Een blik op de toekomst:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een blik op de toekomst:"

Transcriptie

1 Behoefte aan energie Door de stijgende welvaart neemt ook het energieverbruik toe, vooral in de landen met een snelle economische ontwikkeling. Sommige Aziatische landen zijn er een voorbeeld van. De energiebehoefte loopt parallel met de toenemende economische activiteit In een ontwikkeld land wordt meer energie verbruikt (voor comfort, productie en transport) dan in een land in ontwikkeling. Controleer dit op onderstaande grafiek Bijna alle energie komt uit fossiele brandstoffen (aardgas, steenkool, aardolie) en delfstoffen (uranium). Binnen afzienbare tijd kunnen deze voorraden uitgeput geraken. Daarom is het nodig te zoeken naar energiebesparende maatregelen en alternatieve energiebronnen

2 Een blik op de toekomst: De uitbouw van controle- en sturingslagen en de inzet van enorme transistoren ('power electronics') maken elektriciteitsnet almaar intelligenter en daardoor betrouwbaarder en efficiënter. Draadloze elektrische oplading van kleine toestellen. Lineaire motoren vervangen meer dan 50% van de pneumatische en hydraulische systemen in lineair bewegende machines Courant gebruik van goedkope Tithium-polymeer-batterijen in consumenten- en voertuigtoepassingen LED's vervangen gloeilampen In steeds meer toepassingen, zoals verkeerslichten In 25% van de auto's en in de meeste draagbare toestellen zitten brandstofcellen. 25% van de energiebevoorrading komt uit fotovoltaïsche zonnecellen Windturbines zijn goed voor 15% van de wereldwijde elektriciteitsproductie. Er wordt een nieuwe generatie kerncentrales gebouwd Nanotechnologie doet zijn intrede in batterijen en batterijladers. De meeste verbrandingsmotoren slaan energie op bij het remmen op de motor Voor de verklaring van begrippen en termen, lees de teksten hierna

3 Het gaat hernieuwbare energiebronnen voor de wind. Er dringen zich technologieverbeteringen op voor het gebruik van wind- en zonne-energie evenals nieuwe technologieën voor nieuwe energiebronnen, liefst van hernieuwbare aard, Er wordt voor de nabije toekomst vooral gerekend op waterstof in brandstofcellen. Waterstof in brandstofcellen Velen beschouwen waterstof In brandstofcellen als een belangrijke nieuwe ontwikkeling. die zich 01 vanaf 2005 sterk zou kunnen manifesteren en meteen een aandeel van 1 % van de mondiale energiemarkt zou veroveren Waterstof uit aardgas en zuurstof uit de lucht reageren met elkaar en produceren zo schone en stille energie. Vooral het protonuitwisselingsmembraan (PEM) heeft als technologie veel kans op succes Dat vergt duur platina. maar de technologie weet stilaan de benodigde hoeveelheid sterk te beperken Energiedistributie raakt gedecentraliseerd Verwacht wordt dot het bij de waterstoftoepassingen (net als overigens bij andere hernieuwbare energiebronnen) om beperkte vermogens zal gaan. waardoor de uitbouw en het beheer van distributienetwerken cruciaal wordt voor het welslagen. Stilaan zou de vrij centralistische structuur van de energiemarkt met weinig producenten voor veel consumenten de baan ruimen voor meer gedistribueerde netwerken. waarin steeds meer consumenten ook energieproducenten zouden worden De Europese Unie wil tegen 2010 alvast een verdubbeling van het marktaandeel van milieuvriendelijke energiebronnen. die in Europa momenteel 6% bedraagt. Fotovoltaïsche zonnecellen evolueren Dankzij onderzoek worden wind- en zonne-energie almaar efficiënter Bij fotovoltaïsche cellen. die zonlicht In elektriciteit omzetten. breekt een nieuwe technologie door Halfgeleidende siliciumlagen gedrenkt in fosfor en borium maken elektronen vrij en wekken dus stroom op. Overtollige energie kan voortaan worden opgeslagen of op het elektriciteitsnet worden gebruikt. Emissies en lawaai afkomstig van de fotovoltaïsche installaties verdwijnen De fotovoltaïsche energie raakt ingeburgerd voor communicatiesatellieten. maar valt nog te duur uit om traditionele energiebronnen In gewone toepassingen te verdringen. Windenergie wordt efficiënter door lichtere materialen Windenergie zal in de komende jaren vooral gebaat zijn bij de ontwikkeling van nieuwe materialen die de onderdelen van de windmolens en windturbines een stuk lichter maken. Windmolens worden daardoor Zowel tijdens hun aanmaak en bij hun werking energie-efficiënter Windturbines veroveren stilaan 15% van de elektriciteitsmarkt aan productiezijde. Getijdenenergie in opmars Theoretisch kan getijdenenergie dubbel Zoveel elektriciteit opleveren als het huidige verbruik wereldwijd. Maar de weg naar een economisch rendabele exploitatie is nog lang Toch wordt ook hier vooruitgang geboekt. In november 2000 werd een eerste proefinstallatie gebouwd in Schotland Golven verplaatsen lucht in de installatie. die een turbine aandrijft. Deze kleine centrale levert op betrouwbare wijze 500 kilowatt. voldoende voor de energiebehoeften van 400 gezinnen De komende jaren verwacht men een gestage verfijning en uitbreiding van dergelijke installaties De komende decennia kan getijdenenergie uitgroeien tot een wezenlijke factor In de elektriciteitsproductie

4 Traditionele energiebronnen winnen nog aan rendement. Ook de niet-hernieuwbare energiebronnen, van verbrandingsmotoren tot kerncentrales, evolueren de komende jaren sterk, Opvallend is dat er een mooie toekomst voor kernenergie wordt verwacht en dat de kolenverbranding alles behalve uitgedoofd is, Nieuwe technologieën zorgen bij deze en bij andere energiebronnen voor meer efficiëntie en minder of geen kwalijke ecologische neveneffecten. Kernenergie bloeit De combinatie van een toenemende energievraag met strenge emissienormen maakt van kernenergie een aantrekkelijke energiebron voor de komende decennia, Nu reeds plannen een vijftiental landen de bouw van 36 nieuwe kerncentrales In de nabije toekomst, De bestaande waren in goed voor 16,2% van de wereldwijde energieproductie, Technologisch is er vooral aandacht voor de ontwikkeling van modulaire standaardinstallaties met een efficiëntere exploitatie en betere veiligheid Zeer hoog op de nucleaire agenda staat onderzoek & ontwikkeling inzake behandeling, opslag en recyclage van radioactief materiaal, Dat zou tegen vruchten moeten afwerpen De kernfusie probeert nog steeds haar technische haalbaarheid voor het opwekken van elektriciteit aan te tonen Smart power grid: het slimme elektriciteitsnet Het elektriciteitsnetwerk wordt aldoor intelligenter, De introductie van controlelagen en grote vermogenschakelaars (enorme transistoren die thuishoren in de vermogenselektronica) moet het mogelijk maken om elektriciteit efficiënter over netwerken te sturen Zo kan de capaciteit van bestaande netwerken omhoog Op termijn moeten dergelijke evoluties een volwaardig "gedistribueerd" elektriciteitsnetwerk mogelijk maken, waarbij decentraal aangemaakte energie ook vlot en efficiënt wordt 'verhandeld' Kolen krijgen efficiënte en schone verbranding Bij het gebruik van kolen gaat alle aandacht naar een efficiëntere omzetting in energie en de vermindering van de milieubelasting. Bepaalde nieuwe technologieën die aan deze vereisten beantwoorden, toonden hun commerciële haalbaarheid al aan, met name de wervelbedverbranding onder druk en de geïntegreerde kolenvergassing via gecombineerde cycli. Zij halen emissiewaarden die de helft lager liggen dan traditioneel en voldoen aan de recentste EU-normen. In de Verenigde Staten gaat men de komende tien jaar een derde van alle energiecentrales vervangen door dergelijke kolencentrales Brandstofflexibiliteit aan de orde Ook In de olie- en gasverbranding trachten ontwerpers de milieu-impact te beperken Zij streven ook naar diversificatie of brandstofflexibiliteit. Daarbij combineren de verbrandingssystemen meerdere traditionele brandstoffen. De meeste verbrandingsmotoren slaan over ruwweg tien jaar energie op bij het remmen op de motor. Verfijnde technieken en enorme nieuwe voorraden voor gas Vooral microgasturbines lijken een mooie toekomst te hebben. In vermogens van 10 tot 500 MW vergen zij geen zware investeringen en geen lange bouwtijd, terwijl zij zeer efficiënt en bijzonder schoon zijn Na toepassing in airco-installaties en elektrische voertuigen raakt hun gebruik veel breder verspreid. Er wordt ook heel wat verwacht van het gebruik van gas dat zich onder de vorm van methaanhydraten onder de oceaanbodem bevindt. Dit gas kan olie vervangen Er wordt onderzoek gedaan naar het winnen en vloeibaar maken van dergelijk gas, zodat het efficiënt getransporteerd kon worden Dit gas kon uitgroeien tot een milieuvriendelijkere en goedkopere brandstof voor verbrandingsmotoren

5 Energiewinning Wat is energie? Energie is de mogelijkheid om arbeid te leveren. Arbeid wil zeggen dat je een bepaald voorwerp in beweging zet, vervormt of verandert. Er is sprake van eindige energie als de voorraden beperkt aanwezig zijn, zoals steenkool, aardolie en aardgas. Oneindige energie vind je in bronnen met een ongekende voorraad zoals zonne-, wind- en waterenergie. Het gebruik van dergelijke alternatieve energie zorgt ervoor dat eindige energiebronnen (steenkool en gas) gespaard worden door oneindige (zon, aardwarmte, windenergie) te gebruiken. Energie kan voorkomen in verschillende vormen zoals warmte, straling, beweging en elektriciteit maar ook als chemische en kernenergie. Wanneer je van de ene energievorm naar de andere overgaat, spreek je van energieomvorming. Bv. in een strijkijzer gebeurt de omzetting van elektrische naar warmte-energie Rendement Het is belangrijk dat tijdens het omvormingsproces zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Eigenlijk gaat energie nooit verloren, maar ze is dikwijls niet praktisch bruikbaar. De verhouding tussen de aangevoerde en de nuttige energie is het rendement. Hoe hoger het rendement, hoe lager de verliezen en hoe hoger de nuttige energie Nuttige energie X 100 Rendement (in %)= aangevoerde energie De nieuwe stookolieketels met Optimaz-label zijn hoogrendementsketels. Wat betekent dit? Een spaarlamp van 15 W geeft evenveel licht als een gloeilamp van 100 W. Zij verbruikt minder, geeft minder warmte af en heeft dus een hoger /lager rendement Opwekken van elektriciteit Voor meer uitleg verwijzen we je door naar de cursus technieken basis elektriciteit

6 De verwarming van de woning Een van de basisfuncties van de woning is je beschermen tegen de wisselvalligheden van het klimaat: regen, wind, koude. Soms is dit niet voldoende: als de buitentemperatuur aanzienlijk onder de 20 C daalt, wil je liefst de leefruimte bij verwarmen. Je kan dit op vele manieren doen: een open haard of een kachel aanmaken, de centrale verwarming hoger zetten... Elke vorm van verwarming is een energieverbruiker. ]e kan deze energie halen uit elektriciteit of uit de verbranding van gas, kolen, hout, stookolie e.d. Warmteverlies Eigenlijk verwarm je de lucht in de woning. Warme lucht heeft de neiging te ontsnappen naar een koudere zone en zich te vermengen met koude lucht. Een eerste voorwaarde om doeltreffend een leefruimte te verwarmen is ze goed afsluiten van de buitenlucht. Spleten en kieren van slecht sluitende ramen en deuren zijn een bron van warmteverlies.]e mag echter niet overdrijven met het luchtdicht afsluiten van een woning. Je hebt zelf voldoende zuurstof nodig en ook de woning moet kunnen "ademen". Warmte kan ook ontsnappen via warmtegeleidende materialen. Op een heel eenvoudig manier kan je te weten komen of materiaal en sterk warmtegeleidend zijn. Materialen die gemakkelijk warmte geleiden voelen bij aanraking koeler aan (omdat ze onmiddellijk je lichaamswarmte afvoeren!). Rangschik met de handproef volgende materialen in de juiste kolom: beton, geribd karton, glas, isomo (piepschuim), kassei, hout, metaal, tapijt, ytong (gasbeton), wol. Goede warmtegeleiders (voelen koel aan) Slechte warmtegeleiders (voelen warm aan) Als je een woning bouwt of bekleedt met materialen die de warmte slecht geleiden, koelt de woning minder snel af bij koud weer. Je noemt dit isoleren. Isoleren is de warmte uitwisseling tussen twee ruimtes kleiner maker door ze van elkaar te scheiden met materialen die weinig warmte geleiden.

7 Werking: zon vangen met glas Glas laat zonnestralen goed door. De zon kan ongehinderd de lucht achter het glas opwarmen. Deze warmte is nu gevangen, want de afkoeling van de lucht via het glas gaat trager dan de opwarming. Je noemt dit het serre-effect. Dit principe wordt inderdaad toegepast om vroege groenten te kweken in een zogeheten koude kas, dit is een serre die geen andere verwarming heeft dan de zonnestralen. Toepassingen Je kan ervoor zorgen dat de ramen van de living uitgeven op het zuiden. Je kan ook een stap verder gaan en een veranda tegen de woning aanbouwen. Met heel weinig stookkosten kan je hier in het tussenseizoen een aangenaam klimaat scheppen. Welke maatregel tref je om de afkoeling via het glas nog te vertragen? Probleem: teveel zon. Zon vangen is mooi, maar wat doe je als een tropische zon aan de hemel brandt? Je kan verscheidene dingen doen om de zon buiten te houden: o een zonnescherm plaatsen; o schaduw maken met behulp van een overstekend dak; o schaduw maken met behulp van loofbomen. Waarom plaats je het zonnescherm best aan de buitenkant van de veranda? Waarom is een loofboom interessant als schaduwmaker? (Denk aan de situatie in de winter...) Waarom houdt een overstekend dak 's zomers de middagzon tegen en het hindert de zon nauwelijks in de winter?

8 Lokaal verwarmen Lokale verwarming staat tegenover centrale verwarming. Het betekent dat je warmte produceert op de plaats die je wil verwarmen. Je kan lokale verwarming indelen in twee groepen: - verwarmen door verbranding - elektrische verwarming Verwarmen door verbranding De meest gebruikte brandstoffen zijn hout, kalen, stookolie, gas. Voordelen o Het opwarmen gebeurt snel; o Deze warmtebronnen geven een gezellige warmte af; o Je verwarmt enkel de ruimte die je wil. Nadelen Alle vormen van verbranding verbruiken zuurstof; Moeilijke temperatuurregeling; Bij verbranding ontstaan ongewenste nevenproducten: rook en schadelijke gassen zoals het levensgevaarlijke koolstofmonoxide (CO). Je moet dus bij elke warmtebron een goed trekkend rookafvoerkanaal hebben of een schouw; Het rendement of de nuttige warmteproductie is vaak laag omdat nogal wat warmte meegezogen wordt door de schouw; Je hebt heel wat omzien naar hout- en kolenkachels: kolen of hout toevoegen,as verwijderen, zuurstoftoevoer regelen enz. Elektrisch verwarmen Je kan een onderscheid maken tussen 2 soorten: directe verwarming: een verwarmingselement zet elektrische energie om in warmte en verwarmt rechtstreeks de omgevingslucht bijvoorbeeld via een radiator of via een stralingsplaat; accumulatieverwarming: de warmte wordt opgeslagen in een accumulator en geleidelijk aan vrijgegeven. Deze techniek staat toe om 's nachts warmte op te slaan bij een goedkoper elektriciteitstarief. Voordelen: De meeste nadelen van verwarming door verbranding zijn afwezig: geen zuurstofverbruik, geen schadelijke gassen, een vrij hoog rendement en een gemakkelijke temperatuurregeling. Nadelen:. Elektrische verwarming is vrij duur in verbruik;. Er is schijnbaar geen vervuiling. Deze gebeurt evenwel op de plaats waar de elektriciteit geproduceerd wordt.

9 Centraal verwarmen Zoals de naam laat vermoeden, produceer je bij deze techniek alle warmte in een centrale stookplaats en verdeel je die dan naar alle ruimten waar warmte nodig is. Het verdelen gebeurt via een drager (medium): water of (warme) lucht. centrale verwarming romeinen Verwarmen met water Dit is de meest gebruikelijke vorm van centrale verwarming. Een verwarmingsketel warmt water op. Een circulatiepomp stuurt dit verwarmde water door een buizenstelsel naar de te verwarmen ruimtes. Hier geeft het water zijn warmte af aan de lucht via radiatoren, convectoren of vloerverwarming. Het afgekoelde water stroomt terug naar de ketel. Het is dus een gesloten circuit. Voordelen o Het stoken gebeurt op 1 plaats; o Bij gebruik van hoogrendementsketels zijn er weinig energieverliezen. Dergelijke ketels dragen een Optimaz-label (stookolie) of HR-label (gas); o De temperatuur is automatisch regelbaar met een kamerthermostaat en thermostatische kranen. Dit is comfortabel en zuinig. o Je kan dezelfde installatie ook gebruiken om warm sanitair water te produceren. Nadelen o De installatie valt prijzig uit, vooral in een bestaande woning. o De radiatoren en/of convectoren zijn meestal hinderlijk en zelden 'mooi'. o Bij vloerverwarming heb je deze hinder niet, maar vloerverwarming is heel traag in het opwarmen.

10 Verwarmen met lucht Lucht wordt opgewarmd en met behulp van ventilatoren via een stelsel van luchtkanalen en roosters in de woonruimtes geblazen. De klimaatregeling gebeurt met thermostatisch gestuurde kleppen. Mits een uitbreiding om ook lucht te koelen, kan je dezelfde installatie in de zomer ook gebruiken om de temperatuur te verlagen. Een installatie waarmee je de lucht kan koelen en verwarmen noem je luchtbehandelingssysteem of air conditioning. Voordelen o Je hebt maar een stookruimte en desgevallend maar 1 rookafvoer; o Luchtverwarming is vrij nauwkeurig te regelen; o Je hebt geen hinderlijke toestellen in de woonruimtes; Nadelen o Luchtverwarming kan aanleiding geven tot droge lucht; o Er is altijd luchtverplaatsing in de woonruimtes. Deze lucht kan ook huisstof en allerlei kiemen meevoeren. Allergische personen kunnen hiervan last hebben; o Als de warmeluchtproductie stopt, volgt onmiddellijk afkoeling.

11 Alternatieve warmtebronnen De zonnecollector Je kan de zonnewarmte rechtstreeks aanwenden om water op te warmen. Je doet dit met een zonneboiler of zonnecollector (letterlijk: een verzamelbak voor zonnewarmte). In een bak die op de zon gericht staat, loopt een stel buizen gevuld met water. De bak is afgedekt met dubbel glas. De zonnestralen warmen het water in de buizen op. Deze buizen zijn best donkerkleurig of zwart, zodat ze de zonnestralen maximaal absorberen. Het opgewarmde water kan bijvoorbeeld dienen voor de verwarming van een zwembad. Via een warmtewisselaar kan het ook zijn warmte afgeven aan sanitair water of aan het water van de centrale verwarming. Is dit een toepassing van het serre-effect? Werkt een zonnecollector ook in de winter? ja/neen ja/ja maar minder /neen

12 De warmtepomp Om de werking van de warmtepomp te begrijpen, kijk je best naar de werking van een koelkast. In een koelkast wordt warmte onttrokken aan de koelruimte en afgegeven aan de omringende lucht (voel maar eens hoe warm het is achter een koelkast!). Dit onttrekken van warmte gebeurt door het achtereenvolgens samenpersen en laten ontspannen van een gas. Voor deze bewerkingen heb je (elektrische) energie nodig. De warmtepomp doet precies hetzelfde. Ze onttrekt warmte aan de buitenlucht of aan het grondwater en geeft deze af aan water. Voordelen Het is een vrij propere vorm van energiewinning; Het rendement is enorm hoog: 300%. Dit betekent dat je driemaal zoveel warmte krijgt dan bij een traditionele elektrische verwarming voor een gelijk energieverbruik! Nadeel Een warmtepomp is zeer duur in installatiekost.

13 Andere warmtebronnen o.gisting van mestvaalten en organisch afval gaat gepaard met gas- en warmteontwikkeling. Als het om grote installaties gaat, is het de moeite waard om het gas en de warmte op te vangen en te gebruiken. Dit is een voorbeeld van omzetting van chemische energie in warmte-energie. o Restwarmte uit het koelwater van stoominstallaties van grote bedrijven en kerncentrales kan gerecupereerd worden. o.waar het natuurlijk fenomeen van geisers of warmwaterbronnen zich voordoet, hebben de omwonenden gratis 'aardwarmte'.( Ijsland) Besparen Op verwarmingskosten Het is duidelijk dat het ideale verwarmingssysteem niet bestaat. Aan elk systeem zijn voor- en nadelen. Alle verbruiken ze in mindere of meerdere mate energie. Door oordeelkundig gebruik kan je echter heel wat energie en kosten besparen. Wat is R.E.G? Rationeel Energie Gebruik! Wist u dat... Het sluimerverbruik van sommige TV-toestellen een jaarlijkse kost meebrengt van al gauw 20 EUR? De waakvlam van sommige gaskachels of boilers jaarlijks voor 50 EUR aan aardgas verbruikt? Gloeilampen slecht voor 10 % licht produceren en voor 90 % warmte? Een rijmlaag in uw diepvries van 2 mm voor een meerverbruik van ongeveer 10 % zorgt?

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis

Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis Werkblad 1, mbo Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis Inleiding De wereldbevolking groeit al jaren vrij stevig. En de wereldwijde behoefte aan energie groeit mee: we kúnnen simpelweg niet meer zonder

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling Op de internationale milieuconferentie in december 2015 in Parijs is door de deelnemende landen afgesproken, dat de uitstoot van broeikasgassen

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen Energie Rijk Lesmap Leerlingen - augustus 2009 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Inhoudelijke Ondersteuning! 4 Informatiefiches 4 Windturbines-windenergie 5 Steenkoolcentrale 6 STEG centrale

Nadere informatie

Kinderuniversiteit (Groene) energie?

Kinderuniversiteit (Groene) energie? Kinderuniversiteit (Groene) energie? Johan Driesen, Elektrotechniek Lieve Helsen, Werktuigkunde Leuven, 15 oktober 2011 Transport 15.10.2011 Kinderuniversiteit (Groene) Energie? 2 Transport 15.10.2011

Nadere informatie

Duurzame stroom in het EcoNexis huis

Duurzame stroom in het EcoNexis huis Groepsopdracht 1 Duurzame stroom in het EcoNexis huis Inleiding De wereldbevolking groeit, en de welvaart stijgt ook steeds meer. Daarom neemt de vraag naar energie (elektriciteit, gas, warmte) wereldwijd

Nadere informatie

[Samenvatting Energie]

[Samenvatting Energie] [2014] [Samenvatting Energie] [NATUURKUNDE 3 VWO HOOFDSTUK 4 WESLEY VOS 0 Paragraaf 1 Energie omzetten Energiesoorten Elektrisch energie --> stroom Warmte --> vb. de centrale verwarming Bewegingsenergie

Nadere informatie

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators Neptuna 4/6/8/11/16/22/27 Comfort het hele jaar door the comfort innovators Comfort het hele jaar door Neptuna Een natuurlijke energiebron zoals lucht, water of zonlicht levert besparing op. Kies je voor

Nadere informatie

Basisprincipes 6 Zonne-energie in stroom omzetten 6 Zonne-energiemodellen met een zonne-energiemodule 7

Basisprincipes 6 Zonne-energie in stroom omzetten 6 Zonne-energiemodellen met een zonne-energiemodule 7 Welkom in de wereld van de fischertechnik PROFI-lijn 3 Energie in het dagelijkse leven 3 Olie, kolen, kernenergie 4 Water en wind 4 Zonne-energie 5 De Energie 5 Zonne-energie 6 Basisprincipes 6 Zonne-energie

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. en energieomzetting

Hoofdstuk 3. en energieomzetting Energie Hoofdstuk 3 Energie en energieomzetting Grootheid Energie; eenheid Joule afkorting volledig wetenschappelijke notatie 1 J 1 Joule 1 Joule 1 J 1 KJ 1 KiloJoule 10 3 Joule 1000 J 1 MJ 1 MegaJoule

Nadere informatie

Aardwarmte / Luchtwarmte

Aardwarmte / Luchtwarmte 2015 Aardwarmte / Luchtwarmte Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Aardwarmte/Luchtwarmte. Pagina 1 Inhoud 1.Aardwarmte / luchtwarmte...3 1.1 Doel van de

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

VERWARMEN KOELEN VENTILEREN HERNIEUWBARE ENERGIE

VERWARMEN KOELEN VENTILEREN HERNIEUWBARE ENERGIE VERWARMEN KOELEN VENTILEREN HERNIEUWBARE ENERGIE VENTILATIE Wat is ventileren? Wist u dat... we gemiddeld zo n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen? Dit lijkt misschien veel, maar reken zelf eens

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen 2. 1. Lessuggesties Oriënterende en activiteiten op klasniveau 1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen Dit kwartet is een syntheseactiviteit. De meeste aspecten van energie die aan bod zijn gekomen,

Nadere informatie

Spaar energie! Energieverbruik op hol. Waarom besparen? Hugo Vanderstraeten. steeg de elektriciteitsprijs met 7 à 12%

Spaar energie! Energieverbruik op hol. Waarom besparen? Hugo Vanderstraeten. steeg de elektriciteitsprijs met 7 à 12% Hugo Vanderstraeten Energieverbruik op hol steeg de elektriciteitsprijs met 7 à 12% (Bron: CREG). Energie besparen = geld sparen. 3/4 van onze energie komt uit fossiele brandstoffen. De verbranding van

Nadere informatie

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A.

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A. WARMTEPOMPTECHNIEKEN Verwarmen met een warmtepomp de energie van natuurelementen JVD warmtepomptechnieken bvba Oostmalsebaan 5 B-2960 Brecht Tel.: +32 (0) 3 313 85 39 info@warmtepomptechnieken.be www.warmtepomptechnieken.be

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 maart 2014 Efficiënt verwarmen zonder thermische isolatie De thermische isolatie van een gebouw wordt fundamenteel geacht voor een efficiënt verwarmingssysteem. Dat is echter alleen maar zo als een

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-09 - 2017 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Flipping the classroom

Flipping the classroom In dit projectje krijg je geen les, maar GEEF je zelf les. De leerkracht zal jullie natuurlijk ondersteunen. Dit zelf les noemen we: Flipping the classroom 2 Hoe gaan we te werk? 1. Je krijgt of kiest

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Het comfort van vernieuwing. jaar

Het comfort van vernieuwing. jaar Het comfort van vernieuwing GARATIE jaar VOORDELEN VERWARMEN, VOORDELIGER DAN OOIT: ARIEM is een vernieuwend elektrisch verwarmingssysteem op basis van stralingswarmte en convectie met geïntegreerde opslagkern.

Nadere informatie

Smart Grid. Verdiepende opdracht

Smart Grid. Verdiepende opdracht 2015 Smart Grid Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over het onderwerp Smart Grid. Pagina 1 Inhoud 1. Smart Grid... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 8 Pagina

Nadere informatie

Ruimteverwarming. 1 Inleiding... 1. 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2. 3 Centrale verwarming... 3. 4 Decentralisatie... 4

Ruimteverwarming. 1 Inleiding... 1. 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2. 3 Centrale verwarming... 3. 4 Decentralisatie... 4 1 Inleiding... 1 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2 3 Centrale verwarming... 3 4 Decentralisatie... 4 5 Convectieverwarming... 5 6 Stralingsverwarming... 9 7 Keuzecriteria... 11 1 Inleiding Voor de

Nadere informatie

Thermische zonne-energie. Maximaal rendement uit de zon met de zonne-energie systemen van ZEN. renewables for all

Thermische zonne-energie. Maximaal rendement uit de zon met de zonne-energie systemen van ZEN. renewables for all Thermische zonne-energie Maximaal rendement uit de zon met de zonne-energie systemen van ZEN renewables for all renewables for all Haal je warmte uit de zon Denk milieuvriendelijk, handel economisch In

Nadere informatie

Thermische zonne-energie. Maximaal rendement uit de zon met de zonne-energie systemen van ZEN. energizing your future

Thermische zonne-energie. Maximaal rendement uit de zon met de zonne-energie systemen van ZEN. energizing your future Thermische zonne-energie Maximaal rendement uit de zon met de zonne-energie systemen van ZEN energizing your future energizing your future Haal je warmte uit de zon Denk milieuvriendelijk, handel economisch

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

nergiebespaar Concept

nergiebespaar Concept nergiebespaar Concept Totaalpakket - Warmtepomp Zonneboiler CV-ketel Iets meer investeren, veel meer besparen: Zeer hoge energiebesparing! Zeer hoge subsidie! Zeer veel comfort! Waarom duurzaam? Drie redenen

Nadere informatie

Module 4 Energie. Vraag 3 Een bron van "herwinbare" energie is: A] biomassa B] de zon C] steenkool D] aardolie E] bewegend water

Module 4 Energie. Vraag 3 Een bron van herwinbare energie is: A] biomassa B] de zon C] steenkool D] aardolie E] bewegend water Module 4 Energie Vraag 1 Wat hoort bij het indirect energieverbruik van een apparaat? Kies het BESTE antwoord A] De energie wat het apparaat nuttig verbruikt. B] De energie die het apparaat niet nuttig

Nadere informatie

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Leo de Ruijsscher Algemeen directeur De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs Docent TU Delft faculteit Bouwkunde Inleiding Nu de brandstofcel langzaam

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

GROENE TEST. Naam:.. 1. Het verbruik van fossiele grondstoffen veroorzaakt ecologische problemen. Welke?

GROENE TEST. Naam:.. 1. Het verbruik van fossiele grondstoffen veroorzaakt ecologische problemen. Welke? GROENE TEST Naam:.. 1. Het verbruik van fossiele grondstoffen veroorzaakt ecologische problemen. Welke? O Afkoeling van het klimaat O Meer vulkaanuitbarstingen O Zure regen O Zoete regen 2. Waarvoor dienen

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort

aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus zonneboiler Duurzaam warmwatercomfort aurostepplus Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam douchen en baden dat kan met de aurostepplus zonneboiler. De aurostepplus van Vaillant zorgt

Nadere informatie

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt?

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? 1 Hoe begin ik eraan? 1 Besparen zonder geld uit te geven. 2 Besparen via zinvolle investeringen. 3 Investeren in alternatieve

Nadere informatie

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool Naam: Thijs Groep: 6/7 School: St.Willibrordusschool 1 Voorwoord Voor je ligt het werkstuk van Thijs. Dit werkstuk gaat over zonne-energie. Ik kwam op het idee voor dit onderwerp toen papa en mama ook

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82623 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning De laatste jaren is er qua energiebehoefte veel veranderd in de woningbouw. Voorheen waren de behoefte en kosten m.b.t. verwarming in nieuwbouw woningen

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Leefmilieu Brussel Energie becijferen Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba Doelstelling(en) van de presentatie Opfrissen van de theoretische

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN. Je kunt de koffer natuurlijk nog aanvullen met andere interessante materialen of foto's.

ENERGIE BESPAREN. Je kunt de koffer natuurlijk nog aanvullen met andere interessante materialen of foto's. ENERGIE BESPAREN De energiekoffer 1 Hoe ga je zelf aan de slag? Koop een koffer aan en vul ze met: een spaardouchekop een bruismondstuk en doorstroombegrenzer spaarlampen een tijdschakelklok/timer een

Nadere informatie

Wonen in De Bron. Comfortabel en energiezuinig wonen 2 december 2009 Renate van Paassen Willem Bastein

Wonen in De Bron. Comfortabel en energiezuinig wonen 2 december 2009 Renate van Paassen Willem Bastein Wonen in De Bron Comfortabel en energiezuinig wonen 2 december 2009 Renate van Paassen Willem Bastein Onderwerpen Introductie Installaties in uw woning Warmte- en koudeopslag Warmtepomp Ventilatie VENDU

Nadere informatie

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Persmap Januari 2014 ARIANEXT, EEN COMPLEET GAMMA WARMTEPOMPEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN Chaffoteaux vergroot zijn gamma multi-energiesystemen voor de verwarming

Nadere informatie

WARMTE VAN KRINGLOOPENERGIE

WARMTE VAN KRINGLOOPENERGIE ONGEMERKT GOED BEZIG MET WARMTE VAN KRINGLOOPENERGIE tot 75% schonere energie WARMTE VAN KRINGLOOPENERGIE: BETROUWBAAR, GROEN EN TOEKOMSTBESTENDIG WAT IS KRINGLOOPENERGIE? KringloopEnergie van HVC levert

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting DUTCH Wedstrijd Correspondentie en notuleren De wedstrijdtekst bevindt zich in de derde kolom van de lettergrepentabel in art. 19.1 van het Intersteno

Nadere informatie

De zon als warmtebron. Hoe werkt een zonneboiler?

De zon als warmtebron. Hoe werkt een zonneboiler? koud tapwater 0900-9892 Zonneboilers Algemene informatie over actieve thermische zonne-energie De zon als warmtebron De zon is een onuitputtelijke bron van energie Zonne-energie omgezet in warmte is de

Nadere informatie

1. Wat verstaat men onder R.E.G.?

1. Wat verstaat men onder R.E.G.? 1. Wat verstaat men onder R.E.G.? Rationeel Energie Gebruik of kortweg REG vormt een actieprogramma van de overheid om allemaal samen minder energie te verbruiken. Dit biedt belangrijke voordelen: het

Nadere informatie

Deze kachel is ook uw CV-ketel!

Deze kachel is ook uw CV-ketel! Deze kachel is ook uw CV-ketel! Gezellige warmte in uw woonkamer Radiatoren en vloerverwarming Sanitair warm water -haarden en -kachels aangesloten op centrale verwarming Uw kachel verwarmt ook uw radiatoren,

Nadere informatie

Product Overview. Gepresenteerd door AE-Power International

Product Overview. Gepresenteerd door AE-Power International Product Overview Gepresenteerd door AE-Power International Inleiding Energieprijzen zijn in de afgelopen jaren gestaag gestegen en zullen dat blijven doen. Tegelijkertijd worden de traditionele energiebronnen

Nadere informatie

Toelichting infopaneel energie

Toelichting infopaneel energie Inleiding Waarom zouden we voor hernieuwbaar energie gaan? De 3 begrippen die bij transitie aan bod zijn gekomen sluiten volledig aan bij het gebruik van hernieuwbare energie. 1 Om ons milieu te sparen

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING VERBRANDEN EN VERWARMEN

NASK1 SAMENVATTING VERBRANDEN EN VERWARMEN NASK1 SAMENVATTING VERBRANDEN EN VERWARMEN Een verbranding is de reactie tussen zuurstof en een andere stof, waarbij vuurverschijnselen waarneembaar zijn. Bij een verbrandingsreactie komt warmte vrij.

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie Gebouwen met hoge energieprestaties Mei 2013 Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Bladzijde

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

Duurzame stroom in het EcoNexis huis

Duurzame stroom in het EcoNexis huis Groepsopdracht 1, vmbo Duurzame stroom in het EcoNexis huis Vooraf Er zijn steeds meer mensen op de wereld. En die hebben gemiddeld ook steeds meer geld te besteden. Daarom is er steeds meer energie nodig.

Nadere informatie

Stralend nieuws onder de zon!

Stralend nieuws onder de zon! Remeha ZentaSOL Zonneboiler Stralend nieuws onder de zon! Remeha ZentaSOL Zonneboiler De zon gaat wél voor en daar kunt ú het hele Zonne-energie is de meest milieuvriendelijke en duurzame warmtebron die

Nadere informatie

Elektrische energie. Naam: Klas: Leerkracht: Mr. Verlinden INLEIDING

Elektrische energie. Naam: Klas: Leerkracht: Mr. Verlinden INLEIDING Naam: Klas: Leerkracht: Mr. Verlinden Elektrische energie INLEIDING Eeuwenlang zochten mensen naar nieuwe manieren om energie op te wekken. Energie betekend niets anders dan het vermogen werk te kunnen

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Les Biomassa. Werkblad

Les Biomassa. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne-energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Warmte. Hoofdstuk 2. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte

Warmte. Hoofdstuk 2. Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Warmte Hoofdstuk 2 Warmte is Energie Vaak zetten we Chemische energie om in Warmte Brandstoffen verbranden: Brandstof Zuurstof voldoende hoge temperatuur (ontbrandingstemperatuur) 1 Grootheid Symbool Eenheid

Nadere informatie

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening)

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) WIND OP LAND 11% (10% BESCHIKBAAR LANDOPPERVLAK) VOORDELEN Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) NADELEN Bij

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers Net voor de Toekomst Frans Rooijers Net voor de Toekomst 1. Bepalende factoren voor energie-infrastructuur 2. Scenario s voor 2010 2050 3. Decentrale elektriciteitproductie 4. Noodzakelijke aanpassingen

Nadere informatie

Ervaar het duurzame comfort van het nieuwe verwarmen met de Daikin Intergas Hybride.

Ervaar het duurzame comfort van het nieuwe verwarmen met de Daikin Intergas Hybride. minimaal 50% minder co 2 -uitstoot door halvering van uw gasverbruik Ervaar het duurzame comfort van het nieuwe verwarmen met de Daikin Intergas Hybride. Verwarm uw huis zoals u altijd gedaan heeft. Maar

Nadere informatie

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in huis Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Een betrouwbare verwarming

Nadere informatie

Hoe kunnen we dat probleem oplossen? Door er zelf een te maken! Wij maken in dit project een bloem die reageert op het licht.

Hoe kunnen we dat probleem oplossen? Door er zelf een te maken! Wij maken in dit project een bloem die reageert op het licht. Bloemen hebben zonlicht nodig om te bloeien, sommigen gaan zelfs dicht als het donker wordt. We moeten ze ook steeds kunnen verzetten zodat ze kan geplaatst worden in de tuin, op de vensterbank, op het

Nadere informatie

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect.

Begrippen. Broeikasgas Gas in de atmosfeer dat de warmte van de aarde vasthoudt en zo bijdraagt aan het broeikaseffect. LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Informatieblad Begrippen Biobrandstof Brandstof die gemaakt wordt van biomassa. Als planten groeien, nemen ze CO 2 uit de lucht op. Bij verbranding van de biobrandstof komt

Nadere informatie

Duurzaam, mvo, energiezuinig & klimaatneutraal

Duurzaam, mvo, energiezuinig & klimaatneutraal Duurzaam, mvo, energiezuinig & klimaatneutraal Huidge situatie aarde Het klimaat verandert, de aarde warmt op Huidge situatie energie Energievoorraad stagneert Huidge situatie bevolking De arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dossier: Afvalverwerking en verwarming

Dossier: Afvalverwerking en verwarming Dossier: Afvalverwerking en verwarming In een houtverwerkend bedrijf heeft men altijd met afval te maken. Optimalisatiesystemen en efficiëntie zorgen er gelukkig voor dat dit tot een minimum wordt beperkt.

Nadere informatie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:10 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Geothermie als Energiebron

Geothermie als Energiebron Geothermie als Energiebron Even voorstellen: Paul Mast -- Geoloog Johan de Bie --Technical Sales manager ESPs Ynze Salverda -- BD Analist Er zijn verschillende vormen van duurzame energie. Daarvan is geothermie

Nadere informatie

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht!

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! ZONNESYSTEMEN HOUT WARMTEPOMPEN CONDENSATIE OLIE/GAS Alezio WARMTEPOMPEN LUCHT/WATER EASYLIFE Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >>

Nadere informatie

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering.

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering. 1 Warmteleer. 1 De soortelijke warmte is de warmte die je moet toevoeren om 1 kg van een stof 1 0 C op te warmen. Deze warmte moet je ook weer afvoeren om 1 kg van die stof 1 0 C af te koelen. 2 Om 2 kg

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

dietrisol EEN RENDERENDE INVESTERING VOOR EEN DUURZAAM COMFORT 100% Gratis energie 100% Hernieuwbare energie 100% Gegarandeerd comfort

dietrisol EEN RENDERENDE INVESTERING VOOR EEN DUURZAAM COMFORT 100% Gratis energie 100% Hernieuwbare energie 100% Gegarandeerd comfort dietrisol Z o n n e s y s t e m e n 100% Gratis energie 100% Hernieuwbare energie 100% Gegarandeerd comfort EEN RENDERENDE INESTERING OOR EEN DUURZAAM COMFORT Duurzaam mfort Zonneenergie GRATIS, ONUITPUTTELIJK,

Nadere informatie

De natuurlijke keuze. Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp

De natuurlijke keuze. Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp De natuurlijke keuze Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp De natuurlijke keuze 3 in1: verwarmen, koelen en warm tapwater Daikin Altherma is een totaaloplossing voor verwarming en warm tapwater die

Nadere informatie

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik)

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie is broodnodig: eerst besparen en dan zelf energie opwekken met de bronnen uit onze onmiddellijke omgeving.

Nadere informatie

Het technische rendement van zonnepanelen Opdracht 2.5 Warmteopslag Aquifer, WKO Ondergrondse warmte en koudeopslag

Het technische rendement van zonnepanelen Opdracht 2.5 Warmteopslag Aquifer, WKO Ondergrondse warmte en koudeopslag van de stroomkosten en een actuele rentestand. Zo kunt u de juiste keuze of u wilt investeren in zonnepanelen. Lees meer informatie over de Standaard Rekenmethode. Het technische rendement van zonnepanelen

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie

Terug naar de basis. De zon levert ons twee belangrijke zaken. Dit zijn licht en warmte.

Terug naar de basis. De zon levert ons twee belangrijke zaken. Dit zijn licht en warmte. Terug naar de basis Al miljoenenjaren schijnt de zon op onze aarde, maar pas sinds een paar decennia is opwekking van elektrische energie mogelijk via zonnepanelen (fotovoltaïsche cellen). Voor monumentale

Nadere informatie

Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje

Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje ENERGIE Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje Zoek meer informatie op de computer en bekijk filmpjes over het onderwerp (achterin deze lesbrief staan websites en links voor filmpjes) Overleg

Nadere informatie

LZTi. Lucht / water warmtepompen. De ideale alles-in-één oplossing

LZTi. Lucht / water warmtepompen. De ideale alles-in-één oplossing LZTi Lucht / water warmtepompen LZTi De ideale alles-in-één oplossing De ideale alles-in-één oplossing Lucht, een eindeloze bron van energie. Een geschenk van moeder natuur dat onze aarde niet vervuilt,

Nadere informatie

Introductie eco2heat. Duurzaam verwarmen op basis van natuurlijke straling. Gezond, duurzaam en voordelig verwarmen

Introductie eco2heat. Duurzaam verwarmen op basis van natuurlijke straling. Gezond, duurzaam en voordelig verwarmen Introductie eco2heat Duurzaam verwarmen op basis van natuurlijke straling Wie is Eco2heat? Eco2heat kiest voor duurzame, groene warmte. Aangezien ongeveer 30% van het wereld energie verbruik verwarming

Nadere informatie

Inleiding: energiegebruik in bedrijven en gebouwen

Inleiding: energiegebruik in bedrijven en gebouwen Inleiding: energiegebruik in bedrijven en gebouwen Energie Energie is een eigenschap van de materie die kan worden omgezet in arbeid, warmte of straling. De eenheid van energie is de Joule. De fundamentele

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met gas

Duurzaam verwarmen en koelen met gas Duurzame gaswarmtepompen voor o.a.: Kantoorgebouwen Frisse Scholen Verzorgingstehuizen (P4) (P6) (P7) www.gasengineering.nl Duurzaam verwarmen en koelen met gas De voordelen van verwarmen en koelen met

Nadere informatie

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! is gestart met de verkoop van woningen in het project. Duurzame woningen, want wordt een wijk

Nadere informatie

De zon in het zwembad

De zon in het zwembad De zon in het zwembad Inleiding Het zwembad Aquarius staat in de gemeente Tienhuizen. Toen het zwembad in 1963 gebouwd werd speelde de energiekosten en het milieu nog niet zo n belangrijke rol. Inmiddels

Nadere informatie

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze

Nadere informatie

Groep 8 - Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst

Groep 8 - Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 5 Mijn idee over energie in de toekomst Lesduur: 25 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten waarom je zuinig met elektriciteit moet zijn. De leerlingen kunnen

Nadere informatie