Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van afwijking een surveillant raadplegen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van afwijking een surveillant raadplegen."

Transcriptie

1 EXAMENOPGAVEN Tijd: 13:00 uur - 15:00 uur (2 uur) Het is de bedoeling dat u uit vier antwoordmogelijkheden het juiste antwoord kiest. U dient slechts één antwoordmogelijkheid met potlood zwart te maken. Aantal vragen bij dit onderdeel: 45 Aantal pagina s: 18 Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van afwijking een surveillant raadplegen. Succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen geschieden na schriftelijke toestemming van het NIMA. 1

2 Vraag 1 (1 punt) Wat wordt verstaan onder duaal management? a. Een matrix organisatie waarbij sprake is van een functionele chef en een operationele chef b. Een ondernemingsvorm met twee eigenaren c. Een lijnorganisatie waarbij een manager twee lijnmanagers aanstuurt d. Een functionele organisatie waarbij een manager twee lijntaken vervult Vraag 2 (1 punt) Stelling 1 Onder Materials Management wordt verstaan het totaal van activiteiten die nodig zijn om grond- en halffabricaten zo efficiënt mogelijk naar en door het productieproces te voeren. Stelling 2 Onder Physical Distribution Management wordt verstaan het totaal van activiteiten in een magazijn. Vraag 3 (1 punt) Een supermarkt biedt een artikel tegen kostprijs aan, met de verwachting hierdoor klanten binnen te halen die meer kopen dan alleen de aanbieding. Hoe noemt men deze manier van prijsstelling? a. Me-too pricing b. Perceived-value pricing c. Price-skimming d. Loss-leader pricing Vraag 4 (1 punt) Waar staat de KBC-techniek voor? a. Prospectbenaderingstechniek waarbij de verkoper zonder afspraak een prospect bezoekt: KoudBezoekCanvassen b. Verkoopmethode waarbij de verkoper op basis van zijn Kunde zijn Betrokkenheid toont en in de afrondende fase zoekt naar een Compromis om zo te komen tot de uiteindelijke order c. KlantBezoekContact moment d. Argumentatietechniek waarbij de verkoper een Kenmerk vertaalt in een Betekenis en dit controleert met een Controle vraag 2

3 Vraag 5 (1 punt) Wat wordt verstaan onder een knelproduct? a. Een product dat in de schappen ligt en lastig verkoopbaar is b. Een product met een relatieve geringe waarde, maar dat kwetsbaar is wat betreft de toelevering c. Een product waarmee de verkoper moeite heeft om het te verkopen d. Een product dat kwetsbaar is tijdens transport en waar voorzichtig mee omgegaan moet worden Vraag 6 (1 punt) Wat is het doel van de basissegmentatie piramide? a. Indeling van klanten in hun levenscyclus b. Indeling om te komen tot klant/prospectsegmentatie c. Indeling van producten naar hun winstmogelijkheden d. Indeling die vendorrating visueel maakt Vraag 7 (1 punt) Leveranciers van onder andere software spreken vaak over een installed base. Wat bedoelt men hiermee? a. Het aantal geleverde softwarepakketten b. Het ondersteunen van gebruikers met de installatie van de software c. Het aantal in gebruik zijnde software pakketten d. Het leveren van updates van software Vraag 8 (1 punt) Indien een verkoper zijn product en/of concept als uitgangspunt neemt voor zijn verkoopgesprek en op basis van de reacties van de klant het gesprek verder vorm geeft, is er sprake van een: a. Behoeftegerichte methode b. Sandwichmethode c. Acceptatiemodel methode d. Stimulus response-methode 3

4 Vraag 9 (1 punt) Het is voor een verkoper van belang dat hij koopsignalen in een verkoopgesprek herkent en hier juist op reageert. Een goed voorbeeld van een verbaal koopsignaal is de volgende uitspraak van een klant: a. "Ik denk er nog even over na en bel dan eventueel nog wel. b. "Wie in mijn branche gebruiken het nog meer?" c. "We moeten opschieten want ik heb over 10 minuten een afspraak." d. "Zullen we de voor- en nadelen nog eens op een rij zetten?" Vraag 10 (1 punt) Een verkoper vraagt aan zijn klant: Mevrouw Koenen, vindt u ook niet dat deze drie eetkamerstoelen perfect staan in uw interieur? Van welke vraagtechniek is hier sprake? a. Retorische vraagtechniek b. Reflecterende vraagtechniek c. Suggestieve vraagtechniek d. Gerichte vraagtechniek Vraag 11 (1 punt) Stelling 1 Bij het formuleren van doelstellingen is de navolgende hiërarchie correct: 1. Ondernemingsdoelstellingen 2. Marketingdoelstellingen 3. Verkoopdoelstellingen 4. Vertegenwoordigerdoelstellingen Stelling 2 Het distribueren van promotiemateriaal bij de eindverbruikers is een goed voorbeeld van een kwalitatieve verkoopdoelstelling. 4

5 Vraag 12 (1 punt) Stelling 1 Cold canvassing is het rechtstreeks benaderen van hot prospects zonder verdere voorbereiding. Stelling 2 Cliënt rating is het rangschikken van klanten/afnemers door deze te beoordelen op specifieke criteria en wordt gebruikt om verkoopactiviteiten op af te stemmen. Vraag 13 (1 punt) Als u een klacht dient te behandelen bij een klant is de enige juiste volgorde: a. Kwalificeren, Kwantificeren, Parkeren b. Excuseren, Beargumenteren, Afhandelen c. Accepteren, Bagatelliseren, Verdisconteren d. Aanhoren, Discussiëren, Negeren Vraag 14 (1 punt) Indien een order wordt afgesloten waarbij de leveringscondities voorzien in franco leveringen NIMA Amstelveen, is er sprake van: a. De kosten van vervoer zijn voor de verkoper tot NIMA Amstelveen b. De kosten van vervoer zijn voor de koper tot NIMA Amstelveen c. Het kopen van de goederen in de toestand op het moment van aankoop te NIMA Amstelveen d. Het risico voor de aflevering van de goederen ligt bij de koper tot NIMA Amstelveen Vraag 15 (1 punt) De Firma Schuur VOF, een bloembollenbedrijf, heeft drie vertegenwoordigers in dienst. De vertegenwoordigers zijn in de provincie Utrecht verantwoordelijk voor de verkoop van bloembollen aan respectievelijk horeca, bedrijven en ziekenhuizen. Deze verkooporganisatie is ingedeeld op basis van: a. Geografische indeling b. Productindeling c. Verkoopprocesgerichte indeling d. Marktsegmentgerichte indeling 5

6 Vraag 16 (1 punt) Stelling 1 Er is sprake van het invullen van een behoefte, indien een klant aan de verkoper kan vertellen dat hij een Miele Vaatwasser XL204F wil kopen met power spoelknop en een drie watt thermostaat. Stelling 2 Er is sprake van het invullen van een wens, indien een klant aan de verkoper vertelt dat hij een koffiezetapparaat wenst te kopen. Vraag 17 (1 punt) Indien een bierbrouwer met uitsluitend een focus op het supermarktkanaal, besluit om ook wodka aan te gaan bieden binnen het horecakanaal, is volgens de vier modellen van Ansoff sprake van: a. Productontwikkeling b. Marktpenetratie c. Marktontwikkeling d. Diversificatie Vraag 18 (1 punt) Stelling 1 Indien binnen een bedrijfskolom de groothandel een producent overneemt is sprake van achterwaartse integratie. Stelling 2 Indien een boekhandel besluit ook kleding te verkopen is sprake van parallellisatie Vraag 19 (1 punt) Wat is de break-even afzet indien de verkoopprijs van een fiets 1.000,- is, waarbij de variabele kosten 200,- per fiets zijn en de vaste kosten ,- per jaar bedragen? a. 50 stuks b. 402 stuks c. 40 stuks d. 200 stuks 6

7 Vraag 20 (1 punt) Stelling 1 Grond, gebouwen, machines en meubilair behoren tot de activa op een balans en staan aan de debetzijde. Stelling 2 Onder liquiditeit verstaan we de mate waarin activa met eigen of vreemd vermogen wordt gefinancierd. Ofwel de verhouding tussen eigen en totaal vermogen. Vraag 21 (1 punt) Voor het ophalen en bezorgen van fietsen heeft Hans een bestelauto gekocht voor ,-. Hij denkt er vijf jaar mee te kunnen rijden en er daarna bij inruil 9.000,- voor terug te krijgen. Hans denkt dat de nieuwprijs over vijf jaar 20% hoger zal zijn dan ,-. Welk bedrag moet Hans per jaar reserveren om de auto over vijf jaar te kunnen vervangen? a ,- b ,- c ,- d ,- Vraag 22 (1 punt) De vastgestelde verkoopprijs van een fietstas is 29,95 inclusief 19% BTW. Hans wil minimaal 40% brutowinst van de verkoopprijs exclusief BTW behalen. Hoeveel brutowinst wil Hans per fietstas minimaal hebben? a. 7,19 b. 7,20 c. 10,07 d. 11,98 Vraag 23 (1 punt) Hans heeft de verkoopprijs van een fietstas berekend op 19,64. Hij prijst de tas echter op 19,99. Van welke prijsstelling is hier sprake? a. Adviesprijsstelling b. Differentiële prijsstelling c. Offensieve prijsstelling d. Psychologische prijsstelling 7

8 Vraag 24 (1 punt) Hans verkoopt diverse merken skates. Bij welke 'P' van de marketing mix behoort de merknaam? a. Personeel b. Plaats c. Prijs d. Product Vraag 25 (1 punt) Van welk type reclame is in bovenstaande advertentie sprake? a. Actiereclame b. Defensieve reclame c. Ideële reclame d. Themareclame Vraag 26 (1 punt) Het Tuincentrum is één van de vijf geselecteerde detaillisten die glaswerk van het merk De Glorie mogen verkopen. Van welke vorm van distributie is hier sprake? a. Exclusieve distributie b. Intensieve distributie c. Selectieve distributie d. Geen van bovenstaande is juist 8

9 Vraag 27 (1 punt) Tijdens verkoopgesprekken met prospects krijgt u te maken met ruis. Wat houdt ruis in? a. De inzet van te veel communicatiemedia tegelijkertijd b. Een verkeerde keuze van het communicatiemedium, waardoor de communicatiedoelstellingen niet worden bereikt c. Het aantal waarnemers van de communicatieboodschap dat zich niet binnen de gekozen communicatiedoelgroep bevindt d. Een verstoring van het communicatieproces, waardoor de boodschap verkeerd wordt begrepen Vraag 28 (1 punt) Hoe heet een onderzoek wanneer er na dat onderzoek een uitspraak kan worden gedaan over de gehele populatie? a. Valide b. Aselect c. Representatief d. Onzinnig Vraag 29 (1 punt) Een onzekere klant: a. Wrijft zich regelmatig achter de oren b. Speelt voortdurend met voorwerpen c. Vermijdt oogcontact d. Kan alle bovengenoemde (abc) signalen vertonen Vraag 30 (1 punt) Stelling 1: Via een telefoongesprek kunt u geen gebruik maken van non verbale communicatie. Stelling 2: Een voorbeeld van een suggestieve vraag is: Stel dat het hekwerk binnen twee weken geleverd zou worden, hoeveel zou u er dan bestellen? 9

10 CASE SALATINO WRAPS Kitty Duisterman is werkzaam bij Salatino Nederland, een Nederlands bedrijf dat al jaren buffetsalades verkoopt aan de Nederlandse Horeca. De logistiek verloopt rechtstreeks aan de afnemers via vijf chauffeurs die door Nederland rijden in geconditioneerde transportbusjes. De afnemers kunnen worden ingedeeld in de focussegmenten traditionele hotels, restaurants van bungalowparken en vergaderlocaties in Nederland. Een verdere groei in deze segmenten is nauwelijks mogelijk. De omzet is reeds twee jaren stabiel. Salatino heeft een ambitieuze doelstelling opgesteld om de komende drie jaar met gemiddeld 5% per jaar te groeien. Kitty heeft een plan opgesteld om deze groei te gaan verwezenlijken. De innovatie afdeling van Salatino heeft een saladewrap ontwikkeld die uitermate geschikt is voor de afnemers binnen het segment lunchroom en cafetaria. Een volledig nieuwe doelgroep met volledig nieuwe producten. Het salesteam zal zich tijdens de introductieperiode volledig richten op deze twee klantengroepen. Om de kosten te reduceren zal Salatino de saladewraps distribueren via landelijke grossiers zoals Sligro en Makro. Deze kostenreductie is mede nodig aangezien de investeringskosten significant zijn. Medio juni zal de introductiecampagne van deze nieuwe productgroep van start gaan. De rayonmanagers dienen tijdens de twee maanden durende introductieperiode minimaal drie orders per dag te noteren; in totaal 60 orders met een gemiddelde orderwaarde van 100,-. Daarnaast dienen de rayonmanagers in deze periode 30 offertes met een minimale omzetwaarde van 2.500,- per jaar te versturen, met een scoringspercentage van 75%. Haar promotionele activiteiten wil Salatino rechtstreeks afstemmen op de lunchrooms en cafetaria s middels tafelkaartjes, displaymateriaal en introductiekortingen. Hiertoe zijn promotiematerialen ontwikkelt voor de eindgebruikers. 10

11 Vraag 31 (2 punten) In de case wordt gesproken over doelstellingen voor de rayonmanagers tijdens de twee maanden durende introductieperiode. De genoemde doelstellingen zijn een typisch voorbeeld van: a. Top down doelstellingen b. Kwalitatieve doelstellingen c. Winstbijdrage doelstellingen d. Marktpositie doelstellingen Vraag 32 (2 punten) Hoe heten de vormen van distributie en promotie die Salatino wil introduceren voor haar nieuw te introduceren Saladewraps? a. Indirecte distributie en pull promotie b. Indirecte distributie en push promotie c. Directe distributie en selectieve promotie d. Directe distributie en push promotie Vraag 33 (2 punten) Hoe is de verkooporganisatie ingericht om de nieuw te introduceren saladewraps te verkopen? a. Productgerichte organisatie b. Geografisch gerichte organisatie c. Afnemersgerichte organisatie d. Marketinggerichte organisatie Vraag 34 (2 punten) Salatino wenst toekomstige groei te realiseren volgens een ambitieus plan. Hoe heet volgens Ansoff de marketingstrategie om deze plannen te verwezenlijken? a. Marktpenetratie b. Diversificatie c. Marktontwikkeling d. Irrigratie 11

12 CASE VAN DER MEULEN KOPIEERMACHINES Peter Mulder is werkzaam voor de Handelsmaatschappij Van der Meulen te Dordrecht als rayonmanager. Van der Meulen is gespecialiseerd in de verkoop van kopieermachines voor professionele drukkerijen in Zuid-Holland. Met name de Canon 1100KW Colour is een populaire kopieermachine. De verkoopprijs bedraagt 1.600,- per stuk, en de inkoopwaarde bedraagt 640,- van de verkoopprijs. Dit apparaat is verantwoordelijk voor 85% van de totale brutowinstmarge van Van der Meulen. Er werden in 2008 exact 800 Canon 1100KW colour kopieermachines verkocht. Van der Meulen heeft echter flink te lijden onder de economische crisis. De afzet is met 70% gedaald. De noodzaak om elke prospect als klant binnen te halen is dan ook zeer groot. Daarnaast is het op korte termijn noodzakelijk om de omzet en de marge te laten groeien bij bestaande afnemers. Salesmanager Dick Ter Broeke heeft daartoe een promotieplan opgesteld. Een van zijn speerpunten is het prestatie gerelateerde kortingenbeleid. In dit plan zijn ook diverse actiemechanismen benoemd om de afzet te vergroten. Alle promoties en kortingen dienen prestatie gerelateerd te zijn. Dick wil de klantentrouw verder vergroten in combinatie met het opvoeren van de gebruiksfrequentie en heeft daarom een drie halen, twee betalen actie onder haar bestaande klantengroep opgetuigd. Peter is elke maandag bezig om zijn afspraken voor die week voor te bereiden. Met name Firma van Vliet te Nijkerk heeft zijn bijzondere aandacht. Peter heeft een offerte verstuurd voor de aanschaf van tien stuks Canon 1100KW Colour. Van Vliet is overtuigd van de kwaliteiten, specificaties en mogelijkheden van de Canon. Van Vliet als klant binnenhalen zou Peter fors helpen om zijn doelstellingen voor 2009 te halen. Peter is de afspraak aan het voorbereiden. Directeur Van Vliet heeft met name nog bezwaren ten aanzien van de prijs van de tien kopieermachines. Peter is voornemens om eerst alle intrinsieke productvoordelen van de Canon te benoemen voordat de prijs ter discussie komt. Na het noemen van de prijs wil hij aangeven wat Van Vliet aan interne kosten zal besparen, omdat de nieuwe kopieermachines mogelijkheden bieden om de totale papierstroom binnen de organisatie te reduceren. 12

13 Vraag 35 (2 punten) Wat is de totale brutowinstmarge (afgerond in duizenden euro s) geweest in 2008 voor de Firma van der Meulen? a ,- b ,- c ,- d ,- Vraag 36 (2 punten) Welke verkoopmethode is Peter aan het voorbereiden om de Firma van Vliet als klant te winnen voor Van der Meulen? a. Probleemoplossende verkoopmethode b. Mentale faseverkoopmethode c. Trial & Error methode d. Sandwichmethode Vraag 37 (2 punten) Stelling 1 Een goed voorbeeld van een speerpunt van het promotieplan van Peter is een samenwerkingskorting. Stelling 2 De actie om de klantentrouw verder te vergroten is een goed voorbeeld van een verticale sales promotie. Vraag 38 (2 punten) In welke fase van de verkoopcyclus zit de Firma van Vliet momenteel? a. Voorbereidingsfase b. Transformatiefase c. Relatiefase d. Afsluitfase 13

14 CASE WOODGARDEN MEUBILAIR De Firma Woodgarden BV te Leidschendam levert al sinds 12 jaar houten tuinmeubilair aan de particuliere markt. Wegens de recente recessie heeft een terugval van de vraag van duurzame consumptiegoederen hier haar intrede gedaan. Dit is een reden voor eigenaar Kees Ter Laak om zich te oriënteren op een nieuw afzetkanaal: de horeca. Specifiek de grote bungalowparken in de Benelux. Vorige maand heeft Kees een accountmanager, Jan Mulder, in dienst genomen om deze deelmarkt te gaan bewerken. Jan heeft na een grondige inventarisatie zijn zinnen gezet op bungalowpark De Rietkraag te Cadzand. Dit lijkt hem een geschikte potentiële key-account. Jan heeft op basis van het aantal bungalows berekend dat de potentiële afzet circa 600 stoelen, 300 ligbedden en 150 eettafels bedraagt. Jan heeft tijdens een gesprek met inkoper Paul De Rooij en hoofd conceptontwikkeling & styling Martin Keultjens van bungalowpark De Rietkraag, de wensen en eisen in kaart gebracht. Deze zijn respectievelijk gemak, duurzaamheid en exclusiviteit. Jan koppelt de specifieke behoeften van Paul en Martin aan de specifieke producteigenschappen van zijn tuinmeubilair namelijk respectievelijk handig te vervoeren op te slaan en te bedienen, makkelijk en zonder veel kosten te onderhouden, kwalitatief en uniek. Na diverse tegenwerpingen van de beide heren loopt het gesprek teneinde. Jan heeft hen weten te overtuigen van de producten van de Firma Woodgarden. Jan zal binnen tien werkdagen een offerte versturen voor de levering van al het nieuwe houten tuinmeubilair. Tijdens dat gesprek zal ook de algemeen directeur, Jaap Bierman, aanwezig zijn om eventueel zijn finale goedkeuring te geven aan de opdracht. 14

15 Vraag 39 (2 punten) Welk hulpmiddel past Jan toe in zijn verkoopgesprek om het bungalowpark te overtuigen om zijn producten aan te schaffen? a. Het sellogram b. De samenwerkingsstrategie c. Het Starch-model d. De buygrid methode Vraag 40 (2 punten) Accountmanagementplanning bestaat uit vier opvolgende fasen. Van welke fase is sprake in bovengenoemde case? a. De accountdoelstellingen b. De accountstrategie c. De accountcommunicatie d. De accountbewaking Vraag 41 (2 punten) In de case is sprake van een Decision Making Unit (DMU). Welke rollen hebben respectievelijk Paul en Martin? a. Beslisser & Gebruiker b. Beïnvloeder & Gatekeeper c. Koper & Beïnvloeder d. Gatekeeper & Gebruiker Vraag 42 (2 punten) Welke criteria bij de selectie van een key-account, zoals bungalowpark De Rietkraag, horen niet in het rijtje thuis? a. Korte termijnbijdrage en kort termijnpotentieel b. Omzetbijdrage en omzetbijdragepotentieel c. Winstbijdrage en winstbijdragepotentieel d. Strategische bijdrage (reputatie, leereffecten, innovativiteit et cetera) 15

16 CASE TRENTINO Trentino, een producent van gashaarden, maakt een enerverende tijd door. Jarenlang was het een rustig gedreven onderneming. Echter sinds de komst van de nieuwe salesmanager nu inmiddels twee jaar geleden is er veel gebeurd. Daarnaast is plotseling de markt van gashaarden erg gegroeid. Aan de hand van de indexcijfers is goed te zien hoe de verkopen en prijsniveaus zich ontwikkeld hebben onder leiding van de salesmanager. Jaar Index verkoop stuks Index verkoop omzet De indexcijfers zijn een mooi voorbeeld van de werkwijze van de verkoopleider. Hij stuurt graag op cijfers. Alweer enige tijd geleden heeft hij een basis CRM systeem geïntroduceerd zodat de relatiegegevens meer gestructureerd vastliggen. Maar hij wil graag verder gaan in zijn rapportages. Hij heeft tijdens de verkoopvergadering van afgelopen week een nieuwe rapportagevorm gepresenteerd, welke per direct van toepassing gaat worden. In het rapportagesysteem (CRM) wordt onder andere opgenomen wat de vermoedelijke toekomstige afzetkans is bij een relatie. Weer een stuk extra administratie denkt één van de oudere vertegenwoordigers en hij heeft het toch al zo druk met het maken van alle offertes. Hij ervaart dat het er steeds meer worden, terwijl hij niet meer klanten of prospects heeft. Gelukkig zijn het veelal eigenlijk identieke offertes, hij kan dus veel knippen en plakken in Word. De afgelopen jaren is er ten aanzien van de producten veel gestandaardiseerd. 16

17 Vraag 43 (2 punten) Wat kunt u zeggen over het prijsniveau op basis van de indexcijfers. a. In 2007 zijn meer stuks verkocht, terwijl de gemiddelde prijs per stuk is gedaald b. Het aantal verkochte stuks is in 2007 gedaald, de gemiddelde prijs per stuk is echter fors toegenomen c. In 2006 is het aantal stuks en de gemiddelde verkoopprijs gelijk gebleven d. In 2008 is er meer verkocht dan in voorgaande jaren, maar er is ook meer korting gegeven Vraag 44 (2 punten) Hoe beoordeelt u de gekozen werkwijze ten aanzien van het rapportagesysteem? a. Het helpt de verkoopleider om te komen tot een betere ABC-analyse b. Met de gekozen werkwijze is de verkoopleider in staat beter in te spelen op de behoeftepiramide van Maslov c. Met de voorgestelde werkwijze is beter inzicht te krijgen in de DMU structuur van een klant d. Met de voorgestelde werkwijze realiseert de verkoopleider een Cliënt Rating Systeem Vraag 45 (2 punten) Stelling 1 Wanneer er meer offertes geschreven worden, neemt automatisch de verkoopkans toe. Stelling 2 Omdat veel offertes hetzelfde zijn, zou het wellicht beter zijn om met een prijslijst te gaan werken dan met offertes. 17

Examenopgaven VMBO-GL 2003

Examenopgaven VMBO-GL 2003 Examenopgaven VMBO-GL 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-15.30 uur HANDEL EN VERKOOP CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkblad. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

Proefexamen MARKETING

Proefexamen MARKETING Proefexamen MARKETING Beschikbare tijd: 90 minuten 150713 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 1 CASE, gericht op de toetsing van de toepassing van het begrippenkader,

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen

H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen les 2 Segmentatie Het verdelen van de markt in kleine, homogene deelgroepen waarbij men rekening houdt met de verschillende behoeften van de consument. Hoe diverser

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

NIMA/SMA B EXAMEN SALES ACCOUNTMANAGEMENT 28 JANUARI 2014 ONDERDEEL B1.2

NIMA/SMA B EXAMEN SALES ACCOUNTMANAGEMENT 28 JANUARI 2014 ONDERDEEL B1.2 EXAMENOPGAVEN DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Tijd: 14.00 15.30 uur (1 uur en 30 minuten) Aantal vragen bij dit onderdeel: 4 (vraag 9 t/m 12, 9 deelvragen) Aantal pagina's: 4 Controleer zorgvuldig of alle pagina's

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei tijdsduur voor het gehele examen 09:00-11:00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke

Nadere informatie

H6 Floor en van Raaij/Marketingcommunicatiedoelgroepen: CG2 les 2

H6 Floor en van Raaij/Marketingcommunicatiedoelgroepen: CG2 les 2 H6 Floor en van Raaij/Marketingcommunicatiedoelgroepen: segmentatie CG2 les 2 Segmentatie-proces 1. Afbakenen van de markt 2. Inzicht verkrijgen in de behoeften 3. Selecteren van de segmentatie variabelen

Nadere informatie

Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van afwijking een surveillant raadplegen.

Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van afwijking een surveillant raadplegen. EXAMENOPGAVEN Tijd: 13:00 uur - 15:00 uur (2 uur) Aantal vragen bij dit onderdeel: 45 Aantal pagina s: 14 Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt.

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Prijs en distributiebeleid Hoofdstuk 19 Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Maar een onderneming wil/moet winst maken. Dus veel verkopen voor een winstgevende prijs. Vraag

Nadere informatie

VERKOOPTRAINING. het ideale klantgerichte verkoopgesprek. TRAIN (je)zelf je verkopers & verkoopteam

VERKOOPTRAINING. het ideale klantgerichte verkoopgesprek. TRAIN (je)zelf je verkopers & verkoopteam VERKOOPTRAINING het ideale klantgerichte verkoopgesprek TRAIN (je)zelf je verkopers & verkoopteam inleiding deze presentatie gaat over het voeren van het perfecte klantgerichte verkoopgesprek maar eerst

Nadere informatie

ANTWOORDEN MARKETING. Antwoorden Marketing

ANTWOORDEN MARKETING. Antwoorden Marketing ANTWOORDEN MARKETING 1 Inleiding marketing... 1 2 Marketing management... 2 3 Afnemers... 3 4 Marktonderzoek... 4 5 Productbeleid... 5 6 Prijsbeleid en distributiebeleid... 6 7 Communicatie... 7 8 Diensten

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het zorgt voor veel discussies en veel

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie

Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie Oefenvragen Management Assistent A - Communicatie 1. De meeste mensen zijn primair: A. visueel ingesteld. B. kinesthetisch ingesteld. C. socialistisch ingesteld. D. auditief ingesteld. 2. Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

Aan de slag met excel

Aan de slag met excel Aan de slag met excel Start een eigen bedrijf in één van de volgende producten: Brommers Computerspelletjes Fietsen Frisdrank Luxe koek Mobiele telefoons Scooters Sportschoenen Sporttassen P R O D U C

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING HET VERKOPEN VAN DE PRIJS De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het

Nadere informatie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Examen VMBO-GL 2012 gedurende 240 minuten CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Een schending van het mededingingsrecht kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes die kunnen oplopen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet, individuele sancties

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

verloren klanten CONCURRENTIEKRACHT Brutowinstmarge 15,3% 14,6% 14,2% 15,0%

verloren klanten CONCURRENTIEKRACHT Brutowinstmarge 15,3% 14,6% 14,2% 15,0% Quick Scan productgroep 2009 2010 heden Budget Oordeel MARKT - OMZET Partijen (30%) Chocolade 48% Suikerwerken 21% Overig 31% Regulier (70%) Chocolade 82% Suikerwerken 12% Overig 6% spreiding Action 24%

Nadere informatie

Training Telefonisch klantenwerven - zo wordt bellen leuk! Bellen: hoe start je de dialoog

Training Telefonisch klantenwerven - zo wordt bellen leuk! Bellen: hoe start je de dialoog Bellen: hoe start je de dialoog Triggerzin: Je kunt verschillende triggerzinnen gebruiken voor verschillende klanten Goede vraag aan het eind van de trigger: in hoeverre heeft uw organisatie hier mee te

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 61562 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

De Nederlandse remarketingsector in 2017

De Nederlandse remarketingsector in 2017 #remarketingevent De Nederlandse remarketingsector in 2017 Trends en ontwikkelingen Jeroen van den Broek Commercieel Directeur CRM automotive retail Alle gebruikte data komen van bronnen van de partners

Nadere informatie

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo Sectie economie 2012-2013 1 Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo In de bovenbouw kunnen jullie in de vrije ruimte het vak M&O opnemen. Het is daarom handig om dit jaar al een aantal lessen

Nadere informatie

Vragen BDK H3 Strategisch management. Deel 2: Strategievorming v.a blz. 100

Vragen BDK H3 Strategisch management. Deel 2: Strategievorming v.a blz. 100 Vragen BDK H3 Strategisch management Deel 2: Strategievorming v.a blz. 100 Vraag 1 Vraag 1 Wanneer een uitdager de marktleider aanvalt met een marketinginstrument dat minder sterk ontwikkeld is dan dat

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

1 Marketingplan. 1.1 Product. Assortiment

1 Marketingplan. 1.1 Product. Assortiment 1 Marketingplan 1.1 Product Assortiment TTA Truckland is altijd bezig om de klant tevreden te stellen. Ze stellen de klanten tevreden met de kwaliteit die ze altijd leveren. Ook staat TTA Truckland bekend

Nadere informatie

Business marketing Examennummer: 109424 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Business marketing Examennummer: 109424 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Business marketing Examennummer: 109424 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

RECAP. Het sellogram. Verkoop & gesprekstechnieken. Communicatie. Communicatiemodellen 21/03/2016. MULTI MEDIA EXPERT SYNTRA WEST (Brugge & Roeselare)

RECAP. Het sellogram. Verkoop & gesprekstechnieken. Communicatie. Communicatiemodellen 21/03/2016. MULTI MEDIA EXPERT SYNTRA WEST (Brugge & Roeselare) RECAP Start ochtendlessen: 8h30 Middaglessen om 13h00 VERKOOP & VERKOOPTECHNIEKEN MULTI MEDIA EXPERT SYNTRA WEST (Brugge & Roeselare) Lesnota s: www.apprentia.com/mumex/ Feedback: info@apprentia.com website

Nadere informatie

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord Artikel Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord 1 Introductie Bij het samenstellen van content voor een leadgeneratie campagne is de doelstelling altijd

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 93729 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 93729 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 93729 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

-> Bereken de brutowinst en de nettowinst van Jeroen.

-> Bereken de brutowinst en de nettowinst van Jeroen. BEHEERS JIJ DIT AL? Beheers jij dit al? Bewijs dit dan door op de knop hieronder te klikken en direct de lastigste opgaven te maken. Kun jij dit foutloos? Dan mag je dit onderdeel overslaan! UITLEG Het

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 2 Voert het verkooptraject uit Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 2 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider Datum nulmeting Datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

MARKETING / 09A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development.

MARKETING / 09A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. MARKETING / 09A HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Aspecten prijsbeleid M Voor ondernemer: F marketinginstrument F tegenprestatie

Nadere informatie

Klantcase Netaffairs. Meer en betere leads met lead nurturing voor owncloud. software.

Klantcase Netaffairs. Meer en betere leads met lead nurturing voor owncloud. software. Klantcase Netaffairs. Meer en betere leads met lead nurturing voor owncloud software. OwnCloud: kwalitatief hoogwaardige leads met lead nurturing campagne owncloud is een private cloudoplossing, aangeboden

Nadere informatie

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media!

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! WERNER VAN BEUSEKOM conceptontwikkelaar & merkstrateeg DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAT GELDT NIET ALLEEN VOOR A-MERKEN

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69 Inhoud Voorwoord 9 1 Product en assortiment 11 Inleiding 12 1.1 Wat is een product? 12 1.2 Goederenclassificaties 20 1.3 Het assortiment 24 1.4 Productbeslissingen 27 1.5 Productgroepbeslissingen 29 1.6

Nadere informatie

Menu-engineering. Beni Van Dam Unilever Foodsolutions

Menu-engineering. Beni Van Dam Unilever Foodsolutions Menu-engineering Beni Van Dam Unilever Foodsolutions Menu Engineering Beni Van Dam Channel Marketing Manager Unilever Food Solutions Menu Engineering Menu Engineering Is the process of using a marketing

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

BASIS FUNCTIONALITEIT. Creëer kwalitatieve leads uit bezoekers van je website

BASIS FUNCTIONALITEIT. Creëer kwalitatieve leads uit bezoekers van je website INTRODUCTIE BASIS FUNCTIONALITEIT Creëer kwalitatieve leads uit bezoekers van je website B2B software voor het identificeren van SweetSpot prospects op je website Beschrijving van de basis functionaliteit

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Calculatie (BKC ) Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven correctiemodel

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Dossier: Commercie Examen: KE6 Sales en onderzoek

Dossier: Commercie Examen: KE6 Sales en onderzoek dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, communicatie en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion

Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion Hoofdstuk 17 Persoonlijke verkoop en sales promotion Leerdoelen Bespreken welke rol verkopers spelen in het creëren van waarde voor klanten en het opbouwen van klantrelaties. De belangrijkste stappen in

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management.

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Oefenvragen Middle Management B - Marketing en Strategie 1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Wat kenmerkt deze visie vooral? 1. Goed middle management

Nadere informatie

< OEFENMATERIAAL NIEUWE STIJL > << BEVAT 15 MC VRAGEN EN 1 MINICASE >>

< OEFENMATERIAAL NIEUWE STIJL > << BEVAT 15 MC VRAGEN EN 1 MINICASE >> < OEFENMATERIAAL NIEUWE STIJL > > EXAMENOPGAVEN MODULE A1, ONDERDEEL 1 EN 2 Tijd: 10.00 11.30 uur (90 minuten) U kunt rekenen op ongeveer één uur per onderdeel (module

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing?

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing? 1. Wat is marketing? Marketing is afgeleid van het Engelse woord: to market. Dit betekent op de markt brengen. Om een product of dienst succesvol op de markt te brengen, moet een bedrijf rekening houden

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 14.15 UUR 15:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL December 2015 ALGEMENE INFORMATIE Van Wijhe Verf B.V. is een zelfstandig familiebedrijf, opgericht op 1 april 1916 door de heren D.H. van Wijhe en D. Vermeulen (groothandel in drogerijen

Nadere informatie

Samenvattingen Technische Bedrijfskunde. Verkoop

Samenvattingen Technische Bedrijfskunde. Verkoop Samenvattingen Technische Bedrijfskunde Verkoop Met dank aan het bestuur van S.V. Scopus 16 17 Gemaakt door: Roy van der Wal en Cilla Mooij Datum: 20 09 2016 Let op: S.V. Scopus is niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Doelstelling Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Welke segmenten zijn te onderscheiden?

Nadere informatie

Prijsmeter. Achtergrond prijsstelling

Prijsmeter. Achtergrond prijsstelling Prijsmeter De prijs van een product of dienst is één van de belangrijkste elementen binnen de marketingmix. De prijsmeter methode (ook wel: methode van Westendorp) is speciaal ontwikkeld om de waardeperceptie

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

2 Constante en variabele kosten

2 Constante en variabele kosten 2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

Examen AA. Bestuurlijke Informatieverzorging 2

Examen AA. Bestuurlijke Informatieverzorging 2 Examen AA Bestuurlijke Informatieverzorging 2 DATUM: 16 juni 2016 TIJD: 13.30 uur 16.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 1 opgaven van 5 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit

Nadere informatie

Let op: onleesbare antwoorden of antwoorden die op de achterkant van het antwoordpapier zijn geschreven worden fout gerekend.

Let op: onleesbare antwoorden of antwoorden die op de achterkant van het antwoordpapier zijn geschreven worden fout gerekend. EXAMENOPGAVEN 2 uur U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan te geven op welke vraag het antwoord betrekking

Nadere informatie

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten MÉÉR VERKOPEN Keihard méér verkopen Door Pieter Hemels, Hemels van der Hart Meer klanten, meer omzet Door Pieter Burghouts, Microsoft Hoe kunt u keihard meer verkopen? Klanten vinden, winnen en behouden

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 VERKOOPLEIDER 28 JANUARI 2014

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 VERKOOPLEIDER 28 JANUARI 2014 NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 VERKOOPLEIDER 28 JANUARI 2014 Antwoorden DEEL VERKOOPLEIDER DEEL VERKOOPLEIDER Totaal 61 punten Vraag 9 (10 punten) a. Franka wil meer als leider dan als manager opereren. Noem

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Basiskennis Ondernemerschap Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Basiskennis Ondernemerschap Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Eamen Niveau vergelijkbaar met mbo 2 Versie 0.2 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op Vastgesteld

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 09:00-11:00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri CASE VAN MAELE NV Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri Software voor de kleinhandel, groothandel en distributeur SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie