Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg"

Transcriptie

1 Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg Vandervalk+degroot: preventie en advies worden steeds belangrijker Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld

2 Inhoudsopgave 2 Kennisstrategie RIONED Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg 4 Vandervalk+degroot Preventie en advies worden steeds belangrijker Bijzonder ondernemend Als organisatie van ondernemende professionals weten wij precies waar het om draait binnen bedrijven en instellingen. Dankzij onze ruime kennis van branches en sectoren zijn wij uitstekend op de hoogte van de trends en ontwikkelingen waar u mee te maken heeft. Wij manifesteren ons daardoor als kritische gesprekspartners, of we nu de jaarrekening van een multinational controleren of scaal maatwerk leveren in het geval van een fusie. In alle gevallen is onze aanpak bijzonder ondernemend. Kijk voor meer informatie op 7 Issues & insights 11 Leitec leidend in databeheer Alle beheergegevens direct in het veld beschikbaar 15 Zandrecycling Nederland Zuiver zand levert geld en milieuvoordeel op 8 Kennisprogramma Urban Drainage TU Delft Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld 16 Adverteerdersindex 13 Ernst & Young Ondernemers willen korte lijnen en kostenbeheersing Contactpersonen: Marcel de Kimpe, Paul Pierik, Jan van der Windt en Jan van den Enden Wassenaarseweg CZ Den Haag Tiendweg SB Naaldwijk Inleiding door Ernst Delfos, uitgever De rioleringsbranche staat op een keerpunt. De branche moet een jaarlijkse besparing van 380 miljoen in de afvalwaterketen realiseren. De doelmatigheidsopgave moet bereikt zijn in Hiervoor ontwikkelde stichting RIONED de Kennisstrategie, waarin het belang van kennis en onderzoek centraal staat. In dit kader werkt de branche ook samen met de TUDelft aan een kennisprogramma. Reiniging, inspectie en advies hangen steeds meer samen voor optimale doelmatigheid. Vandervalk+degroot, het bedrijf dat centraal staat in deze editie, heeft daarom een breed pakket ontwikkeld voor rioolbeheer om de klant totaal te ontzorgen. Recycling van riool-, kolk- en gemaalslib en veegzand (RKGV) levert winst op voor het milieu en het bespaart op de hoge stortkosten. Met een betere handhaving en controle van de wet kan er nog meer voordeel worden gehaald. Deze en aanverwante ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Industrial Insights om de branche uitgebreid te belichten. Het resultaat heeft u in handen. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een duurzame markt met een lange geschiedenis. 1

3 Kennisstrategie RIONED Slimmer en scherper stedelijk waterbeheer en rioleringszorg De afgelopen twintig jaar is vooral hard gewerkt aan capaciteitsuitbreiding op basis van algemene normen, praktijken en technieken, zegt directeur Hugo Gastkemper van Stichting RIONED. Dat resulteerde in beschrijvingen van de waterkwaliteit, van de risico s van overstorten, afkoppelen, vervanging riolen en van tegengaan van wateroverlast. Nu is het de opgave om doelmatiger te werken. Hetzelfde doen met minder geld of meer doen met hetzelfde budget. Hiervoor ontwikkelde RIONED de Kennisstrategie. Hugo Gastkemper De benchmarks rioleringszorg en afvalwaterzuivering tonen het succes aan van de tot nu toe gevolgde werkwijze. Maar de komende jaren vragen een andere aanpak. Na het op peil brengen van de rioolvervanging, het uitbouwen van het rioolstelsel en het nemen van milieumaatregelen breekt nu een fase aan van kennisontwikkeling, meent Gastkemper. Het stedelijk waterbeheer mag in 2020 niet veel meer uitgeven als nu, dat is de afspraak vanuit het rijk. We weten al dat er extra uitgaven komen voor het vervangen van riolering. Er zal dus geld moeten worden gevonden door efficiënter te werken. Dat loopt parallel met de visie van laten we de goede dingen doen. Je kunt besparen door dingen niet te doen, maar ons pleidooi is: bespaar op basis van inzicht. Maak weloverwogen keuzes, zodanig dat de minder/meer-opgave niet verwordt tot verwaarlozing. Voor ons als kenniscentrum is dat een logisch uitgangspunt. Door meer kennis kun je tenslotte ook tot betere onderbouwing van een besluit komen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Gastkemper vervolgt: Grootschalige vervanging, opvang van de gevolgen van de klimaatswijziging en een meer duurzame afvalwaterketen vragen om slim maatwerk op basis van lokaal inzicht, in plaats van seriewerk op basis van deels achterhaalde vuistregels. Het oplossen van complexe problemen kan alleen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen. Het lijkt klein, maar het gaat echt om een hele wezenlijke nieuwe stap in de rioleringszorg en stedelijk waterbeheer. Veel meer kennisgebaseerd, op alle niveaus: landelijke, regionaal en lokaal. Dat gaat stapsgewijs. Hier zijn we nog jaren mee bezig. En dan is het echt hard werken. Vier speerpunten De Kennisstrategie van RIONED legt het fundament voor de kennisgebaseerde aanpak. Als RIONED willen we bijdragen aan scherper weten wat je doet en wat de gevolgen zijn van de keuzes die je maakt. Dat doen we in samenwerking met gemeenten, waterschappen, bedrijven in de branche en drinkwatermaatschappijen. Door innovatieve ontwikkelingen te ondersteunen en te stimuleren willen we bijdragen aan de kwaliteit en de verspreiding van nieuwe kennis. In de kennisstrategie gaan we uit van vier speerpunten: 1) een beter inzicht in het functioneren van het rioolstelsel, 2) de effectiviteit van voorzieningen en maatregelen, 3) goed meten en monitoren, en tot slot 4) gegevensbeheer. Het eerste speerpunt heeft, plastisch gezegd, te maken met wat en hoeveel er door het stelsel stroomt. Komt dat op de beoogde plek en wat raken we onderweg kwijt? Het tweede speerpunt heeft te maken met de effectiviteit van maatregelen. Werkt bijvoorbeeld een bezinkbassin naar behoren? Wat zijn nut en noodzaak van afkoppelen en van extra waterberging? En waar kun je dat het beste realiseren, ook kijkend naar ruimte en kosten? Andere vraagstukken hebben te maken met oplossingen in het buitengebied. Meten is weten Het speerpunt meten en monitoren gaat over goed onderzoek. We zijn van mening dat je beter een beperkt, maar goed uitgevoerd onderzoek kunt hebben, dan veelomvattende onderzoeken waarvan de opzet rammelt. Het komt aan op goed weten wat je wilt, het onderzoek zorgvuldig opzetten en begeleiden en vervolgens de resultaten goed kunnen interpreteren en toepassen. Tot slot is er het speerpunt gegevensbeheer. Ook dat heeft alles te maken met kennis en begrijpen wat de gegevens inhouden. Er zijn bakken vol gegevens. Die moeten goed worden gestructureerd, opgeslagen, geanalyseerd, toegepast en uitgewisseld. Dat is een doorlopend proces, benadrukt Gastkemper. Regionale proeftuinen Een aantal regionale proeftuinen gaat van start met de uitwerking van de speerpunten. Gastkemper: Een regio bestaat ten minste uit waterschappen en gemeenten. Een van de regio s is aan de slag met meten en monitoren. Een andere regio werkt aan het opstellen van een gemeenschappelijk afvalwaterplan. Weer een andere regio richt zich op het bundelen van werkkracht: door capaciteit bij elkaar te brengen ontwikkel je zowel meer specialisme als meer samenwerking. Ook wil een regio met gezamenlijke inkoop aan de slag. Gemeenten en waterschappen die geïnteresseerd zijn in de regionale proeftuinen kunnen contact opnemen met RIONED. Stichting RIONED vraagt voortdurend aandacht voor het belang van een goede riolering. Een goed rioolstelsel houdt ons gezond, zorgt voor droge voeten en beschermt het milieu. En dat tegen acceptabele kosten. Als koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland is RIONED het gezamenlijk platform voor alle partijen die bij de rioleringszorg betrokken zijn: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Met de Vlaamse zusterorganisatie VLARIO bestaat er een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van onder andere gegevensbeheer, om elkaar over en weer te versterken. Kijk voor meer informatie op 2 3

4 Vandervalk+degroot Preventie en advies worden steeds belangrijker Vandervalk+degroot is als marktleider sterk in gemeentelijke hoofdriolering, maar werkt ook voor drinkwaterleidingbedrijven en waterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld voor het reinigen van de filterbedding. De laatste tien jaar hebben we een veel breder pakket ontwikkeld voor rioolbeheer om de klant totaal te ontzorgen. Naast reiniging zijn we ook gespecialiseerd in inspectie en advies. Om het totaalpakket compleet te maken kunnen wij voor onze klanten ook renovaties en reparaties uitvoeren, vertelt directeur Leo van der Valk. Leo van der Valk Reiniging, inspectie en advies hangen steeds meer samen. De kolken bijvoorbeeld de putjes in de straat worden periodiek gereinigd. Daar kan een scheur in komen of je kunt verstoppingen krijgen als er bijvoorbeeld beton door het afvoer is gespoeld. Wij hebben een toepassing ontwikkeld waarmee de machinist op de wagen op de computer kan aangeven waar hij zit en welke gebreken hij constateert. Dat wordt volautomatisch verwerkt tot een rapport of tekening waarop die gebreken daadwerkelijk zichtbaar zijn. Wij zijn daar mee begonnen. Door de jaren heen zie je dat anderen volgen. Gecontroleerde kracht Naast de eigen productie van hogedrukwagens, vacuümwagens, gecombineerde hogedruk-vacuumwagens (combi s) en kolkzuigers in de vestiging Waalwijk, steekt vandervalk+degroot ook tijd en energie in innovaties, zoals een recent ontwikkelde robot die obstakels in rioolbuizen snel en grondig verwijdert. Leo van der Valk: Een obstakel in het riool is niet altijd met normale vacuüm of hoge druk te verwijderen. Een boomwortel die in de rioolbuis groeit bijvoorbeeld, werd tot nu toe weggefreesd met behulp van een wortelfrees gemonteerd aan de hogedrukslang van de hogedrukwagen. Dat gaat langzaam en het resultaat blijft vrij ruw, wat slijtage van het riool vergroot en het kost relatief veel energie. Onze robot heeft een hulpstuk dat met een waterstraal heel precies de obstructie met hoge druk wegsnijdt. Het is dezelfde techniek waarmee ook stalen platen worden gesneden. De robot snijdt wortels of beton uit de rioolbuis en maakt het riool stukje voor stukje vrij. Heel gecontroleerd, met zo min mogelijk kans op beschadiging, in tegenstelling tot de mechanische apparaten. De machinist ziet via de monitor precies wat hij doet. Ook het energieverbruik van de robot ligt vele malen lager dan bij de conventionele methode. Op dit moment zijn wij de enige die dit op deze schaal benutten. Buitenlandse markten Het bedrijf brengt zijn kennis, ervaring en innovaties ook over de grens. Toen de Nederlandse markt in de jaren tachtig inzakte, stak vandervalk+degroot de Noord zee over en opende vestigingen in Groot-Brittannië. De water authorities, onze opdrachtgevers, zijn beursgenoteer de bedrijven. Ook werken we veel voor woningcorporaties. Groot-Brittannië kent geen historie in preventief onderhoud. We werken nog steeds vaak als onderaannemer in een gecombineerde onderhouds- opdracht. Langzaam zie je wel wat kleinere tenders ontstaan gericht op preventie. België is een groeimarkt. Hier hebben we sinds enkele jaren eigen vestigingen. De riolen worden in België beheerd door intercomunitaire waterbedrijven. Die beslaan een veel groter gebied met meerdere gemeenten dan in Nederland. Je hebt dus te maken met grotere, vaak meerjarige contracten. Wij zijn in België een van de grotere partijen die deze contracten kunnen uitvoeren. Preventie Hij vervolgt: In de negentiger jaren kreeg Vlaanderen met EU-steun rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vanaf dat moment werd onderhoud daar belangrijker. In België zijn ze begonnen met het reinigen van kolken. Langzaam zie je een uitbreiding naar preventief onderhoud van rioolstelsels. Dat is nog in ontwikkeling, hele gebieden moeten nog worden geïnventariseerd. Er is grote behoefte aan deskundige inspectie. Hij benadrukt: Onze Belgische vestiging kopieert niet het Nederlandse kunstje, maar maakt gebruik van de lessen die we in Nederland geleerd hebben. Zodat de achterstand op een slimme manieren kan worden ingehaald. Samenwerking In België is bij wet geregeld dat het riool onder beheer van de waterbedrijven valt. In Nederland zijn veel partijen bij het beheer betrokken, elk met hun eigen taak: gemeenten, provincies, waterschappen, zuiveringschappen. Samenwerking draagt bij aan doelmatigheid, maar dat is nu nog de eigen verantwoordelijkheid van de partijen. Wij kunnen door onze ervaring adviseren hoe er zo doelmatig mogelijk kan worden samengewerkt. Veilig en vakkundig De opgave in de rioolbranche voor de komende jaren vraagt om deskundige en gemotiveerde mensen. Dit is een beroep dat je niet op school kan leren, benadrukt Van der Valk. In de periode van laagconjunctuur hebben wij gezegd: we moeten nu mensen binnenhalen en opleiden. Maar ook ons bestaand personeel wil scholing. Dat geldt voor uitvoering, techniek, veiligheid en organisatorisch. Mensen zijn nooit uitgeleerd. Een machinist op onze wagens heeft, naast een groot rijbewijs, echt specifieke vaardigheden nodig. Dat is niet een kwestie van twee dagen meelopen en je kunt het. Er is ook behoefte aan theoretische kennis. We zijn daarom al een paar jaar bezig met de ontwikkeling van modules voor onze eigen praktijkschool. De cursussen sluiten aan bij de verschillende functieniveaus. Daardoor kunnen mensen ook doorgroeien. Voor ons en voor onze klant is investeren in opleiding en langjarige dienstverbanden interessanter dan steeds nieuwe werving, selectie en inwerken. Door minder faalkosten neemt de doelmatigheid toe. Een voordeel wat je niet direct in cijfers terugziet, is de toename van betrokkenheid van onze mensen, maar daarvan zal zeker sprake zijn. 4 5

5 Issues & Insights Inmiddels is het openbare rioolstelsel in Nederland bijna kilometer lang. Het is nauwelijks voor te stellen, maar wanneer we al het vrijvervalrioling in Nederland achter elkaar leggen, krijg je een lengte waarmee je ruim twee maal de wereld rond kunt. En dan hebben we het nog niet over de totale lengte van drukriolering, industriële leidingen en nutsvoorzieningen. Al met al vertegenwoordigt deze infrastructuur een investering van vele tientallen miljarden euro s. Edgetech, Dusseldorf Voor vandervalk+degroot zijn wij de full-service ICT partner. Wij denken met ze mee en leveren de ICT die aansluit bij hun behoeften. Zo kunnen zij hun werk doen en regelen wij alle ICT. Het goede nieuws is dat we dit niet alleen voor vandervalk+degroot doen. Dus wilt u: Uw ICT naar de Cloud? Uw storage optimaliseren? Het Nieuwe Werken? Dan zitten we graag bij u aan tafel! Maqutos goo.indd :29 Vandervalk+degroot Nog maar zo n mensen in Nederland hebben geen rioolaansluiting, omdat hun woningen te ver van een rioolstelsel liggen. Zij hebben hun eigen minizuivering in de tuin. Rol gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare riool. Zij reinigt, inspecteert, repareert of vervangt alle onderdelen van het riool. Ook berekent de gemeente regelmatig of het riool al het regen- en afvalwater nog goed kan verwerken. Gemeenten huren hiervoor vaak bedrijven of adviesbureaus in. Vandervalk+degroot is in 1962 opgericht door Henk van der Valk. Willem de Groot trad tot het bedrijf toe in Nog altijd is vandervalk+degroot een Nederlands bedrijf. Het bedrijf is marktleider in Nederland. Nederlandse vestigingen: Poeldijk, Waalwijk, Ochten, Echt, Vlissingen, Montfoort, Zutphen, Scheemda, Wolvega en Beverwijk. Leitec: dochterbedrijf gespecialiseerd in advies voor rioleringsbeheer. Rioolstelsels In Nederland kennen we verschillende rioolstelsels. In een gemengd riool stromen afval- en regenwater samen in één buis naar de rioolwaterzuivering (rwzi). Afgekoppelde en (verbeterd) gescheiden systemen voeren afvalwater en regenwater in twee aparte buizen af. Al het regenwater gaat direct naar vijvers of sloten. Het afvalwater gaat naar een gemaal. Vervolgens pompt het gemaal het afvalwater naar de reiniging. Vergeleken met een gemengd riool hoeft de reiniging met dit systeem minder hard te werken. Bron: RIONED Vandervalk+degroot is als eerste in Nederland gecertificeerd volgens de BRL K10014 (reinigen van riolen, putten en kolken) en de BRL K10015 (inspecteren van rioleringsobjecten). Veiligheid: VA, Basis Veiligheid 1 (BV1) en Veilig werken in riolen (VWIR). Aantal medewerkers: circa 320 Aantal reinigingsvoertuigen en inspectie bussen: 167 Kender Thijssen ICT Solutions BV Traverse 1, 3905 NL Veenendaal T F E België: twee vestigingen onder de naam VDV cleaning, Lokeren en Aalter. Groot-Brittannië: drie vestigingen onder de naam Draincare Services Ltd, Harpenden, Wellingborough en Pontefract. Certificaten: ISO , ISO en VCA** Kender goo.indd :08 7

6 Kennisprogramma Urban Drainage TU Delft Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld 2010 gaat waarschijnlijk de geschiedenis in als een keerpunt in de rioleringswereld, zegt dr.ir. Jeroen Langeveld. Hij is directeur Kennisprogramma Urban Drainage en Associate professor sewerage TU Delft De rapportage Doelmatig beheer waterketen heeft de opgave voor doelmatigheid uit de Waterwet 2009 concreet vertaald in een jaarlijkse besparing van 380 miljoen in de afvalwaterketen. Daardoor ziet de sector veel meer de waarde in van kennis en wetenschappelijk onderzoek. dr.ir. Jeroen Langeveld grote besparing behaal je niet door het een beetje beter Een te doen, benadrukt Langeveld. Dat maakt investeren in onderzoek ineens waardevol. Riolering kan echt veel beter voor hetzelfde geld. Dat is de drijfveer van de sector. Onze inzet met het kennisprogramma is slimmer werken door meer inzicht. De timing van ons programma is goed. De doelmatigheidsopgave moet bereikt zijn in De resultaten van ons onderzoek kan de branche al halverwege de periode tot 2020 inzetten om dan daadwerkelijk doelmatiger te werken. Rioolvervanging Zes promovendi gaan zich over de vier thema s buigen. De eerste drie zijn inmiddels gestart op de thema s rioolvervanging en operationeel beheer. Rioolvervanging is de grootste kostenpost voor gemeenten, zegt Langeveld. De komende tien jaar is naar schatting zeker 6 miljard nodig voor de voorziene rioolvervanging. Er is behoefte aan goed onderbouwde strategieën voor rioolvervanging. Het onderzoek richt zich Het onderzoeksprogramma Urban Drainage bevat vier thema s die de Nederlandse praktijk helpen bij de zoektocht naar doelmatigheid in de afvalwaterketen. Onderzoeksthema 1.: Rioolvervanging Onderzoeksthema 2.: Operationeel beheer Onderzoeksthema 3.: Dynamisch functioneren afvalwaterketen Onderzoeksthema 4.: Waterketen van de toekomst Waterketen van de toekomst Het laatste onderzoeksthema de waterketen van de toekomst speelt in op nieuwe eisen vanuit duurzaamheid en klimaatontwikkeling die tegelijkertijd de verworvenheden van de bestaande waterketen moeten behouden of versterken. Hiervoor worden verschillende concepten gedurende hun totale levensduur objectief vergeleken. Langeveld: Concreet betekent dit dat als bijvoorbeeld het besmettingsrisico met pathogenen of het verspreidingsop de processen en beweegredenen in de gemeentelijke organisaties bij rioolvervanging en hoe die zijn te verbeteren. Op dit moment bepalen uiteenlopende overwegingen, zoals budget of capaciteit, of en hoe rioolvervanging wordt uitgevoerd. Ook de technisch-inhoudelijke component komt aan de orde: hoe kan de benodigde informatie worden verkregen? Operationeel beheer Naast de kostenvoor rioolvervanging besteden gemeenten jaarlijks ongeveer 100 miljoen aan reiniging en verwerking van slib. Daarnaast zijn burgers een niet onaanzienlijk bedrag kwijt aan ontstoppingsbedrijven door problemen met huisaansluitingen. Er is niet in beeld welk deel van deze maatschappelijke kosten wordt veroorzaakt door keuzes in het wegbeheer, het rioolbeheer en de rioolvervanging. Dit onderzoeksthema richt zich in eerste instantie op het vaststellen en kwantificeren van de faalmechanismen van de vergeten stukken riolering: huisaansluitingen en straatkolken. Dat moet leiden tot het kunnen maken van doelmatige keuzes in het operationeel beheer. Zet je bij een gemengd stelsel met zonken bijvoorbeeld in op het reinigen van deze zonken of het reinigen van straatkolken. Bij een gescheiden stelsel kijken we naar het vaker reinigen van straatkolken versus de aanleg van zuiverende voorziening of het intensiveren van het baggeren van watergangen. In Nederland en daarbuiten was tot nu toe vaak een blinde vlek voor de invloed van beheer op de prestatie, wellicht door de focus op desk studies door het ontbreken aan onderzoeksmiddelen. Inzicht in dynamisch functioneren Het derde onderzoeksthema zet bestaande onderzoekslijnen voort gericht op inzicht in de dynamiek van rioolstelsels en de invloed daarvan op de rioolwaterzuivering, oppervlaktewaterkwaliteit en wateroverlast. Langeveld: Het gaat om langjarige continue meetprojecten. Dit thema heeft duidelijke raakvlakken met vervanging en operationeel beheer. risico van hormoonverstorende stoffen onderdeel uitmaakt van dit afwegingskader, er onderzoek wordt uitgevoerd naar de risico s in gangbare concepten voor de waterketen en in de nieuwe, duurzame concepten. Grote kennisimpuls De vier onderzoeksthema s geven in hun onderlinge samenhang een geweldige kennisimpuls aan de huidige doelmatigheidsdiscussie. Langeveld: De TU Delft wil daarmee, in samenwerking met de sector, haar steentje bijdragen aan de maatschappelijk gewenste doelmatigheidswinst. Er komt onder andere een jaarlijks symposium om kennis te delen. Door bovendien de koppeling met de praktijk te maken dankzij het grote aantal organisaties dat ons kennisprogramma steunt en ook deelneemt aan de programmaraad kunnen theorie en praktijk elkaar vanaf het begin versterken. Door onderzoek hopen we ook meer afstu - deerders te krijgen en, ook op de lange termijn, meer mensen en kennis te kunnen leveren aan de sector. Het kennisprogramma Urban drainage wordt mede mogelijk gemaakt door: ARCADIS, DHV, Gemeente Almere, Gemeente Breda, Gemeente s-gravenhage, Gemeentewerken Rotterdam, GMB Rioleringstechnieken, Grontmij, KWR Watercycle Research Institute, Royal Haskoning, Stichting RIONED, STOWA, Tauw, Waternet en Witteveen+Bos 8 9

7 DUURZAME RIOOLRENOVATIE Leitec leidend in databeheer Alle beheergegevens direct in het veld beschikbaar Tegenwoordig wordt er veel aandacht geschonken aan het milieu. Minder CO 2-uitstoot, minder geluidshinder en overlast worden veelvuldig genoemd. Met de rioolrenovatietechnieken van Insituform draagt u aan deze onderwerpen uw steentje bij. Daarnaast zijn deze renovatietechnieken economischer dan traditionele renovatietechnieken en daarom goed voor uw financiën. Informeer wat dit voor uw situatie betekent. Insituform doe(t) meer met minder Gedurende de tijd dat een riool in de grond ligt, verzamelt een rioolbeheerder veel gegevens. Van opleveringsinspectie tot reguliere inspectierondes en inspectieresultaten van herstelwerkzaamheden. Goed gebruik van die gegevens is noodzakelijk voor planmatig onderhoud aan riolering en leidingstelsels en voorkomt bijvoorbeeld onnodige vervanging. Gegevensbeheer, advies en onderzoek zijn belangrijke bouwstenen voor doelmatig rioleringsbeheer. De laatste tien jaar is er vooral veel tijd gaan zitten in het verzamelen van gegevens over riolen door middel van inspectiewerk. De vraag bij gemeenten verandert. Het gaat er nu om zo goed mogelijk met het budget om te gaan. Bijvoorbeeld door minder te vervangen en meer te repareren. Bij een reparatie hoeft de straat niet open, er is minder overlast voor omwonenden en verkeer, het gaat sneller en je kunt de bestaande infrastructuur zo lang mogelijk benutten. Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde inspecties geven we adviezen voor het beheer van de riolen, zegt Martin Nederlof, bedrijfsleider van Leitec uit Montfoort. Daarnaast hebben we nog technieken voor nader onderzoek om beslissingen beter te onderbouwen. Kolk meer of minder We merken dat onze klanten vaak worstelen met beheer van data en het ontsluiten van info. Onder andere door personeelsverloop en het feit dat veel kennis bij mensen in het hoofd zit, maar nog niet op een andere harde schijf is vastgelegd, was de kennis binnen de gemeentelijke markt niet stabiel. Wij werken al dertig jaar met die bestanden. Voor ons is het dagelijks werk. Leitec krijgt regelmatig de opdracht analoge databanken te digitaliseren en te archiveren. Foto: Vandervalk+degroot Foto: Vandervalk+degroot Nederlof: Dit voorkomt dat belangrijke inspectiegegevens verloren gaan. Denk aan sufbestanden van uitgevoerde inspectie met het bijbehorende beeldmateriaal, maar ook uitvoeringstekeningen, hellingshoekgegevens en eventuele revisiegegevens. Dit vergroot doelmatiger beheer. Neem het beheer van de kolken. Dat is van de laatste jaren. Veel gemeenten wisten zelfs niet hoeveel kolken ze precies hadden. 12view Onze GIS-georiënteerde digitale toepassing 12view ( want to view ) helpt beheerders alle informatie snel en makkelijk boven water te halen. Foto s, tekeningen en data zijn voor de klant direct oproepbaar, dankzij de koppeling met mobiele techniek. Deze webapplicatie bestaat al langer, maar wordt steeds meer gebruikt vanuit de behoefte om flexibel en sneller te werken. Wij kunnen de gegevens op afstand laden. De opdrachtgever kan er zo het veld mee in, legt Nederlof enthousiast uit. 12view is bestemd voor alle beheerders van rioolsystemen, van grote gemeentelijke stelsels tot beheerders van private terreinen met een klein rioolstelsel. Je kunt grafische selecties maken over de ingelezen inspectiegegevens of selecteren op basis van stamgegevens of toestandaspecten. Chroomstraat 91 NL-2718 RT Zoetermeer Nederland T F

8 Aannemer van groenvoorziening, g, maaiwerken, machinaal straatvegen, onkruidborstelen, dakbedekkings- loodgieterswerken, gladheidsbestrijding, drainerings- rioleringswerken en afvalwaterbehandeling. Hillegommerdijk KV Beinsdorp Postbus 78, 2180 AB Hillegom Telefoon algemeen Fax algemeen Internet : Gespecialiseerd in riool ontstoppen en afvalwatersystemen voor de snelste communicatie Ernst & Young Ondernemers willen korte lijnen en kostenbeheersing We kunnen de omzet van onze klanten niet beïnvloeden, wel kunnen we hun toekomstige bedrijfskosten beperken, zegt Marcel de Kimpe van Ernst & Young. Of, om in vaktermen te blijven: betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig belastingadvies en accoun tancy voorkomen dat geld down the drain gaat en komen daarmee de doelmatigheid van de onderneming ten goede. Marcel de Kimpe (l) en Jan van der Windt Valk+deGroot logo goo.indd :46 staan voor betrouwbaarheid, benadrukt Marcel de Wij Kimpe partner in de audit en accountmanager. We behoren tot de Big 4 -kantoren, maar hebben ook een MKBmentaliteit. Door ons grote, internationale netwerk kunnen we de echte ondernemer bedienen met onze kennis. Jan van der Windt, senior manager audit geeft een voorbeeld: Recent is in Engeland een nieuwe wet aangenomen, the Bribery Act. Dat sturen we meteen door naar onze klanten voor wie dat relevant is. We geven daarbij aan wat de impact voor hen is. Maar ook in België gelden andere regels. Lang niet elke ondernemer weet dat je daar allerlei verplichtingen hebt voor het opstellen en deponeren van jaarrekeningen. Wij delen die kennis. Jan van den Enden, manager tax vult aan: Wij houden, net als ondernemers, van korte lijnen en snel reageren. Brede advisering Een bedrijf dat echt doelmatig wil zijn, moet zo min mogelijk tijd en geld kwijt zijn aan reparaties achteraf. Wij helpen bedrijven zo vroeg mogelijk in te spelen op ontwikkelingen, zegt Van den Enden. Een aantal van onze klanten heeft een convenant met de Belastingdienst onder- tekend voor Horizontaal Toezicht. Het doel daarvan is het vooraf bespreken van alle fiscale mogelijke discussiepunten. Dit voorkomt naheffingen. Vanuit werkkapitaalmanagement denken we mee over mogelijkheden om later belasting te betalen, waardoor er meer geld in kas is voor activiteiten. Ook versnelde afschrijving nemen we mee in de discussie. Van der Windt: Aan de andere kant adviseren we ook bij overnames. Te midden van professionele partijen mogen we een mooie rol vervullen, ook in het traject erna. Innovaties Innovaties zijn noodzakelijk om efficiënter en effectiever te werken. Wat fiscaal aantrekkelijk is voor innovatieve bedrijven zijn subsidies voor Research & Development. Wij brengen de klant uiteraard op de hoogte van de mogelijkheden. Winst over innovatieve activiteiten wordt via de innovatiebox niet met 25% maar met slechts 5% vennootschapsbelasting belast, legt Van den Enden uit. De Kimpe tot slot: Heb je een volwassen, professionele onderneming als klant die zelf veel kennis in huis heeft, zoals vandervalk+degroot, dan zit je sneller op een hoger niveau. Je houdt elkaar dan scherp. Naamloos :35:26 13

9 Bremcon is uw specialist in de recyclage en reiniging van grond en andere minerale stromen. Bremcon combineert haar breed arsenaal aan reinigingsmethoden en -technieken, haar ervaring, de continue kennisopbouw, haar gedegen kennis van de milieuregelgeving en haar hergebruiksnetwerk tot een krachtige recyclage-oplossing. Zo kan Bremcon bijna elke grond of minerale stroom verontreinigd met een specifiek polluent of een cocktail van polluenten recycleren tot een herbruikbare secundaire grondstof. Het grondreinigingscentrum van Bremcon vindt u in Zwijndrecht (Burcht). Strategisch gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de E17 en de Schelde is het grondreinigingscentrum vlot bereikbaar zowel over weg als over water. Zandrecycling Nederland Zuiver zand levert geld en milieuvoordeel op Bremcon reinigt gronden via bioremediatie en grondwassing. Via deze laatste techniek kunnen niet alleen verontreinigde gronden maar ook andere minerale stromen zoals rioolslib, rioolkolkenslib, ruimingsspecie, veegvuil, steenpuin, betonpuin, e.a. gereinigd worden. Ook voor tijdelijke opslag van grond in functie van hergebruik als bodem of als bouwstof bent u bij Bremcon aan het goede adres. Bremcon nv Kruibeeksesteenweg 154 B-2070 Zwijndrecht (Burcht) T +32 (0) F +32 (0) E I Bremcon goo.indd :01 Zandrecycling Nederland geeft riool-, kolk- en gemaalslib en veegzand (RKGV) al twintig jaar een tweede kans. Op jaarbasis verwerkt ZRN ton rioolafval. En wat twintig jaar geleden gold, is vandaag minstens zo actueel: het recyclen van zand uit RKGV is noodzakelijk en levert een win-win situatie op het gebied van hergebruik op. Met een betere handhaving en controle van de wet kan er nog meer voordeel worden gehaald. Het storten van rkg-slib en veegafval is een kostbare zaak. Dat was in 1989 niet anders. Reden voor drie grote spelers uit de branche om ZRN op te richten als kostenbesparend alternatief. Er zit veel zand in die afvalstroom. Dat moet te recyclen zijn, was de gedachte, vertelt Peter Voskamp, bedrijfsleider van ZRN. Voor ons is dit werk heel normaal, maar de wereld is veranderd en recycling is hot. We waren destijds dus onze tijd vooruit. Nu zou dit vallen onder de kop duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Acht locaties Mensen hebben vaak geen idee wat er in het riool gaat. Het meeste komt terecht bij de waterzuivering, maar zand en slib blijven achter. Bij het schoonmaken van het riool komt die stroom vrij. De rkgvstroom wordt tijdelijk opgeslagen waarbij onze acht locaties, verspreid over Nederland een belangrijke logistieke rol spelen. De reiniging van de rkgv-stromen vindt plaats op basis van een fysisch/chemisch scheidingsprincipe, waarbij de schone zandfractie van de verontreinigde reststromen worden gescheiden met gebruik van water. Naast het zand (75%) blijft er een grovere mineralen stroom, organische fractie en een slibstroom over. In deze slibstroom zitten de verontreinigingen en deze wordt afgevoerd naar een stortlocatie. Het zand wordt gebruikt voor de aanleg van wegen of bedrijfsterreinen. Dan komt er uiteindelijk weer een deel in het riool en begint het hele proces opnieuw. Je kunt het niet checken, maar de kans is groot dat een en dezelfde zandkorrel hier meermalen voorbij komt, lacht Voskamp. Een goed inzicht in de gang van zaken en de werkwijze in de bouw is onontbeerlijk. Ali Rassa, advocaat Weerdjesstraat JE Arnhem t (026) f (026) Handhaving ZRN voldoet aan alle milieueisen en beschikt over de benodigde certificeringen. Maar een aantal bedrijven opereert wat meer in het grijze circuit. Een doorn in het oog van Voskamp: Zij zetten tegen lage bedragen grond af. De handhaver de overheid heeft te weinig kennis van en aandacht voor dit soort praktijken. Het prijsniveau blijkt toch vaak doorslaggevend. Dat is weinig duurzaam. Wij besteden veel tijd en geld aan certificering van personeel en installaties. Dat mag beloond worden. Voskamp ziet grote verschillen tussen de provincies als het gaat om handhaving van wet en regelgeving, hierop valt nog veel te winnen. Zeker in deze tijd als het gaat om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kempenaer goo.indd :02 15

10 Adverteerdersindex Bremcon 14 Ernst & Young Accountants LLP Cover II Goo Media 12 Insituform 10 de Kempenaer Advocaten 14 Kender Thijssen 6 Maqutos Internationale 6 Insights is een uitgave van Goo Media T I Directie Ernst Delfos Erik Eckhardt Realisatie en coördinatie Eveline Jansen Solitha Kolkman Peter Molenaar Milco Sprink Tekstproductie PIM\Tekst & Uitleg Vormgeving en productie Goo Media Schell Design 12 PC VD Wiel 12 Vandervalk+degroot T I Goo Media juli 2011 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. ISSN:

11

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer Assetmanagement en stedelijk waterbeheer 2014 33 2 Inhoud Voorwoord 3 Wat is assetmanagement? 4 Nieuwe uitdagingen 4 Meer lerend vermogen: minder kwetsbaar 5 Enschede: risicogestuurd rioleringsbeheer met

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement Jaargang 3, nr. 1 september 2010.magazine infrastructurele netwerken in Europa Themanummer: assetmanagement Inhoudsopgave HubHolland.Magazine, jaargang 3, nr. 1 september 2010 4 Een integrale aanpak Jenne

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

current Enig idee hoe windmolens in de Noordzee terechtkomen? ontwerp. realisatie. maintenance croon.nl

current Enig idee hoe windmolens in de Noordzee terechtkomen? ontwerp. realisatie. maintenance croon.nl De Resolution kan de zes enorme palen aan de Werkzaamheden die zo moeilijk te overzien zijn zijkant van het schip laten zakken tot op de dat de meeste van onze concurrenten het niet bodem van de Noordzee.

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie van de kempen OBGB na tien jaar nog vol ambitie Grensoverschrijdend ondernemen betekent cultuurverschillen respecteren De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 De Wiek 8 5527 GN Hapert t: +31 (0)497

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Rivierenland jaargang 2 maart 2009 01 Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Het nieuwe Dynamisch Werken met zit- stawerkplekken Warmte, koude

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

VAn BUZZ naar BiZZ THEMA. tweegesprek bdo en Dell over slim automatiseren SmARt it: tussen hypes en KANSeN

VAn BUZZ naar BiZZ THEMA. tweegesprek bdo en Dell over slim automatiseren SmARt it: tussen hypes en KANSeN NR 3. 2012 JAARGANG 4 BDO MAGAZINE tweegesprek bdo en Dell over slim automatiseren SmARt it: tussen hypes en KANSeN Aline en André de reus: KlAAR VOOR GROte SPRONG VOORUit bakker & schilder transport We

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie