Riool in Cijfers RIONED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Riool in Cijfers 2009-2010 RIONED"

Transcriptie

1 Stichting RIONED is kenniscentrum voor de rioleringszorg en stimuleert de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Riool in Cijfers bezoekadres Galvanistraat 1, Ede postadres Postbus 133, 6710 BC, Ede telefoon fax internet (vakinformatie) (publieksinformatie) isbn issn Stichting RIONED

2 Inhoud Basisgegevens per provincie 4 Lengte en waarde riolering - Diameterverdeling vrijvervalriolering 6 Ouderdom - Lengte - Aansluiting - Ouderdom - Gebruikt materiaal 7 Aantal aangesloten inwoners - Pompen en overstorten 8 Kosten aanleg en vervanging - Prijsindexcijfers aanleg riolering 9 Aansluitingen op gemengd stelsel 10 Aansluitingen op drukriolering 11 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer - Formatieplaatsen 12 Inspectie en reiniging - Berging in randvoorzieningen 13 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse - Spreiding in meerkosten 14 Belasting oppervlaktewater 15 Afvoerend oppervlak per woning 16 Verdeling grondslagen in Nederland 17 Rioolheffing per gemeentegrootteklasse 18 Rioollasten en -baten - Variatie in rioolheffing 20 Kosten per huishouden 21 Rioolheffing tariefsystemen - Spreiding rioolheffing eenpersoonsh. 22 Spreiding rioolheffing - Mutatie rioolheffing meerpersoonshuish. 23 Classificatie IBA's, emissie-eisen - Samenstelling afvalwater 24 Kosten IBA s 25 Percentages bevolking Europese landen aangesloten op riolering/zuivering 26 Basisgegevens waterschappen 28 Waterschapslasten en kostentoedeling 30 Zuiveringskentallen per waterschap 32 Niet-aangesloten percelen, IBA's zorgplicht 34 Optimalisatiestudies, waterplannen en afvalwaterakkoorden 36 Afkoppelen, oppervlakten en subsidies 38 Stedelijke wateropgave, wateroverlast 40 Waterschappen en hun werkgebied 42 Overzicht gebruikte bronnen 43 2 Voorwoord Riool in Cijfers biedt u, in handzaam formaat, een cijfermatig overzicht van de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland, zoals de aanwezige riolering, voorgenomen maatregelen, planvorming, kosten en financiering. Deze zevende editie van Riool in Cijfers is grotendeels gebaseerd op gegevens verstrekt door de gemeenten en waterschappen. Daarnaast zijn cijfers ontleend aan COELO, CBS en VEWIN. Stichting RIONED dankt allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Riool in Cijfers , in het bijzonder de gemeenten en waterschappen. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van Riool in Cijfers berust uiteraard bij Stichting RIONED. Ik hoop dat u in uw werk Riool in Cijfers veelvuldig en met plezier zult gebruiken. Uw reacties en opmerkingen zijn uiteraard welkom. Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED, januari

3 Basisgegevens per provincie Peildatum NL Gr. Fr. Dr. Ov. Fl. Gld. Utr. N-H Z-H Z. N-Br. L. Aantal inwoners a (x 1.000) Aantal woningen a (x 1.000) Aantal gemeenten c % gemeenten begunstiger c Oppervlakte (totaal) a (km 2 ) Oppervlakte (land) a (km 2) Oppervlakte (binnenwater) a (km 2 ) Oppervlakte (buitenwater) a (km 2 ) Aantal rwzi's a Zuiveringscapaciteit a (x i.e.) Gezuiverd afvalwater a (x m 3 /dg) Gezuiverd afvalwater a (x m 3 /jr) Afgeleverd drinkwater b (x 10 6 m 3 /jr) Verhouding afvalwater/drinkwater 1,70 1,53 1,98 1,86 1,59 1,69 1,67 1,69 1,65 1,60 1,44 1,88 1,99 Omgevingsadressendichtheid Bevolkingsdichtheid a (inw./km 2 ) Aantal huishoudens a (x 1.000) Aantal eenpersoonshuishoudens a (x 1.000) Personen per huishouden a ,25 2,09 2,30 2,34 2,38 2,49 2,34 2,24 2,11 2,20 2,28 2,32 2,24 Bronnen: a) Statline b) Waterleidingstatistiek c) Begunstigersadministratie 4 5

4 Lengte en waarde riolering (2008) Stelseltype km buis miljard Gemengd rioolstelsel Gescheiden stelsel - dwa a ,9 Gescheiden stelsel - rwa a ,9 Verbeterd gescheiden stelsel - dwa a ,9 Verbeterd gescheiden stelsel - rwa a ,3 Totaal vrijvervalriolering Drukriolering b ,5 Persleiding beheer gemeenten ,7 Totaal gemeentelijke riolering Vrijvervalriolering beheer waterschappen 600 Persleiding beheer waterschappen Bronnen: Gemeentelijke enquête 2005 (bewerkt); Waterschapsenquête 2008; Leidraad Riolering a) Berekend o.b.v. peiljaar 2005 met toename door nieuwbouw: (50% gescheiden, 50% vgs) en afkoppelen (100% gescheiden rwa). b) Extrapolatie o.b.v. aantal aansluitingen. Vermoedelijk is dit een onderschatting door toenemend aantal meters per woning. Diameterverdeling vrijvervalriolering Buisdiameter (mm) km buis Aandeel (%) t/m en groter Totaal Ouderdom van de aanwezige riolering Jaar van aanleg km buis Aandeel % Voor a a) Extrapolatie van gegevens uit 2005 o.b.v. toename woningvoorraad, afkoppelen en vervanging oude riolering. Lengte riolering o.b.v. km buis Gescheiden stelsel 16% Verbeterd gescheiden 6% Drukriolering 22% Ouderdom Voor 1950 Gemengd stelsel 56% Aansluiting op riool Drukriolering 3,6% IBA s, septic tanks Verbeterd 0,4% gescheiden 8,2% Gescheiden stelsel 18% Gebruikt materiaal Keramiek en overige materialen 3% Kunststof 25% Gemengd stelsel 69% Beton 72% 7

5 Aantal aangesloten inwoners (2008) Type riolering Aantal inwoners a Aandeel % Gemengd gerioleerd Gescheiden gerioleerd Verbeterd gescheiden gerioleerd ,2 Drukriolering ,6 Niet aangesloten (zuivering ter plaatse) ,4 waarvan: IBA 3a en 3b IBA overig, o.a. IBA 1 (= septic tank) Totaal Nederland a) O.b.v. lengtes riolering en sanering buitengebied. Pompen en overstorten Aantal pompunits mechanische riolering Aantal rioolgemalen onder beheer gemeenten Aantal rioolgemalen onder beheer waterschappen Totaal aantal gemalen waarvan eindgemalen Totale pompcapaciteit eindgemalen in m 3 /u Aantal overstorten (afvalwater) Aantal nooduitlaten (regenwater) Bron: Gemeentelijke enquête 2005 en Waterschapsenquête Kosten aanleg en vervanging in Aanlegkosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Aanlegkosten per meter (2007) per m. buis per m. stelsel Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Vervangingskosten per woning Gemengde stelsels Verbeterd gemengde stelsels Gescheiden stelsels Verbeterd gescheiden stelsels Drukriolering Bron: Leidraad Riolering, steeds per januari en incl. btw. Prijsindexcijfers aanleg riolering en GWW jaar peilmaand riolering a GWW 1996 feb jan (= 100) jan jan jan jan jan jan jan jan jan a) Betreft aanleg riolering in de bebouwde kom. Bron: Statline 9

6 Aansluitingen op gemengd stelsel (2005) Percentage gemengd van totale vrijverval stelsel Lager dan tot tot tot tot tot 100 Aansluitingen op drukriolering (2008) Percentage Lager dan 2,5 2,5 tot 5,0 5,0 tot 10,0 10,0 tot 15,0 15,0 tot 20,0 20,0 en hoger Onbekend Onbekend 10 11

7 Formatie gemeentelijk rioleringsbeheer a Inspectie en reiniging a Detachering en uitbesteding 250 fte Buitendienst 1250 fte Binnendienst 1100 fte Gemeentegrootte Geïnspecteerd km buis Gereinigd km buis (aantal inwoners) (% vrijvervalstelsel) (% vrijvervalstelsel) (8,0) 340 (12) (8,2) (11) (6,4) (11) (7,0) (12) > (6,8) (12) Nederland (6,9) (11) a) Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid geïnspecteerde en gereinigde vrijvervalriolering per gemeentegrootteklasse. a) Peildatum 1 januari Formatieplaatsen naar gemeentegrootte a Gemeentegrootte Fte per Fte per (aantal inwoners) inwoners kilometer buis b ,49 1, ,01 1, ,80 1, ,73 1,3 > ,71 1,6 Nederland 0,79 1,2 a) Aanwezige formatieplaatsen binnendienst. Peildatum 1 januari b) O.b.v. km buis (totaal). Berging in randvoorzieningen a Gemeentegrootte Berging gerealiseerd Berging per Berging per (aantal inwoners) (m 3 ) (m 3 ) woning gem. woning gem. tot stelsel (l) b stelsel (mm) c , , , ,8 > ,0 Nederland ,6 a) Extrapolatie per gemeentegrootteklasse naar aantal woningen. Uitkomsten afgerond op twee significante cijfers. b) Aantal woningen op gemengd stelsel, peildatum c) Berekend o.b.v. 200 m 2 afvoerend oppervlak per woning

8 Afkoppelen per gemeentegrootteklasse a Gemeentegrootte % reeds afgekoppeld % gepland af te koppelen (aantal inwoners) (tot 1 januari 2005) ( ) ,7 6, ,9 5, ,3 7, ,7 5,1 > ,6 4,2 Nederland 4,3 5,7 a) Hoeveelheden al afgekoppeld en nog gepland af te koppelen oppervlak aangesloten op gemengd stelsel als percentage van het totaal op gemengd stelsel aangesloten oppervlak. Peildatum 1 januari 2004, waarbij zowel stelselverdeling als afvoerend oppervlak van de betreffende gemeenten gebruikt zijn. Spreiding in meerkosten afkoppelen Euro per m Herkomst belasting oppervlaktewater Afvalwater ongezuiverd 2% Afvalwater 5% Corrosie waterleidingen 8% Vuurwerk 10% Overig 17% rwzi 25% Af- en uitspoeling bodem (landbouw + natuur) 56% Stikstof (totaal-n) Overig 20% Verkeer (weg+rail) 6% Koper Cu) Scheepvaart 32% Uitspoeling bodem (natuur) 4% Afvalwater ongezuiverd 2% Overig 6% 15% Uitspoeling bodem (landbouw) rwzi 41% Overig 13% Afvalwater 34% Af- en uitspoeling bodem (landbouw + natuur) 51% Fosfaat (totaal-p) Zink (Zn) Uitspoeling bodem (landbouw) 28% Scheepvaart 18% Aantal gemeenten Bron: Verkenning Milieutechnologie Diffuse Bronnen Corrosie bouwmateriaal (o.a. dakgoten) 5% Wegverkeer 5% Uitspoeling bodem (natuur) 9% 15

9 Afvoerend oppervlak per woning Lager dan tot tot tot tot of hoger Onbekend Verdeling grondslagen in Nederland Duin- en strandzanden (Holoceen) Mariene afzettingen (zand; Holoceen) Veen, en klei op veen (Holoceen) Rivierafzettingen (zand; Holoceen en Pleistoceen) Gestuwde en glaciale afzettingen (zand; Pleistoceen) Oudere afzettingen (Tertiair,Krijt en Carboon) Dekzand Breuk 0 50 km Afvoerend oppervlak per woning op vrijvervalstelsel (in m 2 ) 16 Bron: TNO-NITG 17

10 Rioolheffing, kosten en opbrengsten per gemeentegrootteklasse Gemeentegrootte (x inw.) jaar > < 5 Nederland Aantal gemeenten Aantal inwoners (x 1.000) Aantal gemeenten met rioolrecht/-heffing Totale kosten riolering (miljoenen ) Totale opbrengsten rioolheffing ( ) Totale kosten riolering per inwoner ( ) Rioolheffing per inwoner ( ) Afvalstoffenheffing (miljoenen ) Afvalstoffenheffing per inwoner ( ) Bronnen: Statline; Riool in Cijfers Euro per inwoner Miljoenen euro Totale kosten riolering Opbrengsten rioolrecht > < 5 Nederland Gemeentegrootteklasse (x inwoners)

11 Rioollasten en -baten in periode (in mln euro's) a Inkomsten uit rioolheffing Totale baten Totale lasten Saldo baten en lasten a) Per is de CBS-systematiek veranderd waardoor de cijfers slechts beperkt vergelijkbaar zijn. Zie de Rioleringsatlas van Nederland. Bronnen: StatLine; Riool in Cijfers Variatie in rioolheffing (in ) Peiljaar 2008 Eenpersoons Meerpersoons Laag Gemiddeld Jaarlijks stijgingspercentage 5,3 6,0 Mediaan Jaarlijks stijgingspercentage 3,5 3,8 Hoog Laag: het rekenkundig gemiddelde van de drie laagste heffingen. Gemiddelde: het gewogen gemiddelde. Mediaan: punt waarop evenveel gemeenten een hoger als een lager heffing hanteren. Hoog: het rekenkundig gemiddelde van de drie hoogste heffingen. Bron: Atlas van de lokale lasten 2008 Miljoenen euro Totale baten Totale lasten Kosten per huishouden (in ) Peiljaar Eenpersoons Meerpersoons Drinkwater a Verwarming en gas b Electriciteit a Afvalverwijdering a Verontreinigingsheffing a Ingezetenenomslag a Rioolheffing a Gemeentelijke woonlasten c Netto woonlasten c a) Gemiddelde is inclusief eenpersoonshuishoudens. b) Geen onderscheid tussen een- en meerpersoonshuishoudens mogelijk. c) Gemeentelijke woonlasten, gecorrigeerd voor effect woningwaarde op gemeentefonds. Bronnen: StatLine; Atlas van de lokale lasten 2008; Woonlastenmonitor 2008; NIBUD

12 Rioolheffing tariefsystemen gebruikers Bron: Atlas Lokale Lasten 2008 Spreiding rioolheffing meerpersoonshuish. Bron: Atlas Lokale Lasten 2008 Geen gebruikers heffing 35% Water verbruik 12% 9% Omvang huishouden 40% Vastrecht 4% WOZ-waarde Rioolheffing ( /huish.) Geen rioolheffing 0% Percentage van aantal gemeenten (cumulatief) Spreiding rioolheffing eenpersoonshuish. Bron: Atlas Lokale Lasten 2008 Bron: Atlas Lokale Lasten 2008 Mutatie rioolheffing meerpersoonshuish. Rioolheffing ( /huish.) Percentage van aantal gemeenten (cumulatief) Percentage daling of stijging Percentage van aantal gemeenten (cumulatief) 22 23

13 Classificatie IBA's, emissie-eisen IBA klasse 1 IBA klasse 2 IBA klasse 3a IBA klasse 3b (septic tank) (biologische zuivering) (verbeterde biologische (fysisch chemische en verbeterde zuivering) biologische zuivering) monster a 24 uur b monster a 24 uur c monster a 24 uur c monster a 24 uur c BZV < 250 > 30 < 60 < 30 < 40 < 20 < 40 < 20 CZV < 750 > 30 < 300 < 150 < 200 < 100 < 200 < 100 Zwevende stof < 70 > 75 < 60 < 30 < 60 < 30 < 60 < 30 N-totaal < 60 < 30 < 60 < 30 Ammonium < 4 < 2 < 4 < 2 P-totaal < 6 < 3 Toelichting: de emissie-eisen dienen voor attestering. De eisen zijn afhankelijk van de wijze van bemonstering. a) in enig steekmonster, in mg/l. b) % verwijdering. c) 24 uur volumeproportioneel monster, mg/l. Bron: Leidraad Riolering Samenstelling huishoudelijk afvalwater Kosten IBA's (in ) Concentratie mg/l Vuilvracht a Parameter zwart grijs totaal (g/inw/dag) Biochemisch zuurstof verbruik (BZV) Chemisch zuurstof verbruik (CZV) Kjeldahl-stikstof (N-Kj) Totaal fosfaat (P-totaal) Zwevende stof a) O.b.v. waterverbruik van 150 liter/inw./dag. Bron: Leidraad Riolering 24 IBA-systeem Aanschaf Aanleg a Onderhoud Energieper jaar per jaar Septic tank b 0 Infiltratiesysteem bij bodemlozing Compactsysteem met stikstofverwijdering Compactsysteem zon der stikstofverwijdering Helofytenfilter a) Exclusief kosten voor huisaansluiting op IBA-systeem. b) Inclusief tweejaarlijkse slibafvoer. Bron: Leidraad Riolering 25

14 Percentages bevolking Europese landen aangesloten op riolering/zuivering Bron: Eurostat RIO ZUI IND RIO ZUI IND RIO ZUI IND RIO ZUI IND RIO ZUI IND RIO ZUI IND Nederland België Bulgarije Denemarken Duitsland Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland ,88 IJsland ,63 Italië Litouwen Malta Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovenie Spanje Tsjechië Ver. Koninkrijk ,9 Zweden Zwitserland RIO = Percentage van de bevolking aangesloten op riolering, ongeacht of daarna zuivering plaatsvindt. ZUI = Percentage van de bevolking aangesloten op riolering waarvan afvalwater gezuiverd wordt. IND = Percentage van de bevolking aangesloten op kleinschalige (individuele) afvalwaterverzameling en -zuivering

15 Basisgegevens waterschappen (peildatum ) Waterschap Inwoners Gemeenten Fte Fte Oppervlakte (km 2 ) Grondsoort (% opp.) (zie flap) totaal GWT a totaal % land % water klei veen zand/löss A&M AGV HBD , DOM , DSR DLF WFR WGS , HNK HD H&A NZV P&M R&W R&D R&O R&IJ HRL RIV S&K V&E V&V , VEL WZE WZV , ZZL Nederland b , a) GWT = Gemeentelijke watertaken. b) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, vandaar dat het aantal gemeenten groter is dan 441. Bron: Waterschapsenquête

16 Waterschapslasten en kostentoedeling (Peiljaar 2008) Waterschapslasten gezin, a Kosten zuivering Kostentoedeling watersysteem, % huurhuis koophuis / i.e. b / inw. ingezetenen gebouwd ongebouwd natuurterreinen A&M ,0 59,2 11,7 0,1 AGV ,0 36,351 3,641 0,008 HBD ,0 59,1 10,8 0,1 DOM ,0 56,7 8,2 0,1 DSR ,0 53,1 8,8 0,1 DLF ,0 35,1 4,94 0,01 WFR ,0 51,3 21,4 0,3 WGS ,2 57,2 15,5 0,1 HNK ,0 54,6 11,3 0,1 HD ,0 48,15 11,82 0,03 H&A ,0 54,5 20,3 0,2 NVZ ,0 56,6 18,2 0,2 P&M ,0 55,5 14,3 0,2 R&W ,0 46,7 18,0 0,3 R&D ,0 57,3 12,6 0,1 R&IJ ,0 59,3 13,6 0,1 HRL ,0 42,6 7,3 0,1 RIV ,0 52,13 12,832 0,038 R&O ,6 8,34 0,06 S&K ,0 42,37 7,62 0,01 V&E ,0 50,5 7,3 0,2 V&V ,0 50,5 21,4 0,1 VEL ,0 56,7 10,9 0,4 WZE ,0 56,97 15,83 0,2 WZV ,0 53,45 23,39 0,16 ZZL ,0 51,0 23,6 0,4 Bron: Waterschapsenquête 2008; Unie van Waterschappen a) Gemiddelde waterschapslasten in 2008 voor een gezin van 4 personen in huurwoning resp. koopwoning (WOZ ). b) Totale kosten zuiveringsbeheer per i.e. Bron: Zuiver Afvalwater

17 Zuiveringskentallen per waterschap (peildatum ) Aantal Ontwerp- Hydraulische capaciteit Belasting Gezuiverd Zuiveringsrendement % Voldaan Wvo rwzi s capaciteit totaal w.v.dwa in 2007 totaal droog- hemel- riool- BZV CZV P-tot N-Kjel N-tot onop- Lozingseisen b 1000 i.e m 3 /u 1000 m 3 /u 1000 i.e m 3 /j weerafv. water vreemd gelost A&M ,3 8, % 39% 37% % AGV ,2 20, % 15% % HBD ,5 15, % 25% % DOM ,2 16, % 37% 14% % DSR ,7 12, % 30% 17% % DLF ,1 21, % 33% 10% % WFR ,0 15, % 33% 25% % WGS ,4 7, % 37% 12% % HNK ,4 20, % 11% 2% % HD ,7 23, % H&A ,8 5, % 48% % NZV ,3 7, % 60% 5% % WBL a ,2 58, % 6% % R&W ,6 4, % R&D ,0 13, % R&IJ ,8 14, % 43% 14% % HRL RIV ,9 17, % S&K ,7 7, % 27% 25% % V&E ,0 12, % 24% 10% % V&V ,1 4, % 17% % VEL ,4 6, % 28% 3% % WZE ,5 5, % 41% 15% % WZV ,4 2, % 43% 1% % ZZL Nederland , a) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. b) Percentage i.e.'s in 2007 waarvoor is voldaan aan de lozingseisen m.b.t. CZV, BZV, N, P en onopgeloste stof, zoals gesteld in de Wvo-vergunning

18 Niet-aangesloten percelen, IBA's, lengtes riolering en aantal gemalen (peildatum ) Niet-aangesloten Sanering door percelen na sanering bestaande oplossing IBA's, beheer IBA's, beheer persleiding (km buis) vrijverval (km buis) aantal buitengebied a (o.a. septic tank) gemeenten waterschap beheer waterschap beheer waterschap rioolgemalen A&M AGV HBD DOM DSR DLF WFR WGS HNK HD H&A NZV WBL b R&W R&D R&IJ HRL RIV S&K V&E V&V VEL WZE WZV ZZL Nederland a) Peildatum 1 januari b) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Bron: Waterschapsenquête

19 Optimalisatiestudies, waterplannen en afvalwaterakkoorden (peildatum ) a aantal Optimalisatiestudies Afvalwater- Waterplan gemeenten aantal gemeenten geschatte % ten akkoord # gemeenten totaal plan uitvoering opbrengst (10 6 ) b gunste ws # gemeenten plan uitvoering A&M AGV HBD DOM DSR , DLF WFR WGS , HNK HD H&A , NZV WBL c , R&W R&D , R&IJ , HRL RIV , S&K V&E V&V VEL WZE WZV , ZZL Nederland d , a) Oplopende reeksen; indien uitvoering van maatregelen gestart is, wordt verondersteld dat de planvorming afgerond is. Een gemeente kan dus slechts eenmaal per studie voorkomen. b) De tot behaalde financiële voordelen die op basis van optimalisatiestudies zijn gerealiseerd. c) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. d) Gemeenten vallen soms onder meerdere waterschappen, daarom is het totaal groter dan 441. Legenda: plan = studie in ontwikkeling of afgerond, uitvoering nog niet gestart; uitvoering = uitvoering van maatregelen gestart. Bron: Waterschapsenquête

20 Afkoppelen, oppervlakten en subsidies (peildatum ) Subsidie direct Subsidiebudget ( ) Waarvan benut Betreft m 2 Aantal m 2 dakoppervlak bestaande bouw, afgekoppeld met subsidie waterschap voor burgers? afkoppelen 2008 ( ) dakoppervlak t/m 2005 in 2006 in 2007 A&M nee AGV nee HBD nee DOM nee DSR ja DLF ja WFR nee WGS HNK HD H&A nee NZV nee WBL a nee R&W R&D ja R&IJ nee HRL nee RIV nee S&K V&E nee V&V nee VEL WZE nee WZV nee ZZL nee a) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Bron: Waterschapsenquête

21 Stedelijke wateropgave, wateroverlast (peildatum ) Tekort waterberging opp. retentie- % steden voldoet Stedelijke water- Knelpunten stedelijk gebied Aantal gemeenten met beheersgebied gebieden (ha) aan NBW-normen opgave bekend? wateroverlast ha m 3 totaal stad opp. water grondwater riolering (inundatie) (afvoer) A&M nee ja ja ja 0 0 AGV ja ja ja ja 1 0 HBD ja ja ja ja 6 4 DOM ja ja ja ja 0 0 DSR ja ja nee nee 2 1 DLF ja ja ja ja 0 0 WFR nee ja ja ja 8 8 WGS nee HNK ja ja nee nee 1 4 HD ja ja nee nee - - H&A ja ja nee nee 0 0 NZV nee ja nee ja 6 5 WBL a ja ja ja ja - - R&W nee ja ja ja 0 0 R&D R&IJ ja ja nee nee 2 - HRL RIV nee ja ja nee 1 2 S&K ja ja nee nee - - V&E ja ja nee nee 1 0 V&V ja ja ja ja 1 1 VEL ja ja ja ja 0 0 WZE nee nee nee nee 2 10 WZV ja ja ja ja 3 3 ZZL a) Waterschapsbedrijf Limburg vervult deze taak namens Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Bron: Waterschapsenquête

Riool in Cijfers 2005-2006 RIONED

Riool in Cijfers 2005-2006 RIONED Stichting RIONED stimuleert de rioleringszorg: platform van overheden en bedrijfsleven kennisontwikkeling en -verspreiding behartiger van het rioleringsbelang Riool in Cijfers 2005-2006 bezoekadres Bouwstede,

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Lastenontwikkeling

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Anlage P Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Rijn-Noord Tijdvak 2010-2015 Art. 11-3g aanpakken riooloverstorten m3 30 30 verminderen belasting RWZI stuks 6 6 afkoppelen verhard oppervlak ha 61 28 89 saneren

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater. Stichting RIONED

Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater. Stichting RIONED Goede zorg voor afvalwater, regenwater en grondwater Stichting RIONED Het riool: meer dan een buis Het riool zorgt voor droge voeten door de afvoer van regen - water en een schoon milieu door de afvoer

Nadere informatie

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017

Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland. planperiode 2013 t/m 2017 Samenvatting Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland planperiode 2013 t/m 2017 13 maart 2012 1.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet

Nadere informatie

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Samenstelling

Nadere informatie

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Onderwerp: Onderzoek actualisatie kostentoedeling Nummer: 279444 In D&H: 20-04-2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-05-2010 Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: 30-06-2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Regionaal feitenonderzoek

Regionaal feitenonderzoek Regionaal feitenonderzoek Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West-Overijssel (GAWO) WELLDRA Regionaal feitenonderzoek Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West-Overijssel (GAWO) Hans van der Eem Jan Zwiers WSGS-RFO

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Individuele Behandeling afvalwater. Ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA s

Individuele Behandeling afvalwater. Ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA s Individuele Behandeling afvalwater Ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA s jaaroverzicht 2007 Inhoud Waterschap De Dommel 3 Managementsamenvatting 4 Algemene werking 6 Feiten & cijfers 7 Prestaties/analyseresultaten

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging

Stedelijke wateropgave. (van traditionele rioolvervanging Stedelijke wateropgave (van traditionele rioolvervanging i naar duurzame leefomgeving) Landelijke bijeenkomst waterambassadeurs 21-09-2010 Inhoud: Wettelijk kader en doelen Stand van zaken invulling sted.

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S KENMERK : 473629 VV : 25 november 2004 BIJLAGE(N) : 1 AGENDAPUNT : STUKNUMMER : 1 Delft, 19 oktober 2004 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND, Aanleiding

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 dr. C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Corine

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2009 Door tussenkomst van Nummer : : Raadscommissie van 2 december 2009 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2014 Bijlage(n) : 1. Gemeentelijk

Nadere informatie

datum 2 februari 2012

datum 2 februari 2012 WAT Cr,. NO. 2012.03543,NGEK - 9 - FEB 2012 ij Ê Stichting RIONED Postbus 133, 6710 BC Ede Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENLO t 0318

Nadere informatie

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager Praktijk voorbeelden samenwerking Aad Oomens procesmanager Drie vragen Waarom samenwerken? (noodzaak) Op welke punten samenwerken Hoe samenwerken?!? Waarom samenwerken? Benchmark Rioleringszorg 2010 Rijnland

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2015 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 161017 Status: Kenmerk: Locatie: Contactpersoon: Definitief HVDK/156024

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin. Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Afkortingen AWZI Zie RWZI BBB (v)brp CZV DWA DOB GRP HWA / RWA IBA KRW MOR NBW (-Actueel) OAS RIONED BergBezinkBassin Zie toelichting in begrippenlijst bij bergbezinkbassin.

Nadere informatie

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag

Regenwatersystemen op de testbank. Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag Regenwatersystemen op de testbank Benchmark functioneren bij extreme neerslag 2 < tekst Harry van Luijtelaar tekstadvies Lijntekst,

Nadere informatie

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud

Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg. Inhoud Module D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Verantwoording 5 1.2 Wat is veranderd? 5 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 5 1.4 Leeswijzer 6 2 Systematiek en uitgangspunten

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe

Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe dr. C. Hoeben K. Kwakkel MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O

rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK R O rio+ SAMENVATTING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ZEDERIK 2016 2020 Auteur Datum J. Stok 08-09-2015 R O SAMENVATTING 1. INLEIDING Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Zederik voor

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen

Nadere informatie

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie.

Versie 28 februari 2014. Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. Versie 28 februari 2014 Tijd voor een grondige aanpak, Fundering voor een nationale strategie. 250 miljoen euro per jaar wordt geraamd als extra onderhoudskosten voor infrastructuur (wegen en rioleringen)

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

TOETSING VERBREED GRP

TOETSING VERBREED GRP Dit document beschrijft de toetsing van het verbreed GRP op hoofdlijnen. De toetsing is op volledigheid en niet op inhoud. Het is een hulpmiddel bij het maken van afspraken over het proces van het opstellen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

Stand van zaken riolering.

Stand van zaken riolering. 1 Stand van zaken riolering. Eind 2004 is het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) 2005-2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het GRP is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van een goede integrale beleidsafweging

Nadere informatie

Distributie. Centrale. Laag

Distributie. Centrale. Laag Distributie Centrale Laag Wat levert de CDL: Geografische data van het watersysteem, waterkeringen, kabels/leidingen en administratieve grenzen Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud : MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) p. 1 1. Wat houdt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP. Nieuwsbrief voorzitter en secretarissen/directeuren week 9 CBCF van 21 februari Jaarrekening 2013 De CBCF adviseert de ledenvergadering om in te stemmen met de jaarrekening over 2013. Er is hierbij gesproken

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Gemeente Doetinchem. Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Gemeente Doetinchem Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2010-2015 van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1 1.

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

d e b e l a s t i n g e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n i n 2012

d e b e l a s t i n g e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n i n 2012 de belastingen van de waterschappen in 2012 1 d e b e l a s t i n g e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n i n 2012 Achtergrondinformatie bij de belastingaanslagen 2 d e b e l a s t i n g e n v a n d

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen

Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen Bijlage 1. Lijst met afkortingen en begrippen VERKLARENDE WOORDENLIJST Afkortingen AMvB... Algemene Maatregel van Bestuur BARIM... Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer BBB... Bergbezinkbassin

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het riool. Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool?

Het riool. Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool? Het riool Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool? Rioolverstopping? Wat is een verstopping? Er is een verstopping als water in uw huis niet meer weg kan. U merkt dat bijvoorbeeld doordat

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.22243 G. Elkhuizen Beheer Openbare Ruimte / Kees Hoogervorst

Nadere informatie

Financiële verhouding tussen waterschappen en rijk

Financiële verhouding tussen waterschappen en rijk 58 Financiële verhouding tussen waterschappen en rijk C. Hoeben* Samenvatting Waterschappen zijn decentrale overheden die van oudsher de regionale wateren beheren en de werkzaamheden bekostigen uit belastingopbrengsten.

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2014 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Inleiding KIVI Kring Stedendriehoek. Inleider: dijkgraaf Herman Dijk

Inleiding KIVI Kring Stedendriehoek. Inleider: dijkgraaf Herman Dijk Inleiding KIVI Kring Stedendriehoek Inleider: dijkgraaf Herman Dijk WATERSCHAPPEN IN NEDERLAND 26 GEBIED GROOT SALLAND oppervlakte: 120.000 ha, inwoners: 360.000 ALGEMEEN BESTUUR voorzitter + 25 leden

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen

Programma van de avond: vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst. Positie vgrp5 gemeentebeleid. Even voorstellen. Relaties met beleid / plannen vgrp 2015-2019 Inwonersbijeenkomst 8 Januari 2015 19:45 20:00 20:05 20:15 22:00 Programma van de avond: Welkom en voorstelronde Toelichting doel bijeenkomst Wat is een vgrp? Gesprek met de inwoners adv

Nadere informatie

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Zuiver Afvalwater 2012 Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Colofon Uitgave Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl November 2013 Deze publicatie wordt ook

Nadere informatie

Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen. De gevolgen van de nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen. De gevolgen van de nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen De gevolgen van de nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie Paulus Jansen, SP-Tweede Kamerlid Den Haag, decmber 2008 Waterschapslasten: met recht

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel

Managementsamenvatting. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel Managementsamenvatting Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2010-2014 Inhoud 1 Over afvalwater 1 2 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Bladel 4 3 Doelstellingen verbreed gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het?

Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? Hoofdstuk 6: Financiën en Organisatie: wat kost het? 6.1 Het bekostigen van onze rioleringsopgave In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat we gedaan hebben en wat we in de nieuwe planperiode willen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen

GEMEENTEBLAD. Nr. 6603. Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 6603 23 januari 2015 Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 0 Samenvatting 0.1 Inleiding De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015 Het hoe en waarom COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REDACTIE Wijnand Dekking, Unie van Waterschappen REALISATIE C&F Report,

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht

Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Stadswerken Financiën rioleringszorg gemeente Utrecht Erwin Rebergen, 28 februari 2013 Inleiding Inleiding Het Utrechtse riolering- en watersysteem Welke kosten worden er gedekt uit de rioolheffing? Hoe

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie