BS 25/03/1982 in voege 01/04/1982. Gewijzigd door: tt 1 / 24. Coordinatie--ZIV--KB Persoonlijk-aandeel-in-het-honorarium--Remgeld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BS 25/03/1982 in voege 01/04/1982. Gewijzigd door: tt 1 / 24. Coordinatie--ZIV--KB-23-03-1982--Persoonlijk-aandeel-in-het-honorarium--Remgeld."

Transcriptie

1 23 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. BS 25/03/1982 in voege 01/04/1982 Gewijzigd door: KB 11/12/1987 BS 22/12/1987 KB 22/07/1988 BS 30/07/1988 KB 19/12/1989 BS 28/12/1989 KB 22/01/1991 BS 01/03/1991 KB 02/01/1991 BS 12/01/1991 KB 07/06/1991 BS 11/07/1991 KB 04/07/1991 BS 25/07/1991 KB 08/01/1992 BS 17/01/1992 KB 13/04/1992 BS 15/05/1992 KB 19/08/1992 BS 29/08/1992 KB 24/09/1992 BS 29/09/1992 KB 22/10/1992 BS 28/10/1992 KB 28/10/1992 BS 26/11/1992 KB 28/12/1992 BS 31/12/1992 KB 03/11/1993 BS 31/12/1993 KB 25/10/1994 BS 17/12/1994 KB 07/08/1995 BS 26/08/1995 KB 11/12/1996 BS 31/12/1996 KB 18/12/1996 BS 31/12/1996 KB 10/03/1999 BS 31/03/1999 KB 29/04/1999 BS 27/05/1999 KB 30/06/1999 BS 17/07/1999 KB 21/03/2000 BS 30/03/2000 KB 29/05/2000 BS 07/06/2000 KB 23/05/2001 BS 31/05/2001 KB 10/07/2001 BS 31/07/2001 KB 10/08/2001 BS 25/09/2001 KB 12/09/2001 BS 29/09/2001 KB 10/01/2002 BS 15/02/2002 KB 22/02/2002 BS 27/04/2002 KB 14/05/2002 BS 24/05/2002 KB 19/06/2002 BS 27/06/2002 KB 19/06/2002 BS 27/06/2002 KB 16/07/2002 BS 30/07/2002 KB 10/06/2006 BS 19/06/2006 KB 14/06/2006 BS 04/07/2006 KB 01/07/2006 BS 14/07/2006 KB 15/09/2006 BS 21/09/2006 KB 15/09/2006 BS 28/09/2006 KB 21/12/2006 BS 15/01/2007 KB 19/03/2007 BS 14/05/2007 KB 21/04/2007 BS 18/05/2007 KB 07/06/2007 BS 21/06/2007 KB 02/08/2007 BS 22/08/2007 KB 14/09/2007 BS 08/10/2007 KB 18/05/2008 BS 30/05/2008 KB 12/06/2008 BS 25/06/2008 KB 15/12/2008 BS 29/12/2008 KB 16/02/2009 BS 30/03/2009 KB 16/06/2009 BS 26/06/2009 KB 19/05/2009 BS 29/06/2009 KB 29/08/2009 BS 21/09/2009 KB 29/10/2009 BS 06/11/2009 KB 27/09/2009 BS 20/10/2009 KB 23/10/2009 BS 30/11/2009 KB 12/11/2009 BS 22/12/2009 KB 18/12/2009 BS 28/01/2010 KB 18/04/2010 BS 11/05/2010 KB 26/08/2010 BS 24/09/2010 KB 09/02/2011 BS 03/03/2011 KB 02/10/2011 BS 18/10/2011 KB 17/10/2011 BS 16/11/2011 KB 27/03/2012 BS 12/04/2012 in voege vanaf 1 juni 2012 (blz. 22) tt 1 / 24

2 Artikel 1. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende die de in artikel 37, 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, in de honoraria van de raadplegingen van geneesheer in de huisartsgeneeskunde en voor de bijkomende honoraria voor dringende raadplegingen, voorzien in artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vastgesteld tot 1,50 euro voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers , , , Er is geen persoonlijk aandeel verschuldigd door de rechthebbenden voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers , , en tt 2 / 24

