Editie oktober - november - december Gemeentelijke infokrant. Lo-Reninge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Editie oktober - november - december 2012. Gemeentelijke infokrant. Lo-Reninge"

Transcriptie

1 Editie oktober - november - december 2012 Gemeentelijke infokrant Lo-Reninge N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r

2 Colofon NIEUWS VAN ROND DE IJZER is een driemaandelijks officieel informatieblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Lo-Reninge. 18de jaargang nr. 4 oktober Activiteiten of andere artikelen ter publicatie in deze infokrant kunnen ingediend worden bij de dienst informatie, gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt Lo-Reninge en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. Het college beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Adres: Gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo- Reninge, tel fax.: Website: Verantwoordelijke uitgever: Merlevede Lena, schepen van informatie. Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten zijn in principe elke werkdag toegankelijk van 9 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot uur Tel fax Het gemeentehuis zal gesloten zijn op donderdag 1 november, vrijdag 2 november, dinsdag 25 december, woensdag 26 december, dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari. Milieudienst Lien Vlamynck van de milieudienst Lo-Reninge is elke woensdag en donderdag te bereiken in het gemeentehuis te Lo. Tel Woonwinkel West Elke dinsdag van 14 tot 16 uur organiseert Woonwinkel West een zitdag in het administratief centrum, Markt 11 in Lo, tel Lokale politie Voor dringende gevallen, tel. 101 De lokale politie Lo-Reninge - Ooststraat 67, 8647 Lo Tel Fax Gsm Filip Steen: Gsm Jean-Pierre Callewaert: Gsm Tamara Faict: Woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag van 8 uur tot 12 uur. Maandag- en dinsdagnamiddag van 13 uur tot 17 uur. Brandweer Voor dringende gevallen, tel. 112 Website: Bibliotheek Uitleenpost Lo: Woensdag van 17 tot 19 uur en zondag van tot uur Tel Uitleenpost Reninge: Woensdag van 14 tot 16 uur en zaterdag van 9.30 tot uur Tel O.C.M.W. secretariaat Markt 11, 8647 Lo-Reninge Open elke voormiddag. Luc Decroos, Angelique Engelrelst, Containerpark Elzendamme 5b te Oostvleteren Tel Dinsdag tot en met vrijdag van tot 17 uur Zaterdag van 9 tot 13 uur. Gesloten op maandag, zondag en feestdagen. V.V.V. Lauka, Markt 17a, 8647 Lo-Reninge Tel.: Maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur Juli-augustus: zondag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur Dienstbetoon Dienstbetoon van de burgemeester: Burgemeester Lode Morlion: tel gsm Zitdag: op afspraak. 1ste Schepen Lena Merlevede: tel gsm de Schepen Jeannot Snick: tel gsm de Schepen Johan Matthys tel.: gsm: de Schepen Wout Cornette tel gsm: Ophaling grof huisvuil Op woensdag 3 oktober wordt opnieuw een ophaalbeurt voor grof huisvuil georganiseerd. Gelet op de hoge kostprijs wordt een bijdrage van 12 euro per ophaalbeurt gevraagd. Die som dient vooraf betaald te worden op het gemeentehuis. Gelieve de op te halen materialen de avond voordien buiten te zetten. Alleen brandbaar afval wordt meegenomen. GEEN elektrische toestellen (televisies, computers, koelkasten, ), matrassen met vering, oude metalen, zetels met ijzeren poten, AANVRAAGFORMULIER OPHALING GROF HUISVUIL Naam en voornaam: Adres: Telefoonnummer:... Plaats waar de ophaling dient te gebeuren: Deze aanvraag moet uiterlijk op maandag 1 oktober 2012 worden afgegeven in het gemeentehuis samen met de betaling van 12 euro. 2

3 RUIMTELIJKE ORDENING Werken Reninge en Noordschote Noordschote Noordschote De werken in het kader van de dorpskernvernieuwingen in Reninge en Noordschote zijn volop bezig. De recentste informatie over de werken is steeds terug te vinden op www. lo-reninge.be. Nieuw fietspad tussen Lo en Nieuwkapelle De stad Lo-Reninge zal overgaan tot het aanleggen van fietspaden langs de N364 Ooststraat / Kruisstraat / Hazewind. Het fietspad zal een kwalitatieve verbinding vormen tussen Lo en Nieuwkapelle. Dit traject is de kortste verbinding tussen Lo en Diksmuide. Het is een verbindingsweg waar de maximumsnelheid nauwelijks gevolgd wordt. Veel jeugd die in de buitengebieden van Lo wonen en naar de lokale jeugdbeweging gaan of die les volgen in Diksmuide komen hier in een gevaarlijke situatie terecht. Het huidig project komt tegemoet aan de veiligheid van de fietsers. De stad Diksmuide beschikt momenteel reeds over een goedgekeurde projectnota voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de N364 Lostraat op haar grondgebied. Het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad is hier voorzien langs de noordwestelijke zijde van de weg. Het nieuwe fietspad op grondgebied Lo-Reninge sluit aan op dit project. Om dit fietspad te realiseren wordt een samenwerking tussen de gemeente en AWV gerealiseerd. De aanleg van het fietspad gebeurt in een partnership tussen de stad Lo-Reninge en het Vlaams Gewest. Concept: Een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad te voorzien aan de noordelijke zijde van de N364. Het fietspad wordt gescheiden t.o.v. de rijweg door een groenbuffer (gracht of groenstrook). Waar woningen voorkomen, wordt de scheiding voorzien door een verharde tussenstrook tussen fietspad en rijweg. Op het kruispunt Ooststraat-Turkeyen wordt een middengeleider op de N364 voorzien als snelheidsremmer en als poort van de bebouwde kom. De afslagbewegingen naar de bedrijven in de zijstraat Turkeyen zijn mogelijk. Ter hoogte van de middengeleider wordt een overgang voorzien van gemengd verkeer. Deze doet tevens dienst als veilige fietsoversteek naar een dubbelrichtingsfietspad aan de noordelijke zijde van de weg. De belbushalte kan wel behouden blijven op de oorspronkelijke plaats. Op het kruispunt Blauwvoet/Kruisstraat is de zichtbaarheid niet optimaal. Om de aandacht van de bestuurder op de fietsers te vestigen wordt het fietspad dichter bij de rijweg gebracht en gaat de groene bufferstrook over in een smallere verharde bufferstrook, waardoor het dubbelrichtingsfietspad beter bij het straatbeeld wordt betrokken. De zijstraten krijgen een ondergeschikte aansluiting en bij de uitwerking van het kruispunt wordt rekening gehouden met een goede zichtbaarheid voor het verkeer komende uit de Kruisstraat. Ter hoogte van het kruispunt Noordhoek/Hazewind wordt het dubbelrichtingsfietspad doorgetrokken aan de noordelijke zijde van de weg. De oversteekplaats voor fietsers wordt aangebracht in het verlengde van de zijstraat Hazewind. Deze fietsoversteek is van belang voor het recreatief- en het hoofdfietsroutenetwerk. Voor fietsers vanuit en richting Diksmuide bevindt deze oversteekplaats zich op een goede locatie. De zichtbaarheid wordt geoptimaliseerd door het weglaten van groenbuffers ter hoogte van de oversteekplaats. Ter hoogte van de woning blijft de belbushalte behouden. Ter hoogte van de eerste bocht wordt geopteerd om de rijweg hier plaatselijk een 3-tal meter te verleggen. Door het aanpassen van de bocht kan de bocht beter geleid worden waardoor de veiligheid en buffering van het dubbelrichtingsfietspad kan gegarandeerd worden. Er wordt 3

4 niet geopteerd het fietspad achter de woningen te leggen omwille van privacy redenen. Verder langs de weg zijn er nog een vijftal woningen aan de noordzijde van de N364. Deze zijn verder van de rijweg gelegen, zodat hier wel beperkte onteigeningen moeten worden uitgevoerd, om een kwalitatief fietspad aan te kunnen leggen. Hier moet ook rekening worden gehouden met de belbushalte Kloefhoek 9. Door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad dient de halteplaats te worden verplaatst naar de overzijde van de weg. Dit concept past ook binnen de huisstijl van de gemeente Lo-Reninge. Ook voor het fietspad tussen Lo en Reninge werd gekozen voor een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Uitzicht fietspad Het fietspad wordt uitgevoerd in een zwarte asfaltverharding en heeft een breedte van 2,50 meter. Het fietspad wordt aan beide kanten opgesloten door een boordsteen. Tussen het fietspad en de rijweg wordt een groenbuffer gecreëerd met een breedte van 3 meter. De nodige onteigeningen zijn uitgevoerd om een nieuwe langsgracht te graven tussen het ontworpen fietspad en aangrenzende landerijen. Tussen het fietspad en de gracht is een minimum afstand van 1m. Specifieke aandachtspunten op het traject - Kruispunt Ooststraat-Turkeyen: Er wordt een middengeleider op de N364 voorzien als snelheidsremmer en als poort van de bebouwde kom. Ook moet deze middengeleider de veiligheid van de fietsoversteekplaats garanderen. De afslagbewegingen naar de bedrijven in de zijstraat Turkeyen zijn mogelijk. Via deze zijstraat wordt toegang gegeven tot de bedrijven Matthys metaalconstructie en Timmerbedrijf Ronny Vandamme. De zijstraat Turkeyen loopt nu in een bocht uit op de Ooststraat. Het BPA Turkeyen werd goedgekeurd in november Hierin wordt de weg Turkeyen recht getrokken op de Ooststraat. Dit dient gelijktijdig met de werken van het fietspad rechtgetrokken te worden zodat beide infrastructuurwerken goed op elkaar aansluiten. - Kruispunt Noordhoek/Hazewind: Ter hoogte van dit kruispunt wordt het dubbelrichtingsfietspad doorgetrokken aan de noordelijke zijde van de weg. De oversteekplaats voor fietsers wordt aangebracht in het verlengde van de zijstraat Hazewind. Deze fietsoversteek is van belang voor het recreatief- en het hoofdfietsroutenetwerk. Er wordt ook hier met een middeneiland gewerkt. Zo kan de fietser veilig in 2 keer oversteken. Het eiland heeft een breedte van 3 meter. De rijstroken hebben elk een minimumbreedte van 4 meter. Deze breedte is ruim voldoende zodat de vlotte doorgang van landbouwvoertuigen verzekerd wordt. Door de aanleg van een nieuw middeneiland moet het bestaande eiland deels verlegd worden naar het zuiden. Hierdoor wordt de grijze zone aan de Hazewind veel kleiner en word ook daar de situatie veiliger. Voor fietsers vanuit en richting Diksmuide bevindt deze oversteekplaats zich op een goede locatie. Ter hoogte van de fietsoversteekplaats heeft de fietser geen voorrang. Daarom worden aan beide zijden van de weg ruime opstelmogelijkheden voorzien en is de fietsoversteek haaks op de weg aangelegd. De zichtbaarheid wordt geoptimaliseerd door het weglaten van groenbuffers ter hoogte van de oversteekplaats. Hier komt ook accentverlichting zodat de fietsers nog extra benadrukt worden. Timing: De werken zullen vermoedelijk starten in december. Kostprijs: Aandeel Vlaams Gewest: ,98 euro Aandeel stad Lo-Reninge: ,70 euro Stand van zaken werken Romanestraat Momenteel zijn de werken in het gedeelte tussen de N8 en de Burgweg volop aan de gang. Eind oktober zullen alle ter plaatse gestorte trottoirbanden van het fietspad en kantstroken aangelegd zijn. In de eerste week van oktober wordt de fundering van het fietspad aangelegd. Half oktober is er gepland om de asfalt, zowel onderlaag als toplaag, van het fietspad aan te leggen. Ondertussen worden ter hoogte van de inritten de tussenstroken tussen de rijweg en het fietspad aangelegd met betonstraatstenen. Nadat het fietspad volledig is afgewerkt, vermoedelijk tweede helft van oktober, wordt gestart met de opbraak en heraanleg van de betonnen rijweg. Hier zal gewerkt worden in stukken van ongeveer 200 meter waarin de bestaande betonverharding wordt opgebroken, samen met de fundering, en meteen daarop volgend de aanleg van de nieuwe fundering. Er wordt gestreefd om voor de winter de onderlagen van de rijweg aangelegd te krijgen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de wintermaanden zullen de fietspaden heraanlegd worden in het gedeelte tussen de Burgweg en de Lovaart. Dit zal gebeuren met driekleurige lichten. In het voorjaar kan dan de rijweg tussen de Burgweg en de Lovaart heraangelegd worden. 4

5 Afkoppeling in de dorpskern Reninge en Noordschote Voor de bewoners die de afkoppelingsbuizen in eigen beheer zullen leggen, bestaat er een mogelijkheid om gratis buizen af te halen in de loods van de technische dienst. Wel moet vooraf contact worden opgenomen met Hendrik Simoen op het nummer en dit tijdens de werkdagen tussen 8 en 8.30 uur. Er moet ook een plannetje met de nodige afmetingen worden voorgelegd. Er wordt gewerkt met een kleurcode: oranje buizen voor afvalwater en grijze buizen voor regenwater (diameter 110). Buizen die zelf worden aangekocht of bijgehaald, worden niet terugbetaald! LANDBOUW Modder op de weg Door modder op het wegdek als gevolg van landbouwwerken kunnen de wegen er spiegelglad bijliggen. Dat veroorzaakt elk jaar verkeersongevallen. Het is dus van het grootste belang dat de modder zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd. Natuurlijk is het tijdens het vervoer van de oogst onvermijdelijk dat modder en aardappelen, bieten en mais op de weg belanden. Daarom is het belangrijk dat zowel de landbouwers en de loonwerkers die de oogstwerken uitvoeren als de andere weggebruikers die vuile wegen gebruiken, hun voorzorgen nemen. Tips voor de landbouwer, loonwerker en transporteur Waarschuwen: Indien er slipgevaar is, moet u het verkeer hierop attent maken door bijvoorbeeld borden te gebruiken. Het is tevens zeer belangrijk dat de waarschuwingsborden worden weggehaald zodra de weg is schoongemaakt. Anders dreigt het effect ervan snel verloren te gaan. Reinigen: Een vuil wegdek moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Soms is het nodig om de weg schoon te spuiten. Voor uw veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer. Tips voor de andere weggebruikers - In oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat. Een beetje hoffelijkheid kan wonderen doen. - Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en / of velden. Pas uw snelheid aan. - Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg bevinden om deze schoon te maken. Matig uw snelheid bij het voorbijrijden van de werkzaamheden. - Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind, maar pas uw rijstijl aan. Plant en Goed Onze streek is een uitgesproken landbouwgebied met een grote landschappelijke waarde. Veel van dit natuurlijke erfgoed is verdwenen. Hagen en fruitbomen zijn zo stilaan een zeldzaamheid geworden. Ze dragen bij tot de diversiteit van de streek en bepalen er de landschappelijke waarde. Het gemeentebestuur biedt aan alle inwoners de kans om goedkope plantpakketten voor hagen en hoogstammen (bomen en fruitbomen) aan te kopen. Het gemeentebestuur verzamelt de bestellingen en organiseert de aankoop en de levering in het najaar. Inlichtingen, brochures en bestelformulieren zijn te verkrijgen in het gemeentehuis. Gelieve voor 31 oktober uw keuze door te geven. De planten dienen vooraf betaald te worden. Pas daarna worden ze geleverd. Meer informatie is te verkrijgen in het gemeentehuis bij Annick Vanneste,

6 BIBLIOTHEEK Grote schoonmaak in uw bibliotheek In plaats van verouderde en lichtbeschadigde boeken naar het containerpark te brengen, worden ze aan de spotprijs van 1 euro per boek aan de belangstellenden verkocht. Meer dan werken zullen te koop aangeboden worden. In het grote aanbod zitten zowel jeugdboeken als boeken voor volwassenen, strips, oude jaargangen van tijdschriften, dvd s, cd s teveel om op te noemen. Op zondag 7 oktober om uur worden de overblijvende boeken samen in één lot per opbod verkocht aan de hoogste bieder. Organisatie Plaats Datum Toegangsprijs Info Bibliotheek Houthulst en Lo-Reninge Dienstencentrum De Schakel Broeders Xaverianenstraat Houthulst Zaterdag 6 en zondag 7 oktober van 9 tot 12 uur Gratis Bibliotheek Houthulst Tel Poëtisch kapsalon Een supergekke activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar door het reizend speeltheater Kip van Troje. De kakelende kapsters van het Poëtische kapsalon betoveren elk kind met een gek, grappig, eigenaardig of donzig kapsel. Iedereen krijgt gedichten te horen, kan meezingen met de staartjes-rap, speelt mee met een knip- en krolwoordspel en noem maar op. Een kapsalon tussen de boeken: of hoe woorden, al dan niet op rijm, speels voorgeschoteld en verpakt kunnen worden. Wat te doen met je geld? Een lezing door Michael Van Droogenbroeck, de autoriteit van het VRT-journaal in verband met sparen en beleggen. Michael Van Droogenbroeck is sinds 2005 politiek en economisch verslaggever voor Het Journaal (VRT). Bij elke beurs- en bankencrisis is hij het die het journaalpubliek haarfijn uit de doeken doet wat de oorzaken en gevolgen zijn. Van Droogenbroeck, gehuwd met de nieuwsankervrouw Annelies Van Herck, is dé nieuwe autoriteit als het gaat over verstandig omgaan met je geld. Hij pakt in 2012 uit met een boek waarin hij de lezer uitlegt wat je best (niet) doet met je centen. Sparen of beleggen bij de bank? Of misschien investeren in vastgoed? Of beleggen in kostbaarheden als goud, kunst, diamant of antiek? Organisatie Info Plaats en datum Toegangsprijs Bibliotheek Houthulst en Lo-Reninge in samenwerking met verschillende socio-culturele verenigingen uit Houthulst en Lo-Reninge. Bibliotheek Houthulst. Tel Maandag 15 oktober om 20 uur in het Dorpshuis in Jonkershove- Houthulst. (Mgr. Schottestraat 1 ) 5 euro - hapje en drankje inbegrepen Sluitingsdagen bibliotheek in het najaar Organisatie Voor wie Info Plaats en datum Toegangsprijs Bibliotheek Houthulst en Lo-Reninge Kinderen tot 12 jaar Bibliotheek Houthulst. Tel Zaterdag 20 oktober in de bibliotheek van Houthulst: Van 9.30 tot uur gratis Naar aanleiding van verschillende feestdagen zijn de hoofdbibliotheek in Houthulst en de uitleenposten in Klerken, Merkem, Lo en Reninge gesloten op volgende data: - vrijdag 2 november - zaterdag 3 november - zondag 11 november - maandag 24 december - dinsdag 25 december - woensdag 26 december - maandag 31 december - dinsdag 1 januari Op de andere data blijven de gewone openingsuren van toepassing. 6

7 Caloriearm koken voor Bourgondiërs Voordracht door auteur Lien Willaert. Lien Willaert heeft als regisseuse vorm gegeven aan heel wat televisieseries. Toch kennen de meesten haar als de vrouw van filmmaker Jan Verheyen die haar medemens smaakvol leerde diëten. Haar eerste boek Mijn man is op dieet, maar hij weet het niet werd een echte bestseller. Ook met haar programma Het caloriecomplot op de televisiezender Vitaya kende ze heel wat succes. Haar lezing Caloriearm koken voor Bourgondiërs gaat over op dieet gaan. Dagenlang calorieën tellen, uren sporten, honger lijden en op de koop toe niet het gewenste resultaat bereiken. Lien Willaert wilde ook op dieet, maar besloot het over een heel andere boeg te gooien. Ze ging op zoek naar een manier om even lekker en gevarieerd te koken met veel minder calorieën. Datum Plaats Toegangsprijs Organisatie, info en reservatie Dinsdag 23 oktober om 14 uur Dienstencentrum De Schakel Broeders Xaverianenstraat Houthulst 3 euro Inschrijven vooraf kan in de bibliotheek of in het dienstencentrum De Schakel. Bibliotheek Houthulst/Lo-Reninge Broeders Xaverianenstraat Houthulst Tel en Dienstencentrum De Schakel Broeders Xaverianenstraat Houthulst Tel Bibliotheekweek start met verwendag De bibliotheekweek is een vaste waarde op iedere Vlaamse bibliotheek-kalender in de maand oktober. De komende editie staat gepland van 20 tot 28 oktober. Wie wordt de bibste van het land? is het campagnethema en wil de mensen laten meedromen over hun bibliotheek van de toekomst. Ook de bibliotheek van Houthulst en Lo-Reninge werkt mee en organiseert verschillende activiteiten. Op zaterdag 20 oktober van 9 tot 12 uur wordt in de bibliotheek van Houthulst het startsein gegeven met een verwendag. Volgende activiteiten worden voorzien: - Gratis drankje voor iedere bezoeker van de bibliotheek. - Rondleidingen. - Poëtisch kapsalon en grime voor kinderen. Met de bibliotheek naar de boekenbeurs in Antwerpen Nergens zijn er zoveel boeken en schrijvers bij elkaar te vinden en dat maakt de boekenbeurs van Antwerpen tot één van de belangrijkste culturele manifestaties van Vlaanderen. Op de beurs is het mogelijk uw boeken te laten signeren door honderden auteurs. Op de boekenverdieping kunt u genieten van gesprekken met auteurs, er zijn voorleessessies en workshops. Bovendien valt er op de Boekenbeurs voor de kinderen iedere dag wel iets leuks te beleven. Ieder jaar organiseert de bibliotheek van Houthulst en Lo-Reninge een busreis naar dit evenement. Dit jaar gaat deze activiteit door op woensdag 31 oktober. Deze datum valt in de herfstvakantie zodat ook de kinderen, de ouders en de leerkrachten de kans hebben om mee te gaan. In de boekenbeurs is er geen begeleiding voor de kinderen voorzien. Iedereen kan dus vrij rondlopen ter plaatse. Datum: 31 oktober 2012 Vertrek: Markt Lo: 8.30 uur / Kerk Reninge: 8.45 uur / Markt Merkem: 9 uur / Bibliotheek Houthulst: 9.15 uur Terugkeer: Omstreeks 19 uur. (vertrek om 17 uur vanuit Antwerpen). Kostprijs: 10 euro per persoon (busreis en inkomgeld inbegrepen). Inschrijving en reservering kan vanaf maandag 8 oktober in de bibliotheek in Houthulst, Klerken, Merkem, Lo en Reninge door het betalen van het vereiste bedrag. Aangezien de bus ieder jaar vlug volzet is en de plaatsen beperkt zijn, is vroeg inschrijven aanbevolen. GEZONDHEIDSZORG Medische wachtdiensten en permanentie Huisartsen Lo en Pollinkhove: centraal nummer Reninge en Noordschote: centraal nummer Apothekers Lo-Reninge: centraal nummer Zelfstandige verpleging in de regio Lo-Reninge Delanote Mieke Demeulenaere Katrien en Els Leuridan Veerle Pauwelyn Sabine Reynaert Brigitte Seys Tania Wit-Gele Kruis Zelfstandige vroedvrouwen in de regio Lo-Reninge Demeulenaere Els Verstraete Charlotte Telefoonnummers van organisaties Vlaamse vereniging autisme Vlaamse kankertelefoon Kankertelefoon Druglijn Awel Tele-Onthaal Childfocus Opvoedingstelefoon Hulplijn stoppen met roken:

8 Griepvaccinatie Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen. Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op tien mensen griep. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Elke jaar sterven er ook honderden aan de gevolgen van griep. Als je gevaccineerd bent, dan is de kans je griep krijgt veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan zorgt de vaccinatie ervoor dat je minder ziek wordt en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. In het gemeentehuis zijn flyers te verkrijgen met de antwoorden op de meest gestelde vragen over griepvaccinatie. Meer informatie is ook terug te vinden op www. griepvaccinatie.be of op Vrijwilligerswerk bij Awel, iets voor jou? Awel is er voor alle kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag, een probleem: ze kunnen ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken. Elk contact via , chat, forum en telefoon is gratis en anoniem. Dé drijvende kracht van Awel zijn de vrijwilligers. Zij beantwoorden anoniem, verspreid over afdelingen in heel Vlaanderen, oproepen van kinderen en jongeren. En toch blijven er nog heel wat kinderen en jongeren met hun verhaal zitten. Awel gaat dan ook vol enthousiasme op zoek naar nieuwe geëngageerde vrijwilligers om nog meer kinderen en jongeren een luisterend oor te bieden. Ben jij geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in voor een infoavond in jouw buurt via Wil je meer info over vrijwilligerswerk bij Awel of heb je nog vragen? Contacteer ons dan vrijblijvend via of Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie, zwijgen biedt geen uitkomst Ouderenmis(be)handeling komt vaker voor dan men denkt. In België worden 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling speelt zich vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Voor de oudere zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties. Vormen van ouderenmis(be)handeling: - Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden, - Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren, pesten, dreigen de kleinkinderen niet meer te mogen zien, - Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen, - Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid, - Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden, - Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek, - Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt verzorging maar die voldoet niet Waar kan u terecht? In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belangrijk niet alleen met uw verhaal en/of vragen te blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling via het gratis nummer Feit of fabel: alcohol is goed voor de nachtrust Alcohol is geen goede slaapmuts. Alcohol kan helpen om sneller in te slapen. Maar hoe meer je drinkt, hoe minder diep je slaapt en hoe sneller je terug wakker wordt. Wie veel drinkt, kan slaapproblemen krijgen. BRANDWEER Opendeurdagen brandweer De brandweerpost Lo zet op zondag 30 september de deuren open voor het publiek. In de loop van de dag zijn er verschillende demonstraties, er is een schattingswedstrijd en de bezoekers kunnen rustig iets drinken in de brandweerkazerne. De opendeurdag van de brandweerpost Reninge vindt plaats op zondag 7 oktober. Guido Snick nieuwe dienstchef brandweer Lo-Reninge Onderluitenant Guido Snick nam op 1 september het bevel van de brandweer Lo-Reninge over van Ignace Van Holme. Ignace was 40 jaar brandweerman, waarvan 13 jaar waarnemend dienstchef. 8

9 CULTUUR EN TOERISME Lo-Reninge Verbeeldt is op zoek naar foto s en nieuwe vrijwilligers De groep vrijwilligers die zich bezighoudt met Lo-Reninge Verbeeldt is nog steeds op zoek naar oud fotomateriaal om te bewaren voor het nageslacht. Heel wat mensen en verenigingen bezitten nog oude foto s die bruikbaar zijn. Wie nog oude foto s bezit, kan contact opnemen met Jasper Verplancke op het nummer De foto s worden vervolgens ingescand en terugbezorgd aan de eigenaar. Vrijwilligers benoemen de foto s. Bent u geïnteresseerd om ook vrijwilliger te worden, dan kunt u contact op nemen met schepen Lena Merlevede. Alternatief Kerstconcert Warmer van binnen WOONWINKEL Lenen aan 0% bij FRGE Westhoek Zit je één van volgende situaties? - Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds eindigt op een 1) - Jouw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan ,33 euro, verhoogd met 3.018,74 euro per persoon ten laste. - Je doet beroep op schuldbemiddeling. - Je doet beroep op budgetbegeleiding bij het OCMW. Dan kan je: 1. Lenen aan 0% voor enkele energiebesparende maatregelen. 2. Ondersteuning krijgen gedurende het volledige renovatietraject. Zo krijg je hulp bij het bepalen van de beste energiebesparende investeringen, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies Zit je niet in één van bovenstaande situaties, dan is het ook voor u nog steeds mogelijk om een lening te verkrijgen aan een lage rentevoet van 2% voor het uitvoeren van enkele energiebesparende maatregelen. Meer info op Er zijn van die momenten waarop iedereen muziek van doen heeft... Er zijn van die momenten waarop het zelfs een klein beetje sentimenteel mag klinken... De kerstperiode is zo n moment en een clubje zangers en muzikanten uit de Westhoek miste die muziek en dat eerlijke sentiment een beetje. Daarom zochten ze samen naar liedjes die voor hen pasten bij de warmte die je van doen hebt als t barkoud is buiten. Daar mocht zelfs een écht kerstliedje tussen zitten! Het resultaat is een heel bijzondere verzameling van warme, winterse liedjes in het Nederlands. Als de meligheid op de loer ligt dan slaan ze daar een hoek af, als de kilte dreigt dan komt er een warm muzikaal deken overheen. Laat je verrassen maar vooral verwarmen door de aparte liedkeuze van Frank Verdru en Joost Denuwelaere (Bloedend Hart), Bavo Vandenbroeck en Mattie Archie (Dokter Vroman), Dries Chaerle en Wim Chielens (Kotjesvolk). Dit op zondagavond 23 december om 19 uur in de schuur van HOF TER LO, Lobrug 3 in Pollinkhove. Kaarten in voorverkoop kosten 9 euro en zijn te reserveren in het VVV-kantoor Lauka, Markt 17a in Lo, De avond zelf kost een kaartje 10 euro. Via het Fonds Ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bieden de gemeenten van de Westhoek de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren zoals het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsglas, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboiler,. Er is geen inkomensgrens. Iedereen kan een FRGE-lening aanvragen voor de woning die hij/zij verhuurt of bewoont. De woning moet dienen als hoofdverblijfplaats en moet zich situeren op het grondgebied van een van de 17 deelnemende gemeenten in de Westhoek. De lening kan gaan tot euro met een max. interestvoet van 2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar betaal je de lening terug. Wie het financieel moeilijk heeft kan beroep doen op extra ondersteuning en lenen aan 0%. (zie boven) Contacteer: WoonWinkel West Administratief Centrum Lo-Reninge, Markt 11 dinsdag van 14 tot 16 uur of op afspraak Contactpersoon Karin Barra

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie juli - augustus - september 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie juli - augustus - september 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Editie juli - augustus - september 2010 Gemeentelijke infokrant Lo-Reninge N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Het stadsbestuur van Lo-Reninge wenst iedereen een prettige vakantie! Beelden- en poëzieroute

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM jaargang 33 september 2012 V.U. Schepencollege Dentergem Als deze vernieuwde infokrant in uw bus valt, zijn de vakantieperiode en de zomerse activiteiten al voorbij. Weldra

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 3 juli-augustus-september 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-07. Info uit uw gemeente

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 3 juli-augustus-september 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-07. Info uit uw gemeente 3-maandelijks nr. 3 juli-augustus-september 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Info uit uw gemeente 03-07 Cultuur en toerisme 08 Jeugd en sport 09-11 Milieu 12-15 OCMW en welzijn

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieblad

Gemeentelijk informatieblad 3-maandelijks tijdschrift oktober 2012 nr.3 www.dehaan.be Gemeentelijk informatieblad De Haan-Centrum Wenduine Harendijke Vosseslag Klemskerke Vlissegem scotch & soda b. shirt charlie bobux 717 gaastra

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. INHOUD

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Herfst met je uitpas 12 gratis filmavond 16

Herfst met je uitpas 12 gratis filmavond 16 9 z e v e n d e j a a r g a n g n u m m e r 9 o k t o b e r 2 0 1 3 Herfst met je uitpas 12 gratis filmavond 16 winterplan 17 i n f o r m e e r t G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Woord VAN HET BESTUUR

Woord VAN HET BESTUUR e e n u i t g a v e v a n i m o g nr.51 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Woord VAN HET BESTUUR Het lijkt tegenwoordig kinderspel, maar het is o zo belangrijk dat afval correct wordt uitgesorteerd! Imog,

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD DEBRUYNE S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Carl en Karin Debruyne-Vancoillie danken Zakenkantoor u voor

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie