Editie oktober - november - december Gemeentelijke infokrant. Lo-Reninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Editie oktober - november - december 2012. Gemeentelijke infokrant. Lo-Reninge"

Transcriptie

1 Editie oktober - november - december 2012 Gemeentelijke infokrant Lo-Reninge N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r

2 Colofon NIEUWS VAN ROND DE IJZER is een driemaandelijks officieel informatieblad uitgegeven door het gemeentebestuur van Lo-Reninge. 18de jaargang nr. 4 oktober Activiteiten of andere artikelen ter publicatie in deze infokrant kunnen ingediend worden bij de dienst informatie, gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt Lo-Reninge en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. Het college beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Adres: Gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo- Reninge, tel fax.: Website: Verantwoordelijke uitgever: Merlevede Lena, schepen van informatie. Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten zijn in principe elke werkdag toegankelijk van 9 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot uur Tel fax Het gemeentehuis zal gesloten zijn op donderdag 1 november, vrijdag 2 november, dinsdag 25 december, woensdag 26 december, dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari. Milieudienst Lien Vlamynck van de milieudienst Lo-Reninge is elke woensdag en donderdag te bereiken in het gemeentehuis te Lo. Tel Woonwinkel West Elke dinsdag van 14 tot 16 uur organiseert Woonwinkel West een zitdag in het administratief centrum, Markt 11 in Lo, tel Lokale politie Voor dringende gevallen, tel. 101 De lokale politie Lo-Reninge - Ooststraat 67, 8647 Lo Tel Fax Gsm Filip Steen: Gsm Jean-Pierre Callewaert: Gsm Tamara Faict: Woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag van 8 uur tot 12 uur. Maandag- en dinsdagnamiddag van 13 uur tot 17 uur. Brandweer Voor dringende gevallen, tel. 112 Website: Bibliotheek Uitleenpost Lo: Woensdag van 17 tot 19 uur en zondag van tot uur Tel Uitleenpost Reninge: Woensdag van 14 tot 16 uur en zaterdag van 9.30 tot uur Tel O.C.M.W. secretariaat Markt 11, 8647 Lo-Reninge Open elke voormiddag. Luc Decroos, Angelique Engelrelst, Containerpark Elzendamme 5b te Oostvleteren Tel Dinsdag tot en met vrijdag van tot 17 uur Zaterdag van 9 tot 13 uur. Gesloten op maandag, zondag en feestdagen. V.V.V. Lauka, Markt 17a, 8647 Lo-Reninge Tel.: Maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur Juli-augustus: zondag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur Dienstbetoon Dienstbetoon van de burgemeester: Burgemeester Lode Morlion: tel gsm Zitdag: op afspraak. 1ste Schepen Lena Merlevede: tel gsm de Schepen Jeannot Snick: tel gsm de Schepen Johan Matthys tel.: gsm: de Schepen Wout Cornette tel gsm: Ophaling grof huisvuil Op woensdag 3 oktober wordt opnieuw een ophaalbeurt voor grof huisvuil georganiseerd. Gelet op de hoge kostprijs wordt een bijdrage van 12 euro per ophaalbeurt gevraagd. Die som dient vooraf betaald te worden op het gemeentehuis. Gelieve de op te halen materialen de avond voordien buiten te zetten. Alleen brandbaar afval wordt meegenomen. GEEN elektrische toestellen (televisies, computers, koelkasten, ), matrassen met vering, oude metalen, zetels met ijzeren poten, AANVRAAGFORMULIER OPHALING GROF HUISVUIL Naam en voornaam: Adres: Telefoonnummer:... Plaats waar de ophaling dient te gebeuren: Deze aanvraag moet uiterlijk op maandag 1 oktober 2012 worden afgegeven in het gemeentehuis samen met de betaling van 12 euro. 2

3 RUIMTELIJKE ORDENING Werken Reninge en Noordschote Noordschote Noordschote De werken in het kader van de dorpskernvernieuwingen in Reninge en Noordschote zijn volop bezig. De recentste informatie over de werken is steeds terug te vinden op www. lo-reninge.be. Nieuw fietspad tussen Lo en Nieuwkapelle De stad Lo-Reninge zal overgaan tot het aanleggen van fietspaden langs de N364 Ooststraat / Kruisstraat / Hazewind. Het fietspad zal een kwalitatieve verbinding vormen tussen Lo en Nieuwkapelle. Dit traject is de kortste verbinding tussen Lo en Diksmuide. Het is een verbindingsweg waar de maximumsnelheid nauwelijks gevolgd wordt. Veel jeugd die in de buitengebieden van Lo wonen en naar de lokale jeugdbeweging gaan of die les volgen in Diksmuide komen hier in een gevaarlijke situatie terecht. Het huidig project komt tegemoet aan de veiligheid van de fietsers. De stad Diksmuide beschikt momenteel reeds over een goedgekeurde projectnota voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de N364 Lostraat op haar grondgebied. Het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad is hier voorzien langs de noordwestelijke zijde van de weg. Het nieuwe fietspad op grondgebied Lo-Reninge sluit aan op dit project. Om dit fietspad te realiseren wordt een samenwerking tussen de gemeente en AWV gerealiseerd. De aanleg van het fietspad gebeurt in een partnership tussen de stad Lo-Reninge en het Vlaams Gewest. Concept: Een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad te voorzien aan de noordelijke zijde van de N364. Het fietspad wordt gescheiden t.o.v. de rijweg door een groenbuffer (gracht of groenstrook). Waar woningen voorkomen, wordt de scheiding voorzien door een verharde tussenstrook tussen fietspad en rijweg. Op het kruispunt Ooststraat-Turkeyen wordt een middengeleider op de N364 voorzien als snelheidsremmer en als poort van de bebouwde kom. De afslagbewegingen naar de bedrijven in de zijstraat Turkeyen zijn mogelijk. Ter hoogte van de middengeleider wordt een overgang voorzien van gemengd verkeer. Deze doet tevens dienst als veilige fietsoversteek naar een dubbelrichtingsfietspad aan de noordelijke zijde van de weg. De belbushalte kan wel behouden blijven op de oorspronkelijke plaats. Op het kruispunt Blauwvoet/Kruisstraat is de zichtbaarheid niet optimaal. Om de aandacht van de bestuurder op de fietsers te vestigen wordt het fietspad dichter bij de rijweg gebracht en gaat de groene bufferstrook over in een smallere verharde bufferstrook, waardoor het dubbelrichtingsfietspad beter bij het straatbeeld wordt betrokken. De zijstraten krijgen een ondergeschikte aansluiting en bij de uitwerking van het kruispunt wordt rekening gehouden met een goede zichtbaarheid voor het verkeer komende uit de Kruisstraat. Ter hoogte van het kruispunt Noordhoek/Hazewind wordt het dubbelrichtingsfietspad doorgetrokken aan de noordelijke zijde van de weg. De oversteekplaats voor fietsers wordt aangebracht in het verlengde van de zijstraat Hazewind. Deze fietsoversteek is van belang voor het recreatief- en het hoofdfietsroutenetwerk. Voor fietsers vanuit en richting Diksmuide bevindt deze oversteekplaats zich op een goede locatie. De zichtbaarheid wordt geoptimaliseerd door het weglaten van groenbuffers ter hoogte van de oversteekplaats. Ter hoogte van de woning blijft de belbushalte behouden. Ter hoogte van de eerste bocht wordt geopteerd om de rijweg hier plaatselijk een 3-tal meter te verleggen. Door het aanpassen van de bocht kan de bocht beter geleid worden waardoor de veiligheid en buffering van het dubbelrichtingsfietspad kan gegarandeerd worden. Er wordt 3

4 niet geopteerd het fietspad achter de woningen te leggen omwille van privacy redenen. Verder langs de weg zijn er nog een vijftal woningen aan de noordzijde van de N364. Deze zijn verder van de rijweg gelegen, zodat hier wel beperkte onteigeningen moeten worden uitgevoerd, om een kwalitatief fietspad aan te kunnen leggen. Hier moet ook rekening worden gehouden met de belbushalte Kloefhoek 9. Door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad dient de halteplaats te worden verplaatst naar de overzijde van de weg. Dit concept past ook binnen de huisstijl van de gemeente Lo-Reninge. Ook voor het fietspad tussen Lo en Reninge werd gekozen voor een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Uitzicht fietspad Het fietspad wordt uitgevoerd in een zwarte asfaltverharding en heeft een breedte van 2,50 meter. Het fietspad wordt aan beide kanten opgesloten door een boordsteen. Tussen het fietspad en de rijweg wordt een groenbuffer gecreëerd met een breedte van 3 meter. De nodige onteigeningen zijn uitgevoerd om een nieuwe langsgracht te graven tussen het ontworpen fietspad en aangrenzende landerijen. Tussen het fietspad en de gracht is een minimum afstand van 1m. Specifieke aandachtspunten op het traject - Kruispunt Ooststraat-Turkeyen: Er wordt een middengeleider op de N364 voorzien als snelheidsremmer en als poort van de bebouwde kom. Ook moet deze middengeleider de veiligheid van de fietsoversteekplaats garanderen. De afslagbewegingen naar de bedrijven in de zijstraat Turkeyen zijn mogelijk. Via deze zijstraat wordt toegang gegeven tot de bedrijven Matthys metaalconstructie en Timmerbedrijf Ronny Vandamme. De zijstraat Turkeyen loopt nu in een bocht uit op de Ooststraat. Het BPA Turkeyen werd goedgekeurd in november Hierin wordt de weg Turkeyen recht getrokken op de Ooststraat. Dit dient gelijktijdig met de werken van het fietspad rechtgetrokken te worden zodat beide infrastructuurwerken goed op elkaar aansluiten. - Kruispunt Noordhoek/Hazewind: Ter hoogte van dit kruispunt wordt het dubbelrichtingsfietspad doorgetrokken aan de noordelijke zijde van de weg. De oversteekplaats voor fietsers wordt aangebracht in het verlengde van de zijstraat Hazewind. Deze fietsoversteek is van belang voor het recreatief- en het hoofdfietsroutenetwerk. Er wordt ook hier met een middeneiland gewerkt. Zo kan de fietser veilig in 2 keer oversteken. Het eiland heeft een breedte van 3 meter. De rijstroken hebben elk een minimumbreedte van 4 meter. Deze breedte is ruim voldoende zodat de vlotte doorgang van landbouwvoertuigen verzekerd wordt. Door de aanleg van een nieuw middeneiland moet het bestaande eiland deels verlegd worden naar het zuiden. Hierdoor wordt de grijze zone aan de Hazewind veel kleiner en word ook daar de situatie veiliger. Voor fietsers vanuit en richting Diksmuide bevindt deze oversteekplaats zich op een goede locatie. Ter hoogte van de fietsoversteekplaats heeft de fietser geen voorrang. Daarom worden aan beide zijden van de weg ruime opstelmogelijkheden voorzien en is de fietsoversteek haaks op de weg aangelegd. De zichtbaarheid wordt geoptimaliseerd door het weglaten van groenbuffers ter hoogte van de oversteekplaats. Hier komt ook accentverlichting zodat de fietsers nog extra benadrukt worden. Timing: De werken zullen vermoedelijk starten in december. Kostprijs: Aandeel Vlaams Gewest: ,98 euro Aandeel stad Lo-Reninge: ,70 euro Stand van zaken werken Romanestraat Momenteel zijn de werken in het gedeelte tussen de N8 en de Burgweg volop aan de gang. Eind oktober zullen alle ter plaatse gestorte trottoirbanden van het fietspad en kantstroken aangelegd zijn. In de eerste week van oktober wordt de fundering van het fietspad aangelegd. Half oktober is er gepland om de asfalt, zowel onderlaag als toplaag, van het fietspad aan te leggen. Ondertussen worden ter hoogte van de inritten de tussenstroken tussen de rijweg en het fietspad aangelegd met betonstraatstenen. Nadat het fietspad volledig is afgewerkt, vermoedelijk tweede helft van oktober, wordt gestart met de opbraak en heraanleg van de betonnen rijweg. Hier zal gewerkt worden in stukken van ongeveer 200 meter waarin de bestaande betonverharding wordt opgebroken, samen met de fundering, en meteen daarop volgend de aanleg van de nieuwe fundering. Er wordt gestreefd om voor de winter de onderlagen van de rijweg aangelegd te krijgen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de wintermaanden zullen de fietspaden heraanlegd worden in het gedeelte tussen de Burgweg en de Lovaart. Dit zal gebeuren met driekleurige lichten. In het voorjaar kan dan de rijweg tussen de Burgweg en de Lovaart heraangelegd worden. 4

5 Afkoppeling in de dorpskern Reninge en Noordschote Voor de bewoners die de afkoppelingsbuizen in eigen beheer zullen leggen, bestaat er een mogelijkheid om gratis buizen af te halen in de loods van de technische dienst. Wel moet vooraf contact worden opgenomen met Hendrik Simoen op het nummer en dit tijdens de werkdagen tussen 8 en 8.30 uur. Er moet ook een plannetje met de nodige afmetingen worden voorgelegd. Er wordt gewerkt met een kleurcode: oranje buizen voor afvalwater en grijze buizen voor regenwater (diameter 110). Buizen die zelf worden aangekocht of bijgehaald, worden niet terugbetaald! LANDBOUW Modder op de weg Door modder op het wegdek als gevolg van landbouwwerken kunnen de wegen er spiegelglad bijliggen. Dat veroorzaakt elk jaar verkeersongevallen. Het is dus van het grootste belang dat de modder zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd. Natuurlijk is het tijdens het vervoer van de oogst onvermijdelijk dat modder en aardappelen, bieten en mais op de weg belanden. Daarom is het belangrijk dat zowel de landbouwers en de loonwerkers die de oogstwerken uitvoeren als de andere weggebruikers die vuile wegen gebruiken, hun voorzorgen nemen. Tips voor de landbouwer, loonwerker en transporteur Waarschuwen: Indien er slipgevaar is, moet u het verkeer hierop attent maken door bijvoorbeeld borden te gebruiken. Het is tevens zeer belangrijk dat de waarschuwingsborden worden weggehaald zodra de weg is schoongemaakt. Anders dreigt het effect ervan snel verloren te gaan. Reinigen: Een vuil wegdek moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Soms is het nodig om de weg schoon te spuiten. Voor uw veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer. Tips voor de andere weggebruikers - In oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat. Een beetje hoffelijkheid kan wonderen doen. - Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en / of velden. Pas uw snelheid aan. - Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg bevinden om deze schoon te maken. Matig uw snelheid bij het voorbijrijden van de werkzaamheden. - Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind, maar pas uw rijstijl aan. Plant en Goed Onze streek is een uitgesproken landbouwgebied met een grote landschappelijke waarde. Veel van dit natuurlijke erfgoed is verdwenen. Hagen en fruitbomen zijn zo stilaan een zeldzaamheid geworden. Ze dragen bij tot de diversiteit van de streek en bepalen er de landschappelijke waarde. Het gemeentebestuur biedt aan alle inwoners de kans om goedkope plantpakketten voor hagen en hoogstammen (bomen en fruitbomen) aan te kopen. Het gemeentebestuur verzamelt de bestellingen en organiseert de aankoop en de levering in het najaar. Inlichtingen, brochures en bestelformulieren zijn te verkrijgen in het gemeentehuis. Gelieve voor 31 oktober uw keuze door te geven. De planten dienen vooraf betaald te worden. Pas daarna worden ze geleverd. Meer informatie is te verkrijgen in het gemeentehuis bij Annick Vanneste,