3 Art Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende die de in artikel 37, 1 en 19 van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, in de honoraria van de bezoeken van de algemeen geneeskundige met verworven rechten en voor de bijkomende honoraria voor dringende raadplegingen, voorzien in artikel 2, A, van de bijlage bij het voormeld koninklijk besluit van 14 september 1984 wordt als volgt vastgesteld : 1 2,66 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 2 2,07 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 3 1,74 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 4 2,51 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 5 4,21 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 6 5,84 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 7 4,52 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 8 7,68 pct. van de honoraria voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 9 8,77 pct. van de honoraria voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 10 7,27 pct. van de honoraria voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 11 1,98 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer De in dit lid vermelde bedragen zijn bepaald op basis van het gemiddelde gezondheidsindexcijfer van de maand juni 2008 en de indexcijfers van de 3 voorafgaande maanden en evolueren op dezelfde wijze als de honorariumtarieven of desgevallend de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming. De hoegrootheden bedoeld in dit artikel, worden vastgesteld uitgaande van de honoraria die zijn bepaald in de akkoorden bedoeld in het artikel 50 van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli 1994 of door het document bedoeld in artikel 51, 1, zesde lid, 2, van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli 1994 of door de Koning ter uitvoering van artikel 52 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel of van artikel 50, 11, eerste lid, van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende die de in artikel 37, 1 en 19 van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, in de honoraria van de bezoeken van de erkende huisarts en voor de bijkomende honoraria voor dringende raadplegingen, voorzien in artikel 2, A, van de bijlage bij het voormeld koninklijk besluit van 14 september 1984 wordt als volgt vastgesteld : 1 2,63 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 2 2,08 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 3 1,75 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 4 2,60 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 5 4,10 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 6 6,12 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 7 4,37 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 8 0,72 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 9 1,51 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 10 0,50 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer ; 11 2,01 euro voor de verstrekking aangeduid met het rangnummer tt 3 / 24

4 De in dit lid vermelde bedragen zijn bepaald op basis van het gemiddelde gezondheidsindexcijfer van de maand juni 2008 en de indexcijfers van de 3 voorafgaande maanden en evolueren op dezelfde wijze als de honorariumtarieven of desgevallend de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming. De hoegrootheden bedoeld in dit artikel, worden vastgesteld uitgaande van de honoraria die zijn bepaald in de akkoorden bedoeld in het artikel 50 van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli 1994 of door het document bedoeld in artikel 51, 1, zesde lid, 2, van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli 1994 of door de Koning ter uitvoering van artikel 52 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel of van artikel 50, 11, eerste lid, van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli Het persoonlijk aandeel voor de gepensioneerden, weduwnaars en weduwen, wezen en degenen die een invaliditeitsuitkering trekken, bedoeld in artikel 1 wordt voor de verstrekkingen , , , en , respectievelijk beperkt tot F 46, F 38, F 48, F 46 en F Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder de codenummers , , , , , en , wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in het bezoek van de huisarts, opgenomen onder het codenummer , wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer , verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in het bezoek van de huisarts, opgenomen onder het codenummer , wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer , verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder de codenummers en , wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer , verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder de codenummers , , , , , en , wordt beperkt tot maximum twee keer het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder het codenummer , wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer , verhoogd met het persoonlijk aandeel van het tt 4 / 24

5 corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder het codenummer , wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer , verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, jonger dan 10 jaar, in de bezoeken van de huisarts, opgenomen onder de codenummers en , wordt beperkt tot maximum tweemaal het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een raadpleging in het kader van het globaal medisch dossier, opgenomen onder het codenummer , verhoogd met het persoonlijk aandeel van het corresponderend bijkomend honorarium voor dringende bezoeken, opgenomen onder het codenummer tt 5 / 24

