DE CONTROLE herwinnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE CONTROLE herwinnen"

Transcriptie

1 DE CONTROLE herwinnen Een toolkit voor PARLEMENTSLEDEN om de EIB weer OP HET JUISTE SPOOR te krijgen

2 De missie van Counter Balance is om van de Europese Investeringsbank een open en progressieve instelling te maken die de EU-doelstellingen voor ontwikkeling in daden omzet en die door duurzame ontwikkeling de mensen steunt op wie haar werk een impact heeft. INHOUDSTAFEL Deze campagne wordt gepromoot door : Redactie: Greig Aitken Ontwerp: Joke Lamon 1. Een reus in de schaduw 3 2. Waar liep het mis met de EIB? Wanneer transparantie onzichtbaar wordt Omgekeerde ontwikkeling Steun voor wat niet duurzaam is Rekenschap van de EIB? Reken er maar niet op! Hoe krijgen we de EIB op het juiste spoor? Wat u als Europarlementslid kunt doen Wat u als nationaal parlementslid kunt doen 23 June 2012 Dit document kwam tot stand met de financiële steun van de Europese Unie. De inhoud van dit document valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van CEE Bankwatch Network en kan onder geen enkele voorwaarde beschouwd worden als een weergave van de standpunten van de EU.

3 3 4 Een REus 1. in de schaduw De Europese Investeringsbank (EIB) bestaat al meer dan 50 jaar. En toch als je erover praat is het alsof je een geheime, parallelle wereld binnenstapt! Hier is zo n geheim: de EIB is de grootste openbare geldverstrekker van de wereld! Wist je dat de EIB zichzelf de EU-bank noemt? Of dat de 27 EU-lidstaten aandeelhouder zijn? Neen? Dan was je je er toch wel van bewust dat het Europees Parlement de laatste jaren een steeds grotere rol speelt bij het uitstippelen van het beleid van de EIB? Politici zien zelden een instelling over het hoofd met een jaarlijks budget van 61 miljard Euro (2011). En toch: als het over de EIB gaat is het antwoord op al bovenstaande vragen al te vaak en verrassend een neen. Met deze toolkit willen we proberen dat te veranderen door de financieringsinstelling van de EU onder de aandacht te brengen van parlementariërs in gans Europa. De EIB mag dan al de grootste publieke geldverstrekker van de wereld zijn, toch is ze absoluut niet de meest verantwoordelijke, duurzame of transparante! Het is bovendien een van de meest onbekende internationale financiële instellingen. We zijn ervan overtuigd dat er een verband is tussen de zwakke prestaties op deze vlakken en haar onzichtbaarheid bij de burgers. Het is daarom van cruciaal belang om de democratische controle over de EIB te maximaliseren, zodat ze beter kan presteren, in ieders belang! En wie anders is beter geplaatst om dit democratisch deficit te laten verdwijnen dan jullie, leden van nationale en Europese parlementen? Als aandeelhouders van de EIB hebben de EU-lidstaten een belangrijke impact op de lange-termijnstrategie van de EIB en op de goedkeuring van concrete projecten. Nationale parlementsleden kunnen nationale standpunten beïnvloeden omdat ze vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur van de EIB, gewoonlijk via hun Minister van Financiën en zijn/haar kabinet. Het Europees Parlement is rechtstreeks betrokken bij besluitvormingsprocessen die betrekking hebben op de bank en kunnen rechtstreeks vragen stellen aan medewerkers van de EIB of rapporten schrijven over EIBaangelegenheden. Er zijn mogelijkheden te over om de democratische controle over de EIB en haar functioneren te verbeteren. Deze toolkit gaat kort in op de belangrijkste vlakken waarop de EIB moet verbeteren en geeft u een overzicht van de verschillende mogelijkheden die er zijn, niet alleen om het beleid van de EIB te beïnvloeden, maar ook om haar prestaties te verbeteren. DE EIB MAG DAN WEL DE GROOTSTE PUBLIEKE GELDVERSTREKKER TER WERELD ZIJN, ZE IS LANG NIET DE MEEST VERANTWOORDELIJKE, DE MEEST DUURZAME OF DE MEEST TRANSPARANTE

4 5 Een lange weg Een verhoogde aandacht 6 De EIB heeft een lange weg afgelegd. Waar ze in het begin, in 1958, slechts werkte voor de zes stichtende leden van de Europese Economische Gemeenschap, is ze intussen geëvolueerd tot een globale speler. In 2011 was ze verantwoordelijk voor een budget van 61 miljard Euro. Zowel haar actieterrein als haar budget zijn jaar na jaar toegenomen, maar de democratische controle over de EIB bleef er achteraan hinken. De EIB schijnt zich goed te voelen bij haar discreet profiel dat haar toelaat relatief onafhankelijk te werken. Haar duale karakter van bank enerzijds, maar dan wel met een publiek karakter en zonder-winstoogmerk anderzijds schijnt haar niet te hinderen. De EIB wordt geleid door bankiers, en het is die bankiersmentaliteit die in het Luxemburgse hoofdkwartier overheerst. Anders gezegd: de financiële bekommernis om veilige en goede investeringen en een goed rendement waren heel vaak belangrijker dan ecologische en sociale overwegingen. Vage richtlijnen als het bevorderen van de belangen en het beleid van Europa gaven de EIB uiteindelijk carte blanche, zeker omdat de democratische controle gedurende al die jaren zo goed als onbestaande was. Transparantie, verantwoordingsplicht, sociale en ecologische performances basisobjectieven voor elk verantwoordelijk EU-orgaan zijn pas onlangs op de radar van de EIB verschenen, toen de bank meer aandacht begon te trekken en ook nader onderzocht werd. Toch heeft de EIB op deze vlakken nog een lange weg af te leggen! VAGE RICHTLIJNEN ALS HET BEVORDEREN VAN DE EUROPESE BELANGEN EN BELEID GAVEN DE EIB CARTE BLANCHE De diepgewortelde en erg gesloten bankierscultuur van de EIB werd duidelijk geïllustreerd toen in 1998 de maatschappelijke middenveldorganisaties toegang vroegen tot de documenten. Het antwoord van de bank was: We zijn enkel aan de markt verantwoording verschuldigd. Pas in 1999, zo n 40 jaar na haar oprichting, verscheen het eerste rapport van het Europees Parlement over de EIB. Dat focuste op het verbeteren van de toegang tot de informatie en andere substantiële beleidsaspecten. Sinds die tijd hebben burgers geregeld kritiek geuit, en geeft het Europees Parlement elk jaar aanbevelingen. Die gaan onder andere over OPENBARE BANK IN HET OPENBAAR BELANG de noodzakelijke kwalitatieve rapportering en aan transparantie over de leningen van de EIB! Tot op zekere hoogte heeft deze voortdurende externe druk de positie van de EIB tegenover haar externe stakeholders op een positieve manier beïnvloed. De communicatie is opener dan een tiental jaar geleden en de bank neemt de tijd om over haar beleid en praktijken te bediscussiëren met de verschillende stakeholders. Het recente veto van de EIB tegen de grondstoffen handelaar Glencore, na een open brief van 51 Europarlementsleden (zie verder) toont aan dat de bank gevoelig is voor externe druk en dat dat tot concrete resultaten kan leiden. Het Verdrag van Lissabon zorgde ervoor dat het Europees Parlement meer controle kreeg over de EIB. Het Verdrag gaf de EIB immers een expliciet mandaat voor duurzame ontwikkeling wanneer ze buiten de EU leent. Hierdoor kan het het parlement mee beslissen

5 7 8 over het Externe Leningsmandaat van de EIB. Het Verdrag is een nuttig instrument voor zowel het parlement als het maatschappelijke middenveld om de EIB verantwoording te doen afleggen. In deze tijden van crisis heeft de EIB ook de aandacht getrokken van de beleidsmakers en werd haar budget verhoogd, van 58 miljard in 2008 tot 78 miljard in Sindsdien duikt de EIB ook regelmatig op in de financiële plannen van allerlei beleidsmensen, of het nu in discussies over de Euro-obligaties is, steun voor de Arabische lente, het verzekeren van de EU energievoorziening of het redden van de banken. In deze tijden van enorme besparingen is de EIB voor de Europese commissie een verleidelijk alternatief. De EIB haalt immers haar geld op, op de markten, waar ze dankzij haar AAA-rating (1) goedkoop kan lenen. Zo kan ze geld uitgeven zonder dat dit weegt op het budget. Dat is goed zolang er niets fout gaat. Want een grote bank betekent een groot risico, zeker in tijden van economische onzekerheid. En als leningen niet terugbetaald worden zal het uiteindelijk de belastingbetaler zijn die er voor opdraait. Hoe groter de EIB wordt, hoe groter ook de uitdagingen. Als we willen dat ze haar geld toewijst in functie van het algemeen belang, zal ze voorrang moeten geven aan kwalitatieve resultaten boven kwantitatieve en zal een duidelijke focus op duurzaamheid meer dan ooit nodig zijn! Het laatste decennium is gebleken dat het, dankzij een beter toezicht, mogelijk is om de EIB gunstig te beïnvloeden. Maar alles gaat nog veel te traag en er zijn nog erg grote hindernissen te nemen. Er zijn dus meer inspanningen en verdergaande eisen nodig. In deze toolkit bekijken we de belangrijkste problemen en leggen we uit hoe we deze schimmige reus in een betere richting kunnen duwen. ALS WE WILLEN DAT DE GROOTSTE FINANCIËLE INSTELLING HAAR GELD TOEWIJST IN HET ALGEMEEN BELANG DAN ZAL KWALITEIT BELANGRIJKER MOETEN ZIJN DAN KWANTITEIT 1: 1.Haar AAA-rating kwam hoe dan ook onder druk te staan door de afwaardering van enkele van haar aandeelhouders: de lidstaten. Een afwaardering zou de EIB ertoe verplichten haar leningen tegen hogere kosten uit te geven, waardoor ze irrelevant zou worden. Waar? 2. liep het mis met de EIB TRANSPARANTIE EU CONTINUÏTEIT VAN DE ENERGIEVOORZIENING RISICOKAPITAAL- BELEGGINGEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING DUURZAME ONTWIKKELING

6 9 wanneer 2.1 transparantie onzichtbaar wordt Terwijl de EIB eind jaren 90 nog volhield dat ze alleen aan de markten verantwoording verschuldigd was, is ze het laatste decennium wijselijk van strategie veranderd. Zo is in haar Transparantieverklaring te lezen dat openheid over hoe er beslist wordt haar geloofwaardigheid en haar verantwoordelijkheidszin tegenover de burgers versterkt. Transparantie draagt ook bij tot een verhoogde efficiëntie en duurzaamheid en verkleint het risico op corruptie, stelt de EIB (2). Om haar imago van transparante instelling verder op te poetsen heeft de EIB recent zelfs een gloednieuw glazen hoofdkwartier opgetrokken in Luxemburg. Maar transparantie is natuurlijk meer dan dat. Transparantie is niet hetzelfde als door een glazen gebouw heen kunnen kijken: het is niet alleen een fysiek idee, maar ook en vooral een intellectueel concept, aldus de beroemde architect Helmut Jahn. En het is nu juist het in de praktijk brengen van een transparant beleid waar de EIB mee worstelt. Zo opereert de bank grotendeels buiten (3) het Aid Effectiveness Framework en scoorde ze in november 2011 nog bijzonder laag op de Aid Transparency Index, ver achter de andere internationale financiële (4) instellingen. Bovendien hebben zowel het Europees Parlement (5) als verschillende maatschappelijke middenveldorganisaties de EIB al herhaaldelijk aangemaand tot meer transparantie. Transparantie blijkt vooral een probleem wanneer de EIB leent via intermediaire instellingen. Dit zijn meestal commerciële banken of private equity fondsen die op hun 2:EIB, Transparency policy, p2, I.2, May 2011, 3: de aid effectiveness agenda verwijst naar het belang van ontwikkelingshulp voor de armoedebestrijding. De Verklaring van Parijs (2005) was een hoeksteen voor deze agenda en wordt geruggesteund door de internationale donorgemeenschap, de ontwikkelingslanden en maatschappelijke middenveldorganisaties. Ze definieert de basisprincipes waaraan ontwikkelingshulp moet voldoen om efficiënt te zijn. De vijf principes zijn harmonisering, eigenaarschap, onderlinge afstemming, harmonisatie, resultaatgericht beheer en wederzijdse verantwoording, Counter Balance, Corporate welfare and development deceptions, p. 11, 12, February 2010, uploads/2011/01/sreport-en-web.pdf 4: Publish What You Pay, Aid Transparency Index, November : European Parliament, Granting an EU guarantee to the EIB against losses under loans and guarantees for projects outside the EU, February 2011, 6:Counter Balance, Hit and run development, p 17, November DE LENINGEN KUNNEN NAGETROKKEN WORDEN TOT AAN DE DEUR VAN DE INTERMEDIAIREN, MAAR WAT NADIEN GEBEURT BLIJFT EEN RAADSEL VOOR DE BUITENWERELD beurt het geld uitlenen aan of investeren in midden en kleinbedrijf (6). In tegenstelling tot de rechtstreekse leningen blijft het onbekend welke lening de bedrijven uiteindelijk krijgen. Men kan het geld slechts volgen tot aan de deur van de intermediaire instelling, wat er nadien gebeurt blijft vaak geheim voor het publiek. Zowel de intermediairen als de EIB zelf verschuilen zich maar wat graag achter de zogenaamde confidentialiteitsclausule in hun contracten. Dit maakt het onmogelijk om de impact van de leningen in te schatten en resulteert in steeds meer ondoorzichtige geldstromen. Zoals de Transparantieverklaring van de EIB correct aanhaalt, verhoogt dit het risico op corruptie. Het verhaal van James Ibori, de ex-gouverneur van de olierijke Deltastaat in Nigeria illustreert dit perfect. James Ibori vluchtte weg uit Nigeria in april 2010, nadat hij in beschuldiging was gesteld door de Nigeriaanse anti-corruptie dienst (EFCC). Hij zou activa van de Deltastaat illegaal verkocht hebben om een privélening terug te betalen toen hij nog gouverneur was. Vervolgens werd hij in Dubai gearresteerd en uitgeleverd aan Groot-Britannië, naar waar hij het grootste deel van zijn gestolen geld gesluisd had. In april 2012 Publish what you fund, 2011, aid transparency index World Bank - IDA Global Fund AfBD Netherlands UK - DFID Sweden US - MCC Denmark EC - EuropeAid EC - ECHO UNDP EC - DG Enlargement Estonia IADB EBRD AsDB World Bank - IFC Belgium Switzerland Finland Germany - KfW Korea - KOICA Czech Republic Japan Austria US - PEPFAR Norway Canada France New Zealand Luxembourg Hewlett Ireland Lithuania GAVI Australia EIB US - USAID Germany - GIZ US - State Slovenia Slovakia Korea - EDCF Spain Portugal US - DoD UK - CDC Latvia US - Treasury Italy Hungary Poland Romania Bulgaria Greece China Cyprus Malta Average Aid transparency index

7 11 12 werd hij in een Londense rechtbank schuldig bevonden aan verduistering van miljoenen dollars van Nigeriaanse publieke fondsen en veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Ibori is het archetype van de corrupte elite die haar macht en positie misbruikt om zichzelf en haar entourage te verrijken. Via een private equity fonds, de Emerging Capital Partners Africa Fund II, investeerde de EIB in Nigeriaanse bedrijven die als dekmantel fungeerden voor de vermeende witwaspraktijken van Ibori. In oktober 2007 noemde EFCC onder ede drie bedrijven die Ibori hierbij geholpen zouden hebben. De link tussen die bedrijven en Ibori s partners werd dus al in 2007 bekendgemaakt. Toch bleef ECP zaken doen met deze bedrijven. Dit doet veel vragen rijzen over het niveau van due diligence die gedaan werd door ECP en de EIB. Op dit moment wordt de zaak onderzocht door OLAF, het Europese anti-fraudebureau. Dit soort van intermediaire leningen is de laatste jaren sterk gestegen. Ze zijn nu al goed voor zo n 20% van de EIB-leningen (2010). Deze trend kan gevaarlijke implicaties hebben als de EIB de ondoorzichtige structuur van deze leningen ongemoeid laat. Om dit te vermijden moet de EIB meer details publiceren over de begunstigden en de impact ervan. Zoals altijd zijn transparantie en corruptie twee zijden van dezelfde medaille: als niemand weet wie het geld krijgt weet ook niemand hoe het besteed wordt. Door haar taken zo uit te besteden, besteedt de EIB bovendien een deel van haar verantwoordelijkheden uit. Het due diligence onderzoek overlaten aan derden (zoals hierboven in het geval van ECP) is dus een gevaarlijke trend, die de kwaliteit en de positieve resultaten van de EIB leningen sterk kan ondermijnen. Over rechtstreekse leningen geeft de EIB over het algemeen meer informatie vrij. Toch blijft dit vooral beperkt tot algemene informatie. Aan meer specifieke gegevens zoals de voorwaarden verbonden aan de EIB steun, ontbreekt het nog vaak. In sommige gevallen worden die enkel op aanvraag vrijgegeven vaak nadat het project al lang goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur van de bank. Dit geldt ook voor informatie over de beoordeling of de graad van voltooiing van het project. Hoewel de bank onderworpen is aan de Aarhus Conventie slaagt ze er niet in die volledig na te leven. Zo houdt ze milieu-informatie achter, die ze verplicht is actief te verspreiden om het inzagerecht in documenten zoals voorzien in Aarhus, na te leven. Ook hier is ongetwijfeld ruimte voor verbetering! Omgekeerde 2.2 Ontwikkeling Als investeringsbank legt de EIB de nadruk op grote infrastructuurprojecten, ondermeer in energie, transport en grondstoffen. Bankabele projecten die grote investeringen vergen en geleid worden door grote spelers die veilige opbrengsten kunnen garanderen krijgen voorrang grote spelers als Glencore. Deze grondstoffenreus, die kantoor houdt in Zwitserland, is wereldleider in zijn sector en is hoofdaandeelhouder van Mopani Copper Mine (MCM), een mijnconsortium dat actief is in de Copper Belt van Zambia. De EIB gaf MCM een lening van EUR 48 miljoen aan voordelige voorwaarden. Voor de EIB was dit een gedroomde deal. De grondstoffensector is immers van vitaal belang om de voorziening van grondstoffen voor de Europese industrie veilig te stellen en MCM, met zijn hoofdaandeelhouder Glencore, is financieel een betrouwbare en degelijke partner. Maar voor de Zambianen zelf was de deal 7: Sinds het Verdrag van Lissabon van kracht is in 2007 is de EIB is de EIB verplicht om rekening te houden met ontwikkeling bij al haar leningen (zie art. 208,209 & 212) 8: In juni 2008 kondigde de EIB aan dat het niet meer aan Glencore zou lenen en dat het de zaak zou onderzoeken. Deze aankondiging kwam er wel pas nadat de lening al volledig uitbetaald was. Terwijl de EIB aanvankelijk ontekende dat er een problemen zouden zijn met het project, heeft ze haar visie herbeken naar druk van NGO s, Europarlementairen en kritische artikels in de pers. veel minder voordelig. In Zambia en andere ACS-landen (Afrika, Caraïben en Stille Oceaan) werkt de EIB onder de Cotonou-overeenkomst, die de bank een duidelijk ontwikkelingsmandaat oplegt (7). Ze gebruikt daarvoor ook geld van het Europese Ontwikkelingsfonds. De EIB heeft het altijd lastig gehad met dit mandaat, dat ingaat tegen haar natuur als investeringsbank. Financiële argumenten hebben altijd de bovenhand terwijl de negatieve impact van projecten vaak buiten beeld blijft. Gelukkig hebben in het geval van Mopani de burgers en de pers het plaatje gecompleteerd. Vanuit het standpunt van de Zambianen ziet het er zo uit: MCM maakt dan wel winst, maar heeft een vernietigende impact op het leefmilieu, voert een negatief sociaal beleid en levert de Zambiaanse schatkist weinig tot niets op (8). DE MEESTE MIJNBOUWBEDRIJVEN IN AFRIKA DIE DE LAATSTE JAREN GESUBSIDIEERD WERDEN DOOR DE EIB HEBBEN DOCHTERONDERNE- MINGEN IN BELASTING- PARADIJZEN

8 Steun voor wat niet duurzaam is Hoewel de EIB een nieuwe smelter financierde blijft de uitstoot van zwaveldioxide en andere schadelijke producten buitensporig hoog, met een serieuze impact op het leefmilieu en de gezondheid van de omwonenden van de Mopanimijn tot gevolg. Zure afvalstoffen van de mijn verontreinigden ook het drinkwater en vergiftigden zo 700 tot 800 mensen. Uiteindelijk werd de mijn in 2012 gesloten door de milieuwaakhond van Zambia wegens overtreding van de milieunormen. De onveilige werkomstandigheden maakten verscheidene slachtoffers bij de arbeiders. De MCM kan ze ook gemakkelijk ontslaan omdat ze slechte arbeidscontracten hebben dat gebeurde bijvoorbeeld in 2008, toen honderden arbeiders op straat gezet werden na een daling van de koperprijs. Bovendien kon de schatkist van Zambia helemaal niet profiteren van de EIB-investering. Een gelekte audit toont aan hoe MCM zijn winst verkaste naar het moederbedrijf in Zug, Zwitserland. Dit is duidelijk geen alleenstaand geval. De meeste mijnontginners in Afrika (9) die de EIB de laatste jaren financierde hebben dochterondernemingen in belastingparadijzen als Zwitserland, Delaware, de Kaaimaneilanden enz. En velen hebben al onder vuur gelegen omdat ze de sociale en milieunormen met voeten treden. Voor Zambia, waar 80% van de EIB-leningen naar de mijnbouw gingen, is deze situatie desastreus. 9: Sinds 2000 financierde de EIB reeds 29 verschillende mijnprojecten, voor meer dan EUR 750 miljoen. 10: Slechts 25% van de EIB-leningen gaat naar plaatselijke bedrijven; 35% gaat naar ondernemingen uit de OECD-lidstaten (Eurodad, 2011) 11: Deze brief is online beschikbaar op Als dit soort trends zich verder voortzet zal men het ontwikkelingsgeld blijven gebruiken om de toevoer van grondstoffen naar Europa en om de winsten van de Westerse bedrijven te vergroten (10), met alle gevolgen van dien. Energieprojecten zoals Montraco II in Mozambique of Guelbs in Mauretanië worden gefinancierd onder het mom van ontwikkelingshulp, terwijl het merendeel van de energie gebruikt wordt voor export of voor de industrie. De lokale gemeenschap blijft dan letterlijk in het duister achter! Altijd weer blijven de ontwikkelingslanden achter met minder dan vòòr dat de EIB in hun land investeerde. Dat is omgekeerde ontwikkeling. Zonder dwingende regels en democratische controle zal dit nooit veranderen! Een eerste stap in de goede richting kwam er in Eenenvijftig Europarlementsleden van verschillende politieke groeperingen vroegen in een open brief een moratorium op de publieke financiering van mijnprojecten, tot adequate normen en regels zouden kunnen garanderen dat deze projecten leiden tot duurzame ontwikkeling. DE MEESTE MIJNBOUWBEDRI- JVEN IN AFRIKA DIE DE LAATSTE JAREN GE- SUBSIDIEERD WERDEN DOOR DE EIB HEBBEN DOCHTERONDERNE- MINGEN IN BELASTING- PARADIJZEN Volgens de EIB is de strijd tegen de klimaatverandering voor haar een hoofdzaak en steunt ze de EU doelstellingen voor koolstofarme uitstoot en klimaatbestendige groei in de EU en erbuiten. Deze bewering staat echter in schril contrast met haar financiering van de meest vervuilende energiebron die er is: bruinkool. Zo wil de EIB TES6 financieren, een nieuwe bruinkoolcentrale met een vermogen van 600 MW in Sostanj, Slovenië. TES6 zou vier tot vijf bestaande eenheden van de krachtcentrale vervangen. Voorstanders van het project zeggen dat deze nieuwe eenheid de efficiëntie zal verhogen en de CO2-uitstoot per unit zal verminderen, maar ze vergeten er bij te zeggen dat daardoor Slovenië als land de noodzakelijke vermindering van zijn emissies niet zal kunnen realiseren (12). Voor wat de CO2-uitstoot betreft is bruinkool met voorsprong de slechtste fossiele brandstof. De uitbating van TES6 zal zorgen voor een emissie van 3,1 miljoen ton CO2 per jaar, zowat de maximale hoeveelheid die heel Slovenië zal mogen uitstoten in 2050 (als het tenminste, in lijn met de EU-doelstellingen, zijn emissies met 80% terugschroeft). Zelfs Sloveense overheidsfunctionarissen hebben hierover al waarschuwingen uitgestuurd. Het project verspeelt de kansen voor een ambitieuze lange termijn klimaatpolitiek, aldus Jernej Stritih, directeur van het overheidsbureau voor klimaatverandering (13). TES6 werd voorgesteld in 2003 en opgenomen in het ontwikkelingsplan van de regering in In september 2007 ging de EIB akkoord met een lening van initieel EUR 350 miljoen, die werd verhoogd tot EUR 555 miljoen in april De Sloveense regering moet echter eerst nog haar akkoord geven voor een staatsgarantie van meer dan EUR 450 miljoen. Er bestaan milieuvriendelijkere alternatieven voor deze bruinkoolcentrale, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (nu ongeveer 24 percent van de totale elektriciteitsproductie van Slovenië (14) ), investeringen in energie-efficiënte maatregelen en misschien ook in gas. De EIB-steun voor Sostanj is verontrustend. Ze DE EIB STEUN AAN SOSTANJ IS ZORGWEKKEND OMDAT ZE DE DEUR OP EEN KIER ZET VOOR MEER LENINGEN VOOR KOLENPROJECTEN 12: CEE Bankwatch Network 2011: 13: CEE Bankwatch Network, Focus: Sostanj (TES6) lignite project in Slovenia and the European in-house banks, June : DG Energy Slovenia Renewable Energy Fact Sheet,

9 15 16 opent immers de deur naar meer leningen voor kolenprojecten: ook andere Centraal- en Oost-Europese landen toonden al interesse. Alleen al in Polen denkt men op dit moment aan projecten voor een gezamenlijke capaciteit van 12GW, en ook dat land kijkt naar de EIB voor financiering. De kansen dat de EIB in het project zal instappen zijn reëel, want Sostanj is geen alleenstaand geval: volgens recente cijfers van CEE Bankwatch Network (15), zou de EIB tussen 2007 en 2010 voor meer dan EUR 16 miljard leningen hebben getekend voor fossiele brandstofprojecten, waarvan 1,7 miljard voor kolen, bijvoorbeeld voor een kolengestookte centrale in Karlsruhe in Duitsland (500 miljoen in 2008). Ook recentelijk nog leende men aan kolencentrales, getuige een lening van +/_ 75 miljoen Euro in 2011, voor de kolengestookte centrale van Bielsko Biala in Polen. Positief is dat de EIB-leningen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie de laatste jaren sterk gestegen zijn, en nu reeds het voorziene bedrag voor fossiele brandstoffen overstijgen. Maar als de EIB haar engagement om klimaatverandering tegen te gaan wil nakomen zal ze helemaal geen leningen meer mogen geven voor kolencentrales. Reeds in april 2011 riep het Europees Parlement de EIB op om haar operaties volledig in lijn te brengen met het EU-doel voor snelle overgang naar een koolstofarme economie en een plan op te stellen voor het uit faseren van leningen voor fossiele brandstoffen (16). Hiervoor zal een duidelijke strategie nodig zijn. van erfgoed, privatisering van water, corruptie en het gebruik van grondstoffen ten voordele van de industrie en ten koste van de lokale bevolking. Intussen blijken de economische voordelen van grote stuwdammen vaak te worden overdreven. Zij halen immers vaak hun doelstellingen voor stroomopwekking niet, terwijl zowel de bouwtijd als de voorziene kosten bijna altijd substantieel overschreden worden. Bovendien leveren ze doorgaans dure energie die dus niet toegankelijk is voor de lokale bevolking en enkel in het voordeel van industriële projecten, vooral in de mijnbouw. Dit stelt de World Commission on Dams, een onafhankelijke internationale commissie die onderzoek deed naar de sociale, economische en milieu-impact van grote stuwdammen wereldwijd. Eur (miljoen) Jaar EIB financiering voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en fossiele brandstof Fossiele brandstoffen Hernieuwbare energie Energie-efficiëntie Investeringen in nieuwe warmte- en energieproductie (totaal ) Opgepast met alternatieven! Maar ook de financiering van alternatieven moet met de nodige voorzorg gebeuren. Zo brengt de EIB haar grote stuwdamprojecten onder de noemer groene energie. Tussen 2003 en 2011 investeerde ze in Afrika EUR 335 miljoen in stuwdammen, goed voor 30 procent van al haar investeringen in dat continent. De erg omstreden Bujagali dam in Uganda is er daar een van (zie hierover verder). Ook het NAM Theun 2 waterkrachtproject in Laos is weinig duurzaam: 6200 mensen moesten verplicht verhuizen en landbouwers werden getroffen. 15: CEE Bankwatch Network: Carbon rising European Investment Bank energy lending , December : De EIB overweegt de financiering van nog meer van dergelijke projecten, zoals het Grand Inga Damproject in de Democratische Republiek Congo, dat MW wil produceren. Dit is twee keer de output van de reusachtige Drieklovendam in China. Officieel zou dit project 500 miljoen Afrikanen van energie voorzien, maar in de praktijk zal de energie vooral gebruikt worden voor de mijnindustrie en de export naar buurlanden zelfs Europa werd genoemd als mogelijke afnemer. De negatieve effecten van grote stuwdammen zijn legio: ontbossing, schade aan de biodiversiteit, schending van de mensenrechten, vernietiging Als de EIB echt duurzame energie wil financieren zal ze zorgvuldig moeten beoordelen welk soort energieprojecten echt een verschil maken voor de armoedebestrijding, zonder te raken aan bestaansmiddelen en leefmilieu. Deze statistieken zijn gebaseerd op de methodologie van het CEE Bankwatch Network en kunnen dus verschillen van de cijfers van de EIB zelf. Bankwatch hanteert immers strengere normen; zo worden ondermeer grote waterkrachtcentrales (>10 MW) en vuilverbranding energie centrales niet beschouwd als hernieuwbare energie. EU15 (oude lidstaten) Fossiele brandstof Hernieuwbare energie EU12 (nieuwe lidstaten) Bron: Carbon Rising, CEE Bankwatch Network, 2011 GROTE DAMMEN LEVEREN DOORGAANS DURE ENERGIE DIE NIET TOEGANKELIJK IS VOOR DE LOKALE BEVOLKING EN VOORAL TEN GOEDE KOMT VAN DE INDUSTRIE

10 17 REKENSCHAP VAN DE EIB? REKEN ER MAAR 2.4 NIET Op! In 2007 kende de EIB een lening van USD 136 miljoen toe voor de Bujagalidam in Uganda, een zeer omstreden project! Deze waterkrachtcentrale op de Nijl, ten zuiden van het Victoriameer, heeft immers een immense impact op mens en natuur. Vruchtbare landbouwgrond werd onder water gezet, waardoor landbouwers hun werk verloren en zo n 6800 mensen hun lokale voedingsbronnen. De onderwaterzetting van de Bujagali watervallen, nationaal erfgoed van Uganda, vernietigde ook visgronden en deed acht eilanden op de rivier, met een grote biodiversiteit, verdwijnen (17). Bovendien vreest men dat de stuwdam niet tegenmoet komt aan de energievereisten van de Ugandezen. 95% is niet aangesloten op het elektriciteitsnet, en de enkele gelukkigen die wel een aansluiting hebben zullen de torenhoge prijzen niet kunnen betalen. Van de beloofde goedkopere energie zal dus weinig terecht komen! De NAPE (National Association of Professional Environmentalists) vreest ook dat de dam inspanningen om andere duurzame energie te vinden in de weg zal staan. In 2009 besloot Counter Balance samen met drie andere NGO s (18) een klacht in te dienen tegen het Bujagaliproject bij het klachtenbureau van de EIB. Het Bujugali project strookt naar hun mening immers niet met het te voeren sociale en milieu beleid door de EIB. Een omvattende evaluatie van de verschillende energieopties ontbrak, publieke raadplegingen waren een lachertje en de getroffen mensen kregen geen passende compensatie. Eerder constateerde ook het onafhankelijke Review Mechanism van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank inbreukenop de genderregeling, het herhuisvestings en compensatie beleid van de bank. Er is blijkbaar geen afdoend overleg geweest met de getroffen vrouwen en de plannen voor herhuisvesting en compensatie hielden weinig rekening met hun bekommernissen. En toch was de klacht van de NGO s eind 17: International Rivers (last checked on 10/1/2012), see: 18: de andere betrokken ngo s zijn NAPA (Uganda), SHERPA (Frankrijk) en CLAI (Italië) 19: Independent Review Panel of the African development Bank, Compliance review report of the Bujagali hydropower and the interconnection projects, org/fileadmin/uploads/afdb/documents/compliance-review/ en-bujagali-final-report pdf november nog steeds niet behandeld, hoewel een openbaar maken van de eerste onderzoeksconclusies door de klachtencommissie al tegen september 2010 was beloofd. Na twee jaar van tevergeefs wachten besloot Counter Balance om zich tot de Europese Ombudsman te wenden, in een ultieme poging om de EIB ertoe te brengen verantwoording af te leggen. Dit resulteerde in een voorlopig rapport door de klachten commissie van de bank aan haar externe stakeholder in januari Tot op heden is er nog steeds geen officieel en finaal document. En ondertussen wachten de lokale gemeenschappen nog steeds op een vergoeding voor de schade die het project aanrichtte. De EIB van haar kant betaalde de lening gewoon verder uit. Dit gebrek aan actie stelt het klachtenmechanisme van de EIB in een heel slecht daglicht! Dit orgaan werd in 2009 opgericht na algemene kritiek over verantwoording en transparantie door de EIB en haar stakeholders. Het is de enige mogelijkheid voor getroffen gemeenschappen en burgers in het algemeen om de EIB ter verantwoording te roepen. Tot dusver is het echter een lege doos gebleken. Gelukkig is de EIB verantwoording verschuldigd aan de verschillende lidstaten en aan de EU-instellingen (de Europese Commissie, de EU-Raad, het Europees Parlement en de ombudsman). Via deze instellingen kunnen parlementsleden meer druk uitoefenen op de bank om haar verantwoording te doen afleggen en haar duidelijkere richtlijnen geven. Dit is misschien een veelbelovende manier om te zorgen dat de bank ook echt werkt in het algemeen belang. In het volgende hoofdstuk beschrijven we hoe dit kan gebeuren. HET KLACHTEN- MECHANISME VAN DE EIB IS TOTDUSVER EEN LEGE DOOS GEBLEKEN 18

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s Voor professionele beleggers - Zomer 2011 SRI Nieuws Inhoud 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance van de opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s 5 Rondetafelgesprek: de visie van

Nadere informatie

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

ISSN 1831-2950. Arbeidsverhoudingen. in Europa 2012. Samenvatting. Sociaal Europa

ISSN 1831-2950. Arbeidsverhoudingen. in Europa 2012. Samenvatting. Sociaal Europa ISSN 1831-2950 Arbeidsverhoudingen in Europa 2012 Samenvatting Sociaal Europa Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de Commissie kan verantwoordelijk worden gesteld voor

Nadere informatie

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008 Beleggers op hete kolen Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt pril 2008 Bram Claeys Anton Gerits David Heller Inez Louwagie Sam Van den plas Groene fondsen, duurzame fondsen,

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking DOSSIER: DE ZUIDKANT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS Impact op het zuiden: kan ontwikkelingssamenwerking het verschil maken? Een scharniermoment voor duurzame

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

N 196-29 / 11 / 2013. sociaal-economische nieuwsbrief

N 196-29 / 11 / 2013. sociaal-economische nieuwsbrief N 196-29 / 11 / 2013 sociaal-economische nieuwsbrief NUMMER 196 - november 2013 mededinging De nieuwe BMA officieel van start 3 werkgelegenheid en sociale bescherming Welke Europese follow-up? 8 structureel

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

SECURITE ET STRATEGIE VEILIGHEID EN STRATEGIE

SECURITE ET STRATEGIE VEILIGHEID EN STRATEGIE IMPACT VAN DE EU-UITBREIDING OP DE BUITENLANDSE EN VEILIGHEIDSRELATIES TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN RUSLAND Serge VAN CAMP SECURITE ET STRATEGIE VEILIGHEID EN STRATEGIE Nr 92 MAR 2006 SERGE VAN CAMP Na de

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 167 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 J A A R V E R S L A G 2005 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 Overzicht van projectcategorieën 38 Erkende

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie