De Brug aan de Rio d Oro

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Brug aan de Rio d Oro"

Transcriptie

1 De Brug aan de Rio d Oro Van Frederic Moyersoen Spelers : 2-4 Lee ijd: vanaf 8 jaar Duur: ca. 30 minuten Spelmateriaal 1 1 Brug uit 4 onderdelen 9 Planken 25 Scha en 4 Spelfiguren 1 Grot met scha en 4 Dobbelstenen: 3 Verplaatsingsdobbelstenen (groen, geel, rood) en 1 Gevaardobbelsteen (wit) 4 Kampen 4 Fiches met rugzakken Inlay van speldoos Spelidee en doel Het bericht hee zich snel verspreid: onderzoekers hebben bij de Rio d Oro, de goudrivier, een verborgen grot gevonden vol met waardevolle scha en. Avonturiers van allerlei slag hebben zich gerept om een deel van de buit te bemach gen. Wanneer ze aan de rivier komen, stellen ze vast dat de taak niet zo gemakkelijk wordt. De grot ligt aan de andere oever en is enkel toegankelijk via een oude wankele brug die er zeer verwaarloosd uitziet. Verblind door de fonkelende rijkdom die binnen handbereik ligt, slaan de avonturiers haas g hun tenten op en bereiden ze zich voor om de overtocht naar de grot aan te va en. Neem de rol op van één van de avonturiers en waag je kans op de oude brug! Breng de scha en in veiligheid, maar wees niet te hebzuch g. Zwaar beladen is de tocht terug naar het kamp veel moeilijker. Je mag je tegenstanders duwen en bestelen, maar hoed je ervoor om zelf niet geduwd en bestolen te worden. Elke stap op de brug is een gevaar, want een ro e plank kan snel doorbreken. Dan val je in de ravijn en beland je met buit en al in de rivier. Wie op het einde de meeste scha en kan verzamelen, komt als winnaar uit dit spannend avontuur.

2 Spelvoorbereiding De bodem van de speldoos wordt in het midden van de tafel geplaatst. De brug wordt hierop gebouwd. Op de brug worden 9 planken gelegd. De 2 e, 4 e, 6 e en 8 e plank worden met de barst (= donkere zijde) naar boven gelegd. Papegaai: Wanneer je het spel al enkele malen gespeeld hebt en je wilt een gevaarlijkere brug, start het spel dan met slechts 8 planken of met meer gebarsten planken. Elke speler kiest een kleur en neemt de overeenkoms ge spelfiguur, fiche met rugzak en kamp. De kampen met de spelfiguren worden langs één kant van de brug geplaatst. De grot met de 25 scha en wordt aan de overzijde gelegd. Elke speler plaatst de fiche met de rugzak voor zich. De dobbelstenen legt men binnen handbereik. Spelvoorbereiding voor 4 spelers Spelverloop De jongste speler begint. Daarna speelt men verder in uurwijzerszin. In hun beurt proberen de spelers via de brug de grot te bereiken om beladen met scha en terug naar hun kamp te keren. Wie aan beurt komt, voert de volgende stappen uit: Dobbelstenen gooien De verplaatsingsdobbelstenen bepalen de mogelijke ac es van de speler. Met de groene dobbelsteen kan men traag, maar zeker vooruit gaan. Met de gele dobbelsteen kan men gemakkelijker van een andere speler een schat stelen. Met de rode dobbelsteen kan men sneller vooruit gaan, maar loopt men ook meer risico s. Rich ng kiezen Papegaai: Soms is het beter voorzich g over de brug te stappen. Het aantal scha en dat een speler aan het begin van zijn beurt in zijn rugzak hee, bepaalt hoeveel dobbelstenen deze mag gooien. Wie geen of slechts 1 schat draagt, mag alle dobbelstenen gooien. Wie 2 scha en draagt, mag 2 dobbelstenen gooien. Wie 3 scha en draagt, mag slechts 1 dobbelsteen gooien. De speler is vrij om de kleuren van deze dobbelstenen te kiezen. Voorbeeld: Bij het begin van zijn beurt draagt de blauwe speler 2 scha en in zijn rugzak. Hij kiest om de gele en de rode dobbelsteen te gooien in de hoop snel terug in zijn kamp te geraken. Na het gooien van de dobbelstenen, moet de speler een looprich ng kiezen. Wanneer hij bij zijn kamp begint, dan loopt hij natuurlijk in de rich ng van de grot en omgekeerd. Wanneer hij op de brug staat, dan moet hij één rich ng kiezen. Veranderen van rich ng jdens je spelbeurt is niet toegelaten. Ac es uitvoeren Nu kan de speler de ac es uitvoeren, overeenkoms g zijn dobbelsteenworp. Wanneer de speler het nodig vindt, mag hij kiezen om één of meerdere dobbelstenen niet te gebruiken. Papegaai: Als ik in een gat moet springen, blijf ik liever staan. Plank met en zonder barst 2

3 Wanneer een speler meerdere dobbelstenen gegooid hee, kan hij kiezen in welke volgorde hij de dobbelstenen gebruikt. Soms staan 2 ac es op één dobbelsteenzijde afgebeeld. Wanneer een speler deze dobbelsteen gebruikt, moet hij alle ac es uitvoeren vooraleer een volgende dobbelsteen te gebruiken. Wanneer een speler zijn beurt beëindigd hee, dan neemt de speler links van hem de dobbelstenen en begint zijn beurt. De verschillende ac es De speler kan zijn figuur 1 tot 3 stappen verplaatsen. Bij 2 of 3 stappen is het mogelijk dat hij tevens de gevaar dobbelsteen moet gooien. Bovendien is het mogelijk dat men bij een tegenstander kan stelen of dat men een plank kan herstellen. Zich verplaatsen Het aantal voetstappen gee aan hoeveel stappen de spelfiguur zich moet verplaatsen. Wanneer er 1, 2 of 3 voetstappen afgebeeld zijn, gaat de speler precies 1, 2 of 3 stappen vooruit. Als de speler hierbij over een gat moet springen, dan telt deze opening mee als een stap. Als er meerdere planken ontbreken, dan telt elke ontbrekende plank als één stap. Op het einde van zijn sprong moet de spelfiguur op een plank belanden. Als een spelfiguur zijn verplaatsing beëindigt in de grot of in het kamp, dan vervallen de overblijvende verplaatsingspunten. Duwen op de brug Op elke plank kan maar één spelfiguur staan. Als een spelfiguur zijn verplaatsing (van één dobbelsteen) op de plank van een tegenstander beëindigt, dan duwt deze de andere spelfiguur één plank naar voren (in dezelfde rich ng). Als daar een andere spelfiguur staat, dan ontstaat er een ke ngreac e en schui iedereen op. Stelen Als de gebruikte dobbelsteen een hand a eeldt, dan kan de speler een schat stelen. De speler moet ervoor zorgen dat zijn figuur met deze dobbelsteen op de plank stopt waar een tegenstander zich bevindt. Als deze een schat draagt, dan wordt die gestolen en plaatst hij één steen in zijn rugzak. Als de rugzak reeds vol is (met 3 stenen), dan valt de gestolen steen in het water. Leg de steen in de doos. Na het stelen duwt de speler zijn slachtoffer één plank verder. Wie geen schat bij zich hee, kan niet bestolen worden. Stelen is ook niet mogelijk in de grot of in het kamp. Herstellen Als de gebruikte dobbelsteen een hamer a eeldt, dan kan de speler een plank herstellen vóór of na zijn verplaatsing met deze dobbelsteen. De speler kan ook kiezen om alleen een plank te herstellen zonder zich te verplaatsen of om zich alleen te verplaatsen zonder een plank te herstellen. Hij kan de plank herstellen waarop hij staat of één van beide planken naast zijn spelfiguur (alsook een aangrenzend gat waar een plank ontbreekt). Een plank met een barst wordt hersteld door de plank om te draaien naar een plank zonder barst. Een gat wordt hersteld door een plank zonder barst op deze plaats te leggen. Gevaar De gevaardobbelsteen Als de gebruikte dobbelsteen een bliksem a eeldt, dan moet de speler na zijn verplaatsing en eventueel na het duwen van een tegenstander de gevaardobbelsteen gooien. De hel van de zijden zijn blanco. Hier gebeurt er niets. De andere zijden tonen ofwel een barst of een verloren schat. 3

4 Gooit de speler een barst, dan wordt de plank waarop zijn spelfiguur staat, beschadigd. Een onbeschadigde plank wordt omgedraaid naar de zijde met de barst. Een plank met een barst wordt van de brug verwijderd. In dit laatste geval, valt de speler in het water. De scha en in zijn rugzak belanden in de doos en de spelfiguur wordt terug in het kamp geplaatst. Vandaar speelt hij verder wanneer hij weer aan beurt komt. Gooit de speler een verloren schat, dan moet hij een schat uit zijn rugzak in de rivier gooien. Hee hij geen schat bij zich, dan kan hij er natuurlijk geen verliezen. Spelbeurt van de rode speler Voorbeeld van een volledige spelbeurt De rode speler hee de 3 dobbelstenen gegooid. Hij begint zijn beurt met de groene dobbelsteen (1 stap en herstellen), waarbij hij eerst een gat herstelt door een onbeschadigde plank te leggen en dan een stap Voor de verplaatsingen voorwaarts zet. Daarna gebruikt hij de rode dobbelsteen (3 stappen en gevaar). Hij springt 3 stappen verder over het gat. Daar moet hij de gevaardobbelsteen gooien. De dobbelsteen toont een barst. De plank waarop de rode spelfiguur staat, wordt omgedraaid naar de zijde met de barst. De laatste dobbelsteen is de gele (2 stappen en stelen). Hij gaat 2 stappen verder en stopt bij de zwarte spelfiguur. Hij zou één schat van de zwarte speler kunnen krijgen, maar deze Na de verplaatsingen hee er geen. De zwarte figuur wordt één plaats verder geduwd. Daarmee is de beurt van de rode speler beëindigd. De grot bereiken Wanneer een speler de grot bereikt, beslist hij onmiddellijk hoeveel scha en hij wil meenemen. Hij kan kiezen tussen 1, 2 of 3 scha en. Deze legt hij op zijn rugzakfiche. Zolang de scha en daar liggen, draagt hij ze in de rugzak. Dit beëindigt zijn beurt. Voorbeeld: De wi e speler bereikt de grot met de rode dobbelsteen. De overblijvende stappen zijn verloren. Hij neemt 2 scha en en plaatst deze op zijn rugzakfiche. In de volgende beurt vertrekt hij van de grot naar het kamp waarbij hij 2 dobbelstenen mag gooien. Papegaai: Denk eraan: als je vele scha en meeneemt, kan je niet meer zo snel over de brug lopen. Opgelet: Als door het duwen, meerdere spelers de grot bereiken, dan nemen de spelers de scha en in de volgorde dat ze de grot binnenkomen. Als er geen scha en meer zijn, dan kan een speler met lege handen overblijven. Terug in het kamp Wanneer een speler het kamp bereikt, dan legt hij al zijn scha en vanuit zijn rugzak in zijn kamp. Deze scha en zijn daar veilig voor de rest van het spel. De beurt van de speler is gedaan. 4

5 Gevaarlijke gaten in de brug! Tijdens het spel gaan planken van de brug kapot. Zolang geen enkele speler de planken herstelt, wordt het gevaar groter dat er gaten ontstaan. Als een spelfiguur in een gat geduwd wordt (of als hij er zelf per ongeluk inspringt), dan vallen alle scha en die op dat moment in de rugzak zijn, in de rivier. Leg de scha en in de doos. De spelfiguur wordt terug in het kamp geplaatst vanwaar het volgende beurt weer vertrekt. Scha en die in de rivier gevallen zijn, blijven daar tot het einde van het spel liggen. Zij kunnen er door de spelers niet meer uitgevist worden. Voorbeeld van duwen met ke ngreac e en gat De zwarte speler mag slechts één dobbelsteen gooien en hee de gele gekozen. Hij gooit 2 voetstappen en gaat exact 2 stappen in de rich ng van het kamp. Vermits hij zijn verplaatsing beëindigt op de rode figuur, duwt hij deze één plank verder waar de blauwe figuur staat. Deze wordt één stap verder geduwd en valt in het gat. De blauwe speler moet zijn 2 scha en in de rivier leggen en zijn spelfiguur in het kamp plaatsen. Dit beëindigt de beurt van de zwarte speler. De vloek van de grot Wanneer een speler met de laatste schat in zijn rugzak de grot (die nu leeg is) verlaat, dan begint de eindfase van het spel. Plank na plank verdwijnt in de ravijn en de avonturiers moeten zich haasten om het kamp jdig te bereiken. Vanaf de volgende speler, verandert het spelverloop als volgt: wie aan de beurt komt, verwijdert eerst de plank van de brug die op dat moment het kortste bij de grot ligt. Als daarop een spelfiguur staat, dan vallen zijn scha en in de rivier terwijl de spelfiguur weer in het kamp wordt gezet. Daarna voert de speler zijn normale spelbeurt uit door de dobbelstenen te gooien en de ac es uit te voeren. Papegaai: Een einde met schrik... Voorbeeld - deel 1: De blauwe speler verlaat de grot met de laatste 2 scha en. Hij voert zijn spelbeurt normaal uit. Daarna komt de rode speler aan zet. Voorbeeld - deel 2: De rode speler moet eerst de plank die het dichtst bij de grot staat, verwijderen. Daarna voert hij zijn spelbeurt normaal uit. 5

6 Speleinde Wanneer er geen scha en meer in de grot liggen en wanneer alle rugzakken leeg zijn, dan is het spel ten einde. De speler met de meeste scha en in zijn kamp, wint het spel. Bij gelijke stand zijn er meerdere winnaars. Het spel kan sneller beëindigd worden als een speler erin slaagt een bepaald aantal scha en in zijn kamp te verzamelen: 2 spelers 7 scha en 3 spelers 6 scha en 4 speler 5 scha en Deze speler wint het spel onmiddellijk. Als door duwen, meerdere spelers het juiste aantal scha en bereiken, dan wint de speler die het eerste in zijn kamp toekomt. Nog een vraag: Mail naar 6

Diamant Avontuur en blufpoker in de grotten Schmidt, 2005 Alan R. MOON & Bruno FAIDUTTI 3-8 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten

Diamant Avontuur en blufpoker in de grotten Schmidt, 2005 Alan R. MOON & Bruno FAIDUTTI 3-8 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Diamant Avontuur en blufpoker in de grotten Schmidt, 2005 Alan R. MOON & Bruno FAIDUTTI 3-8 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Spelmateriaal 1 speelbord Dit stelt het kamp voor en de ingangen van de vijf

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Vor den Toren von Loyang H@LL Games, 2009 Uwe ROSENBERG 1-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten

Vor den Toren von Loyang H@LL Games, 2009 Uwe ROSENBERG 1-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Vor den Toren von Loyang H@LL Games, 2009 Uwe ROSENBERG 1-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten China 2000 jaar geleden: Loyang is opgeklommen tot de hoofdstad van de Han-dynastie en wordt hierdoor één

Nadere informatie

CatrisK SCENARIO VOOR

CatrisK SCENARIO VOOR CatrisK De schaarste aan grondstoffen op Catan leidt tot grote conflicten tussen de kolonisten. Grote krijgsmachten worden gemobiliseerd om de onenigheden op een weinig vreedzame manier te beslechten.

Nadere informatie

Eiland. Het Verboden. Het Verboden Eiland was de verborgen INHOUD

Eiland. Het Verboden. Het Verboden Eiland was de verborgen INHOUD Het Verboden Eiland Een belevenis...voor wie durft tot spelers vanaf 10 jaar Het Verboden Eiland was de verborgen schuilplaats van de Archeërs, een oude mystieke beschaving. De mythe wil dat de Archeërs

Nadere informatie

Les 1.1 - Balvaardigheid

Les 1.1 - Balvaardigheid Les. - Balvaardigheid TOELICHTING Dit is de ideale les om kennis te maken met een groep. De organisatie is heel simpel en de les nodigt uit tot grote intensiteit. Alle werkvormen zijn zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Cave Pilot 55 Handleiding

Cave Pilot 55 Handleiding Cave Pilot 55 Handleiding Cave pilot 55 Handleiding (versie 20-3-2015) Sos, sos ik ben geraakt.. een hittezoekende raket linker vleugel in brand. sos, sos daar komt een nieuwe raket. Neeeee!! Alsjeblieft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2 De spelletjes 2 Indeling 3

Inhoudsopgave. Inleiding 2 De spelletjes 2 Indeling 3 Inhoudsopgave Inleiding 2 De spelletjes 2 Indeling 3 Pagina Rustgevende spelletjes Stilte 4 Tijdmeter 4 Op reis 4 Ontspanningsreis 5 Stel je voor, je bent een 5 Ademhaling tellen 5 Schudden 6 Raak me maar

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

De gymles van begin tot eind

De gymles van begin tot eind De gymles van begin tot eind Eenvoudige inleidingen en afsluitingen voor een gymles Iedereen kent het wel: je gaat gymles geven en je gymzaal staat vol met materialen voor de kern van de les. Hoe kun je

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Ook anders bewegen! Stimuleren van bewegen in ontwikkelingslanden met weinig en alternatieve materialen. Inge Leenaerts

Ook anders bewegen! Stimuleren van bewegen in ontwikkelingslanden met weinig en alternatieve materialen. Inge Leenaerts Ook anders bewegen! Stimuleren van bewegen in ontwikkelingslanden met weinig en alternatieve materialen. Inge Leenaerts Voorwoord Beste lezer, Ook anders bewegen! probeert voor leerkrachten lichamelijke

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO

BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO BUNDELING TECHNIEK & OEFENSTOF KAJAK POLO Beste kajak polo liefhebber: Deze bundel bestaat uit 2 delen en is bedoeld om de kajakpolo trainer te helpen in het sturen van het technisch leerproces van zijn

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Leuke spelletjes voor in het zwembad

Leuke spelletjes voor in het zwembad Leuke spelletjes voor in het zwembad 1. Wassen We beginnen met het wassen van het gezicht. Maak van je handen een kommetje en wrijf het water door het gezicht. Doe hetzelfde met de haren. Als dat goed

Nadere informatie

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Iedereen ervaart problemen in zijn dagelijkse bezigheden. Vaak gaat er veel tijd en energie zitten in het proberen op te

Nadere informatie

Sport&Bewegen ideeënboek. Met heel veel sport- en beweeginspiratie voor kinderen

Sport&Bewegen ideeënboek. Met heel veel sport- en beweeginspiratie voor kinderen Sport&Bewegen ideeënboek Met heel veel sport- en beweeginspiratie voor kinderen 2 Waarom een boek met Sport&Bewegen activiteiten? 2014 staat bij de SWKGroep in het teken van Sport&Bewegen. Omdat wij sport,

Nadere informatie

FIDE-Regels voor het Schaakspel. Officiële Nederlandse vertaling. KNSB april 2014 - 1 -

FIDE-Regels voor het Schaakspel. Officiële Nederlandse vertaling. KNSB april 2014 - 1 - FIDE-Regels voor het Schaakspel Officiële Nederlandse vertaling KNSB april 2014-1 - Inhoud pagina Inleiding 3 Voorwoord 3 Basisspelregels Artikel 1: Aard en doel van het schaakspel 4 Artikel 2: De beginopstelling

Nadere informatie

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach Doelen stellen en bereiken Een gratis ebook van YourCoach Inhoudstabel Inleiding De vuile waarheid over doelen stellen: DOPA Moet je dan echt doelen hebben? Van abstract naar concreet: jouw doelen ontkleed

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Lach je rijk. Dag: 10 - gezelschapsspelletjes Groep: Vendels

Lach je rijk. Dag: 10 - gezelschapsspelletjes Groep: Vendels Lach je rijk Dag: 10 - gezelschapsspelletjes Groep: Vendels Tijdstip: voormiddag Locatie: Made by: Pascal, Liesbeth en Jolien Spelregels, doel van het spel Zoveel mogelijk geld verdienen. Groepsindeling

Nadere informatie