Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?"

Transcriptie

1 BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 Budget 2012 is goedgekeurd p. 3 Help, ik organiseer p. 5 Serviceflats officieel ingehuldigd p. 14

2 Verenigingen zijn belangrijk! inleiding Colofon magazine Verenigingen zijn niet meer weg te denken uit onze dagelijkse samenleving. Men zegt wel eens dat verenigingen het sociaal bindweefsel zijn van de maatschappij. En terecht. Via een vereniging leert men vrienden en vaardigheden kennen, leert men zich ontwikkelen of zijn talenten gebruiken. Info Bredene is het officieel informatieblad van het Bredens gemeentebestuur. Verschijnt periodiek. Redactieadres : Gemeentelijk informatieblad Centrumplein Bredene T: 059/ Werkten mee aan dit nummer : Yannick Wittevrongel, Derek Goes, Pascal Rosseel, Sylvie Develter, Steve Dobbelaere, Anja Van Eylen, Ingrid Ballieul, Els Vander Schaeghe, Nils Demonie, Philip Peeters, Rutger Decloedt, Virginie Bultynck, Inger Vermeersch, Natasha Foulon, Guy Lams, Alexander Ide, Anke Cattoor, Dominique Van Deursen, Melissa Wolters, Dina Rotsaert, Kim D Hooghe, Sandra Roelens, Vera Rathé. Foto s: Kevin Mollet, Nils Demonie. Druk en lay-out : Lowyck en Pluspoint Drukkerijen Verantwoordelijke uitgever : College van Burgemeester en Schepenen p/a Burgemeester Steve Vandenberghe Centrumplein 1 Bredene OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS Maandag uur - Dinsdag uur - Woensdag uur uur Donderdag uur - Vrijdag uur - Zaterdag uur - OPGELET! De gemeentelijke diensten (Gemeentehuis, MEC Staf Versluys, bibliotheek, sportcentrum/zwembad, containerpark, dienstencentrum) zullen op volgende data gesloten zijn : zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 december zaterdag 31 december, zondag 1 en maandag 2 januari Sporten, toneel spelen, dansen of eender welke andere bezigheid. Heel veel Bredenaars zetten zich er dagelijks voor in. Is het nu om zelf actief deel te nemen of om anderen te kunnen helpen hun hobby te beleven, voor hun vereniging gaan velen door het vuur. Het gemeentebestuur is zich hiervan bewust en wil de mensen achter deze verenigingen ondersteunen. Zonder evenwel te betuttelen. Door de jongeren gratis gebruik te laten maken van de accommodatie bijvoorbeeld. Door lokalen of materiaal ter beschikking te stellen. Of door hen te ondersteunen in de administratieve of communicatieve taken. Wij weten immers dat een gezond verenigingsleven enorm belangrijk is en een hoeksteen is van een steeds groeiende gemeente. Yannick Wittevrongel Gemeentesecretaris Veel van deze ongevallen hadden vermeden kunnen worden door een aantal eenvoudige veiligheidstips in acht te nemen. Vooreerst dient u een toelating te hebben van de burgemeester om ontploffend vuurwerk af te steken. Hebt u reeds vuurwerk gekocht, de toelating aangevraagd en bent u van plan het nieuwe jaar knallend in te zetten? Hou dan rekening met volgende veiligheidstips! 1. Alcohol en vuurwerk zijn geen goede vrienden. 2. Ontsteek het vuurwerk op een veilige plaats, dus niet in de nabijheid van toeschouwers, huizen, auto s,bomen, 3. Ontsteek het vuurwerk met een smeulende lont! Gebruik geen lucifers of aanstekers. Steek de vuurwerklont aan met gestrekte arm en buig je lichaam niet over het vuurwerk. 4. Plaats de vuurpijl in een buis die verticaal in de grond zit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Glazen flessen zijn NIET geschikt voor het afschieten van vuurpijlen. 5. Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk! 6. Steek vuurwerk dat niet ontploft nooit opnieuw aan. Giet er een emmer water Steve Vandenberghe Burgemeester 2012 op komst Knal het nieuwe jaar veilig in! Oudejaarsavond is in zicht, maar deze laatste dag van het jaar heeft traditioneel nog enkele gevaren in petto Dat drinken en rijden niet samengaan, weet u ongetwijfeld. Maar heeft u al stilgestaan bij de risico s van het ontsteken van vuurwerk? Nog steeds vallen er in ons land meer dan 1000 gewonden door verkeerd gebruik van vuurwerk. overheen. 7. Loopt er toch iets mis? Dan geldt één regel: Eerst water, de rest komt later! Prettige feestdagen en een veilig eindejaar! 2 infokrant inleiding

3 Budget is goedgekeurd Als een goede huisvader algemeen De gemeenteraad keurde op 22 december jl. het budget voor 2012 goed. Het resultaat eigen dienstjaar vertoont voor 2012, zoals reeds jaren het geval is, opnieuw een positief saldo. De belastingen stijgen niet en er worden onder andere extra centen voorzien voor jeugd, sport, kinderopvang en het containerpark. Dat een gemeentelijk budget geen tekort mag vertonen weet u ongetwijfeld. In tijden van crisis is het ook voor ons bestuur niet altijd makkelijk om de juiste keuzes te maken. De keuze bijvoorbeeld om Dexia-aandelen te kopen of niet. In 2009 is ons bestuur niet ingestapt op het aanbod van de gemeentelijke holding om te participeren tegen een vergoeding van 13 %. De vereffening van de gemeentelijke holding kost ons bestuur nu bijna EUR, maar waren we wél ingestapt dan was de kost ongetwijfeld veel en veel groter geweest. Een budget opstellen is dus keuzes maken, rekening houdende met de beleids- en meerjarenplanning. Nuttige projecten In 2012 worden centen vrijgemaakt om de lokalen van de jeugdverenigingen brandveilig te maken. Het project met de jeugdopbouwwerker wordt verdergezet en ook het goed werkende Sjarelkot krijgt van het gemeentebestuur méér middelen ter beschikking. De opleidingskosten van de onthaalouders worden verhoogd en het project Babybabbels krijgt meer centen. De inrichting van het containerpark is ook in 2012 een aandachtspunt. Zo is nieuwe bewegwijzering voorzien en krijgt ons afvalbakkenpark een demoruimte voor composteren. En in 2012 wordt de bijdrage om het pensioen van het contractueel gemeentepersoneel op hetzelfde niveau te brengen als de vastbenoemde collega s, verhoogd van 3 naar 5 %. En uiteraard zijn er in 2012 ook centen voorzien voor het organiseren van de (niet-elektronische!) gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Er wordt 4,2 miljoen EUR uitgetrokken voor investeringen Investeringen op het Sas en Dorp Het gemeentebestuur trekt in 2012 in totaal 4,2 miljoen EUR uit voor investeringen. Zo n 2,3 miljoen EUR wordt gefinancierd door de opname van nieuwe leningen. Bovendien rekent het gemeentebestuur ook op een aantal subsidies: voor strandafvalcontainers, straatveegmachine en de toegankelijkheid van het domein Grasduinen (via het Kustactieplan). Blikvangers in investeringsprogramma 2012 zijn de bestratings- en rioleringswerken op het Michel Vanden Wegheplein en de Staessenstraat (2e deel) - 1,1 miljoen EUR. Daarnaast is er de 2e fase van de heraanleg begraafplaats Priorij ( EUR), de inrichtingswerken Masterplan Sas ( EUR) + Dorp ( EUR) 1e fase en de aanleg van de toegangswegen naar het recreatiedomein Grasduinen ( EUR). Er is in 2012 opnieuw geld voor een ruim voetpadenprogramma ( EUR), het speelterrein van de buitenschoolse kinderopvang wordt uitgebreid ( EUR) en er wordt een nieuwe straatveegmachine ( EUR) aangekocht. Meer inwoners = meer ontvangsten Niettegenstaande de belastingtarieven ongewijzigd blijven, stijgen de inkomsten. Dit heeft uiteraard te maken met het stijgend aantal inwoners en woningen. Alles weten over het budget 2012? Op donderdag 26 januari a.s. vindt in het MEC Staf Versluys de jaarlijkse informatievergadering over het budget Wie alles wil weten over de financiële toestand van de gemeente, kan vanaf 19u30 terecht in zaal Mistral. Achteraf wordt aan alle aanwezigen een receptie aangeboden. Deze receptie geldt ook als nieuwjaarsreceptie voor alle adviesorganen. Informatiedienst 059/ Laatste budget van Jacky Maes Schepen van financiën en OCMW-voorzitter Jacky Maes presenteerde tijdens de voorbije gemeenteraad zijn laatste budget (vroeger beter bekend als begroting) als schepen van financiën. Jacky Maes is sedert 1982 schepen in Bredene. Aanvankelijk was hij bevoegd voor sociale zaken, maar vanaf 1988 kreeg hij daar de bevoegdheid financiën bij. In de begroting of het budget staan alle uitgaven en inkomsten van het volgende jaar. Het budget is dan ook een uiterst belangrijk beleidsdocument. Het geeft aan wat een gemeentebestuur het komende jaar van plan is. Het is ook een omvangrijke evenwichtsoefening, want de uitgaven mogen de inkomsten niet overschrijden. Met de goedkeuring van het budget 2012 stelde Jacky Maes zijn 24e begroting/ budget voor. Jacky Maes neemt op 31 december 2011 ontslag als schepen en OCMW-voorzitter en wordt als OCMWvoorzitter opgevolgd door Patrick Bolle. De bevoegdheid financiën gaat naar schepen Eddy Gryson. algemeen infokrant 3

4 algemeen Gemeentebestuur viert en drukt energiegebruik Het gemeentebestuur van Bredene probeert de Bredenaars van tijd tot tijd aan te zetten tot minder energiegebruik. Zelf snoeit het gemeentebestuur al enkele jaren in het eigen energie- of watergebruik. Het volgende groot project wordt een zuinigere verwarmingsinstallatie voor het gemeentehuis. Het gemeentebestuur van Bredene doet reeds enkele jaren inspanningen om niet alleen het eigen energiegebruik te verminderen, maar ook dat van de Bredenaars zelf. Jaarlijks wordt geïnvesteerd in concrete maatregelen in de gemeentelijke gebouwen die het elektriciteits-, aardgas- of watergebruik aan banden leggen. Grote sensibiliseringsacties zoals de gratis energiescans of het energieweekend in 2010 moeten ook de Bredenaars bewuster met energie leren omgaan. Een volgende stap in dit zogenaamd rationeel energiebeheer wordt nu de installatie van een nieuwe aansturing voor de verwarmings- en verluchtingsinstallatie in het gemeentehuis. Imewo- Eandis onderzocht hoe deze aansturing efficiënter en milieuvriendelijker kan verlopen en deed ondertussen heel wat concrete aanbevelingen. Het gemeentebestuur neemt deze aanbevelingen ter harte en zal begin volgend jaar de nodige werken laten uitvoeren. 20 jaar gemeentehuis Het gemeentehuis vierde onlangs zijn twintigste verjaardag (zie foto). In die twintig jaar tijd is de techniek natuurlijk aanzienlijk geëvolueerd. Jaarlijks wordt geïnvesteerd in maatregelen in gemeentelijke gebouwen Uitgangspunt was dan ook dat de verwarming van het gemeentehuis de dag van vandaag efficiënter en bijgevolg goedkoper en milieuvriendelijker kan gebeuren. Met de nieuwe installatie zal op jaarbasis ongeveer kwh thermische energie (gas) en 850 kwh elektrische energie worden bespaard. Hierdoor vermindert ook de totale CO2-uitstoot met ongeveer 6 ton per jaar. Door de lagere energiekosten, zullen de investeringen binnen 10 à 11 jaar volledig terugverdiend zijn. 4 infokrant algemeen

5 woensdag 7 maart 2012 Help, ik organiseer! Heel wat verenigingen worden gedragen door vrijwilligers. Vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten en bij het organiseren van de meest diverse activiteiten geconfronteerd worden met allerhande vragen van praktische aard. Het gemeentebestuur wil deze vrijwilligers ondersteunen. Wat zijn de gevolgen als er muziek wordt gedraaid? Hoe kunnen we onze activiteit aan een breder publiek bekendmaken? Hoe werkt Facebook!? Op 7 maart 2012 organiseert het gemeentebestuur een voorlichtingsavond met workshops en infosessies over Sabam, billijke vergoeding, gebruik van sociale media (Facebook) en de Uit-kalender. Men kan er ook algemene informatie krijgen en vragen stellen over hoe men tewerk moet gaan. De voorlichtingsavond Help, ik organiseer vindt plaats op woensdag 7 maart 2012 om 19 uur in het MEC Staf Versluys. Inschrijven kan bij de gemeentelijke informatiedienst (059/ of Dienst Rechtshulp in 2012 In samenwerking met de Orde van Advocaten van Brugge organiseert het gemeentebestuur elke maand een zitdag waarop men terecht kan voor juridische informatie bij een advocaat. De consultaties van deze rechtshulp zijn gratis en bestemd voor alle Bredenaars en in het bijzonder voor personen met een beperkt inkomen. Na de consultatie wordt de hulpvrager, indien nodig, doorverwezen. De zitdagen in 2012 vinden plaats elke 3de dinsdag van de maand om 17 uur in het Sociaal Huis. Dinsdag 17 januari 2012 Dinsdag 21 februari 2012 Dinsdag 20 maart 2012 Dinsdag 17 april 2012 Dinsdag 15 mei 2012 Dinsdag 19 juni 2012 Dinsdag 18 september 2012 Dinsdag 16 oktober 2012 Dinsdag 20 november 2012 Dinsdag 18 december 2012 algemeen Toelage buurt- en straatfeesten aanvragen gemeentelijke sociale dienst T: 059/ Jobstudentenbeurs op 17 maart Al sedert 2008 kent het gemeentebestuur een toelage toe aan organisatoren van straatof buurtfeesten. De toelage is bedoeld voor Bredense initiatieven waarbij een of meerdere straten besluiten om een buurtof straatfeest te organiseren. De buurt- en straatfeesten in Bredene zijn de voorbije jaren sterk in aantal toegenomen. De maximale toelage bedraagt 250 EUR per jaar. De buurten straatfeesten zorgden tijdens voorbije edities voor verbroederingen en kwamen de leefbaarheid binnen de wijken, hoe minimaal ook, ten goede. De feesten versterken immers het sociale netwerk tussen buurtbewoners. Aan de toelage zijn wel wat voorwaarden verbonden. Zo moet het feest open staan voor alle omwonenden. Private feesten worden uiteraard niet betoelaagd. Nu aanvragen! Een toelage aanvragen kan via het digitaal loket van de gemeentelijke website (www. bredene.be) of via een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Centrumplein 1 - Bredene. De aanvraag dient vòòr 30 april te gebeuren! Informatiedienst 059/ Op zaterdag 17 maart a.s. vindt van 14 tot 16 uur opnieuw een jobstudentenbeurs plaats in bibliotheek De Leestuin. Voor de organisatie van deze beurs slaat het gemeentebestuur de handen in elkaar met de VDAB, het Jongeren Advies Centrum en een aantal vakorganisaties. Jongeren die op zoek zijn naar een passende job of gewoon meer informatie willen over de complexe wetgeving vinden op de jobstudentenbeurs gegarandeerd antwoorden op hun vraag. Jaar na jaar mag de beurs rekenen op een behoorlijke opkomst uit de doelgroep 15 tot 18-jarigen. Ter gelegenheid van de jobstudentenbeurs stelt het gemeentebestuur telkens ook een informatie- en jobbrochure samen. De brochure bevat, naast informatie over de rechten en plichten van jobstudenten, ook een pak vacatures. Bezoekers van de beurs krijgen als eerste een exemplaar. Na de beurs kan men terecht bij de gemeentelijke informatiedienst of T. 059/ ). algemeen infokrant 5

6 algemeen Maandelijkse huurpremie! De Vlaamse regering heeft de invoering van een Vlaamse huurpremie definitief goedgekeurd. Gezinnen met een heel laag inkomen die al vijf jaar of langer wachten op een sociale woning, zullen vanaf 1 januari 2012 een maandelijkse tegemoetkoming krijgen van 120 euro. Per kind komt daar nog eens 20 euro bij. Mensen die noodgedwongen op de private huurmarkt zijn aangewezen, krijgen de kans om een betere woning te huren en dit tot ze een sociale woning krijgen. De Vlaamse Huurpremie past in het beleid om de woonzekerheid en de woonkwaliteit van huurders, in het bijzonder van de meest kwetsbare gezinnen,te versterken. Betaalbaar en goed wonen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is dat nog niet het geval. Een gemiddelde huurwoning in Vlaanderen kost al snel 500 euro. Per extra slaapkamer komt daar vijftig tot honderd euro bij. Voor mensen in de laagste inkomensgroepen, zeker als ze kinderen hebben en dus een grotere woning nodig hebben, is dat problematisch. Deze mensen dreigen in armoede te verzeilen of er nog dieper in weg te zakken. Met de invoering van de huurpremie wordt een belangrijke stap gezet om de woonkwaliteit en de bescherming van huurders te versterken. Concreet zullen mensen met een zeer laag inkomen (maximuminkomen van euro plus euro per persoon ten laste) die 5 jaar of langer kandidaat-huurder zijn voor een sociale woning een tegemoetkoming krijgen in de huurprijs. In totaal gaat het in Nu inschrijven! Gratis autograveeractie Op zaterdag 10 maart 2012 organiseren het gemeentebestuur en de firma Carglass opnieuw een autograveeractie te Bredene. Tussen 9 en 16 uur kunnen automobilisten terecht in het gemeenschapscentrum Sas om er het chassisnummer van de wagen in de ruiten te laten graveren (groene verzekeringskaart en inschrijvingsbewijs meebrengen). Dit verkleint aanzienlijk de Vlaanderen om à gezinnen. De maandelijkse toelage wordt afgestemd op de huurprijs en de gezinsgrootte en bedraagt 120 euro per gezin, maar maximaal een derde van de huurprijs. De maandelijkse toelage wordt afgestemd op de huurprijs Daarbovenop komt 20 euro per persoon ten laste. Rechthebbenden zullen automatisch worden aangeschreven en de premie krijgen van zodra ze een kopie van hun huurcontract bezorgen. Ter illustratie: een alleenstaande die binnen de inkomensgrenzen valt, al vijf jaar op een sociale woning wacht en een studio van 210 euro huurt, zal een huurpremie krijgen van 70 euro per maand. Een gezin met twee ouders en drie kinderen dat een woning van 600 euro huurt, zal kunnen rekenen op 180 euro per maand: 120 euro plus 20 euro per kind. Gemeentelijke huisvestingsdienst Duinenstraat T. 059/ kans op wagendiefstal. Geïnteresseerden kunnen zich nu reeds inschrijven. Om wachttijden te vermijden wordt onmiddellijk een uur afsgesproken. Inschrijven kan bij de informatiedienst op het nummer of via bredene.be. Hinder op Koninklijke Baan Naar aanleiding van geplande onderhoudswerkzaamheden (vernieuwen spoorlijn) aan de tramlijn vanaf de halte Bredene-campings (Astrid) tot in het centrum van De Haan, wordt vanaf 16 januari 2012 verkeershinder verwacht op de Koninklijke Baan (N34). Tijdens de werken wordt alle verkeer op één baanvak teruggebracht. De oversteekplaats ter hoogte van de Koerslaan wordt van 16 januari tot 30 maart a.s. tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Er is ook hinder voor het fietsverkeer. Fietsers zullen tijdens de werken geen gebruik kunnen maken van het fietspad op de Koninklijke Baan, maar zullen worden omgeleid via de Kapelstraat/Driftweg. De uitvoering van de werken zal in 3 fasen gebeuren. De totale uitvoering zal 9 maanden in beslag nemen. Fase 1 en 3 van 16 januari tot 30 maart 2012: Koninklijke Baan (zijde duinen) en doorsteek Koerslaan afgesloten Fase 2 en 3 van 16 april tot 31 december 2012: Koninklijke Baan (zijde Driftweg/ Kapelstraat) afgesloten en doorsteek Koerslaan open. Tijdens de schoolvakanties wordt er niet gewerkt en wordt waar mogelijk de Koninklijke Baan opengesteld voor verkeer. Gemeentelijke technische dienst T. 059/ infokrant algemeen

7 Herstellingswerken in de Buurtspoorwegstraat Inwoners uit de Buurtspoorwegstraat klagen reeds enige tijd over trillingen en lawaai ten gevolge van het intensieve verkeer in hun straat. Het gemeentebestuur beloofde te onderzoeken wat het kan doen aan de klachten, maar gaf tegelijkertijd aan dat er voor het drukke en zware verkeer en de hinder die hiermee gepaard gaat geen pasklare oplossing bestaat. algemeen Begin december werden reeds een aantal herstellingswerken uitgevoerd in de Buurtspoorwegstraat. Met gietasfalt werden alle voegen tussen de betonvlakken gevuld en alle putten en oneffenheden in het wegdek weggewerkt. Deze werken werden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en kosten EUR. Dezelfde herstellingswerken worden uitgevoerd in de Fritz Vinckelaan. Volgend jaar wordt een slemlaag aangebracht De eerste bevindingen tonen aan dat door deze werken de trillingen en bijgevolg ook het geluid veroorzaakt door het verkeer verminderen. Slemlaag voor Buurtspoorwegstraat en Fritz Vinckelaan. Volgend jaar wordt een slemlaag aangebracht. Een dergelijke slemlaag is een oppervlaktebehandeling die niet alleen de levensduur van de wegbedekking verlengt, maar ook het rijcomfort verbetert en de geluidsoverlast in aanzienlijke mate beperkt. Mobiliteitsplan Inmiddels is het gemeentebestuur ook bezig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Dit mobiliteitsplan zal oplossingen moeten aanreiken voor het drukke verkeer op de as Buurtspoorwegstraat/Fritz Vinckelaan. Ook werd aan De Lijn gevraagd om toch minstens buiten de spitsuren kleinere bussen in te zetten. De buslijnen 4 en 9 van en naar Bredene worden zeer druk gebruikt waardoor De Lijn verplicht is, zeker tijdens de spitsuren, gelede bussen in te zetten. Ook de politie volgt de situatie verder van nabij op. In de komende weken mogen hier dan ook nog nieuwe snelheidscontroles worden verwacht. Gemeentelijke technische dienst T. 059/ Eerste business-contactavond groot succes De eerste lokale business-contactavond in het MEC Staf Versluys is een groot succes geworden. Een 200-tal aanwezigen kon er met een hapje en een drankje op een ongedwongen manier kennis maken met collega-ondernemers. Tussendoor werd nog enige duiding gegeven over het economisch beleid van Bredene en hield Jürgen Vanpraet (Think Pink vzw) een interessante voordracht over imagobuilding. De business-contactavond werd gezamenlijk georganiseerd door het gemeentebestuur, de raad voor lokale economie en de handelsverenigingen Verenigd Bredene, Handelskring Bredene en Unizo Bredene. Voorbereid op de winter Dit jaar wordt er bij winterse neerslag extra aandacht gegeven aan de fietspaden langs de invalswegen. Hiervoor zet de gemeente extra materieel en ploegen in. Na de zoutschaarste van vorig jaar werd een extra voorraad strooizout aangelegd. Het is niet de bedoeling om alle wegen en fietspaden te strooien. In woonwijken bijvoorbeeld, waar er weinig verkeer is en veel jonge gezinnen wonen, is er voornamelijk bestemmingsverkeer en weinig doorgaand verkeer. Bij sneeuw of ijzel is de impact er dan ook eerder beperkt en gunt het gemeentebestuur de kinderen vooral veel sneeuwpret. Bij gladheidsbestrijding wordt er wel voor gezorgd dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning een bestrooide weg vinden. Eigen stoep ruimen! Het gemeentebestuur rekent ook op de inwoners om de stoep vóór de eigen woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Bejaarden of personen met een handicap die hier niet in slagen en die niet op hulp kunnen rekenen van buren, familie,, kunnen tegen een kleine vergoeding steeds beroep doen op PWA-medewerkers. De vrijwilligers die in het kader van het project Aan(d)tachtig huisbezoeken brengen aan die inwoners die minder zelfredzaam zijn, worden ook elk jaar gevraagd om bij vriesweer en sneeuwval een huisbezoek te brengen aan de personen waarvoor ze binnen dit project zorg dragen. Bekijk het strooiplan: www. bredene.be/strooiplan algemeen infokrant 7

8 toerisme / sport Versluys Cyclocross 29 december 2011 Kom de toppers bekijken in Bredene! Voor het derde jaar op rij organiseert het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, in samenwerking met BVBA Sita en het gemeentebestuur, de Versluys Cyclocross. Op donderdag 29 december zakt de veldrittop af naar het Paelsteenveld in Bredene. In samenwerking met oud-wereldkampioen Paul Herygers werd terug een prachtig parcours uitgewerkt. De eerste twee edities van dit topevenement waren duidelijk een schot in de roos. Het parcours van 2,38 km krijgt opnieuw het MEC Staf Versluys als centraal punt. Programma: 12u30 - wedstrijd voor nieuwelingen 14 uur - wedstrijd voor juniores 15 uur - start Versluys cyclocross voor elite m/z contract Net als vorig jaar staan er naast beloftevolle renners heel wat nationale en internationale toprenners aan de start. Huidig wereldkampioen Zdeněk Štybar en Belgisch kampioen Niels Albert zijn er zeker bij! Beslist de moeite dus om de cyclocrossers van dichtbij te bewonderen. Tickets kosten 9 EUR (met KBWB-pas) en 10 EUR. Er zijn al vippakketten beschikbaar vanaf 50 EUR p.p. voor de afterparty (incl. inkom, avondbuffet en drank). Meer weten over deze rubriek? dienst Toerisme, T. 059/ , E LOVE STORY in Bredene Dorp Op zaterdag 11 februari wil Bredene alle verliefden vergasten op een onvergetelijke avond vol verrassingen. De gemeentelijke dienst toerisme organiseert dan voor de 5de keer een Valentijnwandeling door het Dorp. Wil je meegenieten van een stemmige sfeer? Kom dan om 18 uur naar de St-Rikierskerk (Bredene Dorp) om je te laten meenemen op een korte wandeltocht doorheen Bredene Dorp. In de watertoren kan je dan genieten van een natje en droogje. Om 18u20 is er een (romantische film-) quiz, vervolgens gaat het naar de speelplaats van de vrije basisschool De Dorpslinde voor een verrassingsmoment. Daarna trekt de tocht richting Dorpsstraat voor een poëziemoment en naar het Vrij Atelier om af te sluiten aan de Watertoren. Daar is er een voorstelling van toneelkring De Coulisse en kan men drankje of hapje nuttigen. Kerstboomverbranding op 14 januari De kerstboomverbranding met sprotjesavond vindt in 2012 plaats op zaterdag 14 januari. De kerstboomverbranding zelf vindt plaats op het strand ter hoogte van strandpost 3. De sprotjesavond op het marktplein ter hoogte van het Astridcomplex. Naar goede gewoonte werd opnieuw een stevig en aantrekkelijk feestprogramma uitgewerkt: Programma uur: gratis kindergrime, snoepjesfee, carrousel uur: gratis suikerspin uur: vuurshow Fou de feu uur: optocht naar strand voor kerstboomverbranding uur: gratis warme porties sprot, wulken en gebakken vis uur: prijsuitreiking eindejaarsverlichtingsactie uur: concert coverband Crystal Moon uur: vuurwerk Ook de innerlijke mens wordt natuurlijk weer danig versterkt, met onder meer gratis suikerspin, sprot, wulken en gebakken vis en verkoopstandjes met jenever, glühwein, koffie, soep, braadworsten, Erfgoedwandeling Op zaterdag 25 februari a.s. is er om 14 uur de gratis thema-wandeling Naar de Belle Epoque van Bredene. Een wandeling met gids waarbij u meer te weten komt over het ontstaan en de ontwikkeling van de wijk Bredene Duinen (Bredene aan Zee) met o.a. de bouw van de villa s tijdens de belle époque en de teloorgang van de luxe-villa s uit het begin van de 20ste eeuw. De wandeling duurt 2 uur en start aan het Duinenplein. Enfinity Duo Race Op zondag 29 januari a.s. is er de nieuwe editie van de Enfinity Duo Race, de unieke mountainbike wedstrijd voor duo s waar samenwerking en ploeggeest het halen van de brute kracht. Strand, duinen en dijk vormen andermaal het unieke decor voor een wedstrijd waarin per koppel wordt gereden. Elk team fietst samen. De uitslag wordt immers bepaald door het laatst aangekomen teamlid. Zowel voor de corporate- als duo raid wordt de start gegeven om 13u30 op het strand ter hoogte van de surfclub Twins (post 1). gemeentelijke sportdienst T. 059/ infokrant toerisme / sport

9 Krokussportkamp volle en/of halve dagen De sportkampen, die door de gemeentelijke sportdienst telkens tijdens de korte verlofperiodes (behalve kerstverlof) worden georganiseerd, worden vanaf het krokusverlof uitgebreid. Tijdens de herfstvakantie werd reeds met succes geëxperimenteerd en die lijn wordt dus nu doorgetrokken. Zo kan men voortaan kiezen voor de formule van halve en/of volle dagen. De deelnemers die opteren voor een volle dag (van 8 tot 17 uur) brengen hun lunch zelf mee en krijgen over de middag een drankje aangeboden. Zij die de gebruikelijke formule van halve dagen willen aanhouden worden vanaf 13 uur verwacht om in te pikken in het vertrouwde en alom gewaardeerde programma. Er dient zoals vroeger wel ingeschreven per volle week van maandag tot vrijdag (formule halve dagen of formule volle dagen). De inschrijvingsformulieren worden opnieuw verspreid via de school of liggen ter beschikking aan de kassa van het zwembad vanaf eind januari. gemeentelijke sportdienst T. 059/ Marcel Naassens is op 72-jarige leeftijd na een slepende ziekte op 26 november jl. overleden. Met Marcel verliest Bredene een gepassioneerd wielertoerist (o.a. bij zijn club WTC Astrid). Al van bij de eerste editie van de Bredense fietstocht Ride for the Roses, ten voordele van Kom op tegen Kanker, was Marcel Naassens paraat. Marcel is de voorbije jaren dan ook uitgegroeid tot het gezicht van de Bredense fietstocht voor het goede doel. Tijdens de voorbije editie kon hij echter niet meer de ganse tocht meerijden, maar was hij wel aanwezig bij de start. Het gemeentebestuur wil langs deze weg de familie, vrienden én de wielertoeristen van WTC Astrid zijn blijken van medeleven betuigen. Gemotiveerde sportmonitoren gezocht De gemeentelijke sportdienst is steeds op zoek naar sportmonitoren voor de jaarlijks terugkerende sportkampen tijdens de Krokus-, Paas- en Herfstvakantie. Ben je sportief en voel je je geroepen om tijdens deze korte vakanties een groep jongeren tussen 5 en 16 jaar te begeleiden in ruil voor een prima vergoeding, stel dan je kandidatuur bij de gemeentelijke sportdienst. Marcel, pionier van de Ride for the Roses, is niet meer Ride for the Roses in 2012 De volgende editie van de Ride for the Roses staat op zondag 24 juni op het programma. Zoals bekend gaat de opbrengst van deze jaarlijkse fietshappening naar Kom op Tegen Kanker. De tocht, met start- en aankomstplaats op het evenementenplein van het MEC Staf Versluys, bracht vorig jaar EUR op. Er staan familiefietstochten met vrije start op het programma van 25 of 45 km, maar doorwinterde fietsers kunnen zich ook aan de hele Ride wagen, een groepstocht van 100 km. Derde reeks zumba en/of BBB Op dinsdag 14 februari 2012 start de gemeentelijke sportdienst met de derde sessie Zumba (19u30) en BBB (20u30) in de polyvalente zaal van het gemeentelijk sportcentrum. De sessies gaan door elke dinsdagavond en dit tot eind juni De formule met de beurtenkaart blijft behouden 50 EUR voor 10 beurten zodat er bij een eventuele afwezigheid geen centen verloren gaan. De kaarten worden te koop aangeboden bij de gemeentelijke sportdienst (aan het loket van het zwembad). Onze gebrevetteerde en ervaren initiator Sara Silvia Morales is er alvast klaar voor. Sportprijzen 2011 Op zaterdag 17 maart 2012 worden de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt in het MEC Staf Versluys. Naar aanleiding van dit gebeuren gaat ook de sportkwis voor sportverenigingen door. De gemeentelijke sportraad doet nu reeds een oproep aan alle Bredenaars om de opmerkelijke sportprestaties van het afgelopen jaar kenbaar te maken zodat het bestuur uit de kandidaturen de meest opmerkelijke prestatie kan bekronen. Ook de schaal voor toewijding voor een verdienstelijke en opmerkelijke carrière langs de zijlijn van de sport wordt jaarlijks uitgereikt alsook de vele Bredense beloftevolle jongeren. Kandidaturen worden overgemaakt aan de gemeentelijke sportdienst. gemeentelijke sportdienst T. 059/ sport sport infokrant 9

