernemers, van korte lijnen en snel reageren. Brede advisering Een bedrijf dat echt doelmatig wil zijn, moet zo min mogelijk tijd en geld kwijt zijn aan reparaties achteraf. Wij helpen bedrijven zo vroeg mogelijk in te spelen op ontwikkelingen, zegt Van den Enden. Een aantal van onze klanten heeft een convenant met de Belastingdienst onder- tekend voor Horizontaal Toezicht. Het doel daarvan is het vooraf bespreken van alle fiscale mogelijke discussiepunten. Dit voorkomt naheffingen. Vanuit werkkapitaalmanagement denken we mee over mogelijkheden om later belasting te betalen, waardoor er meer geld in kas is voor activiteiten. Ook versnelde afschrijving nemen we mee in de discussie. Van der Windt: Aan de andere kant adviseren we ook bij overnames. Te midden van professionele partijen mogen we een mooie rol vervullen, ook in het traject erna. Innovaties Innovaties zijn noodzakelijk om efficiënter en effectiever te werken. Wat fiscaal aantrekkelijk is voor innovatieve bedrijven zijn subsidies voor Research & Development. Wij brengen de klant uiteraard op de hoogte van de mogelijkheden. Winst over innovatieve activiteiten wordt via de innovatiebox niet met 25% maar met slechts 5% vennootschapsbelasting belast, legt Van den Enden uit. De Kimpe tot slot: Heb je een volwassen, professionele onderneming als klant die zelf veel kennis in huis heeft, zoals vandervalk+degroot, dan zit je sneller op een hoger niveau. Je houdt elkaar dan scherp. Naamloos :35:26 13

9 Bremcon is uw specialist in de recyclage en reiniging van grond en andere minerale stromen. Bremcon combineert haar breed arsenaal aan reinigingsmethoden en -technieken, haar ervaring, de continue kennisopbouw, haar gedegen kennis van de milieuregelgeving en haar hergebruiksnetwerk tot een krachtige recyclage-oplossing. Zo kan Bremcon bijna elke grond of minerale stroom verontreinigd met een specifiek polluent of een cocktail van polluenten recycleren tot een herbruikbare secundaire grondstof. Het grondreinigingscentrum van Bremcon vindt u in Zwijndrecht (Burcht). Strategisch gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de E17 en de Schelde is het grondreinigingscentrum vlot bereikbaar zowel over weg als over water. Zandrecycling Nederland Zuiver zand levert geld en milieuvoordeel op Bremcon reinigt gronden via bioremediatie en grondwassing. Via deze laatste techniek kunnen niet alleen verontreinigde gronden maar ook andere minerale stromen zoals rioolslib, rioolkolkenslib, ruimingsspecie, veegvuil, steenpuin, betonpuin, e.a. gereinigd worden. Ook voor tijdelijke opslag van grond in functie van hergebruik als bodem of als bouwstof bent u bij Bremcon aan het goede adres. Bremcon nv Kruibeeksesteenweg 154 B-2070 Zwijndrecht (Burcht) T +32 (0) F +32 (0) E I Bremcon goo.indd :01 Zandrecycling Nederland geeft riool-, kolk- en gemaalslib en veegzand (RKGV) al twintig jaar een tweede kans. Op jaarbasis verwerkt ZRN ton rioolafval. En wat twintig jaar geleden gold, is vandaag minstens zo actueel: het recyclen van zand uit RKGV is noodzakelijk en levert een win-win situatie op het gebied van hergebruik op. Met een betere handhaving en controle van de wet kan er nog meer voordeel worden gehaald. Het storten van rkg-slib en veegafval is een kostbare zaak. Dat was in 1989 niet anders. Reden voor drie grote spelers uit de branche om ZRN op te richten als kostenbesparend alternatief. Er zit veel zand in die afvalstroom. Dat moet te recyclen zijn, was de gedachte, vertelt Peter Voskamp, bedrijfsleider van ZRN. Voor ons is dit werk heel normaal, maar de wereld is veranderd en recycling is hot. We waren destijds dus onze tijd vooruit. Nu zou dit vallen onder de kop duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Acht locaties Mensen hebben vaak geen idee wat er in het riool gaat. Het meeste komt terecht bij de waterzuivering, maar zand en slib blijven achter. Bij het schoonmaken van het riool komt die stroom vrij. De rkgvstroom wordt tijdelijk opgeslagen waarbij onze acht locaties, verspreid over Nederland een belangrijke logistieke rol spelen. De reiniging van de rkgv-stromen vindt plaats op basis van een fysisch/chemisch scheidingsprincipe, waarbij de schone zandfractie van de verontreinigde reststromen worden gescheiden met gebruik van water. Naast het zand (75%) blijft er een grovere mineralen stroom, organische fractie en een slibstroom over. In deze slibstroom zitten de verontreinigingen en deze wordt afgevoerd naar een stortlocatie. Het zand wordt gebruikt voor de aanleg van wegen of bedrijfsterreinen. Dan komt er uiteindelijk weer een deel in het riool en begint het hele proces opnieuw. Je kunt het niet checken, maar de kans is groot dat een en dezelfde zandkorrel hier meermalen voorbij komt, lacht Voskamp. Een goed inzicht in de gang van zaken en de werkwijze in de bouw is onontbeerlijk. Ali Rassa, advocaat Weerdjesstraat JE Arnhem t (026) f (026) Handhaving ZRN voldoet aan alle milieueisen en beschikt over de benodigde certificeringen. Maar een aantal bedrijven opereert wat meer in het grijze circuit. Een doorn in het oog van Voskamp: Zij zetten tegen lage bedragen grond af. De handhaver de overheid heeft te weinig kennis van en aandacht voor dit soort praktijken. Het prijsniveau blijkt toch vaak doorslaggevend. Dat is weinig duurzaam. Wij besteden veel tijd en geld aan certificering van personeel en installaties. Dat mag beloond worden. Voskamp ziet grote verschillen tussen de provincies als het gaat om handhaving van wet en regelgeving, hierop valt nog veel te winnen. Zeker in deze tijd als het gaat om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kempenaer goo.indd :02 15

10 Adverteerdersindex Bremcon 14 Ernst & Young Accountants LLP Cover II Goo Media 12 Insituform 10 de Kempenaer Advocaten 14 Kender Thijssen 6 Maqutos Internationale 6 Insights is een uitgave van Goo Media T I Directie Ernst Delfos Erik Eckhardt Realisatie en coördinatie Eveline Jansen Solitha Kolkman Peter Molenaar Milco Sprink Tekstproductie PIM\Tekst & Uitleg Vormgeving en productie Goo Media Schell Design 12 PC VD Wiel 12 Vandervalk+degroot T I Goo Media juli 2011 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. ISSN:

11

datum 2 februari 2012

datum 2 februari 2012 WAT Cr,. NO. 2012.03543,NGEK - 9 - FEB 2012 ij Ê Stichting RIONED Postbus 133, 6710 BC Ede Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENLO t 0318

Nadere informatie

Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater. Stichting RIONED

Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater. Stichting RIONED Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater Stichting RIONED Het riool: meer dan een buis Het riool zorgt voor droge voeten door de afvoer van regen - water en een schoon milieu door de afvoer

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

" Praktijkschool en werkervaring dragen bij aan ontwikkeling van medewerkers. Ir. Martien van der Valk, vandervalk+degroot, Poeldijk

 Praktijkschool en werkervaring dragen bij aan ontwikkeling van medewerkers. Ir. Martien van der Valk, vandervalk+degroot, Poeldijk " Praktijkschool en werkervaring dragen bij aan ontwikkeling van medewerkers. Ir. Martien van der Valk, vandervalk+degroot, Poeldijk De juiste medewerkers aannemen en zorgen dat ze met plezier bij je bedrijf

Nadere informatie

rithm.nl hello@rithm.nl 088-7326 010

rithm.nl hello@rithm.nl 088-7326 010 rithm.nl hello@rithm.nl 088-7326 010 Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. Gezien de belangrijke rol die de stichting speelt in de riolering is

Nadere informatie

Benchmark Rioleringzorg. Samenvattend rapport Gelders Cluster 2006

Benchmark Rioleringzorg. Samenvattend rapport Gelders Cluster 2006 Benchmark Rioleringzorg Samenvattend rapport Gelders Cluster 2006 In opdracht van Stichting RIONED IOO bv Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven Postbus 985, 2300 AZ Leiden tel: 071 525 36 00 www.ioo.nl

Nadere informatie

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum

Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Eigen -/ Keteninitiatief CO2 footprint Innovatie Kennis Centrum Versie: 0.0 Datum: 21-4-2015 Auteur: Vrijgave: M.J.A. Rijpert T. Crum 1 IKN (Innovatie Kenniscentrum Nederland) Copier is de initiatiefnemer

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma 0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma Informatie over deze aanpak? Jeroen Niezen, 06-30717435, j.niezen@groningergemeenten.nl Hans de Vries, 06-52051319,

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

REGENWATER AFKOPPELEN

REGENWATER AFKOPPELEN Januari 2012 REGENWATER AFKOPPELEN Particulier afkoppelen Brochure 3 REGENWATER AFKOPPELEN Regen, u kunt het er vaak niet bij gebruiken, maar... wat als u het regenwater wél kunt gebruiken? Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Visie op rioleringsbeheer Op weg naar 2020. Wat kunnen de leden van de Vereniging Afvalbedrijven voor u betekenen in het rioleringsbeheer?

Visie op rioleringsbeheer Op weg naar 2020. Wat kunnen de leden van de Vereniging Afvalbedrijven voor u betekenen in het rioleringsbeheer? Visie op rioleringsbeheer Op weg naar 2020 Wat kunnen de leden van de Vereniging Afvalbedrijven voor u betekenen in het rioleringsbeheer? Bezuinigingen Gemeenten en waterschappen zien zich geconfronteerd

Nadere informatie

Digitalisatie van de Waterinfrastructuur WHITEPAPER

Digitalisatie van de Waterinfrastructuur WHITEPAPER Digitalisatie van de Waterinfrastructuur Hoe assetmanagement bij BAM geleid heeft tot besparing van onderhoudskosten, energiekosten en verlenging van de levensduur van installaties. smarter solutions BAM

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Informatie. InRIO. Delen van kennis en ervaring. InRIO. praktijkgerichte ondersteuning op het gebied van riolering en water

Informatie. InRIO. Delen van kennis en ervaring. InRIO. praktijkgerichte ondersteuning op het gebied van riolering en water Informatie Inhoud Over Advies en beleid Ondersteuning bij rioolrenovatieprojecten Sterkteberekeningen bij rioolrenovaties en leidingsystemen Laboratoriumonderzoek van proefstukken bij kousrenovatie Cursussen

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent!

Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Het riool begint in de gemeente waar ù raadslid bent! Bestuurlijke aandachtspunten aangereikt door Stichting RIONED Riolering: hoe gaat uw gemeente daar mee om? Riolering is misschien niet het eerste onderwerp

Nadere informatie

Hand-outs via: Sessie A. Stil! Nieuwe generatie vgrp/dofemame. Twitter mee met #RIONEDdag

Hand-outs via:  Sessie A. Stil! Nieuwe generatie vgrp/dofemame. Twitter mee met #RIONEDdag Hand-outs via: www.riool.net/rioneddaglive Sessie A Stil! Nieuwe generatie vgrp/dofemame Twitter mee met #RIONEDdag Nieuwe generatie vgrp: nieuwe DoFeMaMe Marcel Tirion - Den Haag Jeroen Langeveld - RHDHV/TUD

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

Maatwerk in telemetrie en automatisering

Maatwerk in telemetrie en automatisering Maatwerk in telemetrie en automatisering Datawatt. Specialisten in vanzelfsprekendheden Wat gebeurt er wanneer onverwacht de elektriciteit uitvalt? Wat zijn de consequenties als er plotseling geen water

Nadere informatie

Het WC². Riolering in de niet zo verre toekomst. Marije Stronks

Het WC². Riolering in de niet zo verre toekomst. Marije Stronks Het WC² Riolering in de niet zo verre toekomst Marije Stronks Ergens in Nederland in de niet zo verre toekomst in een Water Controle Centre (WC² ) verschijnt een venster voor één van de dienstdoende tacerators

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

INFILTRATIE, DROOG & NAT. Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone

INFILTRATIE, DROOG & NAT. Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone INFILTRATIE, DROOG & NAT Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone Afkoppelen en verticaal infiltreren Sijpelende buis als wapen. Het klimaat verandert. Hevige regenval komt steeds vaker

Nadere informatie

Presentatie Wateroverlast. AOC Oost Almelo

Presentatie Wateroverlast. AOC Oost Almelo Presentatie Wateroverlast AOC Oost Almelo Inhoud - Intro wateroverlast - Afbeeldingen wateroverlast - Opdracht 1 Oorzaken wateroverlast - Oorzaken wateroverlast - Mogelijk oorzaken - Opdracht 2 Oplossingen

Nadere informatie

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart.

Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. 3 Water, energie en grondstoffen. We kunnen geen dag zonder. Ze zijn een bron van leven en welzijn. Een bron van nijverheid en welvaart. Een bron van inspiratie voor iedereen die wil bouwen aan een betere

Nadere informatie

De riolering op straat. Maaiveldhoogtekaarten voor het bebouwd gebied

De riolering op straat. Maaiveldhoogtekaarten voor het bebouwd gebied De riolering op straat Maaiveldhoogtekaarten voor het bebouwd gebied De riolering op straat Maaiveldhoogtekaarten voor het bebouwd gebied Mei 2014 Stichting RIONED, Ede auteurs ing. Marcel Glasbergen,

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

EEN BODEM VOOR WATER

EEN BODEM VOOR WATER EEN BODEM VOOR WATER Hemel en grondwaterbeleid Breda 2011 RWZI De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering (RWZI: een soort wasmachine voor water). RWZI De

Nadere informatie

"Nieuw softwarepakket maakt gegevens rioolnetwerk snel zichtbaar.

Nieuw softwarepakket maakt gegevens rioolnetwerk snel zichtbaar. "Nieuw softwarepakket maakt gegevens rioolnetwerk snel zichtbaar. Met medewerking van: Martin Nederlof bedrijfsleider Leitec Infrascan, Montfoort Gemeenten maken steeds vaker gebruik van inspecties en

Nadere informatie

Het riool. Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool?

Het riool. Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool? Het riool Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool? Rioolverstopping? Wat is een verstopping? Er is een verstopping als water in uw huis niet meer weg kan. U merkt dat bijvoorbeeld doordat

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG SLOOPWERKEN GRONDWERKEN ASBESTSANERING BODEMSANERING RECYCLING CONTAINERSERVICE HOUTHANDEL MILIEUSTRAAT ARNO VAN DEN DUNGEN BV In ons vindt u een ervaren, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Abird Continu lastechniek & gereedschap

Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit om u optimaal van dienst te zijn. We hechten waarde aan de specialistische

Nadere informatie

Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water. vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007. Leens, oktober 2007

Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water. vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007. Leens, oktober 2007 Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007 Leens, oktober 2007 A.S. Zwart Pol Medew. afd. Gemeentewerken Inhoudsopgave 1. Inleiding.

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Alles in huis voor een schone bodem

Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu Alles in huis voor een schone bodem BAM Milieu, onderdeel van BAM Wegen, is dé specialist op het gebied van preventie en sanering van bodemverontreiniging. Onze sterke focus op kwaliteit en

Nadere informatie

Reizende tentoonstelling HET RIOOL LEEFT. Alles over de riolering voor klein en groot STICHTING RIONED

Reizende tentoonstelling HET RIOOL LEEFT. Alles over de riolering voor klein en groot STICHTING RIONED Reizende tentoonstelling HET RIOOL LEEFT Alles over de riolering voor klein en groot STICHTING RIONED Het riool leeft De reizende tentoonstelling voor klein en groot Een nieuw gemeentelijk rioleringsplan,

Nadere informatie

Stichting RIONED Gezondheidsaspecten Water op Straat

Stichting RIONED Gezondheidsaspecten Water op Straat Stichting RIONED Gezondheidsaspecten Water op Straat 2010 Stichting RIONED Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de samen stellers en de uitgever geen enkele

Nadere informatie

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze!

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Parkeren of aanleggen? 2 Raineo : wateroverlast is een keuze! Wij ervaren allemaal

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid 1 Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid Probleem Losliggende stenen, vervuild, dichtgeslibd en niet meer doorlatend 2 Drainvoeg wat is het? waterdoorlatende infiltratievoeg

Nadere informatie

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales , Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales Een prestatie op maat, dat wilt u toch ook? Link2Doc helpt (inkoop) organisaties bij het optimaliseren en inrichten van documentmanagement processen

Nadere informatie

Water weg. Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat

Water weg. Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat Water weg Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat 1 2 Water weg Over regen- en afvalwater en waar dat naar toe gaat 3 In het afvoerputje van de keuken, het bad of de douche. In het gat van

Nadere informatie

Afval en afvalwater: wat kunnen we leren van het verleden? Jeroen Langeveld, TU Delft

Afval en afvalwater: wat kunnen we leren van het verleden? Jeroen Langeveld, TU Delft Afval en afvalwater: wat kunnen we leren van het verleden? Jeroen Langeveld, TU Delft Afvalverwerking in NL: een succesnummer! Vast vuil problematiek opgelost Verwaarding al lang op agenda! Bron- versus

Nadere informatie

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Van Bentum Recycling Centrale (BRC) is in 1982 opgericht. In dat jaar startte Willem van Bentum

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen samenvatting-

Doelmatig beheer waterketen samenvatting- euro/jaar Doelmatig beheer keten samenvatting- -eindrapport commissie feitenonderzoek- 200 Drinkprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009)

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken www.kavandaalenenzn.nl Grondig specialist en betrouwbare partner HET BEDRIJF Met onze kennis, goede service en een klantgerichte aanpak willen

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie.

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. Versie 28 februari 2014 Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. 250 miljoen euro per jaar wordt geraamd als extra onderhoudskosten voor infrastructuur (wegen en rioleringen)

Nadere informatie

Rioolreparatie met manchet blijkt zeer betrouwbaar.

Rioolreparatie met manchet blijkt zeer betrouwbaar. Rioolreparatie met manchet blijkt zeer betrouwbaar. Met medewerking van : Martin Nederlof, en Ronald van de Waerdt, Leitec Infrascan Montfoort Boomwortels, uithangend voegmateriaal en lokale zettingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Waterketen/Bureau Waterketen STUKDATUM NAAM STELLER 8 september 2011 H. Nijhof ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Vervolg OAS Almere - Meetplan

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Jaarbericht 2017 Stichting RIONED

Jaarbericht 2017 Stichting RIONED Jaarbericht 2017 Stichting RIONED Het is algemeen bekend dat de riolering belangrijk is voor droge voeten, onze gezondheid en bescherming van het milieu. Vrijwel iedereen in Nederland is op de riolering

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

De ABS EffeX serie De eerste afvalwaterpompen ter wereld die aangedreven worden door een premium-efficiency motor.

De ABS EffeX serie De eerste afvalwaterpompen ter wereld die aangedreven worden door een premium-efficiency motor. De ABS EffeX serie De eerste afvalwaterpompen ter wereld die aangedreven worden door een premium-efficiency motor. www.absgroup.com The ABS EffeX range complies fully with Een geheel nieuwe benadering

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

Inspectieputten. Inspectieputten en de kennis van specialisten. www.dyka.com

Inspectieputten. Inspectieputten en de kennis van specialisten. www.dyka.com Inspectieputten Inspectieputten en de kennis van specialisten www.dyka.com Openbare riolering bestaat al sinds de Romeinen. Maar het relatief eenvoudige ondergrondse riool van toen is nu een complex systeem

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Assetmanagement Rotterdam

Assetmanagement Rotterdam Assetmanagement Rotterdam Zeker weten dat wij de juiste dingen doen in de stad? En dat iedere euro die wij investeren in de buitenruimte van de stad het maximale effect heeft? Daarvoor zorgen wij met assetmanagement.

Nadere informatie

Miezeren of plenzen...

Miezeren of plenzen... Miezeren of plenzen... voor elke bui de juiste aanpak Voor onze beleving én de manier waarop we met regen (moeten) omgaan, maakt het uit hoeveel water er naar beneden komt. Die hoeveelheid kan per bui

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING INLEIDING Landustrie Sneek BV bezit een ruime hoeveelheid kennis en ervaring in het transporteren en behandelen van riool-

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Doel: voorkom regenwateroverlast!

Doel: voorkom regenwateroverlast! http://bit.ly/2pjgadl Wereldtemperatuur 188-216 Ontwikkeling extreme neerslag Doel: voorkom regenwateroverlast! Masterclass klimaatadaptatie Kennemerland, 18 mei 217. Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED

Nadere informatie

Afkoppelen van bestaande bebouwing

Afkoppelen van bestaande bebouwing Afkoppelen van bestaande bebouwing Nico Rottiers Stad Aalst Afkoppelen van bestaande bebouwing Inhoud Vlaanderen en Nederland: zelfde redenen, toch anders Regelgeving Wat werkt (minder)? Wat kunnen we

Nadere informatie

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING UW PARTNER IN SANERINGEN ZORG VOOR DE AARDE Met de opgedane kennis en ervaring in binnen- en buitenland kan op het

Nadere informatie

Water- en Rioleringsplan

Water- en Rioleringsplan Water- en Rioleringsplan 2017-2021 Inleiding Hemelwater Oppervlaktewater overstort Afvalwater Grondwater Drinkwater Beleidskader Wet Milieubeheer afname- en zorgplicht voor afvalwater verplichting WRP

Nadere informatie

Pharmafilter. april 2012

Pharmafilter. april 2012 Pharmafilter Resultaten DEMONSTRATIEPROJECT IN HET Reinier de Graaf Gasthuis Delft april 2012 Pharmafilter een schoner ziekenhuis, een schoner milieu Afval door de riolering afvoeren, voor een schoner

Nadere informatie

FVOEREN RIOLEN PROFESSIONEEL REINIGEN

FVOEREN RIOLEN PROFESSIONEEL REINIGEN Setting the standard VOOR HET PROFESSIONEEL REINIGEN VAN FVOEREN RIOLEN overzicht verenmachines krachtige elektromotoren perfecte kwaliteit van ontstoppingsveren met riocore kern betrouwbaar vierkant veerkoppelingssysteem

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren Visie Stichting RIONED Waardevol stadswater slim realiseren Waardevol stadswater slim realiseren De aanpak van stadswater moet breder. Beschouw de omgeving, de functies, de vormgeving én de kwaliteit van

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Klantgerichte levering van energie

Klantgerichte levering van energie the energy co. Deta Batterijen heet voortaan Celectric. Bewaar het goede en verander dat wat beter kan. We werken met meer en met nieuwe leveranciers. Een breder assortiment en continue kwaliteitsoptimalisatie

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

RIS Jaarplan Riolering 2013

RIS Jaarplan Riolering 2013 RIS.6110 Jaarplan Riolering 2013 1 Ter uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015 worden jaarlijks verbetermaatregelen en vervangingen in de rioolstelsels uitgevoerd. De maatregelen

Nadere informatie

Professionaliseren onderhoud IBA s

Professionaliseren onderhoud IBA s Professionaliseren onderhoud IBA s Theo Smit November 2012 Inleiding 2 Aquario watermanagement Aandeelhouders Wetterskip Fryslan (50%) en Vitens (50%) Serviceorganisatie 24/7, opgericht in 2001 De eerste

Nadere informatie

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag 2 < tekst Harry van Luijtelaar tekstadvies Lijntekst,

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Module C2400 Inspectie en beoordeling. Inhoud

Module C2400 Inspectie en beoordeling. Inhoud Module C2400 Inspectie en beoordeling Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opstellers en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 Uitgangspunten beheer, inspectie en

Nadere informatie

D. Participatie. Gubbels Beheer Postbus ZG HELVOIRT tel: fax: CO2-prestatieladder

D. Participatie. Gubbels Beheer Postbus ZG HELVOIRT tel: fax: CO2-prestatieladder D. Participatie Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/6 Inhoudsopgave Invalshoek D. Participatie... 3 Emissie-inventaris

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg 1

Gemeente Leidschendam-Voorburg 1 9.30-10.30 Monitoring: een vingeroefening met KPI s Ewald Oude Luttikhuis (Jeannette Gerkens, Marcel Tirion, Jorg Willems) Netwerkdag Delft, 6 oktober 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg 1 Monitoringsplan

Nadere informatie