Variabele ventilatie luchthoeveelheid op lange termijn goedkoper?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Variabele ventilatie luchthoeveelheid op lange termijn goedkoper?"

Transcriptie

1 Hogere initiële kosten kunnen terugverdiend worden tijdens levensduur Variabele ventilatie luchthoeveelheid op lange termijn goedkoper? Een binnenklimaatsysteem moet het gebouw voorzien van een goed thermisch comfort en een goede binnenluchtkwaliteit. Daarnaast moet het natuurlijk ook zo energiezuinig mogelijk zijn. Een binnenklimaatsysteem dat uit verwarming, koeling en ventilatie bestaat, is hiervoor geschikt en kan de gezondheid en het comfort van de gebruikers en bewoners van en gebouw ten goede komen. Een cruciale vraag is natuurlijk tegen welke kosten. De installatieen onderhoudskosten van een ventilatiesysteem met een variabele luchthoeveelheid zijn hoger dan die van een systeem met een constante luchthoeveelheid, maar blijken over de hele levensduur van de installatie waarschijnlijk goedkoper. De specificaties van het binnenklimaat met betrekking tot thermisch comfort en luchtkwaliteit worden bepaald door vereisten, aanbevelingen, nationale regelgeving of door de gebruiker van het gebouw. Dit vereenvoudigt het ontwerpproces van een binnenklimaatsysteem. Normaal gesproken worden de minimum- en maximumtemperatuur en de toevoerluchthoeveelheid ingesteld volgens de hoeveelheid aan activiteiten in het gebouw. In Zweden is het vereiste op dit moment 0,35 l/(s m²), waarbij het Tabel 1. Gegevens voor de gesimuleerde gebouwen. De interne belasting verwijst naar de interne warmtewinst exclusief mensen. Warmteoverdracht is de gemiddelde waarde voor het gebouw. RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar

2 Tabel 2. Gegevens voor het flatgebouw. Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen met op iedere verdieping twee van elk van de vermelde appartementen. oppervlak verwijst naar het vloeroppervlak (Boverket, 2002). Als er niemand in het gebouw is, is er helemaal geen behoefte aan een luchtstroom wanneer er zich geen situatie voordoet die gezondheidsrisico s in het gebouw met zich meebrengt. Dit kan worden opgelost met een bepaalde minimale luchthoeveelheid of door de ventilatie te starten op een bepaald moment voordat er mensen in de woning of het appartement komen. Aangezien de gebruiker dit moet plannen, is het het meest realistisch om een minimale luchthoeveelheid in te stellen. De systemen die in het onderzoek werden meegenomen, zijn een afvoerventilatiesysteem (E) met luchtinlaten bij de ramen in alle kamers, behalve in keukens of badkamers, en een toevoeren afvoerventilatiesysteem met warmteterugwinning (SEH) door middel van plafondroosters voor de toevoerlucht. Zowel de constante luchthoeveelheid als de variabele luchthoeveelheid werd gesimuleerd. In het geval van een systeem met een variabele luchthoeveelheid, werd ervan uitgegaan dat er voor elk appartement in het flatgebouw een regelklep voor de luchtstroom (twee voor het toevoer- en afvoersysteem) en een bewegingsdetector voor 766 SEK zouden zijn inbegrepen. Dat betekent dat de luchthoeveelheid voor het gehele appartement en niet voor elke kamer in elk appartement werd gevarieerd. Voor de vrijstaande woning werd aangenomen dat de luchthoeveelheid voor de gehele woning op dezelfde manier werd gevarieerd. Er is wel een bewegingsdetector nodig, maar geen kleppen, omdat dat genoeg is om de luchtbehandelingsunit te bedienen en die optie is inbegrepen in de bestaande luchtbehandelingsunits. Gebouwen Geen enkel gebouw was ingericht met koeling. Er werden hydronische radiatoren gebruikt voor de verwarming. De aangenomen gegevens voor de gebouwen worden in tabel 1 weergegeven. De gegevens van het buitenklimaat zijn uit Stockholm, Zweden. In tabel 2 worden de oppervlakken van het appartement, de ramen en de verwarmingstransmissie vermeld en het aantal mensen per appartement. De kamers met toevoerapparaten zijn geen keukens of badkamers. Afvoerapparaten bevinden zich in keukens en badkamers. Er werd aangenomen dat het flatgebouw uit vier verdiepingen bestaat met twee eenkamer-, twee tweekamer-, twee driekamer- en twee vierkamerappartementen op elke verdieping. Er werd vanuit gegaan dat er twee afvoerapparaten waren voor elk appartement, behalve voor het vierkamerappartement. Dit appartement had drie afvoerapparaten. Het gewicht van de constructie van het gebouw werd als gemiddeld verondersteld. De vrijstaande woning bestond uit twee verdiepingen, met drie afvoerapparaten op de begane grond Tabel 3. Afdrukgegevens van ProLive voor de twee gesimuleerde gebouwen. De kosten en de LCC slaan op de gehele berekeningsperiode, 40 jaar. De oppervlakken in de noemers van de eenheden zijn de vloeroppervlakken. O P = 60% en = 0,33. RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar

3 Afbeelding 1. Life cycle costs (LCC) en energiekosten (En) per vloeroppervlak voor het flatgebouw. E staat voor afvoerventilatie, S staat voor toevoer- en afvoerventilatie, C staat voor constante luchthoeveelheid, 0 staat voor = 0 en variabele luchthoeveelheid en 0,33 staat voor = 0,33. en twee op de bovenverdieping en twee toevoerverdelers of luchtinlaten op de begane grond en drie op de bovenverdieping. Aangenomen werd dat er vier personen in de woning woonden. Bezetting De bezettingsgraad wordt genoteerd als O P. Dit is de verhouding tussen het werkelijke aantal mensen in het gebouw op een bepaald moment en het aantal mensen waarvoor het gebouw is ontworpen. In het onderzoek werd aangenomen dat O P constant was gedurende het jaar, wat het aantal parameters verkleint. Johansson [5] heeft deze simplificatie geanalyseerd. Het elektriciteitsverbruik van de ventilator werd lichtelijk beïnvloed door het gebruik van een tijdgerelateerde bezettingsgraad, aangezien de stroom van de ventilator niet lineair is aan de luchthoeveelheid. De energie voor de verwarming en koeling wordt zelfs nog minder beïnvloed. O p = 0 betekent dat het gebouw leeg is. O p = 1 betekent dat het gebouw volledig bezet is. Aangenomen wordt dat de beraamde luchthoeveelheid van 0,35 l/(s m²) is vereist wanneer O p = 1 en dat deze lineair wordt verminderd volgens vergelijking 1 wanneer O P daalt. De coëfficiënt stelt de ver- Afbeelding 2. Life cycle costs (LCC) en energiekosten (En) per vloeroppervlak voor de vrijstaande woning. E staat voor afvoerventilatie, S staat voor toevoer- en afvoerventilatie, C staat voor constante luchthoeveelheid, 0 staat voor = 0 en variabele luchthoeveelheid en 0,33 staat voor = 0, RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar 2008

4 Afbeelding 3. Geaccumuleerde life cycle costs (LCC) per vloeroppervlak. E staat voor afvoerventilatie, S staat voor toevoer- en afvoerventilatie, C staat voor constante luchthoeveelheid, V staat voor variabele luchthoeveelheid met = 0,33, D staat voor vrijstaande woning en M staat voor flatgebouw. O P = 60%. houding van de luchthoeveelheid in vergelijking tot 0,35 l/(s m²) bij O P = 0 en q is de luchthoeveelheid in l/(s m²), waarbij het oppervlak verwijst naar de vloer. In het onderzoek werden = 0 en = 0,33 getest. Bij O P = 0 is de luchthoeveelheid 0 voor = 0 en 0,1155 l/(s m²) voor = 0,33. De bezettingsgraad beïnvloedt ook de interne belasting van mensen en de interne belasting, exclusief de belasting van mensen volgens tabel 1. Dan geldt: Resultaten In tabel 3 worden de life cycle costs weergegeven voor de verschillende gesimuleerde gebouwen en ventilatiesystemen bij O P = 60 procent en = 0,33. Hier wordt aangetoond dat er het beste kan worden gewoond in een vrijstaande woning met een toevoer- en afvoerventilatiesysteem met warmteterugwinning en een variabele luchthoeveelheid. In de kosten zijn hydronische verwarming en de aansluiting op blokverwarming inbegrepen. In afbeelding 1 worden de life cycle costs en de energiekosten weergegeven voor de verschillende systemen in het flatgebouw als een functie van O P. Een lagere O P betekent een lagere gemiddelde interne warmtelast die de behoefte aan verwarming vergroot, maar als de luchthoeveelheid tegelijkertijd wordt verkleind, wordt deze verhoging getemperd of omgezet in een verlaging. In afbeelding 2 staan de life cycle costs en energiekosten voor de vrijstaande woning. In afbeelding 3 worden de geaccumuleerde life cycle costs gedurende een tijdsperiode getoond, wat de life cycle costs zijn van een bepaalde berekeningsperiode voor beide gesimuleerde gebouwen. Het duurt iets minder dan tien jaar om van de warmteterugwinning te profiteren en ongeveer vijftien jaar om van de variabele luchthoeveelheid te profiteren. De gemiddelde U-waarde (die de warmteoverdracht beschrijft door het gebouw per oppervlak en temperatuurverschil, en de lengte van het gebouw, die van invloed is op het vloeroppervlak) was gevarieerd voor de vrijstaande woning met de resultaten zoals in afbeelding 4 weergegeven. Gekochte energie zou ook nodig zijn voor huishoudelijke elektriciteit en kraanwater. Dit is echter niet inbegrepen in deze simulatie. Voordeliger Uit dit onderzoek is gebleken dat de ventilatiesystemen met een variabele luchthoeveelheid gebaseerd op de bezettingsgraad voordelig kunnen zijn vanuit een life cycle cost perspectief in zowel flatgebouwen als vrijstaande woningen. De kosten voor een gesimuleerde bewegingsdetectie waren 766 SEK per appartement of woning. Deze kosten zijn normaal voor een handmatig systeem waarbij de gebruiker bijvoorbeeld het aantal mensen kiest bij de hoofdingang. Op dit moment vinden er veel ontwikkelingen plaats ten behoeve van goedkopere sensoren voor bewegingsdetectie. Er zijn aanwijzingen dat de industrie kooldioxidesensoren zal ontwikkelen in deze prijsklasse, wat een alternatief kan zijn dat niet afhankelijk is van de handelingen van de gebruiker. Het zou mogelijk zijn om elke aparte kamer in elk appartement of in de vrijstaande woning te controleren, in plaats van het gehele appartement of de gehele vrijstaande woning, maar dat zou gecompliceerder en duurder zijn. Op die manier kan er lucht worden toegevoerd naar de plekken waar mensen zich in het gebouw bevinden, wat aanleiding geeft tot een discussie over de vorm van de vereisten aangaande de luchthoeveelheid. ProLive simuleert dit nu nog niet, maar kan dit in de toekomst wellicht wel. Er is ook aangetoond dat de toevoeren afvoerventilatie met warmteterugwinning lagere life cycle costs kunnen hebben dan afvoerventilatiesystemen die nog veel meer andere nadelen hebben, waaronder tocht en een slechte regulering van de luchtverplaatsing (Engdahl, 2002). Bepaalde kwesties zijn vereenvoudigd. Een voorbeeld is de constante temperatuurefficiency van de warmteterugwinunit, die in werkelijkheid het voordeel van een lagere luchthoeveelheid zou vergroten vanwege een hogere efficien- RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar

5 Methodologie en rekensysteem De life cycle costs van de verwarmings- en ventilatiesystemen werden gesimuleerd door ProLive, een computerprogramma voor life cycle costs voor binnenklimaatsystemen. De life cycle costs werden zowel berekend met als zonder een variabele luchthoeveelheid voor flatgebouwen en vrijstaande woningen. De bezettingsgraad van een gebouw is een van de belangrijkste parameters voor de toepassing van ventilatiesystemen met een variabele luchthoeveelheid. De bezettingsgraad is niet gemeten. Het is echter wel een parameter in de berekeningen. Er zijn alleen theoretische gebouwen gesimuleerd: één typisch flatgebouw en één typische vrijstaande woning. Veldmetingen waren geen alternatief, omdat het moeilijk zou zijn de life cycle costs te meten, vooral voor ventilatiesystemen met een variabele luchthoeveelheid, die zelden in woningen voorkomen. Eén probleem met betrekking tot het ontwerp van een binnenklimaatsysteem is dat er zeer veel aandacht werd besteed aan de initiële kosten. Een life cycle benadering zou de energieprestaties en economische prestaties van het binnenklimaatsysteem kunnen verbeteren. De life cycle costs van een product zijn de som van alle kosten die worden gemaakt voor het product gedurende de gehele levensduur van het product. Toekomstige kosten worden verdisconteerd tot de waarde van vandaag, de netto contante waarde, door de toepassing van een disconteringsvoet. Het computerprogramma ProLive is ontwikkeld om de life cycle costs te berekenen voor binnenklimaatsystemen in kantoren, scholen en woningen (Johansson, 2005). ProLive kan duizenden combinaties van verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen maken die typisch voor Zweden zijn. Het programma houdt rekening met de initiële kosten voor het kopen en monteren van componenten door de stroomvraag, energiekosten, onderhoudskosten, reparatiekosten en kosten voor ruimteverlies door systeemcomponenten te berekenen. De kosten zijn gebaseerd op Zweedse prijzen van Sektionsfakta (Wikells, 2003), wat een bekende kostendatabase is voor de bouwsector. Het buitenklimaat wordt verkregen met behulp van het computerprogramma Meteonorm (Meteotest, 2003), dat buitenklimaatgegevens voor de gehele wereld kan simuleren. ProLive beschikt over functies om de productiviteit en gezondheidskosten gebaseerd op de binnentemperatuur en de luchthoeveelheid in een model weer te geven, zelfs als de gebruiker correlatiegegevens tussen parameters en de kosten moet opgeven. ProLive gebruikt Zweedse bedragen in SEK exclusief BTW (25% belasting op de toegevoegde waarde). 1 SEK 0,14 US$ 0,11 op In dit artikel is de prijs voor verwarming vastgesteld op 0,6 SEK/kWh en de prijs voor elektriciteit op 0,8 SEK/kWh exclusief BTW. De disconteringsvoet werd vastgesteld op 1% voor elektriciteit, 2% voor verwarming en 3% voor andere kosten, wat een reële prijsstijging voor verwarming en voor elektriciteit representeert. Voor ruimteverlies werd een jaarlijkse waarde van 800 SEK/m² aangehouden. Er is uitgegaan van een korting van 20% van de initiële kosten, voor zowel luchtonderdelen als hydronische onderdelen, in vergelijking tot Wikells (2003). Er werd een berekeningsperiode van 40 jaar gebruikt. De sloopwaarde werd op nul gezet. Er werd 766 SEK berekend voor de bewegingsdetectie, wat gelijk is aan de kosten van een IR-bewegingssensor inclusief montage. Dit kan bestaan uit een handmatig bedienbare schakelaar in elk appartement en de vrijstaande woning. Auteur: Dennis Johansson Research and Development, Swegon AB, Tomelilla, Zweden Building Physics/Building Services, Lund University, Lund, Zweden 36 RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar 2008

6 Afbeelding 4. Life cycle costs (LCC) en jaarlijks energieverbruik (En) voor verwarming en ventilatoren voor de gesimuleerde vrijstaande woning wanneer de U-waarde en de lengte van het gebouw werden gevarieerd. E staat voor afvoerventilatie, S staat voor toevoer- en afvoerventilatie, C staat voor constante luchthoeveelheid, V staat voor variabele luchthoeveelheid bij = 0,33. cy bij lagere luchthoeveelheden. Een ander voorbeeld is de constante bezettingsgraad gedurende een tijdsperiode. Deze varieert bovendien zowel gedurende de dag, wat niet zoveel invloed lijkt te hebben, en gedurende het jaar, wat waarschijnlijk meer invloed heeft. Dergelijke gemeten gegevens ontbreken echter. Met een bewegingsdetectiesysteem zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld verlichting of ander gebruik van huishoudelijke elektriciteit te beheren. Het is waarschijnlijk wel normaal dat mensen de lichten uitdoen wanneer ze zich niet binnen bevinden, maar er wordt aangenomen dat er met behulp van bezetting per woning 200 W en O P = 60%, 3,7 kwh/(m² jaar) kan worden bespaard op huishoudelijke elektriciteit voor de gesimuleerde vrijstaande woning. Aan de andere kant zal de behoefte aan verwarmingsenergie stijgen, aangezien de interne warmtebelasting een bepaalde hoeveelheid warmte oplevert. Er is nog meer onderzoek nodig op het gebied van de meest duidelijke parameter van dit onderzoek, de bewegingsparameter. Dennis Johansson Research and Development, Swegon AB, Tomelilla, Zweden Building Physics/Building Services, Lund University, Lund, Zweden dennis. REFERENTIES Boverket 2002, Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19, Karlskrona, Zweden, in Zweeds Engdahl, F. 2002, Air - for Health and Comfort An anlysis of HVAC Systems Performance in Theory and Practice, Doctoral thesis, Dep. of Building Physics, Lund University, Zweden, Report TVBH-1013 Johansson, D. 2005, Modelling Life Cycle Cost for Indoor Climate Systems, Doctoral thesis, Building Physics, Lund University, Lund, Zweden, Report TVBH-1014, Meteotest 2003, Meteonorm handbook, manual and theoretical background, Zwitserland, Wikells Byggberäkningar AB (2003), Sektionsfakta-VVS, Wikells byggberäkningar AB, Växjö, Zweden, , in Zweeds Samenvatting In dit artikel worden de ventilatiesystemen en de luchthoeveelheden van de ventilatiesystemen in vrijstaande woningen en flatgebouwen besproken. Elk ventilatiesysteem kan een constante luchthoeveelheid (CAV) hebben of een variabele luchthoeveelheid (VAV). Met een variabele luchthoeveelheid wordt een woning gekoeld met lucht, verwarmd met lucht, wordt de luchthoeveelheid verminderd bij een lagere bezettingsgraad en wordt er alleen geventileerd als daar behoefte aan is. Ventilatie met een variabele luchthoeveelheid gebaseerd op de vraag naar lucht alleen wordt soms DCV (Demand Controlled Ventilation) genoemd. Ventilatiesystemen met een variabele luchthoeveelheid gebaseerd op de vraag naar lucht kunnen worden gebruikt om het energieverbruik te verminderen voor het verwarmen en koelen van de toevoerlucht en het verplaatsen van de toevoer- en afvoerlucht. In dit artikel worden de LCC (life cycle costs) voor verschillende ventilatiesystemen in woningen gepresenteerd, zowel met als zonder variabele luchthoeveelheid gebaseerd op de bezetting. In woningen in Zweden wordt er bijna geen variabele luchthoeveelheid toegepast, behalve voor afzuigkappen die op verschillende luchthoeveelheden kunnen worden afgesteld. Dit is een kleiner deel van de totale luchthoeveelheid en het idee is niet om de luchthoeveelheid te verlagen bij een lage bezettingsgraad. RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING 101e Jaargang najaar