10 cultuur Meer en meer mensen vinden de weg naar cultuur in het MEC Staf Versluys. De voorstellingen in het MEC Staf Versluys zijn intussen een echte vaste waarde in het culturele landschap aan de kust. Afgelopen najaar was het meermaals over de koppen lopen. De tentoonstelling van Danny Bloes lokte meer dan kunstliefhebbers naar het centrum, de show van Piv Huvluv werd op algemeen verzoek, na een supersnel uitverkochte eerste voorstelling, een tweede keer georganiseerd en trok opnieuw een massa volk. Ook bij de voorstellingen van Panache & Karl Vannieuwkerke was er geen enkel zitje meer vrij. Daarnaast werden ook de filmliefhebbers verwend met het festival Delicatessen en stonden ook de New-Wavers niet in de kou met een geslaagde eerste editie van het Seawave festival. Er komt trouwens een tweede editie van Seawave op 27 april. 10 jaar Arnoevoo, smullen van al het mooie In het MEC Staf Versluys loopt momenteel de overzichtstentoonstelling 10 jaar Arnoevoo. Tijdens de vernissage op zondag 4 december verzorgde kunstcriticus en jurylid Hugo Brutin een beklijvende inleiding. In plaats van een kunstwedstrijd wordt dit jaar een overzichtstentoonstelling georganiseerd met de werken van alle laureaten van de voorbije edities. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen tot en met 14 januari 2012 tijdens de openingsuren van het MEC Staf Versluys. Voor de Bredenaars wordt dit alvast een prettig weerzien met enkele jonge kunstenaars die hier één van hun eerste belangrijke stappen in hun kunstenaarsloopbaan hebben gezet. Hanne De Meyer over haar leven als mucopatiënte Tijdens de Europese week tegen mucoviscidose verscheen het boek Adembenemend Himalaya ten voordele van het longtransplantatiefonds. Dit fonds dekt grotendeels de kosten die gepaard gaan met deze levensreddende operatie. De Bredense Hanne De Meyer is een van de zes getuigen die de ziekte een gezicht geven in het boek. De zes getuigen op een bijzonder openhartige manier over hun strijd tegen deze taaie aandoening en vertellen daarbij over hun dagelijkse figuurlijke klim naar de top, over hun verwachtingen en hun dromen maar ook over het verdriet en de pijn. De opbrengst van dit boek gaat integraal naar het longtransplantatiefonds. Het boek Adembenemend Himalaya is te verkrijgen via voor slechts 40 euro. Kinderkunstwedstrijd Naar jaarlijkse gewoonte vindt ook in 2012 de kinderkunstwedstrijd plaats. Alle leerlingen uit de 8 scholen in Bredene worden gevraagd om zich artistiek uit te leven rond een vooropgesteld thema. Er kan individueel of in klasverband gewerkt worden. Vorig jaar leverde dit een zeer grote diversiteit aan werken op waaruit een vakjury de 3 beste moest selecteren. Aansluitend op de prijsuitreiking worden de werken tentoongesteld in het MEC Staf Versluys van 20 februari tot 3 maart. Naar het theater Cultuur is belangrijk, ook voor kinderen. Zéker voor kinderen. Daarom doet het gemeentebestuur een ernstige inspanning om alle kinderen die school lopen in Bredene in contact te laten komen met theater. Onlangs waren de kinderen uit de tweede graad te gast in het MEC Staf Versluys waar ze konden genieten van een bijwijlen hilarische show over een jongen die wegdroomt over zijn toekomst als goochelaar op de zolder van zijn grootouders. Het werd een interactieve show vol spectaculaire trucs. De voorstelling van Jo De Rijck Later als ik groot ben werd door alle kinderen zeer goed onthaald. De kinderen van de 1e graad konden dan weer volop genieten van de voorstelling Kikkerkusjes van het vermaarde gezelschap Kip van Troje. 10 infokrant cultuur

11 Jazz in the Box: het gezelligste jazzfestival van de kust In maart wordt voor de tweede keer Jazz in the Box georganiseerd. Jazz in the Box is een kleinschalig, bijzonder intiem en gezellig jazzfestival dat u 3 donderdagen op rij laat genieten van een avondje uitstekende jazz in een uniek kader. bibliotheek / cultuur Voor deze 2e editie werden 3 steengoede jazzensembles op de affiche gezet. Het Ragini Trio van Nathan Daems, dat het festival opent op 8 maart, speelt zelfs een exclusief concert in Bredene. Met supertalent Lander Ghyselinck achter de drums en de bekende Italiaanse bassist Marco Bardoscia wordt het beslist een prima concertervaring. Op 15 maart is het jazzcombo Just Friends te gast in the Box. Wanneer 6 levenswegen van 6 muzikale talenten elkaar kruisen wordt Just Friends geboren. De groep rond zangeres Chantal Marchand debuteert in 2010 met het bijzonder warm onthaalde album Since you went away. Pieter Bebonnet op bas, PJ Dhaenkint op blazers, Bram de Looze op piano, Bruno Prina op gitaar en Jacques Vandevelde op drums nemen u mee op een onvergetelijke jazzcruise 22 maart verwelkomen we levende legende Jimmy Moliere. De man deelde meer dan 25 jaar het podium met Fats Domino, wiens vaste gitarist hij was. De liefde bracht hem naar België maar de muziek liet de Amerikaan niet los: al snel richtte hij zijn eigen quartet op. De virtuoze gitarist wordt op het podium bijgestaan door Marc Alleyn op piano, JP Pilleljon op drums en Xavier Rau op contrabas. Samen brengen ze een onweerstaanbare mix van eigen composities en alternatieve uitvoeringen van classics en standards met de stijl van Wes Montogomery als subtiele leidraad. Een abonnement voor de 3 concerten kost amper 20 EUR, voor een los ticket betaal je 8 EUR. De deuren gaan telkens open om 20 uur, de concerten beginnen om 21 uur. Opgelet, het aantal plaatsen is erg beperkt! De Leestuin vierde feest De bib in 2012 Op 9 december sloot de Bredense bib 2011 feestelijk af met de officiële inhuldiging van de 2 zelfuitleenbalies en het gloednieuwe baby-salon. In aanwezigheid van de gedeputeerde voor cultuur Gunter Pertry werd ingezameld kindermateriaal overhandigd aan De Viertorre, ten voordele van hun ruilhoekje voor kansarme moeders. Jessica Vandemaele kwam haar welverdiende bongo-waardebon in ontvangst nemen. Haar anekdote voor de wedstrijd Dankzij de bib kon het meeste de bib ontroeren. Ook voor 2012 heeft de bib een druk programma vastgelegd, met onder meer Heemkundig Bredene - een kennismaking met de 2 Bredense heemkundige kringen Ter Cuere en de Confrérie van t Vynckx- en Woutermansambacht, Jeugdboekenweek 2012 (10 tot 25 maart)- een scholenprogramma rond het thema dieren, Boekbaby - een nieuw project voor de allerkleinste Bredenaars, Kinderjury feest - het 10-jarig jubileum van de Bredense Kinderjury, een nieuwe schattenjacht van Vlieg, computer- en internetlessen, en opnieuw een boeiende Bibweek. De medewerkers gaan in 2012 voor het eerst floorwalken. Verder zal de bib werken aan onthaalfolders, een vernieuwd concept klasrondleidingen en niet te vergeten: een inleverschuif en een sprookjesmuur! bibliotheek / cultuur infokrant 11

12 jeugd 3, 4 en 5 januari 2012 Indoor speeldorp tijdens Kerstvakantie: haal nu je tickets! Filmvoorstellingen Woe 15/2: Cars II (alle leeftijden) Goed nieuws voor de fans van springkastelen, hindernissenparcours, ballenbaden, trampolines en nog van dat leuks: van dinsdag 3 tot en met donderdag 5 januari slaat het speeldorp opnieuw zijn tenten op in het MEC Staf Versluys. Drie dagen lang kunnen de kids ravotten in een tot in de nok gevulde zaal, goed voor 1000 vierkante meter superleuke attracties. Daarnaast kunnen de kids zich ook laten schminken aan de grimestand en kunnen alle kids deelnemen aan een kleurwedstrijd. Voor de allerkleinsten wordt een apart kleuter- en peuterhoekje voorzien. Terwijl de kinderen naar hartenlust spelen, kunnen de ouders in alle rust genieten van een drankje in de foyer, waar een aparte bar wordt ingericht. Het indoor speeldorp is open van 10u tot 13u en van 14u tot 17u. Tickets kosten 3 EUR voor een halve dag en zijn vanaf midden december beschikbaar aan de balie van het MEC Staf Versluys. Opgelet: het speeldorp heeft een zaterdag 4 februari Foute Fuif Junior Editie gelimiteerde capaciteit van 250 kinderen per halve dag, dus vol is vol. Heb je het liever wat rustiger? Kom dan bij voorkeur in de voormiddag. Na het grote succes van twee voorbije vorige edities, worden alle kids en teens op zaterdag 4 februari opnieuw getrakteerd op een superleuke party voor het goede doel! Het concept is ondertussen al bekend: foute DJ s, lekkere cocktails, een luchtkussen dansvloer, mogelijkheid om af en toe mee te zingen met je favoriete nummers, een flou dansvloer en bijhorende lightsticks. Nieuw dit jaar is de verkiezing van de best verklede kinderen, waarmee leuke prijzen te winnen vallen. Kids (tot 12 jaar) zijn welkom van 15u tot 19u, de tienerfuif (enkel voor tieners vanaf 12 jaar) gaat s avonds door van 20u tot 01u. Voor de ouders wordt een aparte bar ingericht in de foyer en ook zij worden verwend met wat extra animatie in de vorm van een bingo-namiddag. De Foute Fuif staat ook nu weer in het teken van een goed doel. Dit keer werd gekozen voor Bednet. Deze organisatie helpt langdurig zieke kinderen uit het lager en secundair onderwijs die door een langdurige ziekte of hospitalisatie niet naar school kunnen. Tickets zijn verkrijgbaar bij de jeugddienst en aan de balie van het MEC Staf Verlsuys (voorverkoopprijs: 4 EUR (verkleed) / 5 EUR (niet verkleed), aan de deur 5 EUR (verkleed) / 6 EUR (niet verkleed) ouders gratis, 1 EUR per bingoformulier) Woe 14/3: De Smurfen (vanaf 4 jaar) Telkens om 15u in het MEC Staf Versluys Inkom 2,50 EUR, tickets enkel de dag zelf verkrijgbaar Latent Talent in een nieuw kleedje Latent Talent, het project van de jeugddienst waarbij jonge lokale bands een podiumkans wordt aangeboden, wordt vanaf 2012 in een nieuw kleedje gestoken. In plaats van alle optredens te concentreren op één datum en één locatie, zullen er volgend jaar 4 à 5 avonden met optredens plaatsvinden. Twee ervan blijven in het MEC Staf Versluys op zaterdagen 24 maart en 1 september. De overige optredens worden op locatie georganiseerd. Hierbij wordt o.m. gedacht aan de diverse jeugdlokalen maar ook aan buitenlocaties, zoals het recreatiedomein Grasduinen. Lokale bands, DJ s en andere muzikale duizendpoten die graag willen optreden kunnen zich aanmelden bij de jeugddienst via Kinderrommelmarkten 2012 dinsdag 10 juli 2012 dinsdag 14 augustus 2012 Inschrijven mogelijk vanaf 15 januari via of loket Meer weten over deze rubriek? Jeugddienst T 059/ infokrant jeugd

13 Gilberte in de bloemetjes De 89-jarige Gilberte Rau droomde reeds geruime tijd van een grote familiereünie. Op zaterdag 3 december ging die wens in vervulling. Maar liefst 5 dochters, haar zoon, de 19 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen - waaronder 7 viergeslachten en hun partners zetten Gilberte in de bloemetjes. Gilberte verblijft in RVT Wackerbout waar ze de beste zorgen krijgt. >> bredenaars in de kijker Brian Sarrazyn is kampioen hockey Stem voor Sunita! Bredenaar Brian Sarrazyn werd dit jaar kampioen in Nederland H-hockey 4de klasse. Hij maakt deel uit van de H-hockey ploeg Gidos H3 van het Dominiek Savio Instituut Gits. H-Hockey wordt gespeeld met handbewogen sportrolstoelen. Dit zijn veelal speciaal aangepaste sportrolstoelen om snelheid, acceleratie en wendbaarheid te verbeteren. Aan de rolstoelen mogen geen scherpe uitsteeksels zitten of onnodige obstakels aan de onderkant want die zouden de baldoorlaat kunnen verhinderen. Het doel bij H-Hockey is 2,20 meter breed en 40 cm hoog. Een wedstrijd duurt tweemaal 15 minuten. >> De Bredense Sunita Ram neemt deel aan de missverkiezing Misses Glamour International. Sunita is 28 jaar, moeder van 1 dochtertje Anaïs en actief in de mediasector bij het lifestylemagazine Karaat. Een aantal weken geleden werd Sunita 2de eredame over alle provincies in de wedstrijd Model of the Year In februari zijn de provinciale verkiezingen voorzien van Misses Glamour International en in juni de nationale verkiezingen. Stemmen kan op het nummer 3822 met vermelding MGIWV 07. >> 35 jaar gratis kerstreveillon >> Begin december werd, in aanwezigheid van een 170-tal genodigden, het Fonds van de derde leeftijd gehuldigd naar aanleiding van het 35-jarig bestaan. De vereniging, opgericht door Norbert Haeck en Willy Vanhooren organiseert op kerstavond reeds 35 jaar lang een gratis kerstreveillon voor senioren en alleenstaanden. Tal van vrijwilligers, die door de jaren heen altijd paraat stonden, werden in de bloemetjes gezet. bredenaars in de kijker infokrant 13

14 ocmw infoflash Voorwoord Na 40 jaar politiek actief te zijn geweest, stop ik mijn uitvoerend mandaat als schepen van Financiën en als OCMW-voorzitter. Dit is mijn laatste voorwoord en dat voelt eigenaardig aan. Naar het OCMW-beleid toe denk ik samen met de OCMW-raad dat de officiële opening van de seniorserviceflats voor een voltreffer mag doorgaan. Vele flats zijn al bewoond en buiten de kleine kinderziektes inherent aan een nieuw gebouw verloopt alles vlot, met dank aan de bouwheer en ons eigen personeel, die dag en nacht bereid is om te helpen. De opening van deze serviceflats, de bouw van het Sociaal Huis, de uitbreiding van een aantal kamers in Wackerbout, de speciale oprichting van een afdeling voor dementerenden zijn ongetwijfeld hoogtepunten in het OCMW-beleid van de afgelopen jaren. Het past dan ook dankwoorden te formuleren aan degenen die dit beleid mogelijk maakten. In de eerste plaats naar de SP.averkozenen in de OCMW-raad. Ook voor de oppositie heb ik woorden van dank, omdat zij veelal onze voorstellen steunden. In de tweede plaats zal ik enkel aangename herinneringen hebben aan de positieve medewerking met onze vele medewerkers. De secretaris, Jan Eerebout, met zijn administratie is altijd stand-by geweest en heeft er over gewaakt dat alles vlot kon verlopen. Woorden van waardering en respect voor alle maatschappelijk werkers, die niet altijd mogen rekenen op veel begrip voor degenen die zij willen en moeten helpen! Zij blijven een absoluut speerpunt in ons sociaal beleid. Ook aan alle verzorgenden en het animatieteam, werkzaam in ons wzc Wackerbout een oprechte betuiging van dank en respect voor het geduld en het professioneel optreden van velen. Onze residenten zijn en blijven in goede handen. Tot slot, bedankt aan ons keukenpersoneel, ons technisch personeel en ons onderhoudspersoneel. Het was mij een genoegen met jullie te mogen samenwerken. Ik wens mijn opvolger, de nieuwe OCMW-voorzitter Patrick Bolle, veel succes toe. Hij krijgt een belangrijke opdracht binnen onze gemeenschap nl. de zorg organiseren voor onze inwoners van Bredene. Ik heb nog een opdracht voor het volgend jaar. Samen met de administraties en de speciaal opgerichte werkgroepen, wil ik het administratief en financieel dossier voor de bouw van het nieuw woonzorgcentrum Wackerbout afronden. Ook wil ik alle sociale dossiers van zeer nabij volgen. Voor 2012 staat er dus nog veel werk op de plank. OCMW Infoflash Serviceflats zijn officieel ingehuldigd Het serviceflatcomplex Duinenzichterf werd midden oktober officieel ingehuldigd. En dat gebeurde onder massale belangstelling van heel wat genodigden, de toekomstige bewoners van de flats en de bewoners uit de buurt. Naast Minister Johan Vande Lanotte was ook Herr Seele een opmerkelijke aanwezige. Hij creëerde een wandschilderij die de fitnessruimte zal sieren. De eerste spadesteek werd gezet op 16 augustus werkdagen later werd de oplevering van het gebouw gerealiseerd en konden de bewoners starten met de inrichting en planning van de verhuis naar hun nieuwe thuis. 48 serviceflats, waarvan 36 eenslaap-kamerflats en 12 tweeslaapkamerflats zijn uitgerust met de modernste technieken. Het zijn op maat gemaakt woningen voor ouderen die nood hebben aan veiligheid, geborgenheid en kwaliteitsvol wonen, Elke flat bestaat uit een woonkamer, keuken, badkamer,slaapkamer en berging. Daarnaast zijn er in het gebouw ook een fitnesszaal, wasserette en een polyvalente ruimte met zithoeken, bar en biljart voorzien. Ook de omgeving zal worden aangepakt. Er wordt gewerkt aan een mooie tuinaanleg met waterpartijen, bankjes, petanquevelden, zonneterassen, enz. Deze elementen geven een duidelijke meerwaarde en moeten ervoor zorgen dat er een echte woonbeleving gecreëerd wordt. Het is duidelijk dat een serviceflat niet gelijk staat aan een bejaardentehuis. Tegelijkertijd werden wel de modernste technologieën nagestreefd op vlak van veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. In elke flat is er een noodoproepsysteem. Drukknoppen (voor het licht) zijn aangeduid met duidelijke symbolen die zorgen voor handige en veilige schakelingen. Slipvaste materialen en drempelloze instap in de badkamer zorgen ook hier voor de nodige ergonomische snufjes aangepast aan ouderen. Uiteindelijk wil ik allen bedanken die mij de afgelopen 40 jaar het vertrouwen gaven om te doen wat ik graag deed nl. onze gemeente uitbouwen tot wat ze vandaag is geworden een gemeente waar men wenst geboren te worden, op te groeien, te leven en ook te sterven. Bedankt! Jacky Maes OCMW-voorzitter schepen van financiën 14 infokrant ocmw infoflash Teksten en samenstelling OCMW-infoflash: Jan Eerebout

15 Minimumlevering aardgas tijdens de winter Gezinnen die hun aardgas niet meer kunnen betalen, zullen ook deze winter een beroep kunnen doen op een minimumlevering via de aardgasbudgetmeter. Van 1 december 2011 tot 1 maart 2012 kan het OCMW een financiële tussenkomst toekennen aan mensen die in de koude zitten en geen geld hebben om hun budgetmeter aardgas op te laden. Het OCMW doet een sociaal onderzoek en kent aan de aanvrager, op basis van een tabel en eventueel gekoppeld aan voorwaarden (vb schuldbemiddeling, energiescan, ), een financiële tussenkomst toe die een minimaal comfort garandeert. Maximum 70% van die tussenkomst valt ten laste van de netbeheerder (Eandis). Het resterende bedrag kan het OCMW, na de winter, terugvorderen van de aanvrager. Personen kunnen zelf een aanvraag indienen bij het OCMW, maar ook de netbeheerders bezorgen aan de OCMW s lijsten van wie zijn budgetmeter geruime tijd niet oplaadt. Het OCMW neemt dan contact op met deze mensen. Bij elke aanvraag zal het OCMW een grondig financieel en sociaal onderzoek voeren, er zal u gevraagd worden een gedetailleerd overzicht te bezorgen van inkomsten en uitgaven van het gezin. Indien u meent in aanmerking te komen voor deze tussenkomst dient u zich aan te bieden in het Sociaal Huis Bredene, Duinenstraat T contactpersoon: Dominique Maes. Ocmw-bestuur bondgenoot van het platform dag zonder krediet-leven zonder schulden Het Platform Dag Zonder Krediet een leven zonder schulden - groepeert 21 nationale, Vlaamse, Waalse en Brusselse organisaties. Het voornaamste doel van het platform is het sensibiliseren van het brede publiek voor de gevaren van krediet, onder meer door het verspreiden van informatie, maar ook door het formuleren van wetsvoorstellen, het ontwikkelen van pedagogisch materiaal en het organiseren van publieke acties. Vertegenwoordigers van het Platform hebben in september in de Senaat gepleit voor een verbetering van de procedure collectieve schuldenregeling. Het Platform is bekommerd om het groeiend aantal gezinnen met overmatige schuldenlast, alsook verontrust dat de OCMW s, de gemeentelijke overheden Bewoners maken kunst en de CAW s niet steeds bij machte zijn om de betrokkenen op tijd te helpen. Om tot een betere bescherming te komen van de (kwetsbare) consument formuleert het Platform een reeks aanbevelingen voor de overheid. Die aanbevelingen zijn samen te vatten in drie krachtlijnen: meer informatie en transparantie voor de consument een betere omkadering van de praktijken van de kredietverstrekkers een betere naleving van de wetgeving Je kan deze aanbevelingen voor de overheid en de verschillende acties ( memorandum voor de federale overheid ) lezen op de website www. dagzonderkrediet.be. Eind oktober vond de 2e editie van Bewoners maken Kunst plaats. De cursisten volgden hun wekelijkse les in het RVT Wackerbout en werden vergezeld door een groot aantal nieuwsgierige en kunstminnende bewoners. Het werd een leuke namiddag vol kleur, vorm en snelschetsen die ook in het nieuwe jaar zal herhaald worden. Samen op weg naar goedkopere energie Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen aan het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van de Provincie West-Vlaanderen. Door iedereen samen te brengen in een groepsaankoop kan een goedkopere prijs aangeboden worden. Alle verbruiken worden samen gebracht waarop de kandidaat leveranciers kunnen bieden in een veiling. Je kan kiezen om enkel voor elektriciteit of gas over te stappen, of een combinatie van elektriciteit en gas. Inschrijven in de groepsaankoop verplicht je tot niets. Pas bij het ontvangen van je persoonlijk voorstel beslis je om over te stappen. Wacht dus niet langer en schrijf je vandaag nog in! Wenst u meer inlichtingen of je wenst je in te schrijven: Surf naar : of Sociaal huis OCMW Bredene, Duinenstraat Bredene Contactpersoon : Dominique Maes Wat breng je bij voorkeur mee : een recente eindfactuur of jaaropname van elektriciteit en/of aardgas. PWA ruimt sneeuw Ouderen, mindere mobiele mensen, invaliden,. kunnen gebruik maken van de diensten van het PWA Bredene om hun stoep sneeuw- en ijsvrij te maken bij sneeuwval. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst en in orde te zijn met verzekering, dient men zich VOORAF in te schrijven als gebruiker bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Bredene. Er is een eenmalig inschrijvingsrecht van 5.00, waarna u kunt gebruik maken van deze dienstverlening. U dient zelf te voorzien in het materiaal (schop, borstel, )! Voor inlichtingen en inschrijving: PWA BREDENE Sociaal Huis, Duinenstraat Bredene Kantooruren: iedere werkdag 8-12u, op afspraak, of telefonisch(059/339770) Let wel: het gemeentelijk reglement stelt dat de bewoner zelf dient in te staan voor het sneeuwvrij houden van zijn/haar stoep. Deze PWA-dienstverlening richt zich dan ook uitsluitend tot mensen die door ouderdom, ziekte, invaliditeit, niet meer in staat zijn dit te doen! ocmw infoflash infokrant 15

16 WELDRA... IN HET STAF VERSLUYSCENTRUM t.e.m. 15 januari 2012 OVERZICHTSTENTOONSTELLING: 10 JAAR ARNOEVOO Dinsdag 3 t.e.m. donderdag 5 januari 2012 van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur INDOOR SPEELDORP 3 EUR voor halve dag Zondag 8 januari 2012 om 11 uur GROTE BREDENSE WINTERBRUNCH 13 EUR Zaterdag 14 januari 2012 om 20 uur PHILIPPE GEUBELS: HOE MOET HET NU VERDER? 27 EUR Vrijdag 27 januari 2012 om 20 uur CHRIS DUSAUCHOIT: WILD VAN AFRIKA! 11 EUR / 13 EUR Zaterdag 28 januari 2012 om 19 uur NACHT VAN DE ONDERNEMERS 65 EUR Donderdag 2 februari 2012 om 20 uur ARNOUT HAUBEN (MAN BIJT HOND): WEG NAAR COMPOSTELA! 6 EUR vvk t.e.m. 31 dec. vanaf 1 jan. 8 EUR Vrijdag 3 februari 2012 om 20 uur FRANK FOCKETYN: BRIEF AAN MIJN RECHTER 11 EUR / 13 EUR Zaterdag 4 februari 2012 FOUTE FUIF JUNIOR EDITIE Zaterdag 11 februari 2012 om 14 uur 2 DE VIVA VALENTIJNSHOW MET ANDREI LUGOVSKI 2 EUR Woensdag 15 februari 2012 om 15 uur FILMVOORSTELLING: CARS 2 2,50 EUR add 19 februari t.e.m. 4 maart 2012 TENTOONSTELLING KINDERKUNSTWEDSTRIJD Maandag 27 februari t.e.m. donderdag 1 maart 2012 HORECABEURS BREDENE VAKBEURS VOOR DE PROFESSIONAL Donderdag 8 maart 2012 om 21 uur JAZZ IN THE BOX: NATHAN DAEMS RAGINI TRIO 8 EUR / 20 EUR abo voor de 3 jazzavonden Vrijdag 9 maart 2012 om uur GROOTSE MODESHOW 10 EUR vvk / 13 EUR add uitverkocht! Zaterdag 10 maart 2012 om 20 uur MUSIC ROOTS OF GREECE 8 EUR vvk / 10 EUR add Woensdag 14 maart 2012 om 15 uur FILMVOORSTELLING: DE SMURFEN 2,50 EUR add Donderdag 15 maart 2012 om 21 uur JAZZ IN THE BOX: JUST FRIENDS 8 EUR / 20 EUR abo voor de 3 jazzavonden Vrijdag 16 maart 2012 om 20 uur GUIDO BELCANTO: EEN MAN ALS IK ONTMOET JE NIET ELKE DAG 13 EUR / 15 EUR Zaterdag 17 maart 2012 om uur SPORTQUIZ EN UITREIKING VAN DE BREDENSE SPORTPRIJZEN Gratis Donderdag 22 maart 2012 om 21 uur JAZZ IN THE BOX: THE JIMMY MOLIERE BAND 8 EUR / 20 EUR abo voor de 3 jazzavonden 30 maart t.e.m. 6 mei 2012 GROEPSTENTOONSTELLING BREDENSE KUNSTE- NAARS Vrijdag 30 maart 2012 om 20 uur Zaterdag 31 maart 2012 om uur en 20 uur TONEELVOORSTELLING DE KLISSE: PEEGIE 7 EUR vvk / 9 EUR add HORECABEURS BREDENE: ENIG AAN DE KUST Horecabeurs Bredene is in 2012 aan haar 4de editie toe. Tijdens deze 4 jaar is de Horecabeurs niet alleen uitgegroeid tot een vaste waarde aan de kust, maar ze behoort inmiddels tot één van de grootste voorjaarsbeurzen voor de horeca. In 2012 zijn de organisatoren bijzonder trots om meer dan 100 standhouders te mogen verwelkomen op een oppervlakte van meer dan m². Kenmerkend voor deze beurs is de no-nonsense aanpak die door de exposanten en bezoekers zeer gesmaakt wordt. Beiden worden namelijk op een gemoedelijke en gezellige manier met elkaar in contact gebracht, zodat in een ontspannen sfeer contacten gelegd en onderhouden worden. Meer info: T Info & Tickets aan de balie van het MEC Staf Versluys

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Bijlage Cultuurkalender ene ocmw-infoflash magazine mei 2012 magazine e Magazine ene Magazine Bredene Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Jong geweld in het gemeentehuis p. 3 Slemlaag in Buurtspoorwegstraat

Nadere informatie

bredene, een solidaire gemeente p. 2

bredene, een solidaire gemeente p. 2 Bijlage november 2013 Cultuurkalender ocmw-infoflash DAY SATURMBER 2 NOVE AL IGIN R O THE maandag er b m e v o n 11 2013. n e l e d n a W zaamheid raag e en verd voor vred bredene, een solidaire gemeente

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6

I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6 De maatschappelijke context I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6 Gemeentelijke dienstverlening III. Horizontale diensten p. 12 IV. Burgerzaken p. 20 V. Vrije tijd p. 30 VI. Techniek

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD

Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD DEBRUYNE ARGENTA S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Zakenkantoor DEBRUYNE BVBA CBFA 26698 - ON 0458 041

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieblad

Gemeentelijk informatieblad 3-maandelijks tijdschrift oktober 2012 nr.3 www.dehaan.be Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum Wenduine Harendijke Vosseslag Klemskerke Vlissegem scotch & soda b. shirt charlie bobux 717 gaastra

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

infokrant Waregem 2011

infokrant Waregem 2011 infokrant Waregem 2011 De Spr ong afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 9 e jaargang nr. 4 september 2011 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be 7 Laat naar je borsten

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie