Riool in Cijfers RIONED

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Riool in Cijfers 2009-2010 RIONED"

Transcriptie

1 Stichting RIONED is kenniscentrum voor de rioleringszorg en stimuleert de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Riool in Cijfers bezoekadres Galvanistraat 1, Ede postadres Postbus 133, 6710 BC, Ede telefoon fax internet (vakinformatie) (publieksinformatie) isbn issn Stichting RIONED

2 Inhoud Basisgegevens per provincie 4 Lengte en waarde riolering - Diameterverdeling vrijvervalriolering 6 Ouderdom - Lengte - Aansluiting - Ouderdom - Gebruikt materiaal 7 Aantal aangesloten inwoners - Pompen en overstorten 8 Kosten aanleg en vervanging - Prijsindexcijfers aanleg riolering 9 Aansluitingen op gemengd stelsel 10 Aansluitingen op drukriolering 11 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer - Formatieplaatsen 12 Inspectie en reiniging - Berging in randvoorzieningen 13 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse - Spreiding in meerkosten 14 Belasting oppervlaktewater 15 Afvoerend oppervlak per woning 16 Verdeling grondslagen in Nederland 17 Rioolheffing per gemeentegrootteklasse 18 Rioollasten en -baten - Variatie in rioolheffing 20 Kosten per huishouden 21 Rioolheffing tariefsystemen - Spreiding rioolheffing eenpersoonsh. 22 Spreiding rioolheffing - Mutatie rioolheffing meerpersoonshuish. 23 Classificatie IBA's, emissie-eisen - Samenstelling afvalwater 24 Kosten IBA s 25 Percentages bevolking Europese landen aangesloten op riolering/zuivering 26 Basisgegevens waterschappen 28 Waterschapslasten en kostentoedeling 30 Zuiveringskentallen per waterschap 32 Niet-aangesloten percelen, IBA's zorgplicht 34 Optimalisatiestudies, waterplannen en afvalwaterakkoorden 36 Afkoppelen, oppervlakten en subsidies 38 Stedelijke wateropgave, wateroverlast 40 Waterschappen en hun werkgebied 42 Overzicht gebruikte bronnen 43 2 Voorwoord Riool in Cijfers biedt u, in handzaam formaat, een cijfermatig overzicht van de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland, zoals de aanwezige riolering, voorgenomen maatregelen, planvorming, kosten en financiering. Deze zevende editie van Riool in Cijfers is grotendeels gebaseerd op gegevens verstrekt door de gemeenten en waterschappen. Daarnaast zijn cijfers ontleend aan COELO, CBS en VEWIN. Stichting RIONED dankt allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Riool in Cijfers , in het bijzonder de gemeenten en waterschappen. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van Riool in Cijfers berust uiteraard bij Stichting RIONED. Ik hoop dat u in uw werk Riool in Cijfers veelvuldig en met plezier zult gebruiken. Uw reacties en opmerkingen zijn uiteraard welkom. Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED, januari

3 Basisgegevens per provincie Peildatum NL Gr. Fr. Dr. Ov. Fl. Gld. Utr. N-H Z-H Z. N-Br. L. Aantal inwoners a (x 1.000) Aantal woningen a (x 1.000) Aantal gemeenten c % gemeenten begunstiger c Oppervlakte (totaal) a (km 2 ) Oppervlakte (land) a (km 2) Oppervlakte (binnenwater) a (km 2 ) Oppervlakte (buitenwater) a (km 2 ) Aantal rwzi's a Zuiveringscapaciteit a (x i.e.) Gezuiverd afvalwater a (x m 3 /dg) Gezuiverd afvalwater a (x m 3 /jr) Afgeleverd drinkwater b (x 10 6 m 3 /jr) Verhouding afvalwater/drinkwater 1,70 1,53 1,98 1,86 1,59 1,69 1,67 1,69 1,65 1,60 1,44 1,88 1,99 Omgevingsadressendichtheid Bevolkingsdichtheid a (inw./km 2 ) Aantal huishoudens a (x 1.000) Aantal eenpersoonshuishoudens a (x 1.000) Personen per huishouden a ,25 2,09 2,30 2,34 2,38 2,49 2,34 2,24 2,11 2,20 2,28 2,32 2,24 Bronnen: a) Statline b) Waterleidingstatistiek c) Begunstigersadministratie 4 5