Luchtbehandeling 39SQ

Luchtbehandeling 39SQ Luchtbehandeling 39SQ dco E F F I C I E N C Y P L U G & P L A Y L U C H T B E H A N D E L I N G S U N I T FRISSE LUCHT ESSENTIEEL VOOR EEN PRETTIG COMFORT Mensen kunnen enkele weken zonder eten, enkele

Nadere informatie

Wonen in De Bron. Comfortabel en energiezuinig wonen 2 december 2009 Renate van Paassen Willem Bastein

Wonen in De Bron. Comfortabel en energiezuinig wonen 2 december 2009 Renate van Paassen Willem Bastein Wonen in De Bron Comfortabel en energiezuinig wonen 2 december 2009 Renate van Paassen Willem Bastein Onderwerpen Introductie Installaties in uw woning Warmte- en koudeopslag Warmtepomp Ventilatie VENDU

Nadere informatie

Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder

Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder Geef verse lucht de ruimte, woon en werk gezonder Gebouwen zijn steeds beter geïsoleerd. Goed voor de energierekening en het comfort in huis en op kantoor,

Nadere informatie

Lucht om te leren. TROX SCHOOLAIR Energiebesparende ventilatie-oplossingen voor scholen

Lucht om te leren. TROX SCHOOLAIR Energiebesparende ventilatie-oplossingen voor scholen Lucht om te leren TROX SCHOOLAIR Energiebesparende ventilatie-oplossingen voor scholen The art of handling air Goede lucht is een stuk levenskwaliteit. Of het nu in de natuur of in een gesloten ruimte

Nadere informatie

Economische analyse. Ward Denckens. Energiebesparing door variabel debiet. www.en-do.be. KdG - Energie & Duurzame Ontwikkeling

Economische analyse. Ward Denckens. Energiebesparing door variabel debiet. www.en-do.be. KdG - Energie & Duurzame Ontwikkeling Energiebesparing door variabel debiet . Doel: Haalbaarheid variabel debiet Aantonen invloed keuze distributieschakelingen . Doel: Haalbaarheid variabel debiet Aantonen invloed keuze distributieschakelingen

Nadere informatie

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering -systeem Verwarming Koeling Ventilatie Filtering - systeem nog eenvoudiger ventileren Voor een optimaal binnenklimaat is continue ventilatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt verse buitenlucht toegevoerd en

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

Thermocassette HP Onopvallende stralingscassette voor ingebouwde of zichtmontage

Thermocassette HP Onopvallende stralingscassette voor ingebouwde of zichtmontage Thermocassette 300 600 W Elektrische verwarming 4 modellen Thermocassette Onopvallende stralingscassette voor ingebouwde of zichtmontage Toepassing Thermocassette is bedoeld voor discrete verwarming in

Nadere informatie

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4 PASSIEFHUIZEN COLUMBUSKWARTIER ALMERE VEEL GESTELDE VRAGEN PASSIEFHUIZEN EN WONEN IN EEN PASSIEFHUIS 2 1. Wat is een Passiefhuis? 2 2. Wat is het voordeel van een Passiefhuis? 2 3. Wat zijn bewonerservaringen

Nadere informatie

Energie Regeneratie Ventilatie. Op EPBD lijst. Energie efficiënte balansventilatie met warmte- én vochtuitwisseling ERV

Energie Regeneratie Ventilatie. Op EPBD lijst. Energie efficiënte balansventilatie met warmte- én vochtuitwisseling ERV Energie Regeneratie Ventilatie Op EPBD lijst Energie efficiënte balansventilatie met - én uitwisseling ERV ERV: Energie efficiënte ventilatie voor gezonde binnenlucht Samsung ventilatiesysteem D is erkend

Nadere informatie

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Ventilation is our business SAMSUNG ERV Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie Samsung ERV 800 Bij het goed ventileren van een verblijfsruimte

Nadere informatie

~omazo... l'v Ambachte'ß. j\ Hoofdbedrijfs(hap. TNO: "Zonwering al in bouwontwerp meenemen"

~omazo... l'v Ambachte'ß. j\ Hoofdbedrijfs(hap. TNO: Zonwering al in bouwontwerp meenemen ~omazo..... j\ Hoofdbedrijfs(hap l'v Ambachte'ß -c TNO: "Zonwering al in bouwontwerp meenemen" AUTOMATISCHE ZONWERING BESPAART ENERGIE EN VERBETERT BINNENKLIMAAT Automatische zonwering kan op kantoor en

Nadere informatie

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning GEBOWEN SCHOLEN BERSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS HRWTW Hoog Rendement Warmteterugwinning Ventileren Doordat gebouwen steeds beter geïsoleerd worden en daardoor hermetisch zijn

Nadere informatie

Itho Daalderop QualityFlow. optimaal. binnenklimaat

Itho Daalderop QualityFlow. optimaal. binnenklimaat Itho Daalderop QualityFlow optimaal binnenklimaat QualityFlow De revolutionaire luchtdistributie voor optimale ventilatie QualityFlow is een geavanceerd woningventilatiesysteem dat gebruik maakt van centrale

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! De verkoop van de woningen in het project

Nadere informatie

COMFORTVERBETERING ENERGIEBESPARING MEER DAN 15% EFFECTIEVE CO2-REDUCTIE TERUGVERDIENTIJD MINDER DAN 5 JAAR

COMFORTVERBETERING ENERGIEBESPARING MEER DAN 15% EFFECTIEVE CO2-REDUCTIE TERUGVERDIENTIJD MINDER DAN 5 JAAR COMFORTVERBETERING ENERGIEBESPARING MEER DAN 15% EFFECTIEVE CO2-REDUCTIE TERUGVERDIENTIJD MINDER DAN 5 JAAR METEOVIVA CLIMATE: MEER COMFORT VOOR MINDER GELD VLIEGVELD DÜSSELDORF 20% Naarmate gebouwen beter

Nadere informatie

Addicool. Leo Suiker directeur

Addicool. Leo Suiker directeur Addicool. Leo Suiker directeur Voorwoord. Addicool heeft zich door haar jarenlange ervaring en expertise ontwikkeld tot marktleider op het gebied van custom made luchtbehandelings kasten. En omdat we veel

Nadere informatie

Feitenboekje. 10 belangrijke feiten over ventilatie met warmterecuperatie

Feitenboekje. 10 belangrijke feiten over ventilatie met warmterecuperatie Feitenboekje 10 belangrijke feiten over ventilatie met warmterecuperatie Gezonde lucht is belangrijk. Helaas is een goede en gezonde luchtkwaliteit niet altijd vanzelfsprekend. Door woningen goed te isoleren

Nadere informatie

Ecodesign en energielabeling. Koeling Ventilatie Filtering

Ecodesign en energielabeling. Koeling Ventilatie Filtering codesign en energielabeling Verwarming Koeling Ventilatie iltering codesign en energielabeling codesign is een uropese richtlijn die minimumeisen stelt aan energieprestaties van producten. Voor producten

Nadere informatie

P5 Afstudeerpresentatie

P5 Afstudeerpresentatie P5 Afstudeerpresentatie Onderzoek naar decentrale klimaatinstallatie systemen Hoofdbegeleider: Dr. Ir. Arjan van Timmeren 2e begeleider: Ir. Bas Hasselaar Klimaatinstallaties Binnenklimaat Temperatuur

Nadere informatie

IntelVent Ventilation Control

IntelVent Ventilation Control Vierhouterweg 54 Rabobank. 8075 BJ Elspeet Nr. 1230.75.475 Tel : 0577 49 27 62 K.v.k. De Veluwe en Twente Fax : 0577 49 27 63 Nr. 32072151 IntelVent Ventilation Control De vraaggestuurde dampkap by 1 Een

Nadere informatie

Dé specialist in luchtverdeeltechniek

Dé specialist in luchtverdeeltechniek Dé specialist in luchtverdeeltechniek De expertise van Solid Air + de kracht van Nijburg = totaalbedrijf luchttechniek Solid Air is onderdeel van de Nederlandse Nijburg Industrie Groep, een internationaal

Nadere informatie

Itho Energiewoning. De perfecte balans tussen comfort en energiebesparing.

Itho Energiewoning. De perfecte balans tussen comfort en energiebesparing. Itho Energiewoning De perfecte balans tussen comfort en energiebesparing. Minimaal energieverbruik maximaal wooncomfort Wooncomfort, een gezond binnenklimaat en energiebesparing worden steeds belangrijker.

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen De energie van morgen vandaag in huis Project in Rijswijk Een energieneutrale woning: het kan! Binnenkort start de verkoop van

Nadere informatie

De Life Cycle Cost van luchtbehandelingsgroepen

De Life Cycle Cost van luchtbehandelingsgroepen van luchtbehandelingsgroepen WEYNS GUIDO GSM 0475/280.134 GEA Heat Exchangers / GEA Happel Belgium Rekening houden met latere exploitatiekosten (verbruik & onderhoud)! => goedkope luchtgroep => eindklant

Nadere informatie

Woningventilatie en renovatie

Woningventilatie en renovatie Woningventilatie en renovatie Bouwbesluit, bewoners en de praktijk Workshop Energie Nul73 Ir. H.J.J. (Harm) Valk Nieman Raadgevende Ingenieurs BV 19 mei 2015 Ventilatie Waarom ventileren? Kwaliteit en

Nadere informatie

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW)

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW) DOUBLE300 Voor een gezonder luchtklimaat De Double300 bestaat uit 1 unit die werkt op basis van een Fancoil met WTW (WarmteTerugWinning). De unit kan ventileren, direct verwarmen en eventueel koelen op

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

Ventilatorconvector PF Smart. PF Smart. Slimme functies voor snelle en effectieve verwarming

Ventilatorconvector PF Smart. PF Smart. Slimme functies voor snelle en effectieve verwarming Ventilatorconvector PF Smart PF Smart Slimme functies voor snelle en effectieve verwarming PF Smart Ventilatorconvector met slimme functies Unieke warmteverdeling Snel comfort Slimme regeling Laag energieverbruik

Nadere informatie

'Your air.. Our care!'

'Your air.. Our care!' 'Your air.. Our care!' Beknopt kan hiermee de missie van KlimaVent environment worden omschreven. Ventileren is een vak. Een vak waar KlimaVent zich dagelijks mee bezig houdt. Voor het creëren van een

Nadere informatie

Energiezuinig en optimaal comfort

Energiezuinig en optimaal comfort SUPER DUURZAAM WONEN OP HET ZEEBURGEREILAND AMSTERDAM Energiezuinig en optimaal comfort ZEEBURGEREILAND * AMSTERDAM APPARTEMENTEN MET EEN DUURZAAM KLIMAATSYSTEEM Duurzaam klimaat systeem in De BrouwerIJ

Nadere informatie

Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie

Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie Een binnenklimaat dat werkt Productieve werkomgeving met energiebesparende ventilatie werken De ClimaRad Comfort Solution meet en regelt het binnenklimaat per ruimte, zonder dat uw medewerkers hier iets

Nadere informatie

Wij maken uw gebouw beter Een beter comfort en binnenklimaat Een lager energieverbruik en CO2 uitstoot. Waarom passiefscholen soms te warm worden

Wij maken uw gebouw beter Een beter comfort en binnenklimaat Een lager energieverbruik en CO2 uitstoot. Waarom passiefscholen soms te warm worden Wij maken uw gebouw beter Een beter comfort en binnenklimaat Een lager energieverbruik en CO2 uitstoot Waarom passiefscholen soms te warm worden Een passiefschool, comfortabel toch? De Tijd 14/9/2016 Nog

Nadere informatie

Aardwarmtewisselaar ComfoFond-L

Aardwarmtewisselaar ComfoFond-L Ni eu wbo u w Belangrijke eigenschappen voor gebruik in combinatie met ventilatie-units met warmteterugwinning (type WHR 930 Luxe en WHR 950 Luxe) Onttrekt energie uit de bodem door middel van vloeistoflus

Nadere informatie

EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd EERST NOM PROJECT 2013 RIJSWIJK Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch

Nadere informatie

Niet residentiële ventilatie

Niet residentiële ventilatie Voorbeeld berekening minimum ontwerpdebiet: Leslokaal 50m² Bezetting volgens bouwteam (op plan): 10 personen 10 pers x 22m³/h/pers = 220m³/h Bezetting volgens tabel: 50m² : 4m²/pers = 12,5 pers 13 personen

Nadere informatie

Energie-efficiency. ...in hotels 10 I 2008. Hotelgasten houden van comfort.

Energie-efficiency. ...in hotels 10 I 2008. Hotelgasten houden van comfort. Energie-efficiency Hannes Lütz Productmanager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgasten houden van comfort. Ten slotte betalen ze voor hun kamer. Daarvoor verwachten ze heet water, een goed verlichte

Nadere informatie

Erkend BIV makelaar (nr. 503124)

Erkend BIV makelaar (nr. 503124) U Stijlvolle p. 1 Gedetailleerde beschrijving en kwaliteitsvol afgewerkte appartementen. Met 2 slaapkamers en kelderberging. Lift. Gelegen in hartje Tienen. Reeds 4 van de 5 verkocht. Tienen, Veldbornstraat

Nadere informatie

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions Zehnder ComfoAir E

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions Zehnder ComfoAir E Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions Zehnder ComfoAir E Technische specificaties Zehnder ComfoAir E De energiebesparende WTW voor de woningbouw.

Nadere informatie

Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo. Ventilatie

Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo. Ventilatie Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Verwarming Koeling Ventilatie Luchtzuivering Als u op zoek bent naar een universele verwarmingsoplossing. Elk bouwproject is uniek. Daarom waardeert

Nadere informatie

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct

SAMSUNG ERV. Ventilation is our business. Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie. Clima Construct Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Ventilation is our business SAMSUNG ERV Energie - Regeneratie - Ventilatie WTW unit met vochtrecuperatie Clima Construct - Herentalsebaan 444 2160

Nadere informatie

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Mozaïekpark Groeien in het groen Woningen Wageningen Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Onderwerpen NIBE organisatie Installatie in uw woning Warmte- en koudeopslag

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Comfort System en het DucoTronic System bieden de garantie

Nadere informatie

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL De CWL-serie omvat toestellen met een luchtdebiet van 50-400 m³/h. Zij kunnen gebruikt worden in particuliere woningen, appartementsgebouwen en

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! is gestart met de verkoop van woningen in het project. Duurzame woningen, want wordt een wijk

Nadere informatie

De mechanische ventilatie type C is in te delen in twee stromingen die nog in de huidige huizen aanwezig zijn:

De mechanische ventilatie type C is in te delen in twee stromingen die nog in de huidige huizen aanwezig zijn: 1 Introductie In een huishouden is ventilatie nodig om ervoor te zorgen dat het huis van schone en gezonde lucht is voorzien. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke ventilatie (type A), en

Nadere informatie

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be

Brink Renovent. www.atc-ventilation.be Brink Renovent www.atc-ventilation.be Renovent A B Brink Renovent Excellent 180 pagina 3 A+ A Brink Renovent Excellent 300/400/450 pagina 7 A+ A pagina 11 Brink Renovent Sky Brink Renovent Excellent 180

Nadere informatie

Publicaties. THERMAC-handboek. THERMAC-handboek. Inhoud. Handboek voor het verwarmen en natuurlijk koelen van THERMisch ACtieve gebouwen

Publicaties. THERMAC-handboek. THERMAC-handboek. Inhoud. Handboek voor het verwarmen en natuurlijk koelen van THERMisch ACtieve gebouwen WTCB THERMAC-handboek THERMAC-handboek V-gids ODE-folders Syllabus studiedagen Rekenbladen met workshops Raf De Herdt Publicaties Handboek voor het verwarmen en natuurlijk koelen van THERMisch ACtieve

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST AFZUIGKAST / ENKELE FLUX HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST Algemeen principe Ventilatie met mechanische afvoer (MEV in het Engels) kan bestaan ofwel uit een centraal luchtafvoersysteem geschikt voor het hele gebouw,

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Afdeling : Ruimtelijk ontwikkeling Registernummer: bi/z17-015897-1776a

Nadere informatie

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd:

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd: Project: Brede School Rijswijk Projectnr.: 6.053 Datum: 20 februari 2017 Betreft: Startnotitie Duurzaamheid en Installatieconcept 1. UITGANGSPUNTEN Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante

Nadere informatie

EPC-verlagende systemen

EPC-verlagende systemen EPC-verlagende systemen In de vier natuurlijke ventilatiesystemen die in deze brochure de revue passeren, passen we uitsluitend roosters toe van bewezen kwaliteit: n Bingo ventilatieroosters n BingoForte

Nadere informatie

EPW: Synthese E-peil berekening

EPW: Synthese E-peil berekening Module 3.7 EPW: Synthese E-peil berekening versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Luchtverdeling in gebouwen. Inleiding Gedrag van jets XVIII/1

Hoofdstuk 18. Luchtverdeling in gebouwen. Inleiding Gedrag van jets XVIII/1 Hoofdstuk 18 Luchtverdeling in gebouwen Inleiding Het belangrijkste doel van een HVAC-installatie is comfort en geschikte IAQ te brengen in de gebruikte zones van een gebouw. Een belangrijke stap in dit

Nadere informatie

Hoofdstukkenoverzicht EPW

Hoofdstukkenoverzicht EPW VEA 1 Module 3.7 EPW: Synthese E-peil berekening versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne

Nadere informatie

FabricAir Verdeelsystemen

FabricAir Verdeelsystemen FabricAir Verdeelsystemen Lichtgewicht Geen condensatie Aantrekkelijke prijzen geluidsloze ventilatie snelle en eenvoudige installatie tochtvrij binnenklimaat wasbaar en hygiënisch brede kleurselecties

Nadere informatie

Ja Nee Nvt Maatregel Foto. Installaties & regelingen. Zijn de binnen- en buitensensoren op een representatieve locatie geïnstalleerd?

Ja Nee Nvt Maatregel Foto. Installaties & regelingen. Zijn de binnen- en buitensensoren op een representatieve locatie geïnstalleerd? Checklist Energiebesparing bedrijven algemeen Met behulp van deze checklist kunt u energiebesparende maatregelen in uw bedrijf inventariseren. Toelichting per maatregel of meer maatregelen kunt u vinden

Nadere informatie

Aardwarmtewisselaar. Zehnder ComfoFond-L. Belangrijke eigenschappen. Inbouw. Algemeen. Onderhoud. Filters. Bediening

Aardwarmtewisselaar. Zehnder ComfoFond-L. Belangrijke eigenschappen. Inbouw. Algemeen. Onderhoud. Filters. Bediening Belangrijke eigenschappen Aardwarmtewisselaar voor gebruik in combinatie met ventilatie-units met warmteterugwinning (type WHR 930 Luxe, WHR 950 Luxe en WHR 960 Luxe) Onttrekt energie uit de bodem door

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

Voor echt gezond ventileren! EPC winst 0,22. Het OxyGreen CO 2

Voor echt gezond ventileren! EPC winst 0,22. Het OxyGreen CO 2 EPC winst 0,22 Voor echt gezond ventileren! Het OxyGreen -vraaggestuurd ventilatiesysteem is een combinatie van Rucon OxyGreen vraaggestuurde afzuiging en Aralco OxyGreen zelfregelende toevoerroosters.

Nadere informatie

Productoverzicht Luchtzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat

Productoverzicht Luchtzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat lindab we simplify construction Productoverzicht Luchtzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat Luchtzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat We simplify construction We simplify

Nadere informatie

Duurzame woningverbetering

Duurzame woningverbetering Duurzame woningverbetering Op weg naar energieneutraal Houten, 20 februari 2017 Kees Stap Gemiddelde energierekening Maandrekening Gemiddeld energieverbruik jaar 15% 1500 m3 aardgas 5% 80% verwarming warmwater

Nadere informatie

Een nieuwe woning in De Volgerlanden

Een nieuwe woning in De Volgerlanden KLIMAATGARANT EPC0 Een nieuwe woning in De Volgerlanden De energie EERB van morgen vandaag in huis ENERGIE EXPLOITATIE RIJSWIJKBUITEN ENERGIE EXPLOITATIE SPIJKENISSE Rijswijk Een energieneutrale woning:

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

, relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen. DUCO at HOME De standaard voor woningventilatie Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op de eerste plaats. Het Duco Reno System, Duco Comfort System en DucoTronic System

Nadere informatie

Verwarmen, Koelen, Ventileren

Verwarmen, Koelen, Ventileren Gebruikershandleiding d.d. 1 mei 2015 Verwarmen, Koelen, Ventileren Appartementen dr. Struyckenplein, Rijpstraat en Jan Ligthartstraat Heeft u een storing aan de verwarming, de koeling of de ventilatie?

Nadere informatie

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units Verdyn & Verdyn Cool HR-balansventilatie units Plug and play Hoog rendement warmte terugwinning Energiezuinige ventilatoren Hoge COP HR-balansventilatie units type Verdyn & Verdyn Cool Ventileren is noodzakelijk

Nadere informatie

Lang leven het Smart Grid! Nu het gebouw nog! Wim Zeiler

Lang leven het Smart Grid! Nu het gebouw nog! Wim Zeiler Lang leven het Smart Grid! Nu het gebouw nog! Wim Zeiler Context 40% van alle energie wordt in de westerse wereld gebruikt in gebouwen [1] Elektriciteit is een duurzame energie drager Een nieuw type elektriciteitsnet

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918 Belangrijke kenmerken Compacte afmetingen (558 x 680 x 299 mm) Energielabel A Sturing met meerdere sensoren energielabel A + Links/rechts uitvoering in één unit Voorzien van vier boven aansluitingen en

Nadere informatie

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400

silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 silent ventilation DE KRACHT VAN DE NATUUR IN DE WONING MET EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM D400 De VASCO ventilatie-unit D400 en het EasyFlow luchtkanalensysteem dragen bij tot een uiterst stil balansventilatiesysteem

Nadere informatie

BROCHURE. Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325. Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform. www.codume.

BROCHURE. Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325. Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform. www.codume. BROCHURE Balansventilatie met warmterecuperatie CODUMÉ HRU OROKO 325 Een gezond en comfortabel binnenklimaat. EPB conform www.codume.eu EEN VERFRISSEND GEZOND BINNEN- MILIEU, OPTIMAAL WOONCOMFORT EN OOK

Nadere informatie

Camfil Filter Management. Camfil Filter Management. Camfil Farr clean air solutions

Camfil Filter Management. Camfil Filter Management. Camfil Farr clean air solutions Camfil Filter Management Camfil Farr Segment brochure Camfil Filter Management Camfil Farr clean air solutions Camfil Filter Farr Management Welke oplossingen biedt Camfil Filter Management Camfil Filter

Nadere informatie

Jet roosters. Jet roosters 263. JSR Rond Jet rooster met een geconcentreerd of breed uitblaaspatroon voor een lange of korte worp...

Jet roosters. Jet roosters 263. JSR Rond Jet rooster met een geconcentreerd of breed uitblaaspatroon voor een lange of korte worp... 262 Jet roosters Referentie Soort gebouw: Kantoor Stad/land: Pune, India Producten/Oplossingen: ventilatoren (dak, axiaal), brandkleppen voorzien van motoren en roosters (binnen- en buitenluchtroosters).

Nadere informatie

De Home Supply Unit (HSU)

De Home Supply Unit (HSU) e ome Supply Unit (SU) Thermo Air is een Nederlands producent van hoogwaardige luchtbehandelingsproducten e ome Supply Unit (SU) e SU wordt net zoals een radiator op een CV-combiketel of stadsverwarming

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit Belangrijke eigenschappen Aardwarmtewisselaar voor gebruik in combinatie met balansventilatie-units met warmterecuperatie (type ComfoD 350, 450 en 550 Luxe) Onttrekt energie uit de bodem via ondergrondse

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie Gebouwen met hoge energieprestaties Mei 2013 Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Bladzijde

Nadere informatie

Binnenklimaat en ventilatie in Finse scholen

Binnenklimaat en ventilatie in Finse scholen Door dr. Jarek Kurnitski wetenschappelijk onderzoeker aan de technische universiteit van Helsinki (Finland) Indoor climate and ventilation in Finnish schools Binnenklimaat en ventilatie in Finse scholen

Nadere informatie

I Ventilatiesystemen principes :

I Ventilatiesystemen principes : I Ventilatiesystemen principes : Types A, B, C van ventilatie technieken: Ventilatiesysteem A : Het natuurlijke ventilatieconcept, genaamd ventilatiesysteem A, gebruikt het schoorsteenprincipe om de luchtstroming

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS Ventileren Wat? Ventileren is verse lucht aanvoeren en vervuilde lucht, die schadelijke stoffen en geuren bevat, afvoeren. Ventileren is meer dan de kamer luchten door ramen en deuren even wijd open te

Nadere informatie

Gebouwsimulatie koppelen aan Productiviteit en Ziekteverzuim

Gebouwsimulatie koppelen aan Productiviteit en Ziekteverzuim Gebouwsimulatie koppelen aan Productiviteit en Ziekteverzuim Binnenmilieu heeft duidelijke invloed op Productiviteit en Ziekteverzuim van de medewerkers De ISSO/Rehva handleiding 901 Binnenmilieu en productiviteit

Nadere informatie

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 7 C o n t a c t g e g e v e n s BV Bouwbedrijf KOOI Appingedam Kanaalweg 4 9902 AN

Nadere informatie

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine)

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine) Warmtepomp Het gebruik van verwarming en warm water bepalen een zeer groot deel van het energieverbruik van een woning. Het gebruik van een warmtepomp is een (gedeeltelijk of volledig) alternatief voor

Nadere informatie

Informatieblad. verwarmingsinstallatie. Comfortabel klimaatsysteem. Rokade

Informatieblad. verwarmingsinstallatie. Comfortabel klimaatsysteem. Rokade Informatieblad verwarmingsinstallatie Rokade 2011 Comfortabel klimaatsysteem Energiezuinig en comfortabel klimaatsysteem Duurzaamheid is een centraal thema in Rokade. Als bewoner profiteert u daarvan.

Nadere informatie

Energie besparen door METEN

Energie besparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Gezonde, frisse lucht in huis

Gezonde, frisse lucht in huis Een buitengewoon binnenklimaat VENTILATIE VOOR WONINGBOUW Gezonde, frisse lucht in huis EEN HELDERE KIJK OP VENTILATIE Heerlijk, continu frisse lucht in mijn werkkamer. Zo kan ik goed geconcentreerd thuis

Nadere informatie

CIAT installeert zijn HEE-technologie in Bluebox gebouw in Genève

CIAT installeert zijn HEE-technologie in Bluebox gebouw in Genève CIAT installeert zijn HEE-technologie in Bluebox gebouw in Genève De installatie van 230 COADIS 2 HEE (hoge energie-efficiëntie) cassettetype comfort-units hebben er aanzienlijk aan bijgedragen dat Bluebox

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

www.codume.eu It s in the air Marketed by Codumé

www.codume.eu It s in the air Marketed by Codumé www.codume.eu It s in the air Marketed by Codumé Ventilatie in balans De mens presteert veel beter als hij verse lucht inademt. Maar de ventilatie mag geen geluid en tocht veroorzaken. Tevens mag ze geen

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Begin 2012 ontvangt John Wasies voor zijn huishouden de jaarafrekening van zijn energieleverancier Eltron over het jaar 2011. Naast de

Nadere informatie

Renovatie. Energie. EPA score tot 0,37! besparen èn binnenklimaat

Renovatie. Energie. EPA score tot 0,37! besparen èn binnenklimaat Renovatie EPA score tot 0,37! 1 Energie een gezond besparen èn binnenklimaat Muurdoorvoer jaren 30 woningen jaren 80 woningen ClimaRad Woningrenovatie met aandacht voor duurzame energie, comfort en gezondheid

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Energie besparen door METEN

Energie besparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Intelli Air Valve (iav)

Intelli Air Valve (iav) Intelli Air Valve (iav) Slimme regelklep met CO 2 - of vochtmeting NIEUW Compacte oplossing voor collectieve wooneenheden Snelle & eenvoudige installatie én onderhoud Centrale of zonale vraagsturing Sturing

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie