TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 19 maart 2013

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en buiteninrichting 6. Fundering 7. Betonwerken / Hoofddraagconstructie 8. Gevels 9. Binnenwanden 10. Parkeerkelder 11. Bergingen 12. Daken 13. Trappen 14. Kozijnen, deuren en ramen 15. Binnenkozijnen en deuren 16. Hang- en Sluitwerk 17. Metaalwerken 18. Timmerwerken 19. Vloer-, wand- en plafondafwerking 20. Tegelwerk 21. Keukens 22. Beglazing 23. Schilderwerken 24. Vloerbedekking 25. Waterinstallatie 26. Sanitair 27. Elektrische installatie 28. Zwakstroom installatie 29. Telecommunicatievoorzieningen 30. Gasinstallatie 31. Verwarmingsinstallatie 32. Ventilatie voorzieningen 33. Opruimen en schoonmaken 34. Enkele aandachtspunten 35. Vergunningen 36. Tot slot 37. Begrippen en begrippen van ruimtes volgens het Bouwbesluit 38. Kleuren- / Materiaalschema 2 van 11

3 Technische omschrijving 1. Algemeen Alle genoemde maten zijn circa-maten. Als de maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De eventueel op de bouwtekeningen aangegeven opties behoren niet tot de levering. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan. Tijdens de uitvoering van het werk kunnen wijzigingen noodzakelijk blijken. Bij toepassing van andere merken of typen dan aangegeven, dienen deze materialen minimaal gelijkwaardig te zijn. Als er sprake is van afwijkende maatvoering of afwerking ten opzichte van de contractstukken, melden wij dit door middel van errata. 2. Peil en uitzetten De gemeente geeft de hoogte van de bovenkant van de begane grondvloer (Peil P ) ten opzichte van de openbare weg aan. Op de plaats van de entreedeuren van de bedrijfsruimte is de opstap maximaal 20 mm. In de bedrijfsruimte is daarbij een reservering aangehouden van 20 mm ten behoeve van de vloerafwerking van de vloer van de bedrijfsruimte. De begane grondvloer bevindt zich op het zogenaamde entree niveau. 3. Grondwerken Voor de bouw, de terreininrichting en het aanbrengen van de benodigde kabels en leidingen worden alle noodzakelijke ontgravingen en grondaanvullingen uitgevoerd. De aanvulling geschiedt met uit het werk komende grond. Overtollige grond wordt afgevoerd of verwerkt op het terrein. 4. Rioleringswerken De aanleg, aansluitingen en de eventuele kosten voor ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn inbegrepen. Het rioleringsysteem is bij de afvoeren uit de bedrijfsruimte voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en een polderkoppeling. De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC. Er wordt een rioleringssysteem toegepast, welke wordt aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. De afvoeren van de diverse lozingtoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat kortstondig belast kan worden met warmwater van 90 C, en kan worden aangesloten op de riolering met de nodige stankafsluiters. Per unit wordt een boven de vloer afgedopte vuilwaterafvoer aangeboden ten behoeve van het toilet, de fontein en de kitchenette. Locatie conform verkooptekening. De lekvoorziening voor de c.v. wordt afgedopt te plaatse van de opstelplaats voor de gezamenlijke c.v. De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmondt. 5. Verharding en buiteninrichting De openbare inrichting rondom het gebouw wordt door de gemeente als onderdeel van een groter stedenbouwkundig plan uitgewerkt. 3 van 11

4 6. Fundering Het woongebouw is gefundeerd op betonnen palen, volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. De fundering van het gebouw is afgestemd op het sondering- en bodemgesteldheid onderzoek. Hierop is, conform het advies van de constructeur, een samengestelde en gewapende betonconstructie aangebracht. Het geheel is goedgekeurd door de dienst Bouw- en Bedrijfsruimtetoezicht van de gemeente. 7. Betonwerken / hoofddraagconstructie De vloeren van de bedrijfsruimte in de laagbouw zijn in prefab holle kanaalplaatvloer uitgevoerd; de vloeren van de bedrijfsruimten in de hoogbouw zijn deels in het werk gestort en deels uitgevoerd in prefab holle kanaalplaatvloer, geheel volgens goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. De dragende scheidingswanden en kolommen zijn in het werk gestort beton en uitgevoerd met door de constructeur bepaalde benodigde wapening. De kopgevel aan de zijde van de hellingbaan is voorzien van een voorzetwand gerealiseerd in metal stud systeem, voorzien van gipsplaten met een dikte van 12½ mm, behang klaar afgewerkt. 8. Gevels De niet dragende gevels zijn opgebouwd uit kalkzandsteen, welke behang klaar worden afgewerkt. Als buitenblad (gevel) wordt metselwerk toegepast. De thermische isolatiewaarde van de totale constructie is minimaal Rc=3.5 m²k/w. 9. Binnenwanden De unit-scheidende wanden 150/200 mm in de bedrijfsruimte (ter indicatie) worden uitgevoerd in kalkzandsteen, deze worden behang klaar opgeleverd. Ten behoeve van het wegwerken van diverse leidingen is voor de achtergevel een voorzetwand gerealiseerd in metal stud systeem, voorzien van gipsplaten met een dikte van 12½ mm, behangklaar afgewerkt. 10. Parkeerkelder Onder de laagbouw bevindt zich een stallinggarage welke toegankelijk is voor bewoners en gebruikers van het complex. De stallinggarage wordt ontsloten door een speedgate. Deze is bedienbaar door een handzender. Het aantal af te nemen parkeerplaatsen per unit in overleg met de afdeling Verkoop van Préferent Projectontwikkeling BV. De in- en uitrit van de stallinggarage is voorzien van rijbaanverwarming. 11. Bergingen 12. Daken 13. Trappen 4 van 11

5 14. Kozijnen, deuren en ramen De gevelkozijnen van de bedrijfsruimte worden uitgevoerd in aluminium. De kleur is aangegeven in de kleurenstaat. De ventilatie geschiedt door aluminium roosters welke zijn opgenomen in of boven de kozijnen. Alle bewegende delen zijn voorzien van tochtwerende profielen. 15. Binnenkozijnen en -deuren 16. Hang- en sluitwerk Alle bewegende delen zijn voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk. De uitvoering is conform het Bouwbesluit en de basisnorm Politiekeurmerk Veilig Wonen. De producten voldoen aan het door de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG) afgegeven keurmerk. In de voordeur van de bedrijfsruimte is een zogenaamde 3-puntssluiting met cilinderslot opgenomen. Voordeuren worden voorzien van aluminium schilden, met aan de buitenzijde een aluminium deurgreep en aan de binnenzijde een aluminium deurklink. Al het sluitwerk is van aluminium of aluminiumkleurig. 17. Metaalwerken In het buitenmilieu worden verzinkte stalen onderdelen toegepast. U moet dan denken aan constructieonderdelen als het hekwerk, hek-/leuningwerk en stalen ondersteuningsconstructie in de gevel. Deze onderdelen worden overeenkomstig de afwerkstaat afgewerkt. Binnen het woongebouw worden de nodige stalen constructieonderdelen toegepast. Waar deze in het zicht komen, worden ze met schilderwerk afgewerkt. De vloerranden ter plaatse van de stallingsgarage worden ingevuld met een lamellenhekwerk. 18. Timmerwerken Waar nodig zullen aftimmeringen worden aangebracht. Dit geldt voor bijvoorbeeld de dagkanten van de kozijnen. De meterkast bestaat uit een prefab front en een deur, in de meterkast komt een meterbord van plaatmateriaal. 19. Vloer-, wand- en plafondafwerking Er wordt geen afwerkvloer aangebracht in verband met eventueel door de gebruiker op te nemen leidingen in de vloer. De wanden in de bedrijfsruimte worden behang klaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast. De bedrijfsruimten worden casco afgeleverd zonder plafonds en zonder binnenwanden. 20. Tegelwerk 21. Keukens Er wordt in de bedrijfsruimte geen keuken geplaatst; alleen de standaard aansluitingen worden aangebracht. 5 van 11

6 22. Beglazing In de glasopeningen van de buitenkozijnen komt isolerende beglazing (HR++glas). Dit glas heeft een U-waarde van 1,2 W/(m²K). 23. Schilderwerken Buitenschilderwerk De architect bepaalt de kleur van de aluminium kozijnen, welke mede is goedgekeurd door de gemeente en welstandscommissie. Eigenhandig wijzigen van de buitenkleuren is niet toegestaan. Binnen schilderwerk Al het houtwerk wordt gegrond opgeleverd. 24. Vloerbedekking 25. Waterinstallatie De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot water, zijn in de koopsom inbegrepen. De kosten van gebruik van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de verkoper. Waterleidingen De koud waterleidingen worden afgedopt opgeleverd in de meterkast. Warmwatertoestel De warmwatervoorziening is niet voorzien. De gebruiker dient zelf een boiler in de kitchenette op te nemen. 26. Sanitair 27. Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie, zijn in de koopsom begrepen. De kosten voor gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de verkoper. De elektrische installatie wordt aangelegd tot in de meterkast met een 16 Ampère aansluiting en in unit 6 een separate groep ten behoeve warmte- koude levering. 28. Zwakstroom installatie Een belinstallatie is voorzien middels een drukknop op de entree pui en een gong op het paneel boven de meterkast. 29. Telecommunicatievoorzieningen Telefoon: De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot de telefoon tot in de meterkast, zijn in de koopsom begrepen. De aanvraag voor de toegang op het kabelnet/ de telefoonkabel is voor rekening van de gebruiker en dient door de gebruiker gedaan te worden. 6 van 11

7 Centrale antenne installatie (CAI): De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot de CAI tot in de meterkast, zijn in de koopsom begrepen. De aanvraag voor de toegang op het kabelnet/ de CAI-kabel is voor rekening van de gebruiker en dient door de gebruiker gedaan te worden. 30. Gasinstallatie 31. Verwarmingsinstallatie Per unit worden 2 aansluitpunten aangelegd [aanvoer en retour], voorzien van een tussenmeter en aangesloten op een HR omkeerbare warmtepompunit. Onderstaand de voorlopige capaciteitsbepaling van de verschillende units. Definitieve vermogens dienen bepaald te worden door een transmissberekening. Unit 1: 10,2 kw Unit 2: 13,5 kw Unit 3: 13,5 kw Unit 4: 8,9 kw Unit 5: 8,9 kw Unit 6: 45,0 kw 32. Koeling Per unit worden 2 aansluitpunten aangelegd [aanvoer en retour], voorzien van een tussenmeter en aangesloten op een HR omkeerbare warmtepompunit. Onderstaand de voorlopige capaciteitsbepaling van de verschillende units. Definitieve vermogens dienen bepaald te worden door een temperatuuroverschrijdingsberekening. Unit 1: 12,2 kw Unit 2: 16,2 kw Unit 3: 16,2 kw Unit 4: 10,7 kw Unit 5: 10,7 kw Unit 6: 54,0 kw 33. Ventilatie voorzieningen In de gevel zijn ventilatieroosters opgenomen. Afhankelijk van het gebruik kan de installatie op maat worden aangeboden. De ventilatie-installatie is optioneel. 34. Opruimen en schoonmaken Uiterlijk 2 weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De bedrijfsruimte wordt bezemschoon opgeleverd. Dit houdt in dat kleine specie en/of kalkresten c.q. oneffenheden op de vloer/wanden aanwezig kunnen zijn. De beglazing wordt nat gereinigd, zodat er tijdens de oplevering voldoende gecontroleerd kan worden op eventuele onvolkomenheden. Rondom de bedrijfsruimte wordt het terrein ontdaan van bouw vuil en puinresten. 7 van 11

8 35. Enkele aandachtspunten Nadere inrichting bedrijfsruimtes Indien mogelijk en in overeenstemming met de huidige bouwkundige aannemer, Heddes Bouw & Ontwikkeling, kan de afbouw van de bedrijfsruimte meegenomen worden, voor de oplevering, voor zover de planning dit toelaat. Nutsvoorzieningen Elektrameters, watermeters, standaard KPN-/CAI-invoer worden per unit aangebracht. Bij Unit 2, 3 en 6 komt een gasmeter in de meterkast. Gebruikerskosten tijdens de bouw De kosten van gebruik van water, gas en elektriciteit zijn tot de dag van oplevering van het casco voor rekening van de verkoper. Vereniging van Eigenaren De bedrijfsruimten moeten wettelijk door een akte van splitsing worden verdeeld in een aantal rechten. Als gebruiker van een bedrijfsruimte wordt u eigenaar van een dergelijk recht. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is een Vereniging van Eigenaren (VVE) opgericht, waarvan u automatisch lid wordt. In de splitsingsakte is een reglement opgenomen met de rechten en plichten van de verschillende eigenaren. Er zijn gemeenschappelijke kosten, zoals algemene verlichting, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering, onderhoud buitenzijde, gemeenschappelijke ruimten, installaties en mogelijk het wassen van de ramen. Het bestuur is gekozen door de leden en behartigt de dagelijkse gang van zaken. Bij de afdeling verkoop van Préferent Projectontwikkeling BV kunt u zich nader laten informeren over deze gang van zaken. Bijkomende kosten voor uw rekening Door u opgedragen meer- en minderwerk (afbouw); Bijdrage VvE. Verzekering Tijdens de bouw is de bedrijfsruimte verzekerd tegen risico s van brand-, diefstal-, en stormschade via een zogenaamde C.A.R.-polis. De voor het project afgesloten CAR-verzekering eindigt op de dag van oplevering. Na de oplevering zal de bedrijfsruimte verzekerd moeten worden door de Vereniging van Eigenaren (opstalverzekering) dan wel uzelf (inboedelverzekering). Oplevering Twee weken voor de oplevering wordt de definitieve datum en tijd van de oplevering schriftelijk kenbaar gemaakt. Bij de oplevering van de bedrijfsruimte, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde vooropname, dienen de uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken op het proces-verbaal van oplevering genoteerd te worden. Garantie op technische gebreken na de oplevering Enkele aandachtspunten: De klacht moet direct na constatering worden gemeld; De klacht schriftelijk indienen bij de aannemer en een kopie naar Préferent projectontwikkeling zenden; U dient de aannemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek te laten herstellen; 8 van 11

9 Door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de aannemer in principe niet worden verhaald, mits er sprake is van een noodsituatie. Onderhoudsperiode Na de oplevering van de bedrijfsruimte is er een onderhoudsperiode waarin eventuele gebreken door u kenbaar kunnen worden gemaakt aan de verkoper. Voor bouwkundige zaken en voor installaties is deze periode 6 maanden. De door u tijdens deze periode geconstateerde gebreken dienen aan het einde van de genoemde periode op een aan u uit te reiken formulier te worden aangegeven. Aan het einde van de onderhoudsperiode, zullen genoemde gebreken door de verkoper worden hersteld. Gebreken die het gebruik schadelijk beïnvloeden, kunnen direct bij de verkoper worden gemeld en zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen. Onder onderhoud moet in dit verband worden verstaan: vervanging- c.q. reparatieonderhoud en niet het reguliere preventieonderhoud. Sleuteloverhandiging Als u aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan en het proces verbaal van oplevering voor uw bedrijfsruimte heeft getekend, ontvangt u de sleutels van uw bedrijfsruimte. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent voor Préferent Projectontwikkeling BV dat de bedrijfsruimte aan u is opgeleverd. Vanaf dat moment is de onderhoudstermijn ingegaan en dient u zelf (of de Vereniging van Eigenaren) zorg te dragen voor de verzekering en de inboedel van de bedrijfsruimte. 36. Vergunningen De brandveiligheidsvergunning (voormalige gebruiksvergunning) is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voor begeleiding hierin staat team verkoop van Préferent Projectontwikkeling BV graag tot uw beschikking. 37. Tot slot De verstrekte informatie is met de grootste zorg, in nauwe samenwerking met de architect, adviseurs en de verkoper samengesteld. Toch moeten er enkele voorbehouden worden gemaakt. Deze zijn: Wijzigingen die een gevolg zijn van nieuwe eisen van de overheid, Nutsbedrijven of door de ontwikkelaar/verkoper, waarvan noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt. De verkoper is gerechtigd deze wijzigingen door te voeren mits deze geen afbreuk doen aan de kwaliteit, aanzien en gebruik van de bedrijfsruimte. Kleine afwijkingen in de tekeningen en de gevelimpressies ten opzichte van de werkelijke uitvoering. De verkooptekening is niet absoluut maatvast en derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Eventueel op de tekeningen aangegeven meubilair of apparatuur e.a., voor zover niet in deze technische omschrijving genoemd, behoren niet bij de levering. De bebouwing van het aangrenzende gebied, evenals de aanleg van wegen, paden e.d. en inrichting van de groenvoorzieningen, zijn ontleend aan de laatste bij Préferent Projectontwikkeling BV bekende gegevens; voor definitieve uitvoering willen wij u doorverwijzen naar de gemeente Haarlem. Préferent Projectontwikkeling BV is gerechtigd tijdens de bouw gelijkwaardige materialen toe te passen. Alle bovengenoemde wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekeningen. Ten aanzien van de maatvoering geldt bovendien het volgende: 9 van 11

10 De maten op tekening zijn aangegeven in millimeters. Er is geprobeerd deze maatvoering zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, toch kan de werkelijke situatie hiervan fractioneel afwijken. Wij adviseren u op basis van de verkooptekeningen geen materialen te bestellen. Op sommige plaatsen is maatvoering tussen de wanden aangegeven; hierbij is nog geen rekening gehouden met de eventuele wandafwerking (bijv. tegelwerk). Voor al uw vragen en nader overleg staat team verkoop van Préferent Projectontwikkeling BV graag tot uw beschikking. 38. Begrippen en begrippen van ruimtes volgens het Bouwbesluit. Bouwbesluit Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Rc-waarde Geeft de isolatiewaarde aan van een samengestelde bouwkundige constructie. Hoe hoger deze waarde, des te beter de isolatie van de bedrijfsruimte is. WAARMERKING Deze technische omschrijving is onlosmakelijk verbonden met de verstrekte verkooptekening. Bovengenoemde bescheiden, alsmede eventuele ander te noemen bescheiden, behorende bij de koopovereenkomst voor de bedrijfsruimte. Bij tegenstrijdigheden van de tekening en de omschrijving, is de omschrijving bindend. Ondergetekende heeft kennis genomen van de technische omschrijving en gaat door ondertekening akkoord met de inhoud. Waarmerking van de technische omschrijving en de verkooptekening, d.d.. inclusief bijlage d.d 10 van 11

11 37. KLEUREN-/ MATERIAALSCHEMA : BOUWDEEL MATERIAAL KLEUR GEVEL Metselwerk Betonsteen Mangaan BUITENKOZIJNEN Kozijnen Aluminium Zwartgrijs BUITENDEUREN Entreedeur bedrijfsruimte buiten Aluminium Zwartgrijs Entreedeur trappenhuis Aluminium zwartgrijs BUITENRAMEN Raam bedrijfsruimte Aluminium Zwartgrijs 11 van 11

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) TECHNISCHE OMSCHRIJVING De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 31 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en buiteninrichting

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving HBE Bedrijfshallen e Frankeneng 114 6716 AA, Ede Tel.: 0318 510107 Fax: 0318 555377 www.hbebedrijfshallen.nl BTW: NL817398636B01 K.v.K. nr. 09166691 Rabobank Ede Rek nr.: 10.12.21.797 info@hbebedrijfshallen.nl

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad Sato Vastgoed B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat geleid wordt door 2 enthousiaste

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Te Koop. www.bcdebeemd.nl

Te Koop. www.bcdebeemd.nl Te Koop 32 bedrijfs-, showroom- en kantoorruimten Onder architectuur gebouwd Nabij centrum Arnhem en Velp Parkeren op eigen terrein Uitstekend bereikbaar kijk ook op: www.bcdebeemd.nl Bedrijvencentrum

Nadere informatie

Bedrijfsunits in Werkendam

Bedrijfsunits in Werkendam DISCLAIMER: De verkoopgegevens zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. Het blijft echter mogelijk dat wijzigingen worden aangebracht die noodzakelijk dan wel wenselijk blijven, maar die geen afbreuk

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW

ALGEMENE OMSCHRIJVING BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW Werken op maat Aan de Handelsweg te Alphen aan den Rijn start Tromp s Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V. binnenkort met de bouw van het project het Handelsmerk. Het gebouw heeft een strak klassieke,

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen

Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen Winkels en bedrijfsruimte Vijzelstraat / Wegje Enkhuizen Wonen in het historische en sfeervolle stadscentrum van Enkhuizen Zij die voor het eerst

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek Multifunctionele bedrijfsunits Smidsstraat 19, Sneek Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op het bedrijventerrein de Hemmen te Sneek. U kunt kiezen voor een

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

A LT I J D I N B E W E G I N G T E C H N I S C H E O M S C H R I J V I N G L E S E T A L A G E S T E L E E R D A M

A LT I J D I N B E W E G I N G T E C H N I S C H E O M S C H R I J V I N G L E S E T A L A G E S T E L E E R D A M Rijn & Vecht Ontwikkeling B.V. A LT I J D I N B E W E G I N G T E C H N I S C H E O M S C H R I J V I N G L E S E T A L A G E S T E L E E R D A M Rijn & Vecht Ontwikkeling B.V. Realisatie, Exploitatie

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Technische Omschrijving Verkoop. RF gebouw. Strijp R te Eindhoven

Technische Omschrijving Verkoop. RF gebouw. Strijp R te Eindhoven Technische Omschrijving Verkoop RF gebouw Strijp R te Eindhoven Definitief 13-07-2015 1 Technische Omschrijving 1. Peil van de woning Het peil P, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten en komt

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

T E C H N I S C H E O M S C H R I J V I N G

T E C H N I S C H E O M S C H R I J V I N G T E C H N I S C H E O M S C H R I J V I N G B E D R I J F S V E R Z A M E L C O M P L E X V O S D O N K T E E T T E N - L E U R 1 Hoewel deze technische om schrij ving met de grootst mo ge lijke zorg is

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW

ALGEMENE OMSCHRIJVING BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW ALGEMENE OMSCHRIJVING BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW Werken op maat Aan de Hazenkoog te Alkmaar start Tromp's Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij bv binnenkort met de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. Het te

Nadere informatie

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits Zeewolde Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW. Bedrijfsverzamelgebouw Elf en11 Bedrijventerrein Rijnhaven Oost, Flemingweg, Alphen aan den Rijn

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW. Bedrijfsverzamelgebouw Elf en11 Bedrijventerrein Rijnhaven Oost, Flemingweg, Alphen aan den Rijn Elf en11 EDRIJFSVERZMELGEOUW edrijfsverzamelgebouw Elf en11 edrijventerrein Rijnhaven Oost, Flemingweg, lphen aan den Rijn rochureelfn11.indd 1 27-07-14 22:20 RTIST IMPRESSION EDRIJFSVERZMELGEOUW Elf en11

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

leiderdorp bedrijfsverzamelgebouw het TouwWerk Touwbaan Bedrijventerrein de Baanderij het TouwWerk

leiderdorp bedrijfsverzamelgebouw het TouwWerk Touwbaan Bedrijventerrein de Baanderij het TouwWerk Touwbaan Bedrijventerrein de Baanderij algemene gegevens Werken op maat Aan de Touwbaan te Leiderdorp start Tromp s Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij bv binnenkort met de bouw van het project. Het gebouw

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

7 bedrijfsruimten De Stadterij in Hoogeveen. Te Koop / Te Huur -1-

7 bedrijfsruimten De Stadterij in Hoogeveen. Te Koop / Te Huur -1- -1- Informatie algemeen Object Een representatief nieuwbouwproject totaal bestaande uit 7 bedrijfsruimten, gelegen op bedrijventerrein "De Stadterij" in Hoogeveen. Dit bedrijventerrein ligt direct aan

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving Bedrijfsverzamelcomplex Zevender fase II te Schoonhoven Februari 2015; versie 02 1 Hoewel deze technische omschrijving met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, behoudt de

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Rijn & Vecht Ontwikkeling B.V. PLANONTWIKKELAARS VAN FORMAAT! TECHNISCHE OMSCHRIJVING B E D R I J F S V E R Z A M E L C O M P L E X NIEUW SCHAIK II GELEGEN AAN DE INDUSTRIEWEG TE LEERDAM Rijn & Vecht Ontwikkeling

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met opties SCEN SCENIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao N.A. Telefoon (0) 5999 433 8500

Nadere informatie

4-5-2010 4-5-2010 2 4-5-2010 3 4-5-2010 4 4-5-2010 5 4-5-2010 6 4-5-2010 7 4-5-2010 8 4-5-2010 9 Omschrijving Maatvoering en materiaalkeuze Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en -voorschriften,

Nadere informatie

Technische Omschrijving Bedrijfsverzamelcomplex Vosdonk II te Etten-Leur

Technische Omschrijving Bedrijfsverzamelcomplex Vosdonk II te Etten-Leur Technische Omschrijving Bedrijfsverzamelcomplex Vosdonk II te Etten-Leur 2015-02-1 versie 2 1 Hoewel deze technische omschrijving met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, behoudt de ontwikkelaar

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

In overleg mm In overleg In overleg mm

In overleg mm In overleg In overleg mm W 959 43.085 77.078 90.345 In overleg 58.950 103.200 116.435 In overleg 95 68.465 108.150 121.300 In overleg 105.600 118.900 In overleg W 10 MIJDRECHT 107 52.465 77.188 91.950 In overleg.250 105.850 120.571

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn. bedrijfsverzamelgebouw. box. the

Alphen aan den Rijn. bedrijfsverzamelgebouw. box. the the 1 zaagmolenweg situatie pp 8 pp 7 6 pp pp 5 pp 4 3 pp pp 2 8 pp 22700 1 pp 5000 44426 9 10 11 12 13 14 15 5000 5500 16 41561 the 18 pp sloot N 2 gevels LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Drie Zalmen - Rijswijk. Fase 2-16 huurappartementen

Drie Zalmen - Rijswijk. Fase 2-16 huurappartementen Drie Zalmen - Rijswijk Fase 2-16 huurappartementen 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Wat wordt er gebouwd? 5 Situatietekening 6 Plattegronden en gevelbeelden 7 Alle 16 appartementen op een rij 10 Huurprijzen

Nadere informatie

Bedrijfsunits te koop. Scherpenzeel (GLD)

Bedrijfsunits te koop. Scherpenzeel (GLD) Bedrijfsunits te koop Scherpenzeel (GLD) Juli 2014 Marlausy Beheer BV 1 Algemene informatie In Scherpenzeel is op een prachtige zichtlocatie langs de provinciale weg N224 (Zeist Arnhem) een plan ontwikkeld

Nadere informatie

Bedrijvencentrum De Beemd

Bedrijvencentrum De Beemd Eigentijds Modern Representatief Duurzaam Veelzijdig Bedrijvencentrum De Beemd Florijnweg Velp K.P.C. de Bazelweg 4 1703 DJ Heerhugowaard Tel.: 072-567 90 30 Fax: 072-567 90 35 info@sikking.nl www.sikking.nl

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie. Te koop. Telfordstraat 9-8 te Zwolle

Vrijblijvende informatie. Te koop. Telfordstraat 9-8 te Zwolle Vrijblijvende informatie Te koop Telfordstraat 9-8 te Zwolle Algemeen Aan de Telfordstraat in Zwolle, op bedrijventerrein Marslanden G, is het eerste deel van bedrijfsverzamelgebouw Telford gerealiseerd,

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

BEDRIJVENPARK IJSSELVELD TE MONTFOORT BEDRIJVENCENTRUM VLASAKKER. [ver]huur, [ver]koop en taxatie

BEDRIJVENPARK IJSSELVELD TE MONTFOORT BEDRIJVENCENTRUM VLASAKKER. [ver]huur, [ver]koop en taxatie BEDRIJVENPARK IJSSELVELD TE MONTFOORT [ver]huur, [ver]koop en taxatie BEDRIJVENCENTRUM VLASAKKER DE BEDRIJFSUNITS Op bedrijvenpark IJsselveld is recentelijk een hoogwaardig bedrijfsverzamelcomplex Bedrijvencentrum

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Offerte (individueel) meer- en minderwerk

Offerte (individueel) meer- en minderwerk Pagina 12 T 0165-560602 KVK 20095532 Sanitair 07.01 Standaard sanitairopstelling bij onze leverancier 0,00 U kiest voor een standaard sanitairopstelling bij onze leverancier. U dient wel het e.e.a. met

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Olympic Technische Omschrijving TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met optie III OLYMPIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Verkooptekeningen en beknopte technische omschrijving Appartementen West

Verkooptekeningen en beknopte technische omschrijving Appartementen West en en beknopte omschrijving Appartementen West beukenhaag P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Parkeerplaatsen P16 bnr.b21 bnr.g1 bnr.g2 bnr.g3 bnr.g4 bnr.g5 bnr.b20 bnr.b19 bnr.b21 Type

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Randewijk Beter Wonen Technische Omschrijving Nieuwbouw waterwoningen te Leeuwarden Inhoud: ALGEMEEN:... 2 GRONDWERK:... 2 FUNDERINGSWERK:... 2 BETONWERK:... 2 RUWBOUW TIMMERWERK:... 2 KOZIJNEN, RAMEN

Nadere informatie

BEDRIJVENPARK IJSSELVELD TE MONTFOORT BEDRIJVENCENTRUM VLASAKKER. [ver]huur, [ver]koop en taxatie

BEDRIJVENPARK IJSSELVELD TE MONTFOORT BEDRIJVENCENTRUM VLASAKKER. [ver]huur, [ver]koop en taxatie BEDRIJVENPARK IJSSELVELD TE MONTFOORT [ver]huur, [ver]koop en taxatie BEDRIJVENCENTRUM VLASAKKER DE BEDRIJFSUNITS Op bedrijvenpark IJsselveld zal medio 2012 gestart worden met de bouw van een hoogwaardig

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Het nieuwe project van MKB Vastgoed Nederland op het industriepark Hooidijk aan de Lange Baan nummer 18 Steenwijk

Het nieuwe project van MKB Vastgoed Nederland op het industriepark Hooidijk aan de Lange Baan nummer 18 Steenwijk Het nieuwe project van MKB Vastgoed Nederland op het industriepark Hooidijk aan de Lange Baan nummer 18 Steenwijk Onder architectuur worden hier drie hoogwaardige en representatieve bedrijfseenheden ontwikkelt,

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD

VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 www.ooms.com 2 VERHUUR/VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD

Nadere informatie

VINKEL W1570 MODEL. NOTE: Dit huis is gebouwd naar de wensen van een klant, maar kan uiteraard ook een uitgangspunt zijn voor uw nieuwe woning!

VINKEL W1570 MODEL. NOTE: Dit huis is gebouwd naar de wensen van een klant, maar kan uiteraard ook een uitgangspunt zijn voor uw nieuwe woning! W1570 VINKEL Een comfortabel en ruim woonhuis met: - op de begane grond hal woonkamer keuken bijkeuken toilet werkkamer inpandige schuur ruime trap in de hal naar de overloop - boven verdieping ruime badkamer

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

MIJDRECHT W1070 MODEL. Een compact maar comfortabel woonhuis met: - op de begane grond

MIJDRECHT W1070 MODEL. Een compact maar comfortabel woonhuis met: - op de begane grond MODEL W1070 MIJDRECHT BB..VV.. Een compact maar comfortabel woonhuis met: - op de begane grond hal met toilet woonkamer /keuken bijkeuken schuur ruime badkamer met toilet ouder slaapkamer met openslaande

Nadere informatie

BOUWEN IN VERTROUWEN. Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen. appartementencomplex. Parksicht

BOUWEN IN VERTROUWEN. Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen. appartementencomplex. Parksicht Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen appartementencomplex Parksicht Sfeervol wonen in het hart van Grou, tussen groen en waterpartijen In het hart van Grou, aan de rand van

Nadere informatie

STRIJP-R HERBESTEMMING PIET HEIN EEK. RF-gebouw

STRIJP-R HERBESTEMMING PIET HEIN EEK. RF-gebouw STRIJP-R HERBESTEMMING PIET HEIN EEK RF-gebouw PORTIERSLOGE December 2014 bouwdeel 1 Een ontwikkeling van: Met een hoop bravoure, gevoed door de wijze waarop we het RAG gebouw aan de man hebben gebracht,

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving Bedrijfsverzamelcomplex Doejenburg Te Maurik 1 Inhoudsopgave Deel 1: Algemene Informatie en Voorwaarden Deel 2: Technische Omschrijving 01 Projectomschrijving 02 Documentatie en

Nadere informatie

V.O.N. EINSTEINSTRAAT EP REEUWIJK

V.O.N. EINSTEINSTRAAT EP REEUWIJK EINSTEINSTRAAT 62 2811 EP REEUWIJK 215.000 V.O.N. 14 nieuwbouw bedrijfsunits met bedrijfsgebonden woning aan de Einsteinstraat te Reeuwijk op bedrijventerrein "Zoutman"!! LIGGING EN INDELING EINSTEINSTRAAT

Nadere informatie

VERBOUWINGSSPECIFICATIE WESTERSUITES

VERBOUWINGSSPECIFICATIE WESTERSUITES VERBOUWINGSSPECIFICATIE WESTERSUITES! Type to enter text Westersuites, Westerstraat 52-54 Rotterdam Kwalitatief hoogwaardige suites in een pand waar de historie van afstraalt en ontwikkelt naar de wensen

Nadere informatie