6 Art. 3. Voor de rechthebbenden die genieten van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, 1 en 19 van voornoemde wet en voor wie de verstrekking aangeduid met het rangnummer beoogd in artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 wordt verleend, wordt het bedrag van het persoonlijk aandeel : 1 beperkt tot 1,00 euro voor de raadplegingen aangeduid met de rangnummers , , en ; 2 verminderd met 30 pct. voor de bezoeken aangeduid met de rangnummers , , , , , , en , en op voorwaarde dat de rechthebbende ouder is dan 75 jaar of vanaf de dag waarop de verzekeringsinstelling in het bezit is van het bewijs dat de rechthebbende in het lopend of het voorgaande kalenderjaar voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2, 2), van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli Het recht op de beperking of de vermindering van het persoonlijk aandeel bedoeld in het eerste lid gaat in op de dag waarop de voornoemde verstrekking aangeduid met het rangnummer wordt verleend en geldt vanaf deze dag tot en met 31 december van het tweede daarop volgende kalenderjaar. In de gevallen waarin door de verzekeringsinstelling toepassing gemaakt wordt van het koninklijk besluit van 18 februari 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erkende huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier geldt het recht op de vermindering van het persoonlijk aandeel tot en met 31 december van het tweede kalenderjaar na dat waarvoor van genoemd koninklijk besluit toepassing is gemaakt. De bepaling van deze alinea is van toepassing op de rechthebbenden die overeenkomstig onderhavig artikel recht hebben op remgeldverlaging op 31 december Het recht op de beperking of de vermindering van het persoonlijk aandeel voor de in het eerste lid bedoelde verstrekkingen geldt slechts voor zover ze worden verleend door de huisarts die toegang heeft tot de gegevens van het globaal medisch dossier. Indien die huisarts niet de huisarts is die het globaal medisch dossier beheert of een lid van dezelfde geregistreerde groepering zoals bedoeld in artikel 1, d), van het koninklijk besluit van 18 februari 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erkende huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier, vermeldt hij op het getuigschrift voor verstrekte hulp de letter G gevolgd door het RIZIV-identificatienummer van de huisarts die het dossier beheert. De vermelding impliceert dat de huisarts toegang heeft tot de gegevens van het globaal medisch dossier en dat hij daarvoor toestemming heeft van de rechthebbende. De Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen kan administratieve instructies communiceren aan de huisartsen en verzekeringsinstellingen betreffende de toepassingsmodaliteiten van de vermelding bedoeld in het vijfde lid. Evenwel is de vermindering van het persoonlijk aandeel bedoeld in het vorige lid niet van toepassing voor de bezoeken aangeduid met de rangnummers , en afgelegd bij de rechthebbende(n) in een rustoord voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuizen. tt 6 / 24

7 De rechthebbenden die overeenkomstig voornoemd artikel 2, A, voldoen aan de voorwaarden voor het aanrekenen van de verstrekkingen en zijn in het betreffende honorarium geen persoonlijk aandeel verschuldigd. Nochtans de afschaffing van het persoonlijk aandeel in het betreffende honorarium van de verstrekking wordt slechts toegestaan gedurende een vooraf bepaalde proefperiode van beperkte duur, namelijk van 1 april 2011 tot en met 31 december De rechthebbenden die overeenkomstig voornoemd artikel 2, A, voldoen aan de voorwaarde vastgesteld voor het aanrekenen van de verstrekking zijn in het betreffende honorarium geen persoonlijk aandeel verschuldigd. tt 7 / 24

8 Art. 4. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden die genieten van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, 1 en 19 van voormelde wet van 14 juli 1994, voor de raadplegingen van de geneesheren-specialisten voorzien in artikel 2, A, van de bijlage bij voorgenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt als volgt vastgesteld : 1 2,45 euro voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers , , , , , , , , en ; 2 2,58 euro voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers , , en ; 3 2,62 euro voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers , , , , , , , , , , , , , , en ; 4 2,75 euro voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers en ; 5 3,03 euro voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers en De in het eerste lid, 1 tot 5 bedoelde bedragen zijn bepaald op basis van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de maand juni 2008 en de indexcijfers van de drie voorafgaande maanden en evolueren op dezelfde wijze als de honorariumtarieven of desgevallend de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming. Art. 4bis. Als de in de artikelen 2, 3, en 4 bedoelde verstrekkingen door een geneesheer, kandidaat-specialist of gewezen kandidaat-specialist, worden verricht onder de voorwaarden die respectievelijk zijn vastgesteld in de 2 en 4bis van artikel 10 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt het persoonlijk aandeel van de in die artikelen bedoelde rechthebbenden beperkt tot 75 % van de daarin bepaalde bedragen. tt 8 / 24

9 Art. 4ter. Voor de rechthebbende die geniet van de verhoogde tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, 1 en 19, van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen , , , , , , , , , en , bedoeld in artikel 2, 2, beperkt tot 75 pct. van de bedragen die zijn vastgesteld op basis van de vermelde bepalingen, indien ze verricht zijn door een stagedoende geneesheer onder de voorwaarden die zijn bedoeld in artikel 1, 4ter, 2, c), tweede lid, van de bijlage bij het voormeld koninklijk besluit van 14 september Art. 5. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, 1 en 19, van de voormelde wet, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt vastgesteld als volgt : 1 10 euro voor de verstrekkingen , , , , en bedoeld in artikel 25, 3bis, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984; 2 1,50 euro voor de verstrekkingen , , , , en bedoeld in artikel 25, 3bis, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september De rechthebbende is geen persoonlijk aandeel verschuldigd voor de verstrekkingen , , , , , , en bedoeld in artikel 25, 3bis van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september De in het eerste lid, 1 en 2 vermelde bedragen zijn bepaald op basis van het gemiddelde gezondheidsindexcijfer 116,04 van de maand juni 2005 en evolueren op dezelfde wijze als de honorariumtarieven of desgevallend de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming. Art. 6. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de bijkomende reisvergoeding die, in sommige streken, verschuldigd is aan de algemeen geneeskundige naar aanleiding van een verstrekking die is verricht bij een rechthebbende thuis, wordt vastgesteld op 25 pct. van 7,22 F per afgelegde kilometer heen en terug. tt 9 / 24

10 Art Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 7, 1, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984 en in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 22, II, a), van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 40 pct. van de overeenkomstenhonoraria zoals ze zijn vastgesteld in artikel 44, 1 en 2, van voormelde wet van 14 juli 1994, of van de honoraria die zijn bepaald in de in artikel 50 van voormelde wet van 14 juli 1994 bedoelde akkoorden of van de honoraria die door de Koning zijn bepaald ter uitvoering van artikel 52 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel of ter uitvoering van artikel 49, 5, tweede lid, van voormelde wet van 14 juli 1994 of van artikel 50, 11, eerste lid van voormelde wet van 14 juli 1994; voor de rechthebbenden die genieten van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, 1 en 19 van voormelde wet van 14 juli 1994, wordt dat persoonlijk aandeel evenwel vastgesteld op 20 pct. van die honoraria. Nochtans worden de hoegrootheden van de persoonlijke aandelen bedoeld in het eerste lid van deze paragraaf respectievelijk gebracht op : 1 35 pct. en 17,5 pct. voor de verstrekkingen , en bedoeld in artikel 22, II, a), van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984; 2 31,74 pct. en 13,36 pct. voor de verstrekking bedoeld in artikel 7, 1, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984; 3 37,3 pct. en 16,4 pct. voor de verstrekkingen en bedoeld in artikel 7, 1, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984; 4 36,99 pct. en 15,98 pct. voor de verstrekkingen , en bedoeld in artikel 7, 1, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984; 5 37,29 pct en 18,39 pct. voor de verstrekkingen , , en bedoeld in artikel 7, 1, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984; 6 39,70 p.c. et 19,60 p.c. voor de verstrekkingen , , , , et bedoeld in artikel 7, 1, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984; 7 24,63 pct en 9,55 pct voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 7, 1, 5 en 6 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984 met uitzondering van de verstrekkingen , , , , , , , , , , , , , , en ; 8 25 pct. en 10 pct. voor de verstrekkingen , , , , , , , , , , , , , , en bedoeld in artikel 7, 1, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september tt 10 / 24

11 2. De hoegrootheden van de persoonlijke aandelen bedoeld in de paragraaf 1, worden verminderd voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 22, II, a), van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wanneer ze worden verricht door een geneesheer die door de Minister van Volksgezondheid is erkend als geneesheer-specialist in de reumatologie of als geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie, tot respectievelijk : 1 25 pct. en 10 pct. voor de verstrekkingen zoals vermeld in het eerste lid van paragraaf 1; 2 30 pct. en 12 pct. voor de verstrekkingen , en zoals vermeld in het tweede lid, 1, van paragraaf De hoegrootheden van de persoonlijke aandelen bedoeld in de paragraaf 1 worden verminderd voor de rechthebbenden bedoeld in deze paragraaf, respectievelijk tot : 1 25 pct. en 10 pct. voor de verstrekkingen zoals vermeld in het eerste lid van paragraaf 1; 2 21,8 pct. en 8,6 pct. voor de verstrekkingen , en , zoals vermeld in tweede lid, 1, van paragraaf 1; 3 21,41 pct. en 8,14 pct. voor de vertrekking zoals vermeld in tweede lid, 2, van paragraaf 1; 4 23,12 pct. en 8,95 pct. voor de verstrekkingen, , , en , zoals vermeld in tweede lid, 5, van paragraaf 1; 5 24,63 pct. et 9,55 pct. voor de verstrekkingen , , , , , , , et bedoeld in artikel 7 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984; 6 19,60 pct en 7,54 pct voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 7, 1, 2, 5 en 6 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984 met uitzondering van de verstrekkingen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en ; 7 20 pct en 8 pct voor de verstrekkingen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , en bedoeld in artikel 7, 1, 2, 5 en 6 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september tt 11 / 24

12 De bepaling bedoeld in eerste lid van deze paragraaf is van toepassing : 1 voor de rechthebbende die in een ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest : a) wanneer hij een van de reanimatiebehandelingen, bedoeld in artikel 13, 1, van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984 krijgt of heeft gekregen; b) wanneer hij een van de heelkundige ingrepen, bedoeld in artikel 14, k), I, 1, en III, b), van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, heeft ondergaan, waarvan de betrekkelijke waarde gelijk is aan of hoger ligt dan N 200, met uitsluiting van de verstrekking ; c) wanneer hij een van de heelkundige ingrepen, bedoeld in artikel 14 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, heeft ondergaan, waarvan de betrekkelijke waarde hoger ligt dan K 225 of N 375; d) wanneer hij een van de verstrekkingen N 300 bedoeld in artikel 14, e) van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, heeft ondergaan; 2 voor de rechthebbende aan wiens opneming in een ziekenhuis een einde is gemaakt, doch aan wie een tegemoetkoming voor hulp bij handelingen uit het dagelijks leven wordt verleend; 3 voor de rechthebbende die een verhoogde nood heeft aan kinesitherapie of fysiotherapie omwille van één van de volgende aandoeningen : a) uitgebreide perifere verlamming : monoplegie, syndroom van Guillain Barre; b) evolutieve aandoeningen van het centrale zenuwstelsel met een uitgebreid motorisch gebrek zoals bijvoorbeeld de multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en de amyotrofische laterale sclerose,...; c) uitgebreide motorische sequelen van encefale of medullaire oorsprong (bijvoorbeeld : hersenverlamming "Cerebral Palsy", hemiplegie, spina bifida, cerebellair syndroom,...); d) sequellen van zware brandwonden ter hoogte van de ledematen en/of de hals tijdens de evolutieve fase; e) 1. belangrijk functioneel verlies van een lidmaat ten gevolge van een agenesie van het lidmaat of van een dysmelie die de anatomie van zijn verschillende segmenten aantast; 2. globaal functioneel verlies van een lidmaat door amputatie, tijdens de aanpassingsperiode; 3. globaal posttraumatische functioneel verlies van een lidmaat, tijdens de evolutieve periode; f) spits- en klompvoet, bij een kind jonger dan 2 jaar; tt 12 / 24

13 g) ernstige gewrichtsdysfunctie ten gevolge van : 1. hemofilie; 2. erfelijke bindweefselaandoeningen (osteogenesis imperfecta van het type III en IV, Ehlers-Danlossyndroom, chondrodysplasieën, Marfan-syndroom); 3. evolutieve scoliose met een kromming van minstens 15 (of hoek van Cobb) bij rechthebbenden onder de 18 jaar; 4. arthrogrypose; h) chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis : 1. reumatoïde artritis 2. spondyloartropathie 3. juveniele chronische artritis 4. systemische lupus 5. sclerodermie 6. primair syndroom van Sjögren, volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie; tt 13 / 24

14 i) myopathieën : 1. de progressieve erfelijke musculaire dystrofïeën; 2. de myotonia congenita van Thomsen; 3. de auto-immune polymyositis; j) 1. mucoviscidose of geobjectiveerde primaire bronchiale ciliaire dyskinesie; 2. geobjectiveerde hyperproductieve bronchiectasieën; 3. irreversibele chronische obstructieve of restrictieve longaandoeningen met maximum expiratoire secondecapaciteit waarden van minder dan of gelijk aan 60 pct., opgemeten in een tussenperiode van minstens één maand; bij een kind jonger dan 7 jaar kan de irreversibele ademhalingsinsufficiëntie worden vastgesteld op basis van een gemotiveerd verslag van de behandelende specialist; 4. recidiverende pulmonaire infecties bij bewezen ernstige immunodepressie; 5. broncho-pulmonaire dysplasie met zuurstofafhankelijkheid gedurende meer dan 28 dagen. De met redenen omklede aanvraag van de behandelende kinderarts moet met name het verslag over de opneming in een dienst N omvatten; k) lymfoedeem : 1. bij een eenzijdige aantasting ter hoogte van een lidmaat (bovenste of onderste) door een postradiotherapeutisch of postchirurgisch lymfoedeem dat beantwoordt aan de volgende criteria : 1.1. ofwel moet een perimetrie die is uitgevoerd op het hele lidmaat, of een volumetrisch onderzoek van de hand of de voet een verschil van +10 % aantonen ten opzichte van het contralaterale lidmaat. Die metingen moeten worden uitgevoerd volgens de protocollen die zijn vastgelegd door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, op voorstel van het College van geneesheren-directeurs; 1.2. ofwel moet een lymfoscintigrafisch onderzoek in drie stappen de ernst van de diagnose bevestigen als aan een belangrijk criterium is voldaan volgens de lymfoscintigrafische classificatie van de oedemen van de ledematen met het oog op de kinesitherapeutische tenlasteneming ervan. Die classificatie wordt vastgelegd door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, op voorstel van het College van geneesheren-directeurs; 2. voor alle andere soorten van lymfoedeem moet een lymfoscintigrafisch onderzoek in 3 stappen de diagnose bevestigen als aan een belangrijk criterium is voldaan volgens de lymfoscintigrafische classificatie van de oedemen met het oog op de kinesitherapeutische tenlasteneming ervan. Nochtans indien het een cervico-faciaal oedeem betreft, of rechthebbenden jonger dan 14 jaar waarvoor het uitvoeren van een lymfoscintigrafisch onderzoek in drie stappen niet aangewezen is, of in geval van gemotiveerde fysieke onmogelijkheid om een lymfoscintigrafisch onderzoek in drie stappen uit te voeren, is een lymfoscintigrafisch onderzoek niet vereist. Toch moet een gemotiveerd verslag dat de diagnose en de verzorgingsnood rechtvaardigt, door de geneesheerspecialist aan de adviserend-geneesheer worden bezorgd. Deze zal, indien hij dat nuttig acht, dat dossier voor advies te bezorgen aan het College van geneesheren-directeurs; tt 14 / 24

15 l) structurele anomalie van het locomotorisch stelsel, dat ernstige functionele stoornissen veroorzaakt, ten gevolge van een zeldzame aandoening, met andere woorden een aandoening waarvan de prevalentie kleiner is dan 5 op inwoners. Deze aandoening is ofwel van inflammatoire of metabole aard ofwel is zij het gevolg van een groei- of ontwikkelingsstoornis. Het College van geneesheren-directeurs kan wijzigingen voorstellen die moeten worden aangebracht in de lijst van aandoeningen vermeld het tweede lid, 3, a) tot l), van deze paragraaf. De verminderde percentages van de persoonlijke aandelen van de rechthebbende worden voor de rechthebbende die wordt bedoeld in het tweede lid, 1, van deze paragraaf, toegepast gedurende drie maanden vanaf de dag waarop hij een reanimatiebehandeling krijgt of vanaf de dag waarop hij een heelkundige ingreep ondergaat, ongeacht het feit of hij al dan niet in het ziekenhuis opgenomen blijft; voor de rechthebbende, bedoeld in het tweede lid, 2, van deze paragraaf, worden die percentages toegepast gedurende drie maanden vanaf de dag waarop een einde wordt gesteld aan zijn ziekenhuisopname. De verminderde percentages van de persoonlijke aandelen van de rechthebbende worden alleen maar toegepast als de adviserend geneesheer voor de aandoeningen vermeld in tweede lid, 3, a) tot j), van deze paragraaf, of het College van geneesheren-directeurs bij een aanvraag om akkoord voor de aandoeningen vermeld in tweede lid, 3, k) en l), van deze paragraaf, ermee instemt. Voor het geven van een akkoord beschikt de adviserend geneesheer over : 1 de door een geneesheer-specialist bevestigde diagnose; 2 een nauwkeurige beschrijving van de stoornissen, in de zin van de WGO-ICF, van de omvang ervan, alsook de reden waarom de stoornissen een intensieve en langdurige kinesitherapeutische of fysiotherapeutische tenlasteneming vergen; 3 het gedocumenteerde verband tussen de diagnose en de stoornissen waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd; 4 verduidelijkingen waaruit op basis van een functionele balans blijkt via welk behandelingsplan en via welke kinesitherapeutische of fysiotherapeutische technieken men het beoogde functionele resultaat wenst te bereiken. tt 15 / 24

16 Voor het geven van een akkoord beschikt het College van geneesheren-directeurs over : 1 de door een geneesheer-specialist bevestigde diagnose; 2 een nauwkeurige beschrijving van de stoornissen, in de zin van de WGO-ICF, van de omvang ervan, alsook de reden waarom de stoornissen een intensieve en langdurige kinesitherapeutische of fysiotherapeutische tenlasteneming vergen; 3 het gedocumenteerde verband tussen de diagnose en de stoornissen waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd; 4 verduidelijkingen waaruit op basis van een functionele balans blijkt via welk behandelingsplan en via welke kinesitherapeutische of fysiotherapeutische technieken men het beoogde functionele resultaat wenst te bereiken; 5 resultaten van een perimetrie of een volumetrisch onderzoek of een lymfoscintigrafie in drie stappen voor de aandoeningen vermeld in tweede lid, 3, k) van deze paragraaf; 6 de prevalentie en recente publicaties die de noodzaak aantonen van een intensieve en langdurige kinesitherapeutische of fysiotherapeutische tenlasteneming voor de aandoeningen vermeld in tweede lid, 3, l) van deze paragraaf. De elementen die aan de leden 6, 2 tot 4 en 7, 2 tot 6, worden vermeld, moeten worden uitgevoerd door de behandelend geneesheer-specialist (voorzien in artikel 10, 1, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, gepubliceerd als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984) of de behandelende huisarts of in overleg tussen die twee geneesheren met de eventuele medewerking van een kinesitherapeut. De adviserend geneesheer controleert de aanvraag en verifieert de overeenstemming ervan met de bovenvermelde bepalingen. In geval van overeenstemming geeft hij al dan niet zijn akkoord. De beslissing betreffende de toepassing voor de aandoeningen vermeld in tweede lid, 3, l) van deze paragraaf behoort tot de bevoegdheid van het College van Geneesheren-directeurs in geval van een eerste aanvraag. Als deze aanvraag op grond van de bovenvermelde bepalingen conform wordt geacht door de adviserend geneesheer, bezorgt deze de aanvraag aan het College van Geneesherendirecteurs. In geval van een gunstige beslissing van het College voor de eerste aanvraag, wordt(worden) de eventuele verlenging(en) door de adviserend geneesheer toegekend. In geval van chronische auto-immune inflammatoire polyartritis vermeld hierboven in tweede lid, 3, h) van deze paragraaf zal de diagnosebevestiging worden gegeven door de geneesheer-specialist in de reumatologie, in de inwendige geneeskunde of in de pediatrie. Geen enkel akkoord of geen enkele akkoordverlenging mag worden gegeven voor een periode van meer dan 3 jaar. tt 16 / 24

17 Wanneer de situatie van de rechthebbende een verlenging van het akkoord vereist, moet die situatie opnieuw worden aangetoond door middel van een gedetailleerde medische verantwoording van de behandelend algemeen geneeskundige of specialist, waarin de voormelde elementen zijn opgenomen die noodzakelijk zijn voor het geven van een akkoord, behalve de bevestiging van de diagnose door de geneesheer-specialist. Deze moet niet worden hernieuwd. Voor lymfoedeem dient te worden aangetoond dat de klinische vermindering van het oedeem slechts door kinesitherapeutische of fysiotherapeutisch verstrekkingen behouden blijft. Er is geen nieuw lymfoscintigrafisch onderzoek vereist. 4. In afwijking van de bepalingen van het eerste en het derde paragraaf van dit artikel, wordt de hoegrootheden van de persoonlijke aandelen van de rechthebbende voor de verstrekkingen, bedoeld in artikel 7, 1, rubriek I van 1, 3 en 4 van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, verminderd tot respectievelijk : 1 voor de verstrekkingen , , : a) 26,48 pct. en 10,74 pct. van de honoraria wat de bepalingen van het eerste paragraaf van dit artikel betreft; b) 19,60 pct. en 7,54 pct. van de honoraria wat de bepalingen van het derde paragraaf van dit artikel betreft; 2 voor de verstrekkingen , , , , en : a) 32,08 pct. en 13,79 pct. van de honoraria wat de bepalingen van het eerste paragraaf van dit artikel betreft; b) 21,8 pct. en 8,6 pct. van de honoraria wat de bepalingen van het derde paragraaf van dit artikel betreft. 3 voor de verstrekkingen , , , , , , , en : a) 31,74 pct. en 13,36 pct. van de honoraria wat de bepalingen van het eerste paragraaf van dit artikel betreft; b) 21,41 pct. en 8,14 pct. van de honoraria wat de bepalingen van het derde paragraaf van dit artikel betreft. In afwijking van de bepaling met betrekking tot het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de honoraria voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 22, II, a), van de bijlage van voornoemd besluit van 14 september 1984, zoals bedoeld in het eerste, tweede en derde paragraaf van dit artikel, wordt het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de honoraria voor de verstrekkingen vastgesteld op 0 pct, van die honoraria. tt 17 / 24

18 5. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de honoraria voor de verstrekkingen , [2 NOTA van Justel : het KB /18, art. 1, beschikt : " In artikel 7, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 juni 1986 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2008, wordt in het veertiende lid het rangnummer ' ' vervangen door de rangnummers ' , '. " Deze wijziging slaat op een verlopen vorm van het artikel.]2, , en , die zijn opgenomen in artikel 22, II, b), van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 10 pct. van de honoraria die zijn bepaald in de in artikel 50 van voornoemde wet van 14 juli 1994, bedoelde akkoorden of van de honoraria die door de Koning zijn bepaald ter uitvoering van artikel 52 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel of ter uitvoering van artikel 50, 11, eerste lid, van voornoemde wet van 14 juli 1994; voor de rechthebbenden die genieten van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, 1 en 19 van voormelde wet van 14 juli 1994, wordt dat persoonlijk aandeel evenwel vastgesteld op 5 pct. van die honoraria. tt 18 / 24

19 Art. 7bis. (Opgeheven) Art. 7ter. Het persoonlijk aandeel van alle rechthebbenden in de forfaitaire honoraria opgenomen onder de codenummers , , , , , , , , , , zoals bepaald in het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, wordt vastgesteld op nihil. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming waarin is voorzien in artikel 37, 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de forfaitaire honoraria , , , , en wordt vastgesteld op 3,72 EUR. Art. 7quater. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen , , , , en , bedoeld in artikel 2 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 25 pct. van het honorarium zoals het is vastgesteld bij toepassing van artikel 34 van vorengenoemde wet van 9 augustus 1963; voor de gepensioneerden, weduwnaars en weduwen, wezen en degenen die een invaliditeitsuitkering genieten, bedoeld in artikel 1, wordt dat persoonlijk aandeel evenwel vastgesteld op 10 pct. van dat honorarium. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen en wordt respectievelijk vastgesteld op dezelfde bedragen als die welke op de verstrekkingen en betrekking hebben. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen en wordt evenwel beperkt tot 8,68 euro. Voor de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt dat persoonlijk aandeel beperkt tot 4,34 euro. Geen enkele rechthebbende is een persoonlijk aandeel verschuldigd in de honoraria voor de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers en , bedoeld in artikel 2, K, van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit van 14 september tt 19 / 24

20 Art. 7quinquies. 1. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen en , bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 250 F. Voor de gepensioneerden, weduwnaars en weduwen, wezen en degenen die een invaliditeitsuitkering genieten, bedoeld in artikel 1, wordt dat persoonlijk aandeel evenwel vastgesteld op 80 F van dat honorarium. 2. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen en , bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 300 F. Voor de gepensioneerden, weduwnaars en weduwen, wezen en degenen die een invaliditeitsuitkering genieten, bedoeld in artikel 1, wordt dat persoonlijk aandeel evenwel vastgesteld op 120 F van dat honorarium. 3. Het persoonlijk aandeel van de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende in de honoraria voor de verstrekkingen die zijn bedoeld in artikel 17, met uitzondering van de verstrekkingen , , en ), en in de artikelen 17bis en 17ter en 17quater van de bijlage bij het voornoemde koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 12 pct. van de honoraria zoals ze zijn vastgesteld met toepassing van de artikelen 50, 6 of 11, of 51, 1, zesde lid, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli Dat persoonlijk aandeel is evenwel beperkt tot 100 frank per akte. Dat persoonlijk aandeel is niet van toepassing voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering waarin is voorzien in artikel 37, 1 en 2, van de voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli Art. 7sexies. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekking nr bedoeld in artikel 14, g) van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 25 pct van die honoraria. Art. 7septies. Een bedrag van 16,40 EUR per opneming in een verpleeginrichting komt ten laste van iedere opgenomen rechthebbende, ongeacht of hij al dan niet speciale technische geneeskundige verstrekkingen krijgt, die zijn bedoeld in hoofdstuk V van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september Dit bedrag kan evenwel niet worden aangerekend door de instelling die, zonder dat de opneming wordt onderbroken, een patiënt opneemt die reeds werd opgenomen in een instelling die ditzelfde bedrag voor de genoemde patiënt kon aanrekenen. De rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming waarin is voorzien in artikel 37, 1 en 2, van de voormelde wet van 14 juli 1994, zijn dat bedrag niet verschuldigd. tt 20 / 24

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEROEPSGEBONDEN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING HOSPITALISATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2 Inhoudsopgave Definities Hoofdstuk I - De contracterende partijen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015

Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden Hospitalia op 1 mei 2015 Algemene voorwaarden van de VMOB, gestemd door de Raad van Bestuur van 26 september 2014 en door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2014 Onafhankelijk

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities

Nadere informatie

I. NOTARIAAT. E. Boekhouding en honoraria. p. 63. Subtrefwoord «E. Boekhouding en honoraria» Inhoudsopgave aanvullen

I. NOTARIAAT. E. Boekhouding en honoraria. p. 63. Subtrefwoord «E. Boekhouding en honoraria» Inhoudsopgave aanvullen I. NOTARIAAT E. Boekhouding en honoraria Richtl. 31 januari 2012 p. 76 I. NOTARIAAT E. Boekhouding en honoraria p. 63 Subtrefwoord «E. Boekhouding en honoraria» Inhoudsopgave aanvullen Richtl. 13 januari

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

DENTIMUT PLUS. De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN DENTIMUT PLUS De tandzorgverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN De VMOBB Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie