TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 19 maart 2013

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en buiteninrichting 6. Fundering 7. Betonwerken / Hoofddraagconstructie 8. Gevels 9. Binnenwanden 10. Parkeerkelder 11. Bergingen 12. Daken 13. Trappen 14. Kozijnen, deuren en ramen 15. Binnenkozijnen en deuren 16. Hang- en Sluitwerk 17. Metaalwerken 18. Timmerwerken 19. Vloer-, wand- en plafondafwerking 20. Tegelwerk 21. Keukens 22. Beglazing 23. Schilderwerken 24. Vloerbedekking 25. Waterinstallatie 26. Sanitair 27. Elektrische installatie 28. Zwakstroom installatie 29. Telecommunicatievoorzieningen 30. Gasinstallatie 31. Verwarmingsinstallatie 32. Ventilatie voorzieningen 33. Opruimen en schoonmaken 34. Enkele aandachtspunten 35. Vergunningen 36. Tot slot 37. Begrippen en begrippen van ruimtes volgens het Bouwbesluit 38. Kleuren- / Materiaalschema 2 van 11

3 Technische omschrijving 1. Algemeen Alle genoemde maten zijn circa-maten. Als de maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De eventueel op de bouwtekeningen aangegeven opties behoren niet tot de levering. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan. Tijdens de uitvoering van het werk kunnen wijzigingen noodzakelijk blijken. Bij toepassing van andere merken of typen dan aangegeven, dienen deze materialen minimaal gelijkwaardig te zijn. Als er sprake is van afwijkende maatvoering of afwerking ten opzichte van de contractstukken, melden wij dit door middel van errata. 2. Peil en uitzetten De gemeente geeft de hoogte van de bovenkant van de begane grondvloer (Peil P ) ten opzichte van de openbare weg aan. Op de plaats van de entreedeuren van de bedrijfsruimte is de opstap maximaal 20 mm. In de bedrijfsruimte is daarbij een reservering aangehouden van 20 mm ten behoeve van de vloerafwerking van de vloer van de bedrijfsruimte. De begane grondvloer bevindt zich op het zogenaamde entree niveau. 3. Grondwerken Voor de bouw, de terreininrichting en het aanbrengen van de benodigde kabels en leidingen worden alle noodzakelijke ontgravingen en grondaanvullingen uitgevoerd. De aanvulling geschiedt met uit het werk komende grond. Overtollige grond wordt afgevoerd of verwerkt op het terrein. 4. Rioleringswerken De aanleg, aansluitingen en de eventuele kosten voor ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn inbegrepen. Het rioleringsysteem is bij de afvoeren uit de bedrijfsruimte voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en een polderkoppeling. De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC. Er wordt een rioleringssysteem toegepast, welke wordt aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. De afvoeren van de diverse lozingtoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat kortstondig belast kan worden met warmwater van 90 C, en kan worden aangesloten op de riolering met de nodige stankafsluiters. Per unit wordt een boven de vloer afgedopte vuilwaterafvoer aangeboden ten behoeve van het toilet, de fontein en de kitchenette. Locatie conform verkooptekening. De lekvoorziening voor de c.v. wordt afgedopt te plaatse van de opstelplaats voor de gezamenlijke c.v. De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. 5. Verharding en buiteninrichting De openbare inrichting rondom het gebouw wordt door de gemeente als onderdeel van een groter stedenbouwkundig plan uitgewerkt. 3 van 11

4 6. Fundering Het woongebouw is gefundeerd op betonnen palen, volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. De fundering van het gebouw is afgestemd op het sondering- en bodemgesteldheid onderzoek. Hierop is, conform het advies van de constructeur, een samengestelde en gewapende betonconstructie aangebracht. Het geheel is goedgekeurd door de dienst Bouw- en Bedrijfsruimtetoezicht van de gemeente. 7. Betonwerken / hoofddraagconstructie De vloeren van de bedrijfsruimte in de laagbouw zijn in prefab holle kanaalplaatvloer uitgevoerd; de vloeren van de bedrijfsruimten in de hoogbouw zijn deels in het werk gestort en deels uitgevoerd in prefab holle kanaalplaatvloer, geheel volgens goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. De dragende scheidingswanden en kolommen zijn in het werk gestort beton en uitgevoerd met door de constructeur bepaalde benodigde wapening. De kopgevel aan de zijde van de hellingbaan is voorzien van een voorzetwand gerealiseerd in metal stud systeem, voorzien van gipsplaten met een dikte van 12½ mm, behang klaar afgewerkt. 8. Gevels De niet dragende gevels zijn opgebouwd uit kalkzandsteen, welke behang klaar worden afgewerkt. Als buitenblad (gevel) wordt metselwerk toegepast. De thermische isolatiewaarde van de totale constructie is minimaal Rc=3.5 m²k/w. 9. Binnenwanden De unit-scheidende wanden 150/200 mm in de bedrijfsruimte (ter indicatie) worden uitgevoerd in kalkzandsteen, deze worden behang klaar opgeleverd. Ten behoeve van het wegwerken van diverse leidingen is voor de achtergevel een voorzetwand gerealiseerd in metal stud systeem, voorzien van gipsplaten met een dikte van 12½ mm, behangklaar afgewerkt. 10. Parkeerkelder Onder de laagbouw bevindt zich een stallinggarage welke toegankelijk is voor bewoners en gebruikers van het complex. De stallinggarage wordt ontsloten door een speedgate. Deze is bedienbaar door een handzender. Het aantal af te nemen parkeerplaatsen per unit in overleg met de afdeling Verkoop van Préferent Projectontwikkeling BV. De in- en uitrit van de stallinggarage is voorzien van rijbaanverwarming. 11. Bergingen 12. Daken 13. Trappen 4 van 11

5 14. Kozijnen, deuren en ramen De gevelkozijnen van de bedrijfsruimte worden uitgevoerd in aluminium. De kleur is aangegeven in de kleurenstaat. De ventilatie geschiedt door aluminium roosters welke zijn opgenomen in of boven de kozijnen. Alle bewegende delen zijn voorzien van tochtwerende profielen. 15. Binnenkozijnen en -deuren 16. Hang- en sluitwerk Alle bewegende delen zijn voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk. De uitvoering is conform het Bouwbesluit en de basisnorm Politiekeurmerk Veilig Wonen. De producten voldoen aan het door de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG) afgegeven keurmerk. In de voordeur van de bedrijfsruimte is een zogenaamde 3-puntssluiting met cilinderslot opgenomen. Voordeuren worden voorzien van aluminium schilden, met aan de buitenzijde een aluminium deurgreep en aan de binnenzijde een aluminium deurklink. Al het sluitwerk is van aluminium of aluminiumkleurig. 17. Metaalwerken In het buitenmilieu worden verzinkte stalen onderdelen toegepast. U moet dan denken aan constructieonderdelen als het hekwerk, hek-/leuningwerk en stalen ondersteuningsconstructie in de gevel. Deze onderdelen worden overeenkomstig de afwerkstaat afgewerkt. Binnen het woongebouw worden de nodige stalen constructieonderdelen toegepast. Waar deze in het zicht komen, worden ze met schilderwerk afgewerkt. De vloerranden ter plaatse van de stallingsgarage worden ingevuld met een lamellenhekwerk. 18. Timmerwerken Waar nodig zullen aftimmeringen worden aangebracht. Dit geldt voor bijvoorbeeld de dagkanten van de kozijnen. De meterkast bestaat uit een prefab front en een deur, in de meterkast komt een meterbord van plaatmateriaal. 19. Vloer-, wand- en plafondafwerking Er wordt geen afwerkvloer aangebracht in verband met eventueel door de gebruiker op te nemen leidingen in de vloer. De wanden in de bedrijfsruimte worden behang klaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast. De bedrijfsruimten worden casco afgeleverd zonder plafonds en zonder binnenwanden. 20. Tegelwerk 21. Keukens Er wordt in de bedrijfsruimte geen keuken geplaatst; alleen de standaard aansluitingen worden aangebracht. 5 van 11

6 22. Beglazing In de glasopeningen van de buitenkozijnen komt isolerende beglazing (HR++glas). Dit glas heeft een U-waarde van 1,2 W/(m²K). 23. Schilderwerken Buitenschilderwerk De architect bepaalt de kleur van de aluminium kozijnen, welke mede is goedgekeurd door de gemeente en welstandscommissie. Eigenhandig wijzigen van de buitenkleuren is niet toegestaan. Binnen schilderwerk Al het houtwerk wordt gegrond opgeleverd. 24. Vloerbedekking 25. Waterinstallatie De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water, zijn in de koopsom inbegrepen. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de verkoper. Waterleidingen De koud waterleidingen worden afgedopt opgeleverd in de meterkast. Warmwatertoestel De warmwatervoorziening is niet voorzien. De gebruiker dient zelf een boiler in de kitchenette op te nemen. 26. Sanitair 27. Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie, zijn in de koopsom begrepen. De kosten voor gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de verkoper. De elektrische installatie wordt aangelegd tot in de meterkast met een 16 Ampère aansluiting en in unit 6 een separate groep ten behoeve warmte- koude levering. 28. Zwakstroom installatie Een belinstallatie is voorzien middels een drukknop op de entree pui en een gong op het paneel boven de meterkast. 29. Telecommunicatievoorzieningen Telefoon: De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot de telefoon tot in de meterkast, zijn in de koopsom begrepen. De aanvraag voor de toegang op het kabelnet/ de telefoonkabel is voor rekening van de gebruiker en dient door de gebruiker gedaan te worden. 6 van 11

7 Centrale antenne installatie (CAI): De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot de CAI tot in de meterkast, zijn in de koopsom begrepen. De aanvraag voor de toegang op het kabelnet/ de CAI-kabel is voor rekening van de gebruiker en dient door de gebruiker gedaan te worden. 30. Gasinstallatie 31. Verwarmingsinstallatie Per unit worden 2 aansluitpunten aangelegd [aanvoer en retour], voorzien van een tussenmeter en aangesloten op een HR omkeerbare warmtepompunit. Onderstaand de voorlopige capaciteitsbepaling van de verschillende units. Definitieve vermogens dienen bepaald te worden door een transmissberekening. Unit 1: 10,2 kw Unit 2: 13,5 kw Unit 3: 13,5 kw Unit 4: 8,9 kw Unit 5: 8,9 kw Unit 6: 45,0 kw 32. Koeling Per unit worden 2 aansluitpunten aangelegd [aanvoer en retour], voorzien van een tussenmeter en aangesloten op een HR omkeerbare warmtepompunit. Onderstaand de voorlopige capaciteitsbepaling van de verschillende units. Definitieve vermogens dienen bepaald te worden door een temperatuuroverschrijdingsberekening. Unit 1: 12,2 kw Unit 2: 16,2 kw Unit 3: 16,2 kw Unit 4: 10,7 kw Unit 5: 10,7 kw Unit 6: 54,0 kw 33. Ventilatie voorzieningen In de gevel zijn ventilatieroosters opgenomen. Afhankelijk van het gebruik kan de installatie op maat worden aangeboden. De ventilatie-installatie is optioneel. 34. Opruimen en schoonmaken Uiterlijk 2 weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De bedrijfsruimte wordt bezemschoon opgeleverd. Dit houdt in dat kleine specie en/of kalkresten c.q. oneffenheden op de vloer/wanden aanwezig kunnen zijn. De beglazing wordt nat gereinigd, zodat er tijdens de oplevering voldoende gecontroleerd kan worden op eventuele onvolkomenheden. Rondom de bedrijfsruimte wordt het terrein ontdaan van bouw vuil en puinresten. 7 van 11

8 35. Enkele aandachtspunten Nadere inrichting bedrijfsruimtes Indien mogelijk en in overeenstemming met de huidige bouwkundige aannemer, Heddes Bouw & Ontwikkeling, kan de afbouw van de bedrijfsruimte meegenomen worden, voor de oplevering, voor zover de planning dit toelaat. Nutsvoorzieningen Elektrameters, watermeters, standaard KPN-/CAI-invoer worden per unit aangebracht. Bij Unit 2, 3 en 6 komt een gasmeter in de meterkast. Gebruikerskosten tijdens de bouw De kosten van gebruik van water, gas en elektriciteit zijn tot de dag van oplevering van het casco voor rekening van de verkoper. Vereniging van Eigenaren De bedrijfsruimten moeten wettelijk door een akte van splitsing worden verdeeld in een aantal rechten. Als gebruiker van een bedrijfsruimte wordt u eigenaar van een dergelijk recht. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is een Vereniging van Eigenaren (VVE) opgericht, waarvan u automatisch lid wordt. In de splitsingsakte is een reglement opgenomen met de rechten en plichten van de verschillende eigenaren. Er zijn gemeenschappelijke kosten, zoals algemene verlichting, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering, onderhoud buitenzijde, gemeenschappelijke ruimten, installaties en mogelijk het wassen van de ramen. Het bestuur is gekozen door de leden en behartigt de dagelijkse gang van zaken. Bij de afdeling verkoop van Préferent Projectontwikkeling BV kunt u zich nader laten informeren over deze gang van zaken. Bijkomende kosten voor uw rekening Door u opgedragen meer- en minderwerk (afbouw); Bijdrage VvE. Verzekering Tijdens de bouw is de bedrijfsruimte verzekerd tegen risico s van brand-, diefstal-, en stormschade via een zogenaamde C.A.R.-polis. De voor het project afgesloten CAR-verzekering eindigt op de dag van oplevering. Na de oplevering zal de bedrijfsruimte verzekerd moeten worden door de Vereniging van Eigenaren (opstalverzekering) dan wel uzelf (inboedelverzekering). Oplevering Twee weken voor de oplevering wordt de definitieve datum en tijd van de oplevering schriftelijk kenbaar gemaakt. Bij de oplevering van de bedrijfsruimte, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde vooropname, dienen de uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken op het proces-verbaal van oplevering genoteerd te worden. Garantie op technische gebreken na de oplevering Enkele aandachtspunten: De klacht moet direct na constatering worden gemeld; De klacht schriftelijk indienen bij de aannemer en een kopie naar Préferent projectontwikkeling zenden; U dient de aannemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te laten herstellen; 8 van 11

9 Door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de aannemer in principe niet worden verhaald, mits er sprake is van een noodsituatie. Onderhoudsperiode Na de oplevering van de bedrijfsruimte is er een onderhoudsperiode waarin eventuele gebreken door u kenbaar kunnen worden gemaakt aan de verkoper. Voor bouwkundige zaken en voor installaties is deze periode 6 maanden. De door u tijdens deze periode geconstateerde gebreken dienen aan het einde van de genoemde periode op een aan u uit te reiken formulier te worden aangegeven. Aan het einde van de onderhoudsperiode, zullen genoemde gebreken door de verkoper worden hersteld. Gebreken die het gebruik schadelijk beïnvloeden, kunnen direct bij de verkoper worden gemeld en zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen. Onder onderhoud moet in dit verband worden verstaan: vervanging- c.q. reparatieonderhoud en niet het reguliere preventieonderhoud. Sleuteloverhandiging Als u aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan en het proces verbaal van oplevering voor uw bedrijfsruimte heeft getekend, ontvangt u de sleutels van uw bedrijfsruimte. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent voor Préferent Projectontwikkeling BV dat de bedrijfsruimte aan u is opgeleverd. Vanaf dat moment is de onderhoudstermijn ingegaan en dient u zelf (of de Vereniging van Eigenaren) zorg te dragen voor de verzekering en de inboedel van de bedrijfsruimte. 36. Vergunningen De brandveiligheidsvergunning (voormalige gebruiksvergunning) is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voor begeleiding hierin staat team verkoop van Préferent Projectontwikkeling BV graag tot uw beschikking. 37. Tot slot De verstrekte informatie is met de grootste zorg, in nauwe samenwerking met de architect, adviseurs en de verkoper samengesteld. Toch moeten er enkele voorbehouden worden gemaakt. Deze zijn: Wijzigingen die een gevolg zijn van nieuwe eisen van de overheid, Nutsbedrijven of door de ontwikkelaar/verkoper, waarvan noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt. De verkoper is gerechtigd deze wijzigingen door te voeren mits deze geen afbreuk doen aan de kwaliteit, aanzien en gebruik van de bedrijfsruimte. Kleine afwijkingen in de tekeningen en de gevelimpressies ten opzichte van de werkelijke uitvoering. De verkooptekening is niet absoluut maatvast en derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Eventueel op de tekeningen aangegeven meubilair of apparatuur e.a., voor zover niet in deze technische omschrijving genoemd, behoren niet bij de levering. De bebouwing van het aangrenzende gebied, evenals de aanleg van wegen, paden e.d. en inrichting van de groenvoorzieningen, zijn ontleend aan de laatste bij Préferent Projectontwikkeling BV bekende gegevens; voor definitieve uitvoering willen wij u doorverwijzen naar de gemeente Haarlem. Préferent Projectontwikkeling BV is gerechtigd tijdens de bouw gelijkwaardige materialen toe te passen. Alle bovengenoemde wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekeningen. Ten aanzien van de maatvoering geldt bovendien het volgende: 9 van 11

10 De maten op tekening zijn aangegeven in millimeters. Er is geprobeerd deze maatvoering zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, toch kan de werkelijke situatie hiervan fractioneel afwijken. Wij adviseren u op basis van de verkooptekeningen geen materialen te bestellen. Op sommige plaatsen is maatvoering tussen de wanden aangegeven; hierbij is nog geen rekening gehouden met de eventuele wandafwerking (bijv. tegelwerk). Voor al uw vragen en nader overleg staat team verkoop van Préferent Projectontwikkeling BV graag tot uw beschikking. 38. Begrippen en begrippen van ruimtes volgens het Bouwbesluit. Bouwbesluit Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Rc-waarde Geeft de isolatiewaarde aan van een samengestelde bouwkundige constructie. Hoe hoger deze waarde, des te beter de isolatie van de bedrijfsruimte is. WAARMERKING Deze technische omschrijving is onlosmakelijk verbonden met de verstrekte verkooptekening. Bovengenoemde bescheiden, alsmede eventuele ander te noemen bescheiden, behorende bij de koopovereenkomst voor de bedrijfsruimte. Bij tegenstrijdigheden van de tekening en de omschrijving, is de omschrijving bindend. Ondergetekende heeft kennis genomen van de technische omschrijving en gaat door ondertekening akkoord met de inhoud. Waarmerking van de technische omschrijving en de verkooptekening, d.d.. inclusief bijlage d.d 10 van 11

11 37. KLEUREN-/ MATERIAALSCHEMA : BOUWDEEL MATERIAAL KLEUR GEVEL Metselwerk Betonsteen Mangaan BUITENKOZIJNEN Kozijnen Aluminium Zwartgrijs BUITENDEUREN Entreedeur bedrijfsruimte buiten Aluminium Zwartgrijs Entreedeur trappenhuis Aluminium zwartgrijs BUITENRAMEN Raam bedrijfsruimte Aluminium Zwartgrijs 11 van 11

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f.

22 Appartementen. Technische omschrijving. te Vaals. V on Clermontpark ;'~: >. ';\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, ..-. :;:~;'(rl n ':,:~:'r;?kl f. Technische omschrijving 22 Appartementen V on Clermontpark te Vaals ;'~: >. ';"\~~SU.:i._l': j : U~~),~::, -,. i\t;..-. :;:~;'"(rl n ':,:~:'r;?kl f. Landgraaf, 14 juni 2007 InhoudsoP!!ave: 1. Algemene

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder Blok 34 en 35 Plan Nieuwland-Oost, Brielle 22 juni 2015 Afbeelding blok 35 Rehorst Bouw Algemene Informatie en Technische Omschrijving Datum

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie: Appartementencomplex in het centrum van Andijk Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Raadhuisplein 1 te Wervershoof Tel: 0228 584 007 www.botmanprojectontwikkeling.nl

Nadere informatie