12. Binnenhalen van videomateriaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12. Binnenhalen van videomateriaal"

Transcriptie

1 1 12. Binnenhalen van videomateriaal Tot nu toe heeft u in het boek gewerkt met oefenvideomateriaal, maar u wilt natuurlijk aan de slag met uw eigen opnames. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid beschreven hoe u videobeelden binnenhaalt in Pinnacle Studio 14. Dit binnenhalen wordt in vaktaal ook wel capturing (Engels voor vangen ) genoemd. Daarbij wordt uitgegaan van een digitale bron, zoals een digitale videocamera. Zo n camera wordt via de firewire-, USB-, of een HDMI-aansluiting op uw computer aangesloten, afhankelijk van het type camera. Bij het binnenhalen van video-opnames op tape (mini-dv), kan de camera worden bediend vanaf uw computer. Het binnenhalen van video-opnames op camera s met een vaste schijf, dvd of geheugenstick werkt bijna hetzelfde als het openen van videobestanden op de vaste schijf van uw computer. Het is met de juiste apparatuur ook mogelijk om videomateriaal uit analoge bronnen binnen te halen. Te denken valt aan een webcam, of een analoge videocamera of VHS-recorder. Belangrijk is om al vooraf te bepalen waarvoor u het materiaal gaat gebruiken. Voor een dvd worden immers veel hogere eisen aan de kwaliteit van het materiaal gesteld dan voor een filmpje dat u op internet wilt vertonen. Video neemt enorm veel ruimte in op uw vaste schijf. Hoe hoger de kwaliteit waarop u de video binnenhaalt, des te meer ruimte deze op de vaste schijf inneemt en des te meer tijd Pinnacle Studio nodig heeft om de beelden te bewerken. In dit hoofdstuk leert u hoe u: uw camera aansluit; digitaal videomateriaal binnenhaalt vanaf mini-dv; uw camera bedient; het videomateriaal in scènes verdeelt; de kwaliteit instelt; van analoge bronnen opneemt; digitaal videomateriaal binnenhaalt vanaf andere typen camera s; importeert van een dvd.

2 2 Aanvullende PDF Pinnacle Studio Uw digitale camera aansluiten Om u uw eigen videomateriaal te kunnen binnenhalen, moet uw camera verbonden zijn met uw computer. Bij sommige camera s moet u dit doen voordat u de computer start. Lees voor meer informatie over het aansluiten van de camera op de computer de handleiding bij uw camera. Tip Hoe de camera aan te sluiten? Digitale videocamera s worden op uw computer aangesloten via een zogenaamde firewire (IEE1394 of i-link aansluiting) of een USB-aansluiting. Uw computer moet wel van zo n aansluiting voorzien zijn. Bij uw camera heeft u bijvoorbeeld een firewire-kabeltje gekregen. Dit kabeltje moet u met de kleine stekker aansluiten op uw camera op DV OUT / IN: De andere zijde met de grotere stekker gaat in de firewire-aansluiting van de computer: Als u de camera aansluit via een USB-kabel, gaat de andere zijde met de grotere stekker in de USB-aansluiting van de computer: Let op: HD-videocamera s worden met een HDMI-kabel aan de computer verbonden. HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Uw pc moet daarvoor beschikken over een HDMI-aansluitpunt.

3 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal 3 Voordat u uw computer start, doet u het volgende: Verbind uw camera via de firewire-, USB- of HDMI-kabel met uw computer Zet uw camera aan Zet uw camera op de stand VCR of Play U kunt nu eventueel uw computer starten Importeren in Pinnacle Studio Deze paragraaf tot en met paragraaf 12.5 De instellingen bij een DV-opname gaat over het binnenhalen van videomateriaal van een videocamera met tape: mini-dv. Als u een camera heeft waarbij het videomateriaal is opgeslagen op vaste schijf, dvd of geheugenkaart, dan leest u daarvoor paragraaf 12.7 Video binnenhalen van digitale camera zonder tape. Zet, indien nodig, uw computer aan Mogelijk ziet u het venster Automatisch afspelen: Klik, indien nodig, op Open Pinnacle Studio 4

4 4 Aanvullende PDF Pinnacle Studio 14 Bij Pinnacle Studio 14 wordt het binnenhalen van videomateriaal importeren genoemd. U kunt Pinnacle Studio nu in de zogenaamde importeren-stand zetten: Het venster Studioimport wordt weergegeven: De camera wordt herkend: HELP! Geen camera Wordt uw camera niet herkend, dan kunt u het volgende proberen: Doe de camera uit en weer aan Ziet u de naam van de camera in het kader Importeren van, dan is de camera gevonden: Helpt dit niet? Maak dan de kabel tussen de camera en computer los en sluit deze weer aan - Lees verder op de volgende pagina -

5 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal 5 Wordt de camera dan nog niet herkend? Dan is het bij sommige camera s nodig dat u Windows opnieuw opstart: Zet eerst de camera aan Start Windows opnieuw op en start daarna Pinnacle Studio Geeft dit nog geen resultaat, dan kunt u het beste de technische ondersteuning van Pinnacle Studio raadplegen. en daarna op 12.3 Bedienen van de camera Vanuit Pinnacle Studio kunt u uw digitale camera bedienen. Dat doet u door te klikken op de knopjes: Meestal moet u terug- of vooruitspoelen naar het juiste punt op de videoband waarvan u het videomateriaal wilt inlezen. Tip De hoeveelheid materiaal Het is aan te bevelen zo min mogelijk overbodig materiaal binnen te halen in Pinnacle Studio. Elke seconde video doet een flinke aanslag op de vaste schijfruimte van uw computer. Ook het montageproces zal erdoor vertraagd worden. Haal daarom niet een hele videoband binnen, maar maak meteen al een ruwe selectie. Bekijk het opgenomen materiaal eerst van begin tot eind. Maak zonodig aantekeningen over bruikbare delen. Haal daarna de gewenste delen binnen. Spoel de band eventueel terug

6 6 Aanvullende PDF Pinnacle Studio 14 U kunt het videomateriaal op de band bekijken in het venster: Tip Ziet u de opname niet in Pinnacle Studio? Dan kunt u uw camera zo neerzetten dat u op het LCDschermpje kunt zien wat er gebeurt:

7 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal 7 Spoel de band naar het goede punt met of Heeft u het punt gevonden van waar u de video wilt binnenhalen? 12.4 Opnemen van een digitale camera Staat de band op het goede punt, dan kunt u het videomateriaal binnenhalen. Dat wordt in Pinnacle Studio een opname genoemd. Allereerst gaat u nog aangeven hoe u de opname wilt verdelen in scènes: Klik bij op De scènes worden door Pinnacle Studio bij DV-camera s standaard ingedeeld aan de hand van de tijdregistratie op de videoband. U kiest ervoor de scènes te laten herkennen op basis van de video-inhoud: Klik een rondje bij De scèneherkenning staat nu goed ingesteld voor de opname.

8 8 Aanvullende PDF Pinnacle Studio 14 U kunt de opname een naam geven: Typ bijvoorbeeld: Alkmaar1 U kunt nu de opname starten: Als u het gewenste materiaal heeft opgenomen, stopt u de opname: U ziet onder in het venster de scènes verschijnen: Door deze verdeling in scènes is het later gemakkelijker de video te monteren. Het opgenomen materiaal wordt automatisch opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. U kunt ook nog wat instellingen van Pinnacle Studio bekijken.

9 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal De instellingen bij een DV-opname Bij het maken van een opname kunt u in Pinnacle Studio nog verscheidene zaken instellen, zoals de manier waarop scènes worden ingedeeld en de kwaliteit waarop de beelden kunnen worden opgeslagen. U kunt dit als volgt instellen: Klik bij op U ziet nu dit venster: Standaard worden bij DVcamera s de scènes ingedeeld op basis van de gegevens (tijd en datum), zoals opgeslagen op de digitale videoband. U heeft eerder gezien dat u ook voor andere vormen van herkenning kunt kiezen: U kunt kiezen voor automatische herkenning aan de hand van de videoopname: Bij deze methode zal Pinnacle Studio sterke wisselingen in het beeld gebruiken om een scène te maken. U kunt ook steeds na een in te stellen aantal seconden automatisch scènes laten maken:

10 10 Aanvullende PDF Pinnacle Studio 14 U kunt ook zelf met het toetsenbord de scènes indelen: Bent u niet tevreden over de automatische scèneherkenning, dan kunt u zelf de scènes indelen met de spatiebalk. Het voordeel is dat u meteen al een ruwe montage kunt maken en bijvoorbeeld lange shots kunt inkorten. Naast de scèneherkenning kunt u ook de kwaliteit van de opname instellen. U kunt zo een opnamekwaliteit kiezen die past bij het uiteindelijke gebruik van het videomateriaal. Gaat u het materiaal bijvoorbeeld alleen op internet gebruiken, dan hoeft u niet per se het basismateriaal op topkwaliteit, zoals nodig voor dvd-schijfjes, vast te leggen. Dan kunt u verwerkingstijd, maar vooral ook vaste schijfruimte besparen. Klik bij op U ziet nu deze standaard instellingen:

11 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal 11 MPEG is het standaardformaat waarin videomateriaal digitaal wordt opgeslagen. Als u de standaardwaarde wilt aanpassen naar MPEG: Over het algemeen zal de standaardinstelling voldoen. Dat is dvd-kwaliteit en automatische scèneherkenning aan de hand van de opnamedatum en de tijd: U kunt het venster Studioimport sluiten: U kunt zelf experimenteren welke kwaliteit u prettig vindt werken als u uw eigen videofilm gaat bewerken Opnemen van analoge bronnen Pinnacle Studio kan, behalve van uw digitale videocamera, ook van andere, analoge bronnen videomateriaal binnenhalen. Bijvoorbeeld uit een webcam of een videorecorder die aangesloten is op een videocapturekaart. Een videocapturekaart kan analoge videobeelden digitaliseren, zodat u ze op uw computer kunt bewerken. Op zo n kaart kunt u een videorecorder aansluiten of bijvoorbeeld een analoge videocamera. Videocapture-kaarten zijn verkrijgbaar als insteekkaart voor inbouw in uw pc of als extern apparaat. Meer informatie hierover leest u in de achtergrondinformatie in dit hoofdstuk. In dit boek wordt uitgegaan van het gebruik van een digitale videocamera, maar hier zal kort de procedure worden beschreven voor opnemen van analoge bronnen zoals een webcam.

12 12 Aanvullende PDF Pinnacle Studio 14 Let op! Voor het opnemen van analoge video (bijvoorbeeld VHS of Hi8) heeft u een videocapturekaart nodig die u op uw computer kunt aansluiten en die over de juiste video- en audio-aansluitingen beschikt. Apparaten die momenteel worden ondersteund zijn producten van Pinnacle en Dazzle zoals USB 500/510, USB 700/710 en DVC 100 en webcams op basis van DirectShow-technologie. Zie voor meer informatie Verbind uw bron met de computer Zet de bron aan Pinnacle Studio herkent de bron: Let op! Het volgende is alleen stap voor stap uit te voeren als er een analoge videobron op uw computer is aangesloten. U kunt de beeldkwaliteit instellen: Klik bij de bron op

13 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal 13 Met de schuifregelaars kunt u onder andere de belichting, scherpte en kleurverzadiging instellen: U kunt ook het geluid instellen: In dit gedeelte kunt u het geluidsniveau instellen: U kunt het bestand nog een naam geven: Typ een naam

14 14 Aanvullende PDF Pinnacle Studio 14 Nadat u de instellingen heeft gemaakt, kunt u de opname starten: Als u het gewenste materiaal heeft opgenomen, kunt u de opname stoppen: De scènes worden door Pinnacle Studio bij analoge bronnen standaard ingedeeld aan de hand van de videobeelden. Blijft het beeld min of meer hetzelfde en zijn er geen sterke overgangen, zoals bij een webcam, dan worden er geen meerdere scènes in gevonden. Het opgenomen materiaal wordt automatisch opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. Sluit het venster Studio Import Video binnenhalen van digitale camera zonder tape Bij digitale videocamera s die video opslaan op een geheugenkaart, vaste schijf of dvd, wordt de video meteen in de vorm van videobestanden op de beelddrager opgeslagen. Terwijl bij een mini-dv-camera het videobeeld in rauwe vorm wordt opgeslagen en nog moet worden omgezet voordat u ermee kunt werken in Pinnacle Studio. Het binnenhalen van videobestanden op een camera werkt bijna hetzelfde als het openen van een videobestand op de vaste schijf van uw computer. Zet, indien nodig, uw computer aan Zet, indien nodig, de camera op Play

15 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal 15 Mogelijk ziet u het venster Automatisch afspelen: Open, indien nodig, Pinnacle Studio 4 Uw videocamera wordt herkend en u ziet de video s en eventueel foto s die op de camera staan: Tip Letter van de camera terugvinden Als u de letter van uw camera niet (meer) weet, kunt u die via het venster Computer (of Deze computer in Windows XP en Windows 7) opzoeken. De beelddrager van een camera met vaste schijf of geheugenkaart zal worden weergegeven als nieuwe vaste schijf of verwisselbare schijf. Een camera met een dvd zal worden weergegeven als een extra DVD-station. - Lees verder op de volgende pagina -

16 16 Aanvullende PDF Pinnacle Studio 14 U ziet het venster Computer: De beelddrager van de camera staat in het venster met de letter daarachter: U kunt de bestanden selecteren die u wilt importeren: Bij alle bestanden staat een vinkje, dit betekent dat ze zijn geselecteerd: Als u de vinkjes bij alle bestanden weg wilt halen: Klik een vinkje bij het bestand dat u wilt importeren Tip Om in één keer alle bestanden te selecteren, klikt u op. Met maakt u de selectie weer ongedaan.

17 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal 17 De video- en eventueel fotobestanden worden geïmporteerd en toegevoegd aan het Album: De videobestanden zelf worden standaard in de map (Mijn) Video in uw Persoonlijke map gezet. Opent u een geïmporteerde video, dan wordt deze in scènes verdeeld. In dit voorbeeld wordt alleen de geïmporteerde video weergegeven: Om alle bestanden uit deze map te openen: Klik een rondje bij U ziet nu alle bestanden die in de huidige map staan: Tip In het kader Importeren naar kunt u eventueel een andere map opgeven waarin de bestanden moeten worden geïmporteerd.

18 18 Aanvullende PDF Pinnacle Studio Importeren van een dvd Pinnacle Studio kan videomateriaal importeren van een dvd. Bijvoorbeeld videomateriaal dat u met een dvd-recorder heeft opgenomen of van een camera met dvd-recording. U kunt dit videomateriaal niet rechtstreeks inlezen, want Pinnacle Studio moet dit omzetten naar het geschikte formaat MPEG2. Dit importeren werkt alleen met niet-beveiligde dvd s. Commerciële producten, zoals speelfilms, zijn altijd beveiligd. Doe een (niet-beveiligde) dvd in de computer Sluit, indien nodig, het venster Automatisch afspelen of het venster van de videospeler 1 U gaat als volgt te werk: Klik een vinkje een bestand bij U ziet de scènes van de nieuwe video: Sluit het venster van Pinnacle Studio 1 Let op! Het programma Instant DVD Recorder dat bij Pinnacle Studio 12 werd meegeleverd, zit niet bij Pinnacle Studio 14. U kunt daarom niet direct naar een dvd branden met dit programma, zoals beschreven in het boek Basisboek Pinnacle Studio 12.

19 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal Achtergrondinformatie Woordenlijst Analoge bron Automatische scèneherkenning Capturing DV-camera DV-uitgang Firewireaansluiting HD-camera HDMI Instant DVD Recorder Mini-DV Moviebox Tijdregistratie USB Videocapturekaart Video-cd Een webcam, analoge videocamera of VHS-recorder. Bij het binnenhalen wordt de film automatisch opgedeeld in scènes. Het binnenhalen van videomateriaal op de computer. Afkorting voor digitale videocamera. Poort in een videocamera waarmee video kan worden geëxporteerd naar andere apparatuur zoals de computer. Aansluiting waarmee u uw digitale videocamera op uw computer aansluit. Ook wel IEE1394-aansluiting of i-link genoemd. High Definition camera, die door de gebruikte techniek ongeveer viermaal scherpere beelden vastlegt dan een gewone camera. Snel type aansluiting voor een HD-camera. Programma dat werd meegeleverd bij Pinnacle Studio 12. Met dit programma kunt u onbewerkt videomateriaal vanaf uw camera direct op dvd kunt branden. Wordt niet meer meegeleverd bij Pinnacle Studio 14. Kleine cassette met tape, alleen af te spelen in de camera. Externe videocapturekaart. Met dit apparaat kunt u videomateriaal van uw camera naar uw computer overzetten, digitaliseren en comprimeren. Registratie van tijd in video-opnamen. Kan gebruikt worden voor scèneherkenning in Pinnacle Studio. Rechthoekige communicatiepoort in de computer, universeel geschikt voor veel apparatuur, onder andere bepaalde typen videocamera s. Kaart waarmee videobeelden van uw camera naar uw computer overgezet, gedigitaliseerd en gecomprimeerd kunnen worden. Cd waarop video in MPG1-formaat vastgelegd wordt.

20 20 Aanvullende PDF Pinnacle Studio 14 Videocapturekaart en firewire-kaart Als u videobeelden en -geluid vanaf uw digitale videocamera naar uw computer wilt overbrengen en er geen USB-aansluiting op de camera zit, heeft u een videocapturekaart of een firewire-kaart nodig. Dat zijn kaarten die kunnen worden ingebouwd in uw computer. Op deze kaart kunt u een speciale kabel aansluiten die meestal bij de camera of de kaart zit. Een videocapturekaart doet twee belangrijke dingen. De eerste functie is alleen van belang als u een analoge videocamera heeft. U kunt de beelden die u met zo n camera opgenomen heeft ook op uw computer bewerken, maar daarvoor moet de analoge informatie eerst worden omgezet in digitale informatie. Een computer kan alleen werken met digitale informatie. Een videocapturekaart zet analoge beelden om in digitale beelden, zodat de computer ermee kan werken. De tweede functie van een videocapturekaart is het samenpersen van de beelden. Videobeelden nemen erg veel ruimte in. Eén minuut videobeeld kan wel 1 GB groot zijn. Als die videobeelden rechtstreeks vanuit mini-dv camera op de computer worden gezet, zou de vaste schijf al binnen een paar minuten helemaal vol zitten. Monteren van de beelden wordt dan onmogelijk. Om dat te voorkomen, moeten de videobeelden worden gecomprimeerd. Een videocapturekaart kan dat voor u doen. Voor het inlezen van analoge beelden naar uw computer heeft u een analoogdigitale videocapturekaart nodig. Voor het inlezen van digitale beelden gebruikt u een digitaal-digitaal kaart. Omdat video-opnamen op een camera met een vaste schijf, dvd of geheugenkaart als beelddrager al zijn gecomprimeerd, hoeft dat niet meer te gebeuren bij het binnenhalen op de computer. Videocapturekaart Firewire, i-link- of IEE1394-kaart Voor het inlezen van beelden van een digitale camera naar een computer kan ook gebruik worden gemaakt van een zogenaamde firewire-kaart. Zo n firewire-kaart zorgt ervoor dat digitale informatie razendsnel in de computer wordt ingevoerd. Het is niet specifiek een videokaart, dus een firewire-kaart kunt u ook gebruiken om bijvoorbeeld snel informatie van een vaste schijf buiten de computer in te lezen. Het voordeel van firewire-kaarten is dat ze relatief goedkoop zijn. Let op! Laat u in de vakhandel goed informeren over welke kaart u nodig heeft. Er zijn verschillende varianten met verschillende snelheden van deze kaarten te koop. Welke kaart geschikt is voor uw doeleinden, is afhankelijk van uw hardware en specifieke wensen.

21 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal 21 Externe van analoog naar DV-kast In plaats van een ingebouwde capturekaart in uw pc, kunt u ook gebruikmaken van een extern capture-kastje. Zo n kastje kunt u via firewire- of USB 2.0 op uw computer aansluiten. Het kastje van Pinnacle heet Moviebox: De Moviebox bevat aansluitingen voor zowel DV als analoge aansluitingen: In het kastje zit een capturekaart waarmee analoog videomateriaal wordt omgezet naar digitale video. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld uw VHSvideobanden overzetten naar uw computer:

22 22 Aanvullende PDF Pinnacle Studio Tips Tip Analoog via uw digitale camera Heeft u geen videocapturekaart, maar wel een digitale camera? Dan is het vaak toch mogelijk om bijvoorbeeld videomateriaal van een VHS-recorder binnen te halen. U gebruikt daarvoor uw DV-camera als tussenstation. De meeste camera s zijn ook als videorecorder te gebruiken. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing van uw camera. U verbindt uw camera via de AV-aansluiting met uw VHSrecorder. U zet uw videocamera op record en speelt op uw VHS-recorder de band af. Het materiaal wordt door uw camera digitaal vastgelegd. Vervolgens kunt u het materiaal via de firewire-verbinding binnenhalen met Pinnacle Studio, zoals beschreven in dit hoofdstuk. Er bestaan DV-camera s waarbij het mogelijk is om direct op te nemen via een analoge bron en deze beelden meteen door te geven via de firewire-verbinding. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.

23 Hoofdstuk 12 Binnenhalen van videomateriaal 23 Tip Breedbeeld De meeste camera s maken opnamen in het standaard beeldformaat 4:3. Dat is de verhouding van de gewone, inmiddels bijna ouderwetse, televisie. Er zijn echter ook camera s die op het breedbeeldformaat van16:9 kunnen opnemen. Pinnacle Studio 14 herkent automatisch het formaat als u het videomateriaal binnenhaalt van uw digitale camera. U kunt het formaat als volgt bekijken: Rechtsklik op een scène In dit voorbeeld is het beeldformaat 4:3: Op de volgende manier kunt u uw videomateriaal in van een standaard beeldverhouding 4:3 wijzigen in breedbeeld: de eerste scène Alle scènes in het Album en de Speler worden op breedbeeldformaat ingesteld: De eerste scène die u gebruikt, bepaalt de beeldverhouding van de hele film. Voegt u hierna een scène uit een ander Album toe met de standaardverhouding 4:3, dan wordt deze vanzelf omgezet.

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en

imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en imovie '08 Aan de slag Maak kennis met imovie en geef een nieuwe dimensie aan de manier waarop u uw videomateriaal afspeelt, bekijkt, bewaart en deelt. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Welkom bij imovie '08

Nadere informatie

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken Juridische kennisgevingen Juridische kennisgevingen Ga naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html om de juridische kennisgevingen te lezen. iii Inhoud

Nadere informatie

ipod nano Overzichtshandleiding

ipod nano Overzichtshandleiding ipod nano Overzichtshandleiding 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Basiskenmerken van de ipod nano 5 De ipod nano in één oogopslag 5 De regelaars van de ipod nano gebruiken 9 De regelaars van de ipod nano uitschakelen

Nadere informatie

Handleiding Windows Movie Maker 2

Handleiding Windows Movie Maker 2 Handleiding Windows Movie Maker 2 Inhoudsopgave Videofilms bewerken: een woord vooraf Zelf een videofilm maken Muziek toevoegen aan films Ingesproken tekst toevoegen aan films Audiofragmenten en videoclips

Nadere informatie

De computer. Michel Gielens Cursus PC voor beginners 1

De computer. Michel Gielens Cursus PC voor beginners 1 De computer Wat kun je met een computer doen? internetten communiceren met familie / vrienden via email conversaties houden via een chatbox reizen plannen, dagtrips uitstippelen gewoon informatie zoeken

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen Wat zullen we doen? Word basiscursus In deze cursus Word leren we tekstverwerking. Je kunt hier:? Starten met het programma Word? Invoeren en het verbeteren van tekst? Selecteren van tekst? Afdrukken van

Nadere informatie

Sprint Plus. Handleiding

Sprint Plus. Handleiding Sprint Plus Handleiding Sprint Plus Copyright Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

FOTO TOT ALBUM Maken en beheer van digitale foto s

FOTO TOT ALBUM Maken en beheer van digitale foto s FOTO TOT ALBUM Maken en beheer van digitale foto s Korte inleiding over de basisbegrippen van de digitale fotografie Eenvoudig beheren en bewerken van digitale foto s Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help.

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help. Aan de slag J URIDISCHE K E N N I S G E V I N G E N Copyright 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

1 Handleiding Picassa

1 Handleiding Picassa 1 Handleiding Picassa 1.1 Inleiding Picasa is een eenvoudig foto bewerkingsprogramma. De mogelijkheden zijn beperkt. Voor een beginneling is het een aardig programma om de basisvaardigheden onder de knie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Aan de slag... 7

INHOUDSOPGAVE. Aan de slag... 7 Handleiding INHOUDSOPGAVE Aan de slag... 7 Anatomie van jouw Kobo Arc 10HD... 8 Jouw Kobo Arc 10HD opladen... 9 Jouw Kobo Arc 10HD in slaap sussen en wakker maken... 10 Het touchscreen gebruiken... 11

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames

Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames Stap-voor-stap instructies Januari 2014 Copyright 2014. NCS Pearson, Inc. of haar filiaal/filialen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

BeoVision 10. Handleiding

BeoVision 10. Handleiding BeoVision 10 Handleiding Inhoud Menuoverzicht, 3 Hier vindt u een overzicht van de schermmenu's. Navigeren in menu's, 4 Hier leest u hoe u de verschillende afstandsbedieningen kunt gebruiken voor het bedienen

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie