VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014

2 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis Tenslotte NB. De elektrische installatie staat niet aangegeven op de verkooptekeningen van mei Van de elektrische installatie is een aparte tekening beschikbaar, bladnr d.d. 7 7 april 2014.

3 Pagina 3 van 17 Technische omschrijving Voorrang Woningborg-bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden zoals door Woningborg gehanteerd en voorgeschreven. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar ofwel nadeliger mocht zijn voor de koper, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Peil, grondwerk en riolering Peil en maatvoering Als peil (P) niveau 0 wordt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning aangehouden. Vanuit peil worden alle hoogtematen gemeten. De hoogte van het peil ten opzichte van NAP zal door de gemeente worden aangegeven. Indien de maatvoering wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met maattoleranties en/of een wandafwerking, zoals bijvoorbeeld tegelwerk. Grondwerk en bestrating Voor de aanleg van de fundering, riolering, gas-, water- en elektriciteitsleidingen, etc. wordt het noodzakelijke grondwerk verricht. Onder de bestrating komt een aanvulling van voldoende schoon zand. De aanwezige grond om de woning wordt ontdaan van bouwafval en puinresten en wordt geëgaliseerd. De tuinen zullen worden afgewerkt met de uitkomende grond. Er wordt naar de entreedeur en de garage een terreinverharding aangelegd aansluitend aan de mandelige weg. Riolering De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot de riolering zijn in de koop-/ aanneemsom opgenomen. De riolering wordt uitgevoerd in een kunststof buis. Er wordt gebruik gemaakt van een gescheiden afvoersysteem (hemelwater en afvalwater. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Ruwbouw Funderingen Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek zal de constructeur een advies geven over het toe te passen funderingssysteem, een en ander in overleg met de afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Amersfoort. Metselwerk en gevels De dragende binnenwanden en de binnenspouwbladen op de begane grond worden opgebouwd uit kalkzandsteen. Bouwen met kalkzandsteen is een traditionele, beproefde bouwmethode. Een belangrijk voordeel voor de gebruiker is dat er eenvoudig in de kalkzandsteenwanden kan worden geboord. De buitengevels bestaan uit een buitengevel isolatiesysteem. Hierbij worden aan de buitenzijde tegen de binnenspouwbladen isolatieplaten gelijmd welke worden afgewerkt

4 Pagina 4 van 17 met een sierpleister. De gevel op de begane grond wordt gedeeltelijk voorzien van Red Cedar rabatdelen. Vloeren De begane grondvloer is als volgt samengesteld: een vrijdragende voorgespannen ribcassettevloer of kanaalplaatvloer met een thermische isolatielaag aan de onderzijde. Verdiepingsdakvloer De dakvloer is een zogenaamde breedplaatvloer. Deze dakvloer is een fabrieksmatig gemaakte betonnen schil, die in het werk wordt afgestort en zich kenmerkt door v-naden aan de onderzijde. Voor de toegang tot de kruipruimte onder de woning wordt in de entree een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van luikring. Daken Het platte dak van de woning wordt aan de bovenzijde voorzien van isolatie en afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. De overstekken worden uitgevoerd in een houten constructie en afgewerkt met multiplex. Buitenkozijnen, -ramen en -deuren De buitenkozijnen zijn deels van gepoedercoat aluminium. Deze aluminium kozijnen worden gemonteerd aan houten stelkozijnen. Alle beweegbare delen worden voorzien van tochtprofielen. In de gevelkozijnen zijn voldoende ventilatieroosters aangebracht conform de voorschriften. De roosters zijn zelfregulerend en in de kleur van het kozijn gepoedercoat. De kozijnen zijn aan de binnenzijde wit. De kozijnen ter plaatse van de entree, de garage en zij-ingang zijn van hout en voorzien van houten deuren en bekleedt met Wester Red Cedar. Bij de voordeur worden een huisnummerbord en een drukbel opgenomen. De schel wordt aangebracht boven aan de meterkast. Alle buitendeuren zijn voorzien van gelijksluitende veiligheidscilindersloten en veiligheidsgarnituur. Al het hang- en sluitwerk voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bij de voordeur wordt een buitenlichtpunt toegepast. Er wordt geen verlichtingsarmatuur aangebracht. Glas- en schilderwerk De glasopeningen in de gevelkozijnen, ramen en deuren worden voorzien van isolerend dubbel glas, type HR++. Daar waar nodig/vereist wordt de isolerende glas uitgevoerd in letselwerende beglazing. De architect bepaalt het kleurenschema. Afbouw Binnenwanden De niet-dragende scheidingswanden op de begane grond worden uitgevoerd in lichte bouwstenen (bijv. gipsblokken). Om geringe doorbuiging van de bovenliggende vloer op te kunnen vangen worden de wanden niet strak onder de vloer gezet. Zodoende is er een geringe zetting van de vloer mogelijk. Het is gebruikelijk dat de scheiding tussen wand en vloer zich enigszins aftekent. De binnenwanden rondom de badkamer worden vervaardigd van een speciaal waterresistent materiaal. Deze wanden worden behangklaar opgeleverd.

5 Pagina 5 van 17 Binnenkozijnen en deuren De binnendeurkozijnen worden fabrieksmatig afgewerkte stalen kozijnen, voorzien van fabrieksmatig afgewerkte witte opdekbinnendeuren. Onder de deuren van toilet en badkamer komen kunststenen dorpels. Het deurkozijn naar de woonkamer wordt voorzien van een deur met glasopening. De binnendeuren zijn voorzien van deurkrukken van geanodiseerd aluminium en stalen scharnieren. Alle binnendeuren hebben loopsloten, de toilet- en badkamerdeuren een vrij- en bezetsluiting. Vensterbanken Ter plaatse van de buitenkozijnen worden op de borstweringen (indien van toepassing) aan de binnenzijde kunststenen vensterbanken aangebracht. Aftimmerwerk Standaard zijn de woningen niet voorzien van plinten. Vloer-, wand- en plafondafwerking De omschrijving van de binnenafwerking per ruimte vindt u in de Afwerkstaat van de woning. De vloeren binnen de woning, met uitzondering van badkamer en toilet, zijn afgewerkt met een dekvloer. De betonnen plafonds in de woning worden, met uitzondering van de meterkast, afgewerkt met wit spuitwerk. De v-naden van het plafond zullen in het zicht blijven. Alle binnenwanden, met uitzondering van de betegelde wanden en de meterkast, worden behangklaar opgeleverd. Keuken De keuze van de keuken blijkt in de praktijk heel persoonlijk te zijn. Bouwonderneming Van Bekkum (hierna: Van Bekkum) laat de keuze dan ook over aan de koper en levert de woning standaard op zonder keuken. De plaats van de diverse aansluitingen is gebaseerd op de opstelling van de keuken zoals aangegeven op de verkooptekeningen. Een andere opstelling van de keuken heeft veelal een wijziging van de aansluitingen tot gevolg. Eventuele kosten van deze wijzigingen worden als meerwerk in rekening gebracht. Indien u uw keuken via Van Bekkum koopt, zal het gehele traject van aankoop tot en met levering van de keuken worden gecoördineerd door de keukenleverancier met het uitvoeringsteam van Van Bekkum. Ten aanzien van het uitzoeken en plaatsen van een keuken heeft u de volgende keuzemogelijkheden: 1. U stelt uw complete keuken bij de keukenleverancier naar eigen wens samen. Het traject van aankoop tot en met plaatsing van de complete keuken wordt dan gecoördineerd door de keukenleverancier met het uitvoeringsteam van Van Bekkum. Eventuele aanpassingen van leidingen en/of aansluitpunten worden door Van Bekkum aangebracht, volgens de installatietekening van de

6 Pagina 6 van 17 keukenleverancier, vóór de oplevering van de woning. De kosten van de keuken, inbouwapparatuur en stelwerk dienen rechtstreeks aan de keukenleverancier te worden voldaan. De in de keukenofferte genoemde kosten voor het wijzigen/aanpassen van het leidingwerk worden verrekend via de alternatievenlijst van Van Bekkum. Na oplevering van de woning wordt in overleg met u de keukeninrichting geplaatst en aangesloten. De keukeninrichting valt onder de garantie- en betalingsvoorwaarden van de keukenleverancier. De aanpassingen van de installatie vallen onder de Woningborg-garantie. 2. U koopt geen keuken via Van Bekkum; de woning wordt opgeleverd met het leidingwerk van de keuken op de standaard plaats (afgedopt). In overleg is het mogelijk om bouwkundige wijzigingen door te voeren en de leidingen tijdens de bouw te laten verleggen. De kosten voor het wijzigen/aanpassen van het leidingwerk worden verrekend via de alternatievenlijst van de aannemer. U bent er zelf voor aansprakelijk en verantwoordelijk dat de installatie en inrichting van de door u geplaatste keuken voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Sanitair Het bad, de wastafel, wandclosets en fontein worden uitgevoerd als sanitair van het fabrikaat Sphinx serie 300 Basic. De omschrijving van het sanitair staat in de Afwerkstaat van de woning. Het sanitair wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het sanitair wordt uitgevoerd in de kleur glans-wit. Desgewenst kan alternatief sanitair worden uitgezocht. De keuze van leverancier sanitair in overleg met Van Bekkum in verband met garanties. Meer informatie hierover staat in de standaard alternatievenlijst. Uitgebreider sanitair of een andere opstelling heeft meestal extra montagekosten tot gevolg. Tegelwerk De vloertegels worden aangebracht in het toilet en de badkamer. De vloertegels worden grijs gevoegd. De vloertegels worden in een recht patroon gelegd. De tegels ter plaatse van de douchehoek worden verdiept aangebracht. De wandtegels worden aangebracht in het toilet en de badkamer. De wandtegels hebben een standaard afmeting en worden staand in een recht patroon aangebracht. In de badkamer worden de wandtegels standaard aangebracht tot het plafond. In het toilet tot De onderlinge aansluitingen tussen de wand- en vloertegels worden afgekit. Vloer- en wandtegels worden niet strokend aangebracht. Desgewenst kan alternatief tegelwerk worden uitgezocht. De keuze van leverancier tegels in overleg met Van Bekkum in verband met garanties. Meer informatie hierover staat in de standaard alternatievenlijst. Voor de aankoop van de wandtegels is een stelpost opgenomen van 25,- per m 2 inclusief BTW en voor de vloertegels 30,- per m² inclusief BTW, uitgaande van tegels in één kleur per ruimte, in een recht patroon gelegd. Naast de aankoopprijs van de tegels geven wijzigingen in patroon, afwijkende maat, meerdere kleuren in één vlak en dergelijke aanleiding tot verrekening.

7 Pagina 7 van 17 Installaties en ventilatie Ventilatievoorzieningen De keuken, de badkamer en het toilet worden permanent mechanisch geventileerd met een gecombineerd ventilatiesysteem, bedienbaar vanuit de keuken. Ventilatie in woonkamer en slaapkamers gebeurt op natuurlijke wijze door middel van ventilatieroosters in diverse kozijnen. De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen tezamen zowel de toevoer als de afvoer van lucht. Zo ontstaat er een continue verversing. De afgezogen lucht van het mechanisch ventilatiesysteem wordt door middel van metalen buizen naar buiten afgevoerd. In de keuken is een tweede afzuigventiel aangebracht, waarop een motorloze afzuigkap kan worden aangesloten. Er bestaat een mogelijkheid een afvoer rechtstreeks door de buitengevel te realiseren In verband met aangescherpte eisen bouwbesluit en het voldoen aan de EPC-eis is het mogelijk dat de woning moet worden geventileerd door een zogenaamd Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem. Het zorgt voor een natuurlijke luchttoevoer via zelfregulerende roosters in of boven de gevelkozijnen (indien nodig worden de roosters akoestisch geïsoleerd uitgevoerd) en een centrale, mechanische afvoer van vervuilde lucht via een afzuigunit. Deze lucht wordt afgevoerd door middel van metalen kanalen die boven het dak uitkomen. Het systeem ventileert conform de wens van de gebruiker. Het zorgt voor een gezond binnenklimaat. De vraag naar ventilatie wordt bepaald op basis van luchtkwaliteit (CO 2 ) in de woonkamer (door middel van CO 2 sensor) en het vochtgehalte (RH) in de badkamer (door middel van RH sensor). Het systeem meet dus direct bij de bron. Binnenriolering De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in een materiaal dat tot 90 C hittebestendig is en worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het systeem is voorzien van ontstoppingsstukken. De riolering wordt belucht door ontspanningsleidingen, die boven het dak uitkomen. Elektrische installatie De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over voldoende groepen naar de diverse aansluitpunten in de woning. De schakelaars en wandcontactdozen worden half inbouw uitgevoerd in de kleur wit. Alle wandcontactdozen worden geaard conform de geldende voorschriften. De wandcontactdozen worden circa 300 mm boven de vloer geplaatst. In de keuken worden de wandcontactdozen circa 1200 mm boven de vloer geplaatst. De schakelaars worden op circa 1050 mm geplaatst. De woningen zijn voorzien van een belinstallatie. Op de verkooptekening staan per ruimte de diverse aansluitpunten aangegeven. Ten behoeve van elektrisch koken, de afwasmachine en de condensdroger worden vanaf de meterkast loze leidingen aangebracht, voorzien van een doos met afdekplaat op circa 300 mm boven de vloer. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van de elektrische installatie zijn in de koop-/aanneemsom opgenomen. De kosten van gebruik zijn tot op de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. Het leveren en aansluiten van apparatuur en/of ornamenten ten behoeve van de verlichting en dergelijke zijn niet in de koopsom opgenomen.

8 Pagina 8 van 17 Verwarmingsinstallatie De centrale verwarmingsinstallatie met weersafhankelijke buitenregeling wordt uitgevoerd als lage temperatuurverwarming met vloerverwarming op de begane grond (excl. garage). De cv-ketel is een gasgestookte hoogrendementsketel met warmwatervoorziening. De keuze van afwerking van een dekvloer met vloerverwarming is beperkt. Bij voorkeur zal gekozen moeten worden voor een steenachtige vloerafwerking. Parket of vloerbedekking zijn onder voorwaarden wel mogelijk. Vloerverwarming heeft als voordeel dat het energiezuinig is. Er komen geen radiatoren meer in het zicht. De vloerverwarmingverdeler wordt in overleg met de installateur op een nader te bepalen positie geplaatst. De capaciteit van de vloerverwarming worden nader bepaald aan de hand van de transmissieberekening van de installateur. Voor de capaciteitsberekening gelden de normen als omschreven in NEN 5066/ISSO 51 en de garantienormen. Rookgassen van de verwarmingsinstallatie worden afgevoerd door middel van metalen buizen die in een standaard rookgasafvoer boven het dak uitkomen. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten: Woonkamer / keuken - 20 C Slaapkamers - 20 C Verkeersruimte - 15 C Toiletruimte - 15 C Badruimte - 22 C Gasinstallatie Vanaf de meterkast worden gasleidingen aangelegd naar de keuken, ten behoeve van een kooktoestel, en naar de ruimte waar de verwarmingsinstallatie hangt. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van de gasinstallatie zijn in de koop-/aanneemsom opgenomen. De kosten van gebruik zijn tot op de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer. Watervoorziening De waterleiding wordt uitgevoerd in een meerlagenleidingsysteem en is voorzien van stop- en aftapkranen. Vanaf de watermeter wordt de koudwaterleiding aangelegd tot aan de tappunten van de keukenmengkraan, spoelreservoir toiletten, fonteinkraan toilet, douchemengkraan, wastafelmengkraan en badmengkraan in de badkamer en naar de kraan voor wasmachine en cv-installatie. Vanaf het warmwatertoestel wordt de warmwaterleiding aangelegd tot aan de tappunten van de keukenmengkraan, douchemengkraan, de badmengkraan en naar de wastafelmengkraan van de badkamer. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van de waterinstallatie zijn in de koop/aanneemsom opgenomen. De kosten van gebruik zijn tot op de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. Telecommunicatievoorzieningen De woningen worden voorzien van onbedrade leidingen voor telefoon en centrale antenne van de meterkast naar de woonkamer en naar de hoofdslaapkamer. CAI- en KPNaansluitingen worden op 300 mm boven de vloer geplaatst. Het voor aansluiting benodigde contract zal door de koper zelfstandig met de kabelexploitant en met het telecommunicatiebedrijf moeten worden afgesloten.

9 Pagina 9 van 17 Rookmelders Conform de eisen worden er rookmelders toegepast. Op de vluchtroute worden rookmelders tegen het plafond aangebracht. De rookmelders worden onderling gekoppeld en aangesloten op het lichtnet. Positie van de rookmelders volgens tekening.

10 Pagina 10 van 17 Afwerkstaat van de woning Begane grond Gang/hal Vloer : dekvloer met vloerverwarming Wand : behangklaar Plafond : spackspuitwerk Voorzieningen en installaties : matrand met kruipluik waaronder toegang tot de kruipruimte; elektrische installatie volgens tekening; rookmelder; schel. Meterkast Vloer : onafgewerkt Wand : onafgewerkt, tegen achterwand houten paneel voor meters nutsbedrijven Voorzieningen en installaties : gas/elektra/watermeters; aansluitpunt telecomnetwerk; aansluitpunt CAI; beltrafo. Toilet Vloer : tegelvloer met vloerverwarming Wand : wandtegels Plafond : spackspuitwerk Voorzieningen en installaties : elektrische installatie volgens tekening; wandcloset, Sphinx 300 Basic, kleur glans-wit; fonteintje, Sphinx 300 Basic, kleur glans-wit met een verchroomde tapkraan; afzuigpunt mechanische ventilatie. Woonkamer Vloer : dekvloer met vloerverwarming Wand : behangklaar Plafond : spackspuitwerk Voorzieningen en installaties : loze leiding CAI; loze leiding telefoon; thermostaatregeling cv; elektrische installatie volgens tekening. Keuken Vloer : dekvloer met vloerverwarming Wand : behangklaar Plafond : spackspuitwerk Voorzieningen en installaties : elektrische installatie volgens tekening; afgedopt koud- en warmwater aansluitpunt; afzuigpunt voor de mechanische ventilatie, afzuigpunt dat kan worden gebruikt voor de aansluiting van een motorloze afzuigkap; loze leidingen ten behoeve van elektrisch

11 Pagina 11 van 17 koken en vaatwasser. Garage/berging Vloer : dekvloer Wand : behangklaar Plafond : spackspuitwerk/heraklith Voorzieningen en installaties : elektrische voorziening volgens tekening; cv-ketel opstelplaats Eerste verdieping Slaapkamers Vloer : dekvloer Wand : behangklaar Plafond : spackspuitwerk Voorzieningen en installaties : elektrische installatie volgens tekening; loze leiding CAI (in hoofdslaapkamer); loze leiding telefoon (in hoofdslaapkamer). Badkamer Vloer : tegelvloer 15 x 15 cm, Wand : wandtegels 15 x 20 cm tot plafond Plafond : spackspuitwerk Voorzieningen en installaties : elektrische installaties volgens tekening; wastafel, Sphinx 300 Basic, kleur glans-wit, verchroomde mengkraan en een Sphinxplanchet met een spiegel boven de wastafel; wandcloset, Sphinx 300 Basic, kleur glans-wit; douchemengkraan; handdouche met glijstang; bad, Sphinx 300 Basic, kleur glanswit, verchroomde badmengkraan. afzuigpunt mechanische ventilatie. Overloop Vloer : dekvloer met vloerverwarming Wand : behangklaar Plafond : spackspuitwerk Voorzieningen en installaties : elektrische installatie volgens tekening; rookmelder. Berging 1 e verdieping Voorzieningen en installaties : elektrische voorziening volgens tekening; wasmachine- en condensdrogeropstelplaats; mv-box; opstelplaats CV; afzuigpunt mechanische ventilatie.

12 Pagina 12 van 17 Het kopen van een huis De aankoopprocedure De aankoop van een woning wordt vastgelegd in gescheiden koop- en aannemingsovereenkomsten. Met het tekenen van deze overeenkomstovereenkomsten verplicht Bouwonderneming Van Bekkum zich tot respectievelijk de levering van de grond en de bouw van het huis, terwijl de koper zich onder meer verplicht tot de betaling van de koop- en aanneemsom. Na ondertekening worden de overeenkomsten naar de notaris verzonden die dan de notariële akte kan opmaken. Na ontvangst van de hypotheekstukken, nodigt de notaris de koper uit voor de levering van de grond. De koop- en aanneemsom van de woning zijn vrij op naam (v.o.n.). Vrij op naam wil zeggen dat de volgende kosten zijn inbegrepen: kadastrale inmeting; grondkosten, inclusief bouw- en woonrijp maken; bouwkosten eenmalige aansluitkosten elektra, water en riolering; kosten Woningborg; legeskosten; honoraria architect, constructeur en adviseurs; makelaars- en ontwikkelingskosten; notariskosten ten behoeve van de transportakte; BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend). De met de financiering van de woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. Deze kosten kunnen zijn: rentekosten tijdens de bouw, notariskosten voor de hypotheekakte en afsluitprovisie. Wanneer moet u betalen De koopsom van de grond en de bijkomende kosten betaalt u in één keer, zoals vastgelegd in de koopovereenkomst. De aanneemsom betaalt u in termijnen. De termijnverdeling is vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. Telkens wanneer de bouw zover is gevorderd dat een termijn is vervallen, ontvangt u een factuur. Indien u over eigen geld beschikt betaalt u de factuur. Heeft u geen eigen geld en is ook de hypotheekakte nog niet gepasseerd dan betaalt u nog niet. U heeft dan automatisch uitstel van betaling zoals dat ook in de aannemingsovereenkomst staat. Over de verschuldigde maar niet betaalde termijnen wordt de overeengekomen rente berekend, die later bij de notariële overdracht met u wordt verrekend. Elke keer wanneer de bouw weer zover is gevorderd dat één van de termijnen is vervallen, ontvangt u een verzoek tot betaling. Het origineel van deze facturen zendt u zo spoedig mogelijk - voorzien van uw handtekening naar uw financier die voor de betaling zorg draagt zodra de overdracht heeft plaatsgevonden. Vanaf de transportdatum van uw hypotheekakte betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is in het algemeen opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag, met daarop eventueel in mindering te brengen de te

13 Pagina 13 van 17 ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag. Notariële overdracht Deze geschiedt door middel van een zogenaamde akte van transport bij de notaris. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit is inclusief kosten zoals: de bouwrente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum; de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; de afsluitkosten van de hypotheek. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de, vanaf de transportdatum verschuldigde, bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen. In het algemeen worden op de transportdatum twee akten ondertekend: de akte van overdracht en de hypotheekakte. Extra zekerheid door de 5%-regeling Het zogenaamde 5%-opschortingsrecht geeft u als koper extra zekerheid om geconstateerde gebreken bij de oplevering van uw woning snel verholpen te krijgen. Hoe gaat dat in z n werk? U dient bij de oplevering van uw woning alle betalingstermijnen (inclusief het saldo van eventueel meerwerk) te hebben overgemaakt. Bij de laatste factuur ontvangt u een bankgarantie ter grootte van 5% van de totale koop-/aanneemsom van uw woning. Drie maanden na oplevering vervalt in beginsel de bankgarantie, tenzij de koper meedeelt de bankgarantie te willen handhaven omdat er nog gebreken zijn. Het te handhaven bedrag dient in dat geval in een redelijke verhouding te staan tot de kosten van herstel van de resterende gebreken. Gelijktijdig met het tekenen van de aannemingsovereenkomst wordt het 5%- opschortingsrecht van toepassing verklaard. Het spreekt voor zich dat in een dergelijke regeling de werking nauwkeurig is verwoord: zoals de beoordeling van uw woning, de betaling, de bankgarantie, de oplevering, het herstel van gebreken en tekortkomingen, de geschillen en het vrijvallen van de bankgarantie. Een en ander is ook opgenomen in de Model opleveringsregeling 2010 met bijbehorende geschillenregelingen, die u bij het tekenen van de aannemingsovereenkomst krijgt. Algemeen Bij het bouwen van een huis vindt nog veel ambachtelijk werk plaats. De verkoper behoudt zich het recht voor architectonische of technische wijzigingen aan te brengen als dat nodig mocht blijken. Ook alle informatie in deze brochure over de woning wordt u gegeven onder voorbehoud van goedkeuring van Bouw- en gebruikstoezicht en de nutsbedrijven. Mogelijke wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de kwaliteit en bruikbaarheid van de woning en geven geen van de partijen aanleiding tot enige verrekening.

14 Pagina 14 van 17 De op de tekening aangegeven maten zijn circa-maten. De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein is aangegeven op basis van de laatst bekende gegevens. Aan wijzigingen hierop kunnen geen rechten worden ontleend. Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als negatief) wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd. De op de plattegronden aangegeven apparatuur en het eventuele meubilair dienen alleen ter oriëntatie en zijn, voor zover niet uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, niet in de koopsom opgenomen. Op het moment van vaststellen van de technische omschrijving en de verkooptekeningen is het leidingverloop en de exacte plaats van de installaties, aantal radiatoren en afmeting nog niet bekend. Op tekening is de meest aangewezen plaats aangegeven. Pas later in de voorbereiding worden de exacte plaats en afmetingen en dergelijke bepaald. Aanpassingen zijn derhalve mogelijk. Alle afspraken gemaakt met onze medewerkers betreffende de datum van oplevering, betalingen en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee verband houdende, zijn slechts geldig nadat daarvan schriftelijke bevestiging is verkregen van Van Bekkum. Service en garantie Om deze te kunnen geven is Van Bekkum aangesloten bij Woningborg. Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een bouwondernemer kan worden ingeschreven. Deze zijn: vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid, enzovoort. Bij elk bouwplan, dat voor garantie bij Woningborg wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de bouwondernemer niet te boven gaan. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de koper ongeveer zes weken na het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat. Wat betekent Woningborg garantie voor u Als u een huis met Woningborg garantie koopt, betekent dat onder andere het volgende: met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het Woningborgcertificaat verplicht Van Bekkum zich tot garantie op de kwaliteit van de woning; de tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig de eisen van Woningborg. Dat biedt de zekerheid dat de afspraken tussen verkoper en koper duidelijk zijn vastgesteld; bij het tekenen van de aannemingsovereenkomst ontvangt u het door Woningborg uitgegeven boekje Woningborg Garantie- en waarborgregeling, waarin u nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de garantie en Woningborg kunt vinden. Woningborg-garantie bestaat uit twee onderdelen: de afbouwwaarborg Gaat de bouwondernemer gedurende de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een

15 Pagina 15 van 17 schadeloosstelling. Eén en ander conform de in de Woningborg Garantieen waarborgregeling vastgestelde regels. de herstelwaarborg De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt deze garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Hoelang en op welk onderdeel van uw woning garantie zit, kunt u nalezen in de bijlage behorende bij de brochure Woningborg Garantie- en waarborgregeling die op uw woning van toepassing is. Het bezit van het Woningborg certificaat geeft u de zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen, voldoet de woning niet aan de kwaliteitsnormen en de ondernemer wil of kan niet herstellen, dan wordt op grond van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor herstel zorg gedragen. Gebruik van elektra, verwarming en water tijdens de bouw De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van elektra, water en verwarming zijn in de koop- en aanneemsom opgenomen. De kosten van gebruik van elektra en water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van Van Bekkum. Werk door derden Het is niet mogelijk om tijdens de bouw werkzaamheden door derden te laten verrichten, zoals het laten aanbrengen van keukens, vloer-/wandafwerking enzovoort. Dit kan pas na de oplevering van uw woning. De leidingen zullen dan op de standaard plaatsen worden afgedopt. Aanpassingen hiervan voor een later te plaatsen keuken zullen niet worden gehonoreerd. Verzekeringen Tijdens de bouw is de woning verzekerd tegen risico s van onder andere brand- en stormschade, diefstal en vernieling. Vanaf de dag van oplevering is dit risico voor de koper. Controleer vóór de oplevering of u verzekerd bent voor uw opstal en inboedel. Bouwtijd In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de bouwtijd genoemd in werkbare werkdagen. De bouwtijd is afhankelijk van werkbaar weer. Wanneer er in een periode veel verlet is, bijvoorbeeld door regen of vorst, dan zijn er relatief weinig werkbare dagen en dat kan een langere bouwtijd veroorzaken. Minimaal twee weken vóór de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de beglazingen: deze worden gezeemd opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Sleuteloverhandiging Wanneer het huis gereed is, krijgt u een uitnodiging om samen met Van Bekkum uw huis te inspecteren voor de oplevering. Tijdens deze inspectie worden eventuele nog geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Indien u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte van transport van het huis en eventuele hypotheekakte heeft plaatsgevonden, ontvangt u na ondertekening van het opleveringsformulier de sleutels van uw huis. Indien u dit wenst, kan er bij de oplevering een onafhankelijk deskundige van Vereniging Eigen Huis aanwezig zijn; u dient dan wel zelf lid te worden van de vereniging.

16 Pagina 16 van 17 U ontvangt van Vereniging Eigen Huis een rekening voor het ondersteunen bij de oplevering. Onderhoudsperiode De eventuele onvolkomenheden, geconstateerd tijdens de oplevering, worden zo snel mogelijk verholpen. Gedurende drie maanden, gerekend vanaf de sleutelontvangst, kunt u Van Bekkum schriftelijk mededelen of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken. Bij stukadoorswerk bijvoorbeeld, kunnen haarscheurtjes ontstaan omdat de constructie moet wennen aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Nadat alle onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, wordt Van Bekkum geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Na de onderhoudsperiode van drie maanden gaat de garantietermijn volgens Woningborg in. Bouwbesluit De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. Deze bouwregelgeving spreekt over verblijfgebied, verblijfsruimte, verkeersgebied en dergelijke. Hieronder staan de benamingen die in het Bouwbesluit worden gehanteerd: hal, gang, overloop - verkeersruimte woonkamer, keuken - verblijfsruimte slaapkamer - verblijfsruimte berging, kast - bergruimte toilet - toiletruimte badkamer - badruimte balkon, terras - buitenruimte

17 Pagina 17 van 17 Tenslotte De verstrekte informatie is met de grootste zorg in nauwe samenwerking met architect en adviseurs samengesteld. Toch moet er een voorbehoud worden gemaakt voor: wijzigingen die een gevolg zijn van nieuwe eisen van de overheid en/of nutsbedrijven; wijzigingen in materialen en afwerking, die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning en geen financiële consequenties hebben voor de koper; kleine afwijkingen in de tekeningen, in de impressies en in de virtuele maquette ten opzichte van de werkelijke uitvoering. De op tekening aangegeven maten zijn indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend; eventueel op tekening ingetekend meubilair en/of apparatuur, voor zover niet in de technische omschrijving genoemd, behoren niet tot de levering; de ingerichte plattegronden in de brochure zijn indicatief, de indeling geeft een indicatie van de mogelijkheden. De woning wordt standaard opgeleverd volgens de losse verkooptekeningen. Voor al uw vragen en nader overleg staan wij graag voor u klaar! bouwonderneming van bekkum bv amersfoort Wiekenweg KL Amersfoort

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type Amersfoort - Vathorst A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n w a t e r e n n a t u u r type 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN Inhoud Pagina Onderwerp 4 Amersfoort 5 Vathorst

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder Blok 34 en 35 Plan Nieuwland-Oost, Brielle 22 juni 2015 Afbeelding blok 35 Rehorst Bouw Algemene Informatie en Technische Omschrijving Datum

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN INHOUDSOPGAVE IDONGEN 4 DE BELJAART 5 GEMEENTE 6 SANS SOUCI 7 ARCHITECT 8 SITUATIE EN VOGELVLUCHT 10 VRIJSTAANDE WONINGEN 12 Vrijstaande woning (1 en

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors De Rietkraag Waddinxveen 12 woningen type Rietgors Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorwoord 3 Waddinxveen 5 De Triangel 7 enieten in een gloednieuw huis 8 Situatietekening

Nadere informatie