Variabele ventilatie luchthoeveelheid op lange termijn goedkoper?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Variabele ventilatie luchthoeveelheid op lange termijn goedkoper?"

Transcriptie

1 Hogere initiële kosten kunnen terugverdiend worden tijdens levensduur Variabele ventilatie luchthoeveelheid op lange termijn goedkoper? Een binnenklimaatsysteem moet het gebouw voorzien van een goed thermisch comfort en een goede binnenluchtkwaliteit. Daarnaast moet het natuurlijk ook zo energiezuinig mogelijk zijn. Een binnenklimaatsysteem dat uit verwarming, koeling en ventilatie bestaat, is hiervoor geschikt en kan de gezondheid en het comfort van de gebruikers en bewoners van en gebouw ten goede komen. Een cruciale vraag is natuurlijk tegen welke kosten. De installatieen onderhoudskosten van een ventilatiesysteem met een variabele luchthoeveelheid zijn hoger dan die van een systeem met een constante luchthoeveelheid, maar blijken over de hele levensduur van de installatie waarschijnlijk goedkoper. De specificaties van het binnenklimaat met betrekking tot thermisch comfort en luchtkwaliteit worden bepaald door vereisten, aanbevelingen, nationale regelgeving of door de gebruiker van het gebouw. Dit vereenvoudigt het ontwerpproces van een binnenklimaatsysteem. Normaal gesproken worden de minimum- en maximumtemperatuur en de toevoerluchthoeveelheid ingesteld volgens de hoeveelheid aan activiteiten in het gebouw. In Zweden is het vereiste op dit moment 0,35 l/(s m²), waarbij het Tabel 1. Gegevens voor de gesimuleerde gebouwen. De interne belasting verwijst naar de interne warmtewinst exclusief mensen. Warmteoverdracht is de gemiddelde waarde voor het gebouw. RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar

2 Tabel 2. Gegevens voor het flatgebouw. Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen met op iedere verdieping twee van elk van de vermelde appartementen. oppervlak verwijst naar het vloeroppervlak (Boverket, 2002). Als er niemand in het gebouw is, is er helemaal geen behoefte aan een luchtstroom wanneer er zich geen situatie voordoet die gezondheidsrisico s in het gebouw met zich meebrengt. Dit kan worden opgelost met een bepaalde minimale luchthoeveelheid of door de ventilatie te starten op een bepaald moment voordat er mensen in de woning of het appartement komen. Aangezien de gebruiker dit moet plannen, is het het meest realistisch om een minimale luchthoeveelheid in te stellen. De systemen die in het onderzoek werden meegenomen, zijn een afvoerventilatiesysteem (E) met luchtinlaten bij de ramen in alle kamers, behalve in keukens of badkamers, en een toevoeren afvoerventilatiesysteem met warmteterugwinning (SEH) door middel van plafondroosters voor de toevoerlucht. Zowel de constante luchthoeveelheid als de variabele luchthoeveelheid werd gesimuleerd. In het geval van een systeem met een variabele luchthoeveelheid, werd ervan uitgegaan dat er voor elk appartement in het flatgebouw een regelklep voor de luchtstroom (twee voor het toevoer- en afvoersysteem) en een bewegingsdetector voor 766 SEK zouden zijn inbegrepen. Dat betekent dat de luchthoeveelheid voor het gehele appartement en niet voor elke kamer in elk appartement werd gevarieerd. Voor de vrijstaande woning werd aangenomen dat de luchthoeveelheid voor de gehele woning op dezelfde manier werd gevarieerd. Er is wel een bewegingsdetector nodig, maar geen kleppen, omdat dat genoeg is om de luchtbehandelingsunit te bedienen en die optie is inbegrepen in de bestaande luchtbehandelingsunits. Gebouwen Geen enkel gebouw was ingericht met koeling. Er werden hydronische radiatoren gebruikt voor de verwarming. De aangenomen gegevens voor de gebouwen worden in tabel 1 weergegeven. De gegevens van het buitenklimaat zijn uit Stockholm, Zweden. In tabel 2 worden de oppervlakken van het appartement, de ramen en de verwarmingstransmissie vermeld en het aantal mensen per appartement. De kamers met toevoerapparaten zijn geen keukens of badkamers. Afvoerapparaten bevinden zich in keukens en badkamers. Er werd aangenomen dat het flatgebouw uit vier verdiepingen bestaat met twee eenkamer-, twee tweekamer-, twee driekamer- en twee vierkamerappartementen op elke verdieping. Er werd vanuit gegaan dat er twee afvoerapparaten waren voor elk appartement, behalve voor het vierkamerappartement. Dit appartement had drie afvoerapparaten. Het gewicht van de constructie van het gebouw werd als gemiddeld verondersteld. De vrijstaande woning bestond uit twee verdiepingen, met drie afvoerapparaten op de begane grond Tabel 3. Afdrukgegevens van ProLive voor de twee gesimuleerde gebouwen. De kosten en de LCC slaan op de gehele berekeningsperiode, 40 jaar. De oppervlakken in de noemers van de eenheden zijn de vloeroppervlakken. O P = 60% en = 0,33. RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar

3 Afbeelding 1. Life cycle costs (LCC) en energiekosten (En) per vloeroppervlak voor het flatgebouw. E staat voor afvoerventilatie, S staat voor toevoer- en afvoerventilatie, C staat voor constante luchthoeveelheid, 0 staat voor = 0 en variabele luchthoeveelheid en 0,33 staat voor = 0,33. en twee op de bovenverdieping en twee toevoerverdelers of luchtinlaten op de begane grond en drie op de bovenverdieping. Aangenomen werd dat er vier personen in de woning woonden. Bezetting De bezettingsgraad wordt genoteerd als O P. Dit is de verhouding tussen het werkelijke aantal mensen in het gebouw op een bepaald moment en het aantal mensen waarvoor het gebouw is ontworpen. In het onderzoek werd aangenomen dat O P constant was gedurende het jaar, wat het aantal parameters verkleint. Johansson [5] heeft deze simplificatie geanalyseerd. Het elektriciteitsverbruik van de ventilator werd lichtelijk beïnvloed door het gebruik van een tijdgerelateerde bezettingsgraad, aangezien de stroom van de ventilator niet lineair is aan de luchthoeveelheid. De energie voor de verwarming en koeling wordt zelfs nog minder beïnvloed. O p = 0 betekent dat het gebouw leeg is. O p = 1 betekent dat het gebouw volledig bezet is. Aangenomen wordt dat de beraamde luchthoeveelheid van 0,35 l/(s m²) is vereist wanneer O p = 1 en dat deze lineair wordt verminderd volgens vergelijking 1 wanneer O P daalt. De coëfficiënt stelt de ver- Afbeelding 2. Life cycle costs (LCC) en energiekosten (En) per vloeroppervlak voor de vrijstaande woning. E staat voor afvoerventilatie, S staat voor toevoer- en afvoerventilatie, C staat voor constante luchthoeveelheid, 0 staat voor = 0 en variabele luchthoeveelheid en 0,33 staat voor = 0, RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar 2008

4 Afbeelding 3. Geaccumuleerde life cycle costs (LCC) per vloeroppervlak. E staat voor afvoerventilatie, S staat voor toevoer- en afvoerventilatie, C staat voor constante luchthoeveelheid, V staat voor variabele luchthoeveelheid met = 0,33, D staat voor vrijstaande woning en M staat voor flatgebouw. O P = 60%. houding van de luchthoeveelheid in vergelijking tot 0,35 l/(s m²) bij O P = 0 en q is de luchthoeveelheid in l/(s m²), waarbij het oppervlak verwijst naar de vloer. In het onderzoek werden = 0 en = 0,33 getest. Bij O P = 0 is de luchthoeveelheid 0 voor = 0 en 0,1155 l/(s m²) voor = 0,33. De bezettingsgraad beïnvloedt ook de interne belasting van mensen en de interne belasting, exclusief de belasting van mensen volgens tabel 1. Dan geldt: Resultaten In tabel 3 worden de life cycle costs weergegeven voor de verschillende gesimuleerde gebouwen en ventilatiesystemen bij O P = 60 procent en = 0,33. Hier wordt aangetoond dat er het beste kan worden gewoond in een vrijstaande woning met een toevoer- en afvoerventilatiesysteem met warmteterugwinning en een variabele luchthoeveelheid. In de kosten zijn hydronische verwarming en de aansluiting op blokverwarming inbegrepen. In afbeelding 1 worden de life cycle costs en de energiekosten weergegeven voor de verschillende systemen in het flatgebouw als een functie van O P. Een lagere O P betekent een lagere gemiddelde interne warmtelast die de behoefte aan verwarming vergroot, maar als de luchthoeveelheid tegelijkertijd wordt verkleind, wordt deze verhoging getemperd of omgezet in een verlaging. In afbeelding 2 staan de life cycle costs en energiekosten voor de vrijstaande woning. In afbeelding 3 worden de geaccumuleerde life cycle costs gedurende een tijdsperiode getoond, wat de life cycle costs zijn van een bepaalde berekeningsperiode voor beide gesimuleerde gebouwen. Het duurt iets minder dan tien jaar om van de warmteterugwinning te profiteren en ongeveer vijftien jaar om van de variabele luchthoeveelheid te profiteren. De gemiddelde U-waarde (die de warmteoverdracht beschrijft door het gebouw per oppervlak en temperatuurverschil, en de lengte van het gebouw, die van invloed is op het vloeroppervlak) was gevarieerd voor de vrijstaande woning met de resultaten zoals in afbeelding 4 weergegeven. Gekochte energie zou ook nodig zijn voor huishoudelijke elektriciteit en kraanwater. Dit is echter niet inbegrepen in deze simulatie. Voordeliger Uit dit onderzoek is gebleken dat de ventilatiesystemen met een variabele luchthoeveelheid gebaseerd op de bezettingsgraad voordelig kunnen zijn vanuit een life cycle cost perspectief in zowel flatgebouwen als vrijstaande woningen. De kosten voor een gesimuleerde bewegingsdetectie waren 766 SEK per appartement of woning. Deze kosten zijn normaal voor een handmatig systeem waarbij de gebruiker bijvoorbeeld het aantal mensen kiest bij de hoofdingang. Op dit moment vinden er veel ontwikkelingen plaats ten behoeve van goedkopere sensoren voor bewegingsdetectie. Er zijn aanwijzingen dat de industrie kooldioxidesensoren zal ontwikkelen in deze prijsklasse, wat een alternatief kan zijn dat niet afhankelijk is van de handelingen van de gebruiker. Het zou mogelijk zijn om elke aparte kamer in elk appartement of in de vrijstaande woning te controleren, in plaats van het gehele appartement of de gehele vrijstaande woning, maar dat zou gecompliceerder en duurder zijn. Op die manier kan er lucht worden toegevoerd naar de plekken waar mensen zich in het gebouw bevinden, wat aanleiding geeft tot een discussie over de vorm van de vereisten aangaande de luchthoeveelheid. ProLive simuleert dit nu nog niet, maar kan dit in de toekomst wellicht wel. Er is ook aangetoond dat de toevoeren afvoerventilatie met warmteterugwinning lagere life cycle costs kunnen hebben dan afvoerventilatiesystemen die nog veel meer andere nadelen hebben, waaronder tocht en een slechte regulering van de luchtverplaatsing (Engdahl, 2002). Bepaalde kwesties zijn vereenvoudigd. Een voorbeeld is de constante temperatuurefficiency van de warmteterugwinunit, die in werkelijkheid het voordeel van een lagere luchthoeveelheid zou vergroten vanwege een hogere efficien- RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar

5 Methodologie en rekensysteem De life cycle costs van de verwarmings- en ventilatiesystemen werden gesimuleerd door ProLive, een computerprogramma voor life cycle costs voor binnenklimaatsystemen. De life cycle costs werden zowel berekend met als zonder een variabele luchthoeveelheid voor flatgebouwen en vrijstaande woningen. De bezettingsgraad van een gebouw is een van de belangrijkste parameters voor de toepassing van ventilatiesystemen met een variabele luchthoeveelheid. De bezettingsgraad is niet gemeten. Het is echter wel een parameter in de berekeningen. Er zijn alleen theoretische gebouwen gesimuleerd: één typisch flatgebouw en één typische vrijstaande woning. Veldmetingen waren geen alternatief, omdat het moeilijk zou zijn de life cycle costs te meten, vooral voor ventilatiesystemen met een variabele luchthoeveelheid, die zelden in woningen voorkomen. Eén probleem met betrekking tot het ontwerp van een binnenklimaatsysteem is dat er zeer veel aandacht werd besteed aan de initiële kosten. Een life cycle benadering zou de energieprestaties en economische prestaties van het binnenklimaatsysteem kunnen verbeteren. De life cycle costs van een product zijn de som van alle kosten die worden gemaakt voor het product gedurende de gehele levensduur van het product. Toekomstige kosten worden verdisconteerd tot de waarde van vandaag, de netto contante waarde, door de toepassing van een disconteringsvoet. Het computerprogramma ProLive is ontwikkeld om de life cycle costs te berekenen voor binnenklimaatsystemen in kantoren, scholen en woningen (Johansson, 2005). ProLive kan duizenden combinaties van verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen maken die typisch voor Zweden zijn. Het programma houdt rekening met de initiële kosten voor het kopen en monteren van componenten door de stroomvraag, energiekosten, onderhoudskosten, reparatiekosten en kosten voor ruimteverlies door systeemcomponenten te berekenen. De kosten zijn gebaseerd op Zweedse prijzen van Sektionsfakta (Wikells, 2003), wat een bekende kostendatabase is voor de bouwsector. Het buitenklimaat wordt verkregen met behulp van het computerprogramma Meteonorm (Meteotest, 2003), dat buitenklimaatgegevens voor de gehele wereld kan simuleren. ProLive beschikt over functies om de productiviteit en gezondheidskosten gebaseerd op de binnentemperatuur en de luchthoeveelheid in een model weer te geven, zelfs als de gebruiker correlatiegegevens tussen parameters en de kosten moet opgeven. ProLive gebruikt Zweedse bedragen in SEK exclusief BTW (25% belasting op de toegevoegde waarde). 1 SEK 0,14 US$ 0,11 op In dit artikel is de prijs voor verwarming vastgesteld op 0,6 SEK/kWh en de prijs voor elektriciteit op 0,8 SEK/kWh exclusief BTW. De disconteringsvoet werd vastgesteld op 1% voor elektriciteit, 2% voor verwarming en 3% voor andere kosten, wat een reële prijsstijging voor verwarming en voor elektriciteit representeert. Voor ruimteverlies werd een jaarlijkse waarde van 800 SEK/m² aangehouden. Er is uitgegaan van een korting van 20% van de initiële kosten, voor zowel luchtonderdelen als hydronische onderdelen, in vergelijking tot Wikells (2003). Er werd een berekeningsperiode van 40 jaar gebruikt. De sloopwaarde werd op nul gezet. Er werd 766 SEK berekend voor de bewegingsdetectie, wat gelijk is aan de kosten van een IR-bewegingssensor inclusief montage. Dit kan bestaan uit een handmatig bedienbare schakelaar in elk appartement en de vrijstaande woning. Auteur: Dennis Johansson Research and Development, Swegon AB, Tomelilla, Zweden Building Physics/Building Services, Lund University, Lund, Zweden 36 RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar 2008

6 Afbeelding 4. Life cycle costs (LCC) en jaarlijks energieverbruik (En) voor verwarming en ventilatoren voor de gesimuleerde vrijstaande woning wanneer de U-waarde en de lengte van het gebouw werden gevarieerd. E staat voor afvoerventilatie, S staat voor toevoer- en afvoerventilatie, C staat voor constante luchthoeveelheid, V staat voor variabele luchthoeveelheid bij = 0,33. cy bij lagere luchthoeveelheden. Een ander voorbeeld is de constante bezettingsgraad gedurende een tijdsperiode. Deze varieert bovendien zowel gedurende de dag, wat niet zoveel invloed lijkt te hebben, en gedurende het jaar, wat waarschijnlijk meer invloed heeft. Dergelijke gemeten gegevens ontbreken echter. Met een bewegingsdetectiesysteem zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld verlichting of ander gebruik van huishoudelijke elektriciteit te beheren. Het is waarschijnlijk wel normaal dat mensen de lichten uitdoen wanneer ze zich niet binnen bevinden, maar er wordt aangenomen dat er met behulp van bezetting per woning 200 W en O P = 60%, 3,7 kwh/(m² jaar) kan worden bespaard op huishoudelijke elektriciteit voor de gesimuleerde vrijstaande woning. Aan de andere kant zal de behoefte aan verwarmingsenergie stijgen, aangezien de interne warmtebelasting een bepaalde hoeveelheid warmte oplevert. Er is nog meer onderzoek nodig op het gebied van de meest duidelijke parameter van dit onderzoek, de bewegingsparameter. Dennis Johansson Research and Development, Swegon AB, Tomelilla, Zweden Building Physics/Building Services, Lund University, Lund, Zweden dennis. REFERENTIES Boverket 2002, Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19, Karlskrona, Zweden, in Zweeds Engdahl, F. 2002, Air - for Health and Comfort An anlysis of HVAC Systems Performance in Theory and Practice, Doctoral thesis, Dep. of Building Physics, Lund University, Zweden, Report TVBH-1013 Johansson, D. 2005, Modelling Life Cycle Cost for Indoor Climate Systems, Doctoral thesis, Building Physics, Lund University, Lund, Zweden, Report TVBH-1014, Meteotest 2003, Meteonorm handbook, manual and theoretical background, Zwitserland, Wikells Byggberäkningar AB (2003), Sektionsfakta-VVS, Wikells byggberäkningar AB, Växjö, Zweden, , in Zweeds Samenvatting In dit artikel worden de ventilatiesystemen en de luchthoeveelheden van de ventilatiesystemen in vrijstaande woningen en flatgebouwen besproken. Elk ventilatiesysteem kan een constante luchthoeveelheid (CAV) hebben of een variabele luchthoeveelheid (VAV). Met een variabele luchthoeveelheid wordt een woning gekoeld met lucht, verwarmd met lucht, wordt de luchthoeveelheid verminderd bij een lagere bezettingsgraad en wordt er alleen geventileerd als daar behoefte aan is. Ventilatie met een variabele luchthoeveelheid gebaseerd op de vraag naar lucht alleen wordt soms DCV (Demand Controlled Ventilation) genoemd. Ventilatiesystemen met een variabele luchthoeveelheid gebaseerd op de vraag naar lucht kunnen worden gebruikt om het energieverbruik te verminderen voor het verwarmen en koelen van de toevoerlucht en het verplaatsen van de toevoer- en afvoerlucht. In dit artikel worden de LCC (life cycle costs) voor verschillende ventilatiesystemen in woningen gepresenteerd, zowel met als zonder variabele luchthoeveelheid gebaseerd op de bezetting. In woningen in Zweden wordt er bijna geen variabele luchthoeveelheid toegepast, behalve voor afzuigkappen die op verschillende luchthoeveelheden kunnen worden afgesteld. Dit is een kleiner deel van de totale luchthoeveelheid en het idee is niet om de luchthoeveelheid te verlagen bij een lage bezettingsgraad. RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Deerns Nederland BV Rijswijk, 12 december 2013 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 100-05-01256-03 STATUS DOCUMENTCODE

Nadere informatie

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005)

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Datum 29 juni 2011 Referentie 20051291-59 Uw referentie EOS DEMO 02005 Referentie 20051291-59

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Klaas Kooistra Rob de Vries

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Verbetering door verduurzaming

Verbetering door verduurzaming Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren Januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Abstract Dit onderzoek richt zich op de invloed van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande

Nadere informatie

Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker

Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker GEBRUIKERSINVLOED ENERGIEVERBRUIK KANTOORGEBOUWEN Hoe energie te besparen op kantoor? Februari F 2014 Fien Thoolen Iris de Been Marion Beijer Karel Dekker Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door Fien

Nadere informatie

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland D9 van WP4 van het RES-H Policy project Werkdocument geschreven in

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Dienstensector > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be > ondernemingen

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

Permacultuur in het huis

Permacultuur in het huis Permacultuur in het huis Van energieverbruikende naar energieproducerende huizen 1 Permacultuur cursus over het huis... 3 Inleiding... 3 Energie en elektriciteit... 3 De watt... 3 De joule... 3 De kilowattuur

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Collectieve huisvesting > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Energiegebruik, comfort en zonwering MKB-kennisoverdracht

Energiegebruik, comfort en zonwering MKB-kennisoverdracht TNO-rapport TNO-060-DTM-011-0848 Energiegebruik, comfort en zonwering MKB-kennisoverdracht Technical Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 68 XE Delft Postbus 49 600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Fair Value bij Verzekerd Kopen

Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Johan Conijn, RIGO Research en Advies Mark Schweitzer, Global Property Research oktober 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruijterkade 139

Nadere informatie