4 Lengte en waarde riolering (2008) Stelseltype km buis miljard Gemengd rioolstelsel Gescheiden stelsel - dwa a ,9 Gescheiden stelsel - rwa a ,9 Verbeterd gescheiden stelsel - dwa a ,9 Verbeterd gescheiden stelsel - rwa a ,3 Totaal vrijvervalriolering Drukriolering b ,5 Persleiding beheer gemeenten ,7 Totaal gemeentelijke riolering Vrijvervalriolering beheer waterschappen 600 Persleiding beheer waterschappen Bronnen: Gemeentelijke enquête 2005 (bewerkt); Waterschapsenquête 2008; Leidraad Riolering a) Berekend o.b.v. peiljaar 2005 met toename door nieuwbouw: (50% gescheiden, 50% vgs) en afkoppelen (100% gescheiden rwa). b) Extrapolatie o.b.v. aantal aansluitingen. Vermoedelijk is dit een onderschatting door toenemend aantal meters per woning. Diameterverdeling vrijvervalriolering Buisdiameter (mm) km buis Aandeel (%) t/m en groter Totaal Ouderdom van de aanwezige riolering Jaar van aanleg km buis Aandeel % Voor a a) Extrapolatie van gegevens uit 2005 o.b.v. toename woningvoorraad, afkoppelen en vervanging oude riolering. Lengte riolering o.b.v. km buis Gescheiden stelsel 16% Verbeterd gescheiden 6% Drukriolering 22% Ouderdom Voor 1950 Gemengd stelsel 56% Aansluiting op riool Drukriolering 3,6% IBA s, septic tanks Verbeterd 0,4% gescheiden 8,2% Gescheiden stelsel 18% Gebruikt materiaal Keramiek en overige materialen 3% Kunststof 25% Gemengd stelsel 69% Beton 72% 7

5 Aantal aangesloten inwoners (2008) Type riolering Aantal inwoners a Aandeel % Gemengd gerioleerd Gescheiden gerioleerd Verbeterd gescheiden gerioleerd ,2 Drukriolering ,6 Niet aangesloten (zuivering ter plaatse) ,4 waarvan: IBA 3a en 3b IBA overig, o.a. IBA 1 (= septic tank) Totaal Nederland a) O.b.v. lengtes riolering en sanering buitengebied. Pompen en overstorten Aantal pompunits mechanische riolering Aantal rioolgemalen onder beheer gemeenten Aantal rioolgemalen onder beheer waterschappen Totaal aantal gemalen waarvan eindgemalen Totale pompcapaciteit eindgemalen in m 3 /u Aantal overstorten (afvalwater) Aantal nooduitlaten (regenwater) Bron: Gemeentelijke enquête 2005 en Waterschapsenquête Kosten aanleg en vervanging in Aanlegkosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Aanlegkosten per meter (2007) per m. buis per m. stelsel Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Vervangingskosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Bron: Leidraad Riolering, steeds per januari en incl. btw. Prijsindexcijfers aanleg riolering en GWW jaar peilmaand riolering a GWW 1996 feb jan (= 100) jan jan jan jan jan jan jan jan jan a) Betreft aanleg riolering in de bebouwde kom. Bron: Statline 9

6 Aansluitingen op gemengd stelsel (2005) Percentage gemengd van totale vrijverval stelsel Lager dan tot tot tot tot tot 100 Aansluitingen op drukriolering (2008) Percentage Lager dan 2,5 2,5 tot 5,0 5,0 tot 10,0 10,0 tot 15,0 15,0 tot 20,0 20,0 en hoger Onbekend Onbekend 10 11

7 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer a Inspectie en reiniging a Detachering en uitbesteding 250 fte Buitendienst 1250 fte Binnendienst 1100 fte Gemeentegrootte Geïnspecteerd km buis Gereinigd km buis (aantal inwoners) (% vrijvervalstelsel) (% vrijvervalstelsel) (8,0) 340 (12) (8,2) (11) (6,4) (11) (7,0) (12) > (6,8) (12) Nederland (6,9) (11) a) Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid geïnspecteerde en gereinigde vrijvervalriolering per gemeentegrootteklasse. a) Peildatum 1 januari Formatieplaatsen naar gemeentegrootte a Gemeentegrootte Fte per Fte per (aantal inwoners) inwoners kilometer buis b ,49 1, ,01 1, ,80 1, ,73 1,3 > ,71 1,6 Nederland 0,79 1,2 a) Aanwezige formatieplaatsen binnendienst. Peildatum 1 januari b) O.b.v. km buis (totaal). Berging in randvoorzieningen a Gemeentegrootte Berging gerealiseerd Berging per Berging per (aantal inwoners) (m 3 ) (m 3 ) woning gem. woning gem. tot stelsel (l) b stelsel (mm) c , , , ,8 > ,0 Nederland ,6 a) Extrapolatie per gemeentegrootteklasse naar aantal woningen. Uitkomsten afgerond op twee significante cijfers. b) Aantal woningen op gemengd stelsel, peildatum c) Berekend o.b.v. 200 m 2 afvoerend oppervlak per woning

8 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse a Gemeentegrootte % reeds afgekoppeld % gepland af te koppelen (aantal inwoners) (tot 1 januari 2005) ( ) ,7 6, ,9 5, ,3 7, ,7 5,1 > ,6 4,2 Nederland 4,3 5,7 a) Hoeveelheden al afgekoppeld en nog gepland af te koppelen oppervlak aangesloten op gemengd stelsel als percentage van het totaal op gemengd stelsel aangesloten oppervlak. Peildatum 1 januari 2004, waarbij zowel stelselverdeling als afvoerend oppervlak van de betreffende gemeenten gebruikt zijn. Spreiding in meerkosten afkoppelen Euro per m Herkomst belasting oppervlaktewater Afvalwater ongezuiverd 2% Afvalwater 5% Corrosie waterleidingen 8% Vuurwerk 10% Overig 17% rwzi 25% Af- en uitspoeling bodem (landbouw + natuur) 56% Stikstof (totaal-n) Overig 20% Verkeer (weg+rail) 6% Koper Cu) Scheepvaart 32% Uitspoeling bodem (natuur) 4% Afvalwater ongezuiverd 2% Overig 6% 15% Uitspoeling bodem (landbouw) rwzi 41% Overig 13% Afvalwater 34% Af- en uitspoeling bodem (landbouw + natuur) 51% Fosfaat (totaal-p) Zink (Zn) Uitspoeling bodem (landbouw) 28% Scheepvaart 18% Aantal gemeenten Bron: Verkenning Milieutechnologie Diffuse Bronnen Corrosie bouwmateriaal (o.a. dakgoten) 5% Wegverkeer 5% Uitspoeling bodem (natuur) 9% 15

9 Afvoerend oppervlak per woning Lager dan tot tot tot tot of hoger Onbekend Verdeling grondslagen in Nederland Duin- en strandzanden (Holoceen) Mariene afzettingen (zand; Holoceen) Veen, en klei op veen (Holoceen) Rivierafzettingen (zand; Holoceen en Pleistoceen) Gestuwde en glaciale afzettingen (zand; Pleistoceen) Oudere afzettingen (Tertiair,Krijt en Carboon) Dekzand Breuk 0 50 km Afvoerend oppervlak per woning op vrijvervalstelsel (in m 2 ) 16 Bron: TNO-NITG 17

10 Rioolheffing, kosten en opbrengsten per gemeentegrootteklasse Gemeentegrootte (x inw.) jaar > < 5 Nederland Aantal gemeenten Aantal inwoners (x 1.000) Aantal gemeenten met rioolrecht/-heffing Totale kosten riolering (miljoenen ) Totale opbrengsten rioolheffing ( ) Totale kosten riolering per inwoner ( ) Rioolheffing per inwoner ( ) Afvalstoffenheffing (miljoenen ) Afvalstoffenheffing per inwoner ( ) Bronnen: Statline; Riool in Cijfers Euro per inwoner Miljoenen euro Totale kosten riolering Opbrengsten rioolrecht > < 5 Nederland Gemeentegrootteklasse (x inwoners)

11 Rioollasten en -baten in periode (in mln euro's) a Inkomsten uit rioolheffing Totale baten Totale lasten Saldo baten en lasten a) Per is de CBS-systematiek veranderd waardoor de cijfers slechts beperkt vergelijkbaar zijn. Zie de Rioleringsatlas van Nederland. Bronnen: StatLine; Riool in Cijfers Variatie in rioolheffing (in ) Peiljaar 2008 Eenpersoons Meerpersoons Laag Gemiddeld Jaarlijks stijgingspercentage 5,3 6,0 Mediaan Jaarlijks stijgingspercentage 3,5 3,8 Hoog Laag: het rekenkundig gemiddelde van de drie laagste heffingen. Gemiddelde: het gewogen gemiddelde. Mediaan: punt waarop evenveel gemeenten een hoger als een lager heffing hanteren. Hoog: het rekenkundig gemiddelde van de drie hoogste heffingen. Bron: Atlas van de lokale lasten 2008 Miljoenen euro Totale baten Totale lasten Kosten per huishouden (in ) Peiljaar Eenpersoons Meerpersoons Drinkwater a Verwarming en gas b Electriciteit a Afvalverwijdering a Verontreinigingsheffing a Ingezetenenomslag a Rioolheffing a Gemeentelijke woonlasten c Netto woonlasten c a) Gemiddelde is inclusief eenpersoonshuishoudens. b) Geen onderscheid tussen een- en meerpersoonshuishoudens mogelijk. c) Gemeentelijke woonlasten, gecorrigeerd voor effect woningwaarde op gemeentefonds. Bronnen: StatLine; Atlas van de lokale lasten 2008; Woonlastenmonitor 2008; NIBUD

12 Rioolheffing tariefsystemen gebruikers Bron: Atlas Lokale Lasten 2008 Spreiding rioolheffing meerpersoonshuish. Bron: Atlas Lokale Lasten 2008 Geen gebruikers heffing 35% Water verbruik 12% 9% Omvang huishouden 40% Vastrecht 4% WOZ-waarde Rioolheffing ( /huish.) Geen rioolheffing 0% Percentage van aantal gemeenten (cumulatief) Spreiding rioolheffing eenpersoonshuish. Bron: Atlas Lokale Lasten 2008 Bron: Atlas Lokale Lasten 2008 Mutatie rioolheffing meerpersoonshuish. Rioolheffing ( /huish.) Percentage van aantal gemeenten (cumulatief) Percentage daling of stijging Percentage van aantal gemeenten (cumulatief) 22 23

13 Classificatie IBA's, emissie-eisen IBA klasse 1 IBA klasse 2 IBA klasse 3a IBA klasse 3b (septic tank) (biologische zuivering) (verbeterde biologische (fysisch chemische en verbeterde zuivering) biologische zuivering) monster a 24 uur b monster a 24 uur c monster a 24 uur c monster a 24 uur c BZV < 250 > 30 < 60 < 30 < 40 < 20 < 40 < 20 CZV < 750 > 30 < 300 < 150 < 200 < 100 < 200 < 100 Zwevende stof < 70 > 75 < 60 < 30 < 60 < 30 < 60 < 30 N-totaal < 60 < 30 < 60 < 30 Ammonium < 4 < 2 < 4 < 2 P-totaal < 6 < 3 Toelichting: de emissie-eisen dienen voor attestering. De eisen zijn afhankelijk van de wijze van bemonstering. a) in enig steekmonster, in mg/l. b) % verwijdering. c) 24 uur volumeproportioneel monster, mg/l. Bron: Leidraad Riolering Samenstelling huishoudelijk afvalwater Kosten IBA's (in ) Concentratie mg/l Vuilvracht a Parameter zwart grijs totaal (g/inw/dag) Biochemisch zuurstof verbruik (BZV) Chemisch zuurstof verbruik (CZV) Kjeldahl-stikstof (N-Kj) Totaal fosfaat (P-totaal) Zwevende stof a) O.b.v. waterverbruik van 150 liter/inw./dag. Bron: Leidraad Riolering 24 IBA-systeem Aanschaf Aanleg a Onderhoud Energieper jaar per jaar Septic tank b 0 Infiltratiesysteem bij bodemlozing Compactsysteem met stikstofverwijdering Compactsysteem zon der stikstofverwijdering Helofytenfilter a) Exclusief kosten voor huisaansluiting op IBA-systeem. b) Inclusief tweejaarlijkse slibafvoer. Bron: Leidraad Riolering 25

14 Percentages bevolking Europese landen aangesloten op riolering/zuivering Bron: Eurostat RIO ZUI IND RIO ZUI IND RIO ZUI IND RIO ZUI IND RIO ZUI IND RIO ZUI IND Nederland België Bulgarije Denemarken Duitsland Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland ,88 IJsland ,63 Italië Litouwen Malta Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenie Spanje Tsjechië Ver. Koninkrijk ,9 Zweden Zwitserland RIO = Percentage van de bevolking aangesloten op riolering, ongeacht of daarna zuivering plaatsvindt. ZUI = Percentage van de bevolking aangesloten op riolering waarvan afvalwater gezuiverd wordt. IND = Percentage van de bevolking aangesloten op kleinschalige (individuele) afvalwaterverzameling en -zuivering

15 Basisgegevens waterschappen (peildatum ) Waterschap Inwoners Gemeenten Fte Fte Oppervlakte (km 2 ) Grondsoort (% opp.) (zie flap) totaal GWT a totaal % land % water klei veen zand/löss A&M AGV HBD , DOM , DSR DLF WFR WGS , HNK HD H&A NZV P&M R&W R&D R&O R&IJ HRL RIV S&K V&E V&V , VEL WZE WZV , ZZL Nederland b , a) GWT = Gemeentelijke watertaken. b) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het aantal gemeenten groter is dan 441. Bron: Waterschapsenquête

16 Waterschapslasten en kostentoedeling (Peiljaar 2008) Waterschapslasten gezin, a Kosten zuivering Kostentoedeling watersysteem, % huurhuis koophuis / i.e. b / inw. ingezetenen gebouwd ongebouwd natuurterreinen A&M ,0 59,2 11,7 0,1 AGV ,0 36,351 3,641 0,008 HBD ,0 59,1 10,8 0,1 DOM ,0 56,7 8,2 0,1 DSR ,0 53,1 8,8 0,1 DLF ,0 35,1 4,94 0,01 WFR ,0 51,3 21,4 0,3 WGS ,2 57,2 15,5 0,1 HNK ,0 54,6 11,3 0,1 HD ,0 48,15 11,82 0,03 H&A ,0 54,5 20,3 0,2 NVZ ,0 56,6 18,2 0,2 P&M ,0 55,5 14,3 0,2 R&W ,0 46,7 18,0 0,3 R&D ,0 57,3 12,6 0,1 R&IJ ,0 59,3 13,6 0,1 HRL ,0 42,6 7,3 0,1 RIV ,0 52,13 12,832 0,038 R&O ,6 8,34 0,06 S&K ,0 42,37 7,62 0,01 V&E ,0 50,5 7,3 0,2 V&V ,0 50,5 21,4 0,1 VEL ,0 56,7 10,9 0,4 WZE ,0 56,97 15,83 0,2 WZV ,0 53,45 23,39 0,16 ZZL ,0 51,0 23,6 0,4 Bron: Waterschapsenquête 2008; Unie van Waterschappen a) Gemiddelde waterschapslasten in 2008 voor een gezin van 4 personen in huurwoning resp. koopwoning (WOZ ). b) Totale kosten zuiveringsbeheer per i.e. Bron: Zuiver Afvalwater

17 Zuiveringskentallen per waterschap (peildatum ) Aantal Ontwerp- Hydraulische capaciteit Belasting Gezuiverd Zuiveringsrendement % Voldaan Wvo rwzi s capaciteit totaal w.v.dwa in 2007 totaal droog- hemel- riool- BZV CZV P-tot N-Kjel N-tot onop- Lozingseisen b 1000 i.e m 3 /u 1000 m 3 /u 1000 i.e m 3 /j weerafv. water vreemd gelost A&M ,3 8, % 39% 37% % AGV ,2 20, % 15% % HBD ,5 15, % 25% % DOM ,2 16, % 37% 14% % DSR ,7 12, % 30% 17% % DLF ,1 21, % 33% 10% % WFR ,0 15, % 33% 25% % WGS ,4 7, % 37% 12% % HNK ,4 20, % 11% 2% % HD ,7 23, % H&A ,8 5, % 48% % NZV ,3 7, % 60% 5% % WBL a ,2 58, % 6% % R&W ,6 4, % R&D ,0 13, % R&IJ ,8 14, % 43% 14% % HRL RIV ,9 17, % S&K ,7 7, % 27% 25% % V&E ,0 12, % 24% 10% % V&V ,1 4, % 17% % VEL ,4 6, % 28% 3% % WZE ,5 5, % 41% 15% % WZV ,4 2, % 43% 1% % ZZL Nederland , a) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. b) Percentage i.e.'s in 2007 waarvoor is voldaan aan de lozingseisen m.b.t. CZV, BZV, N, P en onopgeloste stof, zoals gesteld in de Wvo-vergunning

18 Niet-aangesloten percelen, IBA's, lengtes riolering en aantal gemalen (peildatum ) Niet-aangesloten Sanering door percelen na sanering bestaande oplossing IBA's, beheer IBA's, beheer persleiding (km buis) vrijverval (km buis) aantal buitengebied a (o.a. septic tank) gemeenten waterschap beheer waterschap beheer waterschap rioolgemalen A&M AGV HBD DOM DSR DLF WFR WGS HNK HD H&A NZV WBL b R&W R&D R&IJ HRL RIV S&K V&E V&V VEL WZE WZV ZZL Nederland a) Peildatum 1 januari b) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Bron: Waterschapsenquête

19 Optimalisatiestudies, waterplannen en afvalwaterakkoorden (peildatum ) a aantal Optimalisatiestudies Afvalwater- Waterplan gemeenten aantal gemeenten geschatte % ten akkoord # gemeenten totaal plan uitvoering opbrengst (10 6 ) b gunste ws # gemeenten plan uitvoering A&M AGV HBD DOM DSR , DLF WFR WGS , HNK HD H&A , NZV WBL c , R&W R&D , R&IJ , HRL RIV , S&K V&E V&V VEL WZE WZV , ZZL Nederland d , a) Oplopende reeksen; indien uitvoering van maatregelen gestart is, wordt verondersteld dat de planvorming afgerond is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal per studie voorkomen. b) De tot behaalde financiële voordelen die op basis van optimalisatiestudies zijn gerealiseerd. c) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. d) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, daarom is het totaal groter dan 441. Legenda: plan = studie in ontwikkeling of afgerond, uitvoering nog niet gestart; uitvoering = uitvoering van maatregelen gestart. Bron: Waterschapsenquête

20 Afkoppelen, oppervlakten en subsidies (peildatum ) Subsidie direct Subsidiebudget ( ) Waarvan benut Betreft m 2 Aantal m 2 dakoppervlak bestaande bouw, afgekoppeld met subsidie waterschap voor burgers? afkoppelen 2008 ( ) dakoppervlak t/m 2005 in 2006 in 2007 A&M nee AGV nee HBD nee DOM nee DSR ja DLF ja WFR nee WGS HNK HD H&A nee NZV nee WBL a nee R&W R&D ja R&IJ nee HRL nee RIV nee S&K V&E nee V&V nee VEL WZE nee WZV nee ZZL nee a) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Bron: Waterschapsenquête

21 Stedelijke wateropgave, wateroverlast (peildatum ) Tekort waterberging opp. retentie- % steden voldoet Stedelijke water- Knelpunten stedelijk gebied Aantal gemeenten met beheersgebied gebieden (ha) aan NBW-normen opgave bekend? wateroverlast ha m 3 totaal stad opp. water grondwater riolering (inundatie) (afvoer) A&M nee ja ja ja 0 0 AGV ja ja ja ja 1 0 HBD ja ja ja ja 6 4 DOM ja ja ja ja 0 0 DSR ja ja nee nee 2 1 DLF ja ja ja ja 0 0 WFR nee ja ja ja 8 8 WGS nee HNK ja ja nee nee 1 4 HD ja ja nee nee - - H&A ja ja nee nee 0 0 NZV nee ja nee ja 6 5 WBL a ja ja ja ja - - R&W nee ja ja ja 0 0 R&D R&IJ ja ja nee nee 2 - HRL RIV nee ja ja nee 1 2 S&K ja ja nee nee - - V&E ja ja nee nee 1 0 V&V ja ja ja ja 1 1 VEL ja ja ja ja 0 0 WZE nee nee nee nee 2 10 WZV ja ja ja ja 3 3 ZZL a) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Bron: Waterschapsenquête

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland

Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland Definitief Onderzoek in het kader van de opleiding Pipeliner Grontmij Nederland bv Houten, 1 oktober

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2012 Janneke Klein Joachim Rozemeijer Hans Peter Broers Bas van der Grift

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING 2009 REACTIE OP VERBINDEND WATER ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING WERKGROEP RIOLERING WEST-NEDERLAND 29 oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Janneke Klein Joachim

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Stichting RIONED Oppervlaktewaterkwaliteit: wat zijn relevante emissies?

Stichting RIONED Oppervlaktewaterkwaliteit: wat zijn relevante emissies? Stichting RIONED Oppervlaktewaterkwaliteit: wat zijn relevante emissies? Vergelijkende analyse van vervuilingsbronnen en maatregelen aan het afvalwatersysteem, beoordeeld op hun effect op de kwaliteit

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

SCHOON EN VEILIG WATER

SCHOON EN VEILIG WATER SCHOON EN VEILIG WATER Publicatie Afvalwater 2011 U staat er vast niet dagelijks bij stil wat er allemaal voor nodig is om het afvalwater en regenwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren.

Nadere informatie

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol.

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. Voorblad (gemaakt door Trichis) Redeneerlijnen Deelstroomgebied Rijn-West Uitzonderingen De termijn voor het halen van de KRW milieudoelstellingen van artikel

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Migratiemogelijkheden voor aal door Nederland

Migratiemogelijkheden voor aal door Nederland Migratiemogelijkheden voor aal door Nederland Migratiemogelijkheden voor aal door Nederland Tom Buijse, Twan van den Beld (Deltares) Niels Brevé (Sportvisserij Nederland) Herman Wanningen (Wanningen Waterconsult)

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen final l rereport sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen rapport 2013 36 Sturing op energietarieven Optimalisatie ENERGIEKOSTEN in de afvalwaterketen rapport 2013 36

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2010 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2010 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 11 1.1 Achtergrond 11 1.2 Doelstelling 12

Nadere informatie

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik?

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? 1 Milieubeoordelingsrapport 7 Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? Toestand, vooruitzichten en problemen Auteurs: S. C. Nixon, T. J. Lack en D. T. E. Hunt, Water Research Centre C. Lallana, CEDEX

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer Assetmanagement en stedelijk waterbeheer 2014 33 2 Inhoud Voorwoord 3 Wat is assetmanagement? 4 Nieuwe uitdagingen 4 Meer lerend vermogen: minder kwetsbaar 5 Enschede: risicogestuurd rioleringsbeheer met

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Nederlandse waterschappen en het buitenland 2011. Inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen

Nederlandse waterschappen en het buitenland 2011. Inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen Nederlandse waterschappen en het buitenland 2011 Inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen Waterschap Grensoverschrijdende projecten Projecten in de EU Projecten buiten de EU Aa

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Zink in stedelijk oppervlaktewater

Zink in stedelijk oppervlaktewater Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn www.tno.nl TNO-rapport

Nadere informatie