6 BIBLIOTHEEK Grote schoonmaak in uw bibliotheek In plaats van verouderde en lichtbeschadigde boeken naar het containerpark te brengen, worden ze aan de spotprijs van 1 euro per boek aan de belangstellenden verkocht. Meer dan werken zullen te koop aangeboden worden. In het grote aanbod zitten zowel jeugdboeken als boeken voor volwassenen, strips, oude jaargangen van tijdschriften, dvd s, cd s teveel om op te noemen. Op zondag 7 oktober om uur worden de overblijvende boeken samen in één lot per opbod verkocht aan de hoogste bieder. Organisatie Plaats Datum Toegangsprijs Info Bibliotheek Houthulst en Lo-Reninge Dienstencentrum De Schakel Broeders Xaverianenstraat Houthulst Zaterdag 6 en zondag 7 oktober van 9 tot 12 uur Gratis Bibliotheek Houthulst Tel Poëtisch kapsalon Een supergekke activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar door het reizend speeltheater Kip van Troje. De kakelende kapsters van het Poëtische kapsalon betoveren elk kind met een gek, grappig, eigenaardig of donzig kapsel. Iedereen krijgt gedichten te horen, kan meezingen met de staartjes-rap, speelt mee met een knip- en krolwoordspel en noem maar op. Een kapsalon tussen de boeken: of hoe woorden, al dan niet op rijm, speels voorgeschoteld en verpakt kunnen worden. Wat te doen met je geld? Een lezing door Michael Van Droogenbroeck, de autoriteit van het VRT-journaal in verband met sparen en beleggen. Michael Van Droogenbroeck is sinds 2005 politiek en economisch verslaggever voor Het Journaal (VRT). Bij elke beurs- en bankencrisis is hij het die het journaalpubliek haarfijn uit de doeken doet wat de oorzaken en gevolgen zijn. Van Droogenbroeck, gehuwd met de nieuwsankervrouw Annelies Van Herck, is dé nieuwe autoriteit als het gaat over verstandig omgaan met je geld. Hij pakt in 2012 uit met een boek waarin hij de lezer uitlegt wat je best (niet) doet met je centen. Sparen of beleggen bij de bank? Of misschien investeren in vastgoed? Of beleggen in kostbaarheden als goud, kunst, diamant of antiek? Organisatie Info Plaats en datum Toegangsprijs Bibliotheek Houthulst en Lo-Reninge in samenwerking met verschillende socio-culturele verenigingen uit Houthulst en Lo-Reninge. Bibliotheek Houthulst. Tel Maandag 15 oktober om 20 uur in het Dorpshuis in Jonkershove- Houthulst. (Mgr. Schottestraat 1 ) 5 euro - hapje en drankje inbegrepen Sluitingsdagen bibliotheek in het najaar Organisatie Voor wie Info Plaats en datum Toegangsprijs Bibliotheek Houthulst en Lo-Reninge Kinderen tot 12 jaar Bibliotheek Houthulst. Tel Zaterdag 20 oktober in de bibliotheek van Houthulst: Van 9.30 tot uur gratis Naar aanleiding van verschillende feestdagen zijn de hoofdbibliotheek in Houthulst en de uitleenposten in Klerken, Merkem, Lo en Reninge gesloten op volgende data: - vrijdag 2 november - zaterdag 3 november - zondag 11 november - maandag 24 december - dinsdag 25 december - woensdag 26 december - maandag 31 december - dinsdag 1 januari Op de andere data blijven de gewone openingsuren van toepassing. 6

7 Caloriearm koken voor Bourgondiërs Voordracht door auteur Lien Willaert. Lien Willaert heeft als regisseuse vorm gegeven aan heel wat televisieseries. Toch kennen de meesten haar als de vrouw van filmmaker Jan Verheyen die haar medemens smaakvol leerde diëten. Haar eerste boek Mijn man is op dieet, maar hij weet het niet werd een echte bestseller. Ook met haar programma Het caloriecomplot op de televisiezender Vitaya kende ze heel wat succes. Haar lezing Caloriearm koken voor Bourgondiërs gaat over op dieet gaan. Dagenlang calorieën tellen, uren sporten, honger lijden en op de koop toe niet het gewenste resultaat bereiken. Lien Willaert wilde ook op dieet, maar besloot het over een heel andere boeg te gooien. Ze ging op zoek naar een manier om even lekker en gevarieerd te koken met veel minder calorieën. Datum Plaats Toegangsprijs Organisatie, info en reservatie Dinsdag 23 oktober om 14 uur Dienstencentrum De Schakel Broeders Xaverianenstraat Houthulst 3 euro Inschrijven vooraf kan in de bibliotheek of in het dienstencentrum De Schakel. Bibliotheek Houthulst/Lo-Reninge Broeders Xaverianenstraat Houthulst Tel en Dienstencentrum De Schakel Broeders Xaverianenstraat Houthulst Tel Bibliotheekweek start met verwendag De bibliotheekweek is een vaste waarde op iedere Vlaamse bibliotheek-kalender in de maand oktober. De komende editie staat gepland van 20 tot 28 oktober. Wie wordt de bibste van het land? is het campagnethema en wil de mensen laten meedromen over hun bibliotheek van de toekomst. Ook de bibliotheek van Houthulst en Lo-Reninge werkt mee en organiseert verschillende activiteiten. Op zaterdag 20 oktober van 9 tot 12 uur wordt in de bibliotheek van Houthulst het startsein gegeven met een verwendag. Volgende activiteiten worden voorzien: - Gratis drankje voor iedere bezoeker van de bibliotheek. - Rondleidingen. - Poëtisch kapsalon en grime voor kinderen. Met de bibliotheek naar de boekenbeurs in Antwerpen Nergens zijn er zoveel boeken en schrijvers bij elkaar te vinden en dat maakt de boekenbeurs van Antwerpen tot één van de belangrijkste culturele manifestaties van Vlaanderen. Op de beurs is het mogelijk uw boeken te laten signeren door honderden auteurs. Op de boekenverdieping kunt u genieten van gesprekken met auteurs, er zijn voorleessessies en workshops. Bovendien valt er op de Boekenbeurs voor de kinderen iedere dag wel iets leuks te beleven. Ieder jaar organiseert de bibliotheek van Houthulst en Lo-Reninge een busreis naar dit evenement. Dit jaar gaat deze activiteit door op woensdag 31 oktober. Deze datum valt in de herfstvakantie zodat ook de kinderen, de ouders en de leerkrachten de kans hebben om mee te gaan. In de boekenbeurs is er geen begeleiding voor de kinderen voorzien. Iedereen kan dus vrij rondlopen ter plaatse. Datum: 31 oktober 2012 Vertrek: Markt Lo: 8.30 uur / Kerk Reninge: 8.45 uur / Markt Merkem: 9 uur / Bibliotheek Houthulst: 9.15 uur Terugkeer: Omstreeks 19 uur. (vertrek om 17 uur vanuit Antwerpen). Kostprijs: 10 euro per persoon (busreis en inkomgeld inbegrepen). Inschrijving en reservering kan vanaf maandag 8 oktober in de bibliotheek in Houthulst, Klerken, Merkem, Lo en Reninge door het betalen van het vereiste bedrag. Aangezien de bus ieder jaar vlug volzet is en de plaatsen beperkt zijn, is vroeg inschrijven aanbevolen. GEZONDHEIDSZORG Medische wachtdiensten en permanentie Huisartsen Lo en Pollinkhove: centraal nummer Reninge en Noordschote: centraal nummer Apothekers Lo-Reninge: centraal nummer Zelfstandige verpleging in de regio Lo-Reninge Delanote Mieke Demeulenaere Katrien en Els Leuridan Veerle Pauwelyn Sabine Reynaert Brigitte Seys Tania Wit-Gele Kruis Zelfstandige vroedvrouwen in de regio Lo-Reninge Demeulenaere Els Verstraete Charlotte Telefoonnummers van organisaties Vlaamse vereniging autisme Vlaamse kankertelefoon Kankertelefoon Druglijn Awel Tele-Onthaal Childfocus Opvoedingstelefoon Hulplijn stoppen met roken:

8 Griepvaccinatie Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen. Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op tien mensen griep. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Elke jaar sterven er ook honderden aan de gevolgen van griep. Als je gevaccineerd bent, dan is de kans je griep krijgt veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan zorgt de vaccinatie ervoor dat je minder ziek wordt en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. In het gemeentehuis zijn flyers te verkrijgen met de antwoorden op de meest gestelde vragen over griepvaccinatie. Meer informatie is ook terug te vinden op www. griepvaccinatie.be of op Vrijwilligerswerk bij Awel, iets voor jou? Awel is er voor alle kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag, een probleem: ze kunnen ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken. Elk contact via , chat, forum en telefoon is gratis en anoniem. Dé drijvende kracht van Awel zijn de vrijwilligers. Zij beantwoorden anoniem, verspreid over afdelingen in heel Vlaanderen, oproepen van kinderen en jongeren. En toch blijven er nog heel wat kinderen en jongeren met hun verhaal zitten. Awel gaat dan ook vol enthousiasme op zoek naar nieuwe geëngageerde vrijwilligers om nog meer kinderen en jongeren een luisterend oor te bieden. Ben jij geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in voor een infoavond in jouw buurt via Wil je meer info over vrijwilligerswerk bij Awel of heb je nog vragen? Contacteer ons dan vrijblijvend via of Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie, zwijgen biedt geen uitkomst Ouderenmis(be)handeling komt vaker voor dan men denkt. In België worden 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling speelt zich vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Voor de oudere zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties. Vormen van ouderenmis(be)handeling: - Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden, - Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren, pesten, dreigen de kleinkinderen niet meer te mogen zien, - Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen, - Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid, - Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden, - Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek, - Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt verzorging maar die voldoet niet Waar kan u terecht? In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belangrijk niet alleen met uw verhaal en/of vragen te blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling via het gratis nummer Feit of fabel: alcohol is goed voor de nachtrust Alcohol is geen goede slaapmuts. Alcohol kan helpen om sneller in te slapen. Maar hoe meer je drinkt, hoe minder diep je slaapt en hoe sneller je terug wakker wordt. Wie veel drinkt, kan slaapproblemen krijgen. BRANDWEER Opendeurdagen brandweer De brandweerpost Lo zet op zondag 30 september de deuren open voor het publiek. In de loop van de dag zijn er verschillende demonstraties, er is een schattingswedstrijd en de bezoekers kunnen rustig iets drinken in de brandweerkazerne. De opendeurdag van de brandweerpost Reninge vindt plaats op zondag 7 oktober. Guido Snick nieuwe dienstchef brandweer Lo-Reninge Onderluitenant Guido Snick nam op 1 september het bevel van de brandweer Lo-Reninge over van Ignace Van Holme. Ignace was 40 jaar brandweerman, waarvan 13 jaar waarnemend dienstchef. 8

9 CULTUUR EN TOERISME Lo-Reninge Verbeeldt is op zoek naar foto s en nieuwe vrijwilligers De groep vrijwilligers die zich bezighoudt met Lo-Reninge Verbeeldt is nog steeds op zoek naar oud fotomateriaal om te bewaren voor het nageslacht. Heel wat mensen en verenigingen bezitten nog oude foto s die bruikbaar zijn. Wie nog oude foto s bezit, kan contact opnemen met Jasper Verplancke op het nummer De foto s worden vervolgens ingescand en terugbezorgd aan de eigenaar. Vrijwilligers benoemen de foto s. Bent u geïnteresseerd om ook vrijwilliger te worden, dan kunt u contact op nemen met schepen Lena Merlevede. Alternatief Kerstconcert Warmer van binnen WOONWINKEL Lenen aan 0% bij FRGE Westhoek Zit je één van volgende situaties? - Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds eindigt op een 1) - Jouw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan ,33 euro, verhoogd met 3.018,74 euro per persoon ten laste. - Je doet beroep op schuldbemiddeling. - Je doet beroep op budgetbegeleiding bij het OCMW. Dan kan je: 1. Lenen aan 0% voor enkele energiebesparende maatregelen. 2. Ondersteuning krijgen gedurende het volledige renovatietraject. Zo krijg je hulp bij het bepalen van de beste energiebesparende investeringen, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies Zit je niet in één van bovenstaande situaties, dan is het ook voor u nog steeds mogelijk om een lening te verkrijgen aan een lage rentevoet van 2% voor het uitvoeren van enkele energiebesparende maatregelen. Meer info op Er zijn van die momenten waarop iedereen muziek van doen heeft... Er zijn van die momenten waarop het zelfs een klein beetje sentimenteel mag klinken... De kerstperiode is zo n moment en een clubje zangers en muzikanten uit de Westhoek miste die muziek en dat eerlijke sentiment een beetje. Daarom zochten ze samen naar liedjes die voor hen pasten bij de warmte die je van doen hebt als t barkoud is buiten. Daar mocht zelfs een écht kerstliedje tussen zitten! Het resultaat is een heel bijzondere verzameling van warme, winterse liedjes in het Nederlands. Als de meligheid op de loer ligt dan slaan ze daar een hoek af, als de kilte dreigt dan komt er een warm muzikaal deken overheen. Laat je verrassen maar vooral verwarmen door de aparte liedkeuze van Frank Verdru en Joost Denuwelaere (Bloedend Hart), Bavo Vandenbroeck en Mattie Archie (Dokter Vroman), Dries Chaerle en Wim Chielens (Kotjesvolk). Dit op zondagavond 23 december om 19 uur in de schuur van HOF TER LO, Lobrug 3 in Pollinkhove. Kaarten in voorverkoop kosten 9 euro en zijn te reserveren in het VVV-kantoor Lauka, Markt 17a in Lo, De avond zelf kost een kaartje 10 euro. Via het Fonds Ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bieden de gemeenten van de Westhoek de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren zoals het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsglas, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboiler,. Er is geen inkomensgrens. Iedereen kan een FRGE-lening aanvragen voor de woning die hij/zij verhuurt of bewoont. De woning moet dienen als hoofdverblijfplaats en moet zich situeren op het grondgebied van een van de 17 deelnemende gemeenten in de Westhoek. De lening kan gaan tot euro met een max. interestvoet van 2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar betaal je de lening terug. Wie het financieel moeilijk heeft kan beroep doen op extra ondersteuning en lenen aan 0%. (zie boven) Contacteer: WoonWinkel West Administratief Centrum Lo-Reninge, Markt 11 dinsdag van 14 tot 16 uur of op afspraak Contactpersoon Karin Barra

Kinderopvang in Lo-Reninge. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Kinderopvang in Lo-Reninge. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar Kinderopvang in Lo-Reninge Voor kinderen van 0 tot 12 jaar Inhoudstafel Deel 1: dagopvang... 2 Deel 2: opvangaanbod in schoolperiodes... 3 Deel 3: opvang in vakantieperiodes... 4 deel 4: diverse... 5 Deel

Nadere informatie

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs Floepje en het Water De kleuters en kinderen van de eerste graad maken kennis met het wezentje Floepje dat zowel kan zwemmen als vliegen. Floepje komt op een dag in vervuild water terecht en wordt ziek.

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd Info Gezinsbond ASSENEDE Grote kleurwedstrijd jaargang 36, nr. 2, april 2013 Beste Bondsvrienden, Gezocht! Eén van de services naar onze leden toe is de kinderoppasdienst. De kinderoppasdienst omvat eigenlijk

Nadere informatie

WATERRATJES WOS. W magazine. Jaargang 5 nr. 46 juli/augustus inhoud. Programma Toertocht Kasterlee Het lijk van de Canche Lachen is gezond.

WATERRATJES WOS. W magazine. Jaargang 5 nr. 46 juli/augustus inhoud. Programma Toertocht Kasterlee Het lijk van de Canche Lachen is gezond. 1 WATERRATJES WOS W magazine Jaargang 5 nr. 46 juli/augustus 2016 inhoud Programma Toertocht Kasterlee Het lijk van de Canche Lachen is gezond. 2 Programma juli/augustus 2016 Tijdens zomermaanden is het

Nadere informatie

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Wegenis- en rioleringswerken in de Ieperstraat, Gentstraat, Armentiersstraat, Armentierssteenweg Bewonersvergadering: 24 mei 2011 1 2 INITIATIEF IS SAMENWERKING

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie oktober - november - december 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r

Lo-Reninge. Gemeentelijke infokrant. Editie oktober - november - december 2010. N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Editie oktober - november - december 2010 Gemeentelijke infokrant Lo-Reninge N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Jubelfeest voor burgemeester C. Morlion op zondag 9 mei 1926 te Pollinkhove. Zie pagina's

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Welkom. Panelleden. Gemeente Oostkamp: - Jan de Keyser, Burgemeester - Els Roelof, schepen Mobiliteit - Delphine Roels, schepen Openbare Werken

Welkom. Panelleden. Gemeente Oostkamp: - Jan de Keyser, Burgemeester - Els Roelof, schepen Mobiliteit - Delphine Roels, schepen Openbare Werken Aanpassingen aan de Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat en aan de Veldkapelstraat in Beernem in het kader van de Groene Fietsgordel Brugge Infovergadering voor de betrokken bewoners/eigenaars

Nadere informatie

Kinderopvang in Lo-Reninge. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Kinderopvang in Lo-Reninge. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar Kinderopvang in Lo-Reninge Voor kinderen van 0 tot 12 jaar Inhoudstafel Deel 1: dagopvang... 2 Deel 2: opvangaanbod in schoolperiodes... 3 Deel 3: opvang in vakantieperiodes... 4 deel 4: diverse... 5 Deel

Nadere informatie

MASTERPLAN: OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJKE VISIE EN STRATEGIE VOOR DE TOEKOMST VAN EEN AANTAL (SEMI)PUBLIEKE GEBOUWEN EN FUNCTIES IN LO-RENINGE

MASTERPLAN: OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJKE VISIE EN STRATEGIE VOOR DE TOEKOMST VAN EEN AANTAL (SEMI)PUBLIEKE GEBOUWEN EN FUNCTIES IN LO-RENINGE MASTERPLAN: OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJKE VISIE EN STRATEGIE VOOR DE TOEKOMST VAN EEN AANTAL (SEMI)PUBLIEKE GEBOUWEN EN FUNCTIES IN LO-RENINGE ARCHITECTEN ELS CLAESSENS EN TANIA VANDENBUSSCHE STAD LO-RENINGE

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm 12/05/2015 - slibvorm 1 2 06/05/2015 - planning De planning (afhankelijk van het weer) kunnen we als volgt meedelen: Week van 4 mei: - Eandis voorziet de afbraak van de oude verlichtingspalen, het slopen

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Verkeerswetgeving. Skateboards

Verkeerswetgeving. Skateboards steppen &skaten Wie graag stept en skate is doorgaans niet geïnteresseerd in de wettelijke regels. Toch kan je maar beter op de hoogte zijn, om je verder volledig uit te kunnen leven. Waar is de plaats

Nadere informatie

Vernieuwing dorpskern Hombeek

Vernieuwing dorpskern Hombeek Vernieuwing dorpskern Hombeek HERINRICHTING Hombeek o Inleiding o Voorstelling werken o Werkwijze o Afkoppelingen o Omleiding en communicatie Enkele kerncijfers Gegund voor 2,3 mjo EUR door de stad Mechelen.

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

ikburgermeester.be Birger De Burger OP onderzoek in Brugge!

ikburgermeester.be Birger De Burger OP onderzoek in Brugge! ikburgermeester.be Birger De Burger OP onderzoek in Brugge! BIRGER DE BURGER Hallo, ik ben Birger de Burger, EN WOON in mijn HAmburgerdoos in Brugge! Met mijn skateboard trek ik eropuit om nieuwe plaatsen

Nadere informatie

Ledenbrief Juni 2015

Ledenbrief Juni 2015 Ledenbrief Juni 2015 Ritten : Juni 2015 Wegritten Za 30/05 Rally Gele Petjes Zo 31/05 Rally Gele Petjes Za 06/06 Sijsele Za 06/06 Gullegem Za 06/06 Waregem Za 06/06 Geluwe Zo 07/06 Sijsele Zo 07/06 Gullegem

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Kalender: 4 okt Regenboogdienst in NH-kerk, 10.00-11.00 uur 5 okt Dag van de Leerkracht 6 okt Verjaardag juf Karin 7 okt Verjaardag juf Samira 7 okt Start Kinderboekenweek,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie September 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Infokrant Dienstencentrum De Varens

Infokrant Dienstencentrum De Varens 01/11/ 10 MA 01/12/ 10 WO schaken 02/11/ 10 DI 02/12/ 10 DO zoetedag 03/11/ 10 WO schaken 03/12/ 10 VR Trage vorming 04/11/ 10 DO pedicure 04/12/ 10 ZA 05/11/ 10 VR pannenkoeken 05/12/ 10 ZO 06/11/ 10

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013 Kalender 2014 januari 1 COVER: Wouter Pattyn Naturalight.be Kleine Hoofdgracht - Netevallei BOVEN: Wouter Pattyn Naturalight.be Latemse Meersen maandag 30 Kerstvakantie 2013 dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

De landbouwer, transporteur en loonwerker

De landbouwer, transporteur en loonwerker Aan de heer / mevrouw «achternaam» «Straat» «huisnummer» «Postcode» «WOONPLAATS» Uw brief van Betreft Ons kenmerk Beh. door Datum 20 september 2011 Modder op de weg M.C.D.A. Simons Doorkiesnummer 0162

Nadere informatie

60 jaar. Maart 2011 27/07

60 jaar. Maart 2011 27/07 60 jaar Maart 2011 27/07 27 ste jaargang. nr 07 korte inhoud Wat voorbij is... Je kind is wat je eet... Culturele avond... Alternatief verwarmen Wat komt... KWBuurtkwis... Camping KWB... KAV activiteit

Nadere informatie

N43 in Deinze Infovergadering. 27 maart 2017

N43 in Deinze Infovergadering. 27 maart 2017 N43 in Deinze Infovergadering 27 maart 2017 1 Twee projectpartners 2 KristofWieme Werfleider Agentschap Wegen en Verkeer 3 Wat houden de werken van AWV in? Structureel onderhoud Van H. Malfaitplein tot

Nadere informatie

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN De Keuzemeersen is een klein natuurgebied naast de Leie. Een natuurgebied is leuk voor de mensen die in de stad wonen. Niet iedereen heeft een tuin. Of sommigen willen

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

Wandelknooppunt fotozoektocht deel 2: Meetjeslandse Kreken

Wandelknooppunt fotozoektocht deel 2: Meetjeslandse Kreken Wandelknooppunt.be fotozoektocht 2017 3 de editie Wandelknooppunt fotozoektocht deel 2: Meetjeslandse Kreken Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken (Oost-Vlaanderen) Startpunt: knooppunt 83, Boerekreek Sportcentrum,

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

quick. wins. In de Vlaamse Rand

quick. wins. In de Vlaamse Rand 2012-2013 quick wins In de Vlaamse Rand Voorwoord Colofon De brochure Quickwins Vlaamse Rand is een uitgave van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), februari 2013 Opmaak, illustraties en redactie VLM Verantwoordelijke

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011

Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011 Jaargang 33 nr. 4 juni juli augustus 2011 ma 6 juni Algemene Vergadering 20u15 Allen wo 22 juni Busuitstap Beringen 8u00 Senioren zo 26 juni Picknickwandeling 10u00 Sport wo 13 juli Petanque 19u30 Sport

Nadere informatie

Jeugddienst Markt Zele 052/ sportdienst Markt Zele 052/

Jeugddienst Markt Zele 052/ sportdienst Markt Zele 052/ Jeugddienst Markt 50 9240 Zele 052/45 98 25 Jeugddienst@Zele.be sportdienst Markt 50 9240 Zele 052/45 98 34 Sportdienst@Zele.be Hey jij daar! Wij stellen jouw onze activiteiten van de herfstvakantie voor.

Nadere informatie

Situering. gemeente Gavere 1

Situering. gemeente Gavere 1 Situering gemeente Gavere 1 Actoren & partners De uitvoerende overheid: Wegeniswerken: gemeente Gavere Rioleringswerken: FARYS Studiebureau:Grontmij Opmaak ontwerp Opvolging werken i.s.m. gemeente en FARYS

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Laat weten wat je interesseert en maak kans op een I-pod touch 32GB

Laat weten wat je interesseert en maak kans op een I-pod touch 32GB Laat weten wat je interesseert en maak kans op een I-pod touch 32GB Hallo! De gemeente Bornem biedt informatie, cultuur en ontspanning voor iedereen. Om dat te kunnen blijven doen vinden we het belangrijk

Nadere informatie

Vrije tijd Boekje. Mei Juni. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners. Nieuw concept bbq donderdag 22 juni

Vrije tijd Boekje. Mei Juni. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners. Nieuw concept bbq donderdag 22 juni Vrije tijd Boekje Mei Juni Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! 2017 Alderande Bewoners Tips om in het weekend alleen of met vrienden te doen Nieuw concept bbq donderdag 22 juni 1

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SINTE-MARIASCHOOL September 2016

NIEUWSBRIEF SINTE-MARIASCHOOL September 2016 NIEUWSBRIEF SINTE-MARIASCHOOL September 2016 BELANGRIJKE DATA 1 september: start nieuwe schooljaar 5 september: schoolfotograaf 6 september: turnen 1A en 1B 6 september: info-avond lagere school om 19.30u

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrije Tijd

Nieuwsbrief Vrije Tijd Nieuwsbrief Vrije Tijd week 14 7 april 2017 Nieuws Agenda 9 april: FC Utrecht- Twente 22 april: Vogelwandeling Zeist. 23 april: FC Utrecht- Roda JC. 27 april: Koningsdag. 28 april: optreden van Doornvogels

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011

LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011 LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011 Beste bondsleden, Oktober was een heel drukke bondsmaand met veel activiteiten. Cijfers zeggen wel niets over de inhoud van de activiteiten,

Nadere informatie

CORPUSCOMITÉ VZW CORPUSSTRAAT WELDEN- OUDENAARDE FOTOWANDELZOEKTOCHT

CORPUSCOMITÉ VZW CORPUSSTRAAT WELDEN- OUDENAARDE FOTOWANDELZOEKTOCHT CORPUSCOMITÉ VZW CORPUSSTRAAT 42 9700 WELDEN- OUDENAARDE FOTOWANDELZOEKTOCHT Van 28 juni tot 31 augustus 2014 2 Welkomstwoord Fantastisch dat je deze bundel boordevol wandel- en speurplezier hebt aangekocht.

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

O L V E Familia Ir. Haesaertslaan 4 Tel: 03/ Pieter van Maldereplein Edegem Edegem. Prikbord februari maart 2016

O L V E Familia Ir. Haesaertslaan 4 Tel: 03/ Pieter van Maldereplein Edegem Edegem. Prikbord februari maart 2016 O L V E Familia Ir. Haesaertslaan 4 Tel: 03/449 85 59 Pieter van Maldereplein 8 2650 Edegem www.olfa.be 2650 Edegem Prikbord februari maart 2016 Verkeersactie start op maandag 22 februari: Parkeren kun

Nadere informatie

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE 19-11-2015 Nr. 6 BESTE OUDER In deze Schepelweyer vindt u o.a. informatie over onze nieuwe website, gymstagiaires een ouder App en ook alvast over de kerstviering. De werkgroepen voor Sinterklaas en Kerst

Nadere informatie

steppen&skaten Verkeerswetgeving

steppen&skaten Verkeerswetgeving steppen &skaten Wie graag stept en skate is doorgaans niet geïnteresseerd in de wettelijke regels. Toch kan je maar beter op de hoogte zijn, om je verder volledig uit te kunnen leven. Waar is de plaats

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek-

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Voorstelling bewonersvergadering 29 januari 2013 Project Wegenis- en rioleringswerken : Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Inhoud presentatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Diependal 19.00u: Klaarzetten van de zaal + repetitie voor tumbling, 12+, AGD. Voormiddag: Verhuis toestellen van Diependal naar GITO

Diependal 19.00u: Klaarzetten van de zaal + repetitie voor tumbling, 12+, AGD. Voormiddag: Verhuis toestellen van Diependal naar GITO Beste ouders, Beste turnster of turner, Het TURNFEEST komt eraan, het evenement waar de leden elk jaar naar uitkijken en wekenlang naartoe werken. Op zaterdag 20 februari om 18u brengen onze gymnasten

Nadere informatie

Editie oktober - november - december 2011. Gemeentelijke infokrant. Lo-Reninge

Editie oktober - november - december 2011. Gemeentelijke infokrant. Lo-Reninge Editie oktober - november - december 2011 Gemeentelijke infokrant Lo-Reninge N i e u w s v a n r o n d d e I J z e r Colofon NIEUWS VAN ROND DE IJZER is een driemaandelijks officieel informatieblad uitgegeven

Nadere informatie

INFOAVOND 2 september 2015

INFOAVOND 2 september 2015 INFOAVOND 2 september 2015 stad Halle in samenwerking met Farys: wegen- en rioleringwerken Jean Jacminstraat overzicht presentatie: 1. betrokken instanties 2. korte historiek 3. bestaande toestand 4. werfzone

Nadere informatie